UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.12.2010 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA. KIDE fasilitointi. 050-3834184 kide.fasilitointi@gmail."

Transkriptio

1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT -TYÖPAJA RAPORTTI TULOKSISTA KIDE fasilitointi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT Työpajan tarkoitus Osallistujalista RYHMÄTYÖSKENTELY Tehtävät Ennakkotehtävä: SWOT Ideapiiri Keskustelun kiteyttäminen: Porinapiiri Tavoitteiden konkretisoiminen: Tiekartta Tiekartta vuodelle TULOSTEN JATKOKÄSITTELY... 13

3 1 UUSIUTUVAN ENERGIATULEVAISUUDEN TEKIJÄT VTT järjesti RES Compass -seminaarin Helsingin Messukeskuksessa Studia- ja Job Forum - messujen yhteydessä Seminaarin tähtäimessä oli edistää uusiutuvien energioiden koulutusta ja kutsua yhteen alan osaajia. Seminaarin alkupuoli koostui puheenvuoroista. VTT:n edustajan Pekka Tuomisen avauspuheenvuoron jälkeen Sitran johtava asiantuntija Karoliina Auvinen visioi suomalaista uusiutuvan energian sektoria vuodelle Amiedun lämpöpumppuasennuskouluttaja Harri Fränti puhui uusiutuvan energian koulutuksen haasteista yritysten tarpeiden näkökulmasta. Myös ministeri Mauri Pekkarisen puheenvuoro kuultiin. Seminaarin loppupuoli oli kutsuvieras-workshop teemalla Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät. Osallistujina kutsuvierastyöpajassa oli uusiutuvan energian alan yrityksiä, kouluttajia ja päättäjiä. Tarvetta Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät -työpajalle voi perustella Euroopan komission julkaisemalla alakohtaisella arviolla, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä EU:hun syntyy 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa, jos uusiutuvan energian käyttöön kannustetaan nykyistä enemmän, ja 1,4 miljoonaa työpaikkaa jo pelkästään nykyisillä toimenpiteillä. Kun lasketaan, että Suomen väestö on 1 % EU:n väestöstä, Suomen osuus voisi olla noin uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Työpajassa haettiin vastausta sille, kuinka vastata suureen haasteeseen ja varmistaa osaavan työvoiman riittävyys. 1.1 Työpajan tarkoitus Työpajan tarkoituksena oli koota järjestöjen, yritysten, koulutustahojen sekä hallinnon edustajia keskustelemaan uusiutuvan energia-alan koulutuksen nykyisistä haasteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Työpajassa käytettyjen menetelmien avulla oli tavoitteena hahmotella kuva Suomen tulevaisuuden haasteista riittävän osaavan työvoiman takaamisessa uusiutuvan energian alan teollisuudelle. Workshopin toivottiin toimivan paitsi kohtaamispaikkana eri alojen toimijoille, myös kanavana ajatusten vaihdolle ja paikkana tuottaa uusia ideoita. Työpaja jakautui osiin: työpajatoiminnan lyhyeen esittelyyn, ennakkotehtävän läpikäyntiin, varsinaiseen ryhmätyöskentelyyn pienryhmissä sekä loppukeskusteluun. Eri alojen edustajien kohtaamisesta muodostui tuottelias ja idearikas kokonaisuus. Työpajan tulokset ovat koottu tähän raporttiin tiivistetysti.

4 1.2 Osallistujalista Eri alojen asiantuntijoiden monipuolisen edustuksen takaamiseksi työpajaan kutsuttiin tietty osallistujajoukko, mutta myös muut osallistujat olivat tervetulleita osallistumaan työpajaan. Järjestöt, yhdistykset ja julkiset toimijat WWF Suomen Pellettienergiayhdistys Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry SITRA Kouluttajatahot Lappeenrannan teknillinen yliopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Amiedu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Yritykset ja yhtiöt Thermopolis Oy Oilon Salka Orivuori Hannes Tuohiniitty Jussi Hirvonen Karoliina Auvinen Jaakko Larjola Aki Valkeapää Harri Fränti Pekka Äänismaa Kalle Kaartinen Pekka Pitkänen Lea Hämäläinen Santeri Forstèn

5 2 RYHMÄTYÖSKENTELY Työpajassa ideoitiin Suomen energiakoulutuksen tulevaisuutta kahden fasilitaattorin avustuksella. Osallistujat jaettiin kolmeen eri alan edustajista koostuvaan ryhmään, joissa koulutuksen edistämistä pohdittiin. 2.1 Tehtävät Ennakkotehtävä: SWOT SWOT-muotoisessa ennakkotehtävässä osallistujia pyydettiin pohtimaan Suomen vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä toisaalta heikkouksia ja uhkia koskien uusiutuvan energian alan osaamista ja koulutusta lähitulevaisuudessa kaikki koulutustasot ammattikoulusta yliopistokoulutukseen huomioiden. VAHVUUDET - ammattikorkeiden & yritysten yhteistyö - opetus & koulutus - osaamisalueet: tekniikka, metsäntutkimus, biomassan, turpeen ja mustalipeän poltto, voimalat, kaasumoottorit - teknologiakehitys - klusteroituminen - tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus - tuulivoimaloiden generaattoreiden ja vaihteistojen suunnittelu ja valmistus MAHDOLLISUUDET - ylemmät AMK-tutkinnot - öljytalouden lasku - ilmasto-olosuhteet - valtava muutos - osaaminen, esim. talotekninen - poliittinen tahto - ydinvoima cash cow :na - metsien potentiaali; vähäarvoinen puu - suom. tuulivoimaloiden (esim. Kiina) ja pienvesivoimaloiden tuotanto (Afrikan markkinat); biokaasumoottoreiden markkinointi; ORC-voimaloiden valmistus HEIKKOUDET - opettajapula - koulutuksen tiivis sisältö, traditioiden puute - julkishallinnon sirottuneisuus; jatkuvasti uusiutuvat määräykset - kokonaisvision puute - puutteet palvelusektoreissa ja yritystyypeissä - ei suomalaisvalmistusta: esim. tuulivoimaloiden siivet, tietyt voimalatyypit - kannattavuus, tuottavuus; koulujen talous - huono imago; vähäinen houkuttelevuus UHAT - pysyvätkö opettajat kelkassa; mistä osaavat kouluttajat - laatu - teolliset rakenteet, hierarkkiset johtamismallit - työvoimapula - halpatuotantomaat - paperin valmistuksen hiipuminen mustalipeän ja hakkuutähteiden väh. tuotanto

6 Kun osallistujilta kysyttiin, mikä on Suomessa merkittävin vahvuus/mahdollisuus, saatiin seuraavia vastauksia: YAMK-tutkinnot; näytöt uusiutuvan energian käytön lisäyksestä ja sen varaan rakennettava usko alan kehitykseen; kokonaan suomalaisen tuulivoimalan valmistuksen aloittaminen (erit. sisämaa tai erityisen jäätävät olosuhteet). Merkittävimmäksi haasteeksi/uhaksi osallistujat nimesivät seuraavat tekijät: osaavien opettajien turvaaminen; niukan työvoiman sitominen heikosti tuottaviin ja jatkuvaa tukea vaativiin töihin; kaasu- ja bioöljymoottoreiden halpatuotanto Ideapiiri Kiertävän ideapiirin tarkoituksena oli eritellä koulutuksen sisältöön, määrään, laatuun ja uudistumiseen liittyviä kysymyksiä. Tulokset on tässä esitelty teemoittain. Sisältö: Kuinka varmistetaan, että opetetaan oikeita asioita oikealla koulutusasteella? Yhteistyö Koulutuksen suunnittelussa yhteistyö yritysten ja työnantajien kanssa on tärkeää. Samoin opettajat tarvitaan mukaan kehityshankkeisiin. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarvitaan myös eri koulutusasteiden välille vaikkapa niin, että eri tasojen opetus tuotaisiin samalle kampukselle. Voitaisiin myös perustaa paikallinen yhteistyöelin yritysten, koulujen ja päättäjien välille valinnaisia kursseja suunnittelemaan. Voitaisiin myös kokeilla laadullisen ennakoinnin eri menetelmiä. Palautteen hyödyntäminen On tärkeää kerätä palautetta opiskelijoilta välittömästi kurssien jälkeen sekä saada palautetta alan teollisuudelta että entisiltä oppilailta. Palaute voidaan huomioida, kun seurataan aikaa ja kentän kokemuksia sekä pyritään oppimaan muilta toimijoilta. Tavoitteiden määrittely Sisällöntuottaminen vaatii hyvin määritettyjä osaamistavoitteita. Koulutusohjelmien keskiöön pitää tulla käyttäjä- ja käytäntölähtöisyys, ei liika teoreettisuus. Tulee pohtia oppimistarvetta ja työmarkkinoiden odotuksia sekä kuulostella yhtälailla opiskelijoiden ja teollisuuden tuntoja. Toisin sanoen suunnittelussa kannattaa hyödyntää verkostoja ja kuunnella niiden kriittistä ääntä

7 opetustavoitteiden suhteen. Määrä: Kuinka varmistetaan, että oikea määrä oikeanlaista koulutusta on tarjolla oikeaan aikaan? Pitkäjänteisyys Jotta voidaan vastata siihen haasteeseen, että oikeanlaista koulutusta olisi varmasti tarjolla tulevaisuudessa, vaaditaan pitkäjänteistä suunnittelua. Pitää varmistaa, että kouluttavia oppilaitoksia on riittävästi ja että eri koulutusaloja ei ajeta turhaan alas. Pitkäjänteisyys vaatii valmistuneitten opiskelijoiden työllistymisen tarkkailua. Kehittäminen Määrälliseen tarpeeseen vastaaminen vaatii uskallusta ottaa riskejä ja kehittää uutta koulutusta. Pidemmän aikavälin tarpeiden palvelemiseksi on vältettävä koulutuksen liiallista lukitsemista olemassa olevaan rakenteeseen ja teknologiaan. Koulutusrakenteista pitää tulla myös joustavampia, niin että opintokokonaisuuksia on helppo täydentää ja koostaa eri palikoista muuttuvien tilanteiden mukaan. Myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen tulee kiinnittää huomiota. Koulutusresursseja (yhteiskunnalliset, teollisuuden, jakeluteiden) tulee kytkeä toisiinsa, ja kuolevilta aloilta resursseja pitää siirtää toisaalle. Uusiutuvan energia-alan brändiä tulee kehittää. Ennakointi Eri suunnista tulevia signaaleja tarpeen kehittymisestä tulee seurata koko ajan, ja myös ennakkohakua koulutuksiin voidaan harkita. Kun pidetään yhteyttä yrityksiin, tiedetään mitä siellä tarvitaan. Opinto-ohjelmia suunnitellessa katsotaan jo tulevaisuuteen, etteivät suunnitelmat ole vanhentuneita julkitulleessaan. Strateginen tiedustelu voisikin tulla osaksi koulutussuunnittelua. On tärkeää ennakoida nousevia aloja (lämpöpumput, tuulivoima) ja tuottaa osaajia niiden tarpeisiin sekä aikuisettä nuorisokoulutuksen huomioiden. Ennakkotietoja tulee kerätä niin alue- kuin

8 valtakunnallisellakin tasolla. Paikallistasolla kerran vuodessa tapaava kouluttajien, yritysten ja viranomaisten ryhmä voisi arvioida koulutustarpeen. Laatu: Kuinka varmistetaan koulutuksen korkea laatu? Vuorovaikutus ja yhteistyö Korkeatasoista koulutusta on mahdollista kehittää tiiviin ja suunnitelmallisen yhteistyön avulla. Oppilaitokset, teollisuus, yrityksen ja julkinen sektori tarvitaan mukaan. Myös vuorovaikutus viranomaisten kanssa on tärkeää, jotta vaatimustasosta ollaan selvillä. Käyttäjälähtöisyys on avainsana kentän haasteisiin reagoimiseen. Osaava opettajuus, päivittyvä koulutus Pätevien, taitojansa ja tietojansa päivittävien opettajien rooli on keskeinen laadukkaan koulutuksen järjestämisessä. Opettajien osaamisen yksi kulmakivi on työelämälähtöisyys. On yhtä lailla tärkeää, että käytännönläheiset harjoittelut ja tutkimus ovat osana koulutusta. Akkreditointi ja laatujärjestelmien harkittu käyttö voivat tuottaa laatua. Ylipäätään palautteen huomioiminen on tärkeää koulutuksen kehittämisessä. Laadukasta koulutusta ei synny tutkintojen määrää mittaamalla tai kustannusten ohjaamana. Kansainvälisyys Uusiutuvien energioiden brändiä tulee vahvistaa kansainvälisesti. Merkkituote voi saada tukieurojakin. Kansainvälinen benchmarking voi toimia apuna kehitystyössä. Kansainvälisyys edellyttää yhteistyötä oppilaitosten kesken. Tutustutaan ulkomaisten yliopistojen koulutuskäytäntöihin ja houkutellaan ulkomaisia opettajia suomalaisiin huippuyksiköihin. Korkeakouluopetuksessa tärkeä apukeino on ulkomaiset vastaväittäjät, joilla varmistetaan väitöskirjojen laatu. Uudistuminen: Kuinka varmistetaan, että koulutus kykenee reagoimaan tarpeeksi nopeasti muutostarpeisiin, kuten esimerkiksi uusiin teknologioihin ja uuteen liiketoimintaan? Resurssit Jotta koulutus voi uudistua, tarvitaan riittävästi resursseja. Huomio kohdistuu niin opetukseen,

9 tutkimukseen kuin esimerkiksi laboratorioihinkin panostamiseen. Tarvitaan investointitukia ja käynnistysavustuksia erityisesti pilottikohteisiin. Taantuman aikoihin voidaan tukea työntekijöiden lisäkoulutusta tutkintoja myöntävissä laitoksissa. Arviointi Uudistuminen vaatii jatkuvaa arviointia: tutkintoja voitaisiin arvioida kansallisella tasolla yhdessä eri osapuolten edustajien kanssa 1-2 vuoden välein. Arvioinnin tueksi tarvitaan myös yritysyhteistyötä ja kansainvälistä benchmarkkausta. Yhteistyöfoorumit Uudistumistyötä tehdään toimijoiden kansainvälisilläkin yhteistyöfoorumeilla. Tutkimuksen, koulutuksen, viranomaisten, käyttäjien ja muiden sidosryhmien välillä tarvitaan tiedon ja kokemusten vaihtamista. Pitämällä yhteys yrityksiin ja teknologioiden kehittäjiin kunnossa tiedetään mihin pitää reagoida. Voidaan harkita paikallisen tason yhteistyöelimen kehittämistä yritysten, päättäjien ja kouluttajien välille. Suomen kannattaa osallistua EU-tutkimushankkeisiin ja pitää huolta omasta yliopistoissa tapahtuvasta tutkimustoiminnastaan. Yritysten ja koulujen yhteisiä tutkimushankkeita voi kehittää. Koulutusorganisaation edustajia tarvitaan mukaan määräysten valmisteluun. Ylipäätään tarvitaan selkeää viestintää uusista määräyksistä ja säädöksistä, jotta ennakoiminen olisi mahdollista Keskustelun kiteyttäminen: Porinapiiri Porinapiirin tarkoituksena oli syventää keskustelua osallistujien tärkeiksi kokemista aihepiireistä ja käsitellä tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä sekä tuoda esille mahdollisia vastauksia. Uusiutuvat Pellet -työryhmä: Yritysten ja kouluttajien välinen tiedon- ja osaamisen vaihto: Miten varmistetaan resurssit? Miten vaihto kytketään koulutukseen sisään? Monialainen koulutusosaaminen: Pitääkö koko koulutusjärjestelmän reagoida tähän?

10 Opettajavaihto voisi toimia, samoin modulaarinen yhteistyö koulutusorganisaatioiden välillä. Joustavampi reagoimismahdollisuus koulutusorganisaatioille: Rahoittaisivatko yritykset? Voitaisiin antaa potti nopean reagoinnin koulutuksiin ja ottaa kouluttajat enemmän mukaan valmisteluun. OPH / OPM voisivat harrastaa strategisempaa ennakointia. RESsi painaa päälle -työryhmä: Verkostoituminen (teollisuus; Public / Business / Peak; koulutus): miten verkostoituminen toteutettaisiin? Kansainvälisyys (konseptien / ideoiden kopioiminen ei keksitä ruutia uudelleen): Mistä saataisiin resurssit? Pitäisi huomioida pohjoinen ulottuvuus ja EU-projektit. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen (palaute ohjauksen välineenä): miten mittaaminen tulisi suorittaa? BAT-työryhmä: Ammattihakijat (mm. EU-projektit): Miten toteutetaan? Sekä kansainvälinen että paikallinen verkosto on tärkeä. Opettajaresurssien riittävyys pitää varmistaa. Kielimuuriongelmaa tulee pohtia. Koulutusasteiden yhteistyö: Miten se tulisi toteuttaa? Parhaimmillaan yhteistyö ei ole ongelma, vaan kyseessä on asennoituminen! Työelämän palautteen hyödyntäminen: Kuinka löydettäisiin tehokas hyödyntämistapa? Vastausta etsiessä tulee muistaa pitkäjänteisyys. Ideana vois olla tutkinnon räätälöinti loppua kohti työelämäkokemusten perusteella, mutta ongelmana on, että tutkinnoissa on vähän valinnaisuutta Tavoitteiden konkretisoiminen: Tiekartta Tiekartta-tehtävän ideana oli pohtia konkreettista etenemissuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokainen työryhmä valitsi yhdestä kolmeen tavoitetta vuodelle 2020, joiden

11 toteuttamisesta ne keskustelivat. Uusiutuvat Pellet -työryhmä UP-työryhmä valitsi keskeiseksi tavoitteeksi osaavan, monialaisen & reagoivan uusiutuvan energian koulutuksen. Työryhmä esitteli kolme askelta tavoitteeseen pääsemiseksi. a) Aluksi tulee luoda valtakunnallinen koulutusstrategia uusiutuvan energia-alan koulutukselle. b) Sitten tarvitaan brändäämistä sekä yritysten sitoutumista työllistämiseen. c) Viimeisenä askeleena tavoitteen saavuttamiseksi on luotava toimintamalli osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. RESsi painaa päälle -työryhmä: RES-ryhmä nosti esille kaksi tavoitetta vuodelle Ensimmäisen tavoitteen mukaan vuonna 2020 koulutuksen on oltava kansainvälistä. Työryhmän mukaan konsepteja on turha keksiä uudelleen parhaat ideat voidaan kopioida maailmalta Suomeen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on otettava kolme askelta. a) Ensiksikin eri toimijoiden projektien on oltava hakuvalmiudessa. Tarvitaan sekä osaamista että resursseja. b) Toiseksi suomalaisten on mentävä mukaan kansainvälisiin hankkeisiin verkostoitumisen ja toimivien yhteistyökuvioiden aikaansaamiseksi. c) Kolmanneksi hyvät käytännöt on kotiutettava Suomeen, samalla kun Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU-tasolla. Kansainvälisyyden lisäksi RES-ryhmä esitteli toisen tavoitteen, joka on verkostotoimintamallien kehittäminen, niin että mukaan otetaan teollisuus, julkinen sektori, asiakkaat sekä koulutus. a) Työryhmän mukaan ensimmäinen askel kohti tavoitetta on yhdistystoiminnan ammattimaisen toiminnan edistäminen ja parempi järjestäytyminen sekä niiden kytkeytyminen koulutusyhteistyöhön. b) Toinen askel on otettava koulutuslaitosten verkostoitumisen ja yhteistyön suuntaan. Tarvitaan yhteinen visio ja viesti. c) Kolmas askel on Kansallinen RES-visio-ohjelma v Ohjelman puitteissa huolehditaan verkostoitumisesta, brändäyksestä sekä toimenpideohjelman kehittämisestä.

12 BAT-työryhmä: Bat-tiimi valitsi kaksi keskeistä tavoitetta vuodelle Ensimmäinen koskee sitä, kuinka ammattihakijat saadaan tuottamaan EU-hankkeisiin paljon hakemuksia. Työryhmän mukaan ammattihakijat voisivat olla oppilaitosten yhteisesti rahoittamia, jonkun tietyn alan hakemuksiin erikoistuneita EU-kuviot hyvin tuntevia hakijoita. He saisivat Suomen mukaan moneen hankkeeseen, jotka menevät läpi hakuprosessissa. a) BAT-ryhmän mukaan tämän tavoitteen toteuttamiseksi on ensiksi huolehdittava ammattihakijoiden rekrytoinnista ja koulutuksesta oppilaitosten yhteenliittymien toimesta. b) Toiseksi on vastattava toiminnan organisoinnista, oppimisen ja laadun parantamisesta ja partnereiden verkostoimisesta. Toinen BAT-ryhmän asettama tavoite on se, että vuonna 2020 työelämän kvalitatiivista palautetta hyödynnetään tehokkaasti opetuksessa. a) Tavoitteeseen pääsemiseksi on ensiksi kehitettävä prototyyppi työelämän palautteen keräysmenetelmän luomiseksi. b) Toiseksi työelämän palautta tulee alkaa kerätä pitkäjänteisesti sekä huolehtia palautemenetelmän jatkokehityksestä kokemusten perusteella. 2.2 Tiekartta vuodelle 2020 Työpajassa syntyi visio uusiutuvan energia-alan koulutuksesta, joka on kansainvälistä, osaavaa ja reagoivaa. Koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää osallistujien mukaan verkostoitumista, eri alojen ja tasojen yhteistyötä sekä avointa vuorovaikutusta. Koulutuksen kehittäminen vaatii myös selkeää tavoitteiden asettamista, taitoa ennakoida ja taitoa hyödyntää saatua palautetta. Tasokas koulutus edellyttää ajan hermoilla olevaa opetusta ja riittäviä resursseja. Synteesinä työpajasta voi todeta, että uusiutuvan energia-alan koulutuksen tulevaisuuteen uskotaan ja koulutuksen kehittämiseen on halua. Uusiutuvan energiatulevaisuuden tekijät -työpaja lienee senkaltainen yhteistyö- ja kohtausfoorumi, jolle on tarvetta myös tulevaisuudessa.

13 3 TULOSTEN JATKOKÄSITTELY Työpajan tulokset on tarkoitettu RES Compass -projektin jatkon suunnitteluun siten, että opiskelupaikkaa ja ammattia valitsevien nuorten verkkotyökalu palvelisi mahdollisimman hyvin sekä nuorten että Suomen uusiutuvan energian sektorin tarpeita. Tulokset luovutetaan kuitenkin vapaasti käytettäväksi kaikille seminaariin osallistuneille ja kutsutuille, jotka eivät päässeet paikalle. Toivottavaa on, että tämä sallii osallistujien hyödyntää omassa toiminnassaan harvemmin kohtaamiensa sidosryhmien näkemyksiä.

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot