Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun"

Transkriptio

1 Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun Venäjän teollisuustuotanto pääsi alkuvuodesta hyvään vauhtiin. Tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa vuositasolla 8,4 prosenttia, mikä oli kaksinkertainen tahti verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna, ilmoittaa tilastovirasto Rosstat. Tuotannon kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä tosin hidastui maaliskuussa kovatahtisen helmikuun jälkeen. Teollisuustuotannon kehitystä kuvaava indeksi ei kohdistu kaikkiin tuotannon muotoihin, mutta se kattaa kuitenkin kaikki keskeiset alat. Tilastoinnissa otetaan huomioon mineraalituotanto, tehdasteollisuus, sähkön tuotanto ja jakelu sekä kaasu ja vesi. Laskelma kattaa näiltä aloilta yhteensä 730 avaintuotetta ja tuotannollista palvelua. Mineraalituotantoon kuuluvan öljyn tuotanto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,9 prosenttia ja nousi 121 miljoonaan tonniin. Hiilen tuotanto taas supistui 2,9 prosenttia määrän ollessa 81,3 miljoonaa tonnia. Maakaasun tuotannossa tapahtui 1,2 prosentin lisäys, mikä merkitsi tuotantomäärän nousua 175 miljardiin kuutiometriin. Venäjän sähköntuotanto supistui tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia ja oli kokonaisteholtaan 276 miljardia kilowattituntia. Tästä ydinvoimasähkön osuus oli 14,9 prosenttia, lämpövoimaloiden osuus 68,5 prosenttia ja vesivoimaloiden 16,5 prosenttia. Vesivoimaloiden tuottaman sähkön osuus kuitenkin hypähti lähes neljänneksellä samalla kun sekä ydinvoimasähkön että lämpövoimalasähkön osuudet pienenivät. Rosstatin ennakkokatsauksessa ei vielä ilmoitettu erikseen perinteisen tehdasteollisuuden tuotannossa tapahtunutta muutosta. Ukrainalaiset pessimistisissä tunnelmissa Tavallisten ukrainalaisten mielialoja voi vain arvailla tämän hetken poliittisessa kriisissä. Ne tuskin ovat ainakaan parantuneet siitä mitä selvisi helmikuun lopulla, ennen nykyistä tilannetta tehdyssä valtakunnallisessa mielipidetiedustelussa. Kiovan kansainvälisen sosiologian instituutin tiedustelun mukaan ukrainalaisista 60 prosenttia odottaa maan talouden romahtavan seuraavan vuoden aikana. Lisäksi vastanneista 31 prosenttia piti mahdollisena Ukrainan jakautumista kahteen osaan itä-länsi-akselilla. Kummankin kysymyksen kohdalla pessimismi oli lisääntynyt tuntuvasti edellisestä joulukuussa tehdystä haastattelukierroksesta. Myös kiovalaisen ICPS-keskuksen kuluttajamielialaindeksi on selvässä laskusuunnassa. Toistaiseksi hyvänä jatkunut talouskasvu ei rohkaise kuluttajia, jotka ovat nyt huolissaan sähkön, kaasun, lämmön ja veden kallistumisesta. T Ä S S Ä N U M E R O S S A : Teollisuustuotanto ylitti Venäjällä talouskasvun...1 Ukrainalaiset pessimistisissä tunnelmissa...1 Yrityskauppa kävi vilkkaana viime vuonna Venäjällä...2 IMF odottaa Venäjän talouskasvun hidastuvan...2 Kaasuntuottajilla kartellikokous Quatarissa...2 Suomalaisten portfoliosijoitukset Venäjälle kasvavat...3 Venäjän inflaatio hidastui edelleen 3 Vapaasatamia Venäjälle...5 Sitran Leningradin teollisuuskylähanke etenee rakennusvaiheeseen...5 Venäjän puunkorjuuyhtiöt vaativat valtiolta tukea...5 Baltian Top 300 -yritykset...6 Doing business in Latvia...6 Viro menestyi informaatioteknologian vertailussa...7 Viron ulkomaankauppa yhä tuontivoittoista...7 Kotitaloudet kasvattavat osuuttaan Viron lainamarkkinoilla...7 Puola tähtää Kiinan-vientinsä kasvattamiseen...8 Puolassa 36 miljardia euroa julkisiin investointeihin...8 Finnair avasi kolmannen Puolanreittinsä Gdanskiin...8 Ukrainalla hyvät luottonäkymät vielä ennen kriisiä...9 Ukrainan vähittäiskauppa houkuttaa uusia pelureita...9

2 Yrityskauppa kävi vilkkaana viime vuonna Venäjällä Yrityskauppoihin käytettiin viime vuonna IVY-maissa ennätyssuuri summa. Kaupat keskittyivät kuitenkin suurelta osin kolmeen johtavaan IVYmaahan, Venäjään, Ukrainaan ja Kazakstaniin, Ernst & Young maaliskuussa julkistetussa Mergers&Acquisitions CIS -raportissaan. Venäjällä yritysostojen ja fuusioiden markkinat nousivat 71 miljardin dollarin arvoiseksi kasvaen siten 41 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Kokonaissummasta 11,4 miljardia dollaria meni venäläisyritysten ulkomailla tekemiin yritysostoihin ja 13,7 miljardia oli ulkomaisten yritysten Venäjällä tekemiä yritysostoja. Maaliskuussa ilmestyi myös PricewaterhouseCoopersin M&A-raportti, joka kattaa IVY:n ohella myös keskisen Itä-Euroopan. PwC:n raportissa tarkastelunäkökulma oli myös sikäli IMF odottaa Venäjän talouskasvun hidastuvan erilainen, että tiedot kerättiin erikseen vielä yksityistämiskaupoista. PwC:n mukaan yksityistämiskauppojen määrä kasvoi KIE- ja IVY-alueilla 52 prosenttia. Nytkin kaupat painottuivat Venäjälle, jonka osuus kaikista transaktioista nousi 87 prosenttiin. Paljon kauppoja tehtiin lisäksi Ukrainassa ja Serbiassa. Valtion ja kuntien yritysten yksityistämisessä materiaali on kuitenkin loppumassa. Vielä jäljellä olevien kohteiden arvo on jo pudottunut alas ja yksityistämiset tuottivatkin viime vuonna keskimäärin 70 prosenttia vähemmän kuin vuonna Yksityisellä sektorilla kauppojen keskikoko sensijaan nousi 45 miljoonasta dollarista 200 miljoonaan dollariin. Venäjällä tehtyjen yritysostojen keskisumma 163 miljoonaa dollaria. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on pudottanut jonkin verran Venäjän talouskasvuennustetta tuoreessa maailmantaloutta tarkastelevassa raportissaan. Huhtikuun alussa IMF ennusti Venäjän bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 6,4 prosenttia ja vuonna 2008 kasvun odotetaan hidastuvan 5,9 prosenttiin. Viime vuonna Venäjä pääsi 6,7 prosentin kasvuun. IMF:n uusin ennuste on nyt pessimistisempi kuin sen viime marraskuussa esittämä arvio. Viime vuoden lopulla rahasto ennakoi Venäjän bruttokansantuotteen kasvavan 6,5 prosentin tahtia sekä vuonna 2007 että Venäjän hallituksen tämän vuoden kasvutavoitteena oli 6,2 prosenttia, mutta se päätti vuoden alkukuukausien hyvän talouskehityksen perusteella nostaa kasvuarvionsa 6,5 prosenttiin. Kaasuntuottajilla kartellikokous Quatarissa Maailman johtavat kaasuntuottajat kokoontuivat huhtikuun alussa Quatarissa tarkoituksena keskustella eräänlaisen kaasu Opecin perustamisesta. Aloitteen kaasukartellia koskevien neuvottelujen aloittamisesta teki Iran, joka on maailman toiseksi suurin kaasuntuottaja Venäjän jälkeen. Kartellin perustaminen ei kuitenkaan kiinnosta kaikkia kaasuntuottajamaita, koska se ei tarjoaisi suurempia käytännön etuja. Monet tuottajamaista myyvät kaasuaan pitkäaikaisilla sopimuksilla ja niiden toimitus- ja hintaehdot on etukäteen vahvistettu. Kokouksessa pidettiin joka tapauksessa tärkeänä kaasun maailmanmarkkinahinnan muodostumismekanismien selvittämistä sekä hinnoittelun läpinäkyvyyden kehittämistä sekä tuottajien että ostajien näkökulmasta. Kokoukseen osallistui ministeritason edustajia Algeriasta, Boliviasta, Venezuelasta, Egyptistä, Iranista, Indonesiasta, LIbyasta, Malesiasta, Norjasta sekä Arabi Emiraateista. Näiden maiden yhteenlaskettu osuus edustaa noin kahta kolmasosaa koko maailman kaasuntuotannosta. 2 Toimitus/ Markkinointia Idänkaupan Vientipalvelut/ Muut informaatiotuotteet 13. vuosikerta Oy Compiler Ab Osuuskunnantie 50 B Helsinki Puh. 09) Fax (09) klaus. Klaus Lehmuskallio Kaija Pasila-Lehmuskallio Puh. (09) Fax (09) Compiler Trade Web Site Compiler enews Idänkaupan Vientipalvelut -eextra Suomalaisyritykset Venäjällä -tutkimus

3 3 Suomalaisten portfoliosijoitukset Venäjälle kasvavat Suomen Pankin maksutasetietojen mukaan suomalaisten Venäjälle tekemien suorien sijoitusten kanta oli vuoden 2006 lopussa 1,3 miljardia euroa ja portfoliosijoitusten 1,8 miljardia euroa. Tilastoinnissa ei rekisteröidä Venäjälle tehdyiksi sijoituksiksi kolmansien maiden kautta tehtyjä suomalaisia sijoituksia. Suoriksi sijoituksiksi määritellään tytäryrityksen tai tuotantolaitoksen perustaminen sekä yrityskaupat silloin, kun vähintään 10 % yrityksen määräysvallasta siirtyy suomalaisomistajalle. Suorien sijoitusten kanta kasvoi viime vuonna 220 miljoonalla eurolla lähinnä sijoituskohteiden arvonnousun johdosta. Uusien sijoitusten nettovirta jäi vaatimattomaksi, koska Nordean myymä 400 miljoonan euron osuus Moscow International Bankista pienensi virtaa. Portfoliosijoituksiksi määritellään finanssisijoitukset, joissa määräysvalta jää alle 10 %:iin. Nämä sijoitukset ovat puhtaasti tuottoa hakevia. Porfoliosijoitusten kanta kasvoi yli 50 % edellisestä vuodesta ja ylitti suorien sijoitusten kannan. Venäjän inflaatio hidastui edelleen Vuosi-inflaatio hidastui maaliskuussa 7,4 prosenttiin. Inflaatio pysyi jo toista kuukautta hallituksen alkuvuonna asettaman 8 prosentin inflaatiotavoitteen HRX netti-ilmo :39 Sivu 1 alapuolella. Keskuspankki on viimeisen vuoden aikana hieman lieventänyt aikaisempaa linjaansa ja antanut ruplan nimelliskurssin varovasti vahvistua, mikä on edesauttanut inflaation hillintää. Suurin paino kuluttajahintaindeksissä on elintarvikkeilla, noin 40 prosenttia. Niiden vuosi-inflaatio on hidastunut noin puoleen vuoden takaisesta ja oli 5 prosenttia maaliskuussa. Palveluiden vuosi-inflaatio oli 14 prosenttia ja niiden paino kuluttajahintaindeksissä on viidennes. Muiden tavaroiden vuosi-inflaatio oli 6 prosenttia. (Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Toimittaja Timo Harell.

4 Venäjä 2007 seminaari Restaurant Bank, Unioninkatu 20, Helsinki OHJELMA Aamukahvi ja ilmoittautuminen 8.50 Seminaarin aloitus 9.00 Venäjän talouskasvu vaalien jälkeen o Talouden nykytila o Uudistuuko talous ja jatkuuko talouskasvu? o Venäjän vaikutus Suomeen Ekonomisti Simon-Erik Ollus, Suomen Pankki Mitä uutta Venäjän yhtiöverotuksessa o Oikeustapauksia o Muutokset verovelvollisen ja verottajan suhteissa o Muutokset yhtiön tuloverossa o Muutokset arvonlisäverossa Tilintarkastaja Veijo Seppänen, Ernst&Young Oy Lounas Menestyvän liiketoiminnan johtaminen Venäjällä o Loistavat mahdollisuudet mutta mitä eväitä tarvitaan? o Johtamisen erityispiirteet Venäjällä o Luotettava paikallisjohdon rekrytointi o Roolit pakallisjohdon ja suomalaisjohdon välillä o Välttämätön kontrolli kuinka pidetään liiketoiminta omissa näpeissä Managing Partner, Eero Erastus, East Partners Kahvi Vakuudet liiketoiminnassa Venäjällä o Lakisääteiset ja sopimusperusteiset vakuudet o Kiinteistön kiinnitys o Vuokraoikeus vakuutena o Valtion ja kunnan takaus Venäjäoikeuden tutkimusjohtaja, Leena Lehtinen, Lapin Yliopisto Seminaari päättyy OSALLISTUMISMAKSU Seminaarin hinta on alv. 22 %. Hintaan sisältyvät seminaarin aineisto ja tarjoilut. Kysy myös ryhmäalennuksia. Ilmoittautumiset mennessä. SEMINAARIPAIKKA Restaurant Bank, Unioninkatu 20, Helsinki Puh. (09) LISÄTIEDOT, ESITETILAUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN Rastor Oy, Vattuniemenkatu 5, Helsinki, Koulutuskoordinaattori Kirsi Voima, puhelin , faksi , Koulutuspäällikkö Marianne Viinikka, puhelin PERUUTUSEHDOT Kaksi viikkoa ennen seminaaria peruutetuista osallistumisista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Kaksi päivää ennen seminaaria ja sen jälkeen perutuista osallistumisista veloitamme koko osallistumismaksun. Seminaariosallistujan voi myös vaihtaa. Mikäli estettä ei ilmoiteta ja osal-listuja jää saapumatta seminaariin, veloitamme koko osallistumismaksun. Katso lisää seminaarista osoitteesta

5 5 Vapaasatamia Venäjälle Venäjälle erityistalousalueita parhaillaan perustava talousministeriö on nyt myös valmistellut lain vapaasatamien perustamisesta. Talousministeri German Gref esitteli maaliskuun lopulla jo pitkälle valmistellun hankkeen ja siihen liittyvän lakiesityksen, kertoo uutistoimisto RIA Novosti. Grefin mukaan vapaasatamat toimivat samankaltaisella periaatteella kuin erityistalousalueetkin, mutta niiden toimintakohteina ovat yksinomaan kansainväliseen tavaraliikenteeseen liittyvät tehtävät. Vapaasatamat on tarkoitus toteuttaa yleistä kansainvälistä käytäntöä noudattaen, mikä merkitsee muun muassa tullivapautta sekä sääntelemätöntä jälleenkuljetusta. Talousministeriön esityksen mukaan vapaasatamia perustettaisiin aluksi kolme tai neljä. Satamat voisivat sijaita meren rannikolla, sisävesireittien varrella tai jopa kansainvälisiä rahtikuljetuksia hoitavien lentokenttien yhteydessä. Vapaasatamien alueellisen sijoittumisen osalta ministeriö suosittaa Luoteis-Venäjää, Pohjois-Venäjää, Mustanmeren aluetta ja Kaukoitää. Vapaasatamia koskeva lakiesitys on tarkoitus jättää duuman käsiteltäväksi vielä tänä keväänä. Ministeriö aikoo heti lain käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen julistaa tarjouskilpailun, johon tarkoitukseen soveltuvat alueet voivat ehdotuksineen osallistua. Tarjoukset voivat varsinaisten vapaasatamatoimintojen ohella käsittää myös suunnitelmia vientiin tähtäävän tuotantotoiminnan perustamisesta samaan yhteyteen. Sitran Leningradin teollisuuskylähanke etenee rakennusvaiheeseen Sitran ja sen yhteistyökumppaneiden Leningradin lääniin tulevan teollisuuskylän rakennustyöt aloitetaan tänä vuonna. Teollisuuskylä perustetaan noin 20 hehtaarin tontille. Suunnilleen neliömetriä käsittävän teollisuuskiinteistön on määrä valmistua keväällä Sitra, kansainvälinen kiinteistösijoittaja ja rakennusyhtiö aloittivat projektin hyväksyttämis- ja lupaprosessin jo viime vuoden puolella. Lisäksi Sitra neuvottelee investointietuuksista yritysten puolesta Leningradin aluehallinnon kanssa. Se ei kuitenkaan osallistu teollisuuskylän rakentamiseen eikä investointeihin, vaan toimii hankkeessa julkisena vaikuttajana ja koordinoijana. Sitran Venäjä-ohjelmaan osallistuvasta noin 80 pk-yrityksestä jo noin 20 on kiinnostunut teollisuuskylään sijoittumisesta. Halukkaat edustavat pääosin koneiden ja laitteiden valmistustoimintaa. Teollisuuskyläkonseptin mukaan yritykset ostavat kiinteistö- ja huoltopalvelut kiinteistöyhtiöltä ja keskittyvät omaan tuotannolliseen toimintaansa. Hallintorakennukseen sijoittuvat palveluyrittäjät tarjoavat suomalaisille muun muassa talousja henkilöstöhallinnon, lakiasioiden, logistiikan ja työpaikkaterveydenhoidon palveluja sekä catering-, pankki- ja vakuutuspalveluja. Jos nyt toteutettavan teollisuuskylän malli osoittautuu toimivaksi, voidaan vastaavia kyliä rakentaa myös muualle Venäjällä, Sitrasta todetaan. Sitra on antanut Venäjä-ohjelmansa puitteissa suomalaisille pk-yrityksille apua toiminnan aloittamiseen Venäjällä. Pk-ryhmän yrityksille on tarjottu alkuselvityksiä ja konsulttipalveluja, juridista neuvontaa sekä koulutusta. Venäjän puunkorjuuyhtiöt vaativat valtiolta tukea Suunnitelma venäläisten puunkorjuuyhtiöiden julkisesta tuesta on johtanut teollisuusministeriön vastakkain Venäjän muiden ministeriöiden kanssa, raportoi Kommersant-lehti. Metsäteollisuuden lobbareiden mukaan tuki on välttämätöntä, koska puunkorjuuyhtiöistä 60 prosenttia toimii kannattamattomasti. Tässä tilanteessa puunkorjuuseen ei saada uusi kotimaisia investoijia, eikä ala näin ollen pysty nousemaan omille jaloilleen. Teollisuusministeriö haluaisi tukea metsänhoidon ja puunkorjuun infrastruktuurin kehittämistä sekä antaa myös suoraa tukea alan suurimmille yhtiöille. Tuen saannin ehtona olisi kuitenkin, että yhtiö itse investoisi vähintään viisi miljardia ruplaa. Tällöin yhtiölle myönnettäisiin 50 prosentin alennus metsäalueiden vuokrista. Kauppaministeriön mukaan ajatus on mahdoton, koska Venäjän uusi metsälaki ei tarjoa järjestelyyn mitään edellytyksiä.

6 VENÄJÄN-KAUPAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 OP) 2. OHJELMA vv , HELSINKI Lähiopetus: MENESTY VENÄJÄLLÄ! A 7. Pankit, maksuliikenne ja rahoitus (3 op) A 9. Yrityksen toiminta Venäjällä (3 op) Seuraavat opintojaksot järjestetään verkkokursseina: A 11. Ulkomaisen yrityksen kansainvälistyminen Venäjälle (2 op) Voit osallistua yksittäisille opintojaksoille valintasi mukaan. Lähiopetuksen ajankohdat ovat torstaisin klo ja perjantaisin klo 9-15, paitsi A 6. -jakson lähiopetuspäivät ovat keskiviikko klo ja torstai klo A Opintojaksojen hinta on 230 /jakso (sisältää opetuksen, luentomateriaalit ja taukokahvit). A Verkkokurssien hinta on 90 /kurssi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: (yksittäisille opintojaksoille viimeistään kaksi viikkoa ennen ko. jakson alkamista): Merja Ryökäs, puh , HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS PIENYRITYSKESKUS Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki 25 vuotta osaamisen kehittämistä Baltian Top 300 -yritykset Baltian johtavat talouslehdet ovat yhdessä laatineet listan alueen 300 suurimmasta yrityksestä. Yrityksistä tehty yhteenveto osoittaa, että Liettuasta on kehittymässä Baltian johtava talous. Listan 300 yrityksen yhteenlasketusta liikevaihdosta lähes puolet muodostui liettualaisten yritysten liikevaihdosta. Baltian suuryritysten listalla olevien 106 liettualaisyritysten yhdistetty liikevaihto oli viime vuonna 16,34 miljardia euroa, kun 105 virolaisyrityksen liikevaihtosumma oli 9,56 miljardia euroa ja 89 latvialaisen yrityksen 8,17. Selvitys osoitti lisäksi, että Baltian kolme suurinta yritystä ovat liettualaisia ja listan kärkikymmenikköön niitä pääsee viisi. Koko vertailun kärjessä on Mazeikiu Nafta, joka harjoittaa öljytuotteiden tukkukauppaa ja ainoana Baltiassa myös öljynjalostamotoimintaa. Toiseksi suurin yritys on vähittäiskauppayhtiö Maxima LT. Se on alallaan Baltian suurin ja toimii lisäksi Romaniassa ja Bulgariassa. Kolmantena listalla on toimialayhtiö Achemos Grupe, jonka yli 40 yhtiötä toimivat muun muassa kemiateollisuudessa, energia-alalla ja logistiikka-alalla. Doing business in Latvia Latvian valtiollinen investointivirasto LIAA alkaa huhtikuussa julkaista kerran kuukaudessa ilmestyvää Latvia Invest -newsletteriä. Ulkomaisille yrityksille suunnattu uutiskirje käsittelee Latvian liiketoimintaympäristöä, liiketoiminnan aloittamista, investointeja, investointitukia ja alueellisia sijoittumisvaihtoehtoja. LIAA jakaa julkaisua ilmaiseksi Latviasta kiinnostuneille yrityksille. 6

7 Viro menestyi informaatioteknologian vertailussa Viron ulkomaankauppa yhä tuontivoittoista Viron ulkomaankaupan arvo kohosi tammikuussa 21,9 miljardiin kruunuun, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kauppavaihdosta viennin osuus oli 9,3 miljardia kruunua eli 42 prosenttia. Tuonnin osuus oli vastaavasti 12,6 miljardia kruunua eli 58 prosenttia. Tuonti kasvoi vuositasolla 15 prosenttia, kun taas viennin lisäys oli 13 prosenttia. Tilastoviraston laskemien ennakkolukujen mukaan kauppatase oli tammikuussa 3.3 miljardia kruunua Eri maiden edistymistä tietekniikan ja tietoliikenteen hyödyntämisessä mittaava Global Information Technology Report nostaa Baltian maat varsin korkealle World Economic Forumin 122 maata käsittävässä vertailussa. Erityisen hyväksi raportissa arvioitiin Virossa tapahtunut kehitys. Raportti ilmestyi nyt kuudennen kerran ja siinä käytetty Networked Readiness Index perustuu 67 muuttujaan, jotka mittaavat ICT-alan infrastruktuuria, toimintavalmiuksia ja käyttöä maakohtaisesti. Maaliskuun lopulla julkaistussa tuoreimmassa raportissa kärkeen nousi ensimmäisen kerran Tanska ja sen perässä tuli Ruotsi. Viro paransi kolmella pykälällä sijoitustaan ja nousi 20. sijalle. Viro ohitti samalla vanhoista EU-maista Ranskan, Belgian ja Luxemburgin. Viro kehuttiin aivan erityisesti tietotekniikan ja tietoliikenteen soveltamisesta julkisen hallinnon aloilla. Raportissa mainitaan ICT-alan kehittynyt lainsäädäntö, julkisten verkkopalvelujen määrää ja saatavuutta sekä teknologian hyödyntämistä julkisen hallinnon sisällä. Toiseksi parhaiten Baltian maista menestyi Liettua, joka paransi sijoitustaan viiden pykälän verran nousten sijaluvulle 39. Liettuan asemaa paransi lähinnä maailman tällä hetkellä toiseksi korkein matkapuhelinpenetraatio. Latvia pääsi raportissa 42. sijalle, mutta paransi suhteellista asemaansa vielä enemmän kuin mitä Viro ja Liettua tekivät. Latvia sijoitus parani nyt peräti yhdeksällä pykälällä. Latvian asemaa paransi erityisesti mobiilipuheluiden edullinen hintataso. Venäjä paransi vertailuasemaansa kahdella pykälällä, mutta jäi silti vaatimattomalle 70. sijalle. Sen edelle nousivat itäisen Euroopan maista Baltian ohella myös Slovakia, Unkari, Slovenia, Puola ja Romania. Venäjän sijoitusta saattoi kuitenkin huonontaa se, että sen ICTstruktuurista ei ollut käytettävissä riittävästi tuoreita tilastotietoja. alijäämäinen. Viime vuoden tammikuussa alijäämä 2,6 miljardia kruunua. Viennistä 65 prosenttia suuntautui EU-maihin ja 10 prosenttia IVYmaihin. Viimevuotiseen verrattuna EU-viennin osuus hieman laski ja IVY-viennin taas hieman nousi. Viron yksittäisistä vientimarkkinoista Suomi oli edelleen tärkein 17 prosentin osuudellaan. Kakkostilalla olleen Ruotsin vientiosuus oli 13 prosenttia perässään Latvia 10 prosentin osuudella. Kotitaloudet kasvattavat osuuttaan Viron lainamarkkinoilla Viime vuoden lopulla yksityishenkilöiden osuus Viron pankkien yhteenlasketusta antolainauskannasta nousi jo 45 prosenttiin. Paikallisen rahoitusvalvontaviranomaisen mukaan yksityishenkilöiden lainaosuus oli vuotta aikaisemmin 39 prosenttia. Viron pankkien koko lainakanta oli vuoden 2006 lopussa 178 miljardia kruunua eli 11,4 miljardia euroa. Kotitalouksien lainanoton osuuden kasvuun vaikutti asuntokaupan jatkuminen vilkkaana. Koska myös kaupallisten kiinteistöjen hankinta oli aktiivista kiinteistölainojen kokonaisosuus pankkien lainasalkusta nousi vuoden 2006 lopulla 20 prosenttiin oltuaan 15 prosenttia vuonna Vähittäispankkipuolella Hansapank kasvatti lainaosuuttaan 47,8 prosenttiin edellisvuoden 46,2 prosentista, kertoo Estonian Review. Ühispank menetti puolestaan markkinaosuuttaan. Sen osuus supistui 29,7 prosenttiin aiemmasta 31,8 prosentista. Yksityisen antolainauksen markkinaosuutta menetti myös Nordea, jonka osuus laski 10,3 prosentista 9,5 prosenttiin. Sampo taas kykeni vahvistamaan asemaansa ja sen markkinaosuus nousi 9,0 prosenttiin osuuden oltua 8,6 prosenttia vuonna Kotitalouksien lainanottoa on Virossa jo pitkään kiihdyttänyt eurooppalaisittain huippukova talouskasvua. Kasvu taas on saanut vetoapua juuri vahvasta kotimaisesta kulutuskysynnästä, jota on vastavuoroisesti rahoitettu kireän pankkikilpailun poikimalla helpolla ja edullisella lainarahalla. Lainanottoon ovat rohkaisseet työllisyystilanteen paraneminen ja nopea ansiotason nousu. 7

8 Puola tähtää Kiinanvientinsä kasvattamiseen Valtiollinen investointivirasto aikoo tehostaa Puolan vientiä Kiinaan ja muille Kauko-Idän markkinoille. Vuosille varatusta vienninedistämisbudjetista yli puolet on tarkoitus käyttää puolalaisyritysten tukemiseen näillä markkinoilla. Kauppavaihto Kiinan kanssa on Puolalle toistaiseksi ongelmallinen asia, sillä viime vuonna tuonti Kiinasta ylitti kymmenkertaisesti sinne vietyjen tavaroiden arvon. Vuonna 2006 Puolan Kiinan-vienti kasvoi kylläkin 29 prosenttia, mutta sen kokonaissumma jäi vielä 726 miljoonaan dollariin. Tuonti Kiinasta kasvoi puolestaan vuositasolla 39 prosenttia nousten 7,65 miljardiin dollariin. Tällä vaihtosuhteella Kiina oli Puolan epäedullisin kauppakumppani ja sen synnyttämä kauppataseen vaje oli lähes puolet maan kauppataseen koko vajeesta. Kauppasuhteiden tilasta kertoo osaltaan sekin, että Kiinasta tuontia harjoittavia yrityksiä oli viime vuonna Puolassa , kun taas vientiyrityksiä oli vain Kiina on ollut toistaiseksi kiinnostuneempi Puolan-vientinsä kasvattamisesta kuin suorien investointien tekemisestä. Viime vuoden lopulla kiinalaisten investointien kanta oli vain 120 miljoonaa dollaria. Puolalaisyritykset olivat sensijaan investoineet Kiinaan jo 128 miljoonaan dollarin arvosta. Kiinalaisyritykset ovat kuitenkin kiinnostuneet Puolan erityistalousalueiden hyödyntämisestä, koska ne tarjoavat kätevän reitin EU-maiden markkinoille. Puolassa 36 miljardia euroa julkisiin investointeihin Puolassa alueellisen kehityksen ministeriö on saanut valmiiksi suunnitelman infrastruktuuri- ja ympäristöinvestointien toteuttamisesta vuosina Ministeriön käytettävissä on 36 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 28 miljoonaa euroa. Hankkeita koordinoi alueellisen kehityksen ministeriö ja varoja myönnetään kuudelle eri ministeriölle. Ministeriön laatima suunnitelma sisältää yksityiskohtaiset määräykset rahojen kohdentamisesta ja käytöstä. Puls Biznesu -lehden kokoamien tietojen mukaan eniten rahoitusta, 19 miljardia euroa saa liikenneministeriö. Sen työkohteita ovat 600 kilometrin mittaisten moottoritieyhteyksien rakentaminen sekä kilometrin pikatieyhteyksien tekeminen. Lisäksi varoja käytetään rautateiden ja lentokenttien nykyaikaistamiseen. Ympäristöministeriö saa käyttöönsä neljä miljardia euroa. Sen työkohteita ovat viemäriverkoston kunnostaminen, jätehuollon parantaminen sekä kierrätysjärjestelmien luominen. Talousministeriön käyttövara on 1,7 miljardia euroa. Rahat käytettään Puolan energiajärjestelmän sovittamiseen EU-määräysten mukaiseksi sekä maan energiahuollon turvaamiseen. Tiedeministeriölle on tiedossa 500 miljoonaa euroa käytettäväksi tieteellisten tutkimuslaitosten perusinfrastruktuurien kehittämiseen. Kulttuuriministeriö saa puolestaan 490 miljoonaa euroa, mikä käytetään vanhojen arvorakennusten entisöintiin ja museoiden perustamiseen. Vähiten kehitysvaroja menee terveysministeriölle. Se saa 350 miljoonaa euroa käytettäväksi yhteen ainoaan hankkeeseen, maan hätätilavalmiuksien parantamiseen Finnair avasi kolmannen Puolan-reittinsä Gdanskiin Finnair aloitti huhtikuun toisella viikolla säännöllisen lentoliikenteen Helsingistä Gdanskiin. Uusi reitti palvelee sekä suomalaisia että puolalaisia liikematkustajia sekä myös lomailijoita. Lennot ovat neljä kertaa viikossa eli maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin. Lennoilta on myös hyvät jatkoyhteydet Finnairin Aasian-reiteille ja New Yorkin -vuoroille. Gdanskin reitti on osa Finnairin laajentumisstrategiaa Puolassa. Pääkaupungin Varsovan lisäksi Finnair kattaa Puolan eteläisen alueen Krakovan kautta ja nyt yhtiö voi palvella myös Pohjois-Puolaan suuntaavaa asiakaskuntaa. Gdanskin alueella on kolme kaupunkia rinnakkain, joista yksi on kylpyläkaupunki Sopot. Nauhakaupungin asukasmäärä on yhteensä yli miljoona. Seutukunnalla on suuri teollisuus- ja kauppakeskittymä, missä toimintaa on myös monilla eurooppalaisilla, aasialaisilla ja amerikkalaisilla yhtiöillä. 8

9 Ukrainalla hyvät luottonäkymät vielä ennen kriisiä Ukrainan talousministeriö julkisti maaliskuun lopulla tiedon, jonka mukaan maa saisi viiden vuoden aikana yhteensä 12 miljardin dollarin edestä lainoja kansainvälisiltä kehitysluottoja myöntäviltä pankeilta. Käytännössä nämä varat olisivat tulossa Maailmanpankilta, IFC: ltä ja EBRD:ltä, kertoo uutistoimisto ForUm. Maailmanpankin kanssa parhaillaan käytävät neuvottelut ennakoivat 0,8-1,0 miljardin dollarin vuotuista luottolinjaa kaudelle Lisäksi Ukraina ja Maailmanpankki neuvottelevat erillisestä 300 miljoonan dollarin kehityslainasta. Viimeksi kuluneiden 14 vuoden aikana Ukraina on saanut 12 miljardin dollarin arvosta luottoja kansainvälisiltä rahoitusorganisaatioilta. Tästä summasta Maailmanpankin osuus on ollut runsas kolmannes. Euroopan unioni aikoo puolestaan tukea suoraan erilaisia kehityshankkeita Ukrainassa. Tänä vuonna EU suunnittelee avustavansa muutamia keskeisiä kohteita yhteensä 24 miljoonalla dollarilla. Rahoitusta tulisi Euroopan kannalta tärkeisiin energia-alan hankkeisiin, hiilikaivosten turvallisuuden parantamiseen sekä oikeuslaitoksen kehittämiseen. EU on Ukrainan itsenäisyyden aikana avustanut maata erilaisissa jälleenrakennus- ja kehityshankkeissa lähes 3,4 miljardilla dollarilla. Tuotanto- ja konsulttipalveluita itäisessä Euroopassa Buslink Oy tarjoaa teollisuudelle omia tuotantopalveluita, alihankintapalveluita sekä konsulttipalveluita itäisen Euroopan kaupassa. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Pietarissa ja Kaunasissa Liettuassa. Venäjän ja Baltian maiden ohella meillä monivuotinen kokemus myös Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Lars Sonckin tie 3 E, Helsinki Telefax: Tutustu tarkemmin palveluihimme ja tuotteidemme kuvastoon: Buslink - ulkoistamispalveluita vaativiin tarpeisiin Ukrainan vähittäiskauppa houkuttaa uusia pelureita Miljardööri Rinat Akhmetov on laajentamassa liiketoimintaansa myös Ukrainan vähittäiskauppaan. Hänen System Capital Management -yhtiönsä on perustanut Ukrainian Retail -nimisen yrityksen, jonka on tarkoitus pilotoida kesästä lähtien supermarket-kauppaa. Kyiv Postin mukaan ensimmäinen marketti avataan Donetskissa. Mikäli pilottimyymälästä saadaan lupaavia tuloksia, avaa Ukrainian Retail tänä vuonna 30 supermarkettia. Ukrainassa vähittäiskauppa kasvaa kovaa tahtia. Viime vuonna sen myynti lisääntyi 25 prosenttia ja oli suuruudeltaan 24,5 miljardia dollaria. Päivittäistavaroiden kysyntä on noussut niin suureksi, etteivät kaupan nykyinen myymäläverkosto ja tavaravalikoima pysty kokonaan tyydyttämään kuluttajien tarpeita. Kaupan kasvu on johtanut myös pahoihin pullonkauloihin tavaroiden kuljetusja varastointilogistiikassa. Markkinoilla on kuitenkin odotettavissa kiristyvää kilpailua sekä kotimaisten että ulkomaisten ketjujen toimesta. Kotimaisista ketjuista on tällä hetkellä suurin Fozzy Group 200 myymällään ja noin miljardin euron suuruisella liikevaihdollaan. ATM-marketilla on puolestaan 176 elintarvikemyymälää ja kolmantena isompana ketjuna tulee Furshet, jolla 69 supermarkettia. Ulkomaisista toimijoista on Ukrainaan vahvimmin asettunut saksalainen Metro, joka perusti ensimmäisen Cash&Carry-myymälänsä vuonna Tällä hetkellä näitä myös kotitalouksia palvelevia tukkuja toimii maassa jo 13 kappaletta. Metrolla on nyt kypsymässä suunnitelmia myös hypermarkettoiminnan aloittamisesta. 9

Investointitoiminta. kiihtyy Venäjällä. Venäjän yritysjärjestelyissä liikkuu jo suuria summia. Investointitoiminta

Investointitoiminta. kiihtyy Venäjällä. Venäjän yritysjärjestelyissä liikkuu jo suuria summia. Investointitoiminta 12 2006 Investointitoiminta kiihtyy Venäjällä Venäjällä investointien odotetaan nousevan ennätysnopeasti tänä vuonna. Tammi-lokakuussa investointien vuosikasvu oli 12,6 prosenttia ja marraskuun lopulla

Lisätiedot

Ukraina vihdoin WTO:n jäseneksi

Ukraina vihdoin WTO:n jäseneksi 5 2008 Ukraina vihdoin WTO:n jäseneksi Ukrainan pyrkimys maailmankaupan tasaveroiseksi jäseneksi on vihdoin johtanut toivottuun tuloksen, kun presidentti Viktor Jushtshenko allekirjoitti toukokuun 16.

Lisätiedot

sopimuskautensa mittaisia

sopimuskautensa mittaisia 1 2006 Ylikansalliset energiatoimitukset ovat vain sopimuskautensa mittaisia Venäjän ja Ukrainan väliset kaasusopimukset nousivat vuodenvaihteessa kansainvälisestikin suuriksi uutisaiheiksi. Jo umpeutuneiden

Lisätiedot

Teollisuuden vaisu kehitys hidastaa Venäjän talouskasvua

Teollisuuden vaisu kehitys hidastaa Venäjän talouskasvua 19. vuosi 4 2012 Teollisuuden vaisu kehitys hidastaa Venäjän talouskasvua Venäjän johto odottaa maansa talouden kasvavan tänä vuonna yleismaailmallista kehitystä nopeammin ja tämä tilanne saattaa jatkua

Lisätiedot

Venäjän kauppavaihto on kasvanut tänä vuonna kolmanneksen

Venäjän kauppavaihto on kasvanut tänä vuonna kolmanneksen 16 vuotta 11-12 2010 Venäjän kauppavaihto on kasvanut tänä vuonna kolmanneksen Venäjän tavaraviennin arvo oli lokakuussa 34,7 miljardia dollaria, joten vienti kasvoi vuositasolla 13,8 prosenttia ja kuukausitasolla

Lisätiedot

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata

IDÄNKAUPAN. Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä. Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata 5-6 IDÄNKAUPAN 2005 VIENTIPALVELUT Markkinatietoa ja liikeyhteyksiä 1 www.compiler.fi Venäjän WTO-kierroksella jäljellä enää neljä tärkeätä maata Venäjä pyrkii edelleen saamaan tämän vuoden aikana päätökseen

Lisätiedot

Venäjältä löytyy edelleen selvää tuontikysyntää

Venäjältä löytyy edelleen selvää tuontikysyntää 19. vuosi 11-12 2012 Venäjältä löytyy edelleen selvää tuontikysyntää Venäjän ulkomaankauppa kasvoi edelleen tammi-syyskuun jaksolla. Keskuspankin tilastojen mukaan tavarakaupan kokonaisvaihto nousi 630,8

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin 6-7 2009 Venäjän elvytysohjelma hyväksyttiin Venäjällä hallitus pyrkii tehostamaan talouden elvytystoimia. Juhannuksen alla pääministeri Vladimir Putin vahvisti hallituksen jo maaliskuussa hahmotteleman

Lisätiedot

Kansainvälinen tilanne ei vielä paina Venäjän taloutta

Kansainvälinen tilanne ei vielä paina Venäjän taloutta 17 vuotta 11-12 2011 Kansainvälinen tilanne ei vielä paina Venäjän taloutta Venäjän talous on kansainvälisestä tilanteesta huolimatta pysynyt suhteellisen vakaana. Talouskasvu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Compiler. Lama antaa aikuisopetusta kasvuun tuudittautuneille idäntalouksille. Ilmestynyt vuodesta 2001 Venäjä - IVY-maita - Baltian maat - Puola

Compiler. Lama antaa aikuisopetusta kasvuun tuudittautuneille idäntalouksille. Ilmestynyt vuodesta 2001 Venäjä - IVY-maita - Baltian maat - Puola Compiler enews Nro 4 /10.2.2009 UUTISMUISTIO Ilmestynyt vuodesta 2001 KOMENTTI Lama antaa aikuisopetusta kasvuun tuudittautuneille idäntalouksille Venäjällä ja muissa IVY-maissa sekä myös EU:n itäisissä

Lisätiedot

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen

Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen 17 vuotta 10 2011 Venäjän WTO-jäsenyys näyttää ratkenneen Venäjän 18 vuotta kestäneet ja vaihtelevalla intensiteetillä edenneet neuvottelut maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi pääsystä ovat mitä ilmeisimmin

Lisätiedot

BOFIT Idäntalouksien viikko

BOFIT Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

Kallis öljy riittäisi kaksinkertaistamaan Venäjän talouden

Kallis öljy riittäisi kaksinkertaistamaan Venäjän talouden 10 2005 Kallis öljy riittäisi kaksinkertaistamaan Venäjän talouden Venäjä kestää öljyn hinnanlaskunkin Aton Capital on laatinut tunnetun analyytikon Peter Westinin johdolla Venäjälle vaihtoehtoisia kehitysskenaariota,

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki

Pirjo Tulokas. Skaala Ikkunat auki itään. Nuoret naisjohtajat tulevat. Venäjän henkilötietolain uudistukset. Pietari Venäjän pohjoinen pääkaupunki Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2015 VVieraana pääkonsuli Pirjo Tulokas Nuoret naisjohtajat tulevat Skaala Ikkunat auki itään Venäjän henkilötietolain uudistukset Pietari Venäjän pohjoinen

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2012 Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua Venäjän markkinoilla: Raita Sportilta jääkiekkokaukaloita Sotšiin

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

Venäjällä kehitetään lentoasemia

Venäjällä kehitetään lentoasemia V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2013 Venäjällä kehitetään lentoasemia Uusia avauksia Venäjän markkinoille - Beneq, Idman ja 3 Step IT Vieraana Jan Vapaavuori SISÄLLYS VSuomalais-Venäläisen

Lisätiedot

Idäntalouksien viikko

Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Tietoaika. Erikoisnumero Teemana Innovaatiot. Suomen sijoitus putoaa. UKRAINA oranssin vallankumouksen jälkeen

Tietoaika. Erikoisnumero Teemana Innovaatiot. Suomen sijoitus putoaa. UKRAINA oranssin vallankumouksen jälkeen Tietoaika 4 5/2005 economictrends 2/2005 Kilpailukyvylle uusi mittari Suomen sijoitus putoaa Ulkomaankaupan vaihtosuhde on heikentynyt Käsityökin globalisoituu UKRAINA oranssin vallankumouksen jälkeen

Lisätiedot

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina Grundström Vesa-Matti Lahti SITRAN RAPORTTEJA 53 Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Rankattu Suomi Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Sisällys Suomen kilpailukyky 2012 6 9 Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka 1. Elämä

Lisätiedot