Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt."

Transkriptio

1 Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Opetusmenetelmäpäivät M/S Mariella

2 Aamupäivän rakenne Syrjäytymisen kompleksisuus Syrjäytymisen osa-alueista Nuoruusiän paha olo nykyään Syrjäytymisen prosessit Syrjäytymisen kääntäminen kykyjen positiiviseksi hyväksikäytöksi Hyvät käytännöt Bonusslaidit

3 Syrjäytyminen 70-luku utslagning social exclusion Syrjäytyminen Huono-osaisuus Marginalisoituminen Toiseus

4 Syrjäytyminen Sosiaalinen syrjäytyminen = yksilön ja yhteiskunnan siteiden heikkous Työnteko, opiskelu, harrastukset, yhteiskunnalliset vaatimukset, toisten ihmisten tapaaminen Toivottomuus, tyytymättömyys

5 Syrjäytyminen Liittyy tai aiheuttaa: Pitkäaikaistyöttömyys Syrjintä Mielenterveysongelmat Alkoholisoituminen Huumausaineiden käyttö Elämän muutosvaiheet ovat riskiaikaa

6 Syrjäytyneet? Työttömät Asunnottomat Rikolliset Päihdeongelmaiset Toimeentulon saajat Heikosti kouluttautuneet Mielenterveyspotilaat Pitkäakaissairaat Toimeentuloloukkuun jääneet, jne

7 Syrjäytymisen riskit nuorilla Työttömyys Koulutuksen puute Asumisen ongelmat Fyysinen tai psyykkinen sairaus Sosiaalisten suhteiden ongelmat Päihteiden käyttö Rikollisuus

8 Vastakohta Sosiaalinen integraatio, yhteenkuuluvuus Elämänhallinta Ongelmien ratkaisukyky Elämänhallinta ovi ajoittain järkkyä, mutta sen palautettua Nuoruudessa voi esim olla lyhytkestoista syrjäytymistä

9 Syrjäytyminen Yhteiskunnallinen ongelma Eivät ole tuottavia Palveluiden suurkuluttajia Esim syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1 miljoona euroa Erakoituminen voi olla myös elämäntapa, jolloin kyse ei ole syrjäytymisestä

10 Syrjäytyminen Onko nuoriherra a syrjäytynyt? Onko nuoriherra b syrjäytynyt? Onko nuoriherra a syrjäytymisuhan alla, jos ei jo syrjäytynyt? Onko nuoriherra b syrjäytymisuhan alla, jos ei jo syrjäytynyt?

11 Syrjäytyminen lukuina Monimuotoinen käsite, vaikea esittää, että nyt on syrjäytyneisyys kasvussa tai vähenemässä Kelan tilastoja Kouluterveystutkimuksia Nuorten rikollisuutta

12 Kelan tilastoja edelleen Mielialahäiriön vuoksi eläkkeellä 2009 eläkkeelle siirtyvistä neljännes oli alle 35 vuotiaita Useat näistä eivät ole olleet lainkaan työelämässä mukana Kuntoutusrahan käyttöön otto ei ole vähentänyt eläkkeellesiirtymistä nuorilla

13 Nuorten syrjäytyminen Kelan tilastot: Eläkkeellä v henkilöä henkilöä henkilöä 16-24v: % eläkkeellä, -08 0,97% Jotakin sairausperäistä etuutta sai -95 1,5%, -08 2,2% Alle 30 vuotiaiden alkaneet sairauspäivärahakaudet lisääntyivät -04:stä -08:aan 74%:a Hoitotuki mt häriöiden vuoksi nousi 24% , hyperkineettiset häiriöt suurin nousija

14 Tampere 16-19v. sv päivärahat 20; 25 % 13; 16 % 9; 11 % 39; 48 % F00-F90 M00-M99 S00-T99 muut

15 Tampere 20-24v sv päivärahat 221; 25 % 204; 23 % 174; 20 % 287; 32 % F00-F90 M00-M99 S00-T99 muut

16 Tampere 25-29v sv päivärahat 436; 32 % 267; 20 % 386; 29 % 258; 19 % F00-F90 M00-M99 S00-T99 muut

17 Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi Lapsista 5-10% pahoinvoivia Lapsista ja nuorista 15-20% on yleistyvää pahoinvointia Psykiatrinen hoito on lisääntynyt: käyntejä avohoidossa nuorilla ja , hoitopäiviä vastaavasti ja , tässä tosin on viimeisen kahden vuoden aikana tapahtunut dramaattinen käänne

18 Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi Huostaanotettujen lasten määrä nousee jatkuvasti, sijoitettuja lapsia oli -80 n 8500 ja , nousu jatkuu. Erityisopetuksessa olevien lasten määrä on lievästi noususuunnassa Koulukiusaaminen lisääntyy lievästi Koulukiusaamisella on selvä yhteys masentuneisuuteen ja yleiseen oireiluun

19 Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi Varsinaisesti pahoinvoinnissa tai humala juomisessa ei ollut pari vuotta sitten nousua Väsymys ja unihäiriöt ovat lisääntyneet Psykosomaattiset oireet ovat hieman lisääntyneet Oirehdinta ja pahoinvointi kasaantuu aiempaa enemmän Tytöillä masentuneisuus on hieman lisääntynyt

20 Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi, arkielämän uhkat N lasta ja nuorta kohtaa vanhempiensa avioeron vuosittain N 20% perheistä väkivaltaa N 17% päihdeperheitä N 4-6% äideistä käyttää raskausaikana päihteitä 15v osuus, jotka syövät yhdessä perheen kanssa useimpina päivinä: Suomi 60%, Ruotsi ja Tanska yli 80%, Norja lähes 90%

21 Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi, rikoskäyttäytyminen Kansainväliset tutk. Nuorista 16-39% omaisuus rikos, vuoden sisällä 14-66% jonkinlainen väkivallanteko Liittyy: Heikko kouluun sopeutuminen Huono koulumenestys Heikot ikätoveroisuhteet Huonot suhteet vanhempiin

22 Rikollinen käyttäytyminen, liittyy Epäsosiaalinen toveripiiri Päihteiden käyttö Vanhemmuuden puutteet Vanhempien epäsosiaalisuus Vanhempien aggressiivisuus Turvaton epäsosiaalinen elinympäristö Lapsen/ nuoren hauraus (neuropsyk ongelmat)

23 Rikollinen käyttäytymine, liittyy Psyk häiriöiden määrä eri tutkimuksissa on vaihteleva Monihäiriöisyys Kognitiiviset kyvyt heikot Verbaaliset kyvyt heikot Käytöshäiriöt, ADHD, masennus, traumaperäinen stressihäiriö, päihdehäiriöt

24 Koulupoissaolot Koulukieltäytyminen, vanhemmat tietävät Lintsaaminen, vanhemmat eivät tiedä Koulukieltäytymisen taustalla ahdistuneisuushäiriöitä, masennusta, sopeutumishäiriöitä Koulukieltäytymisen laukaisevina tekijöinä on koulukiusaamista, oppimisen vaikeuksia, vaikeuksia suhteessa opettajii(aa)n, vaikeudut koulutoverien suhteen. Usein riippuvuussuhde vanhempiin Tytöillä > pojilla

25 Lintsaaminen Liittyy mutakin epäsosiaalista käyttäytymistä Toistuva lintsaaminen on käytöshäiriön kriteeri Päihdekäyttö, ilkivalta, nuorisorikollisuus, karkailu, koulututuksesta putoaminen Briteissä, 51% ei diagnoosia, tavallisimmat olivat käytöshäiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt

26 Lintsaaminen Wales: Alhainen sosiaalinen tausta Huono koulumenestys Itse ilmoitetut syyt: 28% sosiaaliset syyt: kotiongelmat, toveripiiri 16% psykologiset syyt 56% koulusta riippuvat syyt: koulun vaihto, kiusaaminen, liian kovat oppimisvaatimukset

27 Lintsaminen Poissaolon jatkumisen syyt: 86% kouluun liittyvät: kiusaaminen, oppimäärän vaatimukset, koulun säännöt ja rangaistukset 40% sosiaaliset syyt, lähinnä kotiolot 24% psykologiset syyt

28 Kouluterveystutkimus Poissaolot liittyvät: Lisääntyneeseen sairastavuuteen Vanhempien vähäisempään koulutukseen Yksinhuoltaja- tai uusioperhe Asuminen vanhemmista erillään Työttömyys perheessä Alle 10v paikkakunnalla asumiseen

29 Kouluterveystutkimus Lintsaaminen liittyi: Vähäinen vanhempien koulutus Yksinhuoltaja- tai uusioperhe Työttömyys perheessä Paikkakunnalle muuttoon vuoden sisällä selvemmin kuin edellisessä Lisääntyi iän myötä

30 Nuoruusiän kehitys kehittyy seksuaalinen, ammatillinen ja sosiaalinen identiteetti esinuoruus varhaisnuoruus, irtautumisen alku, suru varsinainen nuoruus, identiteetin muodostuminen, ambivalenssi myöhäisnuoruus, identiteetin vakiintuminen, seestyminen

31 Nuoruusiän normaali kehitys Tavoitteena aikuinen identiteetti Viettipaineet Oman kehoon muutos Tunne-elämän kehitys Puolustusmekanismien kehitys Itsenäistymispaineet Sosiaaliset paineet

32 Nuoruusikä on Siirtymävaihe Lapsuus-aikuisuus Riippuvuus-riippumattomuus Muutosten vaihe Keho Käytös Normit, asenteet, arvot Pelon vaihe Kypsymättömyyden epärealismin aikaa Idealismi-aika realisoi

33 Onko riski syrjäytymiseen/pahoinvointiin nyky-yhteiskunnassa suurentunut Periaatteessa nuoruusiän kehitykselliset vaatimukset siis ennallaan Myös häiriöiden riskitekijät ovat ennallaan Konteksti siis muuttuu Aikuisilla on muutoksen kiihtyessä aina vaikeampaa pysyä mukana Lintukotoja ei ole, kaikki tulevat Suomenkin nuorison tietoisuuteen samaan aikaan kuin muuallekin

34 Mihin suuntaan geneettinen evoluutio on menossa Depressio: lisääntyy Temperamentillinen tausta geneettisesti määräytynyt Siihen liittyy positiivisia piirteitä, kuten välittämistä, vastuuntuntoa ja korkeat tavoitteet Asosiaalisuudessa geneettinen riski, rakastuuko naiset renttuihin

35 Onko latenssivaihe turvallinen ja kannustava Harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet Vanhemmat järjestävät ja kuljettavat harrastuksiin Valmennuksen kannustavuuteen on syytä kiinnittää huomiota Lapsi tarvitsee myös vapaa-aikaa, leikkiaikaa, ei-ohjattua toimintaa

36 Onko murrosiän kuohunta hallinnassa Vanhemmuuden tila Tukea vanhemmuuteen täytyisi olla helposti saatavissa Kehitys nopeaa, vanhemmilla paljon enemmän valvottavia asioita kuin ennen: TV:n kanavat Pelit Kännykät Internet, chatit, meset, ircit Päihteet ja viikkoraha Vanhempien oma stressi on suuri Vanhempien ja nuorten ero on kaventunut

37 Onko kehollinen ideaali muuttunut Laihuusideaali ollut jo vuosikymmeniä Ongelmana siis on ehkä runsaskalorisen ravinnon tarjonta Eli lihomisriskin vuoksi on taisteltava enemmän houkutuksia ja mielitekoja vastaan kuin ennen Limupullot suurenevat, karkkipussit suurenevat Karkkipäivät, opettavatko ne mässäilyyn Laihdutusbisnes näkyvää mediassa

38 Ovatko koulun vaatimukset muuttuneet Kansakoulu, oppikoulu (keskikoulu), lukio Kansakoulu, kansalaiskoulu, ammattiopinnot Alakoulu, yläkoulu, ammattiopinnot tai lukio Ratkaisevat päätökset tehdään myöhemmin Luokkakoot pienentyneet Joustavuus kasvanut Tiedolliset vaatimukset lisääntyneet? Luokkayhteisö heikentynyt Kiusaamista ollut aiemminkin Pahoinvoinnin tunnistaminen ja siihen puuttumisen keinot ovat lisääntyneet

39 Onko sosiaalisten suhteiden hallinta vaikeutunut Sosiaalisten suhteiden kenttä on laajentunut ja monimutkaistunut Ujollakin nuorella voi olla esim. nettikavereita Toisaalta kaltoinkohtelun tavat ja muodot ovat lisääntyneet, esim. nettikiusaaminen Ei ehdi olla kavereitten kanssa Nettipelien maailma, ollaan sosiaalisissa suhteissa tuntemattomien kanssa

40 Onko riski joutua traumaattisiin tilanteisiin kasvanut Seksuaalinen hyväksikäyttö, namusedät ovat menneet nettiin Päihteiden käyttö altistaa traumaattisille tilanteille Kiusaamisen muodot ovat laajentuneet Media on muuttunut nuoriakin kiinnostavaksi Vaaralliset nettisivustot

41 Onko yhteiskuntaan integroituminen vaikeutunut Yhteiskunnan arvot talouteen vahvemmin sidottuja Työelämä vaativampaa Globaali hallitsematon maailma Työvoimapula Liikakansoitus Ilmasto Mahdollisuudetkin lisääntyvät

42 Muita huomioita Sukupolvien välinen kuilu Luokkayhteiskunta Muuttoliikkeen suunta Turvallisuus Muutokset kommunikaatiotavoissa Jatkuva muutos

43 Mitä nuoren pahoinvointi on? masennusta somaattisia oireita koulunkäymättömyyttä eristäytymistä levottomuutta käytösongelmia päihteiden käyttöä

44 9-luokkalaisten mielenterveys 9-16v. 1/3 tytöistä ja 40% pojista sairastuu johonkin mt häiriöön yhteissairastavuus sääntö eikä poikkeus 15-16v päihdehäiriöt yleistyvät 14-16v. suomalaisnuorista 40%:lla mt ongelmien oireita ja ongelmakäyttäytymistä koulutuksellisia ja toiminnallisia ongelmia vielä varhaisaikuisuudessakin alle puolet saavat hoitoa (jopa 60-80% jää ainakin aluksi hoitamatta)

45 9-luokkalaisten mielenterveys masennus: 2% vakava, 8% keskivaikea, (yht. tytöt 14%, pojat 6%) sosiaalinen ahdistuneisuus: kohonnut t n 10%, p n 7% ja korkea t. n 5%, p n 3% syömishäiriöt, an 7%, bn 2%, molemmat 2% käytösoireilu n 7% rikkeet. koulupinnaus 4,5%, varastelu n 1%, karkailu 1% itsetuhoisuus: suunnitelmia 2%, kuolemantoiveita 6% päihteet: ens humala 13,4v, ei koskaan humalassa 42%, yli 10 x 15% kannabis yli 5X n 4,5%, kovat huumeet n 0,5% jokin huumaava aine viim kk:n aikana 20%, yli 5x 2,4%

46 9-luokkalaisten mielenterveys masennus, sosiaalinen ahdistuneisuus, humalajuominen: koulukiusaaminen kouluruokailu, koulumenestys

47 Syrjäytymisen prosessit Asosiaalinen kehitys Vaikea mielenterveyden sairausprosessi Pysyvät toiminnan puutteet (neuropsykiatria) Haittaavat mt-häiriöt

48 Asosiaalinen kehitys Perhetausta asosiaalinen Turvaton lapsuus, uhmakkuushäiriö Asosiaaliset arvot opitaan Koulun arvot vieraat Sopeutumattomuutta, uhmakkuutta Huono koulumenestys Päihteet, rikollisuus, käytöshäiriö Asosiaalinen elämäntapa, asosiaalinen persoonallisuus

49 Toinen mahdollisuus Tuki perheelle mahdollisimman varhain, mieluiten heti syntymästä Tarvittaessa sijoitus muualle Turvallinen kasvuympäristö, rajat ja ohjaus, välittäminen Positiivinen tukeminen Mahdollinen psykiatrinen avohoidollinen tuki Positiiviset palautteet oikeisiin asioihin Koulun kumppanina sosiaalitoimi ensisijainen

50 Vaikea mielenterveyden sairausprosessi Psykoottinen sairausprosessi Jo lapsena poikkeavuutta Sosiaalisia vaikeuksia Hyljeksitty toveripiirissä Nuoruusiän kehitystehtävät epäonnistuvat Eristäytymiskehitys, stressi johtaa psykoottisiin oireisiin Kehittyy kognitiivisia puutoksia, ennen kuin tulee hoidon piiriin Ei selviä koulusta, ei selviä arjen tehtävistä Toistuvia psykooseja, kognitiiviset kyvyt heikkenevät Joutuu psykiatrisiin laitoksiin, parhaimmillaan tuettuun asumiseen

51 Toinen mahdollisuus Riskilapset tunnistetaan ajoissa, sukurasitus jo neuvoloissa Päiväkodeissa, kouluissa tiedetään tukea normaaliin kehitykseen ja selviämään ilman liian voimakkaaksi nousevaa stressiä Tunnetaan varomerkit mahdollisesta psykoottisesta sairastumisesta Hoito ajoissa tuki oikeaan aikaan Pystytään ehkäisemään psykoottinen sairastuminen, siirtämään sitä tai ainakin hoitamaan ajoissa, jotta ei tulisi kognitiivisia puutoksia Koulun kumppanina terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (sairaanhoitopiirien) ensisijainen

52 Varomerkit Riskitekijät, geneettiset, raskausajan, synnytyksen ongelmat ja suuret menetykset varhaisessa lapsuudessa Poikkeava sosiaalisesti jo päiväkodissa, ulkopuolinen, ei pääse kunnolla kontaktiin, neurologisia pieniä poikkeavuuksia Koulussa ei ota vastaan palautetta, tytöt äärimmäiset ujoja pojat voivat olla myös repivän aggressiivisia. Eivät pääse mukaan porukkaan. Stressaantuneita, levottomia, keskittymiskyvyttömiä, outoja ajatuksenkulkuja. Outoa hymyilyä. Tunnereaktiot poikkeavia. Tarvitaan yhteistyötä terv hoitajan kanssa, jonka tulisi tuntea riskitekijät ja psykoottisen kulun mahdollisuus. Helposti olisi saatava yhteys erikoissairaanhoitoon, jossa tarkempi arvio ja hoito

53 Pysyvät toiminnan puutteet (neuropsykiatria) Joko autismihäiriö, Adhd tai esim oppimisen vaikeudet Ongelmat kulkevat jatkuvasti mukana, vaihtelevat ympäristön mukaan Käytännössä aina tarvitaan erityistoimia Lapsuudesta alkaen negatiivista palautetta käytöksestä, itsetunto heikkenee, usko kykyihin heikkenee Sosiaaliset kyvyt puutteellisia, usein kiusattuja Eivät ymmärrä, eivät kysy tai jos kysyvät eivät kuuntele Mitä vähemmän strukturoiduksi ympäristö muuttuu, sitä suuremmat ovat vaikeudet Joko jättäytyvät koulusta tai aiheuttavat jatkuvaa hämminkiä ADHD ja oppimisvaikeudet löytävät asosiaalisista kumppaneita ja siellä heitä käytetään hyväksi, suuri riski asosiaalisuuteen Autistiset jäävät pois koulusta, kun eivät selviä enää sen sosiaalisista vaatimuksista

54 Toinen mahdollisuus Aikaisessa vaiheessa perheen kanssa on löydetty keinot selvitä näiden lasten kanssa arjessa ja päiväkodissa Myöhemmin löydetään keinot selvitä koulussa, vanhemmat asiantuntijoita jo Ei pidetä häirikköinä vaan löydetään positiivinen tie, tunnistetaan vahvuudet ja käytetään niitä hyväksi Pienluokka, strukturoitu ja ennalta tiedettävä ohjelma. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen että ei olisi epäselviä asioita Heidänkään kykyjä ei saa hukata vaan täytyy saada ympäristö tukemaan kehitystä Pääyhteistyökumppanit koululle vanhemmat, nepsypojat, erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuollon nepsyosaajat.

55 Haittaavat mt-häiriöt Tärkeimmät: ahdistuneisuushäiriöt ja masennus, usein myös yhdessä Geneettinen tausta Sisäänpäin kääntynyt tempperamentti Itsetunnon heikkous, joka saa mahdollisesti esim kiusaamisesta lisäkolhuja Sosiaalisten tilanteiden pelko/muu ahdistuneisuus Aluksi joiltakin tunneilta pois Poissaolot laajenevat, lopulta kynnys kouluun palaamiseen nousee ylitsepääsemättömäksi Peruskoulun jälkeen ei jatka opiskeluja Alkoholi itsehoidoksi, teiniraskaudet myös yleisempiä Päihteiden väärinkäyttö lisääntyy ja seuraa perinteinen syrjäytyminen päihdeporukoihin

56 Toinen mahdollisuus Tunnistetaan häiriöt alkuvaiheessa (nuoret eivät itse hae apua tai kerro sosiaalisista peloistaan) Ohjataan hoidon piiriin Hoidon vaikutuksien tehostamiseksi kuntouttava ohjelma sosiaalisissa tilanteissa pärjäämiseen Yksi alkoholisti vähemmän!

57 Hyvät käytännöt esiin Keskustelkaa vierustoverin kanssa käytössänne olevista keinoista ehkäisemiseen, mikä em prosessi ja mikä on sen mukainen hyvä käytäntö teillä:

58 Yhteenveto Syrjäytyminen on kompleksi käsite Syrjäytyminen on ajassa muuttuva Nuorten pahoinvointi liittyy samoihin lähtökohtiin kuin ennenkin, puitteet pahoinvoinnille muuttuvat Pahoinvointi johtaa syrjäytymiseen erilaisilla prosesseilla Nämä prosessit käännetään erilaisilla keinoilla Ei ole varaa jättää kenenkään nuoren kykyjä käyttämättä, siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, että nuori saa ne hyödylliseen käyttöön

59 Yhteenveto 2 Lisää hyviä käytäntöjä (hankkeita syrjäytymisen ehkäisemiseksi): Fi/hyvakaytanto

60 Psyykkiset häiriöt ja koulu Sosiaalisten tilanteiden pelko Yleinen Näkyy nuorilla erityisesti koulussa, nuori ei hakeudu yleensä hoitoon Voi olla puhumiseen liittyvä tai laaja Alisuoriutuminen, koulunkäynnin vaikeudet, vaikeudet asioiden hoitamisessa, ruokailun vaikeudet yms. Depressio yleistä, myöh vaikeudet yleisiä Tuki selviytymiseen koulussa, järjestelyt Hoidon myötä myös esiintymistä

61 Psyykkiset häiriöt ja koulu Depressio Ilottomuus, jaksamattomuus, ärtyisyys, itkuisuus, keskittymisvaikeudet Vaativuus, pessimistisyys, huono itsetunto Alisuoriutuminen, koulunkäynnin vaikeudet, sosiaaliset vaikeudet Depression noidankehä Noidankehän katkaisu Sairausloma? Sopiva vaatimustaso, suhteutettu jaksamiseen

62 Masennuksen noidankehä Jaksamattomuus Masennus, Ahdistus, unettomuus Ei saa vaatimiansa tuloksia aikaan Syyllisyys, huono olo

63 Noidankehän kääntäminen Masennus vähenee Piristyminen, Voimien lisääntyminen Hiukan paremmin Kuin eilen Tyytyväisyys yrittämiseen

64 Stressi-haavoittuvuus -malli Stressi Aika 64

65 Mitä hoitavat henkilöt odottavat koululta Koululta paljon tärkeää informaatiota Oireet esille koulussa Tieto objektiivista Tieto erilaista kuin vanhemmilta Stressinsietokyky ja toimintakyky Koulutyön merkitys tärkeä myös hoidon onnistumisen kannalta Kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja koulupsykologin osuudet määriteltyjä

66 Mitä koulu tarvitsee hoitotaholta Mikä tieto on oleellista Koulunkäyntiin vaikuttavat asiat Työkykyyn vaikuttavat asiat Oppimiskykyyn vaikuttavat asiat Sosiaaliseen kyvykkyyteen liittyvät asiat Millainen on tuen tarve, millainen on stressin sietokyky Mikä on häiriön vaikutus jatkokoulutus suunnitelmiin Monet asiat parasta kysyä nuorelta itseltään ja perheeltä

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen

Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy. Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen Koulusurmat Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy Raija-Leena Punamäki - Kirsi Tirri - Petri Nokelainen - Mauri Marttunen SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 2 2011 Suomalaisen Tiedeakatemian

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle.

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. ELÄMÄNHALLINTA TUETUN ASUMISEN JÄLKEEN NUORTEN AIKUISTEN KOKEMANA RAISA KEMPPAINEN

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 12 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 12 Anoreksia

Lisätiedot