Opiskelijan opas 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan opas 2015"

Transkriptio

1 Opiskelijan opas 2015

2

3 Sisällysluettelo 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Toimipaikat ja koulutusalat Koulutusmuodot Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa Näyttötutkinto Opiskelijan ohjaus Yleistä tietoa Toimipaikkojen yhteystiedot Järjestyssäännöt Henkilökunnan yhteystiedot... 16

4 Tervetuloa opiskelemaan Koillis-Suomen Aikuiskoulutukseen! Toivomme tämän aikuisopiskelijan oppaan auttavan sinua opintojesi alkuun kertomalla keskeisiä tietoja oppilaitoksesta sekä opiskeluun liittyvistä asioista. 1. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n (KSAK) toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä tarjota koulutusta ja valmennuspalveluja sekä elinkeinotoiminnan ja työmarkkinoiden kehittämispalveluita. Näissä tarkoituksissa se voi ylläpitää aikuiskoulutusta ja kehittämistoimintaa harjoittavia yksiköitä. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita. Yhtiön omistavat Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi. Aikuiskoulutus, elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehittämispalvelut tukevat yhtiön osakaskuntien yhteistä aluekehitystyötä, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa. KSAK:n perustehtävänä on auttaa asiakasta nostamaan osaamistasoaan ja parantamaan kilpailukykyään koulutuksen, näyttötutkintojen, valmennuspalvelujen sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan keinoin. Lisäksi yhtiö pyrkii tuottamaan erilaisia innovatiivisia ratkaisuja ja tehokkaita toimintaprosesseja, jotka perustuvat työ- ja elinkeinoelämän lähtökohdista syntyvien tarpeiden tyydyttämiseen. Yhtiössä kehitettyjä koulutus-, valmennus- ja kuntoutuspalveluja tarjotaan ja tuotetaan koko Pohjois- Suomen alueelle. Toimintamme on ympärivuotista ja koulutusta järjestetään tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 2. Toimipaikat ja koulutusalat Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksella on toimipisteet Kuusamon lisäksi Rovaniemellä ja Kemissä. Kuusamossa keskeisiksi koulutusaloiksi ovat muodostuneet luonnonvara-ala (erä- ja luonto- sekä kalastusopas), palveluala (matkailu, ravitsemis-, kotitalous- ja puhdistuspalvelu), liiketalous (yrittäjyys, taloushallinto ja myynti) sekä tekniikka (auto-, kiinteistö- ja rakennusala). Tarvittaessa yksikössä toteutetaan myös muiden alojen koulutusta. Erilaisia uravalmennuksia toteutetaan tarpeen mukaan. Yksikkö hallinnoi myös monia kehittämishankkeita ja organisaatiossa on Nuorten työpaja. Rovaniemellä ja Kemissä toteutetaan pääasiassa erilaisia uravalmennuksia, mutta myös ammatillista koulutusta. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n Oppisopimuspalvelut tarjoaa oppisopimusohjelmien mukaisia näyttötutkintotavoitteisia koulutuksia. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Myös ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen täydennyskoulutus on mahdollista.

5 3. Koulutusmuodot Koulutus Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:ssä on ammatilliseen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Tutkinnot suoritetaan aikuisten näyttötutkintoina. Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille sekä työttömyysuhan alaisille. Koulutus on näyttötutkintotavoitteista ammatillista tai valmistavaa koulutusta. Työvoimakoulutuksen taloudelliset tukimuodot ovat koulutus- tai työmarkkinatuki sekä ylläpito- ja majoituskorvaus. Koulutuksen rahoittaa työhallinto ja koulutukseen haetaan työvoimatoimiston kautta. Aikuisten ammatillinen peruskoulutus Aikuisten ammatillinen peruskoulutus on näyttötutkintoperusteista ammatillista koulutusta, joka vastaa nuorten kolmivuotista tutkintoa. Opiskelijat voivat hakea Kelan eri tukimuotoja tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Koulutuksen rahoittaa opetushallinto ja koulutuksen hakulomakkeita ja ohjeita saa opintotoimistosta. Hakea voi myös -sivujen kautta sähköisesti. Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on perustutkintokoulutuksen jälkeistä näyttötutkintoperusteista ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta, jossa tutkintotaso on joko ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Opiskelijat voivat hakea Kelan eri tukimuotoja tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Koulutuksen rahoittaa opetushallinto ja koulutuksen hakulomakkeita ja ohjeita saa opintotoimistosta. Hakea voi myös -sivujen kautta sähköisesti. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutus on täydennyskoulutusta yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle. Yritykset ja yhteisöt rahoittavat koulutuksen kokonaan tai osittain. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on käytännössä määräaikainen työsopimus, jonka aikana opiskelija suorittaa yleensä ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuskoulutusta voidaan käyttää myös jo työssä olevan henkilöstön ammatilliseen lisäkoulutukseen. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus järjestää oppisopimuksiin kuuluvia näyttötutkintotavoitteisia tietopuolisia koulutusjaksoja. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa oppisopimuspäällikkö Timo Kurvinen. 4. Opiskelu Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa järjestetään eri tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutus on siis toimintaa, joka valmistaa opiskelijaa osoittamaan tutkintosuorituksissa omaa ammatillista osaamistaan. Opiskelua suunnitellaan tavoitteellisesti ja siinä otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet sekä aikaisempi koulutus ja työ- ja elämänkokemus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Kouluttajat toimivat tukena opiskelijan osaamisen ja oppimistarpeiden

6 arvioinnissa. HOPS -keskusteluissa yhdessä kouluttajan kanssa todetut oppimistarpeet ovat se lähtökohta, jonka perusteella opiskelija kouluttajan avustamana valitsee, mitä, miten ja missä hän opiskelee. Siksi samassakin koulutusryhmässä voi eri opiskelijoilla olla erilaisia oppimispolkuja samaan tavoitteeseen eli tutkintoon pääsemiseksi. Aikuisopiskelussa opiskelijan oma rooli ja vastuunotto korostuvat. Opiskelu ei ole valmiin tiedon vastaanottamista vaan uuden tiedon vertaamista vanhaan, vaihtoehtojen pohdintaa ja ongelmien ratkaisua. Tärkeää ei ole niinkään yksityiskohtien muistaminen vaan kokonaisuuksien hahmottaminen sekä tiedon käytäntöön soveltaminen. Aikuisen oppimista tukee myös verkostoituminen ja yhteistoiminnallisuus: kaikkien elämänkokemus ja tietotaito muodostuvat koko opiskelijaryhmän rikkaudeksi. Perinteisestä opettamisesta on siirrytty enemmän oppimisen ohjaukseen ja kouluttaja toimii niin sanotusti oppimisen edistäjänä. Aikuisena opiskelu ei rajoitu luokkahuoneeseen. Oppia voi monella tavalla. Perinteisten oppituntien lisäksi opiskelun osana ovat mm. erilaiset harjoitukset (yksin, parina tai ryhmässä), omatoiminen tiedonhankinta, kirjallisten tai suullisten raporttien tekeminen, projektityöt, opintokäynnit ja käytännön työssä oppiminen. Yksi joustavan opiskelun muoto on verkko-opiskelu. Osittain virtuaalisissa koulutuksissa opiskellaan sekä Internetin välityksellä että tavanomaisessa opetuksessa. Opiskelusuunnitelma tukee ajanhallintaa Koulutuksen alkaessa opiskelutavoitteet eivät välttämättä ole vielä kovin selkeinä mielessä. Oppijana sinä itse kuitenkin tiedät, mihin opiskelullasi pyrit. Päätavoitteen täsmentäminen ja jakaminen välietappeihin auttaa pysymään oikeassa suunnassa. Oman opiskelusuunnitelman tekeminen voi tuntua vaikealta ja sitä se tavallaan onkin. Suunnitelman tuomat hyödyt ovat onneksi vaivan arvoisia. Oman ajankäytön suunnittelu etukäteen havainnollistaa, miten paljon todella tarvitset ja voit käyttää aikaa opiskeluun. Aikataulun tekeminen auttaa löytämään aikaa ja käyttämään sitä tehokkaammin. Koska opiskelu vie aikaa ja vaatii luopumista joistakin muista asioista, on punnittava, mikä on tärkeää, mitä haluat ja miksi. Kysymys on valinnoista. Suunnitelman tekeminen ei tarkoita muuttumattomuutta tai orjallista seuraamista. Päinvastoin hyvä suunnitelma elää ja muuttuu ja tarkentuu. Aina, kun muutat suunnitelmaasi, joudut myös miettimään uudelleen ajankäyttöäsi ja perustelemaan asiaa itsellesi. Suunnitelma auttaa etenemään määrätietoisesti. Opiskelutekniikka Opiskelutekniikka on yksi osa opiskelemisen taitoa. Oman tekniikan hiominen tehostaa oppimista ja auttaa monien esteiden yli. Opintojen alkuvaiheessa on useassa koulutuksessa opintoihin orientoiva jakso, jossa perehdytään opiskelutekniikan lisäksi oppimiseen aikuisena sekä omaan tapaan oppia asioita. Käytä tunnit hyödyksesi ja tutustu omaan oppimistyyliisi! Jos opiskelutekniikka tuottaa ongelmia tai haluat lisätietoa aiheesta, voit kääntyä opinto-ohjaajan puoleen. Onnea ja sinnikkyyttä opintoihisi!

7 Opiskelijan työaika ja läsnäolo Opiskelijan työviikko on pääsääntöisesti 35 tunnin pituinen. Koska opiskelu on nykyisin monimuotoista, lähiopiskelutuntien määrä vaihtelee koulutuksittain opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen alussa vastuukouluttajasi selvittää koulutuksesi tavoitteet, pääsisällöt sekä opiskelupäivien päivittäiset alkamisajat ja tauotukset. Mikäli opiskeluusi sisältyy työssä oppimisjakso, sovitaan työssä oppimiskäytännöt toimiala- ja koulutuskohtaisesti. Työssä oppimisaikana noudatetaan ko. työpaikan työaikoja ja ohjeita. Koulutukseen valitun opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti koulutus- tai opiskelusuunnitelman mukaiseen koulutukseen sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Jos koulutukseen osallistuva opiskelija on ollut poissa koulutuksesta siten, ettei hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi saavuttamaan koulutukselle asetettuja tavoitteita tai hän muutoin on olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan, koulutus on katsottava keskeytyneeksi. Työvoimakoulutuksen osalta keskeyttämispäätöksen tekemistä säätelee lisäksi kulloinkin voimassaoleva laki julkisista työvoimapalveluista. Päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä tekee oppilaitoksen rehtori. Etäopiskelu Joissakin koulutuksissa osa oppimisesta tapahtuu etätyöskentelynä. Opiskelija voi olla yhden tai useampia opiskelupäiviä esimerkiksi kotonaan tehden tehtäviä ja hankkien tietoa itsenäisesti yksin tai pienryhmässä. Monissa koulutuksissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä. Etäopiskelu on kuitenkin aina ohjattua: kontakti kouluttajaan on olemassa ja tuotoksia arvioidaan samoin kuin muutakin oppimista. Työssäoppiminen Lähes kaikkiin koulutuksiin sisältyy työssäoppimisen jaksoja, joissa opiskelijalla on tilaisuus yhdistää teoriaa käytännön tilanteisiin. Opiskelija, työpaikan edustaja ja kouluttaja laativat yhteistyössä työssäoppimisen suunnitelman, jossa sovitaan tavoitteista sekä arvioinnista. Suunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon opiskelijan omat osaamis- ja kehittymistarpeet sekä paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet työllistyä. Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät kytketään osaksi työssäoppimista. Opiskelijalla on työpaikalla työssäoppimisen ohjaaja, joka tekee yhteistyötä kouluttajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen suunnitellaan ja toteutetaan oppisopimuskeskuksen edustajan, opiskelijan, työnantajan sekä työpaikalle nimetyn työpaikkaohjaajan keskinäisenä yhteistyönä. Koulutuksen opetussuunnitelma Jokaisella koulutuksella on opetussuunnitelma, eräänlainen yleinen koulutuksen toteutussuunnitelma. Oppilaitoskohtaisen suunnitelman tarkoituksena on toimia opiskelijoiden, kouluttajien ja työelämän edustajien apuna ja työvälineenä oppimisen, opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suunnitelma noudattaa Opetushallituksen määräyksiä ja perustuu aina kyseisen tutkinnon perusteisiin. Maahanmuuttajien ammatillinen opiskelu Maahanmuuttajaopiskelijoiden opetuksen perustana ovat samat tutkinnon perusteet ja tavoitteet kuin muussakin tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Taustatekijät, kielitaito ja erityistarpeet otetaan huomioon henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa (HOPS). Maahanmuuttajaopiskelijalla on myös eri koulutusmuotojen muodostamissa rajoissa mahdollisuus ammatillista oppimista tukevaan suomen kielen opiskeluun ja ohjaukseen.

8 Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan jatkuvasti osana henkilökohtaisen opiskeluohjelman toteuttamista. Opiskelijat, työelämän edustajat ja kouluttajat arvioivat koulutuksen tavoitteiden saavuttamista ja vaikuttavuutta koko ajan. Opiskelijaa autetaan löytämään omat ammatilliset vahvuutensa ja havaitsemaan taitoja, joilla kehittämistä vielä tarvitaan. Ammatillisen kehittymisen kannalta on tärkeää myös, että opiskelija oppii arvioimaan itse itseään ja omaa toimintaansa. Arvioitavia kohteita ovat mm. kirjalliset ja käytännön työssä toteutettavat oppimis- ja kehittämistehtävät. Arviointia tapahtuu esimerkiksi HOPS -keskusteluissa ja työssäoppimisen jaksojen ohjaustilanteissa. Joissakin koulutuksissa järjestetään myös testejä ja kokeita. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää kouluttaja ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa työnantajan nimeämä henkilö. Oppisopimuskeskus päättää tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä. Perustutkintokoulutuksessa käytetään lakien ja asetusten mukaista arviointiasteikkoa, jossa kiitettävä on 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa määräysten ja ohjeiden mukainen asteikko on hyväksytty hylätty. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus vastaa siitä, että tutkintoon valmistavasta koulutuksesta annettavat todistukset ovat informatiivisia sekä opiskelijan työhönsijoittumista että jatko-opintoja ajatellen. 5. Näyttötutkinto Erityisesti aikuisväestöä varten on suunniteltu tutkintojärjestelmä, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla. Tämä tarkoittaa joustavaa ja yksilöllistä osaamisen osoittamismahdollisuutta, jossa tärkeätä ei niinkään ole ammattitaidon hankkimistapa vaan todellinen, eri toiminnoista ja elämänvaiheista kertynyt osaaminen. Tutkinnot koostuvat useista osista, joiden perustana ovat työelämän tehtäväkokonaisuudet. Opiskelija voi lisäksi hyödyntää valinnaisia osia ja koota omien tarpeidensa mukaisen tutkinnon. Kunkin tutkinnon vaatimukset on ilmaistu Opetushallituksen julkaisemissa näyttötutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet eivät kuitenkaan määrää sitä, miten tutkintosuoritukset organisoidaan, vaan niiden suunnittelu ja järjestäminen on oppilaitosten vastuulla. Näyttötutkintoja on kolmea eri tasoa: ammatillisella perustutkinnolla osoitetaan alan perustehtävien hallinta ammattitutkinnolla osoitetaan alan ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito erikoisammattitutkinnolla osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta Työ- ja elinkeinoelämä osallistuu vahvasti näyttötutkintojen suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Jokaisella näyttötutkinnolla on valtakunnallinen tutkintotoimikunta, jossa ovat edustettuina alan työntekijät ja työnantajat sekä kouluttajat ja, alasta riippuen, yrittäjät. Tutkintotoimikunnat valvovat tutkintojen järjestämistä ja myöntävät tutkintotodistukset. Näyttötutkinnon suorittaminen ja arviointi Tutkintosuoritukset tehdään useimmiten työpaikoilla, aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudet koostuvat kunkin ammattialan tehtäväkokonaisuuksista ja niiden vaatimustaso pohjautuu tutkinnon perusteisiin.

9 Opiskelija suunnittelee tutkintotilaisuuksiensa kokonaisuutta ja aikataulua yhdessä kouluttajan kanssa. Monesti tutkintotilaisuudet on hajautettu valmistavan koulutuksen varrelle siten, että niitä suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritusten arvioijina toimivat kunkin alan työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajat. Puhutaan ns. kolmikanta-arvioinnista. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on kirjattu kunkin tutkinnon perusteisiin. Oma kouluttaja ei toimi tutkintosuoritusten arvioijana, koska tutkintojärjestelmän perustana on puolueeton arviointi. Opiskelijan oma itsearviointi sen sijaan on tärkeää. Itsearviointi osoittaa myös tutkintosuorituksen virallisille arvioijille opiskelijan ammatillisen kypsyystason. Ammattitaidon arvioinnissa noudatetaan oppilaitoksen ja tutkintotoimikunnan näyttötutkintojen järjestämissopimusta ja näyttöjen järjestämisestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy vastaa myös arvioijien koulutuksesta. Tutkintojen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä alan muiden oppilaitosten kanssa tarpeen mukaan. Lisätietoja näyttötutkinnoista: Henkilökohtaistaminen Näyttötutkintojärjestelmässä korostuu toiminnan yksilöllisyys. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus huolehtii näyttötutkinnon henkilökohtaistamisen suunnittelun ja toteutuksen yhdessä tutkinnon suorittajan, työpaikan edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Lähtökohtana on se, että kaikki aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan eli jo opittua ei tarvitse uudelleen opiskella. Jos osaaminen on tutkinnon perusteissa kirjattujen ammattitaitovaatimusten määrittelemällä tasolla ja vastaa siis tämän päivän työelämän vaatimuksia, ohjataan osia tutkinnosta arvioitavaksi suoraan. Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä todistuksen pohjalta tai tutkintotilaisuuden kautta, arviointipäätökset tehdään kolmikantaarviointina. Tämän jälkeen tutkinnon suorittaja ohjataan hankkimaan lisää tarvittavaa ammattitaitoa esim. valmistavassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa. Hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS). Tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon saavuttamisen jälkeen tutkinnon suorittaja ohjataan suunnittelemaan miten ammatillinen osaaminen osoitetaan eli tekemään henkilökohtainen näyttösuunnitelma (HENSU) sekä toteuttamaan tutkintosuoritukset. Toteutetut tutkintosuoritukset arvioidaan kolmikantaperiaatteella. Todistukset Todistus voi olla osallistumistodistus, opintosuoritusote tai tutkintotodistus. Osallistumistodistuksen opiskelija saa, kun osallistuu tutkintoon valmistavaan tai muuhun koulutukseen. Tämän lisäksi voi saada myös opintosuoritusotteen, jossa on kaikista hyväksytyistä opintosuorituksista joko arvosana tai suoritusmerkintä. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta, kun kaikki näyttötutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Myös osatutkintotodistuksen voi saada pyynnöstä. Mikäli arviointi ei tyydytä, voi opiskelija tehdä asiasta oikaisupyynnön oppilaitokseen. Vastuukouluttajalta saa ohjeet menettelyssä. Jatko-opintokelpoisuus Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

10 Ammattitutkintostipendi Koulutusrahasto myöntää ja maksaa ammattitutkintostipendin kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisessa aikuiskoulutuksessa perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin suuruus on 390 ja etuus on veroton. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, joka tutkinnon suorittaessaan on alle 64-vuotias ja ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä, omaishoitajana tai perhehoitajana toimittua aikaa ei lasketa mukaan työhistoriaan. Sillä, onko hakija tutkinnon suorittamisajankohtana työsuhteessa vai ei, ei ole tukea myönnettäessä merkitystä. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä: 6. Opiskelijan ohjaus Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n opiskelijahuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskelijoilla on käytettävissä opinto- ja urapohjaukseen opinto-ohjaajan palvelut. Elämänhallintaan liittyvässä tuessa hyödynnetään tarvittaessa organisaatioon integroidun Nuorten työpajan yksilövalmentajia, päihdeohjauksesta vastaavaa henkilöä ja oppilaitoksemme neuropsykiatrista valmentajaa. Kyseiset henkilöt kuuluvat ns. oppilaitoksen sisäiseen ohjausverkostoon. Tarvittaessa hyödynnämme ns. paikallista voimavaraverkostoamme terveys-, mielenterveys-, päihde- ja toimeentuloasioissa. Kuusamon kaupungin mielenterveys-, sosiaali- ja päihdetyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä organisaatiomme kanssa. Asiakaspalvelu Askel auttaa mahdollisissa talous- ja opintojen etenemisasioissa ja Etsivä nuorisotyöntekijät toimivat tarvittaessa ns. arkiohjaajina. Ohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisesta ohjauksesta vastaavan henkilön kanssa voi sopia puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. 7. Yleistä tietoa Info Kuusamon toimipisteen sisääntuloaulassa on Infopiste, josta voi tiedustella koulutuksista, tiloista ja muusta toiminnasta. Sinne voi myös ilmoittautua lupakorttikoulutuksiin ja testeihin. Tiedustelut p tai Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee Kuusamon toimipisteen toisen kerroksen hallintopäädyssä.

11 Opintoasioita hoitaa hallintosihteeri Suvi Kurtti, p , ja koulutuskoordinaattori Auli Posio, p , Opiskelijatietojen käsittely Opiskelun alussa opiskelija täyttää henkilötietolomakkeen, josta opiskelijatiedot tallennetaan StudentaPlusopiskelijahallintojärjestelmään. Opiskelijatietoja käytetään myös opiskelun etenemistä seurattaessa ja todistuksissa ja tutkintosuorituksissa. Tietoja voidaan antaa eteenpäin Tilastokeskuksen sekä opetus- ja työvoimaviranomaisten pyytämiin tarpeisiin. Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen tilojen käyttö Opiskelijoiden käytössä on oppilaitoksen yleiset tilat. Syöminen ja juominen on sallittua vain taukotiloissa. Kuusamossa ulko-ovet avataan ma pe klo 7.00 ja suljetaan klo Talosta on poistuttava arkisin klo mennessä, viikonloppuisin ovet ovat suljetut. Ruokailu Oppilaitoksessamme ei ole ruokalaa, mutta eväitä voi syödä siihen tarkoitetussa tilassa. Mikroaaltouunit ovat opiskelijoiden käytettävissä. Omien kahvin- ja vedenkeittimien käyttö luokkatiloissa on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Asuminen Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksella on asuntola, josta voi kysyä huonetta opiskelun ajaksi. Käytössä on 2 soluhuoneistoa, joissa on yhteensä kuusi (6) vuodepaikkaa. Varaukset ja tiedustelut opintotoimistosta, Suvi Kurtti, p , Asuntolan osoite on Nuottatie 6 B, Kuusamo. Liikunta Opiskelijoilla on mahdollisuus käydä Kuusamon liikuntahallin kuntosalilla kerran viikossa ilmaiseksi. Kassalla on vihko, johon merkitään käynti. Pukukaapit ja tavaroiden säilytys Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ei vastaa naulakoihin jätetyistä vaatteista tai tavaroista, joten pidä huoli omista tavaroistasi. Älä jätä lompakkoa tai muuta arvotavaraa takin taskuihin tai muuten vartioimatta. Oppilaitoksessamme ei ole opiskelijoiden tavaroille erikseen varattuja lokeroita tai lukollisia kaappeja, mutta joissakin koulutuksissa sosiaalitilojen pukukaapit ovat käytettävissä. Pukukaappien käytöstä vastaa kyseisen koulutuksen vastuukouluttaja, joka tiedottaa käytännöistä koulutuksen alussa. Hävinneistä kaappien avaimista peritään 10 euroa. Muistathan palauttaa avaimet. Puhelimien käyttö Opiskeluun kiinteästi liittyvissä asioissa voit sopia puhelimen käytöstä oman vastuukouluttajasi kanssa. Oppilaitoksessa ei ole käytössä opiskelijoiden soittopyyntökäytäntöä tietosuojaturvan takaamiseksi. Opiskelurauhan säilymiseksi pidä matkapuhelimesi suljettuna oppituntien aikana.

12 Tietokoneen käyttö ja kopiointi Tietokoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä opiskeluusi kiinteästi liittyvissä asioissa. Tuntien ulkopuolella tietokoneiden käyttö on sallittu vain kouluttajan luvalla. Jos haluat käyttää konetta oppituntien jälkeen, käytä kirjastotilaa tai opettajan erikseen osoittamaa tilaa. Oppilaitoksen tietokoneisiin ei saa asentaa mitään lisälaitteita eikä mitään ulkoisia tallennusvälineitä. Ulkoisia tallennusvälineitä, esim. USB muisti, voidaan käyttää vain niissä koulutuksissa, joissa siitä sovitaan erikseen kouluttajan kanssa. Ohjelmien asentaminen ilman kouluttajan tai tukihenkilön lupaa on kielletty. Ohjelmien tai pelien imurointi on kielletty. Koneiden mahdollisista vioista tai puutteista on ilmoitettava heti kouluttajalle. Opiskelija saa sähköpostiosoitteen koulutuksen ajaksi, jos on koulutuksen kannalta perusteltavaa. Opiskeluun liittyvissä kopioinneissa käänny vastuukouluttajasi puoleen. Henkilökohtaista kopiointipalvelua ei oppilaitoksessa ole. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijalla on oikeus saada koulutus- tai opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen sekä suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n järjestyssäännöt). Vakavista laiminlyönneistä tai jatkuvasta epäasiallisesta käyttäytymisestä voi seurata koulutuksen keskeyttäminen. Poissaolot ja myöhästymiset Saat koulutuksesi alussa lukujärjestyksen. Velvollisuutesi on osallistua opetukseen lukujärjestyksen mukaan. Jos olet poissa koulutuksesta siten, ettet ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista, tai olet muutoin olennaisesti laiminlyönyt opiskelusi, koulutuksesi voidaan katsoa keskeytyneeksi. Päätöksen keskeyttämisestä tekee oppilaitos. Keskeyttämispäätökseen on oikeus hakea muutosta valittamalla, valitusosoitus liitetään keskeyttämispäätökseen. Koulutuksessa ovat käytössä työelämän pelisäännöt: kouluttaja on esimiesasemassa, hänen antamansa tehtävät on tehtävä. Jos joudut olemaan poissa opiskelusuunnitelmaasi kuuluvilta tunneilta, harjoituksista tms., ilmoita aina omalle vastuukouluttajallesi - ja mikäli mahdollista, jo etukäteen. Voit ilmoittaa asiasta myös opintotoimistoon mikäli et tavoita vastuukouluttajaasi. Muista oman nimesi lisäksi ilmoittaa myös koulutuksesi ja vastuukouluttajan nimi. Sairaustapauksissa vaaditaan terveydenhoitajan todistus 1-3 päivältä ja kolmannen päivän jälkeen lääkärintodistus. Huolehdi poissaolosi aikana jaettavan materiaalin saamisesta sekä koulutusohjelmassa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten tiedonkulusta. Noudata sovittuja aikatauluja ja ajankohtia. Myöhästyminen häiritsee paitsi omaa työskentelyäsi myös muita opiskelijoita. Ilmoita muuttuneet henkilötietosi välittömästi vastuukouluttajalle ja ilmoita myös opiskeluun liittyvistä muutoksista. Terveydenhuolto ja äkilliset sairastumiset Oppilaitoksella ei ole omaa terveydenhoitajaa. Voit hakeutua Kuusamon kaupungin opiskelijaterveydenhoitajan vastaanotolle, kun tarvitset apua sairastuessasi tai apua/tietoa terveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja Heidi Moilanen, p Vastaanotto Kuusamon lukiolla,

13 Oulangantie 1, maanantaina ja torstaina klo Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairaslomatodistuksen 1-3 päivälle. Turvallisuus ja työsuojelu Jokaisen on noudatettava työsuojelusta ja muusta turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä käytettävä tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. Kouluttajat kertovat koulutuksen alussa palo- ym. turvallisuusmääräyksistä. Tapaturmat Mahdollisen oppilaitoksessa sattuneen tapaturman yhteydessä opiskelijalle annetaan tarpeen vaatimaa ensiapua ja hänet toimitetaan tilanteen vaatimaan hoitoon. Ensiavun jälkeen otetaan yhteys vakuutusyhteyshenkilöön, joka avustaa tapaturma- tai ammattitauti-ilmoituksen täyttämisessä vakuutusyhtiölle (katso myös kohta Vakuutukset). Vakuutukset Koulutusmuodosta riippuen oppilaitoksen ottama vakuutus korvaa koulumatkoilla, opetuksessa tai työssäoppimisessa sattuneen tapaturman kustannukset. Opiskelijat on vakuutettu vahinkovakuutusyhtiö IF:ssä. Opiskelijan on täytettävä tapaturmasta asianmukainen tapaturmailmoitus. Tapaturmailmoituskaavakkeita saa opintotoimistosta tai vastuukouluttajalta. Yhteyshenkilönä opiskelijavakuutusasioissa toimii hallintosihteeri Suvi Kurtti, puh , Palautejärjestelmä Laadusta huolehtiminen on Koillis-Suomen Aikuiskoulutukselle keskeinen asia. Opiskelijoiden palautteet ovat erityisen arvokkaita, jotta asiakkaiden toiveet ja tarpeet voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Käytössä on Moodle -oppimisympäristön kautta toimiva sähköinen palautejärjestelmä. Palautetta kerätään vielä myös paperisilla kyselylomakkeilla. Annettu palaute käsitellään ja tietoja käytetään toiminnan kehittämisen ja parantamisen yhtenä lähtökohtana. Opiskelijoilta toivotaan myös jatkuvaa suullista palautetta. Näin toiminnan kehittäminen hyödyttää jo opiskelemassa olevia eikä vasta tulevia opiskelijoita. Työvoimakoulutuksessa käytetään lisäksi työvoimahallinnon omaa OPAL -palautejärjestelmää. Kehittämishankkeiden osalta asiakaspalvelun laatua mitataan projektien sisällä määriteltyjen mittareiden avulla.

14 8. Toimipaikkojen yhteystiedot Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Ulkutie 3, PL KUUSAMO Puh Faksi Rovaniemen toimipiste Varastotie Rovaniemi Kemin toimipiste Karjalahdenkatu 16 A Kemi p , Kari Karjalainen Sähköpostiosoitteet: Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa Internet-osoite:

15 9. Järjestyssäännöt 1. Näiden yhteisten sääntöjen tarkoituksena on luoda sekä KSAK:ssa opiskeleville että siellä työskenteleville viihtyisät, turvalliset ja innostavat opiskelutavoitteiden saavuttamista edistävät olosuhteet. 2. Opiskelijan tulee osallistua koulutukseen mukaan lukien työssäoppiminen ja työharjoittelujaksot, jollei hänelle ole myönnetty vapautusta. Poissaolot vaarantavat koulutuksen tavoitteiden toteutumisen ja voivat osaltaan johtaa koulutuksen keskeytymiseen. Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on pyydettävä ennen poissaoloa joko kouluttajalta tai työpaikan yhdyshenkilöltä (kirjallinen) lupa. Sairaudesta johtuvasta poissaolosta on aina ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle ja yli kolmen päivän poissaolosta toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Poissaolon vaikutuksesta opiskelun jatkamiseen noudatetaan koulutuksen maksajan / tilaajan antamia ohjeita. 3. KSAK:n toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. Jokaisen edellytetään noudattavan näitä turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttävän työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä. 4. KSAK:n tiloja ja laitteistoa sekä muuta yhteisessä opiskelukäytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Omaisuutta ei saa luvatta viedä koulutustilojen ulkopuolelle. Mahdollisesta vahingosta tulee ilmoitta kouluttajalle tai muulle henkilökunnan edustajalle välittömästi vahingon tapahduttua. Vahingon aiheuttaja on aina korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksella. 5. Alkoholin ja muiden päihteiden opiskelua häiritsevä käyttö sekä esiintyminen niiden vaikutuksen alaisena opintojen aikana, oppilaitoksen alueella on kielletty. Tupakointi on tahattoman tupakansavulle alistumisen välttämiseksi sallittu vain siihen osoitetuissa paikoissa. 6. Edellä todettujen järjestyssääntöjen ohella noudatetaan rehtorin antamia ohjeita. 7. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista huomautuksella, rehtorin antamalla kirjallisella varoituksella tai erottamisella määräajaksi. Opiskeluympäristön siisteydestä huolehtiminen lisää kaikkien yhteistä viihtyvyyttä.

16 10. Henkilökunnan yhteystiedot Nimi Puhelin Anttila Jukka it-tuki Eilittä Tuire valmentaja Herlevi Satu valmentaja Huttunen Paula asumisen ohjaaja, yksilövalmentaja Jaakkola Aki kouluttaja, autoala Jokinen Ari toimitusjohtaja, rehtori Karjalainen Asko kouluttaja, kiinteistöala Karjalainen Erkki kouluttaja, kalastus, erä- ja luonto Karjalainen Kari kouluttaja, rakennusala Kemppainen Harri kouluttaja, lupakortit Kulmala Sanna kouluttaja, valmentaja Kurtti Suvi hallintosihteeri Kurvinen Timo oppisopimuspäällikkö Kuusela Ari kiinteistönhoitaja Kylli Teemu it-tuki Lohilahti Eine kouluttaja, puhdistuspalvelut Mustonen Heikki valmentaja Mäkinen Päivi työpaikkaohjaajahanke Määttä Seija siivooja Nuorten työpaja Peiponen Pekka kehittämispäällikkö Pesonen Hanna valmentaja Pesonen Jaana projektipäällikkö, opintojen ohjaus Posio Auli koulutuskoordinaattori Rytilä Raija valmentaja Räsänen Taina kouluttaja, ravintola, puhdistuspalvelu Saarela-Myllylä Anita kouluttaja, yrittäjä/ taloushallinto Svanberg Ritva kouluttaja, tietotekniikka Taival Arja taloussuunnittelija Toimisto, infopiste asiakaspalvelu Törmänen Viivi valmentaja Vaattovaara Pasi kouluttaja, rakennusala

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Optimaalista ohjausta-hanke

Optimaalista ohjausta-hanke Optimaalista ohjausta-hanke Riina Lahti Hankeaika 2.6.2015 31.12.2016 Optima, Sedu, Kpedu, YA, Kaustisen Evankelinen opisto ja VAO Päätavoite kehittää keinoja ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskelijahuoltoon,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva

Aikuisopiskelijan opinto-opas. Tähän kuva Aikuisopiskelijan opinto-opas Tähän kuva Oppaasta löydät tietoa mm. näyttötutkinnoista, opiskelumuodoista ja -tavoista, henkilökohtaistamisesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, ammattitaidon

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Selvitetään, mitä jo osaan Hakeutuminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Suunnittelen, miten opiskelen ja hankin tarvittavan ammattitaidon Tarvittavan ammattitaidon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot