ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009"

Transkriptio

1 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, Anu Kippola-Pääkkönen ADHD-liitto ry 1 Esityksen sisältö: ADHD-liiton toiminnasta Mikä ADHD? Miten ADHD ilmenee aikuisella? Opiskelun haasteet Mikä avuksi? 2 1

2 ADHD-liiton toiminnasta Tietoa Koulutusta, teemapäiviä Neuvontaa, ohjausta, tukea Vaikuttamista, edunvalvontaa Materiaalia Tuettuja lomia Sopeutumisvalmennusta Vertaistukea (paikallisyhdistykset) Erilaisia tapahtumia (liitto ja paikallisyhdistykset) 3 Tarkkaavaisuuteen vaikuttavia tekijöitä vireystila tunnetila tunnetila motivaatio taidot ja tiedot tavoitteet stressitekijät muut 4 2

3 Keskittymättömyyden syitä Rauhaton ryhmä, melu? Erityisvaikeus?Luki?Kieli?Puhe? Oppimisvaikeudet? Kiusattu? Varhainen häiriö? Sairaus / Vamma? Autismikirjon haasteet? Aistitiedon käsittelyn häiriö? Temperamentti? ADHD? Masennus? Ahdistuneisuus? Stressireaktio? Väsyneisyys, unen puute? Yhteiskunnan vaatimukset? Pelot? Bipolaari? Käytöshäiriö? 5 Mikä ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö = tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö Neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireet ovat Tarkkaamattomuus Yliaktiivisuus Impulsiivisuus Ydinoireet voivat eri henkilöillä näkyä ja painottua eri tavoin. Erilaiset psykiatriset ja neurologiset liitännäisoireet ovat myös tavallisia

4 ADHD Yleisin kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö kehitysiässä ilmeneviä psykiatrisia oireita, joiden taustalla on neurologinen tai neurobiologinen häiriö esiintyvyys vaihtelee 4-10%:n välillä käytetyistä kriteereistä riippuen pojilla yleisempää oireet ovat HAITAKSI henkilön toimintakyvylle 7 Tarkkaavuushäiriöstä kärsivän on vaikea keskittyä, viivästyttää yllykkeiden noudattamista ja säädellä käyttäytymistään suhteessa sosiaalisiin sääntöihin, aikaan ja tulevaisuuteen. Korkeila & Tani,

5 Tarkkaavaisuushäiriön ulottuvuudet käyttäytyminen työskentely oppiminen tunteet 9 TARKKAAMATTOMUUS jättää usein huomiotta yksityiskohtia tai tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muussa toiminnassa usein toistuvia vaikeuksia keskittyä tehtäviin ja leikkeihin usein ei näytä kuuntelevan suoraan puhuteltaessa jättää usein seuraamatta ohjeita eikä saa koulu- tai työtehtäviään suoritetuksi (ei johdu vastustuksesta tai siitä ettei ymmärrä ohjeita) usein toistuvia vaikeuksia tehtävien ja toimien järjestämisessä

6 .TARKKAAMATTOMUUS usein välttelee, inhoaa tai on haluton suorittamaan tehtäviä, jotka vaativat pitkäkestoista henkistä ponnistelua (kuten koulu- tai kotitehtävät) kadottaa usein tehtävissä tai toimissa tarvittavia esineitä (esim. leluja, kyniä, kirjoja, työkaluja) häiriintyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä unohtaa usein asioita päivittäisissä toiminnossa (vähintään 6 edellä mainituista oireista) 11 DSM-IV Tarkkaavuuden ongelmia nuorilla ja aikuisilla häiriintyy helposti vaihtaa tehtäviä kesken työn ei saa tehtäviään valmiiksi unohtaa toimeksiannot ei pysty tarkasti kuuntelemaan, mitä muut sanovat ei pysty kunnolla suunnittelemaan tehtäviään kadottaa tehtäviin tarvittavia esineitä ei hahmota eikä hallitse kunnolla aikasuhteita on epäkäytännöllinen ja välinpitämätön ei huomaa yksityiskohtia 12 Michelsson ym

7 tarkkaavuuden ongelmia nuorilla ja aikuisilla välttää kognitiivisia tehtäviä ei jaksa keskittyä lukemiseen tekee kirjoitusvirheitä ja kirjoittaa epäselvästi alisuoriutuu tehtävistä verrattuna älykkyyteen ja koulutustasoon ei pysty kunnolla noudattamaan sovittuja sääntöjä ei pysty kunnolla täyttämään lomakkeita 13 Michelsson ym YLIAKTIIVISUUS liikuttelee usein hermostuneesti käsiä tai jalkoja tai kiemurtelee istuessaan poistuu usein paikaltaan luokassa tai muissa tilanteissa, joissa edellytetään paikallaan oloa juoksentelee tai kiipeilee usein ylettömästi sopimattomissa tilanteissa (nuorilla tai aikuisilla voi rajoittua levottomuuden tunteisiin) usein toistuvia vaikeuksia leikkiä tai harrastaa mitään rauhallisesti on usein jatkuvasti menossa tai käy kuin kone puhuu usein ylettömästi 14 DSM-IV 7

8 IMPULSIIVISUUS vastailee usein kysymyksiin ennen kuin ne on kunnolla esitetty usein toistuvia vaikeuksia odottaa vuoroaan usein keskeyttää toiset tai on tunkeileva toisia kohtaan (esim. tuppautuu toisten seuraan) (vähintään kuusi edellä mainituista yliaktiivisuusimpulsiivisuus oireista) 15 DSM-IV Impulsiivisuuden ja yliaktiivisuuden oireita nuorilla ja aikuisilla turhautuu herkästi, on kärsimätön liikehtii jatkuvasti, naputtelee, heiluu ei pysty istumaan täysin paikallaan ei pysty olemaan täysin hiljaa, vaan esimerkiksi mutisee ja viheltelee puhuu liikaa tai liian kovaa puhuu loukkaavasti antaa vastauksen ennen kuin koko kysymys on kunnolla esitetty toimii ajattelematta seurauksia on kärsimätön ei siedä vastoinkäymisiä keskeyttää ja häiritsee muita 16 Michelsson ym

9 impulsiivisuuden ja yliaktiivisuuden oireita nuorilla ja aikuisilla vuoron odottaminen vaikeaa tekee impulsiivisia ostoksia ja johtopäätöksiä käyttää rahaa holtittomasti, velkaantuu tekee työt nopeasti ja hosuen tekee paljon huolimattomuusvirheitä ei malta tarkastaa ja korjata töitään ei pysty kunnolla noudattamaan ohjeita ja sääntöjä ei pysty pitkäjänteiseen työskentelyyn myöhästyy koulusta ja tapaamisista ei pidä lupauksiaan ei pysty kunnolla pitämään ystävyyssuhteitaan ottaa elämässään paljon riskejä 17 Michelsson ym Toiminnan ohjauksen ongelmat korostuvat aikuisuudessa Työmuistin ongelmat (lyhytaikainen muisti) Suunnittelukyvyn ongelmat (vaikeutta aloittaa töitä, siirtyä tehtävästä toiseen, saada työt päätökseen, arvioida suoritusta) Ajankulun hahmottamisen vaikeus Heikko itseohjautuvuus, itsekuri

10 Positiivista! Elinvoimainen Kekseliäs Utelias Tunteikas Halukas riskinottoon Rohkea Nopea Avulias Idearikas Sanavalmis Jännittävä Seurallinen Spontaani Innostuva Väsymätön 19 ADHD-aikuinen parhaimmillaan poikkeuksellisen elinvoimainen hyvin kekseliäs ja mielikuvitusrikas, ei tyydy valmiisiin ratkaisuihin keskimääräistä uteliaampi, ottaa selville asiat yksityiskohtaisesti ja laajasti useilta eri alueilta voimakkaasti tunteva ja empaattinen poikkeuksellisen kyvykäs painamaan asioita mieleensä ja muistamaan yksityiskohtia nopea oivaltamaan taipuvainen hyväksymään toisten heikkouksia ja antamaan anteeksi. halukas ottamaan riskejä, ei pelkää muutoksia ja nauttii haasteista nopeasti toipuva, vaikka kohtaa suuriakin takaiskuja. 20 energinen, luova, innokas ja motivoiva. Suomen ADHD-aikuiset ry 10

11 ADHD-aikuinen pahimmillaan alisuoriutuja älykkyydestään huolimatta) muistamaton (hukkaa tavaroitaan, ei pidä lupauksiaan, unohtelee tapaamiset ja tärkeätkin tehtävät) aloitekyvytön, huono organisoimaan ja priorisoimaan (lukuisia keskeneräisiä projekteja, alati myöhässä) impulsiivinen, itsepäinen, riidanhakuinen ja sietää huonosti pettymyksiä (vaikeuksia ihmissuhteissa) kyvytön arvioimaan oman toimintansa seurauksia ja omien voimiensa riittävyyttä vireystilaltaan joko yliaktiivinen tai alavireinen tai mieliala vaihtelee (sekoitetaan helposti masennukseen tai maanis-depressiivisyyteen) 21 juuttuu itseään kiinnostaviin aiheisiin (ylikeskittyy, ei osaa lopettaa) tai negatiivisiin ajatuksiin ja tunteisiin töksäyttelijä (selittää epäselvästi ja unohtelee sanoja), jatkuvasti äänessä ja keskeyttää muiden puheen tapaturma-altis törmäilijä helposti addiktoituva (kahvi, tupakka, netti, shoppailu, seksi, alkoholi, huumeet jne...) ja ylivelkaantuva epäsuotuisissa olosuhteissa, vailla tukea ja hoitoa, työkyvytön, sosiaalisesti eristäytynyt ja voi eksyä rikoksen poluille 22 Suomen ADHD-aikuiset ry 11

12 Liitännäisvaikeuksista Neurologisia / kehityksellisiä oireita Motoriikan ja aistitiedon käsittelyn ongelmia n. 40 %:lla Erityisiä oppimisvaikeuksia (esim. lukemisen vaikeuksia n. 40 %:lla) Puheen ja kielen kehityksen vaikeuksia Tic-oireita n %:lla Touretten syndroomaan liittyy usein ADHD (25-90%:lla) Sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuuksia n. 40 %:lla 23 ADHD:n Käypä hoito, 2007 Psykiatrisia oireita uhmakkuus- tai käytöshäiriö yli 50 %:lla MERKITTÄVÄ RISKI AIKUISIÄN EPÄSOSIAALISELLE PERSOONALLISUUDELLE JA PÄIHTEIDEN KÄYTÖLLE ahdistuneisuushäiriöitä n %:lla masennusta n %:lla ADHD ja traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) esiintyvät usein samanaikaisesti 24 ADHD:n Käypä hoito,

13 Päihteet ja ADHD Päihteiden (nikotiini, alkoholi, huumeet) käytön tai päihderiippuvuuden riski on ADHD-diagnoosin saaneilla nuorilla normaaliväestöön verrattuna 2-3 kertainen Päihteiden käytön riskiä lisäävät Samanaikainen käytöshäiriö Heikkoon itsetuntoon tai masennukseen johtava toimintakyvyn heikkous koulussa, työssä ja ihmissuhteissa Impulsiivisuus Stimuloivat aineet (kofeiini, nikotiini, kokaiini, amfetamiini) voivat lievittää subjektiivisesti ADHD-oireita, jolloin niitä saatetaan (väärin)käyttää itselääkityksenä 25 ADHD:n Käypä hoito, 2007 ADHD:n liittyy usein: Heikompi suoriutuminen opinnoissa ja työelämässä Lisääntynyt tapaturma-alttius Arviolta 40 % pojista, joilla on hoitamaton ADHD, tulee ainakin kerran pidätetyksi törkeän rikoksen vuoksi ADHD:n aktiivinen hoito näyttää vähentävän edellä kuvattuja ongelmia sekä parantavan elämänlaatua 26 ADHD:n Käypä hoito,

14 Tarkkaavaisuuden pulmien tarkastelu WHO:n ICFluokituksen avulla LÄÄKETIETEELLINEN TERVEYDENTILA (ICD-10: dg. F 90) RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT JA RAKENTEET Tarkkaavuustoiminnoissa ja tunteiden säätelyssä ongelmaa. SUORITUKSET OSALLISTUMINEN Itsestä huolehtimisen taidot onnistuvat ja liikunnallisissa peleissä taitava. Haasteita oppitunneilla keskittymisessä ja vuorovaikutustilanteissa. YMPÄRISTÖTEKIJÄT YKSILÖTEKIJÄT Myönteinen asenne tovereiden, vanhempien ja Entiset ja nykyiset kokemukset, tottumukset, opettajan kasvatuksen merkitys, ikä, selviytymisstrategiat, yksilölliset henkiset vahvuudet? taholta tukevat suoritusta ja osallisuutta. Iso opetusryhmäkoko ja vähäinen henkilökohtaisen tuen mahdollisuus rajoittaa. 27 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoito Käypä hoito, ADHD lisää hoitamattomana psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä. ADHD:n hyvä hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Keskeisiä keinoja on lapseen tai nuoreen ja hänen ympäristöönsä kohdistuvat tukitoimet sekä tarvittaessa lääkehoito. Hoidon on oltava riittävän pitkäjänteistä, ADHD-diagnoosin saanutta lasta tai nuorta tulee tukea erilaisissa siirtymävaiheissa

15 Aikuisten hoidosta ei ole Suomessa vastaavaa virallista hoitosuositusta Maailmalla erilaisia suosituksia ADHD-oireiston tutkimukset aikuisella: Lapsuusiän tietojen kokoaminen Oireiden kehityksellinen ja pitkäaikainen luonne pitää kyetä osoittamaan Oireiston haittaavuus useilla elämänalueilla Liitännäisoireiden selvittäminen 29 Esimerkkejä yleisistä tukitoimista nuorilla ja aikuisilla Informaation antaminen asiakkaalle ja lähipiirille PSYKOEDUKAATIO Erityisopetus, erilaiset oppimisympäristöt Koulutus- ja työkokeilut Työpajat Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämävalmennus, työhön valmennus Lääkinnällinen kuntoutus tarpeen mukaan (sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus, neuropsykologinen kuntoutus, toimintaterapia, kognitiivinen psykoterapia) Psykososiaaliset tukimuodot esim. Vertaistukiryhmät Henkilökohtainen ohjaus opiskeluissa Valmennus eli coaching Asianmukainen lääkitys

16 Kuntoutuksesta VAJAVUUSPARADIGMA *yksilön puute, vajavuus VALTAISTAVA / EKOLOGINEN PARADIGMA * ihmisen ja hänen fyysisen psyykkisen, sos. ja kulttuurisen ympäristönsä suhde * häiriön aiheuttama toimintakyvyn * arjessa selviytymisen heikkeneminen vaikeudet ja uhat *arvioidaan, hoidetaan, kasvatetaan sopeutetaan * uusien mahdollisuuksien avaaminen yksilön ja ympäristön resursseja kehittämällä * intervention kohde * kuntoutuja, aktiivinen osallistuja ja vaikuttaja 31 Järvikoski ym Esteettömyys valintakoetilanteissa Katso: Esteetön opiskelijavalinta suositus ja opas, Sivu 33 ja 34: 6.12 Hakijat, joilla on ADHD (ADHD-liiton laatima kannanotto)

17 VALINTAKOETILANTEESSA Häiriötön ympäristö Mahdollisuus valita istumapaikkansa Mahdollisuus oman, rauhallisen tilan käyttöön Selkeä ohjeistus suullisena ja kirjallisena Mahdolliset apuvälineet, yleisimmin tietokone Lisäaikaa Tauottaminen ja mahdollisuus liikkua 33 Opiskelun tukeminen Kokonaistilanteen kartoitus Mitä liitännäisoireita on ja miten ne vaikuttavat opiskeluun (onko tehty esim. neuropsykologiset tutkimukset) Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet? Mitä tukitoimia on käytettävissä opiskeluaikana (terapia, keskusteluapu, opintojen yksilöllinen ohjaus, valmentaja tai tukihenkilö, tenttijärjestelyt jne.) Onko elämäntilanteessa jotain huomioitavaa? Opiskelijan arki (itsenäinen asuminen, riittävä lepo, päihteet, sosiaalinen verkosto jne.)

18 Vuorovaikutus ja ohjaus Henkilökohtaisen ohjaus tärkeää opintojen sisältöjen ja aikataulutusten suhteen; aktiivisuus avoimuus säännöllisyys jatkuvuus yhteiset ja selkeät linjat, tavoitteet, käsitteet opiskelun pelisäännöt nimetty oma ohjaaja / tukihenkilö tue opiskelijaa hyödyntämään kalenteria, lukujärjestystä, muistivihkoa ja/tai matkapuhelimen ajanhallintatoimintoja muistamisen ja suunnitelmien tukena 35 Huomioi viestinnässä ja opetuksessa moniaistikanavaisuus. Esitä asiat suullisesti, kirjallisesti, näyttämällä tai tekemällä Anna välitöntä arvostavaa ja kannustavaa palautetta, rohkaise ja motivoi Auta tekemään onnistumispäätöksiä, pyydä onnistumisselityksiä Luo uskoa henkilön omiin kykyihin ja selviytymiseen Ongelmien taidottaminen Kriittinen palaute toimintaan ja tekoon, ei persoonaan

19 Jos opiskelija keskeyttää ohjausta ja opetusta häiritsevästi tai taukoamatta -> rajaa / kannusta kirjamaan mieleen tulevat asiat vihkoon ylös, jolloin niihin voidaan palata luennon loppuajalla tai myöhemmin Jos opiskelija juuttuu johonkin asiaan, niin auta häntä siirtymään asiasta tai tehtävästä toiseen 37 Oppitunti ja luento Minimoi ulkoiset ärsykkeet Istumapaikka kaukana häiriötekijöistä (esim. ilmastointi, ikkuna, ovi) Toimita luentorunko ja siihen liittyvä kirjallinen materiaali etukäteen Kiinnitä huomio aloitettavan aihepiirin käsittelyyn Käy luennon alussa tiivistetysti läpi esityksen tai luennon pääasiat

20 Käytä visuaalista materiaalia havainnollistamaan esitystä Puhu selkeästi ja rauhallisesti yksi asia kerrallaan Pilko ja rytmitä tehtäviä suurista kokonaisuuksista pieniin osatehtäviin Salli vireyttä tukeva pieni liikehdintä Kannusta opiskelijaa aktiiviseen osallistumiseen 39 Opiskelijaa tukevien apuvälineiden salliminen Pienryhmässä keskustelut voivat helpottaa asioiden seuraamista Monipuolisen oppimateriaalin hyödyntäminen; teksti, kuvat, video, ääni

21 Arviointi ja tenttikäytäntö Käy selkeästi läpi, mitkä asiat luentojen ja opintojaksojen sisällöstä ovat erityisen tärkeitä, jotta opiskelija voi keskittyä olennaisiin sisältöihin Vaihtoehtoisia tapoja osoittaa oppimista? Voiko esim. kirjallisen tentin korvata suullisella esitelmällä. Oppimistehtävän tai esseen tekeminen tentin sijasta voi helpottaa luettavaan materiaaliin keskittymistä, koska edellä mainittuja kirjallisia töitä voi tehdä yksi osa kerrallaan. 41 Tentissä on hyvä huomioida Ympäristön rauhallisuus Mahdollisuus käyttää tarvittavia apuvälineitä kuten tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmaa tai korvatulppia Tenttiajan selkeä osoittaminen ja tarvittaessa lisäajasta sopiminen Sisällön osaamista arvioivissa tehtävissä mahdolliset kirjoitusvirheet eivät saa vaikuttaa tulosta alentavasti Mahdollisuus pitää pieniä liikkumistaukoja, jotka helpottavat sopivan vireystason ylläpitämistä

22 TOIMINNAN OHJAUKSEN TUKEMINEN OPINNOISSA Mitä, missä, kenen kanssa, kuinka kauan ja miten toimitaan? STRUKTUROINTI Ajan, paikan, henkilöiden, toimintojen struktuuri Säännöt ja rajat Kalenteri, päiväjärjestys, lukujärjestys, ajanhallintatoiminnot Kello, ajastimet, äänimerkit Toimintaohjeet, työskentelyjärjestys (kirjoitetut ohjeet, muistivihko) Ensin sitten Ulkoista ongelmanratkaisua

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28 Kuntoutus 1/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Vuoden 2008 kurssitiedot ja hakulomakkeet, s 5-14 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoito, s 18-19 1 1 /2008 Neuropsykiatrinen valmennus -

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ

Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ 5 1 5 Viivi KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE LAPSEN KEHITYKSESTÄ JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ Tämä kyselylomake pyrkii kartoittamaan yksityiskohtaisesti lapsesi kykyjä ja käyttäytymistä. Lapset ovat erilaisia, joten heidän

Lisätiedot

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI?

KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? KUN HAHMOTTAMINEN JA KESKITTYMINEN ON VAIKEAA JA KÄYTÖS HÄIRIÖKSI, MIKÄ AVUKSI? Heli Isomäki Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Neuropsykologipalvelu LUDUS Oy www.ludusoy.fi NEUROPSYKOLOGIPALVELU LUDUS

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Suuntaviivoja nuorten nuorten ja ja aikuisten aikuisten tyypin 1 tyypin diabeetikoiden 1 diabeetikoiden hoitoon ja kuntoutukseen hoitoon ja kuntoutukseen

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot

MITÄ ON ADD? Miten ADD näkyy kotona?

MITÄ ON ADD? Miten ADD näkyy kotona? MITÄ ON ADD? ADHD (Attention Deficit, Hyperactivy Disorder) tarkoittaa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, jonka keskeiset oireet ovat yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmat.

Lisätiedot