Opiskelijan opas 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan opas 2015"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas 2015

2

3 Sisällysluettelo 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Toimipaikat ja koulutusalat Koulutusmuodot Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa Näyttötutkinto Opiskelijan ohjaus Yleistä tietoa Toimipaikkojen yhteystiedot Järjestyssäännöt Henkilökunnan yhteystiedot... 16

4 Tervetuloa opiskelemaan Koillis-Suomen Aikuiskoulutukseen! Toivomme tämän aikuisopiskelijan oppaan auttavan sinua opintojesi alkuun kertomalla keskeisiä tietoja oppilaitoksesta sekä opiskeluun liittyvistä asioista. 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n (KSAK) toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä tarjota koulutusta ja valmennuspalveluja sekä elinkeinotoiminnan ja työmarkkinoiden kehittämispalveluita. Näissä tarkoituksissa se voi ylläpitää aikuiskoulutusta ja kehittämistoimintaa harjoittavia yksiköitä. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita. Yhtiön omistavat Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi. Aikuiskoulutus, elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehittämispalvelut tukevat yhtiön osakaskuntien yhteistä aluekehitystyötä, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa. KSAK:n perustehtävänä on auttaa asiakasta nostamaan osaamistasoaan ja parantamaan kilpailukykyään koulutuksen, näyttötutkintojen, valmennuspalvelujen sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan keinoin. Lisäksi yhtiö pyrkii tuottamaan erilaisia innovatiivisia ratkaisuja ja tehokkaita toimintaprosesseja, jotka perustuvat työ- ja elinkeinoelämän lähtökohdista syntyvien tarpeiden tyydyttämiseen. Yhtiössä kehitettyjä koulutus-, valmennus- ja kuntoutuspalveluja tarjotaan ja tuotetaan koko Pohjois- Suomen alueelle. Toimintamme on ympärivuotista ja koulutusta järjestetään tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 2. Toimipaikat ja koulutusalat Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksella on toimipisteet Kuusamon lisäksi Rovaniemellä ja Kemissä. Kuusamossa keskeisiksi koulutusaloiksi ovat muodostuneet luonnonvara-ala (erä- ja luonto- sekä kalastusopas), palveluala (matkailu, ravitsemis-, kotitalous- ja puhdistuspalvelu), liiketalous (yrittäjyys, taloushallinto ja myynti) sekä tekniikka (auto-, kiinteistö- ja rakennusala). Tarvittaessa yksikössä toteutetaan myös muiden alojen koulutusta. Erilaisia uravalmennuksia toteutetaan tarpeen mukaan. Yksikkö hallinnoi myös monia kehittämishankkeita ja organisaatiossa on Nuorten työpaja. Rovaniemellä ja Kemissä toteutetaan pääasiassa erilaisia uravalmennuksia, mutta myös ammatillista koulutusta. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Oppisopimuspalvelut tarjoaa oppisopimusohjelmien mukaisia näyttötutkintotavoitteisia koulutuksia. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Myös ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen täydennyskoulutus on mahdollista.

5 3. Koulutusmuodot Koulutus Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:ssä on ammatilliseen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Tutkinnot suoritetaan aikuisten näyttötutkintoina. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille sekä työttömyysuhan alaisille. Koulutus on näyttötutkintotavoitteista ammatillista tai valmistavaa koulutusta. Työvoimakoulutuksen taloudelliset tukimuodot ovat koulutus- tai työmarkkinatuki sekä ylläpito- ja majoituskorvaus. Koulutuksen rahoittaa työhallinto ja koulutukseen haetaan työvoimatoimiston kautta. Aikuisten ammatillinen peruskoulutus Aikuisten ammatillinen peruskoulutus on näyttötutkintoperusteista ammatillista koulutusta, joka vastaa nuorten kolmivuotista tutkintoa. Opiskelijat voivat hakea Kelan eri tukimuotoja tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Koulutuksen rahoittaa opetushallinto ja koulutuksen hakulomakkeita ja ohjeita saa opintotoimistosta. Hakea voi myös -sivujen kautta sähköisesti. Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on perustutkintokoulutuksen jälkeistä näyttötutkintoperusteista ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta, jossa tutkintotaso on joko ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Opiskelijat voivat hakea Kelan eri tukimuotoja tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Koulutuksen rahoittaa opetushallinto ja koulutuksen hakulomakkeita ja ohjeita saa opintotoimistosta. Hakea voi myös -sivujen kautta sähköisesti. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutus on täydennyskoulutusta yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle. Yritykset ja yhteisöt rahoittavat koulutuksen kokonaan tai osittain. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on käytännössä määräaikainen työsopimus, jonka aikana opiskelija suorittaa yleensä ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuskoulutusta voidaan käyttää myös jo työssä olevan henkilöstön ammatilliseen lisäkoulutukseen. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus järjestää oppisopimuksiin kuuluvia näyttötutkintotavoitteisia tietopuolisia koulutusjaksoja. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa oppisopimuspäällikkö Timo Kurvinen. 4. Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa järjestetään eri tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutus on siis toimintaa, joka valmistaa opiskelijaa osoittamaan tutkintosuorituksissa omaa ammatillista osaamistaan. Opiskelua suunnitellaan tavoitteellisesti ja siinä otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet sekä aikaisempi koulutus ja työ- ja elämänkokemus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Kouluttajat toimivat tukena opiskelijan osaamisen ja oppimistarpeiden

6 arvioinnissa. HOPS -keskusteluissa yhdessä kouluttajan kanssa todetut oppimistarpeet ovat se lähtökohta, jonka perusteella opiskelija kouluttajan avustamana valitsee, mitä, miten ja missä hän opiskelee. Siksi samassakin koulutusryhmässä voi eri opiskelijoilla olla erilaisia oppimispolkuja samaan tavoitteeseen eli tutkintoon pääsemiseksi. Aikuisopiskelussa opiskelijan oma rooli ja vastuunotto korostuvat. Opiskelu ei ole valmiin tiedon vastaanottamista vaan uuden tiedon vertaamista vanhaan, vaihtoehtojen pohdintaa ja ongelmien ratkaisua. Tärkeää ei ole niinkään yksityiskohtien muistaminen vaan kokonaisuuksien hahmottaminen sekä tiedon käytäntöön soveltaminen. Aikuisen oppimista tukee myös verkostoituminen ja yhteistoiminnallisuus: kaikkien elämänkokemus ja tietotaito muodostuvat koko opiskelijaryhmän rikkaudeksi. Perinteisestä opettamisesta on siirrytty enemmän oppimisen ohjaukseen ja kouluttaja toimii niin sanotusti oppimisen edistäjänä. Aikuisena opiskelu ei rajoitu luokkahuoneeseen. Oppia voi monella tavalla. Perinteisten oppituntien lisäksi opiskelun osana ovat mm. erilaiset harjoitukset (yksin, parina tai ryhmässä), omatoiminen tiedonhankinta, kirjallisten tai suullisten raporttien tekeminen, projektityöt, opintokäynnit ja käytännön työssä oppiminen. Yksi joustavan opiskelun muoto on verkko-opiskelu. Osittain virtuaalisissa koulutuksissa opiskellaan sekä Internetin välityksellä että tavanomaisessa opetuksessa. Opiskelusuunnitelma tukee ajanhallintaa Koulutuksen alkaessa opiskelutavoitteet eivät välttämättä ole vielä kovin selkeinä mielessä. Oppijana sinä itse kuitenkin tiedät, mihin opiskelullasi pyrit. Päätavoitteen täsmentäminen ja jakaminen välietappeihin auttaa pysymään oikeassa suunnassa. Oman opiskelusuunnitelman tekeminen voi tuntua vaikealta ja sitä se tavallaan onkin. Suunnitelman tuomat hyödyt ovat onneksi vaivan arvoisia. Oman ajankäytön suunnittelu etukäteen havainnollistaa, miten paljon todella tarvitset ja voit käyttää aikaa opiskeluun. Aikataulun tekeminen auttaa löytämään aikaa ja käyttämään sitä tehokkaammin. Koska opiskelu vie aikaa ja vaatii luopumista joistakin muista asioista, on punnittava, mikä on tärkeää, mitä haluat ja miksi. Kysymys on valinnoista. Suunnitelman tekeminen ei tarkoita muuttumattomuutta tai orjallista seuraamista. Päinvastoin hyvä suunnitelma elää ja muuttuu ja tarkentuu. Aina, kun muutat suunnitelmaasi, joudut myös miettimään uudelleen ajankäyttöäsi ja perustelemaan asiaa itsellesi. Suunnitelma auttaa etenemään määrätietoisesti. Opiskelutekniikka Opiskelutekniikka on yksi osa opiskelemisen taitoa. Oman tekniikan hiominen tehostaa oppimista ja auttaa monien esteiden yli. Opintojen alkuvaiheessa on useassa koulutuksessa opintoihin orientoiva jakso, jossa perehdytään opiskelutekniikan lisäksi oppimiseen aikuisena sekä omaan tapaan oppia asioita. Käytä tunnit hyödyksesi ja tutustu omaan oppimistyyliisi! Jos opiskelutekniikka tuottaa ongelmia tai haluat lisätietoa aiheesta, voit kääntyä opinto-ohjaajan puoleen. Onnea ja sinnikkyyttä opintoihisi!

7 Opiskelijan työaika ja läsnäolo Opiskelijan työviikko on pääsääntöisesti 35 tunnin pituinen. Koska opiskelu on nykyisin monimuotoista, lähiopiskelutuntien määrä vaihtelee koulutuksittain opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen alussa vastuukouluttajasi selvittää koulutuksesi tavoitteet, pääsisällöt sekä opiskelupäivien päivittäiset alkamisajat ja tauotukset. Mikäli opiskeluusi sisältyy työssä oppimisjakso, sovitaan työssä oppimiskäytännöt toimiala- ja koulutuskohtaisesti. Työssä oppimisaikana noudatetaan ko. työpaikan työaikoja ja ohjeita. Koulutukseen valitun opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti koulutus- tai opiskelusuunnitelman mukaiseen koulutukseen sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Jos koulutukseen osallistuva opiskelija on ollut poissa koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi saavuttamaan koulutukselle asetettuja tavoitteita tai hän muutoin on olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan, koulutus on katsottava keskeytyneeksi. Työvoimakoulutuksen osalta keskeyttämispäätöksen tekemistä säätelee lisäksi kulloinkin voimassaoleva laki julkisista työvoimapalveluista. Päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä tekee oppilaitoksen rehtori. Etäopiskelu Joissakin koulutuksissa osa oppimisesta tapahtuu etätyöskentelynä. Opiskelija voi olla yhden tai useampia opiskelupäiviä esimerkiksi kotonaan tehden tehtäviä ja hankkien tietoa itsenäisesti yksin tai pienryhmässä. Monissa koulutuksissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä. Etäopiskelu on kuitenkin aina ohjattua: kontakti kouluttajaan on olemassa ja tuotoksia arvioidaan samoin kuin muutakin oppimista. Työssäoppiminen Lähes kaikkiin koulutuksiin sisältyy työssäoppimisen jaksoja, joissa opiskelijalla on tilaisuus yhdistää teoriaa käytännön tilanteisiin. Opiskelija, työpaikan edustaja ja kouluttaja laativat yhteistyössä työssäoppimisen suunnitelman, jossa sovitaan tavoitteista sekä arvioinnista. Suunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan omat osaamis- ja kehittymistarpeet sekä paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet työllistyä. Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät kytketään osaksi työssäoppimista. Opiskelijalla on työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja, joka tekee yhteistyötä kouluttajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen suunnitellaan ja toteutetaan oppisopimuskeskuksen edustajan, opiskelijan, työnantajan sekä työpaikalle nimetyn työpaikkaohjaajan keskinäisenä yhteistyönä. Koulutuksen opetussuunnitelma Jokaisella koulutuksella on opetussuunnitelma, eräänlainen yleinen koulutuksen toteutussuunnitelma. Oppilaitoskohtaisen suunnitelman tarkoituksena on toimia opiskelijoiden, kouluttajien ja työelämän edustajien apuna ja työvälineenä oppimisen, opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suunnitelma noudattaa Opetushallituksen määräyksiä ja perustuu aina kyseisen tutkinnon perusteisiin. Maahanmuuttajien ammatillinen opiskelu Maahanmuuttajaopiskelijoiden opetuksen perustana ovat samat tutkinnon perusteet ja tavoitteet kuin muussakin tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Taustatekijät, kielitaito ja erityistarpeet otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa (HOPS). Maahanmuuttajaopiskelijalla on myös eri koulutusmuotojen muodostamissa rajoissa mahdollisuus ammatillista oppimista tukevaan suomen kielen opiskeluun ja ohjaukseen.

8 Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan jatkuvasti osana henkilökohtaisen opiskeluohjelman toteuttamista. Opiskelijat, työelämän edustajat ja kouluttajat arvioivat koulutuksen tavoitteiden saavuttamista ja vaikuttavuutta koko ajan. Opiskelijaa autetaan löytämään omat ammatilliset vahvuutensa ja havaitsemaan taitoja, joilla kehittämistä vielä tarvitaan. Ammatillisen kehittymisen kannalta on tärkeää myös, että opiskelija oppii arvioimaan itse itseään ja omaa toimintaansa. Arvioitavia kohteita ovat mm. kirjalliset ja käytännön työssä toteutettavat oppimis- ja kehittämistehtävät. Arviointia tapahtuu esimerkiksi HOPS -keskusteluissa ja työssäoppimisen jaksojen ohjaustilanteissa. Joissakin koulutuksissa järjestetään myös testejä ja kokeita. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää kouluttaja ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa työnantajan nimeämä henkilö. Oppisopimuskeskus päättää tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä. Perustutkintokoulutuksessa käytetään lakien ja asetusten mukaista arviointiasteikkoa, jossa kiitettävä on 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa määräysten ja ohjeiden mukainen asteikko on hyväksytty hylätty. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus vastaa siitä, että tutkintoon valmistavasta koulutuksesta annettavat todistukset ovat informatiivisia sekä opiskelijan työhönsijoittumista että jatko-opintoja ajatellen. 5. Näyttötutkinto Erityisesti aikuisväestöä varten on suunniteltu tutkintojärjestelmä, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla. Tämä tarkoittaa joustavaa ja yksilöllistä osaamisen osoittamismahdollisuutta, jossa tärkeätä ei niinkään ole ammattitaidon hankkimistapa vaan todellinen, eri toiminnoista ja elämänvaiheista kertynyt osaaminen. Tutkinnot koostuvat useista osista, joiden perustana ovat työelämän tehtäväkokonaisuudet. Opiskelija voi lisäksi hyödyntää valinnaisia osia ja koota omien tarpeidensa mukaisen tutkinnon. Kunkin tutkinnon vaatimukset on ilmaistu Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet eivät kuitenkaan määrää sitä, miten tutkintosuoritukset organisoidaan, vaan niiden suunnittelu ja järjestäminen on oppilaitosten vastuulla. Näyttötutkintoja on kolmea eri tasoa: ammatillisella perustutkinnolla osoitetaan alan perustehtävien hallinta ammattitutkinnolla osoitetaan alan ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito erikoisammattitutkinnolla osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta Työ- ja elinkeinoelämä osallistuu vahvasti näyttötutkintojen suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Jokaisella näyttötutkinnolla on valtakunnallinen tutkintotoimikunta, jossa ovat edustettuina alan työntekijät ja työnantajat sekä kouluttajat ja, alasta riippuen, yrittäjät. Tutkintotoimikunnat valvovat tutkintojen järjestämistä ja myöntävät tutkintotodistukset. Näyttötutkinnon suorittaminen ja arviointi Tutkintosuoritukset tehdään useimmiten työpaikoilla, aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudet koostuvat kunkin ammattialan tehtäväkokonaisuuksista ja niiden vaatimustaso pohjautuu tutkinnon perusteisiin.

9 Opiskelija suunnittelee tutkintotilaisuuksiensa kokonaisuutta ja aikataulua yhdessä kouluttajan kanssa. Monesti tutkintotilaisuudet on hajautettu valmistavan koulutuksen varrelle siten, että niitä suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritusten arvioijina toimivat kunkin alan työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajat. Puhutaan ns. kolmikanta-arvioinnista. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on kirjattu kunkin tutkinnon perusteisiin. Oma kouluttaja ei toimi tutkintosuoritusten arvioijana, koska tutkintojärjestelmän perustana on puolueeton arviointi. Opiskelijan oma itsearviointi sen sijaan on tärkeää. Itsearviointi osoittaa myös tutkintosuorituksen virallisille arvioijille opiskelijan ammatillisen kypsyystason. Ammattitaidon arvioinnissa noudatetaan oppilaitoksen ja tutkintotoimikunnan näyttötutkintojen järjestämissopimusta ja näyttöjen järjestämisestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy vastaa myös arvioijien koulutuksesta. Tutkintojen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä alan muiden oppilaitosten kanssa tarpeen mukaan. Lisätietoja näyttötutkinnoista: Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojärjestelmässä korostuu toiminnan yksilöllisyys. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus huolehtii näyttötutkinnon henkilökohtaistamisen suunnittelun ja toteutuksen yhdessä tutkinnon suorittajan, työpaikan edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Lähtökohtana on se, että kaikki aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan eli jo opittua ei tarvitse uudelleen opiskella. Jos osaaminen on tutkinnon perusteissa kirjattujen ammattitaitovaatimusten määrittelemällä tasolla ja vastaa siis tämän päivän työelämän vaatimuksia, ohjataan osia tutkinnosta arvioitavaksi suoraan. Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä todistuksen pohjalta tai tutkintotilaisuuden kautta, arviointipäätökset tehdään kolmikantaarviointina. Tämän jälkeen tutkinnon suorittaja ohjataan hankkimaan lisää tarvittavaa ammattitaitoa esim. valmistavassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa. Hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS). Tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon saavuttamisen jälkeen tutkinnon suorittaja ohjataan suunnittelemaan miten ammatillinen osaaminen osoitetaan eli tekemään henkilökohtainen näyttösuunnitelma (HENSU) sekä toteuttamaan tutkintosuoritukset. Toteutetut tutkintosuoritukset arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Todistukset Todistus voi olla osallistumistodistus, opintosuoritusote tai tutkintotodistus. Osallistumistodistuksen opiskelija saa, kun osallistuu tutkintoon valmistavaan tai muuhun koulutukseen. Tämän lisäksi voi saada myös opintosuoritusotteen, jossa on kaikista hyväksytyistä opintosuorituksista joko arvosana tai suoritusmerkintä. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta, kun kaikki näyttötutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Myös osatutkintotodistuksen voi saada pyynnöstä. Mikäli arviointi ei tyydytä, voi opiskelija tehdä asiasta oikaisupyynnön oppilaitokseen. Vastuukouluttajalta saa ohjeet menettelyssä. Jatko-opintokelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

10 Ammattitutkintostipendi Koulutusrahasto myöntää ja maksaa ammattitutkintostipendin kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisessa aikuiskoulutuksessa perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin suuruus on 390 ja etuus on veroton. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 64-vuotias ja ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Sillä, onko hakija tutkinnon suorittamisajankohtana työsuhteessa vai ei, ei ole tukea myönnettäessä merkitystä. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä: 6. Opiskelijan ohjaus Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n opiskelijahuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskelijoilla on käytettävissä opinto- ja urapohjaukseen opinto-ohjaajan palvelut. Elämänhallintaan liittyvässä tuessa hyödynnetään tarvittaessa organisaatioon integroidun Nuorten työpajan yksilövalmentajia, päihdeohjauksesta vastaavaa henkilöä ja oppilaitoksemme neuropsykiatrista valmentajaa. Kyseiset henkilöt kuuluvat ns. oppilaitoksen sisäiseen ohjausverkostoon. Tarvittaessa hyödynnämme ns. paikallista voimavaraverkostoamme terveys-, mielenterveys-, päihde- ja toimeentuloasioissa. Kuusamon kaupungin mielenterveys-, sosiaali- ja päihdetyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä organisaatiomme kanssa. Asiakaspalvelu Askel auttaa mahdollisissa talous- ja opintojen etenemisasioissa ja Etsivä nuorisotyöntekijät toimivat tarvittaessa ns. arkiohjaajina. Ohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisesta ohjauksesta vastaavan henkilön kanssa voi sopia puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. 7. Yleistä tietoa Info Kuusamon toimipisteen sisääntuloaulassa on Infopiste, josta voi tiedustella koulutuksista, tiloista ja muusta toiminnasta. Sinne voi myös ilmoittautua lupakorttikoulutuksiin ja testeihin. Tiedustelut p tai Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee Kuusamon toimipisteen toisen kerroksen hallintopäädyssä.

11 Opintoasioita hoitaa hallintosihteeri Suvi Kurtti, p , ja koulutuskoordinaattori Auli Posio, p , Opiskelijatietojen käsittely Opiskelun alussa opiskelija täyttää henkilötietolomakkeen, josta opiskelijatiedot tallennetaan StudentaPlusopiskelijahallintojärjestelmään. Opiskelijatietoja käytetään myös opiskelun etenemistä seurattaessa ja todistuksissa ja tutkintosuorituksissa. Tietoja voidaan antaa eteenpäin Tilastokeskuksen sekä opetus- ja työvoimaviranomaisten pyytämiin tarpeisiin. Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen tilojen käyttö Opiskelijoiden käytössä on oppilaitoksen yleiset tilat. Syöminen ja juominen on sallittua vain taukotiloissa. Kuusamossa ulko-ovet avataan ma pe klo 7.00 ja suljetaan klo Talosta on poistuttava arkisin klo mennessä, viikonloppuisin ovet ovat suljetut. Ruokailu Oppilaitoksessamme ei ole ruokalaa, mutta eväitä voi syödä siihen tarkoitetussa tilassa. Mikroaaltouunit ovat opiskelijoiden käytettävissä. Omien kahvin- ja vedenkeittimien käyttö luokkatiloissa on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Asuminen Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksella on asuntola, josta voi kysyä huonetta opiskelun ajaksi. Käytössä on 2 soluhuoneistoa, joissa on yhteensä kuusi (6) vuodepaikkaa. Varaukset ja tiedustelut opintotoimistosta, Suvi Kurtti, p , Asuntolan osoite on Nuottatie 6 B, Kuusamo. Liikunta Opiskelijoilla on mahdollisuus käydä Kuusamon liikuntahallin kuntosalilla kerran viikossa ilmaiseksi. Kassalla on vihko, johon merkitään käynti. Pukukaapit ja tavaroiden säilytys Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ei vastaa naulakoihin jätetyistä vaatteista tai tavaroista, joten pidä huoli omista tavaroistasi. Älä jätä lompakkoa tai muuta arvotavaraa takin taskuihin tai muuten vartioimatta. Oppilaitoksessamme ei ole opiskelijoiden tavaroille erikseen varattuja lokeroita tai lukollisia kaappeja, mutta joissakin koulutuksissa sosiaalitilojen pukukaapit ovat käytettävissä. Pukukaappien käytöstä vastaa kyseisen koulutuksen vastuukouluttaja, joka tiedottaa käytännöistä koulutuksen alussa. Hävinneistä kaappien avaimista peritään 10 euroa. Muistathan palauttaa avaimet. Puhelimien käyttö Opiskeluun kiinteästi liittyvissä asioissa voit sopia puhelimen käytöstä oman vastuukouluttajasi kanssa. Oppilaitoksessa ei ole käytössä opiskelijoiden soittopyyntökäytäntöä tietosuojaturvan takaamiseksi. Opiskelurauhan säilymiseksi pidä matkapuhelimesi suljettuna oppituntien aikana.

12 Tietokoneen käyttö ja kopiointi Tietokoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä opiskeluusi kiinteästi liittyvissä asioissa. Tuntien ulkopuolella tietokoneiden käyttö on sallittu vain kouluttajan luvalla. Jos haluat käyttää konetta oppituntien jälkeen, käytä kirjastotilaa tai opettajan erikseen osoittamaa tilaa. Oppilaitoksen tietokoneisiin ei saa asentaa mitään lisälaitteita eikä mitään ulkoisia tallennusvälineitä. Ulkoisia tallennusvälineitä, esim. USB muisti, voidaan käyttää vain niissä koulutuksissa, joissa siitä sovitaan erikseen kouluttajan kanssa. Ohjelmien asentaminen ilman kouluttajan tai tukihenkilön lupaa on kielletty. Ohjelmien tai pelien imurointi on kielletty. Koneiden mahdollisista vioista tai puutteista on ilmoitettava heti kouluttajalle. Opiskelija saa sähköpostiosoitteen koulutuksen ajaksi, jos on koulutuksen kannalta perusteltavaa. Opiskeluun liittyvissä kopioinneissa käänny vastuukouluttajasi puoleen. Henkilökohtaista kopiointipalvelua ei oppilaitoksessa ole. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n järjestyssäännöt). Vakavista laiminlyönneistä tai jatkuvasta epäasiallisesta käyttäytymisestä voi seurata koulutuksen keskeyttäminen. Poissaolot ja myöhästymiset Saat koulutuksesi alussa lukujärjestyksen. Velvollisuutesi on osallistua opetukseen lukujärjestyksen mukaan. Jos olet poissa koulutuksesta siten, ettet ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista, tai olet muutoin olennaisesti laiminlyönyt opiskelusi, koulutuksesi voidaan katsoa keskeytyneeksi. Päätöksen keskeyttämisestä tekee oppilaitos. Keskeyttämispäätökseen on oikeus hakea muutosta valittamalla, valitusosoitus liitetään keskeyttämispäätökseen. Koulutuksessa ovat käytössä työelämän pelisäännöt: kouluttaja on esimiesasemassa, hänen antamansa tehtävät on tehtävä. Jos joudut olemaan poissa opiskelusuunnitelmaasi kuuluvilta tunneilta, harjoituksista tms., ilmoita aina omalle vastuukouluttajallesi - ja mikäli mahdollista, jo etukäteen. Voit ilmoittaa asiasta myös opintotoimistoon mikäli et tavoita vastuukouluttajaasi. Muista oman nimesi lisäksi ilmoittaa myös koulutuksesi ja vastuukouluttajan nimi. Sairaustapauksissa vaaditaan terveydenhoitajan todistus 1-3 päivältä ja kolmannen päivän jälkeen lääkärintodistus. Huolehdi poissaolosi aikana jaettavan materiaalin saamisesta sekä koulutusohjelmassa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten tiedonkulusta. Noudata sovittuja aikatauluja ja ajankohtia. Myöhästyminen häiritsee paitsi omaa työskentelyäsi myös muita opiskelijoita. Ilmoita muuttuneet henkilötietosi välittömästi vastuukouluttajalle ja ilmoita myös opiskeluun liittyvistä muutoksista. Terveydenhuolto ja äkilliset sairastumiset Oppilaitoksella ei ole omaa terveydenhoitajaa. Voit hakeutua Kuusamon kaupungin opiskelijaterveydenhoitajan vastaanotolle, kun tarvitset apua sairastuessasi tai apua/tietoa terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja Heidi Moilanen, p Vastaanotto Kuusamon lukiolla,

13 Oulangantie 1, maanantaina ja torstaina klo Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairaslomatodistuksen 1-3 päivälle. Turvallisuus ja työsuojelu Jokaisen on noudatettava työsuojelusta ja muusta turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä käytettävä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. Kouluttajat kertovat koulutuksen alussa palo- ym. turvallisuusmääräyksistä. Tapaturmat Mahdollisen oppilaitoksessa sattuneen tapaturman yhteydessä opiskelijalle annetaan tarpeen vaatimaa ensiapua ja hänet toimitetaan tilanteen vaatimaan hoitoon. Ensiavun jälkeen otetaan yhteys vakuutusyhteyshenkilöön, joka avustaa tapaturma- tai ammattitauti-ilmoituksen täyttämisessä vakuutusyhtiölle (katso myös kohta Vakuutukset). Vakuutukset Koulutusmuodosta riippuen oppilaitoksen ottama vakuutus korvaa koulumatkoilla, opetuksessa tai työssäoppimisessa sattuneen tapaturman kustannukset. Opiskelijat on vakuutettu vahinkovakuutusyhtiö IF:ssä. Opiskelijan on täytettävä tapaturmasta asianmukainen tapaturmailmoitus. Tapaturmailmoituskaavakkeita saa opintotoimistosta tai vastuukouluttajalta. Yhteyshenkilönä opiskelijavakuutusasioissa toimii hallintosihteeri Suvi Kurtti, puh , Palautejärjestelmä Laadusta huolehtiminen on Koillis-Suomen Aikuiskoulutukselle keskeinen asia. Opiskelijoiden palautteet ovat erityisen arvokkaita, jotta asiakkaiden toiveet ja tarpeet voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Käytössä on Moodle -oppimisympäristön kautta toimiva sähköinen palautejärjestelmä. Palautetta kerätään vielä myös paperisilla kyselylomakkeilla. Annettu palaute käsitellään ja tietoja käytetään toiminnan kehittämisen ja parantamisen yhtenä lähtökohtana. Opiskelijoilta toivotaan myös jatkuvaa suullista palautetta. Näin toiminnan kehittäminen hyödyttää jo opiskelemassa olevia eikä vasta tulevia opiskelijoita. Työvoimakoulutuksessa käytetään lisäksi työvoimahallinnon omaa OPAL -palautejärjestelmää. Kehittämishankkeiden osalta asiakaspalvelun laatua mitataan projektien sisällä määriteltyjen mittareiden avulla.

14 8. Toimipaikkojen yhteystiedot Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Ulkutie 3, PL KUUSAMO Puh Faksi Rovaniemen toimipiste Varastotie Rovaniemi Kemin toimipiste Karjalahdenkatu 16 A Kemi p , Kari Karjalainen Sähköpostiosoitteet: Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa Internet-osoite:

15 9. Järjestyssäännöt 1. Näiden yhteisten sääntöjen tarkoituksena on luoda sekä KSAK:ssa opiskeleville että siellä työskenteleville viihtyisät, turvalliset ja innostavat opiskelutavoitteiden saavuttamista edistävät olosuhteet. 2. Opiskelijan tulee osallistua koulutukseen mukaan lukien työssäoppiminen ja työharjoittelujaksot, jollei hänelle ole myönnetty vapautusta. Poissaolot vaarantavat koulutuksen tavoitteiden toteutumisen ja voivat osaltaan johtaa koulutuksen keskeytymiseen. Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on pyydettävä ennen poissaoloa joko kouluttajalta tai työpaikan yhdyshenkilöltä (kirjallinen) lupa. Sairaudesta johtuvasta poissaolosta on aina ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle ja yli kolmen päivän poissaolosta toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Poissaolon vaikutuksesta opiskelun jatkamiseen noudatetaan koulutuksen maksajan / tilaajan antamia ohjeita. 3. KSAK:n toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. Jokaisen edellytetään noudattavan näitä turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttävän työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä. 4. KSAK:n tiloja ja laitteistoa sekä muuta yhteisessä opiskelukäytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Omaisuutta ei saa luvatta viedä koulutustilojen ulkopuolelle. Mahdollisesta vahingosta tulee ilmoitta kouluttajalle tai muulle henkilökunnan edustajalle välittömästi vahingon tapahduttua. Vahingon aiheuttaja on aina korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksella. 5. Alkoholin ja muiden päihteiden opiskelua häiritsevä käyttö sekä esiintyminen niiden vaikutuksen alaisena opintojen aikana, oppilaitoksen alueella on kielletty. Tupakointi on tahattoman tupakansavulle alistumisen välttämiseksi sallittu vain siihen osoitetuissa paikoissa. 6. Edellä todettujen järjestyssääntöjen ohella noudatetaan rehtorin antamia ohjeita. 7. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista huomautuksella, rehtorin antamalla kirjallisella varoituksella tai erottamisella määräajaksi. Opiskeluympäristön siisteydestä huolehtiminen lisää kaikkien yhteistä viihtyvyyttä.

16 10. Henkilökunnan yhteystiedot Nimi Puhelin Anttila Jukka it-tuki Eilittä Tuire valmentaja Herlevi Satu valmentaja Huttunen Paula asumisen ohjaaja, yksilövalmentaja Jaakkola Aki kouluttaja, autoala Jokinen Ari toimitusjohtaja, rehtori Karjalainen Asko kouluttaja, kiinteistöala Karjalainen Erkki kouluttaja, kalastus, erä- ja luonto Karjalainen Kari kouluttaja, rakennusala Kemppainen Harri kouluttaja, lupakortit Kulmala Sanna kouluttaja, valmentaja Kurtti Suvi hallintosihteeri Kurvinen Timo oppisopimuspäällikkö Kuusela Ari kiinteistönhoitaja Kylli Teemu it-tuki Lohilahti Eine kouluttaja, puhdistuspalvelut Mustonen Heikki valmentaja Mäkinen Päivi työpaikkaohjaajahanke Määttä Seija siivooja Nuorten työpaja Peiponen Pekka kehittämispäällikkö Pesonen Hanna valmentaja Pesonen Jaana projektipäällikkö, opintojen ohjaus Posio Auli koulutuskoordinaattori Rytilä Raija valmentaja Räsänen Taina kouluttaja, ravintola, puhdistuspalvelu Saarela-Myllylä Anita kouluttaja, yrittäjä/ taloushallinto Svanberg Ritva kouluttaja, tietotekniikka Taival Arja taloussuunnittelija Toimisto, infopiste asiakaspalvelu Törmänen Viivi valmentaja Vaattovaara Pasi kouluttaja, rakennusala

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Työvoimakoulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Työvoimakoulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Työvoimakoulutuksen aloitus Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksesta riippuen mahdollisesti tutkinnon/osatutkinnon suorittaminen Ammatillinen

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot