Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1"

Transkriptio

1 Koulutusta aktiiveille Osastot kursseja järjestämään! Kurser på svenska Kursseja kaikille jäsenille 2015 TEAM kouluttaa

2 TEAMin koulutustiimi Hannu Siltala kehittämispäällikkö opistokoulutus ammatillinen koulutus näyttötutkinnot Merja Westman koulutussihteeri , viikonloppukoulutus ammattiosastojen koulutustoiminta ja kurssitukiasiat verkkokoulutus Mailis Svahn sihteeri , opisto- ja viikonloppukurssien hakemukset ja matkustusohjeet kurssien valmistelu TEAM kouluttaa vuonna 2015 Kurssit sivu Voimavaroja luottamushenkilöille...4 Edunvalvonnan peruskurssit...5 Edunvalvonnan jatkokurssit...6 Edunvalvonnan täydennyskurssit...6 Työsuojelun peruskurssit...10 Työsuojelun jatkokurssit...11 Työsuojelun täydennyskurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen täydennyskoulutus Ammattiosastojen toiminta Kaikille jäsenille...20 Ohjeet Näin haet kursseille...23 Kurssituet...25 På svenska Kurser på svenska...26 Så här söker du till kurserna...28 Kursstöd...28 Lisää koulutusta Ammattiosasto kurssin järjestäjänä...29 Verkkokurssit Työelämän verkko-opistossa...29 TSL:n kurssitarjonta...30 Etu- ja takakannen kuva: Johannes Tervo TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Siltasaarenkatu 2, Helsinki Postiosoite PL 324, HELSINKI Puhelinvaihde Sähköposti Kotisivut 2 TEAM kouluttaa 2015

3 Uudistettu ja laajennettu kurssitarjontamme, ole hyvä Hannu Siltala, kehittämispäällikkö TEAMin 2010 Kemian- ja Viestintäliiton fuusiosta alkanut liittokokouskausi 2015 päättyy kesäkuussa liittokokoukseen. Ammattiyhdistyskoulutusta on alusta asti kehitetty johdonmukaisesti. Perinteisten Kiljavan luottamusmies-, työsuojelu- ja järjestökurssien lisäksi on ennakkoluulottomasti pyritty avaamaan uusia koulutusmahdollisuuksia jäsenillemme. Tämä ei ole ollut itsetarkoitus eikä sattumaa. Kehitystyö on perustunut kursseista kerättyyn palautteeseen ja tehtyihin koulutuskyselyihin. Erityisesti on uudistettu kaikille jäsenille tarkoitettuja viikonloppu- ja osastokoulutuksia. Tarjontaa on lisätty ja koulutuksiin hakeutumismahdollisuuksia on parannettu monipuolistamalla kurssitukia. TEAM on ollut aloitteellinen Kiljavan opistokoulutuksen kehittämiseksi ja TEAMin edustajia on osallistunut aktiivisesti kurssien uudistustyöryhmien työskentelyyn. Liiton yksi kolmesta vuoden 2015 painopisteistä on Luottamusmiesten jaksaminen ja kriisiosaaminen. Tämän painopisteen toteuttamiseksi on suunnitteilla useita erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja tilaisuuksia. Koulutustarjonnassa tämä on huomioitu kurssilla eväitä luottamushenkilöiden työkykyyn ja jaksamiseen. Viikonloppukurssien tarjontaa on uudistettu. Täysin uutena ovat muun muassa tietotekniikan perus- ja jatkokurssit, kansainvälistyvät työmarkkinat -kurssi sekä ammattiosastojen kokousten kulkua kehittävät kurssit. Paikallinen sopiminen lisääntyy ja sen haltuunotto edellyttää osaamisen sopimismekaniikan ja työehtosopimusten osaamisen lisäksi neuvottelutaitojen kehittämistä. Näitä varten on räätälöity paikallisen sopimisen ja neuvottelutaidon kurssi. Vuoden 2014 puolella on kemianaloilla luottamusmiesvalinnat. Tämä on otettu huomioon viikonloppuisin järjesteltävillä liiton omilla uusien luottamusmiesten starttikursseilla. Lisäksi on Kiljavan opistolta tilattu luottamusmiesten kursseja lisääntyneen tarpeen mukaisesti enemmän. Myös kokeneille luottamushenkilöiden jatkokoulutusmahdollisuudet on otettu huomioon erikois- ja täydennyskurssien tarjonnassa. Varmistaaksemme joidenkin tällaisten kurssien toteutumista on osa kursseista tilattu yhdessä muiden liittojen kanssa. Tässä kurssiesitteessä on esitelty kaikki TEAMin tilaamat omat Kiljavan kurssit sekä järjestämämme viikonloppukoulutukset sekä ohjeet miten toimitaan ammattiosastojen tilauskurssien saamiseksi omalle alueelle. Kiljavan ns. yleisistä kursseista saat tietoa Kiljavan koulutusesitteestä ja Kiljavan opiston kotisivuilta. Intoa opiskeluun! Vinkki! LUE QR-koodi kännykälläsi Koodilla pääset nettisivuillemme koulutus/ TEAM kouluttaa

4 RObert Seger! 2015 uutuus Voimavaroja luottamushenkilöille Eväitä luottamusmiehen työkykyyn ja jaksamiseen , Tampere Hakuaika päättyy Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosaston puheenjohtajat. Lisätä luottamustehtävissä olevien henkilöiden valmiuksia toimia haasteellisten edunvalvontatehtävien stressiä aiheuttavissa tilanteissa. Edesauttaa luottamushenkilöiden työkyvyn hallintaa ja jaksamista. Opitaan ymmärtämään edunvalvontatehtävän merkitystä ja sisältöä Opitaan tunnistamaan edunvalvontatehtävän kuormitustekijät Opitaan erilaisia keinoja hallita stressitilanteita Opitaan tapoja, miten vahvistaa omaa henkistä ja fyysistä kykyä toimia kuormitustilanteissa Opitaan havaitsemaan omia vahvuuksia ja heikkouksia Rakennetaan osallistujalle jaksamisen ja innostuksen resepti 4 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

5 Kurssit Edunvalvonta EDUNVALVONNAN Peruskurssit Uusien luottamusmiesten starttikurssi , Tampere Hakuaika päättyy , Helsinki Hakuaika päättyy Luottamusmiehet (pääluottamusmiehet, varapääluottamusmiehet, osaston luottamusmiehet) jotka on valittu juuri tehtäväänsä tai jotka eivät ole käyneet luottamusmiesten peruskurssia koskaan, tai kurssin käymisestä ja tehtävien hoitamisesta on pitkä aika. Kurssin tavoitteena on selvittää luottamusmiehen keskeisiä tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä pohtia yhdessä luottamusmiehen roolia, kehittämistarpeita omassa työssä ja työpaikalla sekä saada tietoa koulutusmahdollisuuksista luottamusmiehen tehtävään. Kurssilla on mahdollisuus myös vaihtaa kokemuksia ja luoda yhteyksiä muiden luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehen tehtävät, oikeudet, velvollisuudet Luottamusmiehen rooli työpaikan kehittäjänä ja edunvalvojana Tiedonhankinta Luottamusmiehen asema työehtosopimusten ja työlainsäädännön mukaan Liiton organisaatio ja järjestörakenne Luottamusmiesten peruskurssi 5-päiväiset vaihtoehdot: (ei viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy , Kiljava Hakuaika päättyy (ei viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy päiväinen vaihtoehto: 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianaloilla tietyin edellytyksin, lisätieto osoitteesta sekä työsuojeluedustajat. Kurssin tavoitteena on luottamusmiesten perustietojen ja -taitojen oppiminen. Tavoitteena on myös luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen, joka auttaa selviytymistä työpaikalla ongelmatilanteissa. Luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Työoikeuden perusteet Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu Yhteistoimintamenettely ja paikallinen sopiminen Neuvottelutoiminta Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus Luottamusmieheksi kehittyminen Ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

6 Kurssit Edunvalvonta EDUNVALVONNAN jatkokurssit Luottamusmiesten jatkokurssi (5+5 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina. Luottamusmiesten peruskurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta omaavat luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianaloilla tietyin edellytyksin, lisätietoa osoitteesta www. teamliitto.fi/koulutus). Kurssi parantaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä. Kokemukset luottamusmiestoiminnasta Toiminnasta oppiminen Toimintamahdollisuuksien lisääminen Työsopimuslain keskeiset pykälät Yhteistoimintalain keskeiset pykälät Työehtosopimuksen säädökset Luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä Neuvottelutaito Luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta Luottamusmies työyhteisön kehittäjänä Luottamusmiehen arvostus ja merkitys Välitehtävä (etätehtävä) Omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot EDUNVALVONNAN TäydennysKURSSIT Pääluottamusmiesten täydennyskurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Pääluottamusmiehet, joiden tiedot kaipaavat päivittämistä ja joilla on vaikeuksia ajankäytön ja jaksamisen kanssa. Kirsi Törmänen-Petman Tavoitteena on paikata tietoaukkoja uudesta lainsäädännöstä, näiden lakien antamien mahdollisuuksien näkeminen sekä toimintainnon ja pääluottamusmiehen roolin ymmärtäminen tulevaisuuden näkökulmasta. Luottamusmiehen perusasioiden kertaus Pääluottamusmiehen erityinen rooli ja tehtävät Tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät Ajankäytön riittävyys Yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolvenvaihdos Ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset 6 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

7 Kurssit Edunvalvonta Osaamisen kehittäminen (ei viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, jotka ovat saaneet tehtävänsä hoitamiseen peruskoulutuksen. Kurssi järjestetään Paperiliiton kanssa. Johannes Tervo Tavoitteena on edistää suunnitelmallista henkilöstön ammattipätevyyden kehittymistä ja koulutusta yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Osaamisen kehittämistä koskeva lainsäädäntö Ammattipätevyyden merkitys työntekijöiden ja työnantajan kannalta Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet Opiskelu ja oppiminen työn ohessa Yhteistoiminta työpaikalla Työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö Luottamusmiehen rooli osaamisen kehittäjänä Yt-menettelykurssi , Helsinki Hakuaika päättyy , Tampere Hakuaika päättyy Luottamushenkilöt ja muut yt-neuvotteluihin osallistuvat jäsenet Perehtyä yt-lain neuvottelusäännöksiin, jotka koskevat irtisanomistilanteita ja muita muutostilanteita yrityksessä. Käsitellään alan oikeuskäytäntöä ja kurssilaisten omia ongelmatilanteita. Kokemuksia yt-menettelystä yrityksissä Yt-lain soveltamisala Työvoiman vähentäminen Muutosturva Hyvän yhteistoiminnan mallit Työnantajan tiedottamisvelvollisuus Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Yritystoiminnan muutokset Liikkeen luovutus Seuraamukset laiminlyönneistä Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

8 Kurssit Edunvalvonta Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi (ei viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, jotka ovat saaneet tehtävänsä hoitamiseen peruskoulutuksen. Kurssi järjestetään Paperiliiton ja Puuliiton kanssa. Kurssin tavoitteena on tukea luottamusmiehen toimintaa työpaikan aktiivisena kehittäjänä ja antaa hänelle välineitä ja valmiuksia hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan edistämiseen työpaikalla. Tulevaisuuden työelämän näkymät Nykyinen ja kehittyvä luottamusmiestoiminta osana työyhteisön kehittämistä Tuottavuus, työhyvinvointi ja yhteistoiminta Muutosvastarinnasta kehitysresurssien hyödyntämiseen Kehittämisen menetelmiä Oman työpaikan kehittäminen Kuukauden kurssi (10+10 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Peruskoulutetut luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat sekä ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianalat tietyin rajoituksin). Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Matti Knuutila Tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä. Nykytodellisuuden ymmärtäminen Historiasta oppiminen Hyvinvointi- ja oikeusvaltion murros Globalisaatio ja sen vaikutukset Työehtosopimusjärjestelmä Paikallisen toiminnan kehittämisen välttämättömyys Hyvän tulevaisuuden hahmottelu ja lähiajan tavoitteet Ammattiyhdistysliike uudistusliikkeenä Keskustelevan demokratian edistäminen Työelämän inhimillistäminen Innostamisen taidot ja sitouttaminen Välitehtävät Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja välitehtäviä. Tehtävät liittyvät oman toimintaympäristön kehittämiseen. 8 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

9 Kurssit Edunvalvonta Eväitä paikalliseen sopimiseen neuvotellen tulokseen , Tampere Hakuaika päättyy Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivat ja paikallisesta sopimisesta kiinnostuneet jäsenet. Kirsi Törmänen-Petman Antaa tietoa paikallisen sopimisen merkityksestä ja tavoitteista osana työpaikan toimintaa ja kehittää taitoja neuvotella tavoitteellisesti. Paikallisen sopimisen käsite mistä voidaan sopia ja kuka sopii Sopimuksen tavoitteet, tekeminen ja tiedottaminen Neuvotteluprosessin kulku Kehittyminen neuvottelijana neuvottelutaidon ABC Kansainvälistyvät työmarkkinat , Helsinki Hakuaika päättyy Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivat ja muut kansainvälisistä asioista kiinnostuneet jäsenet. Antaa perustietoa, miten EU:n lainsäädäntöjärjestelmä toimii, miten ammattiliitot siihen vaikuttavat, mitä on lobbaus ja millaisia eroja eurooppalaisissa ay-kulttuureissa on. Oppia tuntemaan kansainvälisten ay-järjestöjen toimintaa sekä globaalin talouden vaikutuksia rajat ylittävään edunvalvontaan. Tutustutaan Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK:n toimintaan Saadaan tietoa liiton solidaarisuusprojekteista Arvioidaan vapaakauppasopimusten vaikutuksia Käydään läpi esimerkkejä työolosuhteista kehitysmaissa Kansainvälisen ay-liikkeen ajankohtaiset teemat Pekka Sipola Yhteiskunnallinen vaikuttaminen EU:n ja maailman tasolla EU:n lainsäädännön vaikutukset suomalaiseen työhön Tutustutaan hankalaan EU-terminologiaan Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

10 Johannes Tervo Kurssit Työsuojelu Työsuojelun Peruskurssit Työsuojelun peruskurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Työsuojelutehtävissä toimivat työsuojeluedustajat. Selvittää työsuojelun perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan myös perustiedot työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä. Työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja hyvinvoinnin merkitys Työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet organisaatiossa Työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet Ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi Tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta Toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset Työn ja työympäristön kuormitustekijät Työsuojelutoiminnan kehittäminen 10 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

11 Kurssit Työsuojelu Työsuojelun JATKOkurssit Työsuojelun jatkokurssi (5+5 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina. Työsuojelun peruskurssin tai vastaavan kurssin käyneet työsuojeluedustajat. Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojelutietoutta. Tarkoituksena on ohjata työsuojelun näkökulmaa korjaavasta ja ongelmia poistavasta toiminnasta työpaikan ja työsuojelutoiminnan kehittämiseen. Työsuojelun tavoitteet työssä Ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulainsäädännön merkitys työn ja työpaikkatoiminnan kehittämisessä Työn henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen kuormittavuus Työkyky ja ikääntyminen Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa Työtapaturmat ja niistä oppiminen Työnopastus ja sen kehittäminen Riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet Toimialakohtaiset erityiskysymykset Kurssijaksojen välillä kurssilaisille tehdään nettiin keskustelualusta (moodle) ja jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka liittyvät oman työpaikan kehittämistoimintaan. Kirsi Törmänen-Petman Työsuojelun täydennyskurssit RAIMO OKSANEN Työsuojelulainsäädännön kurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille. Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla. Työsopimuslain työturvallisuusvelvoite Työturvallisuuslaki mm. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet: työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen, yksintyöskentely, väkivallan uhka Yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa Työsuojelun valvontalaki Tapaturmavakuutuslaki Ammattitautilaki Työterveyshuoltolaki Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

12 Kurssit Työsuojelu Riskien hallinta työssä , Kiljava Hakuaika päättyy Kirsi Törmänen-Petman Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille. Kurssi järjestetään Paperiliiton, Puuliiton, Rakennusliiton ja SEL:n kanssa. Tavoitteena on oppia ennakoivan työturvallisuustyön keskeiset tekijät ja riskien hallintamenetelmien käyttäminen. Kurssilainen oppii hyödyntämään riskien arviointia työn turvallisessa tekemisessä sekä työn suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena on, että opiskelija saa uusia keinoja työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla. Kurssin sisältö pohjautuu myös käytännön turvallisuusajatteluun ja siitä oppimiseen. Kirsi Törmänen-Petman Turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja riskien arvioinnin tarkoitus Vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja merkitys Riskien arviointi eri menetelmillä Turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet Riskien hallinta turvallisuussuunnittelussa Esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet 12 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

13 Kurssit Työsuojelu Työsuojelukouluttajakurssi (5+5 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssityyppi: muut kuin viestintäala viestintäala Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina. Työpaikkojen työsuojeluedustajat ja luottamushenkilöt. Kurssi järjestetään PAMin ja SEL:n kanssa. tarvittavan työsuojelu- ja järjestökoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssilla tutustutaan oppimiskäsityksiin, kouluttajan rooliin ja koulutustilanteiden rakenteiden jäsentelyyn. Kurssilla tehtävien harjoitusten tarkoituksena on parantaa kurssilaisten esiintymisvalmiuksia. Kouluttajan rooli ja tehtävät Ihmiskäsitys ja oppiminen Opetuksellinen kokonaiskäsittely ja jaksotus Opiskelijoiden kokemusten hyödyntäminen Erilaiset opetus- ja oppimismuodot Opetusviestintä Oma oppiminen ja kehittyminen Kurssi antaa valmiuksia työpaikalla ja järjestöissä Kurssin osien välillä kurssilaiset tekevät itsenäisen, ohjatun välitehtävän Työhyvinvointikorttikoulutus , Riihimäki Hakuaika päättyy Johannes Tervo Työsuojeluvaltuutetut, muut työsuojelutehtävissä olevat ja aiheesta kiinnostuneet jäsenet Antaa perustietoa työhyvinvoinnista ja auttaa osallistujia havaitsemaan kehittämistarpeita työpaikallaan sekä kannustaa aloitteellisuuteen niiden kehittämisessä. Mitä työhyvinvointi tarkoittaa? Työpaikalla eri toimijoiden roolit ja vastuut työhyvinvoinnin edistäjinä Työhyvinvointi johtamisessa Työyhteisön toiminta Terveys ja työkyky Kehittämistarpeiden arviointi Kehittämisideoiden etsiminen työpaikoille Lopputentti Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

14 Arto Jokela Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Toimivat ja terveelliset työajat (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työsuojeluedustajille, luottamusmiehille ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville sekä muillekin työaikojen kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Kehittää työpaikoille toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Terve ja tuottava työyhteisö, jossa toimintatavat ja työilmapiiri ovat kohdillaan, heijastuu positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen ja työsuorituksiin. Kurssi antaa valmiudet kehittää työpaikan työaikamalleja sekä ihmiselle että tuotannolle sopivaksi ja antaa samalla hyvät eväät jaksamiseen vuorotyössä. Työaikajärjestelmät suhteessa työaikalainsäädäntöön Työaikojen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen Vuorotyöntekijän kuormittuminen ja terveyshuolto Uni ja vireystila vuorotyössä Jaksaminen ja elämäntavat vuorotyössä Toimivat työaikamallit Työaikojen kehittäminen yhteistyössä Lehdenjakajien tes-kurssi , Kiljava (2014 kurssille osallistuneet), Kiljava Hakuaika päättyy Luottamus- ja työsuojelutehtävissä olevat lehdenjakajat. Lehdenjakajien luottamushenkilöiden osaamisen parantaminen. Lakimuutokset Eläkeuudistus Työaikajärjestelmät Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen Standardityöaikajärjestelmä Ajankohtaista työsuojelusta Jakoaika Jakotyön tulevaisuus Yhteistoimintalaki Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset 14 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

15 Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Työoikeuden peruskurssi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Johannes Tervo Kurssin tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla. Työoikeuden peruskurssi luo perustan muille työoikeudellisille kursseille. Työoikeuden luonne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden muuttaminen Työsopimuslaki käytännössä Yhteistoimintalaki ja yhteistoimintamenettely Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset Paikallinen sopiminen (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssit. Kurssi järjestetään AKT:n, Paperiliiton ja Puuliiton kanssa. Tutustutaan hyvään sopimiskulttuuriin ja lisätään osaamista paikallisessa sopimisessa. Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin huomioon ottavaan sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen kehittämisessä. Paikallinen sopiminen tänä päivänä Paikallisen sopimisen edellytykset Sopimisvaltuudet Sopimusten tekeminen ja sisältö Paikallinen sopiminen ja luottamusmiehen rooli Riittävän valmistautumisen merkitys Työaikasopiminen; työaikamallit, työaikapankki Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

16 Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Minä ja työyhteisöni muutoksessa työpsykologian kurssi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Perus- ja jatkokurssit käyneille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Kurssi järjestetään Paperiliiton, Puuliiton ja SEL:n kanssa. Koulutus antaa valmiuksia muutostilanteiden kohtaamiselle ja niistä selviytymiselle työpaikalla. Työpsykologian tavoitteet ja määritelmät Työelämän muutossuunnat Hyvinvoinnin yksilöllisyys: työstressi ja selviytymisen keinot työssä, itsensä johtaminen Muutoksessa oleva organisaatio ja työyhteisön toimivuus: organisaation rakenne ja toimivuus tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta, yksilö työyhteisön jäsenenä Muutoksen johtaminen: tunteet työssä, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen, työn ja työyhteisön kehittäminen Työ ja henkinen hyvinvointi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Työsuojelun ja luottamusmiesten perus- ja jatkokurssit käyneet. Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Sosiaaliturvan perusteet (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat sekä yrityksen henkilöstöasioista vastaavat. Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Kurssilaiset tuntevat työstä syntyvän sosiaaliturvan Mitä kaikkea luottamustehtävissä kohtaa? Mihin kaikkeen pitää venyä ja kuinka jaksaa itse? Kurssilta saat valmiuksia edistää henkistä hyvinvointia ja jaksamista kehittämällä työtä, työyhteisöä ja työoloja työsuojelun ja yhteistoiminnan keinoin. Oman jaksamisen kulmakivet löytyvät tekemisen kautta. Otathan mukaan myös sisäliikuntaan sopivat vaatteet! Henkisen hyvinvoinnin edellytykset työssä Voimavarat ja jaksaminen Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä Päihteet ja hoitoonohjaus Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin Ravinnon ja liikunnan merkitys jaksamiselle perusteet: miten työttömyysturva tai eläkkeet määräytyvät, millaiset oikeudet sairastuessa on tai miten opiskelun voi järjestää työaikana. Eläke ja elinajan odote Oma eläkeikä Työttömyysturva eri tilanteissa Saako työntekijä sairastaa? Korvaava työ Uusi ammatti työn ohessa 16 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

17 Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Työoikeuden täydennyskurssi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Työoikeuden peruskurssin käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi järjestetään Paperiliiton kanssa. Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisäval- miuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla. Työehtosopimusoikeus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat Työaikalaki ja vuosilomalaki Työturvallisuusvastuut Ulkopuolisen työvoiman käyttö Työelämän tietosuoja Työrikokset Ajankohtaiset teemat ja oikeustapaukset Talouspolitiikan ABC talous tutuksi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kaikille ammattiyhdistysliikkeen toimijoille, kuten luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ammattiosastoaktiiveille. Kurssi järjestetään PAMin ja Rakennusliiton kanssa. Kurssi auttaa ymmärtämään talouspolitiikkaa ja talouden vaikutusta yhteiskuntaan ja työpaikan arkeen. Kurssilla tarkastellaan keskeisiä talouden toimintamekanismeja ja erilaisia talouspolitiikan suuntauksia ja keinoja. Lisäksi pohditaan maailmantalouden vaihtelun vaikutuksia. Kurssi luo välineitä osallistua taloudesta käytävään keskusteluun. Se tarjoaa ammattiyhdistysaktiiville työkaluja tunnistaa talouden kehityslinjoja ja tarkastella näiden yhteyttä muutoksiin työpaikalla. Kurssi koostuu asiantuntijaosuuksista ja ryhmätyöskentelystä, joiden avulla kartutetaan osallistujien tietoa ja talouspoliittisten kokonaisuuksien hallitsemista. Mitä ovat talous ja talouspolitiikka? Erilaiset talouspoliittiset suuntaukset ja niiden historia Talouspolitiikka, työmarkkinat ja ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuudet Maailmantalous, Eurooppa ja suomalainen talouspolitiikka Talouden suuret linjat ja työpaikan arki Arto Jokela Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

18 Kirsi Törmänen-Petman Kurssit Ammattiosastojen toiminta Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Ammattiosaston puheenjohtajat, sihteerit ja hallituksen jäsenet. TAVOITTEEt Uudistunut kurssi tukee perusjärjestötoiminnan kehittämistä. Kurssi alkaa yhdistysten oikeudelliseen asemaan tutustumisella, minkä jälkeen käydään läpi kokoustoimintaa, viestintää, toiminnan suunnittelua ja kokousasiakirjoja. Kurssilla tutustutaan järjestöjohtamisen periaatteisiin ja tehdään erilaisia harjoituksia, jotka lisäävät mm. esiintymisvarmuutta. Yhdistyksen (ammattiosaston) oikeudellinen asema ja päätöksenteko Kokoustoiminta: erilaiset kokoukset, kokousvirkailijoiden tehtävät, kokouksen valmistelu ja kulku, äänestykset ja vaalit Kokousasiakirjat: kutsu, asialista, pöytäkirja jne. Jäsenen oikeudet ja kokoustoiminnan kehittäminen Ammattiosaston toiminnan kehittäminen, toiminnan suunnittelu, toiminta-alueet, tavoitteet, toiminta- ja taloussuunnitelma, jäsenten aktivoiminen Puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen Järjestöjohtaminen kokonaisuutena Taloudenhoitajien peruskurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston taloudenhoitajille, toiminnantarkastajille sekä hallituksen jäsenille. Kurssilaisille annetaan perusvalmiudet ammattiosaston kirjanpidon hoitoon. Johdanto järjestötalouteen ja päätöksentekoon Tositemateriaalille asetetut vaatimukset Peruskirjaukset tileille Avustavat päätösviennit Tilinpäätös: tuloslaskelma, tase ja liitetiedot Tase-erittelyt ja kalustoluettelo Tilinpäätöksen käsittely yhdistyksessä Ammattiosaston maksamat palkkiot ja kulukorvaukset Lyhyt johdanto toiminnantarkastukseen 18 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

19 Kurssit Ammattiosastojen toiminta Ammattiosaston toimijat , Tampere Hakuaika päättyy Ammattiosaston puheenjohtajat, sihteerit ja muut osaston toiminnassa mukana olevat. Kurssi antaa valmiuksia ammattiosastossa toimimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Perehdytään yhdistystoiminnan perusasioihin, lainsäädäntöön, sääntöihin, kokoustekniikkaan ja toiminnan kehittämiseen. Yhdistyslaki ja säännöt Ammattiosaston perustehtävä Toimiminen ammattiosaston eri tehtävissä Kokoustekniikka, kokousasiakirjat ja tiedottaminen Ammattiosaston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Kokous kuosiin ja kansiot kuntoon , Riihimäki Hakuaika päättyy Ammattiosaston puheenjohtajat, sihteerit ja muut osaston toiminnassa mukana olevat. Kurssilla käydään yhdessä läpi kokoustoiminnan perusasiat ja ammattiosaston toiminnassa tarpeelliset asiakirjat. Suunnittelusta toteutukseen. Kuinka valmistaudutaan, mikä on hallituksen rooli, kuka tekee ja vastaa että asiat toteutuvat? Tehdään yhdessä toimivat mallit kokousasiakirjoista, esityslistasta, pöytäkirjasta toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta. Yhdistyslaki ja säännöt Kokousten valmistelu Kokouskäytäntö Vuosikelloajattelu Asiakirjojen teko ja tiedottaminen Päätöksistä toteutukseen Nuorten ay-solmut auki , Kuopio Hakuaika päättyy Nuoret alle 35-vuotiaat jäsenet. Kurssin tavoitteena on avata asioita, jotka nuoria askarruttaa. Liittyy ne sitten työelämään, työpaikan ihmissuhteisiin, ammattiyhdistystoimintaan tai lii- ton toimintaan. Yhdessä oivaltamisen iloa ja vertaistukea ongelmatilanteissa. Kartoitetaan osallistujien erilaisia työelämän solmuja ja mietitään niihin ratkaisuja Miten selviydyn tai puolustaudun henkisesti tai fyysisesti uhkaavissa tilanteissa? Kohdataan yhdessä myös liikunnallisia haasteita Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

20 Aila Roivanen Kurssit Kaikille jäsenille Työelämän tietotekniikka peruskurssi , Helsinki Hakuaika päättyy Kaikki jäsenet Oppia hyödyntämään omassa työssä ja yhdistystoiminnassa sujuvasti yleisimpiä työvälineohjelmia ja tiedonhankintaa Internetistä. Kurssilla käytettävät ohjelmat ovat Word-tekstinkäsittely, Excel-taulukkolaskenta ja Internet-selain. Kurssin jälkeen pystyt tekemään tyylikkäitä tekstiasiakirjoja, hyödyntämään Excelin peruslaskukaavoja ja käyttämään internetin palveluita turvallisesti. Kurssin sisältöön kuuluu runsaasti harjoituksia. Windows 8.1: aloitusnäytön käyttäminen, työpöytänäkymä, tiedostojen ja kansioiden käsittely Tekstinkäsittely (Word 2013): tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen, tiedoston tallentaminen ja avaaminen, merkkija kappalemuotoilut, kuvan lisäys asiakirjaan Taulukkolaskenta (Excel 2013): tietojen syöttö, taulukon muokkaus ja muotoilu, tiedoston tallentaminen ja avaaminen, peruslaskukaavat ja perusfunktiot, kaavion luonti Internet ja sähköposti: internetin perustoiminnot, tiedonhaku internetistä, tietoturva internetissä, sähköpostin perusteet 20 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto.

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto. KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2015 1 Kiljava-opaste Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. Opistolle pääsee linja-autolla Helsingistä (48 km) ja Hyvinkäältä

Lisätiedot

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5.

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5. TAMMIKUU 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (mekaaninen, puuseppä), Oulu 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (metsäkone), Kuopio 19. 23.1. Luottamusmiesten peruskurssi, Kiljavan opisto 24. 25.1. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni 2014 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton koulutus edunvalvojille Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 2015 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! Ohjeita kursseille ilmoittautumiseen 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton sopimuskoulutus

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa KOULUTUS 2015 PAMin koulutukset luottamushenkilöille Nappaa talteen! Ilmoittautuminen Ilmoittaudu netissä tai sähköpostitse Voit hakea kurssille netissä osoitteessa www. pam.fi/koulutus ja kirjautumalla

Lisätiedot

Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015 2 Sisältö Liiton

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007

SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 1 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 2 SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2007 Sähköliiton jäsen, käytä etusi! Tähän esitteeseen on kerätty jäsenetutietosi yhteen nippuun. Näet, mitä saat jäsenkortillasi.

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 Sähköliiton toimisto ja koulutustilat sijaitsevat keskeisellä paikalla aivan Tampereen ydinkeskustassa. YHTEYSTIEDOT Liiton kurssit, paikallinen koulutus, opistokurssit: kurssisihteeri

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT

HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT 1 (7) HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT 1. ERTON JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdytyskoulutus Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015

VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA. Rakennusliiton koulutukset 2015 VARMUUTTA - VOIMAA - VERKOSTOITUMISTA Rakennusliiton koulutukset 2015 1 Hyvä luottamustehtäviin valittu Hienoa, että olet vastaanottanut tärkeän luottamustehtävän. Rakennusliiton edunvalvonnalle on äärimmäisen

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot