Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat"

Transkriptio

1 1 (15) Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat päivitetty/rh TUOTANTOSOPIMUKSEN LIITE 3 Hoito osasto: akuutti terveyskeskussairaalan osastohoito Tuotteet Yleiset tavoitteet Perushoito (HPV III)= 54 HPV, josta Jämsän kiinteähintainen osuus 48, Kuhmoisten käytön arvio 6 Akuuttihoito (HPV II) 36, josta Jämsän kiinteä osuus 32, Kuhmoisten käytön arvio 4 Vaativa (HPV I) 5, josta Jämsän kiinteä osuus 3, Kuhmoisten käytön arvio 2 Hoitojaksojen lyhentäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa mm. aloittamalla kotiutuksen valmistelu riittävän varhain (potilaan kotiuttamisen hoitoketju). Sujuva toiminta osana sydämen vajaatoiminta ja infarktipotilaan hoito ja kuntoutusketjua LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia 1. Osasto toimii Hoitojaksot/hoitopäivät akuuttina vastaanottoosastona osana suhde. hoitoketjua MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Effica tilasto 4 kk, , 3.4. ja 31.8., viive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi v hoitojaksoa, Suhde hoitopäivät/hoitojaksot pienempi kuin 8332 hoitopäivää (os 4) (8,18) v. 29 sama sama 6,16 vrk 2. Sepelvaltimo potilaan kuntoutuksen ja sydäninsuffisienssin hoitoketjun toteutuminen * Hoitoketju on valmis ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä 1. vuosi Onko ketju valmis? Seuraavina vuosina ketjun omat mittarit 12 kk Tilaaja hyväksyy Hoitoketju käytössä , mittarit käytössä II toimintavuoden. Laadittu yhteistyössö Soten kanssa, päivitetään, käytössä sopimusajan. Hoitoketju käytössä. hoitoketjua arvioidaan toimintatapojen /käytänteiden tarkistaminen, Titan raportti: Kurkiaurahankeen mukaisesti, (Osaava asiakas tilaisuus toimintavuosi) 3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive 2 vko Säännöllisesti luotettava seuranta. Toteutetaan ) kaikkien yhdessä ammattiryhmien potilasturvallisuussu tekemänä unnitelman kanssa Raportti saatu, ilmoituksia usakottava määrä. Ei yhtään lääkäreiden tekemää ilmoitusta. 4. Alueellisesti sovitut eristyskäytännöt toteutuvat Potilaan siirto eristykseen tarvittaessa 1. Ohjeet olemassa 2.Haipro: aseptiikkaan liittyvät vaaratapahtumat /eristys väli 4 kk viive 2 vko Hygieniahoitaja, osastonhoitaja. Nyt ei seurata Eristykset toteutuvat ohjeen mukaan. 1. toimintavuonna eristykseen liittyviä vaaratapahtumia seurataan ja niihin reagoidaan. MRSA ja ESBL potilaat eristetään sama, Riitta Sinivuoren raportti

2 2 (15) 5. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari kartoitus toukokuussa 21 Vuosittainen mittaaminen, raportointi tilaajalle. raportoi tammikuussa 211 Toteutetaan keväällä 212 sama Sanottu toteutuneen, ei ole nähty tuloksia. 6. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uu den toteutuminen lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö Vakinaiset keskimäärin vähintään 3 päivää vuodessa. Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3, päivää/hlö ; 7. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai os 4 vuonna 21 riittämätön vastausmäärä vertailuun Sama PSHP:n kysely 213 Koko talon osalta jatkuva palaute. Yksikkökohtainen erittely ei nähtävissä. PSHP:n kysely ei koskenut vuodeosastoja Jos kriteerissä * merkki, sen toteutumatta jääminen vähentää yksinään vuosikorvauksen 95%:iin. Jos 5/6 toteutuu vuositasolla, niin maksetaan 1 % ko. yksikön kokonaishinnasta tai tuotehinnoista. Yhden kriteerin lisäys Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta aiempaan vaikutus todetaan vähintään 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan toteumaan? 95 %.

3 3 (15) Hoito osasto: kirurgian erikoisalan toimenpidepaketit ja hoitopäivät Tuotteet Perusleikkaukset toimenpidepaketteina = toimenpide + hoitopäivät. (n 7 tp) Hoitojaksot/hoitopäivät ilman toimenpidettä, tai akuuttileikkauksen jälkeen HPV I: tehostettua valvontaa vaativa potilas, traumapotilas. Jämsän kiinteä osuus 18 HPV, Kuhmoisten käyttöarvio 2. HPV II: Tutkimuspotilas, akuuttileikkausta seuraavat hoitopäivät, tehostettu kuntoutus 6 HPV, josta Jämsän kiinteä osuus 54 ja Kuhmoisten käyttöarvio 6 HPV III: Toipumisvaihe. Kevyt kuntoutus. Jatkohoitopaikan odotus. 12 HPV, josta Jämsän kiinteä osuus 115, Kuhmoisten käyttöarvio 5 Toiminnan yleiset tavoitteet Hoitotakuun toteutuminen Toiminnan suuntaaminen ortopediaan, tähystysleikkauksiin ja päiväkirurgiaan sekä elektiiviseen kirurgiaan. Keskimääräisen hoitoajan lyheneminen Tekonivelleikkausten määrän lisääminen 4 5 vuodessa. Toiminnan laajentaminen oman sairaanhoitopiirin ulkopuolisilla potilailla, ellei kapasiteetti täyty Jämsän ja SHP:n tilauksista. 3 leikkaussalin täysimääräinen käyttöaste. SHP:n tavoitteiden toteutuminen Toimiva hoito ja kuntoutusketju kuntoutusosasto 2:n ja vanhustenhuollon kanssa, ml./erityisesti tekonivelpotilaan hoitoketjun ja potilaan kotiuttamisen hoitoketjun toteutuminen LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Tekonivelpotilaan hoitoketju toteutuu* Fysioterapeutin ohjauksen saaneet/leikatut TN potilaat Effica mittari, tehdään uusi 12 kk tuottaja FT käynti ennen Pysyy ennallaan leikkausta: kaikki käyneet (SoTe) Mittarin luominen Efficaan, siihen asti tuottaja raportointi. Mittari on käytössä, kattavuus 95% sama toteutui 98 %, Tulotarkastukset lisääntyivät 7,7 % ed. vuodesta. Näitä käyntejä oli kaikista käynneistä 469. Tekonivelpotilaita leikattiin yhteensä 498, joista päivystyksiä oli 19.

4 4 (15) 2. Lonkkamurtumapotilaiden kotiuttamisen hoitoketju toteutuu Kotiutusryhmän toiminta. Kotiuttamistilanteen kartoittaminen ja dokumentointi (kotiutushoitaja). Fysuioterapeutin kotikäynnit. Effica mittari, tehdään uusi 12 kk Tilaaja Ei tilastoja. Lähenee 1% 1 % Mittarista sopiminen kotiutushoitajan kanssa, joulukuu 1. Jokaisesta JLT:n Poistetaan jos ei löydy leikkaamasta mittaria? lonkkamurtumapotil aasta tieto kotiutushoitajalle Mittari puuttuu. Effica viesti tulee osastolta kotiutushoitajalle. Toteutunut 3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive 2 vko Säännöllisesti totetunut luotettava suoranta. Sama ) kaikkien ammattiryhmien tekemänä Vaaratapahtumia on uskottava määrä. Lääkäreiden tekemiä ilmoituksia on 3 kpl. Toteutunut. 4. Haavainfektiot ennallaan tai vähenevät Haavainfektioseuranta Tiedot tikinpoistokysel ystä väli 4 kk viive 3 vko Hygieniahoitaja (nimetty) v. 29 haavainfektiotilastot < 2,5% Sama sama 3. 1,62 % 2. 1,48 % 1. 1,52 % Toteutunut 5. Tekonileleikkausten jälkeen tehtyjen uusintaleikkausten määrä on alle maan keskiarvon. Tekonivelleikkausten jälkeen 12 kk aikana tehdyt uusintaleikkaukset (kriteerit Perfectistä) 1 vuoden seuranta kalenterivuode n toiminnan jälkeen väli 12 kk, viive 12 kk v.29 BM/Perfecttilastot 29 Jämsä 1,6%, koko maa 2,1 3,1 (27) Alle Perfectistä lasketun maan keskiarvon. vaikuttaa korvauksiin taannehtivasti = % korvaus ao. vuoden kirurgisesta toiminnasta. Sama Jokilaaksossa tehdyt uusintaleikkaukset verrattuna leikattuihin tekoniveliin 2. tvuonna leikattu tekoniveliä 54 kpl, polvi 312 ja lonkka 192 kpl. uusintaleikk. yht. 28 kpl. = 5,6 % uusinnoista 24 lonkkia > 12,5 % Lonkan uusintaleikkauksista oli Jämsässä leikattu 2. tai 3. toimintavuonna 6 kpl. Uusintaleikkauksia 3,1 %. 6. Vaikuttavuusmittari 15D käytössä tekonivelpotilailla I toimintavuonna. Mittari käytössä ja arviointi sekä korjaavat toimet organisoitu Käyttöönottoraportti kk HUS: 15 D ennen leikkausta.768 ja 3 kk leikkauksen jälkeen.853 Käytössä lähtien tekonivelpotilaiden osalta, 1 potilaan otos keväällä 211. Toteutetaan v. 213 Ei uusita 3. vuonna Toteutunut. 7. Asiakas palautteen ja potilasvahinkotapausten käsittely säännöllisesti Määrä vähenee, korjaavat toimet organisoitu lähettää käsittelypöytäkirjat ohjausryhmälle väli 4 kk viive Potilasvakuutuskeskuksen tilastot (sovitaan tuottajan kanssa) Korvatut potilasvahingot tiedoksi ohjausryhmälle Taso pysyy vähintäänkin ennallaan 4 korvattavaa, käsitelty,

5 5 (15) 8. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari Kartoitus toukokuu 21 Säännöllinen mittaaminen, raportointi Tilaajalle. raportoi I/11 Toteutetaan v. 212 sama, ei ole nähty tulosta 9. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uus toteutuu lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakinaiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3,6 päivää/hlö; 1. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai. Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Sama PSHP:n kysely 213 Jos 1 /11 toteutuu vuositasolla, niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. * merkintä, kuten os 4. Yhden kriteerin vähennys aiempaan vaikutus toteumaan?

6 6 (15) Polikliinen erikoissairaanhoito Tuotteet: Käynnit ja soitot erikoisaloittain Polikliiniset toimenpidepaketit erikoisaloittain Toiminnan yleiset tavoitteet Toiminnan laajenta minen ja monipuolis taminen. Mahdolliset uudet erikoisalat: gynekologia, ihotaudit, fysiatria, silmätaudit. Erikoisalojen kokonaiskustannusten hallinta Jämsän ja Kuhmoisten osalta. SHP:n tavoitteiden toteuttaminen, erityisesti urologian, neurologian ja gastroenterologisen tähystystoiminnan osalta. KAIKKI POLIKLINIKAT (Hoitotakuun toteutuminen. Katso sopimuksen yleiset periaatteet.) LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 2. tvuosi 1. Erikoisalojen kustannusten hallinta Kustannukset kasvavat hitaammin kuin Keski Suomessa ja vertailupaikkakunnalla (Äänekoski) Keski Suomen aluetilasto 12 kk, 4 kk. Tilaaja v keskimääräinen taso erikoisaloittain Kasvu hitaampaa kuin Keski Suomessa ja Äänekoskella. I II toimintavuonna seurataan kaikkia JAS:n erikoisaloja yhteenlaskettuina, III vuodesta lähtien erikoisaloittain, keskimääräinen kasvu. Sama, vertailu keväällä 213 (vertailussa mukana keuhkotaudit, neurologia, kirurgia, lastentaudit, sisätaudit) Vertailupaikkakunnaksi myös Valkeakoski Tilastoa ei ole ollut mahdollista saada Raija Partasen mukaan. 2. Kontrollikäyntien määrä vähenee Ensikäynnit / uusintakäynnit. Koskee: sisätautien, kirurgian, neurologian ja keuhkosairauksien poliklinikkaa. Effican tilastot/lääkärikäynnit. 1 kk v.29 ensikäynnit/ uusintakäynnit vertailuarvo määritellään ennen toiminnan aloittamista (ei ole määritetty) Uusintakäyntien suhteellinen määrä vähenee. Ennen toiminnan aloittamista tarkennetaan, mitä käyntejä seuranta koskee. Ei ole tarkennettu Sama sama Ei ole tarkennettu 3. Integroidut toimintakäytännöt vahvistavat potilaan hoitoa perustasolla Todennetut uudet toimintatavat n raportointi. SHP:n ja tuottajan läheteseuranta. väli 4 kk Ohjausryhmä SoTen toiminta VAT:n toteutuminen: I toimintavuonna yhteinen potilastoimisto. ESHlähetteiden väheneminen. VAT:n toteutumiselle toimintavuosittain uudet mittarit. Kevään 212 aikana kehitetään tuotteistusta tukemaan VAT mallia yhteistyössä tilaajan kanssa Esh lähetteiden määrän Puuttuu kehitys kokonaisuudessaan tulisi olla vertailukuntiin nähden oikeansuuntainen.

7 7 (15) 4. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Uskottavat määrät vaaratapahtumia ) jotta voidaan todeta seurannan toteutuminen. Jatkotoimista päätetään. Riskin suuruus määritelty. Haipro väli 4 kk viive Säännöllisesti luotettava seuranta. Sama ) kaikkien ammattiryhmien tekemänä Poliklinikalla vain 3 vaaratapahtumaa, ei lääkäreiden kirjaamia tapahtumia. Toteutunut 5. Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari Kartoitus toukokuussa 21 Säännöllinen mittaaminen, raportointi Tilaajalle. raportioi I/11 Toteutetaan v. 212 sama, ei ole nähty tulosta 6. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uu den toteutuminen lain velvoitteiden mukaisesti / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakituiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana Sama sama 3,7 päivää/hlö; 7. Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Toteutetaan v. 213 PSHP:n kysely 213 Jatkuva palaute, yksikkökohtaiset tulokset puuttuu, 16 palautetta Jos 6/7 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %.

8 8 (15) Ensiapupoliklinikka Tuotteet: Väestöpohjainen toiminnan kokonaishinta Jämsälle * Kuhmoisten lopullinen hinta määrittyy käyntien mukaan * Ulkokuntien laskutus käyntien mukaan * Mahdolliset muut sopimushinnat Toiminnan yleiset tavoitteet: Ensiavun käyntien osuus lääkärien vastaanottokäytteistä vähenee Keskimääräinen viipymäaika pysyy ennallaan tai laskee Tampereen yliopistosairaalaan ja Jyväskylän keskussairaalaan lähetettyjen potilaiden määrä vähenee Lääkärityöajasta suurimman osan tekevät laillisetut lääkärit LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Triage määrityksiä käyttäen pyritään päivystyspotilaita ohjaamaan lääkäreiden ja hoitajien päivävastaanotoille EA:n triage seur. Triage määritys on käytössä kattavasti väli 4 kk viive V.21 Triageseuranta Triage kattavassa käytössä: kaikista potilaista Triage merkintä Tavoite muuttuu 1. vuoden jälkeen Sama sama Toteutunut 2. Potilaiden odotusaika I A väli eli Ilmoittaumisajasta ensiavussa pysyy ennallaan vastaanoton alkamiseen tai alenee kulunut aika Effica määritys väli 4 kk viive mediaani 47,61 minuuttia / tulos Odotusajan mediaani enintään entinen Seuranta koskee kaikkia triageryhmiä. Sama sama (kaikki: 22,2 min) Ensiavun käyntien osuus perusterveydenhuollon lääkärien vastaanottokäynneistä ei merkittävästi nouse. Effica tilastot Käyntitilastot Väli 4 kk, viive v. 29; 27,9 % Ensiapukäyntien osuus I toimintavuoden jälkeen pysyy ennallaan tai vähenee. I toimintavuonna mitataan työparityöskentelyyn siirtymisen vaikutus lääkärikäynteihin. Sama sama; raportointitavan muutos Tulos 29,2 %, noussut 1 % 4. Asiakastyytyväisyys Pysyy ennallaan tai *THL kysely *jatkuva palaute II III / 21 jatkuva palaute Eijalta Pysyy ennallaan tai Sama PSHP:n kysely 213 Jatkuva palaute, yksikkökohtainen tulos puuttuu. THL kyselyn tulos vuosi 212?

9 9 (15) 5. Asiakaspalautteen ja potilasvahinkotapausten käsittely Korvattavien vahinkojen määrä pysyy alhaisena tai vähenee. Käsittely ja korjaavat toimet organisoitu lähettää käsittelypöytäkirjat ohjausryhmälle väli 4 kk viive 2 vko Potilasvakuutuskeskuksen tilastot (sovitaan tuottajan kanssa) 1. vuoden jälkeen tavoite voi muuttua Sama Taso pysyy vähintäänkin ennallaan korvattavia 2, käsitelty, 6. Lääkäreiden koulutustaso vastaa päivystysvalmiuden vaatimuksia* Päivystävistä lääkäreistä enintään 1 % (työajasta laskien) on kandidaatteja Työvuoro ja päivystyslistat, tuottajan ohjausryhmälle esittämä tilasto väli 4 kk viive Päivystävistä lääkäreistä enintään 1 % (työajasta laskien) on kandidaatteja Sama sama 9 12; 8,4%, 1 4; 3,7%, 5 8; 24,3%. Koko vuosi yhteensä 11,9% toteutui 2/3 7. Potilaiden tarpeeton siirtämistä shp:n erikoissairaanhoitoon pyritään välttämään NOVAn käyntien määrä EA:n vähenee. Jos yli 1 %, Bonus: seurantatilastot 1 kk ensiavun korvaus nousee 2 % = 12 % EA:n Jämsän käytön vuosihinnasta V. 29 tilasto saadaan toukokuussa 21. Nova käyntien määrä vähenee vuoden 29 tasosta Sama Novan/Acutan käyntien määrä pysyy ennallaan edelliseen vuoteen nähden, hiven nousua vuoteen Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen hoitoketjun toteutuminen jatkohoitoon ohjattujen määrä EA seuranta MTK:n ja Penen tilastot ensiavusta tulleista lähetteistä 1 kk Tilaaja Vuonna 29 EA:ssa tunnistettu 1 kpl (MTK) MTK:hon ja Peneen ensiavusta lähetetyt, toiminta palaute, Osallistuminen lähisuhdeväki valtatyöryhmän toimintaan sama Lähisuhdeväkivallan vuoksi ei jatkohoitoon ohjata. Lähisuhdeväkivaltatyöryh mässä on ensiavun edustaja. Toteutunut 9. Päihdepotilaan hoitoketjujen toteutuminen Ensiavusta hoitoon ohjatut A klinikan, Väli 12 kk viime tilaaja MTK:n ja PeNen 1 kk tilastot I toimintavuosi: Tavoitteet Hoitoonohjaus määritellään toteutuu ja vakiintuu toimintavuosittain. Sama sama 1. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Kuten ed. Haipro väli 4 kk viive Kuten ed. Sama sama Jos 8 / 9 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan vähinintään 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin ne eivät vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. Huom * merkintä: ellei kriteeri toteudu, on vuosikorvaus 95%.

10 1 (15) Yleislääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotot Tuotteet Väestöpohjainen toiminnan kokonaishinta Lääkäri hoitaja työparityöskentely Terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa Väestön terveydentilan seurantaan osallistuminen Toiminnan yleiset tavoitteet Hoitotakuun toteutuminen Käyntien määrä ikäryhmittäin pysyy suhteellisesti ennallaan Peittävyys pysyy ennallaan Hoitaja lääkäri työparityöskentely Yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden vastaanottotoiminnan integrointi Lääkäreiden pysyvyys Suurten kansantautien hoidon tehostuminen terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa Valtimotautien ehkäisy (Terveyskeskusten laatuverkoston käytäntöjen toteuttaminen) Väestön terveydentilan seurantaan osallistuminen LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 3. tvuosi 1. Lääkäreiden pysyvyys Vähintään 9 kk vuodesta vastaanoton parityössä työskennelleiden lääkäreiden määrä on vähintään 8. Seurantaaika v Syy: parityöskentelyn aloittaminen. Lääkärin työpanos lasketaan kokonaiseksi, jos hänen työaikansa on yli 67%, eli vähintään 25 t/vko. n raportointi. Ohjausryhmä Vähintään 6 kk 8 kk Määrätavoitteen ajasta vastaanoton täyttymistä parityössä laskettaessa ei oteta työskennelleiden huomioon lääkäreiden määrä on äitiyslomia, vähintään 8 sairaslomia eikä sairaalapalveluvirkavapaata. Ks. Liite sama, erillinen lista nimistä

11 11 (15) 2. Terveyden edistäminen toteutuu kunnan ja sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaisesti ja väestön terveydentilan seurantaan liittyvät tiedot kerätään Kuntien/Maakunnallisten tavoitteiden toteutuminen n erillin en raportti Ohjausryhmä Maakunnallisen ohjelman tavoitteiden toteutuminen tuottajan osalta. osallistuu väestön terveyden seurantaan liittyvien tietojen keräämiseen Tilaajan kanssa sovittavalla tavalla. Tavoitteet vaihtuvat vuosittain Selvitetään sama mahdollisuudet parantaa interventiokäytäntöj ä esim. erilaisten terveysportaalien hyödyntämisellä (esim. hyvintointipolku.fi) käyttöön 3. Palvelujen peittävyys pysyy ennallaan (vaihtelu 2%) Effica tilastot SOTU haku Tilaaja v.29 peittävyys: Avohoito käyntiä, asukkaita ; peittävyys 66,24 % v 29 2 % Peittävyyskriteerit pidetään muuttumattomina. Sama sama Avosairananhoidon asiakkaat kpl ja kuntalaiset > peittävyys 64,27 %. Toteutunut 4. SoTen konsultaatiopalvelut toimivat viiveettä Webropol kysely Kysely kohyn väli 4 kk viive sairaanhoitajille / webropol Koulutus ja laatupäällikkö Kysely toukokuu 21 Kyselyssä saatavuus ja viive pysyvät ennallaan tai paranevat. Säännölliset käynnit tehostetussa palveluasumisessa. Palvelut testataan kyselyllä vuosittain. Tavoitteena pitää KOHYn konsultaatiopalvelut vähintään ennallaan. Poikkeamiin puututaan. Sama, lisäksi kaupunki kehittää omia käytäntöjään selkeyttämään organisaatiotaan ja toimintatapoja sama Kyselyn tulosten mukaan on saatavuus heikentynyt ja viive pidentynyt. Toteutunut 5. Mini intervention Maakunnallisen terveyden (alko, nikotiini, huumeet??) edistämisen ohjelman toteutuminen toteutuminen Miniintervention kirjaaminen Efficaan? (SHP:n projekti) I toimintavuosi: testataan Savuke:, ahtup mittarin käyttökelpoisuus. Sama sama, mittari ahtup Effica mittari käytössä,

12 12 (15) 6. Valtimotautien ehkäisyn seuranta Mittaustulokset pysyvät ennallaan tai paranevat. Terveyskeskust en laatuverkoston mittaus 1 kk tuottaja 21 syksy Mittauksen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan Tavoitteet toimintavuosittain, mittausten mukaan. Tulosten jälkeen Laatuverkoston mittauksia Canmedic mittausta ei asetetaan tavoitteet ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys sovitusti toteutettu. Astman hoitoketju päivitetty, monisairaan potilaan hoitoketju aloitettu. 7. Verenpainepotilaan hoito ja seuranta hoitoketjun toteutuminen Valtimotautien laatuverkosto Laatuverkon mittaukset Väli 12 kk. Viive 1 kk tuottaja 21 syksy Kuten ed. Kuten ed Tulosten jälkeen asetetaan tavoitteet Laatuverkoston mittauksia ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys 8. Muistipotilaan hoitoketjun toteutuminen Hoitoketjun kokonaishallinta organisoi Väli 12 kk, viive tilaaja, tuottaja Eri hoitotasoilla hoidossa/seurannassa olevat muistipotilaat pystytään poimimaan/ tilastoimaan. Pidemmän ajan tavoitteena hoidon toteutumisen seuranta, palvelutarpeen evaluointi. Avo Hilmon hyödyntäminen muistipotilaan hoitoketjussa sama Muistipoliklinikka on suljettu, hoitoketju toimii huonosti, 9. Masennuspotilaan hoitoketjun toteutuminen Hoitoketju n organisoima seuranta Väli 12 kk, viive tuottaja BDI mittarin käyttöönotto. Hoitoketjun käyttöä seurataan testien määrällä. Hoitopolku arvioidaan v. 212 aikana uudelleen yhdessä tilaajan ja tuottajan kanssa Kysely MTK:lle 3. toimintavuotena Toimintaa MTK:n kanssa kehitetty. Kysely tekemättä. Toteutunut 1. T2 diabetespotilaan hoitopolun toteutuminen Valtimotautien laatuverkosto Conmedicmittaus väli 12 kk, viive 1 kk tuottaja 21 syksy Mittauksen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan. Kuten ed. Tulosten jälkeen Laatuverkoston mittauksia Diabeetikoilla asetetaan tavoitteet ei tehdä. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja kehittäminen. *hoitosuunnitelmien laatiminen *hoitopolkujen päivitys ensitietopäivä marraskuussa Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvinvointi Seurataan tuottajan mittareilla 1 x vuodessa n mittari kartoitus toukokuu 21 Säännöllinen kartoitus ja raportointi. Raportointi I/11 vuoden 212 aikana sama, ei nähty tulosta

13 13 (15) 12. Vähintään 3 n Täydennyskoulutusvelvollis täydennyskoulutuspäivää/vuosi mittari (Welho) uuden toteutuminen / koulutuspäällikkö Koko sote v. 29 2,4 päivää/hlö 3 päivää vuodessa/vakituiset Soten luvussa sijaiset ja virkavapaalla olevat mukana sama sama 3,6 päivää/hlö; 13. Asiakastyytyväisyyden mittaus kaksi kertaa vuodessa Pysyy ennallaan tai THL kysely + jatkuva palaute. II III/21. Jatkuvan palautteen tilastot/sote Pysyy ennallaan tai Jos 12/13 toteutuu vuositasolla niin maksetaan 1 %. Seurantakokouksia 3, joissa kartoitetaan parantamiskohteet. Jos kahdella seurantakerralla kolmesta todetaan väh. 2 kriteerin toteutumattomuus, niin silloin se ei vuositasolla toimi ja maksetaan 95 %. Toteutetaan v. 213 PSHP:n kysely 213, pshp:n tulokset eivät vielä tulleet (4. toimintavuosi)

14 14 (15) Välinehuolto, SoTen ostamat palvelut Kokonaissopimus: toimitusvarmuus Röntgen Tuotteet Toiminnan yleiset tavoitteet Röntgentutkimukset, tuotehinnat Kliinikoiden tyytyväisyys Natiivikuvausten määrä LAATUINDIKAATTORIT MITTARI / seurattava arvo tai asia MITEN TIETO KERÄTÄÄN / SEURANTA Mittausväli ja seurantaviive Kuka seuraa Lähtötaso tavoite HUOM! 2. tvuoden tavoite 3. tvuoden tavoite Toteutunut 2. tvuosi 1. Natiivikuvausten määrä alenee Effica tilastot Rtg toimintatilastot 1 vuosi, 1 kuukausi Tilaaja 29 Tutkimukset vähenevät suhteessa toimintaan Suhteutettava väkilukuun (Jämsä) Alenee suhteessa toimintaan (v. 29 tasosta) sama tilasto on, 1. vuosi 13412, 3. vuosi 12711, laskenut 2. Säderasitusta Effica tilastot aiheuttavien tutkimusten suhteellinen määrä alenee. Rtg toimintatilastot 1 vuosi, 1 kuukausi Tilaaja 29 Koskee lähinnä CTtutkimuksia. Suhteutetaan toimintaan. Ei koske UÄtutkimuksia. Uusi CT laite vuodeksi 212 sama 3. Röntgentoiminnan yleiset laatuvaatimukset täyttyvät Auditointi. Kliinikoiden tyytyväisyyttä mitataan. Röntgenin toteuttamat kyselyt. Uusintakuvaust en määrä. Auditointi 1 vuosi, 1 kuukausi aik. auditointi Hyvätasoinen kuvantaminen. Matala uusintakuvausten tarve. Sama sama uusintaeksponoinnit ka 5,1 % raportti liitteenä

15 15 (15) KOKO TOIMINTAA KOSKEVAT MITTARIT/yhteenveto Seuranta Tilaajan ja tuottajan välisessä katselmuskokouksessa Asiakastyytyväisyys, Stakes mittari Henkilöstötyytyväisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin seuranta (Webropol kyselynä) n laatujärjestelmän toteuttaminen Jämsän toimintayksiköissä Täydennyskoulutusvelvoitteiden toteutuminen, ammattitaidon kehittäminen Potilasturvallisuus ml. lääkehoidon turvallisuus Lääkelaitoksen ohjeistuksen mukaisesti Jämsässä sovittujen hoitoketjujen toteuttamiseen osallistuminen: Tekonivelpotilaan hoitoketju Potilaan kotiuttaminen Turvallinen lääkehoito Muistipotilaan hoitoketju Nikotiiniriippuvuuden hoito T2 diabetespotilaan hoitoketju Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen Hemodialyysipotilaan hoitopolku Jämsässä Päihdepotilaan hoitoketju Päihdeongelmainen ja/ tai uupunut vanhempi

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot