DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ 9.11.12"

Transkriptio

1 Rivinumero(t) Esitys muutos Mitä multa on menny ohi demokraattisen valtion järjestäytymistavasta? Valtarakenteethan syntyvät edustuksellisen demokratian synnyttäminä. Ne on päätetty synnyttää ja sittemmin ylläpitää vapailla vaaleilla valitun eduskunnan toimesta. Eihän sen valtarakenteen mitään tartte todistaa, kun se on poliitikkojen paikalleen asettama ja poliitikkojen sille antamaa tehtävää suorittamassa. Muutos 12,13 DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ Poliitikot perustelee kansalle, miksi mikin valtarakenne on olemassa, ei se poliitikkojen käskyjä noudattava valtarakenne. Poisto 13 Tässä ajatuksessa Perustelu: poisto selkeyttää lausetta. r62 lause päättyy pisteeseen Muutos 14,62 valta kuuluu kansalaisille ei kansalle esim r 14 Siirretään muualle tai poistetaan: "Erityisesti talouspoliittinen päätöksenteko on 20 karkaamassa yhä kauemmas kansalaisten ulottumattomiin." Muutos 20 Perustelu: tässä mainitaan merkittävä ongelma, mutta ei siihen Muutos 24 yhteisöllisyyden tunto -> yhteisöllisyyden kokemus Hyv Poisto 29 Rivin poisto. Muutos 38 tarjottava -> turvattava (ei ojenneta ylhäältäpäin...) Muutos 41 prosessia -> toimintakulttuuria Muutos 57 Radikaalin avoimuuden -> Juurille menevän avoimuuden ;-) Kansalaiskeskustelun vaikutukset päätöksentekoon on pysyttävä osoittamaan. Jos kansalaiset eivät näe osallistumisen vaikutuksia, Lisäys 67 motivaatio vaikuttamiseen hupenee nopeasti. hyv. Lisäys 77,78 Lisättäskö sana korvauksetta hyv. Muutetaan muotoon: Poistetaan ensimmäinen virke ja muutetaan seuraava muotoon "Vallanpitäjillä on aina todistusvastuu oman valtansa lisätään piste.

2 Lisäys Palveluissa on oltava mahdollisuus antaa helposti niin virallisia lausuntoja 82 kuin epävirallisia kommentteja valmisteltavista asioista. hyv. Lisäys Asiakirjajulkisuuden lisäämisen pitää koskea sekä yleistä julkisuutta että 83 asianosaisjulkisuutta. Muutos 88 lobbausrekisterit vai -säännöt, vai sekä että? * EKP:n neuvoston kokouspöytäkirjat on julkistettava nykyistä nopeammin. Muotoon: * EKP:n neuvoston kokouspöytäkirjat on julkistettava nykyistä Muutos 91 nopeammin ja EKP:n pääjohtajan on tultava Europarlamentin kuultavaksi hyv. Lisäys 92 * Tiedonsaannin ja osallistumisen esteettömyys on turvattava. hyv. Lisäksi hallinnon tulee omaksua nykyistä laajemmin tiedonjakajan ja Muutettuna:...keskustelun mahdollistajan Lisäys 98 keskustelun fasilitaattorin rooli. rooli Muutos 101 jargonista -> erikoiskielestä Poisto 112 Byrokratia on yhteisten asioiden hoitoa. Muutos 112 osallistuneet -> voineet osallistua hyv. Aidon kansalaiskeskustelun mahdollistamiseksi hallinnon tulee pyrkiä Lisäys 118 käyttämään kansalaisten arkikieltä. hyv. Muutos 118 Millainen kuulemisvelvollisuus maankäyttö- ja rakennuslaissa? pohdintaan Muutos 120 Virkanimitykset... kielenhuolto hyv. Muutos tehtävä pakollisiksi myös kunnallispoliitikoille hyv. Muutos 125 Hallinnon tuottaman tekstin on oltava selkokielistä. selkokielisyys -> selkeä kieli (selkokielisyys kirjaimellisesti luettuna ei liene tarkoituksenmukainen vaatimus) Muutos 125 Tässä toisaalta ei vaadita mitään muuta, kuin mitä hallintolaissa jo edellytetään, joten kannattaa miettiä, missä muodossa vaatimus esitetään. Voisiko asian sisällyttää jo johdantokappaleeseen riveillä 100-

3 * Kansalaisten ehdotukset on otettava huomioon, vaikka niitä ei olisi osattu muotoilla hallinnon kielellä. Lisäys 127 * Virkamiesten on tosiasiallisesti noudatettava velvollisuuttaan neuvoa hyv. ja hyv. ja siirretään rivin 118 perään omiksi palluroiksi Muutos Yleishuomiona: Oppilasdemokratialle annetaan tosi iso osuus ohjelmassa 129 vs muut joilla on vaan pari riviä. Muutos Tässä syyllistystään terminologiaan. Mitä on ES-Jonnet? Never heard tajuan asiayhteydestä ja siitä että tiedän ketä on larppaajat että kyse on jostain nuorisoalakulttuurin osasta. Mutta jos sanaa ei tajua, niin asiakin menee ohi. Ois syytä käyttää yleiskielisiä ilmaisuja tässä. 149 HYL. Muutos hei, käyttäkää kieltä, jota suurin osa ihmisistä ymmärtää 149 sijaan > lisäksi Muutos 169 Selkokieltä tilalle: Täysin turha sivistyssanan käyttö. Eikä tälläsen jargonin käytöstä moitittu aikaisemmin tekstissä viranomaisia? Muutos 173 Muutos 190 osallisryhmien avulla -> myös vapaamuotoisten ryhmien kautta esimerkiksi kaavoituksessa asuntopulaa lievennettäisiin eikä pahennettaisi. Lisäys 193 Osallisuuden toteutumista on valvottava viranomaisten ja vertaisarvioijien yhteistyönä. Lisäys 201 Perustelu: Tällä hetkellä osallisuus ei aina toteudu, koska kukaan ei valvo sen toteutumista. Viranomaiset eivät ehdi tehdä tarkastuskäyntejä ja jos ehtivätkin, heille voi olla vaikeampi puhua kuin samassa asemassa oleville. Viime aikoina on kehitetty ja otettu käyttöönkin vertaisarviointi, jossa koulutettu henkilö käy keskustelemassa laitoksessa asuvien hyv.

4 Lisäys 207 * Asiakkaan osallistuminen palvelunsa suunnitteluun. Muutettuna: lisätään vanhuspalvelulaissakin ja loppuuun: Asiakkaan on pystyttävä osallistumaan palvelunsa suunnitteluun. Muutos Sananvapaus on kaikkien poliittisten perusoikeuksien perusta. Ei ole itsestäänselvästi näin. Jos on nälkä ja kylmä tai henkeä uhataan, eivät 214 poliittiset perusoikeudetkaan toteudu. Ehdotus: "Sananvapaus on hyv. Lisäys 216 Keskustelua ei tule rajoittaa verkossa sen enempää kuin verkon hyv. 220 muotoon * Jumalanpilkkapykälästä on luovuttava. Uskonnollisia yhteisöjä on suojeltava tasa-arvoisesti muiden yhteisöjen kanssa. (Muuten herättää liikaa vastustusta.) Muutos 220 Muutos 220 kannatan, mutta kaipaa perusteluja ja tulee hiukan yllättäen *internetin sulkulistat on käytävä läpi puolueettomien tarkastajien toimesta ja sieltä on poistettava osoitteet, jotka eivät täytä sulkulistojen Muutetaan muotoon: Suomen ja EU:n on tarkoitusta (esim. case Nikki) (lyhyen aikavälin tavoite) toimittava aktiivisesti internetsensuurin Lisäys 225 *internetsensuuri on lopetettava kokonaan (pitkän aikavälin tavoite) lopettamiseksi kaikkialla maailmassa. uusi pallukka: "Tuomioistuinten toimivaltaa tutkia lakien Muutettuna:...perustuslakituomioistuin perustuslainmukaisuutta on lisättävä joko perustamalla (velvoitetaan V-V ja Erkki tekemään Lisäys 225 valtiosääntötuomioistuin tai poistamalla perustuslain 106 :n kirjoituksen perustuslakituomiostuimesta. ja avoin lahjoittajarekisteri (ei tarpeen riittävän pienissä lahjoituksissa ja etenkään kulukaton kanssa; on annettava myös arvo edellä perusoikeuksissa voimakkaasti korostetun anonymiteettioikeuden muutettuna: ilmoitusvelvollisista Poisto 249 toteutumiselle mahdollisuutena tukea haluamaansa poliittista aatetta / lahjoittajista Poistetaan. Suomessa täysi-ikäisien oikeudet ja velvollisuudet saa 18 v täytettyään. Miksi tehdä asiaa sekavaksi, että eri oikeuksia ja velvollisuuksia saa eri ikäisenä. Pikemminkin pitäisi yhtenäistää kaikkien velvoitteiden ja oikeuksien iäksi 19 ja lopettaa väkevien myynnin 20v ikäraja. Poisto 251 Muutos 251 Äänioikeusikärajan laskua 16 vuoteen en pidä järkevänä.

5 Muutetaan muotoon: Poliittisen osallistumisen ikärajoja lasketaan siten, että yleisen oppivelvollisuuden suorittamisen tulee antaa myös vuotiaalle Muutos 251 äänioikeus ja oikeus kansalaisaloitteen allekirjoittamiseen. Sähköistä tai Internet-äänestystä ei oteta käyttöön, sillä niihin liittyviä Lisäys 256 äänestäjän pakottamiseen, vaalisalaisuuteen tai tietoturvaan liittyviä : Vähintäänkin: "vaikka se tarkoittaisikin askelia kohti liittovaltiota" on poistettava, mielellään enemmän. Perustelut: Vallan keskittäminen on vaarallista. On parempi, että virheet tehdään pienemmässä mittakaavassa ja naapurit voivat ottaa opikseen toistensa kokemuksista. Jos jokin valtio kehittyy huonoon suuntaan, siitä eniten kärsivät ihmiset voivat paeta naapurimaihin ja oppositio voi toimia naapurimaissa. YK:ssä enemmistö on epädemokraattisilla mailla - vrt. Poisto 263 myös ihmisoikeuskomission kokemukset ja uskontojen arvostelun, vaikka se tarkoittaisikin askelia kohti liittovaltiota Poisto 263 lisäys: "Demokratian toteutuminen integraation syventyessä edellyttää, Lisäys 264 että myös kansalaiskeskustelua käydään koko Euroopan laajuisesti." hyv. Muutos 265 kahden -> kolmen valtuustoihin kolme kautta Lisäys 266, jonka jälkeen valitun edustajan on oltava vähintään yksi vaalikausi poissa

6 "Sama henkilö ei voi toimia samaan aikaan kansanedustajana ja kunnanvaltuutettuna." Tähän asiaan on monta mielipidettä, mutta kirjoittelenpa nyt vielä auki perustelut sille vastakkaiselle kannalle (tm). Vaaleissa ehdolle asettuminen on niin painava ihmisen perusoikeus, etten kävisi rajoittamaan sitä ihan kevyin perustein. Ajankäyttö- ja sitoutumisargumentista: Käytännössä valtaosalla kaikista kunnanvaltuutetuista on täyspäiväinen työ ja he hoitavat valtuuston asioita vapaa-ajallaan - miksi kansanedustaja ei voisi tehdä näin siinä missä muutkin ihmiset? Ymmärrän toki sen ongelman, että valtuustosta lintsaavat kansanedustajat rapauttavat demokratian imagoa. Mielestäni on kuitenkin äänestäjien asia (median avustuksella) huolehtia siitä, että ääni menee tehtävänsä vastuullisesti hoitavalle ja hommaan sitoutuvalle ehdokkaalle. Nähdäkseni kokoukset laiminlyövän edustajan äänestäminen on tyhmää, mutta halutaanko siitä tehdä myös laitonta? PS. Esim. Supermies Oras Tynkkynen paiski Tampereella kunnallisvaalien eteen töitä varmaan enemmän kuin muut valtuutetut yhteensä ja hoiti samalla hommansa eduskunnassa tietääkseni ihan moitteettomasti - en tiedä, missä ehdokasjoukkomme olisi ilman tätä kokenutta tukipilaria. Jääviys- ja esteellisyysargumentista: Päätöksentekijä ei voi olla "yleisesti jäävi" hoitamaan jotain tehtävää, vaan tapaukset käsitellään asiakohtaisesti. En tiedä, onko kansanedustajilla kaksoisroolinsa johdosta tällaisia tilanteita jotenkin useammin kuin muilla päätöksentekijöillä, Poisto 267 mutta mielestäni riittää, että edustaja ei osallistu ongelmallisten asioiden HYL. Muutos : "eduskuntaan valitaan" -> "eduskuntaan nousee" hyv. Poisto 270 Asiasta linjattu periaateohjelmassa. Poistetaan. Suomessa täysi-ikäisien oikeudet ja velvollisuudet saa 18 v täytettyään. Ei eri ikärajoja eri velvollisuuksiin/oikeuksiin Poisto 271

7 Poisto 271 Toistoa riviltä 251. uusi pallukka: "EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tuettava valtioiden rajat Lisäys 279 ylittävien tiedotusvälineiden ja muiden keskustelufoorumien syntymistä." Yhdistetään aiempaan Muutos Kommentti: Miksi tässä nostetaan esiin nimenomaan keskusta ja 313 kokoomus? Olenko ihan pihalla kun muistan, että myös demareista poistetaan puolueiden nimet Poisto edellisen rivin viimeinen sana., siten, että myös eduskunnan ulkopuolelle jääneet puolueet saavat tukea samassa suhteessa. Perustelu: Uusien ja/tai pienten puolueiden toimintaa ei tule hankaloittaa Lisäys 319 vakiintuneisiin puolueisiin verrattuna. Tämä olisi hyvä sanoa ohjelmassa. 339: Lisätään virke: "Suora demokratia myös tekee poliitikoille vaikeammaksi korruption ja välistävetämisen." Muutettuna: jotta myös Perustelut: Tämä hyöty on aivan valtava ja lisäksi sellainen, joka vakuuttaa niitä, joita nuo muut argumentit eivät vakuuta. Lisäys 339 Lisäys 346 yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, perustuslakia... Muutos 370 Kyntää on ilmeisesti tarkoitettu sanaksi kunta. Muutos 371 Hallinnollistaporrasta > hallinnollista porrasta hyv. Muutos 372 saatikaan > tai muutetaan muotoon: saati Siksi paikallisvaltuustot, joiden tehtäväksi annettaisiin peruspalvelujen hyväksytään muutettuna: Niiden vallassa olis Muutos 377 tuottaminen alueensa asukkaille. osa peruspalveluista Pois: 'kaupungin- ja kunnanosavaltuustot sekä' Perustelu: Paikalliseen osallistumiseen/osallistamiseen tarvitsemme Poisto 385 suoraa demokratiaa, emme uusia hiekkalaatikoita puolueaktiiveille. Poisto 386 Lause pois. Poisto 386 Tarpeetonta toistoa ja osin ristiriitaista rivin 348 kanssa.

8 POIS: "Valtuusto valitsee apulaispormestarit puolueiden valtasuhteiden perusteella." perustelu: Menee todella vaikeaksi jos toimeenpaneva elin on esimerkiksi käytännössä oppositiossa. Tästä on kokemusta Tampereella, jossa käytännössä oppositiotoimintaan keskittyneet demarit saivat Poisto 395 apulaispormestarin paikan, mikä vaikeutti merkittävästi tietyn sektorin Valtuusto voi erottaa pormestarin kahden kolmasosan Muutos 396 määräenemmistöllä ja järjestää uudet pormestarivaalit. Mahdollisimman monet päätökset tulee tehdä -> Merkittävät linjapäätökset puolueyhdistyksissä tulee pääsääntöisesti tehdä hyv. (Ei nyt oikeasti ole tarkoituksenmukaista päättää "mahdollisimman monista" asioista koko jäsenistön voimin, juoksevia asioita varten Muutos 410 yhdistyksillä (ja puolueella) on hallitus. Lisäksi pitää täsmentää, missä Perustelu: Esitys ei mitenkään huomioi esim. pvk:n alueellista edustavuutta, tai avaa asiaa muutenkaan riittävästi. Pvk:n kokoonpano voitaisiin määritellä esimerkiksi puoluekokousedustajien määräytymistä vastaavalla tavalla, mutta on kyseenalaista, onko pvk:n itsensä hyväksymä Poisto 414 demokratiaohjelma oikea paikka linjata asiasta. Mielestäni ei. Jos asiasta Muutetaan väh. 6 kertaa vuodessa Kesälomat jne. huomioon ottaen oisko 6 10 kertaa realistisempaa? Muutos 418

9 Poistetaan Tätä varten pitäs olla pelivaraa ja joku oma ryhmänsä joka miettii menettelytapoja, ilman että kanta on lyöty kiinni demokratiaohjelmassa. Tuossa esitetty malli on erittäin huono. Näin ei menestystä vaaleissa. Paras malli olisi ns. slotti ajattelumalli, jossa ehdokaspaikoille jaetaan omaisuuksia. Esim vuotias, ammattiryhmä, alue jne. perusteisiä ominaisuuksia. Näillä muodostetaan ehdokas slotit, johon sitten voivat ehdokas ehdokkaat ilmoittautua. täytän slotti ton ja ton ominaisuudet. Slottirajat ei tietenkään ole tarkkoja ja kiveen hakattuja, mutta näin saadaan kattava ehdokasasettelu ikä, ammatti ja aluekattavuudeltaan. Näihin ilmoittautuneista ehdokas ehdokkaista sitten voidaan äänestää. Jos äänestetään suoraan ¾ osaa ehdokasta, menee suosituimmat, vaan ei vaalimenestyksen kannalta parhaat, ehdokkaat listalle, ja lopulle neljänneksellä pitää sitten pelata isosti peliä, jotta listasta tulisi kattava. Ei ole esim eduksi, että puolueen aktiivien ikärakenteen mukainen ehdokaslista tehtäisiin, kuten tod. näk. kävisi suoralla äänestämisellä, jossa vuotiaan äänestäs listan täyteen oman ikäisiään, jolloin eläkeläisvihreälle ei jäisi ehdokasta äänestettäväksi. Poisto Poistetaan. Poisto Vähentää demokratiaa, eli äänestäjän vapaata valintaa valita edustajansa. Ei sovi demokratiaohjelman tavoitteeksi

10 Hei! Juttelin lyhyesti Erkki Perälän kanssa ja lupasin vielä kirjoittaa tietolaatikon aiheesta liquid/delegative democracy. Ohessa olisi. En tiedä onko pituudeltaan ja tyylillisesti sopiva, muokannette tarvittaessa. Sijainnin puolesta sopisi varmaan jonnekin suoraa demokratiaa käsittelevän kappaleen yhteyteen. Käänsin termin nyt "joustavaksi demokratiaksi", koska en löytänyt sille vakiintunutta/järkevää käännöstä. Jos teillä on tiedossa, korvatkaa paremmalla termillä. Laatikkoteksti: Joustava demokratia Lisäys? Muutos Yksi demokratian haasteista on se, että päätöksiä tehdään mitä moninaisimmista asioista. Valtaa käyttävillä ihmisillä ei aina ole tarpeeksi osaamista ja tietoa kannan muodostamiseksi tai mahdollisuuksia perehtyä aiheeseen riittävästi. Joustava demokratia vastaa tähän tarpeeseen. Se on eräänlainen suoran demokratian sovellutus, jossa ihmisillä on lähtökohtaisesti oikeus ottaa kantaa tärkeiksi katsomiinsa kysymyksiin ja päättää niistä. Oman äänensä voi halutessaan kuitenkin myös siirtää luotettavana pitämälleen delegaatille. Näin voi tehdä esimerkiksi silloin, jos ei itse halua tai ehdi paneutua asiaan tai katsoo jonkun muun osaavan hoitaa sitä vielä paremmin. Delegaateilla on oikeus siirtää saamansa äänet edelleen eteenpäin. Järjestelmä tarjoaa ihmisille mahdollisuuden ratkaista itse, haluavatko he käyttää suoraa valtaa vai valtuuttaa jonkun muun toimimaan puolestaan. Valtaa ei edustuksellisen demokratian tapaan luovuteta jakamattomasti yhdelle edustajalle, vaan delegaatit valitaan aihe- tai asiakohtaisesti. Tämä parantaa ihmisten mahdollisuutta valita itselleen paras Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet takaava hallintokulttuuri on synnytettävä valtion- ja kunnallishallintoon osallistuvalla päätöksenteolla, normiohjauksella ja virkamiehiä kouluttamalla. hylätää, mutta siirrettiin johdantoon. "Vihreät suhtautuvat avoimesti uusiin ja erilaisiin demokratiamalleihin, kuten joustavaan demokratiaan, jonka uusi teknologia voisi mahdollistaa. Demokratia on prosessi: sen tulee olla jatkuvan ja periksi antamattoman kehitystyön alla." Uusi pallura riville 117: Kansalaisten ja poliitikkoja vaikutusmahdollisuuksia valmisteluvaiheessa on lisättävä

11 Poistetaan: "Peruskoulussa oppilaitosdemokratia on ulkoistettu pienelle oppilaskunnan hallitukselle, johon osallistuu vain kourallinen oppilaita." Poisto Perustelu: Koulussa, kuten muuallakin yhteiskunnassa, on erilaisia prosesseja menossa samaan aikaan monilla tasoilla. Oppilaskunnan hallituksen rooli on ymmärretty aivan väärin, jos sille ulkoistetaan osallistuminen. Päinvastoin oppilaskunnan hallituksen roolina pitäisi olla Jos tällä tarkoitetaan, että nuorisovaltuustot etc. poistetaan, olen eri mieltä. Ennemminkin lähtisin siitä, että näille elimille pitäisi antaa päätösvaltaa ja todellsita arvovaltaa. Miksi kannatamme kokemusasiantuntijoiden käyttämisen lisäämistä, mutta emme nuorisovaltuustoja, joissa on niitä kokemusasiantuntijoita? Kaupunkilaiset eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä, mutta silti meitä edustaa kaupunginvaltuusto, mikä on varmaan ihan hyvä. Parhaimmillaan nuorisovaltuustokaan ei ole yhtä mössöä, vaan siellä on monenlaisia ihmisiä ja mielipiteitä. Omassa poliittisessa työssäni olen ollut erityisen kiitollinen siitä, että lautakunnan ja valtuuston kokouksiin on saanut osallistua nuorisofoorumin jäseniä, koska heiltä olen saanut ihan oikeasti nuorisonäkökulmaa, samoin kuin vammaisneuvoston jäsenenä olen pystynyt avaamaan vammaisnäkökulmaa valtuutetuille. Ei siinä tietenkään ole ollut edustettuna kaikki mahdolliset nuoret, mutta kyllä se on tyhjää parempi.

12 "On luotava satunnaisotannalla eri luokka-asteilta valittavat kertaluontoiset oppilaspaneelit, jotka käsittelevät kouluyhteisön ongelmia ja pyrkivät konsensusesitykseen niiden ratkaisemiseksi." Koko muussa kappaleessa oikeastaan perustellaan, että koulun asioista päättämistä ei pitäisi keskittää pienelle joukolle ihmisiä, vaan kaikkien pitäisi päästä mukaan päätöksentekoon. Satunnaisotannalla koostetuissa paneeleissa on mielestäni se riski, että a) yhteisiin asioihin vaikuttaminen jää kyseisen porukan vastuulle eivätkä kaikki osallistu, b) satunnaisotannalla valittuja oppilaita ei kiinnosta asia sitäkään vähää kuin oppilaskuntien vapaaehtoisia, jolloin lopputulos on laadullisesti huonompi ja c) pienen porukan yhdessä sopimat käytännöt eivät sitouta kaikkia oppilaita mukaan muutoksiin. Lisäksi paneelien vetäminen vaatii (ilmeisesti opettajilta?) ylimääräistä opetuksesta irrotettua työtä - kohdentaisin heidän työpanoksensa toisin. Muutos Ehdotan mieluummin, että koulun ongelmien ratkaisuista keskusteltaisiin osana opetusta/koulunkäyntiä omissa luokissa, jotka ovat kuitenkin oppilaiden ensisijainen yhteisö. Luokissa pohjustetuista ideoista voitaisiin sitten vielä neuvotella yhdessä esimerkiksi normaalisti äänestämällä omasta luokasta edustaja yhteiseen paneeliin, jos sellaisen järjestäminen katsotaan tarpeelliseksi. Sensitiivisten asioiden ja piilossa olevien yhl.

13 Tässä osiossa on sanottu, että demokratian pitäisi toteutua vähän siellä sun täällä, mutta keinoja on mainittu niukasti. Ehdotuksia (lisättäväksi sopiviin kohtiin): - Julkisen sektorin järjestämässä asumisessa asukkaille budjetoitua määrärahaa oman ympäristön kohentamiseen/talkoisiin - Työpaikoilla työntekijöiden ääntä voi saada kuuluviin ainakin seuraavasti: säännölliset kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt, asiakirjat/suunnitelmat kaikkien saataville ja kommentoitavaksi, hyvistä ideoista palkitseminen, määrärahat työyhteisön/oman työpisteen kehittämiseen, henkilökunnan yhteiset palaverit/kokoukset, esimiesosaamisen ja johtamistyön kehittäminen demokraattiseen ja keskustelevaan suuntaan, vapaus määritellä enemmän oman työn sisältöjä, henkilöstön osallistuminen hankintoihin jne... Lisäys Muutos Käyttäjä/asiakasdemokratia: asiakkaiden osallistuminen ja kuuleminen jo palveluiden suunnitteluvaiheessa, asiakaslähtöisyyden ottaminen palveluiden suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohdaksi, Korvataan laatikkoteksti pallokohdalla: "*Kehitetään valtakunnallisia vaaleja siten, että äänestäjät ovat paremmin tietoisia vaalien listavaaliluonteesta ja puoluevalinnan ensisijaisuudesta. Puolueen listalta tapahtuva henkilöiden valinta Poistetaan virkkeet "Vihreiden mallissa..." ja "Vaalitapa lisää..." (Jätetään virke "...ei tarvitsisi laskelmoida..."). Onko suosituimmuusvaalissa(kaan) enää perusteita puoluesidonnaisuudelle? (Tai onko suosituimmuusvaali silloin oikea nimi, vai pitäisikö puhua suosituimmuus- ja listavaalin yhdistelmästä?) Poisto Vaihtoehtoisesti poistetaan kokonaan rivit , ja rivi 252, eikä sidota kantaa mihinkään tiettyyn vaalitapaan.

14 kehitelty versio, jossa äänestäjä saisi luetella useammankin puolueen ehdokkaita." Muutos Muutos Muutos Olen vaalijärjestelmiin perehtynyt matemaatikko ja käytettävissä. Muutetaan muotoon: Eduskuntavaaleissa on otettava käyttöön puolueiden kannatuksen suhteellisuuden valtakunnallisesti toteuttava ja alueellisen edustuksen riittävällä tavalla turvaava vaalijärjestelmä ilman juridista äänikynnystä. Pois: 'Eduskuntaan, kunnanvaltuustoihin ja europarlamenttiin on säädettävä kahden vaalikauden rotaatio' Perustelu: Liian tiukka rotaatio voi estää hyvin asioista perillä olevan henkilön valinnan, helpottaa lobbareiden painostusyrityksiä ja lisätä pyöröovi-ilmiötä sekä vähentää pätevien ihmisten yleistä mielenkiintoa poliittiikkaan osallistumista ja vaaleihin resurssiensa satsaamista kohtaan ylipäänsä. Annetaan äänestäjien päättää, haluavatko pistää kokeneen Poistetaan rotaatiosääntö. hyv. Perustelu: On ihan hyvä, että luottamuselimissä on sekä uusia että pitkään toimineita edustajia. On äänestäjien asia päättää, haluavatko he Poisto toistuvasti antaa äänensä samoille henkilöille. * Puolueiden hallinto ja kirjanpito on saatettava suosittaisen Lisäys riippumattoman tilintarkastuksen kohteeksi. Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. Hyv. muut: murtua -> paljastua Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. - Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. - Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. -

15 Vihreät edustavat uutta poliittista kulttuuria, jossa ei ole mitään hävettävää. > Vihreät edustavat ylpeästi uutta, avointa poliittista kulttuuria. Perustelu: Alkuperäinen muotoilu ei kerro mitään siitä poliittisesta Muutos kulttuurista. En tiedä, miksi on tärkeää mainita, että siinä ei ole mitään hyv. Vetää liikaa MRL:n alaan kuuluvia mutkia suoraksi, tähditetyt toimenpideesimerkit Poisto kertovat asian informatiivisemmin. Poisto Lause pois. hyv muut: juryt -> paneelit Poisto Poistetaan lauseen loppu: ja kuulemisesta on tehtävä velvoittavaa. Sanottu aiemmin eri kohdissa vastaavansisältöisenä, eli tarpeetonta Poisto toistoa (ja ilmaisun sävy ei ole tässä oikein kunnioittava / rakentava). Teksti korvataan: * Pormestarimalli on otettava käyttöön kaikissa kunnissa ja pormestari on valittava suoralla kansanvaalilla. Samalla päätöksentekotapaa on kehitettävä niin, että kansalaisten valitsemat valtuutetut voivat valmistelun aikana hyödyntää virkamiesasiantuntijoita tiedon keruussa, ohjata valmistelua ja tehdä tarpeelliset poliittiset Muutos ratkaisut. Virkamiehet on valittava puhtain pätevyysperustein. Poisto Poistetaan virke "Kuten kaiken..." - Tarpeetonta seuraavan virkkeen hyv. Eduskuntavaalien ehdokasasettelu toteutetaan jäsenäänestyksellä siten kuin vaalilaissa määrätään. Kunnallisvaaleissa ehdokkaat valitaan Muutos jäsenäänestyksellä, jos ehdokkaita on enemmän kuin mitä heitä kunnassa Muutetaan muotoon: Puolueen tekemissä jäsenkyselyissä tulee huomioida avoimuus, ja kyselylle erikseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti määräytyvän osan kyselyn tuloksista ja raakadatasta on oltava julkista. Kyselyissä ja niiden Muutos tulosten hyödyntämisessä huomioidaan aiheelliset eettiset periaatteet ja Jaetaan virke kahteen osaan. Nyt näyttää siltä, että perustuslaissa nimettäisiin kansa viimesijaiseksi vallankäyttäjäksi ja vaatisi avoimuutta, Muutos vaikka lakitekstissä ei näin suoraan sanota. Vaikka tämä on lain henki, on Päätösten valmisteluprosessi on muodostettava siten, että kansan valitsemat poliittiset päätöksentekijät voivat valmistelun aikana omaksua Lisäys päätökseen vaikuttavat perustiedot ja tehdä eri vaihtoehtojen valinnassa hyväksyttiin jo

16 66: Tulisi suosia tahoja jotka eivät vaadi luovuttamiensa tietoaineistojen salassapitoa, tai vaatia tahoja muokkaamaan tieto sellaiseen muotoon ettei salassapitoa vaadita. Salassapidettävät kohdat tulisi sisällyttää tietoineistoon salattu-merkittynä (ei luettavassa muodossa) perusteluineen, miksi tieto on vaadittu salassapidettäväksi (Luottamuksellisuuteen vetoaminen on helppo porsaanreikä, joka edesauttaa korruptiota) 68 & 69: Asiakirjat ja muu materiaali tulisi toimittaa sellaiseen muotoon, että se on mahdollisimman laajan yleisön ymmärrettävissä. (Asiantuntijoiden käyttämä kieli, ja monimutkaiset asiayhteydet tekevät asiakirjoista usein hyvin vaikealukuisia tavalliselle kansalaiselle. Suora demokratia toimii ainoastaan, kun kansalaiset ymmärtävät mistä on kyse.) 129 Ihminen vaikuttaa arkeensa Demokratian tulisi toimia myös anonyymisti (varmennettu nimetön sähköinen identiteetti, joita jaetaan 1 per kansalainen) Asiakirjat ja muu materiaali tulisi toimittaa sellaiseen muotoon, että se on mahdollisimman laajan yleisön ymmärrettävissä. Muutos 66,68,69,262,263 (Asiantuntijoiden käyttämä kieli, ja monimutkaiset asiayhteydet tekevät asiakirjoista usein hyvin vaikealukuisia tavalliselle kansalaiselle. Suora demokratia toimii ainoastaan, kun kansalaiset ymmärtävät mistä on

17 Pikaisia kommentteja demokratiaohjelmaan: Rivi 15.. Edustuksellisen demokratian rinnalle tarvitaan osallistuvaa ja suoraa demokratiaa rivi 40 Eteenpäin: Jokin muu kuvitteellinen juttu kuin kettupuisto, vai ovatko vihreät vain kokoomuksen puisto-osasto, joka haluaa parantaa tämäntyyppisiä asioita. Entäs osallistuva budjetointi kaupunginosavaltuustoissa? Rivi 64. Sanalle kansalainen pitäisi korvata jollain paremmalla termillä, joka ei kuvaisi kansakerhoon kuulumista ja rajoittaisi muita pois tästä kerhosta.. Riittäisikö pelkkä avoimeen keskusteluun ja kansalaisetuliite voitaisiin ottaa pois. Rivi 222. Vähän kököltä tuntuva tavoite, pitäisi olla yleisemmällä tasolla, jos otetaan huomioon, että myös muut ryhmät kuin puolueet tekevät politiikkaa. Muutos Koko ohjelma rivi Laatikkoteksti pois: Suosituimmuusvaali eli mm. Irlannissa käytössä oleva STV järjestelmä on jostain kumman syystä vihreiden suosiossa. Se on tutkijoiden mukaan kuitenkin epätasa-arvoisempi kuin nykyinen järjestelmä. Pitäisi tutustua laajemmin erilaisiin vaalijärjestelmiin, esimerkiksi sellaisiin joissa voisi laatia henkilökohtaisia preferenssejä ja myös ääntenlasku olisi tasavertaista, päinvastoin kuin STV:ssä. rivi 252 Suosituimmuusvaali kaikkiin vaaleihin tavoite pois, koska vaalijärjestelmällä viitataan useimmiten Irlannissa käytössä olevaan huonoon STV-järjestelmään. Pitäisi miettiä muita vaihtoehtoja. 15. hyv 40: 64: 222: 234: 267: 287: 335: otsikkoon lisäys: "ja osallistava" TYÖRYHMÄN OMAT MUUTOKSET 74 lisäys palluran alkuun: Julkishallinon on mentävä sinne missä ihmiset jo 207 Muutetaan: Paslvelun käyttäjistä on koottava palvelupaneeleita

Politiikassa ei ole mitään hävettävää!

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Politiikassa ei ole mitään hävettävää! -Demokratiapoliittinen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot