KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut"

Transkriptio

1 1/16 TARJOUSPYYNTÖ KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen puh Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason viranomainen: Mukana olevat muut yhteisöt: Heinäveden kunta Pääasialliset toimialat: Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Hankintayksikön esittely: on hankintayksikkö, joka vastaa seudullisesti määrätyistä hankinnoista. perustettiin alkaen. Yhteishankintoina kilpailutettavaksi määrättyjen tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamis- ja sopimuskäytännön hoitaa ja päättää. Yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluu tällä hetkellä seuraavat yhteisöt: 1 Ilomantsin kunta 2 Joensuun kaupunki 3 Juuan kunta 4 Kiteen kaupunki 5 Kontiolahden kunta 6 Lieksan kaupunki 7 Liperin kunta 8 Nurmeksen kaupunki 9 Outokummun kaupunki 10 Polvijärven kunta 11 Rääkkylän kunta 12 Tohmajärven kunta

2 2/16 13 Valtimon kunta 14 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 15 Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä 16 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 17 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 18 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 19 Heinäveden kunta 20 Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy 21 Enon Vanhusten Tuki ry. 22 Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry. 23 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 24 Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy 25 Puhas Oy 26 Joensuun Tiedepuisto Oy 27 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 28 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Tämä tarjouskilpailu toteutetaan ja sopimukset tehdään ensisijaisesti nykyisten yhteisöjen tarvitsemia tuotteita/palveluita koskien. Yhteisöjen lukumäärä voi sopimuskauden aikana muuttua. Jatkossa myös muiden Joensuun seudun hankintatoimeen liittyvien uusien yhteisöjen on mahdollista soveltuvin osin hyödyntää nyt käytävän kilpailun tuloksena syntyneitä sopimuksia. Muiden yhteisöjen mahdollisesta liittämisestä sopimusten piiriin päätetään erikseen ja tehdään tarvittaessa omat sopimukset. 2. Hankintalaji Hankintalaji: Palvelut 3. Hankinnan kohde Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: pyytää teitä antamaan tarjouksen Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelujen tuottamisesta sopimuskaudelle vuoden optiomahdollisuus tarjouspyynnön mukaisesti Tarjousta pyydetään kahden (2) Suomessa itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutetun lääkärin työpanoksesta / kk / palvelukokonaisuus sekä mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös / h / lääkäri. Lääkäreiden työskentelyajat/palveluaika on arkipäivisin ma - to klo 8-16 ja pe 8-14, ellei tilaajan aloitteesta muuta sovita. Työ on normaalia terveyskeskuslääkärin työtä, kuukausittaisen työajan ollessa n. 152 h / lääkäri. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous tulee laatia suomen kielellä ja se on sitova. KORJAUSILMOITUS Tämä korjausilmoitus koskee Hilmassa julkaistua hankintailmoitusta "27756 Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut. Korjausilmoituksessa on korjattu seuraavia asioita:

3 3/16 6. Hankinnan kohteen kriteerit: Poistettu kohderyhmästä HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT / TUNTIHINTA KAHDEN LÄÄKÄRIN TYÖPANOKSEN (yht. 304 h) YLITTÄVILLE TUNNEILLE (ALV 0 %) hintakenttä kohdasta Laillistettu lääkäri; PTL-vaihe (=perusterveydenhuollonlisäkoulutusvaihe, ns. eurolääkäri). Täsmennetty teksti kohderyhmän otsikkoon muotoon yht. 304 h / kk ja lisätty selvennykseksi teksti Ilmoitettu lisätuntien hankittava tuntimäärä ei ole sitova, vaan määritelty jotta tuntihinnalle saadaan tarjousvertailussa painoarvoa. 7. Hinta ja kaupalliset ehdot: Muutettu kohta Tarjouksessa tulee ilmoittaa mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös hinta / h / lääkäri lääkärin koulutustason mukaan: - täyslaillistettu lääkäri - laillistettu lääkäri; PTL-vaihe (= perusterveydenhuollon lisäkoulutusvaihe, ns. eurolääkäri) muotoon Tarjouksessa tulee ilmoittaa mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös hinta / h / täyslaillistettu lääkäri NUTS-koodi: K090 (Heinävesi) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimusta on mahdollista jatkaa vuodella ajalle sekä Option / optioiden käytöstä tilaaja tekee erillisen päätöksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja ilmoittaa siitä asianosaisille. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan mahdollisen option käyttöönottoon, mikäli tilaaja haluaa käyttää option. Lisähankintojen alustava kesto: 24 kuukautta Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut) Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan: Ei Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV): , ,00 4. Hankinnan taustaa 4.1. PALVELUN MÄÄRÄ JA PALVELUKUVAUKSET Heinäveden kunta vastaa n asukkaan perusterveydenhuollosta. Alle 14-vuotiaiden osuus on 12 % ja yli 65-vuotiaiden osuus 33 % väestöstä. Tällä hetkellä kunnassa on yksi osa-aikainen virkalääkäri. Vastaavan lääkärin työpanos hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Hankinta koskee kahden (2) Suomessa itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutetun

4 4/16 lääkärin työpanosta. Tarjouspyynnössä mainitut tuntimäärät ovat suuntaa antavia arvioita ja perustuvat lääkäreiden säännölliseen työaikaan. Tuntimäärät voivat vaihdella jonkin verran kuukausittain tavoitteen ollessa kuitenkin 152 h / lääkäri / kk. Palvelun laskutusperusteet on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa "8. Laskutus ja maksuehto". Lääkärin työhön kuuluu ajanvarausvastaanotto, virka-ajan lääkäripäivystys, kiireellinen sairaanhoito, puhelimitse hoidettavat asiat ja hoitajakonsultointi. Vastaanotolla lääkärillä on hoitajatyöpari. Vastaanottotyötä tekevän lääkärin tulee päivittäin ottaa vastaan potilasta. Lääkärit hoitavat myös vuodeosaston (31 paikkaa, akuutti- ja pitkäaikaispotilaita), äitiys- ja lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä kotihoidon lääkäritehtävät. Tarkempi palvelukuvaus on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "6. Hankinnan kohteen kriteerit". Työterveyshuolto ja virka-ajan ulkopuolinen päivystys eivät kuulu lääkärin tehtäviin. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan Varkauden sairaalassa ja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Omaa röntgentoimintaa ei ole, vaan palvelu ostetaan Varkauden sairaalan röntgenistä ja laboratoriopalvelut tuottaa Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLAB. Heinäveden kunta osoittaa työssä tarvittavat tilat, muun henkilökunnan, laitteet, välineet ja tarvikkeet. Käytössä on alueellinen Mediatri-potilastietojärjestelmä. Tarkemmista toimintaperiaatteista sovitaan Heinäveden kunnan ja valituksi tulleen palveluntuottajan välisessä hankintasopimuksessa. Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankinta, mikäli tarjoukset ylittävät hankinnalle asetetut määrärahat HENKILÖSTÖLLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Palveluun osallistuvien lääkäreiden tulee olla yleislääkärin oikeudet omaavia ja Suomessa laillistettuja lääkäreitä. Tilaajan kanssa erikseen sovittaessa tehtävässä voi tilapäisesti toimia lääketieteen opiskelija, jolla on Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä ja Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (JulkiTerhikki) merkitty oikeus tehtävän hoitamiseen. Palveluntuottaja vastaa lääkäreiden ohjauksesta ja valvonnasta siten, kun laissa ja viranomaisohjeissa edellytetään. Diabetekseen (1 pv / kk) ja/tai geriatriaan (1-2 pv / kk) perehtyneelle lääkärille annetaan laatupisteitä max. 5+5 p (kyllä=5 p, ei=0 p). Todistukset esitettävä tarjouksen liitteenä (kohta ). Lääkäreillä tulee olla kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hyvällä suomen kielellä tarkoitetaan opetushallituksen Yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta, eli jokaisessa arvioitavassa osa-alueessa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) on oltava vähintään keskitasoa 3-4. Kielitaito tulee pyydettäessä todistaa, mikäli lääkärin äidinkieli ei ole suomi. Lääkärien tulee noudattaa toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä hyviä hoitokäytäntöjä. Lääkäreiltä edellytetään työkokemusta yleislääkärin työstä ja Mediatri - potilastietojärjestelmän käytön hallintaa. Tarjouksessa tulee selvittää lääkärien pätevyys ja työkokemus. Tilaaja pitää laatuvaatimuksena, että palveluntuottajan tarjouksessa nimetyt lääkärit osallistuvat palvelun tuottamiseen tai että nimettyjen lääkärien tilalle tulevien lääkärien koulutus, kokemus ja osaaminen on vastaavaa tai parempaa kuin tarjouksessa nimettyjen lääkärien.

5 5/16 Heinäveden terveyskeskuksen vastaavalla lääkärillä on työnjohdollinen vastuu ja hankittavan palvelun toteuttamiseen osallistuvien lääkäreiden tulee noudattaa annettuja työ- ja toimintaohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja työn laatuvaatimuksia niin, että palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa toimintaa. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä ja ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Lisäksi palveluntuottaja vastaa, että lääkäri tekee asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät. joista on tarvittaessa myöhemmin voitava tehdä todistuksia ja lausuntoja. Diagnoosit, lääkemääräykset ja tilastoinnit on tehtävä ohjeiden mukaisesti. Palvelun toteuttamiseen osallistuvilla lääkäreillä tulee olla suoritettuna e-kantakoulutukset sekä VRK:n (Väestörekisterikeskuksen) myöntämä terveydenhuollon varmennekortti TOIMITUSVARMUUS Tarjoajan on annettava seuraava toimitustakuu: Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tarjoamansa lääkärin jokaiseen työvuoroon tarjouspyynnön mukaisesti. Palveluun osallistuvien lääkäreiden poissaolojen sijaisjärjestelyt ovat palveluntuottajan vastuulla. Palveluntuottajan on taattava varalääkäri palveluun osallistuvien lääkäreiden ennalta tiedetyissä poissaoloissa. Äkillisissä poissaolotapauksissa sijaisen on oltava paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa viimeistään poissaolon alkamista seuraavana arkipäivänä klo 8:00 mennessä. Tätä nopeampaan vasteaikaan sitoutuminen luetaan tarjoajan eduksi siten kuin tarjouspyynnön kohdassa "6. Hankinnan kohteen kriteerit - Toimintavarmuus ja varahenkilöjärjestelmä" on esitetty. Lääkärien vaihtuvuutta tulee työpaikkakoulutuksen ja perehdyttämisen helpottamiseksi välttää. Kahta (2) lääkärin vakanssia saa hoitaa kalenterivuoden aikana korkeintaan seitsemän (7) eri lääkäriä äkillisten poissaolojen (kuten sairauspoissaolot) sijaisuuksia lukuun ottamatta. Palveluntuottajan tulee etukäteen ilmoittaa yhtä (1) kuukautta ennen työn alkamista palveluun osallistuvien lääkärien nimet, pätevyys ja henkilötunnus käyttäjäoikeuksien järjestämistä varten. Lääkärin vaihtuessa muun syyn kuin sairauden takia, sijaisen tiedot on ilmoitettava viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen työn alkamista em. syistä. Toimituskatkojen suhteen noudatetaan sopimussakkomenettelyä (kohta 4.4.) TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN, VIIVÄSTYSSAKKO JA MUUT EHDOT Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta alkaen, mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimus- tai muita esteitä. Palvelutuotannon alkamisen mahdollisesta viivästymisestä ja palvelutuotannon katkeamisesta määritellään sopimuksessa seuraava viivästyssakko: Palvelun tilaaja pidättää oikeuden velvoittaa palveluntuottajaa käynnistämään palvelut alkaen tarvittaessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy tai katkeaa (sijais- tai varalääkäri ei ole paikalla ilmoitettujen vasteaikojen puitteissa) on euroa arkipäivältä (alv 0 %). Palveluntuottaja vähentää sakkomaksun osuuden seuraavasta laskustaan. Palvelun tilaajalla on lisäksi oikeus yllämainitussa tilanteissa hankkia palvelu haluamastaan paikasta (hankintahinnasta riippumatta) palveluntuottajan maksaessa tilaajan hankintahinnan ja oman tarjouksensa välisen erotuksen siltä osin, kun hankintahinta ylittää sopimussakon määrän. Tilanteissa, joissa toiminnan sisältö tai henkilöstön pätevyys ei vastaa palveluntuottajan tarjouksessa esitettyjä tietoja sakkomaksu on euroa arkipäivältä (alv 0 %).

6 6/16 Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa viidennen (5) sakkomaksun / sopimusvuosi jälkeen. Tällöin tilaajalla on oikeus vaatia palveluntuottajalta kaikki uuden sopimuskumppanin hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset VASTUUT, VALITUKSET JA PALAUTTEET Tarjoajan on oltava ennakkoperintärekisteriin merkitty itsenäinen yrittäjä (toiminimi, ammatinharjoittaja, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö), joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan potilasvakuutuksesta. Potilasvahinkolaki (585/1986) edellyttää, että terveyden- ja sairaanhoidon toimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus tämän lain mukaisen vastuun varalta. Valitun palveluntuottajan kanssa tehtävään sopimukseen otetaan kohta, jossa määritellään reklamaatioissa käytettävä menettely ja palveluun osallistuvan lääkärin korvaaminen toisella, mikäli lääkäri saa negatiivista palautetta esim. lääketieteellisen osaamisen, vastaanottonopeuden tai asiakaspalvelukykyisyyden vuoksi. Heinäveden kunnalla on oikeus sopimuskauden aikana seurata toimintaa asiakaspalautteiden, kyselyiden tai muiden tarkistusten avulla TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUDET Heinäveden kunnassa on käytössä alueellinen Mediatri -potilastietojärjestelmä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että hankittavan palvelun toteuttamiseen osallistuva lääkäri sitoutuu sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilastietojen salassapitoja vaitiolovelvollisuuteen. Työasemien tietoliikenneverkon ja atk-järjestelmien käyttöoikeudet annetaan vain lääkäreille, jotka ovat allekirjoittaneet palveluntuottajan kanssa salassapito- ja käyttäjäsopimuksen TARJOUKSESSA ESITETTÄVÄT PAKOLLISET TIEDOT Yritystoiminnan kuvaus Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä kuvaus yritystoiminnastaan, josta tulee ilmetä vähintään seuraavanlainen sisältö: - yrityksen yleisesittely - tuotettavat palvelut - palveluksessa oleva kokonaishenkilöstö - toimintaresurssit tarjouspyynnön mukaiseen palvelun tuottamiseen - yrityksen taloustiedot Palvelun tuotantoon käytettävät henkilöstöresurssit Palvelun tarjoajan tulee liittää tarjouksensa liitteenä kuvaus siitä, minkälaiset henkilöstöresurssit (lääkärien määrä) tarjoaja voi osoittaa tarjouspyynnön mukaisten palvelujen suorittamiseen. Tarjoajan tulee myös nimetä antamassaan selvityksessä niiden lääkäreiden nimet (sis. pätevyys- ja työkokemustiedot), jotka sitoutuvat tuottamaan tarjouspyynnön kohteena olevia lääkäripalveluita Heinäveden terveyskeskuksessa Toimintavarmuus ja varahenkilöjärjestelmä Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä selvitys palveluntuottajan toimintavarmuudesta ja varahenkilöjärjestelmästä. Selvityksestä tulee ilmetä miten

7 7/16 palveluntuottaja järjestää katkeamattoman palvelutuotannon (ks. myös tarjouspyynnön kohta 4.3.) Referenssit Laadun ja kokemuksen arviointia varten tarjoajan tulee antaa selvitys aikaisemmin toteuttamista vastaavista palveluista. Selvityksessä tulee ilmoittaa tilaajan nimi, lyhyt kuvaus hankkeesta, hankkeen kokonaisarvo (alv 0 %), työn suorittamisen ajankohta, tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta sekä yhteyshenkilö, jolta referenssi pystytään varmistamaan. Vastaavana palveluna pidetään tämän tarjouspyynnön mukaista lääkäripalvelua. Valittavalla palveluntuottajalla on oltava riittävästi vastaavia referenssejä ja riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhtä (1) kpl vastaavaa sopimusta viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Sopimuksen tulee olla ollut voimassa yhtäjaksoisesti vähintään yhden (1) vuoden ajan tarjouspyynnön määräaikaan mennessä ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ Palveluntuottaja voi hankkia tarjouksessaan määrittämän osan palveluista alihankkijalta. Mahdollisesta alihankkijasta on ilmoitettava tarjouksessa. Palveluntuottaja sitoutuu vastaamaan mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja käytettävää alihankkijaa ei saa koskea hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Palvelu on tuotettava kaikilta osin puitesopimuksen mukaisesti. Tilaajalla on oikeus vaatia ja hankkia kaikki alihankintaa koskevat tiedot palveluntuottajalta sopimuskautena. 5. Hankintamenettely Hankintamenettely: Avoin menettely Sopimus on jaettu osiin: Ei Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan

8 8/16 Ratkaisuperusteet: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet 6. Hankinnan kohteen kriteerit HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT / KIINTEÄ KUUKAUSIHINTA KAHDEN (2) LÄÄKÄRIN TYÖPANOKSELLE (n. 152 h / lääkäri / kk = yht. 304 h / kk) (ALV 0 %) Kiinteä kokonaishinta palvelukuvauksessa esitetyssä laajuudessa (sis. kahden (2) lääkärin työpanoksen) Hankittava määrä: 12 kk Kokonaishinnan maksimipisteet / kk Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit Tarjottava palvelukokonaisuus Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kahden (2) lääkärin lääkäripalvelut. Palveluntuottaja tuottaa avovastaanottopalvelut Heinäveden terveyskeskuksessa toimitustakuulla arkipäivisin ma-to klo 8-16 ja pe klo Työhön kuuluu ajanvarauspotilaiden ja kiireellistä sairaanhoitoa vaativien potilaiden vastaanottotoiminta. Diabetekseen perehtyneen lääkärin vastaanotto Heinävedellä 1 pv/kk. Hoidon saatavuus järjestetään siten, että kiireelliset potilaat hoidetaan samana arkipäivänä ja kiireettömät hoitotakuun linjausten mukaisesti. Neuvoloiden sekä opiskelijaja kouluterveydenhuollon palvelujen osalta palveluntuottaja asettaa tarvittavan lääkärimäärän hoitamaan äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolaa sekä kouluterveydenhuoltoa Heinävedellä. Vuodeosastolla (31 paikkaa) hoidetaan lääkärin vastaanotolta ja erikoissairaanhoidosta tulevia potilaita sekä pitkäaikaispotilaita. Lääkärinkierto viitenä (5) arkipäivänä viikossa. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

9 9/16 Kotisairaanhoidossa suoritetaan asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, otetaan näytteitä, valvotaan lääkitystä ja seurataan asiakkaan vointia. Hoitajilla on mahdollisuus konsultoida 24/7 lääkäriä puhelimitse myös virka-ajan ulkopuolella. Asumispalveluyksikön tavoitteena on tukea asiakkaan hoitoa asumispalveluyksikössä mahdollisimman pitkään ja lähtökohtana on palvella asiakasta hänen omista lähtökohdistaan käsin. Oma lääkäri käy asumispalveluyksikössä yhden (1) kerran viikossa, jolloin hän laatii hoitosuunnitelmat, tutkii uudet ja akuutisti lääkärinarviota tarvitsevat asukkaat, tarvittaessa tapaa omaiset sekä suunnittelee lääkitykset ja hoitaa reseptiasiat. Tavoitteena on ottaa haltuun asukkaiden terveydentila ja siten vähentää käyntejä päivystyksessä ja välttää vuodeosasto-/sairaalakierre. Vuodeosastolle, kotisairaanhoitoon ja asumispalveluyksiköille nimetään oma lääkäri. Hoitajilla on mahdollisuus konsultoida 24/7 lääkäriä puhelimitse virka-ajan ulkopuolella. Geriatrin vastaanotto järjestetään Heinävedellä 1-2 kertaa/kk. HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIPALVELUT / TUNTIHINTA KAHDEN LÄÄKÄRIN TYÖPANOKSEN (yht. 304 h / kk) YLITTÄVILLE TUNNEILLE (ALV 0 %) Täyslaillistettu lääkäri Hankittava määrä: 120 h / lääkäri / h / lääkäri Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Ryhmän yleiset kriteerit Ilmoitettu lisätuntien hankittava tuntimäärä ei ole sitova, vaan määritelty jotta tuntihinnalle saadaan tarjousvertailussa painoarvoa. Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Yleiset kriteerit/tiedot Yritystoiminnan kuvaus Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

10 10/16 Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä kuvaus yritystoiminnastaan, josta tulee ilmetä vähintään seuraavanlainen sisältö; yrityksen yleisesittely, tuotettavat palvelut, palveluksessa oleva kokonaishenkilöstö, toimintaresurssit tarjouspyynnön mukaiseen palvelun tuottamiseen, yrityksen taloustiedot. Palvelun tuotantoon käytettävät henkilöstöresurssit Palvelun tarjoajan tulee liittää tarjouksensa liitteenä kuvaus siitä, minkälaiset henkilöstöresurssit (lääkärien määrä) tarjoaja voi osoittaa tarjouspyynnön mukaisten palvelujen suorittamiseen. Tarjoajan tulee myös nimetä antamassaan selvityksessä niiden lääkäreiden nimet (sis. pätevyys- ja työkokemustiedot), jotka sitoutuvat tuottamaan tarjouspyynnön kohteena olevia lääkäripalveluita Heinäveden terveyskeskuksessa. Vähintään yksi (1) palvelun tuottamiseen sitoutunut lääkäri on perehtynyt diabetekseen Vähintään yksi (1) palvelun tuottamiseen sitoutunut lääkäri on perehtynyt geriatriaan Toimintavarmuus ja varahenkilöjärjestelmä Palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä selvitys palveluntuottajan toimintavarmuudesta ja varahenkilöjärjestelmästä. Selvityksestä tulee ilmetä miten palveluntuottaja järjestää katkeamattoman palvelutuotannon. Varalääkärin saapumiseen kuluva vasteaika yllättävissä poissaolotilanteissa työvuoron klo 8 alusta laskien Referenssit Laadun ja kokemuksen arviointia varten tarjoajan tulee antaa selvitys aikaisemmin toteuttamista vastaavista palveluista. Selvityksessä tulee ilmoittaa tilaajan nimi, lyhyt kuvaus hankkeesta, hankkeen kokonaisarvo (alv 0 %), työn suorittamisen ajankohta, tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta sekä yhteyshenkilö, jolta referenssi pystytään tarkistamaan ei=0, kyllä= ei=0, kyllä=5.00 Valittava 5.00 Varalääkäri paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa samana päivänä ennen klo 12 = 5p Varalääkäri paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa samana päivänä klo 12 jälkeen = 2.5p Varalääkäri paikalla Heinäveden terveyskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 8 = 0p

11 11/16 Vastaavana palveluna pidetään tämän tarjouspyynnön mukaista lääkäripalvelua. Valittavalla palveluntuottajalla on oltava riittävästi vastaavia referenssejä ja riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhtä (1) kpl vastaavaa sopimusta viimeisen kahden (2) vuoden ajalta. Sopimuksen tulee olla ollut voimassa yhtäjaksoisesti vähintään yhden (1) vuoden ajan tarjouspyynnön määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat Hinnat pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomina (alv 0 %) nettohintoina kahden (2) desimaalin tarkkuudella tarjouspyynnössä esitetyin yksiköin seuraavasti: - Tarjouksessa tulee ilmoittaa kiinteä kokonaishinta / kk palvelukuvauksessa esitetyssä laajuudessa (sis. kahden (2) lääkärin työpanoksen n. 152 tuntia / lääkäri / kk = 304 tuntia). - Tarjouksessa tulee ilmoittaa mahdollisia lisätunteja tai tuntimäärän alittumista varten myös hinta / h / täyslaillistettu lääkäri. Tuntihinta tai kiinteä kokonaishinta kattaa kaikki kustannukset. Sen lisäksi ei suoriteta erillisiä toimenpidepalkkioita, koulutus- tai matkakulujen korvaamista tai muuta vastaava. Hinnanmuutokset Tarjotut hinnat ovat kiinteänä voimassa yhden (1) vuoden ajan sopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Sen jälkeen palveluntuottajalla ja tilaajalla on mahdollisuus esittää kirjallisesti yksilöidyistä, todellisista ja perustelluista syistä hinnantarkistusneuvottelujen käynnistämistä, mikäli lääkäreiden palkkatason yleinen kustannuskehitys antaa tähän aihetta. Hinnantarkistusneuvotteluissa sovittu ratkaisu on voimassa vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan tai lyhyemmän ajan, jos sopimus päättyy aikaisemmin. Komissiomaksu Toimittaja maksaa Joensuun seudun hankintatoimelle 1,2 % komission, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva yleinen alv. Komission määrä lasketaan kaikesta myynnistä (alv 0 %) sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan. Hankintalain 32 :n mukaiset kevennetyt kilpailutukset (ns. minikilpailutukset) kuuluvat komissiomaksun piiriin. Toimittaja maksaa komission neljä (4) kertaa vuodessa toimittajan oman raportoinnin perusteella. Joensuun seudun hankintatoimella tai sen osoittamalla kolmannella taholla on oikeus tarkastaa toimittajan antamien tietojen oikeellisuus. Komissiomaksun raportointi-, laskenta- ja suoritusperusteet sovitaan tarkemmin sopimuksessa. Mikäli maksettavan komissiomaksuerän suuruus jää alle 200 euron (alv 0 %), komissiomaksun voi yhdistää maksettavaksi seuraavan komissiomaksuerän yhteydessä. Komissiomaksu tulee kuitenkin maksaa vähintään kerran vuoden aikana, vaikka koko vuoden aikana maksettava komissiomaksu jäisi alle 200 euron (alv 0 %). Toimittajan komission maksuvelvollisuus päättyy neljä (4) vuotta tarjouspyynnössä ilmoitetusta sopimuksen alkamispäivästä lukien, ellei sopimus tätä ennen ole muutoin päättynyt.

12 12/16 Lisätietoa komissiomallista: Vuosi- ja komissioraportointi Valitun toimittajan/toimittajien tulee toimittaa Joensuun seudun hankintatoimen toimittajaportaalin (Tarjouspalvelu.fi) välityksellä Joensuun seudun hankintatoimelle vähintään kerran vuodessa raportti (viimeistään tammikuun loppuun mennessä) tarjouspyynnössä mukana olevan/olevien yhteisöjen ostoista hankintayksiköittäin yhteensä ja tuotteittain euroa/vuosi (alv 0 %) sekä maksetuista komissiomaksuista sisältäen yleisen arvonlisäveron. 8. Laskutus ja maksuehto Laskutus Laskutus tapahtuu kuukausittain kiinteän kokonaishinnan tai jälkikäteen toteutuneiden työtuntien mukaisesti seuraavasti: - Lääkärien yhteenlasketun kuukausittaisen tuntimäärän jäädessä alle 304 (2 x 152 h) tunnin, palveluntuottaja valitsee kuukausittain aina sen laskutusperusteena olevan vaihtoehdon (tuntihinta tai kokonaishinta), kumpi on edullisempi palvelun tilaajalle. - Lääkärien yhteenlasketun kuukausittaisen tuntimäärän ollessa 304 tuntia tai enemmän, palveluntuottaja laskuttaa kiinteän kuukausittaisen kokonaishinnan ja ylimenevien tuntien osalta toteutuneiden työtuntien mukaisen tuntihinnan. Laskuihin ei saa lisätä tai sisällyttää laskutuslisää, tilinhoitomaksuja tai muita vastaavia kustannuksia. Laskutus osoitetaan tilaajayksikköön. Toimittaja laskuttaa tilaajaa verkkolaskulla: Heinäveden kunta Kermanrannantie HEINÄVESI OVT-tunnus: Verkkolaskuoperaattori: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): Maksuehto ja viivästyskorko Maksuehto on vähintään 21 päivää netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. 9. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa sekä tarjouskilpailun että sopimuskauden aikana. Pyydetyt todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. TILAAJAVASTUULAIN (1233/2006) MUKAISET VELVOITTEET Kaupparekisteriote Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa

13 13/16 Todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Selvityksestä tulee ilmetä myös, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen (eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut) suorittamisesta Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava em. kohdissa esitettyihin vaatimuksiin vastaavat selvitykset oman maansa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. LUPA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ANTAMISEEN Selvitys siitä, että tarjoajalla on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 4 :n mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5 :n mukaisesti hyväksytty vastaava johtaja. VASTUU- JA POTILASVAKUUTUS Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuu- ja potilasvakuutus. Todistus toiminnan vastuu- ja potilasvakuutusmaksun suorittamisesta ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ Tarjoaja on maksanut toiminnan vastuu- ja potilasvakuutusmaksut. Palveluntuottaja käyttää palvelun tuotantoon alihankkijoita Selvitys toimittajan mahdollisesti käyttämistä alihankkijoista KOMISSIOMAKSU JA RAPORTOINTI Selvitys/selvitykset vaaditaan, mikäli käytetään alihankkijoita. Komissiomaksu Toimittaja maksaa Joensuun seudun hankintatoimelle komission kohdan hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti. Komissioprosentti 1,2 % Vuosi- ja komissioraportointi Valitun toimittajan/toimittajien tulee toimittaa Joensuun seudun hankintatoimen toimittajaportaalin (Tarjouspalvelu.fi) välityksellä Joensuun seudun hankintatoimelle vähintään kerran vuodessa raportti (viimeistään tammikuun loppuun mennessä) tarjouspyynnössä mukana olevan/olevien yhteisöjen ostoista hankintayksiköittäin yhteensä ja tuotteittain euroa/vuosi (alv 0 %) sekä maksetuista komissiomaksuista sisältäen yleisen arvonlisäveron.

14 14/16 YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö Palvelun tuottannosta vastaava lääkäri/yhteyshenkilö sekä hänen varahenkilö Sopimuksesta vastaava henkilö Laskutuksesta vastaava henkilö 10. Hallinnolliset tiedot Syötettävä Syötettävä Syötettävä Syötettävä Vastuuhenkilön tiedoista tulee näkyä henkilön nimi, ammattinimike, puhelinnumero ja s- postiosoite. Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti palvelun tilaajalle. Toimittaja nimeää vastuuhenkilön, jolla on sopimuksen allekirjoitusoikeus. Palveluntuottajalla tulee olla palvelun tilaajalle nimetty suomenkielinen yhteyshenkilö sekä hänen varahenkilönsä. Toimittaja nimeää vastuuhenkilön, jolle asiakas voi antaa sopimukseen liittyviä tietoja ja ehdotuksia kirjallisesti tai muuten todistettavasti esimerkiksi sähköpostilla ja hoitaa kaiken sopimukseen liittyvän yhteydenpidon. Toimittaja nimeää vastuuhenkilön, jonka kanssa sovitaan laskutus tilauksen yhteydessä ja johon voidaan ottaa yhteyttä laskutukseen liittyvissä tilanteissa. Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin: Ilmoituksen tyyppi Ilmoituksen numero EUVL:ssa Päivämäärä Ennakkoilmoitus esim. 2007/S pp.kk.vvvv Muu ilmoitus 2015/S Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia: suomi 11. Täydentävät tiedot Muutoksenhakumenettelystä vastaava elin: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Suomi puh fax Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 13. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. 14. Sopimusmenettely Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

15 15/16 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. sopimus 2. tarjouspyyntö 3. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014, palvelut 4. tarjous liitteineen. 15. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen tekemisen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot tarjouksessaan. Hinta ei ole liikesalaisuus. 16. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuskauden aikana osapuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet. Ellei yksimielisyyteen päästä, tämän tarjouspyynnön kohdetta koskevat erimielisyydet ratkaistaan palvelun tilaajan kotipaikkakunnan alioikeudessa. 17. Muut asiat Tarjouksen tekemisen kustannukset Hankintatoimi ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia. Ohje tarjouksen tekemiseksi Ohje tarjouksen tekemiseksi löytyy osoitteesta /ohje. 18. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 14:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajan vastuulla on tutustua Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa mahdollisesti esitettyihin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin. 19. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 10:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/jns. 20. Allekirjoittajat Niina Ruuskanen, hankintasihteeri

16 16/ Liitteet ja linkit JYSE_2014_palvelut.pdf

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 24448 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014 1/7 TARJOUSPYYNTÖ H053-13 HEL 2013-005903 Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut Helsingissä 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja 22.09.2016 1/7 23805 Jalkojenhoitopalvelut 1. : Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Hannele Nikander-Tuominen 2 Suomi puh. +358 447819056 hannele.nikander-tuominen@naantali.fi : : 2. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli 13.04.2012

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli 13.04.2012 Joensuun seudun hankintatoimi Komissiomalli 13.04.2012 Yleistä hankintatoimesta Yleistä Vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista Kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07444 Pesulapalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Eeva-Sirkku Pöyhönen Turuntie 639 21870 Riihikoski Suomi puh. fax eeva-sirkku.poyhonen@poytya.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU22898 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU22898 Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus

KORJAUSILMOITUS: Kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus 1/8 DIPAL 16.6.2015 LIITE 5 TARJOUSPYYNTÖ 26455 KORJAUSILMOITUS: Kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 441 (Uutistie 5) Suomi Vastaanottaja: Pipsa

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H054-15, HEL 2015-002671 KORJAUSILMOITUS: Rastilan leirintäalueen turvallisuuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Raili Alanko PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

HUS-Logistiikka liikelaitos. Tarjouspyyntö 25710 Päiväys 18.12.2014

HUS-Logistiikka liikelaitos. Tarjouspyyntö 25710 Päiväys 18.12.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25710 HUS Porvoon sairaalan lääkärityövoiman hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Emilia Kortelainen Suomi puh. +358 504119788 fax emilia.kortelainen@hus.fi Tarjoukset

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö TPK/PORI 2160/10.03.01/2015 Päiväys 15.10.2015

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö TPK/PORI 2160/10.03.01/2015 Päiväys 15.10.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ TPK/PORI 2160/10.03.01/2015 Kiviaines 2016-2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi puh. +358 447011222 Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ H063-15HEL2015-007348 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden parturikampaamopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Riitta Hintikka Suomi puh. +358 931031786

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=65218&tpk=d20d095b-fc1d-4fd1-89fe-4f2397c7d14e. Puhelin Telefax Internet

Porin kaupungin hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=65218&tpk=d20d095b-fc1d-4fd1-89fe-4f2397c7d14e. Puhelin Telefax  Internet 12.08.2016 1/15 Harjavallan talvikunnossapidon I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Pori Postinumero 28101 Maa Suomi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU28584 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU28584 Päiväys 1/7 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H109-15 / HEL 2015-009828 Päiväys 18.09.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H109-15 / HEL 2015-009828 Päiväys 18.09.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ H109-15 / HEL 2015-009828 Kumpulan koulukasvitarhan toiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 Suomi puh. +358 931031501 fax noora.fils@hel.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

liittyvien palveluiden hankinta

liittyvien palveluiden hankinta 55583 24.03.2016 1/14 55583 liittyvien palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu: Sosiaalihuolto

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Irtokalusteiden hankinta Espoon, Vantaan ja

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Irtokalusteiden hankinta Espoon, Vantaan ja Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Irtokalusteiden hankinta Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille 10:10 Tarjoukset 23.5.2012

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H091-15 / HEL 2015-006012 Päiväys 18.05.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ H091-15 / HEL 2015-006012 Helsingin työväenopiston opinto-ohjelmien painatus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 931031759 fax noora.fils@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

paikkainen tehostetun palveluasumisen palvelukoti

paikkainen tehostetun palveluasumisen palvelukoti 1/11 56436 paikkainen tehostetun palveluasumisen palvelukoti Yhteystiedot: PL 36 12) Suomi puh. +358 445772210 mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Alue- tai paikallistason viranomainen:

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H090-14HEL2014-009194 Päiväys 08.08.2014

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H090-14HEL2014-009194 Päiväys 08.08.2014 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H090-14HEL2014-009194 Yksilölliset ortopediset apuvälineet 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Riitta Hintikka puh. +358 931031786 fax riitta.hintikka@hel.fi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 29797 Varhaiskasvatuksen sekä kerhotoiminnan ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut lelut ja pelit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Tapiola Suomi puh. +358 447674923

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 55168 Karvetin päiväkodin peruskorjaus ja laajennus / Putkiurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin 1.1.2007 alkaen. Yhteishankintoina

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin 1.1.2007 alkaen. Yhteishankintoina 53238 06.04.2016 1/17 53238 1. : Henri Haapalainen 15, rak. 4A 2. krs, PL 11 Suomi puh. +358 133370293 : : : Kiteen kaupunki : hankinnoista. perustettiin 1.1.2007 alkaen. Yhteishankintoina 1 Ilomantsin

Lisätiedot

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax Internet

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax  Internet 59983 1/7 KaVi 59983 1. : Katja Jaranne Suomi puh. +358 923536993 katja.jaranne@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: KaVi 59983 Hankinnan kuvaus: Kaupalliset

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut 1/5 FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS Palvelut I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Kuopion kaupunki,

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, Yhteyshenk. Rautjärven

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-001447, UUSINTA Päiväys 25.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-001447, UUSINTA Päiväys 25.05.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-001447, UUSINTA Yleistöilaisuuksien sanitaatio ja vuorattavat wc:t UUSINTA! 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Julkaistu 8.9.2015 Taustaa Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot