HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

2 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on tieteen ja työelämän yhdistäjä. Tehtävämme on tunnistaa eri alojen muutoksia ja tarpeita sekä vastata niihin nopeasti koulutuspalveluilla. Näin pidämme huolta koulutettujen ammattitaidosta ja osaamisesta. Suunnittelemme ja järjestämme opettajille, rehtoreille ja muille opetusalan tehtävissä toimiville ammattitaitoa kehittävää sekä kokonaan uusiin tehtäviin pätevöittävää koulutusta. Palvelemme koko opetustoimen henkilöstöä varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti. Lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta esimerkiksi työyhteisön kehittämis- ja valmentamistehtävissä toimiville. Koulutuksiimme osallistuu vuosittain noin aikuisopiskelijaa. Voit tilata meiltä myös juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tai kehittämispalvelun. Onneksi oppiminen ei lopu tutkintoon. OPPILAITOSJOHDOLLE Uusien rehtoreiden koulutus, 9 op Kenelle: Uusille rehtoreille, vara- ja apulaisrehtoreille tai muissa oppi laitosten johtotehtävissä työskenteleville. Koulutuksessa tuetaan alkutaipaleella olevan rehtorin johtajaosaamista, henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista, systemaattisen osaamisen kehittämissuunnitelman rakentamista sekä rehtorin eri tehtäväalueiden ymmärtämistä ja haltuunottoa. OPH Mirva Alakoskela, p , Minustako rehtori? Rehtorin työhön valmentava koulutus, 6 op Kenelle: Perusopetuksessa työskenteleville opettajille sekä muille rehtorin työstä kiinnostuneille. Koulutus antaa kokonaisvaltaisen kuvan oppilaitosjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Koulutuksessa syvennytään seuraaviin teemoihin: henkilöstö, hallinto, strateginen ja pedagoginen johtaminen. Tule kuulemaan, aistimaan ja hakemaan näkökulmia rehtorin työhön. OPH Mirva Alakoskela, p , Kehittyvä rehtori valtakunnallinen oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, 30 op Kenelle: Oppilaitosjohdossa toimiville. Valtakunnallisen koulutuksen avulla kehitetään oppilaitosjohtajien osaamisvalmiuksia menestykselliseen toimimiseen uusissa oppimisympäristöissä. Koulutus tuottaa kompetensseja pedagogisen johtamisen, henkilöstön- ja työyhteisön johtamisen, talous- ja hallintojohtamisen sekä muutoksen ja kehittämisen johtamisen osa-alueilta. OKM Anna Maija Siljander, p , Oppilaitoksen johtaminen rehtoriksi pätevöittävä koulutus, 25 op Kenelle: Päiväkotien, ala- ja yläkoulujen, lukioiden, yhtenäiskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten johtajiksi aikoville. Koulutus tarjoaa valmiuksia kasvatus- ja koulutus organisaatioiden esimiehenä toimimiseen ja avaa oppilaitoksen johtamista eri näkökulmista (muutos-, henkilöstö- ja pedagoginen johtaminen, hallinnon johtaminen). Koulutus sisältää rehtorin kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvän opetushallinnon tutkinnon. Anna Maija Siljander, p , OPETUSHENKILÖSTÖLLE Kirjoittamalla lukemaan toimintatapa lukemaan oppimisen tukena, 4 op Kenelle: Esi- ja alkuopettajille (LTO) sekä luokanopettajille (perusopetuksen luokat 1 4). Koulutuksessa opitaan Arne Tragetonin kirjoitus- ja lukemistapaa, joka antaa opettajille työkalun kirjoitus- ja lukutaidon opettamiseen. OPH Päivi Horelli, p , Kielitietoinen koulu, 3 op Kenelle: S2-opettajille, äidinkielen ja vieraiden kielten opettajille, oman äidinkielen, reaaliaineiden sekä taito- ja taideaineiden opettajille, koulun johdolle, oppilashuollolle jne. Koulutuksessa tutustutaan kielitietoisen opetuksen käsitteeseen ja opitaan tekemään oppiainerajat ylittävää yhteistyötä. OPH

3 Äidinkielen arviointiosaaminen, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan pedagogisen arvioinnin lähtökohtia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä tutustutaan sähköisiin arviointityökaluihin: millaisia arviointitapoja kirjoittamisen ja puheviestinnän arvioinnissa voidaan soveltaa? OPH Draaman käyttö äidinkielenopettajan työssä, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tutustutaan draamakasvatuksen didaktiikkaan, perustyömuotoihin ja niiden soveltamiseen opetustyössä. Osallistuja saa perustiedot draamakasvatuksen teoreettisista perusteista ja draamaopetuksen kentästä sekä osallistavan, soveltavan ja esittävän teatterin toimintamuodoista ja työtavoista. Koulutuksessa suoritetaan draamakasvatuksen peruskurssi. OPH Uudet oppimisympäristöt kielten tunneilla, 8 op Kenelle: Kielten opettajille. Uudista opetustasi hyödyntämällä sähköisiä oppimisympäristöjä kielten ja kulttuurien opetuksessa. Koulutuksessa esitellään ja sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaan sekä verkkoon painottuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. OPH Annika Vesanto, p , Onkikalaa ja lähiruokaa, 4 op Kenelle: Kotitalousopettajille. Luentojen ohella kurssilla valmistetaan ympäristövastuullista ruokaa kalasta ja kasviksista sekä tutustutaan Itämeren ruokavalioon. Lisäksi pohditaan, miten kotitalous oppiaineena linkittyy oleellisesti ilmastovaikutuksiin, rehevöitymiseen ja elintapasairauksiin. OPH Aija Kortesmaa, p , TULOSSA KOULUTUSTARJONTAAN VUONNA 2015: Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus, 25 op Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot, 35 op Lahdessa syksyllä 2015 järjestettäviin koulutuksiin haetaan lupaa Helsingin yliopistolta. Ilse Palm, p , Suomi toisena kielenä opettajaksi valmentava koulutus, 50 op Kenelle: Varhaiskasvatuksen parissa tai alakoulussa toimiville lastentarhan- ja luokanopettajille, joilla ei ole suomen kielen opintoja. Koulutus koostuu suomen kielen perusopinnoista (25 op) sekä S2-opinnoista. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta, ja se suoritetaan työn ohessa. OKM Valoinstallaatio oppiaineiden ja taiteen integroinnissa, 12 op Kenelle: Luokanopettajille, taideaineiden aineenopettajille sekä muille aineenopettajille, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan taidelähtöistä menetelmää opetuksessaan. Koulutuksessa toteutetaan valotaideprojekti omien oppilaiden kanssa. OPH Annika Vesanto, p , Muuttuva maapallo Kenelle: Aineen- ja luokanopettajille. Luonnontieteiden monialaisessa koulutuksessa tarkastellaan ympäristöaiheita useista eri näkökulmista. Koulutuksen teemoina ovat: - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi Itämeri, 3 pv - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi metsä, 3 pv - Paikalliset ja globaalit ympäristöongelmat, 4 pv - Ilman fysiikka ja veden kemia, 1 pv - Luonnonkatastrofit, 1 pv - Monialaistava opetussuunnitelma, 1 pv - Innostavaa eheyttämistä fysiikka, draama ja kädentaidot, 4 pv - Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet eheyttävässä opetuksessa, 3 x 1 pv Kokonaisuus muodostuu seitsemästä itsenäisestä moduulista, joista voi suorittaa yhden, muutaman tai vaikka kaikki. OPH Riitta Aho, p , TÄHÄN KUVA: käytäväkuva koulumaisesta rakennuksesta

4 PEDAGOGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Positiivinen pedagogiikka käytäntöjä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, 3 op Kenelle: Esi- ja perusopetuksen opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa opetellaan toteuttamaan pedagogisia toimintatapoja, jotka pohjautuvat lasten ja nuorten vahvuuksiin ja positiivisiin kokemuksiin sekä integroimaan positiivisen pedagogiikan käytäntöjä lasten ja nuorten kasvatustyöhön. OPH Mari Juote, p , Anna Mikkola, p , Kouluttajana toimiminen aktivoivaa ja vuorovaikutteista otetta koulutustilanteisiin, 3 op Kenelle: Kaikille kouluttajina toimiville. Haluatko kehittyä kouluttajana hyödyntämällä vuorovaikutteista, osallistavaa ja valmentavaa otetta? Koulutus tarjoaa konkreettisia välineitä parempien tulosten saavuttamiseen. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan osallistujien omiin kokemuksiin ja niiden jakamiseen. Koulutus-, valmennus- ja kehittämisprosessien suunnittelu, 4 op Kenelle: Suunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään suunnittelevat erilaisia koulutuksia. Valmennuksessa opitaan kehittämisprosessin suunnittelun perusteet ja saadaan työvälineitä suunnittelun eri vaiheisiin sekä ideoita verkon/somen hyödyntämiseen. Lisäksi osallistujat työstävät omaa työtä tukevaa kehittämisprosessia. Innostavaksi ryhmien ohjaajaksi aktivoivia ja vuorovaikutteisia välineitä ryhmätilanteisiin, 2 op Kenelle: Koulutuksen ja/tai henkilöstön kehittäjille, esim. koulutussuunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään ohjaavat erilaisia ryhmiä. Koulutus antaa taitoja aktivoida ryhmätilanteita esim. koulutus-, kehittämis- ja muissa ryhmätilanteissa. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUEKSI Digiajan opettaja, 8 op Kenelle: Koulujen opettajaryhmille. Koulutus järjestetään sovitusti kuntien kanssa, ja kunnat vastaavat osallistujien rekrytoinnista. Koulutuksen avulla opettajat päivittävät tieto- ja viestintätekniikan osaamisensa ja oppivat käyttämään uudenlaisia sovelluksia, välineitä ja menetelmiä opetuksessa. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p DigiKehittäjäope, 8 op Kenelle: Koulujen ja kuntien tvt-vastuuopettajille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksen avulla tieto- ja viestintätekniikkaa taitava opettaja kehittää edelleen teknisiä taitojaan sekä pedagogisia taitoja ohjata ja opastaa muita opettajia. Osallistumiseen tarvitaan rehtorin tai esimerkiksi kunnan tvt-vastaavan suositus. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p , Sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat oletko valmis? Kenelle: (Lukion) aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja niiden tuomiin muutoksiin. Koulutuksessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan käyttöön lukio-opetuksessa ja erityisesti uusiin arviointikäytänteisiin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Tabletit ja muut mobiililaitteet opetuksessa Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään mobiilioppimisen mahdollisuuksiin ja erilaisiin sovelluksiin sekä niiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi perehdytään mobiililaitteiden käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyviin järjestelyihin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Innostavaa oppimista koulukohtainen koulutus Kenelle: Perus- ja toisen asteen opettajille. Koulutuksessa tuetaan koulua tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa ja pedagogisten ideoiden kehittämisessä. Koulutukseen osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulun opettajat, ja sen aikana jokainen toteuttaa tvt-projektin omien oppilaittensa kanssa. Koulutus toteutetaan työajan puitteissa ilman sijaiskulujen tarvetta. Turvallisesti digimaailmassa rehtoreille ja oppilaitosjohdolle Kenelle: Rehtoreille ja tvt-vastuuopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan koulun digitaalisen turvallisuuden tilaa ja arvioidaan sen kehittämistarpeita. Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma koulun digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi ja toimenpide ohjelma suunnitelman toteuttamiseksi. OPH Turvallisesti digimaailmassa opettajille Kenelle: luokkien luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa opitaan kehittämään omia digitaalisen turvallisuuden taitoja ja digitaalista kompetenssia. Lisäksi koulutus auttaa opettajia tukemaan oppilaita ja koulua yhteisöllisten ja digitaalisten välineiden käytössä. OPH

5 Mobiiliopetus ja leikkivä lapsi, 3 op Kenelle: Esi- ja alkuopetuksen opettajille. Mobiililaitteista on tullut merkittävä osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa jo varhaisvuosista leikin kautta, jolloin esi- ja alkuopetus ovat vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä ja niiden soveltamisessa opetuksessa. OPH Jukka Koivisto, p , ERITYISTEEMAT Valokuva, elokuva ja animaatio Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutus koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään videon pedagogisiin mahdollisuuksiin, animaatioon ja videoiden sekä animaatioiden editointiin. OPH Esko Kuittinen, p , MOKUHANGA Japanilaisen vesiväripuupiirrostekniikan erikoiskurssi Kenelle: Taide- ja kuvataidekouluissa toimiville opettajille, keskiasteen koulujen taideopintojen opettajille sekä kuvataiteen aineenopettajille. Erikoiskurssin teemana on sumizuri ja sivellinmaalauksen muuntaminen graafiseksi vedokseksi. Ilse Palm, p , Kestävä kehitys ja turvallisuus koulussa, 5 pv Kenelle: Ammatillisten oppilaitosten sekä lukioiden henkilökunnalle. Viisipäiväisen kokonaisuuden teemoina: globaalivastuu ja kestävä elämäntapa, kestävä kehitys oppimistavoitteena, hyvinvointi ja osallisuus oppilaitoksessa, turvallinen koulu ja kriisiviestintä sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuu. OPH Riitta Aho, p , Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 24 op Kenelle: Henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja hyödyntää osaamistaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamisessa sekä toimien koordinaattorina tai asiantuntijana palveluverkostossa. Leena Rasanen, p , Lastensuojelun tietopaketti koulun työntekijöille Kenelle: Opetustoimen henkilöstö. Lasten suojelua vai lastensuojelua? Miten ja milloin pitäisi tehdä lastensuojeluilmoitus ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Koulutus lisää ymmärrystä lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä ja luo edellytyksiä yhteistyölle lastensuojelun ja opetustoimen kesken. Johanna Vaitomaa, p , HYVINVOIVA JA TURVALLINEN KOULU Hanke vahvistaa opetushenkilöstön valmiuksia kohdata koulumaailman arjessa tapahtuvia konfliktitilanteita ja turvallisuushaasteita. Lisäksi luodaan toimivia rakenteita ja käytäntöjä, jotka rakentavat koulua entistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi (http://blogs.helsinki.fi/hyvinvoivakoulu). Hanke koostuu kuudesta osiosta, joista kolme alla olevaa toteutetaan syksyllä Mindfulness opettajan työssä, 2 op Koulutus antaa opettajalle valmiuksia vahvistaa omia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitojaan, jotka vaikuttavat jo sinällään oppimisilmapiiriin ja työrauhaan. Lisäksi opettaja saa käytännön välineitä pysähtymishetkien ja läsnäolotaitojen luomiseen luokkatilanteissa sekä esimerkiksi ohr-toiminnassa. OPH Mari Juote, p , Tunne- ja turvataidot tulevaisuuden opetushenkilöstön taitoina, 3 op Ihmisenä kasvaminen sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa pohditaan, kuinka osallistaa oppilas arvo- ja toimintaperiaatteisiin mm. normikriittisen pedagogian keinoin. Lisäksi tarkastellaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien vaikutusta opetussuunnitelman arvopohjaan ja opettajan työhön. OPH Tiina Savola, p , Turvallisuustaidot, 3 op Koulutuksessa tarkastellaan mm. koulun turvallisuuskulttuuria ja -haasteita sekä opetushenkilöstön juridisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi keskitytään kouluyhteisön turvallisuusriskien arviointiin ja niiden hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa turvallinen koulu, jossa valitsee työrauha. OPH Tiina Savola, p , Nuorten taloudenhallinta ja talousongelmien ehkäisy, 3 op Kenelle: Lukion ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstöt. Koulutus vahvistaa opiskelijahuoltoryhmän jäsenten tietämystä maksuongelmien taustoista ja palvelujärjestelmän toiminnasta. Tieto auttaa selvittämään opiskelijan jo alkaneita ongelmia, ja ennaltaehkäisemään niiden syvenemistä. OPH Riikka Laurell, p , ONNEKSI OPPIMINEN EI LOPU TUTKINTOON. Tarkempia tietoja koulutuksista:

6 MONIKULTTUURISUUS Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentava koulutus, 20 op Kenelle: Nuoria tai aikuisia lukutaidottomia maahanmuuttajia opettaville, tai tähän työhön haluaville, joilla on opettajan koulutus (luokan-, aineen- tai erityisopettaja). Opiskelu työn ohessa. OKM Oman äidinkielen opettajien täydennyskoulutus, 20 op Kenelle: Omaa äidinkieltään opettaville maahanmuuttajataustaisille opettajille. Koulutuksessa keskitytään kielen opetuksen didaktiikkaan, opetusmateriaaleihin ja tietotekniikan hyödyntämiseen opetustyössä. Lisäksi mukana on suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opetusta. Opiskelu työn ohessa. OKM Aikuisten maahanmuuttajien tietokoneavusteinen lukemaan oppiminen kirjoittamalla, 4 op Kenelle: Luku- ja kirjoitustaitoa oppivien maahanmuuttajien opettajat ja ohjaajat. Koulutus tarjoaa vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä aikuisten maahanmuuttajien lukemaan oppimiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. OPH Theresa Sui, p , Monikulttuuriset mentorit kouluyhteisöissä, 10 op Kenelle: Koko opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa kehitetään toimintatapoja, joiden avulla koulujen erilaiset asiantuntijat nivoutuvat toimivaksi monikulttuuriseksi työyhteisöksi. Erityistä huomiota kiinnitetään koulujen työyhteisön kehittämiseen mentoroinnin avulla. Lähi- ja verkko-opetus. OPH Tuula Meres-Wuori, p , AMMATILLISET 2. ASTEEN OPPILAITOKSET Vastuullinen ruokaketju -koulutusohjelma Kenelle: Mm. maatalous-, ravitsemis- ja elintarvikealan toisen asteen opettajille. Kokonaisuus koostuu viidestä osasta: ruokaketjun ympäristövaikutukset, yrittäjyys, eläinten hyvinvointi ja hyvä hoito, ihmisen hyvä ravitsemus sekä bioenergia. Mahdollisuus suorittaa myös etänä. OPH Aija Kortesmaa, p , Yhdenvertainen seksuaalikasvatusmalli ja sen pedagoginen kehittäminen, 20 op Koulutuksessa lisätään ja vahvistetaan toisen asteen opettajien asiantuntemusta ja pedagogisia valmiuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Koulutus yhtenäistää opetusta, antaa tuoreinta tutkimustietoa ja kehittää pedagogisia menetelmiä. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , Gerontologisen hoitotyön pedagoginen kehittäminen, 20 op Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille. Koulutus tarjoaa gerontologian alan uusimman, monitieteisen tutkimustiedon erityisesti muistisairaiden hoitotyöhön. Koulutus syventää ja yhtenäistää opettajien pedagogista näkemystä iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ydinosaamisesta. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toiminnan kehittäminen, 6 op Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolaki käytännön toiminnassa, oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvien toimintamallien kehittäminen sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön hyvät käytännöt. Toteutus kolmella paikkakunnalla. OPH Riikka Laurell, p , Työyhteisösovittelun erityisosaaja, 30 op Kenelle: Esimerkiksi opetusalan johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Koulutus antaa monipuolisen osaamisen työyhteisösovitteluun ja työyhteisösovittelijana toimimiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää työyhteisösovittelun toimintamalli ja käynnistää sovittelu omassa organisaatiossa. Leena Tervonen, p ,

7 Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina, 72 op Työnohjaajan pätevyyden antava koulutus on yhdessä oppimista, jossa jokainen on sekä saavana että antavana osapuolena. Opiskelu rakentuu vuorovaikutuksellisista työskentelytavoista ja antaa kokemuksellisen oppimisen kautta työvälineitä työnohjaajana toimimiseen. Jussi Onnismaa, p , Ratkaisukeskeinen valmentaja / coach, 40 op Koulutus antaa laajat perustiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä monipuoliset taidot soveltaa niitä työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa työskentelyssä sekä oman työn kehittämisessä. Koulutus antaa ratkaisukeskeisen valmentajan pätevyyden, minkä jälkeen on mahdollisuus hankkia työnohjaajapätevyys. Mari Juote, p , Kehittäjävalmennus, 6 op Valmennus lisää valmiuksia toteuttaa tuloksellisia kehittämis- ja vuorovaikutustilanteita, rikastaa omaa kehittäjän roolia omia vahvuuksia hyödyntäen, soveltaa ratkaisukeskeistä ajattelua ja valmentavaa otetta kehittämistyössä sekä omaksua ratkaisukeskeisiä ja luovia menetelmiä. Leena Rasanen, p , Mari Juote, p , Sertifioitu Systeeminen Coach (SSC), 12 op Sertifioitu Systeeminen Coach -ohjelma on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa syvennytään kokonaisvaltaisesti vaikuttamisosaamisen kehittämiseen. Suomi tarvitsee osaajia, jotka saavat yksilöissä ja ryhmissä olevan potentiaalin käyttöön. Systeemiset coachit ovat tulevaisuuden vaikuttajia. Ratkaisujen lähteillä: työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi, 10 op Kenelle: Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja opetuksen tukihenkilöstölle. Koulutuksessa edistetään kodin ja koulun yhteistyötä, madalletaan kynnystä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa sekä helpotetaan monikulttuurisessa kouluyhteisössä toimimista. OPH Tuula Meres-Wuori, p , Työnohjaajakoulutus, 70 op Kenelle: Opetusalalla johtotehtävissä ja asiantuntijoina toimiville. Työnohjaajakoulutuksessa yhdistyvät työelämän ja ryhmäilmiöiden ymmärtäminen. Painopisteinä ovat oppivan organisaation ja yhteisjohtamisen mallintaminen sekä dialogisuuden ja konkretisoivien työtapojen yhdistäminen. Kommentteja Palmenian koulutuksista: Koulutus oli tiivis ja asiallinen paketti, jonka kaikki osat oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu. Kerrankin koulutuksessa oli varattu aikaa myös keskusteluun, mikä oli todella hyvä juttu. Varsinkin, kun tästä aiheesta olisi voinut jutella ja vaihtaa kokemuksia loputtomiin. Sisältö oli hyvä ja kiinnostava, sain paljon ideoita arkipäivän aherrukseen. Olen jo ehtinyt hyödyntää oppimaani käytännössä ja saanut kiittävää palautetta! Nautin kaikin puolin älynystyröiden vaivaamisesta ja uusien ajatusmallien oppimisesta. Tulipa todistettua, että vanhakin koira oppii uusia temppuja. Opiskelu samanhenkisten ja ennen kaikkea samanlaisten haasteiden kanssa painivien ihmisten kanssa on todella antoisa kokemus! Kaupan päälle tuli monia hyviä kontakteja, joista varmasti ainakin osa kantaa pitkään. Erinomaista! Vaikka opiskelu työn ohessa on rankkaa, antaa se enemmän kuin ottaa. Urakasta selviytyminen motivoi koko työyhteisöä päivittämään tietoja ja pätevöittämään osaamista. Kiitos hyvästä koulutuksesta! Vaikka lähdin mukaan työnantajan ehdotuksesta, koulutuksen edetessä innostuin itsekin valtavasti, ja nyt on jo uusi koulutuslupa-anomus vetämässä. Tutustu koko koulutustarjontaamme osoitteessa Pidätämme oikeuden muutoksiin. OPH ja OKM = Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministerön rahoittamat koulutukset ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matka- ja majoitus kuluista sekä ruokailuista koulutuksen aikana.

8 KEHITÄ JA KEHITY KANSSAMME! Kehittämispäällikkö Tea Seppälä Puh , Koulutuspäällikkö Anu Väinölä Puh , Koulutuspäällikkö Ulla Eloniemi-Sulkava Puh , Ota yhteyttä, kun tarvitset yliopistollista kumppania henkilöstön tai työyhteisön kehittäjäksi. HELSINKI KOTKA KOUVOLA LAHTI PL 53 (Fabianinkatu 32) Helsingin yliopisto Metsontie Kotka PL 239 (Prikaatintie 2) Kouvola Kirkkokatu Lahti

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot