Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero. Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero. Postinumero ja paikka"

Transkriptio

1 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT (Jäljempänä Asiakas) Yrityksen / Asiakkaan nimi Asiakasnumero Y- tai henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Laskutusosoite Postinumero ja paikka Postinumero ja paikka SOPIMUSKOHDE Ajoneuvon merkki ja malli Alustanumero Rekisterinumero Rekisteröintipäivämäärä SOPIMUKSEN KESTO Sopimus alkaa Km-lukema sopimuksen alkaessa Sopimus päättyy Arvioitu ajokilometrimäärä/vuosi HUOLTOSOPIMUKSEN MAKSUT Km-lukema sopimuksen päättyessä Sopimuksen yhteensä ajokilometrimäärä Asiakas maksaa tämän Huoltosopimuksen mukaisten huolto- ja korjaustöiden suorittamisesta sekä niihin käytetyistä varasosista, tarvikkeista ja työstä BlueWhite Warranty Oy:lle seuraavasti: Hintaan ALV 24% sisältyy 10tkm per vuosi 15tkm per vuosi 20tkm per vuosi 25tkm per vuosi 30tkm per vuosi 35tkm per vuosi 40tkm per vuosi LASKUTUSKÄYTÄNTÖ Laskutus tapahtuu BlueWhite Warranty Oy:n toimesta kuukausittain. Maksuaika on neljäntoista (14) päivää. Sopimusosapuolet hyväksyvät allekirjoituksin tämän Huoltosopimuksen sekä liitteenä olevat tämän sopimuksen sekä Kultaturvan yleiset ehdot. ALLEKIRJOITUKSET Paikka Päivämäärä Paikka Päivämäärä BlueWhite Warranty Oy:n puolesta ja valtuuttamana Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys Rinta-Joupin Autoliike Oy:n valtuutettu myyjä

2 HUOLTOSOPIMUS Henkilöautot Huoltosopimuksen sopimusehdot: 1 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Tämän sopimuksen perusteella BlueWhite Warranty Oy (myöhemmin BWW ) sitoutuu käyttämällä X Oy:n (myöhemmin X ) jälleenmyyjän palveluja suorituttamaan edellä mainitun ajoneuvon määräaikaishuoltotoimenpiteet X:n huoltokorjaamolla. Määräaikaishuolloissa hinta sisältää moottoriöljyn, öljynsuodattimen sekä huolto-ohjelman mukaiset tarkastukset ja tarvittavat uusinnat. Huollamme kaikki merkit valmistajien antamien huolto-ohjeiden mukaisesti. Ajoneuvon valmistajan myöntämä takuu pysyy edelleen voimassa huoltomme jälkeen. Kaikki toimenpiteet suoritetaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen ajoneuvon luotettavan toiminnan takaamiseksi edellä sovitun sopimuskauden aikana. Tämä sopimus ei rajoita asiakkaan oikeuksia ajoneuvossa mahdollisesti voimassa olevan tehdastakuun suhteen. 2 HUOLTO JA MAHDOLLINEN KULTATURVAN ALAINEN KORJAUS Ajoneuvo on aina huollettava ja/tai korjattava X:n huoltokorjaamolla. Ajoneuvon huoltaminen on tehtävä valmistajan tai maahantuojan määrittelemän huolto-ohjelman mukaan ± 2000 km ja Asiakas kantaa vastuun tämän velvollisuuden täyttämisestä. Asiakkaan / huoltokorjaamon on saatava BWW:n suostumus huollon tai korjauksen suorittamiseen ennen sen aloittamista, jotta näitä koskevat kustannukset voivat tulla BWW:n korvausvelvollisuuden piiriin. Asiakkaan on asioidessaan korjaamolla esitettävä kopio tästä sopimuksesta. 3 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ BWW vastaa ja sen vastuulle kuuluvat seuraavat huolto- ja korjauskustannukset: a) Valmistajan tai maahantuojan määrittelemän huolto-ohjelman mukaiset huollot Huoltojen piiriin eivät kuulu seuraavien seikkojen / laitteiden / osien tai tekijöiden aiheuttamat tai edellyttämät huoltokorjaus- tai vastaavat toimenpiteet ja niistä johtuvat kustannukset: Pyörät ja renkaat, vialliset liitokset, kaikki ikkunat, verhoilu, kosmeettiset laitteet, avokaton moottorit, runko ja kangas Muu normaalista kulumasta aiheutuva johdannainen vika tai rikkoutuminen Venttiilien säädöt, hiukkassuodattimien vaihdot tai pakokaasujen puhdistukseen liittyvät nesteiden lisäykset (esim Adblue ja Eolys) Mitkään puhdistukset tai pesut, sekä nesteiden lisäykset huoltojen välillä Kolarikorjaus, ruostesuojaus, ruostevauriot ja maalaus Ajoneuvon valmistajan, maahantuojan tai myyjän myöntämään takuuseen sisältyvä toimenpiteet Viat, jotka liittyvät tuotteen valmistajan palautuspyyntöön Mahdollisesta matkan keskeytyksestä aiheutuvia kuluja, kuten juna-, bussi- ja taksimatkat, hotelliyöpymisiä jne. Huoltosopimus ei ota vastuuta loukkaantumisesta, kuolemasta, henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista

3 4 AJONEUVON KÄYTTÖ Sopimuksen kohteena olevalla ajoneuvolla ei saa osallistua mihinkään nopeus- tai taitoajokilpailuihin. Ajoneuvoa on käytettävä, hoidettava ja huollettava ajoneuvon käyttöohjeja huoltokirjan sekä maahantuojan ohjeiden ja takuuehtojen mukaisesti. Tarvittaessa BWW ja X voivat yhdessä tai erikseen asiakkaan kanssa tarkastaa ajoneuvon asianmukaisen ja ohjeiden mukaisen käytön. Sopimuksen voimassaolo edellyttää, että asiakas tilaa tarvittavan huoltoajan riittävän ajoissa X:n ja ilmoittaa kaikki ajoneuvossa havaitsemansa vauriot ja viat. Asiakkaan huomatessa ajoneuvossa vian tai muun puutteen tai jos vaurion tai vian paheneminen ajoneuvoa käyttämällä on mahdollista, ei ajoneuvoa saa käyttää, vaan se on toimitettava välittömästi korjattavaksi X:n huoltokorjaamoon. 5 AJONEUVON RAKENTEEN YM. MUUTTAMINEN Asiakas ei ole oikeutettu muuttamaan ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta esimerkiksi henkilöautosta pakettiautoksi. Mikäli näin on Asiakkaan toimesta kuitenkin menetelty ja tämän johdosta aiheutuu huolto- ja/tai korjaustarpeita, korvaus tai muita vaatimuksia, on asiakas yksin vastuussa näistä ja tämän muutoksen johdosta aiheutuneista huolto- ja/tai korjauskustannuksista. Ajoneuvon rakenteiden, käyttötarkoituksen muuttaminen johtaa myös tämän sopimuksen välittömään purkamiseen. 6 AJONEUVON VAURIOITUMINEN a) Ajoneuvon vaurioituessa asiakkaan on viipymättä toimitettava ajoneuvo X:n ja täytettävä vahinkoilmoitus yhdessä huoltokorjaamon henkilökunnan kanssa b) Myös ajoneuvon kolarikorjaukset on tehtävä X:n huoltokorjaamon toimesta c) Mikäli ajoneuvo vaurioituessaan lunastetaan vakuutusyhtiön toimesta, päättyy tämä sopimus vakuutusyhtiön suorittamana lunastuspäivänä 7 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN BWW:n sopimuksessa määritellyt huolto- ja korjausvastuut päättyvät, kun sopimuksessa sovitut ajoneuvon enimmäisajokilometrit täyttyvät tai sopimuksen voimassaoloaika päättyy. Kesken päättynyttä sopimusta ja laskutusta oikaistaan tarvittaessa vastaamaan toteutunutta ajosuoritetta sopimuksen kokonaiskestoaikaan suhteutettujen ylikilometrien osalta. Alikilometrejä ei hyvitetä. Tämä sopimus päättyy välittömästi myös tilanteessa, jossa asiakas luovuttaa ajoneuvon omistusoikeuden kolmannelle osapuolelle, ellei tätä sopimusta ja sen mukaisia asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia siirretä ajoneuvon uudelle omistajalle tämän ja BWW:n suostumusten perusteella. Siirtomaksu on 40 + alv. Asiakkaan tulee tällöin maksaa BWW:lle jäljellä olevan sopimuskauden mukainen KultaTurvaa koskeva maksu sekä se määrä kuukausieriä että 12. erää täyttyy, minimissään kuitenkin aina yksi kk-erä Mikäli sopimus päättyy asiakkaan luovuttaessa ajoneuvon omistusoikeuden kolmannelle osapuolelle ja sopimus on maksettu rahoituksella, palauttaa BWW asiakkaalle mahdollisesti käyttämättä jääneet varat, erillisen erittelyn mukaisesti. 8 SOPIMUKSEN JATKAMINEN JA MUUTTAMINEN Sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta neuvotellaan erikseen BWW:n ja asiakkaan välillä. Ajoneuvon mahdolliset omistajanvaihdokset tulee kuitenkin aina ilmoittaa kirjallisesti BWW:lle. Mahdollisista sopimukseen tehtävistä muutoksista on BWW oikeutettu veloittamaan asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen korvauksen.

4 9 SOPIMUKSEN PURKAMINEN BWW on oikeutettu välittömästi purkamaan tämä sopimuksen, jos: a) Kesken sopimuskauden siihen mennessä toteutunut ajosuorite on merkittävästi suurempi kuin sen sopimuksen kokonaiskestoaikaan suhteutettuna kuuluisi olla b) Asiakas laiminlyö kuukausierän tai muun maksun suorittamisen niin, ettei sitä suoriteta 20 päivässä eräpäivästä lukien tai milloin asiakkaan sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen voidaan katsoa oleellisesti vaarantuneen c) Asiakas hoitaa ajoneuvoaan huonosti tai estää BWW:tä tarkastamasta ajoneuvoa d) Asiakas lakkauttaa maksunsa, asetetaan selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai -järjestelyyn tai konkurssiin tai hän joutuu akordimenettelyyn ilman konkurssia e) BWW:IIä on perusteltu syy olettaa, että ajoneuvon matkamittarin lukema ei vastaa todellista ajosuoritetta f) Asiakas jollakin muulla tavoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kymmenen (10) päivän kuluessa saatuaan siitä BWW:n toimittaman kirjallisen huomautuksen. Mikäli jokin edellä mainittu purkuperuste on olemassa ja asiakkaalla on myös muita sopimuksia BWW:n kanssa, on BWW:llä oikeus purkaa myös muut asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset, mikäli tämä sopimus puretaan. Mikäli sopimus puretaan, on asiakas velvollinen maksamaan mahdolliset sopimusaikaan suhteutetut ylikilometrit. Laskutus oikaistaan päättymishetken mukaiseksi voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos sopimuksen purkaminen aiheutuu asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella, on asiakkaan suoritettava edellä mainitun lisäksi sopimussakko, joka vastaa tämän sopimuksen mukaisten kolmen kuukauden ajalta kertyvien maksujen määrää. 10 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Sopimuksen irtisanominen on mahdollista ensimmäisen kerran 12kk päästä sopimuksen alkamisajankohdasta laskien. Asiakas voi tällöin irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti kolmenkymmentä (30) päivää aikaisemmin BWW:lIe ja maksamalla korvauksen mahdollisista sopimusaikaan suhteutetuista ylikilometreistä. Mahdollisesti jatketun sopimuksen irtisanomisaika on kuitenkin kolme (3) kuukautta. 11 MAKSUJEN MUUTOKSET Arvonlisäveron tai muiden verojen tai julkisten maksujen muuttuessa muutetaan jäljellä olevan sopimuskauden maksuja vastaavasti. Näissä tapauksissa maksun muutos tulee voimaan ensimmäisestä muutoksen jälkeen erääntyvästä maksuerästä alkaen. BWW pidättää itselleen oikeuden vuosittain tarkistaa sopimuksen mukaiset asiakkaalta veloitettavat maksut. Mahdollisista maksujen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen uuden hinnaston/maksujen voimaanastumista. Jos asiakas ei hyväksy maksujen muutosta, hän voi irtisanoa sopimuksen kohdan 10 mukaisesti. 12 MAKSUEHDOT Maksuehto on kerran kuussa ja sen ajankohta sovitaan sopimusta tehdessä Asiakas voi myös maksaa sopimuksen mukaiset ja tarkoittamat kaikki maksut yhdellä suorituksella näin erikseen sovittaessa tai maksaa kaikki maksut rahoituksen osana. Myöhästyneestä suorituksesta BWW on oikeutettu perimään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Sopimuksen ajokilometrimäärän täyttyessä ennen sopimukseen kirjattua päättymispäivämäärää, on asiakas velvollinen suorittamaan jäljellä olevat maksut sopimukseen kirjattuun päättymispäivämäärään saakka.

5 13 SIIRTO-OIKEUS BWW:IIa on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen kolmannelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Mikäli BWW on käyttänyt edellä mainittua oikeuttaan ja siirronsaaja on ilmoittanut tästä asiakkaalle, on asiakkaan vastattava kaikista tämän sopimuksen mukaisista maksu- ym. velvoitteista siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman BWW:n kirjallista lupaa. Mikäli siirto-oikeus myönnetään, veloitetaan sopimuksen siirtokuluja kulloinkin voimassaolevan tariffin mukaan. 14 POIKKEAMAT SOPIMUKSESTA Jos BWW yksittäistapauksessa tai vakiintuneesti jättää käyttämättä jonkin tämän sopimukseen perustuvan oikeutensa tai muutoin menettelee toisin kuin mihin sillä sopimuksen ehtojen perusteella olisi oikeus, ei tämä vaikuta rajoittavasti BWW:n oikeuteen muutoin tai muissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin. 15 RIITAISUUKSIEN RATKAISUT Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla. Jos nämä eivät johda tulokseen, ensimmäisenä oikeusasteena toimii Helsingin käräjäoikeus.

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

inbliss toimitustavat ja -ehdot

inbliss toimitustavat ja -ehdot inbliss toimitustavat ja -ehdot 1. Soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan inbliss Oy:n (myöh. inbliss) ja asiakkaan (myöh. Asiakas) väliseen tuotteiden, kokonaisratkaisujen, konsultointisuunnitelmien

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot