Opiskelijan opas 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan opas 2015"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas 2015

2

3 Sisällysluettelo 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Toimipaikat ja koulutusalat Koulutusmuodot Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa Näyttötutkinto Opiskelijan ohjaus Yleistä tietoa Toimipaikkojen yhteystiedot Järjestyssäännöt Henkilökunnan yhteystiedot... 16

4 Tervetuloa opiskelemaan Koillis-Suomen Aikuiskoulutukseen! Toivomme tämän aikuisopiskelijan oppaan auttavan sinua opintojesi alkuun kertomalla keskeisiä tietoja oppilaitoksesta sekä opiskeluun liittyvistä asioista. 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n (KSAK) toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä tarjota koulutusta ja valmennuspalveluja sekä elinkeinotoiminnan ja työmarkkinoiden kehittämispalveluita. Näissä tarkoituksissa se voi ylläpitää aikuiskoulutusta ja kehittämistoimintaa harjoittavia yksiköitä. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita. Yhtiön omistavat Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi. Aikuiskoulutus, elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehittämispalvelut tukevat yhtiön osakaskuntien yhteistä aluekehitystyötä, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa. KSAK:n perustehtävänä on auttaa asiakasta nostamaan osaamistasoaan ja parantamaan kilpailukykyään koulutuksen, näyttötutkintojen, valmennuspalvelujen sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan keinoin. Lisäksi yhtiö pyrkii tuottamaan erilaisia innovatiivisia ratkaisuja ja tehokkaita toimintaprosesseja, jotka perustuvat työ- ja elinkeinoelämän lähtökohdista syntyvien tarpeiden tyydyttämiseen. Yhtiössä kehitettyjä koulutus-, valmennus- ja kuntoutuspalveluja tarjotaan ja tuotetaan koko Pohjois- Suomen alueelle. Toimintamme on ympärivuotista ja koulutusta järjestetään tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 2. Toimipaikat ja koulutusalat Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksella on toimipisteet Kuusamon lisäksi Rovaniemellä ja Kemissä. Kuusamossa keskeisiksi koulutusaloiksi ovat muodostuneet luonnonvara-ala (erä- ja luonto- sekä kalastusopas), palveluala (matkailu, ravitsemis-, kotitalous- ja puhdistuspalvelu), liiketalous (yrittäjyys, taloushallinto ja myynti) sekä tekniikka (auto-, kiinteistö- ja rakennusala). Tarvittaessa yksikössä toteutetaan myös muiden alojen koulutusta. Erilaisia uravalmennuksia toteutetaan tarpeen mukaan. Yksikkö hallinnoi myös monia kehittämishankkeita ja organisaatiossa on Nuorten työpaja. Rovaniemellä ja Kemissä toteutetaan pääasiassa erilaisia uravalmennuksia, mutta myös ammatillista koulutusta. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Oppisopimuspalvelut tarjoaa oppisopimusohjelmien mukaisia näyttötutkintotavoitteisia koulutuksia. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Myös ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen täydennyskoulutus on mahdollista.

5 3. Koulutusmuodot Koulutus Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:ssä on ammatilliseen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Tutkinnot suoritetaan aikuisten näyttötutkintoina. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille sekä työttömyysuhan alaisille. Koulutus on näyttötutkintotavoitteista ammatillista tai valmistavaa koulutusta. Työvoimakoulutuksen taloudelliset tukimuodot ovat koulutus- tai työmarkkinatuki sekä ylläpito- ja majoituskorvaus. Koulutuksen rahoittaa työhallinto ja koulutukseen haetaan työvoimatoimiston kautta. Aikuisten ammatillinen peruskoulutus Aikuisten ammatillinen peruskoulutus on näyttötutkintoperusteista ammatillista koulutusta, joka vastaa nuorten kolmivuotista tutkintoa. Opiskelijat voivat hakea Kelan eri tukimuotoja tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Koulutuksen rahoittaa opetushallinto ja koulutuksen hakulomakkeita ja ohjeita saa opintotoimistosta. Hakea voi myös -sivujen kautta sähköisesti. Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on perustutkintokoulutuksen jälkeistä näyttötutkintoperusteista ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta, jossa tutkintotaso on joko ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Opiskelijat voivat hakea Kelan eri tukimuotoja tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Koulutuksen rahoittaa opetushallinto ja koulutuksen hakulomakkeita ja ohjeita saa opintotoimistosta. Hakea voi myös -sivujen kautta sähköisesti. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutus on täydennyskoulutusta yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle. Yritykset ja yhteisöt rahoittavat koulutuksen kokonaan tai osittain. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on käytännössä määräaikainen työsopimus, jonka aikana opiskelija suorittaa yleensä ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuskoulutusta voidaan käyttää myös jo työssä olevan henkilöstön ammatilliseen lisäkoulutukseen. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus järjestää oppisopimuksiin kuuluvia näyttötutkintotavoitteisia tietopuolisia koulutusjaksoja. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa oppisopimuspäällikkö Timo Kurvinen. 4. Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa järjestetään eri tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutus on siis toimintaa, joka valmistaa opiskelijaa osoittamaan tutkintosuorituksissa omaa ammatillista osaamistaan. Opiskelua suunnitellaan tavoitteellisesti ja siinä otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet sekä aikaisempi koulutus ja työ- ja elämänkokemus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Kouluttajat toimivat tukena opiskelijan osaamisen ja oppimistarpeiden

6 arvioinnissa. HOPS -keskusteluissa yhdessä kouluttajan kanssa todetut oppimistarpeet ovat se lähtökohta, jonka perusteella opiskelija kouluttajan avustamana valitsee, mitä, miten ja missä hän opiskelee. Siksi samassakin koulutusryhmässä voi eri opiskelijoilla olla erilaisia oppimispolkuja samaan tavoitteeseen eli tutkintoon pääsemiseksi. Aikuisopiskelussa opiskelijan oma rooli ja vastuunotto korostuvat. Opiskelu ei ole valmiin tiedon vastaanottamista vaan uuden tiedon vertaamista vanhaan, vaihtoehtojen pohdintaa ja ongelmien ratkaisua. Tärkeää ei ole niinkään yksityiskohtien muistaminen vaan kokonaisuuksien hahmottaminen sekä tiedon käytäntöön soveltaminen. Aikuisen oppimista tukee myös verkostoituminen ja yhteistoiminnallisuus: kaikkien elämänkokemus ja tietotaito muodostuvat koko opiskelijaryhmän rikkaudeksi. Perinteisestä opettamisesta on siirrytty enemmän oppimisen ohjaukseen ja kouluttaja toimii niin sanotusti oppimisen edistäjänä. Aikuisena opiskelu ei rajoitu luokkahuoneeseen. Oppia voi monella tavalla. Perinteisten oppituntien lisäksi opiskelun osana ovat mm. erilaiset harjoitukset (yksin, parina tai ryhmässä), omatoiminen tiedonhankinta, kirjallisten tai suullisten raporttien tekeminen, projektityöt, opintokäynnit ja käytännön työssä oppiminen. Yksi joustavan opiskelun muoto on verkko-opiskelu. Osittain virtuaalisissa koulutuksissa opiskellaan sekä Internetin välityksellä että tavanomaisessa opetuksessa. Opiskelusuunnitelma tukee ajanhallintaa Koulutuksen alkaessa opiskelutavoitteet eivät välttämättä ole vielä kovin selkeinä mielessä. Oppijana sinä itse kuitenkin tiedät, mihin opiskelullasi pyrit. Päätavoitteen täsmentäminen ja jakaminen välietappeihin auttaa pysymään oikeassa suunnassa. Oman opiskelusuunnitelman tekeminen voi tuntua vaikealta ja sitä se tavallaan onkin. Suunnitelman tuomat hyödyt ovat onneksi vaivan arvoisia. Oman ajankäytön suunnittelu etukäteen havainnollistaa, miten paljon todella tarvitset ja voit käyttää aikaa opiskeluun. Aikataulun tekeminen auttaa löytämään aikaa ja käyttämään sitä tehokkaammin. Koska opiskelu vie aikaa ja vaatii luopumista joistakin muista asioista, on punnittava, mikä on tärkeää, mitä haluat ja miksi. Kysymys on valinnoista. Suunnitelman tekeminen ei tarkoita muuttumattomuutta tai orjallista seuraamista. Päinvastoin hyvä suunnitelma elää ja muuttuu ja tarkentuu. Aina, kun muutat suunnitelmaasi, joudut myös miettimään uudelleen ajankäyttöäsi ja perustelemaan asiaa itsellesi. Suunnitelma auttaa etenemään määrätietoisesti. Opiskelutekniikka Opiskelutekniikka on yksi osa opiskelemisen taitoa. Oman tekniikan hiominen tehostaa oppimista ja auttaa monien esteiden yli. Opintojen alkuvaiheessa on useassa koulutuksessa opintoihin orientoiva jakso, jossa perehdytään opiskelutekniikan lisäksi oppimiseen aikuisena sekä omaan tapaan oppia asioita. Käytä tunnit hyödyksesi ja tutustu omaan oppimistyyliisi! Jos opiskelutekniikka tuottaa ongelmia tai haluat lisätietoa aiheesta, voit kääntyä opinto-ohjaajan puoleen. Onnea ja sinnikkyyttä opintoihisi!

7 Opiskelijan työaika ja läsnäolo Opiskelijan työviikko on pääsääntöisesti 35 tunnin pituinen. Koska opiskelu on nykyisin monimuotoista, lähiopiskelutuntien määrä vaihtelee koulutuksittain opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen alussa vastuukouluttajasi selvittää koulutuksesi tavoitteet, pääsisällöt sekä opiskelupäivien päivittäiset alkamisajat ja tauotukset. Mikäli opiskeluusi sisältyy työssä oppimisjakso, sovitaan työssä oppimiskäytännöt toimiala- ja koulutuskohtaisesti. Työssä oppimisaikana noudatetaan ko. työpaikan työaikoja ja ohjeita. Koulutukseen valitun opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti koulutus- tai opiskelusuunnitelman mukaiseen koulutukseen sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Jos koulutukseen osallistuva opiskelija on ollut poissa koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi saavuttamaan koulutukselle asetettuja tavoitteita tai hän muutoin on olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan, koulutus on katsottava keskeytyneeksi. Työvoimakoulutuksen osalta keskeyttämispäätöksen tekemistä säätelee lisäksi kulloinkin voimassaoleva laki julkisista työvoimapalveluista. Päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä tekee oppilaitoksen rehtori. Etäopiskelu Joissakin koulutuksissa osa oppimisesta tapahtuu etätyöskentelynä. Opiskelija voi olla yhden tai useampia opiskelupäiviä esimerkiksi kotonaan tehden tehtäviä ja hankkien tietoa itsenäisesti yksin tai pienryhmässä. Monissa koulutuksissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä. Etäopiskelu on kuitenkin aina ohjattua: kontakti kouluttajaan on olemassa ja tuotoksia arvioidaan samoin kuin muutakin oppimista. Työssäoppiminen Lähes kaikkiin koulutuksiin sisältyy työssäoppimisen jaksoja, joissa opiskelijalla on tilaisuus yhdistää teoriaa käytännön tilanteisiin. Opiskelija, työpaikan edustaja ja kouluttaja laativat yhteistyössä työssäoppimisen suunnitelman, jossa sovitaan tavoitteista sekä arvioinnista. Suunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan omat osaamis- ja kehittymistarpeet sekä paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet työllistyä. Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät kytketään osaksi työssäoppimista. Opiskelijalla on työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja, joka tekee yhteistyötä kouluttajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen suunnitellaan ja toteutetaan oppisopimuskeskuksen edustajan, opiskelijan, työnantajan sekä työpaikalle nimetyn työpaikkaohjaajan keskinäisenä yhteistyönä. Koulutuksen opetussuunnitelma Jokaisella koulutuksella on opetussuunnitelma, eräänlainen yleinen koulutuksen toteutussuunnitelma. Oppilaitoskohtaisen suunnitelman tarkoituksena on toimia opiskelijoiden, kouluttajien ja työelämän edustajien apuna ja työvälineenä oppimisen, opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suunnitelma noudattaa Opetushallituksen määräyksiä ja perustuu aina kyseisen tutkinnon perusteisiin. Maahanmuuttajien ammatillinen opiskelu Maahanmuuttajaopiskelijoiden opetuksen perustana ovat samat tutkinnon perusteet ja tavoitteet kuin muussakin tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Taustatekijät, kielitaito ja erityistarpeet otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa (HOPS). Maahanmuuttajaopiskelijalla on myös eri koulutusmuotojen muodostamissa rajoissa mahdollisuus ammatillista oppimista tukevaan suomen kielen opiskeluun ja ohjaukseen.

8 Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan jatkuvasti osana henkilökohtaisen opiskeluohjelman toteuttamista. Opiskelijat, työelämän edustajat ja kouluttajat arvioivat koulutuksen tavoitteiden saavuttamista ja vaikuttavuutta koko ajan. Opiskelijaa autetaan löytämään omat ammatilliset vahvuutensa ja havaitsemaan taitoja, joilla kehittämistä vielä tarvitaan. Ammatillisen kehittymisen kannalta on tärkeää myös, että opiskelija oppii arvioimaan itse itseään ja omaa toimintaansa. Arvioitavia kohteita ovat mm. kirjalliset ja käytännön työssä toteutettavat oppimis- ja kehittämistehtävät. Arviointia tapahtuu esimerkiksi HOPS -keskusteluissa ja työssäoppimisen jaksojen ohjaustilanteissa. Joissakin koulutuksissa järjestetään myös testejä ja kokeita. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää kouluttaja ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa työnantajan nimeämä henkilö. Oppisopimuskeskus päättää tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä. Perustutkintokoulutuksessa käytetään lakien ja asetusten mukaista arviointiasteikkoa, jossa kiitettävä on 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa määräysten ja ohjeiden mukainen asteikko on hyväksytty hylätty. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus vastaa siitä, että tutkintoon valmistavasta koulutuksesta annettavat todistukset ovat informatiivisia sekä opiskelijan työhönsijoittumista että jatko-opintoja ajatellen. 5. Näyttötutkinto Erityisesti aikuisväestöä varten on suunniteltu tutkintojärjestelmä, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla. Tämä tarkoittaa joustavaa ja yksilöllistä osaamisen osoittamismahdollisuutta, jossa tärkeätä ei niinkään ole ammattitaidon hankkimistapa vaan todellinen, eri toiminnoista ja elämänvaiheista kertynyt osaaminen. Tutkinnot koostuvat useista osista, joiden perustana ovat työelämän tehtäväkokonaisuudet. Opiskelija voi lisäksi hyödyntää valinnaisia osia ja koota omien tarpeidensa mukaisen tutkinnon. Kunkin tutkinnon vaatimukset on ilmaistu Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet eivät kuitenkaan määrää sitä, miten tutkintosuoritukset organisoidaan, vaan niiden suunnittelu ja järjestäminen on oppilaitosten vastuulla. Näyttötutkintoja on kolmea eri tasoa: ammatillisella perustutkinnolla osoitetaan alan perustehtävien hallinta ammattitutkinnolla osoitetaan alan ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito erikoisammattitutkinnolla osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta Työ- ja elinkeinoelämä osallistuu vahvasti näyttötutkintojen suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Jokaisella näyttötutkinnolla on valtakunnallinen tutkintotoimikunta, jossa ovat edustettuina alan työntekijät ja työnantajat sekä kouluttajat ja, alasta riippuen, yrittäjät. Tutkintotoimikunnat valvovat tutkintojen järjestämistä ja myöntävät tutkintotodistukset. Näyttötutkinnon suorittaminen ja arviointi Tutkintosuoritukset tehdään useimmiten työpaikoilla, aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudet koostuvat kunkin ammattialan tehtäväkokonaisuuksista ja niiden vaatimustaso pohjautuu tutkinnon perusteisiin.

9 Opiskelija suunnittelee tutkintotilaisuuksiensa kokonaisuutta ja aikataulua yhdessä kouluttajan kanssa. Monesti tutkintotilaisuudet on hajautettu valmistavan koulutuksen varrelle siten, että niitä suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritusten arvioijina toimivat kunkin alan työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajat. Puhutaan ns. kolmikanta-arvioinnista. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on kirjattu kunkin tutkinnon perusteisiin. Oma kouluttaja ei toimi tutkintosuoritusten arvioijana, koska tutkintojärjestelmän perustana on puolueeton arviointi. Opiskelijan oma itsearviointi sen sijaan on tärkeää. Itsearviointi osoittaa myös tutkintosuorituksen virallisille arvioijille opiskelijan ammatillisen kypsyystason. Ammattitaidon arvioinnissa noudatetaan oppilaitoksen ja tutkintotoimikunnan näyttötutkintojen järjestämissopimusta ja näyttöjen järjestämisestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy vastaa myös arvioijien koulutuksesta. Tutkintojen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä alan muiden oppilaitosten kanssa tarpeen mukaan. Lisätietoja näyttötutkinnoista: Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojärjestelmässä korostuu toiminnan yksilöllisyys. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus huolehtii näyttötutkinnon henkilökohtaistamisen suunnittelun ja toteutuksen yhdessä tutkinnon suorittajan, työpaikan edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Lähtökohtana on se, että kaikki aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan eli jo opittua ei tarvitse uudelleen opiskella. Jos osaaminen on tutkinnon perusteissa kirjattujen ammattitaitovaatimusten määrittelemällä tasolla ja vastaa siis tämän päivän työelämän vaatimuksia, ohjataan osia tutkinnosta arvioitavaksi suoraan. Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä todistuksen pohjalta tai tutkintotilaisuuden kautta, arviointipäätökset tehdään kolmikantaarviointina. Tämän jälkeen tutkinnon suorittaja ohjataan hankkimaan lisää tarvittavaa ammattitaitoa esim. valmistavassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa. Hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS). Tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon saavuttamisen jälkeen tutkinnon suorittaja ohjataan suunnittelemaan miten ammatillinen osaaminen osoitetaan eli tekemään henkilökohtainen näyttösuunnitelma (HENSU) sekä toteuttamaan tutkintosuoritukset. Toteutetut tutkintosuoritukset arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Todistukset Todistus voi olla osallistumistodistus, opintosuoritusote tai tutkintotodistus. Osallistumistodistuksen opiskelija saa, kun osallistuu tutkintoon valmistavaan tai muuhun koulutukseen. Tämän lisäksi voi saada myös opintosuoritusotteen, jossa on kaikista hyväksytyistä opintosuorituksista joko arvosana tai suoritusmerkintä. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta, kun kaikki näyttötutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Myös osatutkintotodistuksen voi saada pyynnöstä. Mikäli arviointi ei tyydytä, voi opiskelija tehdä asiasta oikaisupyynnön oppilaitokseen. Vastuukouluttajalta saa ohjeet menettelyssä. Jatko-opintokelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

10 Ammattitutkintostipendi Koulutusrahasto myöntää ja maksaa ammattitutkintostipendin kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisessa aikuiskoulutuksessa perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin suuruus on 390 ja etuus on veroton. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 64-vuotias ja ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Sillä, onko hakija tutkinnon suorittamisajankohtana työsuhteessa vai ei, ei ole tukea myönnettäessä merkitystä. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä: 6. Opiskelijan ohjaus Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n opiskelijahuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskelijoilla on käytettävissä opinto- ja urapohjaukseen opinto-ohjaajan palvelut. Elämänhallintaan liittyvässä tuessa hyödynnetään tarvittaessa organisaatioon integroidun Nuorten työpajan yksilövalmentajia, päihdeohjauksesta vastaavaa henkilöä ja oppilaitoksemme neuropsykiatrista valmentajaa. Kyseiset henkilöt kuuluvat ns. oppilaitoksen sisäiseen ohjausverkostoon. Tarvittaessa hyödynnämme ns. paikallista voimavaraverkostoamme terveys-, mielenterveys-, päihde- ja toimeentuloasioissa. Kuusamon kaupungin mielenterveys-, sosiaali- ja päihdetyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä organisaatiomme kanssa. Asiakaspalvelu Askel auttaa mahdollisissa talous- ja opintojen etenemisasioissa ja Etsivä nuorisotyöntekijät toimivat tarvittaessa ns. arkiohjaajina. Ohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisesta ohjauksesta vastaavan henkilön kanssa voi sopia puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. 7. Yleistä tietoa Info Kuusamon toimipisteen sisääntuloaulassa on Infopiste, josta voi tiedustella koulutuksista, tiloista ja muusta toiminnasta. Sinne voi myös ilmoittautua lupakorttikoulutuksiin ja testeihin. Tiedustelut p tai Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee Kuusamon toimipisteen toisen kerroksen hallintopäädyssä.

11 Opintoasioita hoitaa hallintosihteeri Suvi Kurtti, p , ja koulutuskoordinaattori Auli Posio, p , Opiskelijatietojen käsittely Opiskelun alussa opiskelija täyttää henkilötietolomakkeen, josta opiskelijatiedot tallennetaan StudentaPlusopiskelijahallintojärjestelmään. Opiskelijatietoja käytetään myös opiskelun etenemistä seurattaessa ja todistuksissa ja tutkintosuorituksissa. Tietoja voidaan antaa eteenpäin Tilastokeskuksen sekä opetus- ja työvoimaviranomaisten pyytämiin tarpeisiin. Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen tilojen käyttö Opiskelijoiden käytössä on oppilaitoksen yleiset tilat. Syöminen ja juominen on sallittua vain taukotiloissa. Kuusamossa ulko-ovet avataan ma pe klo 7.00 ja suljetaan klo Talosta on poistuttava arkisin klo mennessä, viikonloppuisin ovet ovat suljetut. Ruokailu Oppilaitoksessamme ei ole ruokalaa, mutta eväitä voi syödä siihen tarkoitetussa tilassa. Mikroaaltouunit ovat opiskelijoiden käytettävissä. Omien kahvin- ja vedenkeittimien käyttö luokkatiloissa on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Asuminen Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksella on asuntola, josta voi kysyä huonetta opiskelun ajaksi. Käytössä on 2 soluhuoneistoa, joissa on yhteensä kuusi (6) vuodepaikkaa. Varaukset ja tiedustelut opintotoimistosta, Suvi Kurtti, p , Asuntolan osoite on Nuottatie 6 B, Kuusamo. Liikunta Opiskelijoilla on mahdollisuus käydä Kuusamon liikuntahallin kuntosalilla kerran viikossa ilmaiseksi. Kassalla on vihko, johon merkitään käynti. Pukukaapit ja tavaroiden säilytys Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ei vastaa naulakoihin jätetyistä vaatteista tai tavaroista, joten pidä huoli omista tavaroistasi. Älä jätä lompakkoa tai muuta arvotavaraa takin taskuihin tai muuten vartioimatta. Oppilaitoksessamme ei ole opiskelijoiden tavaroille erikseen varattuja lokeroita tai lukollisia kaappeja, mutta joissakin koulutuksissa sosiaalitilojen pukukaapit ovat käytettävissä. Pukukaappien käytöstä vastaa kyseisen koulutuksen vastuukouluttaja, joka tiedottaa käytännöistä koulutuksen alussa. Hävinneistä kaappien avaimista peritään 10 euroa. Muistathan palauttaa avaimet. Puhelimien käyttö Opiskeluun kiinteästi liittyvissä asioissa voit sopia puhelimen käytöstä oman vastuukouluttajasi kanssa. Oppilaitoksessa ei ole käytössä opiskelijoiden soittopyyntökäytäntöä tietosuojaturvan takaamiseksi. Opiskelurauhan säilymiseksi pidä matkapuhelimesi suljettuna oppituntien aikana.

12 Tietokoneen käyttö ja kopiointi Tietokoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä opiskeluusi kiinteästi liittyvissä asioissa. Tuntien ulkopuolella tietokoneiden käyttö on sallittu vain kouluttajan luvalla. Jos haluat käyttää konetta oppituntien jälkeen, käytä kirjastotilaa tai opettajan erikseen osoittamaa tilaa. Oppilaitoksen tietokoneisiin ei saa asentaa mitään lisälaitteita eikä mitään ulkoisia tallennusvälineitä. Ulkoisia tallennusvälineitä, esim. USB muisti, voidaan käyttää vain niissä koulutuksissa, joissa siitä sovitaan erikseen kouluttajan kanssa. Ohjelmien asentaminen ilman kouluttajan tai tukihenkilön lupaa on kielletty. Ohjelmien tai pelien imurointi on kielletty. Koneiden mahdollisista vioista tai puutteista on ilmoitettava heti kouluttajalle. Opiskelija saa sähköpostiosoitteen koulutuksen ajaksi, jos on koulutuksen kannalta perusteltavaa. Opiskeluun liittyvissä kopioinneissa käänny vastuukouluttajasi puoleen. Henkilökohtaista kopiointipalvelua ei oppilaitoksessa ole. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n järjestyssäännöt). Vakavista laiminlyönneistä tai jatkuvasta epäasiallisesta käyttäytymisestä voi seurata koulutuksen keskeyttäminen. Poissaolot ja myöhästymiset Saat koulutuksesi alussa lukujärjestyksen. Velvollisuutesi on osallistua opetukseen lukujärjestyksen mukaan. Jos olet poissa koulutuksesta siten, ettet ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista, tai olet muutoin olennaisesti laiminlyönyt opiskelusi, koulutuksesi voidaan katsoa keskeytyneeksi. Päätöksen keskeyttämisestä tekee oppilaitos. Keskeyttämispäätökseen on oikeus hakea muutosta valittamalla, valitusosoitus liitetään keskeyttämispäätökseen. Koulutuksessa ovat käytössä työelämän pelisäännöt: kouluttaja on esimiesasemassa, hänen antamansa tehtävät on tehtävä. Jos joudut olemaan poissa opiskelusuunnitelmaasi kuuluvilta tunneilta, harjoituksista tms., ilmoita aina omalle vastuukouluttajallesi - ja mikäli mahdollista, jo etukäteen. Voit ilmoittaa asiasta myös opintotoimistoon mikäli et tavoita vastuukouluttajaasi. Muista oman nimesi lisäksi ilmoittaa myös koulutuksesi ja vastuukouluttajan nimi. Sairaustapauksissa vaaditaan terveydenhoitajan todistus 1-3 päivältä ja kolmannen päivän jälkeen lääkärintodistus. Huolehdi poissaolosi aikana jaettavan materiaalin saamisesta sekä koulutusohjelmassa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten tiedonkulusta. Noudata sovittuja aikatauluja ja ajankohtia. Myöhästyminen häiritsee paitsi omaa työskentelyäsi myös muita opiskelijoita. Ilmoita muuttuneet henkilötietosi välittömästi vastuukouluttajalle ja ilmoita myös opiskeluun liittyvistä muutoksista. Terveydenhuolto ja äkilliset sairastumiset Oppilaitoksella ei ole omaa terveydenhoitajaa. Voit hakeutua Kuusamon kaupungin opiskelijaterveydenhoitajan vastaanotolle, kun tarvitset apua sairastuessasi tai apua/tietoa terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja Heidi Moilanen, p Vastaanotto Kuusamon lukiolla,

13 Oulangantie 1, maanantaina ja torstaina klo Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairaslomatodistuksen 1-3 päivälle. Turvallisuus ja työsuojelu Jokaisen on noudatettava työsuojelusta ja muusta turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä käytettävä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. Kouluttajat kertovat koulutuksen alussa palo- ym. turvallisuusmääräyksistä. Tapaturmat Mahdollisen oppilaitoksessa sattuneen tapaturman yhteydessä opiskelijalle annetaan tarpeen vaatimaa ensiapua ja hänet toimitetaan tilanteen vaatimaan hoitoon. Ensiavun jälkeen otetaan yhteys vakuutusyhteyshenkilöön, joka avustaa tapaturma- tai ammattitauti-ilmoituksen täyttämisessä vakuutusyhtiölle (katso myös kohta Vakuutukset). Vakuutukset Koulutusmuodosta riippuen oppilaitoksen ottama vakuutus korvaa koulumatkoilla, opetuksessa tai työssäoppimisessa sattuneen tapaturman kustannukset. Opiskelijat on vakuutettu vahinkovakuutusyhtiö IF:ssä. Opiskelijan on täytettävä tapaturmasta asianmukainen tapaturmailmoitus. Tapaturmailmoituskaavakkeita saa opintotoimistosta tai vastuukouluttajalta. Yhteyshenkilönä opiskelijavakuutusasioissa toimii hallintosihteeri Suvi Kurtti, puh , Palautejärjestelmä Laadusta huolehtiminen on Koillis-Suomen Aikuiskoulutukselle keskeinen asia. Opiskelijoiden palautteet ovat erityisen arvokkaita, jotta asiakkaiden toiveet ja tarpeet voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Käytössä on Moodle -oppimisympäristön kautta toimiva sähköinen palautejärjestelmä. Palautetta kerätään vielä myös paperisilla kyselylomakkeilla. Annettu palaute käsitellään ja tietoja käytetään toiminnan kehittämisen ja parantamisen yhtenä lähtökohtana. Opiskelijoilta toivotaan myös jatkuvaa suullista palautetta. Näin toiminnan kehittäminen hyödyttää jo opiskelemassa olevia eikä vasta tulevia opiskelijoita. Työvoimakoulutuksessa käytetään lisäksi työvoimahallinnon omaa OPAL -palautejärjestelmää. Kehittämishankkeiden osalta asiakaspalvelun laatua mitataan projektien sisällä määriteltyjen mittareiden avulla.

14 8. Toimipaikkojen yhteystiedot Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Ulkutie 3, PL KUUSAMO Puh Faksi Rovaniemen toimipiste Varastotie Rovaniemi Kemin toimipiste Karjalahdenkatu 16 A Kemi p , Kari Karjalainen Sähköpostiosoitteet: Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa Internet-osoite:

15 9. Järjestyssäännöt 1. Näiden yhteisten sääntöjen tarkoituksena on luoda sekä KSAK:ssa opiskeleville että siellä työskenteleville viihtyisät, turvalliset ja innostavat opiskelutavoitteiden saavuttamista edistävät olosuhteet. 2. Opiskelijan tulee osallistua koulutukseen mukaan lukien työssäoppiminen ja työharjoittelujaksot, jollei hänelle ole myönnetty vapautusta. Poissaolot vaarantavat koulutuksen tavoitteiden toteutumisen ja voivat osaltaan johtaa koulutuksen keskeytymiseen. Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on pyydettävä ennen poissaoloa joko kouluttajalta tai työpaikan yhdyshenkilöltä (kirjallinen) lupa. Sairaudesta johtuvasta poissaolosta on aina ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle ja yli kolmen päivän poissaolosta toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Poissaolon vaikutuksesta opiskelun jatkamiseen noudatetaan koulutuksen maksajan / tilaajan antamia ohjeita. 3. KSAK:n toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. Jokaisen edellytetään noudattavan näitä turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttävän työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä. 4. KSAK:n tiloja ja laitteistoa sekä muuta yhteisessä opiskelukäytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Omaisuutta ei saa luvatta viedä koulutustilojen ulkopuolelle. Mahdollisesta vahingosta tulee ilmoitta kouluttajalle tai muulle henkilökunnan edustajalle välittömästi vahingon tapahduttua. Vahingon aiheuttaja on aina korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksella. 5. Alkoholin ja muiden päihteiden opiskelua häiritsevä käyttö sekä esiintyminen niiden vaikutuksen alaisena opintojen aikana, oppilaitoksen alueella on kielletty. Tupakointi on tahattoman tupakansavulle alistumisen välttämiseksi sallittu vain siihen osoitetuissa paikoissa. 6. Edellä todettujen järjestyssääntöjen ohella noudatetaan rehtorin antamia ohjeita. 7. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista huomautuksella, rehtorin antamalla kirjallisella varoituksella tai erottamisella määräajaksi. Opiskeluympäristön siisteydestä huolehtiminen lisää kaikkien yhteistä viihtyvyyttä.

16 10. Henkilökunnan yhteystiedot Nimi Puhelin Anttila Jukka it-tuki Eilittä Tuire valmentaja Herlevi Satu valmentaja Huttunen Paula asumisen ohjaaja, yksilövalmentaja Jaakkola Aki kouluttaja, autoala Jokinen Ari toimitusjohtaja, rehtori Karjalainen Asko kouluttaja, kiinteistöala Karjalainen Erkki kouluttaja, kalastus, erä- ja luonto Karjalainen Kari kouluttaja, rakennusala Kemppainen Harri kouluttaja, lupakortit Kulmala Sanna kouluttaja, valmentaja Kurtti Suvi hallintosihteeri Kurvinen Timo oppisopimuspäällikkö Kuusela Ari kiinteistönhoitaja Kylli Teemu it-tuki Lohilahti Eine kouluttaja, puhdistuspalvelut Mustonen Heikki valmentaja Mäkinen Päivi työpaikkaohjaajahanke Määttä Seija siivooja Nuorten työpaja Peiponen Pekka kehittämispäällikkö Pesonen Hanna valmentaja Pesonen Jaana projektipäällikkö, opintojen ohjaus Posio Auli koulutuskoordinaattori Rytilä Raija valmentaja Räsänen Taina kouluttaja, ravintola, puhdistuspalvelu Saarela-Myllylä Anita kouluttaja, yrittäjä/ taloushallinto Svanberg Ritva kouluttaja, tietotekniikka Taival Arja taloussuunnittelija Toimisto, infopiste asiakaspalvelu Törmänen Viivi valmentaja Vaattovaara Pasi kouluttaja, rakennusala

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi OPISKELIJAN OPAS www.psk.fi SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT... 4 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI... 5 3. ORGANISAATION ESITTELY... 6 4.

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot