Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2"

Transkriptio

1 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Erikoissairaanhoito AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Aikuispsykiatria Mielenterveyspalvelut, Salon kaupunki Mielenterveyspalvelut, Salon kaupungin yhteistyökumppanit ASUMISPALVELUT Kaupungin ostamat asumispalvelut Kaupungin suunnitteilla olevat asumispalveluyksiköt VERTAIS- JA OMAISJÄRJESTÖT PÄIHDEPALVELUT Salon A-klinikkatoimi Salon avohoidon palvelut Salon laitoshoidon palvelut....17

3 3(18) 1. Johdanto Oheinen palvelurakennetta kuvaava liite on osa Salon kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa. Suunnitelman tarkoituksena on konkretisoida nykyinen palvelujärjestelmä sekä määrittää että täsmentää ajantasiset kehittämiskohteet. Opas on tarkoitettu käsikirjaksi tietoa työssään mielenterveys- ja päihdepalveluista tarvitseville ammattilaisille sekä kuntalaisille. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain Hyvinvointitilinpidon laatimisen yhteydessä, jolloin tarvittavat muutokset ja päivitykset tehdään myös oheiseen oppaaseen. Oppaassa esitellään kaupungin ja erikoissairaanhoidon tuottamat ja ostopalveluina hankkimat sekä kolmannen sektorin tarjoamat palvelut. 2. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Asuinalueen mukaisesti määräytyvällä terveysasemalla toteutetaan lasten hoidon tarpeen arviointi ja ei-kiireellinen hoito. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja antaa neuvontaa mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Terveysasemilta ja neuvoloista ohjataan tarvittaessa eteenpäin erityistason hoitoyksiköihin. Lastenneuvola Lastenneuvola vastaa kokonaisvaltaisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Perheiden tukemiseen, vanhemmuuden vahvistamiseen ja varhaisen vuorovaikutuksen havainnointiin tähtäävää neuvolatoimintaa toteutetaan kaupungin alueella useissa eri toimipisteissä. Lasten päivähoito Päivähoidon tehtävänä on tukea lasten kasvua ja tervettä kehitystä sekä perheiden kasvatustyötä. Päivähoitomuotoina ovat päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, avoimet palvelut, vuorohoito, erityisvarhaiskasvatus sekä yksityiset palvelut. Vaihtoehdon kunnalliselle päivähoidolle tarjoaa lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Avoin päiväkotitoiminta Salon kaupungin varhaiskasvatuksen tarjoamat avoimet päiväkodit toimivat Salon Perhekeskuksessa Annankadulla, Ollikkalan koulun tiloissa Hämeenojankadulla, Halikossa nuorisotila Vinkkiksessä sekä Perniön Perhekeskus Piiperössä. Toiminta on avointa ja maksutonta lasten ja vanhempien yhteistä toimintaa. Avoin päiväkoti tarjoaa vanhemmille myös varhaiskasvatuksen ammattilaisen tukea, keskustelua kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta. Perhekeskus Perhekeskustoiminnan tavoitteena on tukea lapsiperheiden arkea ja tarjota ennaltaehkäiseviä, varhaisen tuen perhelähtöisiä palveluja. Avoin päiväkoti ja perhekahvila ovat esimerkkejä perhekeskuksen toiminnasta. Perhekeskuksen maksuton tila on varattavissa lasten ja perheiden asioita edustavien yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön pääasiassa iltaisin. Perheryhmä Perheryhmä on tarkoitettu salolaisille pienten lasten perheille. Perheryhmään tullaan neuvolan, sosiaalitoimen, perheneuvolan tai päivähoidon ohjaamana. Ryhmätoimintaa on kaksi kertaa viikossa ja muina päivinä työntekijät tekevät kotikäyntejä. Ryhmän tavoitteena on tukea ja edistää perheiden elämänhallintaa ja motivoida vanhemmat etsimään ratkaisuja elämäänsä, jotka ovat lapsen ja koko perheen parhaaksi. Toiminta on maksutonta. Ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa.

4 4(18) Alle kouluikäisten psykologipalvelut Psykologit vastaavat ja antavat apua mielenterveyteen ja lapsen kehitykseen liittyvissä huolissa. Psykologi tekee kehitystason arviointeja, antaa ohjeita kasvattajille sekä osallistuu mahdollisen kuntoutussuunnitelman laadintaan ja seurantaan eri työryhmissä. Psykologi työskentelee terveyskeskuksessa myös lasten kuntoutustyöryhmässä. Lasten kuntoutustyöryhmä Salon terveyskeskuksen lasten kuntoutustyöryhmä on tarkoitettu niille lapsille, joilla epäillään olevan tai on todettu kehityksen erityisongelmia tai viiveitä, jotka kaipaavat lisäselvittelyä. Kuntoutustyöryhmä toimii moniammatillisena työryhmänä. Tutkimusten perusteella lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa kuntoutussuunnitelma sekä siihen tarvittavat lausunnot ja lähetteet jatkotutkimuksia varten. Työryhmään kuuluvat lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti sekä puheterapeutti. Työryhmä tekee yhteistyötä perheiden, neuvolan, päivähoidon, koulun sekä muiden tarvittavien asiantuntijatahojen kanssa. Kuntoutustyöryhmälle tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähete. Kasvatus- ja perheneuvola Kasvatus- ja perheneuvolan palvelut on suunnattu lapsille ja peruskouluikäisille nuorille, vanhemmille sekä yhteistyökumppaneille. Vanhemmat voivat varata ajan Kasvatus- ja perheneuvolaan itse. Huoli lapsen kehityksestä tai käyttäytymisestä, keinottomuus kasvatuksessa, ristiriidat perheenjäsenien välillä, vanhempien erotilanne tai lapsen tapaamisoikeusasiat voivat olla yhteydenoton taustalla. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Käytettävissä ovat psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja konsultoivan lastenpsykiatrin palvelut. Lastensuojelu Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö sekä tasapainoinen kehittyminen ja taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito. Lastensuojelussa työskentelyn pääpaino on avohuollon tukitoimien järjestämisessä. Lisäksi asiakkaita tuetaan kuuntelemalla, keskustelemalla sekä tarvittaessa ohjaamalla kulloinkin tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Tarvittaessa tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulutoimen, kotipalvelun, poliisin, kasvatus- ja perheneuvolan sekä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa. Lakisääteinen lastensuojelu ja perheiden tukitoimien järjestäminen kuuluu lastensuojelun vastuualueeseen. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapselle ja nuorelle terve kasvu aikuisuuteen. Psyykkisen tuen tavoitteena on tukea tervettä itsetuntoa oman identiteetin ja itsenäisyyden saavuttamisessa. Kouluterveydenhuolto mahdollistaa henkilökohtaisen keskustelun oman terveydenhoitajan/ lääkärin kanssa joka tarvittaessa ohjaa laajemman asiantuntijaverkoston piiriin. Jokaiselle Salon terveyskeskuksen alueella toimivalle ala- ja yläkoululle on nimetty terveydenhoitaja ja koululääkäri. Kouluterveydenhoitaja sekä lääkäri toimivat yhteistyössä koulun ja oppilaitoksen oppilashuollon henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. Kouluterveydenhoitaja tekee kotikäyntejä tarvittaessa yhteistyössä muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Koulujen iltapäivätoiminta Toiminta on tarkoitettu kaikille 1. ja 2. luokan oppilaille, alakoulujen yhteydessä, kunnan päättämässä laajuudessa. Ensisijainen kerhotoimintapaikka on sen alakoulun toimintapiste, jossa oppilas on perusopetuksessa. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon palvelut sisältävät terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut mukaan lukien suun terveydenhuollon palvelut sekä perusterveydenhuollon osana toteutettavat mielenterveyden palvelut. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille. Laajempana tavoitteena on koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen.

5 5(18) Oppilashuolto Oppilashuoltoon kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulupsykologien sekä -kuraattorien palvelut. Koulupsykologin tehtävänä on lasten ja nuorten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistäminen oppilastapaamisten, neuvottelujen ja tarvittaessa koulunkäyntijärjestelyihin liittyvien tutkimusten tekeminen. Lapsen vanhempi, opettaja tai oppilas itse voi ottaa koulupsykologiin yhteyttä pulmatilanteissa. Koulupsykologiin saat yhteyden lapsen koulun kautta. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, lisätä sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Vanhemmat, opettaja tai oppilas itse voi ottaa koulukuraattoriin yhteyttä pulmatilanteissa (mm. koulukiusaaminen, koulusta syrjäytyvien nuorten ongelmat). Koulukuraattoriin saa yhteyden lapsen koulun kautta. Nuorten psykologipalvelut Lievien mielenterveysongelmien ja elämän kriisitilanteiden hoito ovat psykologin keskeisiä tehtäviä. Psykologit tekevät tutkimuksia, antavat ohjausta ja neuvontaa sekä lyhytkestoista terapiaa mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluja (16-25-vuotiaiden) on mahdollisuus saada terveyskeskuspsykologilta, joka vastaa nuorille suunnatuista palveluista. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen kaikille salolaisille nuorille suunnatut, ennaltaehkäisevän työn palvelut muodostuvat lähipalveluista, bänditoiminnasta, nuorisovaltuustosta, tilatoiminnasta sekä yhdistyksille myönnetyistä avustuksista. Nuorisotyön palveluiden erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyön kohteena ovat riskiolosuhteissa elävät alle 29-vuotiaat nuoret, pääpaino on vuotiaissa. Toiminta on nuorten tarpeista lähtevää ennaltaehkäisevää, etsivää, varhaista tukea antavaa sekä korjaavaa työtä. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisiin ongelmiin kuten koulumotivaatioon, työttömyyteen, asunnottomuuteen, terveyteen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä rikollisuuteen. Erityisnuorisotyössä toimintamuotoina ovat asiakastyö, ryhmätoiminta kouluissa, sosiaalinen media, verkostoyhteistyö, etsivä nuorisotyö yhdessä pajatoiminnan kanssa sekä asiantuntijatyö. Nuorisotyön palveluiden etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa perusopetuksen jälkeen koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret ja ohjata heidät elämäntilannettaan vastaavien palveluiden piiriin. Erityisen huomion kohteena ovat vuotiaat Salon seudulla asuvat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toimenpiteen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Nuoret voivat olla etsivää nuorisotyötä tekeviin tahoihin itse yhteydessä tai ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat olla etsivän työn tekijöihin yhteydessä huolen herätessä nuoren elämäntilanteesta. Yksilöohjauksen alkuvaiheessa nuoren tilanne kartoitetaan ja asetetaan tavoitteita yhdessä työskentelylle. Työskentely nuoren kanssa voi olla esimerkiksi keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin. Etsivää nuorisotyötä tehdään Salossa yhteistyössä muun muassa erityisnuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä oppilaitosten opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Nuorisotyön palvelujen työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä toiminnallisin menetelmin parantamaan arjenhallintataitoja. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Työpajat tarjoavat myös vaihtoehtoisen väylän koulutukseen, mikäli koulunkäynti on keskeytynyt, ei kiinnosta tai siihen ei ole edellytyksiä. Työpajojen menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella vakiintuneet työvalmennus ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä. Nuorisopalvelut ylläpitävät media-, taide- ja

6 6(18) puutyöpajoja sekä lisäksi nuorten tieto- ja neuvontapisteen yhteydessä sijaitsevaa kahvilaa. Nuorten työpajojen palvelut on suunnattu pääasiassa vuotiaille nuorille. Verkkovinkkis Verkkovinkkis neuvontapalvelu on vuotiaille salolaisille nuorille kohdennettu internet-pohjainen neuvontapalvelu. Nuoren on mahdollista kysyä neuvoa matalalla kynnyksellä asiantuntijalta. Palvelu toimii anonyymisti ja luottamuksella. Neuvontapalvelussa vastaajina toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetut ammattilaiset Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja alueensa väestölle. Salo kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamien erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin. (VSSHP) Erikoissairaanhoitoon sisältyy sairauksien tutkimisen ja hoidon lisäksi myös ennalta ehkäiseviä ja kuntouttavia toimintoja. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan terveyskeskuslääkärin, yksityislääkärin tai työterveyslääkärin lähete. Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoito Salon lastenpsykiatrian poliklinikka Poliklinikka on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Lastenpsykiatrian poliklinikka tarjoaa lasten mielenterveyttä ja tervettä psyykkistä kasvua edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja. Lastenpsykiatrian poliklinikan toiminta perustuu perhekeskeiseen lähestymistapaan sekä lapsen ja perheen sosiaalisen verkoston huomioon ottamiseen. Työmenetelmiä poliklinikalla ovat mm. perhetutkimus, lapsen yksilöpsykologiset ja yksilöpsykiatriset tutkimukset, verkosto-, perhe- ja yksilötapaamiset, perheterapia, vanhempien tukikäynnit, kotikäynnit sekä kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta. Salon nuorisopsykiatrian poliklinikka Poliklinikalla tarjotaan psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja vuotiaille salolaisille ja somerolaisille nuorille. 20 vuotta täyttäneet uudet potilaat ohjataan aikuisten psykiatristen palveluiden piiriin. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä (koululääkäri, terveyskeskuslääkäri, yksityislääkäri). Tavallisesti hoito käynnistyy arviointijaksolla. Toimintamuotoja ovat perhe- ja verkostotapaamiset, psykologiset tutkimukset sekä kahdenkeskiset keskustelut. Hoitavan tiimin muodostavat nuorisopsykiatri, 2 psykologia ja 2 sairaanhoitajaa. Välittömässä avuntarpeessa ensisijainen yhteydenottopaikka on paikallinen terveyskeskus. Nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmä Nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmä on tarkoitettu vuotiaille nuorille. Konsultaatiotyöryhmät toimivat osana avohoitoa. V-S sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian konsultaatioryhmiä on kaksi, Raision ja Salon. Salon nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmä toimii Salon, Kaarinan ja Lieto-Loimaan aluepoliklinikoiden kuntien alueella. Nuori voi ohjautua konsultaatiotyöryhmään aluepoliklinikoiden tai nuorisopsykiatrian osaston kautta. Konsultaatiotyöryhmä pyrkii auttamaan nopeasti nuorta ja hänen perhettään kriisissä. Yhteistyökumppanit (esim. kouluterveydenhuolto tai sosiaalitoimi) voivat konsultoida työryhmää erilaisissa nuorten asioihin liittyvissä tilanteissa. Salon nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä Lääkärin, kouluterveydenhoitajan tai muun terveyden-/ sosiaalihuollon ammattilaisen tekemä lähete Nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä on tarkoitettu vuotialle nuorille. Salon nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä hoitaa Salon, Kaarinan ja Lieto-Loimaan aluepoliklinikoiden kuntien nuoria. Akuuttityöryhmä pyrkii auttamaan nopeasti nuorta kriisissä. Tarvittaessa akuuttiryhmä voi tehdä kotikäyntejä, muuten tapaamispaikat sovitaan yk-

7 7(18) silöllisesti. Akuuttityöryhmät toimivat osana avohoitoa ja niihin hakeudutaan aluepoliklinikoiden kautta normaalin lähetekäytännön mukaan nuori voi itse ottaa yhteyttä poliklinikalle ja sieltä ohjataan tarvittaessa akuuttityöryhmän asiakkaaksi. Nuorisopsykiatrian osastot voivat myös tarvittaessa ohjata nuoren akuuttityöryhmään. Työryhmällä on tavoitteena vastata konsultaatiopyyntöihin arkena päivän varoitusajalla. Nuorisopsykiatrian osasto 716 Turku Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä tai konsultaation perusteella. Osasto 716 on 10-paikkainen, viikko-osasto, vuotiaitten nuorten tutkimus- ja hoito-osasto. Tutkimusjakson (noin 4 viikkoa) jälkeen voidaan toteuttaa myös pitempi hoitojakso, jolle voidaan siirtyä myös osastolta 717. Osastohoitoon voi sisältyä omahoitajakeskustelut, mahdolliset psykoterapiat, ryhmät, lääkehoito, perhe- ja verkostokäynnit. Peruskouluikäisillä hoitoon kuuluu lisäksi kouluopetus. Osastohoito on mahdollista toteuttaa rajoitetusti myös päiväsairaalatoimintana. Nuorisopsykiatrian osasto 717 Turku Osasto 717 on 8-paikkainen, jatkuvatoimintainen, vuotiaille nuorille tarkoitettu osasto, jossa tutkitaan kaikki tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetetyt potilaat sekä hoidetaan potilaat, joilla on akuutti ja/tai erityistä valvontaa vaativa mielenterveyshäiriö, esim. sekavuustila tai vakava itsemurhauhka. Osasto toimii kriisihoidon periaattein, keskeisenä työmuotona on verkostotyö. Osastohoitoon voivat sisältyä omahoitajakeskustelut, lääkehoito ja perhetapaamiset. 3. Aikuisten mielenterveyspalvelut Perusterveydenhuollon mielenterveystyö kohdistuu koko väestöön. Perusterveydenhuollon tehtäviä mielenterveystyössä ovat ennaltaehkäisy, mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoito sekä potilaiden ohjaaminen ja lähettäminen jatkohoitoon. Tyypillistä on verkostomainen työote, jota toteutetaan eri tahojen kanssa. Salon terveyskeskuksessa toimitaan omalääkärijärjestelmän mukaisesti. Salo on jaettu alueisiin, joka noudattelee vanhoja kuntarajoja. Salon ydinkeskusta on jaettu pienempiin väestöalueisiin. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Äitiysneuvolatyön tavoitteena on tiedon ja ohjauksen antaminen raskauteen, synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvissä asioissa. Äitiysneuvolassa tuetaan tulevia vanhempia elämäntilanteen muutoksessa. Varhaisen vuorovaikutuksen sekä kestävän parisuhteen tukeminen ovat osa terveydenhoitajan työtä. Äitiyshuollolla on merkittävä osuus ehkäisevässä mielenterveystyössä. Odottavan äidin hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, otetaan mielenterveys- ja päihdeasiat puheeksi ja pyritään havaitsemaan mahdollinen tuen tarve. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluvat myös perhesuunnitteluasiat ja naisten ikäkausitarkastukset. Ajanvarausvastaanotto Aikuisneuvonta Salon terveyskeskuksessa on aikuisväestölle suunnattua aikuisneuvontaa. Vastaanotolla keskitytään asiakkaan tarpeen mukaan häntä koskeviin ongelmiin, annetaan ohjausta ja neuvontaa. Depressiohoitajan vastaanotto Depressiohoitajan vastaanotolle hakeudutaan terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Omalääkäri vastaa potilaan diagnoosista, lääkityksestä sekä sairausloman tarpeen arvioinnista ja ohjaa hoidon aloituksen jälkeen depressiohoitajalle. Lääkärin ja hoitajan välinen yhteistyö jatkuu koko hoitojakson ajan. Potilas tapaa depressiohoitajaa 4-8 kertaa. Hoidolle asetetaan tavoitteet ja tapaamistiheys suunnitellaan yksilöllisesti. Vastaanottokäynneillä kiinnitetään huomiota lääkehoidon toteutumiseen, masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn ja tunnistamiseen.

8 8(18) Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on huolehtia alueensa aikuisista mielenterveysasiakkaista ja tukea heitä selviämään jokapäiväisessä elämässä. Työmuotoina ovat tukea antavat keskustelut joko vastaanotolla tai kotona lääkehoidon toteuttamisesta huolehtiminen, asiantuntija-apuna toimiminen kotihoidon tiimeille ja aikuisvastaanotossa toimiville hoitajille sekä yhteydenpito psykiatriseen sairaanhoitoon tarpeen vaatiessa. Psykologipalvelut Psykologin työ painottuu aikuisväestön kohdalla psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lievien mielenterveysongelmien ja elämän kriisitilanteiden hoito ovat psykologin keskeisiä tehtäviä. Psykologit tekevät tutkimuksia, antavat ohjausta ja neuvontaa sekä lyhytkestoista terapiaa. Psykologit osallistuvat myös kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän osana. Psykologien vastaanotolle pääsee lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Yhteyttä voi ottaa myös ilman lähetettä. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminnan ydintehtäviä ovat työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työntekijän kokonaisvaltainen terveys on työterveyshuollon keskeinen tehtävä. Työterveyshuollon asiakkaina ovat yritykset, jotka ovat tehneet sopimuksen työterveyshuollosta terveyskeskuksen kanssa. Yritykset ovat tehneet työntekijöilleen lakisääteisen tai lisäksi vapaaehtoisen sairaanhoitosopimuksen työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon tehtävä kattaa henkiseen hyvinvointiin liittyvät päihde- ja mielenterveyskysymykset. Salon Työterveysasema, työterveyspsykologit Työterveysasema toimii terveyskeskuksen organisaatiossa omana palveluyksikkönään. Työterveysasemalla työskentelee kaksi työterveyspsykologia. Psykologin vastaanotolle pääsee lähetteellä. Terveydenhuollon sosiaalityö Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa erilaiseen sosiaaliturvaan, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja pitkäaikaissairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä laatii lisäksi sosiaalisia arvioita esimerkiksi työkykyyn, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin liittyen. Työ on asiakkaan ja omaisten psykososiaalista tukemista, auttamista ja ohjausta mm. sairauden, kuoleman tai työttömyyden aiheuttamissa kriisitilanteissa. Sosiaalityöntekijä toimii kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöryhmän yhdyshenkilönä. Aikuissosiaalityö Sosiaalityö on mukana tuottamassa työikäisten mielenterveyttä tukevia palveluita asiakkaiden ja heidän perheidensä arjessa selviytymisessä. Palvelumuotoja ovat aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu ja muut mahdolliset tukitoimet. Tavoitteena on mahdollistaa työikäisille ja heidän perheilleen mielenterveyttä edistävä elämäntapa. Aikuissosiaalityöhön kuuluu asiakkaan taloudellisen tuen arviointia, aktivoimista koulutukseen, työelämän ja työkyvyn arviointia, päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjausta. Salon sosiaaliviraston maahanmuuttajayksikkö Yksikön henkilökunta antaa tietoja maahanmuuttoon, opiskeluun ja työllistymiseen sekä tulkkipalveluihin liittyvissä asioissa. Yksikön henkilökunta tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Debriefing eli henkinen tuki Ohjaus ja yhteydenotot jälkipuintiryhmään tapahtuvat aina päivystävien viranomaisten ja toimijoiden kautta. Salon ja Someron kaupungin alueella toimii jälkihuoltopäivystys. Kun joku alueen asukkaista joutuu traumaattisen tapahtuman (esim. onnettomuus, tulipalo, itsemurha, hukkuminen, äkkikuolema, ryöstö, pahoinpitely) osapuoleksi, ensihuollossa mukana oleva hoitohenkilökunta tiedustelee asianosaisilta lupaa ottaa yhteyttä jälkihuoltopäivystäjiin henkisen tuen järjestämiseksi. Tiedon saatuaan päivystysvuorossa olevat koulutetut jälkihuoltopäivystäjät ottavat yhteyttä asianosaisiin ja sopivat henkisen tuen järjestämisestä. Asianosaisten halutessa järjestetään jälkihuoltoistunto 1-3 vuorokauden sisällä traumaattisesta tapahtumasta. Tarpeen mukaan järjestetään myös jatkohoito ja seuranta. Jälkihuoltoryhmän toimintaan osallistuu eri ammattiryhmien edustajia.

9 9(18) 3.1. Aikuispsykiatria Salon aikuispsykiatrian poliklinikka Järjestää kaikki avohoitopalvelut Salon ja Someron aikuisväestölle sekä vastaa Salon aluesairaalassa hoidossa olevien potilaiden psykiatristen konsultaatioiden järjestämisestä. Vaativissa tilanteissa Salon aikuispsykiatrian poliklinikka vastaa myös Kaarinan ja Liedon aikuispsykiatristen poliklinikoiden toiminta-alueen vanhusikäisen väestön vanhuspsykiatristen palveluiden järjestämisestä. Salon aikuispsykiatrian poliklinikka jakautuu toiminnallisesti neljään työryhmään: Mielialahäiriötyöryhmä Hoitaa potilaita joiden ensisijaisena ongelmana on vaikea mielialahäiriö tai ahdistuneisuushäiriö. Myös jokin B- tai C-ryhmän persoonallisuushäiriöistä voi olla hoidon aiheena. Psykoosityöryhmä Toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta potilaille, jotka ovat sairastuneet mielialahäiriöistä johtumattomiin psykooseihin. Potilaisiin kuuluvat myös ns. A-tyypin persoonallisuushäiriöistä kärsivät sekä psykoosiriskissä olevat. Työryhmä muodostuu polikliinisestä työryhmästä ja päiväyksiköstä. Konsultaatiotyöryhmä Ensisijaisena tehtävänä on vastata Salon aluesairaalan ja avohoidon psykiatrisen konsultaation tarpeeseen. Työryhmässä hoidetaan joitakin yleissairaalapsykiatrisia potilaita (esim. vaikeista syömis- traumaperäisistä ja elimellisoireisista häiriöistä kärsiviä henkilöitä). Konsultaatiotyöryhmä hoitaa myös depressiohoitajien konsultaation. Vanhus- ja neuropsykiatrian työryhmä Työryhmässä ovat hoidossa vanhusikäiset henkilöt, jotka kärsivät vakavista mielenterveyden häiriöistä. Toisen potilasryhmän muodostavat kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivät (esim. ADHD, Asperger) ja aivosairauksien tai -vammojen aiheuttamista psykiatrisista häiriöistä kärsivät. Psykoosi- ja mielialahäiriöryhmien osana toimivat 6- ja 12-paikkaiset yksiköt. Tutkimuspoliklinikka Kaikki vapaa-ehtoisesti hoitoon tulevat potilaat ohjautuvat tutkimuspoliklinikalle psykiatriseen hoidonarvioon. Poliklinikan tavoitteena on toteuttaa potilaalle tarkoituksenmukainen tutkimus ja hoito, järjestää potilaalle toimiva avohoito sekä edistää potilaan kotona pärjäämistä. Toimintaa ohjaa perhe- ja verkostokeskeinen työote. Työskentely toteutetaan yhteistyössä avohoidon toimijoiden kanssa, esim. työparityöskentelynä perustason kanssa. Poliklinikka tarjoaa myös erikoissairaanhoidon puhelinkonsultaatiomahdollisuuden perustason toimijoille. Akuutti psykoosiosasto (12 ss) Toimii vastaanotto-osastona. Osastolla hoidetaan akuutit ja ensipsykoosit sekä maniat. Sairaalan rajoittamistoimenpiteet toteutetaan esisijaisesti ko. osastolla. Mielialahäiriöosasto (14 ss) Osastolla hoidetaan vaikeaa masennusta, pakkohäiriöitä sekä ahdistusta.

10 10(18) Kuntoutuspsykoosiosasto (12 ss) Hoidetaan uusiutuneet ja pitkittyneet psykoosit. Vanhuspsykiatrian osasto (12 ss) Hoidetaan yli 65 -vuotiaat potilaat. Osastolla toteutetaan sairaalan sähköhoidot Mielenterveyspalvelut, Salon kaupunki Mielenterveyskuntoutus Mielenterveyskuntoutuksen tavoitteena on edistää kuntoutujan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä elämän eri osa-alueilla kuten työssä ja toiminnassa, omaehtoisessa tavoitteiden löytämisessä ja toteuttamisessa sekä yhteiskunnan toimintaan osallistumisessa (STM, 2001). Mielenterveyskuntoutus toimii osana kuntoutujan psykiatrista kokonaishoitoa ja sen toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi: tiedon antaminen sairaudesta, lääkehoidon toteutumisen varmistaminen, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen toiminnan edistäminen, elämänlaadun parantaminen, perheen ja läheisten tukeminen, käytännön apu ja tuki päivittäisissä toiminnoissa ja asiointitehtävissä, asumispalvelut, mahdollisuus erilaisiin ryhmätoimintoihin ja retkiin, työtoimintaan sekä tukea itsenäistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Mielenterveyskuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutujan tarpeista lähtevä kuntoutumissuunnitelma yhteistyössä lähetteen antajan, asiakkaan ja omaisten kanssa. Asiakkaan suostumuksella tehdään kiinteää yhteistyötä omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutumissuunnitelma sisältää mm. tarpeenmukaisten toimintamuotojen ja palvelujen valinnan sekä yksilölliset tavoitteet. Mielenterveyskuntouttajat tekevät myös kotikäyntejä niiden asiakkaiden luokse, joilla ei ole hoitokontaktia perusterveydenhuollon palveluihin. Päivätoimintapaikka, Ollikkalan asukastupa Mielenterveystyön osana on päivätoimintaa, jota järjestetään mm. Ollikkalan asukastuvalla. Päivätoiminta tarjoaa yhdessäoloa ja seuraa. Ollikkalan asukastuvalla saa vertaistukea, opastusta ja ohjausta erilaisissa ongelmatilanteissa. Asukastuvalla voi käydä keskustelemassa tai viettämässä aikaa ja hakemassa päivään virikkeitä ja sisältöä. Päivätoimintapaikkaan voi hakeutua itsenäisesti tai mielenterveyskuntouttajien opastamana. Kuntouttava työtoiminta mielenterveyskuntoutujille Salon kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Työtoiminnan tavoitteena on antaa kuntoutujalle omanarvontuntoa, auttaa elämänhallinnassa ja sosiaalisessa verkostoitumisessa. T-hallilla työskenteleville tarjotaan mahdollisuus lämpimän aterian nauttimiseen. Kuntouttava työtoiminta antaa kuntoutujalle päivään rytmiä ja luo kuntoutujalle mahdollisuuden kasvattaa voimavarojaan. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa, jonka ensisijainen tarkoitus on peittää työtoimintaan osallistumisen seuraamat kustannukset. Työtoiminnan piiriin tullaan kuntoutujan tukihenkilön yhteydenotolla: suoraan työnohjaajiin tai mielenterveyskuntouttajiin. T- halli T-hallilla työtoimintana tehdään alihankintatöinä kokoonpanotehtäviä. Kuntouttavan työn paikkoja T-hallissa on 30 ja näiden lisäksi 3 työkokeilupaikkaa. Toiminnan aluksi pidetään neuvottelu ohjaajan, kuntoutujan ja hänen tukihenkilöidensä kesken, tehdään kuntoutujan tarpeista lähtöisin oleva työsopimus ja tukisuunnitelma. Aluksi sovitaan 3 4- viikon koejakso, jolloin työskennellään kolmena päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä. Ulkotyöryhmä Ulkotyöryhmä, toiminnan sisältö keskittyy pitkälti Halikon sairaalan yleishyödyllisten tehtävien hoitamiseen, kuten esim. varastotarvikkeiden jakeluun, roskien kuljettamiseen, puistotöihin, pienimuotoisiin muuttoihin jne. Salon

11 11(18) kaupungille ulkotyöryhmän toimintana on toistaiseksi ollut mielenterveyskuntoutujien muutoissa avustamista sekä vuokrakiinteistön piha-alueiden hoitamista. Ryhmän koko on 8 kuntoutujaa, jotka käyvät työtoiminnassa yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti 1 5 päivänä viikossa 4 6 tuntia päivässä. Ulkotyöryhmän tukikohta sijaitsee T- hallilla. Avohoito työtoiminta Avotyötoiminta, kuntouttavaa työtoimintaa räätälöidään myös yksilöllisesti yrityksiin tai yhdistyksiin, tällöin tavoitteet ovat lähempänä työelämään tai opiskeluihin suuntautumista. Tällä hetkellä avotyötoiminnan piirissä työskentelee 7 kuntoutujaa ja kaupunki maksaa heille pienimuotoista työosuusrahaa Mielenterveyspalvelut, Salon kaupungin yhteistyökumppanit Salotto, kaiken kansan olohuone Tavoitteena on virkistyminen ja sosiaalisten suhteiden solmiminen. Saloton mielenterveysilta on paikka, jossa mielenterveyskuntoutujalla on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Illan aikana on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun ohjaajan kanssa. Ryhmä ei sovellu akuutissa sairausvaiheessa oleville eikä avoimen psykoottisille asiakkaille. Ryhmän vetämisestä vastaavat yhteistyössä eri organisaatioiden työntekijät, järjestöjen edustajat sekä terveydenhuoltoalan opiskelijat (seurakunta ja mielenterveyskuntoutus). Ryhmän kokoontumisaika on 1½ tuntia. Salon seudun työkeskus Oy, Kolmituote Kolmituote (Salon seudun työkeskus Oy) on sairaanhoitopiirin, Salon kaupungin ja muutamien muiden kuntien sekä seudulla toimivien yhdistysten omistama osakeyhtiö. Kolmituotteen tehtävänä on tuottaa seudullisesti pääsääntöisesti Salon työvoimatoimiston alueella kuntoutuspalveluita osatyökykyisille henkilöille. Asiakkuus edellyttää, että asiakkaat ovat työvoimatoimistossa kirjoilla. Työkeskuksen toimintaan kuuluu myös Kelan rahoittama mielenterveyskuntoutujien työhön valmennus. Mielenterveyskuntoutujien työhön valmennus on pitkäkestoista, kuntoutujien edellytykset huomioivaa yksilöllisesti tuettua harjoittelua tavoitteena sijoittua avoimille työmarkkinoille. Valmennukseen osallistuminen edellyttää Kelan tekemää ammatillisen kuntoutuksen päätöstä. Kuntoutujilla on mahdollisuus omien voimavarojen kokeilemiseen, normaalin vuorokausirytmin löytämiseen, uusien tietojen ja taitojen oppimiseen, sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen, tuen saamiseen itsenäisessä selviytymisessä sekä mahdolliseen työhön tai koulutukseen hakeutumisessa. Tavoitteellisen toiminnan pohjana on henkilökohtainen työhön valmennussuunnitelma. Kuntoutusjakson pituus 6-13 kk. Kuntouttavan työtoiminnan vaihtoehtona Kolmituote tarjoaa yhteistyössä työvoimahallinnon kautta työkokeilujaksoja, työelämänvalmennusta tai muuta työharjoittelua. Työvoiman palvelukeskuksen kautta voidaan toteuttaa työkunnon arviointijaksoja. Työvoiman palvelukeskus Työvoiman palvelukeskus palvelee Salon ja Someron kaupunkien työttömiä, jotka hyötyvät moniammatillisesta tuesta. Työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asiakas saa tukea työkykynsä ja voimavarojensa sekä työmarkkinavalmiuksiensa vahvistamiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään ja toteutetaan elämäntilanteeseen sopiva ja räätälöity ratkaisumalli. Asiakkaasta riippuen se voi olla työllistyminen, ammatillinen koulutus, kuntoutus, kuntouttava työtoiminta tai muu pidempiaikainen vaihtoehto. Asiakkaat ohjautuvat työvoiman palvelukeskukseen työvoimatoimiston tai sosiaalitoimen lähetteellä sekä palvelukeskuksen kutsumana. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Kelan, terveydenhuollon, järjestöjen ja muiden palveluntuottajien kanssa.

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 2(7) SISÄLLYS 1. Johdanto...... 3 2 Kunnan omat asumispalvelut........3 3. Kaupungin ostamat asumispalvelut......6

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni

Oulun kaupungin päihdepalvelut. Liisa Ikni Oulun kaupungin päihdepalvelut Liisa Ikni Ehkäisevä päihdetyö Neuvontaa, tukea, tietoa, teemaviikkoja, kampanjoita, kursseja ja ryhmiä Taitolaji ryhmä alkoholinkäytöstään huolestuneille Tupakasta luopumisryhmä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Kuuselan perhekuntoutuskeskus

Kuuselan perhekuntoutuskeskus Kuuselan perhekuntoutuskeskus 1 Kuuselan perhekuntoutuskeskus sijaitsee Tikkurilan keskustassa. Toimitilat ovat suunniteltu ja rakennettu perhekuntoutusta varten. Kuusela koostuu kahdesta eri toisiinsa

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2015 Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2015 Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2013-2015 Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue Sisällysluettelo 1. SUUNNITTELUTYÖN TAUSTAA... 1 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen mielenterveys- päihdepalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Varjosta valoon seminaari 20-9-12

Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Mitä ovat perheneuvolapalvelut Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava kasvatus-ja perheneuvonnan järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaan kasvatus-ja

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 30.4.2009 Pekka Makkonen Marita Päivärinne Irmeli Leino Liisa Anttila ESITYKSEN SISÄLTÖ Case-työpaja työskentelyn

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Lieksan mielenterveys- ja päihdetyö 1 (8) Lieksan aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut Tarkempi resurssikuvaus: - palvelupäällikkö - psykiatri kahtena päivää viikossa, lisäksi toinen psykiatri

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi)

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi) AlfaKuntoutus (palvelun nimi) AlfaKuntoutus tuottaa AlfaKuntoutus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tukiasumista tuettua asumista työpajatoimintaa kuntouttavaa korvaushoitoa avopalveluja Asiakkuus

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

AVOPEDIATRINEN TOIMINTA SALOSSA

AVOPEDIATRINEN TOIMINTA SALOSSA AVOPEDIATRINEN TOIMINTA SALOSSA MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTAMALLI Heli Silvennoinen Lastentautien el TYKS Lasten ja nuorten klinikka Salon lasten pkl ja nuorisopsykiatrian pkl Perinteinen avopediatria =

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 06052015 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot