UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail."

Transkriptio

1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA KIDE fasilitointi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT Työpajan tarkoitus Osallistujalista RYHMÄTYÖSKENTELY Tehtävät Ennakkotehtävä: SWOT Ideapiiri Keskustelun kiteyttäminen: Porinapiiri Tavoitteiden konkretisoiminen: Tiekartta Tiekartta vuodelle TULOSTEN JATKOKÄSITTELY... 13

3 1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT VTT järjesti RES Compass -seminaarin Helsingin Messukeskuksessa Studia- ja Job Forum - messujen yhteydessä Seminaarin tähtäimessä oli edistää uusiutuvien energioiden koulutusta ja kutsua yhteen alan osaajia. Seminaarin alkupuoli koostui puheenvuoroista. VTT:n edustajan Pekka Tuomisen avauspuheenvuoron jälkeen Sitran johtava asiantuntija Karoliina Auvinen visioi suomalaista uusiutuvan energian sektoria vuodelle Amiedun lämpöpumppuasennuskouluttaja Harri Fränti puhui uusiutuvan energian koulutuksen haasteista yritysten tarpeiden näkökulmasta. Myös ministeri Mauri Pekkarisen puheenvuoro kuultiin. Seminaarin loppupuoli oli kutsuvieras-workshop teemalla Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät. Osallistujina kutsuvierastyöpajassa oli uusiutuvan energian alan yrityksiä, kouluttajia ja päättäjiä. Tarvetta Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät -työpajalle voi perustella Euroopan komission julkaisemalla alakohtaisella arviolla, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä EU:hun syntyy 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa, jos uusiutuvan energian käyttöön kannustetaan nykyistä enemmän, ja 1,4 miljoonaa työpaikkaa jo pelkästään nykyisillä toimenpiteillä. Kun lasketaan, että Suomen väestö on 1 % EU:n väestöstä, Suomen osuus voisi olla noin uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Työpajassa haettiin vastausta sille, kuinka vastata suureen haasteeseen ja varmistaa osaavan työvoiman riittävyys. 1.1 Työpajan tarkoitus Työpajan tarkoituksena oli koota järjestöjen, yritysten, koulutustahojen sekä hallinnon edustajia keskustelemaan uusiutuvan energia-alan koulutuksen nykyisistä haasteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Työpajassa käytettyjen menetelmien avulla oli tavoitteena hahmotella kuva Suomen tulevaisuuden haasteista riittävän osaavan työvoiman takaamisessa uusiutuvan energian alan teollisuudelle. Workshopin toivottiin toimivan paitsi kohtaamispaikkana eri alojen toimijoille, myös kanavana ajatusten vaihdolle ja paikkana tuottaa uusia ideoita. Työpaja jakautui osiin: työpajatoiminnan lyhyeen esittelyyn, ennakkotehtävän läpikäyntiin, varsinaiseen ryhmätyöskentelyyn pienryhmissä sekä loppukeskusteluun. Eri alojen edustajien kohtaamisesta muodostui tuottelias ja idearikas kokonaisuus. Työpajan tulokset ovat koottu tähän raporttiin tiivistetysti.

4 1.2 Osallistujalista Eri alojen asiantuntijoiden monipuolisen edustuksen takaamiseksi työpajaan kutsuttiin tietty osallistujajoukko, mutta myös muut osallistujat olivat tervetulleita osallistumaan työpajaan. Järjestöt, yhdistykset ja julkiset toimijat WWF Suomen Pellettienergiayhdistys Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry SITRA Kouluttajatahot Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Amiedu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Yritykset ja yhtiöt Thermopolis Oy Oilon Salka Orivuori Hannes Tuohiniitty Jussi Hirvonen Karoliina Auvinen Jaakko Larjola Aki Valkeapää Harri Fränti Pekka Äänismaa Kalle Kaartinen Pekka Pitkänen Lea Hämäläinen Santeri Forstèn

5 2 RYHMÄTYÖSKENTELY Työpajassa ideoitiin Suomen energiakoulutuksen tulevaisuutta kahden fasilitaattorin avustuksella. Osallistujat jaettiin kolmeen eri alan edustajista koostuvaan ryhmään, joissa koulutuksen edistämistä pohdittiin. 2.1 Tehtävät Ennakkotehtävä: SWOT SWOT-muotoisessa ennakkotehtävässä osallistujia pyydettiin pohtimaan Suomen vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä toisaalta heikkouksia ja uhkia koskien uusiutuvan energian alan osaamista ja koulutusta lähitulevaisuudessa kaikki koulutustasot ammattikoulusta yliopistokoulutukseen huomioiden. VAHVUUDET - ammattikorkeiden & yritysten yhteistyö - opetus & koulutus - osaamisalueet: tekniikka, metsäntutkimus, biomassan, turpeen ja mustalipeän poltto, voimalat, kaasumoottorit - teknologiakehitys - klusteroituminen - tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus - tuulivoimaloiden generaattoreiden ja vaihteistojen suunnittelu ja valmistus MAHDOLLISUUDET - ylemmät AMK-tutkinnot - öljytalouden lasku - ilmasto-olosuhteet - valtava muutos - osaaminen, esim. talotekninen - poliittinen tahto - ydinvoima cash cow :na - metsien potentiaali; vähäarvoinen puu - suom. tuulivoimaloiden (esim. Kiina) ja pienvesivoimaloiden tuotanto (Afrikan markkinat); biokaasumoottoreiden markkinointi; ORC-voimaloiden valmistus HEIKKOUDET - opettajapula - koulutuksen tiivis sisältö, traditioiden puute - julkishallinnon sirottuneisuus; jatkuvasti uusiutuvat määräykset - kokonaisvision puute - puutteet palvelusektoreissa ja yritystyypeissä - ei suomalaisvalmistusta: esim. tuulivoimaloiden siivet, tietyt voimalatyypit - kannattavuus, tuottavuus; koulujen talous - huono imago; vähäinen houkuttelevuus UHAT - pysyvätkö opettajat kelkassa; mistä osaavat kouluttajat - laatu - teolliset rakenteet, hierarkkiset johtamismallit - työvoimapula - halpatuotantomaat - paperin valmistuksen hiipuminen mustalipeän ja hakkuutähteiden väh. tuotanto

6 Kun osallistujilta kysyttiin, mikä on Suomessa merkittävin vahvuus/mahdollisuus, saatiin seuraavia vastauksia: YAMK-tutkinnot; näytöt uusiutuvan energian käytön lisäyksestä ja sen varaan rakennettava usko alan kehitykseen; kokonaan suomalaisen tuulivoimalan valmistuksen aloittaminen (erit. sisämaa tai erityisen jäätävät olosuhteet). Merkittävimmäksi haasteeksi/uhaksi osallistujat nimesivät seuraavat tekijät: osaavien opettajien turvaaminen; niukan työvoiman sitominen heikosti tuottaviin ja jatkuvaa tukea vaativiin töihin; kaasu- ja bioöljymoottoreiden halpatuotanto Ideapiiri Kiertävän ideapiirin tarkoituksena oli eritellä koulutuksen sisältöön, määrään, laatuun ja uudistumiseen liittyviä kysymyksiä. Tulokset on tässä esitelty teemoittain. Sisältö: Kuinka varmistetaan, että opetetaan oikeita asioita oikealla koulutusasteella? Yhteistyö Koulutuksen suunnittelussa yhteistyö yritysten ja työnantajien kanssa on tärkeää. Samoin opettajat tarvitaan mukaan kehityshankkeisiin. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarvitaan myös eri koulutusasteiden välille vaikkapa niin, että eri tasojen opetus tuotaisiin samalle kampukselle. Voitaisiin myös perustaa paikallinen yhteistyöelin yritysten, koulujen ja päättäjien välille valinnaisia kursseja suunnittelemaan. Voitaisiin myös kokeilla laadullisen ennakoinnin eri menetelmiä. Palautteen hyödyntäminen On tärkeää kerätä palautetta opiskelijoilta välittömästi kurssien jälkeen sekä saada palautetta alan teollisuudelta että entisiltä oppilailta. Palaute voidaan huomioida, kun seurataan aikaa ja kentän kokemuksia sekä pyritään oppimaan muilta toimijoilta. Tavoitteiden määrittely Sisällöntuottaminen vaatii hyvin määritettyjä osaamistavoitteita. Koulutusohjelmien keskiöön pitää tulla käyttäjä- ja käytäntölähtöisyys, ei liika teoreettisuus. Tulee pohtia oppimistarvetta ja työmarkkinoiden odotuksia sekä kuulostella yhtälailla opiskelijoiden ja teollisuuden tuntoja. Toisin sanoen suunnittelussa kannattaa hyödyntää verkostoja ja kuunnella niiden kriittistä ääntä

7 opetustavoitteiden suhteen. Määrä: Kuinka varmistetaan, että oikea määrä oikeanlaista koulutusta on tarjolla oikeaan aikaan? Pitkäjänteisyys Jotta voidaan vastata siihen haasteeseen, että oikeanlaista koulutusta olisi varmasti tarjolla tulevaisuudessa, vaaditaan pitkäjänteistä suunnittelua. Pitää varmistaa, että kouluttavia oppilaitoksia on riittävästi ja että eri koulutusaloja ei ajeta turhaan alas. Pitkäjänteisyys vaatii valmistuneitten opiskelijoiden työllistymisen tarkkailua. Kehittäminen Määrälliseen tarpeeseen vastaaminen vaatii uskallusta ottaa riskejä ja kehittää uutta koulutusta. Pidemmän aikavälin tarpeiden palvelemiseksi on vältettävä koulutuksen liiallista lukitsemista olemassa olevaan rakenteeseen ja teknologiaan. Koulutusrakenteista pitää tulla myös joustavampia, niin että opintokokonaisuuksia on helppo täydentää ja koostaa eri palikoista muuttuvien tilanteiden mukaan. Myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen tulee kiinnittää huomiota. Koulutusresursseja (yhteiskunnalliset, teollisuuden, jakeluteiden) tulee kytkeä toisiinsa, ja kuolevilta aloilta resursseja pitää siirtää toisaalle. Uusiutuvan energia-alan brändiä tulee kehittää. Ennakointi Eri suunnista tulevia signaaleja tarpeen kehittymisestä tulee seurata koko ajan, ja myös ennakkohakua koulutuksiin voidaan harkita. Kun pidetään yhteyttä yrityksiin, tiedetään mitä siellä tarvitaan. Opinto-ohjelmia suunnitellessa katsotaan jo tulevaisuuteen, etteivät suunnitelmat ole vanhentuneita julkitulleessaan. Strateginen tiedustelu voisikin tulla osaksi koulutussuunnittelua. On tärkeää ennakoida nousevia aloja (lämpöpumput, tuulivoima) ja tuottaa osaajia niiden tarpeisiin sekä aikuisettä nuorisokoulutuksen huomioiden. Ennakkotietoja tulee kerätä niin alue- kuin

8 valtakunnallisellakin tasolla. Paikallistasolla kerran vuodessa tapaava kouluttajien, yritysten ja viranomaisten ryhmä voisi arvioida koulutustarpeen. Laatu: Kuinka varmistetaan koulutuksen korkea laatu? Vuorovaikutus ja yhteistyö Korkeatasoista koulutusta on mahdollista kehittää tiiviin ja suunnitelmallisen yhteistyön avulla. Oppilaitokset, teollisuus, yrityksen ja julkinen sektori tarvitaan mukaan. Myös vuorovaikutus viranomaisten kanssa on tärkeää, jotta vaatimustasosta ollaan selvillä. Käyttäjälähtöisyys on avainsana kentän haasteisiin reagoimiseen. Osaava opettajuus, päivittyvä koulutus Pätevien, taitojansa ja tietojansa päivittävien opettajien rooli on keskeinen laadukkaan koulutuksen järjestämisessä. Opettajien osaamisen yksi kulmakivi on työelämälähtöisyys. On yhtä lailla tärkeää, että käytännönläheiset harjoittelut ja tutkimus ovat osana koulutusta. Akkreditointi ja laatujärjestelmien harkittu käyttö voivat tuottaa laatua. Ylipäätään palautteen huomioiminen on tärkeää koulutuksen kehittämisessä. Laadukasta koulutusta ei synny tutkintojen määrää mittaamalla tai kustannusten ohjaamana. Kansainvälisyys Uusiutuvien energioiden brändiä tulee vahvistaa kansainvälisesti. Merkkituote voi saada tukieurojakin. Kansainvälinen benchmarking voi toimia apuna kehitystyössä. Kansainvälisyys edellyttää yhteistyötä oppilaitosten kesken. Tutustutaan ulkomaisten yliopistojen koulutuskäytäntöihin ja houkutellaan ulkomaisia opettajia suomalaisiin huippuyksiköihin. Korkeakouluopetuksessa tärkeä apukeino on ulkomaiset vastaväittäjät, joilla varmistetaan väitöskirjojen laatu. Uudistuminen: Kuinka varmistetaan, että koulutus kykenee reagoimaan tarpeeksi nopeasti muutostarpeisiin, kuten esimerkiksi uusiin teknologioihin ja uuteen liiketoimintaan? Resurssit Jotta koulutus voi uudistua, tarvitaan riittävästi resursseja. Huomio kohdistuu niin opetukseen,

9 tutkimukseen kuin esimerkiksi laboratorioihinkin panostamiseen. Tarvitaan investointitukia ja käynnistysavustuksia erityisesti pilottikohteisiin. Taantuman aikoihin voidaan tukea työntekijöiden lisäkoulutusta tutkintoja myöntävissä laitoksissa. Arviointi Uudistuminen vaatii jatkuvaa arviointia: tutkintoja voitaisiin arvioida kansallisella tasolla yhdessä eri osapuolten edustajien kanssa 1-2 vuoden välein. Arvioinnin tueksi tarvitaan myös yritysyhteistyötä ja kansainvälistä benchmarkkausta. Yhteistyöfoorumit Uudistumistyötä tehdään toimijoiden kansainvälisilläkin yhteistyöfoorumeilla. Tutkimuksen, koulutuksen, viranomaisten, käyttäjien ja muiden sidosryhmien välillä tarvitaan tiedon ja kokemusten vaihtamista. Pitämällä yhteys yrityksiin ja teknologioiden kehittäjiin kunnossa tiedetään mihin pitää reagoida. Voidaan harkita paikallisen tason yhteistyöelimen kehittämistä yritysten, päättäjien ja kouluttajien välille. Suomen kannattaa osallistua EU-tutkimushankkeisiin ja pitää huolta omasta yliopistoissa tapahtuvasta tutkimustoiminnastaan. Yritysten ja koulujen yhteisiä tutkimushankkeita voi kehittää. Koulutusorganisaation edustajia tarvitaan mukaan määräysten valmisteluun. Ylipäätään tarvitaan selkeää viestintää uusista määräyksistä ja säädöksistä, jotta ennakoiminen olisi mahdollista Keskustelun kiteyttäminen: Porinapiiri Porinapiirin tarkoituksena oli syventää keskustelua osallistujien tärkeiksi kokemista aihepiireistä ja käsitellä tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä sekä tuoda esille mahdollisia vastauksia. Uusiutuvat Pellet -työryhmä: Yritysten ja kouluttajien välinen tiedon- ja osaamisen vaihto: Miten varmistetaan resurssit? Miten vaihto kytketään koulutukseen sisään? Monialainen koulutusosaaminen: Pitääkö koko koulutusjärjestelmän reagoida tähän?

10 Opettajavaihto voisi toimia, samoin modulaarinen yhteistyö koulutusorganisaatioiden välillä. Joustavampi reagoimismahdollisuus koulutusorganisaatioille: Rahoittaisivatko yritykset? Voitaisiin antaa potti nopean reagoinnin koulutuksiin ja ottaa kouluttajat enemmän mukaan valmisteluun. OPH / OPM voisivat harrastaa strategisempaa ennakointia. RESsi painaa päälle -työryhmä: Verkostoituminen (teollisuus; Public / Business / Peak; koulutus): miten verkostoituminen toteutettaisiin? Kansainvälisyys (konseptien / ideoiden kopioiminen ei keksitä ruutia uudelleen): Mistä saataisiin resurssit? Pitäisi huomioida pohjoinen ulottuvuus ja EU-projektit. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen (palaute ohjauksen välineenä): miten mittaaminen tulisi suorittaa? BAT-työryhmä: Ammattihakijat (mm. EU-projektit): Miten toteutetaan? Sekä kansainvälinen että paikallinen verkosto on tärkeä. Opettajaresurssien riittävyys pitää varmistaa. Kielimuuriongelmaa tulee pohtia. Koulutusasteiden yhteistyö: Miten se tulisi toteuttaa? Parhaimmillaan yhteistyö ei ole ongelma, vaan kyseessä on asennoituminen! Työelämän palautteen hyödyntäminen: Kuinka löydettäisiin tehokas hyödyntämistapa? Vastausta etsiessä tulee muistaa pitkäjänteisyys. Ideana vois olla tutkinnon räätälöinti loppua kohti työelämäkokemusten perusteella, mutta ongelmana on, että tutkinnoissa on vähän valinnaisuutta Tavoitteiden konkretisoiminen: Tiekartta Tiekartta-tehtävän ideana oli pohtia konkreettista etenemissuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokainen työryhmä valitsi yhdestä kolmeen tavoitetta vuodelle 2020, joiden

11 toteuttamisesta ne keskustelivat. Uusiutuvat Pellet -työryhmä UP-työryhmä valitsi keskeiseksi tavoitteeksi osaavan, monialaisen & reagoivan uusiutuvan energian koulutuksen. Työryhmä esitteli kolme askelta tavoitteeseen pääsemiseksi. a) Aluksi tulee luoda valtakunnallinen koulutusstrategia uusiutuvan energia-alan koulutukselle. b) Sitten tarvitaan brändäämistä sekä yritysten sitoutumista työllistämiseen. c) Viimeisenä askeleena tavoitteen saavuttamiseksi on luotava toimintamalli osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. RESsi painaa päälle -työryhmä: RES-ryhmä nosti esille kaksi tavoitetta vuodelle Ensimmäisen tavoitteen mukaan vuonna 2020 koulutuksen on oltava kansainvälistä. Työryhmän mukaan konsepteja on turha keksiä uudelleen parhaat ideat voidaan kopioida maailmalta Suomeen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on otettava kolme askelta. a) Ensiksikin eri toimijoiden projektien on oltava hakuvalmiudessa. Tarvitaan sekä osaamista että resursseja. b) Toiseksi suomalaisten on mentävä mukaan kansainvälisiin hankkeisiin verkostoitumisen ja toimivien yhteistyökuvioiden aikaansaamiseksi. c) Kolmanneksi hyvät käytännöt on kotiutettava Suomeen, samalla kun Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU-tasolla. Kansainvälisyyden lisäksi RES-ryhmä esitteli toisen tavoitteen, joka on verkostotoimintamallien kehittäminen, niin että mukaan otetaan teollisuus, julkinen sektori, asiakkaat sekä koulutus. a) Työryhmän mukaan ensimmäinen askel kohti tavoitetta on yhdistystoiminnan ammattimaisen toiminnan edistäminen ja parempi järjestäytyminen sekä niiden kytkeytyminen koulutusyhteistyöhön. b) Toinen askel on otettava koulutuslaitosten verkostoitumisen ja yhteistyön suuntaan. Tarvitaan yhteinen visio ja viesti. c) Kolmas askel on Kansallinen RES-visio-ohjelma v Ohjelman puitteissa huolehditaan verkostoitumisesta, brändäyksestä sekä toimenpideohjelman kehittämisestä.

12 BAT-työryhmä: Bat-tiimi valitsi kaksi keskeistä tavoitetta vuodelle Ensimmäinen koskee sitä, kuinka ammattihakijat saadaan tuottamaan EU-hankkeisiin paljon hakemuksia. Työryhmän mukaan ammattihakijat voisivat olla oppilaitosten yhteisesti rahoittamia, jonkun tietyn alan hakemuksiin erikoistuneita EU-kuviot hyvin tuntevia hakijoita. He saisivat Suomen mukaan moneen hankkeeseen, jotka menevät läpi hakuprosessissa. a) BAT-ryhmän mukaan tämän tavoitteen toteuttamiseksi on ensiksi huolehdittava ammattihakijoiden rekrytoinnista ja koulutuksesta oppilaitosten yhteenliittymien toimesta. b) Toiseksi on vastattava toiminnan organisoinnista, oppimisen ja laadun parantamisesta ja partnereiden verkostoimisesta. Toinen BAT-ryhmän asettama tavoite on se, että vuonna 2020 työelämän kvalitatiivista palautetta hyödynnetään tehokkaasti opetuksessa. a) Tavoitteeseen pääsemiseksi on ensiksi kehitettävä prototyyppi työelämän palautteen keräysmenetelmän luomiseksi. b) Toiseksi työelämän palautta tulee alkaa kerätä pitkäjänteisesti sekä huolehtia palautemenetelmän jatkokehityksestä kokemusten perusteella. 2.2 Tiekartta vuodelle 2020 Työpajassa syntyi visio uusiutuvan energia-alan koulutuksesta, joka on kansainvälistä, osaavaa ja reagoivaa. Koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää osallistujien mukaan verkostoitumista, eri alojen ja tasojen yhteistyötä sekä avointa vuorovaikutusta. Koulutuksen kehittäminen vaatii myös selkeää tavoitteiden asettamista, taitoa ennakoida ja taitoa hyödyntää saatua palautetta. Tasokas koulutus edellyttää ajan hermoilla olevaa opetusta ja riittäviä resursseja. Synteesinä työpajasta voi todeta, että uusiutuvan energia-alan koulutuksen tulevaisuuteen uskotaan ja koulutuksen kehittämiseen on halua. Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät -työpaja lienee senkaltainen yhteistyö- ja kohtausfoorumi, jolle on tarvetta myös tulevaisuudessa.

13 3 TULOSTEN JATKOKÄSITTELY Työpajan tulokset on tarkoitettu RES Compass -projektin jatkon suunnitteluun siten, että opiskelupaikkaa ja ammattia valitsevien nuorten verkkotyökalu palvelisi mahdollisimman hyvin sekä nuorten että Suomen uusiutuvan energian sektorin tarpeita. Tulokset luovutetaan kuitenkin vapaasti käytettäväksi kaikille seminaariin osallistuneille ja kutsutuille, jotka eivät päässeet paikalle. Toivottavaa on, että tämä sallii osallistujien hyödyntää omassa toiminnassaan harvemmin kohtaamiensa sidosryhmien näkemyksiä.

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Koulutus Robotiikan Muuttuvassa Ajassa

Koulutus Robotiikan Muuttuvassa Ajassa Koulutus Robotiikan Muuttuvassa Ajassa Robottiviikko 24.11.2015 TEAK Teuvan Aikuiskoulutuskeskus Ari Maunuksela Toimitusjohtaja/Rehtori TEAK lyhyesti Koulutustoiminta aloitettu 1959 Pääpaino työvoimakoulutuksissa

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja

Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen, BEV-osaaja Laura Vertainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, laura.vertainen@jamk.fi Margareta Wihersaari, Jyväskylän yliopisto, margareta.wihersaari@jyu.fi

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen ELY-keskuksella KESKI-SUOMEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2015-2016 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen koordinointitehtävä Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmällä ja Keski-Suomen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 1.10.2012 Osaaminen Laaja-alainen osaaminen Monialainen osaaminen Huippuosaaminen Erikoisosaaminen Onko realistista saavuttaa

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Kansainvälisyys oppilaitoksen kehittämisessä Ylä-Savon ammattiopisto Niina Puumalainen kehitysjohtaja

Kansainvälisyys oppilaitoksen kehittämisessä Ylä-Savon ammattiopisto Niina Puumalainen kehitysjohtaja Kansainvälisyys oppilaitoksen kehittämisessä Ylä-Savon ammattiopisto Niina Puumalainen kehitysjohtaja Ylä Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa n.

Lisätiedot

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta

Terveyspalvelualan Liiton lausunto kehittämissuunnitelmasta Opetus ja kulttuuriministeriö Kirjaamo Eila Rissanen Opetus ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Terveyspalvelualan Liiton lausunto

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat Vihreä ICT-teemapäivä 13.3.2012 Juho Korteniemi Työpajan ohjelma Green ICT-workshop /

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla

Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla Markku Tahkokorpi / Suomen Lähienergialiitto Ry 13.5.2014 Esityksen sisältö Lähienergian määrittelyä Suomen Lähienergialiiton MMM Keskeiset sidosryhmät

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

YRITYSTEN JA ALAN ORGANISAATIOIDEN TARPEET 2012-2015

YRITYSTEN JA ALAN ORGANISAATIOIDEN TARPEET 2012-2015 METSÄALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 2012- KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 2012- Työryhmän kokoonpano: Juha Ojala, MMM (pj) Liisa Saarenmaa, MMM (varapj) Mika Tammilehto, OKM Marja Kokkonen, MMM Ari Eini/Antti

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot