Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012"

Transkriptio

1 Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012

2 2

3 1 Saatteeksi Henkilöstöstrategia ja yhteistoiminta Työyhteisön kehittäminen... 5 Yhteistoiminta... 5 Paikallinen sopiminen Henkilöstömäärän mitoittaminen... 5 Avoimet tehtävät ja virkasuhteet Edistävä johtaminen... 8 Yhteinen esimiesvalmennus Henkilöstön osaamisen kehittäminen Työkyky ja työhyvinvointi... 9 Työsuojelu... 9 Työterveyshuolto... 9 Tervastoiminta Johdonmukainen työnantajapolitiikka Täyttölupakäytäntö Virka- ja työehtosopimukset Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Koulutusyhteistyö Henkilöstö lukuina Henkilöstömäärä ja -rakenne Eläköityminen Muita henkilöstömäärään vaikuttaneita tekijöitä Ansio- ja kunniamerkit Työaika Kokonaistyöaika Sairauspoissaolot Vuorotteluvapaa Työllisyyden edistäminen Palkkatukityöllistäminen Kesätyöpaikat Palkkaus ja henkilöstökustannukset Palkkausjärjestelmä Tehtävien vaativuuden arviointi Henkilökohtainen lisä Palkkauksellinen tasa-arvo Henkilöstökustannukset Päätelmät

4 4 1 Saatteeksi Henkilöstökertomus 2012 on allekirjoittaneiden tekemä kooste, jossa kuvaamme mm. henkilöstön rakennetta, työpanosta ja työhyvinvointia sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Sisältörakenne on tuttu aiemmilta vuosilta. Ensin tarkastelemme henkilöstölinjausten kuutta pääkohtaa ja teksti sisältää myös arvioita onnistumisesta. Kappaleeseen "Henkilöstö lukuina" olemme koonneet tilastotietoja ja henkilöstötuloslaskelmassa on eurotietoja tiivistettynä yhdelle sivulle. Henkilöstökertomuksen lopussa on henkilöstöpäällikön tekemiä päätelmiä. Hallinto- ja palvelurakenteen jo toteutettu muutos ja tulevan muutoksen valmistelu on vaikuttanut myös henkilöstökertomuksen sisältöön. Olemme koonneet vuodelta 2012 keskeisimpiä tietoja huomioiden sen, että esitetyt vuositilastot ovat vertailukelpoisia organisaatiomuutoksista huolimatta. Vuonna 2012 ei mitattu työyhteisöindeksiä kahdesta syystä. Joka vuosi toistuvana sen antamaa tietoa ei koettu voitavan hyödyntää työyhteisöjen kehittämisessä. Toiseksi tuloksia hyödyntämässä ei alkaneena vuonna ole samoja yksiköitä, joita mittaus olisi koskenut. Elämme tältä osin uutta aikaa - kulumassa on "vuosi yksi", johon tulevia vuosia voi tulevaisuudessa verrata. Valtakunnallista henkilöstöraporttisuositusta edelleen odotellessamme olemme käyttäneet QlikView'n avulla palkkaohjelmastamme saatavia tietoja. Tämä estää vertailun muiden kuntien vastaavilla nimikkeillä annettuihin lukuihin, mutta vastineeksi saamme omasta muutoksestamme henkilötason tietoja. Seuraamme siis tietoja henkilön tarkkuudella, emme muuntaen tietoja laskennallisiksi henkilötyövuosiksi. Eli mikäli tilasto tai taulukko sisältää tietoja useammalta vuodelta, tiedot ovat sellaisenaan vertailukelpoisia vuoteen 2009 asti. Työsuojelun vuotta sävyttivät muutosten lisäksi sisäilma-asiat. Kiinteistöjen ylläpidon siirtyminen uudelle taholle vaikutti koko ts-organisaation toimintaan. Ns. raamisopimuskausi alkoi kunta-alalla vuoden 2012 alusta ja jatkuu vuoden 2014 helmikuun loppuun. Ensimmäinen sopimusvuosi sisälsi vain kahdella sopimusalalla paikallisesti neuvoteltavan järjestelyerän. Sen sijaan yhteistoiminnan kannalta vuosi oli normaalin vilkas; uuteen toimintamalliin siirtyminen lisäsi yhteistoiminnassa käsiteltyjä asioita. Ensimmäinen vuosi savuttomana työyhteisönä sujui jopa ennakoitua helpommin. Henkilöstöhallinto Jouni Sari Marja Aki Jouni Urpalainen Sari Fredriksson Marja Huuhtanen Aki Pihlaja henkilöstöpäällikkö henkilöstösihteeri rekrytointiasiantuntija turvallisuuspäällikkö

5 5 2 Henkilöstöstrategia ja yhteistoiminta Imatran kaupungin henkilöstökertomus noudattaa rakenteeltaan henkilöstöstrategiaa ja sen osa-alueita, joita ovat työyhteisön kehittäminen, henkilöstömäärän mitoittaminen, edistävä johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työkyky ja työhyvinvointi sekä johdonmukainen työnantajapolitiikka. Keskeinen osa henkilöstökertomusta on kappale Henkilöstö lukuina, johon on koottu henkilöstöön liittyvää tilastotietoa. 2.1 Työyhteisön kehittäminen Vuoden 2012 'suuri muutos' liittyi hallinto- ja palvelurakenteen uudistamiseen. Valmistelutyö kahden suuren toimialan yhdistämisestä hyvinvointipalveluiksi ja sopimusohjaukseen liittyvä hallintosääntötyö etenivät vuoden mittaan niin, että uuden vuoden alusta oltiin valmiina aloittamaan uudella toimintatavalla. Yhteistoiminta Henkilöstöjärjestöillä, työsuojeluorganisaatiolla, työterveyshuollolla, kaupunginhallituksella ja kaupungin johdolla on kullakin omat edustajansa yhteistyötoimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimii henkilöstöpäällikkö. Lakisääteisten asioiden lisäksi yhteistoiminnan hengessä käsitellään talousarviota, työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteita, henkilöstöraportointia ja työilmapiirimittausten tuloksia. Tarkasteluvuonna toimikunta kokoontui kahdeksan kertaa. Toimialakohtaiset yhteistyötoimikunnat kokoontuivat vaihtelevasti. Säännöllisesti kokoontuvaa yhteistyötoimikunnan nimeämää työsuojelujaosta johtaa turvallisuuspäällikkö. Henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat muodostavat henkilökuntaneuvoston, joka tekee esityksiä yhteistyötoimikunnalle ja kaupungin johdolle henkilöstön kannalta tärkeissä asioissa. Työpaikkakokouksilla pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja työmotivaatiota turvaamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuudet omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Paikallinen sopiminen Tarkasteluvuonna neuvottelujen aiheina oli paikallisten järjestelyerien käytön lisäksi mm. oman auton käyttäminen työaikana kotihoidossa sekä liikuntapaikkojen hoitajien ja liikuntapaikkojen laitoshenkilöstön sijoittuminen kaupunkikonsernissa. 2.2 Henkilöstömäärän mitoittaminen Tuloksellisuutta ja samalla tasapainoa henkilöstökustannuksiin edistettiin prosesseja avaamalla ja niitä edelleen kehittämällä. Tämä vaati myös tehtäväkuvausten tarkentamista, vanhasta luopumista ja uusien tehtäväkokonaisuuksien luomista. Kuitenkin edelleen yleisin syy palvelussuhteen avautumiseen oli eläköityminen. Vapautuneista viroista ja toimista täytettiin vain ne, jotka kriittisen tarkastelun jälkeen todettiin välttämättömiksi täyttää. Imatran kaupunki työnantajana ei vuonna 2012 lomauttanut ketään taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

6 6 Avoimet tehtävät ja virkasuhteet Rekrytoinnissa käytettiin pääsääntöisesti sähköistä Kuntarekry-järjestelmää. Järjestelmän kautta oli haettavana yhteensä 125 työpaikkaa seuraavasti: Työpaikat Hakijat Työsuhde Virkasuhde Vakinainen Määräaikainen Hyvinvointipalvelut Konsernin esikunta ja yhteiset palvelut Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen palvelukeskus Tekninen toimi (sisältäen seudullisen ympäristötoimen) Yhteensä Haettavana olleiden paikkojen määrä ja saadut hakemukset Tekninen toimi (ja ympäristötoimi) 6 93 Tekninen palvelukeskus Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Konsernin esikunta, yhteiset palvelut

7 7 Haettavana olleiden paikkojen jakautuminen virka- ja työsuhteisiin Tekninen toimi (ja ympäristötoimi) 4 2 Tekninen palvelukeskus 4 0 Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Konsernin esikunta, yhteiset palvelut Työsuhde Virkasuhde Haettavana olleiden paikkojen jakautuminen vakinaisiin ja määräaikaisiin Tekninen toimi (ja ympäristötoimi) 1 5 Tekninen palvelukeskus 0 4 Sosiaali- ja terveystoimi 4 46 Sivistystoimi Konsernin esikunta, yhteiset palvelut vakinainen Määräaikainen

8 8 Vuoden aikana sosiaali- ja terveystoimessa oli avoinna erityisesti hoitajien työsuhteita. Perustettuun ryhmäkoti Villa Vanamoon rekrytoitiin yhdellä kertaa 13 uutta lähihoitajaa, sairaanhoitajia sekä johtaja. Avoimeksi tulleisiin hammaslääkärin virkoihin ei saatu hakemuksia. Vaikeuksia oli myös psykiatrian ylilääkärin sekä psykologin paikkojen täyttämisessä. Sivistystoimeen haettiin mm. lastentarhanopettajia, erityisluokanopettajia, luokanopettajia ja tuntiopettajia. Teatteri Imatraan valittiin uusi teatterinjohtaja. Tekniseen toimeen ja tekniseen palvelukeskukseen haettiin vuoden aikana Kuntarekry-järjestelmän kautta kymmentä työntekijää tai viranhaltijaa. Sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen yhdistyminen hyvinvointipalvelujen toimialaksi vuoden 2013 alusta lähtien näkyi myös rekrytoinneissa. Toimialan keskushallintoon valittiin toimialajohtaja ja suunnittelijoita. Viestintävastaavaa haettiin sisäisellä haulla, kuten kaupungin henkilöstöpolitiikan mukaisesti moniin muihinkin tehtäviin. 2.3 Edistävä johtaminen Yhteinen esimiesvalmennus Kesän kynnyksellä järjestettiin esimiehille suunnattu infotilaisuus, joka koski sairausvakuutusja työterveyshuoltolain muutosta ja sen vaikutusta Varpu-malliimme. Marraskuun tilaisuuden aiheina olivat uusi hallintosääntö ja etenkin sen henkilöstöön liittyvät kohdat sekä tietoisku, johon oli koottu keskeiset ja ajankohtaiset hankintoihin liittyvät asiat, jotka jokaisen esimiehen tulee tietää. 2.4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamista on pyritty kehittämään mm. tutkintoon tähtäävän koulutuksen (ml. oppisopimus), täydennyskoulutuksen ja tehtäväkierron avulla. Tarkasteluvuonna suoritettiin mm. tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto rakentamisen koulutusohjelmassa sekä kaukolämpöasentajan ja -yliasentajan tutkinnot. Lisäksi suoritettiin lukuisia eri alojen perus- ja syventäviä opintoja. Liikuntapaikkahoitaja opiskeli liikuntapaikkamestariksi ja päivähoidon kasvatustyöntekijä sosionomiksi. Oppisopimuksella suoritettiin neuropsykiatrinen koulutus, ja meneillään on nuoriso-ohjaajan tutkinto. Lisäksi kesken on terveystieteiden maisterin tohtorinväitöskirja. Tehtäväkiertoa toteutettiin mm. siten, että eri yksiköissä toimivat henkilöt vaihtoivat määräajaksi paikkaa keskenään, vaikka tehtävät sinänsä olivatkin samantyyppiset. Muunkinlaista tehtäväkiertoa oli: rehtori siirtyi projektisuunnittelijaksi, kirvesmies laitosmieheksi ja lastenhoitaja perhetyöntekijäksi. Sivistystoimen toimistopäällikkö toimi rekrytointiasiantuntijan sijaisena. Lähihoitajan tutkinto ja siihen liittyvä suuntautumisvaihtoehdon muuttaminen täydennyskoulutuksen avulla on mahdollistanut siirtymisen koulunkäyntiavustajasta lastenhoitajaksi tai lähihoitajasta koulunkäyntiavustajaksi.

9 9 2.5 Työkyky ja työhyvinvointi Työsuojelu Työsuojeluorganisaation (työsuojelujaoksen) muodostavat turvallisuuspäällikkö, työsuojeluvaltuutetut sekä -asiamiehet. Työsuojelujaos tukee perusorganisaatiota ja henkilöstöä työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vuotta 2012 sävyttivät teknisen toimen organisaatiomuutokset ja valmistautuminen sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdistymiseen. Organisaatiomuutokset ja sopimusohjausmalliin siirtyminen aiheuttivat epävarmuutta henkilöstön keskuudessa, ja henkisen työsuojelutyön merkitys korostui. Työyhteisöissä oli myös muita henkisiä ja fyysisiä kuormitustekijöitä. Työsuojeluhenkilöstö oli mukana ratkomassa useita työyhteisöihin liittyviä ongelmia. Vahvasti esillä olivat myös kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Sisäilmatyöryhmän toiminnassa tähdätään pitkäjänteisyyteen ja järjestelmällisyyteen sekä hyvään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Kaupungin kiinteistöt siirtyivät YH-Rakennuttajan omistukseen Yhteistyö YH-Rakennuttajan kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle ja sisäilmaongelmien hallintaa on kehitetty jatkuvasti. Vuonna 2012 parannettiin myös uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvää ohjeistusta ja koulutusta. Työsuojeluhenkilöstön tärkeimmät tehtävät ovat työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen sekä työturvallisuusasiantuntijuuden tarjoaminen. Erityisesti pyrittiin entistä enemmän lisäämään keskustelua ja parantamaan yhteistyötä työsuojeluhenkilöstön ja toimialojen välillä. Ongelmat pyrittiin hoitamaan ripeästi ja hyvässä yhteistyössä eri toimijat huomioiden. Työsuojelu näkyi ennen kaikkea suunniteltujen työpaikkakäyntien ja työsuojeluvaltuutetun turvakierrosten sekä esille tulleiden ongelmien selvittelyn muodossa. Työsuojelun tavoitteena onkin ollut näkyä työpaikoilla sekä opastaa ja tiedottaa työsuojelun merkityksestä ja vastuista. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on edelleen tiivistetty ja toimintatapoja sekä raportointia kehitetty. Vuonna 2013 työsuojelutoimintaa tullaan kehittämään entistä enemmän asiantuntijamaisempaan suuntaan. Työsuojeluorganisaation toimikausi päättyy vuoden loppuun ja syksyllä on edessä työsuojeluvaalit. Tämän ja organisaatiomuutosten vuoksi on nyt erinomainen mahdollisuus tarkastella työsuojeluorganisaation rakennetta, tehtäväkuvia ja toimintaa sekä kehittää niitä tehokkaammiksi ja paremmin tavoitteita vastaaviksi. Toimialojen ja työyksiköiden omaa vastuuta tullaan korostamaan ja työsuojeluun liittyviä prosesseja kehittämään kokonaisvaltaisesti tähän suuntaan. Myös työsuojeluparimallia eli työsuojeluasiamiesten ja lähiesimiesten yhteistoimintaa työsuojeluasioissa tehostetaan. Työsuojelun painopisteet pysyvät samoina, eli tavoitteena ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentäminen, henkisen hyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen parantaminen ja ylläpitäminen sekä sisäilmaongelmien tehokas hallinta. Organisaatiomuutosten vaikutukset näkyvät varmasti pitkään ja työsuojeluorganisaatio tukee työyhteisöjä erilaisissa haasteissa. Työterveyshuolto Työterveyshuoltopalvelumme tuottaa Attendo Terveyspalvelut Oy:n Imatran työterveyshuolto tavoitteenaan terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kauden painopistealueiksi on valittu sisäilmaongelmien selvittäminen, tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy sekä henkisen työhyvinvoinnin edistäminen.

10 10 Vuoden 2012 Kela-korvauksen osuus on arvio. Sen todellinen suuruus selviää vasta Kelan päätöksestä. Työterveyshuollon kustannukset (1 000 ) Kela-korvaus Nettokustannus 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi Työterveyshuollon kustannusten jakautuminen (1000 euroa) helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Savuton työyhteisö Kaupunginhallituksen päätöksellä Imatran kaupunki on savuton työyhteisö lukien. Tupakkalain lisäksi noudatamme yhdeksää savuttoman työpaikan kriteeriä, joista keskeisin on tupakointikielto työaikana. Jo useita vuosia on käytäntönä ollut, että kaupunki työnantajana korvaa tupakasta vieroituksen aiheuttamia lääkekustannuksia enintään kolmelta kuukaudelta. Vuonna 2012 tähän käytettiin euroa (5.212 euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2010).

11 11 Tervastoiminta Työhyvinvointia edistävää tervastoimintaa koordinoi työryhmä, johon kuuluvat työsuojelun, työterveyshuollon, työntekijäjärjestöjen, työntekijöiden ja henkilöstöhallinnon edustajat. Syksyisen te tapäivän ohjelmassa oli vuoden 2011 tervastyöpaikan julkistaminen, infotilaisuus tykyvastaaville ja valtioneuvos Riitta Uosukaisen esitelmä aiheesta "Aikuisen elämän ulapat ja karikot". Tervasseteleitä oli jaossa enintään 32 kpl/hlö, ja niitä pyysi 1200 henkilöä. Seteleitä käytettiin hieman yli euron arvosta. Työyksiköiden omiin toimiin käytettiin reilut euroa. Kiinteällä euron vuosittaisella summalla tuettiin henkilökunnan käyntejä uimahallissa ja urheilutalolla. Avustusta myönnettiin KuntaGolfin ja salibandyn SM-turnauksen osallistumismaksuihin. Kesäsaunomista oli tarjolla uudessa Hossukan Helmessä kahdesti viikossa. Joulukuussa arvottiin palkintoja kuntokorttinsa palauttaneiden kesken ja järjestettiin jo perinteinen hiljentymistilaisuus, jossa kuultiin niin seurakunnan kuin kaupunginjohdonkin tervehdykset sekä Vuoksen Mieslaulajia. Tervastoimintaan käytettiin tarkasteluvuonna rahaa kaikkiaan noin euroa. 2.6 Johdonmukainen työnantajapolitiikka Täyttölupakäytäntö Pitkään käytössä ollutta täyttölupakäytäntöä noudatettiin myös vuonna Sen mukaisesti kaikkiin kuukautta pidempiin palvelussuhteisiin tarvitaan kaupungin viranhaltijajohtoryhmän käsittely ja henkilöstöpäällikön täyttölupa. Tällä varmistetaan toimialarajat ylittävä tarkastelu ja lisätään virkojen ja toimienkin täytön läpinäkyvyyttä. Virka- ja työehtosopimukset Uusi sopimuskausi toi mukanaan kaikkia sopimusaloja koskeneen yleiskorotuksen. Lisäksi tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettiin 150 euron erillinen kertaerä. Vuonna 2012 vain teknisen sopimuksen tai lääkärisopimuksen piirissä oleville oli käytettävissä paikalliset järjestelyerät. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Vuodesta 2009 alkaen on palkkauksen ja palvelussuhteiden tasa-arvoa sekä eri sukupuolta olevan henkilöstön sijoittumista kaupunkiorganisaatiossa kuvaavat tiedot päätetty sisällyttää henkilöstökertomukseen. Palkkauksellista tasa-arvoa tarkasteltiin valmistauduttaessa sopimuskauden järjestelyeräneuvotteluihin. Tarkastelussa ovat olleet sekä tehtäväkohtaiset palkat että henkilökohtaiset palkanosat palkkaryhmittäin ja henkilökohtaisellakin tasolla. Paikallista järjestelyerää on toistuvasti käytetty löydettyjen palkkausepäkohtien korjaamiseen, mutta sukupuoleen perustuvia palkkauksellisia epäkohtia ei tarkasteluissa havaittu.

12 12 Koulutusyhteistyö Yhteistyösopimus FCG Koulutus ja konsultointi Oy:n kanssa jatkui edelleen. Sopimus koskee FCG:n Lappeenrannan yksikön järjestämää ns. kiintiökoulutusta. 3 Henkilöstö lukuina 3.1 Henkilöstömäärä ja -rakenne Tiedot on koottu QlikView-järjestelmästä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty perhe- ja omaishoitajat sekä sivuvirat. Jos mukana on määräaikaista henkilöstöä, on siitä maininta. Määräaikaisia palvelussuhteita kuvaavissa tiedoissa on mukana kaksi oppisopimussuhteessa olevaa ja 30 tukitoimenpitein työllistettyä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,0 vuotta, kun se oli 50,4 vuonna 2011 ja 49,0 vuonna Naisten osuus oli 82,1 % ja miesten 17,9 %. Henkilöstömäärän kehitys Vakituis et Määräaikaiset Henkilöstön koko- ja osa-aikaisuus Määräaikaiset Vakituiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset

13 13 Ikäjakauma 60 tai yli alle Vakituiset Määräaikaiset Eläköityminen Vanhuuseläkkeelle jäi 44, varhennetulle vanhuuseläkkeelle kaksi ja osa-aikaeläkkeelle kahdeksan henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä oli 40. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 12 ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle kolme henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olijoita oli 15 ja kuntoutustuella (määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä) seitsemän henkilöä, joista kaksi osa-aikaisesti. Kuntoutustukea saavissa ei ole mukana sellaisia, joille myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke vuoden 2012 aikana. Myönnetyistä eläkkeistä oli vanhuuseläkkeitä 58 %, kun vastaava luku oli 64 % vuonna 2011 ja 53 % vuonna Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63 vuoden ja työkyvyttömyyseläkkeelle 58 vuoden iässä. Eläkepäätökset Iän perusteella Työkyvyttömyyden perusteella

14 14 Muita henkilöstömäärään vaikuttaneita tekijöitä Kiinteistöhuollon, kunnossapidon ja liikuntapaikkojen laitoshenkilöstön siirtyminen YH- Rakennuttaja Oy:n tai sen alaisuudessa toimivien yhtiöiden palvelukseen vaikutti osaltaan henkilöstömäärään. Ansio- ja kunniamerkit Pitkäaikaisesta 40 vuoden kunnallisesta palveluksesta palkittiin 15 henkilöä ja 30 vuoden palveluksesta 46 henkilöä. Juhlatilaisuus järjestettiin perinteisesti juuri ennen itsenäisyyspäivää kaupungintalolla. Yhdelle henkilökuntaamme kuuluvalle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitali kultaristein. Saman ritarikunnan kunniamerkkejä myönnettiin myös luottamushenkilöille (ansioristi ja kaksi ensimmäisen luokan mitalia kultaristein). 3.2 Työaika Kokonaistyöaika Työaikatiedot on koottu Pegasos-järjestelmästä. Opettajia ei ole otettu mukaan heidän poikkeavan työaikajärjestelynsä vuoksi. Myös perhe- ja omaishoitajat sekä luottamushenkilöt on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Koulutukseen käytetty aika sekä yli- ja lisätyöt sisältyvät tehtyyn työaikaan. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot on laskettu yhteen. Muita poissaolosyitä ovat perhe- ja säästövapaat sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvat ns. sopimusperusteiset palkalliset poissaolot. Kokonaistyöajan jakautuminen Vuosilomat 12,4 % Sairauspoissaolot 5,0 % Tehty työaika 76,3 % Muut poissaolot 6,3 %

15 15 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolotiedot on koottu QlikView-järjestelmästä ja niissä on mukana koko henkilöstö. Niihin sisältyvät myös tapaturmien aiheuttamat poissaolot ja kuntoutustuki. Sairauspoissaolot, (kalenteripv) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuorotteluvapaa Vuonna 2012 vuorotteluvapaalla oli 44 henkilöä (42 hlöä v ja 41 hlöä v. 2010). Yli puolet heistä (54 %) oli sosiaali- ja terveystoimen palveluksessa. Keskimääräinen vuorotteluvapaan pituus oli 164 kalenteripäivää. 3.3 Työllisyyden edistäminen Palkkatukityöllistäminen Kaupungin oman linjauksen mukaan palkkatukityöjaksojen tavoitteena on auttaa katkaisemaan työttömyyskierre ja antaa valmiuksia päästä avoimien työmarkkinoiden pysyviin työsuhteisiin joko suoraan tai ammatillisen lisäkoulutuksen kautta. Palkkatukityöjakson on tuotava lisäarvoa henkilön työuralle ja autettava pääsemään pois työtön-työllistetty-työtön -"uralta". Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vaikutettu rekrytoimalla pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä palkkatuella silloin, kun edellytykset ovat olleet kohdallaan. Pääasiassa miehille suunnattuja työpaikkoja järjestettiin jatkamalla ELY-keskuksen työllisyysperusteisella avustuksella rahoittamaa Kaupunkiympäristön kunnostus -hanketta. Vuonna 2012 oli palkkatukityössä keskimäärin 38 henkilöä kuukaudessa. Imatran kaupunki haki yhdessä seutukunnan kuntien kanssa hallitusohjelman mukaiseen työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun. Hakemus hyväksyttiin niin, että pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävä kokeilu alkoi maakunnallisena syyskuussa ja jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.

16 16 Kesätyöpaikat Kaupunki tarjosi kaupunginhallituksen osoittaman palkkavarauksen perusteella kesätöitä kaikkiaan 111 imatralaiselle koululaiselle ja opiskelijalle. Näistä 60 paikkaa osoitettiin Nuorten Imatra -projektin puitteissa vuonna 1995 syntyneille nuorille. Vuonna 1994 syntyneille tai vanhemmille opiskelijoille paikkoja oli 34 kappaletta. Lisäksi hoitoalan opiskelijoille oli 17 erikoistumispaikkaa. Pääsääntöisesti neljän viikon kesätöiden hakuprosessi hoidettiin Kuntarekry-järjestelmän sijaisrekisteriä käyttäen. Kesätöitä tarjottiin kaikilla toimialoilla ja käytössä oli lukuisia eri nimikkeitä: keittiöharjoittelija, hoitoalan harjoittelija, päivähoitoharjoittelija, museoharjoittelija, muusikkoharjoittelija, kirjastoharjoittelija, leiriohjaajaharjoittelija, liikuntapaikkaharjoittelija, mittausmiesharjoittelija, kiinteistöhoidon harjoittelija, puisto- ja puutarhaharjoittelija, rakennusalan harjoittelija, ympäristöalan harjoittelija, lähettiharjoittelija, toimistoharjoittelija sekä lähihoitaja ja sairaanhoitaja. 3.4 Palkkaus ja henkilöstökustannukset Palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmä perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan, henkilökohtaiseen lisään ja työkokemuslisään. Järjestelmän kehittämisen tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta ja motivoida henkilöstöä. Palkan perusteena ovat ensisijaisesti tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka), työtulokset ja ammatinhallinta sekä palvelusaika (henkilökohtainen lisä). Osa-aikatyössä tehtäväkohtainen palkka ja euromääräiset lisät ovat samassa suhteessa alempia kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Poikkeuksellisesti vuonna 2012 neuvoteltiin paikallisesti järjestelyerästä vain kahdella sopimusalalla. Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus on voimassa muista sopimuksista poikkeavasti ja sen paikalliset erät neuvotellaan erillään muista sopimuksista. Paikallisneuvottelut ja järjestelyeristä sopiminen tapahtuu työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä. Ennen ratkaisuja tarkastellaan sekä tehtäväkohtaisia palkkoja että henkilökohtaisia lisiä palkkaryhmittäin ja myös henkilökohtaisella tasolla. Tavoitteena on ollut pienentää tai kokonaan poistaa mahdollisia palkkauksellisia epäkohtia ja antaa osapuolille tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus palkkauksen kehittämisessä. Tehtävien vaativuuden arviointi Tehtävien vaativuuden arviointi (TVA) on perusta, jolla tehtäväkohtainen palkka määritellään. TVA on toteutettu ns. kokonaisarviointina pääasiassa saman hinnoittelutunnuksen sisällä. Teknisen sopimuksen piirissä oleville saatiin TS-kehittämisryhmässä päivitettyä tva-pisteytys. Henkilökohtainen lisä Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta ja lisän perusteet arvioidaan erillään TVA-perusteista. Lisän perusteet ovat painottuneet henkilökohtaiseen osaamiseen, jota on voitu hyödyntää työyhteisössä tai laajemminkin. Lisän prosenttiosuus kokonaispalkkasummasta vaihtelee sopimusaloittain.

17 17 Palkkauksellinen tasa-arvo Järjestelyeräneuvottelujen yhteydessä on tarkasteltu sukupuolten välisiä palkkaeroja ja yhteisesti todettu, että havaitut tehtäväkohtaisten palkkojen erot eivät perustu sukupuoleen. Henkilöstökustannukset Palkka- ja sivukulutiedot perustuvat maksettuihin palkkoihin ja niissä on mukana koko henkilöstö. Sosiaaliturvamaksut sisältävät sekä sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut että muut ns. sivukulut. Ne on laskettu prosentteina palkkasummista. Palkat ja sosiaaliturvamaksut (milj. ) ,20 13,60 13, ,08 59,06 57, Palkat Sosiaaliturvamaksut

18 18 Henkilöstötuloslaskelma Kustannukset Yhteensä % Kustannukset Yhteensä % Varsinainen työaika Palkat Työllistämispalkat ,0 % ,9 % Ylityöt Ylityöpalkat ,3 % ,3 % Henkilöstön uusiutuminen Vuosilomapalkat ja korvaukset Lomarahat Lomapalkkavelan muutos ,5 % ,9 % Henkilöstön kehittäminen Koulutusajan palkat Koulutuskulut Työterveyshuolto, terveydenhoito KELA-korvaukset Tervastoiminta ,4 % ,4 % Henkilöstön rasittuminen Tapaturmavakuutus Tapaturma-ajan palkat Sairaus- ja äitiyslomapalkat Sairaus-, äitiys- ja tapaturmapäivärahapalautukset Työterveyshuolto, sairaanhoito KELA-korvaukset VARHE-maksu ,9 % ,6 % Yhteensä ,0 % ,0 %

19 4 Päätelmät 19 Kuntalaiset ja muut palvelujemme käyttäjät odottavat meiltä riittäviä ja laadukkaita palveluja, henkilöstö odottaa työhyvinvointinsa ylläpitämistä ja kehittämistä ja yleinen näkemys on, että toiminnan on oltava tuloksellista. Jotta tiedossa oleviin ja ehkä vielä tarkentumattomiinkin haasteisiin voidaan vastata, on kaupungin työnantajana tunnettava henkilöstövoimavaransa. Millainen on henkilöstön rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet - henkilöstövoimavarojen arviointi on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Miten henkilöstötyössä on 'muutoksen vuonna' 2012 onnistuttu? Vaikka sopimusohjaukseen siirtymisen valmistelu on vaatinut suuren määrän työtä, se on tehty pääasiassa oman työn ohessa. Silti palvelutavoitteista ei ole tingitty ja vaikka mm. aikatauluja jouduttiin venyttämään, ennen vuoden loppua oltiin valmiina siirtymään uuteen toimintamalliin. Tai paremminkin aloittamaan uudella tavalla - tiedossa oli, että kaikki ei loksahtane kerralla paikoilleen. Kaksi tärkeää linjausta olikin voimassa läpi muutosvuosien: virheitä ei pidä pelätä ja kaikille riittää jatkossa töitä, vaikka tehtävien sisältö muuttuisikin. Henkilötasolla muutoksiin reagointi vaihtelee laidasta toiseen: osa näkee muutoksessakin mahdollisuuksia, osalle muutos on uhka. Osin suhtautuminen perustuu siihen, millainen odotusarvo kullakin on ollut aikanaan töihin tullessaan; mikäli muutos koetaan uhkana pysyvyydelle ja turvallisuudelle, siitä on vaikea löytää mitään hyvää. Vuoden kuluessa rekrytoitiin - pääasiassa eläköityneiden tilalle - uutta henkilöstöä ja hakemusmäärän perusteella Imatran kaupunki työnantajana kiinnostaa edelleen. Kaikkea tarvittavaa osaamista ei kuitenkaan ole saatu hankittua; pula tietyistä erityisosaajista vaikuttaa osaltaan siihen, millaisia ratkaisuja palvelujen tuottamisen suhteen tehdään jatkossa. Henkilömäärä vuoden lopussa oli edellisvuotta pienempi, suurin vaikuttava tekijä oli toteutettu yhtiöittäminen ja siihen liittyneet henkilöstösiirrot konsernin sisällä. Vuoden lopulla tehtiin päätös osallistua kaupunkina KuntaHR ohjelmaan. Ohjelma antaa mahdollisuuksia henkilöstövoimavarojen kartoittamiseen ja HR-tietojen vertailuun. Vaikka henkilöstöraporttisuositusta mahdollisine uusine tunnuslukuineen ei vielä saatu käyttöön, on ohjelmaan osallistuvien kuntien ja kaupunkien kesken mahdollista tehdä vertailuja. Tärkeänä osana ohjelmaa tullaan päivittämään henkilöstöstrategiamme. Sen tehtävä on olla tahdonilmaus siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa kaupunki palvelujen järjestäjänä harjoittaa saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Nykyiset henkilöstölinjaukset ovat olleet toimivia, mutta ne eivät anna vastauksia kaikkiin uuden toimintamallin mukanaan tuomiin kysymyksiin. Strategiatyössä pitää lisäksi edelleen huomioida tiedossa olevat tosiasiat, mm. työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys toisiinsa. Kunta-alalle on ominaista työvoimavaltaisuus ja palvelujen järjestäminen pätevällä, osaavalla ja koulutetulla henkilöstöllä. Miten ja mitä tulevina vuosina mitataan? Tilinpäätös on yksi mittari organisaation onnistumisesta, mutta tarvitsemme muutakin tietoa. Ja mieluusti sellaista, joka mahdollistaa vertailua muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstötietojen hallinta osana tietotekniikan kokonaisarkkitehtuuria tulee kartoittaa lähivuosina. Imatralla huhtikuussa 2013 Jouni Urpalainen henkilöstöpäällikkö

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot