LOGHU2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen TYÖRYHMÄT 2007 Työryhmäraportti v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGHU2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 TYÖRYHMÄT 2007 Työryhmäraportti v 1.0 28.01.2008"

Transkriptio

1 Puolustusvoimat LOGHU2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen TYÖRYHMÄT 2007 Työryhmäraportti v Työryhmäraportti 1 (35)

2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen (LOGHU2) - projektin lähtökohtana oli kartoittaa sellaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia, jotka voivat aiheuttaa huoltovarmuutta uhkaavia logistisia häiriöitä sekä selvittää toimenpiteitä, joilla tällaiset häiriöt voitaisiin ehkäistä. Projektin merkittävänä tietolähteenä oli kuusi logistisen järjestelmän toimijoista koostuvaa asiantuntijakokousta, joiden osanottajat edustivat elinkeinoelämää ja viranomaistahoja niin, että logistiikan kokonaisuus oli katettu. Koko työryhmäprosessin tärkeimmät johtopäätökset on tiivistetty dokumenttiin LOGHU2. Työryhmät Johdon raportti. Työryhmissä käytetty ja tuotettu aineisto sekä muistiinpanot käydyistä keskusteluista on koottu dokumenttiin LOGHU2. Työryhmät Työryhmäraportti. Työryhmäprosessin projektointi, käytetty materiaali, tulokset ja saadut kokemukset on koottu dokumenttiin LOGHU2. Työryhmät Prosessiopas. Työryhmätyöskentelyssä käytetty tausta-aineisto on koottu dokumenttiin LOGHU2. Työryhmät Taustamateriaali. Työryhmäraportti 2 (35)

3 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto Järjestelmän kehittyminen Globaalit Suomeen vaikuttavat muutokset Logistiikkaan vaikuttavat Suomen erityispiirteet Todennäköiset logistiikkajärjestelmän rakennemuutoksen käynnistäjät Vaikutukset huoltovarmuusaloihin Suomen logistiikkaan vaikuttavat häiriötilanteet Logistiikalle merkityksellinen kehittyminen vuoden aikajänteellä Kriittinen kehitys Vastatoimenpiteet Kuvat Kuva 1: Suomen eriytyneet logistiset järjestelmät. Kuva: VTT Taulukot Taulukko 1 Työryhmien tuottamat tulokset... 7 Taulukko 2: Väestö- ja ikärakenteen kehitykseen vaikuttaneet tekijät Taulukko 3: Toimenpidetasot ja niiden SWOT Työryhmäraportti 3 (35)

4 Esipuhe Logistiikan toimivuus on edellytys Suomen huoltovarmuuden turvaamiselle. Tuonnin ja viennin merkitys on lisääntynyt globalisaation myötä. Logistiikka on muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi maailmanlaajuiseksi järjestelmäksi, josta riippuvaisena osana Suomenkin kuljetukset toimivat. Logistinen järjestelmä käsittää eri kuljetusmuotoja ja niiden solmukohtia, globaaleja ja kansallisia toimijoita, alihankintaketjuja ja henkilöstön osaamista, energiahuollon, ohjausjärjestelmät ja muun infrastruktuurin. Yritykset ovat usein ulkoistaneet logistiikan keskittyessään ydinliiketoimintaansa. Vastaavasti logistiikasta on tullut ydinliiketoimintaa entistä suuremmille globaalisti toimiville yrityksille. Kokonaisjärjestelmän kansallinen ohjattavuus on vaikeutunut toimijoiden määrän lisääntyessä ja kansainvälistyessä. Samalla logistiikan merkitys on kasvanut, kun varastot ovat siirtyneet pyörille toimitusten tapahtuessa just-in-time - periaatteella. Suomi sijaitsee logistisessa mielessä saaressa, mistä syystä logistiikan merkitys edelleen korostuu. Siksi toimintaympäristön, logistisen järjestelmän ja niiden riippuvuuksien tunteminen ja kehittymisen ennakointi ovat varautumisen kannalta tärkeitä. Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen (LOGHU2) - projektin lähtökohtana oli kartoittaa sellaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia, jotka voivat aiheuttaa huoltovarmuutta uhkaavia logistisia häiriöitä sekä selvittää toimenpiteitä, joilla tällaiset häiriöt voitaisiin ehkäistä. Projektin merkittävänä tietolähteenä oli kuusi logistisen järjestelmän toimijoista koostuvaa asiantuntijakokousta, joiden osanottajat edustivat elinkeinoelämää ja viranomaistahoja niin, että logistiikan kokonaisuus oli katettu. Suunnitteluryhmä valmisteli työryhmäkokoukset, kokosi niiden keskustelujen johtopäätökset ja johti keskustelun etenemistä. Suunnitteluryhmän alkuperäinen käsitys oli, että logistiikkajärjestelmän uhkat voivat realisoituessaan aiheuttaa merkittäviä huoltovarmuushäiriöitä. Työryhmien osanottajien näkemys oli optimistisempi; logistiikkajärjestelmän uhkat voivat aiheuttaa häiriöitä ja lyhyitä viiveitä hyödykkeiden saatavuuteen, mutta huoltovarmuutta merkittävästi uhkaavien tilanteiden syntyminen edellyttäisi monia yhtäaikaisia häiriötekijöitä, ja jos tällainen tilanne yleensä syntyisi, sen ei arvioitu kestävän pitkään. Huoltovarmuuden kannalta tarkasteltuna työryhmien tärkeimmän johtopäätöksen voisi kiteyttää toteamukseen, että tavara etsii aina nopean, toimivan ja kilpailukykyisen reittinsä, jos on maksavia asiakkaita. Tämä kuvaa logistisen järjestelmän omaa sopeutumiskykyä häiriöihin ja niistä palautumiskykyä. Häiriöiden vaikutusten eliminointi on logistiikan toimijoiden jokapäiväistä työtä, ja heidän tavoitteenaan on selvitä niistä niin, että vaikutus asiakkaalle on mahdollisimman pieni. Häiriönhallintakyky edellyttää myös riskienhallintaa ja varautumista. Logistiikan eri osa-alueilla onkin otettu käyttöön turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, jotka tukevat osaltaan varautumista erilaisiin turvallisuustilanteisiin. Suunnittelu- ja ohjausryhmä kiittää kaikkia työryhmiin osallistuneita asiantuntijoita aktiivisesta panoksesta logistiikan huoltovarmuuden kehittämiseksi. Työryhmäraportti 4 (35)

5 Työryhmäkokoukset ja osallistujat Työryhmät: Työryhmä Aika Aihe Logistiikan huoltovarmuuden uhkalähteiden tunnistaminen Karkea riskianalyysi Uhkaskenaariomäärittely Haavoittuvuusanalyysi Riskien arviointi Vastatoimenpiteiden suunnittelu Osallistujat: Yritys Henkilö Tehtävä DHL Global Forwarding (Finland) Oy Leena Nuotio Manager, Ocean Freight Operations Finnair Oyj/Finnair Cargo Oy Jussi Mattila Yritysturvallisuuspäällikkö Geodis Wilson Finland Oy Petteri Leinonen Tuotantopäällikkö Helsingin Satama Kaj Sarpaneva Va. satamakapteeni Huolintaliikkeiden liitto ry Krister Kronlund Toimitusjohtaja Ilmailulaitos Kauko Hakunti Tuomo Kivikari Apulaisjohtaja Turvapäällikkö Keslog Oy Simo Halkosaari Mika Salmijärvi Logistiikkapäällikkö Toimitusjohtaja Kotkan Kuljetus Heikki Kaartinen Toimitusjohtaja Kotkan Satama Markku Koskinen Liikennepäällikkö Linja-autoliitto ry Heikki Kääriäinen Peter Ulmanen Toimitusjohtaja Aluepäällikkö Logistiikkayritysten liitto ry Kyösti Orre Toimitusjohtaja Merenkulkulaitos Ville Autero Anne Ilola Jarmo Koistinen Kehittämistiimi/riskienhallinta Kehittämispäällikkö Valmiuspäällikön sijainen Neste Oil Oyj Jukka Kataja Osastopäällikkö Satamaoperaattorit ry Jouko Santala Toimitusjohtaja Savonlinja Oy Esko Kangas Varatoimitusjohtaja Steveco Oy Risto Ketola Ari-Pekka Saari Resurssipäällikkö Hallintojohtaja Stora Enso Oyj Pekka Jalonen Antti Vehviläinen Logistiikkapäällikkö Logistiikkajohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Seppo Sainio Liikenneneuvos Suomen Varustamoyhdistys ry Tero Jokilehto Jukka Kantola Asiamies Osastopäällikkö Tuoretie Oy Matti Vilenius Kehittämispäällikkö Työryhmäraportti 5 (35)

6 Jussi Kangasmaa Tuotantopäällikkö Vesikuljetuspooli Jukka Häkämies Valmiuspäällikkö VR-Yhtymä Oy Kari Helislahti Juhani Lepikkö Yrjö Poutiainen Raimo Siivonen Turvallisuuskoordinaattori Kunnossapitovastaava Turvallisuusjohtaja Kuljetuspäällikkö Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry Jorma Venäläinen Suunnittelupäällikkö Suunnittelu- ja ohjausryhmä: Huoltovarmuuskeskus Hannu Sivonen (siht.) Raija Viljanen (pj.) Erikoistutkija Valmiusasiamies Liikenne- ja viestintäministeriö Jari Gröhn Yli-insinööri Pääesikunta/Logistiikkaosasto Marjo Kauhaniemi Logistiikan erikoissuunnittelija VTT Tony Rosqvist Erikoistutkija Confidea Consulting Pekka Rautiainen Irmeli Rinta-Keturi Vanhempi konsultti Konsultti Työryhmäraportti 6 (35)

7 Johdanto Tämä dokumentti sisältää LOGHU2-projektin työryhmissä käytettyä ja tuotettua aineistoa sekä muistiinpanoja käydyistä keskusteluista. Taustatiedon keruussa on hyödynnetty julkisia lähteitä, mutta sisällön yksityiskohtiin ovat vaikuttaneet suunnitteluryhmän (SURY) ja työryhmien (TYRY) kokouksiin osallistuneiden asiantuntijoiden henkilökohtaiset käsitykset. Dokumentin aineisto on järjestetty niin, että se vastaisi järjestystä, jossa LOGHU2- työryhmät analysoivat logistiikan huoltovarmuuteen liittyviä tekijöitä. Aineiston pohjana ovat olleet suunnitteluryhmän valmistelemat selvitykset ja yhteenvedot logistiikan huoltovarmuuden häiriötilanteista ja kehityspoluista. Sisältöä ja painotuksia on korjattu työryhmien arvioiden perusteella. Vaikka samoja asioita saatettiin käsitellä useassakin yhteydessä, voidaan kuitenkin nimetä työryhmäkokous, jonka perusteella kunkin kirjoitetun osion pääsisältö syntyi. Taulukko 1 Työryhmien tuottamat tulokset Työryhmäkokous TYRY1: Logistiikan huoltovarmuuden uhkalähteiden tunnistaminen Tuotetut tulokset Rajaukset lukuun 1.1: Globaalit Suomeen vaikuttavat muutokset Luku 3: Logistiikalle merkityksellinen kehittyminen vuoden aikajänteellä (pohjatiedot SURY:lle) TYRY2: Karkea riskianalyysi TYRY3: Uhka-analyysi Luku 2: Suomen logistiikkaan vaikuttavat häiriötilanteet (pohjatiedot SURY:lle) Luku 2: Suomen logistiikkaan vaikuttavat häiriötilanteet TYRY4: Haavoittuvuusanalyysi Luku 4: Kriittinen kehitys (pohjatiedot SURY:lle) TYRY5: Riskin arviointi TYRY6: Vastatoimenpiteiden suunnittelu Luku 4: Kriittinen kehitys Luku 3: Logistiikalle merkityksellinen kehittyminen vuoden aikajänteellä Luku 5: Vastatoimenpiteet Taulukossa kuvattua aineiston rakentumista on selostettu myös dokumentin LOGHU2. Työryhmät Prosessiopas työryhmäkohtaisissa luvuissa. Työryhmäraportti 7 (35)

8 1 Järjestelmän kehittyminen 1.1 Globaalit Suomeen vaikuttavat muutokset Työryhmissä 1-4 tunnistettiin Suomeen vaikuttavia globaaleja muutoksia, joita olivat keskittyminen ja suuruuden ekonomia, kapasiteetin ja kuljetussuoritteiden riippuvuus, maailmanlaajuiset häiriöt sekä ilmastonmuutos. Keskittyminen ja suuruuden ekonomia Maailmankaupan kuljetusten kokonaisjärjestelmä muodostuu merikuljetusjärjestelmästä, sitä täydentävistä rannikko-, sisävesi-, maantie-, rautatie- ja ilmakuljetusjärjestelmistä sekä infrastruktuurista. Tällä hetkellä Itämeren merikuljetusinfrastruktuuria muokkaa varautuminen Venäjän kuljetusten kehittymiseen ja lisääntymiseen sekä erityisesti Pietarin alueen kysynnän kasvavaan potentiaaliin. Pääosa maailman logistisesta järjestelmästä on siirtynyt globaalien rahoittajien ja toimijoiden omistukseen. Kansainvälisessä tavaraliikenteessä on varauduttava yritysten logistisiin ratkaisuihin, joita tehdään nopealla aikataululla ja globaaleista näkökulmista. Globaalin järjestelmän rahoittajat ovat investoineet satamien terminaali-infrastruktuuriin. Kansainvälisen merenkulun aluskoko kasvaa, jolloin liikenteen valtavolyymit keskittyvät entistä harvempiin suursatamiin. Konttilaivojen koon kasvaessa valtameriliikenteen tarpeisiin liian pienien TEU:n aluksien ennakoidaan siirtyvän Itämeren kasvavaan liikenteeseen. Tämän kokoluokan laivojen käsittelyyn pystyviä satamia on Itämerellä vain muutama; ne mahdollisesti muuttuvat Itämeren alueen sisäisiksi solmusatamiksi, joiden kautta konttiliikenteen päävirrat kulkevat. Kuljetus-, varastointi- ja jakelujärjestelmä sekä huoltovarmuudelle merkittävät yritykset ja niiden toimipisteet keskittyvät alueille, joissa väestö- ja ikärakenteen sekä ostovoiman kehitys luovat riittävän pohjan toiminnalle. Vaikka teollisuuden tuonti- ja vientijärjestelmät ovat erikoistuneet, senkin tavaravirtoja kuljetetaan asutusta palvelevien tuontisatamien kautta konteissa ja perävaunuissa. Kapasiteetin ja kuljetussuoritteiden riippuvuus Teollistuneiden länsimaiden talouden kasvu on perinteisesti korreloinut kuljetussuoritteiden kasvun kanssa. Talouden, yhteiskunnan ja infrastruktuurin muutokset vaikuttavat logistiikkajärjestelmään, sen rakenteeseen ja toimintaperiaatteisiin sekä edelleen tuotettaviin kuljetussuoritteisiin. Toimialakohtaiset ja alueelliset muutokset voivat olla suuriakin. Euroopan kuljetussuoritteiden määrä kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin talous. Euroopassa on pula maantiekuljetusresursseista, erityisesti kuljettajista. Suomen lähialueiden ulkomaankaupan nopea vahvistuminen voi vaikuttaa myös maantiekuljetusten resurssien saatavuuteen. Isojen tavaravirtojen ohjaajat solmivat strategisia sopimuksia eri kuljetusyritysten kanssa, ja esimerkiksi suurten logistiikkapalveluyritysten lähialueita koskevat päätökset voivat siirtää logistisia palveluja ja niiden ohjausta ulos Suomesta, jolloin Suomea uhkaa muuttuminen muualta jaeltavaksi alueeksi. Työryhmäraportti 8 (35)

9 Moduulirekkojen salliminen koko Euroopan alueella saisi nykyisin vain Suomessa ja Ruotsissa sallitun moduulikaluston käytön yleistymään. Jos markkinat ovat kannattavampia muualla Euroopassa ja jos siellä lisäksi vallitsee kuljettajapula, kuljetuskapasiteetin saatavuus saattaa heiketä tai kuljetuksen hinta nousta Suomessa. Maailmanlaajuiset häiriöt Maailmantalouden ilmiöt vaikuttavat nopeasti logistiikan kokonaisjärjestelmän kaikissa osissa samoilla mekanismeilla. Aiemmin on arvioitu, että Suomen syrjäinen sijainti tasaisi osan logistiikan kokonaisjärjestelmään kohdistuvista muutoksista ja maailmantalouden häiriöistä. Nykyisen tietämyksen valossa tilanne on pikemmin päinvastainen: kokonaisjärjestelmän osissa vaikuttavat häiriöt ja muutokset korjataan ensin siellä, missä se on taloudellisesti kannattavinta - toisin sanoen siellä, missä on suurimmat markkinat. Niin kauan kun muutos tai häiriö on meneillään, resurssien saanti Suomeen edellyttää huomattavasti normaalia korkeampaa rahoitusta. Globaalin häiriön piiskavaikutus Suomeen voi olla jopa moninkertainen. Ilmastonmuutos Suomessa on huoltovarmuuden kannalta erityiset ilmasto-olosuhteet. On arvioitu, että 60. leveysasteen pohjoispuolella asuvista maapallon ihmisistä lähes puolet asuu Suomessa (Lähde: Pohjoiset järjestelmät, Oulun yliopisto 1997). Suomi on lisäksi pitkä, kapea ja harvaan asuttu maa, joten kuljetusten osuus kansantuotteesta on suurempi kuin tiiviimmin asutuissa maissa. Ilmastonmuutos vaikuttaa kuljetusedellytysten ylläpitoon ja väylänpidon kustannuksiin. Osa Suomen maakuljetusväylistä joudutaan peruskunnostamaan, jotta ne kestäisivät sään ääri-ilmiöistä johtuvat tulvat ja rankkasateet sekä nykyistä pidemmän roudattoman ajan. Tämä koskee sekä raide- että maantieverkostoa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarkoitetut toimet nostavat myös energian hintaa. Kuljettaminen on tulevaisuudessa kalliimpaa, ja lisäksi sitä ajoittain häiritsevät aiempaa tiheämmin ja voimakkaampina toistuvat poikkeukselliset sääolot. 1.2 Logistiikkaan vaikuttavat Suomen erityispiirteet Logistiikan kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat raaka-aineiden saanti, tuotannon määrä ja sijoittuminen, alueellisesti vahvojen toimialojen kuljetusintensiivisyys ja kuljetustarpeiden kohdentuminen eri kuljetusmuotoihin. Teollisuustuotannon siirtyessä ulkomaille tavaroiden tuonti lisääntyy ja kuljetustarpeet muuttuvat. Seurattavia järjestelmiä ovat teollisuutta palvelevat tuonti- ja vientijärjestelmät, väestöä ja asutusta palvelevat jakelujärjestelmät sekä kotimaiseen kulutukseen suunnatun tuotannon käyttämät logistiikkapalvelut. Työryhmissä keskusteltiin, voiko Suomen omien kuljetusmarkkinoiden avautuminen uusien EU-jäsenmaiden yrityksille johtaa kilpailuun, jonka tuloksena riippuvuus ulkomaisista resursseista kasvaisi maan sisäisissä kuljetuksissa niin kuin se on aiemmin kasvanut transito- ja ulkomaankaupan kuljetuksissa. Työryhmien näkemyksen mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että ulkomaiset yrittäjät tulisivat merkittävissä määrin mukaan Suomen sisäisiin kuljetuksiin. Työryhmäraportti 9 (35)

10 Suomen huoltosuhde kehittyy epäedulliseen suuntaan seuraavien vuoden aikana. Kehityksen osatekijät muuttavat alueellisia kilpailuedellytyksiä. Osatekijöitä ovat työikäisen työvoiman keskittyminen sekä osaamis- ja koulutustasojen muutokset. Lähivuosina suomalaiseen järjestelmään vaikuttavat suuriin ikäluokkiin kuuluvien kuljettajien eläköityminen ja pienten, yrittäjävetoisten kuljetusyritysten sukupolvenvaihdokset. Todennäköisesti kaikille ei löydy jatkajia, koska alan nykyinen kannattavuus ja houkuttelevuus on vähäinen. Suomen logistinen järjestelmä ja infrastruktuuri ovat kehittyneet pitkälle raskaan perusteollisuuden ehdoilla. Raskas perusteollisuus on muutaman suuren toimijan käsissä, ja niiden tekemät ratkaisut voivat vaikuttaa koko Suomen logistisen järjestelmän rakenteeseen. Suomen vahvuutena on edelleen kuljetusten turvallisuus, luotettavuus ja korruptoitumattomuus. Nämä ovat tärkeitä kriteereitä kansainvälisten yritysten Venäjän kaupan kuljetuspäätöksissä. Kansainvälistymisen vaatimukset Kansainvälistyminen muuttaa logistiikkayritysten asiakaskunnan markkinat kansainvälisiksi, joten myös kuljetusverkostot ovat kansainvälisiä ja logistiikkayritysten on kyettävä operoimaan kansainvälisesti. EU:n laajeneminen itäiseen Keski-Eurooppaan laajentaa markkinoita ja lisää kilpailua Suomenkin kuljetusmarkkinoilla, kun kabotaasikuljetukset avautuvat uusimpien jäsenmaiden yrityksille. Uusien alueiden talouskasvu on myös mahdollisuus, koska kulutus ja kuljetustarpeet lisääntyvät. Suomalaiset yritykset voivat viedä osaamistaan ja hyötyä kulutuksen alueellisten painopisteiden muutoksista. Markkina-alueiden laajentuminen ja mahdollisuudet kansainvälistyä luovat uutta liiketoimintapotentiaalia myös suomalaisille yrityksille, joskin vastassa ovat kilpailijoiden alhaisemmat työvoimakustannukset. Työryhmissä ei nähty riskinä sitä, että pienet suomalaiset kuljetusliikkeet lähtisivät Euroopan markkinoille, mutta yksikkökokojen kasvu ja yrittäjien sukupolvenvaihdokset voivat muuttaa tilannetta. Suomalaiset kuljetusyritykset ovat pieniä. Raskaan liikenteen toimialan rakennemuutos 1990-luvun alussa integroi toimijat osaksi pitkiä eurooppalaisia toimitusketjuja. Suomeen ei ole tullut merkittävää uutta kansainvälistä kilpailua, koska tavaravirrat ovat edelleen ohuita ja Keski-Euroopankin markkinoilla on resurssipulaa. Väestö- ja ikärakenne Suomessa tapahtuneet, suuret rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet seutukuntien nykyiseen väestö- ja ikärakenteeseen. Suomen muuttuminen maatalousyhteiskunnasta kaupungistuneeksi teollisuusyhteiskunnaksi on ollut nopeampaa kuin muissa teollistuneissa maissa, jolloin Suomen on ollut pakko sopeutua muutoksiin ja tehdä päätöksiä nopeasti. Suuret ikäluokat, sotakorvausten pohjalta kehittynyt teollisuustuotanto sekä muuttoliike maalta kaupunkeihin ovat aiemmin dominoineet Suomen rakenteellista kehittymistä. Teollisuustuotannon osuus Suomen bruttokansantuotteesta on suurempi kuin keskimäärin länsimaissa / teollisuusmaissa. Alla on arvioitu voimakkaimpia kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Työryhmäraportti 10 (35)

11 Taulukko 2: Väestö- ja ikärakenteen kehitykseen vaikuttaneet tekijät Jakso Tekijä Sotakorvausteollisuuden synty, siirtolaisväestön asuttaminen, suuret ikäluokat syntyivät Suuret ikäluokat koulutettiin Muuttoaalto syrjäseuduilta teollisuuspaikkakunnille, kaupunkeihin ja myös Ruotsiin, lähiörakentaminen 1970-luvun alussa 1970-luvun lopussa 1980-luvun taitteessa 1980-luvun jälkipuolisko 1990-luvun alussa 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun puoliväliin 2000-luvun alusta 2000-luvun puolivälistä 2000-luvun puolivälistä Suuret ikäluokat työelämään ja seuraava muuttoaalto suuriin kaupunkeihin Öljykriisi, teollisuuden uusinvestoinnit ja työpaikkojen muuttuminen teollisemmiksi Uusien yliopistojen perustaminen ja muuttoaalto niiden tuntumaan Talouden kasvu, nousukausi ja palvelutyön lisäys suurissa kaupungeissa, yritysten kansainvälistyminen Teollisuuden suuret investoinnit, idänkaupan muutokset, Tevateollisuuden heikkeneminen, Neuvostoliiton hajoaminen, lama, pankkikriisi, metsäteollisuusyritysten keskittyminen, uuden elektroniikkateollisuuden kehittyminen Vientiteollisuuden ja elektroniikan merkittävät kasvupaikkakunnat, EU-jäsenyys Ulkomaisen omistuksen lisääntyminen Globalisaation myötä teollisuustyöpaikkojen vähentyminen teollisuuspaikkakunnilla Asutuksen muutto työkeskusten läheisyyteen, suurten kaupunkien lähialueiden taajamien kasvu kaupunkikyliksi, isoja liikenneinfrastruktuuri-investointeja valmiina 2010 Huippuyliopiston perustaminen ja keskusyliopistokaupunkien vetovoiman lisääntyminen 2010 alkaen Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, toimialojen työvoiman ikärakenne muuttuu, työvoiman alueellinen keskittyminen jatkuu Rakennemuutos jatkuu edelleen maatalous- ja teollisuustyöpaikkojen vähentyessä ja palvelualojen työvoiman tarpeen lisääntyessä. Koulutus ja osaaminen Suomessa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle voi syntyä vajausta keski- ja opistoasteen koulutuksen saaneesta työvoimasta, kun Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on panostettu korkean osaamistason koulutukseen. Molempia kohderyhmiä ei voitane kouluttaa samanaikaisesti, vaan resurssit on keskitettävä talouden kasvualueille. Julkisen hallinnon palvelujen ulkoistaminen ja teollisuustyön vähentyminen siirtävät kouluttamisen ongelman yrityksille. Palvelutyöpaikkojen määrän kasvattamisen pullonkaulaksi saattaa muodostua keski- ja opistoasteen koulutetun työvoiman vähyys. Tämä johtaa myös palvelutoimialojen väliseen kilpailuun koulutetusta työvoimasta. Työryhmäraportti 11 (35)

12 Alueellinen tasapaino Osa teollisuudesta siirtyy työvoiman saannin mukaan; väestörakenteiden ja kysynnän muutokset vaikuttavat sijoittumispäätöksiin nopeastikin. Tuotantolaitokset sijoittuvat kansainvälisten kilpailutekijöiden ohjaamina lähemmäs raaka-ainelähteitä tai kasvavia markkinoita ja kuluttajakeskittymiä tai tuonti- vientisatamien ja lentokenttien läheisyyteen. Teollisuuden ja palvelutuotannon muutokset vaikuttavat tarvittavan logistiikan määrään ja voivat olla logistiikkajärjestelmän rakennemuutoksen käynnistäjiä ja voimistajia. Palvelutuotannon ja arvotuotteiden lisääntyminen keventävät kuljetusten keskipainoja, ja kuljetusmatkat puolestaan lyhenevät, kun työikäinen väestö ja koko asutus keskittyy muutamille keskus- ja vaikutusalueille. Todennäköistä muutosta voidaan arvioida vertailemalla alueellista kehittymistä nykytilanteeseen ja nykyiseen logistiikan tarpeeseen. Oletuksena on elinkeinoelämän klusteroituminen ja keskittyminen keskus- ja vaikutusalueiden läheisyyteen. Kansainvälisistä kuljetuksista riippuvat logistiset palvelut asettuvat lähelle satamia ja lentokenttiä. Lisäksi oletetaan tuotteiden suhteellisen arvon kasvavan, palvelujen lisääntyvän ja lentokuljetusten osuuden kasvavan arvotuotteiden määrän lisääntyessä. Tuotantorakenteiden ja väestön kehityksellä oletetaan olevan suora yhteys logistiikkajärjestelmän tulevaan rakenteeseen. Ääritapauksessa väestöpohjan harveneminen ja ikääntyminen vaikeuttaa teollisuuden toimialojen työvoiman saantia merkittävästi. Tällöin tuotanto ja varastointi keskittyvät logististen solmujen (satamat, lentokentät) läheisyyteen, vähittäiskauppa ja runkokuljetukset keskus- ja vaikutusalueisiin ja muu Suomi on yhä harvenevan jakelujärjestelmän kattama. Tällä hetkellä on olemassa alueita, joille on vaikea saada uusia alueellisia toimijoita. Odotettavissa on kuljettajien ikääntymisen ja kuljetusyritysten sukupolvenvaihdoksen käynnistämiä muutoksia. Logistiikkajärjestelmien eriytyminen Kansainvälistymisen edellyttämät tehokkuusvaatimukset ovat johtaneet suomalaisen logistiikkajärjestelmän osien eriytymiseen. Eri osia optimoidaan edelleen, jolloin käytettävissä on entistä vähemmän resursseja. Logistista järjestelmää voidaan kuvata niin (VTT), että tällä hetkellä Suomessa on käytössä kuusi erityyppistä, eriytynyttä päälogistiikkaverkkoa: kappaletavaratuonnin verkko, kaupan keräilyn ja jakelun verkko, viennin konttikuljetusverkko, massatavaran viennin verkko, raaka-aineiden tuonnin verkko sekä transitokuljetusten verkko. Kappaletavaratuonnin sekä kaupan keräilyn ja jakelun verkon häiriötön toiminta on muodostumassa entistä kriittisemmäksi logistiikan huoltovarmuudelle, kun yhteiskunnan riippuvuus ulkomailta tulevista toimituksista ja välivarastoimattomista kuljetuksista kasvaa. Työryhmäraportti 12 (35)

13 Kuva 1: Suomen eriytyneet logistiset järjestelmät. Kuva: VTT Ulkomaankaupan vienti- ja tuontikuljetukset ovat eriytyneet kaluston ja satamien suhteen. Satamissa toimivat operaattorit ovat karsineet lastinkäsittelyvalikoimaansa ja erikoistuneet luontaisen takamaansa ( hinterland ) ja asiakaskuntansa edellyttämien palvelujen tuottamiseen. Liiketaloudellisten kannattavuustekijöiden lisäksi syynä ovat olleet omistajaasiakaskunnan suunnasta tulleet paineet esimerkiksi metsäteollisuuden päävientisatamissa. Ydinosaamiseen eli harvoihin päätuotteisiin keskittyminen vaikuttaa lastinkäsittelykaluston ja -menetelmien eriytymiseen ja parantaa toiminnan tuottavuutta, mutta samalla se esimerkiksi heikentää satamien välistä korvattavuutta. Teollisuudenalojen käyttämien kuljetusmuotojen ja järjestelmissä käytettävän kuljetuskaluston oletetaan edelleen erikoistuvan. Kaupan tuonnin ja perusteollisuuden viennin kuljetukset reitittyvät eri satamien kautta, ja myös niiden kuljetusratkaisut poikkeavat toisistaan. Tosin esimerkiksi metsäteollisuus hyödyntää viennissään myös tuonnista vapautuvaa kuljetuskapasiteettia, esimerkiksi perävaunukalustoa, silloin kun sitä on edullisesti tarjolla. Huomattava määrä perävaunuista palautuu silti tyhjänä Eurooppaan. Kauppa sen sijaan käyttää yhä harvemmin metsäteollisuudelle ominaisia rorokuljetusratkaisuja (lauttavaunut, kasetit), jotka edellyttävät tavaran ylimääräistä purkausta ja lastausta satamaterminaalissa. Välikäsittely vie aikaa ja on lisäkustannus verrattuna siihen, että tuonti vedetään perävaunussa suoraan läpi sataman maahantuojan omaan logistiikkakeskukseen. Häiriötilanteissa päivittäiskaupan tuontia on mahdollista reitittää rorovientijärjestelmän paluukuljetuksissa, joskaan järjestelmä ei toimisi yhtä tehokkaasti kuin normaalioloissa. Keskittymiseen vaikuttaa asutuksen mukana siirtyvien teollisuudenalojen pyrkimys laajentua Suomen ulkopuolelle ja raskaan teollisuuden tarve asettua satamien läheisyyteen. Myös kaupan logistiikan maahantuontisolmut ovat keskittyneet satamien tuntumaan, esimerkkisiksi Turkuun ja pääkaupunkiseudulle, joihin on tiheät linjaliikenneyhteydet Manner- Euroopasta ja Ruotsista ja joiden vaikutusalueella asuu runsaasti ihmisiä. Työryhmäraportti 13 (35)

14 Suomen kautta Venäjälle kulkeva transitoliikenne on puolestaan kanavoitunut Kotkan, Haminan ja Hangon satamiin. Kotkan ja Haminan luontaisena vahvuutena on ollut rajan läheisyys, kun taas Hangossa on vaikuttanut sataman pitkä perinne henkilöautojen tuontisatamana. Logistiikan huoltovarmuuteen transitolla on välillinen vaikutus: transitoliikenteen tuottojen avulla satamat pystyvät pitämään yllä liikennettä ja infrastruktuuria, joka tasapainottavan tuonnin puuttuessa olisi niille muuten kannattamatonta. 1.3 Todennäköiset logistiikkajärjestelmän rakennemuutoksen käynnistäjät Aiemmin alan rakennemuutokset tapahtuivat rajoitetuilla maantieteellisillä alueilla ja määrätyissä kuljetusmuodoissa, mutta 2000-luvulla rakennemuutoksen kohteena on ollut koko kansainvälinen kuljetusjärjestelmä. Kaupankäynnin ja rahoituksen vapautuminen nopeutti kansainvälistymistä. Tietotekniikan kehittyminen yhtenäisti ja vapautti tiedonkulun. Logistiikan materiaali-, raha- ja tietovirrat voitiin hallita yhtenäisenä kokonaisuutena. Logistiikan kiinteä integrointi yrityksen muihin liiketoiminta-alueisiin vahvistui 1990-luvulla. Tuotannontekijöiden tehostaminen edellytti toimivaa kansainvälistä kokonaisjärjestelmää. Logistiikkajärjestelmästä on muodostunut merkittävä sijoitus- ja kehittämiskohde. Kuljetusmuotojen kilpailun vapautuminen muuttaa alan rakennetta ja omistusjärjestelyjä, mikäli kohde kiinnostaa kansainvälisiä toimijoita. Merkittävimpiä ulkoisia syitä ovat pula resursseista, markkina-alueen kasvu, toimija-allianssit sekä toimijoiden kiinnostus luoda globaaleja alihankintasuhteita. Lisäksi viranomaismääräykset muuttavat koko alan kannattavuuden perusteita: pienillä kansallisilla toimijoilla on vähemmän suunnittelu- ja liikkumavaraa kuin suurilla kansainvälisillä. Paikalliset ja alueelliset rakennemuutokset voivat perustua kuljetusmuotojen tarvitsemien resurssien rajoitettuun saatavuuteen tai kuljetustarpeen muuttumiseen. Saatavuutta heikentävät esimerkiksi pula kuljettajista ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvät pienten kuljetusyritysten alalta poistumiset. Kuljetustarpeen muuttumiseen taas vaikuttaa teollisuuden sijoittuminen ja kaupan palveluita käyttävän asutuksen alueellinen tiivistyminen. Toimijat ja kalusto ovat pitkälle erikoistuneet ja toimintoja on optimoitu. Tämä kehitys heikentää kykyä korvaavuuteen, järjestelmien yhteiskäyttöön ja yleislogistiikan saatavuuteen. Joissakin logistiikkajärjestelmissä käytetään toimialakohtaisesti erikoistuneita kuljetusvälineitä. Kaluston erikoistuminen tuo hyötyjä suurille toimijoille, mutta saattaa vaikeuttaa Suomen kokoisen pienen maan logistiikkakustannusten hallintaa. Suomen kaltaisen maan logistiikkajärjestelmän on pitänyt sopeutua kansainväliseen kehitykseen. Yritykset ovat luopuneet omistuksessaan ja hallinnassaan olevista logistiikkayksiköistä, joskin ne pyrkivät säilyttämään logistiikan ohjauksen omissa käsissään. Järjestelmän käyttötavan muutos perustuu olettamukseen toimituserien pienenemisestä ja toimitusvälin tihenemisestä. Kuljettajapulan kompensoiminen voi kääntää kehitystä myös päinvastaiseen suuntaan - kalustokoon suurenemiseen ja kuljetusvälin harvenemiseen. Euroopan Unionin liikenne-, alue- ja maatalouspoliittiset päätökset voivat ohjata Suomen logistiikan rakenteen muutosta. Haasteena on, kuinka Suomi saa äänensä kuuluviin ja missä määrin Suomen erityisolosuhteet otetaan huomioon eurooppalaisessa päätöksenteossa. Pitkällä aikavälillä alan rakennemuutosta ohjaavat energian saatavuus ja hinta, korvaavien energiamuotojen käyttöönotto ja moottorien vastaava kehittyminen. Viranomaispäätökset vaikuttavat muutoksen ajoitukseen ja vaikutusten laajuuteen. Uhkana on talouden ja yh- Työryhmäraportti 14 (35)

15 teiskunnan kaikkien alojen samanaikainen siirtyminen käyttämään korvaavia energiamuotoja, jolloin niiden rajoitettu saatavuus nostaa nopeasti kustannuksia. 1.4 Vaikutukset huoltovarmuusaloihin Huoltovarmuuskeskus keskittyy logistiikan häiriötilanteissa tarvittavan järjestelyvaran varmistamiseen. Häiriönhallinnan edellytyksenä on keskeisten logististen ketjujen kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin, mikä perustuu niille luotuihin toimintaedellytyksiin. Tämän lisäksi tarvitaan toiminnalle kriittinen infrastruktuuri, osaaminen, tutkimus ja koulutus. Huoltovarmuuskeskuksen tavoitteena on kuljetus-, varastointi- ja jakelujärjestelmän hyödyntäminen siten, että olemassa olevaa elinkeinoelämän järjestelmää ei rikota. Kuljetuspalvelut hankitaan kaikissa tapauksissa ostopalveluina. Tavoitteena on järjestelmän toimivuus mahdollisimman hyvin myös häiriötilanteissa muuttamatta järjestelmän normaalin toiminnan rakennetta. Vähittäiskauppa Vähittäiskaupan liikevaihdon ja palvelutoimipaikkojen riippuvuus asutuksen määrästä selittää nykyisen vahvimpien vähittäiskaupan seutukuntien vahvistumisen ja muiden seutukuntien taantumisen. Väestö- ja ikärakenteeltaan tyhjenevät seutukunnat eivät kykene pitkän päälle ylläpitämään laajaa vähittäiskaupan verkostoa. Tämä tulee vaikeuttamaan elintarvikehuoltoa. Vähittäiskaupan ryhmittymät ja polttoainejakeluyhtiöt ovat jo nyt muodostaneet strategisia kumppanuuksia. Näitä ovat mm. K-ryhmä ja Neste Oil sekä S-ryhmä ja ABC. Tällä hetkellä väestöpohjaltaan riskialuetta on Lappeenrannan, Mikkelin, Jyväskylän ja Kuopion muodostaman linjan itäpuoli. Kun alueella kauppiasomistajuuteen perustuvat kyläkaupat lopettavat toimintansa asiakaskunnan supistuessa tai kauppiaiden ikääntyessä, nykyiset päivittäistavarakaupan solmut vähenevät. Tilalle tulevat valtateiden risteyksissä sijaitsevat kauppa-polttoaine-jakelupisteet. Myymälät täydennetään suoraan jakeluautoista, ja paikallisten elintarvikkeiden varastointipisteet vähenevät. Kaupan hankintayksiköt ovat jo nyt ryhmittyneet päivittäistavarakaupan tuontisatamien välittömään läheisyyteen. Suuria päivittäistavarakaupan logistiikkakeskuksia on lähinnä pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella. Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus Suomen elintarviketeollisuudella ja alkutuotannolla on ollut pitkään omistuskytköksiä. Kytkös alkutuotantoon heikkenee osuuskuntien purkautuessa tuottaja-omistajien ikääntyessä tai kaupungistuessa tai EU:n puuttuessa omistuksiin kilpailulainsäädännön puitteissa. Suomen lähialueella elintarviketuotannolla on jo käytössä globaalit toimintatavat. Menestyäkseen suomalaisen elintarviketeollisuuden on kasvettava maan rajojen ulkopuolella, koska Suomen markkinat kasvavat hitaasti. Teollisuus laajenee lähialueille eli Baltiaan ja Skandinaviaan sekä myös Venäjälle. Lihanjalostusteollisuus on perinteisesti siirtynyt asutuksen mukana, ja on todennäköistä, että Suomen demografinen kehitys kiihdyttää tätä muutosta. Maitoa jalostava teollisuus on pitkään pysynyt paikoillaan, mutta nyt uudistettavana oleva EU:n ehdotus WTO- Työryhmäraportti 15 (35)

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä Suomessa Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS-

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus. Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä. Huoltoupseeriyhdistys r.

HUOLTOUPSEERI. Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus. Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä. Huoltoupseeriyhdistys r. HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2007 Elinkeinoelämän kehitys ja huoltovarmuus Huoltoupseerit Sveitsissä ja Vekaranjärvellä 2 Prosessi-smi Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT

TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 164 2009 TRALIA TRANSITOLIIKENTEEN LISÄARVOPALVELUT Antti

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot