Henkilöstöraportti 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2012"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

2 SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstömäärä Sukupuolijakauma Ikärakenne Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet Vaihtuvuus Palvelusvuodet Henkilöstön sijoittuminen HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ JA KOULUTUS Ajankäyttö Sairauspoissaolot Henkilöstön koulutustaustat ja osaamisen kehittäminen TYÖYHTEISÖ JA TYÖHYVINVOINTI Fyysinen hyvinvointi Henkilökunnan kerho (Hevi) POHJANTÄHDEN HENKILÖSTÖETUJA HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT JA HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstöraportissamme annamme lyhyen kuvauksen mm. yhtiö henkilöstövoimavaroista, henkilöstön kehittämisestä ja työhyvinvointitoimistamme. Henkilöstön merkitys yhtiön menestyksen kannalta on suuri. 1Sivu 1/

3 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS Teimme vuonna 2012 hyvää työtä, haastavissa kilpailuolosuhteissa 4,5 M tulokseen yltäen. Asiakaspysyvyytemme parani ja uusmyyntimme kasvoi reippaasti. Käsittelyaikamme korvaushakemuksesta siihen, kun rahat ovat asiakkaan tilillä lyheni, useissa tapauksissa lähes reaaliaikaiseksi. Kehitimme asiakkaillemme jälleen myös uusia asiakasetuja. Esimerkiksi syyskuun alusta lukien asiakkaamme ovat saaneet Finnair Plus pisteitä vakuutusmaksuistaan. Kilpailijoidemme ilmoittaessa henkilöstövähennyksistä, vahvistimme me joukkojamme 18 uuden tuloksentekijän verran. Heistä puolet sijoittui eri puolille Suomea myyntitehtäviin. Lisäksi saimme useita uusia vakuutusedustajia myyntijoukkojemme vahvistukseksi. Voimmekin varmasti sanoa hyötyneemme alalla tapahtuneista muutoksista. Tarjolla on ollut osaavaa työvoimaa, joka haluaa työskennellä perinteistä, harvinaisuudessaan uudelleen arvoon noussutta, hyvää henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjoten. Menestymisemme onkin hyvien tuotteiden ohella osaavan ja motivoituneen henkilöstön varassa. Ilahduttavaa asiakaspalautetta saamme usein, joskus jopa lehtien palstoilla, kuten Etelä- Pohjanmaan Epari -lehden ruusut ja risut palstalla. Tällä kertaa kiitokset menivät Seinäjoen konttorimme asiakaspalvelijoille. Yhtiön hallitus ja johto arvostaa tehtäviinsä ja työnantajaansa erityisen sitoutunutta henkilöstöä. Teemme pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi ja palkitsemme hyvästä työstä eri tavoin. Mieluisimpia palkitsemisen muotoja ovat olleet ylimääräiset palkalliset vapaat. Henkilöstömittarimme osoittavat meidän tehneen hyvää työtä myös henkilöstöjohtamisen saralla. Olemme varmasti kaikki Pohjantähdessä samaa mieltä siitä, että iso kiitos tästä kuuluu toimitusjohtajallemme Eerolle. On mukavampi tehdä töitä, kun perusasiat ovat kunnossa. Kiitos kaikille pohjantähtiläisille vuodesta 2012, työniloa vuodelle 2013! Maarit Reunanen tiedotus- ja henkilöstöjohtaja 2Sivu 2/

4 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1. Henkilöstömäärä Pohjantähteen työsuhteessa olevien määrä kasvoi 18 henkilöllä vuoden 2012 aikana. Työsuhteisia oli vuoden lopussa 332. Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 333. Henkilöstömäärän kehitys Sukupuolijakauma Vakuutusala on hyvin naisvaltainen. Pohjantähdessä naisten osuus henkilöstöstä oli noin 67 prosenttia vuonna 2012 (68 % vuonna 2011). Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä joulukuussa 2012 oli noin 42 % (vuonna %). Esimiestehtävissä on matalassa organisaatiossamme kaikkiaankin vain 24 henkilöä, joten yksittäisetkin henkilövaihdokset vaikuttavat lukuun selvästi. Hallituksessamme oli vuoden 2012 lopussa kolme naista ja kaksi miestä. Eri tehtävissä on selkeää sukupuolijakaumaa. Suurin osa isoimmista henkilöstöryhmistämme, asiakaspalvelussa toimivat vakuutusneuvojat sekä vakuutus- ja korvauskäsittelijät, on naisia. Vastaavasti esimerkiksi myyntityötä tekevien yhteyspäälliköiden, riskienhallintainsinöörien ja vahinkotarkastajien henkilöstöryhmät ovat miesvaltaisia. Pyrimme tasoittamaan tätä tilannetta esimerkiksi rekrytointien yhteydessä siten, että avoinna oleviin tehtäviin tulisi valituksi kahdesta yhtä pätevästä hakijasta vähemmistöä edustava hakija. Henkilöstön sukupuolijakauma miehet naiset Sivu 3/

5 Ikärakenne Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2012 lopussa 44 vuotta 7 kuukautta, mikä on 4 kuukautta enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Naisten keski-ikä oli 42 vuotta 8 kuukautta ja miesten 48 vuotta 5 kuukautta. Pienen vaihtuvuuden vuoksi keski-ikämme on ollut nousussa viimeiset vuodet. Toistaiseksi eläkkeelle vuosittain lähteneiden määrä on ollut yhtiössämme poikkeuksellisen vähäistä, suurten ikäluokkien eläköitymisbuumi ei ole koskettanut meitä. Tulevina vuosina eläkkeelle lähtevien määrä kuitenkin kasvaa, ja merkittävä määrä vuosien varrella kertynyttä osaamista on siirrettävä seuraaville. Tätä työtä vastuuntuntoiset seniorimme tekevät omaaloitteisestikin. Pohjantähden keskimääräinen eläköitymisikä on ollut 61 vuotta. Tavoitteenamme on pitää ikäjakauma tulevaisuudessakin tasapainoisena. kpl Henkilöstön ikäjakauma Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet Määräaikaisten työsuhteiden kesto on ollut pääasiassa kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Tarve määräaikaisille työntekijöille tulee esim. kausiluontoisten töiden, erilaisten sisäisten projektien, tehtäväsiirtojen tai perhevapaiden myötä. Tavoitteenamme on pitää määräaikaisten työsuhteiden osuus maltillisella tasolla ja tässä olemmekin onnistuneet hyvin. Vuoden 2012 lopussa määräaikaisessa työsuhteessa oli 19 työntekijää. Vuonna 2012 vakinaistimme 6 määräaikaista työsuhdetta. Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet vakituiset määräaikaiset Sivu 4/

6 5 Kesätyöntekijöitä on ollut vuosittain keskimäärin 10. Kesällä 2012 ylitimme tuon määrän ja työllistimme 14 kesätyöntekijää. He ovat olleet pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijoita. Suurin osa kesätyöpaikoistamme on Hämeenlinnassa pääkonttorillamme, mutta myös suurimmat asiakaspalvelukonttorimme, muun muassa Tampere, Helsinki ja Jyväskylä, ovat työllistäneet muutamia kesätyöntekijöitä. He ovat työskennelleet vahinkojen esikäsittelyssä, eri vakuutuslajien vakuutuskäsittelyssä, postituksessa tai suorassa asiakaspalvelussa. Muutamat kesätyöntekijämme ovat työllistyneet Pohjantähteen opintojensa päätyttyä. Kesätyöt tarjoavatkin mahdollisuuden puolin ja toisin arvioida sopivuutta kyseessä oleviin tehtäviin ja tarkoituksenamme on jatkossakin tarjota niin kesätöitä kuin harjoittelupaikkojakin työuransa alussa oleville nuorille Vaihtuvuus Vaihtuvuuden osalta seuraamme vain ulkoista vaihtuvuutta, sisäinen vaihtuvuus ei ole mukana tässä tarkastelussa. Oheisessa ulkoisen vaihtuvuuden kuviossa voi sama henkilö esiintyä lukuna kahteen kertaan, mikäli hän on tilastoitunut vaihtuvuuteen kahtena eri tapahtumana. Esimerkiksi uusi henkilö on tullut Pohjantähden työntekijäksi alkuvuodesta 2012 määräaikaiseen työsuhteeseen ja hänen työsuhteensa on päättynyt ennen vuodenvaihdetta. Tällöin hänet on kirjattu ulkoiseksi vaihtuvuudeksi sekä vuoden 2012 aikana tulleisiin että lähteneisiin määräaikaisiin todenmukaisen vaihtuvuustilanteen mukaisesti. Määräaikaisiin lähteneisiin kuuluvat myös henkilöt, joiden määräaikaisuus on päättynyt vuoden 2012 aikana, mutta on voinut alkaa jo ennen vuotta Ulkoinen vaihtuvuus 2012 Eläkkeelle siirtyneet 3 Eronneet 8 Uudet vakituiset henkilöt 18 Määräaikaiset lähteneet 14 Määräaikaiset tulleet 19 Vakinaistetut määräaikaiset Kesätyöntekijät Henkilöstömäärä kasvoi 18 hengellä vuoden 2012 aikana. Uusia tuloksentekijöitä tuli erityisesti myyntitehtäviin. Rekrytoimme uusia yhteyspäälliköitä vuonna 2012 yhdeksän. Määräaikaisten määrä oli vuoden aikana keskimäärin 22 henkilöä kuukaudessa. Lähtövaihtuvuus oli erittäin pieni, n. 2,6 % vakituisesta henkilöstöstä laskettuna. Yhtiön palveluksesta erosi vuoden aikana vain 8 vakituisessa työsuhteessa ollutta. Uusia vakituisia henkilöitä rekrytoitiin 18 ja määräaikaisista työsuhteista vakinaistettiin 6. 5Sivu 5/

7 6 Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi kolme henkilöä. Suurta eläkeaaltoa ei ole odotettavissa muutamana tulevanakaan vuotena, sillä henkilöstöstä on vain 3,9 prosenttia 60 vuotta täyttäneitä. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä Pohjantähdessä on noin 61 vuotta, mitä voidaan pitää hyvänä, kun mukana laskennassa ovat henkilöt, joiden eläkeikä vanhan eläkesääntömme mukaan on ollut 60 vuotta. Heitä on vielä töissä kaksi Palvelusvuodet Vuoden 2012 lopussa Pohjantähdessä töissä olevien työntekijöiden keskimääräinen palvelusaika oli 10 vuotta ja 11 kuukautta. Keskimääräinen palvelusaika on noussut edellisvuoden vastaavasta luvusta kahdella kuukaudella. Pohjantähden henkilöstö on tehtäviinsä ja työnantajaansa erittäin sitoutunutta. Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika alle 2 v. 2-5 v v v v v v v Henkilöstön sijoittuminen Pohjantähden henkilöstöstä työskenteli vuoden 2012 lopussa 178 henkeä pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja 154 henkeä palvelukonttoreillamme ympäri Suomea. Hyvä vakuutusedustajaverkostomme tukee omalla toiminnallaan asiakaspalvelukonttoriemme paikallista palvelua. Tätä kautta pystymme tarjoamaan hyvät ja räätälöidyt vakuutustuotteet ja laaja-alaista vakuutusosaamista myös niillä alueilla, joilla ei ole riittävää asiakaspotentiaalia palvelukonttorin perustamiseksi. Jotkut vakuutusedustajamme ovat vuosien saatossa myös työllistyneet yhteyspäällikön tehtäviin. Pohjantähti kouluttaa myös vakuutusedustajiaan ja kannustaa heitäkin hyviin suorituksiin. 6Sivu 6/

8 7 Henkilöstön sijoittuminen kenttä pääkonttori HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ JA KOULUTUS 2.1. Ajankäyttö Ajankäyttö lasketaan ja tilastoidaan EK:n tilastointijaon mukaan teoreettisen työajan perusteella, jossa varsinaista tehtyä työaikaa vähentävät muun muassa koulutukseen käytetty aika sekä erilaiset muut poissaolot kuten lomat ja perhevapaat. Tilastoitu säännöllisenä työaikana tehty varsinainen työaika oli 78,6 prosenttia teoreettisesta työajasta vuonna Edelliseen vuoteen nähden mm. sairauspoissaolojen osuus väheni hienoisesti. Poissaolojen määrä laski kokonaisuudessaan edellisvuodesta ja itse työn tekemiseen käytetty aika on hivenen suurempaa kuin toimialallamme keskimäärin. Oheisessa kuviossa on esitetty ajankäytön jakaantuminen. Ajankäyttö vuonna ,1 % 2,9 % 2,0 % 4,3 % 1,1 % 0,1 % 9,9 % 78,6 % työaika ay-tehtävät koulutus vuosiloma sairaus äitiys-isyyslomat hoitovapaat muu poissaolo 7Sivu 7/

9 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta laskettuna oli 4,3 % vuonna Sairauspoissaoloprosentti on hivenen pienentynyt edellisestä vuodesta (4,5 % vuonna 2011). Ilman viiden henkilön yli 100 päivän poissaoloja oli sairauspoissaoloprosentti 3,3. Tavoitteenamme on erilaisin työhyvinvointia edistävin toimenpitein ja ennakoivan toiminnan malliamme toteuttaen pitää sairauspoissaolot normaalina sairastavuutena pidettävän 2-4 prosentin välillä. Etenkin kasvanutta työkyvyttömyysriskiä edustavat yli 30 päivän sairauspoissaolot ovat tukitoimien kohteena. Sairauspoissaolot aiheutuivat edellisvuosien tapaan pääosin hengityselinten sairauksista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä mielenterveydellisistä syistä. Nämä kolme tautiluokkaa ovat olleet vuosittain pääsyyt sairauspoissaoloihin, hieman paikkaa vaihdellen. Seuraavassa kuviossa on esitetty sairauspoissaolojakauma poissaolon keston mukaan. Huomioitavaa on, että 97 henkilöllä ei ole ollut yhtään sairauspoissaolopäivää vuoden 2012 aikana. Sairauspoissaolot vuosina ei yhtään poissaoloa 1-3 pvä 4-9 pvä pvä pvä pvä > 60 pvä Lokakuun 2012 alusta keskitimme työterveyshuoltomme kaikkien toimipisteidemme osalta Terveystaloon. Monet eri puolilla Suomea olevista palvelukonttoreistamme oli jo edeltävinä vuosina siirretty Terveystalon työterveyshuollon piiriin ja nyt siis yhteistyökumppanimme myös pääkonttorin osalta vaihtui. Alkanut entistä tiiviimpi yhteistyö tuntuu hedelmälliseltä ja vuoden parin sisällä toivomme tämän näkyvän pitkien poissaolojen vähenemisenä Henkilöstön koulutustaustat ja osaamisen kehittäminen Rekrytointien myötä on henkilöstömme peruskoulutustaso edelleen noussut. Etenkin tradenomitutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa jatkuvasti. Yleisin koulutustaustamme onkin kaupallisen alan koulutus, merkonomi, tradenomi tai KTM. Osaavaan joukkoomme mahtuu myös monia muita koulutustaustoja, esim. sairaanhoitajan, insinöörin ja juristin tutkinnon suorittaneita. Henkilöstöstämme 95 prosentilla on pohjakoulutuksena vähintään kauppa- tai ammattikoulu tai joku ammattitutkinto. Seuraavassa kuviossa on esitetty henkilöstömme koulutusjakauma. 8Sivu 8/

10 9 Peruskoulutus korkeakoulu amk-tutkinto kauppa- tai ammattikoulu tai ammatillinen tutkinto lukio / ylioppilas 2 2 peruskoulu kpl Kannustamme henkilöstöämme opiskeluun myös työn ohella ja sitä kautta itsensä sekä työnsä kehittämiseen. Työn ohessa suoritetaan vuosittain mm. rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkintoa sekä johtamisen erikoisammattitutkintoa. Vakuutusalan ehkä tunnetuin tutkinto on vakuutustutkinto (VTS), jonka suorittamiseen menee noin kahdesta kolmeen vuotta. VTS tutkintoa suorittavia pohjantähtiläisiä on vuosittain noin 20. Osaamisen kehittämisessä hyödynnämme monia keinoja, mm.: talon sisäiset järjestelmä- ja toimintatapakoulutukset perehdytys ja työnopastus ulkopuoliset koulutuspäivät tutkintoon johtava koulutus omaehtoinen koulutus yritysvierailut, seminaarit ja messut tehtävä- ja työnkierto projektit ja hankkeet asiantuntijakouluttajana toimiminen Vuonna 2012 omat koulutuksemme painottuivat uusien peruskoulutuksiin. Erilaisia lyhytkestoisia koulutuksia järjestettiin myös, esimerkkinä kirjoittajakoulutus ja Excel-koulutus asiantuntijoille. Koulutuspäiviä henkilöä kohden oli n. 3 päivää vuonna Haluamme panostaa myös tulevaisuuteen ja tulevaisuuden osaajiin. Olemme tehneet jo useamman vuoden ajan kouluyhteistyötä Hämeenlinnan seudulla. Pääkonttorillamme on vieraillut muun muassa lukiolaisia kuulemassa millaisia ammatteja ja toimenkuvia vakuutusyhtiössä on. Samalla on myös kerrottu eri toimenkuvissa työskentelevien henkilöiden koulutustaustoista, ja näin pyritty antamaan eväitä koululaisten tulevaisuuden suunnitelmille. Pääkonttorillamme käy vuosittain kymmenisen työelämään tutustujaa tekemässä viikosta kahteen viikkoon kestävää TET-harjoittelua. Myös muutama opiskelija suorittaa vähän pidempikestoisen harjoittelunsa Pohjantähdessä ja/tai tekee opinnäytetyönsä yhtiöllemme. Työharjoittelijat ovat pääosin kaupallisen alan opiskelijoita, kuten tulevia tradenomeja tai merkonomeja. Osallistumme myös tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittaviin alueellisiin työryhmiin. 9Sivu 9/

11 10 3 TYÖYHTEISÖ JA TYÖHYVINVOINTI Pohjantähden pysyväksi motoksi tuli 2000-luvun alussa kuntoprojektimme myötä Terveenä eläkkeelle Pohjantähdestä. Tämän tavoitteen eteen teemme pitkäjänteisesti työtä. Oman työn hallinta ja riittävä osaaminen ovat työhyvinvoinnin peruspilareita. Esimiestyöllä on myös iso merkitys. Näihin asioihin pyrimme vaikuttamaan mm. jatkuvalla kouluttamisella. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on myös lisääntynyt. Kynnys ottaa yhteyttä puolin ja toisin on madaltunut. Työyhteisössämme pidetään paljon palavereja. Ne luovat hyvät vaikuttamismahdollisuudet henkilöstölle. Ja vaikka työnantajana haluammekin tarjota hyvät puitteet työhyvinvoinnille, edellytämme myös jokaiselta vastuun ottamista omasta hyvinvoinnistaan ja työkunnostaan. Vuoden 2012 ilmapiiri- ja henkilöstökyselyissä saimme hyviä tuloksia, ja myös konkreettisia kehittämisideoita. Vakuutusväen liitto toteutti syksyllä koko alaa koskevan henkilöstökyselyn, johon myös pohjantähtiläiset vastasivat. Tuloksemme olivat selkeästi alan keskimääräisiä paremmat. Meilläkin on omat haasteemme, mutta hyvillä mielin rakennamme yhdessä hyvää työpaikkaa. 3.1 Fyysinen hyvinvointi Fyysisen hyvinvoinnin näemme tärkeänä henkisen jaksamisen tukena. Olemme Pohjantähdessä panostaneet muun muassa hyvään ja toimivaan työpiste-ergonomiaan, jota tukee myös työfysioterapeuttimme tekemät yksilölliset työpiste-ergonomiakartoitukset. Työfysioterapeutti antaa ergonomiakäyntien yhteydessä yksilöllisiä ohjeita sekä huomioi työntekijöidemme yksilölliset tarpeet. Alkuvuodesta pääkonttorin henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua uintitekniikkakurssiin. Kevätauringon loisteessa järjestimme leikkimielisen kävelykisatempauksen, joka haastoi kentän väen ja pääkonttorin väen kisailemaan keskenään kävelykilometreillä. Voittajan kunnian ja maineen lisäksi kävelytempauksella tehtiin hyvää niin itselle kuin lapsille. Teimme lahjoituksen Unicefille käveltyjen kilometrien määrällä. Liikunnallisten aktiviteettien lisäksi tarjoamme koko Pohjantähden henkilöstölle lokakuusta 2012 alkaen päivittäisen D-vitamiinivalmisteen. Aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2012 tarjosimme osittaisella omavastuulla liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joiden tuella jokainen voi etsiä itselleen mieluisan urheilulajin tai saada kulttuurielämyksiä mielenvirkeydeksi sekä työn vastapainoksi. Virkistystapahtumamme ovat usein myös liikunnallisia ja tapahtumien yhteydessä pääsee usein tutustumaan myös uusiin urheilulajeihin. Sisäisessä henkilöstöjulkaisussamme epiristyksessä annamme vinkkejä oman hyvinvoinnin vaalimiseen. 3.2 Henkilökunnan kerho (Hevi) Henkilökuntakerhomme Hevi järjestää Pohjantähden henkilöstölle erilaisia mukavia tapahtumia, jotka luovat yhteishenkeä sekä tukevat jaksamista arjen kiireiden keskellä. Koska kotijoukot ovat tärkeitä tukijoita työntekijöidemme jaksamisessa, on tapahtumiin useimmiten saanut ottaa myös kotijoukon edustajan; puolison tai ystävän. Vuosi 2012 oli urheilutapahtumien rikastama. Henkilökunnan kerho tarjosi niin penkkiurheilukuin liikuntaelämyksiäkin. Alkuvuodesta kävimme kannustamassa paikallista jääkiekkojoukkuetta. Liikuntamahdollisuuksia henkilökunnan kerho tarjosi alkuvuodesta mm. sählyn sekä Taiji-lajiesittelyn merkeissä. 10Sivu 10/

12 11 Keväällä kerhomme järjesti edellisvuoden tapaan Pohjantähden oman Hevilenkin. Lenkille osallistuvat taivalsivat Aulangon hienoissa maisemissa erilaisia reittejä kävellen, juosten, rullaluistellen ja pyöräillen. Muutama uskaltautui myös kastamaan talviturkkinsa Aulangonjärvessä. Liikuntatapahtumien lomassa kävimme myös elokuvissa katsomassa 50-vuotisen James Bondin. Lisäksi teimme matkan tulevaisuudessa ja tutustuimme ilmastonmuutokseen Tiedekeskus Heurekassa. Hevin vuosi huipentuu aina henkilökunnan kerhon isoimpaan tapahtumaan, yhtiön pikkujouluihin, jotka vuonna 2012 olivat Hämeenlinnan keskustassa Palokunnantalolla. Pikkujouluohjelman tekoon oli valjastettu yhtiön johtoryhmä ja esimiehet. Naurulla ei ollut rajaa, kun temppuja vedettiin hatusta ja kun katsoimme esimiesten tekemän taukojumppavideon. 11Sivu 11/

13 12 4. POHJANTÄHDEN HENKILÖSTÖETUJA Tarjoamme henkilöstöllemme monia työsuhde-etuja, esim.: Lakisääteistä laajempi työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto on ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Pohjantähden työterveyshuoltoon kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Näyttöpäätetyössä mm. silmät ovat kovan rasituksen kohteena. Olemmekin uusineet näyttöpäätteitä plasmaruudullisiksi ja osallistumme myös henkilöstön silmälasien hankintakustannuksiin. Lisäksi pidämme huolta henkilöstön fyysisestä hyvinvoinnista mm. erilaisin toimistotyötä tukevin ergonomisin ratkaisuin. Tarjoamme päivittäisen D-vitamiiniannoksen. Syksystä 2012 olemme tarjonneet henkilöstöllemme D-vitamiinivalmistetta, tehtyjä tutkimuksia suomalaisten D-vitamiinivajeesta uskoen. Alennusta vakuutusmaksuista. Henkilöstömme saa alennusta vakuutusmaksuistaan. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Pohjantähti on vakuuttanut henkilöstönsä vapaa-ajan tapaturmien varalta vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Liikunta- ja kulttuurisetelit. Olemme tarjonneet jo useampana vuonna henkilöstön toivomia liikunta- ja kulttuuriseteleitä halukkaille, osittaisella omavastuulla. Näin he voivat virkistäytyä niin fyysisesti kuin henkisestikin yhtiön tuella. Ravintoetu. Kentän henkilöstöllä on käytössään lounassetelit. Pääkonttorin väkeä palvelee oma erinomainen henkilöstöruokalamme, jossa tarjoillaan sekä aamupala että maittava lounas. Työaikajoustot. Pyrimme työaikajoustoihin työntekijöiden ehdoilla, asiakaspalvelun toimivuudesta kuitenkin huolehtien. Pääkonttorilla on liukuva työaika. Myös osittaiset hoitovapaat ovat käytössä tilanteista riippuen joko 6-tuntisina työpäivinä tai 4-päiväisenä viikkona. Ylimääräisiä vapaita 60 ikävuodesta alkaen. Haluamme tukea ylimääräisillä vapaapäivillä ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista. Esimerkiksi 60-vuotias saa 3 lisävapaata, 61-vuotias 6, jne. Palkitsemme palvelusvuosista (5, 10, 20, 30, 35 ja 40 työvuotta). Lisäksi 15 Pohjantähdessä palvellun vuoden jälkeen saa kaksi ylimääräistä kesälomapäivää. Autopaikat. Pääkonttorilla on henkilöstömme käytössä ilmaiset parkkipaikat lämmityssähköineen. Liikkuville yhteyspäälliköille järjestetään myös autopaikat konttorin läheisyydestä. Alennusliput. Tarjoamme henkilöstöllemme alennuslippuja mm. Aulangon kylpylään, Hämeenlinnan uimahalliin sekä muutamiin muihin yksittäisiin tapahtumiin, vuosittain erikseen määritellen. Pääkonttorilla on kuntosali, sauna ja hierova tuoli. Nämä edut ovat henkilöstömme vapaassa käytössä, ja varsinkin kuntosalilla sekä saunalla on oma vakiintunut aktiivinen käyttäjäkuntansa. Joutsan mökki ja Vierumäen lomaosakeviikot. Henkilöstömme käytössä on ympäri vuoden Joutsan kauniissa maisemissa järven läheisyydessä sijaitseva mökki. Lisäksi Pohjantähdellä on Vierumäellä käytössään useita lomaosakeviikkoja niin talvi kuin kesäaikaankin. Vuosittaiset yhtiön järjestämät virkistystapahtumat. Vuonna 2012 järjestimme yksikkökohtaisia virkistyspäiviä. Syksylle 2013 on suunnitteilla taas koko henkilöstön virkistys- ja tykytapahtuma Pajulahden urheiluopistolla. Muut virkistys- ja urheilu- yms. tapahtumat. Henkilökunnan kerho järjestää paljon mukavia tapahtumia ympäri vuoden. Tulospalkkiojärjestelmä. Yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu koko henkilöstö. Loppuvuoden 2012 ylimääräisen tavoitteen saavuttamisesta palkitsimme koko henkilöstöä ylimääräisellä palkallisella vapaalla, omavalintaisesti joko uudenvuoden aattona tai kiirastorstaina keväällä 2013 pitäen. Erityisesti nämä ylimääräiset vapaat ovat olleet arvostettuja. 12Sivu 12/

14 13 5. HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT JA HENKILÖSTÖKULUT 13Sivu 13/

15 Kohdataan kasvotusten konttorillamme, kotonasi tai yrityksessäsi! Pohjantähden pääkonttori, Hämeenlinna Käyntiosoite Keinusaarentie Hämeenlinna Postiosoite PL Hämeenlinna Puhelinnumero: Vaihde Avoimet työpaikat ja rekrytointi:

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö pidämme huolta arvokkaista asioista Henkilöstöraportti 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö SISÄLLYS HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS...2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1. Henkilöstömäärä...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

4/2014 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET TYÖPAIKAN IHMISTYYPIT. Erilaisuus rikkaudeksi. Tunnetko työsuhteen edut?

4/2014 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET TYÖPAIKAN IHMISTYYPIT. Erilaisuus rikkaudeksi. Tunnetko työsuhteen edut? 4/2014 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET TYÖPAIKAN? IHMISTYYPIT Erilaisuus rikkaudeksi!?! Tunnetko työsuhteen edut? 4/2014 Puheenjohtajan palsta HENKILÖKEMIALLA Eteenpäin TÄSSÄ LEHDESSÄ 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2008 Satu, 28, palveluasiantuntija Eteran vuosikertomus 2008 4 Sisältö 6 Etera on eläketurvan asiantuntija 8 Avainlukuja 2008 9 Eteran uutisvuosi 2008 10 Talous painui

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 2015 Henkilöstökertomus 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuvat: Janne Harju Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN 978-952-317-082-7 Liikennevirasto PL 33 00521

Lisätiedot