SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014

3 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi 2014 lukuina 8 Strategia 9 If Vahinkovakuutus 10 Mandatum Life 11 Konsernin rakenne 12 Organisaatio 13 Liiketoiminnat 14 If Vahinkovakuutus 15 Nordea 16 Mandatum Life 17 Henkilöstö 18 If Vahinkovakuutus 23 Mandatum Life 26 Yritysvastuu 26 If Vahinkovakuutus 31 Mandatum Life 3

4 Konserni Konsernijohtajan katsaus Hyvä vuosi heikosta talouskasvusta huolimatta Sampo menestyi erittäin hyvin vuonna 2014 heikosta talouskasvusta, matalista koroista ja lisääntyvästä sääntelystä huolimatta. Valitettavasti samaa ei voi sanoa koko Euroopasta. Euroopan nykymallilla tuskin on menestysmahdollisuuksia globaalissa maailmantaloudessa. Sen viimeaikaiset näytöt eivät yksinkertaisesti vakuuta: Euroalueen työttömyysaste on keskimäärin 12 prosenttia ja nuorisotyöttömyys puolestaan noin 23 prosentissa. Kaiken huipuksi euromaat ovat viiden viime vuoden aikana kasvattaneet velkataakkaansa yli miljardilla eurolla. Poliitikot ovat tarjonneet ongelmiin ratkaisuksi verojen korotuksia sekä sääntelyn lisäämistä. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että ongelmissa rypevät euromaat nousisivat jaloilleen verotusta kiristämällä. Eurooppa on ajautunut kahtia jakautuneeseen tilanteeseen: Talouskasvu on erittäin heikkoa samaan aikaan, kun useita varallisuuseriä uhkaa yliarvostus. Euroalueen julkisen sektorin velka on kasvanut nopeasti ja valtioiden joukkovelkakirjoja on laskettu liikkeelle yhteensä jo noin miljardin euron arvosta. Tästä määrästä yli 25:tä prosenttia noteerataan tällä hetkellä negatiivisilla koroilla. Nämä valtioiden velkapaperit on toisaalta määritelty nykyisen säännöstökehikon mukaan riskittömiksi, jolloin niitä vastaan ei finanssialan yrityksissä sitoudu pääomia. Tämä on hyvin kummallinen ja kestämätön tilanne. Meno ei voi jatkua tällaisena. 4

5 Konserni Sampo aikoo olla kannattava ja menestyä myös epätavallisina aikoina poliittisen päätöksenteon aikaansaamista toimintaympäristön haasteista huolimatta. Sampo menestyi erittäin hyvin vuonna 2014, vaikka talouskasvua tuli heikosti, korot olivat matalia ja sääntelyn määrä vain lisääntyi. Sammon osakekurssi ylsi helmikuussa 2015 kaikkien aikojen korkeimpaan noteeraukseensa. Kyse on riskin karttamisesta. Sijoittajat suosivat erittäin matalan korkotason vallitessa turvalliseksi katsomiaan joukkolainan kaltaisia osakkeita. Sammon osake on tarjonnut sijoittajille vakaan ja ennakoitavissa olevan tuloskehityksen sekä hyvän osinkotuoton sijoitetun pääoman korkeaan tuottoon ja Sammon vahvaan markkina-asemaan perustuen. Ifillä erinomainen vuosi Toimintaympäristön haasteista huolimatta vahinkovakuutusliiketoimintamme ylsi kaikkien aikojen parhaaseen tulokseen ennen veroja ja historiansa parhaaseen yhdistettyyn kulusuhteeseen. Ifin tulos ennen veroja oli 931 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde 87,7 prosenttia. Menestys perustuu Ifin jo useita vuosia hiomaan pohjoismaiseen toimintamalliin ja edelläkävijyyteen internet- ja puhelinpalvelujen kehittämisessä. Suotuisa sää säästi kaikeksi onneksi asiakkaamme suurilta vahingoilta Pohjoismaissa vuonna 2014 ja edesauttoi siten vahinkosuhteen hyvää kehitystä. Joskus menestykseen tarvitaan myös hiukan onnea. Ifin Topdanmark-omistus on nyt yli 30 prosenttia yhtiön osakekannasta. 320 miljoonalla eurolla hankittu omistus oli vuoden 2014 lopulla kasvanut jo 830 miljoonan euron arvoiseksi. Nordealta osinkoa yli 500 miljoonaa euroa Nordean neljännen kvartaalin ja koko vuoden 2014 liikevoitto olivat sen historian parhaat. Merkille pantavaa oli myös Nordean hoidossa olevan varallisuuden voimakas kasvu. Nordealle hoidettavaksi annettu varallisuus ylsi uuteen ennätykseen kasvaessaan yhteensä 262 miljardiin euroon. Sampo on Nordean suurimpana omistajana kantanut omistajavastuuta osallistumalla aktiivisesti pankin hallitustyöskentelyyn ja tehnyt määrätietoista työtä pankin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Nordean hallitus on esittänyt osingon nostamista keväällä 2015 edellisestä vuodesta 44 prosenttia. Mandatum Life keskittyi sijoitussidonnaisiin vakuutustuotteisiin Korkojen alentuminen entisestään ei estänyt uusien ennätyksien tekoa myöskään Mandatum Lifessa vuonna 2014: Sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen korkeimmaksi ja oli 961 miljoonaa euroa. Lisäksi kustannusliikkeen tulos oli parempi kuin koskaan. Mandatum Lifen varainhoidon yksikön myyntiponnistelut sujuivat hyvin ja yhteistyö Danske Bankin kanssa osoittautui menestyksekkääksi. Dansken myynnin kasvu oli erityisen voimakasta vuoden 2014 lopulla. Mandatum Lifen vakuutuskanta kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Kasvua edisti se, että Suomi-yhtiön 1,3 miljardin euron suuruisen ryhmäeläkevakuutuskannan siirto Mandatum Lifeen toteutui vuoden 2014 lopussa. Kaikkien aikojen korkein osinko Sammon hallitus on esittänyt osakkeenomistajalle osinkoa jaettavaksi 1,95 euroa osakkeelta. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on yli miljardi euroa. Kyseessä on kuudes peräkkäinen kevät, jolloin Sampo nostaa osinkoaan. Sampo on selvästi vakaata osinkotuottoa tarjoava osake. Lopuksi haluan kiittää koko henkilöstöämme siitä, että sen ansiosta omistaja-arvon kasvattaminen on ollut mahdollista jälleen kerran. Samalla haluan esittää kiitokseni myös asiakkaillemme joista monet ovat osakkeenomistajiamme Sampoa kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Aiomme vuonna 2015 jatkaa valitsemallamme polulla ja erityisesti toteuttaa lupauksemme omistajaarvon luomisesta osakkeenomistajillemme. Kari Stadigh Konsernijohtaja 5

6 Konserni Vuosi 2014 lukuinauina Avainluvut Sampo-konserni, 2014 Milj Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Osakkuusyhtiö (Nordea) Henkivakuutus Omistusyhteisö (pl. Nordea) Tilikauden tulos Muutos Osakekohtainen tulos, euroa 2,75 2,59 0,16 Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos, euroa 2,11 2,54-0,43 Osakekohtainen substanssi, euroa 22,63 22,15 0,48 Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % 187,4 184,4 3,0 Oman pääoman tuotto, % 10,9 13,8-2,9 Osakkeen hinta Sampo Oyj,

7 Konserni Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, Kpl Osakkeen vaihto BATS, Burqundy, Chi-X ja Turquoise Osakkeen vaihto Nasdaq Helsinki Osakkeen perustiedot A-osake B-osake Pörssisi Nasdaq Helsinki ISIN-koodi Lista OMXH Suuret yhtiöt Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) Toimiala Rahoitus Äänimäärä/osake Listautumispäivämäärä Kaupankäyntitunnus Bloomberg Reutersers ISIN-koodi SAMAS (OMX) SAMAS FH SAMAS.HE FI Osakkeiden lukumäärä Äänimäärä/osake 1/osake FI /osake Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi. 7

8 Konserni Strategia Sampo-konserni luo omistaja-arvoa tehokkailla ja erittäin kannattavilla liiketoiminnoilla ja sijoituksilla tilanteissa, joissa tuottopotentiaalin arvioidaan olevan korkea ja riskien hallittavissa. Osakkeenomistajat hyötyvät syntyvästä arvonnoususta korkean ja vakaan osinkotuoton muodossa. Sampo Oyj jakaa edelleen tyttäriltään ja osakkuusyhtiöiltään saamansa osingot osakkeenomistajilleen. Sampo-konsernin liiketoiminta-alueet ovat vahinko- ja henkivakuutus. Vahinkovakuutusta harjoitetaan Ifbrändin ja henkivakuutusta Mandatum Life -brändin alla. Konserni on myös Pohjoismaiden johtavan pankin Nordean suurin omistaja. Sammolla ei ole tiukasti määriteltyä konsernitason strategiaa, mutta sen liiketoiminta-alueille on määritelty selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin perustuvat strategiat. Emoyhtiö Sampo Oyj:n A-osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Emoyhtiö asettaa tyttärilleen taloudelliset tavoitteet. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnoissa oman pääoman tuoton on ylitettävä 17,5 prosenttia. Lisäksi vahinkovakuutuksessa on asetettu erillinen tavoite yhdistetylle kulusuhteelle, jonka tulee alittaa 95 prosenttia jokaisena vuonna. Taloudelliset tavoitteet

9 Konserni Voitonjakopolitiikka Sampo Oyj, konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö, on hyvä osingonmaksaja. Sammon tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta osinkoina. Omien osakkeiden ostoilla voidaan täydentää voitonjakoa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2014 jaettavaksi 1,95 euron osakekohtaisen osingon. Ehdotettu osinko on 71 prosenttia nettotuloksesta. If Vahinkovakuutus turvallisuutta ja vakautta Ifin visio on tarjota vakuutustuotteilla turvaa ja vakautta asiakkaiden päivittäiseen elämään ja liiketoimintaan. Pyrkimyksenä on olla asiakkaiden parhaimpana pitämä vakuutusyhtiö niin Pohjoismaissa kuin Baltiankin vakuutusmarkkinoilla. Visio heijastuu asiakaslupaukseen: Ole huoletta. Me autamme. If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yli 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If tarjoaa kattavan valikoiman vahinkovakuutusratkaisuja ja -palveluja laajalle asiakaskunnalle yksityishenkilöistä suuryrityksiin. If toimii kaikissa Pohjoismaissa ja hyödyntää toimintansa laajuutta ja osaamistaan kaikilla toimintaalueillaan. Yhtiön kilpailukyvyn takaava menestystekijä on toiminnan jatkuva kehittäminen. Vakuutusliiketoiminnan painopistealueena on jo yli vuosikymmenen ollut kilpailijoita parempi riskien arviointi ja hinnoittelu, ja tämän myötä parhaan tuotevalikoiman tarjoaminen asiakkaille. Ifin liiketoiminta Pohjoismaissa on jaettu asiakaskunnan mukaisiin liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi Baltia muodostaa erillisen liiketoiminta-alueen, joka kattaa kaikki kolme Baltian maata. Henkilöasiakkaat on Ifin suurin liiketoiminta-alue. Ifillä on yli kolme miljoonaa henkilöasiakasta, ja se on markkinajohtaja Pohjoismaissa. Ifin Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden suurin yritysvakuutusten tarjoaja, ja sillä on yli asiakasta. Liiketoiminta-alueen osuus Ifin vakuutusmaksutulosta on lähes kolmannes. Yritysasiakkaiksi lasketaan yritykset, jotka työllistävät maksimissaan 500 henkilöä. Suurasiakkaat -liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden johtava suuryritysten vakuuttaja, jolla on noin asiakasta. Asiakkaita ovat yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 500 henkilöä. Baltia-liiketoiminta-alue tarjoaa vahinkovakuutuksia sekä henkilö- että yritysasiakkaille. If on Baltian alueen toiseksi suurin vahinkovakuuttaja, ja asiakkaita liiketoiminta-alueella on noin Ollakseen visionsa mukaisesti asiakkaiden keskuudessa parhaimpana pidetty vakuutusyhtiö, If toteuttaa kolmeen päätavoitteeseen perustuvaa strategiaa: Tyytyväisimmät asiakkaat ja keskittyminen arvon luomiseen asiakkailleaille Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ifillä on oltava kattavin ymmärrys asiakkaiden vakuutustarpeista, ja vastaavasti paras kyky arvioida ja hinnoitella riskejä. If pyrkii olemaan toimialansa palvelukeskeisin yhtiö ja kehittää jatkuvasti digitaalisia palveluitaan. Euroopan asiantuntevimmat ja innovatiivisimmat vakuutusalan osaajat If kehittää jatkuvasti riskien arviointi- ja hinnoitteluprosessejaan niin kutsutun Best in Risk -konseptin mukaisesti. Tämä tarkoittaa riskienhallinnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä organisaation kaikilla tasoilla. Vakaa aa kannattavuus erinomaisen riskien arvioinnin ja hinnoittelun sekä operatiivisen tehokkuuden kautta Ydinliiketoiminnan kannattavuus saavutetaan riskien oikean arvioinnin ja hinnoittelun kautta. Myös jatkuva pyrkimys kustannustehokkuuteen, riskitasapainotettu sijoitusstrategia ja luottokelpoisuus myötävaikuttavat omalta osaltaan vahvan ja vakaan kannattavuuden saavuttamiseen. Ifin taloudelliset tavoitteet ovat vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuottoaste (RoE) ja enintään 95 prosentin yhdistetty kulusuhde. 9

10 Konserni Mandatum Life rahan ja hengen asiantuntija Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut, joihin kuuluvat räätälöidyt sijoitussidonnaiset vakuutukset ja varainhoito, yksityisasiakkaiden henkilöriskivakuutukset, yritysten eläke- ja palkitsemispalvelut sekä niihin liittyvä konsultointi. Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa säästötuotteissa sekä ryhmäeläkevakuutuksissa ja henkilöriskejä turvaavissa riskivakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa kolme myyntikanavaa: omat yritysmyyntiin erikoistuneet myyntiryhmät, varakkaaseen asiakaskuntaan keskittyneet varainhoitajat sekä Danske Bankin jakeluverkosto. Neljäs myyntikanava on asiakaspalvelu, jonka tehtävänä on vastata erityisesti olemassa olevalle asiakaskannalle tarjottavista lisäpalveluista. Mandatum Life on tarjonnut omia varainhoidon palveluita vuodesta Varainhoidon toiminta on keskittynyt pääosin varakkaaseen asiakaskuntaan, mutta varainhoidon hallinnoima kattava valikoima sijoituskoreja on tarjolla sijoitussidonnaisten eläkevakuutusten kautta myös laajalle joukolle henkilöasiakkaita. Instituutiot ovat keskeinen osa varainhoitopalveluiden asiakaskuntaa. Mandatum Life aloitti rahastoliiketoiminnan erityisesti instituutioasiakkaiden tarpeisiin. Mandatum Life -konsernin emoyhtiö on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat vuonna 2014 tehdyn yhtiörakenteen muutoksen myötä Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A. sekä Innova Palvelut Oy ja Baltian toiminnot, jotka jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Osana yhtiörakenteen muutosta Mandatum Life laajensi varainhoidon palveluitaan. Mandatum Life palvelee henkilöasiakkaitaan pääosin Danske Bankin jakelukanavan avulla. Yhteistyö Danske Bankin kanssa on ollut menestyksellistä jo useiden vuosien ajan. Yritysten ja yrittäjien vakuuttaminen vahva painopistealue Mandatum Lifen tavoitteena on säilyttää asemansa Suomen suurimpana henkivakuuttajana yritysasiakassegmentissä. Mandatum Life arvioi, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon sekä henkilöriskeihin on edelleen kasvussa. Yhtiö uskookin, että yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten rooli lakisääteisen työeläkkeen täydentäjänä on jatkossa entistä merkittävämpi. Myös erilaiset yritysten henkilöstölle suunnatut palvelut, kuten palkkiorahastoiksi kutsutut henkilöstörahastot, ovat keskeinen osa Mandatum Lifen yrityksille kohdistettuja palveluita. Mandatum Life lopetti kiinteän laskuperustekoron omaavien sopimusten aktiivisen myynnin yli kymmenen vuotta sitten. Päätöksen taustalla oli aleneva korkotaso sekä epävarmuus pitkien korkotakuiden aiheuttamista pääomavaateista. Solvenssi II:n lopullisen muodon selvittyä epävarmuus pääomavaateiden osalta on poistunut. Tämä antaa yhtiölle jatkossa mahdollisuuden arvioida myös uusien laskuperustekorollisten sopimusten myöntämistä, jos sopimusehdot mahdollistavat pääomavaateisiin nähden riittävän tuoton sekä omistajalle että vakuutuksenottajille. Vuoden 2014 lopussa Suomi-yhtiöstä siirtynyt ryhmäeläkevakuutuskanta vahvistaa Mandatum Lifen asemaa yritysten henkivakuuttajana. Suomi-yhtiön ryhmäeläkekanta käsittää noin vakuutusta ja vakuutettua. Olemassa olevan korkean laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta strategia on ennallaan ja kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan. Solvenssi II:n siirtymäsäännökset yhdessä tämän vakuutuskannan alenevan trendin kanssa mahdollistavat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan tulevaisuudessa. Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osaalueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Sijoitustoiminnassa Mandatum Lifen strategiana on pitää yhtiö riittävän vakavaraisena taseen markkinariskeihin nähden, mikä mahdollistaa pitkällä aikavälillä laskuperustekorkoisen vastuuvelan tuottovaadetta korkeamman tuoton tavoittelemisen. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien 10

11 Konserni osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE). Konsernin rakenne

12 Konserni Organisaatio

13 Konserni Liiketoiminnat Sampo-konserni toimii vakuutus- ja pankkialalla. Emoyhtiö Sampo Oyj omistaa kokonaan kaksi tytäryhtiötä, If Skadeförsäkring Holding AB:n (publ) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja on Pohjoismaiden isoimman pankin Nordea Bank AB:n, suurin omistaja. Sampo Oyj Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä tammikuusta 1988 lähtien. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitään ja vastaa tämän lisäksi tietyistä Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista. If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Vahinkovakuutusliiketoimintaan lasketaan mukaan osakkuusyhtiö, tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark A/S. If Vahinkovakuutus on Topdanmarkin suurin omistaja yli 30 prosentin omistusosuudellaan. Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Yhtiö on markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta kattavia finanssipalveluja tarjoavasta pankista. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordea raportoidaan Omistusyhteisö-segmentissä. Sampo Oyj:n omistusosuus vuoden 2014 lopussa oli 21,2 prosenttia. Henkivakuutusliiketoimintaa ja vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Mandatum Lifella on yli henkilöasiakasta ja yritysasiakasta. Suomen lisäksi yhtiö toimii kaikissa Baltian maissa. 13

14 Konserni If Vahinkovakuutus If Vahinkovakuutus ylsi vuonna 2014 jälleen vahvaan vakuutustulokseen. Myös maksutulo kasvoi. Ifin yhdistetty kulusuhde vuodelle 2014 oli 87,7 prosenttia, mikä on yhtiön kaikkien aikojen paras kulusuhde. Tulos ennen veroja kasvoi 931 miljoonaan euroon. Alhaisista koroista on tullut vahinkovakuutusalan arkipäivää, mikä alentaa vakuutusyhtiöiden sijoitussalkkujen tuottoa. Siksi alalla on yleisesti alettu viime vuosina kiinnittää yhä enemmän huomiota riskien arviointiin ja riskien mukaiseen hinnoitteluun samalla, kun kilpailu jatkuu kovana kaikilla markkinoilla. Riskiosaaminen pääosassa Ifin painopistealueet säilyivät vuonna 2014 ennallaan: Yhtiö keskittyy edelleen riskiosaamiseen ja kustannustehokkuuteen. If keskittyi edelleen myös tuottamaan lisäarvoa asiakkaille pyrkimällä tarjoamaan aina parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Asiakastyytyväisyys on selvitysten mukaan parantunut entisestään ja Ifin korvauskäsittelyprosessista saama asiakaspalaute on niin ikään aiempaa myönteisempää. Ifin maksutulon kasvu vuonna 2014 oli 1,7 prosenttia. Maksutuloa kasvatti hyvin sujunut uusien autojen myynti, tiiviinä jatkunut yhteistyö sopimuskumppaneiden kanssa sekä internetpohjaisen myynnin kasvu. If on jo vuosien ajan tehnyt merkittäviä investointeja digitaalisiin ympäristöihin. Vuoden aikana uusittiin useita sopimuksia ja solmittiin uusia kumppanuuksia. Riskien arviointi ja ymmärtäminen sekä riskeihin perustuva oikeanlainen hinnoittelu ovat aina olleet oleellinen osa Ifin toimintaa. Digitalisaation merkitys kasvaa edelleen, ja If pyrkii olemaan edelläkävijä digitaalisissa kanavissa kehittämällä entistä parempia sähköisiä rajapintoja ja yksinkertaistamalla verkkomyynnin prosesseja. Kuluneen vuoden aikana henkilöasiakkaiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan, ja korvaushakemuksista noin kolmannes jätetään nykyään sähköisesti. Vuonna 2014 If jatkoi pohjoismaisen organisaationsa hyödyntämistä saavuttaakseen toiminnassaan ja ITjärjestelmistään lisää synergioita. Tehokkuuden odotetaan paranevan entisestään esimerkiksi pohjoismaisiin IT-alustoihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja korvauskäsittelyn automatisointiin tehtyjen investointien seurauksena. Yritysasiakkaatliiketoiminnassa otettiin kuluneena vuonna käyttöön yhtenäinen, kaikki neljä Pohjoismaata kattava ITjärjestelmä. Solvenssi II:n odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 alussa. If on valmistautunut ja noudattaa jo Solvenssi II:n periaatteita. Finanssivalvonta on jo myöntänyt Ifille alustavan luvan käyttää Ifin sisäistä taloudellisen pääoman mallia vakavaraisuuspääomavaatimusten laskemiseen. Standard & Poor s on vahvistanut Ifin A- luottoluokituksen eli vakaat näkymät ja Ifin vahvan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM). 14

15 Konserni Nordea Toimintaympäristö oli haasteellinen vuonna Talouskasvu oli hidasta ja korot matalia. Lisäksi geopoliittiset jännitteet lisääntyivät. Vastatuulesta huolimatta Nordean tulos oli vahva: tuotot pysyivät vakaina, kulut pienenivät ja luottojen laatu parani. Toimintaympäristön haasteet liittyvät kansainvälistä talouskasvua koskevien odotusten heikentymiseen, mikä vaikuttaa myös Pohjoismaiden vientipainotteisiin talouksiin. Nordea sai vuonna 2014 edelleen lisää asiakkaita asiakasohjelmiin ja runsaasti uutta varallisuutta hoidettavakseen. Hoidossa olevan varallisuuden määrä saavutti 250 miljardin euron virstanpylvään. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta tuotot pysyivät vakaina nettomääräisten palkkiotuottojen hyvän kehityksen ansiosta. Nordea on aikataulussa kustannussäästötavoitteiden saavuttamisessa. Luottojen laatu parani edelleen, ja luottotappioiden määrä on 10 vuoden keskiarvon alapuolella. Nordea vahvisti jälleen asemaansa yhtenä maailman turvallisimmista pankeista, kun se laski liikkeeseen kaksi ensisijaiseen lisäpääomaan luettavaa lainaa. Niiden yhteismäärä oli 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja niiden kuponkikorko oli matalampi kuin markkinoilla aiemmin liikkeeseen lasketuissa vastaavissa dollarimääräisissä instrumenteissa. Järjestely paransi Nordean ensisijaisen pääoman suhdetta riskipainotettuihin eriin 0,75 prosenttiyksikköä. Vakavaraisuussuhde on nyt yli 20 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi 1,8 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin. Tulevaisuuden pankkitoimintamalli sääntely lisääntyy, koko pankkitoiminta on murroksessa. Nordean kaikissa osissa on käynnissä prosessien yksinkertaistaminen, jotta asiakkaille voidaan jatkossa tarjota entistä yksilöllisempiä ja helppokäyttöisempiä palveluja. Osana tätä prosessia Nordea rakentaa uudet peruspankki- ja maksuliikejärjestelmät. Näin lisätään joustavuutta, hyödynnetään mittakaavaetuja ja pidetään toiminta kestävällä tasolla. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordea tekee sen mahdolliseksi se auttaa asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 700 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Asiakkaat käyttävät yhä useammin verkko- ja mobiilipankkia pankkiasioinnissaan. Kun lisäksi 15

16 Konserni Mandatum Life Mandatum Lifelle vuosi 2014 oli monella tavalla onnistunut. Kustannusliikkeen tulos nousi ennätyksellisen korkeaksi, ja yhtiön koko tulos muodostui hyväksi. Myös sijoitussidonnainen maksutulo ja vastuuvelka nousivat edellisen vuoden tapaan ennätyskorkeiksi. Mandatum Lifen sijoitustuotot ylittivät vakuutuksenottajille luvatun laskuperustekoron erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusten erinomaisen tuoton ansiosta. Matalariskiset pitkät korot painuivat erittäin alhaiselle tasolle ja erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski säilyi edellisten vuosien tapaan merkittävänä. Matalien korkotasojen takia yhtiö jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista ja näin ollen vastuuvelan tuottovaadetta vuosille 2015 ja 2016 alennettiin. Ydinliiketoimintojen maksutulo jatkoi kasvuaan ja sijoitussidonnainen maksutulo nousi yhtiön historian korkeimmaksi. Tämä oli seurausta Danske Bank -jakelukanavan sekä omien jakelukanavien onnistuneesta myyntityöstä. Maksutulon kasvusta huolimatta yhtiö menetti markkinaosuuksia, koska alan maksutulo kasvoi vielä voimakkaammin. Vuoteen mahtui myös ryhmäeläkekannan siirto Suomiyhtiöstä, jossa Mandatum Lifeen siirtyi yli vakuutusta, yli vakuutettua ja yli miljoonaa euroa varallisuutta. Mandatum Life aloitti vuoden aikana myös rahastoliiketoiminnan erityisesti instituutioasiakkaiden tarpeisiin. Rahastoliiketoiminnan perustaminen edellytti muutoksia Mandatum Lifen yhtiörakenteeseen, joten yhtiö perusti Suomeen sijoituspalveluyhtiön sekä Luxemburgiin rahastohallinnointiyhtiön ja erikoissijoitusrahaston. Uusmyynnissä sijoitussidonnainen vakuuttaminen ja henkilöriskivakuutukset fokuksessa Mandatum Life asetti yli kymmenen vuotta sitten uusmyynnin osalta ydinliiketoiminta-alueikseen sijoitussidonnaisen vakuuttamisen sekä henkilöriskivakuutukset. Tuolloin yhtiön vastuuvelka muodostui lähes kokonaan laskuperustekorollisesta vastuuvelasta ja erityisesti korkean laskuperustekoron (3,5 prosenttia ja 4,5 prosenttia) kannan osuus kokonaisvastuuvelasta olikin lähes 90 prosenttia. Sijoitussidonnaisen vastuuvelan voimakkaan kasvun myötä (51 prosenttia koko vastuuvelasta) ja Suomiyhtiöstä siirtyneen vastuuvelan myötä (13 prosenttia koko vastuuvelasta) korkean laskuperustekorollisen vakuutuskannan osuus on enää noin 30 prosenttia kokonaisvastuuvelasta. Kustannustehokkuuden tärkeys korostuu entisestään, kun sijoitussidonnaisen liiketoiminta-alueen painoarvo kasvaa. Yhtiön kaksi vuotta sitten aloittama kustannussäästöohjelma yhdessä kasvaneiden palkkiotuottojen kanssa nostikin yhtiön kustannusliikkeen tuloksen ennätyksellisen korkeaksi. Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan nousevan seuraavina vuosina, vaikkakin kustannusliikkeen tulos on tulevaisuudessa entistä alttiimpi sijoitusmarkkinoiden muutoksille sijoitussidonnaisten säästöjen painoarvon kasvusta johtuen. Liiketoiminnan tulos parani myös Baltiassa. Yhtiö kykeni kasvattamaan maksutuloa, sijoitussidonnaista vastuuvelkaa ja riskisummia sekä samanaikaisesti alentamaan liikekuluja toimintaa tehostamalla. 16

17 Konserni Henkilöstö Finanssialan tiukassa kilpailussa lisäarvoa luodaan tehokkaalla operatiivisella toiminnalla sekä uudistumalla jatkuvasti ja nopeasti. Tämä onnistuu vain osaavan, luovan ja sitoutuneen henkilöstön ansiosta. Sampo-konsernin kykyä menestyä ja säilyttää etumatka kilpailijoihin määrittää pitkälti henkilöstön osaaminen, sitoutuminen ja työlleen omistautuminen. Sammon henkilöstöstrategiana pähkinänkuoressa on alan parhaan henkilöstön rekrytoiminen ja kehittäminen. Sampo-konsernin suurin liiketoiminta-alue on vahinkovakuutustoiminta, jonka parissa vuonna 2014 työskenteli noin 91,6 prosenttia henkilöstöstä. Henkivakuutustoiminnassa toimi 7,6 prosenttia työntekijöistä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli 0,8 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstö keskimäärin yhtiöittäin 2014 Sampo-konserni If Vahinkovakuutus Mandatum Life 509 Sampo Oyj 57 Sampo-konsernin työntekijöiden määrä (FTE) oli vuonna 2014 keskimäärin (6 832). Maantieteellisesti henkilöstömäärä jakautui siten, että Suomessa työskenteli 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Tanskan ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 19 prosenttia. 17

18 Konserni Henkilöstö keskimäärin maittain 2014 Sampo-konserni Suomi (33,3 %) Ruotsi (26,7 %) Norja (21,3 %) Tanska 522 (7,7 %) Viro 334 (5,0 %) Latvia 190 (2,8 %) Liettua 172 (2,6 %) Muut maat 41 (0,6 %) Henkilöstön palvelusvuodet 2014 Sampo-konserni < 5 vuotta 35,7 % 6 10 vuotta 17,7 % vuotta 14,0 % vuotta 8,5 % vuotta 5,2 % vuotta 8,4 % vuotta 5,4 % vuotta 3,5 % > 40 vuotta 1,6 % Henkilöstöasiat Ifissä Vuonna 2014 Ifissä ryhdyttiin useisiin merkittäviin henkilöstöön vaikuttaviin toimenpiteisiin tehokkuuden parantamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kiristyvään kilpailuun vastaamiseksi. If uudisti pohjoismaisen vakuutusorganisaationsa sekä korvaushakemusten käsittelyn, markkinoinnin ja ITtoimintonsa Suomessa. Muutosten syynä oli yhteispohjoismaisten IT-järjestelmien käyttöönotto, korvaushakemusten määrän väheneminen ja Trygin Suomen liiketoiminnan integroimisen saattaminen loppuun. Syksyllä 2014 Suomessa yksityishenkilöiden myynti- ja palveluyksikkö käynnisti prosessin asiakaspalvelun parantamiseksi keskittämällä puhelinpalvelukeskukset Espooseen ja Turkuun. Suomessa suljettiin joitakin toimipaikkoja asiakkaiden aktiivisuuden vähenemisen ja palveluverkoston maantieteellisten päällekkäisyyksien vuoksi. Virossa on suljettu useita toimipaikkoja, koska asiakkaat asioivat mieluiten sähköisesti. Viron myyntiyksikössä on lisäksi tehty rakenne- ja henkilöstömuutoksia suorituksen parantamiseksi ja myynnin tehostamiseksi. 18

19 Konserni Ifin henkilöstöstrategia perustuu neljään painopistealueeseen Ifin johtamismalli Ifin johtamismalli luo perustan hyvälle esimiestyölle. Ifin esimiesten tulee olla kunnianhimoisia, uteliaita ja aitoja. Uskallus asettaa vaativia tavoitteita, asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja muiden auttaminen menestymään ovat erinomaisen esimiestyön tunnusmerkkejä. Sampo-konsernissa vahvistettiin johdon seuraajasuunnittelua keväällä Ifin ja Sampokonsernin menestyminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pystytään varmistamaan pääosin sisäisten ehdokkaiden avulla. Vuonna 2014 käynnistetty Future Leadership -ohjelma parantaa Ifin mahdollisuuksia rekrytoida tulevaisuuden johtajia. Ohjelman avulla If rekrytoi lahjakkuuksia konsernin ulkopuolelta ja valmentaa heitä esimiestehtäviin Ifissä. Johtamismalli If Vahinkovakuutus 19

20 Konserni Työntekijätaidot ja suorituksen johtaminen Ifin menestymiseen tarvittava ajattelutapa ja käyttäytyminen kuvataan Ifin työntekijätaidot-mallissa. Malli korostaa työntekijöiden omaa vastuuta suoriutumisestaan ja kehittymisestään. Myös säännöllisen palautteen saaminen ja antaminen on tärkeää. Työntekijätaidot-malli on otettu laajemmin käyttöön vuonna If kehittää myös esimiesten valmentamistaitoja. Esimerkiksi kaikki Ruotsin Contact Center Private -yksikön esimiehet (noin 50 henkilöä) osallistuivat valmennuskoulutukseen keväällä Työntekijätaidot-malli If Vahinkovakuutus Osaamisen kehittäminen ja innovaatiot Ifin strategia perustuu vakuutusalan parhaiden ammattilaisten osaamiseen. Siksi henkilöstön osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää. If on siirtymässä luokkahuonekoulutuksista yhä enemmän videokoulutuksiin. Laajempien verkkokurssien rinnalle on tuotu esimerkiksi uusien työkalujen perehdyttämiseen tarkoitettuja lyhyitä verkkokursseja. Vuonna 2014 Ifissä olivat käynnissä mm. laajat The Modern Underwriter ja The Modern Product Expert -koulutusohjelmat, joiden avulla parannettiin Ifin 400 ammattilaisen tuotetuntemusta ja vakuusosaamista. Lisäksi Norjan uusien kansallisten vaatimusten johdosta kehitettiin yksityisasiakaspalvelussa työskentelevälle henkilöstölle erillinen sisäinen koulutusohjelma. Oikea henkilö oikeassa paikassa Vuonna 2014 If aloitti useita projekteja rekrytointiprosessien vahvistamiseksi. Yhtiö keskittyy yhä selkeämmin arvioimaan rekrytoitavien työssä ensisijaisesti tärkeitä ominaisuuksia, motivaatiota ja soveltuvuutta If-kulttuuriin. Uusien työntekijöiden perehdytykseen liittyvien prosessien kehittämistä on myös jatkettu. 20

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 14.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 2011 14.4.2011 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT USA, Euroalue ja Suomi %, vuosimuutos kvartaaleittain Suomi USA Euroalue Lähde: Reuters EcoWin Valtioiden

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017 Kari Stadigh Konsernijohtaja 2016 oli hyvä vuosi Sampo-konsernille Milj. 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen veroja

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Finanssikriisi on ohi Itraxx Europe -alasektorien 5 v. luottojohdannaisten marginaalit Lehmanin konkurssia edeltäneellä

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja EKP:n talletuskorko on negatiivinen EKP:n ja FED:n talletuskorot FED EKP Lähde: Thomson Reuters Datastream Euroopan

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj Yhtiökokous. 7.4.2009 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj Yhtiökokous 7.4.29 Konsernijohtaja Björn Wahlroos Bruttokansantuote USA, Euro-alue ja Suomi %, vuosimuutos vuosineljänneksittäin 7 7 6 5 4 USA Suomi 6 5 4 3 3 2 1-1 Euro-alue 2 1-1 -2 1996 1997

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Konserni... 3. Hallinnointi... 42. Hallituksen toimintakertomus... 59. Riskienhallinta... 93. Tilinpäätös... 163

SISÄLTÖ. Konserni... 3. Hallinnointi... 42. Hallituksen toimintakertomus... 59. Riskienhallinta... 93. Tilinpäätös... 163 SISÄLTÖ Konserni... 3 Hallinnointi... 42 Hallituksen toimintakertomus... 59 Riskienhallinta... 93 Tilinpäätös... 163 Kalenteri ja yhteystiedot... 275 VUOSIKERTOMUS 2015 Konserni Konserni Konsernijohtajan

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo konsernilla oli erinomainen vuosi 2013 milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 200 864 929 Sampo konsernin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja BKT/asukas 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 BKT/asukas, USD, ostovoimakorjattu, 2010

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja j Sampo konsernin tulos vuonna 2011 Vuodesta 2011 näytti tulevan elpymisen vuosi... 25 % Saksan 2 vuoden Kreikan 2 vuoden

Lisätiedot

Kari Stadigh Konsernijohtaja

Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 Kari Stadigh Konsernijohtaja Valtio sortuu ylisääntelyyn ja me kaikki syyllistymme oman vastuumme pakoiluun kuusi kymmenestä on sitä mieltä, että valtio syyllistyy

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Suomi jää jälkeen muista maista (BKT) 2008:1=100 Lähde: Thomson Reuters Datastream Suomi ei investoi Kiinteän pääoman

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017 Björn Wahlroos Hallituksen puheenjohtaja Maailmantalous uhkia ja mahdollisuuksia Trump: Amerikka ensin Euroopan tulevaisuus Brexit: U.K. free Vallanvaihdoksia Euroopassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 Björn Wahlroos Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Teollisuustuotanto, USA ja Euroalue 2002=100 USA Euroalue Lähde: ReutersEcowin Source: EcoWin OECD ennakoiva

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja

Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Yhdysvallat ja euroalue teollisuustuotanto 105 100 2007=100 Yhdysvallat 95 90 85 Euroalue 80 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 7.12.2010 Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PANKKI- JA VAKUUTUSALALLA 2010 Sisällys JOHDANTO... 3 PANKKIALA - YKSITYISASIAKKAAT... 4 Asiakastyytyväisyys... 4 Asiakasuskollisuus...

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet henkilöstöjohdolle Marketta Helokunnas 13.3.2012

Kansainvälistymisen haasteet henkilöstöjohdolle Marketta Helokunnas 13.3.2012 Kansainvälistymisen haasteet henkilöstöjohdolle Marketta Helokunnas 13.3.2012 If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, joka tarjoaa kattavaa vakuutusturvaa ja jolla on vahva edustus Euroopassa Maantieteellinen

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2016

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2016 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2016 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset käsitellään tästä selvityksestä

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Sampo-konsernin tammi kesäkuun 2016 tulos. Konsernijohtaja Kari Stadigh

Sampo-konsernin tammi kesäkuun 2016 tulos. Konsernijohtaja Kari Stadigh Sampo-konsernin tammi kesäkuun 2016 tulos Konsernijohtaja Kari Stadigh Sampo-konsernin tulos ennen veroja ennusteiden mukainen Milj. 1 200 1 000 800 Tulos ennen veroja ja nettotulos 1 015 894 893 783 600

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot