VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA"

Transkriptio

1 VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA Hannele Huhtala Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Medianomi (AMK) Viestinnän koulutusohjelma

2 TIIVISTELMÄ Huhtala, Hannele. Voima.fi yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen joukossa. Turku syksy 2004, 53 s. 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Voima yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen joukossa -opinnäytetyö analysoi suomalaisia yhteiskunnallisia kulttuurisivustoja. Analyysi koostuu yhteiskunnallisten kulttuurilehtien kartoituksesta ja sen jälkeen niiden verkkosivujen keskinäisestä vertailusta. Aineisto analyysiin on kerätty kolmesta verkkolehtiluettelosta: Helsingin yliopiston ylläpitämästä Suoma-luettelosta, Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n luettelosta sekä Yleisradion Lehtihuoneesta. Tiedot vertailutaulukkoon on pääasiassa etsitty lehtien verkkosivuilta, mutta sen lisäksi tietoa kerättiin sähköpostitse sekä puhelimitse. Yhteiskunnallisia ja/tai kulttuurilehtiä valikoitui vertailuun neljäkymmentä kappaletta. Vertailuosan taulukoissa tarkastellaan näiden sivustojen aktiivisuutta, rahoitusta, sisältöä ja tekniikkaa. Tutkielmassa on erityistarkastelussa yksi yhteiskunnallinen kulttuurijulkaisu, Voima-lehti ja sen verkkosivut. Voima-lehti ja sen verkkosivut ovat esimerkkinä, koska tämän opinnäytetyön tuoteosa on Voima-lehden verkkosivujen kehityssuunnitelma, joka on toteutettu yhteistyössä Voiman toimituksen kanssa. Vertailutulosten myötä tutkitaan Voima-lehden verkkosivujen nykytilannetta ja niiden tulevaisuutta. Vertailun päätulokset todistivat sen oletuksen, että yhteiskunnalliset kulttuurisivustot toimivat pääasiassa lehden arkistona ja esitteenä verkossa. Voiman verkkosivut ovat nyt syksyllä 2004 tällaisessa arkisto-esite-tilassa, joten verkkosivuille suunnitellut uudistukset nostavat Voiman verkkosivut tärkeäksi moniviestinnän välineeksi sekä yhteisön luojaksi yhteiskunnallisten kulttuurilehtien joukkoon. Asiasanat: joukkoviestimet, hypermedia, kulttuuri, uusmedia, vaihtoehtoliikkeet, vertaileva tutkimus, yhteiskunnalliset liikkeet, ympäristöjärjestöt

3 ABSTRACT Huhtala, Hannele. Voima.fi Among Finnish Societal Culture Websites. Turku Autumn 2004, Language: Finnish, 53 pages, 4 appendices. Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Programme in Communication and Media Arts The aim of the study is to analyse the websites of Finnish societal culture magazines by charting them and by comparing their web versions by their activity, contents, financing and technique. By the results of that comparison, Voima magazine s website is valued by its present situation and its future scenarios. The material was collected from three sources all of which list Finnish magazines in the Web: The Library of University of Helsinki collects a list called Suoma, The Union of Culture, Opinion and Science Magazines has a website which collects their magazines and The Finnish Broadcasting Company, Yleisradio, has a list of web magazines on their website called Lehtihuone. Data of these societal culture websites was collected to the comparison table mainly from the websites themselves but via s and phone calls as well. Through the charting of the websites, 40 websites were selected for the comparison. This sample showed that people who do the updating of the websites are not particularly proud of their work, because only from approximately ten websites it was easy to find either the updater or the activity of updating schedule. The main results of this comparison proved true the presumption that societal culture websites function mainly as archives and as brochures of the print magazine. Voima magazine is currently in this archive-brochure-stage. The planned renewals will make Voima s website an important medium and create a new web community. Key words: comparative research, culture, environmental movements, hypermedia, mass media, societal movements

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 YHTEISKUNNALLISET KULTTUURISIVUSTOT Tutkielmassa käytetyt termit Kartoitusvalintojen perusteita Verkkolehdet esiin Vertailuperiaatteet 15 3 TULOKSET Vertailun tulokset Aktiivisuus Rahoitus Sivustojen tehtävä verkossa Tekniikka Vain verkossa vai pelkästään paperilla Indymedia verkon haastajana Talous jarruttaa verkkokokeiluja 32 4 VOIMA-LEHTI JA VOIMA.FI ESIMERKKINÄ Voima-lehti Voiman verkkosivujen analyysi Voiman verkkosivut Voima-brändi Yhteiskunnalliset kulttuurisivustot ja Voima 37 5 YHTEENVETO Yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen analyysin anti Voima kehittyy 41 LÄHTEET 43

5 LIITTEET Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Suoma-luettelon lehdet kohdista Luonnonsuojelu. Luonto. Ympäristökysymykset sekä Politiikka. Tilastot. Työ. Vaihtoehtoliikkeet. Vähemmistökulttuurit. Yhteiskunta Kultti ry:n lehdet kohdista Yleiskulttuurilehdet, Yhteiskuntapoliittiset lehdet ja Ylioppilaslehdet Yleisradion Lehtihuone-verkkosivun lehtiluettelot kohdista Kulttuuri ja Politiikka Kartoitukseen valitut lehdet

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyöni kirjallinen osa on tutkielma, joka analysoi suomalaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisesti suuntautuneita verkkolehtiä. Analyysi koostuu yhteiskunnallisten kulttuurilehtien kartoituksesta ja vertailusta sekä Voima-lehden verkkosivujen kehittämisestä. Opinnäytetyöni tuoteosa on Voima.fi-sivuston kehityssuunnitelma, ja siksi opinnäytetyöni kirjallinen ja tuoteosa linkittyvät täysin yhteen. Kirjallisen osan analyysi antaa suuntaa sille, miten opinnäytetyöni tuoteosaa eli Voiman verkkosivuja kannattaisi kehittää. Voima-lehti määritellään sen verkkosivuilla yhteiskunnalliseksi kulttuurilehdeksi. Voiman artikkelit käsittelevät sekä kulttuuria että yhteiskuntaa monitahoisesti olematta kuitenkaan minkään puolueen tai ryhmän äänenkannattaja. Opinnäytetyöni tutkielmassa tarkoituksenani on etsiä ja kartoittaa nimenomaan sitä verkkolehtien alaa, jossa myös Voima toimii. Kartoittaminen opinnäytetyössäni tarkoittaa yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen etsimistä eri verkkolehtiluetteloista sekä näiden luetteloiden ilmoittamien julkaisujen rajaamista siksi kentäksi, jossa Voima-lehti toimii. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Voima-lehden kanssa ja sen tarpeita seuraten. Analyysiin on valittu suomalaisten verkkolehtien joukosta yhteiskunnalliset kulttuurilehdet. Päädyin valitsemaan vertailuun vain kotimaisia verkkolehtiä, koska kansainvälinen valikoima tällaisten lehtien parista olisi ollut valtava. Näiden yhteiskunnallisten kulttuurilehtien kesken teen vertailua sisällöstä, rahoituksesta ja sivustoilla käytetystä tekniikasta. Vertailuun tarkoituksenmukaisia viestimiä ovat esimerkiksi Kumppani, Vihreä lanka ja Z-lehti, jotka tarkkailevat ja kommentoivat yhteiskuntaa ihmisoikeudet huomioivasta ja kriittisestä näkökulmasta, jollaista myös Voima edustaa. Vertailun tiedot eri lehdistä on pääasiassa etsitty lehtien verkkosivuilta. Osaan toimituksista soitin ja osaan lähetin sähköpostia tarkistaakseni tietojen paikkaansa pitävyyden. Suurin osa vertailuun kerätystä materiaalista perustuu sivustojen sisällön havainnointiin. Havainnot keräsin vertailuksi taulukkoon, jonka mukaan sitten tein päätelmiä yhteiskunnallisista kulttuurisivustoista.

7 7 Sivustojen vertailussa tutkin muiden yhteiskunnallisten kulttuurilehtien verkkosivujen tehtävää ja merkitystä verrattuna lehtien painettuihin versioihin. Voiman sivuilla tällä hetkellä pääsisältönä on lehtiarkisto. Yhtenä oletuksena tutkielmassani oli, että yhteiskunnallisten lehtien verkkosivuilla on vain arkisto ja/tai keskustelupalsta. Vertailun myötä selvisi, että valitun neljänkymmenen lehden joukosta vain kahdeksalla verkkosivustolla oli joko keskustelupalsta tai siihen rinnastettava vieraskirja. Lehtiä arkistoitiin jossain määrin lähes kahdellekymmenelle verkkosivustolle. Opinnäytetyössäni pyrin kehittämään Voiman verkkosivuja ja pohdin, tarvitseeko yhteiskunnallinen kulttuurilehti verkkoa muuhun kuin arkistoksi. Tavoitteena on tarkastella myöskin sitä, miten yhteiskunnallisten kulttuurilehtien verkkosivut rahoitetaan. Rahoitusta voidaan verkon kautta saada tilaus-, tuotemyynnillä, apurahoilla tai mainosmyynnillä. Yksi vaihtoehto on, että verkkoa varten ei ole erityistä omaa rahoituskanavaa. Tutkin, onko digitaalisen sisältötuotannon liiketoiminnalla mitään mahdollisuuksia toimia päärahoittajana Voiman verkkosivuilla. Koska Voima on ilmaisjakelulehti, on oletettavaa, että myös Voiman verkkopalvelut olisivat ilmaisia. Mielenkiintoinen ajatus olisi sekin, että vaikka Voiman painettu versio on ilmaisjakelulehti, verkossa toimiva Voima.fi tarjoaisikin jotain sellaisia palveluita, joista lukijat maksaisivat mielihyvin. Analyysin tavoitteena on kuitenkin etsiä mahdollisuuksia, joilla Voima.fi saataisiin toimivaksi, selkeäksi ja tarpeelliseksi verkkosivustoksi, mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Tällaisista palveluista haaveilevat varmasti kaikki verkkoon siirtyneet suomalaiset lehdet, sillä verkosta on vaikea saada taloudellista hyötyä. Osana tutkimusta kartoitan myös verkkolehtien teknistä tasoa: minkälainen on sivujen käyttöliittymä ja miten sivut on ylipäätään toteutettu. Tämä vertailu auttaa selvittämään, miten paljon lehdet haluavat nähdä vaivaa verkkosivustojensa eteen. Jos sivuilla käytetty tekniikka ei ole kovin ihmeellistä eikä käyttäjäystävällisyys ole mainittavaa, on oletettavaa, että sivujen kehittelyyn ei ole muutenkaan käytetty sisällöntuotannon ammattilaisia. Tämä johtaa ajattelemaan, että verkkoversio on koettu vain jonkinlaiseksi pakoksi, jolloin varsinaisena lähtökohtana ei ole ollut lukijoiden palveleminen. Teknillisen korkeakoulun professori Hannu H. Kari ennustaa Internet-verkon romahtavan lopullisesti muutaman vuoden sisällä (Kuivalainen 2004, elektroninen

8 8 dokumentti). Karin ennustukseen uskominen saa verkkosuunnittelun tuntumaan turhalta työltä. Toivottavaa on, että tällaisilla uhkakuvilla Internetin käyttöä saadaan kuitenkin siistittyä roskapostista ja muista epäluotettavuustekijöistä siten, että Internet säilyy uskottavana ja luotettavana viestimenä.

9 9 2 YHTEISKUNNALLISET KULTTUURISIVUSTOT 2.1 Tutkielmassa käytetyt termit Selvitän tutkielman alussa muutamia termejä ja merkityksiä, jotka toistuvat tekstissä usein. Tutkielmatekstini on suunnattu henkilöille, jotka ovat perehtyneet hieman verkkoviestintään. Kirjoittaessani pelkästä Voima-lehdestä käytän välillä vain nimeä Voima. Voiman verkkosivuista käytän joko nimitystä Voiman verkkosivusto tai Voiman verkkosivut. Verkkosivustoista puhuttaessa yksi sivu on vain yksi sivu verkkosivuilla, ja näistä sivuista muodostuu verkkosivusto. Voiman verkkosivustosta eriytän vielä Voima.fi-osion, joka tarkoittaa sitä osiota, joka eroaa pelkästä Voiman verkkolehdestä. Voima.fi on siis se osa Voiman verkkosivustosta, joka nyt tämän tutkielman aikana, ja sen myötä, on kehitteillä. Voima.fi-osan kehittäminen on osa koko Voima-lehden verkkosivujen uudistusta, mikä koostuu tästä nimenomaisesta uudesta Voima.fi-osasta sekä verkkosivuilla jo olevan informaation sekä linkkien järkeistämisestä. Uuteen Voima.fi-osioon on suunnitteilla muun muassa keskustelupalsta. Etsin vertailuun Voima-lehden tapaisia julkaisuja, jotka käsittelevät yhteiskuntaa ja kulttuuria jollakin tapaa valveutuneesti. Analyysiin en valinnut lehtiä tai verkkosivuja, jotka toimivat yksinomaan jonkun yhteisön tiedotekanavana tai kotisivuna, vaan viestimiä, jotka käsittelevät artikkeleissaan yhteiskuntaa tai kulttuuria. Voima-lehteä määritetään sen verkkosivuilla yhteiskunnalliseksi kulttuurilehdeksi ( Voima-info. Voima-lehden www-sivu ). Löytääkseni Voiman tyyppisiä julkaisuja, otin lähtökohdaksi aktiivisen yhteiskunnallisuuden ja kulttuurilehtimäisyyden. Käytän tutkielmassani kaikista kartoitukseen ja vertailuun valituista sivuista nimitystä yhteiskunnalliset kulttuurisivustot, vaikka osa lehdistä on hyvin vahvasti suuntautunut vain joko yhteiskunnallisiin asioihin tai kulttuuria koskeviin artikkeleihin. Analyysiin valitut lehdet ovat erilaisia keskenään myös siinä, että osa ilmestyy vain verkossa ja lehtien verkkoversioiden sisällöt vaihtelevat paljon. Tässä tutkielmassa erityisessä tarkastelussa ovat nimenomaan verkkosivut, joten helpottaakseni kaikista

10 10 neljästäkymmenestä lehdestä puhumista käytän määritelmää sivustot, enkä erittele sitä, että osalla lehdistä on olemassa paperiversio ja osalla ei. Yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen kartoitukseen vertailuun hain lehtiä kolmesta eri lähteestä. Ensimmäinen lähde oli Suoma, Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämä luettelo kotimaisista verkkolehdistä. Toinen lähde kartoituksen pohjaksi on Kultti ry:n eli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton verkkosivut. Kolmanneksi tarkistin vielä Yleisradion verkkosivuilla olevan Lehtihuoneen ja sen verkkolehtivalikoimat. Näistä kartoituksen pohjaluetteloista käytän niiden tarkempien esittelyjen jälkeen nimityksiä Suoma, Kultti ja Lehtihuone. Lähtökohtani on, että tutkielmani lukija osaa käyttää eri verkkoselaimia, ymmärtää, että sivut luodaan HTML-koodilla ja tietää, mikä palvelin on. Hankalien termien määrittelemiseen olen käyttänyt verkosta löytyvää Sfnet-keskustelufoorumin viestintään keskittyvän ryhmän Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin -palstaa. 2.2 Kartoitusvalintojen perusteet Analyysin kartoitusosan tarkoituksena on löytää suomalaisia yhteiskunnallisia kulttuurisivustoja tai verkkosivuja, jotka pyrkivät viestimään yhteiskuntaa ja/tai kulttuuria koskevista asioista toimitetuilla artikkeleilla. Kartoitukseen löydetyt yhteiskunnalliset kulttuurilehdet vertailin keskenään analyysin toisessa osassa. Analyysitulosten tavoitteena on auttaa kehittämään Voiman verkkosivuja ja erityisesti sinne kaavailtua erillistä Voima.fi-osiota. Kartoituksen pohja on Suomasta, suomalaisten verkkosivujen luettelosta, jota ylläpitää Helsingin yliopiston kirjasto. Tämä suomalaisten verkkolehtien luettelo sisältää noin 770 nimekettä (Suoma 2004). Suoman luetteloimia verkkolehtiä pystyy selaamaan joko aakkosjärjestyksessä tai esimerkiksi alanmukaisessa luettelossa. Suomalla on oma toimituskuntansa, ja luetteloa päivitetään säännöllisesti. Suoman verkkosivuilla luetteloidaan ne periaatteet, joita seuraamalla lehdet on sinne kerätty. Luettelon toimituskunnalla on Suomaan sisällytettävien lehtien valintaoikeus,

11 11 erikseen määriteltyjen valintakriteerien pohjalta (liite 1). Suoman toimituskunta saa tietoja uusista lehdistä ensisijaisesti julkaisijoilta itseltään, suoraan verkosta eri hakuohjelmien tai linkkien avulla sekä muista kotimaisista lehtiluetteloista. Suoman toimituskunta hyödyntää myös paperijulkaisujen tietoja rinnakkaisista verkkoversioista. (Suoma 2004.) Suoma-luetteloon kerätään julkaisuja, jotka sisältävät toimitettuja artikkeleja, joilla on oma nimi ja julkaisuja, joita päivitetään säännöllisesti (Suoma 2004). Nämä periaatteet toimivat myös tämän kartoituksen pääperiaatteina, pienillä lisäyksillä tosin, jotka määritellään tämän luvun lopussa. Suoma-luetteloon ei kerätä yksityisten eikä yhteisöjen kotisivuja. Suomasta jäävät pois myös painetun lehden esite- ja tilaustietoja sisältävät sivut, joissa artikkeleita on vain näytteeksi. Suomaan eivät myöskään pääse vuosikertomukset, -raportit tai -katsaukset eivätkä tietokannat, hakukoneet, chattilistat eivätkä uutispalvelut. (Suoma 2004.) Nämä rajataan pois myös yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen kartoituksesta. Suomasta valitsin kartoitukseen verkkolehtiä luonto- ja politiikan alan luetteloista. Suoman luetteloon kohdassa Luonto ja ympäristö kuuluu alaotsikon määritelmän mukaan luontoa, luonnonsuojelua ja ympäristökysymyksiä käsitteleviä verkkolehtiä (liite 1). Kategorian "Luonto ja ympäristö" alaisuudesta valitsin kartoitukseen erityisesti lehtiä, jotka toimivat Voima-lehden kanssa samalla yhteiskunnallisella kentällä luonnonsuojelun kautta. Toinen kartoitukseen kuuluva lehtiluettelo on Suoman kohdasta Oikeus, politiikka ja yhteiskunta. Kartoitukseen valittu lehtilista tämän otsikon alta luetteloi verkkolehdet, jotka käsittelevät politiikkaa, tilastoja, työtä, vaihtoehtoliikkeitä, vähemmistökulttuureita ja yhteiskuntaa (liite 1). Toinen lähde kartoituksen pohjaksi on Kultti ry:n eli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton verkkosivut. Kultin lehdet on jaoteltu erilaisten kulttuurilehtien luetteloihin, yleisiin kulttuurilehtiin, yleisiin mielipidelehtiin, yhteiskuntapoliittisiin, sosiaalialan, ylioppilas-, musiikki- ja tiedelehtiin (Kultti 2004). Näistä luetteloista kartoitukseen valikoituivat ylioppilaslehdet, lehdet yleisten kulttuurilehtien ja yhteiskuntapoliittisten lehtien luetteloista (liite 2). Näistä lehdistä varsinaiseen kartoitukseen otetaan mukaan yhtälailla kuin Suoma-luettelon lehdistä vain sellaiset lehdet, joilla on toimiva verkkolehti. Kultin ja Suoman luetteloiden lehdissä on muutamia päällekkäisyyksiä. En

12 12 myöskään käsittele yleisesssä analyysissa Voiman verkkosivustoa, joka on myös luetteloituna Kultin sivuille, koska käsittelen Voimaa erityistapauksena luvussa 4. Kultin verkkosivuilla ei ole erillisiä sääntöjä sille, minkä perusteella liittoon otetaan lehtiä. Liitto on kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehdille tarkoitettu, joten lehdet rajautuvat pääsääntöisesti liiton nimen mukaan. Kultissa on yhteensä yli 150 jäsenlehteä, jotka käsittelevät muun muassa kulttuurin ilmiöitä, tieteitä ja taiteita, politiikkaa ja yhteiskuntaa sekä ympäristöä. (Kultti 2004.) Kolmas täydentävä lähde Suoman ja Kultin lehtiluetteloille on Yleisradion verkkosivuilta löytyvä Lehtihuone. Ylen lehtiluettelossa ei mainita mitään periaatteita, joiden mukaan sinne on lehtiä valittu. Lehtihuoneen kategorioista Kulttuurin ja Politiikan -alojen lehdet täydentävät kartoitusvalikoimaa. Kartoituksen lehdet rajautuivat näistä pohjaluetteloista ensinnä Suoman verkkosivuilla lueteltujen sääntöjen mukaan (liite 1). Toinen tärkeä rajaava tekijä kaikkien pohjaluetteloiden lehtiä tarkasteltaessa oli se, oliko lehdellä ylipäätään aktiivisia kotisivuja tai toimivaa linkkiä. Aktiivisuuden määritelmänä oli se, että oliko sivuja päivitetty vuoden 2004 puolella. Pohjaluetteloihin oli jäänyt muutamia "haamulinkkejä", jotka eivät johtaneet mihinkään eikä mainittuja verkkolehtiä enää löytynyt esimerkiksi eri hakuohjelmilla. Myöhemmin luvussa 3.2 käsittelen näistä pelkän verkko- tai koko toimintansa lopettaneista lehdistä vertailun kannalta tärkeimpiä ja mielekkäimpiä verkkoversioita. Luvussa 3.2 tarkasteltavilla toimintansa lopettaneilla lehdillä on yhä verkossa vanhat sivut, jotta niitä voi tarkastella. Suoman listauksien joukkoon oli päässyt muutamia lehtiä, jotka eivät täyttäneet sivuston omia säännöksiä. Kartoitukseen pääsyä rajoitti vielä omat havaintoni niiden sisällöstä. Jotkut lehdet ilmoittivat olevansa jonkun yhteisön kotisivu tai tiedoteväylä, joiden piti olla rajattuna pois Suomasta. Pelkät kotisivut tai kapeakatseiset tiedoteväylät eivät sisällä toimittetuja artikkeleita eivätkä ne ole varsinaisesti verkkolehtiä, joten ne eivät kuuluneet tähän kartoitukseen. Kaikkien kolmen pohjaluetteloiden lehdet rajautuivat näiden periaatteiden myötä.

13 13 Luetteloiden lehtiä valikoitui analyysistä ulos myös pelkästään niiden luonteen vuoksi. Oletuksena oli löytää vertailuun yleiskulttuurisia ja yhteiskunnallisesti jollakin tapaa valveutuneita verkkolehtiä. Jos lehti oli liian ahtaasti tietyn kulttuurin osaan suuntautunut tai yhteiskunnallisista asioista piittaamaton, en kelpuuttanut sitä mukaan analyysiin. Hain analyysiin tietoisesti samantyyppisiä lehtiä kuin Voima-lehti Verkkolehdet esiin Kartoituksen pohjana toimii Suoma, jonka alanmukaisesta luettelosta kohta Luonto ja ympäristö edustaa laajasti kartoitukseen sopivaa materiaalia. Luonto ja ympäristö -kohdan alaotsikko määrittää tähän kategoriaan kuuluvan luontoa, luonnonsuojelua ja ympäristökysymyksiä käsittelevät verkkolehdet, yhteensä 13 kappaletta (liite 1). Toinen otsikoltaan kartoitukseen kuuluva alaotsikko löytyy Suomasta kohdasta Oikeus, politiikka ja yhteiskunta. Kartoitukseen valittu kohta tämän otsikon alta luetteloi verkkolehdet, jotka käsittelevät politiikkaa, tilastoja, työtä, vaihtoehtoliikkeitä, vähemmistökulttuureita ja yhteiskuntaa, ja näitä verkkolehtiä on yhteensä 63 kappaletta (liite 1). Näistä osan voi suoraan karsia kuulumattomiksi tähän kartoitukseen väärän aihealueen takia, sillä otsikko kattaa monen alan lehtiä. Tällaisia olivat esimerkiksi Yhteiskunnallisen tietoarkiston FSD newwws -sivustot (suomeksi ja englanniksi) sekä erilaiset ulkosuomalaisten lehdet (kuusi kappaletta) ja ammattiyhdistyslehdet (yksitoista kappaletta). Muut kartoitukseen kuulumattomat verkkolehdet toimivat joko jonkun yhdistyksen tiedotteiden tai tutkimustulosten julkaisujärjestelmänä vailla journalistista sisältöä tai käsittelevät yksipuolisesti jonkun tietyn yhteiskunnallisen ryhmän asioita. Edellisestä esimerkkinä Työsuojelurahaston Tiedon silta -lehti, jälkimmäisestä esimerkkinä toimii Svensk Framtid -verkkosivusto. Näiden kahden alaotsikon, "Luonto ja ympäristö" sekä "Oikeus, politiikka ja yhteiskunta", alta Suomasta verkkolehtiä löytyy yhteensä 75 verkkolehteä; yksi lehti (Vihreä lanka) on kirjattu molempiin kategorioihin. Varsinaisesta kartoituksesta Suoma-luettelon lehdistä ensimmäisenä rajautuvat pois sellaiset lehdet, jotka eivät enää ilmesty. Ympäristöverkkolehdistä Suoman mukaan kaksi

14 14 lehteä on lopettanut toimintansa. Politiikan puolen verkkolehdistä toimintansa on lopettanut yhteensä kymmenen lehteä. Toinen samankaltainen syy kartoituksen ulkopuolelle joutumisesta on se, että linkki ei toimi. Suoma ilmoittaa näin Ville Konttisen Kollaasi-verkkolehdestä. Sen lisäksi kartoitukseen ei tule myöskään Helsingin kokoomuksen Elävä Helsinki -lehteä, koska sen palvelinta ei löydy. Kartoituksen ulkopuolelle rajautui myös esimerkiksi Suomi paremmaksi -sivusto, sillä se oli jonkun yksityishenkilön luoma kotisivu. Suoman verkkosivuila oli maininta näiden muutaman linkin yhteydessä, että lehti on lopettanut toimintansa tai että linkki ei toimi. Lehtiä kartoittaessa löytyi kuitenkin useita muita lehtiä, joiden ilmestymisestä ei ollut ajankohtaista tietoa Suomassa. Kultin luetteloista kartoitukseen valikoituivat ylioppilaslehdet (kuusi kappaletta), lehdet yleiskulttuurilehtien (26 kappaletta) ja yhteiskuntapoliittisten lehtien luetteloista (19 kappaletta) (liite 2). Näistä lehdistä osa oli jo mainittu Suoman lehtiluetteloissa. Muutamilla Kultin lehdillä ei ole lainkaan verkkosivuja. Osa Kultin lehdistä rajautui pois kartoituksesta liian suppean yleisön vuoksi. Tällaisesta lehdestä esimerkkinä toimii yleiskulttuurilehtien alle luetteloitu Laiva-lehti, joka esitellään sivuilla laivahistoriallisena erikoisaikakausilehtenä (Kultti 2004). Yleisradion Lehtihuoneen kategorioista Kulttuurin ja Politiikan -alojen lehdissä oli useita päällekkäisyyksiä sekä Suoman että Kultin kanssa. Lisäksi erityisesti "Politiikan" alle oli jaoteltu suuntaukseltaan niin kapeakatseisia lehtiä, että ne eivät edusta tämän vertailun yleiskulttuurista ja yleisyhteiskunnallista linjaa. Yhteensä tarkempaan kartoitukseen ja vertailuun rajautui lehtien verkkoversioiden selailulla Suoman ja Kultin luetteloista sekä Lehtihuoneista reilut kuusikymmentä lehteä. Tästä määrästä lopulliseen vertailuun pääsi mukaan neljäkymmentä verkkolehteä, jotka tarkemmin tarkasteltuina soveltuivat tähän tutkielmaan. Muutamat lehdet erityisesti politiikan saralta toimivat liian tiukasti vain kulloinkin kyseessä olevan puolueen tiedotekanavina. Myös Kulttuurilehti Ei rajautui ulos vertailusta, koska sen ilmestyminen oli loppunut kokonaan, vaikka lehden yhteystiedot näkyivät yhä Kultin listalla. Muutamien lehtien verkkosivut ovat uudistusten alla eikä lehdistä löytynyt verkosta kuin maininnat, kuten esimerkiksi Ydin-lehdestä. Muutamat lehdet rajautuivat vertailun ulkopuolelle myös sen takia, että vaikka sivuilta ei löytynyt tietoa edellisestä

15 15 päivityksestä, sivustoilla olevat keskustelut olivat hiljenneet muutamia vuosia sitten. Tällaisesta esimerkkinä toimii Eko.fi-verkkolehti, jossa viimeisin keskusteluaihe on kirjattu vuodelta Vertailuun rajautuneet neljäkymmentä lehteä ovat kattava valikoima yhteiskunnallisista kulttuurisivustoista. On valitettavaa, jos vertailun ulkopuolelle on jäänyt joitakin relevantteja lehtiä, joita ei ole listattu Suomaan, Kulttiin tai Lehtihuoneisiin. Keinoja täydelliseen verkkolehtien kartoitukseen on kuitenkin vaikea keksiä. Koko ajan myös syntyy uusia verkkopalveluita ja lehtien verkkosivustoja uudistetaan, joten tämä vertailu kattaa lähinnä vain tilanteen syksyllä Vertailuperiaatteet Vertailuperiaatteet hakivat muotoaan niistä ajatuksista, joilla Voiman verkkosivuja haluttiin uudistaa. Tärkeimmät lähtökohdat vertailulle ovat sisältö ja rahoitus. Aktiivisuus ja tekniikka ovat taustoittamassa sisältöön ja rahoitukseen liittyviä tietoja. Vertailuun vaikutti myös aiemmat tutkimukset, tärkeimpänä Tampereen yliopiston pro gardu -tutkimuksen perusteella julkaistu Verkkoviestinnän eväät (Kuusisto & Pippuri 1998), jonka tutkimustuloksiin palaan myöhemmin tässä luvussa. Opinnäytetyöni analyysin tutkimusosassa on lueteltuna ja tarkasteltuna kartoitetut kotimaiset yhteiskunnalliset kulttuurisivustot vertailutaulukossa (liite 6). Tietoja taulukkojen kategorioihin on ensisijaisesti haettu lehtien verkkosivuilta. Sen lisäksi lähetin sähköpostia lehtiin, joiden sivuilta tietoja ei löytynyt ja osaan toimituksista soitin. Muutama lehti jäi vertailuun, vaikka virallisia vastauksia toimituksista ei saanutkaan. Tällaisesta esimerkkinä on Tuuhea-lehti, joka on ilmestynyt kaksi kertaa, kerran vuosina 2003 ja Koska lehti ilmestyy vain kerran vuodessa, sen toimitusta on vaikea tavoittaa muiden töiden parista. Kulttuurilehtituesta tietoja löytyy opetusministeriön verkkosivuilta ("Kulttuurilehtituki 2004". Opetusministeriön www-sivu ). Se, että lehti saa opetusministeriön kulttuurilehtitukea ei välttämättä tarkoita sitä, että rahaa käytettäisiin verkkosivujen ylläpitoon. Muutamat vertailuun valikoiduista lehdistä ovat ylipäätään hyvin pienen

16 16 budjetin lehtiä. Lehden toimitus saattaa koostua yhdestä kahdesta ihmisestä, jotka tekevät kaiken taitosta jakeluun. Näillä pienillä ruohonjuuritason lehdillä on vain muutamia ulkoistettuja työtehtäviä ja niistäkin saatavat palkkiot hyvin nimellisiä. Muutamasta lehdestä vastanneet päätoimittajat tai muut vastaavat toimihenkilöt huomauttivat erityisesti siitä, että vaikka lehti saakin kulttuurilehtitukea, siitä ei paljoa pystytä suuntaamaan verkkolehden puolelle. Tukirahoituksen vertaileminen kuvastaa sitä, miten pienellä panoksella voidaan saada vaihtelevaa materiaalia verkkoon. Yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen budjetit eivät ylipäätään ole suuria, mutta tietoverkkojen hyväksikäyttöä pystyy järkeistämään hyvin vähäisilläkin resursseilla. Vertailu koostuu neljästäkymmenestä lehdestä, joista kahdeksan ilmestyy vain verkossa. Kuusi lehdistä on eri kaupunkien ylioppilaslehtiä. Ainoastaan yksi lehdistä on ruotsinkielinen, muut lehdet ilmestyvät suomeksi. Lehtiä tarkastellaan taulukossa neljästä eri osa-alueesta käsin. Vertailuun on kirjattu tiedot kunkin lehden ja verkkosivun aktiivisuudesta, rahoituksesta, sisällöstä ja tekniikasta. Nämä osa-alueet on lajiteltu tiukemmiksi kategorioiksi, joiden mukaan vertailin verkkolehtiä keskenään. Vertailutaulukkoon on kirjattuna painetun lehden ja verkkolehden ilmestymisaktiivisuus. Tämä taulukointi auttaa hahmottamaan sitä aikataulua, jolla sekä lehti- että verkkoversiot ilmestyvät. Aktiivisuus-otsikon alle on kirjattu tiedot siitä, kuka tekee verkkopäivityksen. Vaihtoehtoina tässä olivat esimerkiksi webmaster, verkkotyöntekijä tai painetun lehden toimittaja. Vertailuun on kirjattu myös erilaiset rahoitusvaihtoehdot. Tämä osio selventää sitä, millä taloudellisilla tavoilla yhteiskunnallisia kulttuurisivustoja ylläpidetään verkossa. Rahoitus-otsikon alle on kirjattu tiedot siitä, onko kulloisellakin verkkosivustolla mainosbannereita vai ei. "Tilaajarajoitteisuus"-otsikon alla vertaillaan sitä, onko verkkolehti rajattu vain painetun lehden tilaajille tai tarvitseeko lukijan ylipäätään rekisteröity maksullisesti tai maksuttomasti verkkolehden sivuille tultaessa. Rahoituksessa vertaillaan myös, onko verkkosivustoilla rahatoimintoja, joiksi lasketaan mahdollisuus tilata joitakin lehteen liitettäviä tuotteita tai itse lehteä. Yksi mahdollisuus on maksullinen arkisto. Rahoitus-otsikon alla on myös vertailu siitä, mistä lehdet saavat

17 17 tukirahoitusta. Osa lehdistä toimii tukijäsenten taloudellisellä avustuksella, osa saa kulttuurilehtitukea opetusministeriöltä tai jonkun puolueen tukea toimiessaan tämän äänenkannattajana ja jotkut lehdet saavat muuta tukea. Yleistä-otsikon alle on kirjattuna, mitä tämä muu tuki on. Muu tuki saattaa olla esimerkiksi jonkun järjestön tukea, jos kyseessä on järjestön alaisuudessa toimiva lehti. Kahdessa eri kategoriassa arvioin sivustoja 1 4-asteikolla, nämä kategoriat ovat Sisältö-yläotsikon alta "Sisältö" ja Tekniikka-otsikon alta "Toimivuus". Näissä kahdessa kategoriassa vertailun on kuitenkin subjektiivista, sillä vertailuun ei osallistunut muita käyttäjiä. "Sisältö"-osiossa arvioin sivustoilta löytyvää tiedon määrää ja sen yksiselitteisyyttä. Erinomaisen arvosanan neljä (4) sivusto sai, jos sivustolta oli yksinkertaisesti löydettävissä tiedot ensinnäkin siitä, mistä oli kyse eli kuka julkaisi ja mitä. Sen lisäksi arviointi koski sivuille kerättyä materiaalia ja sen monipuolisuutta. Monipuolisuutta mittasi se, miten paljon ja millä tavalla sivuille siirretty painetun lehden materiaali oli suhteutettu verkkoversion omaan materiaaliin. Sisältö-yläotsikon alle on kerätty myös tiedot kunkin lehden tehtävästä ja toimenkuvasta verkossa sisällönarvostelun lisäksi. "Info"-osa vertailee tietoja siitä, onko verkkolehti arkisto, esite printistä, jäsenhankinnan väline, kulttuurin tekijä vai joidenkin vaihtoehtojen yhdistelmä. Kulttuurin tekijänä verkkosivusto toimii joko tapahtumakalenterina tai vahvasti jonkun kulttuurisen suuntauksen äänenkannattajana. Kukin lehti on myös kategorioitu "Painotus"-alaotsikon alle joko yhteiskunnallisten lehtien tai kulttuurilehtien puolelle. Tästä luokituksesta poikkeuksena ovat ylioppilaslehdet, joiden toimiala on hyvin vahvasti kiinni sekä kulttuurissa että yhteiskunnassa. Kaikista sivuista on taulukoituna, kuinka paljon sivuilla on varsinaista omaa, verkkoa varten toimitettua materiaalia. "Omaa materiaalia" -alaotsikon alle on kirjattu se, jos sivustolla on pelkästään verkkosivuille toimitettuja artikkeleita, mutta myös sivustoilta mahdollisesti löytyvät keskustelupalstat ja linkkisivut. Pelkästään verkossa toimivista verkkolehdistä on kirjattuna myös, jos niillä on keskustelupalsta sivuillaan, jotta analyysistä saisi tarkan kuvan keskustelupalstan merkityksestä. Tämä tutkielma ei ole varsinaisesti tekniikkaan perehtynyt, eikä tarkoituksena ole tyhjentävästi käydä läpi eri koodausmenetelmiä eikä sen enempää miettiä, että miten kulloiset verkkoversiot toimivat. Tekniikka-osioon on kirjattu, onko sivuilla käytetty

18 18 HTML-tekniikan apuvälineitä, kuten esimerkiksi APS- tai PHP-skriptausympäristöjä. PHP on erityisesti www-ympäristöön suunniteltu ohjelmointikieli ja ASP on samankaltainen kieli, mutta Microsoftin luoma. Myös näiden seikkojen kirjaamisellä on pääteltävissä jotain siitä innosta, joilla verkkosivuja on tehty. Poissuljettua ei ole, etteivätkö verkkosivut, joiden luomiseen on vain käytetty perus-html:ää, voisi olla tyylikkäät ja toimivat. Eikä vastaavasti oletuksena ole, että APS- tai PHP-skriptausympäristöjä hyväksikäyttävät sivustot olisivat automaattisesti parempia. Havainnollista on nähdä, minkä verran yhteiskunnallisten kulttuurisivustojen keskuudessa käytetään www-kehitystyökalujen mahdollisuuksia. Tekninen edelläkävijyys voi houkutella verkkolukijoita tyylikkäille sivustoille, mutta luultavasti tärkeämpää olisi tehdä se sisällöllä. Tekniikka-otsikon alle on "Toimivuus"-osaan vertailin sivujen käyttäjäystävällisyyttä arvosanoilla huonosta (1) erinomaiseen (4). Vaikuttavina tekijöinä olivat verkkosivuston ulkonäkö sekä linkkien loogisuus. Linkkien loogisuutta määrittää esimerkiksi se, onko navigaatiopalkki tai -palkit joka sivulla sama ja miten sivujen välillä pystyy liikkumaan. Navigaatiopalkkien mahdollinen vaihtelu saman sivuston sisällä ei mielestäni edusta hyvin toimivaa käyttöliittymää. Taulukon viimeiseen kategoriaan "Yleistä" on kirjattuna tiedot kunkin lehden mahdollisesta taustaorganisaatiosta ja siitä, jos lehti saa "muuta tukea". Tähän yleiseen osaan keräsin muutamilla sanoilla joitain huomioita kustakin verkkosivustosta, jotta muistaisin vertailua tehdessäni verkkosivujen yleisilmeen. Suomalaisten yliopistojen verkkolehdistä on julkaistu aiemmin vuonna 1998 Tampereen yliopistossa tiedotusopin laitoksella käytettävyystutkimus Verkkoviestinnän eväät -kirjassa (Kuusisto & Pippuri 1998). Tutkimuksen yhteydessä tekijät kehittivät Tampereen yliopiston Campus-verkkolehteä aiempaa paremmin toimivaksi ja helppolukuisemmaksi. Tutkimuksessaan Kuusisto ja Pippuri kävivät läpi kahdeksantoista suomalaisen korkeakoulun verkkosivut ja etsivät niiltä joko tiedotus- tai muuta lehteä. Sen lisäksi he tarkastelivat kahtatoista amerikkalaista yliopiston kampuslehteä löytääkseen hyviä ja toimivia malleja, joita sitten käyttää hyväksi Tampereen yliopiston Campus-verkkolehteä uudistaessaan. (Kuusisto & Pippuri 1998, 87.)

19 19 Kuusiston ja Pippurin tutkimus on joulukuussa 1997 valmistunut pro gradu -tutkimus. Heidän tutkimuksensa painottuu erityisesti korkeakoulujen sisäisiin lehtiin, joilla ei varsinaisesti ole sisältöarvoa muille kuin kulloinkin kyseessä olevan yliopiston henkilökunnalle tai opiskelijoille. Kuusiston ja Pippurin tutkimus kartoitti näiltä verkkosivuilta osaksi samanlaisia asioita, joita tässä opinnäytetutkielmassa analysoidaan. Sinällään Verkkoviestinnän eväät -kirjan tutkimuskohteet eivät kuitenkaan kuulu yhteiskunnallisten kulttuurilehtien joukkoon, niinpä näiden Kuusiston ja Pippurin vertailemien verkkolehtien kehitys vuoteen 2004 mennessä ei ole osana tätä tutkielmaa. Yleiset huomiot verkkolehdistä vuonna 1997 kuitenkin ovat mielenkiintoisia ja vertailtavia tämän tutkielman tulosten kanssa. Tekijät kiinnittivät huomiota siihen, miltä sivut näyttivät ja miltä niiden lukeminen verkosta tuntui (Kuusisto & Pippuri 1998, 91). Vaikka tietoteknillinen kehitys on ollut päätä huimaavaa viime vuosien aikana, Verkkoviestinnän eväät -kirja kattaa useita yhä hyödyllisiä neuvoja siitä, miten tavoittaa lukijat verkossa. Vuonna 1997 tilanne oli kuitenkin siinä mielessä erilainen, että vasta harvat kotimaiset päivälehdet olivat siirtyneet verkkoon. Vuonna 2004 on jo pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että jokaisella päivälehdellä on jokin verkkoversio olemassa. Kuusisto ja Pippuri huomioivat tutkimuksessaan, että verkkolehti tulisi suunnitella näytölle. Verkkolehtiä vertaillessa Kuusisto ja Pippuri tarkkailivat, oliko kulloisenkin lehden verkkoartikkeleissa käytetty väliotsikoita tai olivatko artikkelit ylipäätään toimitettuja verkkoon (1998, 44&60). He eivät usko, että verkkojulkaisu voisi viedä päivälehtien aseman esimerkiksi aamukahvipöydässä, mutta Kuusisto ja Pippuri (1998, 53) uskovat, että lehdillä on useita syitä siihen, miksi verkkoversion tekeminen kannattaa. Kuusiston ja Pippurin tutkimuksen (1998, 54) mukaan verkkoon siirtyminen saattaa tulevaisuudessa tuoda lehdelle taloudellista hyötyä tai ainakin verkossa on tarjolla uusia ulottuvuuksia journalismille. Nämä seikat ovat mielenkiintoisia tätä opinnäytetutkielmaa tehtäessä. Kuudessa vuodessa keinot ainakaan taloudellisen hyödyn saamiselle verkosta ei näytä parantuneen. Tähän palataan seuraavassa luvussa Tulokset.

20 20 3 TULOKSET 3.1 Vertailun tulokset Ensimmäinen silmiinpistävä huomio analyysiin valituista neljästäkymmenestä sivustosta oli se, että kolmeltakymmeneltä sivustolta oli mahdotonta löytää tietoja joko siitä kuka tekee verkkopäivityksen tai miten usein tai milloin viimeksi verkkosivuja oli päivitetty. Lopulliseen vertailuun valituista sivustoista kolmen lehden verkkopäivitystiedot jäivät saamatta määräaikaan mennessä tarkistuskierrosten jälkeen. Nämä lehdet olivat kuopiolainen kulttuuriverkkolehti Artemix, Sosialistiliiton kuukausilehti Murros ja kaksi kertaa ilmestynyt kulttuuriverkkolehti Tuuhea. Nämä lehdet ovat mukana vertailussa niiltä osin, mitä kunkin lehden tietoja oli löydettävissä niiden verkkosivuilta. Analyysin taustaa kuvaa se, että painotukseltaan kulttuurisen luokituksen sai yhdeksän lehteä, jotka edustavat 22,5 prosenttia koko vertailusta. Yhteiskunnallisia taas oli 25 lehteä (62,5 prosenttia). Viisitoista prosenttia eli kuusi lehteä jäi yhteiskunnallisuuden ja kulttuurin välille. Nämä lehdet olivat vertailussa mukana olleet ylioppilaslehdet. Rajanveto ei tietysti ollut helppoa kaikkien muiden lehtien kohdalla, mutta ylioppilaslehdet osallistuvat kaikkein selkeimmin sekä kulttuuri- että yhteiskunnallisiin asioihin Aktiivisuus Yhteiskunnallisista kulttuurisivustoista pelkästään verkossa ilmestyy kahdeksan lehteä eli viidennes kokonaisotoksesta. Yhteiskunnallisista kulttuurijulkaisusta paperiversiona ilmestyy viisi kertaa tai harvemmin vuodessa kolmetoista lehteä. Tämä reilun kolmanneksen joukko otoksesta on suurin ilmestymistiheyden perusteella luokiteltu ryhmä. Toiseksi suurin ryhmä on lehdet, joiden paperiversio ilmestyy kerran tai useammin viikossa, joita on kuusi kappaletta. Pienempiä ryhmiä muodostavat ilmestymistiheytensä perusteella luokitellut lehdet, joiden julkaisuväli vaihtelee kuudesta kerrasta vuodessa kahteen kertaan kuukaudessa. (Taulukko 1).

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Ainejärjestölehtien vertailu

Ainejärjestölehtien vertailu Artikkeli on julkaistu alunperin Turun Yliopiston Kemistien ainejärjestön, TYK ry:n lehdessä Tykissä 2/2009. Ainejärjestölehtien vertailu Jorma Kim Lähes kaikkia asioita voidaan vertailla toisiinsa: tietokoneita,

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Text Mining. Käyttöopas

Text Mining. Käyttöopas Text Mining Käyttöopas Webropol Analytics: Text Mining Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt Onko sinulla aikaa lukea

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Julkaisutiedonkeruu laadun työkaluna. Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta: kuinka kehittää toiminnan laatua

Julkaisutiedonkeruu laadun työkaluna. Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta: kuinka kehittää toiminnan laatua Julkaisutiedonkeruu laadun työkaluna Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta: kuinka kehittää toiminnan laatua Julkaisutiedonkeruu ja sen ohjeistus Osa rahoitusmallia Yleinen standardi julkaisujen luokitukselle

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Juuli - julkaisutietoportaali Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuportaalista Juuliksi Kansallisen julkaisuportaalin kehitystyö alkoi syksyllä 2012 Rahoitus

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Maksullisen sisällöt tulevat katoavatko silmäparit, paraneeko laatu? Maksullisen sisällön vaikutus median yleisöön. Johanna Suhonen 26.2.

Maksullisen sisällöt tulevat katoavatko silmäparit, paraneeko laatu? Maksullisen sisällön vaikutus median yleisöön. Johanna Suhonen 26.2. Maksullisen sisällöt tulevat katoavatko silmäparit, paraneeko laatu? Maksullisen sisällön vaikutus median yleisöön Johanna Suhonen 26.2.2013 Sisältöasiakkuudet palaavat Printtilevikkien lasku on saanut

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015)

Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015) Opiskelijat Turun ammatti-instituutin Wilmassa (29.10.2015) Turun ammatti-instituutin Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.turku.fi. Opiskelijan Wilman etusivulla näkyy uusien pikaviestien ja tiedotteiden

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 2/8: Informaation luotettavuus

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Katsaus verkkojulkaisuihin. Pasi Kivioja 25.11.2014 ProComin lehtikatsaus

Katsaus verkkojulkaisuihin. Pasi Kivioja 25.11.2014 ProComin lehtikatsaus Katsaus verkkojulkaisuihin Pasi Kivioja 25.11.2014 ProComin lehtikatsaus Käytettävyys Käytettävyys eli: - navigoitavuus - sivuston rakenteen selkeys - intuitiivisuus, asioiden löydettävyys - yhteystietojen

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

DIGILEHTI KUULUU KAIKILLE!

DIGILEHTI KUULUU KAIKILLE! DIGILEHTI KUULUU KAIKILLE! Sisällysluettelo Mikä on digilehti?... 4 Mitä tarvitset?... 6 Miten luot käyttäjätunnuksen?... 8 Miten käytät digilehteä?... 10 Digilehden ominaisuudet eri laitteissa... 12 Toiminnot

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Ilmiöprojektin tiedonhankinta

Ilmiöprojektin tiedonhankinta Ilmiöprojektin tiedonhankinta Aiheena Euroopan unioni Urheilupuiston 9b 10.5.2017 Mikkelin kaupunginkirjasto s. 1 Tervetuloa kirjastotunnille! Avaa sivu https://oppilaidenkirjastopolku.wordpress.com/ Viimeisimmät

Lisätiedot

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana Googlen työkalut 7.11.2017 Google Nykyään osa 2015 perustettua emoyhtiötä Alphabet:ia Tunnettu sähköpostistaan gmail, selaimestaan Chrome sekä tietenkin

Lisätiedot