merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF syyskuu ITF:N KONGRESSI Meksiko City

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF syyskuu ITF:N KONGRESSI Meksiko City 5.-12.8."

Transkriptio

1 Nº5/ 2010 syyskuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF ITF:N KONGRESSI Meksiko City MUISTA ALLEKirjOITTaa jäsenhakemus! ITF KONGRESS Mexico City REDERIHISTORIA 1 Kristina Cruises

2 SISÄLTÖ: 4 Taistelu jatkuu! ITF:n kongressi Meksikossa Unioniin uusia pääluottamusmiehiä! 4 ITF:n kongressi kokoaa maailman kuljetusalan ammattiliitot yhteiseen kokoukseen neljän vuoden väliajoin. Meksiko Cityssä pidetyssä kokouksessa oli ennätysmäärä osallistujia kautta historian! 10 Varustamohistoriaa: Kristina Cruises 13 Olethan muistanut täyttää jäsenhakemuksen? 14 Saksan liitto varoittaa kauppa-alusten aseistamisesta 15 Merenkulkijan vuosi -äänestys 15 Ahvenanmaan merimieskoululaiset Unionissa 12 M/s Kristina Katarina Kuvagalleria uuden aluksen sisätiloista > Nettijutut > m/s KristiNa KatariNa M/s Kristina Katarina inledde sin internationella KryssningstrafiK i 24 början av september.

3 Nº 5/2010 merimies sjömannen Suomen Merimies-Unioni SMU ry Finlands Sjöman-Union FSU rf Pääkirjoitus: tiukat rikkirajat nostaisivat kotimaan rahtikustannukset taivaisiin PÄÄTOIMITTAJA CHEFREDAKTÖR simo Zitting TOIMITTAJA, TIEDOTTAJA REDAKTÖR, INFORMATÖR saana lamminsivu ULKOASU, TAITTO LAYOUT rohkea ruusu kannen kuva: Katja gräsbeck TOIMITUS john stenbergin ranta 6, 2. kerros, Helsinki puh. (09) REDAKTION john stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors tel. (09) PAINO art print oy 2010 issn X ILMOITUKSET / ANNONSER puh. / tel. (09) lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. tidningen utkommer åtta gånger om året. TILAUSHINNAT VUODELLE /1 vuosi 25 e 1/2 vuosi 15 e ILMOITUSHINNAT / ANNONSPRIS: > viestintä > merimies > mediakortti > på svenska > kommunikation > sjömannen > mediakort MERIMIEs sjömannen ILMEsTyMIsAIKATAULU/TIDTABELLEN 2010 no aineisto toimituksessa ilmestyminen material i redaktion utges POsTI- JA KÄyNTIOsOITE John Stenbergin ranta 6, 2. kerros, Helsinki POsT- OCH BEsÖKADREss John Stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors VAIHDE / VÄXEL +358 (0) TELEFAX +358 (0) KOTIsIVUT / HEMsIDOR sähköposti / E-ADREss Kotimaisten alusten rahtikulut saattavat nousta jopa prosenttia, mikäli Kansainvälisen merenkulkujärjestö imo:n suunnitelmat tiukentaa alusten polttoaineiden rikkipäästöjä itämerellä tulisivat voimaan. uudet rikkipitoisuussäännöt vaikuttaisivat vakavasti teollisuuden kilpailukykyyn ja logistiikan kustannuksiin kotimaassa. itämerellä ajavien alusten polttoaineen rikkipitoisuusraja on 1,5 prosenttia, mikä on huomattavasti etelä-, Keski- ja itä-euroopan nykyistä 4,5 prosenttia tiukempi. Merkillepantavaa on, että myöskään venäjä ei ole allekirjoittanut imo:n Marpol-yleissopimusta, joten se ajaa itämerellä kaiken aikaa korkeammilla päästörajoilla - ja halvemmilla polttoainekustannuksilla. Kilpailutilanne itämeren merenkulussa on vääristynyt venäjän voitoksi ja raskaan laskun maksajana toimii kotimainen merenkulku. uhkana on, että itämerellä vallitseva sisämarkkinoiden kilpailuvääristymä tulee kasvamaan entuudestaan lähivuosina, mikäli imo:n polttoaineen rikkipitoisuutta koskevat uudet määräykset sisällytetään eu:n rikkidirektiiviin. Kilpailutilanne Itämeren merenkulussa on vääristynyt Venäjän voitoksi ja raskaan laskun maksajana toimii kotimainen merenkulku. esityksen mukaan itämerellä, englannin kanaalissa ja pohjanmerellä siirryttäisiin 0,1 prosentin rikkipäästörajaan vuonna aikataulu on todella tiukka ja voisi aiheuttaa toteutuessaan kotimaisille varustamoille ylitsepääsemättömän laskun. suomen varustamot ry:n mukaan matalarikkisen laivapolttoaineen saatavuus on epävarmaa ja vaatinee suuria lisäinvestointeja. yhdistys arvioi, että laivapolttoaineen hinta nousisi jopa prosenttia ja merirahtien hinnat jopa noin prosenttia matalarikkiseen polttoaineeseen siirtymisen myötä. suomalainen merenkulku on vakavan uhkan edessä, mikäli rikkipäästörajojen tiukentamisen tavoiteaikatauluun ei voida tehdä muutoksia. rahtikustannusten nousu ohjaisi merikuljetuksia kumipyörille, vaikka merikuljetukset ovat tutkimusten mukaan ympäristöä vähiten kuormittava kuljetusmuoto. toinen uhkatekijä olisi mukavuuslippulaivojen määrän ja siten turvattomuuden sekä ympäristöonnettomuusriskin lisääntyminen merikuljetuksissamme. eu:n rikkidirektiivin muutos on parhaillaan käsittelyssä eu-komissiossa. parasta olisi, että euroopan ja itämeren alueen merenkulun tulevaisuutta arvioitaisiin nyt kokonaisvaltaisesti, pitkän tähtäimen suunnitelmalla. ei ole oikein, että itämeren alueella vallitsevaa kilpailuvääristymää ruokitaan niiden kustannuksella, jotka jo nyt noudattavat kuuliaisesti tiukkoja päästörajoja. 3

4 itf mexico 42. KONgREssI MEKsIKO CITyssÄ TAISTELU JATKUU! VaHVaT LiiTOT, KesTÄVÄT KULjeTUKseT vaati Kansainvälisen Kuljetustyöntekijöiden Federaation (International Transport Workers Federation, eli ITF) 42. kongressi, joka järjestettiin tällä kertaa Meksiko Cityssä. TEKsTI JA KUVAT: saana Lamminsivu ITF toimii kattojärjestönä 770 kuljetusalan ammattiliitolle 155 maasta. Jäsenliittojensa kautta ITF edustaa noin kuljetusalan työntekijää, jotka työskentelevät esimerkiksi kumipyöräliikenteessä, rauta- ja ilmateillä sekä merenkulussa. ITF:n Meksikon kongressissa ennätysmäärä osallistujia! LÄHIMMÄT KULJETUSALAN ONGELMAT SUORAAN MEKSIKOSTA ITF:n neljän vuoden välein pitämä kongressi on kattojärjestön korkein päättävä elin. Etelä-Amerikassa järjestetyssä kongressissa oli ennätysmäärä osallistujia: 1376 kokousedustajaa, jotka saapuivat 368 kuljetusliitosta yhteensä 112 eri maasta. Edustajajoukon suuruus on vahva osoitus siitä, että kuljetustyöntekijät painivat työpaikoillaan vaikeiden haasteiden äärellä: parannuksia on ehdottomasti saatava aikaan. Lähimmät työelämän ongelmat saapuivat ITF:n kongressiväen tietoon suoraan Meksikosta, minkä vuoksi tämänkertainen kongressi oli alun perin myös päätetty järjestää Etelä-Amerikassa, ITF:n pääsihteeri David Cockroft taustoitti. Meksikonlahden öljyonnettomuus toi päivänvaloon ja suuren yleisön tietoisuuteen öljynporauslautoilla esiintyvät ongelmat aina työturvallisuuspuutteista ihmisoikeusloukkauksiin. ITF:n delegaatio kävi tapaamassa Meksiko Cityssä maan ministeriöiden edustajia ja keskusteli heidän kanssaan maan offshore- ja kaasualantyöntekijöiden kohtaamista vääryyksistä ja vaati välittömiä parannuksia työntekijöiden asemaan. ITF:N TIEDOTE TAPAAMIsEsTA ON LUETTAVIssA OsOITTEEssA: >> daily news >> itf delegation raises COnCerns about mexico s OFFsHOre sector 4

5 ALAKONFERENSSEISTA YLEISKOKOUKSEEN suomen Merimies-unionista Meksikossa pidettyyn kongressiin osallistuivat hallituksen jäsenet markku Knuutinen ja tarja rännäli, puheenjohtaja simo Zitting, liittosihteeri Kenneth Bondas ja itf-koordinaattori simo Nurmi. itf:n kongressin tehtävä on linjata järjestön ja sen jäsenliittojen toimintaa tuleville vuosille. Kaksipäiväisessä yleiskokouksessa käytiin keskusjärjestön sääntömääräiset asiat ja kuultiin runsaasti puheenvuoroja eri valtioista. tämän lisäksi kokousedustajat käsittelivät lähes 50 jäsenliittojen tekemää aloitetta. Merimies-unionin puheenjohtaja simo Zitting (oik.), liittosihteeri Kenneth Bondas ja hallituksen jäsenet tarja rännäli sekä markku Knuutinen merijaoston kokouksessa. esimerkkejä aloitteista: Kongressissa Käsitellyt aloitteet sisältöineen löytyvät osoitteesta: >> meeting documents >> motions and amendments TO THe COnsTiTUTiOn kuljetusturvallisuus ammatillinen koulutus ja pätevyys eri aloitteita koskien työehtosopimuksia itf:n alueorganisaatiot ÖLJY- JA KAASUbISNEKSEN RAAKA MAAILMA MEKSIKOSSA Tutkiva journalisti ana Lilia Pérez on laatinut ITF:lle raportin Campeche Basin: Paradigm of Labour Exploitation, jossa kerrotaan Meksikon öljyja kaasualan työntekijöiden oloista. Tutkimustensa tähden välillä maan alle paennut Pérez oli kertomassa ITF:n kongressiväelle tekemistään havainnoista alalta. mukavuuslippusatamat ja globaali terminaalistrategia merirosvous ja sen vaikutukset merimiehiin Raportti Campeche Basin: Paradigm of Labour Exploitation on luettavissa englanniksi ITF:n sivuilla osoitteessa: CamepeCHe_basin.pdF 5

6 itf mexico 42. KONgREssI MEKsIKO CITyssÄ itf:n nuorten TyönTeKijöiden KOnFerenssi yleiskokousten lisäksi tärkeä osa Meksiko Cityn kongressia olivat eri alakonferenssit. tiistaina 4. elokuuta Meksiko Cityssä järjestettiin ensimmäistä kertaa itf:n historiassa nuorten työntekijöiden konferenssi. aloite itf:n nuorten työntekijöiden ohjelmasta syntyi neljä vuotta sitten itf:n edellisessä kongressissa durbanissa, mongolialaisen mtcpwuammattiliiton (Mongolian Transport, Communications and Petroleum Workers Union) aloitteesta. itf:n nuorten työntekijöiden ohjelmassa pyritään lisäämään alle 35-vuotiaiden jäsenten aktiivisuutta ammattiliittotoiminnassa. järjestön toivotaan laativan tulevan nelivuotiskauden aikana oman strategian nuorten aktivoimiseksi kansainvälisessä ay-toiminnassa. nuorten aktiivisten toimijoiden määrää pyritään kasvattamaan myös itse itf:n sisällä. itf:n nuorisokonferenssi teki kongressille aloitteen, jossa se toivoi itf:n nuorten työntekijöiden saavan keskusjärjestössä virallisen/tunnustetun jaoston aseman. itf:n nuoret työntekijöiden johtoryhmä koostuu 22 henkilöstä. euroopalla on johtoryhmässä yhteensä kuusi paikkaa. suomesta johtoryhmän jäseneksi valittiin veturimiesten liiton liittosihteeri maria mälkki. lue lisää itf:n nuorisokonferenssissa Käsitellyistä asioista: > itf:n KOngressi - meksiko CiTy 2010 > itf youth COngress 2010 itf:n nuorten työntekijöiden omat sivut löydät osoitteesta: veturimiesten liiton liittosihteeri maria mälkki (oik.) ja auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto akt:n nuorisoedustaja Päivi Viljasalo itf:n nuorten työntekijöiden konferenssissa. 6

7 Cleopatra Doumbia-Henry (international director of labour standards) Kansainvälisestä työjärjestö ilo:sta. Kuvan keskellä tomas abrahamsson ruotsista (ammattiliitto seko) valittiin merijaoston toiseksi varapresidentiksi. Kuvassa oikealla itf:n merijaoston uusi presidentti David Heindel yhdysvalloista. itf On perustettu LOnTOOssa meksiko CiTyssÄ järjestetty KOKOUs OLi järjestön 42. KOngressi, jossa OLi ennätysmäärä 1376 OsaLLisTUjaa, jotka edustivat 368 KULjeTUsLiiTTOa yhteensä 112 maasta! merijaoston KOnFerenssi Merijaoston kokous 6. elokuuta oli luonnollisesti merenkulkijoita koskevista konferensseista merkittävin. Kokouksessa kuultiin puheenvuoroja merenkulkijoita koskevista ajankohtaisista asioista eri maista, kuten esimerkiksi merimiesten palkkatasoista, merirosvouksesta, merimiesten kriminalisoinnista ja alueellisista tapahtumista. Kokousedustajia muistutettiin myös Kansainvälisen merenkulkujärjestö imon vetämästä kampanjasta Merenkulkijoiden vuosi 2010 (year of the seafarer). ILON MERITYÖTÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN ajankohtaisten uutisten lisäksi merijaosto syventyi merenkulun lainsäädäntöön. Kansainvälinen työjärjestö ilon merityötä koskeva yleissopimus (Maritime Labour Convention, eli MLC) hyväksyttiin vuonna yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa merenkulkualan työtä koskevat yhtenäiset vähimmäisnormit. ilon merityötä koskeva yleissopimus on tällä hetkellä eri valtioissa ratifiointikierroksella. Cleopatra Doumbia-Henry Kansainvälisestä työjärjestö ilo:sta, vastuualueenaan international director of labour standards, antoi merijaostolle selvityksen ratifiointiprosessin viimeisimmästä tilanteesta. tähän mennessä 10 valtiota on allekirjoittanut sopimuksen, mutta voimaan tullakseen se tarvitsee vielä 20 maan allekirjoitukset. eu-maista espanja ja norja ovat allekirjoittaneet tähän mennessä sopimuksen. suomi ei ole vielä ratifioinut yleissopimusta, sillä sen hyväksyminen edellyttää lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. merimieslain kokonaisuudistustyö onkin suomessa loppusuoralla. tarkoituksena on saada uusi merityösopimuksia koskeva paketti eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana. MERIJAOSTON PUHEENJOHTAJAKSI DAVID HEINDEL YHDYSVALLOISTA itf:n merijaoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin David Heindel ammattiliitto siu:sta (seafarers international union) yhdysvalloista. Merijaoston ensimmäiseksi varapresidentiksi valittiin Yoji fujisawa japanista (All Japan Seamen s Union, eli JSU) ja toiseksi varapresidentiksi puolestaan tomas abrahamsson ruotsin ammattiliitto seko:sta. 7

8 MERIMIESTEN JA SATAMATYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISKOKOUS Merimiesten ja satamatyöntekijöiden yhteiskonferenssi pidettiin Meksiko Cityssä 8. elokuuta Kokoussalissa käsiteltiin itf:n mukavuuslippulaivakampanjan (Flags of Convenience campaign, eli foc) uudistamista varten itf:n edellisessä durbanin kongressissa perustetun työryhmän raporttia sekä uutta niin sanottua Mexico City -politiikkaa. itf:n mukavuuslippulaivakampanja perustettiin reilu 50 vuotta sitten. itf:ssä työskentelee noin 150 itf-tarkastajaa ja itf-koordinaattoria ympäri maailman, jotka pyrkivät saamaan mukavuuslippulaivoja vähintään minimityöehtosopimusten piiriin ja auttavat hädässä olevia merimiehiä. itf:n meriasioiden koordinaattori steve Cotton kiitteli itf-tarkastajien ja itf-koordinaattorien tekemää työtä, sillä sopimusten piiriin on saatu yhä enemmän aluksia. vaikka sopimuksia on kuitenkin saatu yhä enemmän aikaan, suoraan mukavuuslippujen alle rekisteröityjen alusten määrä on ollut samanaikaisesti kasvussa, mikä tarkoittaa yhä enemmän töitä kotimaassa ja maailmalla työskenteleville itf-tarkastajille. SUOMEN MERIMIES-UNIONIN PUHEENJOHTAJA ZITTING FPC:N JOHTORYHMÄÄN suomen Merimies-unionin puheenjohtaja simo Zitting valittiin merimiesten ja satamatyöntekijöiden yhteiskonferenssissa mukavuuslippulaivakampanjaa koordinoivan Fair Practices Committeen johtoryhmään. johtoryhmään kuuluu 38 merenkulkijoiden ja satamatyöntekijöiden edustajaa ympäri maailmaa. jen tai kokonaan rästissä ja työvälineissä sekä työturvallisuudessa esiintyy puutteita. ammattiyhdistysten jäseniä vainotaan ja painostetaan. työnantajat perustavat työntekijöille niin sanottuja keltaisia liittoja, eli valeliittoja, jotka tosiasiassa ajavat vain työnantajan etua. itf:n kongressin teema-asiakirjassa Vahvat liitot kestävät kuljetukset on linjattu toimia, joiden avulla itf pyrkii parantamaan kuljetustyöntekijöiden asemaa. työ pohjautuu kolmeen eri osa-alueeseen: vahvat liitot Kestävät KuljetuKset vahvojen liittojen rakentaminen ja globaali jäsenhankinta taistelu ay-oikeuksien puolesta kampanjointi kestävien kuljetusten puolesta VAHVAT LIITOT KESTÄVÄT KULJETUKSET vaikka maapallon materiaali- ja ihmisvirtojen liikkuminen on kuljetussektorin toimivuudesta kiinni, hintakilpailun nimissä yritetään polkea alan työntekijöiden työehtoja. itf:n kongressiedustajien salissa pitämissä puheenvuoroissa nousi esiin, että maailmalla maksettavat palkkatasot saattavat olla alle minimitasovahvat liitot, Kestävät KuljetuKset (strong unions sustainable transport) on mahdollisuus tutustua KoKonaisuudessaan itf:n sivuilla: >> meeting documents >> THeme document: strong UniOns - sustainable TranspOrT ITF:N PRESIDENTIKSI NOUSI PADDY CRUMLIN AUSTRALIASTA itf:n kongressissa valittiin lähes viittä miljoonaa kuljetustyöntekijää edustavalle järjestölle uusi presidentti. Haastavaan tehtävään nousi Paddy Crumlin Mua-ammattiliitosta (the Maritime union of australia) australiasta. itf:n pääsihteerinä jatkaa edelleen David Cockroft. LUE LIsÄÄ MEKsIKO CITyN KOKOUKsEsTA JA KATsO KUVIA MERIMIEs-UNIONIN KOTIsIVUILLA: > nettijutut > itf:n KOngressi - meksiko CiTy

9 opintourakan päätteeksi järjestettiin ratikkakiertoajelu. Kuvassa vas.: Olli Kauranen (neste shippingin pääluottamusmies alkaen), anneli Dahlström (Kristina Cruises) ja jussi Vepsäläinen (rettig group oy ab bore). UniOnin pääluottamusmieskaarti sai VaHVisTUsTa MATKUSTAJAVARUSTAMO KRISTINA CRUISESILLE JA RAHTIVARUSTAMO borelle VALITTIIN ENSIMMÄISTÄ KERTAA PÄÄLUOTTAMUSMIEHET Kristina Cruisesin tuoreeksi pääluottamusmieheksi valittiin vast ikään tarjoilija anneli dahlström ja Boren pääluottamusmieheksi sähkömies jussi Vepsäläinen. Uusi tehtävä tuntui tuoreista pääluottamusmiehistä sen verran haastavalta, että he toivoivat saavansa lisäoppia Unionilta. Niinpä Merimies-Unioni järjesti uusille pääluottamusmiehille kaksipäiväisen täsmäkoulutuksen Helsingissä elokuussa. TEKsTI JA KUVAT: Katja gräsbeck Kylläpä päivä vierähti nopeasti! Tämä intensiivikurssi on ollut hyödyllinen ja olemme saaneet paljon uutta tietoa. Myös muiden pääluottamusmiesten tapaaminen on ollut tärkeää, Anneli Dahlström kertoo. Kurssilaiset kävivät perusteellisesti ja kaikessa rauhassa lävitse omien varustamoidensa vanhoja tapauksia ja tutustuivat samalla vallinneisiin käytäntöihin. Koulutuksesta vastasivat Unionin toimitsijat Carita Ojala ja Niclas Nyberg. UUDEN JÄRJESTELMÄN PYSTYTTÄMINEN VIE AIKANSA Ensimmäisten pääluottamusmiesten tulee luoda laivoille toimiva systeemi sekä ravistella eri tahoja hereille, mikä vie oman aikansa. Pitäisi saada porukka tajuamaan, että kukaan ei aja sinun etujasi, ellet itse tee mitään. Tarkoitus on myös houkutella lisää väkeä luottamusmiestoimintaan, Jussi Vepsäläinen kiteyttää kurssilta saatujen näkemysten mukaisesti. Jussi, 33, valittiin Boren pääluottamusmieheksi viime huhtikuussa. Sitä ennen hän on toiminut vuoden ajan laivaluottamusmiehenä M/v Norqueenillä, jossa työskentelee 16 henkilöä. Alus kuljettaa kontteja ja trailereita Englannin kanaalissa, minkä lisäksi siihen mahtuu 12 matkustajaa. Borella on kaikkiaan 14 alusta Suomen lipun alla, joista vain viidellä on laivaluottamusmies. Vepsäläinen on työskennellyt merillä jo yli 10 vuoden ajan. Ay-toiminnasta sekä työntekijöiden oikeuksista hän on aina ollut kiinnostunut. Minulla on melkoinen urakka edessä tällä kaudella, sillä haluan käydä niin monella aluksella kuin mahdollista. On tärkeää, että kasvot tulevat tutuiksi, lisäksi haluan muodostaa hyvän kokonaiskuvan varustamon tilanteesta, Jussi kertoo. KONKARI MAAILMAN MERILLÄ Anneli Dahlströmin, 54, merimiesura alkoi Savon sisävesiliikenteessä Kuopiossa, jossa hän työskenteli vuodesta 1995 alkaen ravintolapäällikkönä. Välillä vierähti vuosi Sveitsissäkin, mutta Suomeen palattuaan 1990-luvun lopulla häntä pyydettiin vikaeerajaksi maailman meriä risteilevälle M/s Kristina Reginalle. Pian hänet palkattiin vakituiseksi ja sillä tiellä Anneli on edelleen. Anneli on viihtynyt työssään hyvin ja kertoo myös monien työkavereiden olleen varustamon leivissä pitkään. Asiat hoituvat jouhevasti ja työ on usein monipuolista, sillä pienemmässä laivassa työskenneltäessä saa tehdä monenlaisia töitä. Tarjoilijat tekevät esimerkiksi tarvittaessa välillä töitä hyttipuolella. M/s Kristina Reginalla on elokuussa jäähyväisristeily, sillä yli 20 vuotta Kristina Cruisesilla risteillyt laiva myytiin Turkuun museo- ja ravintolalaivaksi. Reginan korvaa uusi ja lähes puolet suurempi M/s Kristina Katarina, jossa on hyttipaikkoja 370 matkustajalle. Samalla myös varustamon merihenkilöstömäärä tuplaantuu, joten tarvitaan myös lisää luottamusmiehiä, uusi pääluottamusmies kannustaa. UNIONENs HUVUDFÖRTROENDEMANNATRUPP FICK FÖRsTÄRKNINg > på svenska > intressebevakning > intressebevakningsavdelningen meddelar 9

10 Kristina Cruises suomalaisittain varsin kunnioitettavan ja uraauurtavaa työtä tehneen varustamon eräänlaiset syntysanat lausuttiin talvella 1953, jolloin perustettiin toiminimi K. partanen. Ensimmäisen monista Ahti-nimisistä moottoriveneistään Keijo partanen asetti liikenteeseen vapun tienoilla 1953 reittinä Kotka Mussalo. samaa väliä oli aiemmin ajellut moottorialus Saari. Tätä reittiä ajeltiin suurenevin numeroin nimetyillä Ahti-veneillä peräti 15 vuotta. Ensimmäinen Ahti otti noin 50 matkustajaa. TEKsTI: markku jalonen KUVAT: saana Lamminsivu Varustamohistoriaa Ahti II laskettiin vesille vuonna 1957, jolloin perheeseen syntyi työn jatkaja Mikko Partanen. Paria vuotta aiemmin oli maailmaan ilmestynyt Esa-Pekka Partanen, joka hänkin vaikuttaa edelleen kuten sisarensa Anu Markkanen tässä perheyhtiössä veneiden koko suureni. Tuli Ahti III, jota Keijo Partanen muistelee lämmöllä, sillä se oli mainio vene, hän sanoo. Tämä otti jo 90 matkustajaa ja ajoi mm. Kotka Haapasaari -väliä. Ahti IV tuli kohta mukaan liikennöintiin, sillä matkustajia riitti. Veneet seurasivat toisiaan ja suurenivat samalla. 60-luvun alussa ajoivat numerot IV ja V edelleen samalla reitillä. Nimeksi muutettiin Rannikkolinjat Partanen vuonna Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että 1972 aloitettiin ensimmäiset tosin pienimuotoiset ihan oikeat risteilyt Suomessa. Tällöin Ahti VI seilasi reitillä Kotka Kaunissaari Haapasaari. Ensimmäisessä etapissa nautittiin lohisoppaa ja Haapasaaressa kahvit ja voileivät. Matka alkoi Kotkasta kello ja päättyi kello Myöhemmin tuli mukaan myös hanuristi tuli uudeksi kohteeksi Viipuri, jonne ajettiin kolme kertaa viikossa Ahti VIII-aluksella, jossa oli jo 150 paikkaa. Tämäkin kävi hyvin nopeasti pieneksi, joten jotain oli tehtävä. HANKITAAN LAIVA Moottoriveneet olivat siis käyneet auttamattomasti liian pieniksi. Rannikkolinjat Partanen etsi oikeaa laivaa ja sellainen löytyikin Saimaalta. Siellä Fagerlines liikennöi M/s Kristina Brahella kotisatamanaan Ristiina. Alus teki yhden ja kahden päivän lomaristeilyjä sekä tilausmatkoja. Tämä 1943 Chigagossa saattajaksi valmistunut alus oli purjehtinut sodan aikana mm. Gibraltarin ja Pohjois-Afrikan vesillä. Sii- nä oli ollut 75 mm tykki keulassa ja kaksi 40 mm tykkiä ahterissa. Miehistöä oli ollut 95 henkeä. Se oli myyty 1949 Norjaan, jossa tämä alle 60 metrinen alus otti peräti 680 matkustajaa ja muutaman autonkin. Hyttipaikkoja oli 177. Se kuljetti myös postia Norjan rannikolla Fagerlines osti aluksen ja kastoi sen M/s Kristina Braheksi. Siinä oli ollut 75 mm tykki keulassa ja kaksi 40 mm tykkiä ahterissa. Sillä tehtiin pääasiassa risteilyjä Saimaalla. Liikennöinti alkoi Joulukuun 28. päivä 1984 Rannikkolinjat Partanen osti laivan ja varustamon nimi muutettiin 1985 Kristina Cruises Oy:ksi. Fagerlinesiltä hankitulla aluksella aloitettiin Kotka Viipuri -risteilyt. Uudella 10

11 saimaan matkaverkko Oy OsTi m/s KrisTina brahen KrisTina CrUises -VarUsTamOLTa elokuun LOpUssa ALUKsEN KOTIsATAMA ON LOKAKUUsTA ALKAEN LAPPEENRANTA. KRIs- TINA BRAHELLA ON TARKOITUs TEHDÄ JATKOssA PÄÄsÄÄNTÖIsEsTI HELsINgIsTÄ ITÄÄNPÄIN suuntautuvia RIsTEILyITÄ. ERITyIsEsTI TUL- LAAN PANOsTAMAAN saimaalla TEHTÄVIIN PITKIIN RIsTEILyIHIN. Vuonna 1943 Chigacossa valmistettu M/s Kristina Brahe rakennettiin alun perin saattaja-alukseksi sotakäyttöön. laivalla tehtiin myös tilausristeilyjä, jolloin vierailtiin myöhemmin muotiin tulleessa Tallinnassa, Pietarissa sekä eksoottisessa Kronstadtissa. Niin ikään Lavansaari, Suursaari sekä Tytärsaari tulivat tutuiksi. Tällä aluksella ajettiin myöhemmin suosittuja risteilyjä Lappeenranta Viipuri pitkin Saimaan kanavaa aina vuoteen 2002, jolloin viisumipakko Venäjälle pysäytti liikenteen. Korvaava reitti löytyi Keisarin kesäreitti -paketista. Suosittu kesäristeilysarja on liikennöity aina Savonlinnasta Ahvenanmaalle saakka. TOINEN LAIVA Kotka Viipuri -linjan suosio kasvoi jatkuvasti. Uutta laivaa etsittiin, ja päädyttiin Turun Aurajoessa makaavaan entiseen 0-Boreen, jonka omisti Nielsen-varustamon tytäryhtiö. Laiva oli melko huonossa kunnossa, mutta kuoret olivat hyvät, kuten Mikko Partanen, Kristina Cruises Oy:n toimitusjohtaja on sanonut. Laivan vanhat höyrykoneet olivat saaneet tuta, kun konehuoneessa ollut vesi oli vuoroin jäätynyt ja sitten taas sulanut. Laiva hinattiin Kotkaan, jossa vaihdettiin höyrykoneiden tilalle kaksi Wärtsilä dieselmoottoria. Itse alus kastettiin M/s Kristina Reginaksi. Se oli varsin moderni aikalaisekseen. Siinä oli ilmastointi, keulapotkuri sekä autokansi. Se oli myös erittäin vahvarakenteinen ja erittäin merikelpoinen. Laiva oli Borena ottanut peräti 1028 matkustajaa sekä henkilöautoa ja muutaman bussinkin, mutta 1986 siihen oli tarkoitus tehdä muutoksia Kotkan telakalla. Suomenlahden lyhytliikennettä silmällä pitäen hyttejä rakennettiin 120 kappaletta. Liikenne alkoi keväällä Laiva sekä varustamo tekivät historiaa ollen ensimmäinen alus, joka ajoi Tallinnaan aikaan, Laiva sekä varustamo tekivät historiaa ollen ensimmäinen alus, joka ajoi Tallinnaan aikaan, jolloin sinne pääsi ainoastaan virolaisten M/s Georg Ots- laivalla. jolloin sinne pääsi ainoastaan virolaisten M/s Georg Ots- laivalla. Vasta huomattavasti myöhemmin alkoi buumi, jossa parhaimmillaan oli yli kolmekymmentä lähtöä edestakaisin Eestiin. Myös muihin kohteisiin tehtiin tilausmatkoja. Alus purjehti alkukeväästä aina uudenvuoden aattoon, jonka jälkeen oli muutaman kuukauden huoltotauko. Meno oli risteilyillä melko huimaa, ja matkustajat ottivat kaiken ilon irti. 11

12 Katseet suunnattiin pian myös vähän kauemmaksi tehtiin matkoja Norjaan sekä Pietariin ja asiakkaaksi tuli amerikkalainen yritys EuroCruises, joka myi risteilyjä amerikkalaisille vieraille. Huomattavasti pitemmälle mentiin, kun M/s Kristina Regina vieraili Normandian maihinnousun 50-vuotisjuhlissa Liikenne jatkui siten, että alkuvuosi seistiin, kevät ja syksy ajettiin Viipuriin. Kesät mentiin jälleen eksoottisiin kohteisiin, kuten Vienanmerelle jossa vierailtiin Muurmanskissa, Arkangelissa sekä Solovetskin luostarisaarella. Kristina Regina oli ensimmäinen suomalainen alus sitten vuoden 1917, joka tuolla eristyneellä paikalla kävi. Vastaanotto oli ikimuistoinen. MENNÄÄN PITKÄLLE Varustamo tuli eräänlaiseen tienhaaraan jatkaako perinteisellä linjalla, vai tehdäänkö jotain muuta. M/s Kristina Regina lähti maaliskuussa 1999 kohti palmuja ja Espanjan Malagaa. Matkustajia ei aivan laiva täynnä ollut, mutta jostainhan se piti aloittaa. Matka meni hienosti, vaikka palmuja ei laivan kanssa samaan kuvaan silloin vielä saatukaan. Ensimmäinen käynti Välimerellä kuitenkin vakuutti varustamon väen siitä, että suunta oli oikea tehtiin suuria muutoksia telakalla. Keulaan tuli kuntosali sekä pesula ja alusta uusittiin muutenkin vastaamaan pidempien risteilyjen tarpeita. Vuodepaikkoja jäi nyt 245:lle matkustajalle. Risteilyjä ryhdyttiin Norjan ohella tekemään myös edemmäs. Suunnitelmana oli, että mentäisiin myös Punaisellemerelle, mutta muutti kaiken. Oli keksittävä jotain muuta ja niinpä mentiin Kanarian Saarille ja myöhemmin aina mustaan Länsi-Afrikkaan asti. Gambia, Senegal sekä Kap Verde tulivat tutuiksi. Punaisellemerelle päästiin vihdoin 2007 marraskuussa. Kohteina ovat Egypti sekä Jordania. Väliin mahtuukin sitten suomalaisittain merenkulun historiaa. Monet ihmettelivät pienen varustamon ja perheyhtiön suuria suunnitelmia. Aika kuitenkin näytti, että loppuunmyydyt lähdöt alkoivat pian olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Melkoinen suoritus sinänsä! Suomalainen laiva on kiinnostanut myös kansainvälisiä risteilyvieraita ja M/s Kristina Regina ollut monasti vuokrattuna ulkomaisille matkanjärjestäjille: ranskalaisille, norjalaisille, amerikkalaisille, saksalaisille sekä italialaisille! Vuoden 2008 lopussa on tämä valkeakylkinen kaunotar oli vieraillut 39 maassa ja peräti 206 satamassa. Liikennealue on ollut mittava. Pohjoisimpana on alus vieraillut Grönlannissa ja Afrikka niin idässä kuin lännessäkin ovat eteläisimpiä kohteita. Mukaan mahtuu Välimeri kaikkine alueineen sekä Mustameri, jossa on käyty jo monessa kohteessa. Laiva on myös nähty Skotlannissa sekä Irlannissa. Kristina Cruisesin laivat ovat risteilleet myös Euroopan joilla. Tonava, Seine, Douro sekä Rhein ovat tulleet tutuiksi ja etäisimmillään on menty peräti Kamputseaan ja Vietnamiin. Pyörähtämässä on käyty myös Mekongjoella! KRISTINA REGINASTA MUSEO-, HOTELLI - JA RAVINTOLALAIVA AURAJOKEEN M/s Kristina Reginalla on nyt takanaan kaiken kaikkiaan 21 vuoden risteilyrupeama. Alus on vienyt risteilyvieraita yhteensä 216 eri satamaan 40 eri maassa. Vuoden 2010 lokakuussa tulevat voimaan uudet turvamääräykset, joiden mukaan Kristina Reginasta löytyvä runsas puuosien määrä ei täytä enää uusia turvamääräyksiä. Tämän vuoksi laiva ei voi jatkaa enää risteilyliikenteessä, vaan sen on jätettävä maailman meret taakseen. Onnellisia voimme olla kuitenkin siitä, 12

13 Tärkeää jäsenasiaa että M/s Kristina Reginan kotisatama säilyy seilauksen päättymisestä huolimatta kotimaassa! Kristina Cruises myi laivan heinäkuun lopussa 2010 Oy S/S Borea Ab:lle. Alus luovutetaan uudelle omistajalleen syyskuun alussa ja aluksen uudeksi kotisatamaksi tulee Turun Aurajoki, jossa se aloittaa toimintansa museo-, hotelli- ja ravintolalaivana. Kristina Reginan uudeksi kotisatamaksi tulee Turun Aurajoki, jossa se aloittaa toimintansa museo-, hotelli- ja ravintolalaivana. UUSI LIPPULAIVA, M/S KRISTINA KATARINA Kristina Reginan seilauksen päätyttyä Kristina Cruises -varustamo jatkaa kansainvälistä risteilyliikennettä uudella seuraajalla, aiemmin Maltan lipun alla purjehtineella M/s The Iriksellä. Aluksen siirryttyä suomalaisomistukseen sen salkoon nostettiin Suomen lippu Laiva sai myös uuden nimen, M/s Kristina Katarina, joka jatkaa näin Kristina Cruises -varustamon uljasta perinnettä. Kristina Katarina on rakennettu vuonna 1982 Puolassa ja se on risteillyt esimerkiksi 1990-luvulla Konstantin Simonov -nimisenä Helsink Pietari reitillä, joten esimerkiksi Itämeren vesireitit ovat sille entuudestaan tuttuja. Kansainvälisen risteilyliikenteensä aluksen on tarkoitus aloittaa aivan syksyn alussa, kunhan Kotkassa ja Naantalissa tehdyt kunnostustyöt valmistuvat. merimies, olethan muistanut täyttää jäsenhakemuksen? Merimies-Unionin ja Merimies-Unionin Työttömyyskassan jäseneksi tulee liittyä kirjallisesti! Muista allekirjoittaa Suomen Merimies- Unionin ja Työttömyyskassan jäsenhakemus heti työsuhteen ensimmäisenä päivänä! Jäsenhakemuksen allekirjoituspäivällä ja sen Unioniin saapumispäivällä on merkitystä siihen, mistä alkaen alat kerryttää työttömyysturvan edellyttämää jäsenyys- ja työssäoloehtoa. Mistä jäsenhakemuksen voi saada? merimies-unioniin liittymistapoja: 1. Voit pyytää Merimies-Unionin jäsenhakemuksen palkkapurserilta/luottamusmieheltä. Täytä ja allekirjoita hakemus. (Luottamusmies auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä.) 2. Voit myös täyttää sähköisen jäsenhakemuksen Merimies-Unionin kotisivuilla: > jäsenyys > liity jäseneksi > liittymislomake. Tämän jälkeen sinulle postitetaan kotiin liittymislomake, joka sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa. 3 Voit myös tilata jäsenhakemuksen suoraan merimies-unionin jäsenrekisteristä: suomen merimies-unioni / jäsenrekisteri Tiina Kytölä John stenbergin ranta Helsinki p. (09) Vain allekirjoittamalla jäsenhakemuksen varmistat jäsenyytesi.

14 maailman meriltä merityösopimuksen ratifiointi etenee HyVin Maailman merenkävijöille tärkeän merityösopimuksen ratifiointi on edennyt alkuperäisten odotusten mukaisesti. Keväällä Espanjasta tuli ensimmäinen EU-maa, joka ratifioi vuonna 2006 Kansainvälisessä työjärjestössä ilossa kypsyneen sopimuksen. Ennen Espanjaa sopimuksen ratifioivat Norja, Balkanin nouseva merenkulkumaa Bosnia ja Hertsegovina sekä suuret mukavuuslippurekisterimaat Bahama, Liberia, Marshallinsaaret ja Panama. Sopimuksen voimaantulo vaatii, että ratifioineiden maiden bruttotonnisto ylittää kolmanneksen maailman tonnistosta ja 30 maata on ratifioinut sopimuksen. Ensimmäinen vaatimus on jo täytetty, sillä ratifioineiden maiden tonnistot yltävät 45 prosenttiin maailman bruttotonnistosta. Toisen vaatimuksen uskotaan täyttyvän ensi vuoden alkupuolella muiden EU-maiden seuratessa lähikuukausina Espanjan esimerkkiä. Merityösopimuksella päivitetään 80 vuoden aikana luodut merimiesten kansainväliset työehtonormit. Ne koskevat työ- ja lepoaikoja, vähimmäisikää, terveydenhoitoa ja kymmeniä muita asiaryhmiä. Uutta sopimusta tullaan soveltamaan paitsi kansi- ja konetyöntekijöihin myös keittiö- ja tarjoiluhenkilökuntaan sekä useaan muuhun merenkulun ammattiryhmään. Sopimuksen toteutumisen valvonnassa avainasemassa ovat ratifioineet maat. Ne saavat oikeuden tarkastaa satamiinsa tulevat alukset riippumatta siitä, minkä maan lipun alla laivat operoivat. Ellei alus läpäise tarkastusta, ratifioineella maalla on oikeus estää sen lähtö merelle. saksan LiiTTO VarOiTTaa KaUppa-aLUsTen aseistamisesta Saksassa ammattiliitto Ver.di on huolissaan Saksan varustamoyhdistyksen VDr:n kiinnostuksesta kauppa-alusten aseistamiseen merirosvojen hyökkäysten torjumiseksi. Liitto vaatii tällaisen kilpavarustelun välitöntä lopettamista. Kauppalaivaston aseistaminen johtaisi täydellä voimalla katastrofiin, Ver.din johdon jäsen erhard Ott varoitti kesällä. Jos Adenin lahdella ja Somalian rannikon tuntumassa liikkuville saksalaisille laivoille sijoitettaisiin aseistautuneita joukkoja, se laukaisisi liikkeelle arvaamattoman väkivallan kierteen. Kauppa-alukset eivät ole sotalaivoja. Yksityisten taistelujoukkojen sijoittaminen aluksille johtaisi kauppalaivaliikenteen hallitsemattomaan militarisointiin. Ott mainitsi varoittavana esimerkkinä Blackwater-yhtiön, jonka turvallisuuspalvelujen ostaminen on aiheuttanut Yhdysvalloille Irakissa vakavia poliittisia ja muita ongelmia. Ott korosti, että YK:n mandaatilla toimiva EU:n operaatio Atalanta suojaa aluksia, joiden on kuljettava merirosvovyöhykkeen poikki. Hänen mielestään saksalaiset varustamot eivät ole kylliksi käyttäneet hyväksi operaatio Atalantan tarjoamaan suojaa. Ammattiliitto Ver.di on yli kahden miljoonan jäsenen monialaliitto. Sen jäsenet työskentelevät yksityisillä palvelualoilla, julkisella sektorilla sekä eräillä teollisuuden ja liikenteen aloilla, kuten merenkulun tehtävissä. SAK:n hallitus: isille uusi joustavampi ja pidempi vapaa sak:n hallitus esittää nykyisen kolmen viikon isyysvapaan ja isäkuukauden korvaamista uudella joustavammalla sekä pidemmällä isyysvapaalla. uusi isyysvapaa voisi olla kestoltaan 10 viikkoa ja perhe saisi käyttää sen haluamanaan ajankohtana lapsen toisen ikävuoden loppuun mennessä. nykyinen isyysvapaan ja isäkuukauden muodostama kokonaisuus on perheille hankala ja epäoikeudenmukainen. isäkuukauden käyttöön ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia pätkätyöntekijäperheissä tai niissä perheissä, joissa molemmilla vanhemmilla ei ole työpaikkaa. joustava isyysvapaa, jonka voisi pitää myös yhtäaikaisesti äitiys- tai vanhempainvapaan kanssa, olisi mahdollisimman monen isän hyödynnettävissä ja toisi isien vanhemmuuden paremmin näkyviin työelämässä. ruotsissa punavihreät syyttävät HaLLiTUsTa ULOsLipUTUKsesTa Ruotsalaisalusten ulosliputus jatkuu, mutta hallitus pysyy passiivisena. Näin arvostelevat yhteisessä kirjoituksessaan Göteborgs- Postenissa Ruotsin vasemmistopuolueiden ja vihreiden liikennepolitiikan vetäjät sekä ammattiliitto seko sjöfolkin puheenjohtaja Kenny reinhold. Kirjoittajat muistuttavat, että viime vuonna Ruotsista ulosliputettiin 30 alusta ja että kielteinen kehitys on jatkunut tänä vuonna. He arvelevat, että hallituksen kielteinen asenne tonnistoveroon on lisännyt ulosliputusta. Kirjoituksessa luvataan, että punavihreät toteuttavat tonnistoverouudistuksen, jos koalitio voittaa syyskuun lopun parlamenttivaalit. VANHEMPAINVAKUUTUS TASAISI KULUJA sak:n hallitus esittää myös työnantajien rahoittaman vanhempainvakuutuksen käyttöönottoa. vakuutuksen kautta voitaisiin tasata niitä suoria kustannuksia, jotka vielä jäävät vapaalle jäävän vanhemman työnantajan maksettaviksi. näin voitaisiin tasata nais- ja miesvaltaisten työpaikkojen työnantajille koituvia kuluja ja lisätä työelämän tasa-arvoa. 14

15 2010 merenkulkijan vuosi äänestys parhaasta varustamosta, satamasta, merimiesklubista osana Kansainvälisen merenkulkujärjestön imon merenkulkijan vuosi tapahtumia järjestetään äänestys. Merimiespalvelulaitosten kattojärjestö icsw (The International Committee on Seafarers Welfare) toteuttaa äänestyksen, jossa merenkulkijat voivat valita parhaan varustamon/operaattorin, parhaan sataman ja parhaan merimiesklubin. LUOTTAMUSMIESTEN TÄydennysKUrssi , HELSINKI ÄÄNEsTys ICsW:N sivuilla: luotsausliikelaitos Finnpilot valtion osakeyhtiöksi talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 24. elokuuta 2010 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Luotsausliikelaitos finnpilotin yhtiöittämisestä alkaen. Ministerivaliokunta puolsi myös luotsaustaksoihin tasokorotusta vuoden 2011 alusta alkaen. esityksen mukaan luotsausliikelaitoksen liiketoiminnot siirrettäisiin sellaisenaan uudelle osakeyhtiölle, joka on valtion kokonaan omistama. osakeyhtiö muodostaisi konsernin, jonka tytäryhtiönä toimisi liikelaitoksen nykyinen meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoava tytäryhtiö ice advisors Oy (luotsausliikelaitoksen omistusosuus 60 %, arctia shipping Oy:n 40 %). LUE TIEDOTE KOKONAIsUUDEssAAN: > ViesTinTÄ > LiiKenne- ja ViesTinTÄminisTeriön TiedOTTeeT ahvenanmaan merimieskoulun opiskelijat merimies-unionin vieraina ahvenanmaan merimieskoulun (Ålands sjömansskola) ensimmäisen vuoden opiskelijoita piipahti tutustumiskäynnillä Merimies-unionin toimistossa Hakaniemessä elokuussa koulunsa aloittaneilla opiskelijoilla oli takanaan ensimmäinen viikko koulua, joten oli todella hienoa että he saapuivat unionin vieraaksi heti opintojensa alkuvaiheessa. ahvenanmaan merimieskoulu kouluttaa kansi- ja konemiehistöä, laivasähköasentajia, vahtikonemestareita ja vahtiperämiehiä. Koulussa on lisäksi oma linja laivan hotelli- ja ravintola-alalle opiskeleville. Merimies-unionissa vierailleet opiskelijat edustivat aluksen kaikkia osastoja aina koneesta kannelle ja talouspuoleen. vaikka merimiehen ura on monelle heistä vielä melko tuore asia, opiskelijoilla oli esittää runsaasti kysymyksiä esimerkiksi ammattiliiton toimintaan, työehtosopimuksiin, palkkatasoihin ja työttömyyskassaan liittyen. Luottamusmiesten täydennyskurssilla käsitellään liiton ajankohtaisten asioiden lisäksi eu:n uutta sosiaaliturvaasetusta. Kurssilla vierailee myös suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Olof widén. Luennot pidetään Kuljetusliittojen Hakaniemisalissa, majoitus on Hakaniemen Hotelli Cumuluksessa. Ilmoittautumiset mennessä: Liittosihteeri Kenneth bondas p. (09) Tilaa kurssilomake bondasilta tai tulosta Unionin kotisivulta: > koulutus > luottamusmieskoulutus Huom! Kun olet täyttänyt lomakkeen osaltasi, anna se sen jälkeentyönantajan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Palauta huolellisesti täytetty lomake Unioniin vasta sen jälkeen. OpisKeLijOiden ja ammattiliiton VÄLinen avoin KesKUsTeLU ja yhteistyö On aina TerVeTULLUTTa, joten merimies-unioniin OTeTaan mielellään VieraaKsi myös LisÄÄ OpisKeLijOiTa! vanhat skönärit muistelee LÄHETÄ OMIA JUTTUJAsI, KUVIAsI TAI MUIsTELMIAsI MERIMIEs-UNIONIN KOTIsIVUILLE: > ViesTinTÄ > VanHaT skönärit muistelee Kurssilomakkeen postitusosoite: Kenneth bondas Suomen Merimies-Unioni John Stenbergin ranta HELSINKI

16 Ensimmäinen matkatarkastaja O. V. Civill Pispalasta kesäkuussa 1921 Turva perustettiin Olympian talossa 1910 Turvan konttori vuonna 1940 Palokuva vuodelta 1932 Sata vuotta keskinäistä vakuutusturvaa Ensimmäinen asiamieskokous v Turvan Hämeenkatu 25 toimisto on toiminut vuodesta 1940 samalla paikalla Tietojenkäsittely on kehittynyt suuresti vuosien varrella Hämeen Työväen Keskinäinen paloapuyhdistys perustettiin vuonna 1910 Tampereella. Vuonna 1914 nimi muutettiin muotoon Suomen Työväen Keskinäinen Paloapuyhdistys Turva. Alku ei ollut helppo. Vuoden 1910 vuosikertomus kertoo: Rahavarat ovat toistaiseksi antaneet johtokunnalle sangen vähän huolta siitä syystä, kun niitä ei ole, päinvastoin on yhdistyksellä velkaa perustamiskustannuksista. Nyt sata vuotta myöhemmin v Turvan vakuutusmaksutulo ylittää 75 miljoonaa euroa ja yhtiön vakavaraisuus on vahva. Palovahinkoja sattui Turvan alkutaipaleella runsaasti. Vuonna 1926 tulen valtaan joutui Äyräpään Pölläkkälän kylässä useita rakennuksia, joiden paloista Turva maksoi korvauksia 53 perheelle puolen miljoonan markan arvosta. Aikalaiskuvauksen mukaan työläisten mökkejä paloi kilometrikaupalla. Vuonna 2009 Turva maksoi korvauksia kaikkiaan 48,4 miljoonaa euroa. Vuonna 1940 Turva muutti ensimmäiseen omaan toimitaloonsa osoitteeseen Hämeenkatu 25, jossa edelleen sijaitsee yhtiön Tampereen keskustan palvelutoimisto. Turvan nykyinen pääkonttori Tampereen Järvensivuntiellä valmistui vuonna Turvan ensimmäinen sivukonttori perustettiin Helsinkiin vuonna Vuonna 2010 Turva palvelee 23 palvelutoimistossa ja 31 palvelupisteessä eri puolilla Suomea. Ammattiyhdistysliikkeen ja Turvan yhteistyöllä on satavuotinen historia. Perustettiinhan Turva ammattiyhdistyksen talossa, luottamusmiesten toimesta, vakuuttamaan ennen kaikkea työväenyhdistysten omaisuutta. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen. Turvassa on ammattiliittojen kollektiivivakuutusten kautta vakuutettuna jopa palkansaajaa. Lukuisat ammattiliitot sekä ammatillinen keskusjärjestö SAK ovat myös Turvan omistajia. Ulkotyöväenyhdistyksen talo on edelleen olemassa, se on jo pitkään tunnettu nimellä Olympian talo. Olemassa on myös Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva. Turvan tarina jatkuu. Kiitos asiakkaillemme yhteisistä vuosista.

17 Ledare: stränga svavelgränser skulle få de inhemska fraktkostnaderna att skjuta i höjden de inhemska fartygens fraktkostnader kan komma att stiga med hela procent om internationella sjöfartsorganisationen imo:s planer på att skärpa gränserna för svavelutsläpp från fartygsbränsle i östersjön skulle träda i kraft. de nya svavelhaltsbestämmelserna skulle allvarligt påverka industrins konkurrenskraft och logistikkostnader i finland. svavelhaltsgränsen för bränslen som används av fartyg i östersjön är 1,5 procent, vilket är betydligt strängare än den nuvarande gränsen på 4,5 procent i syd-, Central- och östeuropa. det är värt att notera att ryssland inte heller har skrivit på imo:s Marpol-konvention, vilket innebär att de hela tiden kör i östersjön med högre utsläppsgränser och lägre bränslekostnader. Konkurrensläget för sjöfarten i östersjön har snedvridits till rysslands fördel och det är den inhemska sjöfarten som får stå för den höga notan. risken är att snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden i östersjön Konkurrensläget för sjöfarten i Östersjön har snedvridits till Rysslands fördel och det är den inhemska sjöfarten som får stå för den höga notan. kommer att öka ytterligare de närmaste åren om imo:s nya bestämmelser om svavelhalten i bränsle inkluderas i eu:s svaveldirektiv. enligt förslaget ska svavelhaltgränsen sänkas till 0,1 procent i östersjön, engelska kanalen och nordsjön år tidtabellen är mycket snäv och kan resultera i en oöverkomlig nota för de inhemska rederierna om den hålls. enligt rederierna i finland rf är tillgången på fartygsbränsle med låg svavelhalt osäker och kräver stora extrainvesteringar. föreningen bedömer att priset på fartygsbränsle skulle stiga med hela procent och priserna på havsfrakt med ca procent i samband med övergången till bränsle med låg svavelhalt. den finländska sjöfarten är allvarligt hotad om den föreslagna tidtabellen för skärpning av svavelutsläppsgränser inte går att rubba. ökade fraktkostnader skulle styra över havstransporterna till lastbilar istället, trots att studier visat att havstransporter är den transportform som har minst påverkan på miljön. en ökning av antalet fartyg under bekvämlighetsflagg och därigenom ökad otrygghet och risk för miljöolyckor inom våra havstransporter utgör ytterligare en hotfaktor. ändringen av eu:s svaveldirekt behandlas för närvarande av eu-kommissionen. det bästa vore om man gjorde en övergripande bedömning av framtiden för den europeiska sjöfarten och sjöfarten på östersjöområdet med en långsiktig plan. det är inte rätt att den rådande snedvridningen av konkurrensen på östersjöområdet gynnas på bekostnad av de som redan idag följer de stränga utsläppsgränserna. på bilden itf:s sjöfartssektionens nya ordförande David Heindel. INNEHÅLL: 18 Kampen fortsätter! 20 ITF:s unga arbetstagare 23 Viktig medlemsfråga 24 Rederihistoria: Kristina Cruises 28 Ålands Sjömansskola besökte Unionen 29 Kompletteringskurs för förtroendeman 17

18 KAMPEN FORTSÄTTER! starka FörbUnd, HåLLbara TranspOrTer krävde internationella transportarbetarefederationens (International Transport Workers Federation, dvs. ITF) 42:a kongress, som denna gång hölls i Mexico City

19 itf mexico itf:s KOngress i mexico CiTy TEXT OCH BILDER: saana Lamminsivu fungerar som takorganisation för 770 fack- ITF förbund inom transportbranschen från 155 länder. Via sina medlemsförbund representerar ITF ungefär arbetstagare inom transportbranschen, som exempelvis arbetar inom gummihjulstrafiken, järnvägen, flygtrafiken och sjöfarten. DE NÄRMASTE PRObLEMEN INOM TRANSPORTbRANSCHEN DIREKT FRÅN MExICO ITF:s kongress som hålls vart fjärde år är takorganisationens högsta beslutande organ. Kongressen som hölls i Sydamerika slog nytt rekord i deltagarantal, 1376 representanter från 368 olika transportförbund. Deltagarna representerade sammanlagt 112 olika länder. Rekordantalet deltagare under kongressen visar tydligt att transportarbetarna är tvungna att hantera svåra utmaningar på sina arbetsplatser: det är absolut nödvändigt att få till stånd förbättringar. De närmaste arbetslivsproblemen som ITF:s kongressdeltagare fick ta del av kom direkt från Mexico, vilket var orsaken till att man från början beslöt att hålla denna kongress i Sydamerika, upplyste David Cockroft, ITF:s generalsekreterare. I och med oljeolyckan i Mexikanska golfen fick den breda allmänheten kännedom om problemen på oljeplattformarna, allt från bristerna i arbetssäkerheten till kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. ITF:s delegation träffade representanter för ministerierna i Mexico City och diskuterade de olägenheter som offshore- och gasarbetare tvingas utstå. Delegationen krävde omedelbara förbättringar i fråga om arbetarnas ställning. från finlands sjömans-union deltog styrelsemedlemmarna markku Knuutinen och tarja rännäli, ordförande simo Zitting, förbundssekreterare Kenneth Bondas ja itf-koordinator simo Nurmi i kongressen i Mexico. itf:s kongress har som uppgift att dra upp riktlinjer för organisationens och medlemsförbundens verksamhet under de kommande åren. under den två dagar långa generalförsamlingen gick deltagarna igenom centralorganisationens stadgeenliga ärenden och fick höra otaliga anföranden från olika stater. dessutom behandlade kongressedeltagarna nästan 50 motioner från medlemsförbunden. exempel på motioner: transportsäkerhet motioner som behandlats av Kongressen inklusive innehåll Finns på adressen: yrkesutbildning och yrkeskvalifikation olika motioner angående kollektivavtal itf:s regionorganisationer hamnar för bekvämlighetsflaggade fartyg och global terminalstrategi sjöröveri och dess inverkan på sjömännen >> meeting documents >> motions and amendments TO THe COnsTiTUTiOn från finlands sjömans-union styrelsemedlem markku Knuutinen, förbundssekreterare Kenneth Bondas, styrelsemedlem tarja rännäli och ordförande simo Zitting i kongressen i Mexico. Rekordantal deltagare vid ITF:s kongress i Mexico 19

20 itf grundades i LOndOn KOngressen i mexico CiTy Var OrganisaTiOnens 42:a KOngress, som med sina 1376 deltagare slog nytt rekord i deltagarantal. deltagarna representerade 368 TranspOrTFörbUnd Från sammanlagt 112 LÄnder! itf:s KOnFerens För Unga arbetstagare utöver generalförsamlingen utgjorde även underkonferenser en viktig del av kongressen i Mexico City. tisdagen den 4 augusti hölls den första itf-konferensen någonsin för unga arbetstagare i Mexico City. initiativet om program för itf:s unga arbetstagare togs för fyra år sedan i samband med föregående itf-kongress i dubran av det mongoliska fackförbundet mtcpwu (Mongolian Transport, Communications and Petroleum Workers Union). tion till kongressen med en framförd önskan om att itf:s unga arbetstagare ska få ställningen av en officiell/erkänd avdelning inom centralorganisationen. ledningsgruppen för itf:s unga arbetstagare består av 22 personer. europa har sammanlagt sex platser i ledningsgruppen. maria mälkki, förbundssekreterare för lokmannaförbundet, valdes in som gruppmedlem från finland. i programmet för itf:s unga arbetstagare eftersträvar man att öka aktiviteten i fackförbundsverksamheten bland medlemmar under 35 år. Man hoppas att organisationen ska göra upp en egen strategi för att aktivera unga arbetstagare i den internationella fackföreningsverksamheten under den kommande fyraårsperioden. programmet försöker även på egen hand att öka antalet unga aktiva arbetstagare inom itf. ungdomskonferensen lämnande en moläs mer om de ärenden som behandlades under itf:s ungdomskonferens: > itf:n KOngressi - meksiko CiTy 2010 > itf youth COngress 2010 egna sidor För itf:s unga arbetstagare Finns på adressen: itf:s unga, under 35 åriga i itf:s ungdomskonferensen. 20

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Loviisalainen sterstjernan Pa P kettijahti Österstjerna www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 Loviisalainen 2015 Österstjernan Pakettijahti www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Purjehdukset 2015 TILAUSPURJEHDUKSET Tilauspurjehduksilla alus miehistöineen on tilaajan käytössä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY

TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY TERVETULOA JÄSENEKSI! SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY Muista allekirjoittaa jäseneksiliittymislomake heti työsuhteen alussa! Suomen Merimies-Unioni SMU ry perustettiin vuonna 1916. Unionin jäsenet työskentelevät

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen

MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010. Liikenneministeri Anu Vehviläinen MERENKULUN POLTTOAINEEN RIKKIPITOISUUS - TILANNEKATSAUS 21.12.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Meriympäristön suojelua koskeva sääntely Tarvitaan kansainväliset säännökset, jotka koskevat kaikkia

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Pakettijahti Österstjernan purjehti vuosina 1815 1848 reitillä Loviisa - Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Historiallisen esikuvansa

Pakettijahti Österstjernan purjehti vuosina 1815 1848 reitillä Loviisa - Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Historiallisen esikuvansa 2016 Loviisalainen Pakettijahti Österstjernan www.osterstjernan.fi Pakettijahti Österstjernan purjehti vuosina 1815 1848 reitillä Loviisa - Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Historiallisen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Lolan Eriksson Hallitusneuvos 25.2.2015 Yleissopimuksen tausta Torjutaan alusten painolastivesien ja sedimenttien mukana leviäviä

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus Yleissopimuksen keskeinen sisältö

Painolastivesiyleissopimus Yleissopimuksen keskeinen sisältö Yleissopimuksen keskeinen sisältö Historia Asia esillä IMOssa ensimmäisen kerran 1980-luvun lopulla. Useita suosituksia ja ohjeistuksia IMOlta ja HELCOM:lta (esim. painolastivesien vaihdosta). Painolastivesiyleissopimus

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella

Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp. Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Ympäristövaliokunta 24.9.2015 E 44/2015 vp Risteilyalusten käymäläjätevedet Itämeren alueella Lolan Eriksson Hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Matala murtovesiallas, jossa vesi vaihtuu hitaasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Lagstiftningsrådet Tuire Taina Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi Gränsälvsöverenskommelsen och Esbokonventionen

Lisätiedot

m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 -

m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 - m/s Sally Albatross m/s Silja Opera 1992-1994 2002 - Matkustajaristeilylaiva Rakennettu: 1992, Finnyards Oy, Rauma (#309) Bruttovetoisuus: 25 076 Brt Nettovetoisuus: 12 407 Nrt Kantavuus: 1 707 dwt Pituus:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Vienti- ja tuontilogistiikan haasteet seminaari, Tampereen Messu- ja urheilukeskus, 13.10.2011, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuusko auringonlaskun

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen

Haen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyttä Työpaikan vaihto Jäsenyhdistyksen vaihto Yhteistoimintajäsen maksamistaan perimään maksamistaan etuuksista etuuksista liiton jäsenmaksu. liiton jäsenmaksu. Valtuutus raukeaa Valtuutus työsuhteen raukeaa työsuhteen päätyttyä. päätyttyä. perii jäsenmaksun perii jäsenmaksun

Lisätiedot

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY

SAIMAAN LAIVAMATKAT OY KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT LUOSTARIRISTEILYT HOTELLIRISTEILY RISTEILYT SINISELLÄ SAIMAALLA KAHDEN PÄIVÄN RISTEILYT Lähtö Kuopiosta (ti, to, la) tai Savonlinnasta (ma, ke, pe) klo 9.00. Risteily Heinäveden reittiä pitkin neljän sulkukanavan ja kahden avokanavan kautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit

Osuustoiminnan. Ansiomitalit ja -merkit Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit 1 Osuustoiminnan Ansiomitalit ja -merkit Pellervo-Seura ry myöntää hakemuksesta ja poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan ansiomitaleita ja -merkkejä. Niitä myönnetään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN Tämä tarina on kertomus kahdesta sisaresta. Sisarukset syntyivät Savossa, Pielaveden Heinämäellä. Heidän isänsä nimi oli Lars Katainen ja äitinsä etunimi oli Gretha.

Lisätiedot

STRATEGIC PARTNER PROGRAM MPI FINLAND

STRATEGIC PARTNER PROGRAM MPI FINLAND STRATEGIC PARTNER PROGRAM MPI FINLAND MPI:n tavoite on tarjota jäsenilleen mahdollisuus ammatilliseen kehitykseen ja koulutukseen sekä kokemusten vaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Pyrimme toiminnallamme

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Jäsen täyttää täyttöohjeet takasivulla!

Jäsen täyttää täyttöohjeet takasivulla! Valtuutan Kirkon alat ry:n irtisanomaan jäsenyyteni nykyisestä ammattiliitostani jatai työttömyyskassasta. Puhelinnumero kotigsm kokoaikainen väh. 18hvko alle 18 hvko Ammattikoulu ammatti-instituuttitutkinto

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot