The Leading Component Supplier. COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The Leading Component Supplier. COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002"

Transkriptio

1 The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus

2 Componenta Oyj Osavuosikatsaus Componenta-konsernin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 47,1 Me (edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihto oli 56,3 Me). Konsernin liikevoitto oli 1,1 Me (3,8 Me) ja tulos rahoituserien jälkeen -1,0 Me (1,9 Me). Osakekohtainen tulos oli -0,06 e (0,17 e). Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 30,1 prosenttia (32,0 % ). Liikevaihdon ja voiton rahoituserien jälkeen arvioidaan paranevan vuoden toisella neljänneksellä. Konsernin tilauskanta kauden lopussa oli 28,2 Me (26,5 Me ). Markkinat Viime vuoden lopun tapahtumien vaikutus maailmantalouden kasvuun vuonna 2002 näyttää viimeaikaisten talousennusteiden perusteella jäävän pelättyä vähäisemmäksi. Investointitavaroiden kysynnän uskotaan kääntyvän nousuun vasta vuoden jälkipuoliskolla. Componentan asiakastoimialoilla epävarmuus maailmantalouden kehityssuunnasta on näkynyt alkuvuonna vaimeana kysyntänä. Jo edellisvuonna alkanut raskaiden kuorma-autojen kysynnän lasku on jatkunut Euroopassa alkuvuoden aikana. Kotimaisten koneiden ja laitteiden valmistajien komponenttien kysyntä on heikentynyt tilauskantojen supistumisen myötä. Pitkistä tilausten läpimenoajoista johtuen kysynnän mahdollinen elpyminen näkyy vasta viiveellä. Myös Euroopan työkonevalmistajien kysyntä on jatkunut vaimeana. Tämän lisäksi energiamarkkinoiden epävarmuus USA:ssa on lykännyt tuulivoimalakomponenttien toimituksia. Liikevaihto Konsernin liikevaihto oli 47,1 Me (56,3 Me). Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 28,2 Me (33,5 Me, ,5 Me). Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 75 % (74 %). Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 25 %, muut Pohjoismaat 54 %, Keski- Eurooppa 19% ja muut maat 2 %. Tulos ja rahoitus Componenta-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 1,1 Me (3,8 Me), ja tulos rahoituserien jälkeen oli -1,0 Me (1,9 Me). Tulokseen ei sisälly nettomyyntivoittoja pysyvien vastaavien myynneistä eikä myöskään muita kertaluontoisia eriä (vuonna 2001 vastaavalla jaksolla 1,0 Me). Konsernin rahoituskulut olivat 2,1 Me (1,9 Me). Konsernin nettotulos oli -0,6 Me (1,6 Me). Konsernin tulosta laskivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna selvästi pienempi myynti (-9,2 Me) sekä kertaluonteisten nettotuottojen puuttuminen. Katsauskauden aikana toteutettu enimmillään vuoteen 2009 ulottuva pääomalainajärjestely vahvistaa merkittävästi konsernin rahoitusrakennetta. Käyttämättömät pitkäaikaiset luottositoumukset olivat katsauskauden lopussa 28 Me. Konsernireservi ja pääomalainat omaan pääomaan mukaan lukien omavaraisuusaste oli 30,4 % (31,0 %). Omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan sisällyttäen oli 30,1 % (25,5 %). Valu- ja muut komponentit Valu- ja muut komponentit -liiketoimintaryhmä toimittaa asennusvalmiita valettuja ja koneistettuja komponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, energia- ja voimansiirtoteollisuudelle, koneenrakennusteollisuudelle sekä off-road- eli työkoneteollisuudelle. Valu- ja muiden komponenttien liikevaihto katsauskaudella oli 38,8 Me (45,2 Me) ja liikevoitto 1,4 Me (3,4 Me). Tilauskanta oli 22,9 Me (27,0 Me, ,0 Me). Komponenttien toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle jäivät katsauskaudella 11 % alle edellisvuoden vastaavan jakson tason. Toimitusmäärät kuorma-autosektorille pysyivät kuitenkin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tasolla. Toimitukset energia- ja voimasiirtoteollisuuden asiakkaille olivat 14 % suuremmat kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kehitykseen on vaikuttanut edelliskesänä hankittu Componenta Nisamo. Tuulivoimalakomponenttien toimitukset jäivät suunniteltua alhaisemmalle tasolle USA:n energiamarkkinoiden epävarmuuden lykättyä komponenttien toimituksia ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle. Toimitukset katsauskaudella jäivät viime vuoden viimeisen neljänneksen tasolle. Komponenttitoimitukset koneiden ja laitteiden valmistajille sekä off-road-teollisuudelle laskivat kumpikin noin viidenneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon pysyen kuitenkin viime vuoden lopun tasolla. Osa liikevaihdon pienenemisestä on seurausta Alvestan valimon tervehdyttämistoimiin liittyvistä tuoterationalisoinneista sekä Osbyn yksikön toiminnan lopettamisesta. Konsernin tulosta rasittaneessa Alvestan yksikössä rakennemuutosohjelma on saatettu loppuun. Katsauskaudella yksikön liiketulos kääntyi nousuun jääden vielä lievästi tappiolliseksi. Osbyn konepajan alasajo on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja tuotanto yksikössä loppui maaliskuussa. Tuotesiirrot Componentan muihin Ruotsin yksiköihin on pääsääntöisesti toteutettu. Toiminta Osbyssa loppuu kokonaisuudessaan toukokuussa. Osbyn yksikön alasajokustannukset kirjattiin jo Componenta-konsernin vuoden 2001 tulokseen. Hammastettujen komponenttien myynti Componenta Albinista on kasvanut odotusten mukaisesti viime vuoden lopusta ja ylittänyt edellisvuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tason. Albinissa alkuvuoden aikana toteutettu työstökoneinvestointi nostaa yksikön tuotantokapasiteettia ja tehostaa sen toimintaa. Muu liiketoiminta ja osakkuusyhtiöt Componentan muu liiketoiminta koostuu pääosin Wirsbon yksikön takomoista sekä Trarydin metallivalimosta. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 7,9 Me (8,9 Me) ja liikevoitto 0,3 Me (0,3 Me). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 5,4 Me (5,8 Me, ,6 Me). Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysynnän lasku on näkynyt

3 myös Componenta Wirsbon takeiden toimitusmäärissä, jotka ovat edellisvuoden vastaavaa jaksoa alemmat. Componenta Trarydin valmistamien alumiini- ja kuparikomponenttien kysyntä on puolestaan ollut hyvä, ja yksikön myynti on noussut edellisvuodesta. Componentan osakkuusyhtiöt ovat konserniin aiemmin kuuluneista yhtiöistä yhteistyökumppaneiden kanssa muodostettuja yrityksiä. Tammikuussa Componenta nosti omistusosuuttaan osakkuusyhtiö Thermia AB:ssä 30 prosentista 36 prosenttiin. Osakkuusyhtiöiden tulososuus Componenta-konsernin liikevoitossa oli -0,4 Me (-0,7 Me). Tulosta nosti Thermian ennakoitua parempi vuoden 2001 tulos, joka kirjautuu Componentan vuoden 2002 tulokseen. Tulosta laski Ulefos NV:n edellisvuotta huonompi tulos alkuvuonna. Investoinnit Katsauskauden tuotannollisten investointien määrä oli 1,0 Me (4,3 Me). Suurimmat tuotannolliset investointikohteet olivat Albinin ja Nisamon uudet tuotantolinjat sekä edellisvuonna aloitettu Wirsbon puristinlinjainvestointi. Tuotannollisten investointien lisäksi konserni kasvatti osuuttaan Thermia AB:ssa. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,1 Me (36,5 Me). Componenta-konsernin koko vuoden tuotannollisten investointien arvioidaan olevan enintään 7,5 Me. Osakepääoma ja osakkeet Componenta Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Componenta Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 19,2 Me. Osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Katsauskauden päättyessä Componenta Oyj:n osakkeen kurssi oli 2,38 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 2,13 euroa ja ylin kurssi 2,70 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 22,9 Me. Osakkeen suhteellinen vaihto katsauskaudella oli 2,8 % osakekannasta. Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko 0,15 euroa osakkeelta maksettiin Osakeanti- ja omien osakkeiden ostovaltuudet Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuuksia omien osakkeiden ostoon. Pääomalaina Componenta Oyj tarjosi tytäryhtiönsä Componenta Finance Oyj:n vuoden 1997 pääomalainojen haltijoille mahdollisuutta vaihtaa lainansa Componenta Oyj:n liikkeelle laskemaan uuteen pääomalainaan. Pääomalainan merkintäaika oli Tarjouksen seurauksena 99,4 % Componenta Finance Oyj:n pääomalainoista vaihdettiin Componenta Oyj:n uuteen pääomalainaan. Componenta Oyj:n liikkeelle laskeman pääomalainan määrä oli euroa ja laina-aika on Lainalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 4 % yli 12 kuukauden Euribor-koron. Lainaa lyhennetään vuosittain 10 %, ja ensimmäinen lyhennys oli Componenta Oyj:llä on lisäksi mahdollisuus lyhentää pääomalainaa vuosittain koronmaksupäivänä enemmän kuin 10 %. Componenta Finance Oyj:n pääomalainat olivat kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n hallussa maaliskuun lopussa. Toinen Componenta Finance Oyj:n pääomalainoista oli kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä, ja kaupankäynti pörssissä kyseisellä pääomalainalla lopetettiin Joulukuussa 2001 liikkeelle laskettu pääomalaina mukaan lukien Componenta Oyj:llä on tapahtuneen lyhennyksen jälkeen pääomalainoja yhteensä euroa. Hallitus ja johto Varsinaisessa yhtiökokouksessa uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Heikki Bergholm Jouko Koskisen jättäessä hallituksen. Componenta Oyj:n hallitukseen kuuluvat Olli Reenpää, Juhani Mäkinen, Heikki Bergholm, Antti Lehtonen ja Heikki Lehtonen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Olli Reenpään ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, varatoimitusjohtaja Yrjö Julin ( saakka), talousjohtaja Sirpa Koskinen, myyntijohtaja Jari Leino, tuotantoryhmä 1:n johtaja Bengt Christensson, tuotantoryhmä 2:n johtaja Lauri Huhtala, tuotantoryhmä 3:n johtaja Olli Karhunen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Tulevaisuuden näkymät Usealla teollisuuden toimialalla on käyttämätöntä kapasiteettia, mikä pienentänee teollisuuden välitöntä investointitarvetta maailmantalouden ennakoidun elpymisen toteutuessa. Mikäli ennustettu talouskasvu toteutuu ja teollisuuden käyntiasteet nousevat, kone- ja laiteinvestoinnit kasvanevat vuoden loppua kohden. Odotetun talouskasvun elpymisen vaikutukset Componentan asiakastoimialoille ajoittunevat vuoden jälkipuoliskolle. Componentan tilauskertymissä ja tilauskannoissa on näkynyt nousua vuodenvaihteen tasoista, etenkin raskas ajoneuvo sekä energia- ja voimansiirtotoimialoilla. Raskaan ajoneuvoteollisuuden kysynnän uskotaan vuonna 2002 pienenevän. Pohjoismaisen koneenrakennusteollisuuden tuotannon oletetaan supistuvan vuonna 2002 edellisvuoteen verrattuna huolimatta vuoden jälkipuoliskolle ennakoidusta kysynnän elpymisestä. Tuulivoimalarakentamisen kasvun arvioidaan palautuvan vuoden toisella neljänneksellä aiemmalle kasvu-uralle. Tilauskannan ja toteutuneen tilauskertymän perustella Componenta-konsernin vuoden toisen neljänneksen liikevaihdon ja tuloksen uskotaan paranevan vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Helsinki COMPONENTA OYJ Hallitus

4 Componenta-konserni Tuloslaskelma, M Liikevaihto 47,1 56,3 193,8 Liiketoiminnan muut tuotot (* 0,1 2,3 4,1 Osuus osakkuusyhtiöden tuloksesta -0,4-0,7-0,5 Liiketoiminnan kulut 42,9 52,0 184,1 Poistot ja arvonalenemiset 3,1 2,8 17,3 Konsernireservin tuloutus -0,2-0,7-12,3 Liikevoitto 1,1 3,8 8,3 % liikevaihdosta 2,2 6,7 4,3 Rahoitustuotot ja kulut -2,1-1,9-6,0 Voitto rahoituserien jälkeen -1,0 1,9 2,3 % liikevaihdosta -2,2 3,4 1,2 Verot 0,5-0,3 5,0 Vähemmistöosuus ja muuntoerot 0,0 0,0 0,0 Tilikauden voitto -0,6 1,6 7,4 (* sisältää liiketoiminnan myyntivoittoja vuonna 2001 Tase, M Vastaavaa Pysyvät vastaavat 151,1 150,2 151,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 20,1 22,8 20,5 Saamiset 50,5 56,9 42,8 Rahoitusarvopaperit 0,0 1,2 0,0 Rahat ja pankkisaamiset 1,5 5,3 1,7 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 72,0 86,2 65,1 Vastaavaa yhteensä 223,1 236,3 216,5 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 19,2 19,2 19,2 Muu oma pääoma 17,2 13,5 19,2 Pääomalainat 28,6 22,7 28,7 Oma pääoma yhteensä 65,0 55,4 67,1 Vähemmistöosuus 2,1 4,8 2,1 Konsernireservi 0,6 13,2 0,7 Pakolliset varaukset 0,9 0,0 2,0 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Korolliset velat 75,4 74,9 80,0 Korottomat velat 0,0 3,6 0,0 Lyhytaikainen vieras pääoma Korolliset velat 46,3 45,8 34,1 Korottomat velat 32,8 38,8 30,4 Vieras pääoma yhteensä 154,5 163,0 144,6 Vastattavaa yhteensä 223,1 236,3 216,5

5 Tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 17,3 15,8 18,7 Omavaraisuusaste, %, pääomalaina ja konsernireservi omana pääomana 30,4 31,0 32,3 Tulos/osake, -0,06 0,17 0,77 Oma pääoma/osake, 3,79 3,40 4,00 Korolliset nettovelat, M 113,5 106,5 105,3 Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, M 142,0 129,2 134,0 Net gearing, %, pääomalaina ja konsernireservi omana pääomana 167,5 145,3 150,6 Net gearing, %, pääomalaina velkana 368,5 345,3 330,5 Tilauskanta, M 28,2 33,5 26,5 Bruttoinvestoinnit, M 2,1 36,5(* 53,1(* Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 4,5 64,8 27,4 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 75,0 74,0 72,0 Vastuusitoumukset, M 50,7 74,3(** 51,1 (* Vuoden 2001 bruttoinvestoinnit sisälsivät Componenta Finance Oyj:n osakkeiden hankinnnan. (** Maaliskuun 2001 vastuusitoumukset sisälsivät pantattuja Componenta Finance Oyj:n osakkeita 31,8 Me, jotka oli pantattu 2 Me:n velan vakuudeksi. Johdannaisinstrumentit, M Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 18,0 0,1 32,3 0,1 27,2 0,1 Futuurisopimukset - - 4,8 0,0 - - Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 39,6-0,6 46,5 0,2 47,1-1,0 Valuutanvaihtosopimukset ,6 0,0 Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernin valuutta- ja korkoriskien suojaamiseen SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Osakkaan nimi Osakkeet Osuus % äänivallasta 1 Lehtonen Heikki ,29 Lehtonen Heikki Helsingin Santapaperi Oy Oy Högfors-Trading Ab Etra Invest Oy ,05 3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,76 4 Sampo-ryhmä ,55 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo If Vahinkovakuutusyhtiö Erikoissijoitusrahasto Phalanx ,94 6 Lehtonen Anna-Maria ,86 7 Inkinen Simo-Pekka ,57 8 Kuntien Eläkevakuutus ,56 9 Lehtonen Yrjö M ,36 10 Metalliteollisuuden Keskusliitto ,31 11 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland ,31 12 Sijoitusrahasto Alfred Berg Portfolio ,27 13 Vakuutusosakeyhtiö Suomi ,21 14 Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimal ,19 15 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Capital ,03 16 Muut osakkaat ,74 Yhteensä ,00 Hallituksen jäsenten omistusosuus on 40,1 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Hallituksen jäsenten osuus optioista on 13,0 %. Jos kaikki optiot konvertoidaan osakkeiksi, hallituksen jäsenten omistusosuus muuttuu 38,6 %:iin.

6 Componenta-konsernin kehitys COMPONENTA-KONSERNIN KEHITYS RYHMITTÄIN (M ) Liikevaihto Valu- ja muut komponentit 38,8 45,2 158,4 Muu liiketoiminta 7,9 8,9 30,6 Myydyt liiketoiminnot - 1,8 3,2 Muut ja sisäiset 0,4 0,4 1,6 Componenta-konserni yhteensä 47,1 56,3 193,8 Liikevoitto Valu- ja muut komponentit 1,4 3,4 7,1 Muu liiketoiminta 0,3 0,3 0,4 Myydyt liiketoiminnot - -0,2-0,3 Muut ja sisäiset -0,6 0,3 1,1 Componenta-konserni yhteensä 1,1 3,8 8,3 Tilauskanta Valu- ja muut komponentit 22,9 27,0 22,0 Muu liiketoiminta 5,4 5,8 4,6 Myydyt liiketoiminnot - 0,8 - Muut ja sisäiset -0,1-0,1-0,1 Componenta-konserni yhteensä 28,2 33,5 26,5 KONSERNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN (M ) 1-3/ / / / /2001 Liikevaihto 47,1 46,2 39,8 51,5 56,3 Liikevoitto 1,1 1,1-0,6 4,0 3,8 Nettorahoituskulut -2,1-0,6-1,8-1,7-1,9 Tulos rahoituserien jälkeen -1,0 0,6-2,5 2,3 1,9 LIIKETOIMINTARYHMIEN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN (M ) Liikevaihto 1-3/ / / / /2001 Valu- ja muut komponentit 38,8 38,5 33,1 41,6 45,2 Muu liiketoiminta 7,9 7,2 6,3 8,2 8,9 Myydyt liiketoiminnot - - 0,1 1,3 1,8 Muut ja sisäiset 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 Componenta-konserni yhteensä 47,1 46,2 39,8 51,5 56,3 Liikevoitto 1-3/ / / / /2001 Valu- ja muut komponentit 1,4 1,1-0,3 2,9 3,4 Muu liiketoiminta 0,3-0,1 0,0 0,2 0,3 Myydyt liiketoiminnot - -0,4 0,0 0,3-0,2 Muut ja sisäiset -0,6 0,5-0,3 0,6 0,3 Componenta-konserni yhteensä 1,1 1,1-0,6 4,0 3,8 Tilauskanta Valu- ja muut komponentit 22,9 22,0 26,3 25,9 27,0 Muu liiketoiminta 5,4 4,6 5,6 5,2 5,8 Myydyt liiketoiminnot ,8 Muut ja sisäiset -0,1-0,1-0,2-0,1-0,1 Componenta-konserni yhteensä 28,2 26,5 31,7 31,0 33,5 COMPONENTA OYJ World Trade Center, Aleksanterinkatu 17 PL 1132, Helsinki Puhelin (09) Telefax (09)

tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me).

tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me). COMPONENTA Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Liikevaihto katsauskaudella oli 328,6 Me (308,5 Me). Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 11,4 %. Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

The Leading Component Supplier COMPONENTA 2001

The Leading Component Supplier COMPONENTA 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA 2001 > Sisältö COMPONENTA LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 > > > PALVELEVA COMPONENTA 4 COMPONENTAN RATKAISUT 6 MUU LIIKETOIMINTA JA OSAKKUUSYHTIÖT 10 OSAAMINEN

Lisätiedot

COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014

COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014 COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014 1 Tilikauden operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto parani edellisvuodesta liikevaihdon laskusta huolimatta Tammi - joulukuu 2014

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions Vuosikertomus 2004 Casting Future Solutions Componenta Oyj Vuosikertomus 2004 Componenta lyhyesti Componenta lyhyesti Componenta on sitoutunut jatkuvaan laadun parantamiseen koko toiminnassaan. Tuotannon

Lisätiedot

Casting Future Solutions

Casting Future Solutions Vuosikertomus 2005 Casting Future Solutions Componenta lyhyesti Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, joka valmistaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä, asennusvalmiita

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

TilinpääTöS HalliTukSen ToiminTakerTomuS 2012 Toiminnan tehostamisohjelma 2012-2014 Componentan toimintaympäristön ja

TilinpääTöS HalliTukSen ToiminTakerTomuS 2012 Toiminnan tehostamisohjelma 2012-2014 Componentan toimintaympäristön ja T I L I N P Ä Ä T Ö S 2012 Sisältö 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 6 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12. 7 Konsernin tase 31.12. 8 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.-31.12. 8 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 UPM-KYMMENE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 Vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia ja kertaluonteisia eriä oli 835 (1 12/2001: 1 113) miljoonaa euroa. Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä oli 2,25 (1 12/2001:

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 21.10.2013 Componenta Tuloslaskelma Me Q3 2013 Q3 2012 Muutos Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Muutos Tilauskanta 83,6 86,7-4 % 83,6

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

1 Citycon. C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

1 Citycon. C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 1 Citycon C I T Y C O N3Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon on Suomen suurin vähittäiskaupan toimitiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Cityconin toiminta keskittyy Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: 1 (15) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011 Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti,

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1

1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 1.1. 31.3.2008 Osavuosikatsaus Q1 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Liikevaihto oli 27,2 (31,4) miljoonaa euroa jääden 13,4% vertailuvuodesta Liiketulos oli 0,9 (2,8) miljoonaa euroa jääden 68,5%

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen. 1 (13) SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4 Liikevoitto, milj. e 3,2-0,6-4,8 Katsauskauden

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Citycon 1.1. 31.3.2002 2

Toimintaympäristö. Citycon 1.1. 31.3.2002 2 osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Citycon Oyj on Suomen johtava pörssinoteerattu vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistö sijoitusyhtiö. Cityconin toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle ja Suomen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7)

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Citycon-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2002 oli 4,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Julkaistu: 2004-01-28 13:00:21 CET Teleste Oyj - neljännesvuosikatsaus TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Teleste

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot