Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003

2 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio 6 Laatu 7 Riskienhallintapolitiikka 7 Ympäristöpolitiikka 7 Palveluliiketoiminta 8 Toimintaympäristö ja näkymät 9 Henkilöstö 10 Hallintomalli 12 Johdon palkitseminen 13 Osakkeet ja osakkeenomistajat 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase 19 Konsernin rahoituslaskelma 20 Konsernin oman pääoman muutokset 21 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 22 Konsernituloslaskelman liitetiedot 23 Konsernitaseen liitetiedot 24 Konsernin tunnusluvut 26 Tunnuslukujen laskentakaavat 27 Emoyhtiön tuloslaskelma 28 Emoyhtiön tase 29 Tilintarkastuskertomus 30 Hallitus 31 Tieto-X toimii tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla tarjoten asiakkailleen joustavia asiakkaan kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon ratkaisuja. Tieto-X:n palvelut ulottuvat sopimustyöstä kokonaisvastuullisiin ohjelmistojen projektitoimituksiin ja ohjelmistojen ylläpitopalveluihin. Varsinainen yhtiökokous pidetään Osavuosikatsausten julkaisuajankohdat v Osavuosikatsaus 3 kk: Osavuosikatsaus 6 kk: Osavuosikatsaus 9 kk:

3 Tärkeimmät tapahtumat Tilinpäätöstiedote tilikaudelta : Liikevaihto laski, mutta kannattavuus säilyi IT-palvelualan keskimääräiseen kannattavuuteen nähden hyvällä tasolla Varsinainen yhtiökokous. Osinkona päätettiin jakaa 0,12 euroa/osake Tieto-X:n hallitus päätti käynnistää omien osakkeiden oston Osavuosikatsaus 3 kk. Loppuvuodesta 2002 alkanut lievä kasvu jatkui Osavuosikatsaus 6 kk. Sekä liikevaihto että liikevoitto ennen liikearvon poistoja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna Osavuosikatsaus 9 kk. Liikevaihto kasvoi edelleen. Koko vuoden suhteellisen kannattavuuden arvioidaan säilyvän vuoden 2002 tasolla ja liikevaihdon kasvavan sitä suuremmaksi. Henkilöstömäärässä kasvua. Yhteenveto tilinpäätöstiedoista Liikevaihdon jakauma asiakassegmenteittäin 2003 Tilikauden alku 1/1/2003 1/1/2002 1/1/2001 1/1/2000* 1/1/1999* Tilikauden loppu 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/1999 Liikevaihto, 1000 EUR Liikevaihdon muutos % 17,2-19,3 36,7 24,8 N/A Liikevoitto ennen Gw-poistoja,1000 EUR % liikevaihdosta 12,2 11,3 18,4 18,3 17,9 Liikevoitto, 1000 EUR % liikevaihdosta 5,2 4,7 13,2 15,4 17,9 Finanssi ja julkinen 31 % Teollisuus 7 % Muut 7 % ICT 55 % Tilikauden tulos, 1000 EUR % liikevaihdosta 4,0 6,7 10,3 11,7 11,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 15,1 11,4 32,4 48,6 80,7 Oman pääoman tuotto (ROE) % 11,0 14,2 28,0 35,0 52,0 Taseen loppusumma, 1000 EUR Oma pääoma, 1000 EUR Omavaraisuusaste % 62,2 65,8 63,6 64,6 53,9 Maksuvalmius 0,9 1,1 1,1 1,4 1,3 * Tilintarkastamattomia pro forma -lukuja 1

4 2

5 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi 2003 palautti Tieto-X:n edellisvuoden notkahduksen jälkeen kasvu-uralle. Vaikka jäimmekin jonkin verran sisäisesti asettamistamme tavoitteista, oli liikevaihdon yli 17 prosentin kasvu vuoteen 2002 verrattuna pitkään jatkuneessa erittäin vaikeassa markkinatilanteessa erinomainen saavutus. Kun liiketoiminnan suhteellinen kannattavuuskin onnistuttiin pitämään edellisvuoden tapaan kohtuullisella tasolla, voidaan toimintaamme näillä liiketoiminnan kehittymisen keskeisimmillä tunnusluvuilla mitattuna pitää onnistuneena. Onnistuminen kertoo henkilöstömme sitoutuneesta ja alkuvuodesta määriteltyjen, yhtiön kehittämistä ohjaavien uusien arvojen mukaisesta määrätietoisesta työstä: haluamme kehittyä, toimia vastuuntuntoisesti ja tuloksellisesti sekä kunnioittaa avoimuutta keskenämme, suhteissamme asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme. Tästä lämpimät onnittelut ja kiitos koko henkilökunnallemme, asiantuntijoista myynnin, hallinnon ja johdon työntekijöihin. Onnistumisen taustalla on myös yhtiön uuden, vuonna 2002 laaditun, strategian menestyksellinen sisäistäminen ja johdonmukainen työ sen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Henkilöstömme osaamista kehitettiin vuoden aikana monella eri strategisella osa-alueella määrällisesti enemmän ja laadullisesti tehokkaammin kuin aiemmin. Uusien palvelumallien ja toimintaprosessien kehittäminen eteni vauhdikkaasti: kokonaisvastuullisten ohjelmistokehityksen projektitoimitusten osuus liikevaihdosta kasvoi tavoitteidemme mukaisesti selvästi yli 20 prosentin ja uusi ISO 9001: 2000 mukainen laatujärjestelmä otettiin käyttöön ja sertifioitiin syksyn kuluessa. Myös valittujen strategisten asiakkuuksien kehittämisessä saavutettiin myönteisiä tuloksia. Keväällä toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus osoittikin jo aiemmin huippuluokkaa olleen tyytyväisyyden entisestään parantuneen. Tämä todistaa osaamisen, palveluiden, toimintaprosessien ja asiakkuuksien kehittämisen onnistumisesta. Syksyllä tehty henkilöstötyytyväisyystutkimus puolestaan osoitti uuden strategiamme mukaisen henkilöstöpolitiikkamme tuottavan tuloksia: henkilöstömme tyytyväisyys on edellisvuoden tutkimukseen verrattuna kaikilla osa-alueilla selvästi kohentunut ja on nyt verrokkiryhmään nähden keskimäärin samalla tasolla. Merkittävän panoksensa Tieto-X:n toiminnan kehittämiseen on kuluneen vuoden aikana tuonut joulukuussa 2002 ostetun Wireless Technology Systems WTS Oy:n henkilöstön osaaminen ja yhtiön sulauttaminen osaksi Tieto-X:n organisaatiota. Kun yleiset taloudelliset näkymät nyt näyttävät hieman aiempaa positiivisimmilta, uskomme olevamme hyvissä asemissa ja hyvin valmistautuneita uusiin haasteisiin ja pystyvämme palvelemaan asiakkaitamme entistä laadukkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Kari Happonen, s Valtiotieteen maisteri Keskeinen työkokemus: 2002 Tieto-X Oyj, toimitusjohtaja Terra Nova Group Oyj, toimitusjohtaja Menire Oyj, toimitusjohtaja Tieto-X Oyj:n hallituksen jäsen: Osakeomistukset yhtiössä: kpl. Yhtiön osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistukset ja oikeudet: kpl. Kari Happonen toimitusjohtaja 3

6 Liiketoiminnan periaatteet Toiminta-ajatus (missio) Tieto-X tarjoaa asiakkailleen joustavia asiakkaan kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon ratkaisuja. Yhtiön palvelut ulottuvat sopimustyöstä kokonaisvastuullisiin ohjelmistojen projektitoimituksiin ja ohjelmistojen ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat finanssi-, teollisuus- ja ICT-toimialojen johtavia yrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita. KEHITTYMINEN HENKILÖSTÖ ASIAKKAAT VASTUUNTUNTOISUUS AVOIMUUS TULOKSELLISUUS OMISTAJAT Tieto-X:n omaksumat arvot kuvataan siten, että kehittyminen, vastuuntuntoisuus ja tuloksellisuus muodostavat positiivisen kehityksen pyörteen, jossa jatkuva pyrkimys kehittymiseen ja vastuuntuntoisuuteen tukee pyrkimyksiä tuloksellisuuteen, mikä edelleen vahvistaa edellytyksiä kehittyä. Avoimuus mielletään yhtiön koko toimintaa ohjaavaksi perusarvoksi, joka määrittää puitteet sekä yhtiön sisäiselle yhteistyölle että sen toiminnalle asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Päämäärä (visio) Tieto-X:n päämääränä on kehittyä johtavien kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden strategiseksi yhteistyökumppaniksi, joka vastaa joko osittain tai kokonaan asiakasyritystensä ohjelmistotuotteiden tai asiakasyritysten tietojärjestelmien osana olevien ohjelmistojen suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä joustavasta kehittämisestä. Arvot Tieto-X:n toimintaa ohjaavat yhtiön toiminta-ajatus, toiminnan päämäärä sekä yhtiön arvot: kehittyminen, vastuuntuntoisuus, tuloksellisuus ja avoimuus. Arvot ohjaavat myös yhtiön toiminnan kehittämistä siten, että sekä henkilöstön ja asiakkaiden että omistajien edut ja tarpeet tulevat mahdollisimman tasavertaisesti huomioitua. Strategia Tieto-X:n liiketoiminnan kehittämistä ohjaava strategia koostuu viidestä osastrategiasta: osaamis-, palvelu-, asiakkuus-, henkilöstö- sekä yritysostostrategiasta. 4

7 Osaamisstrategia Yhtiön ydinosaamisalueita ovat langattoman tietoliikenteen ohjelmistoteknologiat (esim. Symbian), oliopohjaiset ohjelmistoteknologiat (esim. Java) sekä Mainframe- ja Notes/Domino -ympäristöissä käytettävät ohjelmistoteknologiat. Yhtiön tavoitteena on laajentaa ja syventää ohjelmistokehitykseen liittyvää osaamistaan erityisesti Symbianin ja Javan (J2EE ja J2ME) osalta. Näiden osaamisalueiden voimakas kasvattaminen on välttämätöntä sekä nykyisten asiakkuuksien syventämiseksi että uusien merkittävien asiakkuuksien hankkimiseksi ja yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Mainframe-ympäristöihin liittyvän osaamisen ylläpitäminen on tärkeää yhtiön nykyisen vahvan aseman säilyttämiseksi ja edelleen vahvistamiseksi etenkin finanssisektorilla. Yhtiön palvelukonseptien kehittyessä on kasvanut myös tarve yhtiön asiantuntijoiden projektiosaamisen sekä projekti- ja ryhmäesimiesvalmiuksien ja asiakasyritysten ulkoistamien kehitys- ja ylläpitotoimintojen johtamiseen liittyvien kompetenssien lisäämiseen. Palvelustrategia Yhtiön palvelukehitystä ohjaavat merkittävien asiakkaiden ilmaisemat tarpeet ja toiveet, joihin yhtiö pyrkii vastaamaan tuotteistamalla palvelujaan ja kehittämällä sopimustyöpalvelun rinnalla ohjelmistojen projektitoimituspalveluita sekä ohjelmistojen ylläpitopalveluita. Ohjelmistojen projektitoimituspalveluita kehitetään yhtiön strategisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi ja entistä laajempien ohjelmistokehityksen kokonaisvastuiden kattamiseksi. Ohjelmistojen ylläpitopalveluita kehitetään etenkin finanssisektorin sekä julkishallinnon asiakkaiden Mainframe-sovellusten ylläpitotarpeiden tyydyttämiseksi, usein yhteistyössä yhtiön kumppanina toimivien IT-palveluyritysten kanssa. Uudet palvelumallit edellyttävät yhtiöltä entistä kehittyneempää riskien hallintaa, jonka edistäminen on yksi yhtiön toiminnan kehittämisen painopistealueita. Yhtiö kohdistaa palvelutarjontaansa asiakaskohtaisesti asiakkaiden toiminnan luonteen ja tarpeiden perusteella. Asiakkuusstrategia Yhtiön asiakkuuksien kehittämisen tavoitteena on synnyttää tiiviitä pitkäaikaisia yhteistyösuhteita valikoitujen strategisten asiakkaiden kanssa. Näille asiakkaille Tieto-X tarjoaa joustavia, asiakaslähtöisiä ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon palveluita, joiden avulla asiakasyritykset edistävät omaa kilpailukykyään ja hallitsevat ohjelmistokehitykseen liittyviä riskejä. ICT-sektorilla Tieto-X pyrkii kasvattamaan ja syventämään yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa tavoittelemalla entistä laajempia ja kokonaisvastuullisempia ohjelmistokehityskokonaisuuksia yhtiön riskienhallintakyvyn puitteissa. Samalla pyritään laajentamaan yksikön kotimaista asiakaskuntaa ja tarjoamaan kotimaisissa asiakkuuksissa kehitettyjä palveluita myös ulkomaisille asiakkaille. Finanssisektorilla sekä teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkuuksissa Tieto-X pyrkii asemoitumaan sekä loppuasiakkaiden että niitä palvelevien IT-alan palveluyritysten ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon strategiseksi kumppaniksi. Henkilöstöstrategia Yhtiön asiantuntijahenkilöstölle pyritään tarjoamaan mielenkiintoisia ja ammatillisesti haastavia tehtäviä toimialojensa johtavien asiakasyritysten ohjelmistohankkeissa, hyvä ansiotaso ja sitä täydentävät hyvät työsuhde-edut sekä mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen. Yhtiön palvelukonseptien monipuolistuminen lisää myös henkilöstön urakehitysvaihtoehtoja. Palveluiden tuotteistus, projektitoimitukset ja yhtiölle ulkoistetut ylläpitotoiminnot avaavat halukkaille monentasoisia esimiestehtäviä, joihin valmentaminen on käynnistetty vuonna Henkilöstöön liittyvien toimintojen tavoitteena on asiantuntija- ja esimiesosaamisen kehittämisen ohella lisätä yhtiöön sitoutumista sekä edistää henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Keskeisiä kehityskohteita ovat työelämän laatutekijät kuten työn monipuolisuus, siihen vaikuttamismahdollisuus, hyvä työilmapiiri, ympäristön tuki sekä työn palkitsevuus. 5

8 Yritysostostrategia Voimakkaan orgaanisen kasvun ohella Tieto-X pyrkii kasvattamaan liiketoimintaansa ja vahvistamaan markkina-asemaansa yritysostoin. Yritysostot nähdään myös merkittävänä välineenä strategisten asiakkuuksien syventämisessä sekä uusien asiakkuuksien, osaamisalueiden ja palvelukonseptien kehittämisessä. Yritysostoissa keskitytään siten yrityksiin, joilla on vahvaa Symbian- ja Java-osaamista, joiden prosessit ja riskienhallinnan menetelmät mahdollistavat menestykselliset projektitoimitukset ja joilla on vahva kassavirta sekä näyttöä kasvukyvystä. Organisaatio Tieto-X:n organisaation kehittämistä ohjaavat pyrkimys voimakkaaseen ja kannattavaan kasvuun, pyrkimys toimia asiakasyritysten strategisena yhteistyökumppanina sekä näitä tavoitteita tukeva pyrkimys henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Yhtiön operatiivinen liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön. Näistä kolme Finanssi ja julkinen, Teollisuus ja IT, Tietoliikenne on muodostettu asiakasyritysten toimialojen perusteella. Neljäs yksikkö, Notesliiketoimintayksikkö, toteuttaa asiakaskohtaisia ratkaisuja Notes/Domino -työkaluilla. Finanssin ja julkisen sekä Teollisuuden ja IT-alan yksiköiden ylläpito- ja projektitoimituspalveluita toteuttaa näiden tukena toimiva Palvelutuotantoyksikkö. Liiketoimintayksiköiden asiakassuhteiden kehittämistä ja palvelutuotantoa tukevat lisäksi yhtiön yhteiset viestintä-, hallinto- ja taloushallintotoiminnot sekä henkilöstöhallinnon toiminnot, joihin sisältyvät myös resurssoinnin ja osaamisen kehittämisen koordinointi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kari Happonen. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yksiköiden johtajat Pasi Ala-Louko, Risto Alvejuuri, Jouko Korpi, Timo Leinonen, Kari Liuska, Matti Nevala ja Asko Vainionpää. Organisaatio Liiketoimintayksiköiden henkilöstömäärä FINANSSI JA JULKINEN Asko Vainionpää TEOLLISUUS JA IT Jouko korpi TIETOLIIKENNE Kari Liuska NOTES/DOMINO Matti Nevala TOIMITUSJOHTAJA Kari Happonen PALVELUTUOTANTO Pasi Ala-Luoko VIESTINTÄ Satu Nora YRITYSJÄRJESTELYT Matti Jokinen HENKILÖSTÖHALLINTO Risto Alvejuuri TALOUSHALLINTO Timo Leinonen Johto- ja hallintohenkilöstö yhteensä 26 6

9 Laatu Päättyneen tilikauden aikana Tieto-X uudisti laatujärjestelmänsä vastaamaan ISO 9001:2000 vaatimuksia. Sertifioinnin suoritti Det Norske Veritas. Sertifioitu laatujärjestelmä kattaa ohjelmistokehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelut (Professional Services for Software Development and Maintenance). Riskienhallintapolitiikka Tieto-X:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan tulee olla osa yhtiön kaikkia ydinprosesseja, lähtien hallituksen strategiaprosessista ja päätyen liiketoimintayksiköiden asiakaskohtaiseen palvelutuotantoon, sekä osa yhtiön laatujärjestelmää. Yhtiön merkittävimpinä riskeinä pidetään liiketoiminnan kehittämistä uhkaavia ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon prosessien riskejä, joita hallitaan yhtiön laatujärjestelmän mukaisin palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan välinein, sekä tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, joita hallitaan tietohallinnon ohjeistoin. Näiden riskien hallinta ulotetaan myös yhtiön alihankkijoina toimiviin kumppaneihin. Muiksi merkittäviksi riskeiksi koetaan markkina- ja kilpailuriskit sekä taloudelliset riskit, joita hallitaan yhtiön ja sen liiketoimintayksiköiden strategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien mukaisin toimin sekä taloudellisen suunnittelun ja valvonnan ohjeistoin. Lisäksi riskienhallinnalla pyritään minimoimaan henkilöstöriskejä henkilöstöstrategian mukaisin toimenpitein. Sopimusoikeudellisia, tuotevastuu- ja muita juridisia uhkia hallitaan yhtiön hallintomallin ja laatujärjestelmän käytännöillä sekä asianmukaisin vastuuvakuutuksin. Mahdollisten onnettomuuksien ja tapaturmien muodostamiin uhkiin varaudutaan toimipistekohtaisin toimintaohjeistoin ja vakuutuksin. Riskienhallinnan suunnittelu, kehittäminen ja valvonta on Tieto-X:ssä vastuutettu henkilöstöjohtajalle, joka raportoi yhtiön toimitusjohtajalle. Hallinnon yksiköt ja yhtiön liiketoimintaa toteuttavat liiketoimintayksiköt vastaavat omiin toimintoihinsa liittyvien riskien arvioinnista ja ennaltaehkäisystä. Merkittävät liiketoimintariskit käsitellään yhtiön hallituksessa. Hallitus valvoo yhtiön riskienhallintapolitiikan toteutumista osana strategia-, liiketoimintasuunnitelma- ja budjetointiprosesseja. Ympäristöpolitiikka Tieto-X:n ympäristöpolitiikan lähtökohtana on yhtiön harjoittama palveluliiketoiminta, jossa kehitetään ja ylläpidetään asiakasyritysten liiketoimintaprosesseja, teollisia valmistusprosesseja sekä viestintää tehostavia ohjelmistoja ja siten osaltaan vähennetään ympäristön kuormittumista. Ympäristöpolitiikan tavoitteena on edistää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yhtiön liiketoiminnassa ja niiden noudattamista kaikissa yhtiön toimintaprosesseissa. Tieto-X noudattaa paikallisia ympäristömääräyksiä, lainsäädäntöä ja suosituksia. Yhtiö pyrkii suosimaan materiaalihankinnoissaan kierrätettäviä ja ympäristölle mahdollisimman vähän haitallisia tuotteita sekä noudattamaan energia- ja materiaalikulutuksessaan säästäväisyyttä. Yhtiö haluaa edistää sähköistä viestintää, materiaalien uudelleen hyödyntämistä ja kierrätystä ja siten vähentää jätteen määrää. Jätteiden käsittelyssä yhtiö noudattaa paikkakuntakohtaisia säädöksiä ja suosituksia. Yhtiö pyrkii kehittämään työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa ympäristötietoisuutta siten, että ympäristön säästämisestä ja suojelemisesta tulee arkipäiväinen osa kaikkia yhtiön toimintaprosesseja. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen ja valvonta on Tieto- X:ssä vastuutettu talous- ja hallintojohtajalle, joka raportoi yhtiön toimitusjohtajalle. Hallinnon yksiköt ja yhtiön liiketoimintaa toteuttavat liiketoimintayksiköt vastaavat omiin toimintoihinsa liittyvien ympäristöä suojelevien ja säästävien toimintatapojen ja ohjeiden noudattamisesta. Hallitus valvoo yhtiön ympäristöpolitiikan toteutumista osana vuosittaista toimintasuunnitteluprosessia. 7

10 Palveluliiketoiminta 8

11 Tieto-X toimii tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla tarjoten asiakasyrityksilleen ratkaisuja ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon tarpeisiin. Tieto-X:n asiantuntijapalvelut kattavat ohjelmistotuotteen koko elinkaaren vaativuusmäärittelystä ylläpitoon ja hallittuun alasajoon. Tieto-X:n liiketoiminta perustuu toimintamalliin, jossa asiakasyrityksen ohjelmistokehityshankkeita ja ohjelmistojen ylläpitoa tai osia näistä siirretään näihin tehtäviin erikoistuneelle Tieto-X:lle. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita ja Tieto-X:n tai asiakkaan laatujärjestelmän mukaisia prosesseja ja menetelmiä. Yhteistyö Tieto-X:n kanssa tarjoaa asiakasyritykselle mahdollisuuden ohjelmistokehityksen ja ylläpidon tehostamiseen, ohjelmistohankkeiden riskien hallintaan ja omaan ydinliiketoimintaansa keskittymiseen. Tieto-X:n palvelutarjonta muodostuu kolmesta palvelumallista: - Projektitoimitukset ovat ratkaisu ohjelmistokehityshankkeiden tehokkaaseen läpivientiin sekä hankkeiden laatu-, kustannus- ja aikatauluriskien hallintaan. Tieto-X ottaa vastuun asiakasyrityksen ohjelmistokehityshankkeesta tai sen osaprojektista tuottamalla kokonaisvaltaisia ohjelmistosuunnittelun, -kehityksen ja -testauksen sekä projektijohtamisen palveluita. - Ylläpitopalvelu tarjoaa ratkaisun ohjelmiston elinkaaren kustannustehokkaaseen hallintaan sekä teknologia-, osaamis- ja resurssiriskien hallintaan. Tieto-X ottaa vastuun ohjelmiston ylläpidon toteuttamisesta jatkuvana palveluna ja jatkokehityspalveluiden tuottamisesta kokonaisvastuullisina projekteina. - Sopimustyöpalvelu tarjoaa ratkaisun ohjelmistokehityshankkeen tai ohjelmiston ylläpidon edellyttämän erityisosaamisen hankintaan, resurssien riittävyyteen ja joustavuuteen sekä osaamisriskien hallintaan. Asiakkaan tarpeista riippuen sopimustyötoimeksianto voi koskea kokonaisia projektiryhmiä tai yksittäisiä konsultteja. Tieto-X:n ydinosaamista ovat langattoman tietoliikenteen päätelaitteiden ohjelmistokehitys, finanssilaitosten, teollisuuden ja julkisen sektorin liiketoimintakriittisten ohjelmistojen kehitys ja ylläpito sekä ohjelmistohankkeiden projektinhallinta. Toimintaympäristö ja näkymät Yleinen taloudellinen tilanne säilyi epävakaana suurimman osan kulunutta vuotta. Epävakaus näkyi tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla vaisuna kysyntänä asiakasyritysten pidättäytyessä suuremmista tietotekniikan investoinneista. Investointien vähäisyydestä johtuva heikko kysyntä heijastui Tieto-X:n liiketoiminnassa etenkin finanssisektorin palvelutuotannon lievänä supistumisena. Teollisuuden sekä julkisen sektorin liiketoiminnat kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Erityisen voimakas kasvu koettiin ICT-toimialan asiakkuuksissa. ICT-sektorin liiketoiminnan kasvu perustui merkittävässä määrin yhtiön palvelujen kehittämiseen ja etenkin laajempien ohjelmistokehitysvastuiden kattamiseen projektitoimituksina. Toimialan vaisu kysyntä näkyi vuoden aikana myös kiristyneenä kilpailuna. Yhtiön merkittävimpiä kilpailijoita ovat kotimaiset ja kansainväliset tietotekniikkakonsultit, eräillä asiakassektoreilla myös pienet paikallisesti toimivat ohjelmistoalihankintayhtiöt ja tietotekniikka-alalle laajentuvat henkilöstövuokrausyhtiöt. Tieto-X vastaa kilpailuun erikoistumalla ydinosaamisalueilleen ja kehittämällä palvelumallejaan sekä prosessejaan ja tarjoamalla siten asiakasyrityksilleen entistä kehittyneempiä välineitä ohjelmistokehityksen ja ylläpidon riskien hallintaan, tuotekehityksen tehostamiseen sekä kilpailukyvyn edistämiseen. Vuoden 2003 loppupuolella alkanut yleisten taloudellisten näkymien lievä kohentuminen saattaa kuluvan vuoden aikana johtaa yritysten tietotekniikkainvestointien kasvuun. Investointien mahdollisen kasvun ennakoidaan heijastuvan myös Tieto-X:n asiakasyritysten palvelukysynnän kasvuna. Kasvu jatkunee voimakkaimpana ICT-sektorilla, jolla yhtiön palveluiden kysyntä on ollut vähemmän riippuvaista yleisistä taloudellisista näkymistä kuin muilla asiakassektoreilla. Mikäli yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu uutta käännettä huonompaan suuntaan, ennakoidaan yhtiön liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna edellisvuoden liikevaihtoa suuremmaksi. Liiketoiminnan suhteellisen kannattavuuden ennakoidaan säilyvän vuoden 2003 tasolla. 9

12 Henkilöstö 10

13 Tieto-X:n henkilöstön määrä kasvoi voimakkaasti vuoden 2003 aikana. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 335 henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen 88 henkilöä (36 %). Kasvu oli voimakkainta tietoliikenneyksikössä. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen on Tieto-X:n strategian tärkeimpiä painopistealueita, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön palvelukykyä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja luoda siten edellytyksiä liiketoiminnan kasvattamiselle sekä työntekijöiden motivaation, sitoutumisen ja työssä viihtymisen edistämiselle. Osaamisen kehittämistä toteutettiin vuonna 2003 monimuotoisesti TIX-Akatemian, TIXA-projektin, liiketoimintayksiköiden ja osaamisryhmien puitteissa sekä omaehtoista kouluttautumista tukemalla. Esimiesvalmiuksia edistettiin liiketoimintayksiköiden sisälle muodostettujen ryhmien vetäjien koulutuksella. TIX-Akatemian puitteissa järjestetty koulutus kohdistetaan erityisesti yhtiön kokeneille ohjelmistoasiantuntijoille. Koulutuksen aiheita vuonna 2003 olivat mm. projektityö, työskentely osana asiakkaan projektia ja prosessia, tietoturvallisuus sekä ohjelmointi uusissa teknologiaympäristöissä. Vuonna 2004 jatkuva TIXA-projekti on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Kokeneiden voima -projektia, jossa kehitetään tapoja hyödyntää työyhteisössä henkilöstön monimuotoista osaamista ja ns. hiljaisen tiedon hyödyntämistä. Notes-liiketoimintayksikössä toteutettiin uusien ohjelmistoasiantuntijoiden Notes/Domino-koulutushanke vuoden 2003 alkupuolella. Osaamisen kehittämisen vahvistamiseksi käynnistettiin vuoden 2003 aikana osaamisryhmien työskentely projektihallinta-, Symbian-ohjelmointi-, olio-ohjelmonti-, mainframe- ja järjestelmähallintaryhmien puitteissa. Osaamisryhmät järjestävät sekä tiiviitä ajankohtaisia koulutuksia - aiheina mm. Symbian-ohjelmointi, XP-ympäristön hallinta, projektihallintamenetelmät ja olioarkkitehtuurit - että pitempikestoista (esim. sertifiointiin tähtäävää) koulutusta. Tieto-X tukee työntekijöidensä asiantuntemuksen jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä osallistumalla myös asiantuntijoiden henkilökohtaisissa kehityssuunnitelmissa sovittujen oppimateriaalien hankintoihin ja järjestämällä kehitysympäristöt ohjelmointitekniikoiden ja -työkalujen itseopiskeluun. Osana Tieto-X:n organisaation kehittämistä liiketoimintayksiköissä toimivat asiantuntijat organisoitiin vuoden 2003 aikana alue-, asiakas- tai projektikohtaisiksi tuotantoryhmiksi, joiden ryhmänvetäjinä toimivia asiantuntijoita koulutettiin esimiestehtäviin kaksiosaisessa koulutuksessa. Työhyvinvointi Fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin edistäminen on tärkeä osa yhtiön henkilöstöstrategiaa ja yhtiön toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toteutettujen toimenpiteiden onnistumista mitataan vuosittain tehtävällä henkilöstöja työilmapiiritutkimuksella. Vuoden 2003 tutkimus osoitti työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittyneen myönteiseen suuntaan miltei kaikilla osa-alueilla edellisvuoden tutkimustuloksiin verrattuna. Kuluneen vuoden aikana työstettiin yhteistyössä henkilöstön ja Keskinäisen työeläkeyhtiö Varman edustajien kanssa suunnitelma tärkeimmistä teemoista, joihin työhyvinvoinnin edelleen kehittämisessä vuoden 2004 aikana keskitytään. 11

14 Hallintomalli Yleistä Tieto-X Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Tieto-X pyrkii toiminnallaan yhtiön omistaja-arvon kohottamiseen lainsäädäntöä noudattaen ja yhteiskunnallisia velvoitteitaan kantaen. Yhtiökokous Tieto-X Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Varsinainen yhtiökokous, joka pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, päättää mm. hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista, tilinpäätöksen hyväksymisestä, vastuuvapauden myöntämisestä ja voitonjaosta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajien, joilla on yli kymmenesosa yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaatiessa. Hallitus Hallitus edustaa yhtiön koko omistajakuntaa yhtiön hallinnossa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön toiminta-ajatuksesta, visiosta, keskeisistä päämääristä sekä niiden toteuttamiseksi luodusta strategiasta. Lisäksi hallitus päättää strategian toteuttamiseksi laadituista budjeteista ja toimintasuunnitelmista sekä johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä muista laajakantoisesti yhtiöön vaikuttavista asioista. Yhtiön organisaatiosta hallitus päättää toimitusjohtajan esityksen pohjalta. Tieto-X Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus määrittelee keskuudessaan hallituksen jäsenten erityisalueet, mutta päätöksentekoon ja asioiden käsittelyyn osallistuu koko hallitus. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioista päättää yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituspalkkion lisäksi palkkiota myös erilaisista etukäteen sovituista konsulttitehtävistä. Hallituksen jäsenille myönnettävistä optio-oikeuksista päättää yhtiökokous. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii operatiivisen johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja muista etuisuuksista. Toimitusjohtajan sopimuksen keskeisimmät ehdot on sovittava kirjallisessa muodossa. Operatiivinen johtoryhmä Operatiivisen johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa. Toimitusjohtaja valitsee ja hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä operatiivisen johtoryhmän jäsenet. Sisäinen valvonta Yhtiön toimintojen sisäisestä valvonnasta vastaa yhtiön ylin johto. Talouden sisäistä valvontaa varten yhtiön hallitus nimittää keskuudestaan kolme jäsentä tarkastusvaliokuntaan, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön taloudenpitoa, taloustiedottamista ja riskienhallintaa. Yhtiön henkilöstöpolitiikan toteutumisen valvontaan hallitus nimittää kaksi jäsentään henkilöstövaliokuntaan. Ulkoinen valvonta Yhtiön ulkoisesta valvonnasta vastaa yhtiökokouksen nimittämä tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan palkkioista päättää yhtiökokous. 12

15 Sisäpiirisäännöt Yhtiössä on otettu oma sisäpiirisäännöstö käyttöön Säännöstön mukaan sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa yhtiön osakkeilla kaksi viikkoa tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. Säännöksen mukaan yhtiöllä on varsinainen sisäpiirirekisteri, johon kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja sekä sisäpiiritietoa käsittelevät henkilöt yhtiön hallinnosta. Lisäksi yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat merkitä henkilöitä hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin, jonka säännöt ja voimassaoloaika määritellään tapauskohtaisesti. Tiedottaminen Yhtiön tiedotuspolitiikka noudattaa sekä pörssin että lainsäädännön vaatimuksia. Johdon palkitseminen Hallitus Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa sekä 300 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten palkkioksi yhtiökokous päätti 300 euroa kuukaudessa sekä 150 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajana toimineelle Ralf W. Saxénille maksettiin tilikauden aikana palkkioita yhteensä euroa. Hallituksen jäseninä toimineille maksettiin palkkioita seuraavasti: Eero Hurmeelle euroa, Juhani Pääkölle euroa, Esko Siikille euroa sekä Risto Terholle euroa. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajalle toimitusjohtajasopimuksen perusteella tilikauden aikana maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta, autoedusta, puhelinedusta, matkapuhelinedusta sekä vapaaehtoisesta lisäeläkkeestä. Lisäksi hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelystä, joka perustui konsernin liikevaihdolle, kannattavuudelle sekä yhtiön toiminnan kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana palkkaa ja luontoisetuja yhteensä euroa sekä tulospalkkioita yhteensä euroa. Vapaaehtoista lisäeläkettä maksettiin yhteensä euroa. Yhtiökokouksen päätöksellä toimitusjohtajalle on allokoitu yhtiön optiojärjestelmän optioita. Muu johto Liiketoimintayksiköiden johtajille maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta ja muista työsopimuksella sovituista eduista. Lisäksi hallitus päätti liiketoimintayksikön johtajille suunnatusta tulospalkkiojärjestelystä, joka perustui yksiköiden liikevaihdolle ja kannattavuudelle asetettuihin tavoitteisiin. Hallituksen päätöksellä liiketoimintayksiköiden johtajille on allokoitu yhtiön optiojärjestelmän optioita yhteensä kappaletta. Hallintoyksiköiden johtajille maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta ja muista työsopimuksella sovituista eduista. Lisäksi hallitus päätti hallintoyksiköiden johtajille suunnatusta bonusjärjestelmästä, joka perustui konsernin liikevaihdolle ja kannattavuudelle asetettuihin tavoitteisiin. Hallituksen päätöksellä hallintoyksiköiden johtajille on allokoitu yhtiön optiojärjestelmän optioita yhteensä kappaletta. 13

16 Osakkeet ja osakkeenomistajat OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Tieto-X Oyj:n osakepääoma oli ,00 euroa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa. Yhtiön kokonaisosakemäärä oli osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastusvelvollisuutta koskevan lausekkeen, jonka mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista saavuttaa tai ylittää yhden kolmasosan (1/3) tai puolet (1/2), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet. Yhtiöjärjestys sisältää tarkemmat määräykset lunastusvelvollisuudesta. Noteeraukset pörssissä Tieto-X Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä Pre-listalla lähtien ja NM-listalla lähtien. Yhtiöllä on yksi pörssilistattu osakesarja (HEX: TIX1V). Osakkeen merkintähinta listautumisessa ,75 euroa Osakkeen ylin noteeraus tilikauden aikana 2,64 euroa Osakkeen alin noteeraus tilikauden aikana 1,48 euroa Osakkeen päätöskurssi ,17 euroa Markkina-arvo euroa Osakevaihto kappaletta euroa Keskikurssi ,96 euroa Osakevaihto % osakeantioikaistusta osakemäärästä 34 % Osakeantioikaistu osakemäärä osaketta Yhtiön hallussa olevat osakkeet osaketta Kurssikehitys listautumisesta alkaen ( ) Osakevaihto ja keskikurssi kuukausittain Osakevaihto (1 000 kpl) Keskikurssi 14

17 OSAKKEIDEN OMISTUS osaketta % osakemäärästä omistajaa Yksityishenkilöt ,17 % 1940 Yhteisöt ,83 % 154 Yhteensä ,00 % 2094 Yhteisöomistus Rahoitus ja vakuutuslaitokset ,90 % Yritykset ,44 % Ulkomaat ,66 % Yhteensä ,00 % Hallintarekisteröidyt osakkeet ,63 % Suurimmat osakkaat osaketta % osakemäärästä Nordea Nordic Small Cap ,95 % Jokinen Matti ,24 % Leikos Martti ,19 % Gunnelius Karl ,10 % Terho Risto ,08 % Tieto-X Oyj ,87 % Rantala Lasse ,57 % Nyyssönen Tuomo ,51 % Fondita Small Cap Placfond ,65 % Erikoissijoitusrahasto Avenir ,64 % Kemilä Hannu ,64 % Mandatum Suomi Kasvuosake ,13 % Saareila Lauri ,59 % Salmi Mikael ,55 % Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi ,32 % Vakuutusosakeyhtiö Suomi ,32 % Keskimaula Tapio ,32 % Pyrhönen Kari ,31 % Muut ,0 % Yhteensä ,0 % Omistuksen jakauma osakkaita osuus osakkaista % osakkeita osuus osakkeista % osaketta ,9 % ,90 % osaketta ,9 % ,64 % osaketta 50 2,4 % ,52 % yli osaketta 17 0,8 % ,94 % Yhteensä % ,00 % Johdon omistus ja optio-oikeudet Toimitusjohtajan ja hallituksen omistus osaketta 5,3 % Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan optio-oikeudet optiota 15

18 Hallituksen toimintakertomus Liiketoiminta Tieto-X toimii tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla tarjoten asiakkailleen joustavia asiakkaan kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon ratkaisuja. Tieto-X:n palvelut ulottuvat ohjelmistoasiantuntijoiden sopimustyöpalveluista kokonaisvastuullisiin ohjelmistojen projektitoimituksiin ja ohjelmistojen ylläpitopalveluihin. Tieto-X:n asiantuntemusta hyödyntävät mm. finanssi-, teollisuus- ja ICT-toimialojen johtavat yritykset sekä julkishallinnon organisaatiot. Yleinen taloudellinen tilanne säilyi Suomessa epävakaana suurimman osan tilikautta. Epävakaudesta johtuen yritykset pidättäytyivät parin edellisvuoden tavoin suuremmista tietotekniikan investoinneistaan, mikä näkyi tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla vaisuna kysyntänä. Palveluiden heikko kysyntä heijastui Tieto-X:n liiketoiminnassa etenkin finanssisektorin yrityksille suunnatun palvelutuotannon lievänä supistumisena. Teollisuuden sekä julkisen sektorin liiketoiminnat kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Voimakkain kasvu koettiin ICT-toimialan asiakkuuksissa. ICT-sektorin liiketoiminnan kasvu perustui merkittävässä määrin yhtiön palvelujen ja prosessien kehittämiseen sekä laajempien ohjelmistokehitysvastuiden kattamiseen projektitoimituksina. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 20,2 MEUR (2002: 17,3 MEUR), mikä on 17,2 % enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdosta kertyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 9,7 MEUR ja toisen 10,5 MEUR. Liikevoitto ennen liikearvon poistoja oli 2,5 MEUR (2002: 2,0 MEUR) ja voitto ennen veroja 1,1 MEUR (2002: 0,9 MEUR). Tilikauden voitto oli 0,8 MEUR (2002: 1,2 MEUR), mikä on 4,0 % liikevaihdosta. Tulos per osake oli 0,11 euroa (2002: 0,15 EUR). Taseen loppusumma oli 11,9 MEUR (2002: 11,7 MEUR). Oma pääoma oli 7,6 MEUR (2002: 7,7 MEUR). Omavaraisuusaste oli 62,2 prosenttia (2002: 65,8 %). Osakkeet ja osakepääoma Tieto-X:n osakepääoma on ,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Yhtiön omistuksessa oli tilikauden lopussa omaa osaketta. Yhtiön hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle omien osakkeiden mitätöimistä. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa. Kansainvälisessä arvopaperikaupassa käytettävä ISIN-koodi on FI ja kaupankäyntitunnus TIX1V. Omistajat Osakkeenomistajien lukumäärä oli Yksityishenkilöt omistivat 65 % ja yhteisöt 35 % osakkeista. Yhtiön henkilöstö omisti 23 % osakkeista. Ulkomaalaisomistuksen osuus koko osakemäärästä oli 10 %. Optio-ohjelmat Tilikauden aikana päättyi Tieto-X Oyj:n vuoden 2000 optioohjelman optioiden merkitsemisaika. Optio-ohjelman mukaisia merkintäoikeuksia ei ollut käytetty yhtään kappaletta merkintäajan loppuun mennessä. Tieto-X Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen uusia optio-oikeuksia. Liikkeeseen laskettavat optiooikeudet tarjotaan merkittäväksi yhtiön ja sen konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muuhun johtoon ja hallituksen määrittelemään avainhenkilökuntaan kuuluville yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Optiooikeudet voivat oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhteensä enintään Tieto-X Oyj:n osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään eurolla. Diluutiovaikutus voi maksimissaan olla 6,2 %. Optiosarjojen II/A1, II/A2, II/B1 ja II/B2 jakoajat ovat päättyneet viimeistään Optiosarjojen II/A1 ja II/A2 merkintähinta määräytyi yhtiön osakkeen välisen ajan vaihdolla painotetun keskikurssin perusteella ja on 1,88 euroa vuonna 2003 maksetuilla osingoilla korjattuna. Sarjan II/A1 merkintäaika alkoi ja siihen on allokoitu optiota. Merkintäoikeuksia ei tilikauden loppuun mennessä oltu käytetty. Sarjan II/A2 merkintäaika alkaa ja siihen on allokoitu optiota. Optiosarjojen II/B1 ja II/B2 merkintähinta määräytyi yhtiön osakkeen välisen ajan vaihdolla painotetun keskikurssin perusteella ja on 1,69 euroa. Sarjan II/B1 merkintäaika alkaa ja siihen on allokoitu optiota. Sarjan II/B2 merkintäaika alkaa ja siihen on allokoitu optiota. Avoinna oleviin optiosarjoihin II/C ja II/D oli tilikauden lopussa allokoitu yhteensä optiota. Optiosarjojen II/C1 ja II/C2 jakoaika on ja merkintähinnat määräytyvät Sarjan II/C1 merkintäaika alkaa ja sarjan II/C Optiosarjojen II/D1 ja II/D2 jakoaika on ja merkintähinnat määräytyvät Sarjan II/D1 merkintäaika alkaa ja sarjan II/D Kaikkien optioiden merkintäaika päättyy viimeistään Kaikkiaan optioita oli tilikauden lopussa allokoitu yhtiön avainhenkilöille kappaletta. Konsernin tytäryhtiön WTS Wireless Technology Systems Oy:n hallussa oli tilikauden lopussa optiota. Hallituksen valtuutukset Hallituksella oli tilikauden päättyessä seuraavat voimassaolevat valtuutukset: Varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättää yhdellä tai useammalla kerralla osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään euroa. Valtuutus oli tilikauden päättyessä kokonaisuudessaan käyttämättä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien. Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden käyttö yritys- 16

19 kauppojen ja muiden yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tai kehittämiseksi, yhtiön työntekijöiden kannustus- ja sitouttamistavoitteiden toteuttamiseksi tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamiseksi. Valtuutuksen diluutiovaikutus on enintään 16,6 %. Varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta. Valtuutusta oli tilikauden lopussa käytetty oman osakkeen hankkimiseen. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Investoinnit ja poistot Liikearvot yhtiö poistaa viidessä vuodessa. Tilikauden investoinnit atk-laitteisiin ja -ohjelmiin sekä konttori- ja opetuskalustoon olivat yhteensä 0,21 MEUR. Atk-laitteet kirjattiin käyttöiältään alle kolmen vuoden kalustona kokonaisuudessaan kuluihin. Muusta käyttöomaisuudesta tehtiin suunnitelman mukaiset poistot. Rahoitus Yhtiön toiminta rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella. Konsernilla on korollista velkaa tilikauden lopussa 0,07 MEUR (2002: 0,07 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat tilikauden lopussa 3,61 MEUR (2002: 4,14 MEUR). IFRS-projekti Yhtiö käynnisti tilikauden aikana IFRS-projektin, jonka tarkoituksena on saattaa yhtiön tilinpäätöskäytännöt IAS-standardien mukaisiksi vuoteen 2005 mennessä. Yhtiö suorittaa vuoden 2004 aikana rinnakkaislaskentaa, jonka tarkoituksena on tuottaa IFRS:n mukaiset vertailutiedot vuodelle Yhtiön tiedossa ei ole, että IFRS:n mukaiseen laskentaan siirtyminen vaikuttaisi merkittävästi omaan pääomaan. Veroaste Konsernin veroasteeseen ja siten myös nettotulokseen vaikuttivat toisaalta yritysostoista muodostuneen liikearvon poistot, jotka eivät ole verovähennyskelpoisia ja toisaalta ostettujen yritysten purkautumisesta aiheutuneiden purkutappioiden poistot, jotka ovat vähennyskelpoisia. Edellisen tilikauden veroastetta pienensi Uudenmaan verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen mukainen verojen oikaisu. Laatu Päättyneen tilivuoden aikana Tieto-X uudisti laatujärjestelmänsä vastaamaan ISO 9001:2000 vaatimuksia. Sertifioinnin suoritti Det Norske Veritas. Sertifioitu laatujärjestelmä kattaa ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon asiantuntijapalvelut. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot sosiaalipalkkoineen olivat 11,9 MEUR (2002: 10,0 MEUR), eläkekulut 2,0 MEUR (2002:1,8 MEUR) ja muut henkilöstösivukulut 0,6 MEUR (2002: 0,6 MEUR). Henkilöstökulut olivat yhteensä 14,5 MEUR (2002: 12,4 MEUR), mikä oli noin 76 % kokonaismenoista (2002: 75 %). Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Varsinaisen yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Ralf W. Saxén, Eero Hurme, Juhani Pääkkö, Esko Siik ja Risto Terho. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Ralf W. Saxénin. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 21 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kari Happonen. Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KTM Heikki Lassila, KHT. Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2003 loppupuolella alkanut yleisten taloudellisten näkymien lievä kohentuminen saattaa kuluvan vuoden aikana johtaa yritysten tietotekniikkainvestointien kasvuun. Investointien mahdollisen kasvun ennakoidaan heijastuvan myös Tieto-X:n asiakasyritysten palvelukysynnän kasvuna. Kasvu jatkunee voimakkaimpana ICT-sektorilla, jolla yhtiön palveluiden kysyntä on ollut vähemmän riippuvainen yleisistä taloudellisista näkymistä kuin muilla asiakassektoreilla. Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan tilaus- ja tarjouskannan perusteella jatkavan edelleen kasvua kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Mikäli yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu uutta käännettä huonompaan suuntaan, ennakoidaan kasvun jatkuvan koko vuoden ja yhtiön liikevaihdon siten ylittävän vuoden 2003 liikevaihdon. Liiketoiminnan suhteellisen kannattavuuden ennakoidaan säilyvän vuoden 2003 tasolla. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,27 euroa. Konsernin voitonjakokelpoiset varat olivat ,20 euroa. Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osakkeenomistajille jaetaan osinkoina 0,14 euroa osakkeelta ,00 euroa - jätetään omaan pääomaan ,27 euroa ,27 euroa Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Henkilöstö Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 281 (237) ja kauden lopussa 335 (247). 17

20 Konsernin tuloslaskelma EUR Liikevaihto , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot 440, ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,92 Ulkopuoliset palvelut , ,12 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,82 Muut henkilösivukulut , ,04 Henkilösivukulut yhteensä , ,86 Henkilöstökulut yhteensä , ,62 Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,64 Liikearvon poisto , ,48 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,12 Liiketoiminnan muut kulut , ,50 Kulut yhteensä , ,28 Liikevoitto , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot ,89 88,45 Muut rahoitustuotot , ,58 Korko- ja rahoitustuotot yhteensä , ,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,61-745,83 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,20 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,02 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,02 Tuloverot , ,61 Laskennallisen verovelan muutos 0,00 0,00 Tilikauden voitto , ,63 18

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1 (7) Tieto-X Oyj Pörssitiedote 3.8.2004 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2004 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 34,8 prosenttia ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja 97,0 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1 (7) Tieto-X Oyj Pörssitiedote 19.10.2004 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2004 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 33,0 prosenttia ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja 92,0 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TIETO-X:N OSAVUOSIKATSAUS

TIETO-X:N OSAVUOSIKATSAUS TIETO-X:N OSAVUOSIKATSAUS TIETO-X OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.7.2005 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2005 TIETO-X:N ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO ENNUSTEIDEN MUKAINEN - Liikevaihto oli 12,6 MEUR (2004:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.2005-31.12.2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.2005-31.12.2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.2005-31.12.2005 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 31.1.2006 klo 11.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.2005-31.12.2005 TIETO-X:N LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KASVOIVAT VIIMEISELLÄ

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000. TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk.

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000. TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk. 1(6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.7.1999-30.6.2000 TULOSKEHITYS EDELLEEN VAKAA. TULOS/OSAKE 1,70 mk. Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 1.7.1999 alkaneen 18 kuukauden mittaisen tilikauden 12 ensimmäisen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot