Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi"

Transkriptio

1 Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita Luhtanen täällä esitti siitä, että terveyspalvelujen käsitteen on tässä paperissa jäänyt vähälle huomiolle. Yhdyn myös niihin ajatuksiin, että puoluetoimikuntaan ja puolueen valtaelimiin tulisi valita riittävä määrä naisia ja miehiä aivan tasa-arvoisesti ajatellen. Puheenjohtaja: Nyt keskeytämme hetkeksi kohdan 12 käsittelyn. 13. ASETETAAN EHDOKKAAT Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Puoluetoimikunnan puheenjohtajaksi, puoluesihteeriksi ja puoluetoimikunnan varapuheenjohtajiksi sekä puoluetoimikunnan muiksi jäseniksi Puheenjohtaja: Siirrymme kohtaan 13. Kello mennessä on esitetty vielä seuraavat ehdokkaat: Tuula Haatainen Helsingistä puoluetoimikunnan varapuheenjohtajaksi ja Arja Puurula Uudeltamaalta puoluetoimikunnan jäseneksi. Voitaneen todeta nämä ehdotukset. Todetaan. Toistetaan, että Kaj Bärlundia on esitetty puoluetoimikunnan jäseneksi. Voitaneen hyväksyä. Hyväksytään. 12. POLIITTINEN TILANNE Puheenjohtaja: Palataan kohtaan 12. Seuraava puheenvuoro on Tuula Rosasilla, Ruotsalainen Työväenliitto, ja valmistautuu Alpo Rantala, Uudenmaan piiri. Rosas, Tuula (Ruotsalainen Työväenliitto): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Suomen Ruotsalainen Työväenliitto on tehnyt monia aloitteita tälle puoluekokoukselle. Aloitteiden ajatukset toivottavasti heijastuvat käytännön toimintaan. Mm. Sosialidemokratia ja Pohjola -asiakirjan tavoitteiden toteutuminen tulee entistä tärkeämmäksi Euroopan yhdentyessä. Käytän tämän puheenvuoron aloitteesta n:o 3, joka on sivuilla Olemme huolestuneina seuranneet asemäärärahojemme kasvamista. Kahdeksan 87

2 prosentin kasvu on liian suuri. Erityisen kielteisesti suhtaudumme hävittäjälentokoneiden hankinta-aikeisiin, hinta 10 miljardia markkaa. Meitä on pyritty pelottelemaan uhkakuvilla Euroopan levottomista oloista. Näiden uhkakuvien avulla väitetään, että Suomen on parannettava ilmapuolustustaan. Todellinen uhka turvallisuudellemme tulee kuitenkin ilmansaasteiden muodossa. Näin turvallisuuttamme ei lisätä aseistusta lisäämällä, vaan kaikki liikenevät varat on satsattava ympäristöteknologian ja ympäristösuojelun kehittämiseen. Tuntuu varsin irvokkaalta, mikäli puolueemme kaikkien juhlapuheiden jälkeen ympäristönsuojelun lisäämisestä ja aseidenriisunnan voimistamisesta suhtautuu myönteisesti kyseisiin hankintoihin, varsinkin kun viimeaikaiset tutkimustulokset osoittavat, että lentokoneiden saasteet ovat pahimpia ilmansaastuttajia. Tässä kohtaa voin yhtyä Matti Ahteen aloitteeseen, että ympäristöasioiden pitäisi olla aina etusijalla, kun päätetään politiikan linjoista. Matti, sinä kyllä unohdit maanpuolustuksen muuten kattavasta luettelostasi, mutta sanoisin, että tämä on yksi tärkeimpiä siinä luettelossa. Esitän, että puoluetoimikunnan lausuntoon lisätään lause: "Suomen Sosialidemokraattinen Puolue suhtautuu kielteisesti hävittäjälentokonehankintoihin" Toinen esitykseni on, että viidettä ydinvoimalaa Suomeen ei rakenneta ilman puoluekokouksen päätöstä, joten kannatan tässä Jukka Mikkolan esitystä, hänhän tämän asian jo esitti aikaisemmin. Vielä lopuksi haluaisin todeta, että olisi erittäin tärkeää, että puolueemme tosiaan vakavasti kävisi keskustelua kansalaispalkkajärjestelmään siirtymisestä. Suomessa on erittäin suuri joukko köyhiä ihmisiä, joihin täällä on aikaisemmissa puheenvuoroissa viitattu, jotka nöyryyttävästi joutuvat eri viranomaiselta toiselle juosten kerjäämään toimeentuloaan. Väitän, että tämän byrokratian ylläpitäminen maksaa jo enemmän kuin kansalaispalkan toteuttaminen. Kiitoksia. Puheenjohtaja: Seuraavana on Alpo Rantala, Uusimaa, ja valmistautuu Anneli Karsio, Etelä-Häme. Rantala, Alpo (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Täällä on jo useammassa puheenvuorossa kosketeltu asuntotuotantoa, asumista ja maapolitiikkaa. Se meilläkin on Uudellamaalla ollut kovasti tapetilla ja yritän tässä kosketella vain niitä kohtia, jotka vielä eivät ole tulleet esille, mutta jotka ovat tämän asian kohdalla mielestämme tärkeitä. Puheenjohtaja Paasio toi esille sen, mitkä ovat ne keinot, millä voidaan vaikut- 88

3 taa asuntojen hintoihin. Meidän mielestämme asuntojen hinnat tulevat oikealle kohtuulliselle tasolle vasta silloin, kun meillä on riittävästi tarjolla vuokraasuntoja niin, että se on selvä valintavaihtoehto. Tämä asia ei meidän mielestämme tule kuntoon, ennen kuin se tulee lakisääteiseksi. Näin oli myöskin lasten päivähoitokysymyksessä ja näin se on nähtävästi tässäkin. Hyvällä tahdolla ja vapaaehtoisuusperiaatteella asuntoasiat eivät tule kuntoon. Vastuuta ei pitäisi, toisin kuin lasten päivähoidossa, asettaa yksin kunnille, vaan kunnille ja valtiolle ja niin, että siinä olisivat mukana myös urakoitsijat ja rakennuttajat niin, että ne yhteistoiminnassa hoitaisivat vuokra-asuntotuotannon. Siksi me esitämmekin, että tavoiteosaan tulisi, ei yksin perusoikeus, vaan että valtio ja kunnat on lakisääteisesti velvoitettava toimimaan niin, että tavoite toteutuu, siis perusoikeus asuntoon. Asuntotuotanto pitäisi kohdentaa alueellisesti kysyntää vastaavasti. Korkovähennysoikeutta pitäisi erityisesti lisätä lapsiperheiden kohdalla ja ensiasuntoa hankkiville. Esille tuli myös se, että kiinteistöverotusta valmisteltaessa on huolehdittava siitä, etteivät asumiskustannukset nykyisestään nouse. Nämä olivat sellaisia asioita, joita me halusimme korostaa ja jotka pitäisi ottaa huomioon tavoiteosassa. Kiitoksia. Puheenjohtaja: Paljon kiitoksia. Seuraavana Anneli Karsio, Etelä-Häme, ja valmistautuu Risto Sänkiaho, Pohjois-Häme. Karsio, Anneli (Etelä-Hämeen piiri): Hyvät toverit! Ensin terveisiä puoluesalin edustalta tavalliselta jalankulkijalta, keski-ikäiseltä naiselta, joka tuossa väliajalla tuli luokseni ja kysyi, että tekös olette nyt näitä sosialidemokraatteja, jotka tänne sankoin joukoin kokoonnutte tekemään päätöksiä tärkeistä asioista. Kun hän kuuli, että näin todella on, hän sanoi: "Älkää hyvät ihmiset unohtako tavallista ihmistä. Tiedättekö, kuinka kalliita elintarvikkeet ovat, kuinka kallista ruoka on, älkääkä alkako maksaa äidinrakkaudesta palkkaa". Tämä oli tavallisen jalankulkijan kannanotto meidän tavoitekeskusteluumme. Aivan lyhyesti Etelä-Hämeen puoluekokousedustajien kanta esitettyyn tavoiteohjelmaan. Me olemme hyvin vahvasti selkeän ja konkreettisen asioitten tärkeysjärjestykseen nojaavan tavoiteohjelman takana. Kaikkea hyvää vain kaikille -periaatteen tilalle on mielestämme otettava vain muutama selvä tavoite, joihin todella sitoudutaan. Meillä ykkösasiana ovat ympäristökysymykset niin, että mielestämme SDP:n tulisi sitoutua siihen, että luonnontalouden tasapainon ja ympäristönsuojelun on oltava kaikkea päätöksentekoa, myös taloudellista päätöksentekoa ohjaava periaate. Energiapolitiikassa on kyllä mielestämme I ehdottomasti sitouduttava säästölin-

4 jaan. Oikein mieluusti me etelähämäläiset näkisimme SDP:n tavoitteiden joukossa asumisoikeusasunnon kaikille alle 25-vuotiaille. Hyvät toverit, tehkäämme hyviä päätöksiä! Puheenjohtaja: Kiitoksia. Sitten on vuorossa Risto Sänkiaho, Pohjois-Häme ja hänen jälkeensä Simo Paassilta, Varsinais-Suomi. Sänkiaho, Risto (Pohjois-Hämeen piiri): Hyvät toverit! Koska tämä on yleispoliittinen kohta, tässä pitäisi tietyllä tavalla tarkastella myös menneisyyttä, eli käytyä kolmen vuoden puoluekokouskautta. Kausihan alkoi sillä tavalla, että puheenjohtaja esitti tavoitteeksi, että SDP:n kannatus pitää vakiinnuttaa 30 prosenttiin. Koska tunnen toisenkin demarin, jonka vaaliprognoosit ovat menneet pieleen, en vaadi puheenjohtajan päätä vadille tässä kysymyksessä. Kuitenkin sikäli, että jos verrataan puoluetoimintaa vaikkapa suomalaiseen joukkueurheiluun, niin siinä on hyvin paljon samoja piirteitä, eli aina kun menee huonosti, niin valmentaja saa kenkää. Sama koskee myös puoluetoimintaa. Hyvin hanakasti vaaditaan juuri päätä vadille. Kuitenkin ehkä ihan samoin kuin sportissa, ehkä olisi parempi ostaa isot peilit jäsenkunnalle ja jäsenkunta voisi katsoa siitä, että missä vika on. Aamulla katsoin peiliin lähtiessäni puoluekokoukseen. Katsoin sieltä, kun taas hehkutettiin täällä, että alas lyökää koko vanha maailma, että paljonko peilistä näkyy vallankumouksellisuutta, niin kyllä sieltä näkyi enemmän vallanhimoa kuin vallankumouksellisuutta. No, tästä seuraa tietysti kysymys, että tarvitaanko tällaista puoluetta enää. Tietenkään tällaista puoluetta ei tarvita, jos tämä on yksinomaan valtakone ja pyrkii välineelliseen valtaan. Mutta jos se on tahtokone, jolla on tietyt tavoitteet käyttää valtaa välineenä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, niin silloin puoluetta tarvitaan. Kuten Tuomiojan Ekikin sanoi täällä, että tämä on jo kääntynyt tietyllä tavalla menschevikien suuntaan, niin se pitää paikkansa nyt Euroopassa. Itä-Euroopan heilahtelu hyvin voimakkaasti oikealle on tietynlainen kausivaihtelu, joka on osittain ymmärrettävissä. Mutta siitä on selvät seuraukset, että markkinoiden siunaus ei ole yksinomaan tietynlaista maanpäällistä paratiisia, vaan sieltä tulee niin suuret sosiaaliset ongelmat ja myöskin se, että yhteiskunta siellä ei ole valmentautunut näiden ongelmien hoitoon millään tavalla, joten voidaan asettaa prognoosi, että silläkin puolella Eurooppaa tarvitaan sosialidemokratiaa. Vastaavasti myöskin Euroopassa, ehkä Saksan Liittotasavallassa ja Englannissa työväenpuolueet pääsevät valtaan, jolloin myös sosialidemokratian merkitys ko- 90

5 ko Euroopassa ja tämän kautta koko maailmassa tulee uuteen valoon. Jos ajatellaan nyt kotimaista tilannetta, niin myöskin seuraavien vaalien jälkeen, seuraavassa hallituksessa voidaan tarvita sosialidemokraatteja. Eli tämä iskulause, jota täällä on lanseerattu näinä päivinä puoluekokouksen tietynlaiseksi merkiksi, pitää kyllä paikkansa myös tulevaisuudessa. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Seuraavana Simo Paassilta, Varsinais-Suomi, ja valmistautuu Markku J. Jääskeläinen, Uusimaa. Paassilta, Simo (Varsinais-Suomen piiri): Arvoisa puheenjohtaja! Puolueemme lähihistoria on osoittanut, että me sosialidemokraatit puolueena olemme eläneet liian lähellä valtiollista valtaa. Olemme kasvaneet kiinni valtioon niin, että valtiollisen politiikan hierarkkiset käytännöt ja poliittiset tavoitteet ovat heijastuneet puolueemmekin sisälle. Puolueen ohjelmia ja politiikkaa on ollut vaikea erottaa kulloisenkin hallituksen politiikasta. Puolueen päällystössä taistelutahto näyttää vielä olevan jäljellä, mutta arvioni mukaan etulinjassa taistelevat rivinaiset ja -miehet ovat väsyneet. Taistelua tosin jatketaan, mutta tietynlainen apatia on voittamassa alaa. Kenttä on väsynyt jatkuvaan rintamavastuuseen. SDP:n pitäisi päästä pois etulinjasta. Meidän tulisi ympäristöpoliittisin tavoittein hinnoitella itsemme oppositioon. Täten me voisimme saada itsellemme aikaa sisäiseen kehitykseen ja uudenlaisen poliittisen kulttuurin löytämiseen. Puhumme tänään puoluetoiminnan muutoksen puolesta. Mutta miten se tapahtuu? Niinkö, että huomenna heräämme, olemme kaikki uusia. Meillä on uusi imago. Meillä on uudet tavat. Kaikki on muuttunut. Vedämme kansaa puoleemme. Ei. Näin se ei tapahdu. Muutos syntyy hitaasti, vaikeasti, moninkertaisella työllä. Sen työn tekijöitä me olemme kaikki, jokainen puolueen jäsen, jokainen enemmän ja vähemmän aktiivinen jäsen. Sanotaan, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita politiikasta. Mutta vastaako se sitä, mitä me näemme ja kuulemme, kun keskustelemme ihmisten kanssa kaduilla, toreilla, ystäväpiirissä. Ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita yhteisistä asioista. He ovat täynnä aloitteita ja ajatuksia siitä, miten asioita tulisi hoitaa, miten voitaisiin parantaa heidän yhteisesti kokemiaan ongelmia. Ei voi olla totta, että ihmiset eivät tuntisi kiinnostusta politiikkaan. Mutta heidän vetonsa sen muotoiseen politiikkaan, joksi he kokevat puoluetoiminnan tänään, on ongelma. 91

6 Kysymys kuuluu: millä lailla me herätämme sen todellisen vireen, joka ihmisten välisissä keskusteluissa on? Mielestäni puoluetoiminnan uuden kulttuurin ytimenä täytyy olla näkemys muutoksen tarpeesta, suunnasta, ratkaisuista, joita ihmiset kaipaavat. Muutoksen on ammennettava voimansa ihmisten arkipäivästä, arkielämän kokemuksesta, viisaudesta. Se on prosessi, joka tapahtuu monen keskustelun kautta, monien erimielisyyksien kautta; se edellyttää rohkeutta, jokaisen rohkeutta esittää omat mielipiteensä, rohkeutta olla erimielinen ja rohkeutta olla yksimielinen. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Täsmälleen ajassa. Seuraavana on Markku J. Jääskeläinen, Uusimaa, ja valmistautuu Mikko Sedig, Varsinais-Suomi. Jääskeläinen, Markku J. (Uudenmaan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Täällä on käyty erittäin hyvää keskustelua politiikasta ja nämä asiat, jotka ovat nousseet esille, ovat tulleet erittäin sopivalla tavalla. Minua henkilökohtaisesti jonkin verran häiritsee se, että kokouksen alla on sidottu nämä henkilökysymykset ja asiakysymykset toisiinsa sillä tavalla, että on ikään kuin ensin keksitty ehdokkaat ja sen jälkeen pyritty löytämään niitten ympärille tämmöinen uskonnollinen viitekehys aivan samalla tavalla kuin ristiretkelle lähdettäessä. Ensin keksitään se, mitä alueita halutaan valloittaa ja sen jälkeen keksitään, minkä jumalan nimiin. Olen löytänyt hyviä ajatuksia ja erinomaisia esityksiä niin tovereitten Lipponen kuin Tuomiojakin täällä esitetyistä puheenvuoroista ja luonnollisesti myöskin tästä puoluetoimikunnan esityksestä. Se osoittaa sen, että näitä asioita ei ole sidottu siihen esittäjätahoon, vaan että ylipäätään sitä keskustelua käydään ja erilaisia ajatuksia annetaan esille tulla. Olen kuullut, että tätä kokousta varten on erilaisia vaihtoehtoisiakin ohjelmaluonnoksia. Olen lehdistä saanut lukea, että on olemassa jotakin punaviherohjelmaa ja sitten Lipposellakin on omansa, jonka olen jopa saanut täällä käsiinikin, joten esittäisin sellaisen kainon toivomuksen, että jos se on teknisesti suinkin mahdollista, niin ihan tavalliselle kokousedustajallekin jaettaisiin nämä vaihtoehtoisetkin ohjelmat, jotta voisi niihin tutustua ja niistä parhaimmat hedelmät poimia. Tämä puoluekokous on erittäin hyvä aika pohtia sitä, millä tavalla mennyt hallituskausi on sujunut, ei ainoastaan tämä puoluekokouskausi, vaan nyt meneillään oleva hallitustyöskentely ja yhteistoiminta Kokoomuksen kanssa. Täällä on aikaisemmin todettu, että hyviä tuloksia on saavutettu työllisyyden hoidon suhteen, työelämän uudistuksen suhteen, ympäristön suhteen. Päivähoitouudistus on mielestäni viety aika mallikkaasti läpi. Mutta se sektori, jossa nyt kaikkein 92

7 eniten tuloksia toivotaan, on asuntopolitiikka. Sen osalta tilanne näyttää tällä hetkellä varsin lohduttomalta tavallisen ihmisen kannalta. Tietysti voimme osoittaa, että jotakin käännettä on tapahtumassa, joitakin sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, asuntorahasto jne., mutta tavallisen ihmisen kannalta tilanne näyttää ainakin pääkaupunkiseudulla siltä, että vuokrat ovat nousseet, jonot vuokraasuntoihin ovat pidentyneet, hintataso omistusasunnoissa on noussut, lainojen korot ovat nousseet ja asuntojen ostomahdollisuus on karannut nuorilta entistä kauemmaksi. Kun tässä tavoiteohjelmassa nyt kirjataan tavoitteeksi, että pitäisi saada asuntoa, se on kunnianhimoinen tavoite, mutta meidän pitää pystyä sanomaan, miten se saavutetaan, koska jo tähän saakka nämä meidän tavoitteemme ovat olleet riittäviä, mutta ainoastaan keinot ovat jonkin verran puutteelliset. Puheenjohtajaksi siirtyi Reijo Laitinen. Puheenjohtaja: Kiitoksia Markku J. Jääskeläinen. Seuraavana Mikko Sedig, Varsinais-Suomi, ja valmistautuu Raimo Jakonen, Keski-Suomi. Sedig, Mikko (Varsinais-Suomen piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Haluaisin puuttua tässä puheenvuorossa vain yhteen asiaan: nuorten asuntokysymykseen. Toivon, että kun ohjelmavaliokunta I iltamyöhällä kokoontuu, se käsittelisi myös nuorten asuntokysymystä sen takia, että tavoiteohjelmassa kohdassa 5 "Asunto on perusoikeus" asiasta ei jostakin syystä sanota yhtään mitään. Voidaan tietysti ajatella niin, että nuorten asunto-ongelmien ratkaiseminen ei vaadi erityistoimenpiteitä, vaan sen tulee tapahtua osana ns. yleistä asuntopolitiikkaa. Tämä voisi tietysti pitää paikkansakin, mutta vain sillä olettamuksella, että yleinen asuntopolitiikka toimii. Viime vuosien kehityksen valossa ei kylläkään näytä siltä, että yleisessä asuntopolitiikassa olisi onnistuttu erityisen hyvin. Syy ei kyllä ole yksin demarien. Sen me hyvin tiedämme. Esimerkiksi viime vuosien rahapolitiikka on vaikuttanut enemmän suomalaiseen asuntopolitiikkaan kuin hallituksen tekemät asuntopoliittiset toimenpiteet. Tämä kaikki tapahtuu markkinatalouden nimissä ja kaiken lisäksi, kun markkinatalous toimii näin, eri puolella Eurooppaa valtio toisensa jälkeen pyrkii markkinatalouteen. Mutta se onkin jo toinen asia. Vuosittain asuntomarkkinoille pyrkii noin nuorta. Ainakin 2/3 heistä on sellaisia, joiden on tultava toimeen omillaan ilman perintöä tai vanhempien huomattavaa tukea. Tosiasia on, että suuressa osassa Suomea asuntokysymys on hallitsematon. Sen takia tarvitaan nopeita toimenpiteitä. Nuorten asunto-ongelmien ratkaiseminen vaatii erityistoimia. Muuten rakennetaan suomalaiseen yh- 93

8 teiskuntaan sellaista aikapommia, että pohdinnat siitä, aiheuttaako erityisesti nuorille rakennettavat asunnot slummiutumista tai sosiaalisia ongelmia, vai ei, vaikuttaa lähinnä akateemiselta aivovoimistelulta. Asuntopolitiikassa on vihdoinkin kuultava, ei ainoastaan vahvojen ääntä, vaan myös asunto-ongelmien kanssa painiskelevien ihmisten ja monessa tapauksessa nuorten ääntä. Puheenjohtaja: Kiitoksia Mikko Sedig. Seuraavana Raimo Jakonen Keskisuomesta. Jakonen ei ole paikalla. Seuraavana Raimo Huovinen Pohjois-Hämeestä, ja valmistautuu Sinikka Mönkäre, eduskuntaryhmä. Huovinen, Raimo (Pohjois-Häme): Toveri puheenjohtaja, hyvät puoluekokousedustajat! Olemme Pohjois-Hämeessä pitäneet ryhmäkokouksia ennen tätä kokousta, kun se vielä on sallittua liikkeessämme. Olemme käsitelleet asiakirjaa eri puolilta tuntikausia hyvin perusteellisesti. Valtaosaltaan olemme kuitenkin tulleet puoluetoimikunnan tekemän ehdotuksen kannalle, mikäli ei siihen tule merkittäviä muutoksia tässä valiokuntakäsittelyssä. Teemme kuitenkin selkeän muutosesityksen kohtaan 6: "On saatava oppia ja osallistua", alakohta 2. teksti: "Ammatillisten oppilaitosten ja lukion toimintaa on kehitettävä siten, että nuorisoasteen koulutus antaa mahdollisuuden monipuolisiin valintoihin ja opintojen saumattomaan etenemiseen!' Omaksi kohdakseen siitä jatkaen "Nuoria on kannustettava tekemään omien taipumustensa mukaisia valintoja, eikä esimerkiksi sukupuoliroolien odotusten mukaisia päätöksiä". Näin ollen kohtien numerointi muuttuu. Kohta 4 poistettaisiin ja tilalle tulisi teksti: "Korkeakoulujen määrärahoja lisätään lakiin perustuen erityisesti tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen läpi 1990-luvun". Kohdasta 5 ehdotamme poistettavaksi loppuosan "sekä sisällöllisesti että taloudellisesti" ja kohdan 7 ehdotamme poistettavaksi, koska se sisältyy edellä mainittuihin teksteihin. Toveri puheenjohtaja! Tässä meidän esityksemme. Puheenjohtaja: Toveri Huovinen. Saanko esitykset kirjallisina?. Seuraavana Sinikka Mönkäre, eduskuntaryhmä, ja valmistautuu Raimo Jakonen, Keski- Suomi. Mönkäre, Sinikka (eduskuntaryhmä): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Elämme suhteessa luontoon ja ympäristöömme kuluttajina. Kuluttaminen käyttää luonnonvaroja, kuluttaa energiaa ja kasvattaa jätevuoria. Markkinatalous on 94

9 myötätuulessa. Olemme siirtymässä maailmanlaajuiseen markkinatalousjärjestelmään, joka tarkoittaa myös maailmanlaajuista kuluttamista. Suomen kulutustasolla maailmanlaajuinen kuluttaminen ei ole mahdollista. Olemme oppineet ympäristöongelmien kansainvälisen luonteen. Sen seurauksena olemme kääntäneet syyttävän sormemme itärajan ja Itämeren tuolle puolen. On totta, että valtaosa laskeumistamme tulee kaukokulkeumina muualta. Tärkeää on, että toimimme kansainvälisessä ympäristössä aktiivisesti ympäristönsuojelua edistäen. Mutta aivan yhtä tärkeää on katsoa itse rehellisesti peiliin ja korjata omat tuhoisat kulutustottumuksemme. Meidän toimenpiteillämme on merkitystä. Teollistuneitten maitten on kannettava vastuu kehitysmaitten luonnosta. Ylikansallinen jätevienti on lopetettava. Kehitysmaita ja valtameriä ei saa käyttää maapallon jätetunkioina. On opittava elämään tasapainossa suhteessa luontoon. Kohtuuttoman paljon käytettävissä olevista varoistamme kuluu perusasioihimme, ruokaan ja asumiseen. Suomalaisen yhteiskunnan vahva agraariperinne on johtanut siihen, ettei maataloudesta ole meillä saanut koskaan puhua. Ruoan hinnasta keskusteltaessa täytyy muistaa kaikki ruokaketjuun vaikuttavat tekijät: alkutuotanto, jalostusporras, kauppa, tuontisäädökset ja liikevaihtoverojärjestelmä. Suljetun Suomen tiukat tuontisäännökset tekevät meistä eristäytyneen umpion, jossa kilpailu ei ole sallittua ja monopolit ja kartellit jylläävät. Suomalainen kuluttaja odottaa kansainvälistymisprosessilta vapaampia markkinoita, avointa kilpailua ja halvempia hintoja. Lopuksi, hyvät toverit, yhteiset palvelut, verovaroin ylläpidetyt peruspalvelut ovat yhteisvastuullisen yhteiskuntamme perusta. Suomi ei käytä kohtuuttomasti varoja julkiseen palvelujärjestelmään. Julkinen palvelujärjestelmä voi toimia ja toimii tehokkaasti, kun sitä kehitetään. Sen on osoittanut väestövastuujärjestelmän menestys terveydenhuollossa. Meidän ei pidä antaa periksi, kun kehitämme julkista palvelujärjestelmää kilpailukykyiseksi. Yksityinen, joka Suomessa ei ole yksityistä, vaan mitä suurimmassa määrin verovaroin ylläpidettyä, asettuu omiin uomiinsa. Vain yhteisin palveluin pidetään huolta tasavertaisesti myös yhteiskuntamme vähäosaisista. Hyvät toverit, uskallusta ja rohkeutta! Puheenjohtaja: Kiitoksia toveri Mönkäre. Seuraavana Raimo Jakonen, Keskisuomi, ja valmistautuu Heikki Näätä, Varsinais-Suomi. Jakonen, Raimo (Keski-Suomen piiri): Arvoisa puoluekokousväki, hyvät toverit! Kun mietin tätä puheenvuoroani ja sen sisältöä, päädyin toteamaan, että ympäristöasiat ovat hyvin keskeinen ja tulevaisuutta ajatellen elintärkeä asia, mutta samalla tavattoman laaja ja vaikeasti hallittava alue. Ajattelin, että jututan aiheesta erilaisia ihmisiä ja yritän sitä kautta löytää näkökulman asiaan. Perhee- 95

10 näiti löysi asiaan ihmisläheisen, naisen sekä luonnonystävän näkökulman. Siinä oli ensimmäisenä huoli, miten saamme ihmiset ymmärtämään, miten tärkeää on ympäristön suojelu yksittäisen ihmisen käytännön toiminnassa. Suomi on tuhansien järvien maa, mutta mitä iloa siitä on mökkiläiselle, jos vesi on saastunutta. Ei voi uida eikä kalastaa, kun kalat on kyllästetty säteilyllä ja elohopealla. Kuinka voimme virkistäytyä sellaisessa luonnossa, jonka tuhoamme? Entäpä pohjavetemme, mitä juomme, jos olemme sen saastuttaneet? Entäpä maatalous! Tänä päivänä toiminta tapahtuu kemiallisen teollisuuden ehdoilla. Ehkäpä olisi syytä koulutuksella ja tutkimuksella osoittaa, kuinka paljon lannoitteita ja myrkkyjä todella tarvitaan. Ja sitten, tarvitsemmeko todella ydinvoimaa energianlähteenä? Ehkäpä se olisi myös asia, josta kansanäänestys olisi paikallaan. Kaatopaikkojen kuormitukset olisi vähennettävissä, jos hyötyjätteille tulisi riittävän paljon keräilypisteitä kerros- ja omakotitalojen läheisyyteen. Kauppaostosten pakkauksissa voisimme olla kohtuullisempia. Se olisi myös yksi muoto ympäristöystävällisyyteen ja näkyisi varmaan ostosten hinnassakin. Kaupunkimme ympäristösihteerin näkökulma oli aluksi maailmaa syleilevän teoreettinen, mutta sekin antoi minulle paljon ajattelemisen aihetta. Hänen mielestään suurimmat uhat ovat: 1) liikakansoituksen ongelma yhdistettynä jatkuvan kulutuksen kasvuun, 2) suuret ilmastomuutokset, kasvihuoneilmiö ja otsonikato, 3) maakamaran ja vesistöjen muuttuminen ja köyhtyminen. Hyvä kokousväki! Elämme Suomessa voimakasta yhteiskunnallisen muutoksen ja kehityksen aikaa. Samanaikaisesti kun monet Euroopan valtiot kamppailevat köyhyyden rajamailla, on elintasomme kansainvälisen mittapuun mukaan maailman parhaitten maitten joukossa. Jatkossa joudummekin miettimään, millä ehdoilla hyvinvointiamme rakennamme, kasvatammeko sitä määrällisesti vai laadullisesti. Ympäristöön kohdistuvat paineet ovat viime vuosina puhuttaneet paljon eivätkä turhaan. Ympäristön saastumisen uhka ei ole juurikaan helpottanut meillä eikä maailmanlaajuisesti. Myönnettävä kuitenkin on, että kansainvälisessä vertailussa Suomen ympäristöasiat on hyvin hoidettu. Omaamme paljon sekä tietoa että taitoa ympäristöasioissa. Samalla kun hoidamme oman maamme ympäristöä, tulee meidän myös antaa kansainvälisille ympäristökysymyksille kokemuksemme. Olisi toivottavaa, että nuorisomme, joka on hyvin koulutettua ja avarakatseista, saataisiin tähän sosialidemokraattiseen liikkeeseen vaikkapa ympäristöasioitten kautta mukaan taikka mahdollisesti muilla heitä kiinnostavilla asioilla. Vaikka ympäristön hoito vaatii kustannuksia kansantalouteemme, ovat ne niin tärkeitä, että ne on saatava tulevaan hallitusohjelmaan, missä sosialidemokraatit ovat mukana. 96

11 Lopuksi kantani: naisia kohdeltava tasapuolisesti ja Sosialidemokraatti on hyvä lehti. Kiitos. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Seuraavana Näätä Heikki, Varsinais-Suomi, valmistautuu Eino Kivelä, Lappi. Näätä, Heikki (Varsinais-Suomen piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Minulle henkilökohtaisesti Sosialidemokraattinen Puolue on rakas asia. Minulla on myös se käsitys, että tässä puolueessa löytyy arvosteltavaa, ja minä olen sitä mieltä, että puoluekokous on se foorumi, jossa sitä tulee suorittaa, jos siihen on tarvetta. Viime vappuna yhdyin muutamiin käsityksiin siinä, että tiettyjä hyviä puolia oli siinä asiassa, että puolueessa demokraattiseen tapaan esitettiin haaste istuvalle puheenjohtajalle. Mutta minusta siihen keskusteluun on kyllä sisältynyt senkaltaisia elimiä, jota minä en ole oikein hyvällä mielellä voinut kuunnella, kun vastuunalaisessa asemassa, puolueen johdossa oleva ihminen kertoo kansalle televisiossa, että tässä puolueessa olisi semmoinen johto, joka löisi kaikkia sen kanssa eri mieltä olevia ihmisiä puukolla selkään. Minä en ole Ulpun enkä Pertin aseina näitä puukkoja koskaan nähnyt, joten tämänkaltaiset lausunnot televisiossa ovat mielestäni menneet alle arvostelun. Se siitä. Pari asiaa, jotka tavallaan liittyvät paremmin tähän 90-luvun ohjelmaan. Asuntopolitiikkaan liittyen asia, josta keskustelun avanneen Ulf Sundqvistin kanssa kävin lehtien palstoillakin keskustelua, mutta jossa Ulf sitten sen jälkeen laajassa artikkelissaan esitti vähän samankaltaisia näkemyksiä kuin allekirjoittanut siinä ehkä hieman tuohtuneessa tekstissä. Nimittäin tämä on kyllä aika pitkälle semmoinen etuoikeutettujen ihmisten yhteiskunta. Jos meidän johtohenkilöistä joku marssii STS:ään tai marssii johonkin pankkiin, niin katsotaan asialliseksi tarjota asuntolainan korkoa sellaisen 9 10 prosentin tasoon. Minullakin on sen verran kontaktia, että minä saan alle ll:n, mutta sitten kun se piika, joka meille tuolla kapakassa Sammon tai jonkun muun tarjoamaa kahvia kaataa, menee pyytämään asuntolainaa, hän joutuu maksamaan 15 prosenttia, ja hänen pitäisi meitä äänestää. Minä toivon, että asuntorahasto, jota ollaan perustamassa, tuo tähän asiaan oikeudenmukaisuutta. Minusta on todella järkyttävä vääryys, että ne ihmiset, joilla on suurempi maksukyky, joilla on paremmat kontaktit, saavat lainansa lähes puolet halvemmalla kuin se tavallinen kuluttaja, jonka meitä pitäisi kannattaa. Toinen asia, joka minun sydäntäni on lähellä: Sosialidemokraattisen Puolueen ansiosta tässä maassa on kehitetty sosiaaliturvaa, kuten täällä Lindeman veteraanien puolesta puhuessaan kertoi. Meidän toimestamme on kehitetty sen kaltainen sosiaaliturva, että kaikilla ihmisillä olisi kaikille lapsille ja nuorille mah- 8 pöytäkirja 97

12 dollisuus tarjota ihmisarvoinen elämä. Mutta siihen meillä ei ole oikein eväitä, kun ongelmaperheissä isä ja äiti lähtevät kapakkaan sen jälkeen, kun lapsilisät tulevat pankkitilille ja lapset jäävät heitteille. Minä en osaa siihen ratkaisua löytää, mutta se on minusta huutava vääryys. Kiitoksia. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Seuraavana toveri Eino Kivelä, Lapin piiri, valmistautuu Sai Väyrynen, Uudenmaan piiri. Kivelä, Eino (Lapin piiri): Toveri puheenjohtaja, arvoisa kokousväki! Tornionjoki lännessä, Kuolan niemimaa idässä, siinä välissä elämää Suomen Lapissa. Lohi Tornionjoessa samoin kuin norppa Saimaassa on kohta harvinaisuus, ellei Tornionjoen lohikantaa ratkaista lohen kannalta, ei ihmisen kannalta. Petsamon Nikkelin Inarin kohdalla ja Montsagorskin Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kohdalla aiheuttamat ilmansaasteet on viipymättä saatava loppumaan. On löydettävä keinot yhdessä Suomen valtion ja itäisen naapurin kanssa saasteongelman ratkaisemiseksi viivyttelemättä. Tiedottamisen ja puheiden sijasta on siirryttävä käytännön toimiin mahdollisimman pian. Hyvät toverit! Sekä uhkat että mahdollisuudet Lapissakin ovat meille yhteisiä. Esitän, että puolueemme suhtautuu suurella vakavuudella ja aloitteellisuudella esittämieni ongelmien ratkaisemiseksi. Uhkat voimme muuttaa mahdollisuuksiksi, ja mahdollisuudet ovat haaste elämälle. Jatkakaamme sitä! Kaikki ihmisen ja luonnon elämää tukeva kansainvälinen aloitteellinen käytännön yhteistyö takaa sen, että onnistumme jättämään tulevillekin polville elävän Pohjolan, niinkuin se nytkin parhaimmillaan on. Kiitos. Puheenjohtaja: Kiitoksia Eino. Seuraavana Sai Väyrynen, Uusimaa, valmistautuu Antti Kalliomäki, eduskuntaryhmä. Väyrynen, Sai (Uudenmaan piiri): Hyvät toverit! Maailma muuttuu, me ihmiset muutamme sitä maailmaa. Ajattelutavat muuttuvat ja ihmisten vaatimukset muuttuvat. Sosialidemokraattien olisi havaittava nämä muutokset ja rakennettava sellaista yhteiskuntaa, jossa ihminen voi elää hyvin, ihminen voi toimia luonnollisen, oman vapaan minänsä mukaisesti ja toteuttaa sitä elämänsä tarkoitusta, minkä kukin ihminen on itselleen ajatellut. Tämä meidän kotoinen Suomemme ei ole kuitenkaan vielä pystynyt osoittamaan, että jokainen ihminen on tärkeä, eivätkä siihen ole pystyneet sosialidemokraatitkaan. Yhteiskunnassamme on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat täysin syrjäytyneitä kaikesta yhteiskunnallisesta ja jopa henkilökohtaisestakin elämästä. Nämä ihmiset ovat syystä tai toisesta yksin jääneitä vanhuksia. Ne ihmiset ovat mielenterveysongelmista kärsiviä. Ne ihmiset ovat pultsareita, narkkareita tai päämäärät- 98

13 tömiä, elämänhalunsa kadottaneita nuoria. Tällaisia ihmisiä on vielä paljon muitakin. Yhä edelleen Suomen lainsäädäntö kohtelee epäoikeudenmukaisesti kansalaisiaan. Ihmisen henkilökohtainen seksuaalinen suuntautuneisuus määrää, miten ihminen saa asiat elämässään järjestää. Jos sinä olet homo tai lesbo, et saa samoja oikeuksia kuin jos olisit mukamas normaali. Tai kun ajattelet mukamas väärin etkä halua puolustaa maatasi ase kädessä kuviteltua vihollista vastaan, joudut tekemään ilmaista työtä lähes puolentoista vuoden ajan. Tai jos vastustat koko epäoikeudenmukaista systeemiä, sinut teljetään vankilaan vakaumuksen vakuudeksi. Tästä on viime päivinä ollut paljon puhetta. Meidän on valitettavasti yhä edelleen muistutettava itsellemme, että suomalaisen yhteiskunnan rakenteet synnyttävät ja ylläpitävät eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vieläkin vuosituhannen loppua lähestyttäessä, ja näitä esimerkkejä epäoikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta löydämme jokapäiväisestä elämästä. Tasa-arvo ei ole pelkästään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Todellinen tasaarvo syntyy suvaitsevaisuudesta ja jokaisen ihmisen elämisen arvostamisesta. Tasa-arvo syntyy suvaitsevaisuudesta niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ehkä pärjää yhtä hyvin kuin me keskimääräisesti hyvin toimeen tulevat ja keskimääräisesti normien mukaan käyttäytyvät puoluekokousedustajat. Tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden lisääminen olkoon 90-luvun henkinen haasteemme! Puheenjohtaja: Kiitos, Sai. Siinä meille kaikille ajattelemisen aihetta. Seuraavana Antti Kalliomäki eduskuntaryhmästä, valmistautuu Jouko Skinnari, eduskuntaryhmä. Kalliomäki, Antti (eduskuntaryhmä): Puheenjohtaja, hyvät toverit! Monet poliittiset murjaisut, sellaiset kuin räntäsateinen Merihaka ilmentämässä SDP:n tilaa tai Paavo Väyrysen taannoinen viittaus SDP:n ja mätäpaiseen samankaltaisuuteen saavat näinä aikoina auliisti tilaa tiedotusvälineissä, niin omissa kuin vieraissakin. Meillä puolueemme politiikan tulkeilla on paha tapa sivuuttaa nuo inhottavat kommentit lähinnä olankohautuksella. Ajattelemme, että kyllä valistunut Suomen kansa kaivaa totuuden typeryyksien takaa. Mutta, hyvät ystävät, ei ihminen, ei edes suomalainen ole alkusyntyinen nero, jonka aivoissa automaattisesti asuu ymmärrys oikeasta ja väärästä tiedosta. Jokainen meistä muodostaa maailmankuvansa paitsi kokemuksen kautta myös ympäristöään seuraamalla. Ja kasvavassa määrin sen seuraaminen tapahtuu - kuinka ollakaan - tiedotusvälineiden välityksellä. Siksi väärät todistukset on julkisesti oikaistava ja todeksi tietä- 99

14 määmme, vaikka kuinkakin mielestämme itsestäänselvää perusasiaa on kerran toisensa jälkeen toistettava. Meneillään olevan muutoksen ja myllerryksen keskellä on siis enemmän kuin tärkeätä, että kerromme sanoin ja teoin totuuden suomalaisesta sosialidemokratiasta ja sen käytännön toteuttajasta, Sosialidemokraattisesta Puolueesta. Tuo totuus ei tietenkään ole yksiselitteisesti innostava. Arvosteltavaa ja korjattavaa löytyy, mutta luontaisen vaatimattomuutemme ei soisi estävän sen perustotuuden osoittamista, että sosialidemokratia on yhteiskunnallisen vapauden ja tasaarvon liike, joka ei karsinoi kansalaisia vaan kaataa raja-aitoja heidän tieltään, että se on vastuunsa tiedostavan yksilön vapauden liike, ei velvoitteita kasaava vaan mahdollisuuksia luova ja että se on suvaitsevainen ja vapaa kansanliike, joka ei vain salli erilaisuutta vaan myös kannustaa siihen. Hyvät toverit! Ei ainakaan minua hengästytä lausua tämän kaltaisia totuuksia, sillä sellaiseen sosialidemokratiaan olen lähtenyt mukaan ja sellaisessa aion vastakin toimia. Mutta, kuten sanottu, arvosteltavaa ja korjattavaakin löytyy, ja mm. sen vuoksi on olemassa puoluekokouksia, joissa tehdään valintoja ja päätöksiä paremman huomisen hyväksi. Puolueen 90-luvun tavoiteohjelmassa on konkretisoitava kehitys, jolla taataan luonnon ja ihmisen yhteinen etu, tasapaino ja hyvinvointi. Sellainen konkretisointi ei voi tapahtua kepun vihreään tapaan ympäristöystävällisen yleishymistelyn merkeissä tai vihreän puolueen tiernapoikafilosofian mukaisesti lanttiin ja kynttilänpätkään luottaen. Eikä edes siinä ole kyllin, että Vasemmistoliiton hengessä peesataan pelkästään Brundtlandin komission esityksiä ja huutokaupataan kestävän kehityksen periaatetta eniten ääniä tarjoaville. Puoluekokous on paikka, jossa on tehtävä tarvittavat, vaikka kivuliaatkin, linjaukset. Siltä osin tekemisen ja tietämisen tuska on teidän harteillanne, arvoisat puoluekokousedustajat. En kadehdi, mutta luotan. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Jouko Skinnari, eduskuntaryhmä, valmistautuu Helga Timonen, Varsinais-Suomi. Skinnari, Jouko (Eduskuntaryhmä): Puheenjohtaja! Ensinnäkin näiden henkilövalintojen osalta kiinnittäisin ainakin tulevaisuuden osalta huomiota siihen, että mielestäni piireillä kannattaisi olla useampia vaihtoehtoja, ovat ne sitten nuoria, naisia tai myös meitä miehiä, jotta ei jouduttaisi lukkiutuneisiin tilanteisiin, niin kuin esimerkiksi näiden virallisten ehdotusten osalta näyttää käyvän. Ympäristönsuojelun osalta ajan lyhyyden vuoksi viittaan vain niihin muutostarpeisiin, joita täällä mm. Tarja Filatovin puheenvuorossa tuotiin esille. 100

15 Tärkein sanoma minulla tälle puoluekokoukselle on huoli siitä, miten valtiontalouden ja kunnallistalouden tulee käymään. Olemme nyt yhdessä kokoomuksen kanssa olleet hallituksessa, ja verouudistuksen tämän viimeisen vaiheen osalta olemme tulleet tähän kaikista vaikeimpaan tilanteeseen. Jos tämä kokoomuksen vaatimus noin viiden prosentin inflaatiotarkistuksesta, neljän prosenttiyksikön tarkistuksesta kautta taulukkojen toteutetaan, kysymys on noin 10 miljardista markasta. Jotta saadaan kuva suuruudesta, mitä muuta voitaisiin kymmenellä miljardilla saada kuin suurituloisille verohelpotuksia - ja tietysti samalla muillekin. Sillä voitaisiin esimerkiksi alentaa kunnallisveroäyrejä keskimäärin runsaalla kolmella pennillä. Kuntien valtionosuuksia voitaisiin kasvattaa keskimäärin neljänneksellä, siis vaihtoehtona, tai vuokra-asuntotuotanto voitaisiin kolminkertaistaa, eli saada lisää lähes uutta asuntoa, tai lapsilisiä voitaisiin nostaa yli kolminkertaisiksi, runsaaseen tuhanteen markkaan kuukaudessa tai että jokaiselle täysi-ikäiselle Suomen kansalaiselle taattaisiin runsaan markan henkilökohtainen tulo kuukaudessa. Tällä viimeksi mainitulla asialla mm. ihmisen hoivaamisen, kotityön arvostus ja opiskelun rahoittaminen saisivat ratkaisunsa, johon tähän 90- luvun ohjelmassa viitataan. Opiskelijoiden, sairaitten, eläkeläisten ja muiden pienituloisten toimeentulon nostaminen noin markkaan kuukaudessa maksaisi noin neljä miljardia markkaa, mutta tähän ei ole ollut varaa, vai eikö ole? Jos kokoomuksen ajama verolinja toteutettaisiin, se merkitsisi suurituloisille yhtä suurta verohelpotusta kuukaudessa nettona kuin tällä hetkellä pienituloisimmat ihmiset saavat nettona käteen. Tämä ei voi olla tasavertaista eikä oikeudenmukaista yhteiskuntapolitiikkaa. SDP:n kannattajakunta tekee hullun lailla töitä isänmaan ja yksityisten firmojen hyväksi. Ja nyt verouudistuksen eräänä tavoitteena on ollut työn verotuksen hillitseminen, mutta kyllä näitä johtajia saadaan töihin ilman tämän tyyppisiä veroalennuksiakin, joten tämä nykyinen köyhyys ja uusköyhyys on meidän suuria haasteita 90-luvulla. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Seuraavana Helga Timonen, Varsinais-Suomesta, ja valmistautuu Markku Simula Oulusta. I Timonen, Helga (Varsinais-Suomen piiri): Ajat muuttuvat. Koskaan aikaisemmin Suomessa ei ole ollut yhtä hyvä työllisyystilanne kuin nyt. On jo mahdollista puhua työpaikkaviihtyvyydestä. Meillä on olemassa erilaisia rakennelmia, kuten työsuojelu ja työpaikkademokratia, joissa toimimalla voidaan vaikuttaa työyhteisöön. Tarvitaan kuitenkin enemmän tietoa, taitoa ja rohkeutta toimia.

16 Työpaikkademokratian en ole kuullut missään toimivan hyvin! Jopa työpaikkakokouksen pidossa on ongelmia. Koko homma tarvitsee piristysruiskeen. Eikä riitä, että saadaan yksi työntekijän edustaja työnantajan hallintoelimiin. On tarkoin mietittävä, kuka. Hänellä on oltava selkärankaa, ettei samaistu päättäjiin. Mielestäni luottamusmies on sopiva edustamaan työntekijöitä. Työajan lyhentämisestä ja sapattivapaasta puhutaan tässä ohjelmassa. Mielestäni se kuulostaa naivilta, sillä on olemassa paljon pienipalkkaisia työntekijöitä, niin miehiä kuin naisiakin, jotka joutuvat vuosia hankkimaan lisäansioita selvitäkseen arkipäivän elinkustannuksista. Heillä ei ole aikaa eikä voimia saada ääntään kuuluville, he ovat syrjäytyneitä. Rikkaalta Suomelta tulee löytyä solidaarisuutta pienipalkkaisten asioitten hoitoon. Palkankorotukset eivät yksin riitä, tarvitaan tulonsiirtoja ja vieläkin niitä verohelpotuksia. Toimeentulotukea nämä ihmiset eivät hevin hae, vaikka olisivat siihen oikeutettuja. Tasa-arvo ja solidaarisuus ovat meidän perusarvojamme. 90-luvulla tasaarvoasia on vihdoinkin saatava kuntoon. Me nelikymppiset naiset alamme väsyä odottamiseen. Solidaarisuutta on löydettävä palkkaratkaisuihin. Puheenjohtaja: Kiitoksia. Seuraavana Markku Simula Oulusta, valmistautuu Juhani Surakka, Keski-Suomi. Juhani Surakan puheenvuoro on tänään viimeinen. Asiakirjan käsittely jatkuu huomenaamulla kello 8. Simula, Markku (Oulun piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Muutamia frakmentteja tuolta Kainuusta Oulun piiristä. Ensin aluepolitiikan tuloksista. Sitä ennen: törkein sisäpoliittinen tapahtuma, mitä minä muistan tässä kolmivuotiskaudella on - ja siitä ei ole puhuttu mitään sosialidemokraattien kokouksissa, mitä pidän suurena virheenä - on ehdottomasti se, että vastoin meidän kantaamme ja melko hiljaisin vastalausein pankit ovat rohmuten asettaneet likaisen kouransa suoraan asuntosäästäjien taskuun, ja me olemme sen hyväksyneet. Hyi meitä! Noudatettu aluepolitiikka on kainuulaisestakin vinkkelistä onnistunut erittäin hyvin. Jopa rökälehtivät kepulaiset ovat antaneet tunnustusta, että valitettavasti asiat eivät ole koskaan olleet näin hyvin. Siitä huolimatta meillä on edelleen Kainuussa Pohjois-Suomessa 5 10 prosentin työttömyyttä, mitä ei tule unohtaa täällä etelän rintamaillakaan. Eräs upeimmista kolmivuotiskauden ja sosialidemokratian saavutuksista on ehdottomasti työllisyyslaki, jolla on poistettu apatiaa nuorilta työtä haluavilta ihmisiltä, tehty luottamusta työhön, kuntoutettu työhön, annettu toivoa, estetty 102

17 osaltaan itsemurhia. Ei voi sanoa mitään muuta kuin että se on ollut upea ihmiskasvoinen teko. Hyvä demarit! Hyvä kansanliike! Hyvä, toveri Rinne! Kuola on Pohjois-Suomen kannalta tänä päivänä erittäin vaarallinen tekijä. Monessa puheenvuorossa on huomautettu tämän merkityksestä, ja alleviivaan, että meillä pohjoisessa ja Lapissa luonto uudistuu hyvin huonosti. Tällä hetkellä sinne tupruaa naapurin puolelta sellainen määrä myrkkyä, että se edellyttää teiltä, hyvät toverit hallituksessa, toimenpiteitä. Ehdotan, että seuraavaan hallitusohjelmaan otetaan selkeä Kuolan päästöihin vaikuttava ohjelmakohta. Lappi ja pohjoinen on suuressa vaarassa, ja teidän on kuultava meidän ääntämme, vaikka ette ole pitkään aikaan suoneet meille sitä arvonantoa, että Keski- ja Pohjois-Suomesta, puhumattakaan Lapista, olisi valtioneuvostoon päässyt joku ministeriksi. Pohjoisen ihmiset, Kainuun ihmiset, eivät ole kukistettuja. Sosialidemokraatteina me lähdemme uudistamaan tätä suomalaista yhteiskuntaa edelleenkin kiivaasti varmoina siitä, että kannattaa tehdä työtä. Pois kaikenlainen nöyrtyminen. Puheenjohtaja: Kiitoksia, toveri Simula. Seuraavana Juhani Surakka, Keskisuomi. Surakka, Juhani (Keski-Suomen piiri): Hyvät toverit! Seuraavaa puoluekokousta järjestettäessä voisi ottaa huomioon kainon toivomuksen, että varataan enempi aikaa asioiden käsittelylle, vähempi aikaa juhlille, seminaareille ja erilaisille risteilyille. On hyvin ymmärrettävää, että kun väki tulee tänne hyvin valmistautuneena, niin se haluaa myös asiansa esittää. Tavoiteohjelmatavoitteet 90-luvulle itse asiassa pitää sisällään monia tärkeitä asioita, ja se eittämättä on parantunut täällä käydyn keskustelun pohjalta. Tämä ön varsin löysä, ja vaikka siinä on hyvin laajasti perusteltu tiettyjä asioita, todettu asioitten tämän hetkinen tila, siinä kuitenkin yksityiskohtainen esitys siitä, mitä pitäisi tehdä, on hyvin väljä ja epäselvä. Puutun oikeastaan ainoastaan kahteen seikkaan, jotka esityksestä puuttuvat. Toivon, että täällä käyty keskustelu otettaisiin valiokuntatyössä hyvin tarkasti huomioon sekä tiivistettäisiin ja kiteytettäisiin tuon tekstin sanonta. Kun SDP puhuu tavoitteista 1990-luvulle, eikä puhu talouspolitiikasta tai maan taloudellisesta kehityksestä yhtään mitään, sitä jää ihmetyksen sormi hämmästyksen suussa katselemaan. Taloudesta me kuitenkin rakennamme suomalaisen yhteiskunnan myös 1990-luvulla. Kaikki asiat on otettava huomioon eikä vain, 103

18 kuten Ahde puhui, että kaikki pitäisi rakentaa ainoastaan ympäristöpolitiikan ympärille. Niin voi puhua vain hyvätuloinen Veikkauksen toimitusjohtaja, ei jätkäpoika, joka hankkii työstä leipänsä ja toimeentulonsa, ja se meidän on syytä muistaa. Täällä on kehuttu, kuinka ennätyksellisen hyvä työllisyystilanteemme on. Myös ohjelmassa puhutaan, että on vältetty massatyöttömyys. Meillä on viimeisen virallisen tilastotiedon mukaan maaliskuussa 1990 ollut työtöntä. Ensimmäistä kertaa aikoihin työttömien määrä on alentunut alle Joka sanoo, että työllisyystilanne on hyvä, hän valehtelee. Tämä kuvastaa sitä synkkää asennemuutosta, joka keskuudessamme on tapahtunut. Aikoinaan 1970-luvun puolivälissä muodostettiin hätätilahallitus, kun oli työtöntä. Tässä ei puhuta mitään hintakehityksestä, joka on meillä huomattavasti korkeampi kuin OECD-maissa keskimäärin, ei puhuta mitään vaihtotaseen vajeen korjaamisesta, joka on ehdoton edellytys. Ei puhuta mitään siitä, kuinka tuotantoa pitäisi enemmän jalostaa ja tutkimusta kehittää, jotta tuotannon ja kaupan rakenteen kautta päästäisiin myös vaihtotaseen vajeen perusongelmien korjaamiseen. Puheenjohtaja: Kohdan 12. käsittely keskeytetään. Asiakirjan osalta loput puheenvuorot käytetään huomenna aamulla kello 8.00 alkaen. Kohdan käsittely keskeytetään. Ilmoitusasioita Puheenjohtaja: Muutama ilmoitusasia. Järjestävä valiokunta kokoontuu kello 7.45 valiokuntahuoneessa. Hotelli Karelia-Parkiin lähtee linja-auto hotellin linja-autotasanteelta välittömästi, kun kokous on päättynyt. Paluu takaisin hotelli Karelia-Parkista kello Huomenna aamulla linja-auto lähtee kello Hyvät toverit! Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, kaupungin vastaanotto alkaa tänään kello tässä samassa talossa. Kokous keskeytetään. Kokous keskeytettiin klo

19 TOINEN KOKOUSPÄIVÄ 7. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 1990 KLO 9.00 Puheenjohtajana toimi Teuvo Kinnunen. Puheenjohtaja: Huomenta, toverit! Kokous jatkuu. Eilen kesken jäänyt keskustelu poliittisesta tilanteesta jatkuu tänä aamuna, ja painotan edelleen sitä, että puheenvuoroja on tällä hetkellä käyttämättä tästä asiasta 27. Uskaltaisin ehdottaa kokoukselle, että rajoittaisimme puheenvuorojen määrän pyydettyihin. Jos joku vielä nyt haluaa tähän asiaan puheenvuoron, ne otetaan vielä huomioon. Keskustelu puheenjohtajan ehdotuksesta alkaa. Kaikki ovat ilmeisesti samaa mieltä, että puheenvuorot voidaan rajoittaa. Voidaanko näin menetellä? Keskustelu päättyy. Puheenvuorot tähän asiakohtaan rajataan nyt pyydettyihin. Rajataan. Ilmoitusasia Puheenjohtaja: Ilmoitusasiana myös se, että käytettyjen puheenvuorojen osalta noin viiden sentin nippu on tarkastamattomia. Jos olette sitä mieltä, että ette halua niitä tarkistaa, ne viedään sellaisenaan pöytäkirjaan. Jos joku tuntee vielä tarvetta katsoa, mitä on tullut eilen sanotuksi, ne ovat tuolla tarkistettavina. Mennään asiassa eteenpäin. 12. POLIITTINEN TILANNE Puheenjohtaja: Ensimmäisen puheenvuoron tänä aamuna pitää Tapio Karjalainen Oulusta, valmistautuu Pentti Kalliola Satakunnasta, ole hyvä! Karjalainen, Tapio (Oulun piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Puolueen tavoitteet 1990-luvulla on tämän kokouksen tärkeimpiä asioita, vaikka henkilöasiat puhuttavatkin. Tavoitekeskusteluun on meille tarjolla taustamateriaaliksi puoluetoimikunnan esityksen rinnalle tai kilpaileviksi muitakin esityksiä. Voin sanoa, että myönteistä niissä on se, että ne osoittivat yllättävän yksimielisesti sen, mihin pitää kiinnittää huomiota, oikeastaan aluepolitiikka on ainoa mikä tuossa hiukan poikkeaa linjasta. On välttämätöntä päästä irti juhlapuheitten hymisevästä pyöreydestä sellaisissa ongelma-asioissa kuin ympäristö-, energia- ja asunto-ongelmat. Harvat ovat ne 105

20 poliittiset esiintymiset, missä ei näistä olisi huolestumista esitetty ja yhtä harvat ne, joissa on tehty konkreettisia toimenpiteitä. Viitaten eiliseen keskusteluun, mielestäni ei riitä se, että ne ovat jatkuvia haasteita, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Toivon osaltani, että tässä kokouksessa todetaan, että ympäristömme ja tulevaisuutemme kannalta energian huomattava säästäminen on ainoa vaihtoehto. On aika lopettaa piilosillaolo ja todeta, että ydinenergian lisääminen on säästämisen jälkeen seuraava todellinen vaihtoehto, mielestäni pelottava vaihtoehto. Pelkkä ydinvoiman vastustaminen älköön enää rauhoittako kenenkään rasvoittunutta omaatuntoa. Muut korvaavat energian käyttömuodot ovat kokonaisvaikutuksiltaan vielä vaarallisempia, vielä pelottavampia, niiden osuutta ei voi lisätä, niitä pitää vähentää. Asian kiertäminen millään tekosyyllä ei voi olla enää mahdollista. Energian hintaa ja joiltakin osin yleensä kulutuksen hintaa on nostettava. Ei edes tulonjako ja toimeentulo saa olla tässä estävinä asioina. On hyvä, jos saamme hinnankorotuksen kohdennetuksi, ellei, tulonjakotaistelua on jatkettava pontevammin muilla keinoilla. Huoli ympäristöstä on ensisijainen, kaikille yhteinen. Jos ongelmat kärjistyvät, niistä kärsivät eniten, ja lopulta maksavatkin eniten, yhteiskunnan heikompiosaiset. Ympäristöratkaisujen edellytyksenä ei voi olla taloudellinen kasvu, niin kuin puoluetoimikunnan esitys antaa ymmärtää. SDP:n tehtävänä on edelleen olla pieni- ja keski- tuloisten puolestapuhujana, ne tarvitsevat SDP:tä ja SDP tarvitsee näitä ryhmiä. Kaikille ei voi olla mieliksi, yritys on tuomittu epäonnistumaan. Verouudistuksen tämän hetken tilanne on siitä varottava esimerkki. Kannaltamme tärkeät oikeudenmukaisuusvaatimukset muiden kuin palkkatulojen verottamisesta ovat suurelta osin täyttymättä ja koko uudistus on latistumassa epäsolidaariseksi palkansaajien keskinäiseksi uusjaoksi. Toivon parempaa jatkoa. Kiitoksia. Puheenjohtaja: Vielä sen verran puheenvuorojen käytöstä, että tuo valo tarkoittaa sitä, että kun keltainen valo syttyy, silloin on puoli minuuttia aikaa valmistautua puheenvuoron päättämiseen. Kun punainen valo syttyy, silloin on aika päättynyt. Jatketaan, seuraavana Pentti Kalliola, ja valmistautuu Tuula Paavilainen Keskisuomesta. Kalliola, Pentti (Satakunnan piiri): Toveri puheenjohtaja, arvoisat kokousedustajat! Veropolitiikka, oikeudenmukainen tulonjako, hallituksen ohjelma vero- 106

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:39:58 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso.

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso. KOKEEN SUORITTAJAN KAPPALE 1. tétel 1/2. oldal 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa valmistautua tehtävään.

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

Aloitteessa euroerolle esitetään sekä taloudellisia, talouspoliittisia että valtiosääntöoikeudellisia perusteluja.

Aloitteessa euroerolle esitetään sekä taloudellisia, talouspoliittisia että valtiosääntöoikeudellisia perusteluja. 07.06.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle Kuten eduskunnan puhemiesneuvostolle lähettämässämme kirjeessä totesimme, kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa tähtää

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Sosiaaliturvauudistus Hallitus on ryhtynyt suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen (SATA) tavoitteena

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Terveydenhuollon arvot ja tulevaisuus Kyselytutkimus elo-syyskuu Tärkeimmät löydökset

Terveydenhuollon arvot ja tulevaisuus Kyselytutkimus elo-syyskuu Tärkeimmät löydökset Terveydenhuollon arvot ja tulevaisuus 2020 Kyselytutkimus elo-syyskuu 2012 Tärkeimmät löydökset Tutkimuksen taustaa Success Clinic Oy ja Tervemedia Oy toteuttivat 13.8.- 18.9.2012 kyselytutkimuksen suomalaisen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kommenttipuheenvuoro Kuntaliiton maakuntakierroksella maakuntavaltuustoseminaarissa 26.8.2014 Laajavuoressa kunnanjohtaja Matti Mäkinen

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja työssäkäynti

Osatyökykyiset ja työssäkäynti Osatyökykyiset ja työssäkäynti Mikko Kautto, johtaja Tutkimus, tilastot ja suunnittelu 8.3.2016 Mikko_Kautto@etk.fi Esityksen aiheita Näkökulma osatyökyvyttömyyseläkkeiden suunnasta Työurien pidentämisen

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 17.8.2007 17.08.09 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic Frontier Finland

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Isä seksuaalikasvattaja Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Onko eroa isä/äiti seksuaalikasvattajana? Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Kestämätön tilanne? Tulevien sukupolvien eväät on pian syöty Miljoonat ihmiset elävät yhä puutteessa ja reilusti yhteiskunnallisten riskirajojen alapuolella ellemme

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot