Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003

2 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio 6 Laatu 7 Riskienhallintapolitiikka 7 Ympäristöpolitiikka 7 Palveluliiketoiminta 8 Toimintaympäristö ja näkymät 9 Henkilöstö 10 Hallintomalli 12 Johdon palkitseminen 13 Osakkeet ja osakkeenomistajat 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase 19 Konsernin rahoituslaskelma 20 Konsernin oman pääoman muutokset 21 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 22 Konsernituloslaskelman liitetiedot 23 Konsernitaseen liitetiedot 24 Konsernin tunnusluvut 26 Tunnuslukujen laskentakaavat 27 Emoyhtiön tuloslaskelma 28 Emoyhtiön tase 29 Tilintarkastuskertomus 30 Hallitus 31 Tieto-X toimii tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla tarjoten asiakkailleen joustavia asiakkaan kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon ratkaisuja. Tieto-X:n palvelut ulottuvat sopimustyöstä kokonaisvastuullisiin ohjelmistojen projektitoimituksiin ja ohjelmistojen ylläpitopalveluihin. Varsinainen yhtiökokous pidetään Osavuosikatsausten julkaisuajankohdat v Osavuosikatsaus 3 kk: Osavuosikatsaus 6 kk: Osavuosikatsaus 9 kk:

3 Tärkeimmät tapahtumat Tilinpäätöstiedote tilikaudelta : Liikevaihto laski, mutta kannattavuus säilyi IT-palvelualan keskimääräiseen kannattavuuteen nähden hyvällä tasolla Varsinainen yhtiökokous. Osinkona päätettiin jakaa 0,12 euroa/osake Tieto-X:n hallitus päätti käynnistää omien osakkeiden oston Osavuosikatsaus 3 kk. Loppuvuodesta 2002 alkanut lievä kasvu jatkui Osavuosikatsaus 6 kk. Sekä liikevaihto että liikevoitto ennen liikearvon poistoja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna Osavuosikatsaus 9 kk. Liikevaihto kasvoi edelleen. Koko vuoden suhteellisen kannattavuuden arvioidaan säilyvän vuoden 2002 tasolla ja liikevaihdon kasvavan sitä suuremmaksi. Henkilöstömäärässä kasvua. Yhteenveto tilinpäätöstiedoista Liikevaihdon jakauma asiakassegmenteittäin 2003 Tilikauden alku 1/1/2003 1/1/2002 1/1/2001 1/1/2000* 1/1/1999* Tilikauden loppu 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/1999 Liikevaihto, 1000 EUR Liikevaihdon muutos % 17,2-19,3 36,7 24,8 N/A Liikevoitto ennen Gw-poistoja,1000 EUR % liikevaihdosta 12,2 11,3 18,4 18,3 17,9 Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 5,2 4,7 13,2 15,4 17,9 Finanssi ja julkinen 31 % Teollisuus 7 % Muut 7 % ICT 55 % Tilikauden tulos, 1000 EUR % liikevaihdosta 4,0 6,7 10,3 11,7 11,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 15,1 11,4 32,4 48,6 80,7 Oman pääoman tuotto (ROE) % 11,0 14,2 28,0 35,0 52,0 Taseen loppusumma, 1000 EUR Oma pääoma, 1000 EUR Omavaraisuusaste % 62,2 65,8 63,6 64,6 53,9 Maksuvalmius 0,9 1,1 1,1 1,4 1,3 * Tilintarkastamattomia pro forma -lukuja 1

4 2

5 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi 2003 palautti Tieto-X:n edellisvuoden notkahduksen jälkeen kasvu-uralle. Vaikka jäimmekin jonkin verran sisäisesti asettamistamme tavoitteista, oli liikevaihdon yli 17 prosentin kasvu vuoteen 2002 verrattuna pitkään jatkuneessa erittäin vaikeassa markkinatilanteessa erinomainen saavutus. Kun liiketoiminnan suhteellinen kannattavuuskin onnistuttiin pitämään edellisvuoden tapaan kohtuullisella tasolla, voidaan toimintaamme näillä liiketoiminnan kehittymisen keskeisimmillä tunnusluvuilla mitattuna pitää onnistuneena. Onnistuminen kertoo henkilöstömme sitoutuneesta ja alkuvuodesta määriteltyjen, yhtiön kehittämistä ohjaavien uusien arvojen mukaisesta määrätietoisesta työstä: haluamme kehittyä, toimia vastuuntuntoisesti ja tuloksellisesti sekä kunnioittaa avoimuutta keskenämme, suhteissamme asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme. Tästä lämpimät onnittelut ja kiitos koko henkilökunnallemme, asiantuntijoista myynnin, hallinnon ja johdon työntekijöihin. Onnistumisen taustalla on myös yhtiön uuden, vuonna 2002 laaditun, strategian menestyksellinen sisäistäminen ja johdonmukainen työ sen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Henkilöstömme osaamista kehitettiin vuoden aikana monella eri strategisella osa-alueella määrällisesti enemmän ja laadullisesti tehokkaammin kuin aiemmin. Uusien palvelumallien ja toimintaprosessien kehittäminen eteni vauhdikkaasti: kokonaisvastuullisten ohjelmistokehityksen projektitoimitusten osuus liikevaihdosta kasvoi tavoitteidemme mukaisesti selvästi yli 20 prosentin ja uusi ISO 9001: 2000 mukainen laatujärjestelmä otettiin käyttöön ja sertifioitiin syksyn kuluessa. Myös valittujen strategisten asiakkuuksien kehittämisessä saavutettiin myönteisiä tuloksia. Keväällä toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus osoittikin jo aiemmin huippuluokkaa olleen tyytyväisyyden entisestään parantuneen. Tämä todistaa osaamisen, palveluiden, toimintaprosessien ja asiakkuuksien kehittämisen onnistumisesta. Syksyllä tehty henkilöstötyytyväisyystutkimus puolestaan osoitti uuden strategiamme mukaisen henkilöstöpolitiikkamme tuottavan tuloksia: henkilöstömme tyytyväisyys on edellisvuoden tutkimukseen verrattuna kaikilla osa-alueilla selvästi kohentunut ja on nyt verrokkiryhmään nähden keskimäärin samalla tasolla. Merkittävän panoksensa Tieto-X:n toiminnan kehittämiseen on kuluneen vuoden aikana tuonut joulukuussa 2002 ostetun Wireless Technology Systems WTS Oy:n henkilöstön osaaminen ja yhtiön sulauttaminen osaksi Tieto-X:n organisaatiota. Kun yleiset taloudelliset näkymät nyt näyttävät hieman aiempaa positiivisimmilta, uskomme olevamme hyvissä asemissa ja hyvin valmistautuneita uusiin haasteisiin ja pystyvämme palvelemaan asiakkaitamme entistä laadukkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Kari Happonen, s Valtiotieteen maisteri Keskeinen työkokemus: 2002 Tieto-X Oyj, toimitusjohtaja Terra Nova Group Oyj, toimitusjohtaja Menire Oyj, toimitusjohtaja Tieto-X Oyj:n hallituksen jäsen: Osakeomistukset yhtiössä: kpl. Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: kpl. Kari Happonen toimitusjohtaja 3

6 Liiketoiminnan periaatteet Toiminta-ajatus (missio) Tieto-X tarjoaa asiakkailleen joustavia asiakkaan kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon ratkaisuja. Yhtiön palvelut ulottuvat sopimustyöstä kokonaisvastuullisiin ohjelmistojen projektitoimituksiin ja ohjelmistojen ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat finanssi-, teollisuus- ja ICT-toimialojen johtavia yrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita. KEHITTYMINEN HENKILÖSTÖ ASIAKKAAT VASTUUNTUNTOISUUS AVOIMUUS TULOKSELLISUUS OMISTAJAT Tieto-X:n omaksumat arvot kuvataan siten, että kehittyminen, vastuuntuntoisuus ja tuloksellisuus muodostavat positiivisen kehityksen pyörteen, jossa jatkuva pyrkimys kehittymiseen ja vastuuntuntoisuuteen tukee pyrkimyksiä tuloksellisuuteen, mikä edelleen vahvistaa edellytyksiä kehittyä. Avoimuus mielletään yhtiön koko toimintaa ohjaavaksi perusarvoksi, joka määrittää puitteet sekä yhtiön sisäiselle yhteistyölle että sen toiminnalle asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Päämäärä (visio) Tieto-X:n päämääränä on kehittyä johtavien kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden strategiseksi yhteistyökumppaniksi, joka vastaa joko osittain tai kokonaan asiakasyritystensä ohjelmistotuotteiden tai asiakasyritysten tietojärjestelmien osana olevien ohjelmistojen suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä joustavasta kehittämisestä. Arvot Tieto-X:n toimintaa ohjaavat yhtiön toiminta-ajatus, toiminnan päämäärä sekä yhtiön arvot: kehittyminen, vastuuntuntoisuus, tuloksellisuus ja avoimuus. Arvot ohjaavat myös yhtiön toiminnan kehittämistä siten, että sekä henkilöstön ja asiakkaiden että omistajien edut ja tarpeet tulevat mahdollisimman tasavertaisesti huomioitua. Strategia Tieto-X:n liiketoiminnan kehittämistä ohjaava strategia koostuu viidestä osastrategiasta: osaamis-, palvelu-, asiakkuus-, henkilöstö- sekä yritysostostrategiasta. 4

7 Osaamisstrategia Yhtiön ydinosaamisalueita ovat langattoman tietoliikenteen ohjelmistoteknologiat (esim. Symbian), oliopohjaiset ohjelmistoteknologiat (esim. Java) sekä Mainframe- ja Notes/Domino -ympäristöissä käytettävät ohjelmistoteknologiat. Yhtiön tavoitteena on laajentaa ja syventää ohjelmistokehitykseen liittyvää osaamistaan erityisesti Symbianin ja Javan (J2EE ja J2ME) osalta. Näiden osaamisalueiden voimakas kasvattaminen on välttämätöntä sekä nykyisten asiakkuuksien syventämiseksi että uusien merkittävien asiakkuuksien hankkimiseksi ja yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Mainframe-ympäristöihin liittyvän osaamisen ylläpitäminen on tärkeää yhtiön nykyisen vahvan aseman säilyttämiseksi ja edelleen vahvistamiseksi etenkin finanssisektorilla. Yhtiön palvelukonseptien kehittyessä on kasvanut myös tarve yhtiön asiantuntijoiden projektiosaamisen sekä projekti- ja ryhmäesimiesvalmiuksien ja asiakasyritysten ulkoistamien kehitys- ja ylläpitotoimintojen johtamiseen liittyvien kompetenssien lisäämiseen. Palvelustrategia Yhtiön palvelukehitystä ohjaavat merkittävien asiakkaiden ilmaisemat tarpeet ja toiveet, joihin yhtiö pyrkii vastaamaan tuotteistamalla palvelujaan ja kehittämällä sopimustyöpalvelun rinnalla ohjelmistojen projektitoimituspalveluita sekä ohjelmistojen ylläpitopalveluita. Ohjelmistojen projektitoimituspalveluita kehitetään yhtiön strategisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi ja entistä laajempien ohjelmistokehityksen kokonaisvastuiden kattamiseksi. Ohjelmistojen ylläpitopalveluita kehitetään etenkin finanssisektorin sekä julkishallinnon asiakkaiden Mainframe-sovellusten ylläpitotarpeiden tyydyttämiseksi, usein yhteistyössä yhtiön kumppanina toimivien IT-palveluyritysten kanssa. Uudet palvelumallit edellyttävät yhtiöltä entistä kehittyneempää riskien hallintaa, jonka edistäminen on yksi yhtiön toiminnan kehittämisen painopistealueita. Yhtiö kohdistaa palvelutarjontaansa asiakaskohtaisesti asiakkaiden toiminnan luonteen ja tarpeiden perusteella. Asiakkuusstrategia Yhtiön asiakkuuksien kehittämisen tavoitteena on synnyttää tiiviitä pitkäaikaisia yhteistyösuhteita valikoitujen strategisten asiakkaiden kanssa. Näille asiakkaille Tieto-X tarjoaa joustavia, asiakaslähtöisiä ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon palveluita, joiden avulla asiakasyritykset edistävät omaa kilpailukykyään ja hallitsevat ohjelmistokehitykseen liittyviä riskejä. ICT-sektorilla Tieto-X pyrkii kasvattamaan ja syventämään yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa tavoittelemalla entistä laajempia ja kokonaisvastuullisempia ohjelmistokehityskokonaisuuksia yhtiön riskienhallintakyvyn puitteissa. Samalla pyritään laajentamaan yksikön kotimaista asiakaskuntaa ja tarjoamaan kotimaisissa asiakkuuksissa kehitettyjä palveluita myös ulkomaisille asiakkaille. Finanssisektorilla sekä teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkuuksissa Tieto-X pyrkii asemoitumaan sekä loppuasiakkaiden että niitä palvelevien IT-alan palveluyritysten ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon strategiseksi kumppaniksi. Henkilöstöstrategia Yhtiön asiantuntijahenkilöstölle pyritään tarjoamaan mielenkiintoisia ja ammatillisesti haastavia tehtäviä toimialojensa johtavien asiakasyritysten ohjelmistohankkeissa, hyvä ansiotaso ja sitä täydentävät hyvät työsuhde-edut sekä mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen. Yhtiön palvelukonseptien monipuolistuminen lisää myös henkilöstön urakehitysvaihtoehtoja. Palveluiden tuotteistus, projektitoimitukset ja yhtiölle ulkoistetut ylläpitotoiminnot avaavat halukkaille monentasoisia esimiestehtäviä, joihin valmentaminen on käynnistetty vuonna Henkilöstöön liittyvien toimintojen tavoitteena on asiantuntija- ja esimiesosaamisen kehittämisen ohella lisätä yhtiöön sitoutumista sekä edistää henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Keskeisiä kehityskohteita ovat työelämän laatutekijät kuten työn monipuolisuus, siihen vaikuttamismahdollisuus, hyvä työilmapiiri, ympäristön tuki sekä työn palkitsevuus. 5

8 Yritysostostrategia Voimakkaan orgaanisen kasvun ohella Tieto-X pyrkii kasvattamaan liiketoimintaansa ja vahvistamaan markkina-asemaansa yritysostoin. Yritysostot nähdään myös merkittävänä välineenä strategisten asiakkuuksien syventämisessä sekä uusien asiakkuuksien, osaamisalueiden ja palvelukonseptien kehittämisessä. Yritysostoissa keskitytään siten yrityksiin, joilla on vahvaa Symbian- ja Java-osaamista, joiden prosessit ja riskienhallinnan menetelmät mahdollistavat menestykselliset projektitoimitukset ja joilla on vahva kassavirta sekä näyttöä kasvukyvystä. Organisaatio Tieto-X:n organisaation kehittämistä ohjaavat pyrkimys voimakkaaseen ja kannattavaan kasvuun, pyrkimys toimia asiakasyritysten strategisena yhteistyökumppanina sekä näitä tavoitteita tukeva pyrkimys henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Yhtiön operatiivinen liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön. Näistä kolme Finanssi ja julkinen, Teollisuus ja IT, Tietoliikenne on muodostettu asiakasyritysten toimialojen perusteella. Neljäs yksikkö, Notesliiketoimintayksikkö, toteuttaa asiakaskohtaisia ratkaisuja Notes/Domino -työkaluilla. Finanssin ja julkisen sekä Teollisuuden ja IT-alan yksiköiden ylläpito- ja projektitoimituspalveluita toteuttaa näiden tukena toimiva Palvelutuotantoyksikkö. Liiketoimintayksiköiden asiakassuhteiden kehittämistä ja palvelutuotantoa tukevat lisäksi yhtiön yhteiset viestintä-, hallinto- ja taloushallintotoiminnot sekä henkilöstöhallinnon toiminnot, joihin sisältyvät myös resurssoinnin ja osaamisen kehittämisen koordinointi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kari Happonen. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden johtajat Pasi Ala-Louko, Risto Alvejuuri, Jouko Korpi, Timo Leinonen, Kari Liuska, Matti Nevala ja Asko Vainionpää. Organisaatio Liiketoimintayksiköiden henkilöstömäärä FINANSSI JA JULKINEN Asko Vainionpää TEOLLISUUS JA IT Jouko korpi TIETOLIIKENNE Kari Liuska NOTES/DOMINO Matti Nevala TOIMITUSJOHTAJA Kari Happonen PALVELUTUOTANTO Pasi Ala-Luoko VIESTINTÄ Satu Nora YRITYSJÄRJESTELYT Matti Jokinen HENKILÖSTÖHALLINTO Risto Alvejuuri TALOUSHALLINTO Timo Leinonen Johto- ja hallintohenkilöstö yhteensä 26 6

9 Laatu Päättyneen tilikauden aikana Tieto-X uudisti laatujärjestelmänsä vastaamaan ISO 9001:2000 vaatimuksia. Sertifioinnin suoritti Det Norske Veritas. Sertifioitu laatujärjestelmä kattaa ohjelmistokehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelut (Professional Services for Software Development and Maintenance). Riskienhallintapolitiikka Tieto-X:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan tulee olla osa yhtiön kaikkia ydinprosesseja, lähtien hallituksen strategiaprosessista ja päätyen liiketoimintayksiköiden asiakaskohtaiseen palvelutuotantoon, sekä osa yhtiön laatujärjestelmää. Yhtiön merkittävimpinä riskeinä pidetään liiketoiminnan kehittämistä uhkaavia ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon prosessien riskejä, joita hallitaan yhtiön laatujärjestelmän mukaisin palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan välinein, sekä tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, joita hallitaan tietohallinnon ohjeistoin. Näiden riskien hallinta ulotetaan myös yhtiön alihankkijoina toimiviin kumppaneihin. Muiksi merkittäviksi riskeiksi koetaan markkina- ja kilpailuriskit sekä taloudelliset riskit, joita hallitaan yhtiön ja sen liiketoimintayksiköiden strategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien mukaisin toimin sekä taloudellisen suunnittelun ja valvonnan ohjeistoin. Lisäksi riskienhallinnalla pyritään minimoimaan henkilöstöriskejä henkilöstöstrategian mukaisin toimenpitein. Sopimusoikeudellisia, tuotevastuu- ja muita juridisia uhkia hallitaan yhtiön hallintomallin ja laatujärjestelmän käytännöillä sekä asianmukaisin vastuuvakuutuksin. Mahdollisten onnettomuuksien ja tapaturmien muodostamiin uhkiin varaudutaan toimipistekohtaisin toimintaohjeistoin ja vakuutuksin. Riskienhallinnan suunnittelu, kehittäminen ja valvonta on Tieto-X:ssä vastuutettu henkilöstöjohtajalle, joka raportoi yhtiön toimitusjohtajalle. Hallinnon yksiköt ja yhtiön liiketoimintaa toteuttavat liiketoimintayksiköt vastaavat omiin toimintoihinsa liittyvien riskien arvioinnista ja ennaltaehkäisystä. Merkittävät liiketoimintariskit käsitellään yhtiön hallituksessa. Hallitus valvoo yhtiön riskienhallintapolitiikan toteutumista osana strategia-, liiketoimintasuunnitelma- ja budjetointiprosesseja. Ympäristöpolitiikka Tieto-X:n ympäristöpolitiikan lähtökohtana on yhtiön harjoittama palveluliiketoiminta, jossa kehitetään ja ylläpidetään asiakasyritysten liiketoimintaprosesseja, teollisia valmistusprosesseja sekä viestintää tehostavia ohjelmistoja ja siten osaltaan vähennetään ympäristön kuormittumista. Ympäristöpolitiikan tavoitteena on edistää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yhtiön liiketoiminnassa ja niiden noudattamista kaikissa yhtiön toimintaprosesseissa. Tieto-X noudattaa paikallisia ympäristömääräyksiä, lainsäädäntöä ja suosituksia. Yhtiö pyrkii suosimaan materiaalihankinnoissaan kierrätettäviä ja ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisia tuotteita sekä noudattamaan energia- ja materiaalikulutuksessaan säästäväisyyttä. Yhtiö haluaa edistää sähköistä viestintää, materiaalien uudelleen hyödyntämistä ja kierrätystä ja siten vähentää jätteen määrää. Jätteiden käsittelyssä yhtiö noudattaa paikkakuntakohtaisia säädöksiä ja suosituksia. Yhtiö pyrkii kehittämään työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa ympäristötietoisuutta siten, että ympäristön säästämisestä ja suojelemisesta tulee arkipäiväinen osa kaikkia yhtiön toimintaprosesseja. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen ja valvonta on Tieto- X:ssä vastuutettu talous- ja hallintojohtajalle, joka raportoi yhtiön toimitusjohtajalle. Hallinnon yksiköt ja yhtiön liiketoimintaa toteuttavat liiketoimintayksiköt vastaavat omiin toimintoihinsa liittyvien ympäristöä suojelevien ja säästävien toimintatapojen ja ohjeiden noudattamisesta. Hallitus valvoo yhtiön ympäristöpolitiikan toteutumista osana vuosittaista toimintasuunnitteluprosessia. 7

10 Palveluliiketoiminta 8

11 Tieto-X toimii tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla tarjoten asiakasyrityksilleen ratkaisuja ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon tarpeisiin. Tieto-X:n asiantuntijapalvelut kattavat ohjelmistotuotteen koko elinkaaren vaativuusmäärittelystä ylläpitoon ja hallittuun alasajoon. Tieto-X:n liiketoiminta perustuu toimintamalliin, jossa asiakasyrityksen ohjelmistokehityshankkeita ja ohjelmistojen ylläpitoa tai osia näistä siirretään näihin tehtäviin erikoistuneelle Tieto-X:lle. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita ja Tieto-X:n tai asiakkaan laatujärjestelmän mukaisia prosesseja ja menetelmiä. Yhteistyö Tieto-X:n kanssa tarjoaa asiakasyritykselle mahdollisuuden ohjelmistokehityksen ja ylläpidon tehostamiseen, ohjelmistohankkeiden riskien hallintaan ja omaan ydinliiketoimintaansa keskittymiseen. Tieto-X:n palvelutarjonta muodostuu kolmesta palvelumallista: - Projektitoimitukset ovat ratkaisu ohjelmistokehityshankkeiden tehokkaaseen läpivientiin sekä hankkeiden laatu-, kustannus- ja aikatauluriskien hallintaan. Tieto-X ottaa vastuun asiakasyrityksen ohjelmistokehityshankkeesta tai sen osaprojektista tuottamalla kokonaisvaltaisia ohjelmistosuunnittelun, -kehityksen ja -testauksen sekä projektijohtamisen palveluita. - Ylläpitopalvelu tarjoaa ratkaisun ohjelmiston elinkaaren kustannustehokkaaseen hallintaan sekä teknologia-, osaamis- ja resurssiriskien hallintaan. Tieto-X ottaa vastuun ohjelmiston ylläpidon toteuttamisesta jatkuvana palveluna ja jatkokehityspalveluiden tuottamisesta kokonaisvastuullisina projekteina. - Sopimustyöpalvelu tarjoaa ratkaisun ohjelmistokehityshankkeen tai ohjelmiston ylläpidon edellyttämän erityisosaamisen hankintaan, resurssien riittävyyteen ja joustavuuteen sekä osaamisriskien hallintaan. Asiakkaan tarpeista riippuen sopimustyötoimeksianto voi koskea kokonaisia projektiryhmiä tai yksittäisiä konsultteja. Tieto-X:n ydinosaamista ovat langattoman tietoliikenteen päätelaitteiden ohjelmistokehitys, finanssilaitosten, teollisuuden ja julkisen sektorin liiketoimintakriittisten ohjelmistojen kehitys ja ylläpito sekä ohjelmistohankkeiden projektinhallinta. Toimintaympäristö ja näkymät Yleinen taloudellinen tilanne säilyi epävakaana suurimman osan kulunutta vuotta. Epävakaus näkyi tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla vaisuna kysyntänä asiakasyritysten pidättäytyessä suuremmista tietotekniikan investoinneista. Investointien vähäisyydestä johtuva heikko kysyntä heijastui Tieto-X:n liiketoiminnassa etenkin finanssisektorin palvelutuotannon lievänä supistumisena. Teollisuuden sekä julkisen sektorin liiketoiminnat kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Erityisen voimakas kasvu koettiin ICT-toimialan asiakkuuksissa. ICT-sektorin liiketoiminnan kasvu perustui merkittävässä määrin yhtiön palvelujen kehittämiseen ja etenkin laajempien ohjelmistokehitysvastuiden kattamiseen projektitoimituksina. Toimialan vaisu kysyntä näkyi vuoden aikana myös kiristyneenä kilpailuna. Yhtiön merkittävimpiä kilpailijoita ovat kotimaiset ja kansainväliset tietotekniikkakonsultit, eräillä asiakassektoreilla myös pienet paikallisesti toimivat ohjelmistoalihankintayhtiöt ja tietotekniikka-alalle laajentuvat henkilöstövuokrausyhtiöt. Tieto-X vastaa kilpailuun erikoistumalla ydinosaamisalueilleen ja kehittämällä palvelumallejaan sekä prosessejaan ja tarjoamalla siten asiakasyrityksilleen entistä kehittyneempiä välineitä ohjelmistokehityksen ja ylläpidon riskien hallintaan, tuotekehityksen tehostamiseen sekä kilpailukyvyn edistämiseen. Vuoden 2003 loppupuolella alkanut yleisten taloudellisten näkymien lievä kohentuminen saattaa kuluvan vuoden aikana johtaa yritysten tietotekniikkainvestointien kasvuun. Investointien mahdollisen kasvun ennakoidaan heijastuvan myös Tieto-X:n asiakasyritysten palvelukysynnän kasvuna. Kasvu jatkunee voimakkaimpana ICT-sektorilla, jolla yhtiön palveluiden kysyntä on ollut vähemmän riippuvaista yleisistä taloudellisista näkymistä kuin muilla asiakassektoreilla. Mikäli yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu uutta käännettä huonompaan suuntaan, ennakoidaan yhtiön liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna edellisvuoden liikevaihtoa suuremmaksi. Liiketoiminnan suhteellisen kannattavuuden ennakoidaan säilyvän vuoden 2003 tasolla. 9

12 Henkilöstö 10

13 Tieto-X:n henkilöstön määrä kasvoi voimakkaasti vuoden 2003 aikana. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 335 henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen 88 henkilöä (36 %). Kasvu oli voimakkainta tietoliikenneyksikössä. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen on Tieto-X:n strategian tärkeimpiä painopistealueita, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön palvelukykyä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja luoda siten edellytyksiä liiketoiminnan kasvattamiselle sekä työntekijöiden motivaation, sitoutumisen ja työssä viihtymisen edistämiselle. Osaamisen kehittämistä toteutettiin vuonna 2003 monimuotoisesti TIX-Akatemian, TIXA-projektin, liiketoimintayksiköiden ja osaamisryhmien puitteissa sekä omaehtoista kouluttautumista tukemalla. Esimiesvalmiuksia edistettiin liiketoimintayksiköiden sisälle muodostettujen ryhmien vetäjien koulutuksella. TIX-Akatemian puitteissa järjestetty koulutus kohdistetaan erityisesti yhtiön kokeneille ohjelmistoasiantuntijoille. Koulutuksen aiheita vuonna 2003 olivat mm. projektityö, työskentely osana asiakkaan projektia ja prosessia, tietoturvallisuus sekä ohjelmointi uusissa teknologiaympäristöissä. Vuonna 2004 jatkuva TIXA-projekti on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Kokeneiden voima -projektia, jossa kehitetään tapoja hyödyntää työyhteisössä henkilöstön monimuotoista osaamista ja ns. hiljaisen tiedon hyödyntämistä. Notes-liiketoimintayksikössä toteutettiin uusien ohjelmistoasiantuntijoiden Notes/Domino-koulutushanke vuoden 2003 alkupuolella. Osaamisen kehittämisen vahvistamiseksi käynnistettiin vuoden 2003 aikana osaamisryhmien työskentely projektihallinta-, Symbian-ohjelmointi-, olio-ohjelmonti-, mainframe- ja järjestelmähallintaryhmien puitteissa. Osaamisryhmät järjestävät sekä tiiviitä ajankohtaisia koulutuksia - aiheina mm. Symbian-ohjelmointi, XP-ympäristön hallinta, projektihallintamenetelmät ja olioarkkitehtuurit - että pitempikestoista (esim. sertifiointiin tähtäävää) koulutusta. Tieto-X tukee työntekijöidensä asiantuntemuksen jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä osallistumalla myös asiantuntijoiden henkilökohtaisissa kehityssuunnitelmissa sovittujen oppimateriaalien hankintoihin ja järjestämällä kehitysympäristöt ohjelmointitekniikoiden ja -työkalujen itseopiskeluun. Osana Tieto-X:n organisaation kehittämistä liiketoimintayksiköissä toimivat asiantuntijat organisoitiin vuoden 2003 aikana alue-, asiakas- tai projektikohtaisiksi tuotantoryhmiksi, joiden ryhmänvetäjinä toimivia asiantuntijoita koulutettiin esimiestehtäviin kaksiosaisessa koulutuksessa. Työhyvinvointi Fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin edistäminen on tärkeä osa yhtiön henkilöstöstrategiaa ja yhtiön toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toteutettujen toimenpiteiden onnistumista mitataan vuosittain tehtävällä henkilöstöja työilmapiiritutkimuksella. Vuoden 2003 tutkimus osoitti työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittyneen myönteiseen suuntaan miltei kaikilla osa-alueilla edellisvuoden tutkimustuloksiin verrattuna. Kuluneen vuoden aikana työstettiin yhteistyössä henkilöstön ja Keskinäisen työeläkeyhtiö Varman edustajien kanssa suunnitelma tärkeimmistä teemoista, joihin työhyvinvoinnin edelleen kehittämisessä vuoden 2004 aikana keskitytään. 11

14 Hallintomalli Yleistä Tieto-X Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Tieto-X pyrkii toiminnallaan yhtiön omistaja-arvon kohottamiseen lainsäädäntöä noudattaen ja yhteiskunnallisia velvoitteitaan kantaen. Yhtiökokous Tieto-X Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Varsinainen yhtiökokous, joka pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, päättää mm. hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista, tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä ja voitonjaosta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajien, joilla on yli kymmenesosa yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaatiessa. Hallitus Hallitus edustaa yhtiön koko omistajakuntaa yhtiön hallinnossa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön toiminta-ajatuksesta, visiosta, keskeisistä päämääristä sekä niiden toteuttamiseksi luodusta strategiasta. Lisäksi hallitus päättää strategian toteuttamiseksi laadituista budjeteista ja toimintasuunnitelmista sekä johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä muista laajakantoisesti yhtiöön vaikuttavista asioista. Yhtiön organisaatiosta hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Tieto-X Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus määrittelee keskuudessaan hallituksen jäsenten erityisalueet, mutta päätöksentekoon ja asioiden käsittelyyn osallistuu koko hallitus. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioista päättää yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituspalkkion lisäksi palkkiota myös erilaisista etukäteen sovituista konsulttitehtävistä. Hallituksen jäsenille myönnettävistä optio-oikeuksista päättää yhtiökokous. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii operatiivisen johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja muista etuisuuksista. Toimitusjohtajan sopimuksen keskeisimmät ehdot on sovittava kirjallisessa muodossa. Operatiivinen johtoryhmä Operatiivisen johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa. Toimitusjohtaja valitsee ja hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä operatiivisen johtoryhmän jäsenet. Sisäinen valvonta Yhtiön toimintojen sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto. Talouden sisäistä valvontaa varten yhtiön hallitus nimittää keskuudestaan kolme jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön taloudenpitoa, taloustiedottamista ja riskienhallintaa. Yhtiön henkilöstöpolitiikan toteutumisen valvontaan hallitus nimittää kaksi jäsentään henkilöstövaliokuntaan. Ulkoinen valvonta Yhtiön ulkoisesta valvonnasta vastaa yhtiökokouksen nimittämä tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan palkkioista päättää yhtiökokous. 12

15 Sisäpiirisäännöt Yhtiössä on otettu oma sisäpiirisäännöstö käyttöön Säännöstön mukaan sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa yhtiön osakkeilla kaksi viikkoa tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Säännöksen mukaan yhtiöllä on varsinainen sisäpiirirekisteri, johon kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja sekä sisäpiiritietoa käsittelevät henkilöt yhtiön hallinnosta. Lisäksi yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat merkitä henkilöitä hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin, jonka säännöt ja voimassaoloaika määritellään tapauskohtaisesti. Tiedottaminen Yhtiön tiedotuspolitiikka noudattaa sekä pörssin että lainsäädännön vaatimuksia. Johdon palkitseminen Hallitus Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa sekä 300 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten palkkioksi yhtiökokous päätti 300 euroa kuukaudessa sekä 150 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajana toimineelle Ralf W. Saxénille maksettiin tilikauden aikana palkkioita yhteensä euroa. Hallituksen jäseninä toimineille maksettiin palkkioita seuraavasti: Eero Hurmeelle euroa, Juhani Pääkölle euroa, Esko Siikille euroa sekä Risto Terholle euroa. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajalle toimitusjohtajasopimuksen perusteella tilikauden aikana maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta, autoedusta, puhelinedusta, matkapuhelinedusta sekä vapaaehtoisesta lisäeläkkeestä. Lisäksi hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelystä, joka perustui konsernin liikevaihdolle, kannattavuudelle sekä yhtiön toiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana palkkaa ja luontoisetuja yhteensä euroa sekä tulospalkkioita yhteensä euroa. Vapaaehtoista lisäeläkettä maksettiin yhteensä euroa. Yhtiökokouksen päätöksellä toimitusjohtajalle on allokoitu yhtiön optiojärjestelmän optioita. Muu johto Liiketoimintayksiköiden johtajille maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta ja muista työsopimuksella sovituista eduista. Lisäksi hallitus päätti liiketoimintayksikön johtajille suunnatusta tulospalkkiojärjestelystä, joka perustui yksiköiden liikevaihdolle ja kannattavuudelle asetettuihin tavoitteisiin. Hallituksen päätöksellä liiketoimintayksiköiden johtajille on allokoitu yhtiön optiojärjestelmän optioita yhteensä kappaletta. Hallintoyksiköiden johtajille maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta ja muista työsopimuksella sovituista eduista. Lisäksi hallitus päätti hallintoyksiköiden johtajille suunnatusta bonusjärjestelmästä, joka perustui konsernin liikevaihdolle ja kannattavuudelle asetettuihin tavoitteisiin. Hallituksen päätöksellä hallintoyksiköiden johtajille on allokoitu yhtiön optiojärjestelmän optioita yhteensä kappaletta. 13

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA - Katsauskauden liikevaihto oli 27,3 MEUR (2006: 18,2 MEUR), liikevaihdon kasvu

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI - Tilikauden liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 1 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS SOLTEQIN TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2014 - vuoden tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus perjantaina 14.2.2014 klo 9.00 - osavuosikatsaus 1-3/2014 torstaina 24.4.2014 klo 9.00

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Sisältö. Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25. Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa 32

Sisältö. Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2. Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25. Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa 32 vuosikertomus 2014 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 ASIAKASREFERENSSEJä 3 Tilinpäätös 9 Tilintarkastuskertomus 25 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 26 Hallitus 28 Johtoryhmä 30 Sijoittajatietoa

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa,

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Wecan Electronics Oyj Vuosikertomus 2000 Paras tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Kiinassa ja Virossa tarjoavat asiakkaillamme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toiminta kertomus... 2

Sisällysluettelo. Hallituksen toiminta kertomus... 2 Sisällysluettelo Hallituksen toiminta kertomus............................... 2 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase... 10 Konsernin rahavirtalaskelma................................

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

VUOSI- 2002 KERTOMUS

VUOSI- 2002 KERTOMUS 2002 VUOSI- KERTOMUS Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset Tämä vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Julkaisuja voi tilata osoitteesta: Raute Oyj PL 69 15551 NASTOLA puh. (03) 829 11 www.raute.com

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 7 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2007 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261

VUOSIKERTOMUS 2007. Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 Turvatiimi Oyj Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Tel. 0207 363 200 0207 363 261 SISÄLTÖ 4 5 10 16 20 32 34 36 38 40 54 72 74 75 76 78 80 84 92 95 96 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallitus ja toimitusjohtaja

Lisätiedot