Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat"

Transkriptio

1 1 (15) Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat päivitetty/rh TUOTANTOSOPIMUKSEN LIITE 3 Hoito osasto: akuutti terveyskeskussairaalan osastohoito Tuotteet Yleiset tavoitteet Perushoito (HPV III)= 54 HPV, josta Jämsän kiinteähintainen osuus 48, Kuhmoisten käytön arvio 6 Akuuttihoito (HPV II) 36, josta Jämsän kiinteä osuus 32, Kuhmoisten käytön arvio 4 Vaativa (HPV I) 5, josta Jämsän kiinteä osuus 3, Kuhmoisten käytön arvio 2 Hoitojaksojen lyhentäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa mm. aloittamalla kotiutuksen valmistelu riittävän varhain (potilaan kotiuttamisen hoitoketju). Sujuva toiminta osana sydämen vajaatoiminta ja infarktipotilaan hoito ja kuntoutusketjua LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia 1. Osasto toimii Hoitojaksot/hoitopäivät akuuttina vastaanottoosastona osana suhde. hoitoketjua MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Effica tilasto 4 kk, , 3.4. ja 31.8., viive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi v hoitojaksoa, Suhde hoitopäivät/hoitojaksot pienempi kuin 8332 hoitopäivää (os 4) (8,18) v. 29 sama sama 6,16 vrk 2. Sepelvaltimo potilaan kuntoutuksen ja sydäninsuffisienssin hoitoketjun toteutuminen * Hoitoketju on valmis ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä 1. vuosi Onko ketju valmis? Seuraavina vuosina ketjun omat mittarit 12 kk Tilaaja hyväksyy Hoitoketju käytössä , mittarit käytössä II toimintavuoden. Laadittu yhteistyössö Soten kanssa, päivitetään, käytössä sopimusajan. Hoitoketju käytössä. hoitoketjua arvioidaan toimintatapojen /käytänteiden tarkistaminen, Titan raportti: Kurkiaurahankeen mukaisesti, (Osaava asiakas tilaisuus toimintavuosi) 3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive 2 vko Säännöllisesti luotettava seuranta. Toteutetaan ) kaikkien yhdessä ammattiryhmien potilasturvallisuussu tekemänä unnitelman kanssa Raportti saatu, ilmoituksia usakottava määrä. Ei yhtään lääkäreiden tekemää ilmoitusta. 4. Alueellisesti sovitut eristyskäytännöt toteutuvat Potilaan siirto eristykseen tarvittaessa 1. Ohjeet olemassa 2.Haipro: aseptiikkaan liittyvät vaaratapahtumat /eristys väli 4 kk viive 2 vko Hygieniahoitaja, osastonhoitaja. Nyt ei seurata Eristykset toteutuvat ohjeen mukaan. 1. toimintavuonna eristykseen liittyviä vaaratapahtumia seurataan ja niihin reagoidaan. MRSA ja ESBL potilaat eristetään sama, Riitta Sinivuoren raportti

2 2 (15) 5. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari kartoitus toukokuussa 21 Vuosittainen mittaaminen, raportointi tilaajalle. raportoi tammikuussa 211 Toteutetaan keväällä 212 sama Sanottu toteutuneen, ei ole nähty tuloksia. 6. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uu den toteutuminen lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö Vakinaiset keskimäärin vähintään 3 päivää vuodessa. Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3, päivää/hlö ; 7. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai os 4 vuonna 21 riittämätön vastausmäärä vertailuun Sama PSHP:n kysely 213 Koko talon osalta jatkuva palaute. Yksikkökohtainen erittely ei nähtävissä. PSHP:n kysely ei koskenut vuodeosastoja Jos kriteerissä * merkki, sen toteutumatta jääminen vähentää yksinään vuosikorvauksen 95%:iin. Jos 5/6 toteutuu vuositasolla, niin maksetaan 1 % ko. yksikön kokonaishinnasta tai tuotehinnoista. Yhden kriteerin lisäys Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta aiempaan vaikutus todetaan vähintään 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan toteumaan? 95 %.

3 3 (15) Hoito osasto: kirurgian erikoisalan toimenpidepaketit ja hoitopäivät Tuotteet Perusleikkaukset toimenpidepaketteina = toimenpide + hoitopäivät. (n 7 tp) Hoitojaksot/hoitopäivät ilman toimenpidettä, tai akuuttileikkauksen jälkeen HPV I: tehostettua valvontaa vaativa potilas, traumapotilas. Jämsän kiinteä osuus 18 HPV, Kuhmoisten käyttöarvio 2. HPV II: Tutkimuspotilas, akuuttileikkausta seuraavat hoitopäivät, tehostettu kuntoutus 6 HPV, josta Jämsän kiinteä osuus 54 ja Kuhmoisten käyttöarvio 6 HPV III: Toipumisvaihe. Kevyt kuntoutus. Jatkohoitopaikan odotus. 12 HPV, josta Jämsän kiinteä osuus 115, Kuhmoisten käyttöarvio 5 Toiminnan yleiset tavoitteet Hoitotakuun toteutuminen Toiminnan suuntaaminen ortopediaan, tähystysleikkauksiin ja päiväkirurgiaan sekä elektiiviseen kirurgiaan. Keskimääräisen hoitoajan lyheneminen Tekonivelleikkausten määrän lisääminen 4 5 vuodessa. Toiminnan laajentaminen oman sairaanhoitopiirin ulkopuolisilla potilailla, ellei kapasiteetti täyty Jämsän ja SHP:n tilauksista. 3 leikkaussalin täysimääräinen käyttöaste. SHP:n tavoitteiden toteutuminen Toimiva hoito ja kuntoutusketju kuntoutusosasto 2:n ja vanhustenhuollon kanssa, ml./erityisesti tekonivelpotilaan hoitoketjun ja potilaan kotiuttamisen hoitoketjun toteutuminen LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Tekonivelpotilaan hoitoketju toteutuu* Fysioterapeutin ohjauksen saaneet/leikatut TN potilaat Effica mittari, tehdään uusi 12 kk tuottaja FT käynti ennen Pysyy ennallaan leikkausta: kaikki käyneet (SoTe) Mittarin luominen Efficaan, siihen asti tuottaja raportointi. Mittari on käytössä, kattavuus 95% sama toteutui 98 %, Tulotarkastukset lisääntyivät 7,7 % ed. vuodesta. Näitä käyntejä oli kaikista käynneistä 469. Tekonivelpotilaita leikattiin yhteensä 498, joista päivystyksiä oli 19.

4 4 (15) 2. Lonkkamurtumapotilaiden kotiuttamisen hoitoketju toteutuu Kotiutusryhmän toiminta. Kotiuttamistilanteen kartoittaminen ja dokumentointi (kotiutushoitaja). Fysuioterapeutin kotikäynnit. Effica mittari, tehdään uusi 12 kk Tilaaja Ei tilastoja. Lähenee 1% 1 % Mittarista sopiminen kotiutushoitajan kanssa, joulukuu 1. Jokaisesta JLT:n Poistetaan jos ei löydy leikkaamasta mittaria? lonkkamurtumapotil aasta tieto kotiutushoitajalle Mittari puuttuu. Effica viesti tulee osastolta kotiutushoitajalle. Toteutunut 3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive 2 vko Säännöllisesti totetunut luotettava suoranta. Sama ) kaikkien ammattiryhmien tekemänä Vaaratapahtumia on uskottava määrä. Lääkäreiden tekemiä ilmoituksia on 3 kpl. Toteutunut. 4. Haavainfektiot ennallaan tai vähenevät Haavainfektioseuranta Tiedot tikinpoistokysel ystä väli 4 kk viive 3 vko Hygieniahoitaja (nimetty) v. 29 haavainfektiotilastot < 2,5% Sama sama 3. 1,62 % 2. 1,48 % 1. 1,52 % Toteutunut 5. Tekonileleikkausten jälkeen tehtyjen uusintaleikkausten määrä on alle maan keskiarvon. Tekonivelleikkausten jälkeen 12 kk aikana tehdyt uusintaleikkaukset (kriteerit Perfectistä) 1 vuoden seuranta kalenterivuode n toiminnan jälkeen väli 12 kk, viive 12 kk v.29 BM/Perfecttilastot 29 Jämsä 1,6%, koko maa 2,1 3,1 (27) Alle Perfectistä lasketun maan keskiarvon. vaikuttaa korvauksiin taannehtivasti = % korvaus ao. vuoden kirurgisesta toiminnasta. Sama Jokilaaksossa tehdyt uusintaleikkaukset verrattuna leikattuihin tekoniveliin 2. tvuonna leikattu tekoniveliä 54 kpl, polvi 312 ja lonkka 192 kpl. uusintaleikk. yht. 28 kpl. = 5,6 % uusinnoista 24 lonkkia > 12,5 % Lonkan uusintaleikkauksista oli Jämsässä leikattu 2. tai 3. toimintavuonna 6 kpl. Uusintaleikkauksia 3,1 %. 6. Vaikuttavuusmittari 15D käytössä tekonivelpotilailla I toimintavuonna. Mittari käytössä ja arviointi sekä korjaavat toimet organisoitu Käyttöönottoraportti kk HUS: 15 D ennen leikkausta.768 ja 3 kk leikkauksen jälkeen.853 Käytössä lähtien tekonivelpotilaiden osalta, 1 potilaan otos keväällä 211. Toteutetaan v. 213 Ei uusita 3. vuonna Toteutunut. 7. Asiakas palautteen ja potilasvahinkotapausten käsittely säännöllisesti Määrä vähenee, korjaavat toimet organisoitu lähettää käsittelypöytäkirjat ohjausryhmälle väli 4 kk viive Potilasvakuutuskeskuksen tilastot (sovitaan tuottajan kanssa) Korvatut potilasvahingot tiedoksi ohjausryhmälle Taso pysyy vähintäänkin ennallaan 4 korvattavaa, käsitelty,

5 5 (15) 8. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari Kartoitus toukokuu 21 Säännöllinen mittaaminen, raportointi Tilaajalle. raportoi I/11 Toteutetaan v. 212 sama, ei ole nähty tulosta 9. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uus toteutuu lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakinaiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3,6 päivää/hlö; 1. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai. Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Sama PSHP:n kysely 213 Jos 1 /11 toteutuu vuositasolla, niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. * merkintä, kuten os 4. Yhden kriteerin vähennys aiempaan vaikutus toteumaan?

6 6 (15) Polikliinen erikoissairaanhoito Tuotteet: Käynnit ja soitot erikoisaloittain Polikliiniset toimenpidepaketit erikoisaloittain Toiminnan yleiset tavoitteet Toiminnan laajenta minen ja monipuolis taminen. Mahdolliset uudet erikoisalat: gynekologia, ihotaudit, fysiatria, silmätaudit. Erikoisalojen kokonaiskustannusten hallinta Jämsän ja Kuhmoisten osalta. SHP:n tavoitteiden toteuttaminen, erityisesti urologian, neurologian ja gastroenterologisen tähystystoiminnan osalta. KAIKKI POLIKLINIKAT (Hoitotakuun toteutuminen. Katso sopimuksen yleiset periaatteet.) LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 2. tvuosi 1. Erikoisalojen kustannusten hallinta Kustannukset kasvavat hitaammin kuin Keski Suomessa ja vertailupaikkakunnalla (Äänekoski) Keski Suomen aluetilasto 12 kk, 4 kk. Tilaaja v keskimääräinen taso erikoisaloittain Kasvu hitaampaa kuin Keski Suomessa ja Äänekoskella. I II toimintavuonna seurataan kaikkia JAS:n erikoisaloja yhteenlaskettuina, III vuodesta lähtien erikoisaloittain, keskimääräinen kasvu. Sama, vertailu keväällä 213 (vertailussa mukana keuhkotaudit, neurologia, kirurgia, lastentaudit, sisätaudit) Vertailupaikkakunnaksi myös Valkeakoski Tilastoa ei ole ollut mahdollista saada Raija Partasen mukaan. 2. Kontrollikäyntien määrä vähenee Ensikäynnit / uusintakäynnit. Koskee: sisätautien, kirurgian, neurologian ja keuhkosairauksien poliklinikkaa. Effican tilastot/lääkärikäynnit. 1 kk v.29 ensikäynnit/ uusintakäynnit vertailuarvo määritellään ennen toiminnan aloittamista (ei ole määritetty) Uusintakäyntien suhteellinen määrä vähenee. Ennen toiminnan aloittamista tarkennetaan, mitä käyntejä seuranta koskee. Ei ole tarkennettu Sama sama Ei ole tarkennettu 3. Integroidut toimintakäytännöt vahvistavat potilaan hoitoa perustasolla Todennetut uudet toimintatavat n raportointi. SHP:n ja tuottajan läheteseuranta. väli 4 kk Ohjausryhmä SoTen toiminta VAT:n toteutuminen: I toimintavuonna yhteinen potilastoimisto. ESHlähetteiden väheneminen. VAT:n toteutumiselle toimintavuosittain uudet mittarit. Kevään 212 aikana kehitetään tuotteistusta tukemaan VAT mallia yhteistyössä tilaajan kanssa Esh lähetteiden määrän Puuttuu kehitys kokonaisuudessaan tulisi olla vertailukuntiin nähden oikeansuuntainen.

7 7 (15) 4. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive Säännöllisesti luotettava seuranta. Sama ) kaikkien ammattiryhmien tekemänä Poliklinikalla vain 3 vaaratapahtumaa, ei lääkäreiden kirjaamia tapahtumia. Toteutunut 5. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari Kartoitus toukokuussa 21 Säännöllinen mittaaminen, raportointi Tilaajalle. raportioi I/11 Toteutetaan v. 212 sama, ei ole nähty tulosta 6. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uu den toteutuminen lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakituiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3,7 päivää/hlö; 7. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Toteutetaan v. 213 PSHP:n kysely 213 Jatkuva palaute, yksikkökohtaiset tulokset puuttuu, 16 palautetta Jos 6/7 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %.

8 8 (15) Ensiapupoliklinikka Tuotteet: Väestöpohjainen toiminnan kokonaishinta Jämsälle * Kuhmoisten lopullinen hinta määrittyy käyntien mukaan * Ulkokuntien laskutus käyntien mukaan * Mahdolliset muut sopimushinnat Toiminnan yleiset tavoitteet: Ensiavun käyntien osuus lääkärien vastaanottokäytteistä vähenee Keskimääräinen viipymäaika pysyy ennallaan tai laskee Tampereen yliopistosairaalaan ja Jyväskylän keskussairaalaan lähetettyjen potilaiden määrä vähenee Lääkärityöajasta suurimman osan tekevät laillisetut lääkärit LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Triage määrityksiä käyttäen pyritään päivystyspotilaita ohjaamaan lääkäreiden ja hoitajien päivävastaanotoille EA:n triage seur. Triage määritys on käytössä kattavasti väli 4 kk viive V.21 Triageseuranta Triage kattavassa käytössä: kaikista potilaista Triage merkintä Tavoite muuttuu 1. vuoden jälkeen Sama sama Toteutunut 2. Potilaiden odotusaika I A väli eli Ilmoittaumisajasta ensiavussa pysyy ennallaan vastaanoton alkamiseen tai alenee kulunut aika Effica määritys väli 4 kk viive mediaani 47,61 minuuttia / tulos Odotusajan mediaani enintään entinen Seuranta koskee kaikkia triageryhmiä. Sama sama (kaikki: 22,2 min) Ensiavun käyntien osuus perusterveydenhuollon lääkärien vastaanottokäynneistä ei merkittävästi nouse. Effica tilastot Käyntitilastot Väli 4 kk, viive v. 29; 27,9 % Ensiapukäyntien osuus I toimintavuoden jälkeen pysyy ennallaan tai vähenee. I toimintavuonna mitataan työparityöskentelyyn siirtymisen vaikutus lääkärikäynteihin. Sama sama; raportointitavan muutos Tulos 29,2 %, noussut 1 % 4. Asiakastyytyväisyys Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Sama PSHP:n kysely 213 Jatkuva palaute, yksikkökohtainen tulos puuttuu. THL kyselyn tulos vuosi 212?

9 9 (15) 5. Asiakaspalautteen ja potilasvahinkotapausten käsittely Korvattavien vahinkojen määrä pysyy alhaisena tai vähenee. Käsittely ja korjaavat toimet organisoitu lähettää käsittelypöytäkirjat ohjausryhmälle väli 4 kk viive 2 vko Potilasvakuutuskeskuksen tilastot (sovitaan tuottajan kanssa) 1. vuoden jälkeen tavoite voi muuttua Sama Taso pysyy vähintäänkin ennallaan korvattavia 2, käsitelty, 6. Lääkäreiden koulutustaso vastaa päivystysvalmiuden vaatimuksia* Päivystävistä lääkäreistä enintään 1 % (työajasta laskien) on kandidaatteja Työvuoro ja päivystyslistat, tuottajan ohjausryhmälle esittämä tilasto väli 4 kk viive Päivystävistä lääkäreistä enintään 1 % (työajasta laskien) on kandidaatteja Sama sama 9 12; 8,4%, 1 4; 3,7%, 5 8; 24,3%. Koko vuosi yhteensä 11,9% toteutui 2/3 7. Potilaiden tarpeeton siirtämistä shp:n erikoissairaanhoitoon pyritään välttämään NOVAn käyntien määrä EA:n vähenee. Jos yli 1 %, Bonus: seurantatilastot 1 kk ensiavun korvaus nousee 2 % = 12 % EA:n Jämsän käytön vuosihinnasta V. 29 tilasto saadaan toukokuussa 21. Nova käyntien määrä vähenee vuoden 29 tasosta Sama Novan/Acutan käyntien määrä pysyy ennallaan edelliseen vuoteen nähden, hiven nousua vuoteen Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen hoitoketjun toteutuminen jatkohoitoon ohjattujen määrä EA seuranta MTK:n ja Penen tilastot ensiavusta tulleista lähetteistä 1 kk Tilaaja Vuonna 29 EA:ssa tunnistettu 1 kpl (MTK) MTK:hon ja Peneen ensiavusta lähetetyt, toiminta palaute, Osallistuminen lähisuhdeväki valtatyöryhmän toimintaan sama Lähisuhdeväkivallan vuoksi ei jatkohoitoon ohjata. Lähisuhdeväkivaltatyöryh mässä on ensiavun edustaja. Toteutunut 9. Päihdepotilaan hoitoketjujen toteutuminen Ensiavusta hoitoon ohjatut A klinikan, Väli 12 kk viime tilaaja MTK:n ja PeNen 1 kk tilastot I toimintavuosi: Tavoitteet Hoitoonohjaus määritellään toteutuu ja vakiintuu toimintavuosittain. Sama sama 1. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Kuten ed. Haipro väli 4 kk viive Kuten ed. Sama sama Jos 8 / 9 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan vähinintään 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. Huom * merkintä: ellei kriteeri toteudu, on vuosikorvaus 95%.

10 1 (15) Yleislääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotot Tuotteet Väestöpohjainen toiminnan kokonaishinta Lääkäri hoitaja työparityöskentely Terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa Väestön terveydentilan seurantaan osallistuminen Toiminnan yleiset tavoitteet Hoitotakuun toteutuminen Käyntien määrä ikäryhmittäin pysyy suhteellisesti ennallaan Peittävyys pysyy ennallaan Hoitaja lääkäri työparityöskentely Yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden vastaanottotoiminnan integrointi Lääkäreiden pysyvyys Suurten kansantautien hoidon tehostuminen terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa Valtimotautien ehkäisy (Terveyskeskusten laatuverkoston käytäntöjen toteuttaminen) Väestön terveydentilan seurantaan osallistuminen LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Lääkäreiden pysyvyys Vähintään 9 kk vuodesta vastaanoton parityössä työskennelleiden lääkäreiden määrä on vähintään 8. Seurantaaika v Syy: parityöskentelyn aloittaminen. Lääkärin työpanos lasketaan kokonaiseksi, jos hänen työaikansa on yli 67%, eli vähintään 25 t/vko. n raportointi. Ohjausryhmä Vähintään 6 kk 8 kk Määrätavoitteen ajasta vastaanoton täyttymistä parityössä laskettaessa ei oteta työskennelleiden huomioon lääkäreiden määrä on äitiyslomia, vähintään 8 sairaslomia eikä sairaalapalveluvirkavapaata. Ks. Liite sama, erillinen lista nimistä

11 11 (15) 2. Terveyden edistäminen toteutuu kunnan ja sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaisesti ja väestön terveydentilan seurantaan liittyvät tiedot kerätään Kuntien/Maakunnallisten tavoitteiden toteutuminen n erillin en raportti Ohjausryhmä Maakunnallisen ohjelman tavoitteiden toteutuminen tuottajan osalta. osallistuu väestön terveyden seurantaan liittyvien tietojen keräämiseen Tilaajan kanssa sovittavalla tavalla. Tavoitteet vaihtuvat vuosittain Selvitetään sama mahdollisuudet parantaa interventiokäytäntöj ä esim. erilaisten terveysportaalien hyödyntämisellä (esim. hyvintointipolku.fi) käyttöön 3. Palvelujen peittävyys pysyy ennallaan (vaihtelu 2%) Effica tilastot SOTU haku Tilaaja v.29 peittävyys: Avohoito käyntiä, asukkaita ; peittävyys 66,24 % v 29 2 % Peittävyyskriteerit pidetään muuttumattomina. Sama sama Avosairananhoidon asiakkaat kpl ja kuntalaiset > peittävyys 64,27 %. Toteutunut 4. SoTen konsultaatiopalvelut toimivat viiveettä Webropol kysely Kysely kohyn väli 4 kk viive sairaanhoitajille / webropol Koulutus ja laatupäällikkö Kysely toukokuu 21 Kyselyssä saatavuus ja viive pysyvät ennallaan tai paranevat. Säännölliset käynnit tehostetussa palveluasumisessa. Palvelut testataan kyselyllä vuosittain. Tavoitteena pitää KOHYn konsultaatiopalvelut vähintään ennallaan. Poikkeamiin puututaan. Sama, lisäksi kaupunki kehittää omia käytäntöjään selkeyttämään organisaatiotaan ja toimintatapoja sama Kyselyn tulosten mukaan on saatavuus heikentynyt ja viive pidentynyt. Toteutunut 5. Mini intervention Maakunnallisen terveyden (alko, nikotiini, huumeet??) edistämisen ohjelman toteutuminen toteutuminen Miniintervention kirjaaminen Efficaan? (SHP:n projekti) I toimintavuosi: testataan Savuke:, ahtup mittarin käyttökelpoisuus. Sama sama, mittari ahtup Effica mittari käytössä,

12 12 (15) 6. Valtimotautien ehkäisyn seuranta Mittaustulokset pysyvät ennallaan tai paranevat. Terveyskeskust en laatuverkoston mittaus 1 kk tuottaja 21 syksy Mittauksen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan Tavoitteet toimintavuosittain, mittausten mukaan. Tulosten jälkeen Laatuverkoston mittauksia Canmedic mittausta ei asetetaan tavoitteet ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys sovitusti toteutettu. Astman hoitoketju päivitetty, monisairaan potilaan hoitoketju aloitettu. 7. Verenpainepotilaan hoito ja seuranta hoitoketjun toteutuminen Valtimotautien laatuverkosto Laatuverkon mittaukset Väli 12 kk. Viive 1 kk tuottaja 21 syksy Kuten ed. Kuten ed Tulosten jälkeen asetetaan tavoitteet Laatuverkoston mittauksia ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys 8. Muistipotilaan hoitoketjun toteutuminen Hoitoketjun kokonaishallinta organisoi Väli 12 kk, viive tilaaja, tuottaja Eri hoitotasoilla hoidossa/seurannassa olevat muistipotilaat pystytään poimimaan/ tilastoimaan. Pidemmän ajan tavoitteena hoidon toteutumisen seuranta, palvelutarpeen evaluointi. Avo Hilmon hyödyntäminen muistipotilaan hoitoketjussa sama Muistipoliklinikka on suljettu, hoitoketju toimii huonosti, 9. Masennuspotilaan hoitoketjun toteutuminen Hoitoketju n organisoima seuranta Väli 12 kk, viive tuottaja BDI mittarin käyttöönotto. Hoitoketjun käyttöä seurataan testien määrällä. Hoitopolku arvioidaan v. 212 aikana uudelleen yhdessä tilaajan ja tuottajan kanssa Kysely MTK:lle 3. toimintavuotena Toimintaa MTK:n kanssa kehitetty. Kysely tekemättä. Toteutunut 1. T2 diabetespotilaan hoitopolun toteutuminen Valtimotautien laatuverkosto Conmedicmittaus väli 12 kk, viive 1 kk tuottaja 21 syksy Mittauksen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan. Kuten ed. Tulosten jälkeen Laatuverkoston mittauksia Diabeetikoilla asetetaan tavoitteet ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys ensitietopäivä marraskuussa Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari kartoitus toukokuu 21 Säännöllinen kartoitus ja raportointi. Raportointi I/11 vuoden 212 aikana sama, ei nähty tulosta

13 13 (15) 12. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uuden toteutuminen / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakituiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana sama sama 3,6 päivää/hlö; 13. Asiakastyytyväisyyden mittaus kaksi kertaa vuodessa Pysyy ennallaan tai THL kysely + jatkuva palaute. II III/21. Jatkuvan palautteen tilastot/sote Pysyy ennallaan tai Jos 12/13 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin se ei vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. Toteutetaan v. 213 PSHP:n kysely 213, pshp:n tulokset eivät vielä tulleet (4. toimintavuosi)

14 14 (15) Välinehuolto, SoTen ostamat palvelut Kokonaissopimus: toimitusvarmuus Röntgen Tuotteet Toiminnan yleiset tavoitteet Röntgentutkimukset, tuotehinnat Kliinikoiden tyytyväisyys Natiivikuvausten määrä LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 2. tvuosi 1. Natiivikuvausten määrä alenee Effica tilastot Rtg toimintatilastot 1 vuosi, 1 kuukausi Tilaaja 29 Tutkimukset vähenevät suhteessa toimintaan Suhteutettava väkilukuun (Jämsä) Alenee suhteessa toimintaan (v. 29 tasosta) sama tilasto on, 1. vuosi 13412, 3. vuosi 12711, laskenut 2. Säderasitusta Effica tilastot aiheuttavien tutkimusten suhteellinen määrä alenee. Rtg toimintatilastot 1 vuosi, 1 kuukausi Tilaaja 29 Koskee lähinnä CTtutkimuksia. Suhteutetaan toimintaan. Ei koske UÄtutkimuksia. Uusi CT laite vuodeksi 212 sama 3. Röntgentoiminnan yleiset laatuvaatimukset täyttyvät Auditointi. Kliinikoiden tyytyväisyyttä mitataan. Röntgenin toteuttamat kyselyt. Uusintakuvaust en määrä. Auditointi 1 vuosi, 1 kuukausi aik. auditointi Hyvätasoinen kuvantaminen. Matala uusintakuvausten tarve. Sama sama uusintaeksponoinnit ka 5,1 % raportti liitteenä

15 15 (15) KOKO TOIMINTAA KOSKEVAT MITTARIT/yhteenveto Seuranta Tilaajan ja tuottajan välisessä katselmuskokouksessa Asiakastyytyväisyys, Stakes mittari Henkilöstötyytyväisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin seuranta (Webropol kyselynä) n laatujärjestelmän toteuttaminen Jämsän toimintayksiköissä Täydennyskoulutusvelvoitteiden toteutuminen, ammattitaidon kehittäminen Potilasturvallisuus ml. lääkehoidon turvallisuus Lääkelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti Jämsässä sovittujen hoitoketjujen toteuttamiseen osallistuminen: Tekonivelpotilaan hoitoketju Potilaan kotiuttaminen Turvallinen lääkehoito Muistipotilaan hoitoketju Nikotiiniriippuvuuden hoito T2 diabetespotilaan hoitoketju Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen Hemodialyysipotilaan hoitopolku Jämsässä Päihdepotilaan hoitoketju Päihdeongelmainen ja/ tai uupunut vanhempi

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäjänä Jorma Kilpeläinen 9.11.2010

Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäjänä Jorma Kilpeläinen 9.11.2010 Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäjänä Jorma Kilpeläinen 9.11.2010 HANKKEEN HISTORIAA, LIITTYMÄT KOKONAISKEHITTÄMISEEN, TAVOITTEET JA VIITEKEHYS ERIKOISSAIRAANHOIDON

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA. Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu

LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA. Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu 1 LEAN PROJEKTI SIILAISEN TK-SAIRAALASSA LEAN-koulutus toukokuussa 2014

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Keski-Suomen SOTE 2020 Peurunka II 15.4.2015 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp TERE-järjestelmä Taustaa ja perustietoa mikä ihmeen TERE? Hankkeen

Lisätiedot

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Terveyshyötymallin mukaisen toiminnan kehittäminen ja levittäminen PAINOPISTEALUE TAVOITE TOIMINTATAPA AIKATAULU VASTUUHENKILÖT/ TOIMIJAT Päätöksenteon tuki

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta 27.3.2014 Lapin keskussairaalan laajennushanke - mistä on kysymys? Lapin keskussairaalan auditorio Ounasrinteentie 22 Rovaniemi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Vantaa Maire Matsinen Hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet Riitta Pylvänen 29.9.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä varten on luotu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva, suunnitteilla olevat merkittävät muutokset ja yhteistyökysymykset maakunnassa Vesa Kataja Johtajaylilääkäri 26-04-2016 HOITOON PÄÄSY LÄHETTEET - ulkoiset Lähetteiden

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(5) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2012

Tammi-toukokuu 5/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/ Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI PERUSTASON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

ENNAKKOARVIOINTI PERUSTASON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT ENNAKKOARVIOINTI PERUSTASON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE LEIKKAUSTOIMINTA JATKUU ENNALLAAN LEIKKAUSTOIMINTA LOPETETAAN HEINOLASSA PERUSTASON

Lisätiedot