Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa"

Transkriptio

1

2 Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä.

3 Tehtävä: Arvaa kuva! Piirrä kuva. Kaveri yrittää arvata mitä piirrät! Vaihtakaa vuoroja. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävä toteutetaan parityöskentelynä. Harjaannutaan tuottamaan ja välittämään erilaisia viestejä. Tehtävässä harjoitellaan myös piirto-ohjelmalla piirtämistä. Lapset piirtävät vuorotellen kuvia toisilleen. Toinen yrittää arvata, mitä toinen piirtää. Tehtävää voi varioida ja integroida muuhun opetukseen siten, että kuville annetaan valmiiksi tietyt aihepiirit, joihin niiden tulee kuulua (esim. kulkuneuvoja, harrastuksia, eläimiä jne.). Kuvia ei tarvitse tallentaa eikä tulostaa. Tehtävän voi toteuttaa myös ilman tietokonetta. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

4 Tehtävä: Hiirenkolo Missä Hiiripiirin hiiri asuu? Piirrä Hiirelle kotikolo! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävässä piirretään piirrosohjelmalla Hiiri ja tämän kotikolo. Piirtämisessä hyödynnetään piirto-ohjelman erilaisia työkaluja. Tehtävässä Lapset ohjaavat toinen toisiaan ohjelman käytössä ja samalla harjoitellaan kielellistä vertaisohjaamista. Opettaja tutustuu ensin piirrosohjelman työkaluihin ja toimintaperiaatteisiin. Tämän jälkeen opettaja opastaa piirrosohjelman työkalujen käytön tämän piirrostehtävän avulla ensin 2-4 lapselle. Näistä lapsista tulee sitten vertaisopettajia, jotka puolestaan opastavat toisille lapsille piirrosohjelman työkalujen toiminnan piirrostehtävän parissa. Kukin lapsi piirtää itse kuvan Hiiripiirin hiirestä ja tämän kotikolosta vapaasti ideoiden ja piirrosohjelman mahdollisuuksia hyödyntäen. Lapsia ohjataan käyttämään valmiita muotoja ja viivoja perinteisen piirtämisen lisäksi. Valmiit työt voidaan tallentaa lasten omaan tiedostokansioon tietokoneelle sekä tulostaa seinälle Hiiri -näyttelyksi. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

5 Tehtävä: Hiirenkolossa tapahtuu kummia. Kerro satu! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävän voi tehdä esimerkiksi Hiirenkolo piirrostehtävään liittyen siten, että kirjoitetaan satu oman hiirityön pohjalta. Tehtävän voi tehdä myös itsenäisesti aiheesta Hiiren kolon tarinoita. Tarinan aiheen voi keksiä myös itse. Tehtävä toteutetaan saduttamalla eli siten, että lapsi kertoo tarinan ja joku toinen kirjoittaa kertomuksen autenttisesti muistiin. Saduttaja voi olla aikuinen tai kirjoitustaitoinen isompi lapsi. Tehtävän voi hyvin toteuttaa vaikkapa esikoulun ja koulun niveltämisvaiheessa: koululaiset saduttavat lapsia ja kirjoittavat tarinat muistiin paperille. Työskentely voi tapahtua esimerkiksi koulun tietokoneilla siten, että saduttaja kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla tarinan. Saduttajat saavat omat hiirimerkit tehtävästä! Jos lapset ovat piirtäneet Hiiren kolot, valmiit tulostetut tarinat liimataan piirrosten viereen! Äidinkieli. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat.

6 Tehtävä: Käräytä Rotta! Kuka on Rotta? Käräytä Rotta! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Leikki pohjautuu perinteisen murhaaja-leikin ideaan. Leikkaa laput jokaiselle lapselle. Yhteen lappuun kirjoitetaan Hiirietsivä, toiseen Rotta. Loput laput jäävät tyhjiksi. Lapset istuvat lattialla vapaasti. Jokaiselle lapselle jaetaan lappu, jonka sisältöä ei saa paljastaa. Se, jonka lapussa lukee Hiirietsivä, poistuu hetkeksi luokan tai huoneen ulkopuolelle. Muut laittavat silmät kiinni ja istuvat siten, etteivät näe ympärilleen. Lapsi, jonka lapussa lukee Rotta, lähtee liikkeelle. Rotta koskettaa tassullaan valitsemaansa lasta, joka kupsahtaa lattialle. Tämän jälkeen Hiirietsivä kutsutaan paikalle selvittämään kuka on Rotta. Hiirietsivä kuulustelee leikkijöitä erilaisilla kysymyksillä yrittäessään arvata, kuka on Rotta. Kysymykset voi miettiä ryhmässä etukäteen valmiiksi, kysymykset voivat olla sellaisia, jotka liittyvät kiusaamisteemaan. Yhdessä voidaan sopia, kuinka monta kysymystä Hiirietsivä voi esittää. Esimerkiksi: Mitä teit kun kiusaaminen tapahtui? Mitä kuulit? Kerroitko kenellekään? Miten toimit kun kiusaaminen ilmeni? Hiirietsivä kysyy sovitun määrän kysymyksiä, jonka jälkeen Hiirietsivä esittää arvauksen kuka on Rotta. Jos osuu oikeaan, leikki alkaa alusta. Jos väärin, Hiirietsivä menee uudestaan luokan tai huoneen ulkopuolelle ja leikki jatkuu Rotan tassukosketuksilla. Roolileikin kautta käsitellään kiusaamiseen (netti-, kännykkä-, koulu- ym.) liittyvää aihepiiriä. Mietitään mitä voi tehdä, kun huomaa että jotakin kiusataan. Keskustelussa noudatetaan koulun, päiväkodin tai kerhon omia kiusaamisen vastaisia suunnitelmia ja toimintaohjeita. Kiusaamiskeskustelu voidaan käydä ennen tai jälkeen leikin. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Eettiset kysymykset. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyvää materiaalia: Nettikiusaaminen, muut sosiaalisen median ongelmat. Videomateriaalia Tietoturvakoulun sivuilla

7 Tehtävä: Liikkuuko kuva? Tehdään taitetulle paperille liikkuva kuva. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävässä havainnollistetaan liikkuvan kuvan illuusiota ja animaation tekemisen perusasioita. Tarvitaan paperia, josta näkyy kynän jälki läpi. Taitetaan paperi suorakaiteen muotoiseksi: Paperilapun sisäsivulle piirretään jokin yksinkertainen kuva. Käännetään kansi kiinni ja piiretään kanteen sama kuva seuraten aiemmin piirretyn paperin läpi kuultavan kuvan viivoja. Tehdään joku pieni muutos kuvaan. Kansilehti rullataan kevyesti kynän ympärille ja liikutellaan kiinni-auki. Liikkuva animaatio on valmis! Suositeltavaa on tutustua Mediakasvatuskeskus Metka ry:n verkkosivuihin, joilla kattavasti tietoa animaatioista: Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Elokuvat ja televisio. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

8 Tehtävä: Maailman paras kirja! Esittele oma suosikkikirjasi toisille! Tee kirjan tarinasta tietokoneen piirrosohjelmalla sarjakuva, jossa on kaksi tai kolme kuvaa. Kirjoita kuviin tekstit. Tulosta sarjakuva! Esittele sarjakuva toisille. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Lapset tekevät kirjaesittelyn suosikkikirjastaan ja harjoittelevat samalla tekstinkäsittely- ja piirrosohjelman käyttöä. Lukemista ja kirjoittamista harjoittelevat voivat valmistella esittelyn kotona yhdessä vanhempien kanssa. Kirja esitellään muille lapsille. Tämän jälkeen lapset piirtävät tietokoneelle piirrosohjelmalla tietokonestripeille esim. kolmikuvaisen sarjakuvan, jonka alle joko aikuinen tai lapsi kirjoittaa lapsen kuvauksen tarinasta. Lapsi näkee koko ajan näytölle kirjoitettavan tekstin. Lapsen on otettava huomioon tarinan loogisen kehittymisen stripistä toiseen. Työ tulostetaan ja esitellään ryhmässä. Tehtävässä on erityisen tärkeää kahdenkeskinen työskentely yhdessä opettajan kanssa. Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Tekstinkäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Netlibris-hanke: Kirjastojen materiaalia lapsille:

9 Tehtävä: Peliläksy Asenna kotona yhdessä aikuisen kanssa peli tietokoneelle. Etsikää netistä sopiva peli ja pelatkaa yhdessä! Sopikaa lopuksi pelaamisen pelisäännöistä! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Pelit houkuttelevat kiinnostavat lapsia ja monet tutustuvatkin tieto- ja viestintätekniikkaan ensimmäistä kertaa pelien kautta. Pelin asentaminen yhdessä aikuisen kanssa on sosiaalinen tapahtuma. Samalla on tärkeää puhua pelaamiseen ja koneen käyttöön liittyvistä säännöistä ja kodin yhteisistä sopimuksista. Pelatessa harjaantuu huomaamatta myös tekninen osaaminen sekä silmän ja käden yhteispeli. Peliksi valitaan lapsille sopiva, ikätasoinen cd-rom peli tai vaihtoehtoisesti etsitään netissä oleva maksuton peli. Ikärajamerkintää on tärkeä noudattaa, se kertoo pelin sisällöstä ja on lapsia suojaava ohje, ei pelin vaikeusasteesta kertova! Pohtikaa ennen pelaamista erityisesti seuraavia asioita: millainen on hyvä istuma-asento miten kauan voi pelata keneltä pitää kysyä lupa pelaamiseen voiko pelata yksin mistä tietää, millainen peli sopii lapsille Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti-kouluyhteistyö. Pelit. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Lapsille sopivia pelejä löytyy esimerkiksi Yleisradion lasten sivuilta: Ikärajoista tietoa

10 Tehtävä: Robotti ja ohjelmoija Ohjelmoi robotti! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Lapsille voidaan hyvin varhain luoda perusymmärrys ohjelmoinnista ja siihen liittyvistä käsitteistä. Ohjelmoinnin perusteiden ymmärrys auttaa näkemään ympäröiviä arkisia prosesseja ja ymmärtämään teknologiaa syvällisemmällä tasolla. Tehtävässä opitaan pelien ja leikkien kautta ongelmanratkaisua ja kehitetään loogista ajattelua. Samalla opitaan peruskontrollirakenteita kuten peräkkäisyys (toimitaan askel kerrallaan), valinta (valitaan esimerkiksi suunta) ja toisto (otetaan toinen askel). Lapset oppivat tunnistamaan ongelmia ympäristöstä ja keksivät niihin erilaisia ratkaisuja. Tehtävässä yksi tai useampi leikkijöistä on robotteja ja yksi lapsista tai opettaja on ohjelmoijia. Ohjelmoija käskee robottia tekemään erilaisia asioita. Ohjelmoija antaa robotille yksinkertaisia ohjeita ja robotti toteuttaa ne. Ohjeina voi olla vaikkapa: nouse ylös, istu alas, astu askel, käänny oikealle, kävele eteenpäin kunnes... Robotti saa tehdä ainoastaan sellaisia liikkeitä ja toimintoja, jotka ohjelmoija käskee sen tekevän. Yksi ohjelmoija voi myös ohjelmoida useaa robottia samanaikaisesti. Esimerkiksi: Robotti istuu huoneessa ja se halutaan saada kävelemään ovesta ulos. Toimintaohje voisi olla seuraava: 1. nouse seisomaan 2. kävele eteenpäin, kunnes vastaan tulee pöytä 3. käänny oikealle 4. ota kolme askelta Liikunta. Matematiikka. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Ohjelmointi. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Teknologiakasvatukseen liittyvää aineistoa ja oheismateriaalia:

11 Tehtävä: TEKNIIKKA TUTUKSI! Vaihtoehto A Opettaja lukee sanat. Taputa sanat! TULOSTIN HIIRI NÄPPÄIMISTÖ KÄNNYKKÄ KESKUSYKSIKKÖ VIDEOKASETTI DIGIKAMERA MONITORI TELEVISIO Etsi asiat luokasta! Mitkä eivät ole tietokonesanoja? Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävä sopii esi- ja alkuopetukseen lapsille, jotka vielä harjoittelevat lukemista ja kirjoittamista. Aihepiiriin voidaan johdatella katsomalla Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri verkko-osoitteessa Valitse sopiva video tai katsokaa kaikki! Opettaja kirjoittaa nimet lapuille. Opettaja lukee lapsille laput yksitellen. Taputetaan yhdessä sanat. Jokainen lappu viedään vuorotellen sen laitteen tai asian luo, jota sana tarkoittaa. Lopuksi mietitään mitkä sanat eivät ole tietokonesanoja. Opettaja voi vaihtaa sanat olemassa olevien laitteiden mukaan! Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri!

12 Tehtävä: TEKNIIKKA TUTUKSI! Vaihtoehto B Lue sanat parin kanssa. Kirjoita sanat lapuille. TULOSTIN HIIRI NÄPPÄIMISTÖ KÄNNYKKÄ KESKUSYKSIKKÖ VIDEOKASETTI DIGIKAMERA MONITORI TELEVISIO Etsi parin kanssa asiat luokasta! Mitkä eivät ole tietokonesanoja? Mihin niitä tarvitaan? Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävä sopii esi- ja alkuopetukseen lapsille, jotka jo osaavat hieman lukea ja kirjoittaa. Aihepiiriin voidaan virittäytyä katsomalla Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri verkko-osoitteessa Valitse sopiva video tai katsokaa kaikki! Luetaan parin kanssa (tai yhdessä koko ryhmä) sanat. Lapset kirjoittavat sanat lapuille, jokaiselle asialle varataan oma lappu. Lapset etsivät itse asiat luokasta ja vievät laput asian luo. Lapset miettivät, mitkä sanat eivät ole tietokonesanoja. Lopuksi pohditaan yhdessä, mihin näitä kaikkia asioita tarvitaan ja tutkitaan, ovatko kaikki laput löytäneet oikean paikkansa. Opettaja voi vaihtaa sanat olemassa olevien laitteiden mukaan! Äidinkieli. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri!

13 Tehtävä: Tietokonesäännöt Tehkää tietokonesäännöt! Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Aihepiiriin voidaan virittäytyä katsomalla Hiiripiiri aiheisia videoita YLE oppimateriaaleissa. Kirjoita hakusanaksi Hiiripiiri verkko-osoitteessa Valitse Tietokonesäännöt -video tai katsokaa kaikki! Tehdään ryhmälle tietokonesäännöt: miten tietokoneen ääressä tai koneen kanssa käyttäydytään. Mitä pitää muistaa kun pelataan, piirretään, kirjoitetaan, käydään internetissä jne. Ennen tehtävän tekemistä on hyvä keskustella perusasioista, jotka on hyvä muistaa kun toimitaan tietokoneen ääressä. Tehtävästä tehdään kooste kotiin viemisiksi. Pohditaan erityisesti: a) Yksin, kavereiden vain aikuisen kanssa b) Keneltä pitää kysyä lupa c) Kuinka kauan koneella ollaan d) Mitä koneella saa tehdä e) Mitä tehdään jos esimerkiksi peli tai avattu internet-sivu pelottaa f) jne. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Koti- kouluyhteistyö. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

14 Tehtävä: Virustartuttaja Leikitään Virustartuttaja-leikkiä. Liikuntatilan seinät ovat palomuurit. Virustartuttaja tartuttaa palomuurille turvaan juoksevia juoksijoita ja yrittää tartuttaa virusta. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Virustartuttaja-leikkiä leikitään kuten useimmille lapsille tuttua Mustekalaa. Tavoitteena on toiminnallisesti havainnollistaa tietoturvaan liittyviä perusasioita: palomuurin takana ollaan turvassa, ilman palomuuria virukset hyökkäävät. Ennen leikin aloittamista keskustellaan mitä lapset tietävät palomuurista, haittaohjelmista (esim. viruksista) ja virustorjuntaohjelmista. Leikki koostuu juoksijoista, kahdesta palomuurista eli turvapaikoista sekä virustartuttajista. 1. Määritellään leikin rajat, eli tehdään palomuurit: viivat, joiden taakse juostuaan juoksijat ovat turvassa. Viivojen sijaan palomuurina voi toimia vaikkapa liikuntasalin vastakkaiset seinät. 2. Valitaan ensimmäinen virustartuttaja, jonka tavoitteena on tartuttaa vapaana juoksevia. Virustar tuttaja asettuu palomuurien väliin jäävän tilan, eli vaikkapa liikuntasalin keskelle. 3. Muut asettuvat toiselle palomuurille, kaikki samalle. 4. Virustartuttaja huutaa Kuka pelkää virusta! 5. Juoksijat juoksevat huudon kuultuaan kohti vastakkaista palomuuria virustartuttajan ottaessa kiinni juoksijoita. Juoksijat ovat turvassa vastakkaisen palomuurin saavutettuaan. Jos virustar tuttaja saa kiinni juoksijan, juoksija menettää toimintakykynsä ja jää siihen paikkaan, missä vi rustartuttaja on saanut juoksijan kiinni. Kiinnijäänyt saa tartunnan ja jatkossa yrittää tartuttaa muita juoksijoita omalta paikaltaan käsin. 6. Leikkiä jatketaan, kunnes kaikki juoksijat ovat virustartuttajaketjussa. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Tekninen tietoturva. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

15 Tehtävä: Virustorjuntaa Leikitään Virustorjunta-leikkiä. Yksi on joukosta virus, joka tartuttaa virusta. Pallot ovat virustorjuntaohjelmia, joilla poistetaan viruksia. Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Virustorjunta-leikin tavoitteena on toiminnallisesti havainnollistaa tietoturvaan liittyvistä peruskäsitteistä virustorjuntaa. Ennen leikin aloittamista keskustellaan mitä tarkoittavat palomuuri, haittaohjelmat (esim. virukset) ja virustorjuntaohjelmat. Leikki voidaan toteuttaa Virustartuttaja-leikin kanssa samalla jumppatuokiolla. Tarvittavat välineet: virustorjuntavälineet eli kori- tai voimistelupallot. Leikki koostuu juoksijoista ja virustartuttajasta. Kaikilla on pallot virustorjuntaohjelmina, joita pompotetaan koko ajan kuten koripallossa. 1. Valitaan virustartuttaja (tai useampi), jonka tavoitteena on tartuttaa vapaana juoksevia. 2. Juoksijat liikkuvat palloja pompottaen vapaasti tilassa virustartuttajan yrittäessä ottaa kiinni 3. Jos juoksija otetaan kiinni, hän jää paikalleen ja laittaa jalat haara-asentoon. 4. Toiset voivat pelastaa tartunnan saaneen virustorjuntapallolla, vierittäen pallon virustartunnan saaneen jalkojen välistä. Virustorjuntaohjelman toimittua pelastettu on taas vapaa juoksemaan. 5. Leikkiä jatketaan, kunnes kaikki juoksijat ovat viruksen tartuttamia. Liikunta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekninen tietoturva. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

16 Tehtävä: Äänikuunnelma Mitä ääniä voit tehdä omaa kehoasi käyttäen? Keksi tarina äänten pohjalta. Tallentakaa tarinat opettajan kanssa. Tarinat kuunnellaan ja esitetään toiselle ryhmälle! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävässä tutustutaan äänen tuottamiseen ja tallentamiseen. Tutkitaan yhdessä, mitä ääniä omalla keholla voidaan tuottaa. Keksitään tarinoita äänten pohjalta annetusta teemasta, joka voi liittyä muuhun opetukseen (luonto, kaupunki, kevät, vesi, eläintarha, koneet ja laitteet, tunteet, satuhahmot jne.). Kirjoitustaitoiset voivat kirjoittaa tarinoita, joiden pohjalta tehdään yhteinen suunnitelma kuunnelmalle. Jos ei ole kirjoitustaitoa, voidaan tehdä juonikaavio tarinasta kuvien avulla. Tarina tallennetaan kuunnelmana haluttua tallennusvälinettä käyttäen, joka yhdessä kuunnellaan ja esitetään esim. naapuriluokalle. Äidinkieli. Musiikki. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Äänenkäsittelyohjelmat. Radio. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

17 Tehtävä: Ötökkäjahti Tehdään retki luontoon. Laitetaan rasti paperiin löydetyn ötökän kohdalle. Retken jälkeen tutkitaan yhdessä: Mitä löysit? Mitä et löytänyt? Miksi ötökkää ei löytynyt? Etsi parin kanssa tai ryhmässä luontokirjoista retkellä löydetyt ötökät. Piirrä ötökät tietokoneen piirrosohjelmalla. Muista tulostaa työsi! Voit piirtää myös paperille tai askarrella hurjat ötökät. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Lapset etsivät ennakolta sovittuja ötököitä: heinäsirkka, hämähäkki, perhonen, leppäkerttu, muurahainen jne. Lapsille voi etukäteen valmistaa paperin, johon on koottu etsittävät ötökät. Lapset merkitsevät tehtäväpaperiinsa rastin kedolla havaitsemansa ötökän kohdalle. Yhtä hyvin voidaan etsiä lehtiä, kasveja, lintuja tms. Retken jälkeen tuloksia vertaillaan yhdessä: Mitä olet löytänyt? Mitä et löytänyt? Miksi sitä ei löytynyt? Lopuksi etsitään luontokirjoista löydettyjen eläinten kuvia ja piirretään ne tietokoneella. Opitaan avaamaan tietokone ja piirto-ohjelma. Ötököitä piirrettäessä harjoitellaan eri työkalujen käyttöä piirtoohjelmassa. Piirroksen valmistuttua ötökän nimi kirjoitetaan kuvan alle, samoin oma nimi tekstityökalua käyttäen. Työ tulostetaan. Ötökät voidaan vaihtoehtoisesti piirtää myös paperille tai tehdä luovia askartelutöitä. Lukutaitoisille löytyy mukavaa verkkopuuhaa Mistä ruoka tulee tehtävien parissa osoitteessa: Äidinkieli. Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Kuvaamataito. Medialuovuus. Tiedonhaku ja -hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Piirrosohjelmat. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu:

18 Riihessä 2 sovelletaan opittuja perusasioita, harjoitellaan tarkkailemaan Riihessä 2 sovelletaan opittuja perusasioita, harjoitellaan tarkkailemaan mediaympäristöä, harjoitellaan luovaa mediailmaisua mediaympäristöä, ja tuottamista, harjoitellaan tutustutaan verkkomaailman luovaa mediailmaisua perusasioihin ja jatketaan tuottamista, työvälineiden käytön tu- harjoittelua. tustutaan verkkomaailman perusasioihin ja jatketaan työvälineiden käytön harjoittelua.

19 Tehtävä: Aprillia! Harhauta lukijaa, löydä virhe! Keksikää pareittain tai pienissä ryhmissä tarina, joka on täyttä puppua. Yrittäkää keksiä aihe, josta voi kirjoittaa mahdollisimman uskottavasti, mutta kuitenkin siten, että sisältö on hölynpölyä. Voitte suunnitella vaikka hyvän aprilliuutisen! Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävä voidaan aloittaa havainnollistamalla mainontaa ja mainoksia sekä niiden merkitystä. Tätä varten opettajan on hyvä tutustua etukäteen mainonnan lukutaito ohjelmaan, joka löytyy verkosta (ks. alla). Hyväksi aloitusteemaksi soveltuu myös lööppijournalismi: pohditaan yhdessä, miten lukijaa ehkä huijataan lööpeissä. Tehtävässä harjoitellaan etsimään ja tunnistamaan mediassa olevia piiloviestejä, harjoitellaan kriittistä lukutaitoa ja lähdekritiikkiä. Oppilaat keksivät pienissä ryhmissä vedenpitävän tarinan, joka on täyttä puppua. Tarina voi olla uutisankka, eli perätön uutinen, mainostyyppisesti kirjoitettu, mielikuvituksellinen lehtijuttu tms. Pääasia on, että lukijaa yritetään huijata kaikin mahdollisin keinoin. Tehtävän tekemisen jälkeen pohditaan ryhmässä miten voi erottaa oikean tiedon väärästä. Tehtävän toteutuksessa voidaan hyödyntää tekstinkäsittelyohjelmaa, piirrosohjelmaa tai esitysgrafiikkaa.. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittely. Piirrosohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat Aihepiiriin liittyvä verkkosivu Mainonnan lukutaito ohjelma:

20 Tehtävä: Dramatiikkaa Suunnitelkaa ja toteuttakaa peli tai oma visailuohjelma. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Aluksi käydään keskustelua uusien TV-sarjojen formaateista kuten Idols, Heikoin lenkki, Suuri Seikkailu jne. joissa pudotetaan pois osallistujia välillä arveluttavin keinoin. Pohditaan mikä merkitys tällaisilla ohjelmilla on, miksi ne kiinnostavat ihmisiä ja miksi ohjelmista kirjoitellaan paljon esimerkiksi iltapäivälehdissä. Tehdään yhdessä luokan peli, kilpailu, TV-ohjelma tms. Voidaan järjestää esimerkiksi leikkimielinen kilpailu, jossa oppilasryhmät (2-4 oppilasta) kisailevat keskenään. Pelin tai kilpailun tekeminen aloitetaan laatimalla käsikirjoitus ja roolit. Kilpailutuokio voidaan kuvata videokameralla. Äidinkieli. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Videokameran käyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Elokuvat ja televisio. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

21 Tehtävä: Erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia Jokainen on erilainen. Koulussasi on saattaa olla lapsia erilaisista kulttuureista, olet ehkä itse tai joku perheenjäsenistäsi syntynyt jossain muualla, kaukana Suomesta. Tutustukaa erilaisiin kulttuureihin etsimällä tietoa internetistä, kirjoista, haastattelemalla jota kuta, tai muista hyvistä lähteistä! Kirjoittakaa aiheesta raportti. Tehtävästä saat kaksi Hiirimerkkiä Tehtävässä harjoitellaan hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta. Tutustu aluksi tiedonhallintaan osoitteessa Tehtävässä harjoitellaan tiedonhakua, lähdekritiikkiä, lähteiden merkitsemistä: opitaan, että internetin tieto ei välttämättä aina ole oikeaa ja jos internetistä jotain lainataan, lähde pitää merkitä. Tehtävässä voidaan tutustua kulttuurien sijasta yhtä hyvin esimerkiksi ulkonäöstä tms. johtuvaan erilaisuuteen. Tietoa etsitään internetistä, kirjoista ja muista hyvistä lähteistä, kuten haastattelemalla. Aiheesta kirjoitetaan raportti. Jos tutustutaan vieraisiin kulttuureihin, kansansadut ovat mainioita tutustumisen kohteita. Saduista piirroksineen voi tehdä vaikka näyttelyn koulun käytäville. Raporttien yms. toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa. Tehtävää tehdessä on hyvä jatkuvasti pohtia mistä tietää, että tieto on luotettavaa. Tärkeää on harjoitella lähteiden merkitsemistä ja oppia muistamaan, että tekijänoikeudet koskevat myös internetiä! Tehtävän tekemisen yhteydessä on hyvä tutustua myös Tietoturvakouluun osoitteessa tietoturvakoulu.fi Äidinkieli. Uskonto/elämänkatsomus. Ympäristö- ja luonnontieto. Maantieto. Mediakriittisyys. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tiedonhaku ja hallinta. Eettiset kysymykset. Tekstinkäsittelyohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Internet.Kirjat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu Tiedonhausta tietoa lapsille: Tietoturvakoulu: Tiedonhakuun liittyvää tietoa opettajille: Tekijänoikeuksiin liittyvää materiaalia:

22 Tehtävä: Heinähetki Ota kuva kasvista. Kirjoita muistiin, mistä ja milloin löysit kasvin. Selvitä kasvin nimi. Tallenna kasvikuvat ja kasviin liittyvät tiedot sovitulla tavalla. Tehtävästä saat kolme Hiirimerkkiä Kootaan digitaalinen kasvikansio. Lapset kuvaavat luontoretkellä tai kotitehtävänä kasveja sovitun määrän tiettynä aikana retken yhteydessä tai eri aikoina esim. kesäkaudella. Tehtävä voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Kännykkäkamera voi toimia myös kuvausvälineenä, mikäli kuvien siirto tietokoneelle onnistuu! Kasveja ei poimita, ne vain kuvataan kasvuympäristössään. Lapsia ohjeistetaan kuvaamaan pienten kasvien osalta koko kasvi. Puista kuvataan oksan kappale ja lehdet. Muistiin merkitään kasvin kuvauspaikka sekä aika. Kuvat siirretään tietokoneelle ja tallennetaan sopivaan muotoon kuvankäsittely tms. ohjelmalla. Esittelyssä voidaan hyödyntää julkaisu- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Jos koululla on oppimisympäristö, kuvat voidaan siirtää ja tallentaa myös sinne. Kasvikuvan oheen kirjoitetaan löytöpaikka ja aika sekä kasvin nimi. Digitaaliset kuvat käsitellään yhteisesti ryhmässä: opettaja voi heijastaa kuvat esim. videotykillä, jolloin kasveista erottuvat pienetkin yksityiskohdat, kuten kasvin osat, yhteiseen tarkasteluun. Huom! Kännykkäkameralla otetut kuvat eivät välttämättä näy kunnolla videotykillä heijastettuna (kuvien resoluutio ei välttämättä riitä). Kasvi voidaan esitellä esim. näin: Suomalainen nimi: Mustikka (Tieteellinen nimi: Vaccinium myrtillus) Löytöpaikka: Hiirimetsän metsikkö, Ilomantsi. Päivämäärä: Löytäjä: Rotta Hiiripiiri Lisäksi voidaan kirjoittaa lisätietoja kasvista. Lisätietoja voidaan hakea internetistä ja harjoitella samalla internetin hakupalvelujen (esim. google) käyttöä tiedonhaussa. Mikäli nettitiedonhakua harjoitellaan, on tärkeä pohtia lähteiden luotettavuutta ja sopia esimerkiksi lähdeviittauskäytänteistä. VINKKI: Kasvien sijaan voidaan tunnistaa myös hyönteisiä tai sieniä! Ympäristö- ja luonnontieto. Biologia. Medialuovuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Kamerankäyttö. Kuvankäsittelyohjelmat. Julkaisuohjelmat. Esitysgrafiikkaohjelmat. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu

23 Tehtävä: Hiirietsivä Harjoittele etsimään tietoa internetistä. Mistä löytyy luotettava lähde? Tehtävästä saat yhden Hiirimerkin Tehtävässä harjoitellaan ohjatusti ja turvallisesti tiedonhakua internetistä valmiiksi annettujen hakusanojen avulla. Hakusanoina voi käyttää muuhun koulutyöskentelyyn liittyviä aihepiirejä. Hakusanojen osalta opettajan kannattaa varmistua etukäteen, ettei annetuilla hakusanoilla löydy mitään lapsille soveltumatonta! Tehtävän tekemisen voi yhdistää johonkin toiseen tiedonhakua edellyttävään tehtävään, jolloin työskentelyn voi aloittaa tästä tehtävästä. Hakuharjoittelukokemukset käydään vielä lopuksi yhteisesti läpi. Internet-hakujen osalta on tärkeää pohtia lasten kanssa esimerkiksi seuraavia asioita: Hakusanan oikeinkirjoitus, millä sanoilla tai sanayhdistelmillä tietoja voi hakea Mitä hakutulokset kertovat? Kannattaako hakutulokset avata noin vain? Näyttääkö hakutuloksen linkki järkevältä? Erilaisten lähteiden vertailu: mikä on hyvä ja luotettava lähde Ensimmäinen hakutulos ei välttämättä ole luotettavin tai paras! Onko hakutulos kaupallinen vai ei-kaupallinen palvelu? Mitä tehdä jos hakutulos onkin jotain aivan muuta kuin oletettiin. Entä jos näkee jotain hämmentävää tai pelottavaa? Mediakriittisyys. Mediaturvallisuus. Tiedonhaku ja hallinta. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Internet. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu: Luotettavien nettisivujen arvioimisesta lisätietoja: Internetin hakupalvelut esim:

24 Tehtävä: Hiiripeli Suunnittele ikioma peli. Kirjoita pelin tarina eli juoni! Mitä pelissä tapahtuu? Millaisia hahmoja pelissä on? Onko peli nettipeli, tietokonepeli, konsolipeli, lautapeli? Minkä ikäinen peliä voisi pelata? Käytä mielikuvitustasi! Kirjoita pelin juoni, piirrä tai askartele hahmot! Tehtävästä saat kolme Hiirimerkkiä Tehtävässä lapset käsikirjoittavat itse pelin ja suunnittelevat pelin kuvituksen. Tehtävä voidaan toteuttaa pari- tai ryhmätyönä. Pelin juonesta ilmenee pelin alku, pelin tapahtumat ja pelin loppu. Pelin juoni on pelitarina. Tavoitteena on, että lapset käyttävät omaa luovuuttaan. Käsikirjoitus kirjoitetaan halutulla tavalla: voidaan kirjoittaa käsin tai tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsikirjoitukseen kuuluvat myös kuvat: millaisia hahmoja pelissä voisi olla? Millaisessa ympäristössä peli tapahtuu? Hahmojen ja ympäristön suunnittelussa voidaan hyödyntää eri tekniikoita: piirtäen, maalaten, askarrellen. Jos halutaan, voidaan käyttää myös kuvankäsittely- tai piirrosohjelmia. Tärkeintä tässä tehtävässä on kuitenkin luova suunnittelu ja ideointi. Työt esitellään ryhmälle. Valmiiseen peliin voidaan miettiä myös suositusikä: kuka peliä voisi pelata. Vinkki! Hiiripeli esitykset voidaan toteuttaa näyttelemällä. Työtä voidaan myös jatkaa tekemällä animaatioita käsikirjoitusten ja kuvitusten pohjalta! Äidinkieli. Kuvaamataito. Medialuovuus. Mediaturvallisuus. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Tekstinkäsittelyohjelmat. Kuvankäsittelyohjelmat. Piirrosohjelmat. Pelit. Aihepiiriin liittyvä verkkosivu Pelien ikärajat:

Mediapuuhaa perheille

Mediapuuhaa perheille Mediapuuhaa perheille Vinkkejä ja toimintaideoita vanhemmille Anniina Lundvall 0 M e d i a k a s v a t u s s e u r a 2 0 1 3 Sisällys Iloa medioista koko perheelle! 2 Ulkoleikkejä ja -tekemistä 2 Lemppariohjelmahippa

Lisätiedot

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

K E R H O K E S K U S. Kuvaa, ääntä & tekstiä. medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin K E R H O K E S K U S Kuvaa, ääntä & tekstiä medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin Tekijät: KM, erityisluokanopettaja, Taina Ek. Kirjoittaja on toiminut pitkään alkuopetuksen opettajana

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas ?! LAPSET & MEDIA Kasvattajan opas Tässä oppaassa 3 / Lapset ja media 4 / Saaks tän kattoo? Asiaa ikärajoista. 6 / Miks toi nuoli muuttui kädeks?...ja muuta selitettävää netin käytöstä. 8 / Kenen kanssa

Lisätiedot

Valmentajan opas. Osuuskunta

Valmentajan opas. Osuuskunta Valmentajan opas TEEMA KLUBI Osuuskunta Osuuskunta yhdessä yrittämistä Osuuskuntien suosio kasvaa! Yhä useampi nuori valitsee yritysmuodokseen osuuskunnan. Osuuskunta -klubi tutustuttaa yrittäjyyteen,

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

Kielistrategia päiväkotien käyttöön

Kielistrategia päiväkotien käyttöön Kielistrategia päiväkotien käyttöön Svenska kulturfonden käynnisti kesäkuussa 2004 hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kielistrategia ruotsinkielisiä päiväkoteja varten. Tavoitteena oli antaa kielellistä

Lisätiedot

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa Sano EI kisaamiselle. Kamppailulajien yleinen tahto on, että kampailu-urheilun harrastaja ei koskaan kiusaa ketään. Ei harjoituksissa, ei koulussa, ei vapaa-ajalla. Kamppailija on kaikkien kaveri ja puuttuu

Lisätiedot

ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA

ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS Onnistunut opetus -kartoitus on osa Bovallius-ammattiopiston koordinoimaa

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

MIKS KAIKKI KIUSAA. Koulurauha-aineisto 1999

MIKS KAIKKI KIUSAA. Koulurauha-aineisto 1999 MIKS KAIKKI KIUSAA Koulurauha-aineisto 1999 Tekijät: Kari Evinsalo, Jukka Jokiranta, Tuija Pesämaa Julkaisijat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Opetushallitus Lähteet: Christina Salmivalli, Koulukiusaaminen

Lisätiedot

Fiilistä asumiseen -hanke. Materiaalipaketti

Fiilistä asumiseen -hanke. Materiaalipaketti Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat Fiilistä asumiseen -hanke Materiaalipaketti Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUNNETAAN

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT. Nimi:

LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT. Nimi: LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT Nimi: ESIPUHE Lärpäke on sketsejä, leikkejä ja hengellisiä näytelmiä sisältävä iltaohjelmavihko. Olen valinnut kaikki ohjelmanumerot täysin oman pääni mukaan. Jotta

Lisätiedot