Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1"

Transkriptio

1 Koulutusta aktiiveille Osastot kursseja järjestämään! Kurser på svenska Kursseja kaikille jäsenille 2015 TEAM kouluttaa

2 TEAMin koulutustiimi Hannu Siltala kehittämispäällikkö opistokoulutus ammatillinen koulutus näyttötutkinnot Merja Westman koulutussihteeri , viikonloppukoulutus ammattiosastojen koulutustoiminta ja kurssitukiasiat verkkokoulutus Mailis Svahn sihteeri , opisto- ja viikonloppukurssien hakemukset ja matkustusohjeet kurssien valmistelu TEAM kouluttaa vuonna 2015 Kurssit sivu Voimavaroja luottamushenkilöille...4 Edunvalvonnan peruskurssit...5 Edunvalvonnan jatkokurssit...6 Edunvalvonnan täydennyskurssit...6 Työsuojelun peruskurssit...10 Työsuojelun jatkokurssit...11 Työsuojelun täydennyskurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen täydennyskoulutus Ammattiosastojen toiminta Kaikille jäsenille...20 Ohjeet Näin haet kursseille...23 Kurssituet...25 På svenska Kurser på svenska...26 Så här söker du till kurserna...28 Kursstöd...28 Lisää koulutusta Ammattiosasto kurssin järjestäjänä...29 Verkkokurssit Työelämän verkko-opistossa...29 TSL:n kurssitarjonta...30 Etu- ja takakannen kuva: Johannes Tervo TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Siltasaarenkatu 2, Helsinki Postiosoite PL 324, HELSINKI Puhelinvaihde Sähköposti Kotisivut 2 TEAM kouluttaa 2015

3 Uudistettu ja laajennettu kurssitarjontamme, ole hyvä Hannu Siltala, kehittämispäällikkö TEAMin 2010 Kemian- ja Viestintäliiton fuusiosta alkanut liittokokouskausi 2015 päättyy kesäkuussa liittokokoukseen. Ammattiyhdistyskoulutusta on alusta asti kehitetty johdonmukaisesti. Perinteisten Kiljavan luottamusmies-, työsuojelu- ja järjestökurssien lisäksi on ennakkoluulottomasti pyritty avaamaan uusia koulutusmahdollisuuksia jäsenillemme. Tämä ei ole ollut itsetarkoitus eikä sattumaa. Kehitystyö on perustunut kursseista kerättyyn palautteeseen ja tehtyihin koulutuskyselyihin. Erityisesti on uudistettu kaikille jäsenille tarkoitettuja viikonloppu- ja osastokoulutuksia. Tarjontaa on lisätty ja koulutuksiin hakeutumismahdollisuuksia on parannettu monipuolistamalla kurssitukia. TEAM on ollut aloitteellinen Kiljavan opistokoulutuksen kehittämiseksi ja TEAMin edustajia on osallistunut aktiivisesti kurssien uudistustyöryhmien työskentelyyn. Liiton yksi kolmesta vuoden 2015 painopisteistä on Luottamusmiesten jaksaminen ja kriisiosaaminen. Tämän painopisteen toteuttamiseksi on suunnitteilla useita erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja tilaisuuksia. Koulutustarjonnassa tämä on huomioitu kurssilla eväitä luottamushenkilöiden työkykyyn ja jaksamiseen. Viikonloppukurssien tarjontaa on uudistettu. Täysin uutena ovat muun muassa tietotekniikan perus- ja jatkokurssit, kansainvälistyvät työmarkkinat -kurssi sekä ammattiosastojen kokousten kulkua kehittävät kurssit. Paikallinen sopiminen lisääntyy ja sen haltuunotto edellyttää osaamisen sopimismekaniikan ja työehtosopimusten osaamisen lisäksi neuvottelutaitojen kehittämistä. Näitä varten on räätälöity paikallisen sopimisen ja neuvottelutaidon kurssi. Vuoden 2014 puolella on kemianaloilla luottamusmiesvalinnat. Tämä on otettu huomioon viikonloppuisin järjesteltävillä liiton omilla uusien luottamusmiesten starttikursseilla. Lisäksi on Kiljavan opistolta tilattu luottamusmiesten kursseja lisääntyneen tarpeen mukaisesti enemmän. Myös kokeneille luottamushenkilöiden jatkokoulutusmahdollisuudet on otettu huomioon erikois- ja täydennyskurssien tarjonnassa. Varmistaaksemme joidenkin tällaisten kurssien toteutumista on osa kursseista tilattu yhdessä muiden liittojen kanssa. Tässä kurssiesitteessä on esitelty kaikki TEAMin tilaamat omat Kiljavan kurssit sekä järjestämämme viikonloppukoulutukset sekä ohjeet miten toimitaan ammattiosastojen tilauskurssien saamiseksi omalle alueelle. Kiljavan ns. yleisistä kursseista saat tietoa Kiljavan koulutusesitteestä ja Kiljavan opiston kotisivuilta. Intoa opiskeluun! Vinkki! LUE QR-koodi kännykälläsi Koodilla pääset nettisivuillemme koulutus/ TEAM kouluttaa

4 RObert Seger! 2015 uutuus Voimavaroja luottamushenkilöille Eväitä luottamusmiehen työkykyyn ja jaksamiseen , Tampere Hakuaika päättyy Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosaston puheenjohtajat. Lisätä luottamustehtävissä olevien henkilöiden valmiuksia toimia haasteellisten edunvalvontatehtävien stressiä aiheuttavissa tilanteissa. Edesauttaa luottamushenkilöiden työkyvyn hallintaa ja jaksamista. Opitaan ymmärtämään edunvalvontatehtävän merkitystä ja sisältöä Opitaan tunnistamaan edunvalvontatehtävän kuormitustekijät Opitaan erilaisia keinoja hallita stressitilanteita Opitaan tapoja, miten vahvistaa omaa henkistä ja fyysistä kykyä toimia kuormitustilanteissa Opitaan havaitsemaan omia vahvuuksia ja heikkouksia Rakennetaan osallistujalle jaksamisen ja innostuksen resepti 4 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

5 Kurssit Edunvalvonta EDUNVALVONNAN Peruskurssit Uusien luottamusmiesten starttikurssi , Tampere Hakuaika päättyy , Helsinki Hakuaika päättyy Luottamusmiehet (pääluottamusmiehet, varapääluottamusmiehet, osaston luottamusmiehet) jotka on valittu juuri tehtäväänsä tai jotka eivät ole käyneet luottamusmiesten peruskurssia koskaan, tai kurssin käymisestä ja tehtävien hoitamisesta on pitkä aika. Kurssin tavoitteena on selvittää luottamusmiehen keskeisiä tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä pohtia yhdessä luottamusmiehen roolia, kehittämistarpeita omassa työssä ja työpaikalla sekä saada tietoa koulutusmahdollisuuksista luottamusmiehen tehtävään. Kurssilla on mahdollisuus myös vaihtaa kokemuksia ja luoda yhteyksiä muiden luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehen tehtävät, oikeudet, velvollisuudet Luottamusmiehen rooli työpaikan kehittäjänä ja edunvalvojana Tiedonhankinta Luottamusmiehen asema työehtosopimusten ja työlainsäädännön mukaan Liiton organisaatio ja järjestörakenne Luottamusmiesten peruskurssi 5-päiväiset vaihtoehdot: (ei viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy , Kiljava Hakuaika päättyy (ei viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy päiväinen vaihtoehto: 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianaloilla tietyin edellytyksin, lisätieto osoitteesta sekä työsuojeluedustajat. Kurssin tavoitteena on luottamusmiesten perustietojen ja -taitojen oppiminen. Tavoitteena on myös luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä oikeuksien tiedostaminen, joka auttaa selviytymistä työpaikalla ongelmatilanteissa. Luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Työoikeuden perusteet Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu Yhteistoimintamenettely ja paikallinen sopiminen Neuvottelutoiminta Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus Luottamusmieheksi kehittyminen Ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

6 Kurssit Edunvalvonta EDUNVALVONNAN jatkokurssit Luottamusmiesten jatkokurssi (5+5 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina. Luottamusmiesten peruskurssin käyneet tai muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta omaavat luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianaloilla tietyin edellytyksin, lisätietoa osoitteesta www. teamliitto.fi/koulutus). Kurssi parantaa valmiuksia kehittää työyhteisöä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa sekä luottamusmiehen asemaa näissä ympäristöissä. Kokemukset luottamusmiestoiminnasta Toiminnasta oppiminen Toimintamahdollisuuksien lisääminen Työsopimuslain keskeiset pykälät Yhteistoimintalain keskeiset pykälät Työehtosopimuksen säädökset Luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä Neuvottelutaito Luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta Luottamusmies työyhteisön kehittäjänä Luottamusmiehen arvostus ja merkitys Välitehtävä (etätehtävä) Omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot EDUNVALVONNAN TäydennysKURSSIT Pääluottamusmiesten täydennyskurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Pääluottamusmiehet, joiden tiedot kaipaavat päivittämistä ja joilla on vaikeuksia ajankäytön ja jaksamisen kanssa. Kirsi Törmänen-Petman Tavoitteena on paikata tietoaukkoja uudesta lainsäädännöstä, näiden lakien antamien mahdollisuuksien näkeminen sekä toimintainnon ja pääluottamusmiehen roolin ymmärtäminen tulevaisuuden näkökulmasta. Luottamusmiehen perusasioiden kertaus Pääluottamusmiehen erityinen rooli ja tehtävät Tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät Ajankäytön riittävyys Yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolvenvaihdos Ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset 6 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

7 Kurssit Edunvalvonta Osaamisen kehittäminen (ei viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, jotka ovat saaneet tehtävänsä hoitamiseen peruskoulutuksen. Kurssi järjestetään Paperiliiton kanssa. Johannes Tervo Tavoitteena on edistää suunnitelmallista henkilöstön ammattipätevyyden kehittymistä ja koulutusta yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Osaamisen kehittämistä koskeva lainsäädäntö Ammattipätevyyden merkitys työntekijöiden ja työnantajan kannalta Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet Opiskelu ja oppiminen työn ohessa Yhteistoiminta työpaikalla Työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö Luottamusmiehen rooli osaamisen kehittäjänä Yt-menettelykurssi , Helsinki Hakuaika päättyy , Tampere Hakuaika päättyy Luottamushenkilöt ja muut yt-neuvotteluihin osallistuvat jäsenet Perehtyä yt-lain neuvottelusäännöksiin, jotka koskevat irtisanomistilanteita ja muita muutostilanteita yrityksessä. Käsitellään alan oikeuskäytäntöä ja kurssilaisten omia ongelmatilanteita. Kokemuksia yt-menettelystä yrityksissä Yt-lain soveltamisala Työvoiman vähentäminen Muutosturva Hyvän yhteistoiminnan mallit Työnantajan tiedottamisvelvollisuus Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Yritystoiminnan muutokset Liikkeen luovutus Seuraamukset laiminlyönneistä Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

8 Kurssit Edunvalvonta Tuottavuus ja hyvinvointi: luottamusmiesten täydennyskurssi (ei viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, jotka ovat saaneet tehtävänsä hoitamiseen peruskoulutuksen. Kurssi järjestetään Paperiliiton ja Puuliiton kanssa. Kurssin tavoitteena on tukea luottamusmiehen toimintaa työpaikan aktiivisena kehittäjänä ja antaa hänelle välineitä ja valmiuksia hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan edistämiseen työpaikalla. Tulevaisuuden työelämän näkymät Nykyinen ja kehittyvä luottamusmiestoiminta osana työyhteisön kehittämistä Tuottavuus, työhyvinvointi ja yhteistoiminta Muutosvastarinnasta kehitysresurssien hyödyntämiseen Kehittämisen menetelmiä Oman työpaikan kehittäminen Kuukauden kurssi (10+10 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Peruskoulutetut luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat sekä ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianalat tietyin rajoituksin). Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Matti Knuutila Tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä. Nykytodellisuuden ymmärtäminen Historiasta oppiminen Hyvinvointi- ja oikeusvaltion murros Globalisaatio ja sen vaikutukset Työehtosopimusjärjestelmä Paikallisen toiminnan kehittämisen välttämättömyys Hyvän tulevaisuuden hahmottelu ja lähiajan tavoitteet Ammattiyhdistysliike uudistusliikkeenä Keskustelevan demokratian edistäminen Työelämän inhimillistäminen Innostamisen taidot ja sitouttaminen Välitehtävät Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja välitehtäviä. Tehtävät liittyvät oman toimintaympäristön kehittämiseen. 8 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

9 Kurssit Edunvalvonta Eväitä paikalliseen sopimiseen neuvotellen tulokseen , Tampere Hakuaika päättyy Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivat ja paikallisesta sopimisesta kiinnostuneet jäsenet. Kirsi Törmänen-Petman Antaa tietoa paikallisen sopimisen merkityksestä ja tavoitteista osana työpaikan toimintaa ja kehittää taitoja neuvotella tavoitteellisesti. Paikallisen sopimisen käsite mistä voidaan sopia ja kuka sopii Sopimuksen tavoitteet, tekeminen ja tiedottaminen Neuvotteluprosessin kulku Kehittyminen neuvottelijana neuvottelutaidon ABC Kansainvälistyvät työmarkkinat , Helsinki Hakuaika päättyy Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivat ja muut kansainvälisistä asioista kiinnostuneet jäsenet. Antaa perustietoa, miten EU:n lainsäädäntöjärjestelmä toimii, miten ammattiliitot siihen vaikuttavat, mitä on lobbaus ja millaisia eroja eurooppalaisissa ay-kulttuureissa on. Oppia tuntemaan kansainvälisten ay-järjestöjen toimintaa sekä globaalin talouden vaikutuksia rajat ylittävään edunvalvontaan. Tutustutaan Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK:n toimintaan Saadaan tietoa liiton solidaarisuusprojekteista Arvioidaan vapaakauppasopimusten vaikutuksia Käydään läpi esimerkkejä työolosuhteista kehitysmaissa Kansainvälisen ay-liikkeen ajankohtaiset teemat Pekka Sipola Yhteiskunnallinen vaikuttaminen EU:n ja maailman tasolla EU:n lainsäädännön vaikutukset suomalaiseen työhön Tutustutaan hankalaan EU-terminologiaan Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

10 Johannes Tervo Kurssit Työsuojelu Työsuojelun Peruskurssit Työsuojelun peruskurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Työsuojelutehtävissä toimivat työsuojeluedustajat. Selvittää työsuojelun perustiedot ja perehtyä toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla saadaan myös perustiedot työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä. Työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja hyvinvoinnin merkitys Työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet organisaatiossa Työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet Ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi Tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta Toimialakohtaiset yhteistoimintasopimukset Työn ja työympäristön kuormitustekijät Työsuojelutoiminnan kehittäminen 10 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

11 Kurssit Työsuojelu Työsuojelun JATKOkurssit Työsuojelun jatkokurssi (5+5 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina. Työsuojelun peruskurssin tai vastaavan kurssin käyneet työsuojeluedustajat. Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojelutietoutta. Tarkoituksena on ohjata työsuojelun näkökulmaa korjaavasta ja ongelmia poistavasta toiminnasta työpaikan ja työsuojelutoiminnan kehittämiseen. Työsuojelun tavoitteet työssä Ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulainsäädännön merkitys työn ja työpaikkatoiminnan kehittämisessä Työn henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen kuormittavuus Työkyky ja ikääntyminen Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa Työtapaturmat ja niistä oppiminen Työnopastus ja sen kehittäminen Riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet Toimialakohtaiset erityiskysymykset Kurssijaksojen välillä kurssilaisille tehdään nettiin keskustelualusta (moodle) ja jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka liittyvät oman työpaikan kehittämistoimintaan. Kirsi Törmänen-Petman Työsuojelun täydennyskurssit RAIMO OKSANEN Työsuojelulainsäädännön kurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille. Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla. Työsopimuslain työturvallisuusvelvoite Työturvallisuuslaki mm. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet: työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen, yksintyöskentely, väkivallan uhka Yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa Työsuojelun valvontalaki Tapaturmavakuutuslaki Ammattitautilaki Työterveyshuoltolaki Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

12 Kurssit Työsuojelu Riskien hallinta työssä , Kiljava Hakuaika päättyy Kirsi Törmänen-Petman Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille. Kurssi järjestetään Paperiliiton, Puuliiton, Rakennusliiton ja SEL:n kanssa. Tavoitteena on oppia ennakoivan työturvallisuustyön keskeiset tekijät ja riskien hallintamenetelmien käyttäminen. Kurssilainen oppii hyödyntämään riskien arviointia työn turvallisessa tekemisessä sekä työn suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena on, että opiskelija saa uusia keinoja työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla. Kurssin sisältö pohjautuu myös käytännön turvallisuusajatteluun ja siitä oppimiseen. Kirsi Törmänen-Petman Turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja riskien arvioinnin tarkoitus Vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja merkitys Riskien arviointi eri menetelmillä Turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet Riskien hallinta turvallisuussuunnittelussa Esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet 12 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

13 Kurssit Työsuojelu Työsuojelukouluttajakurssi (5+5 päivää) 1. jakso , Kiljava 2. jakso , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssityyppi: muut kuin viestintäala viestintäala Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina. Työpaikkojen työsuojeluedustajat ja luottamushenkilöt. Kurssi järjestetään PAMin ja SEL:n kanssa. tarvittavan työsuojelu- ja järjestökoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssilla tutustutaan oppimiskäsityksiin, kouluttajan rooliin ja koulutustilanteiden rakenteiden jäsentelyyn. Kurssilla tehtävien harjoitusten tarkoituksena on parantaa kurssilaisten esiintymisvalmiuksia. Kouluttajan rooli ja tehtävät Ihmiskäsitys ja oppiminen Opetuksellinen kokonaiskäsittely ja jaksotus Opiskelijoiden kokemusten hyödyntäminen Erilaiset opetus- ja oppimismuodot Opetusviestintä Oma oppiminen ja kehittyminen Kurssi antaa valmiuksia työpaikalla ja järjestöissä Kurssin osien välillä kurssilaiset tekevät itsenäisen, ohjatun välitehtävän Työhyvinvointikorttikoulutus , Riihimäki Hakuaika päättyy Johannes Tervo Työsuojeluvaltuutetut, muut työsuojelutehtävissä olevat ja aiheesta kiinnostuneet jäsenet Antaa perustietoa työhyvinvoinnista ja auttaa osallistujia havaitsemaan kehittämistarpeita työpaikallaan sekä kannustaa aloitteellisuuteen niiden kehittämisessä. Mitä työhyvinvointi tarkoittaa? Työpaikalla eri toimijoiden roolit ja vastuut työhyvinvoinnin edistäjinä Työhyvinvointi johtamisessa Työyhteisön toiminta Terveys ja työkyky Kehittämistarpeiden arviointi Kehittämisideoiden etsiminen työpaikoille Lopputentti Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

14 Arto Jokela Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Toimivat ja terveelliset työajat (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu työsuojeluedustajille, luottamusmiehille ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville sekä muillekin työaikojen kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Kehittää työpaikoille toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Terve ja tuottava työyhteisö, jossa toimintatavat ja työilmapiiri ovat kohdillaan, heijastuu positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen ja työsuorituksiin. Kurssi antaa valmiudet kehittää työpaikan työaikamalleja sekä ihmiselle että tuotannolle sopivaksi ja antaa samalla hyvät eväät jaksamiseen vuorotyössä. Työaikajärjestelmät suhteessa työaikalainsäädäntöön Työaikojen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen Vuorotyöntekijän kuormittuminen ja terveyshuolto Uni ja vireystila vuorotyössä Jaksaminen ja elämäntavat vuorotyössä Toimivat työaikamallit Työaikojen kehittäminen yhteistyössä Lehdenjakajien tes-kurssi , Kiljava (2014 kurssille osallistuneet), Kiljava Hakuaika päättyy Luottamus- ja työsuojelutehtävissä olevat lehdenjakajat. Lehdenjakajien luottamushenkilöiden osaamisen parantaminen. Lakimuutokset Eläkeuudistus Työaikajärjestelmät Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen Standardityöaikajärjestelmä Ajankohtaista työsuojelusta Jakoaika Jakotyön tulevaisuus Yhteistoimintalaki Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset 14 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

15 Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Työoikeuden peruskurssi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Johannes Tervo Kurssin tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden normituntemusta ja itsenäistä toimintakykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla. Työoikeuden peruskurssi luo perustan muille työoikeudellisille kursseille. Työoikeuden luonne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden muuttaminen Työsopimuslaki käytännössä Yhteistoimintalaki ja yhteistoimintamenettely Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset Paikallinen sopiminen (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssit. Kurssi järjestetään AKT:n, Paperiliiton ja Puuliiton kanssa. Tutustutaan hyvään sopimiskulttuuriin ja lisätään osaamista paikallisessa sopimisessa. Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin huomioon ottavaan sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen kehittämisessä. Paikallinen sopiminen tänä päivänä Paikallisen sopimisen edellytykset Sopimisvaltuudet Sopimusten tekeminen ja sisältö Paikallinen sopiminen ja luottamusmiehen rooli Riittävän valmistautumisen merkitys Työaikasopiminen; työaikamallit, työaikapankki Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

16 Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Minä ja työyhteisöni muutoksessa työpsykologian kurssi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Perus- ja jatkokurssit käyneille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille. Kurssi järjestetään Paperiliiton, Puuliiton ja SEL:n kanssa. Koulutus antaa valmiuksia muutostilanteiden kohtaamiselle ja niistä selviytymiselle työpaikalla. Työpsykologian tavoitteet ja määritelmät Työelämän muutossuunnat Hyvinvoinnin yksilöllisyys: työstressi ja selviytymisen keinot työssä, itsensä johtaminen Muutoksessa oleva organisaatio ja työyhteisön toimivuus: organisaation rakenne ja toimivuus tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta, yksilö työyhteisön jäsenenä Muutoksen johtaminen: tunteet työssä, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen, työn ja työyhteisön kehittäminen Työ ja henkinen hyvinvointi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Työsuojelun ja luottamusmiesten perus- ja jatkokurssit käyneet. Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Sosiaaliturvan perusteet (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat sekä yrityksen henkilöstöasioista vastaavat. Kurssi on avoin eri liittojen jäsenille. Kurssilaiset tuntevat työstä syntyvän sosiaaliturvan Mitä kaikkea luottamustehtävissä kohtaa? Mihin kaikkeen pitää venyä ja kuinka jaksaa itse? Kurssilta saat valmiuksia edistää henkistä hyvinvointia ja jaksamista kehittämällä työtä, työyhteisöä ja työoloja työsuojelun ja yhteistoiminnan keinoin. Oman jaksamisen kulmakivet löytyvät tekemisen kautta. Otathan mukaan myös sisäliikuntaan sopivat vaatteet! Henkisen hyvinvoinnin edellytykset työssä Voimavarat ja jaksaminen Hyvä vuorovaikutus työyhteisössä Päihteet ja hoitoonohjaus Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin Ravinnon ja liikunnan merkitys jaksamiselle perusteet: miten työttömyysturva tai eläkkeet määräytyvät, millaiset oikeudet sairastuessa on tai miten opiskelun voi järjestää työaikana. Eläke ja elinajan odote Oma eläkeikä Työttömyysturva eri tilanteissa Saako työntekijä sairastaa? Korvaava työ Uusi ammatti työn ohessa 16 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

17 Kurssit Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen koulutus Työoikeuden täydennyskurssi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Työoikeuden peruskurssin käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi järjestetään Paperiliiton kanssa. Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisäval- miuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla. Työehtosopimusoikeus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat Työaikalaki ja vuosilomalaki Työturvallisuusvastuut Ulkopuolisen työvoiman käyttö Työelämän tietosuoja Työrikokset Ajankohtaiset teemat ja oikeustapaukset Talouspolitiikan ABC talous tutuksi (ei-viestintäala), Kiljava (viestintäala), Kiljava Hakuaika päättyy Kaikille ammattiyhdistysliikkeen toimijoille, kuten luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ammattiosastoaktiiveille. Kurssi järjestetään PAMin ja Rakennusliiton kanssa. Kurssi auttaa ymmärtämään talouspolitiikkaa ja talouden vaikutusta yhteiskuntaan ja työpaikan arkeen. Kurssilla tarkastellaan keskeisiä talouden toimintamekanismeja ja erilaisia talouspolitiikan suuntauksia ja keinoja. Lisäksi pohditaan maailmantalouden vaihtelun vaikutuksia. Kurssi luo välineitä osallistua taloudesta käytävään keskusteluun. Se tarjoaa ammattiyhdistysaktiiville työkaluja tunnistaa talouden kehityslinjoja ja tarkastella näiden yhteyttä muutoksiin työpaikalla. Kurssi koostuu asiantuntijaosuuksista ja ryhmätyöskentelystä, joiden avulla kartutetaan osallistujien tietoa ja talouspoliittisten kokonaisuuksien hallitsemista. Mitä ovat talous ja talouspolitiikka? Erilaiset talouspoliittiset suuntaukset ja niiden historia Talouspolitiikka, työmarkkinat ja ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuudet Maailmantalous, Eurooppa ja suomalainen talouspolitiikka Talouden suuret linjat ja työpaikan arki Arto Jokela Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

18 Kirsi Törmänen-Petman Kurssit Ammattiosastojen toiminta Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Ammattiosaston puheenjohtajat, sihteerit ja hallituksen jäsenet. TAVOITTEEt Uudistunut kurssi tukee perusjärjestötoiminnan kehittämistä. Kurssi alkaa yhdistysten oikeudelliseen asemaan tutustumisella, minkä jälkeen käydään läpi kokoustoimintaa, viestintää, toiminnan suunnittelua ja kokousasiakirjoja. Kurssilla tutustutaan järjestöjohtamisen periaatteisiin ja tehdään erilaisia harjoituksia, jotka lisäävät mm. esiintymisvarmuutta. Yhdistyksen (ammattiosaston) oikeudellinen asema ja päätöksenteko Kokoustoiminta: erilaiset kokoukset, kokousvirkailijoiden tehtävät, kokouksen valmistelu ja kulku, äänestykset ja vaalit Kokousasiakirjat: kutsu, asialista, pöytäkirja jne. Jäsenen oikeudet ja kokoustoiminnan kehittäminen Ammattiosaston toiminnan kehittäminen, toiminnan suunnittelu, toiminta-alueet, tavoitteet, toiminta- ja taloussuunnitelma, jäsenten aktivoiminen Puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen Järjestöjohtaminen kokonaisuutena Taloudenhoitajien peruskurssi , Kiljava Hakuaika päättyy Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston taloudenhoitajille, toiminnantarkastajille sekä hallituksen jäsenille. Kurssilaisille annetaan perusvalmiudet ammattiosaston kirjanpidon hoitoon. Johdanto järjestötalouteen ja päätöksentekoon Tositemateriaalille asetetut vaatimukset Peruskirjaukset tileille Avustavat päätösviennit Tilinpäätös: tuloslaskelma, tase ja liitetiedot Tase-erittelyt ja kalustoluettelo Tilinpäätöksen käsittely yhdistyksessä Ammattiosaston maksamat palkkiot ja kulukorvaukset Lyhyt johdanto toiminnantarkastukseen 18 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

19 Kurssit Ammattiosastojen toiminta Ammattiosaston toimijat , Tampere Hakuaika päättyy Ammattiosaston puheenjohtajat, sihteerit ja muut osaston toiminnassa mukana olevat. Kurssi antaa valmiuksia ammattiosastossa toimimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Perehdytään yhdistystoiminnan perusasioihin, lainsäädäntöön, sääntöihin, kokoustekniikkaan ja toiminnan kehittämiseen. Yhdistyslaki ja säännöt Ammattiosaston perustehtävä Toimiminen ammattiosaston eri tehtävissä Kokoustekniikka, kokousasiakirjat ja tiedottaminen Ammattiosaston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Kokous kuosiin ja kansiot kuntoon , Riihimäki Hakuaika päättyy Ammattiosaston puheenjohtajat, sihteerit ja muut osaston toiminnassa mukana olevat. Kurssilla käydään yhdessä läpi kokoustoiminnan perusasiat ja ammattiosaston toiminnassa tarpeelliset asiakirjat. Suunnittelusta toteutukseen. Kuinka valmistaudutaan, mikä on hallituksen rooli, kuka tekee ja vastaa että asiat toteutuvat? Tehdään yhdessä toimivat mallit kokousasiakirjoista, esityslistasta, pöytäkirjasta toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta. Yhdistyslaki ja säännöt Kokousten valmistelu Kokouskäytäntö Vuosikelloajattelu Asiakirjojen teko ja tiedottaminen Päätöksistä toteutukseen Nuorten ay-solmut auki , Kuopio Hakuaika päättyy Nuoret alle 35-vuotiaat jäsenet. Kurssin tavoitteena on avata asioita, jotka nuoria askarruttaa. Liittyy ne sitten työelämään, työpaikan ihmissuhteisiin, ammattiyhdistystoimintaan tai lii- ton toimintaan. Yhdessä oivaltamisen iloa ja vertaistukea ongelmatilanteissa. Kartoitetaan osallistujien erilaisia työelämän solmuja ja mietitään niihin ratkaisuja Miten selviydyn tai puolustaudun henkisesti tai fyysisesti uhkaavissa tilanteissa? Kohdataan yhdessä myös liikunnallisia haasteita Järjestökurssi Paikallisesti sovittava Viikonloppukurssi TEAM kouluttaa

20 Aila Roivanen Kurssit Kaikille jäsenille Työelämän tietotekniikka peruskurssi , Helsinki Hakuaika päättyy Kaikki jäsenet Oppia hyödyntämään omassa työssä ja yhdistystoiminnassa sujuvasti yleisimpiä työvälineohjelmia ja tiedonhankintaa Internetistä. Kurssilla käytettävät ohjelmat ovat Word-tekstinkäsittely, Excel-taulukkolaskenta ja Internet-selain. Kurssin jälkeen pystyt tekemään tyylikkäitä tekstiasiakirjoja, hyödyntämään Excelin peruslaskukaavoja ja käyttämään internetin palveluita turvallisesti. Kurssin sisältöön kuuluu runsaasti harjoituksia. Windows 8.1: aloitusnäytön käyttäminen, työpöytänäkymä, tiedostojen ja kansioiden käsittely Tekstinkäsittely (Word 2013): tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen, tiedoston tallentaminen ja avaaminen, merkkija kappalemuotoilut, kuvan lisäys asiakirjaan Taulukkolaskenta (Excel 2013): tietojen syöttö, taulukon muokkaus ja muotoilu, tiedoston tallentaminen ja avaaminen, peruslaskukaavat ja perusfunktiot, kaavion luonti Internet ja sähköposti: internetin perustoiminnot, tiedonhaku internetistä, tietoturva internetissä, sähköpostin perusteet 20 TEAM kouluttaa 2015 Kurssityypit: Sopimuskurssi Yhteisen koulutuksen kurssi

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 Ammattiosasto koulutuksen järjestäjänä Ammattiosastojen jäsenilleen järjestämää koulutustoimintaa tuetaan kurssituen muodossa. Kurssituki on enintään 23 euroa / opetustunti

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 TAMMIKUU 26.01. 27.01. Tv- ja radioesiintyminen PAM, SEL (Voionmaan koulutuskeskus, Tampere) 30.01. 03.02. Luottamusmiesten peruskurssi PAPERI 30.01. 03.02. Luottamusmiesten

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Koulutusta aktiiveille. Kursseja kaikille jäsenille. Kurser på svenska. Osastot kursseja järjestämään!

Koulutusta aktiiveille. Kursseja kaikille jäsenille. Kurser på svenska. Osastot kursseja järjestämään! 2017 Koulutusta aktiiveille Kursseja kaikille jäsenille Kurser på svenska Osastot kursseja järjestämään! OTA MEIHIN YHTEYTTÄ KURSSIASIOISSA Vinkki! LUE Merja Westman koulutussihteeri 09 7739 7335, 050

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Koulutussopimus 2009

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Koulutussopimus 2009 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 1.10.2007 30.4.2010 Koulutussopimus 2009 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen I, 2 pv (09. 10.02.2009, 11. 12.05.2009, 21. 22.09.2009)

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017

VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017 VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017 Kiinnostavaa ja hyödyllistä Vuoden 2016 aikana on kuultu paljon positiivisia asioita rakennusalalla. Uusia rakennuskohteita alkaa eri puolilla maata

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13)

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) Luottamusmieskoulutus Vantaa 24. 26.1. Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (4/2016) Vantaa 13. 15.2. Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2017) Helsinki

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017

VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017 VARMUUTTA VOIMAA VERKOSTOITUMISTA KOULUTUKSET 2017 Kiinnostavaa ja hyödyllistä Vuoden 2016 aikana on kuultu paljon positiivisia asioita rakennusalalla. Uusia rakennuskohteita alkaa eri puolilla maata

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4. Hakuajat 6. Kurssihakemuksen reitti 7. AKT:n omat sopimuskurssit 8

SISÄLLYSLUETTELO. Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4. Hakuajat 6. Kurssihakemuksen reitti 7. AKT:n omat sopimuskurssit 8 KOULUTUS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4 Hakuajat 6 Kurssihakemuksen reitti 7 AKT:n omat sopimuskurssit 8 SAK:n ja EK:n välinen koulutussopimus 11 * SAK-EK kurssit 15 AKT:n

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

YLEISKIRJEN 24/2007 LIITE 4 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus 21.1.-25.1.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 19.5.-23.5.2008 Karjaa Edunvalvonnan ja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot