DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ 9.11.12"

Transkriptio

1 Rivinumero(t) Esitys muutos Mitä multa on menny ohi demokraattisen valtion järjestäytymistavasta? Valtarakenteethan syntyvät edustuksellisen demokratian synnyttäminä. Ne on päätetty synnyttää ja sittemmin ylläpitää vapailla vaaleilla valitun eduskunnan toimesta. Eihän sen valtarakenteen mitään tartte todistaa, kun se on poliitikkojen paikalleen asettama ja poliitikkojen sille antamaa tehtävää suorittamassa. Muutos 12,13 DEMOKRATIAPOLIITTISEN OHJELMAN MUUTOSESITYSTEN KÄSITTELY TYÖRYHMÄSSÄ Poliitikot perustelee kansalle, miksi mikin valtarakenne on olemassa, ei se poliitikkojen käskyjä noudattava valtarakenne. Poisto 13 Tässä ajatuksessa Perustelu: poisto selkeyttää lausetta. r62 lause päättyy pisteeseen Muutos 14,62 valta kuuluu kansalaisille ei kansalle esim r 14 Siirretään muualle tai poistetaan: "Erityisesti talouspoliittinen päätöksenteko on 20 karkaamassa yhä kauemmas kansalaisten ulottumattomiin." Muutos 20 Perustelu: tässä mainitaan merkittävä ongelma, mutta ei siihen Muutos 24 yhteisöllisyyden tunto -> yhteisöllisyyden kokemus Hyv Poisto 29 Rivin poisto. Muutos 38 tarjottava -> turvattava (ei ojenneta ylhäältäpäin...) Muutos 41 prosessia -> toimintakulttuuria Muutos 57 Radikaalin avoimuuden -> Juurille menevän avoimuuden ;-) Kansalaiskeskustelun vaikutukset päätöksentekoon on pysyttävä osoittamaan. Jos kansalaiset eivät näe osallistumisen vaikutuksia, Lisäys 67 motivaatio vaikuttamiseen hupenee nopeasti. hyv. Lisäys 77,78 Lisättäskö sana korvauksetta hyv. Muutetaan muotoon: Poistetaan ensimmäinen virke ja muutetaan seuraava muotoon "Vallanpitäjillä on aina todistusvastuu oman valtansa lisätään piste.

2 Lisäys Palveluissa on oltava mahdollisuus antaa helposti niin virallisia lausuntoja 82 kuin epävirallisia kommentteja valmisteltavista asioista. hyv. Lisäys Asiakirjajulkisuuden lisäämisen pitää koskea sekä yleistä julkisuutta että 83 asianosaisjulkisuutta. Muutos 88 lobbausrekisterit vai -säännöt, vai sekä että? * EKP:n neuvoston kokouspöytäkirjat on julkistettava nykyistä nopeammin. Muotoon: * EKP:n neuvoston kokouspöytäkirjat on julkistettava nykyistä Muutos 91 nopeammin ja EKP:n pääjohtajan on tultava Europarlamentin kuultavaksi hyv. Lisäys 92 * Tiedonsaannin ja osallistumisen esteettömyys on turvattava. hyv. Lisäksi hallinnon tulee omaksua nykyistä laajemmin tiedonjakajan ja Muutettuna:...keskustelun mahdollistajan Lisäys 98 keskustelun fasilitaattorin rooli. rooli Muutos 101 jargonista -> erikoiskielestä Poisto 112 Byrokratia on yhteisten asioiden hoitoa. Muutos 112 osallistuneet -> voineet osallistua hyv. Aidon kansalaiskeskustelun mahdollistamiseksi hallinnon tulee pyrkiä Lisäys 118 käyttämään kansalaisten arkikieltä. hyv. Muutos 118 Millainen kuulemisvelvollisuus maankäyttö- ja rakennuslaissa? pohdintaan Muutos 120 Virkanimitykset... kielenhuolto hyv. Muutos tehtävä pakollisiksi myös kunnallispoliitikoille hyv. Muutos 125 Hallinnon tuottaman tekstin on oltava selkokielistä. selkokielisyys -> selkeä kieli (selkokielisyys kirjaimellisesti luettuna ei liene tarkoituksenmukainen vaatimus) Muutos 125 Tässä toisaalta ei vaadita mitään muuta, kuin mitä hallintolaissa jo edellytetään, joten kannattaa miettiä, missä muodossa vaatimus esitetään. Voisiko asian sisällyttää jo johdantokappaleeseen riveillä 100-

3 * Kansalaisten ehdotukset on otettava huomioon, vaikka niitä ei olisi osattu muotoilla hallinnon kielellä. Lisäys 127 * Virkamiesten on tosiasiallisesti noudatettava velvollisuuttaan neuvoa hyv. ja hyv. ja siirretään rivin 118 perään omiksi palluroiksi Muutos Yleishuomiona: Oppilasdemokratialle annetaan tosi iso osuus ohjelmassa 129 vs muut joilla on vaan pari riviä. Muutos Tässä syyllistystään terminologiaan. Mitä on ES-Jonnet? Never heard tajuan asiayhteydestä ja siitä että tiedän ketä on larppaajat että kyse on jostain nuorisoalakulttuurin osasta. Mutta jos sanaa ei tajua, niin asiakin menee ohi. Ois syytä käyttää yleiskielisiä ilmaisuja tässä. 149 HYL. Muutos hei, käyttäkää kieltä, jota suurin osa ihmisistä ymmärtää 149 sijaan > lisäksi Muutos 169 Selkokieltä tilalle: Täysin turha sivistyssanan käyttö. Eikä tälläsen jargonin käytöstä moitittu aikaisemmin tekstissä viranomaisia? Muutos 173 Muutos 190 osallisryhmien avulla -> myös vapaamuotoisten ryhmien kautta esimerkiksi kaavoituksessa asuntopulaa lievennettäisiin eikä pahennettaisi. Lisäys 193 Osallisuuden toteutumista on valvottava viranomaisten ja vertaisarvioijien yhteistyönä. Lisäys 201 Perustelu: Tällä hetkellä osallisuus ei aina toteudu, koska kukaan ei valvo sen toteutumista. Viranomaiset eivät ehdi tehdä tarkastuskäyntejä ja jos ehtivätkin, heille voi olla vaikeampi puhua kuin samassa asemassa oleville. Viime aikoina on kehitetty ja otettu käyttöönkin vertaisarviointi, jossa koulutettu henkilö käy keskustelemassa laitoksessa asuvien hyv.

4 Lisäys 207 * Asiakkaan osallistuminen palvelunsa suunnitteluun. Muutettuna: lisätään vanhuspalvelulaissakin ja loppuuun: Asiakkaan on pystyttävä osallistumaan palvelunsa suunnitteluun. Muutos Sananvapaus on kaikkien poliittisten perusoikeuksien perusta. Ei ole itsestäänselvästi näin. Jos on nälkä ja kylmä tai henkeä uhataan, eivät 214 poliittiset perusoikeudetkaan toteudu. Ehdotus: "Sananvapaus on hyv. Lisäys 216 Keskustelua ei tule rajoittaa verkossa sen enempää kuin verkon hyv. 220 muotoon * Jumalanpilkkapykälästä on luovuttava. Uskonnollisia yhteisöjä on suojeltava tasa-arvoisesti muiden yhteisöjen kanssa. (Muuten herättää liikaa vastustusta.) Muutos 220 Muutos 220 kannatan, mutta kaipaa perusteluja ja tulee hiukan yllättäen *internetin sulkulistat on käytävä läpi puolueettomien tarkastajien toimesta ja sieltä on poistettava osoitteet, jotka eivät täytä sulkulistojen Muutetaan muotoon: Suomen ja EU:n on tarkoitusta (esim. case Nikki) (lyhyen aikavälin tavoite) toimittava aktiivisesti internetsensuurin Lisäys 225 *internetsensuuri on lopetettava kokonaan (pitkän aikavälin tavoite) lopettamiseksi kaikkialla maailmassa. uusi pallukka: "Tuomioistuinten toimivaltaa tutkia lakien Muutettuna:...perustuslakituomioistuin perustuslainmukaisuutta on lisättävä joko perustamalla (velvoitetaan V-V ja Erkki tekemään Lisäys 225 valtiosääntötuomioistuin tai poistamalla perustuslain 106 :n kirjoituksen perustuslakituomiostuimesta. ja avoin lahjoittajarekisteri (ei tarpeen riittävän pienissä lahjoituksissa ja etenkään kulukaton kanssa; on annettava myös arvo edellä perusoikeuksissa voimakkaasti korostetun anonymiteettioikeuden muutettuna: ilmoitusvelvollisista Poisto 249 toteutumiselle mahdollisuutena tukea haluamaansa poliittista aatetta / lahjoittajista Poistetaan. Suomessa täysi-ikäisien oikeudet ja velvollisuudet saa 18 v täytettyään. Miksi tehdä asiaa sekavaksi, että eri oikeuksia ja velvollisuuksia saa eri ikäisenä. Pikemminkin pitäisi yhtenäistää kaikkien velvoitteiden ja oikeuksien iäksi 19 ja lopettaa väkevien myynnin 20v ikäraja. Poisto 251 Muutos 251 Äänioikeusikärajan laskua 16 vuoteen en pidä järkevänä.

5 Muutetaan muotoon: Poliittisen osallistumisen ikärajoja lasketaan siten, että yleisen oppivelvollisuuden suorittamisen tulee antaa myös vuotiaalle Muutos 251 äänioikeus ja oikeus kansalaisaloitteen allekirjoittamiseen. Sähköistä tai Internet-äänestystä ei oteta käyttöön, sillä niihin liittyviä Lisäys 256 äänestäjän pakottamiseen, vaalisalaisuuteen tai tietoturvaan liittyviä : Vähintäänkin: "vaikka se tarkoittaisikin askelia kohti liittovaltiota" on poistettava, mielellään enemmän. Perustelut: Vallan keskittäminen on vaarallista. On parempi, että virheet tehdään pienemmässä mittakaavassa ja naapurit voivat ottaa opikseen toistensa kokemuksista. Jos jokin valtio kehittyy huonoon suuntaan, siitä eniten kärsivät ihmiset voivat paeta naapurimaihin ja oppositio voi toimia naapurimaissa. YK:ssä enemmistö on epädemokraattisilla mailla - vrt. Poisto 263 myös ihmisoikeuskomission kokemukset ja uskontojen arvostelun, vaikka se tarkoittaisikin askelia kohti liittovaltiota Poisto 263 lisäys: "Demokratian toteutuminen integraation syventyessä edellyttää, Lisäys 264 että myös kansalaiskeskustelua käydään koko Euroopan laajuisesti." hyv. Muutos 265 kahden -> kolmen valtuustoihin kolme kautta Lisäys 266, jonka jälkeen valitun edustajan on oltava vähintään yksi vaalikausi poissa

6 "Sama henkilö ei voi toimia samaan aikaan kansanedustajana ja kunnanvaltuutettuna." Tähän asiaan on monta mielipidettä, mutta kirjoittelenpa nyt vielä auki perustelut sille vastakkaiselle kannalle (tm). Vaaleissa ehdolle asettuminen on niin painava ihmisen perusoikeus, etten kävisi rajoittamaan sitä ihan kevyin perustein. Ajankäyttö- ja sitoutumisargumentista: Käytännössä valtaosalla kaikista kunnanvaltuutetuista on täyspäiväinen työ ja he hoitavat valtuuston asioita vapaa-ajallaan - miksi kansanedustaja ei voisi tehdä näin siinä missä muutkin ihmiset? Ymmärrän toki sen ongelman, että valtuustosta lintsaavat kansanedustajat rapauttavat demokratian imagoa. Mielestäni on kuitenkin äänestäjien asia (median avustuksella) huolehtia siitä, että ääni menee tehtävänsä vastuullisesti hoitavalle ja hommaan sitoutuvalle ehdokkaalle. Nähdäkseni kokoukset laiminlyövän edustajan äänestäminen on tyhmää, mutta halutaanko siitä tehdä myös laitonta? PS. Esim. Supermies Oras Tynkkynen paiski Tampereella kunnallisvaalien eteen töitä varmaan enemmän kuin muut valtuutetut yhteensä ja hoiti samalla hommansa eduskunnassa tietääkseni ihan moitteettomasti - en tiedä, missä ehdokasjoukkomme olisi ilman tätä kokenutta tukipilaria. Jääviys- ja esteellisyysargumentista: Päätöksentekijä ei voi olla "yleisesti jäävi" hoitamaan jotain tehtävää, vaan tapaukset käsitellään asiakohtaisesti. En tiedä, onko kansanedustajilla kaksoisroolinsa johdosta tällaisia tilanteita jotenkin useammin kuin muilla päätöksentekijöillä, Poisto 267 mutta mielestäni riittää, että edustaja ei osallistu ongelmallisten asioiden HYL. Muutos : "eduskuntaan valitaan" -> "eduskuntaan nousee" hyv. Poisto 270 Asiasta linjattu periaateohjelmassa. Poistetaan. Suomessa täysi-ikäisien oikeudet ja velvollisuudet saa 18 v täytettyään. Ei eri ikärajoja eri velvollisuuksiin/oikeuksiin Poisto 271

7 Poisto 271 Toistoa riviltä 251. uusi pallukka: "EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tuettava valtioiden rajat Lisäys 279 ylittävien tiedotusvälineiden ja muiden keskustelufoorumien syntymistä." Yhdistetään aiempaan Muutos Kommentti: Miksi tässä nostetaan esiin nimenomaan keskusta ja 313 kokoomus? Olenko ihan pihalla kun muistan, että myös demareista poistetaan puolueiden nimet Poisto edellisen rivin viimeinen sana., siten, että myös eduskunnan ulkopuolelle jääneet puolueet saavat tukea samassa suhteessa. Perustelu: Uusien ja/tai pienten puolueiden toimintaa ei tule hankaloittaa Lisäys 319 vakiintuneisiin puolueisiin verrattuna. Tämä olisi hyvä sanoa ohjelmassa. 339: Lisätään virke: "Suora demokratia myös tekee poliitikoille vaikeammaksi korruption ja välistävetämisen." Muutettuna: jotta myös Perustelut: Tämä hyöty on aivan valtava ja lisäksi sellainen, joka vakuuttaa niitä, joita nuo muut argumentit eivät vakuuta. Lisäys 339 Lisäys 346 yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, perustuslakia... Muutos 370 Kyntää on ilmeisesti tarkoitettu sanaksi kunta. Muutos 371 Hallinnollistaporrasta > hallinnollista porrasta hyv. Muutos 372 saatikaan > tai muutetaan muotoon: saati Siksi paikallisvaltuustot, joiden tehtäväksi annettaisiin peruspalvelujen hyväksytään muutettuna: Niiden vallassa olis Muutos 377 tuottaminen alueensa asukkaille. osa peruspalveluista Pois: 'kaupungin- ja kunnanosavaltuustot sekä' Perustelu: Paikalliseen osallistumiseen/osallistamiseen tarvitsemme Poisto 385 suoraa demokratiaa, emme uusia hiekkalaatikoita puolueaktiiveille. Poisto 386 Lause pois. Poisto 386 Tarpeetonta toistoa ja osin ristiriitaista rivin 348 kanssa.

8 POIS: "Valtuusto valitsee apulaispormestarit puolueiden valtasuhteiden perusteella." perustelu: Menee todella vaikeaksi jos toimeenpaneva elin on esimerkiksi käytännössä oppositiossa. Tästä on kokemusta Tampereella, jossa käytännössä oppositiotoimintaan keskittyneet demarit saivat Poisto 395 apulaispormestarin paikan, mikä vaikeutti merkittävästi tietyn sektorin Valtuusto voi erottaa pormestarin kahden kolmasosan Muutos 396 määräenemmistöllä ja järjestää uudet pormestarivaalit. Mahdollisimman monet päätökset tulee tehdä -> Merkittävät linjapäätökset puolueyhdistyksissä tulee pääsääntöisesti tehdä hyv. (Ei nyt oikeasti ole tarkoituksenmukaista päättää "mahdollisimman monista" asioista koko jäsenistön voimin, juoksevia asioita varten Muutos 410 yhdistyksillä (ja puolueella) on hallitus. Lisäksi pitää täsmentää, missä Perustelu: Esitys ei mitenkään huomioi esim. pvk:n alueellista edustavuutta, tai avaa asiaa muutenkaan riittävästi. Pvk:n kokoonpano voitaisiin määritellä esimerkiksi puoluekokousedustajien määräytymistä vastaavalla tavalla, mutta on kyseenalaista, onko pvk:n itsensä hyväksymä Poisto 414 demokratiaohjelma oikea paikka linjata asiasta. Mielestäni ei. Jos asiasta Muutetaan väh. 6 kertaa vuodessa Kesälomat jne. huomioon ottaen oisko 6 10 kertaa realistisempaa? Muutos 418

9 Poistetaan Tätä varten pitäs olla pelivaraa ja joku oma ryhmänsä joka miettii menettelytapoja, ilman että kanta on lyöty kiinni demokratiaohjelmassa. Tuossa esitetty malli on erittäin huono. Näin ei menestystä vaaleissa. Paras malli olisi ns. slotti ajattelumalli, jossa ehdokaspaikoille jaetaan omaisuuksia. Esim vuotias, ammattiryhmä, alue jne. perusteisiä ominaisuuksia. Näillä muodostetaan ehdokas slotit, johon sitten voivat ehdokas ehdokkaat ilmoittautua. täytän slotti ton ja ton ominaisuudet. Slottirajat ei tietenkään ole tarkkoja ja kiveen hakattuja, mutta näin saadaan kattava ehdokasasettelu ikä, ammatti ja aluekattavuudeltaan. Näihin ilmoittautuneista ehdokas ehdokkaista sitten voidaan äänestää. Jos äänestetään suoraan ¾ osaa ehdokasta, menee suosituimmat, vaan ei vaalimenestyksen kannalta parhaat, ehdokkaat listalle, ja lopulle neljänneksellä pitää sitten pelata isosti peliä, jotta listasta tulisi kattava. Ei ole esim eduksi, että puolueen aktiivien ikärakenteen mukainen ehdokaslista tehtäisiin, kuten tod. näk. kävisi suoralla äänestämisellä, jossa vuotiaan äänestäs listan täyteen oman ikäisiään, jolloin eläkeläisvihreälle ei jäisi ehdokasta äänestettäväksi. Poisto Poistetaan. Poisto Vähentää demokratiaa, eli äänestäjän vapaata valintaa valita edustajansa. Ei sovi demokratiaohjelman tavoitteeksi

10 Hei! Juttelin lyhyesti Erkki Perälän kanssa ja lupasin vielä kirjoittaa tietolaatikon aiheesta liquid/delegative democracy. Ohessa olisi. En tiedä onko pituudeltaan ja tyylillisesti sopiva, muokannette tarvittaessa. Sijainnin puolesta sopisi varmaan jonnekin suoraa demokratiaa käsittelevän kappaleen yhteyteen. Käänsin termin nyt "joustavaksi demokratiaksi", koska en löytänyt sille vakiintunutta/järkevää käännöstä. Jos teillä on tiedossa, korvatkaa paremmalla termillä. Laatikkoteksti: Joustava demokratia Lisäys? Muutos Yksi demokratian haasteista on se, että päätöksiä tehdään mitä moninaisimmista asioista. Valtaa käyttävillä ihmisillä ei aina ole tarpeeksi osaamista ja tietoa kannan muodostamiseksi tai mahdollisuuksia perehtyä aiheeseen riittävästi. Joustava demokratia vastaa tähän tarpeeseen. Se on eräänlainen suoran demokratian sovellutus, jossa ihmisillä on lähtökohtaisesti oikeus ottaa kantaa tärkeiksi katsomiinsa kysymyksiin ja päättää niistä. Oman äänensä voi halutessaan kuitenkin myös siirtää luotettavana pitämälleen delegaatille. Näin voi tehdä esimerkiksi silloin, jos ei itse halua tai ehdi paneutua asiaan tai katsoo jonkun muun osaavan hoitaa sitä vielä paremmin. Delegaateilla on oikeus siirtää saamansa äänet edelleen eteenpäin. Järjestelmä tarjoaa ihmisille mahdollisuuden ratkaista itse, haluavatko he käyttää suoraa valtaa vai valtuuttaa jonkun muun toimimaan puolestaan. Valtaa ei edustuksellisen demokratian tapaan luovuteta jakamattomasti yhdelle edustajalle, vaan delegaatit valitaan aihe- tai asiakohtaisesti. Tämä parantaa ihmisten mahdollisuutta valita itselleen paras Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet takaava hallintokulttuuri on synnytettävä valtion- ja kunnallishallintoon osallistuvalla päätöksenteolla, normiohjauksella ja virkamiehiä kouluttamalla. hylätää, mutta siirrettiin johdantoon. "Vihreät suhtautuvat avoimesti uusiin ja erilaisiin demokratiamalleihin, kuten joustavaan demokratiaan, jonka uusi teknologia voisi mahdollistaa. Demokratia on prosessi: sen tulee olla jatkuvan ja periksi antamattoman kehitystyön alla." Uusi pallura riville 117: Kansalaisten ja poliitikkoja vaikutusmahdollisuuksia valmisteluvaiheessa on lisättävä

11 Poistetaan: "Peruskoulussa oppilaitosdemokratia on ulkoistettu pienelle oppilaskunnan hallitukselle, johon osallistuu vain kourallinen oppilaita." Poisto Perustelu: Koulussa, kuten muuallakin yhteiskunnassa, on erilaisia prosesseja menossa samaan aikaan monilla tasoilla. Oppilaskunnan hallituksen rooli on ymmärretty aivan väärin, jos sille ulkoistetaan osallistuminen. Päinvastoin oppilaskunnan hallituksen roolina pitäisi olla Jos tällä tarkoitetaan, että nuorisovaltuustot etc. poistetaan, olen eri mieltä. Ennemminkin lähtisin siitä, että näille elimille pitäisi antaa päätösvaltaa ja todellsita arvovaltaa. Miksi kannatamme kokemusasiantuntijoiden käyttämisen lisäämistä, mutta emme nuorisovaltuustoja, joissa on niitä kokemusasiantuntijoita? Kaupunkilaiset eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä, mutta silti meitä edustaa kaupunginvaltuusto, mikä on varmaan ihan hyvä. Parhaimmillaan nuorisovaltuustokaan ei ole yhtä mössöä, vaan siellä on monenlaisia ihmisiä ja mielipiteitä. Omassa poliittisessa työssäni olen ollut erityisen kiitollinen siitä, että lautakunnan ja valtuuston kokouksiin on saanut osallistua nuorisofoorumin jäseniä, koska heiltä olen saanut ihan oikeasti nuorisonäkökulmaa, samoin kuin vammaisneuvoston jäsenenä olen pystynyt avaamaan vammaisnäkökulmaa valtuutetuille. Ei siinä tietenkään ole ollut edustettuna kaikki mahdolliset nuoret, mutta kyllä se on tyhjää parempi.

12 "On luotava satunnaisotannalla eri luokka-asteilta valittavat kertaluontoiset oppilaspaneelit, jotka käsittelevät kouluyhteisön ongelmia ja pyrkivät konsensusesitykseen niiden ratkaisemiseksi." Koko muussa kappaleessa oikeastaan perustellaan, että koulun asioista päättämistä ei pitäisi keskittää pienelle joukolle ihmisiä, vaan kaikkien pitäisi päästä mukaan päätöksentekoon. Satunnaisotannalla koostetuissa paneeleissa on mielestäni se riski, että a) yhteisiin asioihin vaikuttaminen jää kyseisen porukan vastuulle eivätkä kaikki osallistu, b) satunnaisotannalla valittuja oppilaita ei kiinnosta asia sitäkään vähää kuin oppilaskuntien vapaaehtoisia, jolloin lopputulos on laadullisesti huonompi ja c) pienen porukan yhdessä sopimat käytännöt eivät sitouta kaikkia oppilaita mukaan muutoksiin. Lisäksi paneelien vetäminen vaatii (ilmeisesti opettajilta?) ylimääräistä opetuksesta irrotettua työtä - kohdentaisin heidän työpanoksensa toisin. Muutos Ehdotan mieluummin, että koulun ongelmien ratkaisuista keskusteltaisiin osana opetusta/koulunkäyntiä omissa luokissa, jotka ovat kuitenkin oppilaiden ensisijainen yhteisö. Luokissa pohjustetuista ideoista voitaisiin sitten vielä neuvotella yhdessä esimerkiksi normaalisti äänestämällä omasta luokasta edustaja yhteiseen paneeliin, jos sellaisen järjestäminen katsotaan tarpeelliseksi. Sensitiivisten asioiden ja piilossa olevien yhl.

13 Tässä osiossa on sanottu, että demokratian pitäisi toteutua vähän siellä sun täällä, mutta keinoja on mainittu niukasti. Ehdotuksia (lisättäväksi sopiviin kohtiin): - Julkisen sektorin järjestämässä asumisessa asukkaille budjetoitua määrärahaa oman ympäristön kohentamiseen/talkoisiin - Työpaikoilla työntekijöiden ääntä voi saada kuuluviin ainakin seuraavasti: säännölliset kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt, asiakirjat/suunnitelmat kaikkien saataville ja kommentoitavaksi, hyvistä ideoista palkitseminen, määrärahat työyhteisön/oman työpisteen kehittämiseen, henkilökunnan yhteiset palaverit/kokoukset, esimiesosaamisen ja johtamistyön kehittäminen demokraattiseen ja keskustelevaan suuntaan, vapaus määritellä enemmän oman työn sisältöjä, henkilöstön osallistuminen hankintoihin jne... Lisäys Muutos Käyttäjä/asiakasdemokratia: asiakkaiden osallistuminen ja kuuleminen jo palveluiden suunnitteluvaiheessa, asiakaslähtöisyyden ottaminen palveluiden suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohdaksi, Korvataan laatikkoteksti pallokohdalla: "*Kehitetään valtakunnallisia vaaleja siten, että äänestäjät ovat paremmin tietoisia vaalien listavaaliluonteesta ja puoluevalinnan ensisijaisuudesta. Puolueen listalta tapahtuva henkilöiden valinta Poistetaan virkkeet "Vihreiden mallissa..." ja "Vaalitapa lisää..." (Jätetään virke "...ei tarvitsisi laskelmoida..."). Onko suosituimmuusvaalissa(kaan) enää perusteita puoluesidonnaisuudelle? (Tai onko suosituimmuusvaali silloin oikea nimi, vai pitäisikö puhua suosituimmuus- ja listavaalin yhdistelmästä?) Poisto Vaihtoehtoisesti poistetaan kokonaan rivit , ja rivi 252, eikä sidota kantaa mihinkään tiettyyn vaalitapaan.

14 kehitelty versio, jossa äänestäjä saisi luetella useammankin puolueen ehdokkaita." Muutos Muutos Muutos Olen vaalijärjestelmiin perehtynyt matemaatikko ja käytettävissä. Muutetaan muotoon: Eduskuntavaaleissa on otettava käyttöön puolueiden kannatuksen suhteellisuuden valtakunnallisesti toteuttava ja alueellisen edustuksen riittävällä tavalla turvaava vaalijärjestelmä ilman juridista äänikynnystä. Pois: 'Eduskuntaan, kunnanvaltuustoihin ja europarlamenttiin on säädettävä kahden vaalikauden rotaatio' Perustelu: Liian tiukka rotaatio voi estää hyvin asioista perillä olevan henkilön valinnan, helpottaa lobbareiden painostusyrityksiä ja lisätä pyöröovi-ilmiötä sekä vähentää pätevien ihmisten yleistä mielenkiintoa poliittiikkaan osallistumista ja vaaleihin resurssiensa satsaamista kohtaan ylipäänsä. Annetaan äänestäjien päättää, haluavatko pistää kokeneen Poistetaan rotaatiosääntö. hyv. Perustelu: On ihan hyvä, että luottamuselimissä on sekä uusia että pitkään toimineita edustajia. On äänestäjien asia päättää, haluavatko he Poisto toistuvasti antaa äänensä samoille henkilöille. * Puolueiden hallinto ja kirjanpito on saatettava suosittaisen Lisäys riippumattoman tilintarkastuksen kohteeksi. Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. Hyv. muut: murtua -> paljastua Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. - Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. - Poisto Ensimmäinen lause poistetaan. -

15 Vihreät edustavat uutta poliittista kulttuuria, jossa ei ole mitään hävettävää. > Vihreät edustavat ylpeästi uutta, avointa poliittista kulttuuria. Perustelu: Alkuperäinen muotoilu ei kerro mitään siitä poliittisesta Muutos kulttuurista. En tiedä, miksi on tärkeää mainita, että siinä ei ole mitään hyv. Vetää liikaa MRL:n alaan kuuluvia mutkia suoraksi, tähditetyt toimenpideesimerkit Poisto kertovat asian informatiivisemmin. Poisto Lause pois. hyv muut: juryt -> paneelit Poisto Poistetaan lauseen loppu: ja kuulemisesta on tehtävä velvoittavaa. Sanottu aiemmin eri kohdissa vastaavansisältöisenä, eli tarpeetonta Poisto toistoa (ja ilmaisun sävy ei ole tässä oikein kunnioittava / rakentava). Teksti korvataan: * Pormestarimalli on otettava käyttöön kaikissa kunnissa ja pormestari on valittava suoralla kansanvaalilla. Samalla päätöksentekotapaa on kehitettävä niin, että kansalaisten valitsemat valtuutetut voivat valmistelun aikana hyödyntää virkamiesasiantuntijoita tiedon keruussa, ohjata valmistelua ja tehdä tarpeelliset poliittiset Muutos ratkaisut. Virkamiehet on valittava puhtain pätevyysperustein. Poisto Poistetaan virke "Kuten kaiken..." - Tarpeetonta seuraavan virkkeen hyv. Eduskuntavaalien ehdokasasettelu toteutetaan jäsenäänestyksellä siten kuin vaalilaissa määrätään. Kunnallisvaaleissa ehdokkaat valitaan Muutos jäsenäänestyksellä, jos ehdokkaita on enemmän kuin mitä heitä kunnassa Muutetaan muotoon: Puolueen tekemissä jäsenkyselyissä tulee huomioida avoimuus, ja kyselylle erikseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti määräytyvän osan kyselyn tuloksista ja raakadatasta on oltava julkista. Kyselyissä ja niiden Muutos tulosten hyödyntämisessä huomioidaan aiheelliset eettiset periaatteet ja Jaetaan virke kahteen osaan. Nyt näyttää siltä, että perustuslaissa nimettäisiin kansa viimesijaiseksi vallankäyttäjäksi ja vaatisi avoimuutta, Muutos vaikka lakitekstissä ei näin suoraan sanota. Vaikka tämä on lain henki, on Päätösten valmisteluprosessi on muodostettava siten, että kansan valitsemat poliittiset päätöksentekijät voivat valmistelun aikana omaksua Lisäys päätökseen vaikuttavat perustiedot ja tehdä eri vaihtoehtojen valinnassa hyväksyttiin jo

16 66: Tulisi suosia tahoja jotka eivät vaadi luovuttamiensa tietoaineistojen salassapitoa, tai vaatia tahoja muokkaamaan tieto sellaiseen muotoon ettei salassapitoa vaadita. Salassapidettävät kohdat tulisi sisällyttää tietoineistoon salattu-merkittynä (ei luettavassa muodossa) perusteluineen, miksi tieto on vaadittu salassapidettäväksi (Luottamuksellisuuteen vetoaminen on helppo porsaanreikä, joka edesauttaa korruptiota) 68 & 69: Asiakirjat ja muu materiaali tulisi toimittaa sellaiseen muotoon, että se on mahdollisimman laajan yleisön ymmärrettävissä. (Asiantuntijoiden käyttämä kieli, ja monimutkaiset asiayhteydet tekevät asiakirjoista usein hyvin vaikealukuisia tavalliselle kansalaiselle. Suora demokratia toimii ainoastaan, kun kansalaiset ymmärtävät mistä on kyse.) 129 Ihminen vaikuttaa arkeensa Demokratian tulisi toimia myös anonyymisti (varmennettu nimetön sähköinen identiteetti, joita jaetaan 1 per kansalainen) Asiakirjat ja muu materiaali tulisi toimittaa sellaiseen muotoon, että se on mahdollisimman laajan yleisön ymmärrettävissä. Muutos 66,68,69,262,263 (Asiantuntijoiden käyttämä kieli, ja monimutkaiset asiayhteydet tekevät asiakirjoista usein hyvin vaikealukuisia tavalliselle kansalaiselle. Suora demokratia toimii ainoastaan, kun kansalaiset ymmärtävät mistä on

17 Pikaisia kommentteja demokratiaohjelmaan: Rivi 15.. Edustuksellisen demokratian rinnalle tarvitaan osallistuvaa ja suoraa demokratiaa rivi 40 Eteenpäin: Jokin muu kuvitteellinen juttu kuin kettupuisto, vai ovatko vihreät vain kokoomuksen puisto-osasto, joka haluaa parantaa tämäntyyppisiä asioita. Entäs osallistuva budjetointi kaupunginosavaltuustoissa? Rivi 64. Sanalle kansalainen pitäisi korvata jollain paremmalla termillä, joka ei kuvaisi kansakerhoon kuulumista ja rajoittaisi muita pois tästä kerhosta.. Riittäisikö pelkkä avoimeen keskusteluun ja kansalaisetuliite voitaisiin ottaa pois. Rivi 222. Vähän kököltä tuntuva tavoite, pitäisi olla yleisemmällä tasolla, jos otetaan huomioon, että myös muut ryhmät kuin puolueet tekevät politiikkaa. Muutos Koko ohjelma rivi Laatikkoteksti pois: Suosituimmuusvaali eli mm. Irlannissa käytössä oleva STV järjestelmä on jostain kumman syystä vihreiden suosiossa. Se on tutkijoiden mukaan kuitenkin epätasa-arvoisempi kuin nykyinen järjestelmä. Pitäisi tutustua laajemmin erilaisiin vaalijärjestelmiin, esimerkiksi sellaisiin joissa voisi laatia henkilökohtaisia preferenssejä ja myös ääntenlasku olisi tasavertaista, päinvastoin kuin STV:ssä. rivi 252 Suosituimmuusvaali kaikkiin vaaleihin tavoite pois, koska vaalijärjestelmällä viitataan useimmiten Irlannissa käytössä olevaan huonoon STV-järjestelmään. Pitäisi miettiä muita vaihtoehtoja. 15. hyv 40: 64: 222: 234: 267: 287: 335: otsikkoon lisäys: "ja osallistava" TYÖRYHMÄN OMAT MUUTOKSET 74 lisäys palluran alkuun: Julkishallinon on mentävä sinne missä ihmiset jo 207 Muutetaan: Paslvelun käyttäjistä on koottava palvelupaneeleita

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Politiikassa ei ole mitään hävettävää!

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Politiikassa ei ole mitään hävettävää! -Demokratiapoliittinen

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet

Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet Mikä on kansalaisehdotus? Kansalaisehdotus on kansalaisen mahdollisuus tehdä kunnalle ehdotus jostakin haluamastaan muutoksesta tai parannuksesta kunnan

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö Sektorit Yritykset Markkinaehtoinen Tavoittelee voittoa 1. YKSITYINEN Valtio,

Lisätiedot

Vihdin kunnanvaltuusto 2.10.2014 Sevón

Vihdin kunnanvaltuusto 2.10.2014 Sevón Vihdin kunnanvaltuusto 2.10.2014 Sevón Metropolikaupunki uusi kunta Metropolikaupungin hahmottelussa on ideoita, joita voi hyödyntää myös muissa kuntaliitoksissa ja nykyisissä kunnissa Uuden kunnan jakamisesta

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet

Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Niedersächsischer Landeswahlleiter Finnisch Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet 2 Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Alasaksissa

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen

Osallistuminen ja asukasdemokratia. Jenni Airaksinen Osallistuminen ja asukasdemokratia Jenni Airaksinen Demokratia EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA Eliitti päättää SUORA DEMOKRATIA Vapaat miehet torilla PLURALISTINEN LÄHESTYMISTAPA Yhdistää suoraa osallistumista

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Tässä esityksessä Taustatietoa Presidentinvaaleista Arvio osallistumisen eduista ja haitoista Lyhyesti vaaliteemoista Suunnitelma keräys- ja vaalikampanjasta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi

Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi Miten vielä pitäisi edistää Avointa hallintoa? Johanna Nurmi Toisen Avoimen hallinnon toimintaohjelman (heinäkuu 2015-heinäkuu 2017) Suunnittelu käynnistyi työpajalla 28.8.2014 1. Ideoi uuden toimintaohjelman

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

Finnisch. Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia. Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet

Finnisch. Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia. Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Finnisch Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet 2 Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Alasaksissa valitaan joka viides vuosi enemmän

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen

Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen Ajankohtaista kuntademokratiasta Kuntalaisten suora osallistuminen ja vaikuttaminen Kommenttipuheenvuoro kuntakentältä 9.9.2015 klo 10:00 10:45 L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p

Kaupunki osallistaa. 10.09.13 p Kaupunki osallistaa 10.09.13 p Osallistumisen tavat murroksessa 10.09.13 Entä ne nuoret? Samaan aikaan kun nuorten luottamus auktoriteetteihin kasvaa, luottamus muihin ihmisiin vähenee. Käsitys siitä,

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Sote-uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013. Minerva Krohn

Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013. Minerva Krohn Päätöksentekoon vaikuttaminen 18.01.2013 Minerva Krohn 1 Sidonnaisuudet Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri (HL) Kaupunginvaltuutettu, Helsinki, Vihreät v 1997- Kouluttajana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015

HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 HAAPARANNAN KUNNAN OHJELMA KANSALLISILLE VÄHEMMISTÖILLE JA VÄHEMMISTÖKIELILLE 2015 Kunnanvaltuuston hyväksymä 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 TAUSTA 1 2 KIELEN MERKITYKSESTÄ 2 3 NEUVONPITO JA

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015

Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen vaikuttamiskanavat haltuun! Anneli Salomaa, oikeusministeriö 28.10.2015 Oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Vaalilain, puoluelain ja kielilain

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kunnallistieteen päivät 11.-12.11.2004 Heikki Paloheimo Politiikan tutkimuksen laitos 30014 Tampereen yliopisto heikki.paloheimo@uta.fi Edustuksellisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko

Äänestys ja enemmistön käsitteet. Timo Reko Äänestys ja enemmistön käsitteet Timo Reko timo.reko@msl.fi Äänestys Asiakysymyksissä suoritetaan äänestys, mikäli kokouksessa esitetään yksi tai useampi kannatettu vasta- tai muutosehdotus hallituksen

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun 7.6.2016 Palvelut pitää tunnistaa ennen kuin ne voidaan kuvata Miten tunnistan palvelun? Palvelulla tarkoitetaan ei-materiaalisia, organisaatiossa määriteltyjä

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Lappeenranta 2.2.

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Lappeenranta 2.2. Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Lappeenranta 2.2.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Turvallisuus, luottamus ja pitkä tuntemus Struktuuri

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! - Vihreiden demokratiaohjelma

Politiikassa ei ole mitään hävettävää! - Vihreiden demokratiaohjelma Politiikassa ei ole mitään hävettävää! - Vihreiden demokratiaohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 25.11.2012 Stilisoimaton versio Johdanto Vihreiden demokratiakäsityksen mukaan valta kuuluu kaikille,

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi..... 3 Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous.... 5 Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET

YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET YHTEISKUNTAOPPI 9. LUOKKA: POLITIIKKA JA PUOLUEET Tapio Manni Saarnilaakson koulu Espoo tapio.manni@gmail.com Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. Politiikka on yhteisten

Lisätiedot

Nuorisovaltuustovaalit 2012

Nuorisovaltuustovaalit 2012 Nuorisovaltuustovaalit 2012 Aikataulu Viikko 47, 22.11. klo 16.00 mennessä ehdokkaiden nimet Anne Luirolle. Nuorisovaltuuston esittely luokissa ja ehdokkaiden asettuminen ehdolle Viikko 48 Vaalimainosten

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Työryhmän työskentely jäljellä olevissa kokouksissa 1) Työryhmä muodostaa 1 tai 2 lähidemokratian toteuttamisen mallia, ehdotuksen hyödynnettäviksi

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Vaaleja ja valitusfestareita. Osallisuussaarna. Tomi Kiilakoski & Pasi Laukka Allianssiristeily 18.3.2010

Vaaleja ja valitusfestareita. Osallisuussaarna. Tomi Kiilakoski & Pasi Laukka Allianssiristeily 18.3.2010 Vaaleja ja valitusfestareita. Osallisuussaarna Tomi Kiilakoski & Pasi Laukka Allianssiristeily 18.3.2010 Osallisuuden ihanuus ja kurjuus Ihanuus. Osallisuus liittää lapsia ja nuoria laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Parlamentti: Poliittinen (äänestäjien) intressi: - 754 jäsentä + kroaatit 12 vaaleissa

Lisätiedot

NUORTEN VAIKUTTAJIEN KOULUTUS

NUORTEN VAIKUTTAJIEN KOULUTUS NUORTEN VAIKUTTAJIEN KOULUTUS Nuorten Noste -hanke 1 Johdanto Katsaus kunnan päätöksentekoon Kunnallisvaalit, nuorisovaalit Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, sivistyslautakunta Oppilaskunnat, Lammin YP-ryhmä,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot