Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa"

Transkriptio

1

2 Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä.

3 Tehtävä: Arvaa kuva! Piirrä kuva. Kaveri yrittää arvata mitä piirrät! Vaihtakaa vuoroja. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävä toteutetaan parityöskentelynä. Harjaannutaan tuottamaan ja välittämään erilaisia viestejä. Tehtävässä harjoitellaan myös piirto-ohjelmalla piirtämistä. Lapset piirtävät vuorotellen kuvia toisilleen. Toinen yrittää arvata, mitä toinen piirtää. Tehtävää voi varioida ja integroida muuhun opetukseen siten, että kuville annetaan valmiiksi tietyt aihepiirit, joihin niiden tulee kuulua (esim. kulkuneuvoja, harrastuksia, eläimiä jne.). Kuvia ei tarvitse tallentaa eikä tulostaa. Tehtävän voi toteuttaa myös ilman tietokonetta. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

4 Tehtävä: Hiirenkolo Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kotikolo! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävässä piirretään piirrosohjelmalla Hiiri ja tämän kotikolo. Piirtämisessä hyödynnetään piirto-ohjelman erilaisia työkaluja. Tehtävässä Lapset ohjaavat toinen toisiaan ohjelman käytössä ja samalla harjoitellaan kielellistä vertaisohjaamista. Opettaja tutustuu ensin piirrosohjelman työkaluihin ja toimintaperiaatteisiin. Tämän jälkeen opettaja opastaa piirrosohjelman työkalujen käytön tämän piirrostehtävän avulla ensin 2-4 lapselle. Näistä lapsista tulee sitten vertaisopettajia, jotka puolestaan opastavat toisille lapsille piirrosohjelman työkalujen toiminnan piirrostehtävän parissa. Kukin lapsi piirtää itse kuvan Hiiripiirin hiirestä ja tämän kotikolosta vapaasti ideoiden ja piirrosohjelman mahdollisuuksia hyödyntäen. Lapsia ohjataan käyttämään valmiita muotoja ja viivoja perinteisen piirtämisen lisäksi. Valmiit työt voidaan tallentaa lasten omaan tiedostokansioon tietokoneelle sekä tulostaa seinälle Hiiri -näyttelyksi. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

5 Tehtävä: Hiirenkolossa tapahtuu kummia. Kerro satu! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävän voi tehdä esimerkiksi Hiirenkolo piirrostehtävään liittyen siten, että kirjoitetaan satu oman hiirityön pohjalta. Tehtävän voi tehdä myös itsenäisesti aiheesta Hiiren kolon tarinoita. Tarinan aiheen voi keksiä myös itse. Tehtävä toteutetaan saduttamalla eli siten, että lapsi kertoo tarinan ja joku toinen kirjoittaa kertomuksen autenttisesti muistiin. Saduttaja voi olla aikuinen tai kirjoitustaitoinen isompi lapsi. Tehtävän voi hyvin toteuttaa vaikkapa esikoulun ja koulun niveltämisvaiheessa: koululaiset saduttavat lapsia ja kirjoittavat tarinat muistiin paperille. Työskentely voi tapahtua esimerkiksi koulun tietokoneilla siten, että saduttaja kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla tarinan. Saduttajat saavat omat hiirimerkit tehtävästä! Jos lapset ovat piirtäneet Hiiren kolot, valmiit tulostetut tarinat liimataan piirrosten viereen! Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat.

6 Tehtävä: Käräytä Rotta! Kuka on Rotta? Käräytä Rotta! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Leikki pohjautuu perinteisen murhaaja-leikin ideaan. Leikkaa laput jokaiselle lapselle. Yhteen lappuun kirjoitetaan Hiirietsivä, toiseen Rotta. Loput laput jäävät tyhjiksi. Lapset istuvat lattialla vapaasti. Jokaiselle lapselle jaetaan lappu, jonka sisältöä ei saa paljastaa. Se, jonka lapussa lukee Hiirietsivä, poistuu hetkeksi luokan tai huoneen ulkopuolelle. Muut laittavat silmät kiinni ja istuvat siten, etteivät näe ympärilleen. Lapsi, jonka lapussa lukee Rotta, lähtee liikkeelle. Rotta koskettaa tassullaan valitsemaansa lasta, joka kupsahtaa lattialle. Tämän jälkeen Hiirietsivä kutsutaan paikalle selvittämään kuka on Rotta. Hiirietsivä kuulustelee leikkijöitä erilaisilla kysymyksillä yrittäessään arvata, kuka on Rotta. Kysymykset voi miettiä ryhmässä etukäteen valmiiksi, kysymykset voivat olla sellaisia, jotka liittyvät kiusaamisteemaan. Yhdessä voidaan sopia, kuinka monta kysymystä Hiirietsivä voi esittää. Esimerkiksi: Mitä teit kun kiusaaminen tapahtui? Mitä kuulit? Kerroitko kenellekään? Miten toimit kun kiusaaminen ilmeni? Hiirietsivä kysyy sovitun määrän kysymyksiä, jonka jälkeen Hiirietsivä esittää arvauksen kuka on Rotta. Jos osuu oikeaan, leikki alkaa alusta. Jos väärin, Hiirietsivä menee uudestaan luokan tai huoneen ulkopuolelle ja leikki jatkuu Rotan tassukosketuksilla. Roolileikin kautta käsitellään kiusaamiseen (netti-, kännykkä-, koulu- ym.) liittyvää aihepiiriä. Mietitään mitä voi tehdä, kun huomaa että jotakin kiusataan. Keskustelussa noudatetaan koulun, päiväkodin tai kerhon omia kiusaamisen vastaisia suunnitelmia ja toimintaohjeita. Kiusaamiskeskustelu voidaan käydä ennen tai jälkeen leikin. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyvää materiaalia: Nettikiusaaminen, muut sosiaalisen median ongelmat. Videomateriaalia Tietoturvakoulun sivuilla

7 Tehtävä: Liikkuuko kuva? Tehdään taitetulle paperille liikkuva kuva. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävässä havainnollistetaan liikkuvan kuvan illuusiota ja animaation tekemisen perusasioita. Tarvitaan paperia, josta näkyy kynän jälki läpi. Taitetaan paperi suorakaiteen muotoiseksi: Paperilapun sisäsivulle piirretään jokin yksinkertainen kuva. Käännetään kansi kiinni ja piiretään kanteen sama kuva seuraten aiemmin piirretyn paperin läpi kuultavan kuvan viivoja. Tehdään joku pieni muutos kuvaan. Kansilehti rullataan kevyesti kynän ympärille ja liikutellaan kiinni-auki. Liikkuva animaatio on valmis! Suositeltavaa on tutustua Mediakasvatuskeskus Metka ry:n verkkosivuihin, joilla kattavasti tietoa animaatioista: Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuvat ja televisio. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

8 Tehtävä: Maailman paras kirja! Esittele oma suosikkikirjasi toisille! Tee kirjan tarinasta tietokoneen piirrosohjelmalla sarjakuva, jossa on kaksi tai kolme kuvaa. Kirjoita kuviin tekstit. Tulosta sarjakuva! Esittele sarjakuva toisille. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Lapset tekevät kirjaesittelyn suosikkikirjastaan ja harjoittelevat samalla tekstinkäsittely- ja piirrosohjelman käyttöä. Lukemista ja kirjoittamista harjoittelevat voivat valmistella esittelyn kotona yhdessä vanhempien kanssa. Kirja esitellään muille lapsille. Tämän jälkeen lapset piirtävät tietokoneelle piirrosohjelmalla tietokonestripeille esim. kolmikuvaisen sarjakuvan, jonka alle joko aikuinen tai lapsi kirjoittaa lapsen kuvauksen tarinasta. Lapsi näkee koko ajan näytölle kirjoitettavan tekstin. Lapsen on otettava huomioon tarinan loogisen kehittymisen stripistä toiseen. Työ tulostetaan ja esitellään ryhmässä. Tehtävässä on erityisen tärkeää kahdenkeskinen työskentely yhdessä opettajan kanssa. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Tekstinkäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Netlibris-hanke: Kirjastojen materiaalia lapsille:

9 Tehtävä: Peliläksy Asenna kotona yhdessä aikuisen kanssa peli tietokoneelle. Etsikää netistä sopiva peli ja pelatkaa yhdessä! Sopikaa lopuksi pelaamisen pelisäännöistä! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Pelit houkuttelevat kiinnostavat lapsia ja monet tutustuvatkin tieto- ja viestintätekniikkaan ensimmäistä kertaa pelien kautta. Pelin asentaminen yhdessä aikuisen kanssa on sosiaalinen tapahtuma. Samalla on tärkeää puhua pelaamiseen ja koneen käyttöön liittyvistä säännöistä ja kodin yhteisistä sopimuksista. Pelatessa harjaantuu huomaamatta myös tekninen osaaminen sekä silmän ja käden yhteispeli. Peliksi valitaan lapsille sopiva, ikätasoinen cd-rom peli tai vaihtoehtoisesti etsitään netissä oleva maksuton peli. Ikärajamerkintää on tärkeä noudattaa, se kertoo pelin sisällöstä ja on lapsia suojaava ohje, ei pelin vaikeusasteesta kertova! Pohtikaa ennen pelaamista erityisesti seuraavia asioita: millainen on hyvä istuma-asento miten kauan voi pelata keneltä pitää kysyä lupa pelaamiseen voiko pelata yksin mistä tietää, millainen peli sopii lapsille Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti-kouluyhteistyö. Pelit. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Lapsille sopivia pelejä löytyy esimerkiksi Yleisradion lasten sivuilta: Ikärajoista tietoa

10 Tehtävä: Robotti ja ohjelmoija Ohjelmoi robotti! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Lapsille voidaan hyvin varhain luoda perusymmärrys ohjelmoinnista ja siihen liittyvistä käsitteistä. Ohjelmoinnin perusteiden ymmärrys auttaa näkemään ympäröiviä arkisia prosesseja ja ymmärtämään teknologiaa syvällisemmällä tasolla. Tehtävässä opitaan pelien ja leikkien kautta ongelmanratkaisua ja kehitetään loogista ajattelua. Samalla opitaan peruskontrollirakenteita kuten peräkkäisyys (toimitaan askel kerrallaan), valinta (valitaan esimerkiksi suunta) ja toisto (otetaan toinen askel). Lapset oppivat tunnistamaan ongelmia ympäristöstä ja keksivät niihin erilaisia ratkaisuja. Tehtävässä yksi tai useampi leikkijöistä on robotteja ja yksi lapsista tai opettaja on ohjelmoijia. Ohjelmoija käskee robottia tekemään erilaisia asioita. Ohjelmoija antaa robotille yksinkertaisia ohjeita ja robotti toteuttaa ne. Ohjeina voi olla vaikkapa: nouse ylös, istu alas, astu askel, käänny oikealle, kävele eteenpäin kunnes... Robotti saa tehdä ainoastaan sellaisia liikkeitä ja toimintoja, jotka ohjelmoija käskee sen tekevän. Yksi ohjelmoija voi myös ohjelmoida useaa robottia samanaikaisesti. Esimerkiksi: Robotti istuu huoneessa ja se halutaan saada kävelemään ovesta ulos. Toimintaohje voisi olla seuraava: 1. nouse seisomaan 2. kävele eteenpäin, kunnes vastaan tulee pöytä 3. käänny oikealle 4. ota kolme askelta Liikunta. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Ohjelmointi. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Teknologiakasvatukseen liittyvää aineistoa ja oheismateriaalia:

11 Tehtävä: TEKNIIKKA TUTUKSI! Vaihtoehto A Opettaja lukee sanat. Taputa sanat! TULOSTIN HIIRI NÄPPÄIMISTÖ KÄNNYKKÄ KESKUSYKSIKKÖ VIDEOKASETTI DIGIKAMERA MONITORI TELEVISIO Etsi asiat luokasta! Mitkä eivät ole tietokonesanoja? Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävä sopii esi- ja alkuopetukseen lapsille, jotka vielä harjoittelevat lukemista ja kirjoittamista. Aihepiiriin voidaan johdatella katsomalla Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri verkko-osoitteessa Valitse sopiva video tai katsokaa kaikki! Opettaja kirjoittaa nimet lapuille. Opettaja lukee lapsille laput yksitellen. Taputetaan yhdessä sanat. Jokainen lappu viedään vuorotellen sen laitteen tai asian luo, jota sana tarkoittaa. Lopuksi mietitään mitkä sanat eivät ole tietokonesanoja. Opettaja voi vaihtaa sanat olemassa olevien laitteiden mukaan! Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri!

12 Tehtävä: TEKNIIKKA TUTUKSI! Vaihtoehto B Lue sanat parin kanssa. Kirjoita sanat lapuille. TULOSTIN HIIRI NÄPPÄIMISTÖ KÄNNYKKÄ KESKUSYKSIKKÖ VIDEOKASETTI DIGIKAMERA MONITORI TELEVISIO Etsi parin kanssa asiat luokasta! Mitkä eivät ole tietokonesanoja? Mihin niitä tarvitaan? Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävä sopii esi- ja alkuopetukseen lapsille, jotka jo osaavat hieman lukea ja kirjoittaa. Aihepiiriin voidaan virittäytyä katsomalla Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri verkko-osoitteessa Valitse sopiva video tai katsokaa kaikki! Luetaan parin kanssa (tai yhdessä koko ryhmä) sanat. Lapset kirjoittavat sanat lapuille, jokaiselle asialle varataan oma lappu. Lapset etsivät itse asiat luokasta ja vievät laput asian luo. Lapset miettivät, mitkä sanat eivät ole tietokonesanoja. Lopuksi pohditaan yhdessä, mihin näitä kaikkia asioita tarvitaan ja tutkitaan, ovatko kaikki laput löytäneet oikean paikkansa. Opettaja voi vaihtaa sanat olemassa olevien laitteiden mukaan! Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri!

13 Tehtävä: Tietokonesäännöt Tehkää tietokonesäännöt! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Aihepiiriin voidaan virittäytyä katsomalla Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri verkko-osoitteessa Valitse Tietokonesäännöt -video tai katsokaa kaikki! Tehdään ryhmälle tietokonesäännöt: miten tietokoneen ääressä tai koneen kanssa käyttäydytään. Mitä pitää muistaa kun pelataan, piirretään, kirjoitetaan, käydään internetissä jne. Ennen tehtävän tekemistä on hyvä keskustella perusasioista, jotka on hyvä muistaa kun toimitaan tietokoneen ääressä. Tehtävästä tehdään kooste kotiin viemisiksi. Pohditaan erityisesti: a) Yksin, kavereiden vain aikuisen kanssa b) Keneltä pitää kysyä lupa c) Kuinka kauan koneella ollaan d) Mitä koneella saa tehdä e) Mitä tehdään jos esimerkiksi peli tai avattu internet-sivu pelottaa f) jne. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

14 Tehtävä: Virustartuttaja Leikitään Virustartuttaja-leikkiä. Liikuntatilan seinät ovat palomuurit. Virustartuttaja tartuttaa palomuurille turvaan juoksevia juoksijoita ja yrittää tartuttaa virusta. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Virustartuttaja-leikkiä leikitään kuten useimmille lapsille tuttua Mustekalaa. Tavoitteena on toiminnallisesti havainnollistaa tietoturvaan liittyviä perusasioita: palomuurin takana ollaan turvassa, ilman palomuuria virukset hyökkäävät. Ennen leikin aloittamista keskustellaan mitä lapset tietävät palomuurista, haittaohjelmista (esim. viruksista) ja virustorjuntaohjelmista. Leikki koostuu juoksijoista, kahdesta palomuurista eli turvapaikoista sekä virustartuttajista. 1. Määritellään leikin rajat, eli tehdään palomuurit: viivat, joiden taakse juostuaan juoksijat ovat turvassa. Viivojen sijaan palomuurina voi toimia vaikkapa liikuntasalin vastakkaiset seinät. 2. Valitaan ensimmäinen virustartuttaja, jonka tavoitteena on tartuttaa vapaana juoksevia. Virustar tuttaja asettuu palomuurien väliin jäävän tilan, eli vaikkapa liikuntasalin keskelle. 3. Muut asettuvat toiselle palomuurille, kaikki samalle. 4. Virustartuttaja huutaa Kuka pelkää virusta! 5. Juoksijat juoksevat huudon kuultuaan kohti vastakkaista palomuuria virustartuttajan ottaessa kiinni juoksijoita. Juoksijat ovat turvassa vastakkaisen palomuurin saavutettuaan. Jos virustar tuttaja saa kiinni juoksijan, juoksija menettää toimintakykynsä ja jää siihen paikkaan, missä vi rustartuttaja on saanut juoksijan kiinni. Kiinnijäänyt saa tartunnan ja jatkossa yrittää tartuttaa muita juoksijoita omalta paikaltaan käsin. 6. Leikkiä jatketaan, kunnes kaikki juoksijat ovat virustartuttajaketjussa. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

15 Tehtävä: Virustorjuntaa Leikitään Virustorjunta-leikkiä. Yksi on joukosta virus, joka tartuttaa virusta. Pallot ovat virustorjuntaohjelmia, joilla poistetaan viruksia. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Virustorjunta-leikin tavoitteena on toiminnallisesti havainnollistaa tietoturvaan liittyvistä peruskäsitteistä virustorjuntaa. Ennen leikin aloittamista keskustellaan mitä tarkoittavat palomuuri, haittaohjelmat (esim. virukset) ja virustorjuntaohjelmat. Leikki voidaan toteuttaa Virustartuttaja-leikin kanssa samalla jumppatuokiolla. Tarvittavat välineet: virustorjuntavälineet eli kori- tai voimistelupallot. Leikki koostuu juoksijoista ja virustartuttajasta. Kaikilla on pallot virustorjuntaohjelmina, joita pompotetaan koko ajan kuten koripallossa. 1. Valitaan virustartuttaja (tai useampi), jonka tavoitteena on tartuttaa vapaana juoksevia. 2. Juoksijat liikkuvat palloja pompottaen vapaasti tilassa virustartuttajan yrittäessä ottaa kiinni 3. Jos juoksija otetaan kiinni, hän jää paikalleen ja laittaa jalat haara-asentoon. 4. Toiset voivat pelastaa tartunnan saaneen virustorjuntapallolla, vierittäen pallon virustartunnan saaneen jalkojen välistä. Virustorjuntaohjelman toimittua pelastettu on taas vapaa juoksemaan. 5. Leikkiä jatketaan, kunnes kaikki juoksijat ovat viruksen tartuttamia. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekninen tietoturva. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

16 Tehtävä: Äänikuunnelma Mitä ääniä voit tehdä omaa kehoasi käyttäen? Keksi tarina äänten pohjalta. Tallentakaa tarinat opettajan kanssa. Tarinat kuunnellaan ja esitetään toiselle ryhmälle! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävässä tutustutaan äänen tuottamiseen ja tallentamiseen. Tutkitaan yhdessä, mitä ääniä omalla keholla voidaan tuottaa. Keksitään tarinoita äänten pohjalta annetusta teemasta, joka voi liittyä muuhun opetukseen (luonto, kaupunki, kevät, vesi, eläintarha, koneet ja laitteet, tunteet, satuhahmot jne.). Kirjoitustaitoiset voivat kirjoittaa tarinoita, joiden pohjalta tehdään yhteinen suunnitelma kuunnelmalle. Jos ei ole kirjoitustaitoa, voidaan tehdä juonikaavio tarinasta kuvien avulla. Tarina tallennetaan kuunnelmana haluttua tallennusvälinettä käyttäen, joka yhdessä kuunnellaan ja esitetään esim. naapuriluokalle. Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

17 Tehtävä: Ötökkäjahti Tehdään retki luontoon. Laitetaan rasti paperiin löydetyn ötökän kohdalle. Retken jälkeen tutkitaan yhdessä: Mitä löysit? Mitä et löytänyt? Miksi ötökkää ei löytynyt? Etsi parin kanssa tai ryhmässä luontokirjoista retkellä löydetyt ötökät. Piirrä ötökät tietokoneen piirrosohjelmalla. Muista tulostaa työsi! Voit piirtää myös paperille tai askarrella hurjat ötökät. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Lapset etsivät ennakolta sovittuja ötököitä: heinäsirkka, hämähäkki, perhonen, leppäkerttu, muurahainen jne. Lapsille voi etukäteen valmistaa paperin, johon on koottu etsittävät ötökät. Lapset merkitsevät tehtäväpaperiinsa rastin kedolla havaitsemansa ötökän kohdalle. Yhtä hyvin voidaan etsiä lehtiä, kasveja, lintuja tms. Retken jälkeen tuloksia vertaillaan yhdessä: Mitä olet löytänyt? Mitä et löytänyt? Miksi sitä ei löytynyt? Lopuksi etsitään luontokirjoista löydettyjen eläinten kuvia ja piirretään ne tietokoneella. Opitaan avaamaan tietokone ja piirto-ohjelma. Ötököitä piirrettäessä harjoitellaan eri työkalujen käyttöä piirtoohjelmassa. Piirroksen valmistuttua ötökän nimi kirjoitetaan kuvan alle, samoin oma nimi tekstityökalua käyttäen. Työ tulostetaan. Ötökät voidaan vaihtoehtoisesti piirtää myös paperille tai tehdä luovia askartelutöitä. Lukutaitoisille löytyy mukavaa verkkopuuhaa Mistä ruoka tulee tehtävien parissa osoitteessa: Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Kuvaamataito. Medialuovuus. Tiedonhaku ja -hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

18 Riihessä 2 sovelletaan opittuja perusasioita, harjoitellaan tarkkailemaan Riihessä 2 sovelletaan opittuja perusasioita, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua mediaympäristöä, ja tuottamista, harjoitellaan tutustutaan verkkomaailman luovaa mediailmaisua perusasioihin ja jatketaan tuottamista, työvälineiden käytön tu- harjoittelua. tustutaan verkkomaailman perusasioihin ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua.

19 Tehtävä: Aprillia! Harhauta lukijaa, löydä virhe! Keksikää pareittain tai pienissä ryhmissä tarina, joka on täyttä puppua. Yrittäkää keksiä aihe, josta voi kirjoittaa mahdollisimman uskottavasti, mutta kuitenkin siten, että sisältö on hölynpölyä. Voitte suunnitella vaikka hyvän aprilliuutisen! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävä voidaan aloittaa havainnollistamalla mainontaa ja mainoksia sekä niiden merkitystä. Tätä varten opettajan on hyvä tutustua etukäteen mainonnan lukutaito ohjelmaan, joka löytyy verkosta (ks. alla). Hyväksi aloitusteemaksi soveltuu myös lööppijournalismi: pohditaan yhdessä, miten lukijaa ehkä huijataan lööpeissä. Tehtävässä harjoitellaan etsimään ja tunnistamaan mediassa olevia piiloviestejä, harjoitellaan kriittistä lukutaitoa ja lähdekritiikkiä. Oppilaat keksivät pienissä ryhmissä vedenpitävän tarinan, joka on täyttä puppua. Tarina voi olla uutisankka, eli perätön uutinen, mainostyyppisesti kirjoitettu, mielikuvituksellinen lehtijuttu tms. Pääasia on, että lukijaa yritetään huijata kaikin mahdollisin keinoin. Tehtävän tekemisen jälkeen pohditaan ryhmässä miten voi erottaa oikean tiedon väärästä. Tehtävän toteutuksessa voidaan hyödyntää tekstinkäsittelyohjelmaa, piirrosohjelmaa tai esitysgrafiikkaa.. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Piirrosohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat Aihepiiriin liittyvä verkkosivu Mainonnan lukutaito ohjelma:

20 Tehtävä: Dramatiikkaa Suunnitelkaa ja toteuttakaa peli tai oma visailuohjelma. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Aluksi käydään keskustelua uusien TV-sarjojen formaateista kuten Idols, Heikoin lenkki, Suuri Seikkailu jne. joissa pudotetaan pois osallistujia välillä arveluttavin keinoin. Pohditaan mikä merkitys tällaisilla ohjelmilla on, miksi ne kiinnostavat ihmisiä ja miksi ohjelmista kirjoitellaan paljon esimerkiksi iltapäivälehdissä. Tehdään yhdessä luokan peli, kilpailu, TV-ohjelma tms. Voidaan järjestää esimerkiksi leikkimielinen kilpailu, jossa oppilasryhmät (2-4 oppilasta) kisailevat keskenään. Pelin tai kilpailun tekeminen aloitetaan laatimalla käsikirjoitus ja roolit. Kilpailutuokio voidaan kuvata videokameralla. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Videokameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Elokuvat ja televisio. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

21 Tehtävä: Erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia Jokainen on erilainen. Koulussasi on saattaa olla lapsia erilaisista kulttuureista, olet ehkä itse tai joku perheenjäsenistäsi syntynyt jossain muualla, kaukana Suomesta. Tutustukaa erilaisiin kulttuureihin etsimällä tietoa internetistä, kirjoista, haastattelemalla jota kuta, tai muista hyvistä lähteistä! Kirjoittakaa aiheesta raportti. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävässä harjoitellaan hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta. Tutustu aluksi tiedonhallintaan osoitteessa Tehtävässä harjoitellaan tiedonhakua, lähdekritiikkiä, lähteiden merkitsemistä: opitaan, että internetin tieto ei välttämättä aina ole oikeaa ja jos internetistä jotain lainataan, lähde pitää merkitä. Tehtävässä voidaan tutustua kulttuurien sijasta yhtä hyvin esimerkiksi ulkonäöstä tms. johtuvaan erilaisuuteen. Tietoa etsitään internetistä, kirjoista ja muista hyvistä lähteistä, kuten haastattelemalla. Aiheesta kirjoitetaan raportti. Jos tutustutaan vieraisiin kulttuureihin, kansansadut ovat mainioita tutustumisen kohteita. Saduista piirroksineen voi tehdä vaikka näyttelyn koulun käytäville. Raporttien yms. toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa. Tehtävää tehdessä on hyvä jatkuvasti pohtia mistä tietää, että tieto on luotettavaa. Tärkeää on harjoitella lähteiden merkitsemistä ja oppia muistamaan, että tekijänoikeudet koskevat myös internetiä! Tehtävän tekemisen yhteydessä on hyvä tutustua myös Tietoturvakouluun osoitteessa tietoturvakoulu.fi Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Internet.Kirjat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu Tiedonhausta tietoa lapsille: Tietoturvakoulu: Tiedonhakuun liittyvää tietoa opettajille: Tekijänoikeuksiin liittyvää materiaalia:

22 Tehtävä: Heinähetki Ota kuva kasvista. Kirjoita muistiin, mistä ja milloin löysit kasvin. Selvitä kasvin nimi. Tallenna kasvikuvat ja kasviin liittyvät tiedot sovitulla tavalla. Tehtävästä saat kolme Hiirimerkkiä Kootaan digitaalinen kasvikansio. Lapset kuvaavat luontoretkellä tai kotitehtävänä kasveja sovitun määrän tiettynä aikana retken yhteydessä tai eri aikoina esim. kesäkaudella. Tehtävä voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Kännykkäkamera voi toimia myös kuvausvälineenä, mikäli kuvien siirto tietokoneelle onnistuu! Kasveja ei poimita, ne vain kuvataan kasvuympäristössään. Lapsia ohjeistetaan kuvaamaan pienten kasvien osalta koko kasvi. Puista kuvataan oksan kappale ja lehdet. Muistiin merkitään kasvin kuvauspaikka sekä aika. Kuvat siirretään tietokoneelle ja tallennetaan sopivaan muotoon kuvankäsittely tms. ohjelmalla. Esittelyssä voidaan hyödyntää julkaisu- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Jos koululla on oppimisympäristö, kuvat voidaan siirtää ja tallentaa myös sinne. Kasvikuvan oheen kirjoitetaan löytöpaikka ja aika sekä kasvin nimi. Digitaaliset kuvat käsitellään yhteisesti ryhmässä: opettaja voi heijastaa kuvat esim. videotykillä, jolloin kasveista erottuvat pienetkin yksityiskohdat, kuten kasvin osat, yhteiseen tarkasteluun. Huom! Kännykkäkameralla otetut kuvat eivät välttämättä näy kunnolla videotykillä heijastettuna (kuvien resoluutio ei välttämättä riitä). Kasvi voidaan esitellä esim. näin: Suomalainen nimi: Mustikka (Tieteellinen nimi: Vaccinium myrtillus) Löytöpaikka: Hiirimetsän metsikkö, Ilomantsi. Päivämäärä: Löytäjä: Rotta Hiiripiiri Lisäksi voidaan kirjoittaa lisätietoja kasvista. Lisätietoja voidaan hakea internetistä ja harjoitella samalla internetin hakupalvelujen (esim. google) käyttöä tiedonhaussa. Mikäli nettitiedonhakua harjoitellaan, on tärkeä pohtia lähteiden luotettavuutta ja sopia esimerkiksi lähdeviittauskäytänteistä. VINKKI: Kasvien sijaan voidaan tunnistaa myös hyönteisiä tai sieniä! Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kamerankäyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

23 Tehtävä: Hiirietsivä Harjoittele etsimään tietoa internetistä. Mistä löytyy luotettava lähde? Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävässä harjoitellaan ohjatusti ja turvallisesti tiedonhakua internetistä valmiiksi annettujen hakusanojen avulla. Hakusanoina voi käyttää muuhun koulutyöskentelyyn liittyviä aihepiirejä. Hakusanojen osalta opettajan kannattaa varmistua etukäteen, ettei annetuilla hakusanoilla löydy mitään lapsille soveltumatonta! Tehtävän tekemisen voi yhdistää johonkin toiseen tiedonhakua edellyttävään tehtävään, jolloin työskentelyn voi aloittaa tästä tehtävästä. Hakuharjoittelukokemukset käydään vielä lopuksi yhteisesti läpi. Internet-hakujen osalta on tärkeää pohtia lasten kanssa esimerkiksi seuraavia asioita: Hakusanan oikeinkirjoitus, millä sanoilla tai sanayhdistelmillä tietoja voi hakea Mitä hakutulokset kertovat? Kannattaako hakutulokset avata noin vain? Näyttääkö hakutuloksen linkki järkevältä? Erilaisten lähteiden vertailu: mikä on hyvä ja luotettava lähde Ensimmäinen hakutulos ei välttämättä ole luotettavin tai paras! Onko hakutulos kaupallinen vai ei-kaupallinen palvelu? Mitä tehdä jos hakutulos onkin jotain aivan muuta kuin oletettiin. Entä jos näkee jotain hämmentävää tai pelottavaa? Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Tiedonhaku ja hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Luotettavien nettisivujen arvioimisesta lisätietoja: Internetin hakupalvelut esim:

24 Tehtävä: Hiiripeli Suunnittele ikioma peli. Kirjoita pelin tarina eli juoni! Mitä pelissä tapahtuu? Millaisia hahmoja pelissä on? Onko peli nettipeli, tietokonepeli, konsolipeli, lautapeli? Minkä ikäinen peliä voisi pelata? Käytä mielikuvitustasi! Kirjoita pelin juoni, piirrä tai askartele hahmot! Tehtävästä saat kolme Hiirimerkkiä Tehtävässä lapset käsikirjoittavat itse pelin ja suunnittelevat pelin kuvituksen. Tehtävä voidaan toteuttaa pari- tai ryhmätyönä. Pelin juonesta ilmenee pelin alku, pelin tapahtumat ja pelin loppu. Pelin juoni on pelitarina. Tavoitteena on, että lapset käyttävät omaa luovuuttaan. Käsikirjoitus kirjoitetaan halutulla tavalla: voidaan kirjoittaa käsin tai tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsikirjoitukseen kuuluvat myös kuvat: millaisia hahmoja pelissä voisi olla? Millaisessa ympäristössä peli tapahtuu? Hahmojen ja ympäristön suunnittelussa voidaan hyödyntää eri tekniikoita: piirtäen, maalaten, askarrellen. Jos halutaan, voidaan käyttää myös kuvankäsittely- tai piirrosohjelmia. Tärkeintä tässä tehtävässä on kuitenkin luova suunnittelu ja ideointi. Työt esitellään ryhmälle. Valmiiseen peliin voidaan miettiä myös suositusikä: kuka peliä voisi pelata. Vinkki! Hiiripeli esitykset voidaan toteuttaa näyttelemällä. Työtä voidaan myös jatkaa tekemällä animaatioita käsikirjoitusten ja kuvitusten pohjalta! Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Pelit. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu Pelien ikärajat:

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS

OPETTAJAOPAS HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS OPETTAJAOPAS 1 HIIRIPIIRI-OPETTAJANOPAS Hiiripiiri oppimateriaali tarjoaa opettajille helpon ja yksinkertaisen aineiston opetussuunnitelmatasolla annettujen mediakasvatustavoitteiden toteuttamiseen. Materiaali

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Lapset ja media. Opas selkokielellä

Lapset ja media. Opas selkokielellä Lapset ja media Opas selkokielellä Sisältö Johdanto 3 Ikärajat 4 Netti 8 Pelit 14 Käyttääkö lapsi liikaa mediaa? 15 Lukeminen 16 Jokainen voi tuottaa mediasisältöjä 18 2 Johdanto Lapsella on oikeus käyttää

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke käynnistyi keväällä 2013 Uuraisilla! Hankkeen alussa meillä oli välineinä päiväkodin kannettava tietokone sekä Huomasimme

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

MEDIA Nuorisotyön koordinaattori Suvi Dunder

MEDIA Nuorisotyön koordinaattori Suvi Dunder MEDIA Nuorisotyön koordinaattori Suvi Dunder Media on muutakin kun vain tutut televisio ja sanomalehti. Mediakasvatuksessa tulisi ottaa huomioon myös tietokonepelit, mainonta monissa eri muodoissa, keskustelupalstat

Lisätiedot

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely:

DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO OPETUSMATERIAALI 2016 NOUSE TAKAISIN YLÖS, TEFIK! Elokuvan esittely: 10-vuotias Tefik on kotoisin Kosovosta mutta asuu tällä hetkellä perheensä kanssa

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti Kännykkäkasvattajan käsikirja 1 uusi viesti 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Tutkikaa yhdessä mitä kaikkea kivaa kännykällä voi tehdä. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Toteutus. Kun joku saa bingon, eli rastisuoran, hän voi huutaa bingo tai näyttää seuraavan sivun bingo-sanaa.

Toteutus. Kun joku saa bingon, eli rastisuoran, hän voi huutaa bingo tai näyttää seuraavan sivun bingo-sanaa. LINTU- BINGO Valmistelu Tulosta bingon ohjeet, BINGO-kyltti ja tarvitsemasi määrä lintubingoalustoja. Tiedostossa on 12 lintubingoalustaa. Jokaisessa kuvat ovat eri järjestyksessä. Alustoja voi käyttää

Lisätiedot

Tässä on ehdotuksemme Metkan sivujen uudesta konseptista.

Tässä on ehdotuksemme Metkan sivujen uudesta konseptista. Hei Anu, Tässä on ehdotuksemme Metkan sivujen uudesta konseptista. Ehdotuksessamme olemme selkiyttäneet sivujen rakennetta, lisänneet interaktiivisuutta ja tuoneet lisää visuaalista sisältöä sivuille.

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS Elävä veistos -taidepaja Elävä veistos -taidepajan teemoina ovat ihmiskeho, liike ja roolit. Työskentelymuodot ovat leikillisiä ja pajan sisältö suhteutetaan lasten

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Työjärjestys 6.12.2011

Työjärjestys 6.12.2011 Kirjoittamalla lukemaan - Trageton -työtapa, rehtori Meriusvan koulu 7.12.2011 Virtuaaliopetuksen päivät, Hki Messukeskus 1 Tietokone apuvälineenä lukemaan oppimisessa Arne Trageton, norjalainen pedagogi,

Lisätiedot

Kertoja: Kirjatin Mediamatka. Aloita valitsemalla yksinpeli tai ryhmäpeli ohjaajan kanssa.

Kertoja: Kirjatin Mediamatka. Aloita valitsemalla yksinpeli tai ryhmäpeli ohjaajan kanssa. OSA 1: INTRO Kertoja: Kirjatin Mediamatka. Aloita valitsemalla yksinpeli tai ryhmäpeli ohjaajan kanssa. Klikataan version valintakuvaa (ryhmäpeli) ja siirrytään eteenpäin Kertoja: Ryhmäpeli on tarkoitettu

Lisätiedot

Agricolan Monenlaista luettavaa 2

Agricolan Monenlaista luettavaa 2 Helikopteri Jo 500 vuotta sitten italialainen keksijä Leonardo da Vinci suunnitteli helikopterin. Silloin sellaista ei kuitenkaan osattu vielä valmistaa. Vasta 70 vuotta sitten tehtiin ensimmäinen toimiva

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

ALAKOULUT 1 2lk. Lukekaa Katri Kirkkopellon Molli (Lastenkeskus 2000) ja tutkikaa tarkkaan myös teoksen kuvia.

ALAKOULUT 1 2lk. Lukekaa Katri Kirkkopellon Molli (Lastenkeskus 2000) ja tutkikaa tarkkaan myös teoksen kuvia. ALAKOULUT 1 2lk Lukekaa Katri Kirkkopellon Molli (Lastenkeskus 2000) ja tutkikaa tarkkaan myös teoksen kuvia. 1A) Pohtikaa, miksi Molli asuu linnassa, jonka piha on täynnä kieltokylttejä? IB) Kirjoittakaa

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT Ideoita opettajille Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoita henkilöstä luonnekuvaus. 2. Tee ja kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI

PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA HUHUU-LEIKKI PUU PALAA PAKKO VAIHTAA Keskellä on yksi leikkijä ilman omaa pesää. Ilman omaa pesää oleva leikkijä huutaa: Puu palaa, pakko vaihtaa!. Pesissä olevat leikkijät vaihtavat

Lisätiedot

LAPPUTEHTÄVÄT. Annan oppilaiden ottaa sattumanvaraisesti kummastakin pinkasta yhdet laput.

LAPPUTEHTÄVÄT. Annan oppilaiden ottaa sattumanvaraisesti kummastakin pinkasta yhdet laput. LAPPUTEHTÄVÄT LAPPUHAHMO Tee lappuja kahdelle eriväriselle paperille, niin että kirjoitat toisen väriseen lappunippuun vain adjektiiveja ja toisen värisiin lappuihin objekteja. Annan oppilaiden ottaa sattumanvaraisesti

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: OHJELMOINTI 1. Alkupohdinta: Mitä ohjelmointi on? Keskustellaan siitä, mitä ohjelmointi on (käskyjen antamista tietokoneelle). Miten käskyjen antaminen tietokoneelle

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa?

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Verkkokirjoittaminen Luento Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Mitä on verkkokirjoittaminen? Ennen: internet-sivujen tekeminen Nyt: blogit, wikit, sähköpostit Sosiaalisen median aikakautena

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Piirrä kuvasi tauluun.

Piirrä kuvasi tauluun. Linus ja Ismenia haluaisivat tutustua sinuun. Piirrä kuvasi tauluun. Artikla 7. Jokaisella lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen. Mikä on sinun nimesi ja kansalaisuutesi? On hauska tutustua uusiin

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Lasten mielipiteiden kuuleminen

Lasten mielipiteiden kuuleminen Lasten mielipiteiden kuuleminen Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa ohjaajille menetelmiä lasten mielipiteiden kuulemiseen. Harjoitusten avulla kerho ja harrastustoimintaa pystytään kehittämään entisestään

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi Tehtäväpaketti Koululaisen Reilu luokka 2009 -kilpailu jakautuu neljään aihealueeseen: minä, kaverit, meidän luokka ja meidän koulu. Jokaiseen aihealueeseen liittyy tehtäviä, joista koostuu kisan aikana

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: alakoulu Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: jokamiehen

Lisätiedot

Valtakunnalliseen hätänumeroon 112 voi ja pitääkin soittaa hätätilanteessa. Hätäpuhelu on aina maksuton.

Valtakunnalliseen hätänumeroon 112 voi ja pitääkin soittaa hätätilanteessa. Hätäpuhelu on aina maksuton. Internet Netti on varsinainen viidakko, jossa varomaton törmää ennen pitkää tiikeriäkin hurjempiin juttuihin. Sovi lapsen kanssa, millä sivustoilla hän saa käydä ja ole läsnä, kun hän on netissä. Kerro

Lisätiedot

Seniorit ja tietokonepelit. Tietokonepelien pelaamisesta senioreiden näkökulmasta. Seniorien pelitapahtuma 16.11.2015 Enter ry

Seniorit ja tietokonepelit. Tietokonepelien pelaamisesta senioreiden näkökulmasta. Seniorien pelitapahtuma 16.11.2015 Enter ry Seniorit ja tietokonepelit Tietokonepelien pelaamisesta senioreiden näkökulmasta Seniorien pelitapahtuma 16.11.2015 Enter ry 1 Seniorit ovat erilaisia Kiinnostus tietokonepelien pelaamiseen vaihtelee tietokonepelien

Lisätiedot

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Mediataidot suojaavat ja vahvistavat mediakasvatuksen tavoitteena itsenäinen, aktiivinen ja kriittinen ote mediaan median hallinnan avaimina ovat monipuoliset

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Petri Ilmonen. Nettietiketti. Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä

Petri Ilmonen. Nettietiketti. Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä Petri Ilmonen Nettietiketti Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä Oppimateriaalikeskus Opike, KVL ry ja käsikirjoittaja Käsikirjoittaja: Petri Ilmonen Selkokielen tarkastus: Pauliina Kyllönen Toimitus:

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri 1. Helppo ja hauska pöytäteatteri Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta. Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti pöydän

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 Eeva Iisakka Haapaniemen päiväkoti, Auli Siltanen Vaajakosken päiväkoti, Sanna Leppänen Linnan päiväkoti Lopputyö: sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti,

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

OPS2016 ja ohjelmointi

OPS2016 ja ohjelmointi 1 OPS2016 ja ohjelmointi - johdattelu ohjelmointiin alakoulussa MIKKO HORILA & TUOMO TAMMI OPS2016 ja ohjelmointi 2 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet päivittyvät syksyllä 2016. Koodaustaidot

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

TARKKAILIJA VON KAARA

TARKKAILIJA VON KAARA TARKKAILIJA VON KAARA Tavoite: Oppilaat tiedostavat henkilöautojen hallitsevan aseman jokapäiväisessä elämässämme. Verrata henkilöautojen suosioita muihin liikkumistapoihin. Osoittaa, millä perusteella

Lisätiedot

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Koulun tutustumispäivä Vinkkejä opettajalle Varaa oppilaille lyijykynät, kumit ja puuvärit (keltainen, sininen, punainen, ruskea). Kouluun ja omaan uuteen

Lisätiedot

Art. Nr. Ikäsuositus: 4+ Pelaajien lukumäärä: 1-4. Doodle Monster

Art. Nr. Ikäsuositus: 4+ Pelaajien lukumäärä: 1-4. Doodle Monster Art. Nr. Ikäsuositus: 4+ Pelin kesto: 20 min Pelaajien lukumäärä: 1-4 Doodle Monster Joko sinä tunnet Julius-lohikäärmeen? Julius asuu yhdessä ystäviensä vauhdikkaan Filinen ja viisaan Paulapöllön kanssa

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi

Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi Tulevaisuuden suunnittelu ja innovatiivinen oppiminen tulevaisuudessa 24. -25.4.2012 Pepe Nummi Työpaja Palaa omaan mukavaan aamupäivän ryhmään! 2 Tulevaisuutta esiin - trendinanalyysejä fasilitoiden Fasilitaattori

Lisätiedot

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN

PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Liikunnanopettajien opintopäivät Salossa 30. 3..205, Suunnistusdemo PELIN JA LEIKINOMAISUUTTA KOULUSUUNNISTUKSEEN Harjoitusten kuvaukset ja karttaesimerkit maasto- ja salitoteutuksesta.. Muistipeli Pelataan

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Near Field Communication (NFC) - teknologian oppimissovellukset 3-5- vuotiaiden lasten lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen tukena

Near Field Communication (NFC) - teknologian oppimissovellukset 3-5- vuotiaiden lasten lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen tukena Near Field Communication (NFC) - teknologian oppimissovellukset 3-5- vuotiaiden lasten lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen tukena NFC-puhelinkokeilu Päiväkotiympäristö Kokeilu aloitettu keväällä 2010

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot