KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut"

Transkriptio

1 1/16 TARJOUSPYYNTÖ KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen puh Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason viranomainen: Mukana olevat muut yhteisöt: Heinäveden kunta Pääasialliset toimialat: Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Hankintayksikön esittely: on hankintayksikkö, joka vastaa seudullisesti määrätyistä hankinnoista. perustettiin alkaen. Yhteishankintoina kilpailutettavaksi määrättyjen tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamis- ja sopimuskäytännön hoitaa ja päättää. Yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluu tällä hetkellä seuraavat yhteisöt: 1 Ilomantsin kunta 2 Joensuun kaupunki 3 Juuan kunta 4 Kiteen kaupunki 5 Kontiolahden kunta 6 Lieksan kaupunki 7 Liperin kunta 8 Nurmeksen kaupunki 9 Outokummun kaupunki 10 Polvijärven kunta 11 Rääkkylän kunta 12 Tohmajärven kunta

2 2/16 13 Valtimon kunta 14 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 15 Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä 16 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 17 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 18 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 19 Heinäveden kunta 20 Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy 21 Enon Vanhusten Tuki ry. 22 Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry. 23 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 24 Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy 25 Puhas Oy 26 Joensuun Tiedepuisto Oy 27 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 28 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Tämä tarjouskilpailu toteutetaan ja sopimukset tehdään ensisijaisesti nykyisten yhteisöjen tarvitsemia tuotteita/palveluita koskien. Yhteisöjen lukumäärä voi sopimuskauden aikana muuttua. Jatkossa myös muiden Joensuun seudun hankintatoimeen liittyvien uusien yhteisöjen on mahdollista soveltuvin osin hyödyntää nyt käytävän kilpailun tuloksena syntyneitä sopimuksia. Muiden yhteisöjen mahdollisesta liittämisestä sopimusten piiriin päätetään erikseen ja tehdään tarvittaessa omat sopimukset. 2. Hankintalaji Hankintalaji: Palvelut 3. Hankinnan kohde Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: pyytää teitä antamaan tarjouksen Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelujen tuottamisesta sopimuskaudelle vuoden optiomahdollisuus tarjouspyynnön mukaisesti Tarjousta pyydetään kahden (2) Suomessa itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutetun lääkärin työpanoksesta / kk / palvelukokonaisuus sekä mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös / h / lääkäri. Lääkäreiden työskentelyajat/palveluaika on arkipäivisin ma - to klo 8-16 ja pe 8-14, ellei tilaajan aloitteesta muuta sovita. Työ on normaalia terveyskeskuslääkärin työtä, kuukausittaisen työajan ollessa n. 152 h / lääkäri. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova. KORJAUSILMOITUS Tämä korjausilmoitus koskee Hilmassa julkaistua hankintailmoitusta "27756 Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut. Korjausilmoituksessa on korjattu seuraavia asioita:

3 3/16 6. Hankinnan kohteen kriteerit: Poistettu kohderyhmästä HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT / TUNTIHINTA KAHDEN LÄÄKÄRIN TYÖPANOKSEN (yht. 304 h) YLITTÄVILLE TUNNEILLE (ALV 0 %) hintakenttä kohdasta Laillistettu lääkäri; PTL-vaihe (=perusterveydenhuollonlisäkoulutusvaihe, ns. eurolääkäri). Täsmennetty teksti kohderyhmän otsikkoon muotoon yht. 304 h / kk ja lisätty selvennykseksi teksti Ilmoitettu lisätuntien hankittava tuntimäärä ei ole sitova, vaan määritelty jotta tuntihinnalle saadaan tarjousvertailussa painoarvoa. 7. Hinta ja kaupalliset ehdot: Muutettu kohta Tarjouksessa tulee ilmoittaa mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös hinta / h / lääkäri lääkärin koulutustason mukaan: - täyslaillistettu lääkäri - laillistettu lääkäri; PTL-vaihe (= perusterveydenhuollon lisäkoulutusvaihe, ns. eurolääkäri) muotoon Tarjouksessa tulee ilmoittaa mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös hinta / h / täyslaillistettu lääkäri NUTS-koodi: K090 (Heinävesi) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimusta on mahdollista jatkaa vuodella ajalle sekä Option / optioiden käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja ilmoittaa siitä asianosaisille. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan mahdollisen option käyttöönottoon, mikäli tilaaja haluaa käyttää option. Lisähankintojen alustava kesto: 24 kuukautta Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut) Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan: Ei Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV): , ,00 4. Hankinnan taustaa 4.1. PALVELUN MÄÄRÄ JA PALVELUKUVAUKSET Heinäveden kunta vastaa n asukkaan perusterveydenhuollosta. Alle 14-vuotiaiden osuus on 12 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 33 % väestöstä. Tällä hetkellä kunnassa on yksi osa-aikainen virkalääkäri. Vastaavan lääkärin työpanos hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Hankinta koskee kahden (2) Suomessa itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutetun

4 4/16 lääkärin työpanosta. Tarjouspyynnössä mainitut tuntimäärät ovat suuntaa antavia arvioita ja perustuvat lääkäreiden säännölliseen työaikaan. Tuntimäärät voivat vaihdella jonkin verran kuukausittain tavoitteen ollessa kuitenkin 152 h / lääkäri / kk. Palvelun laskutusperusteet on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa "8. Laskutus ja maksuehto". Lääkärin työhön kuuluu ajanvarausvastaanotto, virka-ajan lääkäripäivystys, kiireellinen sairaanhoito, puhelimitse hoidettavat asiat ja hoitajakonsultointi. Vastaanotolla lääkärillä on hoitajatyöpari. Vastaanottotyötä tekevän lääkärin tulee päivittäin ottaa vastaan potilasta. Lääkärit hoitavat myös vuodeosaston (31 paikkaa, akuutti- ja pitkäaikaispotilaita), äitiys- ja lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä kotihoidon lääkäritehtävät. Tarkempi palvelukuvaus on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "6. Hankinnan kohteen kriteerit". Työterveyshuolto ja virka-ajan ulkopuolinen päivystys eivät kuulu lääkärin tehtäviin. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan Varkauden sairaalassa ja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Omaa röntgentoimintaa ei ole, vaan palvelu ostetaan Varkauden sairaalan röntgenistä ja laboratoriopalvelut tuottaa Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLAB. Heinäveden kunta osoittaa työssä tarvittavat tilat, muun henkilökunnan, laitteet, välineet ja tarvikkeet. Käytössä on alueellinen Mediatri-potilastietojärjestelmä. Tarkemmista toimintaperiaatteista sovitaan Heinäveden kunnan ja valituksi tulleen palveluntuottajan välisessä hankintasopimuksessa. Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankinta, mikäli tarjoukset ylittävät hankinnalle asetetut määrärahat HENKILÖSTÖLLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Palveluun osallistuvien lääkäreiden tulee olla yleislääkärin oikeudet omaavia ja Suomessa laillistettuja lääkäreitä. Tilaajan kanssa erikseen sovittaessa tehtävässä voi tilapäisesti toimia lääketieteen opiskelija, jolla on Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä ja Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (JulkiTerhikki) merkitty oikeus tehtävän hoitamiseen. Palveluntuottaja vastaa lääkäreiden ohjauksesta ja valvonnasta siten, kun laissa ja viranomaisohjeissa edellytetään. Diabetekseen (1 pv / kk) ja/tai geriatriaan (1-2 pv / kk) perehtyneelle lääkärille annetaan laatupisteitä max. 5+5 p (kyllä=5 p, ei=0 p). Todistukset esitettävä tarjouksen liitteenä (kohta ). Lääkäreillä tulee olla kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hyvällä suomen kielellä tarkoitetaan opetushallituksen Yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta, eli jokaisessa arvioitavassa osa-alueessa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) on oltava vähintään keskitasoa 3-4. Kielitaito tulee pyydettäessä todistaa, mikäli lääkärin äidinkieli ei ole suomi. Lääkärien tulee noudattaa toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä hyviä hoitokäytäntöjä. Lääkäreiltä edellytetään työkokemusta yleislääkärin työstä ja Mediatri - potilastietojärjestelmän käytön hallintaa. Tarjouksessa tulee selvittää lääkärien pätevyys ja työkokemus. Tilaaja pitää laatuvaatimuksena, että palveluntuottajan tarjouksessa nimetyt lääkärit osallistuvat palvelun tuottamiseen tai että nimettyjen lääkärien tilalle tulevien lääkärien koulutus, kokemus ja osaaminen on vastaavaa tai parempaa kuin tarjouksessa nimettyjen lääkärien.

5 5/16 Heinäveden terveyskeskuksen vastaavalla lääkärillä on työnjohdollinen vastuu ja hankittavan palvelun toteuttamiseen osallistuvien lääkäreiden tulee noudattaa annettuja työ- ja toimintaohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja työn laatuvaatimuksia niin, että palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa toimintaa. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä ja ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Lisäksi palveluntuottaja vastaa, että lääkäri tekee asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät. joista on tarvittaessa myöhemmin voitava tehdä todistuksia ja lausuntoja. Diagnoosit, lääkemääräykset ja tilastoinnit on tehtävä ohjeiden mukaisesti. Palvelun toteuttamiseen osallistuvilla lääkäreillä tulee olla suoritettuna e-kantakoulutukset sekä VRK:n (Väestörekisterikeskuksen) myöntämä terveydenhuollon varmennekortti TOIMITUSVARMUUS Tarjoajan on annettava seuraava toimitustakuu: Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tarjoamansa lääkärin jokaiseen työvuoroon tarjouspyynnön mukaisesti. Palveluun osallistuvien lääkäreiden poissaolojen sijaisjärjestelyt ovat palveluntuottajan vastuulla. Palveluntuottajan on taattava varalääkäri palveluun osallistuvien lääkäreiden ennalta tiedetyissä poissaoloissa. Äkillisissä poissaolotapauksissa sijaisen on oltava paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa viimeistään poissaolon alkamista seuraavana arkipäivänä klo 8:00 mennessä. Tätä nopeampaan vasteaikaan sitoutuminen luetaan tarjoajan eduksi siten kuin tarjouspyynnön kohdassa "6. Hankinnan kohteen kriteerit - Toimintavarmuus ja varahenkilöjärjestelmä" on esitetty. Lääkärien vaihtuvuutta tulee työpaikkakoulutuksen ja perehdyttämisen helpottamiseksi välttää. Kahta (2) lääkärin vakanssia saa hoitaa kalenterivuoden aikana korkeintaan seitsemän (7) eri lääkäriä äkillisten poissaolojen (kuten sairauspoissaolot) sijaisuuksia lukuun ottamatta. Palveluntuottajan tulee etukäteen ilmoittaa yhtä (1) kuukautta ennen työn alkamista palveluun osallistuvien lääkärien nimet, pätevyys ja henkilötunnus käyttäjäoikeuksien järjestämistä varten. Lääkärin vaihtuessa muun syyn kuin sairauden takia, sijaisen tiedot on ilmoitettava viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen työn alkamista em. syistä. Toimituskatkojen suhteen noudatetaan sopimussakkomenettelyä (kohta 4.4.) TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN, VIIVÄSTYSSAKKO JA MUUT EHDOT Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta alkaen, mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimus- tai muita esteitä. Palvelutuotannon alkamisen mahdollisesta viivästymisestä ja palvelutuotannon katkeamisesta määritellään sopimuksessa seuraava viivästyssakko: Palvelun tilaaja pidättää oikeuden velvoittaa palveluntuottajaa käynnistämään palvelut alkaen tarvittaessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy tai katkeaa (sijais- tai varalääkäri ei ole paikalla ilmoitettujen vasteaikojen puitteissa) on euroa arkipäivältä (alv 0 %). Palveluntuottaja vähentää sakkomaksun osuuden seuraavasta laskustaan. Palvelun tilaajalla on lisäksi oikeus yllämainitussa tilanteissa hankkia palvelu haluamastaan paikasta (hankintahinnasta riippumatta) palveluntuottajan maksaessa tilaajan hankintahinnan ja oman tarjouksensa välisen erotuksen siltä osin, kun hankintahinta ylittää sopimussakon määrän. Tilanteissa, joissa toiminnan sisältö tai henkilöstön pätevyys ei vastaa palveluntuottajan tarjouksessa esitettyjä tietoja sakkomaksu on euroa arkipäivältä (alv 0 %).

6 6/16 Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa viidennen (5) sakkomaksun / sopimusvuosi jälkeen. Tällöin tilaajalla on oikeus vaatia palveluntuottajalta kaikki uuden sopimuskumppanin hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset VASTUUT, VALITUKSET JA PALAUTTEET Tarjoajan on oltava ennakkoperintärekisteriin merkitty itsenäinen yrittäjä (toiminimi, ammatinharjoittaja, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö), joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Potilasvahinkolaki (585/1986) edellyttää, että terveyden- ja sairaanhoidon toimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus tämän lain mukaisen vastuun varalta. Valitun palveluntuottajan kanssa tehtävään sopimukseen otetaan kohta, jossa määritellään reklamaatioissa käytettävä menettely ja palveluun osallistuvan lääkärin korvaaminen toisella, mikäli lääkäri saa negatiivista palautetta esim. lääketieteellisen osaamisen, vastaanottonopeuden tai asiakaspalvelukykyisyyden vuoksi. Heinäveden kunnalla on oikeus sopimuskauden aikana seurata toimintaa asiakaspalautteiden, kyselyiden tai muiden tarkistusten avulla TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUDET Heinäveden kunnassa on käytössä alueellinen Mediatri -potilastietojärjestelmä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että hankittavan palvelun toteuttamiseen osallistuva lääkäri sitoutuu sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilastietojen salassapitoja vaitiolovelvollisuuteen. Työasemien tietoliikenneverkon ja atk-järjestelmien käyttöoikeudet annetaan vain lääkäreille, jotka ovat allekirjoittaneet palveluntuottajan kanssa salassapito- ja käyttäjäsopimuksen TARJOUKSESSA ESITETTÄVÄT PAKOLLISET TIEDOT Yritystoiminnan kuvaus Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä kuvaus yritystoiminnastaan, josta tulee ilmetä vähintään seuraavanlainen sisältö: - yrityksen yleisesittely - tuotettavat palvelut - palveluksessa oleva kokonaishenkilöstö - toimintaresurssit tarjouspyynnön mukaiseen palvelun tuottamiseen - yrityksen taloustiedot Palvelun tuotantoon käytettävät henkilöstöresurssit Palvelun tarjoajan tulee liittää tarjouksensa liitteenä kuvaus siitä, minkälaiset henkilöstöresurssit (lääkärien määrä) tarjoaja voi osoittaa tarjouspyynnön mukaisten palvelujen suorittamiseen. Tarjoajan tulee myös nimetä antamassaan selvityksessä niiden lääkäreiden nimet (sis. pätevyys- ja työkokemustiedot), jotka sitoutuvat tuottamaan tarjouspyynnön kohteena olevia lääkäripalveluita Heinäveden terveyskeskuksessa Toimintavarmuus ja varahenkilöjärjestelmä Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä selvitys palveluntuottajan toimintavarmuudesta ja varahenkilöjärjestelmästä. Selvityksestä tulee ilmetä miten

7 7/16 palveluntuottaja järjestää katkeamattoman palvelutuotannon (ks. myös tarjouspyynnön kohta 4.3.) Referenssit Laadun ja kokemuksen arviointia varten tarjoajan tulee antaa selvitys aikaisemmin toteuttamista vastaavista palveluista. Selvityksessä tulee ilmoittaa tilaajan nimi, lyhyt kuvaus hankkeesta, hankkeen kokonaisarvo (alv 0 %), työn suorittamisen ajankohta, tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta sekä yhteyshenkilö, jolta referenssi pystytään varmistamaan. Vastaavana palveluna pidetään tämän tarjouspyynnön mukaista lääkäripalvelua. Valittavalla palveluntuottajalla on oltava riittävästi vastaavia referenssejä ja riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhtä (1) kpl vastaavaa sopimusta viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Sopimuksen tulee olla ollut voimassa yhtäjaksoisesti vähintään yhden (1) vuoden ajan tarjouspyynnön määräaikaan mennessä ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ Palveluntuottaja voi hankkia tarjouksessaan määrittämän osan palveluista alihankkijalta. Mahdollisesta alihankkijasta on ilmoitettava tarjouksessa. Palveluntuottaja sitoutuu vastaamaan mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja käytettävää alihankkijaa ei saa koskea hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Palvelu on tuotettava kaikilta osin puitesopimuksen mukaisesti. Tilaajalla on oikeus vaatia ja hankkia kaikki alihankintaa koskevat tiedot palveluntuottajalta sopimuskautena. 5. Hankintamenettely Hankintamenettely: Avoin menettely Sopimus on jaettu osiin: Ei Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan

8 8/16 Ratkaisuperusteet: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet 6. Hankinnan kohteen kriteerit HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT / KIINTEÄ KUUKAUSIHINTA KAHDEN (2) LÄÄKÄRIN TYÖPANOKSELLE (n. 152 h / lääkäri / kk = yht. 304 h / kk) (ALV 0 %) Kiinteä kokonaishinta palvelukuvauksessa esitetyssä laajuudessa (sis. kahden (2) lääkärin työpanoksen) Hankittava määrä: 12 kk Kokonaishinnan maksimipisteet / kk Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit Tarjottava palvelukokonaisuus Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kahden (2) lääkärin lääkäripalvelut. Palveluntuottaja tuottaa avovastaanottopalvelut Heinäveden terveyskeskuksessa toimitustakuulla arkipäivisin ma-to klo 8-16 ja pe klo Työhön kuuluu ajanvarauspotilaiden ja kiireellistä sairaanhoitoa vaativien potilaiden vastaanottotoiminta. Diabetekseen perehtyneen lääkärin vastaanotto Heinävedellä 1 pv/kk. Hoidon saatavuus järjestetään siten, että kiireelliset potilaat hoidetaan samana arkipäivänä ja kiireettömät hoitotakuun linjausten mukaisesti. Neuvoloiden sekä opiskelijaja kouluterveydenhuollon palvelujen osalta palveluntuottaja asettaa tarvittavan lääkärimäärän hoitamaan äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolaa sekä kouluterveydenhuoltoa Heinävedellä. Vuodeosastolla (31 paikkaa) hoidetaan lääkärin vastaanotolta ja erikoissairaanhoidosta tulevia potilaita sekä pitkäaikaispotilaita. Lääkärinkierto viitenä (5) arkipäivänä viikossa. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

9 9/16 Kotisairaanhoidossa suoritetaan asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, otetaan näytteitä, valvotaan lääkitystä ja seurataan asiakkaan vointia. Hoitajilla on mahdollisuus konsultoida 24/7 lääkäriä puhelimitse myös virka-ajan ulkopuolella. Asumispalveluyksikön tavoitteena on tukea asiakkaan hoitoa asumispalveluyksikössä mahdollisimman pitkään ja lähtökohtana on palvella asiakasta hänen omista lähtökohdistaan käsin. Oma lääkäri käy asumispalveluyksikössä yhden (1) kerran viikossa, jolloin hän laatii hoitosuunnitelmat, tutkii uudet ja akuutisti lääkärinarviota tarvitsevat asukkaat, tarvittaessa tapaa omaiset sekä suunnittelee lääkitykset ja hoitaa reseptiasiat. Tavoitteena on ottaa haltuun asukkaiden terveydentila ja siten vähentää käyntejä päivystyksessä ja välttää vuodeosasto-/sairaalakierre. Vuodeosastolle, kotisairaanhoitoon ja asumispalveluyksiköille nimetään oma lääkäri. Hoitajilla on mahdollisuus konsultoida 24/7 lääkäriä puhelimitse virka-ajan ulkopuolella. Geriatrin vastaanotto järjestetään Heinävedellä 1-2 kertaa/kk. HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT / TUNTIHINTA KAHDEN LÄÄKÄRIN TYÖPANOKSEN (yht. 304 h / kk) YLITTÄVILLE TUNNEILLE (ALV 0 %) Täyslaillistettu lääkäri Hankittava määrä: 120 h / lääkäri / h / lääkäri Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit Ilmoitettu lisätuntien hankittava tuntimäärä ei ole sitova, vaan määritelty jotta tuntihinnalle saadaan tarjousvertailussa painoarvoa. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Yleiset kriteerit/tiedot Yritystoiminnan kuvaus Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

10 10/16 Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä kuvaus yritystoiminnastaan, josta tulee ilmetä vähintään seuraavanlainen sisältö; yrityksen yleisesittely, tuotettavat palvelut, palveluksessa oleva kokonaishenkilöstö, toimintaresurssit tarjouspyynnön mukaiseen palvelun tuottamiseen, yrityksen taloustiedot. Palvelun tuotantoon käytettävät henkilöstöresurssit Palvelun tarjoajan tulee liittää tarjouksensa liitteenä kuvaus siitä, minkälaiset henkilöstöresurssit (lääkärien määrä) tarjoaja voi osoittaa tarjouspyynnön mukaisten palvelujen suorittamiseen. Tarjoajan tulee myös nimetä antamassaan selvityksessä niiden lääkäreiden nimet (sis. pätevyys- ja työkokemustiedot), jotka sitoutuvat tuottamaan tarjouspyynnön kohteena olevia lääkäripalveluita Heinäveden terveyskeskuksessa. Vähintään yksi (1) palvelun tuottamiseen sitoutunut lääkäri on perehtynyt diabetekseen Vähintään yksi (1) palvelun tuottamiseen sitoutunut lääkäri on perehtynyt geriatriaan Toimintavarmuus ja varahenkilöjärjestelmä Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä selvitys palveluntuottajan toimintavarmuudesta ja varahenkilöjärjestelmästä. Selvityksestä tulee ilmetä miten palveluntuottaja järjestää katkeamattoman palvelutuotannon. Varalääkärin saapumiseen kuluva vasteaika yllättävissä poissaolotilanteissa työvuoron klo 8 alusta laskien Referenssit Laadun ja kokemuksen arviointia varten tarjoajan tulee antaa selvitys aikaisemmin toteuttamista vastaavista palveluista. Selvityksessä tulee ilmoittaa tilaajan nimi, lyhyt kuvaus hankkeesta, hankkeen kokonaisarvo (alv 0 %), työn suorittamisen ajankohta, tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta sekä yhteyshenkilö, jolta referenssi pystytään tarkistamaan ei=0, kyllä= ei=0, kyllä=5.00 Valittava 5.00 Varalääkäri paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa samana päivänä ennen klo 12 = 5p Varalääkäri paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa samana päivänä klo 12 jälkeen = 2.5p Varalääkäri paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 8 = 0p

11 11/16 Vastaavana palveluna pidetään tämän tarjouspyynnön mukaista lääkäripalvelua. Valittavalla palveluntuottajalla on oltava riittävästi vastaavia referenssejä ja riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhtä (1) kpl vastaavaa sopimusta viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Sopimuksen tulee olla ollut voimassa yhtäjaksoisesti vähintään yhden (1) vuoden ajan tarjouspyynnön määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat Hinnat pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomina (alv 0 %) nettohintoina kahden (2) desimaalin tarkkuudella tarjouspyynnössä esitetyin yksiköin seuraavasti: - Tarjouksessa tulee ilmoittaa kiinteä kokonaishinta / kk palvelukuvauksessa esitetyssä laajuudessa (sis. kahden (2) lääkärin työpanoksen n. 152 tuntia / lääkäri / kk = 304 tuntia). - Tarjouksessa tulee ilmoittaa mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös hinta / h / täyslaillistettu lääkäri. Tuntihinta tai kiinteä kokonaishinta kattaa kaikki kustannukset. Sen lisäksi ei suoriteta erillisiä toimenpidepalkkioita, koulutus- tai matkakulujen korvaamista tai muuta vastaava. Hinnanmuutokset Tarjotut hinnat ovat kiinteänä voimassa yhden (1) vuoden ajan sopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Sen jälkeen palveluntuottajalla ja tilaajalla on mahdollisuus esittää kirjallisesti yksilöidyistä, todellisista ja perustelluista syistä hinnantarkistusneuvottelujen käynnistämistä, mikäli lääkäreiden palkkatason yleinen kustannuskehitys antaa tähän aihetta. Hinnantarkistusneuvotteluissa sovittu ratkaisu on voimassa vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan tai lyhyemmän ajan, jos sopimus päättyy aikaisemmin. Komissiomaksu Toimittaja maksaa Joensuun seudun hankintatoimelle 1,2 % komission, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva yleinen alv. Komission määrä lasketaan kaikesta myynnistä (alv 0 %) sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan. Hankintalain 32 :n mukaiset kevennetyt kilpailutukset (ns. minikilpailutukset) kuuluvat komissiomaksun piiriin. Toimittaja maksaa komission neljä (4) kertaa vuodessa toimittajan oman raportoinnin perusteella. Joensuun seudun hankintatoimella tai sen osoittamalla kolmannella taholla on oikeus tarkastaa toimittajan antamien tietojen oikeellisuus. Komissiomaksun raportointi-, laskenta- ja suoritusperusteet sovitaan tarkemmin sopimuksessa. Mikäli maksettavan komissiomaksuerän suuruus jää alle 200 euron (alv 0 %), komissiomaksun voi yhdistää maksettavaksi seuraavan komissiomaksuerän yhteydessä. Komissiomaksu tulee kuitenkin maksaa vähintään kerran vuoden aikana, vaikka koko vuoden aikana maksettava komissiomaksu jäisi alle 200 euron (alv 0 %). Toimittajan komission maksuvelvollisuus päättyy neljä (4) vuotta tarjouspyynnössä ilmoitetusta sopimuksen alkamispäivästä lukien, ellei sopimus tätä ennen ole muutoin päättynyt.

12 12/16 Lisätietoa komissiomallista: Vuosi- ja komissioraportointi Valitun toimittajan/toimittajien tulee toimittaa Joensuun seudun hankintatoimen toimittajaportaalin (Tarjouspalvelu.fi) välityksellä Joensuun seudun hankintatoimelle vähintään kerran vuodessa raportti (viimeistään tammikuun loppuun mennessä) tarjouspyynnössä mukana olevan/olevien yhteisöjen ostoista hankintayksiköittäin yhteensä ja tuotteittain euroa/vuosi (alv 0 %) sekä maksetuista komissiomaksuista sisältäen yleisen arvonlisäveron. 8. Laskutus ja maksuehto Laskutus Laskutus tapahtuu kuukausittain kiinteän kokonaishinnan tai jälkikäteen toteutuneiden työtuntien mukaisesti seuraavasti: - Lääkärien yhteenlasketun kuukausittaisen tuntimäärän jäädessä alle 304 (2 x 152 h) tunnin, palveluntuottaja valitsee kuukausittain aina sen laskutusperusteena olevan vaihtoehdon (tuntihinta tai kokonaishinta), kumpi on edullisempi palvelun tilaajalle. - Lääkärien yhteenlasketun kuukausittaisen tuntimäärän ollessa 304 tuntia tai enemmän, palveluntuottaja laskuttaa kiinteän kuukausittaisen kokonaishinnan ja ylimenevien tuntien osalta toteutuneiden työtuntien mukaisen tuntihinnan. Laskuihin ei saa lisätä tai sisällyttää laskutuslisää, tilinhoitomaksuja tai muita vastaavia kustannuksia. Laskutus osoitetaan tilaajayksikköön. Toimittaja laskuttaa tilaajaa verkkolaskulla: Heinäveden kunta Kermanrannantie HEINÄVESI OVT-tunnus: Verkkolaskuoperaattori: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): Maksuehto ja viivästyskorko Maksuehto on vähintään 21 päivää netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. 9. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa sekä tarjouskilpailun että sopimuskauden aikana. Pyydetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. TILAAJAVASTUULAIN (1233/2006) MUKAISET VELVOITTEET Kaupparekisteriote Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa

13 13/16 Todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Selvityksestä tulee ilmetä myös, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen (eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut) suorittamisesta Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava em. kohdissa esitettyihin vaatimuksiin vastaavat selvitykset oman maansa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. LUPA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ANTAMISEEN Selvitys siitä, että tarjoajalla on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja. VASTUU- JA POTILASVAKUUTUS Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuu- ja potilasvakuutus. Todistus toiminnan vastuu- ja potilasvakuutusmaksun suorittamisesta ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ Tarjoaja on maksanut toiminnan vastuu- ja potilasvakuutusmaksut. Palveluntuottaja käyttää palvelun tuotantoon alihankkijoita Selvitys toimittajan mahdollisesti käyttämistä alihankkijoista KOMISSIOMAKSU JA RAPORTOINTI Selvitys/selvitykset vaaditaan, mikäli käytetään alihankkijoita. Komissiomaksu Toimittaja maksaa Joensuun seudun hankintatoimelle komission kohdan hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti. Komissioprosentti 1,2 % Vuosi- ja komissioraportointi Valitun toimittajan/toimittajien tulee toimittaa Joensuun seudun hankintatoimen toimittajaportaalin (Tarjouspalvelu.fi) välityksellä Joensuun seudun hankintatoimelle vähintään kerran vuodessa raportti (viimeistään tammikuun loppuun mennessä) tarjouspyynnössä mukana olevan/olevien yhteisöjen ostoista hankintayksiköittäin yhteensä ja tuotteittain euroa/vuosi (alv 0 %) sekä maksetuista komissiomaksuista sisältäen yleisen arvonlisäveron.

14 14/16 YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö Palvelun tuottannosta vastaava lääkäri/yhteyshenkilö sekä hänen varahenkilö Sopimuksesta vastaava henkilö Laskutuksesta vastaava henkilö 10. Hallinnolliset tiedot Syötettävä Syötettävä Syötettävä Syötettävä Vastuuhenkilön tiedoista tulee näkyä henkilön nimi, ammattinimike, puhelinnumero ja s- postiosoite. Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti palvelun tilaajalle. Toimittaja nimeää vastuuhenkilön, jolla on sopimuksen allekirjoitusoikeus. Palveluntuottajalla tulee olla palvelun tilaajalle nimetty suomenkielinen yhteyshenkilö sekä hänen varahenkilönsä. Toimittaja nimeää vastuuhenkilön, jolle asiakas voi antaa sopimukseen liittyviä tietoja ja ehdotuksia kirjallisesti tai muuten todistettavasti esimerkiksi sähköpostilla ja hoitaa kaiken sopimukseen liittyvän yhteydenpidon. Toimittaja nimeää vastuuhenkilön, jonka kanssa sovitaan laskutus tilauksen yhteydessä ja johon voidaan ottaa yhteyttä laskutukseen liittyvissä tilanteissa. Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin: Ilmoituksen tyyppi Ilmoituksen numero EUVL:ssa Päivämäärä Ennakkoilmoitus esim. 2007/S pp.kk.vvvv Muu ilmoitus 2015/S Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia: suomi 11. Täydentävät tiedot Muutoksenhakumenettelystä vastaava elin: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Suomi puh fax Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 13. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. 14. Sopimusmenettely Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

15 15/16 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. sopimus 2. tarjouspyyntö 3. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014, palvelut 4. tarjous liitteineen. 15. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot tarjouksessaan. Hinta ei ole liikesalaisuus. 16. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuskauden aikana osapuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet. Ellei yksimielisyyteen päästä, tämän tarjouspyynnön kohdetta koskevat erimielisyydet ratkaistaan palvelun tilaajan kotipaikkakunnan alioikeudessa. 17. Muut asiat Tarjouksen tekemisen kustannukset Hankintatoimi ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia. Ohje tarjouksen tekemiseksi Ohje tarjouksen tekemiseksi löytyy osoitteesta /ohje. 18. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 14:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajan vastuulla on tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa mahdollisesti esitettyihin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin. 19. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 10:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/jns. 20. Allekirjoittajat Niina Ruuskanen, hankintasihteeri

16 16/ Liitteet ja linkit JYSE_2014_palvelut.pdf

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot