merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF syyskuu ITF:N KONGRESSI Meksiko City

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF syyskuu ITF:N KONGRESSI Meksiko City 5.-12.8."

Transkriptio

1 Nº5/ 2010 syyskuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF ITF:N KONGRESSI Meksiko City MUISTA ALLEKirjOITTaa jäsenhakemus! ITF KONGRESS Mexico City REDERIHISTORIA 1 Kristina Cruises

2 SISÄLTÖ: 4 Taistelu jatkuu! ITF:n kongressi Meksikossa Unioniin uusia pääluottamusmiehiä! 4 ITF:n kongressi kokoaa maailman kuljetusalan ammattiliitot yhteiseen kokoukseen neljän vuoden väliajoin. Meksiko Cityssä pidetyssä kokouksessa oli ennätysmäärä osallistujia kautta historian! 10 Varustamohistoriaa: Kristina Cruises 13 Olethan muistanut täyttää jäsenhakemuksen? 14 Saksan liitto varoittaa kauppa-alusten aseistamisesta 15 Merenkulkijan vuosi -äänestys 15 Ahvenanmaan merimieskoululaiset Unionissa 12 M/s Kristina Katarina Kuvagalleria uuden aluksen sisätiloista > Nettijutut > m/s KristiNa KatariNa M/s Kristina Katarina inledde sin internationella KryssningstrafiK i 24 början av september.

3 Nº 5/2010 merimies sjömannen Suomen Merimies-Unioni SMU ry Finlands Sjöman-Union FSU rf Pääkirjoitus: tiukat rikkirajat nostaisivat kotimaan rahtikustannukset taivaisiin PÄÄTOIMITTAJA CHEFREDAKTÖR simo Zitting TOIMITTAJA, TIEDOTTAJA REDAKTÖR, INFORMATÖR saana lamminsivu ULKOASU, TAITTO LAYOUT rohkea ruusu kannen kuva: Katja gräsbeck TOIMITUS john stenbergin ranta 6, 2. kerros, Helsinki puh. (09) REDAKTION john stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors tel. (09) PAINO art print oy 2010 issn X ILMOITUKSET / ANNONSER puh. / tel. (09) lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. tidningen utkommer åtta gånger om året. TILAUSHINNAT VUODELLE /1 vuosi 25 e 1/2 vuosi 15 e ILMOITUSHINNAT / ANNONSPRIS: > viestintä > merimies > mediakortti > på svenska > kommunikation > sjömannen > mediakort MERIMIEs sjömannen ILMEsTyMIsAIKATAULU/TIDTABELLEN 2010 no aineisto toimituksessa ilmestyminen material i redaktion utges POsTI- JA KÄyNTIOsOITE John Stenbergin ranta 6, 2. kerros, Helsinki POsT- OCH BEsÖKADREss John Stenbergs strand 6, 2:a våningen, Helsingfors VAIHDE / VÄXEL +358 (0) TELEFAX +358 (0) KOTIsIVUT / HEMsIDOR sähköposti / E-ADREss Kotimaisten alusten rahtikulut saattavat nousta jopa prosenttia, mikäli Kansainvälisen merenkulkujärjestö imo:n suunnitelmat tiukentaa alusten polttoaineiden rikkipäästöjä itämerellä tulisivat voimaan. uudet rikkipitoisuussäännöt vaikuttaisivat vakavasti teollisuuden kilpailukykyyn ja logistiikan kustannuksiin kotimaassa. itämerellä ajavien alusten polttoaineen rikkipitoisuusraja on 1,5 prosenttia, mikä on huomattavasti etelä-, Keski- ja itä-euroopan nykyistä 4,5 prosenttia tiukempi. Merkillepantavaa on, että myöskään venäjä ei ole allekirjoittanut imo:n Marpol-yleissopimusta, joten se ajaa itämerellä kaiken aikaa korkeammilla päästörajoilla - ja halvemmilla polttoainekustannuksilla. Kilpailutilanne itämeren merenkulussa on vääristynyt venäjän voitoksi ja raskaan laskun maksajana toimii kotimainen merenkulku. uhkana on, että itämerellä vallitseva sisämarkkinoiden kilpailuvääristymä tulee kasvamaan entuudestaan lähivuosina, mikäli imo:n polttoaineen rikkipitoisuutta koskevat uudet määräykset sisällytetään eu:n rikkidirektiiviin. Kilpailutilanne Itämeren merenkulussa on vääristynyt Venäjän voitoksi ja raskaan laskun maksajana toimii kotimainen merenkulku. esityksen mukaan itämerellä, englannin kanaalissa ja pohjanmerellä siirryttäisiin 0,1 prosentin rikkipäästörajaan vuonna aikataulu on todella tiukka ja voisi aiheuttaa toteutuessaan kotimaisille varustamoille ylitsepääsemättömän laskun. suomen varustamot ry:n mukaan matalarikkisen laivapolttoaineen saatavuus on epävarmaa ja vaatinee suuria lisäinvestointeja. yhdistys arvioi, että laivapolttoaineen hinta nousisi jopa prosenttia ja merirahtien hinnat jopa noin prosenttia matalarikkiseen polttoaineeseen siirtymisen myötä. suomalainen merenkulku on vakavan uhkan edessä, mikäli rikkipäästörajojen tiukentamisen tavoiteaikatauluun ei voida tehdä muutoksia. rahtikustannusten nousu ohjaisi merikuljetuksia kumipyörille, vaikka merikuljetukset ovat tutkimusten mukaan ympäristöä vähiten kuormittava kuljetusmuoto. toinen uhkatekijä olisi mukavuuslippulaivojen määrän ja siten turvattomuuden sekä ympäristöonnettomuusriskin lisääntyminen merikuljetuksissamme. eu:n rikkidirektiivin muutos on parhaillaan käsittelyssä eu-komissiossa. parasta olisi, että euroopan ja itämeren alueen merenkulun tulevaisuutta arvioitaisiin nyt kokonaisvaltaisesti, pitkän tähtäimen suunnitelmalla. ei ole oikein, että itämeren alueella vallitsevaa kilpailuvääristymää ruokitaan niiden kustannuksella, jotka jo nyt noudattavat kuuliaisesti tiukkoja päästörajoja. 3

4 itf mexico 42. KONgREssI MEKsIKO CITyssÄ TAISTELU JATKUU! VaHVaT LiiTOT, KesTÄVÄT KULjeTUKseT vaati Kansainvälisen Kuljetustyöntekijöiden Federaation (International Transport Workers Federation, eli ITF) 42. kongressi, joka järjestettiin tällä kertaa Meksiko Cityssä. TEKsTI JA KUVAT: saana Lamminsivu ITF toimii kattojärjestönä 770 kuljetusalan ammattiliitolle 155 maasta. Jäsenliittojensa kautta ITF edustaa noin kuljetusalan työntekijää, jotka työskentelevät esimerkiksi kumipyöräliikenteessä, rauta- ja ilmateillä sekä merenkulussa. ITF:n Meksikon kongressissa ennätysmäärä osallistujia! LÄHIMMÄT KULJETUSALAN ONGELMAT SUORAAN MEKSIKOSTA ITF:n neljän vuoden välein pitämä kongressi on kattojärjestön korkein päättävä elin. Etelä-Amerikassa järjestetyssä kongressissa oli ennätysmäärä osallistujia: 1376 kokousedustajaa, jotka saapuivat 368 kuljetusliitosta yhteensä 112 eri maasta. Edustajajoukon suuruus on vahva osoitus siitä, että kuljetustyöntekijät painivat työpaikoillaan vaikeiden haasteiden äärellä: parannuksia on ehdottomasti saatava aikaan. Lähimmät työelämän ongelmat saapuivat ITF:n kongressiväen tietoon suoraan Meksikosta, minkä vuoksi tämänkertainen kongressi oli alun perin myös päätetty järjestää Etelä-Amerikassa, ITF:n pääsihteeri David Cockroft taustoitti. Meksikonlahden öljyonnettomuus toi päivänvaloon ja suuren yleisön tietoisuuteen öljynporauslautoilla esiintyvät ongelmat aina työturvallisuuspuutteista ihmisoikeusloukkauksiin. ITF:n delegaatio kävi tapaamassa Meksiko Cityssä maan ministeriöiden edustajia ja keskusteli heidän kanssaan maan offshore- ja kaasualantyöntekijöiden kohtaamista vääryyksistä ja vaati välittömiä parannuksia työntekijöiden asemaan. ITF:N TIEDOTE TAPAAMIsEsTA ON LUETTAVIssA OsOITTEEssA: >> daily news >> itf delegation raises COnCerns about mexico s OFFsHOre sector 4

5 ALAKONFERENSSEISTA YLEISKOKOUKSEEN suomen Merimies-unionista Meksikossa pidettyyn kongressiin osallistuivat hallituksen jäsenet markku Knuutinen ja tarja rännäli, puheenjohtaja simo Zitting, liittosihteeri Kenneth Bondas ja itf-koordinaattori simo Nurmi. itf:n kongressin tehtävä on linjata järjestön ja sen jäsenliittojen toimintaa tuleville vuosille. Kaksipäiväisessä yleiskokouksessa käytiin keskusjärjestön sääntömääräiset asiat ja kuultiin runsaasti puheenvuoroja eri valtioista. tämän lisäksi kokousedustajat käsittelivät lähes 50 jäsenliittojen tekemää aloitetta. Merimies-unionin puheenjohtaja simo Zitting (oik.), liittosihteeri Kenneth Bondas ja hallituksen jäsenet tarja rännäli sekä markku Knuutinen merijaoston kokouksessa. esimerkkejä aloitteista: Kongressissa Käsitellyt aloitteet sisältöineen löytyvät osoitteesta: >> meeting documents >> motions and amendments TO THe COnsTiTUTiOn kuljetusturvallisuus ammatillinen koulutus ja pätevyys eri aloitteita koskien työehtosopimuksia itf:n alueorganisaatiot ÖLJY- JA KAASUbISNEKSEN RAAKA MAAILMA MEKSIKOSSA Tutkiva journalisti ana Lilia Pérez on laatinut ITF:lle raportin Campeche Basin: Paradigm of Labour Exploitation, jossa kerrotaan Meksikon öljyja kaasualan työntekijöiden oloista. Tutkimustensa tähden välillä maan alle paennut Pérez oli kertomassa ITF:n kongressiväelle tekemistään havainnoista alalta. mukavuuslippusatamat ja globaali terminaalistrategia merirosvous ja sen vaikutukset merimiehiin Raportti Campeche Basin: Paradigm of Labour Exploitation on luettavissa englanniksi ITF:n sivuilla osoitteessa: CamepeCHe_basin.pdF 5

6 itf mexico 42. KONgREssI MEKsIKO CITyssÄ itf:n nuorten TyönTeKijöiden KOnFerenssi yleiskokousten lisäksi tärkeä osa Meksiko Cityn kongressia olivat eri alakonferenssit. tiistaina 4. elokuuta Meksiko Cityssä järjestettiin ensimmäistä kertaa itf:n historiassa nuorten työntekijöiden konferenssi. aloite itf:n nuorten työntekijöiden ohjelmasta syntyi neljä vuotta sitten itf:n edellisessä kongressissa durbanissa, mongolialaisen mtcpwuammattiliiton (Mongolian Transport, Communications and Petroleum Workers Union) aloitteesta. itf:n nuorten työntekijöiden ohjelmassa pyritään lisäämään alle 35-vuotiaiden jäsenten aktiivisuutta ammattiliittotoiminnassa. järjestön toivotaan laativan tulevan nelivuotiskauden aikana oman strategian nuorten aktivoimiseksi kansainvälisessä ay-toiminnassa. nuorten aktiivisten toimijoiden määrää pyritään kasvattamaan myös itse itf:n sisällä. itf:n nuorisokonferenssi teki kongressille aloitteen, jossa se toivoi itf:n nuorten työntekijöiden saavan keskusjärjestössä virallisen/tunnustetun jaoston aseman. itf:n nuoret työntekijöiden johtoryhmä koostuu 22 henkilöstä. euroopalla on johtoryhmässä yhteensä kuusi paikkaa. suomesta johtoryhmän jäseneksi valittiin veturimiesten liiton liittosihteeri maria mälkki. lue lisää itf:n nuorisokonferenssissa Käsitellyistä asioista: > itf:n KOngressi - meksiko CiTy 2010 > itf youth COngress 2010 itf:n nuorten työntekijöiden omat sivut löydät osoitteesta: veturimiesten liiton liittosihteeri maria mälkki (oik.) ja auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto akt:n nuorisoedustaja Päivi Viljasalo itf:n nuorten työntekijöiden konferenssissa. 6

7 Cleopatra Doumbia-Henry (international director of labour standards) Kansainvälisestä työjärjestö ilo:sta. Kuvan keskellä tomas abrahamsson ruotsista (ammattiliitto seko) valittiin merijaoston toiseksi varapresidentiksi. Kuvassa oikealla itf:n merijaoston uusi presidentti David Heindel yhdysvalloista. itf On perustettu LOnTOOssa meksiko CiTyssÄ järjestetty KOKOUs OLi järjestön 42. KOngressi, jossa OLi ennätysmäärä 1376 OsaLLisTUjaa, jotka edustivat 368 KULjeTUsLiiTTOa yhteensä 112 maasta! merijaoston KOnFerenssi Merijaoston kokous 6. elokuuta oli luonnollisesti merenkulkijoita koskevista konferensseista merkittävin. Kokouksessa kuultiin puheenvuoroja merenkulkijoita koskevista ajankohtaisista asioista eri maista, kuten esimerkiksi merimiesten palkkatasoista, merirosvouksesta, merimiesten kriminalisoinnista ja alueellisista tapahtumista. Kokousedustajia muistutettiin myös Kansainvälisen merenkulkujärjestö imon vetämästä kampanjasta Merenkulkijoiden vuosi 2010 (year of the seafarer). ILON MERITYÖTÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN ajankohtaisten uutisten lisäksi merijaosto syventyi merenkulun lainsäädäntöön. Kansainvälinen työjärjestö ilon merityötä koskeva yleissopimus (Maritime Labour Convention, eli MLC) hyväksyttiin vuonna yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa merenkulkualan työtä koskevat yhtenäiset vähimmäisnormit. ilon merityötä koskeva yleissopimus on tällä hetkellä eri valtioissa ratifiointikierroksella. Cleopatra Doumbia-Henry Kansainvälisestä työjärjestö ilo:sta, vastuualueenaan international director of labour standards, antoi merijaostolle selvityksen ratifiointiprosessin viimeisimmästä tilanteesta. tähän mennessä 10 valtiota on allekirjoittanut sopimuksen, mutta voimaan tullakseen se tarvitsee vielä 20 maan allekirjoitukset. eu-maista espanja ja norja ovat allekirjoittaneet tähän mennessä sopimuksen. suomi ei ole vielä ratifioinut yleissopimusta, sillä sen hyväksyminen edellyttää lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. merimieslain kokonaisuudistustyö onkin suomessa loppusuoralla. tarkoituksena on saada uusi merityösopimuksia koskeva paketti eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana. MERIJAOSTON PUHEENJOHTAJAKSI DAVID HEINDEL YHDYSVALLOISTA itf:n merijaoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin David Heindel ammattiliitto siu:sta (seafarers international union) yhdysvalloista. Merijaoston ensimmäiseksi varapresidentiksi valittiin Yoji fujisawa japanista (All Japan Seamen s Union, eli JSU) ja toiseksi varapresidentiksi puolestaan tomas abrahamsson ruotsin ammattiliitto seko:sta. 7

8 MERIMIESTEN JA SATAMATYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISKOKOUS Merimiesten ja satamatyöntekijöiden yhteiskonferenssi pidettiin Meksiko Cityssä 8. elokuuta Kokoussalissa käsiteltiin itf:n mukavuuslippulaivakampanjan (Flags of Convenience campaign, eli foc) uudistamista varten itf:n edellisessä durbanin kongressissa perustetun työryhmän raporttia sekä uutta niin sanottua Mexico City -politiikkaa. itf:n mukavuuslippulaivakampanja perustettiin reilu 50 vuotta sitten. itf:ssä työskentelee noin 150 itf-tarkastajaa ja itf-koordinaattoria ympäri maailman, jotka pyrkivät saamaan mukavuuslippulaivoja vähintään minimityöehtosopimusten piiriin ja auttavat hädässä olevia merimiehiä. itf:n meriasioiden koordinaattori steve Cotton kiitteli itf-tarkastajien ja itf-koordinaattorien tekemää työtä, sillä sopimusten piiriin on saatu yhä enemmän aluksia. vaikka sopimuksia on kuitenkin saatu yhä enemmän aikaan, suoraan mukavuuslippujen alle rekisteröityjen alusten määrä on ollut samanaikaisesti kasvussa, mikä tarkoittaa yhä enemmän töitä kotimaassa ja maailmalla työskenteleville itf-tarkastajille. SUOMEN MERIMIES-UNIONIN PUHEENJOHTAJA ZITTING FPC:N JOHTORYHMÄÄN suomen Merimies-unionin puheenjohtaja simo Zitting valittiin merimiesten ja satamatyöntekijöiden yhteiskonferenssissa mukavuuslippulaivakampanjaa koordinoivan Fair Practices Committeen johtoryhmään. johtoryhmään kuuluu 38 merenkulkijoiden ja satamatyöntekijöiden edustajaa ympäri maailmaa. jen tai kokonaan rästissä ja työvälineissä sekä työturvallisuudessa esiintyy puutteita. ammattiyhdistysten jäseniä vainotaan ja painostetaan. työnantajat perustavat työntekijöille niin sanottuja keltaisia liittoja, eli valeliittoja, jotka tosiasiassa ajavat vain työnantajan etua. itf:n kongressin teema-asiakirjassa Vahvat liitot kestävät kuljetukset on linjattu toimia, joiden avulla itf pyrkii parantamaan kuljetustyöntekijöiden asemaa. työ pohjautuu kolmeen eri osa-alueeseen: vahvat liitot Kestävät KuljetuKset vahvojen liittojen rakentaminen ja globaali jäsenhankinta taistelu ay-oikeuksien puolesta kampanjointi kestävien kuljetusten puolesta VAHVAT LIITOT KESTÄVÄT KULJETUKSET vaikka maapallon materiaali- ja ihmisvirtojen liikkuminen on kuljetussektorin toimivuudesta kiinni, hintakilpailun nimissä yritetään polkea alan työntekijöiden työehtoja. itf:n kongressiedustajien salissa pitämissä puheenvuoroissa nousi esiin, että maailmalla maksettavat palkkatasot saattavat olla alle minimitasovahvat liitot, Kestävät KuljetuKset (strong unions sustainable transport) on mahdollisuus tutustua KoKonaisuudessaan itf:n sivuilla: >> meeting documents >> THeme document: strong UniOns - sustainable TranspOrT ITF:N PRESIDENTIKSI NOUSI PADDY CRUMLIN AUSTRALIASTA itf:n kongressissa valittiin lähes viittä miljoonaa kuljetustyöntekijää edustavalle järjestölle uusi presidentti. Haastavaan tehtävään nousi Paddy Crumlin Mua-ammattiliitosta (the Maritime union of australia) australiasta. itf:n pääsihteerinä jatkaa edelleen David Cockroft. LUE LIsÄÄ MEKsIKO CITyN KOKOUKsEsTA JA KATsO KUVIA MERIMIEs-UNIONIN KOTIsIVUILLA: > nettijutut > itf:n KOngressi - meksiko CiTy

9 opintourakan päätteeksi järjestettiin ratikkakiertoajelu. Kuvassa vas.: Olli Kauranen (neste shippingin pääluottamusmies alkaen), anneli Dahlström (Kristina Cruises) ja jussi Vepsäläinen (rettig group oy ab bore). UniOnin pääluottamusmieskaarti sai VaHVisTUsTa MATKUSTAJAVARUSTAMO KRISTINA CRUISESILLE JA RAHTIVARUSTAMO borelle VALITTIIN ENSIMMÄISTÄ KERTAA PÄÄLUOTTAMUSMIEHET Kristina Cruisesin tuoreeksi pääluottamusmieheksi valittiin vast ikään tarjoilija anneli dahlström ja Boren pääluottamusmieheksi sähkömies jussi Vepsäläinen. Uusi tehtävä tuntui tuoreista pääluottamusmiehistä sen verran haastavalta, että he toivoivat saavansa lisäoppia Unionilta. Niinpä Merimies-Unioni järjesti uusille pääluottamusmiehille kaksipäiväisen täsmäkoulutuksen Helsingissä elokuussa. TEKsTI JA KUVAT: Katja gräsbeck Kylläpä päivä vierähti nopeasti! Tämä intensiivikurssi on ollut hyödyllinen ja olemme saaneet paljon uutta tietoa. Myös muiden pääluottamusmiesten tapaaminen on ollut tärkeää, Anneli Dahlström kertoo. Kurssilaiset kävivät perusteellisesti ja kaikessa rauhassa lävitse omien varustamoidensa vanhoja tapauksia ja tutustuivat samalla vallinneisiin käytäntöihin. Koulutuksesta vastasivat Unionin toimitsijat Carita Ojala ja Niclas Nyberg. UUDEN JÄRJESTELMÄN PYSTYTTÄMINEN VIE AIKANSA Ensimmäisten pääluottamusmiesten tulee luoda laivoille toimiva systeemi sekä ravistella eri tahoja hereille, mikä vie oman aikansa. Pitäisi saada porukka tajuamaan, että kukaan ei aja sinun etujasi, ellet itse tee mitään. Tarkoitus on myös houkutella lisää väkeä luottamusmiestoimintaan, Jussi Vepsäläinen kiteyttää kurssilta saatujen näkemysten mukaisesti. Jussi, 33, valittiin Boren pääluottamusmieheksi viime huhtikuussa. Sitä ennen hän on toiminut vuoden ajan laivaluottamusmiehenä M/v Norqueenillä, jossa työskentelee 16 henkilöä. Alus kuljettaa kontteja ja trailereita Englannin kanaalissa, minkä lisäksi siihen mahtuu 12 matkustajaa. Borella on kaikkiaan 14 alusta Suomen lipun alla, joista vain viidellä on laivaluottamusmies. Vepsäläinen on työskennellyt merillä jo yli 10 vuoden ajan. Ay-toiminnasta sekä työntekijöiden oikeuksista hän on aina ollut kiinnostunut. Minulla on melkoinen urakka edessä tällä kaudella, sillä haluan käydä niin monella aluksella kuin mahdollista. On tärkeää, että kasvot tulevat tutuiksi, lisäksi haluan muodostaa hyvän kokonaiskuvan varustamon tilanteesta, Jussi kertoo. KONKARI MAAILMAN MERILLÄ Anneli Dahlströmin, 54, merimiesura alkoi Savon sisävesiliikenteessä Kuopiossa, jossa hän työskenteli vuodesta 1995 alkaen ravintolapäällikkönä. Välillä vierähti vuosi Sveitsissäkin, mutta Suomeen palattuaan 1990-luvun lopulla häntä pyydettiin vikaeerajaksi maailman meriä risteilevälle M/s Kristina Reginalle. Pian hänet palkattiin vakituiseksi ja sillä tiellä Anneli on edelleen. Anneli on viihtynyt työssään hyvin ja kertoo myös monien työkavereiden olleen varustamon leivissä pitkään. Asiat hoituvat jouhevasti ja työ on usein monipuolista, sillä pienemmässä laivassa työskenneltäessä saa tehdä monenlaisia töitä. Tarjoilijat tekevät esimerkiksi tarvittaessa välillä töitä hyttipuolella. M/s Kristina Reginalla on elokuussa jäähyväisristeily, sillä yli 20 vuotta Kristina Cruisesilla risteillyt laiva myytiin Turkuun museo- ja ravintolalaivaksi. Reginan korvaa uusi ja lähes puolet suurempi M/s Kristina Katarina, jossa on hyttipaikkoja 370 matkustajalle. Samalla myös varustamon merihenkilöstömäärä tuplaantuu, joten tarvitaan myös lisää luottamusmiehiä, uusi pääluottamusmies kannustaa. UNIONENs HUVUDFÖRTROENDEMANNATRUPP FICK FÖRsTÄRKNINg > på svenska > intressebevakning > intressebevakningsavdelningen meddelar 9

10 Kristina Cruises suomalaisittain varsin kunnioitettavan ja uraauurtavaa työtä tehneen varustamon eräänlaiset syntysanat lausuttiin talvella 1953, jolloin perustettiin toiminimi K. partanen. Ensimmäisen monista Ahti-nimisistä moottoriveneistään Keijo partanen asetti liikenteeseen vapun tienoilla 1953 reittinä Kotka Mussalo. samaa väliä oli aiemmin ajellut moottorialus Saari. Tätä reittiä ajeltiin suurenevin numeroin nimetyillä Ahti-veneillä peräti 15 vuotta. Ensimmäinen Ahti otti noin 50 matkustajaa. TEKsTI: markku jalonen KUVAT: saana Lamminsivu Varustamohistoriaa Ahti II laskettiin vesille vuonna 1957, jolloin perheeseen syntyi työn jatkaja Mikko Partanen. Paria vuotta aiemmin oli maailmaan ilmestynyt Esa-Pekka Partanen, joka hänkin vaikuttaa edelleen kuten sisarensa Anu Markkanen tässä perheyhtiössä veneiden koko suureni. Tuli Ahti III, jota Keijo Partanen muistelee lämmöllä, sillä se oli mainio vene, hän sanoo. Tämä otti jo 90 matkustajaa ja ajoi mm. Kotka Haapasaari -väliä. Ahti IV tuli kohta mukaan liikennöintiin, sillä matkustajia riitti. Veneet seurasivat toisiaan ja suurenivat samalla. 60-luvun alussa ajoivat numerot IV ja V edelleen samalla reitillä. Nimeksi muutettiin Rannikkolinjat Partanen vuonna Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että 1972 aloitettiin ensimmäiset tosin pienimuotoiset ihan oikeat risteilyt Suomessa. Tällöin Ahti VI seilasi reitillä Kotka Kaunissaari Haapasaari. Ensimmäisessä etapissa nautittiin lohisoppaa ja Haapasaaressa kahvit ja voileivät. Matka alkoi Kotkasta kello ja päättyi kello Myöhemmin tuli mukaan myös hanuristi tuli uudeksi kohteeksi Viipuri, jonne ajettiin kolme kertaa viikossa Ahti VIII-aluksella, jossa oli jo 150 paikkaa. Tämäkin kävi hyvin nopeasti pieneksi, joten jotain oli tehtävä. HANKITAAN LAIVA Moottoriveneet olivat siis käyneet auttamattomasti liian pieniksi. Rannikkolinjat Partanen etsi oikeaa laivaa ja sellainen löytyikin Saimaalta. Siellä Fagerlines liikennöi M/s Kristina Brahella kotisatamanaan Ristiina. Alus teki yhden ja kahden päivän lomaristeilyjä sekä tilausmatkoja. Tämä 1943 Chigagossa saattajaksi valmistunut alus oli purjehtinut sodan aikana mm. Gibraltarin ja Pohjois-Afrikan vesillä. Sii- nä oli ollut 75 mm tykki keulassa ja kaksi 40 mm tykkiä ahterissa. Miehistöä oli ollut 95 henkeä. Se oli myyty 1949 Norjaan, jossa tämä alle 60 metrinen alus otti peräti 680 matkustajaa ja muutaman autonkin. Hyttipaikkoja oli 177. Se kuljetti myös postia Norjan rannikolla Fagerlines osti aluksen ja kastoi sen M/s Kristina Braheksi. Siinä oli ollut 75 mm tykki keulassa ja kaksi 40 mm tykkiä ahterissa. Sillä tehtiin pääasiassa risteilyjä Saimaalla. Liikennöinti alkoi Joulukuun 28. päivä 1984 Rannikkolinjat Partanen osti laivan ja varustamon nimi muutettiin 1985 Kristina Cruises Oy:ksi. Fagerlinesiltä hankitulla aluksella aloitettiin Kotka Viipuri -risteilyt. Uudella 10

11 saimaan matkaverkko Oy OsTi m/s KrisTina brahen KrisTina CrUises -VarUsTamOLTa elokuun LOpUssa ALUKsEN KOTIsATAMA ON LOKAKUUsTA ALKAEN LAPPEENRANTA. KRIs- TINA BRAHELLA ON TARKOITUs TEHDÄ JATKOssA PÄÄsÄÄNTÖIsEsTI HELsINgIsTÄ ITÄÄNPÄIN suuntautuvia RIsTEILyITÄ. ERITyIsEsTI TUL- LAAN PANOsTAMAAN saimaalla TEHTÄVIIN PITKIIN RIsTEILyIHIN. Vuonna 1943 Chigacossa valmistettu M/s Kristina Brahe rakennettiin alun perin saattaja-alukseksi sotakäyttöön. laivalla tehtiin myös tilausristeilyjä, jolloin vierailtiin myöhemmin muotiin tulleessa Tallinnassa, Pietarissa sekä eksoottisessa Kronstadtissa. Niin ikään Lavansaari, Suursaari sekä Tytärsaari tulivat tutuiksi. Tällä aluksella ajettiin myöhemmin suosittuja risteilyjä Lappeenranta Viipuri pitkin Saimaan kanavaa aina vuoteen 2002, jolloin viisumipakko Venäjälle pysäytti liikenteen. Korvaava reitti löytyi Keisarin kesäreitti -paketista. Suosittu kesäristeilysarja on liikennöity aina Savonlinnasta Ahvenanmaalle saakka. TOINEN LAIVA Kotka Viipuri -linjan suosio kasvoi jatkuvasti. Uutta laivaa etsittiin, ja päädyttiin Turun Aurajoessa makaavaan entiseen 0-Boreen, jonka omisti Nielsen-varustamon tytäryhtiö. Laiva oli melko huonossa kunnossa, mutta kuoret olivat hyvät, kuten Mikko Partanen, Kristina Cruises Oy:n toimitusjohtaja on sanonut. Laivan vanhat höyrykoneet olivat saaneet tuta, kun konehuoneessa ollut vesi oli vuoroin jäätynyt ja sitten taas sulanut. Laiva hinattiin Kotkaan, jossa vaihdettiin höyrykoneiden tilalle kaksi Wärtsilä dieselmoottoria. Itse alus kastettiin M/s Kristina Reginaksi. Se oli varsin moderni aikalaisekseen. Siinä oli ilmastointi, keulapotkuri sekä autokansi. Se oli myös erittäin vahvarakenteinen ja erittäin merikelpoinen. Laiva oli Borena ottanut peräti 1028 matkustajaa sekä henkilöautoa ja muutaman bussinkin, mutta 1986 siihen oli tarkoitus tehdä muutoksia Kotkan telakalla. Suomenlahden lyhytliikennettä silmällä pitäen hyttejä rakennettiin 120 kappaletta. Liikenne alkoi keväällä Laiva sekä varustamo tekivät historiaa ollen ensimmäinen alus, joka ajoi Tallinnaan aikaan, Laiva sekä varustamo tekivät historiaa ollen ensimmäinen alus, joka ajoi Tallinnaan aikaan, jolloin sinne pääsi ainoastaan virolaisten M/s Georg Ots- laivalla. jolloin sinne pääsi ainoastaan virolaisten M/s Georg Ots- laivalla. Vasta huomattavasti myöhemmin alkoi buumi, jossa parhaimmillaan oli yli kolmekymmentä lähtöä edestakaisin Eestiin. Myös muihin kohteisiin tehtiin tilausmatkoja. Alus purjehti alkukeväästä aina uudenvuoden aattoon, jonka jälkeen oli muutaman kuukauden huoltotauko. Meno oli risteilyillä melko huimaa, ja matkustajat ottivat kaiken ilon irti. 11

12 Katseet suunnattiin pian myös vähän kauemmaksi tehtiin matkoja Norjaan sekä Pietariin ja asiakkaaksi tuli amerikkalainen yritys EuroCruises, joka myi risteilyjä amerikkalaisille vieraille. Huomattavasti pitemmälle mentiin, kun M/s Kristina Regina vieraili Normandian maihinnousun 50-vuotisjuhlissa Liikenne jatkui siten, että alkuvuosi seistiin, kevät ja syksy ajettiin Viipuriin. Kesät mentiin jälleen eksoottisiin kohteisiin, kuten Vienanmerelle jossa vierailtiin Muurmanskissa, Arkangelissa sekä Solovetskin luostarisaarella. Kristina Regina oli ensimmäinen suomalainen alus sitten vuoden 1917, joka tuolla eristyneellä paikalla kävi. Vastaanotto oli ikimuistoinen. MENNÄÄN PITKÄLLE Varustamo tuli eräänlaiseen tienhaaraan jatkaako perinteisellä linjalla, vai tehdäänkö jotain muuta. M/s Kristina Regina lähti maaliskuussa 1999 kohti palmuja ja Espanjan Malagaa. Matkustajia ei aivan laiva täynnä ollut, mutta jostainhan se piti aloittaa. Matka meni hienosti, vaikka palmuja ei laivan kanssa samaan kuvaan silloin vielä saatukaan. Ensimmäinen käynti Välimerellä kuitenkin vakuutti varustamon väen siitä, että suunta oli oikea tehtiin suuria muutoksia telakalla. Keulaan tuli kuntosali sekä pesula ja alusta uusittiin muutenkin vastaamaan pidempien risteilyjen tarpeita. Vuodepaikkoja jäi nyt 245:lle matkustajalle. Risteilyjä ryhdyttiin Norjan ohella tekemään myös edemmäs. Suunnitelmana oli, että mentäisiin myös Punaisellemerelle, mutta muutti kaiken. Oli keksittävä jotain muuta ja niinpä mentiin Kanarian Saarille ja myöhemmin aina mustaan Länsi-Afrikkaan asti. Gambia, Senegal sekä Kap Verde tulivat tutuiksi. Punaisellemerelle päästiin vihdoin 2007 marraskuussa. Kohteina ovat Egypti sekä Jordania. Väliin mahtuukin sitten suomalaisittain merenkulun historiaa. Monet ihmettelivät pienen varustamon ja perheyhtiön suuria suunnitelmia. Aika kuitenkin näytti, että loppuunmyydyt lähdöt alkoivat pian olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Melkoinen suoritus sinänsä! Suomalainen laiva on kiinnostanut myös kansainvälisiä risteilyvieraita ja M/s Kristina Regina ollut monasti vuokrattuna ulkomaisille matkanjärjestäjille: ranskalaisille, norjalaisille, amerikkalaisille, saksalaisille sekä italialaisille! Vuoden 2008 lopussa on tämä valkeakylkinen kaunotar oli vieraillut 39 maassa ja peräti 206 satamassa. Liikennealue on ollut mittava. Pohjoisimpana on alus vieraillut Grönlannissa ja Afrikka niin idässä kuin lännessäkin ovat eteläisimpiä kohteita. Mukaan mahtuu Välimeri kaikkine alueineen sekä Mustameri, jossa on käyty jo monessa kohteessa. Laiva on myös nähty Skotlannissa sekä Irlannissa. Kristina Cruisesin laivat ovat risteilleet myös Euroopan joilla. Tonava, Seine, Douro sekä Rhein ovat tulleet tutuiksi ja etäisimmillään on menty peräti Kamputseaan ja Vietnamiin. Pyörähtämässä on käyty myös Mekongjoella! KRISTINA REGINASTA MUSEO-, HOTELLI - JA RAVINTOLALAIVA AURAJOKEEN M/s Kristina Reginalla on nyt takanaan kaiken kaikkiaan 21 vuoden risteilyrupeama. Alus on vienyt risteilyvieraita yhteensä 216 eri satamaan 40 eri maassa. Vuoden 2010 lokakuussa tulevat voimaan uudet turvamääräykset, joiden mukaan Kristina Reginasta löytyvä runsas puuosien määrä ei täytä enää uusia turvamääräyksiä. Tämän vuoksi laiva ei voi jatkaa enää risteilyliikenteessä, vaan sen on jätettävä maailman meret taakseen. Onnellisia voimme olla kuitenkin siitä, 12

13 Tärkeää jäsenasiaa että M/s Kristina Reginan kotisatama säilyy seilauksen päättymisestä huolimatta kotimaassa! Kristina Cruises myi laivan heinäkuun lopussa 2010 Oy S/S Borea Ab:lle. Alus luovutetaan uudelle omistajalleen syyskuun alussa ja aluksen uudeksi kotisatamaksi tulee Turun Aurajoki, jossa se aloittaa toimintansa museo-, hotelli- ja ravintolalaivana. Kristina Reginan uudeksi kotisatamaksi tulee Turun Aurajoki, jossa se aloittaa toimintansa museo-, hotelli- ja ravintolalaivana. UUSI LIPPULAIVA, M/S KRISTINA KATARINA Kristina Reginan seilauksen päätyttyä Kristina Cruises -varustamo jatkaa kansainvälistä risteilyliikennettä uudella seuraajalla, aiemmin Maltan lipun alla purjehtineella M/s The Iriksellä. Aluksen siirryttyä suomalaisomistukseen sen salkoon nostettiin Suomen lippu Laiva sai myös uuden nimen, M/s Kristina Katarina, joka jatkaa näin Kristina Cruises -varustamon uljasta perinnettä. Kristina Katarina on rakennettu vuonna 1982 Puolassa ja se on risteillyt esimerkiksi 1990-luvulla Konstantin Simonov -nimisenä Helsink Pietari reitillä, joten esimerkiksi Itämeren vesireitit ovat sille entuudestaan tuttuja. Kansainvälisen risteilyliikenteensä aluksen on tarkoitus aloittaa aivan syksyn alussa, kunhan Kotkassa ja Naantalissa tehdyt kunnostustyöt valmistuvat. merimies, olethan muistanut täyttää jäsenhakemuksen? Merimies-Unionin ja Merimies-Unionin Työttömyyskassan jäseneksi tulee liittyä kirjallisesti! Muista allekirjoittaa Suomen Merimies- Unionin ja Työttömyyskassan jäsenhakemus heti työsuhteen ensimmäisenä päivänä! Jäsenhakemuksen allekirjoituspäivällä ja sen Unioniin saapumispäivällä on merkitystä siihen, mistä alkaen alat kerryttää työttömyysturvan edellyttämää jäsenyys- ja työssäoloehtoa. Mistä jäsenhakemuksen voi saada? merimies-unioniin liittymistapoja: 1. Voit pyytää Merimies-Unionin jäsenhakemuksen palkkapurserilta/luottamusmieheltä. Täytä ja allekirjoita hakemus. (Luottamusmies auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä.) 2. Voit myös täyttää sähköisen jäsenhakemuksen Merimies-Unionin kotisivuilla: > jäsenyys > liity jäseneksi > liittymislomake. Tämän jälkeen sinulle postitetaan kotiin liittymislomake, joka sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa. 3 Voit myös tilata jäsenhakemuksen suoraan merimies-unionin jäsenrekisteristä: suomen merimies-unioni / jäsenrekisteri Tiina Kytölä John stenbergin ranta Helsinki p. (09) Vain allekirjoittamalla jäsenhakemuksen varmistat jäsenyytesi.

14 maailman meriltä merityösopimuksen ratifiointi etenee HyVin Maailman merenkävijöille tärkeän merityösopimuksen ratifiointi on edennyt alkuperäisten odotusten mukaisesti. Keväällä Espanjasta tuli ensimmäinen EU-maa, joka ratifioi vuonna 2006 Kansainvälisessä työjärjestössä ilossa kypsyneen sopimuksen. Ennen Espanjaa sopimuksen ratifioivat Norja, Balkanin nouseva merenkulkumaa Bosnia ja Hertsegovina sekä suuret mukavuuslippurekisterimaat Bahama, Liberia, Marshallinsaaret ja Panama. Sopimuksen voimaantulo vaatii, että ratifioineiden maiden bruttotonnisto ylittää kolmanneksen maailman tonnistosta ja 30 maata on ratifioinut sopimuksen. Ensimmäinen vaatimus on jo täytetty, sillä ratifioineiden maiden tonnistot yltävät 45 prosenttiin maailman bruttotonnistosta. Toisen vaatimuksen uskotaan täyttyvän ensi vuoden alkupuolella muiden EU-maiden seuratessa lähikuukausina Espanjan esimerkkiä. Merityösopimuksella päivitetään 80 vuoden aikana luodut merimiesten kansainväliset työehtonormit. Ne koskevat työ- ja lepoaikoja, vähimmäisikää, terveydenhoitoa ja kymmeniä muita asiaryhmiä. Uutta sopimusta tullaan soveltamaan paitsi kansi- ja konetyöntekijöihin myös keittiö- ja tarjoiluhenkilökuntaan sekä useaan muuhun merenkulun ammattiryhmään. Sopimuksen toteutumisen valvonnassa avainasemassa ovat ratifioineet maat. Ne saavat oikeuden tarkastaa satamiinsa tulevat alukset riippumatta siitä, minkä maan lipun alla laivat operoivat. Ellei alus läpäise tarkastusta, ratifioineella maalla on oikeus estää sen lähtö merelle. saksan LiiTTO VarOiTTaa KaUppa-aLUsTen aseistamisesta Saksassa ammattiliitto Ver.di on huolissaan Saksan varustamoyhdistyksen VDr:n kiinnostuksesta kauppa-alusten aseistamiseen merirosvojen hyökkäysten torjumiseksi. Liitto vaatii tällaisen kilpavarustelun välitöntä lopettamista. Kauppalaivaston aseistaminen johtaisi täydellä voimalla katastrofiin, Ver.din johdon jäsen erhard Ott varoitti kesällä. Jos Adenin lahdella ja Somalian rannikon tuntumassa liikkuville saksalaisille laivoille sijoitettaisiin aseistautuneita joukkoja, se laukaisisi liikkeelle arvaamattoman väkivallan kierteen. Kauppa-alukset eivät ole sotalaivoja. Yksityisten taistelujoukkojen sijoittaminen aluksille johtaisi kauppalaivaliikenteen hallitsemattomaan militarisointiin. Ott mainitsi varoittavana esimerkkinä Blackwater-yhtiön, jonka turvallisuuspalvelujen ostaminen on aiheuttanut Yhdysvalloille Irakissa vakavia poliittisia ja muita ongelmia. Ott korosti, että YK:n mandaatilla toimiva EU:n operaatio Atalanta suojaa aluksia, joiden on kuljettava merirosvovyöhykkeen poikki. Hänen mielestään saksalaiset varustamot eivät ole kylliksi käyttäneet hyväksi operaatio Atalantan tarjoamaan suojaa. Ammattiliitto Ver.di on yli kahden miljoonan jäsenen monialaliitto. Sen jäsenet työskentelevät yksityisillä palvelualoilla, julkisella sektorilla sekä eräillä teollisuuden ja liikenteen aloilla, kuten merenkulun tehtävissä. SAK:n hallitus: isille uusi joustavampi ja pidempi vapaa sak:n hallitus esittää nykyisen kolmen viikon isyysvapaan ja isäkuukauden korvaamista uudella joustavammalla sekä pidemmällä isyysvapaalla. uusi isyysvapaa voisi olla kestoltaan 10 viikkoa ja perhe saisi käyttää sen haluamanaan ajankohtana lapsen toisen ikävuoden loppuun mennessä. nykyinen isyysvapaan ja isäkuukauden muodostama kokonaisuus on perheille hankala ja epäoikeudenmukainen. isäkuukauden käyttöön ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia pätkätyöntekijäperheissä tai niissä perheissä, joissa molemmilla vanhemmilla ei ole työpaikkaa. joustava isyysvapaa, jonka voisi pitää myös yhtäaikaisesti äitiys- tai vanhempainvapaan kanssa, olisi mahdollisimman monen isän hyödynnettävissä ja toisi isien vanhemmuuden paremmin näkyviin työelämässä. ruotsissa punavihreät syyttävät HaLLiTUsTa ULOsLipUTUKsesTa Ruotsalaisalusten ulosliputus jatkuu, mutta hallitus pysyy passiivisena. Näin arvostelevat yhteisessä kirjoituksessaan Göteborgs- Postenissa Ruotsin vasemmistopuolueiden ja vihreiden liikennepolitiikan vetäjät sekä ammattiliitto seko sjöfolkin puheenjohtaja Kenny reinhold. Kirjoittajat muistuttavat, että viime vuonna Ruotsista ulosliputettiin 30 alusta ja että kielteinen kehitys on jatkunut tänä vuonna. He arvelevat, että hallituksen kielteinen asenne tonnistoveroon on lisännyt ulosliputusta. Kirjoituksessa luvataan, että punavihreät toteuttavat tonnistoverouudistuksen, jos koalitio voittaa syyskuun lopun parlamenttivaalit. VANHEMPAINVAKUUTUS TASAISI KULUJA sak:n hallitus esittää myös työnantajien rahoittaman vanhempainvakuutuksen käyttöönottoa. vakuutuksen kautta voitaisiin tasata niitä suoria kustannuksia, jotka vielä jäävät vapaalle jäävän vanhemman työnantajan maksettaviksi. näin voitaisiin tasata nais- ja miesvaltaisten työpaikkojen työnantajille koituvia kuluja ja lisätä työelämän tasa-arvoa. 14

15 2010 merenkulkijan vuosi äänestys parhaasta varustamosta, satamasta, merimiesklubista osana Kansainvälisen merenkulkujärjestön imon merenkulkijan vuosi tapahtumia järjestetään äänestys. Merimiespalvelulaitosten kattojärjestö icsw (The International Committee on Seafarers Welfare) toteuttaa äänestyksen, jossa merenkulkijat voivat valita parhaan varustamon/operaattorin, parhaan sataman ja parhaan merimiesklubin. LUOTTAMUSMIESTEN TÄydennysKUrssi , HELSINKI ÄÄNEsTys ICsW:N sivuilla: luotsausliikelaitos Finnpilot valtion osakeyhtiöksi talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 24. elokuuta 2010 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Luotsausliikelaitos finnpilotin yhtiöittämisestä alkaen. Ministerivaliokunta puolsi myös luotsaustaksoihin tasokorotusta vuoden 2011 alusta alkaen. esityksen mukaan luotsausliikelaitoksen liiketoiminnot siirrettäisiin sellaisenaan uudelle osakeyhtiölle, joka on valtion kokonaan omistama. osakeyhtiö muodostaisi konsernin, jonka tytäryhtiönä toimisi liikelaitoksen nykyinen meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoava tytäryhtiö ice advisors Oy (luotsausliikelaitoksen omistusosuus 60 %, arctia shipping Oy:n 40 %). LUE TIEDOTE KOKONAIsUUDEssAAN: > ViesTinTÄ > LiiKenne- ja ViesTinTÄminisTeriön TiedOTTeeT ahvenanmaan merimieskoulun opiskelijat merimies-unionin vieraina ahvenanmaan merimieskoulun (Ålands sjömansskola) ensimmäisen vuoden opiskelijoita piipahti tutustumiskäynnillä Merimies-unionin toimistossa Hakaniemessä elokuussa koulunsa aloittaneilla opiskelijoilla oli takanaan ensimmäinen viikko koulua, joten oli todella hienoa että he saapuivat unionin vieraaksi heti opintojensa alkuvaiheessa. ahvenanmaan merimieskoulu kouluttaa kansi- ja konemiehistöä, laivasähköasentajia, vahtikonemestareita ja vahtiperämiehiä. Koulussa on lisäksi oma linja laivan hotelli- ja ravintola-alalle opiskeleville. Merimies-unionissa vierailleet opiskelijat edustivat aluksen kaikkia osastoja aina koneesta kannelle ja talouspuoleen. vaikka merimiehen ura on monelle heistä vielä melko tuore asia, opiskelijoilla oli esittää runsaasti kysymyksiä esimerkiksi ammattiliiton toimintaan, työehtosopimuksiin, palkkatasoihin ja työttömyyskassaan liittyen. Luottamusmiesten täydennyskurssilla käsitellään liiton ajankohtaisten asioiden lisäksi eu:n uutta sosiaaliturvaasetusta. Kurssilla vierailee myös suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Olof widén. Luennot pidetään Kuljetusliittojen Hakaniemisalissa, majoitus on Hakaniemen Hotelli Cumuluksessa. Ilmoittautumiset mennessä: Liittosihteeri Kenneth bondas p. (09) Tilaa kurssilomake bondasilta tai tulosta Unionin kotisivulta: > koulutus > luottamusmieskoulutus Huom! Kun olet täyttänyt lomakkeen osaltasi, anna se sen jälkeentyönantajan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Palauta huolellisesti täytetty lomake Unioniin vasta sen jälkeen. OpisKeLijOiden ja ammattiliiton VÄLinen avoin KesKUsTeLU ja yhteistyö On aina TerVeTULLUTTa, joten merimies-unioniin OTeTaan mielellään VieraaKsi myös LisÄÄ OpisKeLijOiTa! vanhat skönärit muistelee LÄHETÄ OMIA JUTTUJAsI, KUVIAsI TAI MUIsTELMIAsI MERIMIEs-UNIONIN KOTIsIVUILLE: > ViesTinTÄ > VanHaT skönärit muistelee Kurssilomakkeen postitusosoite: Kenneth bondas Suomen Merimies-Unioni John Stenbergin ranta HELSINKI

16 Ensimmäinen matkatarkastaja O. V. Civill Pispalasta kesäkuussa 1921 Turva perustettiin Olympian talossa 1910 Turvan konttori vuonna 1940 Palokuva vuodelta 1932 Sata vuotta keskinäistä vakuutusturvaa Ensimmäinen asiamieskokous v Turvan Hämeenkatu 25 toimisto on toiminut vuodesta 1940 samalla paikalla Tietojenkäsittely on kehittynyt suuresti vuosien varrella Hämeen Työväen Keskinäinen paloapuyhdistys perustettiin vuonna 1910 Tampereella. Vuonna 1914 nimi muutettiin muotoon Suomen Työväen Keskinäinen Paloapuyhdistys Turva. Alku ei ollut helppo. Vuoden 1910 vuosikertomus kertoo: Rahavarat ovat toistaiseksi antaneet johtokunnalle sangen vähän huolta siitä syystä, kun niitä ei ole, päinvastoin on yhdistyksellä velkaa perustamiskustannuksista. Nyt sata vuotta myöhemmin v Turvan vakuutusmaksutulo ylittää 75 miljoonaa euroa ja yhtiön vakavaraisuus on vahva. Palovahinkoja sattui Turvan alkutaipaleella runsaasti. Vuonna 1926 tulen valtaan joutui Äyräpään Pölläkkälän kylässä useita rakennuksia, joiden paloista Turva maksoi korvauksia 53 perheelle puolen miljoonan markan arvosta. Aikalaiskuvauksen mukaan työläisten mökkejä paloi kilometrikaupalla. Vuonna 2009 Turva maksoi korvauksia kaikkiaan 48,4 miljoonaa euroa. Vuonna 1940 Turva muutti ensimmäiseen omaan toimitaloonsa osoitteeseen Hämeenkatu 25, jossa edelleen sijaitsee yhtiön Tampereen keskustan palvelutoimisto. Turvan nykyinen pääkonttori Tampereen Järvensivuntiellä valmistui vuonna Turvan ensimmäinen sivukonttori perustettiin Helsinkiin vuonna Vuonna 2010 Turva palvelee 23 palvelutoimistossa ja 31 palvelupisteessä eri puolilla Suomea. Ammattiyhdistysliikkeen ja Turvan yhteistyöllä on satavuotinen historia. Perustettiinhan Turva ammattiyhdistyksen talossa, luottamusmiesten toimesta, vakuuttamaan ennen kaikkea työväenyhdistysten omaisuutta. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen. Turvassa on ammattiliittojen kollektiivivakuutusten kautta vakuutettuna jopa palkansaajaa. Lukuisat ammattiliitot sekä ammatillinen keskusjärjestö SAK ovat myös Turvan omistajia. Ulkotyöväenyhdistyksen talo on edelleen olemassa, se on jo pitkään tunnettu nimellä Olympian talo. Olemassa on myös Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva. Turvan tarina jatkuu. Kiitos asiakkaillemme yhteisistä vuosista.

17 Ledare: stränga svavelgränser skulle få de inhemska fraktkostnaderna att skjuta i höjden de inhemska fartygens fraktkostnader kan komma att stiga med hela procent om internationella sjöfartsorganisationen imo:s planer på att skärpa gränserna för svavelutsläpp från fartygsbränsle i östersjön skulle träda i kraft. de nya svavelhaltsbestämmelserna skulle allvarligt påverka industrins konkurrenskraft och logistikkostnader i finland. svavelhaltsgränsen för bränslen som används av fartyg i östersjön är 1,5 procent, vilket är betydligt strängare än den nuvarande gränsen på 4,5 procent i syd-, Central- och östeuropa. det är värt att notera att ryssland inte heller har skrivit på imo:s Marpol-konvention, vilket innebär att de hela tiden kör i östersjön med högre utsläppsgränser och lägre bränslekostnader. Konkurrensläget för sjöfarten i östersjön har snedvridits till rysslands fördel och det är den inhemska sjöfarten som får stå för den höga notan. risken är att snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden i östersjön Konkurrensläget för sjöfarten i Östersjön har snedvridits till Rysslands fördel och det är den inhemska sjöfarten som får stå för den höga notan. kommer att öka ytterligare de närmaste åren om imo:s nya bestämmelser om svavelhalten i bränsle inkluderas i eu:s svaveldirektiv. enligt förslaget ska svavelhaltgränsen sänkas till 0,1 procent i östersjön, engelska kanalen och nordsjön år tidtabellen är mycket snäv och kan resultera i en oöverkomlig nota för de inhemska rederierna om den hålls. enligt rederierna i finland rf är tillgången på fartygsbränsle med låg svavelhalt osäker och kräver stora extrainvesteringar. föreningen bedömer att priset på fartygsbränsle skulle stiga med hela procent och priserna på havsfrakt med ca procent i samband med övergången till bränsle med låg svavelhalt. den finländska sjöfarten är allvarligt hotad om den föreslagna tidtabellen för skärpning av svavelutsläppsgränser inte går att rubba. ökade fraktkostnader skulle styra över havstransporterna till lastbilar istället, trots att studier visat att havstransporter är den transportform som har minst påverkan på miljön. en ökning av antalet fartyg under bekvämlighetsflagg och därigenom ökad otrygghet och risk för miljöolyckor inom våra havstransporter utgör ytterligare en hotfaktor. ändringen av eu:s svaveldirekt behandlas för närvarande av eu-kommissionen. det bästa vore om man gjorde en övergripande bedömning av framtiden för den europeiska sjöfarten och sjöfarten på östersjöområdet med en långsiktig plan. det är inte rätt att den rådande snedvridningen av konkurrensen på östersjöområdet gynnas på bekostnad av de som redan idag följer de stränga utsläppsgränserna. på bilden itf:s sjöfartssektionens nya ordförande David Heindel. INNEHÅLL: 18 Kampen fortsätter! 20 ITF:s unga arbetstagare 23 Viktig medlemsfråga 24 Rederihistoria: Kristina Cruises 28 Ålands Sjömansskola besökte Unionen 29 Kompletteringskurs för förtroendeman 17

18 KAMPEN FORTSÄTTER! starka FörbUnd, HåLLbara TranspOrTer krävde internationella transportarbetarefederationens (International Transport Workers Federation, dvs. ITF) 42:a kongress, som denna gång hölls i Mexico City

19 itf mexico itf:s KOngress i mexico CiTy TEXT OCH BILDER: saana Lamminsivu fungerar som takorganisation för 770 fack- ITF förbund inom transportbranschen från 155 länder. Via sina medlemsförbund representerar ITF ungefär arbetstagare inom transportbranschen, som exempelvis arbetar inom gummihjulstrafiken, järnvägen, flygtrafiken och sjöfarten. DE NÄRMASTE PRObLEMEN INOM TRANSPORTbRANSCHEN DIREKT FRÅN MExICO ITF:s kongress som hålls vart fjärde år är takorganisationens högsta beslutande organ. Kongressen som hölls i Sydamerika slog nytt rekord i deltagarantal, 1376 representanter från 368 olika transportförbund. Deltagarna representerade sammanlagt 112 olika länder. Rekordantalet deltagare under kongressen visar tydligt att transportarbetarna är tvungna att hantera svåra utmaningar på sina arbetsplatser: det är absolut nödvändigt att få till stånd förbättringar. De närmaste arbetslivsproblemen som ITF:s kongressdeltagare fick ta del av kom direkt från Mexico, vilket var orsaken till att man från början beslöt att hålla denna kongress i Sydamerika, upplyste David Cockroft, ITF:s generalsekreterare. I och med oljeolyckan i Mexikanska golfen fick den breda allmänheten kännedom om problemen på oljeplattformarna, allt från bristerna i arbetssäkerheten till kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. ITF:s delegation träffade representanter för ministerierna i Mexico City och diskuterade de olägenheter som offshore- och gasarbetare tvingas utstå. Delegationen krävde omedelbara förbättringar i fråga om arbetarnas ställning. från finlands sjömans-union deltog styrelsemedlemmarna markku Knuutinen och tarja rännäli, ordförande simo Zitting, förbundssekreterare Kenneth Bondas ja itf-koordinator simo Nurmi i kongressen i Mexico. itf:s kongress har som uppgift att dra upp riktlinjer för organisationens och medlemsförbundens verksamhet under de kommande åren. under den två dagar långa generalförsamlingen gick deltagarna igenom centralorganisationens stadgeenliga ärenden och fick höra otaliga anföranden från olika stater. dessutom behandlade kongressedeltagarna nästan 50 motioner från medlemsförbunden. exempel på motioner: transportsäkerhet motioner som behandlats av Kongressen inklusive innehåll Finns på adressen: yrkesutbildning och yrkeskvalifikation olika motioner angående kollektivavtal itf:s regionorganisationer hamnar för bekvämlighetsflaggade fartyg och global terminalstrategi sjöröveri och dess inverkan på sjömännen >> meeting documents >> motions and amendments TO THe COnsTiTUTiOn från finlands sjömans-union styrelsemedlem markku Knuutinen, förbundssekreterare Kenneth Bondas, styrelsemedlem tarja rännäli och ordförande simo Zitting i kongressen i Mexico. Rekordantal deltagare vid ITF:s kongress i Mexico 19

20 itf grundades i LOndOn KOngressen i mexico CiTy Var OrganisaTiOnens 42:a KOngress, som med sina 1376 deltagare slog nytt rekord i deltagarantal. deltagarna representerade 368 TranspOrTFörbUnd Från sammanlagt 112 LÄnder! itf:s KOnFerens För Unga arbetstagare utöver generalförsamlingen utgjorde även underkonferenser en viktig del av kongressen i Mexico City. tisdagen den 4 augusti hölls den första itf-konferensen någonsin för unga arbetstagare i Mexico City. initiativet om program för itf:s unga arbetstagare togs för fyra år sedan i samband med föregående itf-kongress i dubran av det mongoliska fackförbundet mtcpwu (Mongolian Transport, Communications and Petroleum Workers Union). tion till kongressen med en framförd önskan om att itf:s unga arbetstagare ska få ställningen av en officiell/erkänd avdelning inom centralorganisationen. ledningsgruppen för itf:s unga arbetstagare består av 22 personer. europa har sammanlagt sex platser i ledningsgruppen. maria mälkki, förbundssekreterare för lokmannaförbundet, valdes in som gruppmedlem från finland. i programmet för itf:s unga arbetstagare eftersträvar man att öka aktiviteten i fackförbundsverksamheten bland medlemmar under 35 år. Man hoppas att organisationen ska göra upp en egen strategi för att aktivera unga arbetstagare i den internationella fackföreningsverksamheten under den kommande fyraårsperioden. programmet försöker även på egen hand att öka antalet unga aktiva arbetstagare inom itf. ungdomskonferensen lämnande en moläs mer om de ärenden som behandlades under itf:s ungdomskonferens: > itf:n KOngressi - meksiko CiTy 2010 > itf youth COngress 2010 egna sidor För itf:s unga arbetstagare Finns på adressen: itf:s unga, under 35 åriga i itf:s ungdomskonferensen. 20

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Nº4/ 2010 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Suomen Merimies-Unioni toivottaa kaikille jäsenilleen STOP

Lisätiedot

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4 Nº4/ 2011 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF vintage-stämning på vattenbussen s. 22 s. 4 merimiehet villissälännessä SAK:n edustajakokous M/S BORE

Lisätiedot

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Suomen lipun alle: Kivihiiltä ja kuivarahtia Suomeen!

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Suomen lipun alle: Kivihiiltä ja kuivarahtia Suomeen! Nº8/ 2011 joulukuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF M/s Alppila Suomen lipun alle: Kivihiiltä ja kuivarahtia Suomeen! Energiakuljetukset ovat merkittävä

Lisätiedot

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä

höyrylaivojen myötä Merimies-Unionin toiminta käynnistyi Nº7/2008 FÖRTROENDEMANNA- UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä Nº7/2008 MARRASKUU SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Merimies-Unionin toiminta käynnistyi höyrylaivojen myötä UNIONI MUKANA Suurliittoselvityksessä TYÖNANTAJAT: Jäänmurronpalvelut

Lisätiedot

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº8/ 2009 j o u lu KU U s. 44 M/S SILJA Europalla HAVETS

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Nº8/ 2009 j o u lu KU U s. 44 M/S SILJA Europalla HAVETS Nº8/ 2009 j o u lu KU U merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Jouluterveiset Julhälsningar s. 44 M/S SILJA Europalla HYTTISIIVOOJAN matkassa SJÖMAN årets arbetare

Lisätiedot

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF JUHLAHUMUA ammattiosastoissa nu på nätet

merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF JUHLAHUMUA ammattiosastoissa nu på nätet Nº8/ 2010 joulukuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF JUHLAHUMUA ammattiosastoissa TYÖTTÖMYYSKASSAT yhdistyvät 1.1.2011 BEFRIELSE AV avdelningsförtroendeman

Lisätiedot

merimies3 2008 Yövuorossa kaveria ei jätetä Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf

merimies3 2008 Yövuorossa kaveria ei jätetä Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf merimies3 2008 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Finlands Sjömans-Union FS-U rf Yövuorossa kaveria ei jätetä merimies 3/2008 TÄSSÄ NUMEROSSA I DET HÄR NUMRET Edustajakokousvaalien tulokset...s.4 Yövuorossa

Lisätiedot

merimies8 2006 Merimies-Unioni vuotta Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s.

merimies8 2006 Merimies-Unioni vuotta Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies8 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. 5 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Merimies-Unioni

Lisätiedot

merimies1 2006 Päivä kerrallaan En dag i taget Silja Serenaden tunnelmia s. 4 Stämningarna på Silja Serenade s. 14 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry

merimies1 2006 Päivä kerrallaan En dag i taget Silja Serenaden tunnelmia s. 4 Stämningarna på Silja Serenade s. 14 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies1 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Päivä kerrallaan En dag i taget Silja Serenaden tunnelmia s. 4 Stämningarna på Silja Serenade s. 14 PÄÄKIRJOTUS 25.1.2006T Mitä

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

merimies3 2006 uusjako Itämerellä Omfördelning av på Östersjön Matkustaja-alusliikenteen s. 17 s. 2 Mökkien kesävaraukset

merimies3 2006 uusjako Itämerellä Omfördelning av på Östersjön Matkustaja-alusliikenteen s. 17 s. 2 Mökkien kesävaraukset Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies3 2006 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Omfördelning av passagerartrafiken på Östersjön s. 17 Matkustaja-alusliikenteen uusjako Itämerellä s. 2 Mökkien kesävaraukset

Lisätiedot

merimies2 2007 lastattu Uusi Linda on ja liikenteessä Nya Linda s. 12-13 s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s.

merimies2 2007 lastattu Uusi Linda on ja liikenteessä Nya Linda s. 12-13 s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s. Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies2 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Uusi Linda on lastattu ja liikenteessä s. 12-13 Nya Linda s. 36 Mökkien kesävaraukset s. 16-17 Stugbokningar för sommaren s.

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjömansidrottare av alla slag på Amorella. M/t Mastera i Sköldvik. PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjömansidrottare av alla slag på Amorella. M/t Mastera i Sköldvik. PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2012 Sjömansidrottare av alla slag på Amorella M/t Mastera i Sköldvik PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen M/s Pasilan painolastivedet

Lisätiedot

merimies1 2007 Merityö kiinnostaa nuoria naisia s. 6-7 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32

merimies1 2007 Merityö kiinnostaa nuoria naisia s. 6-7 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Suomen Merimies-Unioni SM-U ry merimies1 2007 Finlands Sjömans-Union FS-U rf Luottamusmies huolissaan: Mikä on Siljan linja henkilöstöönsä? s. 5 Igen samarbetsförhandlingar på Birka s. 32 Merityö kiinnostaa

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 14 ANU PIETILÄINEN: Laivan nimi ei ole läpihuutojuttu s. 5 7 ANU PIETILÄINEN: Båtens namn är ingen rutinsak s. 8 9 Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse

Lisätiedot

RAJAVIESTI. Tehtäviä ja tehtävää riittää. Rajaturvallisuusunioni ry 1/2013. Gränssäkerhetsunionen rf PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SISÄMINISTERIN HAASTATTELU

RAJAVIESTI. Tehtäviä ja tehtävää riittää. Rajaturvallisuusunioni ry 1/2013. Gränssäkerhetsunionen rf PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SISÄMINISTERIN HAASTATTELU Rajaturvallisuusunioni ry 1/2013 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tehtäviä ja tehtävää riittää SISÄMINISTERIN HAASTATTELU RVL:N PÄÄLLIKÖN HAASTATTELU KUUSI TEHTÄVÄÄ ESITTELYSSÄ

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 2 2014 Marianne Virrankivi kannustaa keskustelemaan 10 Nordea tehostaa Älä lannistu 4 Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 2 2014 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Yhteistyötä,

Lisätiedot

NYT. Lomautukset lisääntyvät Selvyyttä aliurakointiin Junnilan haasteet hallituksessa. vasama 1/2009 Tammikuu 1 2009

NYT. Lomautukset lisääntyvät Selvyyttä aliurakointiin Junnilan haasteet hallituksessa. vasama 1/2009 Tammikuu 1 2009 vasama 1/2009 Tammikuu 1 2009 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Arvola asentaa laadukasta laajakaistaa 8-9 Lomautukset lisääntyvät Selvyyttä aliurakointiin Junnilan haasteet hallituksessa 3 4 6-7

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Meriauras nya fartyg Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors 4/2012 Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan Kai Korhonen

Lisätiedot

Merimieskirkko. Sjömanskyrkan Merimiehen ystävä vuodesta 1882 * Sjömansvännen från 1882

Merimieskirkko. Sjömanskyrkan Merimiehen ystävä vuodesta 1882 * Sjömansvännen från 1882 Merimieskirkko 2/2013 Sjömanskyrkan Merimiehen ystävä vuodesta 1882 * Sjömansvännen från 1882 Sisältää lisäsivut! Nostalgiträffarna s.29 Suomalaisena maailmalla s.10 Merikotkakanta elpyy s.6 Reinot Merimieskirkolta!

Lisätiedot

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar!

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! 59. vuosikerta 1/2012 Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! Kuukaudet vuodenvaihteen 2011-2012 molemmin puolin ovat niin sääolosuhteiden, liittomme toiminnan kuin liikkeellä olleiden

Lisätiedot

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Rajaturvallisuusunioni ry 2/2015 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RTU:N FRISBEEGOLFMESTARUUS RUUS SUORITUSARVIOINNIT JA KOORDINAATIO TYÖHYVINVOINTIKYSELYN PURKAMINEN TYÖYKSIKKÖTASOLLA Kestävää

Lisätiedot

s. 3 s. 7 Suuria haasteita Kaikille ei orkeita eläkkeitä eitä Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt

s. 3 s. 7 Suuria haasteita Kaikille ei orkeita eläkkeitä eitä Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 1/200 2004 Pois potkitun muutostur osturvaa s. 2 Mikään ei ole itsestään selvää s.2 Jyväsk äskylä odottaa paikallist allistoiminnan väk äkeä s.4 Yrity

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä?

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä? 2/2004 2 Uumunen 2/2004 T Pääkirjoitus änä vuonna olen joutunut miettimään ihmisiä lähellä minua. Isoäitini on sairastunut vakavasti, olen haudannut lähimmäisen ja työkaverin, menettänyt ystäväni ylitsepääsemättömien

Lisätiedot