Toimintakatsaus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakatsaus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 1 (7) Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville hanke ( ) Toimintakatsaus vuodelta 2013 Miraklen ensimmäistä kokonaista toimintavuotta ovat työllistäneet Elämän konkari kirjoituskilpailu ja palkintotilaisuus , Hyvinvointitreenin SMS muotoileminen SenioriHyvinvointitreeneiksi sekä muun materiaalin ja toiminnan suunnittelu sekä käynnistäminen. Kriisityön suunnittelu käynnistettiin esittelemällä Miraklea kriisikeskusten verkostotapaamisessa. Nämä ovat olleet toimintasuunnitelman tavoitteita, jotka toteutuivat hyvin. Miraklessa on työskennellyt projektipäällikkö (Maria Viljanen) ja kaksi projektisuunnittelijaa (Ilka Haarni ja Maija Hansen). Vuoden aikana on keskitytty myös sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Nettisivut on perustettu Mielenterveysseuran sivujen alle ja hanketta on käyty esittelemässä Gerontologia-päivillä ( ) sekä Terveys-messuilla ( ). Kumppanihankkeiden (Eläkeliiton TunneMieli, Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Etsivä Mieli) kanssa päädyttiin yhteiseen viestinnälliseen teemaan Mielellään, jolle tehtiin oma ilme (juliste, kortti ja FB-sivut) vuoden lopussa. Hankkeiden sisäistä viestintää parannettiin avaamalla yhteiset sisäiset FB-sivut (TEEM). Terveysmessuilla oli Miraklen lisäksi TunneMieli ja Elinvoimaa hankkeet Mielellään teemalla. Eloisa ikä ohjelmaan kuuluminen on työllistänyt jonkin verran, mutta ohjelman myötä on tullut ennen kaikkea näkyvyyttä ja verkostoja, joiden kanssa on voitu käydä hyödyllistä dialogia. Tämän lisäksi ohjelmasta on saatu hyviä työkaluja ja tukea kehittämiseen ja tavoitteiden arvioimiseen. Eloisa ikä ohjelman yhteisiä suunnittelu- ja arviointipäiviä on ollut 20.3., ja Mielen hyvinvoinnin hankkeiden yhteistyöfoorumi TunneMieli-, Elinvoimaa-, Etsivä Piiri-, ja Mirakle-hankkeet muodostavat yhdessä Ikääntyvien mielen hyvinvoinnin Yhteistyöfoorumin, joka tapaa kaksi kertaa vuodessa. Foorumiin kuuluu projektihenkilöstön lisäksi hankejärjestöjen toiminnanjohtajat, tarvittaessa kehittämispäälliköt tai johtajat sekä Sosten arvioija. Yhteistyöfoorumi tapasi vuonna 2013 kaksi kertaa ja Foorumeissa seurattiin yhteistyön etenemistä Sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) fasilitoiman

2 2 (7) arvioinnin pohjalta. Arviointiyhteistyötä päätettiin jatkaa SOSTE:n kanssa vuonna 2014 ja syventää sitä fasilitoinnista yhteistyön toteutumisen ulkoiseksi arvioinniksi. Yhteistyöfoorumin lisäksi hankkeiden projektityöntekijät tapasivat yhdessä viisi kertaa: 8.1., 5.3., (Tampere), 5.9. ja Kaikki muut tapaamiset ovat olleet koko päivän tapaamisia, paitsi 8.1., joka oli puolen päivän tapaaminen ja käsitteli ajankohtaista viestintää. Tapaamisissa avattiin keskeisiä käsitteitä ja jaettiin osaamista koottua tietoa mielenterveyden edistämisestä, mielen hyvinvoinnista sekä mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista ikäihmisillä (5.3.). Tampereella ( ) jatkettiin voimavaralähtöisestä työotteesta sekä käytiin läpi Hyvinvointitreenien pilottia sekä Etsivä piirin (Etsivä mieli hankkeen osahanke) Eläköön liike ja mieli kampanjaa. Käytiin myös tutustumassa Yhressä nääs (Etsivä mieli hankkeen toinen osahanke) Olkkari-toimintaan Tesomassa. Syyskuun tapaamisessa käsiteltiin yhteisen kehittämisen etenemistä ja erilasia käytännön asioita, kuten messujärjestelyjä. Joulukuussa keskityttiin yhteisen kehittämis- ja viestintäsuunnitelman tekemiseen. SOSTE:n arvoinnin kanssa on ollut kaksi arviointiaamupäivää ja Molemmat klo 9-12 ja osallistujina kaikki kumppanihankkeiden projektityöntekijät. Tämän lisäksi Mirakle-hankkeen suunnittelijat ovat olleet useissa kahden- tai kolmenvälisissä suunnittelutapaamisissa kumppanihankkeiden projektityöntekijöiden kanssa, jolloin on suunniteltu konkreettista yhteistyötä. Projektien välinen yhteiskehittäminen Mielellään projektien yhteiskehittäminen on koostunut ryhmätoimintojen, koulutusten ja materiaalien suunnittelusta ja kehittämisestä. Tämän lisäksi yhteiskehittämistä on ollut Happy years 64 yhdistyksen, SPR:n ystävätoiminnan ja Helsingin kaupungin Syystien monipuolisen palvelukeskuksen kanssa. SenioriHyvinvointi-treenien kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin kolmella paikkakunnalla SenioriHyvinvointi-treeni mallia. Kaksi malleista oli uudenlaisia variaatioita Suomen Mielenterveysseuran Hyvinvointitreenit SMS mallista. Yksi treeniryhmä oli mallinnus pidempään toimineesta Hyvinvointitreenit SMS +65 ryhmästä. 1. Päivänselvistä asioista tulikin hienoja oivalluksia - Hyvinvointitreenit eläkeikäisille vapaaehtoistoimijoille Vantaalla, palvelutalo Martinpuistossa, toteutettiin ensimmäinen Hyvinvointitreenit SMS - sovellus. Mukana olivat Mirakle sekä Etsivämieli-hankkeen osahanke Etsiväpiirit, jonka omistaa

3 3 (7) Vanhusten Palvelutaloyhdisty, jonka palvelutalo Martinpuisto on. Kohderyhmänä oli Etsiväpiirithankkeen paikallisten verkostojen vapaaehtoiset ja ydinteemaksi muodostui vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen. Ryhmään ilmoittautui 10 eläkkeellä olevaa vuotiasta vapaaehtoistoimijaa. Jokainen hakija haastateltiin erikseen, jotta ryhmätoiminnan sisältö vastaisi osallistujien tarpeita. Kahdeksan henkilöä sitoutui kuuden kerran treeneihin. Ryhmätoiminnan tavoitteiksi muodostui haastatteluiden perusteella: lisätä osallistujien tietoa ja taitoa omaan hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä herättää osallistujissa uusia ajatuksia oman hyvinvoinnin lisäämisestä ja tietoisuutta hyvinvointia vahvistavista tekijöistä, jotta he voivat tunnistaa omat voimavarat ja vahvuudet lisätä palvelutalossa virkistävää toimintaa, joka lisää osallistujissa myönteistä elämäniloa vahvistaa osallistujien itsensä arvostamista sekä osallistujien välistä sosiaalista vuorovaikutusta Kehittämisen työkaluksi otettiin koetun hyvinvoinnin mittari, joka sovellettiin The Warwick- Edinburgh Mental Well-being Scale mittaria (WEMWBS Scale), jolla ajateltiin olevan kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin haastattelutilanteessa sen tarkoituksena oli orientoida haastateltavaa ajattelemaan hyvinvointia jo etukäteen. Toiseksi mittarilla haluttiin tehdä näkyväksi osallistujalle itselleen mahdollista treenien tuottamaa muutosta koetussa hyvinvoinnissa. Treeneissä kokeiltiin sovellettua koetun hyvinvoinnin mittaria ennen ryhmän käynnistymistä ja n 3 kk treenien jälkeen. Koetun hyvinvoinnin mittaria sovellettiin jokaisessa pilotissa ryhmän mukaan. Haastateltavat antoivat luvan käyttää saatuja tuloksia raportoinnissa. Yhteenvetona vapaaehtoisten treeneistä voi sanoa, että ihmiset arvioivat myönteisiä muutoksia tapahtuneen treenien jälkeen, ja suurimmat muutokset liittyivät omaan ajattelu- ja toimintatapoihin sekä ryhmässä syntyneisiin uusiin sosiaalisiin kontakteihin. Näistä mainittakoon mm. vapaaehtoisten kerran viikossa omatoimisesti kokoontuva kuntosaliryhmä ja keväällä 2014 alkava mielen hyvinvoinnin ryhmä. 2. Hyvä henki, iloinen ilmapiiri - Hyvinvointitreenit SMS + 65 v Mirakle-hanke toteutti yhteistyössä Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran kanssa Järvenpäässä Hyvinvointitreenit SMS + 65 v ryhmän, jota ruvettiin kutsumaan SenioriHyvinvointitreenitnimellä. Treenejä ikäihmisille on toteutettu Järvenpäässä vuodesta 2008 lähtien vapaaehtoisohjaajien voimin. Ryhmään voi ilmoittautua mukaan haastattelun kautta kuka tahansa yli 65-vuotias alueella asuva eläkeläinen. Ryhmään pitää pystyä kulkemaan omatoimisesti, joten tämä karsii osan hakijoista.

4 4 (7) Miraklen projektisuunnittelija lähti mukaan ohjaajaksi syksylle 2013, ja oppimaan, miten treenejä kannattaa toteuttaa vapaaehtoisvoimin. Ryhmää ohjasi kolme vapaaehtoista. Järvenpään kaupunki tarjosi toimintatilan ja Mirakle rahoitti varsinaisen toiminnan. Ryhmään ilmoittautui 17 ikäihmistä, jotka yksi vapaaehtoisista haastatteli puhelimitse. Ryhmään valittiin 13 osallistujaa. Koetun hyvinvoinnin mittaristo sovellettiin ryhmälle, ja se teetettiin ensimmäisellä ja viimeisellä toimintakerralla. Toimintakertoja oli kymmenen, ja sisältö tuotettiin toiselle toimintakerralle ensimmäisen kerran yhteissuunnittelun pohjalta. 3. Yhteisöllinen Hyvän olon treenit Espoossa käynnistettiin SenioriHyvinvointi-treenit pilottinimellä Hyvän olon -treenit yhteistyössä Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen Etsiväpiirit-hankkeen kanssa palvelutalo Omenatarhassa. Kohderyhmäksi valittiin palvelutalossa asuvia ja toimivia ihmisiä. Mukaan valittiin alueen ja palvelutalon ikäihmisiä, palvelutalossa toimivia vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Mukaan ilmoittautui 13 henkilöä, joista yksi oli työntekijä, 8 vapaaehtoistoimijaa ja loput asukkaita. Jokainen osallistuja haastateltiin ja he täyttivät koetun hyvinvoinnin mittarin ennen ryhmän käynnistymistä. Tavoitteena oli kehittää osallistujien kanssa yhdessä palvelutalossa ikääntyvien hyvinvointia ja jaksamista tukevaa toimintaa, josta luodaan yhteinen malli. Tavoitteena oli integroida toimintamalli osaksi palvelutalon arkea ja ryhmätoimintaa. Yhdeksi työtavaksi ollaan kehittämässä Hyvän mielen kapsäkki-peliä, jossa yhdistyy toiminnallisuus ja pelaaminen mielenterveyden edistämiseen. Ryhmä käynnistyi marraskuussa 2013, ja se jatkaa keväälle Tapaamiskertoja on yhteensä 6. Muu ryhmätoiminta Loppusyksyllä käynnistyi yhteissuunniteltu itseohjautuva Hyvän mielen keskusteluryhmä Happy Years 64-yhdistyksessä heidän aloitteestaan. Mirakle on ollut mukana taustamateriaalin tuottamisessa ja ryhmän fasilitoinnissa. Ryhmän toimintatapa ja taustamateriaalit pilotoidaan keväällä 2014 edelleen jatkuvassa ryhmässä kokoontumisia havainnoiden ja osallistujilta palautetta keräten. Yhteistyökoulutukset Miraklessa kehitetään ikääntyvien kanssa toimiville vapaaehtoisille työnohjausta jaksamisen tukemiseksi. Syyskuussa käynnistyi vapaaehtoistoimijoille työnohjaus Helsingin kaupungin syystien monipuolisessa palvelutalossa. Yhteistyö käynnistyi hankkeen ja palvelutalon yhteisistä tarpeista käsin. vapaaehtoistoimijat ovat yksi Miraklen kohderyhmistä. Vapaaehtoiset ikääntyvät tarvitsevat tukea vapaaehtoistoimintaan sekä tietoa ja taitoa oman mielen hyvinvoinnin

5 5 (7) ylläpitämiseen ikääntyessä. Työnohjaukseen ilmoittautui 8 henkilöä, joista 7 sitoutui työnohjausryhmään. Työnohjausryhmä kokoontui kertaa, ja ryhmänohjaus jatkuu 2014 keväälle 3 kertaa. Ryhmän asettamien tavoitteiden mukaan haluttiin tiivistää yhteistyötä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa, löytää vapaaehtoisten rooli ammattilaisten rinnalla sekä vapaaehtoisten keskinäisen osaamisen jakaminen. Väliarvio tehtiin marraskuussa 2013, jolloin ryhmä arvioi onnistuneensa tavoitteiden suunnassa hyvin ja jatkavansa samojen tavoitteiden suunnassa jatkossa. Eläkeliiton Tunnemieli-hankkeen kanssa toteutettiin Rauman paikallisyhdistyksen vapaaehtoisille Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus. Koulutus oli osa EL:n Raumalla toteuttamaa pilottia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. Koulutuksen sisällöt sovellettiin vapaaehtoistoiminnassa jaksamisen ja ikääntymisen ja mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. Mukana oli myös Rauman kriisikeskuksen työntekijä. Koulutukseen osallistui 16 eläkeikäistä yli 65-vuotiasta vapaaehtoista ja 1 työntekijä. Koulutus sai myönteisen vastaanoton, ja palautteissa toivottiin koulutukselle jatkoa. Samalle joukolle järjestyy keväällä 2014 MTEA 2 Miraklen osalta. SPR:n ystävätoiminnan kanssa suunniteltiin kaksi koulutusta. Toinen Joensuuhun marraskuussa 2013 ja toinen Keuruulle maaliskuussa Joensuun koulutukseen osallistui noin 80 vapaaehtoista ja ystävää, joista noin 25 oli Mielenterveysseuran jäsenyhdistysten jäseniä. Mirakle vastasi koulutuspäivästä Ikäihmisen mielen hyvinvoinnin tukeminen vapaaehtoistoiminnassa, ja koulutus sai hyvää palautetta osallistujiltaan Vuoden aikana on kierretty luennoimassa mielen hyvinvoinnista ja ikääntymisestä eri eläkeläisyhdistyksissä ja muissa yhdistyksissä sekä koulutettu myös Eloisa ikä -avustusohjelman hankkeita. Näissä tilaisuuksissa käydyt keskustelut ja niissä saatu palaute on toiminut kehittämistyön tärkeänä välineenä. Eläkeikäisiltä on kerätty myös tietoa siitä, mistä lähteistä he mieluiten saavat mielen hyvinvointia koskevaa tietoa ja millaista tietoa he mieluiten haluaisivat. Miraklella on ollut muutama oma tilaisuus ja koulutus, jonka lisäksi on käyty kouluttamassa, esittelemässä hanketta ja keskustelemassa reilussa 50 tilaisuudessa. Kuulijoita on näissä ollut yhteensä noin 850. Viestintä Vuoden 2013 Miraklen viestintä keskittyi pitkälti Elämän konkari kirjoituskilpailun ja Maailman mielenterveyspäivän ympärille. Elämän konkari kilpailua mainostettiin vielä vuoden alussa Keskisuomalaisessa ja verkostoissa. Kilpailuaikaa jatkettiin saakka. Kirjoituskilpailun

6 6 (7) sadosta toimitettiin julkaisu, joka julkaistiin, samoin kuin kolme voittajaa, Maailman mielenterveyspäivän tapahtumassa Helsingissä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja sinne tuli noin 230 osallistujaa. Kuvassa kilpailun voittajat Risto Anttonen (toinen vas,), Marja Laatu ja Irma Kupiainen. vasemmalla tilaisuuden juontaja, toimittaja Jussi-Pekka Rantanen. Paikka: Valkoinen Sali, Helsinki. Kuva: Sami Liukkonen. Elämän konkarista ja Irma Kupiaisen tarinasta tehtiin juttu STT:lle ja se levisi seitsemään alueelliseen lehteen. Mielenterveyspäivää uutisoitiin mm. Radio Nostalgiassa ja Radio Pookissa. Elämän konkaria jaettiin ja myytiin ensimmäinen painos 400 kpl heti ja siitä otettiin myös toinen 600 kpl:n painos. Teos on saanut lukijoiltaan paljon kiitosta ja se on ollut hyvä keskustelun herättäjä erilaisissa tilaisuuksissa. Tämän neljän ikääntyneitten mielen hyvinvoinnin hankkeiden teemaksi kiteytyi kesällä Teema Mielellään ja sille tehtiin juliste ja kortti. Mirakle osallistui TunneMielija Elinvoimaa hankkeiden kanssa Terveys-messuille, Helsingin messukeskukseen tämän teeman alla.

7 7 (7) Keväällä ilmestyi Gerontologia-lehdessä artikkeli eläkeikäisten mielenterveysnäkemyksistä ja mielen hyvinvoinnista huolehtimisen keinoista heille 2012 suunnatun kyselyn pohjalta. Myös Gerontologia-päivillä oli esitys eläkeikäisten mielenterveyskäsityksistä. Lokakuussa ilmestyi ensimmäinen esite Hyvä mieli vanhetessa ikääntyvien mielen hyvinvoinnista. Sitä muokattiin eläkeikäisten kanssa käytyjen keskustelujen ja heiltä kerätyn palautteen avulla. Esitettä oli vuoden 2013 loppuun mennessä jaettu noin 5000 kpl. Verkostot Miraklella on ollut kuluvana vuonna edustus STM:n WHO:n maailman terveyden edistämisen kongressin 2013 ikäihmisten terveyden edistämistä koskevien tutustumiskohteiden suunnitteluryhmässä sekä Sosiaali ja terveys ry:n Vanhusväestön hyvinvointi ja terveys työryhmässä. Lisäksi on osallistuttu KEYnet ja Voimaa taiteesta verkostojen tapaamisiin, EAPN (European Against Powerty Network) sosiaalipoliittisen ryhmän toimintaan, THL:n koordinoimaan innotutorien oppimisverkostoon sekä oltu mukana Helsingin yliopiston Ikäihmisten yliopisto - toiminnan kehittämisryhmässä. Arviointi Arvioinnista on laadittu erillinen arviointi- ja seurantasuunnitelma. Sosiaali- ja terveys ry:n (Soste) arviointipalvelusta on ollut arvioija fasilitoimassa ja tukemassa kumppanihankkeiden yhteistyön toteutumista. Tämä ulkopuolinen fasilitaattori on koettu niin hyväksi, että hankkeiden Yhteistyöfoorumi Vuoden 2012 aikana laadittiin arviointikysymykset ja itse arviointipäivät järjestetään vuonna Miraklen sisällöllisen kehittämistyön tueksi pyydettiin mentoriksi Vanhustyön keskusliitosta hankejohtaja, vanhempi tutkija Marja Saarenheimo, joka laajasti perehtynyt asiantuntija ikääntyneiden mielenterveystyössä.

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI Loppuyhteenveto Kuntoutussäätiö/Innokuntoutus Sisällys 1. Johdanto...2 2. Arviointitehtävä... 2.1 Arvioinnin kohdentuminen... 2.1 Hyödynnetyt

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 4 1.1 KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 4 1.2 KOHDERYHMÄT JA TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot