Animalian aktiivien toimintaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Animalian aktiivien toimintaopas"

Transkriptio

1 Animalian aktiivien toimintaopas

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 4 2 Tietoa Animaliasta Mikä on Animalia? Animalian toimintaperiaatteet Animalian päätöksentekorakenne Miten Animalia tukee ryhmien toimintaa? 7 3 Ryhmien toimintaa koskevat ohjeet Johtosääntö Alueosastoohjeet 9 4 Perustaisinko uuden alueosaston tai toimintaryhmän? Miten hakea Animalian yhdyshenkilöksi tai ryhmäksi? Ryhmän toimintaajatus Miten saada mukaan uusia toimijoita? Ensimmäinen kokous 14 5 Toiminnan suunnittelu ja arviointi Tärkeät päivämäärät 16 6 Miten toimia eläinten puolesta? Infopöytää pitämällä eläinasiat tutuksi Yleisötilaisuuksien järjestäminen Ajatusten herättämistä valokuvanäyttelyillä Eläinasiaa filmien välityksellä Tempauksilla ja tapahtumilla eläinoikeuskysymykset näkyviksi Järjestäisimmekö oman kampanjan? Virallinen vaikuttaminen Tutustumisretket Kurssit Kouluvierailut 26 7 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 28 8 Jäsenhankinta 28 9 Esiintymis ja neuvottelutaidot Neuvottelutaidot Esiintymistaidot Varainhankinta ja talousasiat Lipaskeräys Avustukset Tuotemyynti Tukikeikat Hieman talousasiaa 35 2 Animalian aktiivien toimintaopas

3 SISÄLLYSLUETTELO 11 Tiedottaminen Sisäinen tiedotus Ulkoinen tiedotus Ryhmän sähköpostiosoite Tapahtumien mainostus Lehdistötiedotteet Esiintyminen tiedotusvälineissä Miten tehdään mielipidekirjoitus? Mistä voi hankkia kuvia esitteisiin ja muihin materiaaleihin? Ryhmän toiminta Kokoustekniikasta Ryhmän toiminnan jatkumisen turvaaminen Ryhmän sisäiset opinto ja keskustelupiirit Ryhmän ilmapiiristä ja toimivuudesta Kirjallisuutta ja linkkejä Tässä oppaassa hyödynnettyjä toimintaoppaita Muita toimintaoppaita Eläinasiajärjestöjä ja muita järjestöjä Tutkimus ja lainsäädäntö Kasvissyönnistä Kirjallisuus 44 Liitteet Vegaanisia tarjoiluvinkkejä 45 Usein kysytyt kysymykset 48 3 Animalian aktiivien toimintaopas

4 1 Saatteeksi Tämän oppaan tarkoituksena on antaa sinulle ideoita, vinkkejä ja käytännön ohjeita tukemaan toimintaasi eläinten puolesta. Animalian ryhmässä toimimalla voit omalta osaltasi vaikuttaa siihen, että eläinten asema muuttuu paremmaksi yhteiskunnassamme. Ryhmät keräävät merkittävän osan nimistä valtakunnallisiin vetoomuksiin sekä levittävät suuria määriä Animalian esitteitä, kampanjakortteja ja muuta kampanjamateriaalia. Ryhmät tavoittavat laajoja joukkoja ihmisiä pitämällä infopöytää, järjestämällä yleisötilaisuuksia ja tempauksia sekä näkymällä paikallismediassa. Tämän takia Animalian ryhmien toiminta on erittäin keskeinen osa Animalian työtä ja Animalian valtakunnallisia kampanjoita. Tässä oppaassa on tietoa järjestötoiminnan eri osaalueilta mm. tapahtumien ja tempausten järjestämisestä, tiedottamisesta sekä varainhankinnasta. Lisäksi toimintaoppaassa on Animalian suositusohjeita ryhmien toiminnalle. Tietopakettia ei tarvitse lukea kannesta kanteen, vaan sen tarkoituksena on toimia hakemistona, josta löytää helposti aina kulloinkin tarvittavan tiedon. Oppaaseen sisältyy erillinen päivitettävä sivu, joka lähetetään ryhmille vuosittain. Toivottavasti saat toimintaoppaasta uusia toimintaideoita sekä käyttökelpoisia vinkkejä ryhmän toimintaa tukemaan. Usein työ eläinten oikeuksien puolesta voi lannistaa, kun asiat tuntuvat muuttuvan hitaasti. Muistathan kuitenkin, että pienikin panos voi tehdä ihmeitä: kun kauppaan jaksaa toistuvasti jättää asiakaspalautetta, yrityksen on pakko reagoida; ravintolan on pakko muuttaa tarjontaansa, kun asiakkaat niin vaativat; yhdellä mielipidekirjoituksella voit tavoittaa kymmeniätuhansia ihmisiä; yksi esite tai yksi keskustelu infopöydän äärellä voi muuttaa yksittäisen ihmisen ajattelu ja kulutuskäyttäytymistapoja. Onnea, intoa ja voimaa toimintaan eläinten puolesta! 2 Tietoa Animaliasta 2.1 Mikä on Animalia? Eläinsuojeluliitto Animalia ry on Suomen johtava eläinsuojelujärjestö, joka perustettiin vuonna Animalia edistää eläinten oikeuksia ja hyvinvointia sekä vastustaa sellaista eläinten kohtelua, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää olennaisesti niiden luontaista käyttäytymistä. Animalia on asiantuntijajärjestö, joka toimii tiedottamalla, kampanjoimalla ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Teemme myös paljon kansainvälistä yhteistyötä: Animalialla on Suomen edustaja EU:n eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestössä Eurogroup for Animal Welfare, Fur Free Alliance ryhmittymässä sekä European Coalition to End Animal Experiments järjestössä. Lisäksi Animalia on Maailman eläinsuojeluliiton (WSPA) jäsen. Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koeeläimet, tuotantoeläimet ja turkistarhaus. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun saroilla. Vapaaehtoisten tekemä työ on keskeinen osa Animalian kampanjointia ja toimintaa: Animalialla on noin 20 alueosastoa, toimintaryhmää tai yhdyshenkilöä eri paikkakunnilla. 2.2 Animalian toimintaperiaatteet Animalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää niitä toteuttamasta olennaista luontaista käyttäytymistään. Kärsimyksellä tarkoitetaan kipua, tuskaa, stressiä, pelkoa, psyykkistä tai fyysistä pahaa oloa, vammaa tai sairautta. Animalia toimii yhteiskunnallisesti ja tekee pitkäjänteistä työtä kampanjoimalla, jakamalla tietoa ja vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. 4 Animalian aktiivien toimintaopas

5 Animalia edistää eläinten oikeuksia eläinten hyvinvointia lisäämällä. Lähtökohtana on, että jokaisella olennolla on itseisarvonsa ja tiettyjä oikeuksia. Eläimellä on oikeus olla eläin, sillä on oikeus lajilleen tyypilliseen käyttäytymiseen sekä perusolemukseensa, jota ei pidä keinotekoisesti ilman perusteltuja syitä muuttaa (esim. geenitekniikalla). Lisäksi eläimellä on oikeus elämään ja kuolemaan ilman tarpeetonta kipua ja tuskaa. Animalia hyväksyy ihmisen ja eläimen symbioottisen yhteiselon, jossa molemmat hyötyvät. Suhtaudumme kuitenkin hyvin kriittisesti nykyisenkaltaiseen eläinten tehotuotantoon. Eläinten pito ei saa tuottaa eläimelle kärsimystä ja ihmisen on turvattava eläimen lajinmukainen ja yksilökohtainen hyvinvointi. Ihmisellä on siis suuri vastuu hoitamiensa eläinten hyvinvoinnista. Ollessaan tekemisissä luonnoneläinten kanssa, ihmisen on otettava niiden oikeudet ja hyvinvointi huomioon. Tiettyjen tuotantomuotojen kohdalla eläinten hyvinvoinnin riittävä parantaminen ei ole mahdollista (esim. turkistarhaus tai hanhenmaksatuotanto). Siksi Animalia tähtää kyseisten tuotannonhaarojen lakkauttamiseen lainsäädännöllä. Toimintatavat Animalia toimii kampanjoimalla ja tiedottamalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Lisäksi Animalia toimii eläinsuojelukysymysten asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä. Pyrimme myös saamaan kansalaisia mukaan eläinsuojelutoimintaan. Kampanjoinnilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja päättäjiin. Kampanjointikeinoja ovat mm. tiedon kerääminen, aktiivinen tiedottaminen ja materiaalin tuottaminen, lobbaus, päättäville tahoille kohdistetut vetoomukset, erilaiset tempaukset ja tapahtumat, julkaisut jne. Animalian nimissä järjestettävistä kampanjoista ja projekteista päättävät järjestön johtokunta ja toimisto tai paikallisella tasolla Animalian valtuuttama edustaja. Tiedottamalla eläinsuojeluasioista Animalia pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Lainsäädäntöön vaikuttaminen on toiminnassa keskeisellä sijalla. Animalian nimissä tapahtuvan vuorovaikutuksen päättäjien kanssa hoitavat pääasiassa Animalian toimiston henkilökunta tai johtokunnan jäsenet. Animalia antaa asiantuntijana lausuntoja eri tahoille, neuvottelee päättäjien kanssa sekä toimii eläinsuojelun edustajana työryhmissä ja toimikunnissa. Julkisissa ja virallisissa tilanteissa järjestön edustajina toimivat Animalian toimiston henkilökunta, johtokunnan jäsenet tai näiden valtuuttamat asiantuntijat. Animalia toimii ehdottomasti vain avoimesti ja laillisia keinoja käyttäen. Järjestö kehottaa jäseniään toimimaan vain lain puitteissa ja esiintymään avoimesti omilla nimillään. Yksityishenkilöihin kohdistuva painostustoiminta ei kuulu toimintatapoihimme. Animalia ei hyväksy omaisuuden tuhoamista eikä eläinten vapauttamista salaa tehdyillä iskuilla. Suhtaudumme suvaitsevaisesti erilaisiin näkemyk 5 Animalian aktiivien toimintaopas

6 siin ja luotamme ihmisten kykyyn tehdä hyviä valintoja, mikäli heillä on riittävät tiedot asiasta. Rahoituksen toimintaansa Animalia saa jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Pääkohteet Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koeeläintoiminta, tuotantoeläimet ja turkistarhaus. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun saroilla. Animalian tavoitteena on eläinkokeeton maailma. Ensisijalle yhdistys asettaa eläimille kipua ja kärsimystä aiheuttavien kokeiden, sekä heikoimmin perusteltavien kokeiden lopettamisen. Tämä tulisi tehdä välittömästi. Animalia edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä sekä tieteen ja terveydenhuollon toimintatapojen muuttamista sellaisiksi, että ihmisten ja eläinten terveyttä lisätään ilman eläinkokeita. Niin kauan kuin eläinkokeita tehdään, on huolehdittava siitä, että koeeläimille ei aiheudu kokeista kärsimystä, niitä käytetään pienin mahdollinen määrä ja eläinten elinolot vastaavat eläinten fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Maataloustuotannossa vallitsee nykyään tehokkuusajattelu, jonka nimissä eläimistä on tehty koneita : Eläimet joutuvat elämään koko elämänsä ankeissa, virikkeettömissä ja ahtaissa tiloissa ja niiden mahdollisuudet toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä ovat äärimmäisen rajalliset. Animalia vaatii, että eläinten hyvinvointi otetaan kotieläintuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Eläinten hyvinvointia ei saa uhrata taloudellisen tehokkuuden takia. Tuotannossa käytettävien eläinten lukumäärää tulee laskea. Turkistarhauksessa eläimeltä on riistetty mahdollisuus toteuttaa monia luontaisia käyttäytymistarpeitaan. Eläinten hyvinvointiongelmat ovat erittäin suuria ja todellisia turkistarhoilla. Turkikset ovat ylellisyystuotteita, joita valmistetaan vain ihmisen turhamaisuuden vuoksi: nykyihminen ei tarvitse turkkia pysyäkseen lämpimänä. Animalia tähtää turkistarhauksen lopettamiseen lainsäädännöllä: turkisiskuja Animalia ei hyväksy. Animalian nimissä esiintyvän, järjestön valtuuttaman edustajan on sitouduttava esittämään vain tämän linjan mukaisia näkemyksiä ja toimittava tässä paperissa esitettyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti. 2.3 Animalian päätöksentekorakenne Hallitus Hallitus päättää Animalian linjauksista ja toiminnasta sekä on vastuussa esimerkiksi varojen käytöstä. Hallitukseen kuuluu jäsentä, joista yhdeksän valitaan kolmeksi vuodeksi ja 1 2 yhdeksi vuodeksi. Erovuorossa on vuosittain 4 5 jäsentä, jotka voidaan valita uudelleen. Ehdotukset hallituksen jäseniksi on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi yhden vuoden ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan sekä sen lisäksi sihteerin, joka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu noin yhdeksän kertaa vuodessa. Tietoja hallituksen kokoontumisajoista saat Animalian tapahtumakalenterista (joka julkaistaan Animalian kotisivuilla ja Animalialehdessä) tai toimistolta. Hallituksen alla toimii useita työryhmiä. Työryhmiä voi olla esimerkiksi seuraavista aiheista: alueosastotyö, kampanjat ja toiminta, varainhankinta ja jäsenhankinta, visio ja strategia sekä lehti ja tiedotus. Ryhmissä on usein mukana hallituksen edustajien lisäksi Animalian henkilökuntaa sekä asiasta kiinnostuneita aktiiveja. Animalian vapaaehtoiset voivat tulla mukaan työryhmien toimintaan. Kiinnostuksesta voi ilmoittaa toimistolle. 6 Animalian aktiivien toimintaopas

7 Nykyiset hallituksen jäsenet löydät tämän oppaan päivitettävältä sivulta. Vuosikokous Vuosikokous pidetään aina maaliskuussa. Siihen kutsutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta joko Animalialehdessä tai jäsenistölle lähetetyllä kirjeellä. Äänioikeutettuja ovat kaikki Animalian jäsenet. 2.4 Miten Animalia tukee ryhmien toimintaa? Animalia tukee ja avustaa ryhmiä monin eri tavoin muun muassa esitteiden, avustusten ja tiedotuskanavien kautta. Informaatio ja materiaali Animalian henkilökunnalta kannattaa aina pyytää apua ja neuvoa. Kysellä voi vaikkapa tietolähteistä, esitteistä, kokoustilojen järjestämisestä, puhujaehdokkaista, toimintatavoista ym. Animalian toimiston väkeä voi pyytää pitämään esitelmiä ryhmän yleisötilaisuuteen tai esimerkiksi antamaan koulutusta ryhmälle. Esitteet, julisteet, valokuvanäyttelyt, DVD:t ja videot: Ajankohtainen lista esitteistä ja valokuvanäyttelyistä löytyy Animalian kotisivuilta sekä lista videoista ja DVD:istä löytyy tämän oppaan liitteestä. Myyntituotteet: Ajankohtainen lista myytävistä tuotteista löytyy Animalian kotisivuilta ja viimeisimmästä Animalialehdestä. Avustukset Vapaamuotoinen anomus toimitetaan Animalian toimistolle, ja sen käsittelee joko hallitus tai pienempien summien kohdalla työntekijät. Animalia budjetoi vuosittain n euroa vapaaehtoistoimintaan. Muistakaa että hyvien ideoiden toteuttaminen ei saisi kaatua varojen puuttumiseen. Viime kädessä Animalia haluaa tukea kaikkea toiminnan tehostamista myös rahallisesti, joten anomusten tekoa ei kannata arkailla! Alueosastotapaaminen Tampereella Animalian aktiivien toimintaopas

8 Tiedotuskanavat Tapahtumakalenteri: Animalian internetsivuilla ja Animalialehdessä ylläpidettyyn tapahtumakalenteriin kannattaa lähettää tapahtumatiedot, heti kun ne varmistuvat. Sähköpostilistat ja Animalian foorumi: Tapahtumatietoja voi lähettää myös Animalian yleiselle sähköpostilistalle aluelistalle ja Animalian foorumiin. Animalialehti: Animalialehteen voi kirjoittaa juttuja oman ryhmän toiminnasta. Lähetä juttuehdotuksesi Animalian tiedottajalle. Ryhmän kotisivut Animalian sivujen alle: Jos haluat perustaa ryhmälle kotisivut, ota yhteyttä toimistoon, josta saat opastusta sivujen ylläpitämiseen. Animalian ryhmien välinen yhteistyö Animalian aluelista Aluelista toimii Animalian paikallisaktiivien välisenä kommunikaatiokanavana. Listalla voi esimerkiksi vaihtaa toimintaideoita, tiedottaa oman ryhmän toiminnasta, keskustella Animalian kampanjoista sekä kertoa hyväksi havaituista toimintamuodoista. Listalle voi liittyä lähettämällä viestiä toimistoon. Alueosastokokoukset ja Animalian kesäleiri: Alueosastokokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, joista toinen pidetään leirin yhteydessä. Leiri järjestetään vuosittain, yleensä loppukesästä tai alkusyksystä. Leirillä on työpajoja, esitelmiä, videoita jne. eri aiheista. Alueosastokokoukset ja leiri ovat hyvä keino tutustua muihin animalialaisiin, vaihtaa ideoita, tehdä kehittämisehdotuksia sekä saada taustatietoa Animalian kampanjoista. Animalian kampanjat Animalia järjestää vuosittain noin kolme kampanjaa. Paikallistason vaikuttaminen on erittäin tärkeä osa kampanjoita. Merkittävälle osalle ihmisiä välitetään tietoa kampanjasta infopöytien, yleisötilaisuuksien, paikallismedian ja esitteiden jakamisen kautta. Lisäksi paikalliset toimijat voivat vaikuttaa mm. oman kuntansa päätöksentekijöihin, kauppoihin ja ravintoloihin. Animalian aktiivien työ on siten hyvin tärkeää kampanjoiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä olisi hienoa, että ryhmät tulisivat mukaan kampanjoihin. Jos resurssit eivät riitä suureen kampanjapanostukseen, pienikin panostus vie aina asiaa eteenpäin. Pieni panostus kampanjaan voi olla esimerkiksi esitteiden/kampanjakorttien/asiakaspalautelomakkeiden jakaminen kampanjan toimintapäivänä. Suurempi panostus taas voi olla esim. tiedotustilaisuuksien, tempauksien ja kurssien järjestämistä aihepiiristä. Jos ryhmä on valmis toimimaan aktiivisesti kampanjassa, aiheesta kannattaa pitää kokous. Kokouksessa voi sopia, mitkä ovat ryhmän omat kampanjatavoitteet, millaisin resurssein ollaan kampanjassa mukana, mitkä ovat ryhmän toimintamuodot sekä kuka tekee mitäkin ja millä aikataululla. Kampanjoista tiedotetaan mm. Animalian aktiivien listalla, jota kautta saa tietoa kampanjan taustoista, tavoitteista ja toimintatavoista sekä saa ideoita siitä, miten oma ryhmä voisi osallistua kampanjaan. Kampanjoista keskustellaan usein myös alueosastokokouksissa. Lisäksi mukaan voi tulla vaikuttamaan valtakunnallisen kampanjan suunnitteluun ilmoittamalla kiinnostuksesta toimistolle. Broileritempaus Helsingissä 8 Animalian aktiivien toimintaopas

9 3 Ryhmien toimintaa koskevat ohjeet 3.1 Johtosääntö Johtosääntökäsitteitä Animalian viralliset säännöt määräävät, että aluetoimintaa säätelee ns. johtosääntö. Johtosäännöstä päättää Animalian hallitus ja sitä voidaan muuttaa ja kehittää tarpeen mukaan. Yhdyshenkilö: yksittäinen henkilö, joka aloittaa toimintaa uudella alueella tai uuden asian tiimoilta. Tavoite on, että toiminta laajenee niin, että muodostuu alueosasto tai toimintaryhmä (ei aina toteudu). Alueosasto: ryhmä toimii paikallisesti jollain selkeästi määriteltävällä alueella, esim. Tampereen alueosasto. Toimintaryhmä: ryhmä keskittyy toiminnassaan johonkin tiettyyn asiaan eikä ole paikkaan sidonnainen. Esim. turkisryhmä. Yhteyshenkilö/vetäjä: ryhmän pääedustaja, joka vastaa siitä, että johtosääntöä noudatetaan, ja joka on ensisijainen yhteyshenkilö. Huom! Jatkossa sanalla ryhmä tarkoitetaan sekä alueosastoa että toimintaryhmää. Animalian aluetoiminnan johtosääntö Eläinsuojeluliitto Animalian hallitus hyväksyy yhdyshenkilöt, alueosastot sekä toimintaryhmät, jotka toimivat Animalian sääntöjen ja hallituksen alaisina. Heidän tulee noudattaa yhdistyksen toimintaperiaatteita. Lisäksi heidän tulee hyväksyä ja sitoutua yhdistyksen periaatteeseen olla käyttämättä ilki tai väkivaltaa toiminnassaan. Jos joku henkilö ei noudata tätä periaatetta, voi hallitus kieltää häntä toimimasta liiton yhdyshenkilönä tai ryhmässä. 1. Yksittäinen henkilö voi aloittaa toiminnan Animalian yhdyshenkilönä. Tavoitteena on, että toiminta laajenisi ja muodostuisi ryhmä. Animalian palkattu henkilökunta avustaa tässä toiminnassa. 2. Ryhmän perustamiseen tarvitaan kolme henkilöä, joista yksi on yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö vastaa ryhmästä ja sen toiminnasta. Ryhmä voi sisäisesti jakaa tehtäviä itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Jos yhteyshenkilö vaihtuu, uusi vastuuhenkilö allekirjoittaa tämän johtosäännön. 3. Ryhmät toimittavat helmikuun loppuun mennessä Animalian toimistolle vapaamuotoisen selvityksen edellisen vuoden toiminnasta sekä varojen käytöstä. 4. Yhdyshenkilöt ja ryhmät voivat hakea toiminnalleen taloudellista tukea Animalian hallitukselta, joka toimii päättävänä elimenä avustusten myöntämisessä. Toimintatuen käytöstä tulee antaa selvitys. Sekä hakemus ja selvitys tehdään vapaamuotoisesti. 5. Jos yhdyshenkilöt tai ryhmät antavat lausuntoja tiedotusvälineille Animalian nimissä, tulee lausuntojen olla yhdistyksen virallisen linjan mukaisia. Mikäli mahdollista, lausunnot tuodaan etukäteen tiedoksi yhdistyksen henkilökunnalle ennen niiden antamista tiedotusvälineille. Mikäli yhdyshenkilöillä tai ryhmillä on epäselvyyttä Animalian linjasta haastattelua koskevissa asioissa, kehotetaan tiedotusvälineitä ottamaan yhteyttä yhdistyksen henkilökuntaan. 3.2 Alueosastoohjeet Alueosastot ovat oleellinen ja tärkeä osa Animalian toimintaa. Eri paikkakuntien vapaaehtoiset toimivat Animalian kasvoina paikallisille ihmisille ja paikallisessa mediassa. Samalla on tärkeää huomioida, että Animaliasta annetaan mahdollisimman positiivinen ja yhtenäinen kuva, jotta järjestön uskottavuus pysyisi mahdollisimman hyvänä ja vaikutusmahdollisuudet eläinten puolesta mahdollisimman tehokkaina. Tätä silmällä pitäen Animalia toivoo vapaaehtoistensa huomioivan seuraavat suositukset kaikessa toiminnassaan. Tavoitteet ja toiminta Animalian nimissä tehdyn toiminnan ja annettujen lausuntojen, jaettavien esitteiden ym. tulee olla linjassa Animalian toimintaperiaatteiden kanssa: Animalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten hyvinvoinnin paranta 9 Animalian aktiivien toimintaopas

10 minen yhteiskunnassamme. Eläinkokeiden kohdalla Animalian tavoitteena on eläinkokeeton maailma. Kipua ja kärsimystä aiheuttavat kokeet, turhimmat kokeet ja kädelliskokeet tulee lopettaa välittömästi. Niin kauan kuin eläinkokeita tehdään, on huolehdittava siitä, että koeeläimille ei aiheudu kokeista kärsimystä, niitä käytetään pienin mahdollinen määrä ja eläimille tarjotaan hyvät elinolot. Tuotantoeläinten kohdalla Animalia hyväksyy ihmisen ja eläimen symbioottisen yhteiselon, jossa molemmat hyötyvät. Tästä tilanteesta ollaan kuitenkin yhteiskunnassamme vielä kaukana. Eläintuotannossa käytettävien eläinten lukumäärää tulee vähentää ja siksi Animalia edistää eläintuotteiden kulutuksen vähentämistä. Tuotantoeläinten hyvinvointia tulee huomattavasti parantaa eläinten pitoolosuhteita ja hoitokäytäntöjä parantamalla. Luomukotieläintuote on tehotuotettua elintarviketta parempi vaihtoehto. Animalia tähtää turkistarhauksen lopettamiseen lainsäädännön kautta. Animalian toimintaperiaatteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: aspx?tabid=1378 Toiminnan tulisi keskittyä Animalian pääkohteisiin eläinkokeisiin, turkistarhaukseen ja tuotantoeläinkysymyksiin. Toki ryhmät voivat halutessaan tehdä ohessa myös muuta eläinsuojelu ja eläinoikeustoimintaa. Toiminnan tulee olla avointa, väkivallatonta ja laillista. Ryhmien toivotaan suosivan positiivisia toimintakeinoja. Animalian toiminnalla ei tule tukea rahallisesti tai muutoin eläinten hyvinvoinnin kanssa ristiriidassa olevaa toimintaa (esim. eläintarhavierailut). Mielenosoituksia järjestetään vain harkitusti. Jos ryhmä haluaa järjestää mielenosoituksen, tulee tästä olla yhteydessä toimistoon. Muihin järjestöihin pidetään yllä hyviä suhteita, vaikka järjestöjen välillä olisi ristiriitaisia näkemyksiä tavoitteista ja toimintatavoista. Ristiriidoista kannattaa aina keskustella rakentavaan sävyyn. Ulospäin puhutaan vain oman järjestön toiminnasta. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa voidaan tehdä, kun toiminta noudattaa Animalian toimintaperiaatteita. Mediakäyttäytyminen Koskee Animalian nimellä tapahtuvaa esiintymistä erilaisissa medioissa, kuten haastattelujen antamista, tiedotteita, mielipidekirjoituksia ym. Ryhmien aktiivit voivat mieluusti antaa lausuntoja paikallisille tiedotusvälineille sekä omaaloitteisesti että pyydettäessä. Kommenttien on kuitenkin oltava linjassa Animalian periaatteiden kanssa (mainittu edellä). Vapaaehtoistoimijan tulee ottaa huomioon, että media ja yleisö ottavat hänen antamansa lausunnon Animalian virallisena kantana. Kommentteja tulee antaa vain sellaisista asioista, joista tuntee faktat. Jos on epävarmuutta faktoista, kannattaa ottaa itse yhteyttä Animalian toimistolle tai kehottaa toimittajaa ottamaan yhteyttä Animalian toimistoon. Vapaaehtoisten ei voida olettaa tietävän kaikkea. Epäselvissä tilanteissa voit sanoa esimerkiksi, että olet vapaaehtoinen ja osallistut toimintaan siksi, että haluat edistää eläinten hyvinvointia, mutta haluat jättää lakipykäliin / tieteellisiin seikkoihin tms. pureutuvat kysymykset Animalian henkilökunnan vastattavaksi. Muista, että kaikki, mitä sanot medialle, voidaan julkaista. Eli harkitse, mitä sanot, ja vapaamuotoista jutustelua asiaaiheesta ym. toimittajan kanssa kannattaa välttää. Artikkelit, joissa lainataan sinua, kannattaa pyytää tarkastettavaksi ennen julkaisua. Mediaesiintymisistä tulisi ilmoittaa ainakin jälkeenpäin toimistolle mediaseurannan ylläpitämiseksi. 10 Animalian aktiivien toimintaopas

11 Ruoka Animalian tavoitteena on vähentää eläintuotantoa ja parantaa tuotantoeläinten hyvinvointia. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseksi Animalia edistää eläinkunnan tuotteiden, niin lihan, maidon kuin munien, käytön vähentämistä sekä siirtymistä kuluttamaan eläinystävällisemmin tuotettuja tuotteita. Myös alueosastotoiminnassa on huomioitava, että omalla toiminnalla näytetään esimerkkiä kulutusmuutosten edistämiseksi. Kun ryhmä myy tai tarjoilee ruokaa (esim. omilla kursseilla ja leireillä, erilaisissa tilaisuuksissa ja infopöydällä), tulisi pyrkiä välttämään eläinkunnantuotteiden tarjoilua. Jos eläinkunnantuotteita käytetään: Tarjolla tulee olla ainakin yksi hyvä vegaanivaihtoehto (ks. liite vegaanisista tarjoiluvinkeistä). Käytettyjen eläinkunnantuotteiden tulee olla luomua. Tarjolla ei tule pitää eläinten osia, kuten lihaa tai kalaa. Ruokailtaessa Animalian ryhmänä, olisi hyvä pyrkiä siihen, että tarjolla olisi sitä mahdollisesti haluaville vegaaninen vaihtoehto. Varainkäyttöohjeet Alueedustajat voivat anoa rahallista tukea toiminnalleen. Vapaamuotoinen anomus toimitetaan Animalian toimistolle, ja sen käsittelee joko hallitus tai työntekijät pienempien summien kohdalla. Toimintatuen käytöstä tulee antaa vapaamuotoinen selvitys. Ryhmät voivat tilata Animaliasta tuotteita ja myydä niitä tapahtumissaan. Ryhmät saavat osan myyntitulosta itselleen. Jos ryhmä haluaa kerätä rahaa toiminnalleen (esim. lipaskeräyksellä), täytyy lupa anoa Animalian toimiston kautta, koska ryhmät eivät ole rekisteröityjä. Tämä koskee vain suoraa rahankeruuta. Kirppiksien ja vastaavien järjestämiseen ei lupaa tarvita. Animalialta saatu toimintatuki, lahjoituksina saadut varat ja myyntituotot yms. tulee käyttää eläinsuojelutoimintaan, ei virkistystoimintaan. Jos ryhmä saa joltakin taholta rahaa nimenomaan virkistyskäyttöön, niin nämä varat voi luonnollisestikin käyttää tähän tarkoitukseen. Jos ryhmä haluaa valmistaa itse myyntituotteita, kuten paitoja, tuotteiden tulee olla viestiltään linjassa Animalian toimintaperiaatteiden kanssa. Tuotteiden olemassaolosta ilmoitetaan toimistolle. Jos Animalian nimissä kerätään rahaa lahjoitettavaksi toisen järjestön toimintaan, kuten löytöeläintoimintaan, asiaan on kysyttävä lupa toimistolta. Muistakaa että hyvien ideoiden toteuttaminen ei saisi kaatua varojen puuttumiseen. Viime kädessä Animalia haluaa tukea kaikkea toiminnan tehostamista myös rahallisesti, joten anomusten tekoa ei kannata arkailla! Esitteet ja internetsivut Ryhmien Animalian nimissä julkaisemien esitteiden ja internetsivujen tulee olla linjassa Animalian toimintaperiaatteiden kanssa. Esitteissä tai internetsivuilla julkaistuissa resepteissä olisi hyvä pyrkiä reseptien vegaanisuuteen, niin että ohjeisiin ei sisälly lainkaan eläinkunnan tuotteita. Näin kannustetaan ihmisiä vähentämään eläinkunnan tuotteiden kulutusta ja löytämään eläinkunnan tuotteita korvaavia kasviperäisiä ruokaaineita. Jos resepteissä kuitenkin käytetään eläinkunnan tuotteita (maitotuotteita ja kananmunia), niiden tulee olla luomua. Jos ryhmä tuottaa esitteitä, joissa esiintyy Animalian nimi, esitettä olisi hyvä näyttää Animalian henkilökunnalle ennen sen julkaisua. Tämä on hyvä mahdollisuus saada apua kielenhuoltoon sekä tarkastuttaa esittei 11 Animalian aktiivien toimintaopas

12 den tietojen paikkansapitävyys. Animalian logon käytön ohjeet On hyvin suositeltavaa käyttää Animalian logoa oman ryhmän tiedottamistyössä (esim. mainokset, tiedotteet, kirjeet jne.), sillä tämä lisää Animalian tunnettuutta ja näkyvyyttä. Animalian logon voit ladata osoitteesta: Animalian logoa ei saa muunnella, vaan sitä tulee käyttää aina vain määritellyssä muodossa. Animalian logossa voi käyttää vain seuraavia värejä, tiettyjen värikoodien mukaisesti: Sininen: Animalian perusväri Oranssi: turkisasiat Vihreä: maatalouseläinasiat Punainen: koeeläinasiat Näistä väreistä tulee käyttää vain liitteessä määriteltyjä värikoodeja. Jos ei ole mahdollista käyttää määriteltyjä värikoodeja, tulee käyttää mustavalkoista logoa. Yleisimmin ja suositeltavimmin käytetään versiota, jossa lukee Animalia eläinten asian ajaja. Animalian logoa voi käyttää vain Animalian linjausten mukaisissa julkaisuissa. Esimerkiksi logoa ei tule käyttää suoraan muiden järjestöjen kampanjajulisteissa tai kutsuissa, vaan lupa logon käyttämiseen tulee kysyä Animalian toimistosta. Jos alueosasto tekee omia esitteitä, joissa on animalian logo, esitteisiin tulee pyytää hyväksyntää Animalian toimistosta. Jos olet epävarma, voiko logoa käyttää tietyssä yhteydessä, ota yhteyttä toimistoon. Tuotteissa käytetään mieluiten mustavalkoista Animalia eläinten asian ajaja logoa. Animalian logon käytöstä tuotteissa tulee aina neuvotella Animalian toimiston kanssa, sillä logoista sovitaan tapauskohtaisesti. 4 Perustaisinko uuden alueosaston tai toimintaryhmän? Jos paikkakunnallasi tai jonkin sinua kiinnostavan teeman ympärillä ei vielä toimi ryhmää, voit lähteä perustamaan sellaisen. Ryhmässä toimimalla voit järjestää paljon sellaisia tapahtumia, joita ei yksin voisi järjestää. Samalla voit tutustua muihin samanhenkisiin ihmisiin. Useamman ihmisen voimin eläinsuojeluja eläinoikeuskysymykset tulevat näkyvämmäksi omalla paikkakunnalla mm. infopöydän pidon, esitteiden jaon, tempausten ja yleisötilaisuuksien kautta. Ryhmä voi saada merkittäviäkin muutoksia aikaan omalla paikkakunnalla esimerkiksi kasvisruoan tarjonta kaupoissa ja ravintoloissa voi parantua ja oman paikkakunnan vaateliikkeet voivat siirtyä turkittomaan politiikkaan. Animaliassa mukana ollessasi voit tulla mukaan Animalian valtakunnallisiin kampanjoihin ja näin omalta osaltasi antaa panoksesi eläinasian edistämiseen valtakunnallisella tasolla. Animalian kautta saat yhteyksiä eläinasioiden parissa toimiviin aktiiveihin ympäri Suomen, ja tällaisen verkottumisen kautta voit saada uusia toimintaideoita oman ryhmäsi toimintaan. Animalia tarjoaa myös hyvän resurssipohjan ryhmiensä toiminnalle: esim. ilmaisia esitteitä ja muuta materiaalia (valokuvanäyttelyt, filmit, julisteet jne.), myyntituotteita, tukea ja neuvontaa, internetsivut, tiedotuskanavia, luennointiapua ja taloudellisia Häkkitempaus Helsingissä 12 Animalian aktiivien toimintaopas

13 avustuksia. Perusehtona Animalian ryhmäksi liittymisessä on, että ryhmät toimivat Animalian toimintaperiaatteiden (osio 2.2) puitteissa. 4.1 Miten hakea Animalian yhdyshenkilöksi tai ryhmäksi? Yhdyshenkilöksi voit liittyä ottamalla ensin yhteyttä Tarja Baldingiin (p , Tämän jälkeen hallitukselle tehdään vapaamuotoinen hakemus yhdyshenkilöksi liittymisestä sekä allekirjoitetaan Animalian aluetoiminnan johtosääntö (osio 3.1). Hallitus hyväksyy Animalian yhdyshenkilöt. Tavoitteena on, että toiminta laajenisi, niin että muodostuisi alueosasto tai toimintaryhmä. Jos toisaalta tunnet jo vähintään kaksi muuta henkilöä, jotka haluaisivat perustaa ryhmän kanssasi, voitte perustaa ryhmän suoraan. Animalian hallitukselle tehdään vapaamuotoinen hakemus ryhmän perustamisesta. 1 2 ryhmäläisistä toimii yhdyshenkilönä, joka vastaa ryhmästä ja sen toiminnasta. Hakemuksen tekoa ei tarvitse säikähtää, vaan siinä voi lyhyesti muutamalla virkkeellä ilmaista esim.: Paikkakunta, jossa haluat perustaa alueosaston, tai teema, jonka ympärille haluat perustaa toimintaryhmän Omat taustatietosi Alustava suunnitelma ryhmän tarkoituksesta, tavoitteista, mahdollisista painopisteistä ja tulevasta toiminnasta 4.2 Ryhmän toimintaajatus Ennen kuin pyrit/pyritte saamaan mukaan uusia toimijoita, kannattaa hetken pohtia omia näkemyksiä ryhmän tarkoituksesta, tavoitteista ja toimintatavoista. Voit(te) esimerkiksi kirjoittaa lyhyen yhteenvedon ryhmän toimintaajatuksesta. Esim. seuraavia kysymyksiä voi pohtia: Mikä on mielestäsi ryhmän päätarkoitus? Mitä haluaisit ryhmän saavuttavan? Voisiko ryhmän toiminnalla olla tietyt painopisteet? Mihin haluaisit ryhmän keskittyvän? Millaista toimintaa ryhmä voisi järjestää? Mitkä olisivat ryhmän keskeiset toimintatavat? On hyvä selkeyttää itselleen omia näkemyksiään ryhmän toimenkuvasta jo heti aluksi. Tämän jälkeen on helpompi keskustella muiden kanssa ryhmän tulevasta toiminnasta. Ryhmän keskusteluissa alustavat ideasi varmastikin osin muuttuvat, mutta ne ovat kuitenkin antaneet hyvän pohjan keskustelulle. 4.3 Miten saada mukaan uusia toimijoita? Uudesta ryhmästä kannattaa tiedottaa runsaasti sitä perustettaessa. Tiedottaminen tuottaa usein hyvin tulosta: mitä näkyvämmin ryhmää mainostaa, sitä varmemmin saa mukaan runsaasti uusia, toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Näin jo heti alkuun muodostuu hyvä, aktiivinen ryhmä, joka voi saada merkittäviäkin muutoksia aikaan omalla paikkakunnallaan. Uusia toimijoita voi rekrytoida esimerkiksi seuraavin keinoin: Ryhmän ensimmäistä kokousta kannattaa mainostaa mahdollisimman laajasti (ks. osio ). Animalian toimistolta voidaan lähettää kirje kaikille alueen Animalian jäsenille. Kirjeen kautta tulee tapahtumiin yleensä muutamia osallistujia, joten tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää. Ryhmän kokousta voi mainostaa myös Animalian aktiivien listalla. Yksi mahdollisuus on järjestää jokin tilaisuus perustamiskokouksen yhteyteen, esimerkiksi esitelmätilaisuus jostakin ajankohtaisesta teemasta. Yleisötilaisuus voi houkutella kokoukseen enemmän väkeä, ja se lisää perusteilla olevan ryhmän näkyvyyttä. Kannattaa kerätä yleisötilaisuuden jälkeen niiden henkilöiden yhteystietoja, jotka eivät osallistu kokoukseen, ja kertoa heille kokouksen jälkeen ryhmän tulevasta toiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä ryhmän sähköpostilistalle. Tilaisuudessa kannattaa myös jakaa esitteitä uudesta ryhmästä. Pidä Animalian infopöytää esimerkiksi kaupungin torilla tai jossain paikallisessa tapahtumassa (ks. infopöydän pidosta osiossa 6.1). Infopöydän pito tarjoaa hyvän mahdollisuuden levittää esitteitä ryhmän ensimmäisestä kokouksesta sekä kertoa kasvokkain uudesta ryhmästä ohikulkijoille. Toiminnasta kiinnostuneilta henkilöiltä kannattaa kerätä yhteystiedot. Infopöydän ääreen tulee usein paljon eläinsuojelu ja eläinoikeusasioita sympatisoivia ihmisiä, joista monet ovat valmiita tulemaan toimintaan, kun 13 Animalian aktiivien toimintaopas

14 han heille vain tiedottaa tästä mahdollisuudesta. Kannattaa muistaa, että alueella on varmastikin jo eläinkysymyksiä sympatisoivia ryhmiä (kuten ympäristönsuojelu ja ihmisoikeusryhmiä). Uusia aktiiveja voi löytyä näiden ryhmien kautta runsaastikin, joten ryhmän perustamista kannattaa mainostaa esim. näiden ryhmien sähköpostilistoilla. 4.4 Ensimmäinen kokous Kokous kannattaa pitää jossain julkisessa tilassa, ennemmin kuin kotona, sillä tällaisiin neutraalimpiin paikkoihin on uusien ihmisten helpompi tulla. Kokoontumisen voi järjestää esim. kahvilassa, kirjastossa, oppilaitoksissa, järjestökeskuksissa ja kurssikeskuksissa. Animalialta voi hakea rahoitusta kokoustilojen kustannuksiin. Jos haluat, Animalian toimistosta voidaan tulla ensimmäiseen kokoukseen mukaan kertomaan Animalian toiminnasta. Vinkkejä kokouksen kulkuun: Esittäytymiskierros Animalian esittely (itse tai joku Animalian toimistosta) Omat näkemykset ryhmän tavoitteista + omia toimintaideoita Kokoukseen osallistujien kiinnostuksenkohteista puhuminen Tulevan toiminnan ideointi ja keskustelu, mitä ainakin voisi olla realistista järjestää. Konkreettisen toiminnan sopiminen! Kannattaa sopia jotain konkreettista toimintaa (esim. infopöydän pitäminen, valokuvanäyttely) jo heti alussa, niin uudet ihmiset pääsevät jo heti alkuun vaikuttamaan asioihin. Tehtävänjaon voi sopia jo kokouksessa. Yhteydenpitotavoista sopiminen (esim. sähköpostilistan (osio 11.1) Kokoontumistiheydestä sopiminen + seuraavan kokouksen aika ja paikka Ihmisten yhteystietojen kerääminen Kokoukseen voi saada rennompaa tunnelmaa, jos kokouksessa on tarjolla jotain pientä naposteltavaa. Toiminnan alussa kannattaa muutenkin järjestää vapaamuotoista yhdessäoloa, kuten kasviskokkausilta tai nyyttikestit, jotta ryhmän jäsenet voisivat tutustua toisiinsa paremmin. 5 Toiminnan suunnittelu ja arviointi Toiminnan tarkoitusta, tavoitteita ja toimintatapoja kannattaa miettiä aika ajoin, esimerkiksi vuoden päätteessä. Lisäksi yksittäiselle kampanjalle tai tapahtumalle on hyvä asettaa konkreettisia tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista. Suunnittelu ja arviointi tehostavat ja motivoivat toimintaa. Kun ryhmä on asettanut itselleen selkeät tavoitteet, oman toiminnan tulokset tulevat näkyvämmiksi näin huomaa, että työ on todellakin tuottanut tulosta. Lisäksi toiminnan arvioinnin avulla voi selvittää, mikä meni hyvin ja mikä vähemmän hyvin ja mitä kannattaa tehdä paremmin seuraavalla kerralla. Yleinen suunnittelu Yleisen suunnittelukokouksen voi pitää esimerkiksi vuoden vaihteessa. Suunnittelukokouksessa voi kirjoittaa alla olevia kysymyksiä isolle paperille tai taululle, ja jokainen voi listata näiden kysymysten alle näkemyksiään. Tämän jälkeen voi yhdessä käydä läpi esiin tulleita ajatuksia ja keskustella niistä. Lopuksi voi kirjoittaa ylös johtopäätökset. Ryhmän lähtökohdat: Mitkä ovat keskeiset toimintamuotomme? Mikä on keskeinen kohderyhmämme? Mitkä ovat resurssimme? Mitkä ovat keskeiset yhteistyökumppanimme? Mitä toimintaympäristössämme on tapahtumassa? (esim. ihmisten arvot, politiikkaa, yhteistyökumppaneiden toiminta) 14 Animalian aktiivien toimintaopas

15 Ryhmän toimintaajatuksen määrittäminen: Mihin toiminnalla pyritään? Mikä on toimintaajatuksemme ja perustehtävämme? Ryhmän arvojen määrittäminen: Mitkä ovat ryhmän keskeiset arvot ja mitä niillä halutaan vaalia? Toimintasuunnitelma Tällaisen yleisen pohdinnan lisäksi voi tehdä ryhmälle vuosittain myös konkreettisen toimintasuunnitelman. Vaikka toimintasuunnitelmaa ei tarvitse yhdistysbyrokratiasyistä tehdä, sen laatiminen voi kuitenkin olla hyödyllistä: näin tulee selkeämmäksi, mitä haluaa (realistisesti) saavuttaa seuraavana vuonna. Toimintasuunnitelmaa voi sitten vuoden aikana aina vilkaista tarkistaakseen, onko toiminta tavoitetasossa. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa voi pohtia: Mitä tavoitteita meillä on seuraavalle vuodelle? Millä keinoin saavutamme tavoitteet? Miten arvioimme tavoitteiden saavuttamista? Mitkä ovat seuraavan vuoden pääkohteemme Animalian kansalliset kampanjat huomioiden? Yksittäisten kampanjoiden ja tapahtumien suunnittelu Aina kannattaa myös pohtia yksittäisten kampanjoiden tai tapahtumien tavoitteita: mitä haluamme tapahtumalla saavuttaa? Miten voimme arvioida tavoitteiden saavuttamista? Toiminnan arviointi Toimintaa kannattaa arvioida yleisellä tasolla niin vuoden vaihteessa kuin yksittäisen kampanjan tai tapahtuman jälkeenkin. Arvioinnissa auttaa oman toiminnan dokumentointi: pidetään kirjaa, millaisia tapahtumia tai tilaisuuksia on organisoitu, millaisia taitoja niissä kehitettiin, miten ne onnistuivat ja kuinka tavoitteet saavutettiin. Toiminnan motivoinniksi kannattaa aina iloita pienistäkin voitoista. Jos jossain asiassa ei mennyt niin hyvin, on hyvä arvioida, mikä meni mönkään ja todeta, mitä opittiin ja mitä voisi tehdä paremmin ensi kerralla. Toimintakertomukset Animalian ryhmien ei tarvitse tehdä virallista toimintakertomusta, mutta ryhmiltä on kuitenkin pyydetty epävirallisia raportteja edellisen vuoden toiminnastaan. Nämä kertomukset antavat muille Animalian ryhmille, hallitukselle ja Animalian työntekijöille kuvaa, millaista toimintaa eri paikkakunnilla on järjestetty. Muistattehan siis lähettää vuoden alussa edellisen vuoden toimintakertomuksen toimistoon ja aluelistalle! 15 Animalian aktiivien toimintaopas

16 5.1 Tärkeät päivämäärät Toimintaa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon eri eläinaiheiset tapahtumapäivät, joita on pitkin vuotta. Ainakin keskeisinä tapahtumapäivinä (koeeläinten päivä, eläinten päivä, maailman maatalouseläinten päivä ja turkiton perjantai) kannattaa pyrkiä järjestämään jotakin toimintaa, vähintäänkin infopöydän pitoa tai esitteiden jakoa. Ks. lisää toimintavinkkejä osiosta Kansainvälinen Kanadan hylkeenpyynnin vastainen toimintapäivä Lihaton päivä Koeeläinten päivä Koeeläinten viikko Maailmanlaajuinen P&Gboikotin päivä 1.6. Maailman maitopäivä Vko 39 Finfoodin kananmunaviikko 4.7. Vankeudessa elävien delfiinien päivä Kansainvälinen koulumaitopäivä Maailman kasvisruokapäivä Maailman maatalouseläinten päivä Maailman eläinten päivä Maailman eläinten viikko Kansainvälinen kananmunan päivä Maailman ruokapäivä (World Food Day) (FAO:n organisoima tapahtuma, jota vietetään lokakuussa ympäri maailmaa) AntiMacDonalds päivä Kansainvälinen elinsiirtopäivä (tällöin voisi olla kudosluovutuskorttien jakoa) Maailman vegaanipäivä Vko 46 Finfoodin lihaaiheinen teemaviikko Kiitospäivän jälkeinen Turkiton perjantai (Fur Free Friday) perjantai marraskuun lopussa Vko 50 Pelasta possu viikko 16 Animalian aktiivien toimintaopas

17 6 Miten toimia eläinten puolesta? 6.1 Infopöytää pitämällä eläinasiat tutuksi Infopöytä on erittäin hyvä tapa tavoittaa suuria määriä ihmisiä. Infopöydän pito lisää Animalian sekä eläinsuojelu ja eläinoikeuskysymysten näkyvyyttä eri paikkakunnilla. Pöydän pidon avulla saadaan esitteitä, kampanjakortteja yms. runsaasti jakoon sekä kerättyä vetoomuksiin paljon nimiä. Se on myös tärkeä keino saada Animalialle uusia jäseniä ja ryhmään uusia toimijoita. Infopöytää voi pitää kaupungin keskustassa vaikka viikoittain. Eri kaupungeilla ja kunnilla on erilaisia lupakäytäntöjä. Kannattaa siis selvittää oman kaupungin lupapolitiikka vaikkapa soittamalla kaupungin vaihteeseen. Jos pöydällä ei harjoiteta tuotemyyntiä, luvan saa usein ilmaiseksi. Infopöytää voi myös pitää erilaisissa tilaisuuksissa, kuten paikallisissa konserteissa, festivaaleilla ja messuilla. Joissain tilaisuuksissa pöytäpaikat ovat maksullisia. Joskus kulut voidaan kattaa päivän aikana saaduista myyntituloista tai pöytäpaikan voi jakaa toisen järjestön kanssa. Myös Animaliasta voi hakea avustusta pöytäpaikan kustannuksiin. Infopöydän pitoa Oulussa Muistilista: Mitä mukaan: vetoomuksia, runsaasti esitteitä (ulkotiloissa on hyvä laittaa kumirenkaita esitteiden ympärille, niin että ne eivät lennä tuulessa), rahankeruulipas, Animalian pöytäliina, sateensuoja tai pöydän peittävä muovipeite, suuria julisteita (hyvä tapa on kiinnittää julisteet kontaktilla pahviin, niin että niitä voi käyttää monta kertaa) sekä kampanjakortteja ja tarroja. Lisäksi kannattaa varata mukaan teippiä, sinitarraa, sakset, tusseja, nastoja, paperia, kartonkeja, kyniä yms. Huom! Infopöydässä kannattaa olla myös esite omasta ryhmästä. Lisäksi mukana on hyvä olla lista, johon ryhmän toiminnasta kiinnostuneet voivat kirjoittaa yhteystietonsa. Seuraavaa tapaamista on hyvä mainostaa esimerkiksi kirjoittamalla ryhmän esitteeseen seuraavan tapaamisen aika ja paikka. Infopöydällä voi aktiivisesti hankkia Animalialle uusia jäseniä (osio 8). 2 3 ihmistä pöydän takana riittää. Suurempi vastaanottokomitea voi toimia ennemminkin pelotteena kuin houkuttimena. Infopöytään voi houkutella ihmisiä tarjoamalla ilmaista kasvisruokaa, esimerkiksi vegaanisia keksejä. Näitä voi tarjota vaikkapa kasvissyöntiesitteiden vieressä. (Huom! Lämpimän ruoan tarjoilulle on omat säädöksensä ks. osio 6.5). Kiinnitä muutenkin huomiota, kuinka infopöytä vetää ihmisiä puoleensa: ovatko julisteet näkyviä ja hyvänlaatuisia, millainen yleisilme infopöydällä on, yms. Kannattaa lukea esillä olevat kampanjaesitteet sekä kampanjan usein kysytyt kysymykset, niin että osaat kertoa ihmisille Animalian kampanjoista. Muista ottaa mukaan kampanjafaq. Infopöytää pitävien kannattaisi tutustua muuhunkin eläinsuojelu tai eläinoikeustoimintaan kuin vain Animalian toimintaan, sillä monesti pöydälle pysähtyvät ihmiset haluavat tietoa muistakin eläinsuojelukysymyksistä. 17 Animalian aktiivien toimintaopas

18 6.2 Yleisötilaisuuksien järjestäminen Yleisötilaisuus Tampereella Aika ajoin kannattaa järjestää yleisötilaisuuksia eri teemoista, esimerkiksi paneelikeskusteluja, esitelmätilaisuuksia ja miniseminaareja. Mielenkiintoisesti määritellyllä teemalla ja vetävillä puhujilla tilaisuuteen voi saada houkuteltua hyvinkin paljon kuulijoita. Yleisötilaisuudet tarjoavat ihmisille hyvän mahdollisuuden lisätä tietojaan eläinsuojelu ja eläinoikeuskysymyksistä, tutustua eri näkökulmiin sekä keskustella näistä teemoista. Yleisöä voi houkutella paikalle jollain julkisuuden henkilöllä tai tunnetulla asiantuntijalla. Vastakkainasettelut (esimerkiksi vastakkaisten tahojen edustajat paneelikeskustelussa) houkuttelee kuulijoita. Hyvin ajankohtainen teema houkuttelee helpommin paikalle niin yleisöä kuin tiedotusvälineitäkin. Kannattaa pitää huolta siitä, että Animalia ja oma ryhmä näkyy tilaisuudessa. Esimerkiksi avaus tai lopetuspuheenvuorossa voi lyhyesti esitellä Animalian ja oman ryhmän toimintaa. Lisäksi kannattaa laittaa esille esitteitä sekä kerätä toiminnasta kiinnostuneiden nimiä. Yleisötilaisuuden suunnittelu: Miettikää yleisötilaisuuden tavoitteet: mihin sillä pyritään? Halutaanko esim. houkutella paikalle eläinten hyvinvointikysymyksiin jo suhteellisen myönteisesti suhtautuvia ihmisiä sekä vahvistaa heidän asenteitaan ja syventää heidän tietojaan, vai onko tavoitteena saavuttaa uusia kuulijakuntia ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa? Mikä on tilaisuuden kohderyhmä? Miten tavoitteiden saavuttamista voi arvioida? (esim. osallistujien määrä, uusien jäsenten määrä, yleinen tunnelma ja keskustelun elävyys jne.) Paikka ja aika: Tiloja kannattaa kysellä esimerkiksi kirjastoista, nuorisotaloilta, seurakunnilta ja oppilaitoksista, joista tiloja voi saada ilmaiseksi tai edulliseen hintaan. Salin vuokraukseen voi hakea avustusta myös Animaliasta. Kiinnitä huomiota siihen, että paikka on helposti saavutettavissa ja löydettävissä. Keskeisellä paikalla järjestettyyn yleisötilaisuuteen tulee ehkä huomattavastikin enemmän ihmisiä kuin vaikeasti saavutettavaan paikkaan. Paikka kannattaa varata heti tilaisuuden ajankohdan selvittyä, sillä suositut paikat voivat olla varattuja kuukausiksi eteenpäin. Muista arvioida osallistujien määrä ja varata sali arvioidun määrän mukaisesti, jotta ei käy niin, että sali jää puolityhjäksi tai tulee tupaten täyteen. Muista varmistaa, ettei samana päivänä ole kohdeyleisölle paljon muita tilaisuuksia. Mainostaminen: Tilaisuudesta kannattaa tehdä lehdistötiedote sekä etu että jälkikäteen. Etukäteen lähetetyllä lehdistötiedotteella voidaan saada tilaisuudesta pieni puffi tiedotusvälineisiin sekä houkutella mediaa paikalle. Tilaisuuden jälkeen lähetetyn lehdistötiedotteen avulla itse tilaisuudesta saatetaan saada juttu lehteen. Ks. lehdistötiedotteen tekemisestä osiossa Pyri mainostamaan tilaisuudesta mahdollisimman laajasti (osio ). 18 Animalian aktiivien toimintaopas

19 6.3 Ajatusten herättämistä valokuvanäyttelyillä Valokuvanäyttelyt tavoittavat usein suuria määriä ihmisiä sekä herättävät heitä ajattelemaan eläinten oloja ja motivoivat heitä muuttamaan elämäntapojaan eläinystävällisemmäksi. Näyttelyjen avulla voi saada eläinsuojelu ja eläinoikeuskysymyksille sekä omalle ryhmälle medianäkyvyyttä, kun siitä tekee lehdistötiedotteen. Etenkin järjestämällä näyttelyn avajaiset (jossa esim. pidetään esitelmä näyttelyn teemasta) voi saada paikalle mediaa ja runsaasti ihmisiä. Näyttelyiden kautta voi lisäksi saada paljon esitteitä jakoon sekä kerättyä nimiä vetoomuksiin. Mainostamiseen (osio ) kannattaa panostaa: mitä enemmän näyttelystä tiedottaa, sitä runsaammin ihmisiä saa paikalle. Näyttelyjä voi järjestää esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa sekä näyttely ja kerhotiloissa. Valokuvanäyttely Kotkan kirjastossa 2007 Ajankohtaisen listan Animalian valokuvanäyttelyistä löydät tämän tietopaketin päivitettävästä sivusta. Materiaalin lainaus: Tee varauksesi Animalian toimistolle hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua lainaaikaa. Emme valitettavasti voi taata, että toivomasi materiaali on vapaana juuri haluamanasi ajankohtana. Lainaukset toimitetaan varausjärjestyksessä. Lainaaika on kaksi viikkoa, ellei muuta erikseen sovita. Vinkkejä: Laita näyttelytiloihin saataville Animalian esitteitä ja vetoomuksia, mikäli mahdollista. Varmista, että ryhmäsi nimi ja yhteystiedot sekä kokoontumisajat ja paikka ovat näyttelyssä näkyvillä. Mikäli näyttely on kirjastossa, kysy, voisitko laittaa kirjaston eläinsuojelu tai eläinoikeusaiheisia kirjoja esiin näyttelytiloihin. 6.4 Eläinasiaa filmien välityksellä Filmiiltoja voi järjestää niin omalle ryhmälle kuin laajemmalle yleisöllekin. Laajemmalle yleisölle filmiiltoja voi järjestää esimerkiksi silloin, kun on vastikään julkaistu joku mielestäsi erittäin hyvä dokumentti tai jokin muu filmi jostain tärkeästä aiheesta, jonka soisi muidenkin näkevän. Hyvien filmien levittäminen on erittäin tehokas vaikutuskeino: vanha sanonta, että kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, pätee edelleenkin. Yleisölle suunnattua filmiiltaa kannattaa mainostaa laajasti (ks. osio ) ja mainoksessa on hyvä lyhyesti kertoa filmin sisällöstä ja sen mahdollisista ansioista (esim. jos filmi on saanut joitain palkintoja). Filmitilaisuuden oheen on joskus järkevää liittää jokin pieni esitelmä. Muista laittaa aina tarjolle Animalian esitteitä, oman ryhmän esitettä ja vetoomuksia. Myös oman ryhmän kesken filmiiltoja kannattaa järjestää. Filmien kautta voi lisätä tietojaan eläinten oloista, ja ne ovat hyödyllisiä esim. silloin, jos haluaa oppia lisää jostain ajankohtaisesta kampanjateemasta. Lista Animaliasta lainattavista videoista ja DVD:stä löytyy tämän tietopaketin liitteistä. 19 Animalian aktiivien toimintaopas

20 6.5 Tempauksilla ja tapahtumilla eläinoikeuskysymykset näkyviksi Tempaukset ovat hyvä keino lisätä eläinkysymysten näkyvyyttä ohikulkijoille ja vetää median huomiota puoleensa. Esim. yllättävät ja sokeeraavat tempaukset kiinnostavat mediaa, jota kautta kampanjointikysymys saattaa saada näkyvyyttä kymmenille tai jopa sadoille tuhansille ihmisille. Pienemmän profiilin myönteisillä tapahtumilla (esim. ruoanjakotyyppiset tapahtumat) taas rohkaistaan ihmisiä kulutusmuutoksiin myönteisin keinoin. Kun järjestätte tempausta tai jotain tapahtumaa, kannattaa miettiä sen tavoitteita: Mitä sillä halutaan saavuttaa? Halutaanko runsaasti mediahuomiota vai keskittyä enemmän Kananmunatempaus Tampereella tavallisiin ohikulkijoihin? Halutaanko sokeerata ja herättää ajattelemaan vai rohkaista positiivisesti kulutusmuutoksiin? Miten tavoitteiden saavuttamista voi arvioida (esim. medianäkyvyys, jaettujen esitteiden määrä jne.)? Tempaus ja tapahtumaideoita: Pääsiäisen aikaan kanapuvuissa kananmunaesitteiden jakamista Joulun aikaan Possut pipareina tempaus: Tempaus olisi hyvä järjestää joulukuun alussa, ennen kuin ihmiset ovat ehtineet ostaa jo joulukinkun. Kaupungilla jaetaan possupipareita, joihin on kiinnitetty sikojen tuotantooloista kertova esite. Pipareihin tehdään pieni reikä, johon esite kiinnitetään esimerkiksi lahjanarun avulla. Pipareita voi tehdä vegaanisena, ilman kananmunia (ohje löytyy esim. Animalian kotisivuilta). Yksi aktiivi voi jakaa pipareita esitteineen possupuvussa ja muut taas tonttulakit päässä. Suurin työ tempauksessa on pipareiden leipominen: niitä voi saada menemään reilusti yli 300 kappaletta. Ihmiset ottavat esitteen mielellään, kun siinä on jotakin syötävää mukana! Piparit voi jakaa esim. korista, joka on vuorattu keittiöpyyhkeillä. Käsissä kannattaa olla muovihansikkaat, jotta pipareiden jako olisi vähän hygieenisempää. Koeeläinten päivänä koeeläinesitteiden jakoa eläinpuvussa (hiiri, kani, koira, kissa jne.). Häkkitempaus (kanat, turkiseläimet tai eläintarhaeläimet): Häkissä oloa eläinpuvussa sekä esitteiden jakoa. Häkin voi rakentaa itse esim. kanaverkosta. Positiivinen kiitos turkistempaus: Esimerkiksi voitte jakaa vegaanisia karkkeja/pipareita tms. yhdessä pienten kiitosesitteiden kanssa kaikille niille, jotka eivät ole pukeutuneet turkissomisteita sisältäviin vaatteisiin. Tempauksen ohessa kannattaa olla infopöytä ja näkyviä kylttejä/banderolleja, jotka kertovat ohikulkijoille, mistä on kyse. Hiljainen kynttilämielenosoitus turkistarhausta vastaan: Pukeudutaan mustiin ja otetaan mukaan hautakynttilöitä. Ryhmä voi seisoa aluksi hiljaa paikallaan kaupungin keskustassa ja lähteä tämän jälkeen hiljaisessa hautajaiskulkueessa eteenpäin. Turkistempaus esim. turkittomana perjantaina: turkisesitteiden jakoa siten, että turkisesitteisiin on niitattu mukaan karamelli. Koeeläintempaus: pehmokanit silmätesteissä esim. infopöydällä + esitteiden jakoa. Kanit voivat olla rivissä siten, että niiden pää tulee pahvin läpi pahviin tehdystä reiästä. Lisäksi kanien silmät värjätään vuotaviksi. Katuteatteri: Pienelläkin porukalla pystyy järjestämään kantaaottavan esityksen jostakin eläinteemasta. Hyvä katuteatteriesitys on lyhyt ja selkeä, niin että sen sanoma selviää ohikulkijoille nopeasti. Sen myös pitäisi voida toistaa uudestaan ja uudestaan. Samalla voi jakaa esitteitä katselijoille. Paikkaan kannattaa kiinnittää huomiota! Se ei saisi olla liian vilkasliikenteisellä ja täyteen tupatulla 20 Animalian aktiivien toimintaopas

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Päivän paja Alustus jäsenhankintaan 15 min. Näkyvyyspaketin esittely 15 min Ideointia yhdessä 30 min Kuinka innostumme ja innostamme? 1 t Klo 10.30

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Allan Kardecin opin ystävät ry, ja sen kotipaikka on Hollola. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot