Toimintaraportti Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaraportti 2009-2011 Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen"

Transkriptio

1 Toimintaraportti Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen Läänintaiteilija Ava Numminen/Uudenmaan taidetoimikunta Kirjoitin ensimmäisen työvuoteni toimintakertomuksessa lokakuussa 2009 näin: Keskeinen toimintastrategiani ensimmäisenä läänintaiteilijavuotena on ollut käynnistää toimintoja, joilla saadaan pysyvästi kulttuuriosaamisen tasoa nostettua hoitolaitoksissa. Hoitolaitosympäristöön harjaantuneet taiteilijat kouluttavat työpajoissa laitosten henkilöstöä käyttämään kulttuurityökaluja osana hoitoa. Työpajakoulutusten kautta taidetyöskentely ei ole vain vierailijoiden varassa vaan niistä tulee osa hoitokäytäntöä. Hoitolaitokset ostavat nämä työpajat. Taiteilijat saavat käyvän korvauksen työstään. Tämä toimintastrategia jatkui läpi kolmivuotisen kauteni kohdistuen lähes yksinomaan vanhusten hoitoalueeseen, erityisesti muistisairauksista kärsivien ihmisten hoitoyksiköihin. Toteutin strategiaa seuraavien hankkeiden ja toiminnan kautta: 1. Tanssin portaat 2. Kuvat ja maalaaminen 3. Markkinointiponnistus 4. Ihmisen kasvot/kohtaamisharjoituksia 5. Tutkimus- ja kehittämishanke Mielen muutos 6. Kulttuuritoiminnan edistäminen hoitolaitoksissa - Selvitystyö säädöksistä ja määräyksistä, joilla on oikeudellista merkitystä hoitolaitosten asukkaiden arjessa. 7. Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston luentosarja 8. Muu toiminta Käyn läpi hankkeet ja muun toiminnan sekä esitän lyhyen yhteenvedon kaudestani. 1

2 1 Tanssin portaat Koulutushanke tanssijoille ja vanhusten hoitoalalla työskenteleville hoitajille. Tavoitteena oli tuoda kulttuuriosaamista tanssin avulla hoitajien työhön sekä avata tärkeä työkenttä tanssijoille. Hanke toteutettiin yhteistyössä Zodiak - Uuden tanssin keskuksen kanssa. Hanke koostui kolmesta vaiheesta: 1. Hankkeeseen valittujen tanssijoiden koulutus Tanssijat alkoivat vetää Tanssin portaat -työpajoja hoitokodeissa ja palvelutaloissa työskenteleville hoitajille vuodesta 2010 lähtien. Tanssin portaat esittelydvd & tietokirjanen -paketti julkaistiin toukokuussa Pysyvä kotipesä hankkeelle vuodesta 2012 eteenpäin. Vaihe 1 Koulutukseen haki 17 tanssijaa, joista työryhmä koreografi Hanna Brotherus, yleisötyövastaava Katja Kirsi (Zodiak) ja Numminen valitsi toukokuussa 2009 kahdeksan henkilöä. Viisi heistä toimii Uudellamaalla: Elli Isokoski, Johanna Ikäheimo, Noora Nenonen, Jenna Rignell ja Iina Taijonlahti, kaksi Turussa, Jonna Aaltonen ja Kaisa Koulu sekä Reetta Parviainen Raumalla. Tanssijoiden koulutus tapahtui Zodiakin tiloissa lokakuun 2009 ja maaliskuun 2010 välisenä aikana, yhteensä 10 päivää. Pääkouluttajana toimi Hanna Brotherus. Lisäksi käytiin tutustumassa joihinkin hoitopaikkoihin sekä työskenneltiin kahtena iltapäivänä Zodiakin tiloihin saapuneiden hoitajien kanssa. Lähipäivien välissä tanssijoilla oli omia tehtäviä. Koulutus oli tanssijoille maksuton. Brotheruksen vetämässä koulutuksessa tutkittiin tanssia vuorovaikutuksena ja kommunikaationa, muistelun, tunnekokemusten sekä psyykkisen ja fyysisen virittämisen välineenä. Koulutus laajensi ymmärrystä tanssin monimuotoisuuden mahdollisuuksista hoitotyössä sekä antoi tanssijoille alustavia työkaluja työpajojen vetämiseen hoitolaitoksissa. Koulutukseen sisältyivät asiantuntijaluennot: Psykogeriatrinen sairaanhoitaja Senja Seppänen: Muistisairaiden hoidon perusteet Tanssitaiteen maisteri, erityisopettaja Jari Karttunen: Taiteilijana työskentely hoitolaitoksissa Tanssipedagogi Anniina Aunola: Kokemuksia soveltavan tanssin työssä Läänintaiteilija Ava Numminen: Musiikki, laulu ja tanssi muistisairaiden hoidossa. Saimme hankkeelle yhdessä Zodiak Presents ry:n kanssa Opetusministeriöstä 4000 käytettäväksi videotallenteiden tekoon. Koreografi Satu Tuomisto tallensi videolle viisi koulutuspäivää, joista hän muokkasi hankkeen esittelydvd:n. Zodiak hallinnoi avustuksen. 2

3 Liike ja kosketus hoitotyön arjessa - Tanssin portaat Työpaja tarjoaa hoitajille työvälineitä tanssin, liikkeen ja kosketuksen soveltamiseen vuorovaikutuksen tukena, asukkaiden toiminnallisuuden edistäjänä ja ilon tuojana. Harjoitteet ovat kaikille mahdollisia, eikä osallistuminen edellytä mitään aiempaa tanssikokemusta. Opettaja ohjaa lämmittelyissä, liikkeissä ja mielikuvien käytössä esimerkiksi rentoutusharjoitusten ohessa. Myös tuolitanssiin tutustutaan. Työpajoihin liittyy välitehtäviä, joiden avulla osallistujia rohkaistaan kokeilemaan opittuja asioita työtilanteissa. Pienten kirjallisten tehtävien avulla varmistetaan asiaan paneutuminen. Tunneilla myös jaetaan kokemuksia, koska hoitajat itse pystyvät parhaiten soveltamaan tanssia ja tanssillisuutta työssä. Opettaja tuo siis työpajaan oman ammattitaitonsa, hoitajat omansa. Lähde: Esiteteksti Vaihe 2 Työpajoja markkinoitiin hoitolaitoksiin läänintaiteilijan ja markkinointiponnistajien toimesta (ks. kohta 3 Markkinointiponnistus). Yksi työpajakokonaisuus koostui 9 tunnista, esimerkiksi 6 x 1,5t. Kun hoitolaitos tilasi työpajan, markkinointiponnistaja välitti tilauksen tanssijoille. Työpajat pyrittiin jakamaan tasapuolisesti viiden Uudellamaalla työskentelevän tanssijan kesken. Tanssija ja hoitolaitos sopivat keskenään koulutusaikataulun. Koulutuksen hinta oli sosiaalikulut (34 %) + matkakulut. Hoitolaitos maksoi palkkion suoraan tanssijalle. Hoitolaitoksille tarjottiin myös työpajamaistiaisia (1,5 tunnin tutustuminen) ja koulutuksen jälkeistä lisäpotkukertaa (1,5 t). Maksullisia työpajoja toteutui vuoden 2011 loppuun mennessä yhteensä 11 (ks. kohta 3 Markkinointiponnistus). Niistä Kauniaisten kaupungin kaksi työpajaa ja yksityisen espoolaisen hoitokoti Elämäntalon kolme työpajaa perustuivat omiin aikaisempiin kontakteihini. Kolmessa paikassa pidettiin maistiainen. Lisäksi läänintaiteilijan budjetista maksettiin kolme työpajaa, joihin osallistui muistihoitajaopintoja ja vanhustyön erikoisammattitutkintoa Porvoon terveydenhuolto-oppilaitoksessa suorittavia hoitajia. Tutkinto on suunnattu muistisairaiden ihmisten hoitoyksiköissä työskenteleville. Nämä työpajat olivat osa läänintaiteilijan oppilaitosyhteistyötä. 3

4 Tanssin portaat esittelydvd & tietokirjanen -paketti Paketti tehtiin, koska matkan varrella oli tullut selväksi, että on vaikeaa konkretisoida lyhyessä esittelyinfossa tai puhelimessa sitä, mistä Tanssin portaissa on kyse. Tietokirjasen ja dvd:n kansikuva: Liike ja kosketus hoitotyön arjessa Tanssin portaat. Katsaus tanssin mahdollisuuksiin muistisairaiden hoidossa. Myös työpajoihin osallistuneilta hoitajilta tuli toiveita, että saisi toiminnallisten harjoitusten ohella tietoa, mitä tanssilla tässä yhteydessä tarkoitetaan ja miksi tanssia kannattaa käyttää. Tähän tarpeeseen Numminen ja Jenni Sainio (ma yleisötyövastaava, Zodiak) työstivät Tanssin portaat -tietokirjasen. Paketti julkaistiin toukokuussa Sitä on vuoden 2011 loppuun mennessä myyty noin 55 kpl a 20,00 (sisältää postimaksun). Myynnin on hoitanut Zodiak. Myyntitulot käytetään Tanssin portaat -hankeen hyväksi. Maksutta paketti on annettu noin 45 henkilölle, hankkeen toimijoille, yhteistyökumppaneille, toimittajille jne. Tanssija Jenna Ringell sai Suomen Kulttuurirahastosta helmikuussa 2011 apurahan Tanssi muistisairaiden kohtaamisen keinona työpajoja muistihoitajille sekä alan opiskelijoille. Hakemustekstissä hän hyödynsi Tanssin portaat -koulutusta ja hankkeen materiaaleja. Ringell toteuttaa projektin Johanna Ikäheimon ja Elli Isokosken kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä Zodiakin auttaessa kohdeyhteisöjen hakemisessa. Reetta Parvikko veti tanssityöpajan hoitajille Raumalla syksyllä 2010 ja Jonna Aaltonen yhdisti Tanssin portaita Polvennostoseikkailuprojektissaan turkulaisille vanhuksille keväällä Helsingissä Tanssin portaat eteni reippaasti, koska kaksi tanssijaa työskenteli Helsingin kaupungin yksiköissä yhteensä noin kuuden kuukauden ajan (ks. seuraava sivu). 4

5 Tanssin portaat Helsingin kaupungin vanhusten palvelussa Uudenmaan taidetoimikunta myönsi syyskuussa 2010 määrärahan Tanssin portaat -koulutusten toteuttamiseksi vanhustenkeskuksissa ja palvelutaloissa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston Vanhusten palvelujen vastuualueella. Rahoitus perustui Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahaan nuorten taiteilijoiden ja kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilaisten työllistämiseksi kulttuurihyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Iina Taijonlahti ja Noora Nenonen ohjasivat työpajoja hoitajille, pitivät tanssihetkiä ryhmässä ja yksilöllisesti asukkaille, esiintyivät yksiköissä sekä seurustelivat asukkaiden kanssa. Lisäksi työhön kuuluivat toiminnan organisointi, suunnittelu ja raportointi. Työpajoja pidettiin yhteensä 11 seitsemässä eri talossa ja niihin osallistui kaikkiaan 121 hoitajaa. Lisäksi muu henkilökunta näki ja koki tanssijoiden toimintaa eri yksiköissä, kun he toimivat asukkaiden kanssa. Asukkaita hanke tavoitti useita satoja, osan pienissä työpajoissa tai henkilökohtaisissa hetkissä, osan isommissa tapahtumissa. Kerätyn palautteen perusteella henkilökunnan työpajat koettiin kaikissa haastatteluissa mukaviksi ja iloiseksi. Erityisesti tanssipajojen rentouttava vaikutus sekä merkitys omaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen koettiin tärkeäksi. Myös luottamusharjoituksia pidettiin merkittävänä sekä hoitajan ja asiakkaan että hoitajien keskinäisen parityöskentely- ja kanssakäymissuhteen tueksi. Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota mm. siihen, että hoitajat pystyisivät vielä paremmin soveltamaan oppimaansa käytännössä ja että esimiehiä koulutetaan ymmärtämään erilaisia kulttuurisia menetelmiä ja niiden merkitystä asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Lähde: Tanssin portaat Helsingin kaupungin vanhusten palvelut/loppuraportti. Kirjoittajat: tanssijataiteilijat Iina Taijonlahti ja Noora Nenonen, läänintaiteilija Ava Numminen, assistentti Tuuli Rouhiainen, kehittämispäällikkö Helena Soini. Uudenmaan taidetoimikunta

6 Vaihe 3 Tanssin portaat -hanke vakiintuu pysyväksi vuoden 2012 alusta osana Zodiakin toimintaa. Ks. Logo: Tuuli Rouhiainen Elämäntalossa 6

7 2 Kuvat ja maalaaminen Tavoitteena alun perin oli luoda malli, jossa taidetta, tässä yhteydessä maalaamista, käytetään vanhustyössä suunnitelmallisesti kuntouttavan työotteen ja hyvinvoinnin tukena. Toimintaa innoitti Sipoon kunnan muistisairaiden hoitokodissa kuvataiteilija Mika Helinin menetyksellisesti toteuttama työ (ks. laatikko Sipoon malli ). Vastaavasti kuin tanssihankkeessa keskityttiin hoitajien kouluttamiseen, jotta ymmärrys maalaamisesta/kuvallisesta ilmaisusta jalkautuisi hoitoon. Porvoon terveydenhuolto - oppilaitoksen muistihoitajaopintoja ja vanhustyön erikoisammattitutkintoa suorittaville tarjottiin maksutta Mika Helinin vetämät maalaustyöpajat, yhteensä viisi kappaletta vuosina Työpajakokonaisuus koostui kolmesta iltapäivästä. Myös kuvataiteilija Pirjo Himmelroos toimi syksyn 2009 työpajan kouluttajana. Tuuli Rouhiainen aloitti Helsingin kaupungin Pihkapuiston asumistukiyksikön nuorille työpajan, joka jatkuu vuoden 2012 puolella. Työpaja kustannettiin hankebudjetistani. Maalaaminen ja piirtäminen voivat tarjota mielekästä toimintaa, ilon ja onnistumisen kokemuksia pitkäaikaishoidon asukkaille ja muille vanhuksille. Työpajassa hoitajat saavat tieto- ja taitopaketin siitä, miten käynnistää ja vetää omalla työpaikalla maalausryhmää. Ideat ja työkalut ovat selkeitä ja jokaisen omaksuttavissa. Työpajaan osallistuminen ei edellytä mitään aiempaa piirtämis- tai maalaamiskokemusta. Työpaja koostuu 7,5 tunnista, esimerkiksi 5 x 1,5 t. Koulutuksen hinta on tilaajalle sosiaalikulut (34 %) + matkakulut + maalaustarvikkeet (n. 90 ). Työpajaa vetävä kuvataiteilija ottaa yhteyttä suoraan tilaajaan. Aikataulut ja muut käytännön kysymykset sovitaan sitten suoraan vetäjän ja tilaajan välillä. Lähde: Esiteteksti 7

8 Markkinointiponnistajat myivät tätä työpajaa samaten kuin tanssityöpajaa. Vastaavasti tarjottiin maistiaista asiaan tutustumiseksi ja lisäpotkua muistutukseksi (a 1,5 t). Työpajoja myytiin yhteensä neljä. Myyntimenestys ei siten ollut päätähuimaava. Ks. Markkinointiponnistus. Perinteisessä hoitoyhteisössä kaikenlainen luovaan viittaava koetaan helposti oudoksi, turhaksi ja vaikeaksi. Esimiesten ymmärrys ja tuki on avainasemassa hoitokulttuurin muutoksissa. Otan esimerkiksi Sipoon mallin siitä, kuinka taide juurtuu hoitoon, kun esimiehillä on vahva kokonaisnäkemys, kyky ja halu kehittää työtä: Sipoon malli: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen ja osastonhoitaja Nina Martikainen olivat vuoden 2007 paikkeilla aloittaneet systemaattisen hoitokäytäntöjen kehittämisen Sipoon Suvirinteen dementiaosastolla ja Suvikujan tehostetun palveluasumisen yksikössä. Uudistusesimerkkejä: Henkilökunta ruokailee yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaiden kanssa ulkoillaan säännöllisesti. Sipoon Taiteilijayhdistyksen puheenjohtaja Mika Helin pitää viikoittaisen taideryhmän vanhuksille. Pihalla puuhaamismahdollisuuksia parannetaan. Asukkailla on mahdollisuus hautausmaakäynteihin. Toimintakulttuurin muutosten ansiosta on todettu muun muassa että: Asukkaiden toimintakyky on parantunut. Antipsykoottisten lääkkeiden ja unilääkkeiden käyttö on pudonnut lähes nollaan. Henkilöstön työhyvinvointi on kohentunut. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet miltei 50 %. Henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa enemmän työn sisältöön ja näkee tehtävänsä osana suurempaa kokonaisuutta ja organisaation tavoitteita. Toiminnan voi sanoa oleva kustannustehokasta. Lähde: Räsänen ja Martikainen 2009; Räsänen Hankeen jatko Hankkeelle sellaisenaan en onnistunut löytämään kotipesää oman kauteni jälkeen. Hankkeen päätoimija, nyt Kuvataideakatemiassa opiskeleva Mika Helin, jatkaa itsenäisesti työpajakoulutuksia hoitajille. Asiasta tiedottaminen ja markkinointi lienee kuitenkin pulmallista. Uudenmaan taidetoimikunnan jäsenen, Kuvataideakatemian lehtori, taidemaalari Petri Hytösen aloitteesta ja avulla saatiin aikaan seuraava yhteistyömuoto. Uudenmaan taidetoimikunnan UUTTA! -taiteilijaprojektiin tulee yhdeksi toteutustavaksi taiteen hyvinvointia edistävä toiminta. Työskentely toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen tai perusasteen piiriin kuuluvien tahojen kanssa. Kuvataideakatemiasta projektiin osallistuu 2-3 8

9 opiskelijaa ja 1-2 virkaopettajaa. Tavoitteena on löytää uusia yhteisötaiteellisia työskentelytapoja, joihin kohdeyhteisön eri jäsenet voivat osallistua yhdessä projektin taiteilijan ja akatemian opiskelijoiden kanssa. 3 Markkinointiponnistus Puolen vuoden työn jälkeen oli käynyt selväksi, että pelkkä hankkeiden/työpajojen käynnistäminen muutamien yhteistyökumppaneiden kanssa ei riitä, vaan tarvitaan lisää vaikuttamiskeinoja ja volyymiä. Sain taidetoimikunnalta marraskuussa 2009 projektiavustuksena 8500 markkinointiponnistukseen. Perusteluina markkinointiponnistukselle esitin taidetoimikunnalle: Hoitolaitoskentän laajuuden ja perinteisen hoitokulttuurin haasteiden vuoksi Tanssin portaat ja Kuvat ja maalaaminen työpajakoulutusten tehokas markkinointi on edellytys niiden myymiseksi kentälle. Pelkästään pitkäaikaishoidon piirissä on Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla sairaansijoja arviolta noin 2200 (Etelä- Suomen lääninhallitus ) ja vastaavasti hoitosuositusmitoituksen vähimmäismäärän mukaan 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asukasta kohden (Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus ). Tietämys taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on kentällä vielä varsin vajavainen. Sekä perustason työntekijöiltä, lähiesimiehiltä ja muulta johdolta puuttuu tietotaitoa, mitä ja miten kulttuurityökaluja voi hyödyntää osana hoitoa. Osaaminen voi olla monin tavoin muutenkin heikkoa: Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityksen pohjalta julkaistiin jälleen tietoja vanhusten hoidon vakavista puutteista. Positiivista on se, että julkisuus herättää miettimään hoidollisia kysymyksiä. Koska kulttuurityökaluilla voidaan osaltaan kustannustehokkaasti parantaa hoidon laatua, on ajankohta markkinointiponnistukselle mahdollisesti jopa suotuisa. Markkinointi kohdistuu erityisesti hoitolaitosten käyttöbudjettia ja lakisääteisiä täydennyskoulutusvaroja hallinnoiviin esimiehiin. Jos esimiehet ymmärtävät kulttuuristen työtapojen hyödyt asukkaille, potilaille, henkilöstölle ja omaisille, myös hoitajien valmius kehittää näitä työtapoja paranee. Eri verkostoihin jätettyjen ilmoitusten perusteella sain yhdeksän markkinointihenkilöhakemusta. Valitsin hakijoista psykiatrisen sairaanhoitaja, kasvatustieteen maisteri Jonna Arolan ja kulttuurituotannon opiskelija Ulla-Maija Vanhalan. He aloittivat työn marraskuussa 2009, mutta jo sitä ennen he perehtyivät asiaan mm. osallistumalla Tanssin portaat - koulutuspäiviin. Työ jatkui Arolan osalta kesäkuun loppuun (270 tuntia) ja Vanhalan osalta vuoden loppuun (130 tuntia). Työn 9

10 sisällöksi määrittelimme: hoitolaitoskenttään tutustumisen, hankkeisiin perehtymisen, yhteydenotot hoitolaitoksiin, käynnit niissä, lehdistö ym. tiedotteiden hoitamisen ja raportoinnin. Työhön asetettiin tulostavoitteet: kevään 2010 aikana saadaan myytyä 10 maksullista työpajaa hoitolaitokseen (Tanssin portaat tai Kuvat & Maalaaminen). Ponnistajat olivat vuoden 2010 aikana yhteydessä noin 60 yksikköön. Paikat etsittiin netistä ja saatiin Helsingin osalta Sosiaalivirastosta. Yhteydenotto tapahtui pääsääntöisesti aluksi sähköpostilla ja sen jälkeen soittamalla henkilölle. Vain muutamaan yksikköön pääsi esittelemään kasvokkain asian. Erityisesti ponnistajat ottivat yhteyttä niihin helsinkiläisiin kohteisiin, jossa pidin luennon Kulttuurityövälineitä hoitoon: mitä, miksi ja miten (ks. kohta 8 Muu toiminta, luennot). Emme päässeet tulostavoitteeseen, vaikka ponnistajat työskentelivät asianmukaisesti ja tarmokkaasti. Kesän 2010 kynnyksellä oli myyty kahdeksan työpajaa, joista osa toteutui vasta vuonna Oli aika turhauttavaa tutustua esimerkiksi ponnistajille puhelimessa annettuihin vastauksiin: Positiivinen vastaus - Kuulostaa kiinnostavalta, ensi vuoden koulutusmäärärahoista ei kuitenkaan vielä ole tietoa. - Luentopohjaista koulutusta on ollut paljon ja siksi tämä koulutus kuulostaa virkistävältä. Hoitajat ovat kyllästyneet vain istumaan ja kuuntelemaan. - Rahkeet eivät juuri nyt riitä, onnea kuitenkin markkinointiin ja kannattaa pitää ajatusta yllä. Keskivertovastaus - Kevään ja syksyn koulutukset on jo lyöty lukkoon. - En voi itse tehdä päätöstä, täytyy kysellä muilta osastonhoitajilta. - Koulutusmäärärahoja ei ole lainkaan. - Emme ole kiinnostuneet maksullisista koulutuksista tällä hetkellä. - Meillä ei ole hoitohenkilökuntaa, meillä ei ole viriketoimintaa, meillä ei ole tällä hetkellä tarvetta. - On nyt huono aika, minulla on tässä kiireisiä puheluita muitakin, Kiitos hei! Kuvaavaa tilanteelle lienee myös tämä. Eräästä helsinkiläisestä yksiköstä sanottiin Arolalle, että he ostavat kaikki koulutukset suoraan Sosiaaliviraston tarjonnan kautta 1. Tieto oli meille uusi, vaikka olimme jo ehtineet yhtä ja toista selvittää. Tutun osastonhoitajan avulla sain selville, kuka olisi avainhenkilö Sosiaalivirastossa. Kun sitten kyseinen hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämiskonsultti lähetti virkapostina tiedotteen maksuttomasta luennostani vanhuspalveluyksiköissä, kalenterini täyttyi 1 Toisaalta tiesimme, että tosiasiassa yksiköillä on jonkin verran myös omia koulutusmäärärahoja. 10

11 nopeasti luentovarauksista. Hieman kärjistäen: Melkein puolet läänintaiteilijakaudesta oli mennyt, ennen kuin löytyi henkilö, jonka kautta avautui tärkeä ovi. Sosiaaliviraston päällikkötason sinänsä suopeasta myönteisestä suhtautumisesta huolimatta en kuitenkaan onnistunut saamaan maksullisia työpajoja osaksi viraston virallista koulutustarjontaa. Pitämäni luennot, jotka tavoittivat yksinomaan Helsingissä useita satoja hoitajia, ovat kuitenkin mitä todennäköisimmin lisänneet ymmärrystä taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista hoidossa. Tanssin portaat -hankkeen jalkautuminen projektirahan turvin Helsingin vanhusten palveluihin on varmasti auttanut kiinnostuksen ja kulttuurin lisääntymiseen niissä yksiköissä, joihin projekti ulottui (ks. edellä Tanssin portaat). Markkinointiponnistaja Ulla-Maija Vanhala teki työstään opinnäytteen Kulttuurityöpajojen markkinointi hoitolaitoksiin (Humanistinen korkeakoulu, Kulttuurituotannon koulutusohjelma 2010). Vanhala hahmottaa työssään hyvin ne tämänhetkiset mahdollisuudet ja ongelmat, joita kulttuuri hoitokentällä kohtaa. TYÖN TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönäni markkinoin kulttuurityöpajoja pitkäaikaishoitolaitoksiin osana kahden hengen työryhmää. Tarjosimme maksullisia tanssi- ja kuvataidetyöpajoja hoitolaitosten henkilökunnalle täydennyskoulutuksena. Markkinointityö oli noin kymmenen kuukauden pituinen hanke syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Työn tilaaja on Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan läänintaiteilija Ava Numminen ja rahoittajana toimi Uudenmaan taidetoimikunta. Hoitolaitokset, joihin työpajoja markkinoimme, sijaitsevat Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Kirjallisessa työssäni tarkastelen kysymyksiä Miten markkinoida kulttuurityöpajoja hoitokoteihin menestyksekkäästi? sekä Miten kehitimme palvelutuotettamme?. Näihin kysymyksiin pohjaten kirjoitan muun muassa markkinointityömme vaiheista, työpajojen kehittämisestä, matkan varrella kohtaamistamme haasteista sekä työpajojen osallistujilta saamastamme palautteesta. Esittelen myös kulttuuria ja hoitoalaa yhdistävien hankkeiden kenttää Suomessa ja ulkomailla. Työn lopussa esittämäni kehittämisehdotukset koskevat kulttuurityöpajojen kehittämistä ja niiden markkinointia. Terveydenhuollosta ja kulttuurin vaikutuksista terveyteen käydään Suomessa tällä hetkellä laajaa keskustelua. Suurten ikäluokkien eläköityminen sekä hoitoalalle ominainen jatkuva kiire, hoitajien stressaantuminen ja henkilökunnan suuri vaihtuvuus ovat saaneet yhteiskuntamme heräämään. Mikä on vanhusten asema tulevaisuudessa jos hoitoalalla ei enää riitäkään työntekijöitä? Hoitoala on murrosvaiheessa. Lääkkeettömistä 11

12 hoitomuodoista ja niin hoidettavien kuin hoitajienkin hyvinvoinnista ollaan nyt kiinnostuneita. Toisaalta löytyy myös vastustusta. Vuosikymmenten aikana syntyneistä rutiineista on vaikea luopua. Työni tarkastelee yhdenlaista projektia sosiaalialoja ja kulttuuria yhdistävien hankkeiden laajalla kentällä. Markkinointihankkeemme oli pilottihanke, joten työmme oli osittain kokeilua ja uusien toimintatapojen hakemista. Törmäsimme haasteisiin ja löysimme keinoja päästä niiden yli. Keräsimme työpajoihin osallistuneilta hoitajilta palautetta työpajojen toimivuudesta sekä muutosehdotuksia. Saamamme palaute on tärkeää, sillä se auttaa kehittämään työpajoja. Hoito- ja kulttuurialan toimijoiden välillä tapahtuu toisinaan yhteentörmäyksiä yhteisen kielen puuttuessa. Työni ja siihen koottu palaute voivat osaltaan olla kaventamassa hoito- ja kulttuurialojen välistä kuilua. Työ on luettavissa osoitteessa: > verkkokirjasto > Vanhala Ulla-Maija Markkinointiponnistus jatkui läänintaiteilijan hankkeena. Vuonna 2011 ponnistajana toimi taidekasvatuksen opiskelija Tuuli Rouhiainen 140 tunnin työpanoksella. Työ sisälsi edelleen työpajojen markkinointia hoitoyksiköihin ja käytännön järjestelyjä tanssijoiden ja kuvataiteilijan kanssa. Lisäksi Rouhiainen päivitti markkinointimateriaalin, taittoi Tanssin portaat tietokirjasen sekä suunnitteli ja toteutti Tanssin portaat -julisteet ja logon. Syksyllä 2011 hän vastasi Kulttuurityövälineet hoidossa - koulutuskiertueen käytännön asioista Lohjan, Hyvinkään ja Karviainen kuntayhtymän toimijoiden kanssa, tapahtuman mediatiedottamisesta sekä palautteen keruusta koulutuskiertueeseen osallistuneissa hoitolaitoksissa. (Ks. seuraava sivu) 12

13 TIEDOTE (ei aivan kokonaan) Kulttuurityövälineet hoidossa -koulutuskiertueen esittely Lohjalla, Hyvinkäällä ja Karviainen-kuntayhtymän alueella järjestetään tänä syksynä maksuton koulutuskiertue, joka koskee kulttuurityövälineiden soveltamista hoivakodeissa ja palvelutaloissa. Kiertue pyrkii lisäämään pitkäaikaishoidon yksiköiden, hoivakotien ja palvelutalojen henkilökunnan tietotaitoa ns. kulttuurityövälineistä. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi musiikkia, laulamista, tanssia, maalaamista tai vaikkapa mopon rassausta. Monet yksinkertaiset tavat soveltaa kulttuurityövälineitä edesauttavat vuorovaikutusta erityisesti muistisairaiden kanssa ja kohentavat heidän elämänlaatuaan. Ne auttavat myös hoitajien työssä jaksamista ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä. Tavoitteena on lisätä tietoa kulttuurityövälineiden monipuolisista mahdollisuuksista hoitohenkilöstön ohella myös virkamiesten, poliittisten päättäjien (sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet) ja kaupunkilaisten keskuudessa. Koulutus koostuu luennosta ja työpajoista Luennolla Kulttuurityövälineet - mitä, miksi ja miten käydään läpi kulttuurityövälineiden käyttömahdollisuuksia niin muistisairaiden kuin yleensä ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. Esitys perustuu tutkimuksiin ja käytännön esimerkkeihin. Luento on suunnattu kaikille kiinnostuneille. Sen pitää läänintaiteilija Ava Numminen. Tanssin portaat -työpajan hoitajille vetävät tanssija Elli Isokoski (Lohja ja Karviainen) ja tanssija Noora Nenonen (Hyvinkää). Kuvat ja maalaaminen - työpajan hoitajille vetää kuvataiteilija Mika Helin. Työpajoissa esitellään tanssin ja kuvan mahdollisuuksia hoidossa. Kokonaisen maksullisen työpajakoulutuksen henkilöstölle (6 x) voi tilata erikseen sovittavana ajankohtana. Kiertueen järjestää hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistämisen läänintaiteilija Ava Numminen, Uudenmaan taidetoimikunta. Koulutuskiertueen luentoihin osallistui yhteensä noin 150 ja työpajoihin noin 70 hoitajaa. Markkinointiponnistaja Rouhiaisen keräämän palautteen mukaan kiertue onnistui hyvin ja herätti kiinnostuksen ostaa maksullisia työpajoja. Poliittisia päättäjiä ei valitettavasti saatu paikalle, mutta Lohjalla luentoon osallistui kaupungin vanhuspalvelun päälliköitä. Kiertue sai mukavasti julkisuutta (ks. 8 Muu toiminta, Media). 13

14 4 Ihmisen kasvot/kohtaamisharjoituksia Taidemaalari Petri Hytönen toimi tämän mainion idean isänä: Luodaan Taideteollisen korkeakouluun kurssi, jossa opiskelijat piirtävät pitkäaikaishoidon potilaita. Tavoitteena on kehittää taideopiskelijoiden ammattitaitoa, parantaa pitkäaikaispotilaiden elämänlaatua sekä lisätä muotokuvapiirtämisen avulla hoitolaitoksen henkilökunnan tietoa sosiokulttuurisista menetelmistä. Läänintaiteilijan toimesta etsitään pitkäaikaishoidon yksiköt, joissa opiskelijat työskentelevät. Pyrkimys on vakiinnuttaa kurssi osaksi Taikin opetusta. Suunnittelu käynnistyi maaliskuussa 2009 Taikin edustajien kanssa työnimellä Ihmisen kasvot. Matkaan tuli hidasteita mm. Aalto-yliopiston käynnistyksen organisaatiomyllerrysten takia. Syksyllä 2010 päästiin lopulta aloittamaan kurssi nimellä Kohtaamisharjoituksia Mimmu Rankasen taidekasvatusopiskelijaryhmän kanssa. Pidin opiskelijoille aloitusluentokeskustelun taiteesta ja kulttuurista hoitolaitosympäristössä, projektin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista jne. Olin yhteydessä neljään pitkäaikaishoidon sairaalamaiseen yksikköön (Koskela, Kivelä, Myllypuro, Suursuo). Opiskelijat toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi - tuntui, että esimiehet ottaisivat kaikki maan taidekasvattajat osastoilleen, kun se ei kerran maksa mitään. Opiskelijatiedote Taik/Aalto elokuu 2010 Kohtaamisharjoituksia pitkäaikaishoidossa olevien potilaiden piirtäminen 2 op Läänintaiteilija Ava Numminen/Uudenmaan taidetoimikunta Mimmu Rankanen Taideteollinen korkeakoulu/aalto-yliopisto Idea Taideopiskelija piirtää sairaalassa, esimerkiksi vuoteen ääressä muotokuvan potilaasta. Tausta Kurssilla harjoitellaan toisen ihmisen kohtaamista taiteellisen työskentelyn avulla käyttämällä mallina pitkäaikaishoidossa (sairaalassa, hoivakodissa jne.) olevia potilaita. Ei voi etukäteen tietää tarkasti, millainen kokemus on potilaalle. Voi olettaa, että parhaimmillaan: Potilas saa elähdyttävän kokemuksen tutustumisesta piirtäjään, arvostuksen kokemuksen, vuorovaikutusta ulkomaailman kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella työskentelyä ympäristössä, johon piirtäminen tai muu taide harvoin kuuluu. Työskennellessään potilaan vierellä opiskelija samalla harjaantuu kuuntelemaan ja juttelemaan potilaan/asukkaan 14

15 kanssa. Kurssin tavoite taideopiskelijan kannalta on (1) harjoitella havainnoivaa läsnäolon taitoa ja elävän mallin piirtämistä (2) harjoitella vuorovaikutusta potilaan kanssa potilaan ehdoilla (3) viedä kuvataidetyöskentelyä yhteisöön, jossa taidetta on vähän saatavilla (4) saada yhteiskunnallisesti ja eettisesti tärkeää kokemusta Toiminta Opiskelijat jalkautuvat sairaaloihin. Jokainen piirtää ainakin kahden ihmisen kuvat. Tarjotaan mahdollisuutta nimenomaan sellaisille potilaille, joilla ei oikein vieraita käy ja jotka eivät paljon pääse liikkumaan. Kohtaamisia yhden potilaan kanssa tulee arviolta kaksi-neljä kertaa. Viimeinen tapaaminen on kuvan/kuvien luovutus (omaisia paikalla?) Toteutuksen hienosäätö ja taiteelliset ratkaisut jäävät opiskelijalle kohdattavan ihmisen, tilanteen, ilmapiirin jne. antamien mahdollisuuksien puitteissa. Vastaan voi tulla yllätyksiä: kelpaako opiskelijan työ vanhukselle, vanhuksen kunto vaihtelee Opiskelija kirjoittaa omista kokemuksistaan oppimispäiväkirjan. Piirustukset annetaan mallille sekä dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan. Kurssilla oli seitsemän opiskelijaa, joista neljä jätti oppimispäiväkirjan. Käytännössä opiskelijat olivat katsoneet vanhusten kanssa kuvia, maalanneet, muokanneet savea ja/tai jutelleet. Jokainen tapasi 2-4 henkilöä muutamia kertoja. Projekti koski yhteensä 12 vanhusta. Esimerkkejä opiskelijoiden muistiinpanoista Myllypuron sairaalasta ja Kivelän vanhusten keskuksesta (ihmisten nimet on muutettu): * Pirkkoa ei juuri kiinnosta maalaus: ei oma työskentely eikä minun tekemäni. Hän kokee kaiken sotkuksi, ja kieltää minua ja itseään toistavasti sotkemasta. Katsomme lopuksi ensimmäiseltä kerralta tuttuja taidekuvia: omassa sängyssään Pirkko jaksaa katsoa niitä paljon paremmin kuin toimistossa. Osoittelee kuvia ja nimeää niissä olevia asioita. Jätän yhden hänelle mieluisan kuvan pöydälle, jospa siitä olisi hänelle iloa. * Aune on erittäin hyvällä tuulella. Juttelemme pitkään kun odotellaan hoitajaa nostamaan häntä pystympään. Hän innostuu taas akvarelleista ja tekee intensiivisesti maalausta. Nyt vuorovaikutuksemme ei ole enää puhetta, vaan maalauksessa ja väreissä. Teemme hiljaa yhdessä töitä. Olen todella tyytyväinen, mitä saimme hänen kanssaan aikaan, vaikka ensimmäisellä kerralla ei ollut niin helppoa. Huomaan, että kolme kertaa on ehdoton minimi tapaamisille, sillä Aunen kanssa pääsen syvimmälle kohtaamisessa (hän oli ainoa, jonka tapasin kolmesti). 15

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit 3-4. 2009 Omenatarha on yhteisö Aira Samulin Sosiaalinen media Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Omenatarhassa jokainen vaikuttaa omalla tavallaan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste

HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA kooste KERÄTTY JOULUKUUSSA 2010 VALTION TAIDEMUSEOSSA, KEHYKSESSÄ. TOIMITTAJAT: HELKA KETONEN, TEEMAPÄIVÄT 2011 AURA LINNAPUOMI, KULTTUURIA KAIKILLE PALVELU SISÄLLYS

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

Tämän lehden sisällöstä

Tämän lehden sisällöstä KOKEMUS & KOULUTUS 2 TAMPEREEN OHJAUSRYHMÄ PIIRROS HEIKKI HJELT ROVANIEMI KEMI Tämän lehden sisällöstä OULU Näillä sivuilla on tietoa kokemuskoulutuksesta niin toiminnassa mukana oleville kuin siihen vasta

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011 www.hoitokotipaivakumpu.fi Etukansi: Hoitokoti Päiväkummun työntekijä Elisa Laiho ja ryhmäkoti Vanamon asukas Tauno Naumanen (kuva: Anne

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013

Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset kustannukset. Työnohjaus. Tämän päivän työelämä on haastavaa 2012-2013 Awen Oy Asiakaslehti 2012-2013 Stefan Wallin Tämän päivän työelämä on haastavaa Leena Ollila Työnohjaus auttaa näkemään asiat uusin silmin Guy Ahonen Puutteellisesta työhyvinvoinnista tähtitieteelliset

Lisätiedot

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 2/2014 Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu KYVYT KÄYTTÖÖN 2/2014 PÄÄKIRJOITUS Anne

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Koko perhe neuvolaan

Koko perhe neuvolaan 14 8.11.2011 Miltä tuntuu eristäminen? Tue ylivilkasta lasta Terveydenhoitaja Marke Grönberg Koko perhe neuvolaan Tinnituksen monet hoidot n Pelot voi voittaa tekee päivästäsi mukavan UUTUUS - Miellyttävä

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

5 x. Hyvä kysymys. Suolaa haavoille -ekstra. maria pesonen Nainen nousee tuhkasta. oikeat otteet. puhu potilaan ehdoilla. oletko introvertti?

5 x. Hyvä kysymys. Suolaa haavoille -ekstra. maria pesonen Nainen nousee tuhkasta. oikeat otteet. puhu potilaan ehdoilla. oletko introvertti? No 16 17.12.2013 maria pesonen Nainen nousee tuhkasta oikeat otteet ergonomia s. 14 puhu potilaan ehdoilla seksuaalisuus s. 24 oletko introvertti? hyvinvointi s. 34 Suolaa haavoille -ekstra 5 x Hyvä kysymys

Lisätiedot