Animalian aktiivien toimintaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Animalian aktiivien toimintaopas"

Transkriptio

1 Animalian aktiivien toimintaopas

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 4 2 Tietoa Animaliasta Mikä on Animalia? Animalian toimintaperiaatteet Animalian päätöksentekorakenne Miten Animalia tukee ryhmien toimintaa? 7 3 Ryhmien toimintaa koskevat ohjeet Johtosääntö Alueosastoohjeet 9 4 Perustaisinko uuden alueosaston tai toimintaryhmän? Miten hakea Animalian yhdyshenkilöksi tai ryhmäksi? Ryhmän toimintaajatus Miten saada mukaan uusia toimijoita? Ensimmäinen kokous 14 5 Toiminnan suunnittelu ja arviointi Tärkeät päivämäärät 16 6 Miten toimia eläinten puolesta? Infopöytää pitämällä eläinasiat tutuksi Yleisötilaisuuksien järjestäminen Ajatusten herättämistä valokuvanäyttelyillä Eläinasiaa filmien välityksellä Tempauksilla ja tapahtumilla eläinoikeuskysymykset näkyviksi Järjestäisimmekö oman kampanjan? Virallinen vaikuttaminen Tutustumisretket Kurssit Kouluvierailut 26 7 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 28 8 Jäsenhankinta 28 9 Esiintymis ja neuvottelutaidot Neuvottelutaidot Esiintymistaidot Varainhankinta ja talousasiat Lipaskeräys Avustukset Tuotemyynti Tukikeikat Hieman talousasiaa 35 2 Animalian aktiivien toimintaopas

3 SISÄLLYSLUETTELO 11 Tiedottaminen Sisäinen tiedotus Ulkoinen tiedotus Ryhmän sähköpostiosoite Tapahtumien mainostus Lehdistötiedotteet Esiintyminen tiedotusvälineissä Miten tehdään mielipidekirjoitus? Mistä voi hankkia kuvia esitteisiin ja muihin materiaaleihin? Ryhmän toiminta Kokoustekniikasta Ryhmän toiminnan jatkumisen turvaaminen Ryhmän sisäiset opinto ja keskustelupiirit Ryhmän ilmapiiristä ja toimivuudesta Kirjallisuutta ja linkkejä Tässä oppaassa hyödynnettyjä toimintaoppaita Muita toimintaoppaita Eläinasiajärjestöjä ja muita järjestöjä Tutkimus ja lainsäädäntö Kasvissyönnistä Kirjallisuus 44 Liitteet Vegaanisia tarjoiluvinkkejä 45 Usein kysytyt kysymykset 48 3 Animalian aktiivien toimintaopas

4 1 Saatteeksi Tämän oppaan tarkoituksena on antaa sinulle ideoita, vinkkejä ja käytännön ohjeita tukemaan toimintaasi eläinten puolesta. Animalian ryhmässä toimimalla voit omalta osaltasi vaikuttaa siihen, että eläinten asema muuttuu paremmaksi yhteiskunnassamme. Ryhmät keräävät merkittävän osan nimistä valtakunnallisiin vetoomuksiin sekä levittävät suuria määriä Animalian esitteitä, kampanjakortteja ja muuta kampanjamateriaalia. Ryhmät tavoittavat laajoja joukkoja ihmisiä pitämällä infopöytää, järjestämällä yleisötilaisuuksia ja tempauksia sekä näkymällä paikallismediassa. Tämän takia Animalian ryhmien toiminta on erittäin keskeinen osa Animalian työtä ja Animalian valtakunnallisia kampanjoita. Tässä oppaassa on tietoa järjestötoiminnan eri osaalueilta mm. tapahtumien ja tempausten järjestämisestä, tiedottamisesta sekä varainhankinnasta. Lisäksi toimintaoppaassa on Animalian suositusohjeita ryhmien toiminnalle. Tietopakettia ei tarvitse lukea kannesta kanteen, vaan sen tarkoituksena on toimia hakemistona, josta löytää helposti aina kulloinkin tarvittavan tiedon. Oppaaseen sisältyy erillinen päivitettävä sivu, joka lähetetään ryhmille vuosittain. Toivottavasti saat toimintaoppaasta uusia toimintaideoita sekä käyttökelpoisia vinkkejä ryhmän toimintaa tukemaan. Usein työ eläinten oikeuksien puolesta voi lannistaa, kun asiat tuntuvat muuttuvan hitaasti. Muistathan kuitenkin, että pienikin panos voi tehdä ihmeitä: kun kauppaan jaksaa toistuvasti jättää asiakaspalautetta, yrityksen on pakko reagoida; ravintolan on pakko muuttaa tarjontaansa, kun asiakkaat niin vaativat; yhdellä mielipidekirjoituksella voit tavoittaa kymmeniätuhansia ihmisiä; yksi esite tai yksi keskustelu infopöydän äärellä voi muuttaa yksittäisen ihmisen ajattelu ja kulutuskäyttäytymistapoja. Onnea, intoa ja voimaa toimintaan eläinten puolesta! 2 Tietoa Animaliasta 2.1 Mikä on Animalia? Eläinsuojeluliitto Animalia ry on Suomen johtava eläinsuojelujärjestö, joka perustettiin vuonna Animalia edistää eläinten oikeuksia ja hyvinvointia sekä vastustaa sellaista eläinten kohtelua, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää olennaisesti niiden luontaista käyttäytymistä. Animalia on asiantuntijajärjestö, joka toimii tiedottamalla, kampanjoimalla ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Teemme myös paljon kansainvälistä yhteistyötä: Animalialla on Suomen edustaja EU:n eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestössä Eurogroup for Animal Welfare, Fur Free Alliance ryhmittymässä sekä European Coalition to End Animal Experiments järjestössä. Lisäksi Animalia on Maailman eläinsuojeluliiton (WSPA) jäsen. Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koeeläimet, tuotantoeläimet ja turkistarhaus. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun saroilla. Vapaaehtoisten tekemä työ on keskeinen osa Animalian kampanjointia ja toimintaa: Animalialla on noin 20 alueosastoa, toimintaryhmää tai yhdyshenkilöä eri paikkakunnilla. 2.2 Animalian toimintaperiaatteet Animalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää niitä toteuttamasta olennaista luontaista käyttäytymistään. Kärsimyksellä tarkoitetaan kipua, tuskaa, stressiä, pelkoa, psyykkistä tai fyysistä pahaa oloa, vammaa tai sairautta. Animalia toimii yhteiskunnallisesti ja tekee pitkäjänteistä työtä kampanjoimalla, jakamalla tietoa ja vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. 4 Animalian aktiivien toimintaopas

5 Animalia edistää eläinten oikeuksia eläinten hyvinvointia lisäämällä. Lähtökohtana on, että jokaisella olennolla on itseisarvonsa ja tiettyjä oikeuksia. Eläimellä on oikeus olla eläin, sillä on oikeus lajilleen tyypilliseen käyttäytymiseen sekä perusolemukseensa, jota ei pidä keinotekoisesti ilman perusteltuja syitä muuttaa (esim. geenitekniikalla). Lisäksi eläimellä on oikeus elämään ja kuolemaan ilman tarpeetonta kipua ja tuskaa. Animalia hyväksyy ihmisen ja eläimen symbioottisen yhteiselon, jossa molemmat hyötyvät. Suhtaudumme kuitenkin hyvin kriittisesti nykyisenkaltaiseen eläinten tehotuotantoon. Eläinten pito ei saa tuottaa eläimelle kärsimystä ja ihmisen on turvattava eläimen lajinmukainen ja yksilökohtainen hyvinvointi. Ihmisellä on siis suuri vastuu hoitamiensa eläinten hyvinvoinnista. Ollessaan tekemisissä luonnoneläinten kanssa, ihmisen on otettava niiden oikeudet ja hyvinvointi huomioon. Tiettyjen tuotantomuotojen kohdalla eläinten hyvinvoinnin riittävä parantaminen ei ole mahdollista (esim. turkistarhaus tai hanhenmaksatuotanto). Siksi Animalia tähtää kyseisten tuotannonhaarojen lakkauttamiseen lainsäädännöllä. Toimintatavat Animalia toimii kampanjoimalla ja tiedottamalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Lisäksi Animalia toimii eläinsuojelukysymysten asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä. Pyrimme myös saamaan kansalaisia mukaan eläinsuojelutoimintaan. Kampanjoinnilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja päättäjiin. Kampanjointikeinoja ovat mm. tiedon kerääminen, aktiivinen tiedottaminen ja materiaalin tuottaminen, lobbaus, päättäville tahoille kohdistetut vetoomukset, erilaiset tempaukset ja tapahtumat, julkaisut jne. Animalian nimissä järjestettävistä kampanjoista ja projekteista päättävät järjestön johtokunta ja toimisto tai paikallisella tasolla Animalian valtuuttama edustaja. Tiedottamalla eläinsuojeluasioista Animalia pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Lainsäädäntöön vaikuttaminen on toiminnassa keskeisellä sijalla. Animalian nimissä tapahtuvan vuorovaikutuksen päättäjien kanssa hoitavat pääasiassa Animalian toimiston henkilökunta tai johtokunnan jäsenet. Animalia antaa asiantuntijana lausuntoja eri tahoille, neuvottelee päättäjien kanssa sekä toimii eläinsuojelun edustajana työryhmissä ja toimikunnissa. Julkisissa ja virallisissa tilanteissa järjestön edustajina toimivat Animalian toimiston henkilökunta, johtokunnan jäsenet tai näiden valtuuttamat asiantuntijat. Animalia toimii ehdottomasti vain avoimesti ja laillisia keinoja käyttäen. Järjestö kehottaa jäseniään toimimaan vain lain puitteissa ja esiintymään avoimesti omilla nimillään. Yksityishenkilöihin kohdistuva painostustoiminta ei kuulu toimintatapoihimme. Animalia ei hyväksy omaisuuden tuhoamista eikä eläinten vapauttamista salaa tehdyillä iskuilla. Suhtaudumme suvaitsevaisesti erilaisiin näkemyk 5 Animalian aktiivien toimintaopas

6 siin ja luotamme ihmisten kykyyn tehdä hyviä valintoja, mikäli heillä on riittävät tiedot asiasta. Rahoituksen toimintaansa Animalia saa jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Pääkohteet Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koeeläintoiminta, tuotantoeläimet ja turkistarhaus. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun saroilla. Animalian tavoitteena on eläinkokeeton maailma. Ensisijalle yhdistys asettaa eläimille kipua ja kärsimystä aiheuttavien kokeiden, sekä heikoimmin perusteltavien kokeiden lopettamisen. Tämä tulisi tehdä välittömästi. Animalia edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä sekä tieteen ja terveydenhuollon toimintatapojen muuttamista sellaisiksi, että ihmisten ja eläinten terveyttä lisätään ilman eläinkokeita. Niin kauan kuin eläinkokeita tehdään, on huolehdittava siitä, että koeeläimille ei aiheudu kokeista kärsimystä, niitä käytetään pienin mahdollinen määrä ja eläinten elinolot vastaavat eläinten fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Maataloustuotannossa vallitsee nykyään tehokkuusajattelu, jonka nimissä eläimistä on tehty koneita : Eläimet joutuvat elämään koko elämänsä ankeissa, virikkeettömissä ja ahtaissa tiloissa ja niiden mahdollisuudet toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä ovat äärimmäisen rajalliset. Animalia vaatii, että eläinten hyvinvointi otetaan kotieläintuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Eläinten hyvinvointia ei saa uhrata taloudellisen tehokkuuden takia. Tuotannossa käytettävien eläinten lukumäärää tulee laskea. Turkistarhauksessa eläimeltä on riistetty mahdollisuus toteuttaa monia luontaisia käyttäytymistarpeitaan. Eläinten hyvinvointiongelmat ovat erittäin suuria ja todellisia turkistarhoilla. Turkikset ovat ylellisyystuotteita, joita valmistetaan vain ihmisen turhamaisuuden vuoksi: nykyihminen ei tarvitse turkkia pysyäkseen lämpimänä. Animalia tähtää turkistarhauksen lopettamiseen lainsäädännöllä: turkisiskuja Animalia ei hyväksy. Animalian nimissä esiintyvän, järjestön valtuuttaman edustajan on sitouduttava esittämään vain tämän linjan mukaisia näkemyksiä ja toimittava tässä paperissa esitettyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti. 2.3 Animalian päätöksentekorakenne Hallitus Hallitus päättää Animalian linjauksista ja toiminnasta sekä on vastuussa esimerkiksi varojen käytöstä. Hallitukseen kuuluu jäsentä, joista yhdeksän valitaan kolmeksi vuodeksi ja 1 2 yhdeksi vuodeksi. Erovuorossa on vuosittain 4 5 jäsentä, jotka voidaan valita uudelleen. Ehdotukset hallituksen jäseniksi on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi yhden vuoden ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan sekä sen lisäksi sihteerin, joka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu noin yhdeksän kertaa vuodessa. Tietoja hallituksen kokoontumisajoista saat Animalian tapahtumakalenterista (joka julkaistaan Animalian kotisivuilla ja Animalialehdessä) tai toimistolta. Hallituksen alla toimii useita työryhmiä. Työryhmiä voi olla esimerkiksi seuraavista aiheista: alueosastotyö, kampanjat ja toiminta, varainhankinta ja jäsenhankinta, visio ja strategia sekä lehti ja tiedotus. Ryhmissä on usein mukana hallituksen edustajien lisäksi Animalian henkilökuntaa sekä asiasta kiinnostuneita aktiiveja. Animalian vapaaehtoiset voivat tulla mukaan työryhmien toimintaan. Kiinnostuksesta voi ilmoittaa toimistolle. 6 Animalian aktiivien toimintaopas

7 Nykyiset hallituksen jäsenet löydät tämän oppaan päivitettävältä sivulta. Vuosikokous Vuosikokous pidetään aina maaliskuussa. Siihen kutsutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta joko Animalialehdessä tai jäsenistölle lähetetyllä kirjeellä. Äänioikeutettuja ovat kaikki Animalian jäsenet. 2.4 Miten Animalia tukee ryhmien toimintaa? Animalia tukee ja avustaa ryhmiä monin eri tavoin muun muassa esitteiden, avustusten ja tiedotuskanavien kautta. Informaatio ja materiaali Animalian henkilökunnalta kannattaa aina pyytää apua ja neuvoa. Kysellä voi vaikkapa tietolähteistä, esitteistä, kokoustilojen järjestämisestä, puhujaehdokkaista, toimintatavoista ym. Animalian toimiston väkeä voi pyytää pitämään esitelmiä ryhmän yleisötilaisuuteen tai esimerkiksi antamaan koulutusta ryhmälle. Esitteet, julisteet, valokuvanäyttelyt, DVD:t ja videot: Ajankohtainen lista esitteistä ja valokuvanäyttelyistä löytyy Animalian kotisivuilta sekä lista videoista ja DVD:istä löytyy tämän oppaan liitteestä. Myyntituotteet: Ajankohtainen lista myytävistä tuotteista löytyy Animalian kotisivuilta ja viimeisimmästä Animalialehdestä. Avustukset Vapaamuotoinen anomus toimitetaan Animalian toimistolle, ja sen käsittelee joko hallitus tai pienempien summien kohdalla työntekijät. Animalia budjetoi vuosittain n euroa vapaaehtoistoimintaan. Muistakaa että hyvien ideoiden toteuttaminen ei saisi kaatua varojen puuttumiseen. Viime kädessä Animalia haluaa tukea kaikkea toiminnan tehostamista myös rahallisesti, joten anomusten tekoa ei kannata arkailla! Alueosastotapaaminen Tampereella Animalian aktiivien toimintaopas

8 Tiedotuskanavat Tapahtumakalenteri: Animalian internetsivuilla ja Animalialehdessä ylläpidettyyn tapahtumakalenteriin kannattaa lähettää tapahtumatiedot, heti kun ne varmistuvat. Sähköpostilistat ja Animalian foorumi: Tapahtumatietoja voi lähettää myös Animalian yleiselle sähköpostilistalle aluelistalle ja Animalian foorumiin. Animalialehti: Animalialehteen voi kirjoittaa juttuja oman ryhmän toiminnasta. Lähetä juttuehdotuksesi Animalian tiedottajalle. Ryhmän kotisivut Animalian sivujen alle: Jos haluat perustaa ryhmälle kotisivut, ota yhteyttä toimistoon, josta saat opastusta sivujen ylläpitämiseen. Animalian ryhmien välinen yhteistyö Animalian aluelista Aluelista toimii Animalian paikallisaktiivien välisenä kommunikaatiokanavana. Listalla voi esimerkiksi vaihtaa toimintaideoita, tiedottaa oman ryhmän toiminnasta, keskustella Animalian kampanjoista sekä kertoa hyväksi havaituista toimintamuodoista. Listalle voi liittyä lähettämällä viestiä toimistoon. Alueosastokokoukset ja Animalian kesäleiri: Alueosastokokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, joista toinen pidetään leirin yhteydessä. Leiri järjestetään vuosittain, yleensä loppukesästä tai alkusyksystä. Leirillä on työpajoja, esitelmiä, videoita jne. eri aiheista. Alueosastokokoukset ja leiri ovat hyvä keino tutustua muihin animalialaisiin, vaihtaa ideoita, tehdä kehittämisehdotuksia sekä saada taustatietoa Animalian kampanjoista. Animalian kampanjat Animalia järjestää vuosittain noin kolme kampanjaa. Paikallistason vaikuttaminen on erittäin tärkeä osa kampanjoita. Merkittävälle osalle ihmisiä välitetään tietoa kampanjasta infopöytien, yleisötilaisuuksien, paikallismedian ja esitteiden jakamisen kautta. Lisäksi paikalliset toimijat voivat vaikuttaa mm. oman kuntansa päätöksentekijöihin, kauppoihin ja ravintoloihin. Animalian aktiivien työ on siten hyvin tärkeää kampanjoiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä olisi hienoa, että ryhmät tulisivat mukaan kampanjoihin. Jos resurssit eivät riitä suureen kampanjapanostukseen, pienikin panostus vie aina asiaa eteenpäin. Pieni panostus kampanjaan voi olla esimerkiksi esitteiden/kampanjakorttien/asiakaspalautelomakkeiden jakaminen kampanjan toimintapäivänä. Suurempi panostus taas voi olla esim. tiedotustilaisuuksien, tempauksien ja kurssien järjestämistä aihepiiristä. Jos ryhmä on valmis toimimaan aktiivisesti kampanjassa, aiheesta kannattaa pitää kokous. Kokouksessa voi sopia, mitkä ovat ryhmän omat kampanjatavoitteet, millaisin resurssein ollaan kampanjassa mukana, mitkä ovat ryhmän toimintamuodot sekä kuka tekee mitäkin ja millä aikataululla. Kampanjoista tiedotetaan mm. Animalian aktiivien listalla, jota kautta saa tietoa kampanjan taustoista, tavoitteista ja toimintatavoista sekä saa ideoita siitä, miten oma ryhmä voisi osallistua kampanjaan. Kampanjoista keskustellaan usein myös alueosastokokouksissa. Lisäksi mukaan voi tulla vaikuttamaan valtakunnallisen kampanjan suunnitteluun ilmoittamalla kiinnostuksesta toimistolle. Broileritempaus Helsingissä 8 Animalian aktiivien toimintaopas

9 3 Ryhmien toimintaa koskevat ohjeet 3.1 Johtosääntö Johtosääntökäsitteitä Animalian viralliset säännöt määräävät, että aluetoimintaa säätelee ns. johtosääntö. Johtosäännöstä päättää Animalian hallitus ja sitä voidaan muuttaa ja kehittää tarpeen mukaan. Yhdyshenkilö: yksittäinen henkilö, joka aloittaa toimintaa uudella alueella tai uuden asian tiimoilta. Tavoite on, että toiminta laajenee niin, että muodostuu alueosasto tai toimintaryhmä (ei aina toteudu). Alueosasto: ryhmä toimii paikallisesti jollain selkeästi määriteltävällä alueella, esim. Tampereen alueosasto. Toimintaryhmä: ryhmä keskittyy toiminnassaan johonkin tiettyyn asiaan eikä ole paikkaan sidonnainen. Esim. turkisryhmä. Yhteyshenkilö/vetäjä: ryhmän pääedustaja, joka vastaa siitä, että johtosääntöä noudatetaan, ja joka on ensisijainen yhteyshenkilö. Huom! Jatkossa sanalla ryhmä tarkoitetaan sekä alueosastoa että toimintaryhmää. Animalian aluetoiminnan johtosääntö Eläinsuojeluliitto Animalian hallitus hyväksyy yhdyshenkilöt, alueosastot sekä toimintaryhmät, jotka toimivat Animalian sääntöjen ja hallituksen alaisina. Heidän tulee noudattaa yhdistyksen toimintaperiaatteita. Lisäksi heidän tulee hyväksyä ja sitoutua yhdistyksen periaatteeseen olla käyttämättä ilki tai väkivaltaa toiminnassaan. Jos joku henkilö ei noudata tätä periaatetta, voi hallitus kieltää häntä toimimasta liiton yhdyshenkilönä tai ryhmässä. 1. Yksittäinen henkilö voi aloittaa toiminnan Animalian yhdyshenkilönä. Tavoitteena on, että toiminta laajenisi ja muodostuisi ryhmä. Animalian palkattu henkilökunta avustaa tässä toiminnassa. 2. Ryhmän perustamiseen tarvitaan kolme henkilöä, joista yksi on yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö vastaa ryhmästä ja sen toiminnasta. Ryhmä voi sisäisesti jakaa tehtäviä itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Jos yhteyshenkilö vaihtuu, uusi vastuuhenkilö allekirjoittaa tämän johtosäännön. 3. Ryhmät toimittavat helmikuun loppuun mennessä Animalian toimistolle vapaamuotoisen selvityksen edellisen vuoden toiminnasta sekä varojen käytöstä. 4. Yhdyshenkilöt ja ryhmät voivat hakea toiminnalleen taloudellista tukea Animalian hallitukselta, joka toimii päättävänä elimenä avustusten myöntämisessä. Toimintatuen käytöstä tulee antaa selvitys. Sekä hakemus ja selvitys tehdään vapaamuotoisesti. 5. Jos yhdyshenkilöt tai ryhmät antavat lausuntoja tiedotusvälineille Animalian nimissä, tulee lausuntojen olla yhdistyksen virallisen linjan mukaisia. Mikäli mahdollista, lausunnot tuodaan etukäteen tiedoksi yhdistyksen henkilökunnalle ennen niiden antamista tiedotusvälineille. Mikäli yhdyshenkilöillä tai ryhmillä on epäselvyyttä Animalian linjasta haastattelua koskevissa asioissa, kehotetaan tiedotusvälineitä ottamaan yhteyttä yhdistyksen henkilökuntaan. 3.2 Alueosastoohjeet Alueosastot ovat oleellinen ja tärkeä osa Animalian toimintaa. Eri paikkakuntien vapaaehtoiset toimivat Animalian kasvoina paikallisille ihmisille ja paikallisessa mediassa. Samalla on tärkeää huomioida, että Animaliasta annetaan mahdollisimman positiivinen ja yhtenäinen kuva, jotta järjestön uskottavuus pysyisi mahdollisimman hyvänä ja vaikutusmahdollisuudet eläinten puolesta mahdollisimman tehokkaina. Tätä silmällä pitäen Animalia toivoo vapaaehtoistensa huomioivan seuraavat suositukset kaikessa toiminnassaan. Tavoitteet ja toiminta Animalian nimissä tehdyn toiminnan ja annettujen lausuntojen, jaettavien esitteiden ym. tulee olla linjassa Animalian toimintaperiaatteiden kanssa: Animalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten hyvinvoinnin paranta 9 Animalian aktiivien toimintaopas

10 minen yhteiskunnassamme. Eläinkokeiden kohdalla Animalian tavoitteena on eläinkokeeton maailma. Kipua ja kärsimystä aiheuttavat kokeet, turhimmat kokeet ja kädelliskokeet tulee lopettaa välittömästi. Niin kauan kuin eläinkokeita tehdään, on huolehdittava siitä, että koeeläimille ei aiheudu kokeista kärsimystä, niitä käytetään pienin mahdollinen määrä ja eläimille tarjotaan hyvät elinolot. Tuotantoeläinten kohdalla Animalia hyväksyy ihmisen ja eläimen symbioottisen yhteiselon, jossa molemmat hyötyvät. Tästä tilanteesta ollaan kuitenkin yhteiskunnassamme vielä kaukana. Eläintuotannossa käytettävien eläinten lukumäärää tulee vähentää ja siksi Animalia edistää eläintuotteiden kulutuksen vähentämistä. Tuotantoeläinten hyvinvointia tulee huomattavasti parantaa eläinten pitoolosuhteita ja hoitokäytäntöjä parantamalla. Luomukotieläintuote on tehotuotettua elintarviketta parempi vaihtoehto. Animalia tähtää turkistarhauksen lopettamiseen lainsäädännön kautta. Animalian toimintaperiaatteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: aspx?tabid=1378 Toiminnan tulisi keskittyä Animalian pääkohteisiin eläinkokeisiin, turkistarhaukseen ja tuotantoeläinkysymyksiin. Toki ryhmät voivat halutessaan tehdä ohessa myös muuta eläinsuojelu ja eläinoikeustoimintaa. Toiminnan tulee olla avointa, väkivallatonta ja laillista. Ryhmien toivotaan suosivan positiivisia toimintakeinoja. Animalian toiminnalla ei tule tukea rahallisesti tai muutoin eläinten hyvinvoinnin kanssa ristiriidassa olevaa toimintaa (esim. eläintarhavierailut). Mielenosoituksia järjestetään vain harkitusti. Jos ryhmä haluaa järjestää mielenosoituksen, tulee tästä olla yhteydessä toimistoon. Muihin järjestöihin pidetään yllä hyviä suhteita, vaikka järjestöjen välillä olisi ristiriitaisia näkemyksiä tavoitteista ja toimintatavoista. Ristiriidoista kannattaa aina keskustella rakentavaan sävyyn. Ulospäin puhutaan vain oman järjestön toiminnasta. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa voidaan tehdä, kun toiminta noudattaa Animalian toimintaperiaatteita. Mediakäyttäytyminen Koskee Animalian nimellä tapahtuvaa esiintymistä erilaisissa medioissa, kuten haastattelujen antamista, tiedotteita, mielipidekirjoituksia ym. Ryhmien aktiivit voivat mieluusti antaa lausuntoja paikallisille tiedotusvälineille sekä omaaloitteisesti että pyydettäessä. Kommenttien on kuitenkin oltava linjassa Animalian periaatteiden kanssa (mainittu edellä). Vapaaehtoistoimijan tulee ottaa huomioon, että media ja yleisö ottavat hänen antamansa lausunnon Animalian virallisena kantana. Kommentteja tulee antaa vain sellaisista asioista, joista tuntee faktat. Jos on epävarmuutta faktoista, kannattaa ottaa itse yhteyttä Animalian toimistolle tai kehottaa toimittajaa ottamaan yhteyttä Animalian toimistoon. Vapaaehtoisten ei voida olettaa tietävän kaikkea. Epäselvissä tilanteissa voit sanoa esimerkiksi, että olet vapaaehtoinen ja osallistut toimintaan siksi, että haluat edistää eläinten hyvinvointia, mutta haluat jättää lakipykäliin / tieteellisiin seikkoihin tms. pureutuvat kysymykset Animalian henkilökunnan vastattavaksi. Muista, että kaikki, mitä sanot medialle, voidaan julkaista. Eli harkitse, mitä sanot, ja vapaamuotoista jutustelua asiaaiheesta ym. toimittajan kanssa kannattaa välttää. Artikkelit, joissa lainataan sinua, kannattaa pyytää tarkastettavaksi ennen julkaisua. Mediaesiintymisistä tulisi ilmoittaa ainakin jälkeenpäin toimistolle mediaseurannan ylläpitämiseksi. 10 Animalian aktiivien toimintaopas

11 Ruoka Animalian tavoitteena on vähentää eläintuotantoa ja parantaa tuotantoeläinten hyvinvointia. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseksi Animalia edistää eläinkunnan tuotteiden, niin lihan, maidon kuin munien, käytön vähentämistä sekä siirtymistä kuluttamaan eläinystävällisemmin tuotettuja tuotteita. Myös alueosastotoiminnassa on huomioitava, että omalla toiminnalla näytetään esimerkkiä kulutusmuutosten edistämiseksi. Kun ryhmä myy tai tarjoilee ruokaa (esim. omilla kursseilla ja leireillä, erilaisissa tilaisuuksissa ja infopöydällä), tulisi pyrkiä välttämään eläinkunnantuotteiden tarjoilua. Jos eläinkunnantuotteita käytetään: Tarjolla tulee olla ainakin yksi hyvä vegaanivaihtoehto (ks. liite vegaanisista tarjoiluvinkeistä). Käytettyjen eläinkunnantuotteiden tulee olla luomua. Tarjolla ei tule pitää eläinten osia, kuten lihaa tai kalaa. Ruokailtaessa Animalian ryhmänä, olisi hyvä pyrkiä siihen, että tarjolla olisi sitä mahdollisesti haluaville vegaaninen vaihtoehto. Varainkäyttöohjeet Alueedustajat voivat anoa rahallista tukea toiminnalleen. Vapaamuotoinen anomus toimitetaan Animalian toimistolle, ja sen käsittelee joko hallitus tai työntekijät pienempien summien kohdalla. Toimintatuen käytöstä tulee antaa vapaamuotoinen selvitys. Ryhmät voivat tilata Animaliasta tuotteita ja myydä niitä tapahtumissaan. Ryhmät saavat osan myyntitulosta itselleen. Jos ryhmä haluaa kerätä rahaa toiminnalleen (esim. lipaskeräyksellä), täytyy lupa anoa Animalian toimiston kautta, koska ryhmät eivät ole rekisteröityjä. Tämä koskee vain suoraa rahankeruuta. Kirppiksien ja vastaavien järjestämiseen ei lupaa tarvita. Animalialta saatu toimintatuki, lahjoituksina saadut varat ja myyntituotot yms. tulee käyttää eläinsuojelutoimintaan, ei virkistystoimintaan. Jos ryhmä saa joltakin taholta rahaa nimenomaan virkistyskäyttöön, niin nämä varat voi luonnollisestikin käyttää tähän tarkoitukseen. Jos ryhmä haluaa valmistaa itse myyntituotteita, kuten paitoja, tuotteiden tulee olla viestiltään linjassa Animalian toimintaperiaatteiden kanssa. Tuotteiden olemassaolosta ilmoitetaan toimistolle. Jos Animalian nimissä kerätään rahaa lahjoitettavaksi toisen järjestön toimintaan, kuten löytöeläintoimintaan, asiaan on kysyttävä lupa toimistolta. Muistakaa että hyvien ideoiden toteuttaminen ei saisi kaatua varojen puuttumiseen. Viime kädessä Animalia haluaa tukea kaikkea toiminnan tehostamista myös rahallisesti, joten anomusten tekoa ei kannata arkailla! Esitteet ja internetsivut Ryhmien Animalian nimissä julkaisemien esitteiden ja internetsivujen tulee olla linjassa Animalian toimintaperiaatteiden kanssa. Esitteissä tai internetsivuilla julkaistuissa resepteissä olisi hyvä pyrkiä reseptien vegaanisuuteen, niin että ohjeisiin ei sisälly lainkaan eläinkunnan tuotteita. Näin kannustetaan ihmisiä vähentämään eläinkunnan tuotteiden kulutusta ja löytämään eläinkunnan tuotteita korvaavia kasviperäisiä ruokaaineita. Jos resepteissä kuitenkin käytetään eläinkunnan tuotteita (maitotuotteita ja kananmunia), niiden tulee olla luomua. Jos ryhmä tuottaa esitteitä, joissa esiintyy Animalian nimi, esitettä olisi hyvä näyttää Animalian henkilökunnalle ennen sen julkaisua. Tämä on hyvä mahdollisuus saada apua kielenhuoltoon sekä tarkastuttaa esittei 11 Animalian aktiivien toimintaopas

12 den tietojen paikkansapitävyys. Animalian logon käytön ohjeet On hyvin suositeltavaa käyttää Animalian logoa oman ryhmän tiedottamistyössä (esim. mainokset, tiedotteet, kirjeet jne.), sillä tämä lisää Animalian tunnettuutta ja näkyvyyttä. Animalian logon voit ladata osoitteesta: Animalian logoa ei saa muunnella, vaan sitä tulee käyttää aina vain määritellyssä muodossa. Animalian logossa voi käyttää vain seuraavia värejä, tiettyjen värikoodien mukaisesti: Sininen: Animalian perusväri Oranssi: turkisasiat Vihreä: maatalouseläinasiat Punainen: koeeläinasiat Näistä väreistä tulee käyttää vain liitteessä määriteltyjä värikoodeja. Jos ei ole mahdollista käyttää määriteltyjä värikoodeja, tulee käyttää mustavalkoista logoa. Yleisimmin ja suositeltavimmin käytetään versiota, jossa lukee Animalia eläinten asian ajaja. Animalian logoa voi käyttää vain Animalian linjausten mukaisissa julkaisuissa. Esimerkiksi logoa ei tule käyttää suoraan muiden järjestöjen kampanjajulisteissa tai kutsuissa, vaan lupa logon käyttämiseen tulee kysyä Animalian toimistosta. Jos alueosasto tekee omia esitteitä, joissa on animalian logo, esitteisiin tulee pyytää hyväksyntää Animalian toimistosta. Jos olet epävarma, voiko logoa käyttää tietyssä yhteydessä, ota yhteyttä toimistoon. Tuotteissa käytetään mieluiten mustavalkoista Animalia eläinten asian ajaja logoa. Animalian logon käytöstä tuotteissa tulee aina neuvotella Animalian toimiston kanssa, sillä logoista sovitaan tapauskohtaisesti. 4 Perustaisinko uuden alueosaston tai toimintaryhmän? Jos paikkakunnallasi tai jonkin sinua kiinnostavan teeman ympärillä ei vielä toimi ryhmää, voit lähteä perustamaan sellaisen. Ryhmässä toimimalla voit järjestää paljon sellaisia tapahtumia, joita ei yksin voisi järjestää. Samalla voit tutustua muihin samanhenkisiin ihmisiin. Useamman ihmisen voimin eläinsuojeluja eläinoikeuskysymykset tulevat näkyvämmäksi omalla paikkakunnalla mm. infopöydän pidon, esitteiden jaon, tempausten ja yleisötilaisuuksien kautta. Ryhmä voi saada merkittäviäkin muutoksia aikaan omalla paikkakunnalla esimerkiksi kasvisruoan tarjonta kaupoissa ja ravintoloissa voi parantua ja oman paikkakunnan vaateliikkeet voivat siirtyä turkittomaan politiikkaan. Animaliassa mukana ollessasi voit tulla mukaan Animalian valtakunnallisiin kampanjoihin ja näin omalta osaltasi antaa panoksesi eläinasian edistämiseen valtakunnallisella tasolla. Animalian kautta saat yhteyksiä eläinasioiden parissa toimiviin aktiiveihin ympäri Suomen, ja tällaisen verkottumisen kautta voit saada uusia toimintaideoita oman ryhmäsi toimintaan. Animalia tarjoaa myös hyvän resurssipohjan ryhmiensä toiminnalle: esim. ilmaisia esitteitä ja muuta materiaalia (valokuvanäyttelyt, filmit, julisteet jne.), myyntituotteita, tukea ja neuvontaa, internetsivut, tiedotuskanavia, luennointiapua ja taloudellisia Häkkitempaus Helsingissä 12 Animalian aktiivien toimintaopas

13 avustuksia. Perusehtona Animalian ryhmäksi liittymisessä on, että ryhmät toimivat Animalian toimintaperiaatteiden (osio 2.2) puitteissa. 4.1 Miten hakea Animalian yhdyshenkilöksi tai ryhmäksi? Yhdyshenkilöksi voit liittyä ottamalla ensin yhteyttä Tarja Baldingiin (p , Tämän jälkeen hallitukselle tehdään vapaamuotoinen hakemus yhdyshenkilöksi liittymisestä sekä allekirjoitetaan Animalian aluetoiminnan johtosääntö (osio 3.1). Hallitus hyväksyy Animalian yhdyshenkilöt. Tavoitteena on, että toiminta laajenisi, niin että muodostuisi alueosasto tai toimintaryhmä. Jos toisaalta tunnet jo vähintään kaksi muuta henkilöä, jotka haluaisivat perustaa ryhmän kanssasi, voitte perustaa ryhmän suoraan. Animalian hallitukselle tehdään vapaamuotoinen hakemus ryhmän perustamisesta. 1 2 ryhmäläisistä toimii yhdyshenkilönä, joka vastaa ryhmästä ja sen toiminnasta. Hakemuksen tekoa ei tarvitse säikähtää, vaan siinä voi lyhyesti muutamalla virkkeellä ilmaista esim.: Paikkakunta, jossa haluat perustaa alueosaston, tai teema, jonka ympärille haluat perustaa toimintaryhmän Omat taustatietosi Alustava suunnitelma ryhmän tarkoituksesta, tavoitteista, mahdollisista painopisteistä ja tulevasta toiminnasta 4.2 Ryhmän toimintaajatus Ennen kuin pyrit/pyritte saamaan mukaan uusia toimijoita, kannattaa hetken pohtia omia näkemyksiä ryhmän tarkoituksesta, tavoitteista ja toimintatavoista. Voit(te) esimerkiksi kirjoittaa lyhyen yhteenvedon ryhmän toimintaajatuksesta. Esim. seuraavia kysymyksiä voi pohtia: Mikä on mielestäsi ryhmän päätarkoitus? Mitä haluaisit ryhmän saavuttavan? Voisiko ryhmän toiminnalla olla tietyt painopisteet? Mihin haluaisit ryhmän keskittyvän? Millaista toimintaa ryhmä voisi järjestää? Mitkä olisivat ryhmän keskeiset toimintatavat? On hyvä selkeyttää itselleen omia näkemyksiään ryhmän toimenkuvasta jo heti aluksi. Tämän jälkeen on helpompi keskustella muiden kanssa ryhmän tulevasta toiminnasta. Ryhmän keskusteluissa alustavat ideasi varmastikin osin muuttuvat, mutta ne ovat kuitenkin antaneet hyvän pohjan keskustelulle. 4.3 Miten saada mukaan uusia toimijoita? Uudesta ryhmästä kannattaa tiedottaa runsaasti sitä perustettaessa. Tiedottaminen tuottaa usein hyvin tulosta: mitä näkyvämmin ryhmää mainostaa, sitä varmemmin saa mukaan runsaasti uusia, toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Näin jo heti alkuun muodostuu hyvä, aktiivinen ryhmä, joka voi saada merkittäviäkin muutoksia aikaan omalla paikkakunnallaan. Uusia toimijoita voi rekrytoida esimerkiksi seuraavin keinoin: Ryhmän ensimmäistä kokousta kannattaa mainostaa mahdollisimman laajasti (ks. osio ). Animalian toimistolta voidaan lähettää kirje kaikille alueen Animalian jäsenille. Kirjeen kautta tulee tapahtumiin yleensä muutamia osallistujia, joten tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää. Ryhmän kokousta voi mainostaa myös Animalian aktiivien listalla. Yksi mahdollisuus on järjestää jokin tilaisuus perustamiskokouksen yhteyteen, esimerkiksi esitelmätilaisuus jostakin ajankohtaisesta teemasta. Yleisötilaisuus voi houkutella kokoukseen enemmän väkeä, ja se lisää perusteilla olevan ryhmän näkyvyyttä. Kannattaa kerätä yleisötilaisuuden jälkeen niiden henkilöiden yhteystietoja, jotka eivät osallistu kokoukseen, ja kertoa heille kokouksen jälkeen ryhmän tulevasta toiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä ryhmän sähköpostilistalle. Tilaisuudessa kannattaa myös jakaa esitteitä uudesta ryhmästä. Pidä Animalian infopöytää esimerkiksi kaupungin torilla tai jossain paikallisessa tapahtumassa (ks. infopöydän pidosta osiossa 6.1). Infopöydän pito tarjoaa hyvän mahdollisuuden levittää esitteitä ryhmän ensimmäisestä kokouksesta sekä kertoa kasvokkain uudesta ryhmästä ohikulkijoille. Toiminnasta kiinnostuneilta henkilöiltä kannattaa kerätä yhteystiedot. Infopöydän ääreen tulee usein paljon eläinsuojelu ja eläinoikeusasioita sympatisoivia ihmisiä, joista monet ovat valmiita tulemaan toimintaan, kun 13 Animalian aktiivien toimintaopas

14 han heille vain tiedottaa tästä mahdollisuudesta. Kannattaa muistaa, että alueella on varmastikin jo eläinkysymyksiä sympatisoivia ryhmiä (kuten ympäristönsuojelu ja ihmisoikeusryhmiä). Uusia aktiiveja voi löytyä näiden ryhmien kautta runsaastikin, joten ryhmän perustamista kannattaa mainostaa esim. näiden ryhmien sähköpostilistoilla. 4.4 Ensimmäinen kokous Kokous kannattaa pitää jossain julkisessa tilassa, ennemmin kuin kotona, sillä tällaisiin neutraalimpiin paikkoihin on uusien ihmisten helpompi tulla. Kokoontumisen voi järjestää esim. kahvilassa, kirjastossa, oppilaitoksissa, järjestökeskuksissa ja kurssikeskuksissa. Animalialta voi hakea rahoitusta kokoustilojen kustannuksiin. Jos haluat, Animalian toimistosta voidaan tulla ensimmäiseen kokoukseen mukaan kertomaan Animalian toiminnasta. Vinkkejä kokouksen kulkuun: Esittäytymiskierros Animalian esittely (itse tai joku Animalian toimistosta) Omat näkemykset ryhmän tavoitteista + omia toimintaideoita Kokoukseen osallistujien kiinnostuksenkohteista puhuminen Tulevan toiminnan ideointi ja keskustelu, mitä ainakin voisi olla realistista järjestää. Konkreettisen toiminnan sopiminen! Kannattaa sopia jotain konkreettista toimintaa (esim. infopöydän pitäminen, valokuvanäyttely) jo heti alussa, niin uudet ihmiset pääsevät jo heti alkuun vaikuttamaan asioihin. Tehtävänjaon voi sopia jo kokouksessa. Yhteydenpitotavoista sopiminen (esim. sähköpostilistan (osio 11.1) Kokoontumistiheydestä sopiminen + seuraavan kokouksen aika ja paikka Ihmisten yhteystietojen kerääminen Kokoukseen voi saada rennompaa tunnelmaa, jos kokouksessa on tarjolla jotain pientä naposteltavaa. Toiminnan alussa kannattaa muutenkin järjestää vapaamuotoista yhdessäoloa, kuten kasviskokkausilta tai nyyttikestit, jotta ryhmän jäsenet voisivat tutustua toisiinsa paremmin. 5 Toiminnan suunnittelu ja arviointi Toiminnan tarkoitusta, tavoitteita ja toimintatapoja kannattaa miettiä aika ajoin, esimerkiksi vuoden päätteessä. Lisäksi yksittäiselle kampanjalle tai tapahtumalle on hyvä asettaa konkreettisia tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista. Suunnittelu ja arviointi tehostavat ja motivoivat toimintaa. Kun ryhmä on asettanut itselleen selkeät tavoitteet, oman toiminnan tulokset tulevat näkyvämmiksi näin huomaa, että työ on todellakin tuottanut tulosta. Lisäksi toiminnan arvioinnin avulla voi selvittää, mikä meni hyvin ja mikä vähemmän hyvin ja mitä kannattaa tehdä paremmin seuraavalla kerralla. Yleinen suunnittelu Yleisen suunnittelukokouksen voi pitää esimerkiksi vuoden vaihteessa. Suunnittelukokouksessa voi kirjoittaa alla olevia kysymyksiä isolle paperille tai taululle, ja jokainen voi listata näiden kysymysten alle näkemyksiään. Tämän jälkeen voi yhdessä käydä läpi esiin tulleita ajatuksia ja keskustella niistä. Lopuksi voi kirjoittaa ylös johtopäätökset. Ryhmän lähtökohdat: Mitkä ovat keskeiset toimintamuotomme? Mikä on keskeinen kohderyhmämme? Mitkä ovat resurssimme? Mitkä ovat keskeiset yhteistyökumppanimme? Mitä toimintaympäristössämme on tapahtumassa? (esim. ihmisten arvot, politiikkaa, yhteistyökumppaneiden toiminta) 14 Animalian aktiivien toimintaopas

15 Ryhmän toimintaajatuksen määrittäminen: Mihin toiminnalla pyritään? Mikä on toimintaajatuksemme ja perustehtävämme? Ryhmän arvojen määrittäminen: Mitkä ovat ryhmän keskeiset arvot ja mitä niillä halutaan vaalia? Toimintasuunnitelma Tällaisen yleisen pohdinnan lisäksi voi tehdä ryhmälle vuosittain myös konkreettisen toimintasuunnitelman. Vaikka toimintasuunnitelmaa ei tarvitse yhdistysbyrokratiasyistä tehdä, sen laatiminen voi kuitenkin olla hyödyllistä: näin tulee selkeämmäksi, mitä haluaa (realistisesti) saavuttaa seuraavana vuonna. Toimintasuunnitelmaa voi sitten vuoden aikana aina vilkaista tarkistaakseen, onko toiminta tavoitetasossa. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa voi pohtia: Mitä tavoitteita meillä on seuraavalle vuodelle? Millä keinoin saavutamme tavoitteet? Miten arvioimme tavoitteiden saavuttamista? Mitkä ovat seuraavan vuoden pääkohteemme Animalian kansalliset kampanjat huomioiden? Yksittäisten kampanjoiden ja tapahtumien suunnittelu Aina kannattaa myös pohtia yksittäisten kampanjoiden tai tapahtumien tavoitteita: mitä haluamme tapahtumalla saavuttaa? Miten voimme arvioida tavoitteiden saavuttamista? Toiminnan arviointi Toimintaa kannattaa arvioida yleisellä tasolla niin vuoden vaihteessa kuin yksittäisen kampanjan tai tapahtuman jälkeenkin. Arvioinnissa auttaa oman toiminnan dokumentointi: pidetään kirjaa, millaisia tapahtumia tai tilaisuuksia on organisoitu, millaisia taitoja niissä kehitettiin, miten ne onnistuivat ja kuinka tavoitteet saavutettiin. Toiminnan motivoinniksi kannattaa aina iloita pienistäkin voitoista. Jos jossain asiassa ei mennyt niin hyvin, on hyvä arvioida, mikä meni mönkään ja todeta, mitä opittiin ja mitä voisi tehdä paremmin ensi kerralla. Toimintakertomukset Animalian ryhmien ei tarvitse tehdä virallista toimintakertomusta, mutta ryhmiltä on kuitenkin pyydetty epävirallisia raportteja edellisen vuoden toiminnastaan. Nämä kertomukset antavat muille Animalian ryhmille, hallitukselle ja Animalian työntekijöille kuvaa, millaista toimintaa eri paikkakunnilla on järjestetty. Muistattehan siis lähettää vuoden alussa edellisen vuoden toimintakertomuksen toimistoon ja aluelistalle! 15 Animalian aktiivien toimintaopas

16 5.1 Tärkeät päivämäärät Toimintaa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon eri eläinaiheiset tapahtumapäivät, joita on pitkin vuotta. Ainakin keskeisinä tapahtumapäivinä (koeeläinten päivä, eläinten päivä, maailman maatalouseläinten päivä ja turkiton perjantai) kannattaa pyrkiä järjestämään jotakin toimintaa, vähintäänkin infopöydän pitoa tai esitteiden jakoa. Ks. lisää toimintavinkkejä osiosta Kansainvälinen Kanadan hylkeenpyynnin vastainen toimintapäivä Lihaton päivä Koeeläinten päivä Koeeläinten viikko Maailmanlaajuinen P&Gboikotin päivä 1.6. Maailman maitopäivä Vko 39 Finfoodin kananmunaviikko 4.7. Vankeudessa elävien delfiinien päivä Kansainvälinen koulumaitopäivä Maailman kasvisruokapäivä Maailman maatalouseläinten päivä Maailman eläinten päivä Maailman eläinten viikko Kansainvälinen kananmunan päivä Maailman ruokapäivä (World Food Day) (FAO:n organisoima tapahtuma, jota vietetään lokakuussa ympäri maailmaa) AntiMacDonalds päivä Kansainvälinen elinsiirtopäivä (tällöin voisi olla kudosluovutuskorttien jakoa) Maailman vegaanipäivä Vko 46 Finfoodin lihaaiheinen teemaviikko Kiitospäivän jälkeinen Turkiton perjantai (Fur Free Friday) perjantai marraskuun lopussa Vko 50 Pelasta possu viikko 16 Animalian aktiivien toimintaopas

17 6 Miten toimia eläinten puolesta? 6.1 Infopöytää pitämällä eläinasiat tutuksi Infopöytä on erittäin hyvä tapa tavoittaa suuria määriä ihmisiä. Infopöydän pito lisää Animalian sekä eläinsuojelu ja eläinoikeuskysymysten näkyvyyttä eri paikkakunnilla. Pöydän pidon avulla saadaan esitteitä, kampanjakortteja yms. runsaasti jakoon sekä kerättyä vetoomuksiin paljon nimiä. Se on myös tärkeä keino saada Animalialle uusia jäseniä ja ryhmään uusia toimijoita. Infopöytää voi pitää kaupungin keskustassa vaikka viikoittain. Eri kaupungeilla ja kunnilla on erilaisia lupakäytäntöjä. Kannattaa siis selvittää oman kaupungin lupapolitiikka vaikkapa soittamalla kaupungin vaihteeseen. Jos pöydällä ei harjoiteta tuotemyyntiä, luvan saa usein ilmaiseksi. Infopöytää voi myös pitää erilaisissa tilaisuuksissa, kuten paikallisissa konserteissa, festivaaleilla ja messuilla. Joissain tilaisuuksissa pöytäpaikat ovat maksullisia. Joskus kulut voidaan kattaa päivän aikana saaduista myyntituloista tai pöytäpaikan voi jakaa toisen järjestön kanssa. Myös Animaliasta voi hakea avustusta pöytäpaikan kustannuksiin. Infopöydän pitoa Oulussa Muistilista: Mitä mukaan: vetoomuksia, runsaasti esitteitä (ulkotiloissa on hyvä laittaa kumirenkaita esitteiden ympärille, niin että ne eivät lennä tuulessa), rahankeruulipas, Animalian pöytäliina, sateensuoja tai pöydän peittävä muovipeite, suuria julisteita (hyvä tapa on kiinnittää julisteet kontaktilla pahviin, niin että niitä voi käyttää monta kertaa) sekä kampanjakortteja ja tarroja. Lisäksi kannattaa varata mukaan teippiä, sinitarraa, sakset, tusseja, nastoja, paperia, kartonkeja, kyniä yms. Huom! Infopöydässä kannattaa olla myös esite omasta ryhmästä. Lisäksi mukana on hyvä olla lista, johon ryhmän toiminnasta kiinnostuneet voivat kirjoittaa yhteystietonsa. Seuraavaa tapaamista on hyvä mainostaa esimerkiksi kirjoittamalla ryhmän esitteeseen seuraavan tapaamisen aika ja paikka. Infopöydällä voi aktiivisesti hankkia Animalialle uusia jäseniä (osio 8). 2 3 ihmistä pöydän takana riittää. Suurempi vastaanottokomitea voi toimia ennemminkin pelotteena kuin houkuttimena. Infopöytään voi houkutella ihmisiä tarjoamalla ilmaista kasvisruokaa, esimerkiksi vegaanisia keksejä. Näitä voi tarjota vaikkapa kasvissyöntiesitteiden vieressä. (Huom! Lämpimän ruoan tarjoilulle on omat säädöksensä ks. osio 6.5). Kiinnitä muutenkin huomiota, kuinka infopöytä vetää ihmisiä puoleensa: ovatko julisteet näkyviä ja hyvänlaatuisia, millainen yleisilme infopöydällä on, yms. Kannattaa lukea esillä olevat kampanjaesitteet sekä kampanjan usein kysytyt kysymykset, niin että osaat kertoa ihmisille Animalian kampanjoista. Muista ottaa mukaan kampanjafaq. Infopöytää pitävien kannattaisi tutustua muuhunkin eläinsuojelu tai eläinoikeustoimintaan kuin vain Animalian toimintaan, sillä monesti pöydälle pysähtyvät ihmiset haluavat tietoa muistakin eläinsuojelukysymyksistä. 17 Animalian aktiivien toimintaopas

18 6.2 Yleisötilaisuuksien järjestäminen Yleisötilaisuus Tampereella Aika ajoin kannattaa järjestää yleisötilaisuuksia eri teemoista, esimerkiksi paneelikeskusteluja, esitelmätilaisuuksia ja miniseminaareja. Mielenkiintoisesti määritellyllä teemalla ja vetävillä puhujilla tilaisuuteen voi saada houkuteltua hyvinkin paljon kuulijoita. Yleisötilaisuudet tarjoavat ihmisille hyvän mahdollisuuden lisätä tietojaan eläinsuojelu ja eläinoikeuskysymyksistä, tutustua eri näkökulmiin sekä keskustella näistä teemoista. Yleisöä voi houkutella paikalle jollain julkisuuden henkilöllä tai tunnetulla asiantuntijalla. Vastakkainasettelut (esimerkiksi vastakkaisten tahojen edustajat paneelikeskustelussa) houkuttelee kuulijoita. Hyvin ajankohtainen teema houkuttelee helpommin paikalle niin yleisöä kuin tiedotusvälineitäkin. Kannattaa pitää huolta siitä, että Animalia ja oma ryhmä näkyy tilaisuudessa. Esimerkiksi avaus tai lopetuspuheenvuorossa voi lyhyesti esitellä Animalian ja oman ryhmän toimintaa. Lisäksi kannattaa laittaa esille esitteitä sekä kerätä toiminnasta kiinnostuneiden nimiä. Yleisötilaisuuden suunnittelu: Miettikää yleisötilaisuuden tavoitteet: mihin sillä pyritään? Halutaanko esim. houkutella paikalle eläinten hyvinvointikysymyksiin jo suhteellisen myönteisesti suhtautuvia ihmisiä sekä vahvistaa heidän asenteitaan ja syventää heidän tietojaan, vai onko tavoitteena saavuttaa uusia kuulijakuntia ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa? Mikä on tilaisuuden kohderyhmä? Miten tavoitteiden saavuttamista voi arvioida? (esim. osallistujien määrä, uusien jäsenten määrä, yleinen tunnelma ja keskustelun elävyys jne.) Paikka ja aika: Tiloja kannattaa kysellä esimerkiksi kirjastoista, nuorisotaloilta, seurakunnilta ja oppilaitoksista, joista tiloja voi saada ilmaiseksi tai edulliseen hintaan. Salin vuokraukseen voi hakea avustusta myös Animaliasta. Kiinnitä huomiota siihen, että paikka on helposti saavutettavissa ja löydettävissä. Keskeisellä paikalla järjestettyyn yleisötilaisuuteen tulee ehkä huomattavastikin enemmän ihmisiä kuin vaikeasti saavutettavaan paikkaan. Paikka kannattaa varata heti tilaisuuden ajankohdan selvittyä, sillä suositut paikat voivat olla varattuja kuukausiksi eteenpäin. Muista arvioida osallistujien määrä ja varata sali arvioidun määrän mukaisesti, jotta ei käy niin, että sali jää puolityhjäksi tai tulee tupaten täyteen. Muista varmistaa, ettei samana päivänä ole kohdeyleisölle paljon muita tilaisuuksia. Mainostaminen: Tilaisuudesta kannattaa tehdä lehdistötiedote sekä etu että jälkikäteen. Etukäteen lähetetyllä lehdistötiedotteella voidaan saada tilaisuudesta pieni puffi tiedotusvälineisiin sekä houkutella mediaa paikalle. Tilaisuuden jälkeen lähetetyn lehdistötiedotteen avulla itse tilaisuudesta saatetaan saada juttu lehteen. Ks. lehdistötiedotteen tekemisestä osiossa Pyri mainostamaan tilaisuudesta mahdollisimman laajasti (osio ). 18 Animalian aktiivien toimintaopas

19 6.3 Ajatusten herättämistä valokuvanäyttelyillä Valokuvanäyttelyt tavoittavat usein suuria määriä ihmisiä sekä herättävät heitä ajattelemaan eläinten oloja ja motivoivat heitä muuttamaan elämäntapojaan eläinystävällisemmäksi. Näyttelyjen avulla voi saada eläinsuojelu ja eläinoikeuskysymyksille sekä omalle ryhmälle medianäkyvyyttä, kun siitä tekee lehdistötiedotteen. Etenkin järjestämällä näyttelyn avajaiset (jossa esim. pidetään esitelmä näyttelyn teemasta) voi saada paikalle mediaa ja runsaasti ihmisiä. Näyttelyiden kautta voi lisäksi saada paljon esitteitä jakoon sekä kerättyä nimiä vetoomuksiin. Mainostamiseen (osio ) kannattaa panostaa: mitä enemmän näyttelystä tiedottaa, sitä runsaammin ihmisiä saa paikalle. Näyttelyjä voi järjestää esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa sekä näyttely ja kerhotiloissa. Valokuvanäyttely Kotkan kirjastossa 2007 Ajankohtaisen listan Animalian valokuvanäyttelyistä löydät tämän tietopaketin päivitettävästä sivusta. Materiaalin lainaus: Tee varauksesi Animalian toimistolle hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua lainaaikaa. Emme valitettavasti voi taata, että toivomasi materiaali on vapaana juuri haluamanasi ajankohtana. Lainaukset toimitetaan varausjärjestyksessä. Lainaaika on kaksi viikkoa, ellei muuta erikseen sovita. Vinkkejä: Laita näyttelytiloihin saataville Animalian esitteitä ja vetoomuksia, mikäli mahdollista. Varmista, että ryhmäsi nimi ja yhteystiedot sekä kokoontumisajat ja paikka ovat näyttelyssä näkyvillä. Mikäli näyttely on kirjastossa, kysy, voisitko laittaa kirjaston eläinsuojelu tai eläinoikeusaiheisia kirjoja esiin näyttelytiloihin. 6.4 Eläinasiaa filmien välityksellä Filmiiltoja voi järjestää niin omalle ryhmälle kuin laajemmalle yleisöllekin. Laajemmalle yleisölle filmiiltoja voi järjestää esimerkiksi silloin, kun on vastikään julkaistu joku mielestäsi erittäin hyvä dokumentti tai jokin muu filmi jostain tärkeästä aiheesta, jonka soisi muidenkin näkevän. Hyvien filmien levittäminen on erittäin tehokas vaikutuskeino: vanha sanonta, että kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, pätee edelleenkin. Yleisölle suunnattua filmiiltaa kannattaa mainostaa laajasti (ks. osio ) ja mainoksessa on hyvä lyhyesti kertoa filmin sisällöstä ja sen mahdollisista ansioista (esim. jos filmi on saanut joitain palkintoja). Filmitilaisuuden oheen on joskus järkevää liittää jokin pieni esitelmä. Muista laittaa aina tarjolle Animalian esitteitä, oman ryhmän esitettä ja vetoomuksia. Myös oman ryhmän kesken filmiiltoja kannattaa järjestää. Filmien kautta voi lisätä tietojaan eläinten oloista, ja ne ovat hyödyllisiä esim. silloin, jos haluaa oppia lisää jostain ajankohtaisesta kampanjateemasta. Lista Animaliasta lainattavista videoista ja DVD:stä löytyy tämän tietopaketin liitteistä. 19 Animalian aktiivien toimintaopas

20 6.5 Tempauksilla ja tapahtumilla eläinoikeuskysymykset näkyviksi Tempaukset ovat hyvä keino lisätä eläinkysymysten näkyvyyttä ohikulkijoille ja vetää median huomiota puoleensa. Esim. yllättävät ja sokeeraavat tempaukset kiinnostavat mediaa, jota kautta kampanjointikysymys saattaa saada näkyvyyttä kymmenille tai jopa sadoille tuhansille ihmisille. Pienemmän profiilin myönteisillä tapahtumilla (esim. ruoanjakotyyppiset tapahtumat) taas rohkaistaan ihmisiä kulutusmuutoksiin myönteisin keinoin. Kun järjestätte tempausta tai jotain tapahtumaa, kannattaa miettiä sen tavoitteita: Mitä sillä halutaan saavuttaa? Halutaanko runsaasti mediahuomiota vai keskittyä enemmän Kananmunatempaus Tampereella tavallisiin ohikulkijoihin? Halutaanko sokeerata ja herättää ajattelemaan vai rohkaista positiivisesti kulutusmuutoksiin? Miten tavoitteiden saavuttamista voi arvioida (esim. medianäkyvyys, jaettujen esitteiden määrä jne.)? Tempaus ja tapahtumaideoita: Pääsiäisen aikaan kanapuvuissa kananmunaesitteiden jakamista Joulun aikaan Possut pipareina tempaus: Tempaus olisi hyvä järjestää joulukuun alussa, ennen kuin ihmiset ovat ehtineet ostaa jo joulukinkun. Kaupungilla jaetaan possupipareita, joihin on kiinnitetty sikojen tuotantooloista kertova esite. Pipareihin tehdään pieni reikä, johon esite kiinnitetään esimerkiksi lahjanarun avulla. Pipareita voi tehdä vegaanisena, ilman kananmunia (ohje löytyy esim. Animalian kotisivuilta). Yksi aktiivi voi jakaa pipareita esitteineen possupuvussa ja muut taas tonttulakit päässä. Suurin työ tempauksessa on pipareiden leipominen: niitä voi saada menemään reilusti yli 300 kappaletta. Ihmiset ottavat esitteen mielellään, kun siinä on jotakin syötävää mukana! Piparit voi jakaa esim. korista, joka on vuorattu keittiöpyyhkeillä. Käsissä kannattaa olla muovihansikkaat, jotta pipareiden jako olisi vähän hygieenisempää. Koeeläinten päivänä koeeläinesitteiden jakoa eläinpuvussa (hiiri, kani, koira, kissa jne.). Häkkitempaus (kanat, turkiseläimet tai eläintarhaeläimet): Häkissä oloa eläinpuvussa sekä esitteiden jakoa. Häkin voi rakentaa itse esim. kanaverkosta. Positiivinen kiitos turkistempaus: Esimerkiksi voitte jakaa vegaanisia karkkeja/pipareita tms. yhdessä pienten kiitosesitteiden kanssa kaikille niille, jotka eivät ole pukeutuneet turkissomisteita sisältäviin vaatteisiin. Tempauksen ohessa kannattaa olla infopöytä ja näkyviä kylttejä/banderolleja, jotka kertovat ohikulkijoille, mistä on kyse. Hiljainen kynttilämielenosoitus turkistarhausta vastaan: Pukeudutaan mustiin ja otetaan mukaan hautakynttilöitä. Ryhmä voi seisoa aluksi hiljaa paikallaan kaupungin keskustassa ja lähteä tämän jälkeen hiljaisessa hautajaiskulkueessa eteenpäin. Turkistempaus esim. turkittomana perjantaina: turkisesitteiden jakoa siten, että turkisesitteisiin on niitattu mukaan karamelli. Koeeläintempaus: pehmokanit silmätesteissä esim. infopöydällä + esitteiden jakoa. Kanit voivat olla rivissä siten, että niiden pää tulee pahvin läpi pahviin tehdystä reiästä. Lisäksi kanien silmät värjätään vuotaviksi. Katuteatteri: Pienelläkin porukalla pystyy järjestämään kantaaottavan esityksen jostakin eläinteemasta. Hyvä katuteatteriesitys on lyhyt ja selkeä, niin että sen sanoma selviää ohikulkijoille nopeasti. Sen myös pitäisi voida toistaa uudestaan ja uudestaan. Samalla voi jakaa esitteitä katselijoille. Paikkaan kannattaa kiinnittää huomiota! Se ei saisi olla liian vilkasliikenteisellä ja täyteen tupatulla 20 Animalian aktiivien toimintaopas

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi torijärjestäjän opas 2015 yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi Kepa ry Elimäenkatu25-27 00510 Helsinki Puh: +358 9 584 233 www.kepa.fi

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Tuotantoeläimet. animalia lähtee kesäkiertueelle. lihaa liukuhihnalta. miehet valtaavat animalian. sivu 4. sivu 15. sivu 22 2/2008

Tuotantoeläimet. animalia lähtee kesäkiertueelle. lihaa liukuhihnalta. miehet valtaavat animalian. sivu 4. sivu 15. sivu 22 2/2008 LEHTI ELÄINTEN ASIALLA 2/2008 animalia lähtee kesäkiertueelle sivu 4 lihaa liukuhihnalta sivu 15 miehet valtaavat animalian sivu 22 Tuotantoeläimet vinkkejä kesälukemiseksi belgian aktiivinen gaia kesän

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

animalian syksy on turkiskampanjoinnin salla tuomivaara on animalian uusi toiminnanjohtaja sikainfluessa ja muut pelätyt zoonoosit

animalian syksy on turkiskampanjoinnin salla tuomivaara on animalian uusi toiminnanjohtaja sikainfluessa ja muut pelätyt zoonoosit nro 20093 Lehti eläinten asialla animalian syksy on turkiskampanjoinnin aikaa sivu 4 salla tuomivaara on animalian uusi toiminnanjohtaja sivu 9 sikainfluessa ja muut pelätyt zoonoosit sivu 15 kaikki eläinkokeet

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot