Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan"

Transkriptio

1 Valtti-työpaja 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen: Valtti vahvistusta valinnoille Valtti-työpaja tuottaa työllistymistä edistäviä palveluita Pohjois-Satakunnan alueella. Työpaja tarjoaa laadukasta palvelua työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Työpaja tarjoaa tekemällä oppimisen työpaikan, jossa vahvistetaan omaa osaamista ja päivitetään työtaitoja. Työpaja toimii reittinä työelämään, tarjoten jokaiselle tarpeen mukaan kohdennettua ohjausta ja neuvontaa. 2. Toimintaympäristön ja toimijoiden kuvaus: Työpajatoimintaa toteutetaan Valtti-työpajalla kolmen palvelukokonaisuuden, työllistämis-, koulutus- ja kuntouttavien palveluiden kautta. Eri palvelumuodot mahdollistavat nopean ja yksilöllisen tarttumisen nuoren ja aikuisen syrjäytymiskierteen katkaisuun. Koulutuspalveluissa yhteistyössä oppilaitosten kanssa rakennetaan nuorelle yksilöllinen koulutuspolku, tarjoten tekemällä oppimisen mahdollisuuksia ja pajapedagogiikan muodossa toteutettua koulutuksellista vaihtoehtoa työpajalla. Valtti työpaja tarjoaa alueella: Tukipalveluita verkostoille asiakasohjauksen välineeksi Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan Tukea työttömille työllisyyspolun etsimisessä, työhön ja koulutukseen hakeutumisessa Mahdollisuuden kartoittaa ja edistää työelämävalmiuksia ja hankkia työkokemusta työpajan työtehtävissä Mahdollisuuden kartoittaa ja tukea asiakasta työllistymisen esteiden purkamisessa Osallisuuden kautta mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemista sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa Sosiaalista yhteenkuuluvuutta/ vahvistamista / yhteisöllinen toimintaympäristö Vaihtoehtoisen oppimisympäristön nuorille, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa tai ovat keskeyttämisuhan alla Tukea nuorten itsenäistymiseen Matalan kynnyksen työtoimintaa ja työelämään kuntouttavia palveluita, joilla tavoitellaan arjenhallintaa ja työtaitojen asteittaista vahvistumista

2 Ostopalveluna koulutus-/ ryhmävalmennuspalveluita uravalmennus, työnhakuvalmennus, työhön valmennus, työvoimakoulutus startti ammattiin sekä muita ohjaus- ja koulutuspalveluita kuten tietotekniikkakoulutusta, lukitestausta ja psykologisia arviointeja Tekemällä oppimisen työpajat: Puutyöpaja Pajakeittiö Auto-/polkupyöräpaja Kierrätyskeskus Puhdistuspalvelu- /kiinteistönhoito Ompelimo Media-/verkkopaja Taitopaja Kirpputori Myymälä, yrittäjien välitysmyynti Kehittämistyön alla Palvelupirssi Valtti-työpajalle: Valtin asiakkaiden harjoittelumahdollisuudet, tutustuminen hoivapalveluihin kiinnostus hakeutuminen opiskelemaan alalle Visio Valtti työpajan tavoitteena on olla alueen sosiaalisen työllistämisen tuottaja, edelläkävijä ja kehittäjä Satakunnassa. Valtti-työpaja tuottaa laadukasta sosiaalisen työllistämisen palvelua Satakunnassa. Ideologia Toiminta tähtää osallistujien työllistymisedellytysten ja elämäntaitojen vahvistumiseen. Tuloksena on yksilöllisen valmennusprosessin kautta työelämään siirtyminen. Teoreettinen viitekehys on sosiokonstruktiivisessa oppimiskäsityksessä ja humanistisessa ihmiskäsityksessä. Olemassaolon tarkoitus Työpajan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää palvelua, joka tukee työttömien työllistymistä ja koulutukseen ohjausta sekä työssä ja koulutuksessa selviytymistä. Menetelmät: Sosiaalipedagogiikka Sosiokulttuurinen innostaminen Ratkaisukeskeisyys Sosiaalinen vahvistuminen Voimaantuminen Ennaltaehkäisevä päihdetyö Työpajalla työ on valmennuksen väline, jolla tuetaan yksilön elämänhallintaa. Työvalmennuksen tavoitteena on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa. Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan ottaen huomioon valmentautujan kiinnostuksen kohteet, kyvyt ja valmiudet. Työtehtävien tulee olla vaatimustasoltaan mielekkäitä, ja valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu omasta kehittymisestään. Valmentautujalle tarjotaan työpajalla myös yksilövalmennusta, joka keskittyy valmentautujan oman elämä ja arjenhallinnan tukemiseen. Työ- ja yksilövalmennus ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia menetelmiä. Niiden suhde määritellään erikseen kunkin valmentautujan kohdalla.

3 Toiminnallisia menetelmiä: Työvalmennus - Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen. Työvalmennus tarkoittaa päivittäisen tuen antamista töiden ja työtaitojen opettelussa, yhteistoimintaa muiden valmentautujien kanssa sekä mm. säännöllisyyden, huolellisuuden, siisteyden ja työelämätaitojen opettelua. Työ - Työn suorittaminen ja ammattitaitoa vaativien työtehtävien oppiminen on keskeinen osa työpajatyötä. Yksilövalmennus Yksilövalmennuksella pyritään kartoittamaan työllistymisen esteitä ja voimavaroja. Yksilövalmennus on kuuntelua, keskustelua, valmentautujan asioiden selvittelyä ja hoitamista sekä tarvittaessa tukipalvelujen piiriin ohjaamista. Verkostoyhteistyö palveluohjaus oikeiden ja tarvittavien palveluiden piiriin, viranomaisten jalkautuminen työpajalle Ryhmävalmennus teemaryhmät, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen toimintakyky, luontoliikunta- terveys, musiikki, toiminnalliset ryhmät, yhteisöllisyys, kykyuskomukset, vuorovaikutustaidot Vertaisryhmätyöskentely Ryhmän jäsenet jakavat kokemuksia tekemällä yhdessä. Ryhmässä voidaan keskustella muun muassa aktiivisesta elämänhallinnasta, työelämään siirtymisestä ja sen vaatimuksista, sekä opetella käytännön taitoja kuten atk-taitoja tai työnhakua. Ryhmä voi tehdä tutustumisretkiä työpaikoille tai oppilaitoksiin. Valmennuksen keskeisiä piirteitä ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus, toiminnallisuus ja yhdenvertaisuus. Taloudellinen tuki lahjoitetun ruuan ja leivän jakaminen valmentautujille viitenä päivänä viikossa Yritysyhteistyö- Uraohjaus/ työhön valmennuspalvelu selkiyttää työllistymistavoitteita ja tekee yhteistyötä laajan yritysverkoston kanssa etsien yksilöllisiä työllistymisen mahdollisuuksia työttömille. 3. Resurssit: Työpaja tarjoaa työympäristön asianmukaisissa tiloissa kattavalla kone- ja laitekannalla. Työpajan ammattitaitoinen henkilöstö ohjaa työssä ja henkilökohtaisten asioiden selvittämisessä tarpeen mukaan. Ohjaushenkilöstöä on 20 eri ammattialojen osaajaa. Valtti työpajalla on kuntoutuksen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, (psykologi, fysioterapeutti, sosionomi, sosiaaliohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, kuntoutuksen osaamisalan lähihoitajia, diakoni ja työvalmentajan erityisammattitutkinnon suorittaneita työvalmentajia), jotka tukevat valmentautujaa yksilöllisissä tarpeissa oman toiminnan sisällä ja ohjaten tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Työvalmentajina toimivat eri ammattialojen vahvat osaajat, joista usealla on yrittäjyystaustaa. Henkilökunta on motivoitunutta, työhönsä sitoutunutta ja pajan arvoja kunnioittavaa. Valtti-työpajan toimintaa ohjaavat arvot ovat toisten kunnioittaminen, turvallisuus, erilaisuuden hyväksyminen, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus sekä vastuullisuus ja rehellisyys. Valtissa hallitsee ME-henki, Maailman Ennätys henki! Jalkautuva viranomaisyhteistyö - Moniammatillinen verkostoyhteistyö tuo pajalle ryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa sekä toimii aktiivisesti asiakasasioissa tarjoten oman osaamisensa käyttöön. Palveluohjaus on kahdensuuntaista. Asiakasyhteistyöryhmässä käytettävissä on koko alueen laaja asiantuntemus asiakkaan asioiden etenemiseen. Valtti- työpajan rooli moniammatillisessa yhteistyössä on

4 tarjota toiminnallinen ja yhteisöllinen foorumi, jossa muita palveluja voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti yhdistettynä työpajatoimintaan. Valtti työpaja on uudistushaluinen ja innovatiivinen työyhteisö. Työpajatoiminta on kehittynyt vuosien varrella kehityshankkeiden kautta ja kehittänyt omia palveluitaan vastaamaan toimialueen tarpeita ESR hankkeiden kautta, Voimaa työstä työvoimaa projekti, josta idea toiminnan kehittämisestä alueelle nousi, Valtti valmennushanke, jonka aikana työpaja perustettiin, Tartu hetkeen! -projekti joka kehitti yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja teki oppaan pajapedagogiikasta sekä Pitohanke, joka kehitti matalan kynnyksen työpajapalveluita ja JAVI-mallia, jonka kautta viranomaiset jalkautuivat pajalle. Työpajan kehittämishankkeet ovat kytkeytyneet vahvasti osaksi työpajakokonaisuutta. Palvelutuotekohtaisten kehittämishankkeiden tavoitteena on ollut tuottaa uusia ja kehittää olemassa olevia palveluita asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen tarpeiden mukaisesti. Kehittämishankkeet ovat tuottaneet lisäarvoa, jota perustoiminnan kautta ei olisi voitu muutoin toteuttaa. 4. Prosessi(kuvaus): Kenelle? Konkreettinen työpajapalvelu tuotetaan työttömille. Työpajan palvelukokonaisuudet toimivat tukipalveluina ammatillisille oppilaitoksille, vakuutusyhtiöille, TE-toimistoille, kuntien sosiaalityölle ja työllistämispalveluille sekä yrityksille. Työpajojen asiakkuus rakentuu yleensä kolmesta erilaisesta asiakkuudesta. 1) Työpajojen pääasiallisin toimintamuoto on työ- ja yksilövalmennuksen avulla toteutettavat palvelutuotteet, jolloin pajan varsinainen asiakas on valmennussuhteessa oleva valmentautuja. Työpajat tarjoavat eri ikäisille apua ja tukea koulutukseen ja työelämään kiinnittymisessä. Tukea voi saada työttömät työnhakijat, omaa alaa etsivät nuoret, ammatillista koulutusta vailla olevat, opintonsa keskeyttäneet tai keskeyttämisuhan alla olevat nuoret, työkokemusta kaipaavat, työ- ja toimintakyvyltään heikentyneet, päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret ja aikuiset, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät. 2) Työpajan tuottamia työllistämis-, koulutus-, ja kuntouttavia palveluita tuotetaan ostopalveluna eri viranomaistahoille. Palveluja ostavat viranomaistahot ovat työpajojen rahoituksen kannalta tärkein asiakasryhmä. Te-hallinto, kunnat, oppilaitokset ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla, vakuutusyhtiöt työelämään palaamisen mahdollisuuksien selvittäminen, Posa, peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä; sosiaalityö: kuntouttava työtoiminta, kehitysvammaisten työtoiminta, lastensuojelu jälkihuolto. 3) Kolmas merkittävä osa työpajojen asiakkuudesta liittyy oikean työn tekemiseen, jolloin työpajojen asiakkaina ovat myös paikalliset yritykset ja yksityiset tuotannollisia palveluja ostavat käyttäjäasiakkaat. 5. Näyttö: Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä Valtti-työpaja on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa alueellisesti tärkeänä valmennuksellisia sosiaalisen työllistämisen palveluita tarjoavana yksikkönä. Työpajatoiminnalla on selkeä merkitys alueen työllisyyden hoidossa, jonka osoittavat alueen työttömien määrän kehityskaavio. Valtti-työpaja on kuntouttavan työtoiminnan toimijana alueen isoin palveluntuottaja. Työpajatoiminnan vaikuttavuutta mitataan vuosittain seurantatiedoilla henkilöiden sijoittumisesta eteenpäin työpajajakson jälkeen.

5 Työpajatoiminta on tehokas väline työttömyyden katkaisuun, arjen hallinnan lisäämiseen sekä koulutus- ja työmarkkinoille kiinnittymiseen. Työpajatoiminta on todistettavasti kannattavaa, taloudellista ja tuloksellista. (Sofie net taloudellisen vaikuttavuuden mittaus) Valmentautujien saamia hyötynäkökulmia: Voimaantuminen, Työ-/toimintakykyisyys, Sosiaalistuminen, Elämänhallinta, Hyvinvointi, Työuran löytäminen, Syrjäytymisen ehkäisy/ Syrjäytymiskierteen katkaiseminen Eteenpäin ohjautuminen toteutui vuonna 2013 hyvin. Jatkoratkaisu löytyi 78% :lle kaikista palvelun piirissä olleista valmentautujista (67%) 2012 (68%) 2013 (78%) Asiakaskyselyt toteutetaan säännöllisesti ja palautteiden perusteella toimintaa kehitetään edelleen. Valtti-työpaja on tuottanut ensimmäisenä suomen työpajoista Pajapedagogiikan julkaisun tukemaan työvalmentajien valmennustyötä. Valtti-työpaja on valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) jäsen. Niina Veko valittiin TPY:n hallitukseen kaudelle Hallituspaikka on ollut vuodesta 2011 alkaen, joista varapuheenjohtajana Työpaja osallistuu aktiivisesti Satakunnan alueen työpajojen ALU toimintaan ja työpajatoimintojen alueelliseen kehittämiseen. Työpaja toimii eri hankkeiden ohjausryhmissä yhteistyökumppanina sekä neuvoa antavana tahona. Koulutuspalveluiden näkökulmasta työpaja on mukana alueellisessa aikuisopiskelun ja -ohjauksen asiantuntijafoorumissa sekä työpajatoiminnan ja oppilaitosyhteistyön kehittämistoiminnassa. Nuorten asioiden näkökulmasta työpaja on mukana alueellisessa Nuorten palvelu- ja ohjausverkostossa, nuorten asiakasyhteistyöryhmässä sekä Satakunnan alueen työpajojen edustajana Maakunnallisessa lapsi - ja nuorisopolitiikan koordinaatiotyöryhmässä. 6. Tekijät ja yhteystiedot: Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö Asemakatu 7, Kankaanpää Valtti-työpaja Työllistämispalvelut, palveluvastaava/sosiaaliohjaaja/ toiminnanjohtaja Niina Veko Koulutuspalvelut, palveluvastaava/kouluttaja/ psykologi Carita Ahtilinna Kuntouttavat palvelut, palveluvastaava/ kuntoutuksen ohjaaja, fysioterapeutti Raija Kivelä Lisätietoja:

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Nuorten työpaja TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 3.6.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO......... 3 2. TYÖPAJATOIMINTA.. 3 3. TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ.....

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Yleistä... 5 2. Jyväskylän tulosalue... 8 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoimintayksiköt...2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Päämäärät, tavoitteet ja painopistealueet 2010... 3 2.3

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet

Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet Pasi Ylipaavalniemi Leena Sariola Janne Marniemi Terho Pekkala V A T E S K I R J A T VATES säätiö Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja 23 67100 Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 68620 Pietarsaari Päivitetty 15.4.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ...

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ JOHDANTO...3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...5 Lähtökohta...5 Kohderyhmä...5 Epäonnistumisansasta onnistumisen kehälle...6

Lisätiedot