Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat"

Transkriptio

1 1 (15) Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat päivitetty/rh TUOTANTOSOPIMUKSEN LIITE 3 Hoito osasto: akuutti terveyskeskussairaalan osastohoito Tuotteet Yleiset tavoitteet Perushoito (HPV III)= 54 HPV, josta Jämsän kiinteähintainen osuus 48, Kuhmoisten käytön arvio 6 Akuuttihoito (HPV II) 36, josta Jämsän kiinteä osuus 32, Kuhmoisten käytön arvio 4 Vaativa (HPV I) 5, josta Jämsän kiinteä osuus 3, Kuhmoisten käytön arvio 2 Hoitojaksojen lyhentäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa mm. aloittamalla kotiutuksen valmistelu riittävän varhain (potilaan kotiuttamisen hoitoketju). Sujuva toiminta osana sydämen vajaatoiminta ja infarktipotilaan hoito ja kuntoutusketjua LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia 1. Osasto toimii Hoitojaksot/hoitopäivät akuuttina vastaanottoosastona osana suhde. hoitoketjua MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Effica tilasto 4 kk, , 3.4. ja 31.8., viive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi v hoitojaksoa, Suhde hoitopäivät/hoitojaksot pienempi kuin 8332 hoitopäivää (os 4) (8,18) v. 29 sama sama 6,16 vrk 2. Sepelvaltimo potilaan kuntoutuksen ja sydäninsuffisienssin hoitoketjun toteutuminen * Hoitoketju on valmis ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä 1. vuosi Onko ketju valmis? Seuraavina vuosina ketjun omat mittarit 12 kk Tilaaja hyväksyy Hoitoketju käytössä , mittarit käytössä II toimintavuoden. Laadittu yhteistyössö Soten kanssa, päivitetään, käytössä sopimusajan. Hoitoketju käytössä. hoitoketjua arvioidaan toimintatapojen /käytänteiden tarkistaminen, Titan raportti: Kurkiaurahankeen mukaisesti, (Osaava asiakas tilaisuus toimintavuosi) 3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive 2 vko Säännöllisesti luotettava seuranta. Toteutetaan ) kaikkien yhdessä ammattiryhmien potilasturvallisuussu tekemänä unnitelman kanssa Raportti saatu, ilmoituksia usakottava määrä. Ei yhtään lääkäreiden tekemää ilmoitusta. 4. Alueellisesti sovitut eristyskäytännöt toteutuvat Potilaan siirto eristykseen tarvittaessa 1. Ohjeet olemassa 2.Haipro: aseptiikkaan liittyvät vaaratapahtumat /eristys väli 4 kk viive 2 vko Hygieniahoitaja, osastonhoitaja. Nyt ei seurata Eristykset toteutuvat ohjeen mukaan. 1. toimintavuonna eristykseen liittyviä vaaratapahtumia seurataan ja niihin reagoidaan. MRSA ja ESBL potilaat eristetään sama, Riitta Sinivuoren raportti

2 2 (15) 5. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari kartoitus toukokuussa 21 Vuosittainen mittaaminen, raportointi tilaajalle. raportoi tammikuussa 211 Toteutetaan keväällä 212 sama Sanottu toteutuneen, ei ole nähty tuloksia. 6. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uu den toteutuminen lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö Vakinaiset keskimäärin vähintään 3 päivää vuodessa. Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3, päivää/hlö ; 7. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai os 4 vuonna 21 riittämätön vastausmäärä vertailuun Sama PSHP:n kysely 213 Koko talon osalta jatkuva palaute. Yksikkökohtainen erittely ei nähtävissä. PSHP:n kysely ei koskenut vuodeosastoja Jos kriteerissä * merkki, sen toteutumatta jääminen vähentää yksinään vuosikorvauksen 95%:iin. Jos 5/6 toteutuu vuositasolla, niin maksetaan 1 % ko. yksikön kokonaishinnasta tai tuotehinnoista. Yhden kriteerin lisäys Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta aiempaan vaikutus todetaan vähintään 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan toteumaan? 95 %.

3 3 (15) Hoito osasto: kirurgian erikoisalan toimenpidepaketit ja hoitopäivät Tuotteet Perusleikkaukset toimenpidepaketteina = toimenpide + hoitopäivät. (n 7 tp) Hoitojaksot/hoitopäivät ilman toimenpidettä, tai akuuttileikkauksen jälkeen HPV I: tehostettua valvontaa vaativa potilas, traumapotilas. Jämsän kiinteä osuus 18 HPV, Kuhmoisten käyttöarvio 2. HPV II: Tutkimuspotilas, akuuttileikkausta seuraavat hoitopäivät, tehostettu kuntoutus 6 HPV, josta Jämsän kiinteä osuus 54 ja Kuhmoisten käyttöarvio 6 HPV III: Toipumisvaihe. Kevyt kuntoutus. Jatkohoitopaikan odotus. 12 HPV, josta Jämsän kiinteä osuus 115, Kuhmoisten käyttöarvio 5 Toiminnan yleiset tavoitteet Hoitotakuun toteutuminen Toiminnan suuntaaminen ortopediaan, tähystysleikkauksiin ja päiväkirurgiaan sekä elektiiviseen kirurgiaan. Keskimääräisen hoitoajan lyheneminen Tekonivelleikkausten määrän lisääminen 4 5 vuodessa. Toiminnan laajentaminen oman sairaanhoitopiirin ulkopuolisilla potilailla, ellei kapasiteetti täyty Jämsän ja SHP:n tilauksista. 3 leikkaussalin täysimääräinen käyttöaste. SHP:n tavoitteiden toteutuminen Toimiva hoito ja kuntoutusketju kuntoutusosasto 2:n ja vanhustenhuollon kanssa, ml./erityisesti tekonivelpotilaan hoitoketjun ja potilaan kotiuttamisen hoitoketjun toteutuminen LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Tekonivelpotilaan hoitoketju toteutuu* Fysioterapeutin ohjauksen saaneet/leikatut TN potilaat Effica mittari, tehdään uusi 12 kk tuottaja FT käynti ennen Pysyy ennallaan leikkausta: kaikki käyneet (SoTe) Mittarin luominen Efficaan, siihen asti tuottaja raportointi. Mittari on käytössä, kattavuus 95% sama toteutui 98 %, Tulotarkastukset lisääntyivät 7,7 % ed. vuodesta. Näitä käyntejä oli kaikista käynneistä 469. Tekonivelpotilaita leikattiin yhteensä 498, joista päivystyksiä oli 19.

4 4 (15) 2. Lonkkamurtumapotilaiden kotiuttamisen hoitoketju toteutuu Kotiutusryhmän toiminta. Kotiuttamistilanteen kartoittaminen ja dokumentointi (kotiutushoitaja). Fysuioterapeutin kotikäynnit. Effica mittari, tehdään uusi 12 kk Tilaaja Ei tilastoja. Lähenee 1% 1 % Mittarista sopiminen kotiutushoitajan kanssa, joulukuu 1. Jokaisesta JLT:n Poistetaan jos ei löydy leikkaamasta mittaria? lonkkamurtumapotil aasta tieto kotiutushoitajalle Mittari puuttuu. Effica viesti tulee osastolta kotiutushoitajalle. Toteutunut 3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive 2 vko Säännöllisesti totetunut luotettava suoranta. Sama ) kaikkien ammattiryhmien tekemänä Vaaratapahtumia on uskottava määrä. Lääkäreiden tekemiä ilmoituksia on 3 kpl. Toteutunut. 4. Haavainfektiot ennallaan tai vähenevät Haavainfektioseuranta Tiedot tikinpoistokysel ystä väli 4 kk viive 3 vko Hygieniahoitaja (nimetty) v. 29 haavainfektiotilastot < 2,5% Sama sama 3. 1,62 % 2. 1,48 % 1. 1,52 % Toteutunut 5. Tekonileleikkausten jälkeen tehtyjen uusintaleikkausten määrä on alle maan keskiarvon. Tekonivelleikkausten jälkeen 12 kk aikana tehdyt uusintaleikkaukset (kriteerit Perfectistä) 1 vuoden seuranta kalenterivuode n toiminnan jälkeen väli 12 kk, viive 12 kk v.29 BM/Perfecttilastot 29 Jämsä 1,6%, koko maa 2,1 3,1 (27) Alle Perfectistä lasketun maan keskiarvon. vaikuttaa korvauksiin taannehtivasti = % korvaus ao. vuoden kirurgisesta toiminnasta. Sama Jokilaaksossa tehdyt uusintaleikkaukset verrattuna leikattuihin tekoniveliin 2. tvuonna leikattu tekoniveliä 54 kpl, polvi 312 ja lonkka 192 kpl. uusintaleikk. yht. 28 kpl. = 5,6 % uusinnoista 24 lonkkia > 12,5 % Lonkan uusintaleikkauksista oli Jämsässä leikattu 2. tai 3. toimintavuonna 6 kpl. Uusintaleikkauksia 3,1 %. 6. Vaikuttavuusmittari 15D käytössä tekonivelpotilailla I toimintavuonna. Mittari käytössä ja arviointi sekä korjaavat toimet organisoitu Käyttöönottoraportti kk HUS: 15 D ennen leikkausta.768 ja 3 kk leikkauksen jälkeen.853 Käytössä lähtien tekonivelpotilaiden osalta, 1 potilaan otos keväällä 211. Toteutetaan v. 213 Ei uusita 3. vuonna Toteutunut. 7. Asiakas palautteen ja potilasvahinkotapausten käsittely säännöllisesti Määrä vähenee, korjaavat toimet organisoitu lähettää käsittelypöytäkirjat ohjausryhmälle väli 4 kk viive Potilasvakuutuskeskuksen tilastot (sovitaan tuottajan kanssa) Korvatut potilasvahingot tiedoksi ohjausryhmälle Taso pysyy vähintäänkin ennallaan 4 korvattavaa, käsitelty,

5 5 (15) 8. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari Kartoitus toukokuu 21 Säännöllinen mittaaminen, raportointi Tilaajalle. raportoi I/11 Toteutetaan v. 212 sama, ei ole nähty tulosta 9. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uus toteutuu lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakinaiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3,6 päivää/hlö; 1. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai. Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Sama PSHP:n kysely 213 Jos 1 /11 toteutuu vuositasolla, niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. * merkintä, kuten os 4. Yhden kriteerin vähennys aiempaan vaikutus toteumaan?

6 6 (15) Polikliinen erikoissairaanhoito Tuotteet: Käynnit ja soitot erikoisaloittain Polikliiniset toimenpidepaketit erikoisaloittain Toiminnan yleiset tavoitteet Toiminnan laajenta minen ja monipuolis taminen. Mahdolliset uudet erikoisalat: gynekologia, ihotaudit, fysiatria, silmätaudit. Erikoisalojen kokonaiskustannusten hallinta Jämsän ja Kuhmoisten osalta. SHP:n tavoitteiden toteuttaminen, erityisesti urologian, neurologian ja gastroenterologisen tähystystoiminnan osalta. KAIKKI POLIKLINIKAT (Hoitotakuun toteutuminen. Katso sopimuksen yleiset periaatteet.) LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 2. tvuosi 1. Erikoisalojen kustannusten hallinta Kustannukset kasvavat hitaammin kuin Keski Suomessa ja vertailupaikkakunnalla (Äänekoski) Keski Suomen aluetilasto 12 kk, 4 kk. Tilaaja v keskimääräinen taso erikoisaloittain Kasvu hitaampaa kuin Keski Suomessa ja Äänekoskella. I II toimintavuonna seurataan kaikkia JAS:n erikoisaloja yhteenlaskettuina, III vuodesta lähtien erikoisaloittain, keskimääräinen kasvu. Sama, vertailu keväällä 213 (vertailussa mukana keuhkotaudit, neurologia, kirurgia, lastentaudit, sisätaudit) Vertailupaikkakunnaksi myös Valkeakoski Tilastoa ei ole ollut mahdollista saada Raija Partasen mukaan. 2. Kontrollikäyntien määrä vähenee Ensikäynnit / uusintakäynnit. Koskee: sisätautien, kirurgian, neurologian ja keuhkosairauksien poliklinikkaa. Effican tilastot/lääkärikäynnit. 1 kk v.29 ensikäynnit/ uusintakäynnit vertailuarvo määritellään ennen toiminnan aloittamista (ei ole määritetty) Uusintakäyntien suhteellinen määrä vähenee. Ennen toiminnan aloittamista tarkennetaan, mitä käyntejä seuranta koskee. Ei ole tarkennettu Sama sama Ei ole tarkennettu 3. Integroidut toimintakäytännöt vahvistavat potilaan hoitoa perustasolla Todennetut uudet toimintatavat n raportointi. SHP:n ja tuottajan läheteseuranta. väli 4 kk Ohjausryhmä SoTen toiminta VAT:n toteutuminen: I toimintavuonna yhteinen potilastoimisto. ESHlähetteiden väheneminen. VAT:n toteutumiselle toimintavuosittain uudet mittarit. Kevään 212 aikana kehitetään tuotteistusta tukemaan VAT mallia yhteistyössä tilaajan kanssa Esh lähetteiden määrän Puuttuu kehitys kokonaisuudessaan tulisi olla vertailukuntiin nähden oikeansuuntainen.

7 7 (15) 4. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive Säännöllisesti luotettava seuranta. Sama ) kaikkien ammattiryhmien tekemänä Poliklinikalla vain 3 vaaratapahtumaa, ei lääkäreiden kirjaamia tapahtumia. Toteutunut 5. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari Kartoitus toukokuussa 21 Säännöllinen mittaaminen, raportointi Tilaajalle. raportioi I/11 Toteutetaan v. 212 sama, ei ole nähty tulosta 6. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uu den toteutuminen lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakituiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3,7 päivää/hlö; 7. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Toteutetaan v. 213 PSHP:n kysely 213 Jatkuva palaute, yksikkökohtaiset tulokset puuttuu, 16 palautetta Jos 6/7 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %.

8 8 (15) Ensiapupoliklinikka Tuotteet: Väestöpohjainen toiminnan kokonaishinta Jämsälle * Kuhmoisten lopullinen hinta määrittyy käyntien mukaan * Ulkokuntien laskutus käyntien mukaan * Mahdolliset muut sopimushinnat Toiminnan yleiset tavoitteet: Ensiavun käyntien osuus lääkärien vastaanottokäytteistä vähenee Keskimääräinen viipymäaika pysyy ennallaan tai laskee Tampereen yliopistosairaalaan ja Jyväskylän keskussairaalaan lähetettyjen potilaiden määrä vähenee Lääkärityöajasta suurimman osan tekevät laillisetut lääkärit LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Triage määrityksiä käyttäen pyritään päivystyspotilaita ohjaamaan lääkäreiden ja hoitajien päivävastaanotoille EA:n triage seur. Triage määritys on käytössä kattavasti väli 4 kk viive V.21 Triageseuranta Triage kattavassa käytössä: kaikista potilaista Triage merkintä Tavoite muuttuu 1. vuoden jälkeen Sama sama Toteutunut 2. Potilaiden odotusaika I A väli eli Ilmoittaumisajasta ensiavussa pysyy ennallaan vastaanoton alkamiseen tai alenee kulunut aika Effica määritys väli 4 kk viive mediaani 47,61 minuuttia / tulos Odotusajan mediaani enintään entinen Seuranta koskee kaikkia triageryhmiä. Sama sama (kaikki: 22,2 min) Ensiavun käyntien osuus perusterveydenhuollon lääkärien vastaanottokäynneistä ei merkittävästi nouse. Effica tilastot Käyntitilastot Väli 4 kk, viive v. 29; 27,9 % Ensiapukäyntien osuus I toimintavuoden jälkeen pysyy ennallaan tai vähenee. I toimintavuonna mitataan työparityöskentelyyn siirtymisen vaikutus lääkärikäynteihin. Sama sama; raportointitavan muutos Tulos 29,2 %, noussut 1 % 4. Asiakastyytyväisyys Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Sama PSHP:n kysely 213 Jatkuva palaute, yksikkökohtainen tulos puuttuu. THL kyselyn tulos vuosi 212?

9 9 (15) 5. Asiakaspalautteen ja potilasvahinkotapausten käsittely Korvattavien vahinkojen määrä pysyy alhaisena tai vähenee. Käsittely ja korjaavat toimet organisoitu lähettää käsittelypöytäkirjat ohjausryhmälle väli 4 kk viive 2 vko Potilasvakuutuskeskuksen tilastot (sovitaan tuottajan kanssa) 1. vuoden jälkeen tavoite voi muuttua Sama Taso pysyy vähintäänkin ennallaan korvattavia 2, käsitelty, 6. Lääkäreiden koulutustaso vastaa päivystysvalmiuden vaatimuksia* Päivystävistä lääkäreistä enintään 1 % (työajasta laskien) on kandidaatteja Työvuoro ja päivystyslistat, tuottajan ohjausryhmälle esittämä tilasto väli 4 kk viive Päivystävistä lääkäreistä enintään 1 % (työajasta laskien) on kandidaatteja Sama sama 9 12; 8,4%, 1 4; 3,7%, 5 8; 24,3%. Koko vuosi yhteensä 11,9% toteutui 2/3 7. Potilaiden tarpeeton siirtämistä shp:n erikoissairaanhoitoon pyritään välttämään NOVAn käyntien määrä EA:n vähenee. Jos yli 1 %, Bonus: seurantatilastot 1 kk ensiavun korvaus nousee 2 % = 12 % EA:n Jämsän käytön vuosihinnasta V. 29 tilasto saadaan toukokuussa 21. Nova käyntien määrä vähenee vuoden 29 tasosta Sama Novan/Acutan käyntien määrä pysyy ennallaan edelliseen vuoteen nähden, hiven nousua vuoteen Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen hoitoketjun toteutuminen jatkohoitoon ohjattujen määrä EA seuranta MTK:n ja Penen tilastot ensiavusta tulleista lähetteistä 1 kk Tilaaja Vuonna 29 EA:ssa tunnistettu 1 kpl (MTK) MTK:hon ja Peneen ensiavusta lähetetyt, toiminta palaute, Osallistuminen lähisuhdeväki valtatyöryhmän toimintaan sama Lähisuhdeväkivallan vuoksi ei jatkohoitoon ohjata. Lähisuhdeväkivaltatyöryh mässä on ensiavun edustaja. Toteutunut 9. Päihdepotilaan hoitoketjujen toteutuminen Ensiavusta hoitoon ohjatut A klinikan, Väli 12 kk viime tilaaja MTK:n ja PeNen 1 kk tilastot I toimintavuosi: Tavoitteet Hoitoonohjaus määritellään toteutuu ja vakiintuu toimintavuosittain. Sama sama 1. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Kuten ed. Haipro väli 4 kk viive Kuten ed. Sama sama Jos 8 / 9 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan vähinintään 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. Huom * merkintä: ellei kriteeri toteudu, on vuosikorvaus 95%.

10 1 (15) Yleislääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotot Tuotteet Väestöpohjainen toiminnan kokonaishinta Lääkäri hoitaja työparityöskentely Terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa Väestön terveydentilan seurantaan osallistuminen Toiminnan yleiset tavoitteet Hoitotakuun toteutuminen Käyntien määrä ikäryhmittäin pysyy suhteellisesti ennallaan Peittävyys pysyy ennallaan Hoitaja lääkäri työparityöskentely Yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden vastaanottotoiminnan integrointi Lääkäreiden pysyvyys Suurten kansantautien hoidon tehostuminen terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa Valtimotautien ehkäisy (Terveyskeskusten laatuverkoston käytäntöjen toteuttaminen) Väestön terveydentilan seurantaan osallistuminen LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Lääkäreiden pysyvyys Vähintään 9 kk vuodesta vastaanoton parityössä työskennelleiden lääkäreiden määrä on vähintään 8. Seurantaaika v Syy: parityöskentelyn aloittaminen. Lääkärin työpanos lasketaan kokonaiseksi, jos hänen työaikansa on yli 67%, eli vähintään 25 t/vko. n raportointi. Ohjausryhmä Vähintään 6 kk 8 kk Määrätavoitteen ajasta vastaanoton täyttymistä parityössä laskettaessa ei oteta työskennelleiden huomioon lääkäreiden määrä on äitiyslomia, vähintään 8 sairaslomia eikä sairaalapalveluvirkavapaata. Ks. Liite sama, erillinen lista nimistä

11 11 (15) 2. Terveyden edistäminen toteutuu kunnan ja sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaisesti ja väestön terveydentilan seurantaan liittyvät tiedot kerätään Kuntien/Maakunnallisten tavoitteiden toteutuminen n erillin en raportti Ohjausryhmä Maakunnallisen ohjelman tavoitteiden toteutuminen tuottajan osalta. osallistuu väestön terveyden seurantaan liittyvien tietojen keräämiseen Tilaajan kanssa sovittavalla tavalla. Tavoitteet vaihtuvat vuosittain Selvitetään sama mahdollisuudet parantaa interventiokäytäntöj ä esim. erilaisten terveysportaalien hyödyntämisellä (esim. hyvintointipolku.fi) käyttöön 3. Palvelujen peittävyys pysyy ennallaan (vaihtelu 2%) Effica tilastot SOTU haku Tilaaja v.29 peittävyys: Avohoito käyntiä, asukkaita ; peittävyys 66,24 % v 29 2 % Peittävyyskriteerit pidetään muuttumattomina. Sama sama Avosairananhoidon asiakkaat kpl ja kuntalaiset > peittävyys 64,27 %. Toteutunut 4. SoTen konsultaatiopalvelut toimivat viiveettä Webropol kysely Kysely kohyn väli 4 kk viive sairaanhoitajille / webropol Koulutus ja laatupäällikkö Kysely toukokuu 21 Kyselyssä saatavuus ja viive pysyvät ennallaan tai paranevat. Säännölliset käynnit tehostetussa palveluasumisessa. Palvelut testataan kyselyllä vuosittain. Tavoitteena pitää KOHYn konsultaatiopalvelut vähintään ennallaan. Poikkeamiin puututaan. Sama, lisäksi kaupunki kehittää omia käytäntöjään selkeyttämään organisaatiotaan ja toimintatapoja sama Kyselyn tulosten mukaan on saatavuus heikentynyt ja viive pidentynyt. Toteutunut 5. Mini intervention Maakunnallisen terveyden (alko, nikotiini, huumeet??) edistämisen ohjelman toteutuminen toteutuminen Miniintervention kirjaaminen Efficaan? (SHP:n projekti) I toimintavuosi: testataan Savuke:, ahtup mittarin käyttökelpoisuus. Sama sama, mittari ahtup Effica mittari käytössä,

12 12 (15) 6. Valtimotautien ehkäisyn seuranta Mittaustulokset pysyvät ennallaan tai paranevat. Terveyskeskust en laatuverkoston mittaus 1 kk tuottaja 21 syksy Mittauksen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan Tavoitteet toimintavuosittain, mittausten mukaan. Tulosten jälkeen Laatuverkoston mittauksia Canmedic mittausta ei asetetaan tavoitteet ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys sovitusti toteutettu. Astman hoitoketju päivitetty, monisairaan potilaan hoitoketju aloitettu. 7. Verenpainepotilaan hoito ja seuranta hoitoketjun toteutuminen Valtimotautien laatuverkosto Laatuverkon mittaukset Väli 12 kk. Viive 1 kk tuottaja 21 syksy Kuten ed. Kuten ed Tulosten jälkeen asetetaan tavoitteet Laatuverkoston mittauksia ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys 8. Muistipotilaan hoitoketjun toteutuminen Hoitoketjun kokonaishallinta organisoi Väli 12 kk, viive tilaaja, tuottaja Eri hoitotasoilla hoidossa/seurannassa olevat muistipotilaat pystytään poimimaan/ tilastoimaan. Pidemmän ajan tavoitteena hoidon toteutumisen seuranta, palvelutarpeen evaluointi. Avo Hilmon hyödyntäminen muistipotilaan hoitoketjussa sama Muistipoliklinikka on suljettu, hoitoketju toimii huonosti, 9. Masennuspotilaan hoitoketjun toteutuminen Hoitoketju n organisoima seuranta Väli 12 kk, viive tuottaja BDI mittarin käyttöönotto. Hoitoketjun käyttöä seurataan testien määrällä. Hoitopolku arvioidaan v. 212 aikana uudelleen yhdessä tilaajan ja tuottajan kanssa Kysely MTK:lle 3. toimintavuotena Toimintaa MTK:n kanssa kehitetty. Kysely tekemättä. Toteutunut 1. T2 diabetespotilaan hoitopolun toteutuminen Valtimotautien laatuverkosto Conmedicmittaus väli 12 kk, viive 1 kk tuottaja 21 syksy Mittauksen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan. Kuten ed. Tulosten jälkeen Laatuverkoston mittauksia Diabeetikoilla asetetaan tavoitteet ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys ensitietopäivä marraskuussa Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari kartoitus toukokuu 21 Säännöllinen kartoitus ja raportointi. Raportointi I/11 vuoden 212 aikana sama, ei nähty tulosta

13 13 (15) 12. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uuden toteutuminen / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakituiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana sama sama 3,6 päivää/hlö; 13. Asiakastyytyväisyyden mittaus kaksi kertaa vuodessa Pysyy ennallaan tai THL kysely + jatkuva palaute. II III/21. Jatkuvan palautteen tilastot/sote Pysyy ennallaan tai Jos 12/13 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin se ei vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. Toteutetaan v. 213 PSHP:n kysely 213, pshp:n tulokset eivät vielä tulleet (4. toimintavuosi)

14 14 (15) Välinehuolto, SoTen ostamat palvelut Kokonaissopimus: toimitusvarmuus Röntgen Tuotteet Toiminnan yleiset tavoitteet Röntgentutkimukset, tuotehinnat Kliinikoiden tyytyväisyys Natiivikuvausten määrä LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 2. tvuosi 1. Natiivikuvausten määrä alenee Effica tilastot Rtg toimintatilastot 1 vuosi, 1 kuukausi Tilaaja 29 Tutkimukset vähenevät suhteessa toimintaan Suhteutettava väkilukuun (Jämsä) Alenee suhteessa toimintaan (v. 29 tasosta) sama tilasto on, 1. vuosi 13412, 3. vuosi 12711, laskenut 2. Säderasitusta Effica tilastot aiheuttavien tutkimusten suhteellinen määrä alenee. Rtg toimintatilastot 1 vuosi, 1 kuukausi Tilaaja 29 Koskee lähinnä CTtutkimuksia. Suhteutetaan toimintaan. Ei koske UÄtutkimuksia. Uusi CT laite vuodeksi 212 sama 3. Röntgentoiminnan yleiset laatuvaatimukset täyttyvät Auditointi. Kliinikoiden tyytyväisyyttä mitataan. Röntgenin toteuttamat kyselyt. Uusintakuvaust en määrä. Auditointi 1 vuosi, 1 kuukausi aik. auditointi Hyvätasoinen kuvantaminen. Matala uusintakuvausten tarve. Sama sama uusintaeksponoinnit ka 5,1 % raportti liitteenä

15 15 (15) KOKO TOIMINTAA KOSKEVAT MITTARIT/yhteenveto Seuranta Tilaajan ja tuottajan välisessä katselmuskokouksessa Asiakastyytyväisyys, Stakes mittari Henkilöstötyytyväisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin seuranta (Webropol kyselynä) n laatujärjestelmän toteuttaminen Jämsän toimintayksiköissä Täydennyskoulutusvelvoitteiden toteutuminen, ammattitaidon kehittäminen Potilasturvallisuus ml. lääkehoidon turvallisuus Lääkelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti Jämsässä sovittujen hoitoketjujen toteuttamiseen osallistuminen: Tekonivelpotilaan hoitoketju Potilaan kotiuttaminen Turvallinen lääkehoito Muistipotilaan hoitoketju Nikotiiniriippuvuuden hoito T2 diabetespotilaan hoitoketju Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen Hemodialyysipotilaan hoitopolku Jämsässä Päihdepotilaan hoitoketju Päihdeongelmainen ja/ tai uupunut vanhempi

Jokilaakson Terveys Oy:n tuotantoraportti ajalta 1.9.2010 31.8.2011.

Jokilaakson Terveys Oy:n tuotantoraportti ajalta 1.9.2010 31.8.2011. Jokilaakson Terveys Oy:n tuotantoraportti ajalta 1.9.2010 31.8.2011. Liite Jokilaakson Terveyden ja Jämsän kaupungin yhteiseen lehdistötiedotteeseen 27.9.2011 (julkaisuvapaa 27.9.2011 klo 13:00) Lisätietoa:

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

6.3.4. Neurotoimialue

6.3.4. Neurotoimialue 6.3.4. Neurotoimialue TAULUKO 6.3.4.2. NEUROTOIMIALUEEN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Neurotoimialue muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa (neurologia, neurokirurgia ja verisuonikirurgia),

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Päivi Koivuranta-Vaara LKT, hallintoylilääkäri Valinnanvapaus 1) Perusterveydenhuolto Oikeus valita

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäjänä Jorma Kilpeläinen 9.11.2010

Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäjänä Jorma Kilpeläinen 9.11.2010 Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäjänä Jorma Kilpeläinen 9.11.2010 HANKKEEN HISTORIAA, LIITTYMÄT KOKONAISKEHITTÄMISEEN, TAVOITTEET JA VIITEKEHYS ERIKOISSAIRAANHOIDON

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Geriatrian yksikön toimintamalli alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Geriatrian yksikön toimintamalli alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Geriatrian yksikön toimintamalli 1.3.2015 alkaen Toimintamallityöryhmä Pirjo Ihalainen Jaana Parkkonen Orvokki Tuukkanen Marjo Räsänen Salli Koiramäki Aino Mäkitalo 12.12.2014

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2009

Tammi-toukokuu 5/2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/29 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Tammi-lokakuu 10/2010

Tammi-lokakuu 10/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-lokakuu 10/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Tammi-joulukuu 12/2010

Tammi-joulukuu 12/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-joulukuu 122010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tiedonkulun ja tiedon hallinnan edistäminen HaiProlla Tyksin kirurgian poliklinikalla

Tiedonkulun ja tiedon hallinnan edistäminen HaiProlla Tyksin kirurgian poliklinikalla Tiedonkulun ja tiedon hallinnan edistäminen HaiProlla Tyksin kirurgian poliklinikalla VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOIJAVERKOSTON SEMINAARI Työpaja 3 Sisätaudit ja Kirurgia 28.10 Vaasa, Hotelli Silveria Mervi

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2016 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet)

6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) 6.3.1. Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) TAULUKKO 6.3.1.2. TULES-TOIMINNAN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Organisaatiouudistuksen yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa tehtiin

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA. Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu

LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA. Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu 1 LEAN PROJEKTI SIILAISEN TK-SAIRAALASSA LEAN-koulutus toukokuussa 2014

Lisätiedot

HALLITUS 40 14.02.2005

HALLITUS 40 14.02.2005 HALLITUS 40 14.02.2005 KIRURGIAN POTILAIDEN JONONPURUN EDELLYTTÄMÄ LEIKKAUSSALI- JA VUODEOSASTOPALVELUJEN HANKINTA 95/P61/2005 HALL 40 Erikoissairaanhoitolain muutos astuu voimaan 01.03.05. Se edellyttää,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017

KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA 2017 Keski-Suomen maakunnan väestörakenne ja väestöennuste vuodesta 2014 vuosiin 2030 ja 2040. Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot Keski-Suomen maakunnassa vuonna

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Ylilää ääkäri Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi ja

Lisätiedot

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA PORVOO 50.000 ASUKASTA Yli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia

Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Potilaskohtainen kustannuslaskenta TERE-hankkeen tuloksia Keski-Suomen SOTE 2020 Peurunka II 15.4.2015 Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp TERE-järjestelmä Taustaa ja perustietoa mikä ihmeen TERE? Hankkeen

Lisätiedot

6.3.7. Naistenklinikka

6.3.7. Naistenklinikka TAULUKO 6.3.7.1. NAISTENKLINIKALLE SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Toimintaluvut vastuualueittain vuodelta 2013 on kuvattu taulukossa 6.3.7.2. TAULUKKO 6.3.7.2. NAISTENKLINIKAN TOIMINTALUVUT

Lisätiedot

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus?

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.2.2013 Risto Mäkinen Johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Terveyshyötymallin mukaisen toiminnan kehittäminen ja levittäminen PAINOPISTEALUE TAVOITE TOIMINTATAPA AIKATAULU VASTUUHENKILÖT/ TOIMIJAT Päätöksenteon tuki

Lisätiedot

Tulospalkkiolomake Luonnos. Lopullinen

Tulospalkkiolomake Luonnos. Lopullinen Tulospalkkiovuosi Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö Tulospalkkiolomake Luonnos Päivämäärä Päivämäärä Lopullinen 12.2.2014 2014 Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero Tulospalkkiojärjestelmän

Lisätiedot