SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014

3 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi 2014 lukuina 8 Strategia 9 If Vahinkovakuutus 10 Mandatum Life 11 Konsernin rakenne 12 Organisaatio 13 Liiketoiminnat 14 If Vahinkovakuutus 15 Nordea 16 Mandatum Life 17 Henkilöstö 18 If Vahinkovakuutus 23 Mandatum Life 26 Yritysvastuu 26 If Vahinkovakuutus 31 Mandatum Life 3

4 Konserni Konsernijohtajan katsaus Hyvä vuosi heikosta talouskasvusta huolimatta Sampo menestyi erittäin hyvin vuonna 2014 heikosta talouskasvusta, matalista koroista ja lisääntyvästä sääntelystä huolimatta. Valitettavasti samaa ei voi sanoa koko Euroopasta. Euroopan nykymallilla tuskin on menestysmahdollisuuksia globaalissa maailmantaloudessa. Sen viimeaikaiset näytöt eivät yksinkertaisesti vakuuta: Euroalueen työttömyysaste on keskimäärin 12 prosenttia ja nuorisotyöttömyys puolestaan noin 23 prosentissa. Kaiken huipuksi euromaat ovat viiden viime vuoden aikana kasvattaneet velkataakkaansa yli miljardilla eurolla. Poliitikot ovat tarjonneet ongelmiin ratkaisuksi verojen korotuksia sekä sääntelyn lisäämistä. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että ongelmissa rypevät euromaat nousisivat jaloilleen verotusta kiristämällä. Eurooppa on ajautunut kahtia jakautuneeseen tilanteeseen: Talouskasvu on erittäin heikkoa samaan aikaan, kun useita varallisuuseriä uhkaa yliarvostus. Euroalueen julkisen sektorin velka on kasvanut nopeasti ja valtioiden joukkovelkakirjoja on laskettu liikkeelle yhteensä jo noin miljardin euron arvosta. Tästä määrästä yli 25:tä prosenttia noteerataan tällä hetkellä negatiivisilla koroilla. Nämä valtioiden velkapaperit on toisaalta määritelty nykyisen säännöstökehikon mukaan riskittömiksi, jolloin niitä vastaan ei finanssialan yrityksissä sitoudu pääomia. Tämä on hyvin kummallinen ja kestämätön tilanne. Meno ei voi jatkua tällaisena. 4

5 Konserni Sampo aikoo olla kannattava ja menestyä myös epätavallisina aikoina poliittisen päätöksenteon aikaansaamista toimintaympäristön haasteista huolimatta. Sampo menestyi erittäin hyvin vuonna 2014, vaikka talouskasvua tuli heikosti, korot olivat matalia ja sääntelyn määrä vain lisääntyi. Sammon osakekurssi ylsi helmikuussa 2015 kaikkien aikojen korkeimpaan noteeraukseensa. Kyse on riskin karttamisesta. Sijoittajat suosivat erittäin matalan korkotason vallitessa turvalliseksi katsomiaan joukkolainan kaltaisia osakkeita. Sammon osake on tarjonnut sijoittajille vakaan ja ennakoitavissa olevan tuloskehityksen sekä hyvän osinkotuoton sijoitetun pääoman korkeaan tuottoon ja Sammon vahvaan markkina-asemaan perustuen. Ifillä erinomainen vuosi Toimintaympäristön haasteista huolimatta vahinkovakuutusliiketoimintamme ylsi kaikkien aikojen parhaaseen tulokseen ennen veroja ja historiansa parhaaseen yhdistettyyn kulusuhteeseen. Ifin tulos ennen veroja oli 931 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde 87,7 prosenttia. Menestys perustuu Ifin jo useita vuosia hiomaan pohjoismaiseen toimintamalliin ja edelläkävijyyteen internet- ja puhelinpalvelujen kehittämisessä. Suotuisa sää säästi kaikeksi onneksi asiakkaamme suurilta vahingoilta Pohjoismaissa vuonna 2014 ja edesauttoi siten vahinkosuhteen hyvää kehitystä. Joskus menestykseen tarvitaan myös hiukan onnea. Ifin Topdanmark-omistus on nyt yli 30 prosenttia yhtiön osakekannasta. 320 miljoonalla eurolla hankittu omistus oli vuoden 2014 lopulla kasvanut jo 830 miljoonan euron arvoiseksi. Nordealta osinkoa yli 500 miljoonaa euroa Nordean neljännen kvartaalin ja koko vuoden 2014 liikevoitto olivat sen historian parhaat. Merkille pantavaa oli myös Nordean hoidossa olevan varallisuuden voimakas kasvu. Nordealle hoidettavaksi annettu varallisuus ylsi uuteen ennätykseen kasvaessaan yhteensä 262 miljardiin euroon. Sampo on Nordean suurimpana omistajana kantanut omistajavastuuta osallistumalla aktiivisesti pankin hallitustyöskentelyyn ja tehnyt määrätietoista työtä pankin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Nordean hallitus on esittänyt osingon nostamista keväällä 2015 edellisestä vuodesta 44 prosenttia. Mandatum Life keskittyi sijoitussidonnaisiin vakuutustuotteisiin Korkojen alentuminen entisestään ei estänyt uusien ennätyksien tekoa myöskään Mandatum Lifessa vuonna 2014: Sijoitussidonnainen maksutulo ylsi kaikkien aikojen korkeimmaksi ja oli 961 miljoonaa euroa. Lisäksi kustannusliikkeen tulos oli parempi kuin koskaan. Mandatum Lifen varainhoidon yksikön myyntiponnistelut sujuivat hyvin ja yhteistyö Danske Bankin kanssa osoittautui menestyksekkääksi. Dansken myynnin kasvu oli erityisen voimakasta vuoden 2014 lopulla. Mandatum Lifen vakuutuskanta kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Kasvua edisti se, että Suomi-yhtiön 1,3 miljardin euron suuruisen ryhmäeläkevakuutuskannan siirto Mandatum Lifeen toteutui vuoden 2014 lopussa. Kaikkien aikojen korkein osinko Sammon hallitus on esittänyt osakkeenomistajalle osinkoa jaettavaksi 1,95 euroa osakkeelta. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on yli miljardi euroa. Kyseessä on kuudes peräkkäinen kevät, jolloin Sampo nostaa osinkoaan. Sampo on selvästi vakaata osinkotuottoa tarjoava osake. Lopuksi haluan kiittää koko henkilöstöämme siitä, että sen ansiosta omistaja-arvon kasvattaminen on ollut mahdollista jälleen kerran. Samalla haluan esittää kiitokseni myös asiakkaillemme joista monet ovat osakkeenomistajiamme Sampoa kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Aiomme vuonna 2015 jatkaa valitsemallamme polulla ja erityisesti toteuttaa lupauksemme omistajaarvon luomisesta osakkeenomistajillemme. Kari Stadigh Konsernijohtaja 5

6 Konserni Vuosi 2014 lukuinauina Avainluvut Sampo-konserni, 2014 Milj Muutos-% Tulos ennen veroja Vahinkovakuutus Osakkuusyhtiö (Nordea) Henkivakuutus Omistusyhteisö (pl. Nordea) Tilikauden tulos Muutos Osakekohtainen tulos, euroa 2,75 2,59 0,16 Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos, euroa 2,11 2,54-0,43 Osakekohtainen substanssi, euroa 22,63 22,15 0,48 Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) Konsernin vakavaraisuussuhde, % 187,4 184,4 3,0 Oman pääoman tuotto, % 10,9 13,8-2,9 Osakkeen hinta Sampo Oyj,

7 Konserni Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, Kpl Osakkeen vaihto BATS, Burqundy, Chi-X ja Turquoise Osakkeen vaihto Nasdaq Helsinki Osakkeen perustiedot A-osake B-osake Pörssisi Nasdaq Helsinki ISIN-koodi Lista OMXH Suuret yhtiöt Osakkeiden lukumäärä (listaamaton) Toimiala Rahoitus Äänimäärä/osake Listautumispäivämäärä Kaupankäyntitunnus Bloomberg Reutersers ISIN-koodi SAMAS (OMX) SAMAS FH SAMAS.HE FI Osakkeiden lukumäärä Äänimäärä/osake 1/osake FI /osake Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osake voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuttaa A-sarjan osakkeeksi. 7

8 Konserni Strategia Sampo-konserni luo omistaja-arvoa tehokkailla ja erittäin kannattavilla liiketoiminnoilla ja sijoituksilla tilanteissa, joissa tuottopotentiaalin arvioidaan olevan korkea ja riskien hallittavissa. Osakkeenomistajat hyötyvät syntyvästä arvonnoususta korkean ja vakaan osinkotuoton muodossa. Sampo Oyj jakaa edelleen tyttäriltään ja osakkuusyhtiöiltään saamansa osingot osakkeenomistajilleen. Sampo-konsernin liiketoiminta-alueet ovat vahinko- ja henkivakuutus. Vahinkovakuutusta harjoitetaan Ifbrändin ja henkivakuutusta Mandatum Life -brändin alla. Konserni on myös Pohjoismaiden johtavan pankin Nordean suurin omistaja. Sammolla ei ole tiukasti määriteltyä konsernitason strategiaa, mutta sen liiketoiminta-alueille on määritelty selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin perustuvat strategiat. Emoyhtiö Sampo Oyj:n A-osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Emoyhtiö asettaa tyttärilleen taloudelliset tavoitteet. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnoissa oman pääoman tuoton on ylitettävä 17,5 prosenttia. Lisäksi vahinkovakuutuksessa on asetettu erillinen tavoite yhdistetylle kulusuhteelle, jonka tulee alittaa 95 prosenttia jokaisena vuonna. Taloudelliset tavoitteet

9 Konserni Voitonjakopolitiikka Sampo Oyj, konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö, on hyvä osingonmaksaja. Sammon tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta osinkoina. Omien osakkeiden ostoilla voidaan täydentää voitonjakoa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2014 jaettavaksi 1,95 euron osakekohtaisen osingon. Ehdotettu osinko on 71 prosenttia nettotuloksesta. If Vahinkovakuutus turvallisuutta ja vakautta Ifin visio on tarjota vakuutustuotteilla turvaa ja vakautta asiakkaiden päivittäiseen elämään ja liiketoimintaan. Pyrkimyksenä on olla asiakkaiden parhaimpana pitämä vakuutusyhtiö niin Pohjoismaissa kuin Baltiankin vakuutusmarkkinoilla. Visio heijastuu asiakaslupaukseen: Ole huoletta. Me autamme. If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on yli 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If tarjoaa kattavan valikoiman vahinkovakuutusratkaisuja ja -palveluja laajalle asiakaskunnalle yksityishenkilöistä suuryrityksiin. If toimii kaikissa Pohjoismaissa ja hyödyntää toimintansa laajuutta ja osaamistaan kaikilla toimintaalueillaan. Yhtiön kilpailukyvyn takaava menestystekijä on toiminnan jatkuva kehittäminen. Vakuutusliiketoiminnan painopistealueena on jo yli vuosikymmenen ollut kilpailijoita parempi riskien arviointi ja hinnoittelu, ja tämän myötä parhaan tuotevalikoiman tarjoaminen asiakkaille. Ifin liiketoiminta Pohjoismaissa on jaettu asiakaskunnan mukaisiin liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi Baltia muodostaa erillisen liiketoiminta-alueen, joka kattaa kaikki kolme Baltian maata. Henkilöasiakkaat on Ifin suurin liiketoiminta-alue. Ifillä on yli kolme miljoonaa henkilöasiakasta, ja se on markkinajohtaja Pohjoismaissa. Ifin Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden suurin yritysvakuutusten tarjoaja, ja sillä on yli asiakasta. Liiketoiminta-alueen osuus Ifin vakuutusmaksutulosta on lähes kolmannes. Yritysasiakkaiksi lasketaan yritykset, jotka työllistävät maksimissaan 500 henkilöä. Suurasiakkaat -liiketoiminta-alue on Pohjoismaiden johtava suuryritysten vakuuttaja, jolla on noin asiakasta. Asiakkaita ovat yritykset, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 500 henkilöä. Baltia-liiketoiminta-alue tarjoaa vahinkovakuutuksia sekä henkilö- että yritysasiakkaille. If on Baltian alueen toiseksi suurin vahinkovakuuttaja, ja asiakkaita liiketoiminta-alueella on noin Ollakseen visionsa mukaisesti asiakkaiden keskuudessa parhaimpana pidetty vakuutusyhtiö, If toteuttaa kolmeen päätavoitteeseen perustuvaa strategiaa: Tyytyväisimmät asiakkaat ja keskittyminen arvon luomiseen asiakkailleaille Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Ifillä on oltava kattavin ymmärrys asiakkaiden vakuutustarpeista, ja vastaavasti paras kyky arvioida ja hinnoitella riskejä. If pyrkii olemaan toimialansa palvelukeskeisin yhtiö ja kehittää jatkuvasti digitaalisia palveluitaan. Euroopan asiantuntevimmat ja innovatiivisimmat vakuutusalan osaajat If kehittää jatkuvasti riskien arviointi- ja hinnoitteluprosessejaan niin kutsutun Best in Risk -konseptin mukaisesti. Tämä tarkoittaa riskienhallinnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä organisaation kaikilla tasoilla. Vakaa aa kannattavuus erinomaisen riskien arvioinnin ja hinnoittelun sekä operatiivisen tehokkuuden kautta Ydinliiketoiminnan kannattavuus saavutetaan riskien oikean arvioinnin ja hinnoittelun kautta. Myös jatkuva pyrkimys kustannustehokkuuteen, riskitasapainotettu sijoitusstrategia ja luottokelpoisuus myötävaikuttavat omalta osaltaan vahvan ja vakaan kannattavuuden saavuttamiseen. Ifin taloudelliset tavoitteet ovat vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuottoaste (RoE) ja enintään 95 prosentin yhdistetty kulusuhde. 9

10 Konserni Mandatum Life rahan ja hengen asiantuntija Mandatum Life on johtava henkilöriskien turvaaja ja arvostettu asiakasvarojen hoitaja Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut, joihin kuuluvat räätälöidyt sijoitussidonnaiset vakuutukset ja varainhoito, yksityisasiakkaiden henkilöriskivakuutukset, yritysten eläke- ja palkitsemispalvelut sekä niihin liittyvä konsultointi. Mandatum Lifen uusmyynnin pääpaino on sijoitussidonnaisissa säästötuotteissa sekä ryhmäeläkevakuutuksissa ja henkilöriskejä turvaavissa riskivakuutuksissa. Näiden osalta Mandatum Lifella on Suomessa kolme myyntikanavaa: omat yritysmyyntiin erikoistuneet myyntiryhmät, varakkaaseen asiakaskuntaan keskittyneet varainhoitajat sekä Danske Bankin jakeluverkosto. Neljäs myyntikanava on asiakaspalvelu, jonka tehtävänä on vastata erityisesti olemassa olevalle asiakaskannalle tarjottavista lisäpalveluista. Mandatum Life on tarjonnut omia varainhoidon palveluita vuodesta Varainhoidon toiminta on keskittynyt pääosin varakkaaseen asiakaskuntaan, mutta varainhoidon hallinnoima kattava valikoima sijoituskoreja on tarjolla sijoitussidonnaisten eläkevakuutusten kautta myös laajalle joukolle henkilöasiakkaita. Instituutiot ovat keskeinen osa varainhoitopalveluiden asiakaskuntaa. Mandatum Life aloitti rahastoliiketoiminnan erityisesti instituutioasiakkaiden tarpeisiin. Mandatum Life -konsernin emoyhtiö on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat vuonna 2014 tehdyn yhtiörakenteen muutoksen myötä Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A. sekä Innova Palvelut Oy ja Baltian toiminnot, jotka jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Osana yhtiörakenteen muutosta Mandatum Life laajensi varainhoidon palveluitaan. Mandatum Life palvelee henkilöasiakkaitaan pääosin Danske Bankin jakelukanavan avulla. Yhteistyö Danske Bankin kanssa on ollut menestyksellistä jo useiden vuosien ajan. Yritysten ja yrittäjien vakuuttaminen vahva painopistealue Mandatum Lifen tavoitteena on säilyttää asemansa Suomen suurimpana henkivakuuttajana yritysasiakassegmentissä. Mandatum Life arvioi, että suomalaisten tarve varautua eläkeajan toimeentuloon sekä henkilöriskeihin on edelleen kasvussa. Yhtiö uskookin, että yritysten ottamien ryhmäeläkevakuutusten rooli lakisääteisen työeläkkeen täydentäjänä on jatkossa entistä merkittävämpi. Myös erilaiset yritysten henkilöstölle suunnatut palvelut, kuten palkkiorahastoiksi kutsutut henkilöstörahastot, ovat keskeinen osa Mandatum Lifen yrityksille kohdistettuja palveluita. Mandatum Life lopetti kiinteän laskuperustekoron omaavien sopimusten aktiivisen myynnin yli kymmenen vuotta sitten. Päätöksen taustalla oli aleneva korkotaso sekä epävarmuus pitkien korkotakuiden aiheuttamista pääomavaateista. Solvenssi II:n lopullisen muodon selvittyä epävarmuus pääomavaateiden osalta on poistunut. Tämä antaa yhtiölle jatkossa mahdollisuuden arvioida myös uusien laskuperustekorollisten sopimusten myöntämistä, jos sopimusehdot mahdollistavat pääomavaateisiin nähden riittävän tuoton sekä omistajalle että vakuutuksenottajille. Vuoden 2014 lopussa Suomi-yhtiöstä siirtynyt ryhmäeläkevakuutuskanta vahvistaa Mandatum Lifen asemaa yritysten henkivakuuttajana. Suomi-yhtiön ryhmäeläkekanta käsittää noin vakuutusta ja vakuutettua. Olemassa olevan korkean laskuperustekorollisen vakuutuskannan osalta strategia on ennallaan ja kannan alenevaa trendiä pyritään vauhdittamaan. Solvenssi II:n siirtymäsäännökset yhdessä tämän vakuutuskannan alenevan trendin kanssa mahdollistavat yhtiölle tehokkaan pääomahallinnan tulevaisuudessa. Mandatum Lifen tulos muodostuu kolmesta osaalueesta: sijoitustoiminnan, riskiliikkeen ja kustannusliikkeen tuloksista. Sijoitustoiminnassa Mandatum Lifen strategiana on pitää yhtiö riittävän vakavaraisena taseen markkinariskeihin nähden, mikä mahdollistaa pitkällä aikavälillä laskuperustekorkoisen vastuuvelan tuottovaadetta korkeamman tuoton tavoittelemisen. Kustannus- ja riskiliikkeen tuloksien 10

11 Konserni osalta yhtiö tavoittelee kasvua sekä toimintaa tehostamalla että volyymejä kasvattamalla. Yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 17,5 prosentin oman pääoman tuotto (RoE). Konsernin rakenne

12 Konserni Organisaatio

13 Konserni Liiketoiminnat Sampo-konserni toimii vakuutus- ja pankkialalla. Emoyhtiö Sampo Oyj omistaa kokonaan kaksi tytäryhtiötä, If Skadeförsäkring Holding AB:n (publ) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja on Pohjoismaiden isoimman pankin Nordea Bank AB:n, suurin omistaja. Sampo Oyj Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä tammikuusta 1988 lähtien. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitään ja vastaa tämän lisäksi tietyistä Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista. If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Vahinkovakuutusliiketoimintaan lasketaan mukaan osakkuusyhtiö, tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark A/S. If Vahinkovakuutus on Topdanmarkin suurin omistaja yli 30 prosentin omistusosuudellaan. Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Yhtiö on markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta kattavia finanssipalveluja tarjoavasta pankista. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordea raportoidaan Omistusyhteisö-segmentissä. Sampo Oyj:n omistusosuus vuoden 2014 lopussa oli 21,2 prosenttia. Henkivakuutusliiketoimintaa ja vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Mandatum Lifella on yli henkilöasiakasta ja yritysasiakasta. Suomen lisäksi yhtiö toimii kaikissa Baltian maissa. 13

14 Konserni If Vahinkovakuutus If Vahinkovakuutus ylsi vuonna 2014 jälleen vahvaan vakuutustulokseen. Myös maksutulo kasvoi. Ifin yhdistetty kulusuhde vuodelle 2014 oli 87,7 prosenttia, mikä on yhtiön kaikkien aikojen paras kulusuhde. Tulos ennen veroja kasvoi 931 miljoonaan euroon. Alhaisista koroista on tullut vahinkovakuutusalan arkipäivää, mikä alentaa vakuutusyhtiöiden sijoitussalkkujen tuottoa. Siksi alalla on yleisesti alettu viime vuosina kiinnittää yhä enemmän huomiota riskien arviointiin ja riskien mukaiseen hinnoitteluun samalla, kun kilpailu jatkuu kovana kaikilla markkinoilla. Riskiosaaminen pääosassa Ifin painopistealueet säilyivät vuonna 2014 ennallaan: Yhtiö keskittyy edelleen riskiosaamiseen ja kustannustehokkuuteen. If keskittyi edelleen myös tuottamaan lisäarvoa asiakkaille pyrkimällä tarjoamaan aina parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Asiakastyytyväisyys on selvitysten mukaan parantunut entisestään ja Ifin korvauskäsittelyprosessista saama asiakaspalaute on niin ikään aiempaa myönteisempää. Ifin maksutulon kasvu vuonna 2014 oli 1,7 prosenttia. Maksutuloa kasvatti hyvin sujunut uusien autojen myynti, tiiviinä jatkunut yhteistyö sopimuskumppaneiden kanssa sekä internetpohjaisen myynnin kasvu. If on jo vuosien ajan tehnyt merkittäviä investointeja digitaalisiin ympäristöihin. Vuoden aikana uusittiin useita sopimuksia ja solmittiin uusia kumppanuuksia. Riskien arviointi ja ymmärtäminen sekä riskeihin perustuva oikeanlainen hinnoittelu ovat aina olleet oleellinen osa Ifin toimintaa. Digitalisaation merkitys kasvaa edelleen, ja If pyrkii olemaan edelläkävijä digitaalisissa kanavissa kehittämällä entistä parempia sähköisiä rajapintoja ja yksinkertaistamalla verkkomyynnin prosesseja. Kuluneen vuoden aikana henkilöasiakkaiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan, ja korvaushakemuksista noin kolmannes jätetään nykyään sähköisesti. Vuonna 2014 If jatkoi pohjoismaisen organisaationsa hyödyntämistä saavuttaakseen toiminnassaan ja ITjärjestelmistään lisää synergioita. Tehokkuuden odotetaan paranevan entisestään esimerkiksi pohjoismaisiin IT-alustoihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja korvauskäsittelyn automatisointiin tehtyjen investointien seurauksena. Yritysasiakkaatliiketoiminnassa otettiin kuluneena vuonna käyttöön yhtenäinen, kaikki neljä Pohjoismaata kattava ITjärjestelmä. Solvenssi II:n odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 alussa. If on valmistautunut ja noudattaa jo Solvenssi II:n periaatteita. Finanssivalvonta on jo myöntänyt Ifille alustavan luvan käyttää Ifin sisäistä taloudellisen pääoman mallia vakavaraisuuspääomavaatimusten laskemiseen. Standard & Poor s on vahvistanut Ifin A- luottoluokituksen eli vakaat näkymät ja Ifin vahvan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM). 14

15 Konserni Nordea Toimintaympäristö oli haasteellinen vuonna Talouskasvu oli hidasta ja korot matalia. Lisäksi geopoliittiset jännitteet lisääntyivät. Vastatuulesta huolimatta Nordean tulos oli vahva: tuotot pysyivät vakaina, kulut pienenivät ja luottojen laatu parani. Toimintaympäristön haasteet liittyvät kansainvälistä talouskasvua koskevien odotusten heikentymiseen, mikä vaikuttaa myös Pohjoismaiden vientipainotteisiin talouksiin. Nordea sai vuonna 2014 edelleen lisää asiakkaita asiakasohjelmiin ja runsaasti uutta varallisuutta hoidettavakseen. Hoidossa olevan varallisuuden määrä saavutti 250 miljardin euron virstanpylvään. Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta tuotot pysyivät vakaina nettomääräisten palkkiotuottojen hyvän kehityksen ansiosta. Nordea on aikataulussa kustannussäästötavoitteiden saavuttamisessa. Luottojen laatu parani edelleen, ja luottotappioiden määrä on 10 vuoden keskiarvon alapuolella. Nordea vahvisti jälleen asemaansa yhtenä maailman turvallisimmista pankeista, kun se laski liikkeeseen kaksi ensisijaiseen lisäpääomaan luettavaa lainaa. Niiden yhteismäärä oli 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja niiden kuponkikorko oli matalampi kuin markkinoilla aiemmin liikkeeseen lasketuissa vastaavissa dollarimääräisissä instrumenteissa. Järjestely paransi Nordean ensisijaisen pääoman suhdetta riskipainotettuihin eriin 0,75 prosenttiyksikköä. Vakavaraisuussuhde on nyt yli 20 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi 1,8 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin. Tulevaisuuden pankkitoimintamalli sääntely lisääntyy, koko pankkitoiminta on murroksessa. Nordean kaikissa osissa on käynnissä prosessien yksinkertaistaminen, jotta asiakkaille voidaan jatkossa tarjota entistä yksilöllisempiä ja helppokäyttöisempiä palveluja. Osana tätä prosessia Nordea rakentaa uudet peruspankki- ja maksuliikejärjestelmät. Näin lisätään joustavuutta, hyödynnetään mittakaavaetuja ja pidetään toiminta kestävällä tasolla. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordea tekee sen mahdolliseksi se auttaa asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 700 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Asiakkaat käyttävät yhä useammin verkko- ja mobiilipankkia pankkiasioinnissaan. Kun lisäksi 15

16 Konserni Mandatum Life Mandatum Lifelle vuosi 2014 oli monella tavalla onnistunut. Kustannusliikkeen tulos nousi ennätyksellisen korkeaksi, ja yhtiön koko tulos muodostui hyväksi. Myös sijoitussidonnainen maksutulo ja vastuuvelka nousivat edellisen vuoden tapaan ennätyskorkeiksi. Mandatum Lifen sijoitustuotot ylittivät vakuutuksenottajille luvatun laskuperustekoron erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusten erinomaisen tuoton ansiosta. Matalariskiset pitkät korot painuivat erittäin alhaiselle tasolle ja erääntyvien korkosijoitusten jälleensijoitusriski säilyi edellisten vuosien tapaan merkittävänä. Matalien korkotasojen takia yhtiö jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista ja näin ollen vastuuvelan tuottovaadetta vuosille 2015 ja 2016 alennettiin. Ydinliiketoimintojen maksutulo jatkoi kasvuaan ja sijoitussidonnainen maksutulo nousi yhtiön historian korkeimmaksi. Tämä oli seurausta Danske Bank -jakelukanavan sekä omien jakelukanavien onnistuneesta myyntityöstä. Maksutulon kasvusta huolimatta yhtiö menetti markkinaosuuksia, koska alan maksutulo kasvoi vielä voimakkaammin. Vuoteen mahtui myös ryhmäeläkekannan siirto Suomiyhtiöstä, jossa Mandatum Lifeen siirtyi yli vakuutusta, yli vakuutettua ja yli miljoonaa euroa varallisuutta. Mandatum Life aloitti vuoden aikana myös rahastoliiketoiminnan erityisesti instituutioasiakkaiden tarpeisiin. Rahastoliiketoiminnan perustaminen edellytti muutoksia Mandatum Lifen yhtiörakenteeseen, joten yhtiö perusti Suomeen sijoituspalveluyhtiön sekä Luxemburgiin rahastohallinnointiyhtiön ja erikoissijoitusrahaston. Uusmyynnissä sijoitussidonnainen vakuuttaminen ja henkilöriskivakuutukset fokuksessa Mandatum Life asetti yli kymmenen vuotta sitten uusmyynnin osalta ydinliiketoiminta-alueikseen sijoitussidonnaisen vakuuttamisen sekä henkilöriskivakuutukset. Tuolloin yhtiön vastuuvelka muodostui lähes kokonaan laskuperustekorollisesta vastuuvelasta ja erityisesti korkean laskuperustekoron (3,5 prosenttia ja 4,5 prosenttia) kannan osuus kokonaisvastuuvelasta olikin lähes 90 prosenttia. Sijoitussidonnaisen vastuuvelan voimakkaan kasvun myötä (51 prosenttia koko vastuuvelasta) ja Suomiyhtiöstä siirtyneen vastuuvelan myötä (13 prosenttia koko vastuuvelasta) korkean laskuperustekorollisen vakuutuskannan osuus on enää noin 30 prosenttia kokonaisvastuuvelasta. Kustannustehokkuuden tärkeys korostuu entisestään, kun sijoitussidonnaisen liiketoiminta-alueen painoarvo kasvaa. Yhtiön kaksi vuotta sitten aloittama kustannussäästöohjelma yhdessä kasvaneiden palkkiotuottojen kanssa nostikin yhtiön kustannusliikkeen tuloksen ennätyksellisen korkeaksi. Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan nousevan seuraavina vuosina, vaikkakin kustannusliikkeen tulos on tulevaisuudessa entistä alttiimpi sijoitusmarkkinoiden muutoksille sijoitussidonnaisten säästöjen painoarvon kasvusta johtuen. Liiketoiminnan tulos parani myös Baltiassa. Yhtiö kykeni kasvattamaan maksutuloa, sijoitussidonnaista vastuuvelkaa ja riskisummia sekä samanaikaisesti alentamaan liikekuluja toimintaa tehostamalla. 16

17 Konserni Henkilöstö Finanssialan tiukassa kilpailussa lisäarvoa luodaan tehokkaalla operatiivisella toiminnalla sekä uudistumalla jatkuvasti ja nopeasti. Tämä onnistuu vain osaavan, luovan ja sitoutuneen henkilöstön ansiosta. Sampo-konsernin kykyä menestyä ja säilyttää etumatka kilpailijoihin määrittää pitkälti henkilöstön osaaminen, sitoutuminen ja työlleen omistautuminen. Sammon henkilöstöstrategiana pähkinänkuoressa on alan parhaan henkilöstön rekrytoiminen ja kehittäminen. Sampo-konsernin suurin liiketoiminta-alue on vahinkovakuutustoiminta, jonka parissa vuonna 2014 työskenteli noin 91,6 prosenttia henkilöstöstä. Henkivakuutustoiminnassa toimi 7,6 prosenttia työntekijöistä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli 0,8 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstö keskimäärin yhtiöittäin 2014 Sampo-konserni If Vahinkovakuutus Mandatum Life 509 Sampo Oyj 57 Sampo-konsernin työntekijöiden määrä (FTE) oli vuonna 2014 keskimäärin (6 832). Maantieteellisesti henkilöstömäärä jakautui siten, että Suomessa työskenteli 33 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Tanskan ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 19 prosenttia. 17

18 Konserni Henkilöstö keskimäärin maittain 2014 Sampo-konserni Suomi (33,3 %) Ruotsi (26,7 %) Norja (21,3 %) Tanska 522 (7,7 %) Viro 334 (5,0 %) Latvia 190 (2,8 %) Liettua 172 (2,6 %) Muut maat 41 (0,6 %) Henkilöstön palvelusvuodet 2014 Sampo-konserni < 5 vuotta 35,7 % 6 10 vuotta 17,7 % vuotta 14,0 % vuotta 8,5 % vuotta 5,2 % vuotta 8,4 % vuotta 5,4 % vuotta 3,5 % > 40 vuotta 1,6 % Henkilöstöasiat Ifissä Vuonna 2014 Ifissä ryhdyttiin useisiin merkittäviin henkilöstöön vaikuttaviin toimenpiteisiin tehokkuuden parantamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kiristyvään kilpailuun vastaamiseksi. If uudisti pohjoismaisen vakuutusorganisaationsa sekä korvaushakemusten käsittelyn, markkinoinnin ja ITtoimintonsa Suomessa. Muutosten syynä oli yhteispohjoismaisten IT-järjestelmien käyttöönotto, korvaushakemusten määrän väheneminen ja Trygin Suomen liiketoiminnan integroimisen saattaminen loppuun. Syksyllä 2014 Suomessa yksityishenkilöiden myynti- ja palveluyksikkö käynnisti prosessin asiakaspalvelun parantamiseksi keskittämällä puhelinpalvelukeskukset Espooseen ja Turkuun. Suomessa suljettiin joitakin toimipaikkoja asiakkaiden aktiivisuuden vähenemisen ja palveluverkoston maantieteellisten päällekkäisyyksien vuoksi. Virossa on suljettu useita toimipaikkoja, koska asiakkaat asioivat mieluiten sähköisesti. Viron myyntiyksikössä on lisäksi tehty rakenne- ja henkilöstömuutoksia suorituksen parantamiseksi ja myynnin tehostamiseksi. 18

19 Konserni Ifin henkilöstöstrategia perustuu neljään painopistealueeseen Ifin johtamismalli Ifin johtamismalli luo perustan hyvälle esimiestyölle. Ifin esimiesten tulee olla kunnianhimoisia, uteliaita ja aitoja. Uskallus asettaa vaativia tavoitteita, asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja muiden auttaminen menestymään ovat erinomaisen esimiestyön tunnusmerkkejä. Sampo-konsernissa vahvistettiin johdon seuraajasuunnittelua keväällä Ifin ja Sampokonsernin menestyminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä pystytään varmistamaan pääosin sisäisten ehdokkaiden avulla. Vuonna 2014 käynnistetty Future Leadership -ohjelma parantaa Ifin mahdollisuuksia rekrytoida tulevaisuuden johtajia. Ohjelman avulla If rekrytoi lahjakkuuksia konsernin ulkopuolelta ja valmentaa heitä esimiestehtäviin Ifissä. Johtamismalli If Vahinkovakuutus 19

20 Konserni Työntekijätaidot ja suorituksen johtaminen Ifin menestymiseen tarvittava ajattelutapa ja käyttäytyminen kuvataan Ifin työntekijätaidot-mallissa. Malli korostaa työntekijöiden omaa vastuuta suoriutumisestaan ja kehittymisestään. Myös säännöllisen palautteen saaminen ja antaminen on tärkeää. Työntekijätaidot-malli on otettu laajemmin käyttöön vuonna If kehittää myös esimiesten valmentamistaitoja. Esimerkiksi kaikki Ruotsin Contact Center Private -yksikön esimiehet (noin 50 henkilöä) osallistuivat valmennuskoulutukseen keväällä Työntekijätaidot-malli If Vahinkovakuutus Osaamisen kehittäminen ja innovaatiot Ifin strategia perustuu vakuutusalan parhaiden ammattilaisten osaamiseen. Siksi henkilöstön osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää. If on siirtymässä luokkahuonekoulutuksista yhä enemmän videokoulutuksiin. Laajempien verkkokurssien rinnalle on tuotu esimerkiksi uusien työkalujen perehdyttämiseen tarkoitettuja lyhyitä verkkokursseja. Vuonna 2014 Ifissä olivat käynnissä mm. laajat The Modern Underwriter ja The Modern Product Expert -koulutusohjelmat, joiden avulla parannettiin Ifin 400 ammattilaisen tuotetuntemusta ja vakuusosaamista. Lisäksi Norjan uusien kansallisten vaatimusten johdosta kehitettiin yksityisasiakaspalvelussa työskentelevälle henkilöstölle erillinen sisäinen koulutusohjelma. Oikea henkilö oikeassa paikassa Vuonna 2014 If aloitti useita projekteja rekrytointiprosessien vahvistamiseksi. Yhtiö keskittyy yhä selkeämmin arvioimaan rekrytoitavien työssä ensisijaisesti tärkeitä ominaisuuksia, motivaatiota ja soveltuvuutta If-kulttuuriin. Uusien työntekijöiden perehdytykseen liittyvien prosessien kehittämistä on myös jatkettu. 20

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys 3 Sampo-konserni 19 Hallinnointi 33 Hallituksen toimintakertomus 60 Riskienhallinta 119 Tilinpäätös 236 Tietoa sijoittajille 2 Sampo-konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Avainluvut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki

Vuosikertomus 2007. puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki Vuosikertomus 2007 puhelin 010 516 0100, faksi 010 516 0016, etunimi.sukunimi@sampo.fi www.sampo.com, sampo oyj Fabianinkatu 27, 00100 helsinki sisältö Sampo-konserni 1 Konsernijohtajan katsaus 2 Strategia

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2006

OKO VUOSIKERTOMUS 2006 OKO VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö OKO lyhyesti...4 Vuoden 2006 tulos...6 Avainlukuja...8 OKO osana OP-ryhmää...10 Katsaus osakkeenomistajille...12 Vuoden tapahtumia...14 Strategia...16 Arvot...19 Näkymät...20

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2011 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktian toiminta-aluetta

Lisätiedot

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö. Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Sisältö Yhteiskuntavastuu Aktiassa 1 Sitoutuminen ja vastuu leimaavat toimintaamme 3 Aktia-konserni 4 Aktian

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta 5x10 kokemusta Ilmarisesta Ilmarisen vuosi 2011 2 sisältö Ilmarisen vuosi 2011 kertoo yhtiön toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta. 2 8 Ilmarinen 2011 ympäristövastuu

Lisätiedot

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 05 Sisältö 4 Pääjohtajan katsaus 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 OP-ryhmä vuonna 2005 12 Tuloskatsaus 2005 15 OP-ryhmän avainluvut 2001 2005 16 OP-ryhmän

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2012 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Vuosi 2012 lyhyesti Taloudellinen yhteenveto 2012 Osakkeenomistajille kuuluva vuoden 2012 tulos oli 11,6 miljoonaa euroa euro

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. helmikuuta 2003 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Tulos parani viimeisellä neljänneksellä Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia Tuotot lisääntyivät 4 prosenttia; rahoituskate

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pääjohtajan katsaus...1 Avainluvut...2 OP-Pohjola-ryhmä...5 Keskeiset tapahtumat 2011...19 Strategia...21 Toimintaympäristö...26 Riskienhallinta...31

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus n vuosikatsaus Sisällys Vuosi 2012 Tiivistelmä...1 Pääjohtajan katsaus...7 lyhyesti...8 Keskeiset tapahtumat 2012...13 Strategia...15 Toimintaympäristö...21 Riskienhallinta...26 Luottoluokitukset...27

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2000 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Asiakkaan kohtaaminen 8 Tytäryhtiöt 10 Liiketoimintayksiköt 12 Henkilöstö

Lisätiedot

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2011 Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosi 2011 lyhyesti Taloudellinen kehitys Kaikki liiketoiminta-alueet kehittyivät myönteisesti: sekä Premium

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2013

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2013 :n vuosikatsaus 2013 Sisältö Vuosi 2013 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 7 Päämäärä ja tavoitteet 8 Kilpailuedut 11 Toteuttaminen 2013 12 Toimintaympäristö 14 Finanssialan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot