Kauppala ( ) entinen Osuusliike Työnvoiman liike- ja asuinrakennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppala (420-416-3-6) entinen Osuusliike Työnvoiman liike- ja asuinrakennus"

Transkriptio

1 RAKENNUSINVENTOINTI Kauppala ( ) entinen Osuusliike Työnvoiman liike- ja asuinrakennus Selvitystyö Ahola, FM Teija Ahola Tilaaja: Sulkavan Palvelut Oy Raportti Laadittu asemakaavan lähtöaineistoksi Kaavasuunnittelija: Sulkavan Palvelut Oy, DI Simo Kaksonen

2 RAKENNUSINVENTOINNIN TYÖKERTOMUS Perustiedot Inventointikohteena oli Kauppala -niminen kiinteistö Rno Leppävirran kirkonkylässä, osoitteessa Leppävirrantie 24. Inventonti tehtiin asemakaavamuutoksen tausta-aineistoksi ilman kulttuuriympäristöselvitystä. Kohderakennuksesta ei ollut käytettävissä aikaisempaa inventointia. Inventointi sisältää perustiedot rakennuksen ja rakennuspaikan historiasta sekä rakennuksen visuaalisista ja fyysisistä ominaispiirteistä. Inventointietojen raportoinnissa lähtökohtana on kootun tiedon alkuperän ja sen pohjalta tehdyn arviointiprosessin tarkistettavuus. Rakennusinventoinnin teki FM Teija Ahola Selvitystyö Aholasta. Inventoinnin tilaajana oli DI Simo Kaksonen Sulkavan Palvelut Oy:stä. Toteutus Inventonti tehtiin helmikuussa, ja raportti luovutettiin Rakennuksen nykytilasta raportoidut tiedot perustuvat paikan päällä tehtyihin havaintoihin, talotekniikan osalta osittain myös olemassa olevaan kuntoselvitykseen. Kohdetarkastus tehtiin yhden päivän aikana helmikuussa Sen yhteydessä rakennus myös valokuvattiin. Käytetyt kirjalliset lähteet, kartat ja valokuvat löytyvät inventointilomakkeelta, samoin tiedot haastatelluista henkilöistä. Johtopäätökset inventoidun rakennuksen historiallisista ja ympäristöllisistä arvoista perustuvat inventointilomakkeella esitettyihin tietoihin. Aineistot Luovutettu tilaajalle työkertomus ja inventointilomake (excel, pdf) ja digitaaliset valokuvat (jpg)

3 KOHDEKARTAT Kauppalan tontti merkitty karttoihin punaisella renkaalla. Opaskartta Voimassa oleva asemakaava (1983). Valkakunnallisesti arvokkaan kirkkoympäristön aluerajaus. Lähde: RKY 2009, Museovirasto

4 RAKENNUSINVENTOINTI I N V E N T O I N T I L O M A K E 2013 Inventointi tehty asemakaavatyön lähtöaineistoksi. K O H D E T I E D O T Yksikkö_id 1 Tunnus: Rno: 3:6 Kunta Leppävirta Kunta nro: 420 Kylä: Leppävirta Kylä nro: 416 Peruskartta NIMI Tyyppi Leppävirrantie 24 / Kirkkokaari KAUPPALA liike-elämä; asuminen Tarkenne: entinen osuusliike Kaavat Asemakaavan muutos, lh ; Kirkonseudun ja sen ympäristön osayleiskaavakartta, kv (osin oikeusvaikutteinen) I N V E N T O I N T I P E R U S T E Maakuntakaava Valintaperuste Selvitystyö Ahola Sisältyy Pohjois-Savon maakuntakaavan kulttuuriympäristöinventointiin kohdenimellä: luvun kauppa. Maisemalliset arvot: Kauppala on yksi ydinkeskustan neljästä vanhasta liikerakennuksesta, jotka ovat taajamakuvassa merkityksellisiä sekä selkeää katutilaa että kirkonkylämäistä pienipiirteisyyttä luovina rakennuksina. Kauppalan todetaan olevan myös 1950-luvulle tyypillinen kauppaliike. Historia: maankäyttö toiminta rakentaminen Kauppalan tontilla on harjoitettu liiketoimintaa ainakin 1900-luvun alkuvuosilta ellei jo luvun loppupuolelta lähtien. Tontti on aikanaan kuulunut Vokkolan kartanon maihin. Tontti osoitettiin kirkonkylän ensimmäisessä vahvistetussa asemakaavassa (lh ) yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK II); asemakaavassa katujen ja rakentamisen mittakaavaa ohjattiin ajan hengen mukaisesti, lähtökohtina sujuva autoliikenne ja avokorttelit. Kauppalan tontilla sijainnut rakennus jäi saman muotoisen, mutta isomman rakennusalan sisään. Nykyinen Siwa on rakennettu lääninhallituksen maaliskuussa 1971 myöntämällä poikkeusluvalla (poikkeama kv:n hyväksymästä asemakaavasta). Viimeisessä Kauppalaa koskevassa asemakaavamuutoksessa tontin pääkäyttötarkoitus AL eli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, suurin sallittu kerrosluku II. Valokuvassa vuodelta 1908 näkyy Kauppalan tontilla, kirkolle vievän tien reunassa, puinen vinkkelirakennus, jossa on päreillä katettu harjakatto, vaakalaudoitetut julkisivut levein nurkkalaudoin ja korkein jalkalistoin sekä kuusiruutuiset T-ikkunat. Kuvatiedoissa kerrotaan, että rakennuksessa toimi Taavetti Ahvenisen kauppa. Aivan taloa vastapäätä näkyy P. Kansasen kauppahuone suurine makasiineineen. Leppävirran Osuuskaupan talo sijaitsi näihin aikoihin nykyisen Savonkadun varrella. Ahvenisen omistuksessa nykyinen Kauppalan tontti oli ainakin vielä vuonna 1918 (Lindbergin laatima kartta), todennäköisesti pidempäänkin. Leppävirralla osuuskauppatoiminta alkoi 1907; tuolloin Suomessa oli jo lähes 380 toimivaa osuuskauppaa. Osuustoiminnallinen yritys sai nimen Alku r.l., ja ensimmäinen myymälä rakennettiin purkutavarasta kirkonkylään torppari Krögerin maalle. Vuonna 1917 Alku r.l liittyi jäseneksi Suomen Osuustukkukauppaan (OTK), ja vuonna 1921 se yhdistyi varkautelaisen Osuusliike Työnvoiman kanssa. Pula-ajan jälkeisen vahvan kehityksen kauden katkaisi sota, ja siitä seurannut työvoiman ja rakennustarvikkeiden puute esti myymäläverkon laajentamisen, mutta tonttikapasiteettia kasvatettiin. Näihin aikoihin osuuslike osti mm. Ahvenisen tontin Leppävirran kirkolta. Tälle Kauppala -nimiselle tontille rakennettiin vuonna 1945 ajanmukainen liiketalo, jonka alakertaan tuli osuusliikeen tilat ja yläkertaan asuntoja, ravintola Solansuu ja matkustajakoti. Koska liiketalo on hirsirunkoinen ja sen sijainti on aivan sama kuin vanhalla Ahvenisen vinkkelitalolla, on rakentamisessa todennäköisesti hyödynnetty vanhan kauppatalon hirsirunkoa, mutta muulta osin saneeraus käsitti rakennuksen kokonaisvaltaisen perusparantamisen ja uudistamisen. Vuonna 1961 liiketalossa tehtiin sisätilamuutoksia. Lisärakentaminen toteutettiin vuonna Osuusliike Työnvoima vietti 75-vuotisjuhlat 1982 ja sen jälkeen sulautui Keskusosuusliike OTK:hon. OTK:sta muotoutui E-osuuskunta Eka. Siwasta tuli valtakunnallinen ketju vuonna Osuusliike Työvoiman useista Leppävirralle perustetuista myymälöistä oli 1990-luvun lopulla jäljellä vain kirkonkylän myymälä eli nykyinen Lepävirran Siwa.

5 Kuvaus: rakennus ympäristö Kauppala sijaitsee kirkonkylän keskustaan jyrkkää mäkeä nousevan Leppävirrantien ja Kirkkopuistoa kiertävän Kirkkokaaren kulmatontilla, hieman vinossa edelliseen nähden. Katuverkko on uudistunut tontin ympärillä, mikä selittää rakennuksen sijainnin. Ennen tie kaartui talon editse kaakkoon (jäljellä kevyenliikenteenväylänä), ja sitä reunustivat puurakennukset. Tien nykyinen linjaus on toteutettu vuoden 1971 asemakaavan mukaisesti. Kirkkokaari on siirretty kulkevaksi nykyiselle paikalleen, aivan talon viereen, vuonna 1983 laaditun asemakaavamuutoksen myötä. Leppävirran ydinkeskustan liikerakennuskanta on uudistunut voimakkaasti 1900-luvun toisen puoliskon aikana. Kirkon luoteispuolella, liikenteenjakajan ympäristössä on muutamia yksittäisiä rakennuksia osoittamassa kaupallisen toiminnan/asutuksen historiallista jatkuvuutta, kuten risteyksen laidalla sijaitseva Huotarin Hotellirakennus, sittemmin Pikabaarina tunnettu aumakattoinen puutalo (1930) sekä Vanha Hännilän puutalo 1800-luvulta. Kirkkokaaren varrelta löytyy entinen puukanttorila (n. 1913), joka alun perin toimi yksityisenä asuin- ja liikerakennuksena (Ville Koposen kirjakauppa). Kauppalan kanssa samalta aikakaudelta olevaa rakennuskantaa on etenkin kirkon kaakkoispuolella. Kotiseutumuseon kulmilla on katunäkymässä hetkellisesti juuri 1900-luvun keskivaiheen rakentamisesta syntynyttä pikkukaupunkimaista mittakaavaa ja rakennetun ympäristön eheyttä. R A K E N N U S T I E D O T Nyk. käyttö Alkup.käyttö Pohjamuoto Tilat Rakennusaika Suunnittelija Laajennukset Korjausvuodet Perustus Sokkeli Runko Kauppalan vanha osa on luvulle tyypillinen kaksikerroksinen, harjakattoinen, julkisivuiltaan rapattu asuinliikerakennus, jonka aikanaan moderni julkisivusommittelu myötäili funktionaaliseen tyyliin rakennuksen tilaohjelmaa (mm. alakerran isot yhtenäiset näyteikkunat, asuntokerroksen pienet ikkunat). Pitkälti samankaltaisen talon Työnvoima rakennutti pari vuotta myöhemmin mm. Rantasalmelle. Entinen osuusliikerakennus on säilyttänyt 1940-luvulle palautuvan ulkoasunsa, lukuun ottamatta vaikutuksia, jotka jatkoksi rakennettu myymälärakennus on tuonut. Ovissa ja ikkunoissa näkyy myös uusimisen yhteydessä tulleita materiaali/tyylimuutoksia (mm. alumiinipintaiset ulkopokat). Alakerran liiketiloja ei kalustus- ja pintaremonttien jälkeen voi luonnehtia hyvin rakennusaikaansa edustaviksi. Vanhan osan jatkona on Leppävirrantien suuntainen, 1970-luvun alussa rakennettu "laatikkomyymälä", jossa nykyään toimii päivittäistavaraliike Siwa. Rakennukseen tehtiin pieniä julkisivumuutoksia Rakennuksessa on loiva pulpetti tasapäädyin (alkup. tasakatto), kaksikertaiset puhtaaksimuuratut tiiliseinät, betoniperustus (anturat, laata). Sokkeli on näkyviltä osin betonia tai alumiinilevyä. Julkisivuissa on tiiltä ja profiilipeltiä. Vaakalaudoitetut "räystäsotsat" on korvattu raskailla katoksilla. Kylmävarastossa on puurunko. Viereisellä tontilla sijainnut K-market Super Monni tuhoutui tulipalossa heinäkuussa Kauppiaiden asuinrakennuksena oleva tiilitalo sijaitsee kyseisen tontin kirkonpuoleiselle reunalla. VANHA OSA erikoiskauppa; Kangas-Kaarina ja parturi-kampaamo Raija; yläkerrassa asuntoja * laajennusosassa Siwa yksityinen kauppaliike; osuusliike; ravitsemusliike; majatalo; asuminen / 1960-luvun alussa alakerran osuusliikkeessä oli rauta-, talous-, kemikalio-, trikoo-, kangas-, siirtomaa-, maito-, leipä- ja lihaosastot. vinkkeli (L) (vanhaosa) alakerrassa 2 liikehuoneistoa, yläkerrassa 3 asuinhuoneistoa a) 1900-l ap (hirsirunko); b) (uudistus, nykyinen hahmo) a) ei tiedossa: b) KK:n Rakennusosasto (oletus) 1971 (laajennus: market) suunnittelijana KK:n Arkkitehtiosasto ; 1971; betoni; kellarissa maavarainen betoni (vanhassa talossa oli kivijalka) näkyviltä osin betoni, profiililevy hirsi (lamasalvos) / väliseinät hirsi- ja lautarakenteisia/ kellarissa maalatut tiiliseinät Julkisivut Ikkunat Erityispiirre rappaus ja maalaus liiketilat: kaksinkertaiset isot jaottomat näyteikkunat kulmaraudoin (1940-l) huoneistot: kaksinkertaiset sisäänaukeavat keski-/kaksijakoiset (uudet) (porrashuoneet ikkunat alkuperäisiä) kapealla korokekehyksellä rajattu liiketilojen ikkuna- ja ovivyöhyke, jossa pystytuet viistetty ja ikkunoiden välit pystypaneloitu

6 Ulko-ovet etufasadissa ikkunallisia ovia, joissa metallinen potkulevy ja musta pystyvedin; kivinen porrasaskelma * takaoven edessä betonipilareille perustettu lastaussilta Parveke Kattorakenne Kattomuoto Erityispiirre Kate Väritys Vesi/viemäri Lämmitysjärjestelmä Ilmastointi Sähköt yksi ovi vaihdettu uuteen stadardioveen; sivuovet pystypaneeliovia rautapalkkien varaan tehty puuparveke laudoitetulla kaideseinällä, metallinen keskipilarinen kierreporraselementti puiset kattotuolit harja- ja aumakatto päätyjen sisäänkääntyvät räystäät (kissanpenkit; vinkkelin aumakatto pelti vaal.keltainen (s), valkoinen (I), vihreä (k), ruskea (o) on kaukolämpö/vesikiertopatterit (ollut öljylämmitys, kellarissa kattilahuone) koneellinen (osittainen poistoilmanvaihtojärjestelmä) on Arvopiirteet Muutoshistoria 1940-luku , l 1940-luku: kokonaishahmo, kattomuoto kissanpenkkeineen, päätyjen piilossa olevat pyöreät ikkunat, julkisivujen roiskerappaus, julkisivujen tyyli etenkin ikkuna- ja oviaukotus ja niiden kehystystapa, vanhasta puurakennuksesta on jäljellä hirsirunko, muutoin rakennus on kokonaisvaltaisesti uudistettu/uudelleenrakennettu 1940-luvun puolivälissä. myymälän kalustomuutoksia ( ); ulko-ovet on saatettu uusia 1970-luvun alussa; toinen alakerran liiketilojen ovista poistettu käytöstä (viim. 1984). ullakkopäätyjen pyöröikkunat peitetty ritiliköllä; huoneistojen ikkunat vaihdettu vanha tyyli säilyttäen; kampaamon ovi uudistettu malliltaan; kiviportaat olivat ennen korkeammat (etupihan korko on muuttunut) L Ä H T E E T Raportit Kirjalliset Rekisterit Arkistot Suulliset Inventoija Tallentaja Muu aineisto: Ei ole aikaisempia perustason rakennusinventointitietoja; SIWA, toimipaikkanro Kuntoarvioraportti. Insinööritoimisto Raksystems Oy. Tarkastuspäiväys Tilaaja Tradek; Leppävirta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Leppävirran kunta. Moniste; Hovi, Olavi, Leppävirran historia. osa II; Leppävirran kirja. JYY:n kotiseutusarja n:o ; Mäkinen, Eikka, Osuusliike Työnvoima ; Varkauden lehti , artikkeli Työnvoiman rippeet (Antti Aho); Lähikauppa Oy. Eka ja Tradeka-yhtymä Kuntanäyttely: Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR) Leppävirran kotiseutumuseo: Kartta Leppävirran kirkonkylän ja lähiseudun asunnoista. Tehnyt vuonna 1918 Ivar Lindberg, maanmittari Leppävirran kotiseutumuseon valokuvakokoelma: 1908 ja n valokuvat kirkonkylästä kuva kirkon tornista Kansallisarkisto: Pitäjänkartta, 1846 Leppävirran kunta: Asemakaavakartta. vahv. lh ; Rakennusluvat/poikkeusluvat: Kauppala, 1961; 1971; 1984 [Suomen arkkitehtuurimuseo: Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) ry:n piirustuskokoelma ei sisältynyt Leppävirran kirkonkylän Työvoiman liikerakennuksen piirustuksia.] Hannele Mäkelä; Jyrki ja Antero Monni; Heimo Pöllänen Teija Ahola, Selvitystyö Ahola Pvm: Teija Ahola, Selvitystyö Ahola Pvm: Digitaaliset valokuvat 60 kpl luovutettu tilaajalle.

7 A R V O T E K I J Ä T 2013 Historialliset (H, RH) Kauppala edustaa viime sotien jälkeiselle ajalle tyypillisessä ulkomuodossaan OTK:laisen osuusliikkeen rakennusperintöä 1940-luvulta (RH: tyypillisyys, edustavuus). Varkautelaisen Osuusliike Työnvoiman sivumyymälän kaksikerroksinen rapattu liike- ja asuinrakennus on suunniteltu mitä ilmeisemmin KK:n Rakennusosastolla. Samankaltaisia eri tahojen suunnittelemia ja rakennuttamia myymälärakennuksia löytyi ennen lähes jokaisesta kirkonkylästä. Leppävirralla rakennuksen erikoisuutena on aikaisemmilta vuosikymmeniltä periytyvät klassistiset aiheet, kuten päätyjen ulkonurkkien nk. kissanpenkit sekä vinkkelin aumakatto. Talon runkomateriaalista sekä sijainnista ja hahmosta päätellen on mahdollista, että rakentamisessa on hyödynnetty paikalla olleen vanhan, yksikerroksisen kauppatalon hirsirunkoa. Ympäristölliset (M) Vähintäänkin hieman yli 100 vuotta liiketonttina ollut rakennuspaikka on kirkonkylän vanhaa ydinkeskustaa nykyisen kirkkopuiston äärellä, keskustan sisääntuloväylän varrella. Tontilla oleva 1940-luvun liiketalo mukailee pääkadun (Leppävirrantien) vanhaa linjausta, joka rakennuksen ja kirkon välillä on käytössä enää kevyenliikenteen väylänä. Avaran ja laajan puistoalueen reunalla sijaitsevan talon lähiympäristössä on pääasiassa sitä nuorempaa rakennuskantaa. Saman aikakauden kaksikerroksiset liikerakennukset muodostavat yhtenäistä ja mittakaavallisesti miellyttävää katutilaa kirkkopuiston toiselle puolelle, Savonkadun ja Suomalanpurontien risteykseen. VALOKUVIA T. Ahola 2013/02 Osuusliike Työnvoiman talo Kauppalan tontilla, kuvattu 1950-luvun jälkipuolella. Lähde: Osuusliike Työnvoiman 50-vuotis historiikki (1957).

8 Sama rakennus ja sen jatkeena oleva 1970-luvun alun myymälärakennus vuonna Julkisivu Kirkkokaaren ja kirkkopuiston sekä paikoitusalueen suuntaan. Sisäpiha.

9 Alakerran pääfasadin ikkunavyöhykettä. Porrashuone. Alakerran liikehuoneisto (Kangas-Kaarina). Ullakko ja kattotuolirakenteita 1940-luvulta.

10 Kauppala näkyy kirkkopuiston takana, kuvassa keskellä. Kauppala kuvattuna Kirkkokaaren puolelta. Kauppala sijaitsee keskustan sisääntuloväylän varrella. Kuva GoogleMaps 2009

11 KARTTASARJA LIITE 1 (Kauppalan tontin sijainti merkitty punaisella nuolella) Pitäjänkartta, Kansallisarkisto. N: 3 KUVA: Kauppalan tontti on kuulunut Vokkilan nro 3 maihin. Kirkko (kirkonkylän symbolina) on merkitty kantatalojen rajalinjoista ja tiestä päätellen edellisen kirkon paikalle. Nykyinen kirkko valmistui kartan laatimisen aikaan 1846, mutta kartta perustuvaa vanhempaan aineistoon. Kartta Leppävirran kirkonkylän ja lähiseudun asunnoista. Tehnyt vuonna 1918 Ivar Lindberg, maanmittari. Leppävirran kotiseutumuseo. (pientä ristiriitaisuutta kartan ja valokuvien välillä) KUVA: Kauppalan tontilla liiketoiminta alkoi yksityisenä ja muuttui osuustoiminnalliseksi vasta hieman ennen viime sotia. T. Ahvenisen kauppa on merkitty karttaan nro:lla 2. Kirkonkylän yritykset keskittyivät Kuopion maantieltä sekä meijerirannasta tulevien teiden varsille, kuten sähkölaitos (1), V. Koposen kirjakauppa (a), Säästöpankki (4), P. Kansasen kauppahuone (3), Puhelinkeskusasema (22), Leppävirran Osuuskauppa l. Alku r.y. (5), A.V. Kansasen kauppa (9), R. Huotarin talo (91), Talousosuuskauppa (10) ja Kuntahuone (11).

12 Ote 1908 otetusta valokuvasta / Leppävirran kotiseutumuseo, kuva: Ville Koponen. KUVA: Etualalla T. Ahvenisen yksikerroksinen kaupparakennus sekä vanhaa kirkon suuntaan vievää tietä. Ahvenisen takana vanha säästöpankki ja puiden taakse jäävä P. Kansasen kauppahuone. Ote n otetusta kuvasta. Leppävirran kotiseutumuseo, nro 230. KUVA: Etualalla T. Ahvenisen yksikerroksinen harjakattoinen lautavuorattu kaupparakennus. Kuva 1977 Leppävirtalehti. Leppävirran kotiseutuarkisto, 907:590 KUVA: Etualalla vasemmalla, T. Ahvenisen puutalon paikalla, näkyy Osuusliike Työnvoiman kaksikerroksista rakennusta (Kauppala), toisella puolen P. Kansasen kauppatalo. Leppävirrantie on perusparannettu ja linjattu uudelleen.

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi

Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi Liite 1 Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi pääas. kunta: pääas. kylä: laji: tyyppi: arvotus: Joutsa Jousa ei määritelty kyläympäristö valtakunnallisesti arvokas Joutsan Jousitien

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola Lohilahti Lohikoski osayleiskaava 2011 SULKAVA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava RAPORTTI 12.12.2011 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella

Parikkalan kunta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi Uukuniemen yleiskaava-alueella 82136257 9.1.2013 Parikkalan kunta Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten inventointi

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Putikon asemakaavan päivitys

Putikon asemakaavan päivitys Selvitystyö Ahola PUNKAHARJU 2013 PUNKAHARJU Putikon asemakaavan päivitys Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 31.1.2013 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja: Punkaharjun kunta SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007

Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Pihtiputaan rakennuskulttuurin täydennysinventointilomake Kohdekortti 001 Keski-Suomen museo 2007 Kohde: Heinäjoen vanha maantiesilta Kohdekuva: Osoite: Rekisteri nro: Omistaja / os./puh: Lyhyt kuvaus:

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot kunta: Jyväskylä kylä: Jyväskylä kiinteistötunnus: 20-47-1 sijainti: Huhta 1, 40340 Jyväskylä / PL 1, 40341 Jyväskylä tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite: 1958 / 1968

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusperintöselvitys LUONNOS 08.09.2009 - Kohteet

Nurmijärven rakennusperintöselvitys LUONNOS 08.09.2009 - Kohteet Nurmijärven rakennusperintöselvitys LUONNOS 08.09.2009 - Kohteet 1 Kuoppamäki Metsäkyläntie 36, 01800 Klaukkala Korkean sokkelin omaava, jyrkkäharjakattoinen asuinrakennus Metsäkylän maisemassa puutarhaisella

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS SELVITYSTYÖ AHOLA RISTIINA Kulttuuriympäristöselvitys 2011 RISTIINA Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Raportti 18.10.2011 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola Mikkeli

Lisätiedot

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21.

LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG Finnish Consulting Group Oy Raaseporin kaupunki BILLNÄSIN TEOLLISUUSTILOJEN SISÄTILOJEN SUOJELUTARVESELVITYS -12684 LUONNOS 12.10.2011, päivitetty 25.10. liitekartat 1 ja 2, korj. T7, kuvat T21. FCG

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Liite 7 Kulttuuriympäristön suojelu 137-P14421 FCG Liite 7, kulttuuriympäristön suojelu I 137-P14421 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys 1 Sisällysluettelo: Johdanto 6 Kulttuuriympäristö kaavoituksessa 8 Yleiskaava 10 Asemakaava 10 Iisalmi 13 Haukiniemenkadun

Lisätiedot

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Kulttuuriympäristöpalvelut Viitasaaren kaupunki KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Maatiloja ja kouluja rantamaisemissa Kulttuuriympäristöpalvelut Maatiloja

Lisätiedot

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi

POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi POHJOLANKATU 25 Rakennusinventointi Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Anna Lyyra Seppänen 2006 Sisältö JOHDANTO 1 RAKENNUSHISTORIAA 1 2 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OMINAISPIIRTEET 3 2.1 Suhde

Lisätiedot

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01

Myllykosken. tehtaan RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 040 5955980 info@acad.fi @ Myllykosken tehtaan aitojen ulkopuoliset rakennukset RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS ARKKITEHTISUUNNITTELU ARCADE OY TYONUMERO: 13-22-01 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

PÄSSINMÄEN RAKENNUSINVENTOINTI

PÄSSINMÄEN RAKENNUSINVENTOINTI PÄSSINMÄEN RAKENNUSINVENTOINTI Valkeakosken kaupunkisuunnittelu 2013 Yleistä alueen aikakaudesta ja tyypillisistä piirteistä Pässinmäki on alun perin vapaasti muodostunutta työläisasuinaluetta, joka on

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

3. Kohde. 5. Kaup. osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi

3. Kohde. 5. Kaup. osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO 1. Lääni 2. Kunta 4. Kylä/Rekisterinumero Lapväärtti/ 2:23 7. Peruskartta/Koordinaatit 1232 08 / X=6 905 906, Y=529 106 10. RAKENNUKSEN KUVAUS Rakennus n:o Nyk.

Lisätiedot

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo

Lohjan rakennetun. inventointiluettelo Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo 2007 Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Inventointityö Katariina Ockenström 2002 Valokuvat

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS HÅKANSBÖLEN KARTANO PÄÄRAKENNUKSEN RAKENNUSHISTORIASELVITYS ARKKITEHTITOIMISTO SCHULMAN OY 2007 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Håkansbölen kartano/ Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys Sisällys Johdanto

Lisätiedot

Kulttuurihistorialliset arvot

Kulttuurihistorialliset arvot Kulttuurihistorialliset arvot Ote Kulttuurimaisema- ja rakennuskanta selvityksen luonnoksesta, 25.4.2014. Selvitystä laatii Tuusulan kunnan toimeksiannosta Arkkitehtuuritoimisto Anne Vähätalo Arvioinnin

Lisätiedot