HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

2 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on tieteen ja työelämän yhdistäjä. Tehtävämme on tunnistaa eri alojen muutoksia ja tarpeita sekä vastata niihin nopeasti koulutuspalveluilla. Näin pidämme huolta koulutettujen ammattitaidosta ja osaamisesta. Suunnittelemme ja järjestämme opettajille, rehtoreille ja muille opetusalan tehtävissä toimiville ammattitaitoa kehittävää sekä kokonaan uusiin tehtäviin pätevöittävää koulutusta. Palvelemme koko opetustoimen henkilöstöä varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti. Lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta esimerkiksi työyhteisön kehittämis- ja valmentamistehtävissä toimiville. Koulutuksiimme osallistuu vuosittain noin aikuisopiskelijaa. Voit tilata meiltä myös juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tai kehittämispalvelun. Onneksi oppiminen ei lopu tutkintoon. OPPILAITOSJOHDOLLE Uusien rehtoreiden koulutus, 9 op Kenelle: Uusille rehtoreille, vara- ja apulaisrehtoreille tai muissa oppi laitosten johtotehtävissä työskenteleville. Koulutuksessa tuetaan alkutaipaleella olevan rehtorin johtajaosaamista, henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista, systemaattisen osaamisen kehittämissuunnitelman rakentamista sekä rehtorin eri tehtäväalueiden ymmärtämistä ja haltuunottoa. OPH Mirva Alakoskela, p , Minustako rehtori? Rehtorin työhön valmentava koulutus, 6 op Kenelle: Perusopetuksessa työskenteleville opettajille sekä muille rehtorin työstä kiinnostuneille. Koulutus antaa kokonaisvaltaisen kuvan oppilaitosjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Koulutuksessa syvennytään seuraaviin teemoihin: henkilöstö, hallinto, strateginen ja pedagoginen johtaminen. Tule kuulemaan, aistimaan ja hakemaan näkökulmia rehtorin työhön. OPH Mirva Alakoskela, p , Kehittyvä rehtori valtakunnallinen oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, 30 op Kenelle: Oppilaitosjohdossa toimiville. Valtakunnallisen koulutuksen avulla kehitetään oppilaitosjohtajien osaamisvalmiuksia menestykselliseen toimimiseen uusissa oppimisympäristöissä. Koulutus tuottaa kompetensseja pedagogisen johtamisen, henkilöstön- ja työyhteisön johtamisen, talous- ja hallintojohtamisen sekä muutoksen ja kehittämisen johtamisen osa-alueilta. OKM Anna Maija Siljander, p , Oppilaitoksen johtaminen rehtoriksi pätevöittävä koulutus, 25 op Kenelle: Päiväkotien, ala- ja yläkoulujen, lukioiden, yhtenäiskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten johtajiksi aikoville. Koulutus tarjoaa valmiuksia kasvatus- ja koulutus organisaatioiden esimiehenä toimimiseen ja avaa oppilaitoksen johtamista eri näkökulmista (muutos-, henkilöstö- ja pedagoginen johtaminen, hallinnon johtaminen). Koulutus sisältää rehtorin kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvän opetushallinnon tutkinnon. Anna Maija Siljander, p , OPETUSHENKILÖSTÖLLE Kirjoittamalla lukemaan toimintatapa lukemaan oppimisen tukena, 4 op Kenelle: Esi- ja alkuopettajille (LTO) sekä luokanopettajille (perusopetuksen luokat 1 4). Koulutuksessa opitaan Arne Tragetonin kirjoitus- ja lukemistapaa, joka antaa opettajille työkalun kirjoitus- ja lukutaidon opettamiseen. OPH Päivi Horelli, p , Kielitietoinen koulu, 3 op Kenelle: S2-opettajille, äidinkielen ja vieraiden kielten opettajille, oman äidinkielen, reaaliaineiden sekä taito- ja taideaineiden opettajille, koulun johdolle, oppilashuollolle jne. Koulutuksessa tutustutaan kielitietoisen opetuksen käsitteeseen ja opitaan tekemään oppiainerajat ylittävää yhteistyötä. OPH

3 Äidinkielen arviointiosaaminen, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan pedagogisen arvioinnin lähtökohtia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä tutustutaan sähköisiin arviointityökaluihin: millaisia arviointitapoja kirjoittamisen ja puheviestinnän arvioinnissa voidaan soveltaa? OPH Draaman käyttö äidinkielenopettajan työssä, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tutustutaan draamakasvatuksen didaktiikkaan, perustyömuotoihin ja niiden soveltamiseen opetustyössä. Osallistuja saa perustiedot draamakasvatuksen teoreettisista perusteista ja draamaopetuksen kentästä sekä osallistavan, soveltavan ja esittävän teatterin toimintamuodoista ja työtavoista. Koulutuksessa suoritetaan draamakasvatuksen peruskurssi. OPH Uudet oppimisympäristöt kielten tunneilla, 8 op Kenelle: Kielten opettajille. Uudista opetustasi hyödyntämällä sähköisiä oppimisympäristöjä kielten ja kulttuurien opetuksessa. Koulutuksessa esitellään ja sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaan sekä verkkoon painottuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. OPH Annika Vesanto, p , Onkikalaa ja lähiruokaa, 4 op Kenelle: Kotitalousopettajille. Luentojen ohella kurssilla valmistetaan ympäristövastuullista ruokaa kalasta ja kasviksista sekä tutustutaan Itämeren ruokavalioon. Lisäksi pohditaan, miten kotitalous oppiaineena linkittyy oleellisesti ilmastovaikutuksiin, rehevöitymiseen ja elintapasairauksiin. OPH Aija Kortesmaa, p , TULOSSA KOULUTUSTARJONTAAN VUONNA 2015: Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus, 25 op Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot, 35 op Lahdessa syksyllä 2015 järjestettäviin koulutuksiin haetaan lupaa Helsingin yliopistolta. Ilse Palm, p , Suomi toisena kielenä opettajaksi valmentava koulutus, 50 op Kenelle: Varhaiskasvatuksen parissa tai alakoulussa toimiville lastentarhan- ja luokanopettajille, joilla ei ole suomen kielen opintoja. Koulutus koostuu suomen kielen perusopinnoista (25 op) sekä S2-opinnoista. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta, ja se suoritetaan työn ohessa. OKM Valoinstallaatio oppiaineiden ja taiteen integroinnissa, 12 op Kenelle: Luokanopettajille, taideaineiden aineenopettajille sekä muille aineenopettajille, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan taidelähtöistä menetelmää opetuksessaan. Koulutuksessa toteutetaan valotaideprojekti omien oppilaiden kanssa. OPH Annika Vesanto, p , Muuttuva maapallo Kenelle: Aineen- ja luokanopettajille. Luonnontieteiden monialaisessa koulutuksessa tarkastellaan ympäristöaiheita useista eri näkökulmista. Koulutuksen teemoina ovat: - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi Itämeri, 3 pv - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi metsä, 3 pv - Paikalliset ja globaalit ympäristöongelmat, 4 pv - Ilman fysiikka ja veden kemia, 1 pv - Luonnonkatastrofit, 1 pv - Monialaistava opetussuunnitelma, 1 pv - Innostavaa eheyttämistä fysiikka, draama ja kädentaidot, 4 pv - Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet eheyttävässä opetuksessa, 3 x 1 pv Kokonaisuus muodostuu seitsemästä itsenäisestä moduulista, joista voi suorittaa yhden, muutaman tai vaikka kaikki. OPH Riitta Aho, p , TÄHÄN KUVA: käytäväkuva koulumaisesta rakennuksesta

4 PEDAGOGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Positiivinen pedagogiikka käytäntöjä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, 3 op Kenelle: Esi- ja perusopetuksen opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa opetellaan toteuttamaan pedagogisia toimintatapoja, jotka pohjautuvat lasten ja nuorten vahvuuksiin ja positiivisiin kokemuksiin sekä integroimaan positiivisen pedagogiikan käytäntöjä lasten ja nuorten kasvatustyöhön. OPH Mari Juote, p , Anna Mikkola, p , Kouluttajana toimiminen aktivoivaa ja vuorovaikutteista otetta koulutustilanteisiin, 3 op Kenelle: Kaikille kouluttajina toimiville. Haluatko kehittyä kouluttajana hyödyntämällä vuorovaikutteista, osallistavaa ja valmentavaa otetta? Koulutus tarjoaa konkreettisia välineitä parempien tulosten saavuttamiseen. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan osallistujien omiin kokemuksiin ja niiden jakamiseen. Koulutus-, valmennus- ja kehittämisprosessien suunnittelu, 4 op Kenelle: Suunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään suunnittelevat erilaisia koulutuksia. Valmennuksessa opitaan kehittämisprosessin suunnittelun perusteet ja saadaan työvälineitä suunnittelun eri vaiheisiin sekä ideoita verkon/somen hyödyntämiseen. Lisäksi osallistujat työstävät omaa työtä tukevaa kehittämisprosessia. Innostavaksi ryhmien ohjaajaksi aktivoivia ja vuorovaikutteisia välineitä ryhmätilanteisiin, 2 op Kenelle: Koulutuksen ja/tai henkilöstön kehittäjille, esim. koulutussuunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään ohjaavat erilaisia ryhmiä. Koulutus antaa taitoja aktivoida ryhmätilanteita esim. koulutus-, kehittämis- ja muissa ryhmätilanteissa. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUEKSI Digiajan opettaja, 8 op Kenelle: Koulujen opettajaryhmille. Koulutus järjestetään sovitusti kuntien kanssa, ja kunnat vastaavat osallistujien rekrytoinnista. Koulutuksen avulla opettajat päivittävät tieto- ja viestintätekniikan osaamisensa ja oppivat käyttämään uudenlaisia sovelluksia, välineitä ja menetelmiä opetuksessa. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p DigiKehittäjäope, 8 op Kenelle: Koulujen ja kuntien tvt-vastuuopettajille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksen avulla tieto- ja viestintätekniikkaa taitava opettaja kehittää edelleen teknisiä taitojaan sekä pedagogisia taitoja ohjata ja opastaa muita opettajia. Osallistumiseen tarvitaan rehtorin tai esimerkiksi kunnan tvt-vastaavan suositus. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p , Sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat oletko valmis? Kenelle: (Lukion) aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja niiden tuomiin muutoksiin. Koulutuksessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan käyttöön lukio-opetuksessa ja erityisesti uusiin arviointikäytänteisiin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Tabletit ja muut mobiililaitteet opetuksessa Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään mobiilioppimisen mahdollisuuksiin ja erilaisiin sovelluksiin sekä niiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi perehdytään mobiililaitteiden käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyviin järjestelyihin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Innostavaa oppimista koulukohtainen koulutus Kenelle: Perus- ja toisen asteen opettajille. Koulutuksessa tuetaan koulua tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa ja pedagogisten ideoiden kehittämisessä. Koulutukseen osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulun opettajat, ja sen aikana jokainen toteuttaa tvt-projektin omien oppilaittensa kanssa. Koulutus toteutetaan työajan puitteissa ilman sijaiskulujen tarvetta. Turvallisesti digimaailmassa rehtoreille ja oppilaitosjohdolle Kenelle: Rehtoreille ja tvt-vastuuopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan koulun digitaalisen turvallisuuden tilaa ja arvioidaan sen kehittämistarpeita. Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma koulun digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi ja toimenpide ohjelma suunnitelman toteuttamiseksi. OPH Turvallisesti digimaailmassa opettajille Kenelle: luokkien luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa opitaan kehittämään omia digitaalisen turvallisuuden taitoja ja digitaalista kompetenssia. Lisäksi koulutus auttaa opettajia tukemaan oppilaita ja koulua yhteisöllisten ja digitaalisten välineiden käytössä. OPH

5 Mobiiliopetus ja leikkivä lapsi, 3 op Kenelle: Esi- ja alkuopetuksen opettajille. Mobiililaitteista on tullut merkittävä osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa jo varhaisvuosista leikin kautta, jolloin esi- ja alkuopetus ovat vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä ja niiden soveltamisessa opetuksessa. OPH Jukka Koivisto, p , ERITYISTEEMAT Valokuva, elokuva ja animaatio Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutus koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään videon pedagogisiin mahdollisuuksiin, animaatioon ja videoiden sekä animaatioiden editointiin. OPH Esko Kuittinen, p , MOKUHANGA Japanilaisen vesiväripuupiirrostekniikan erikoiskurssi Kenelle: Taide- ja kuvataidekouluissa toimiville opettajille, keskiasteen koulujen taideopintojen opettajille sekä kuvataiteen aineenopettajille. Erikoiskurssin teemana on sumizuri ja sivellinmaalauksen muuntaminen graafiseksi vedokseksi. Ilse Palm, p , Kestävä kehitys ja turvallisuus koulussa, 5 pv Kenelle: Ammatillisten oppilaitosten sekä lukioiden henkilökunnalle. Viisipäiväisen kokonaisuuden teemoina: globaalivastuu ja kestävä elämäntapa, kestävä kehitys oppimistavoitteena, hyvinvointi ja osallisuus oppilaitoksessa, turvallinen koulu ja kriisiviestintä sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuu. OPH Riitta Aho, p , Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 24 op Kenelle: Henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja hyödyntää osaamistaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamisessa sekä toimien koordinaattorina tai asiantuntijana palveluverkostossa. Leena Rasanen, p , Lastensuojelun tietopaketti koulun työntekijöille Kenelle: Opetustoimen henkilöstö. Lasten suojelua vai lastensuojelua? Miten ja milloin pitäisi tehdä lastensuojeluilmoitus ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Koulutus lisää ymmärrystä lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä ja luo edellytyksiä yhteistyölle lastensuojelun ja opetustoimen kesken. Johanna Vaitomaa, p , HYVINVOIVA JA TURVALLINEN KOULU Hanke vahvistaa opetushenkilöstön valmiuksia kohdata koulumaailman arjessa tapahtuvia konfliktitilanteita ja turvallisuushaasteita. Lisäksi luodaan toimivia rakenteita ja käytäntöjä, jotka rakentavat koulua entistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi (http://blogs.helsinki.fi/hyvinvoivakoulu). Hanke koostuu kuudesta osiosta, joista kolme alla olevaa toteutetaan syksyllä Mindfulness opettajan työssä, 2 op Koulutus antaa opettajalle valmiuksia vahvistaa omia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitojaan, jotka vaikuttavat jo sinällään oppimisilmapiiriin ja työrauhaan. Lisäksi opettaja saa käytännön välineitä pysähtymishetkien ja läsnäolotaitojen luomiseen luokkatilanteissa sekä esimerkiksi ohr-toiminnassa. OPH Mari Juote, p , Tunne- ja turvataidot tulevaisuuden opetushenkilöstön taitoina, 3 op Ihmisenä kasvaminen sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa pohditaan, kuinka osallistaa oppilas arvo- ja toimintaperiaatteisiin mm. normikriittisen pedagogian keinoin. Lisäksi tarkastellaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien vaikutusta opetussuunnitelman arvopohjaan ja opettajan työhön. OPH Tiina Savola, p , Turvallisuustaidot, 3 op Koulutuksessa tarkastellaan mm. koulun turvallisuuskulttuuria ja -haasteita sekä opetushenkilöstön juridisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi keskitytään kouluyhteisön turvallisuusriskien arviointiin ja niiden hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa turvallinen koulu, jossa valitsee työrauha. OPH Tiina Savola, p , Nuorten taloudenhallinta ja talousongelmien ehkäisy, 3 op Kenelle: Lukion ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstöt. Koulutus vahvistaa opiskelijahuoltoryhmän jäsenten tietämystä maksuongelmien taustoista ja palvelujärjestelmän toiminnasta. Tieto auttaa selvittämään opiskelijan jo alkaneita ongelmia, ja ennaltaehkäisemään niiden syvenemistä. OPH Riikka Laurell, p , ONNEKSI OPPIMINEN EI LOPU TUTKINTOON. Tarkempia tietoja koulutuksista:

6 MONIKULTTUURISUUS Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentava koulutus, 20 op Kenelle: Nuoria tai aikuisia lukutaidottomia maahanmuuttajia opettaville, tai tähän työhön haluaville, joilla on opettajan koulutus (luokan-, aineen- tai erityisopettaja). Opiskelu työn ohessa. OKM Oman äidinkielen opettajien täydennyskoulutus, 20 op Kenelle: Omaa äidinkieltään opettaville maahanmuuttajataustaisille opettajille. Koulutuksessa keskitytään kielen opetuksen didaktiikkaan, opetusmateriaaleihin ja tietotekniikan hyödyntämiseen opetustyössä. Lisäksi mukana on suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opetusta. Opiskelu työn ohessa. OKM Aikuisten maahanmuuttajien tietokoneavusteinen lukemaan oppiminen kirjoittamalla, 4 op Kenelle: Luku- ja kirjoitustaitoa oppivien maahanmuuttajien opettajat ja ohjaajat. Koulutus tarjoaa vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä aikuisten maahanmuuttajien lukemaan oppimiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. OPH Theresa Sui, p , Monikulttuuriset mentorit kouluyhteisöissä, 10 op Kenelle: Koko opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa kehitetään toimintatapoja, joiden avulla koulujen erilaiset asiantuntijat nivoutuvat toimivaksi monikulttuuriseksi työyhteisöksi. Erityistä huomiota kiinnitetään koulujen työyhteisön kehittämiseen mentoroinnin avulla. Lähi- ja verkko-opetus. OPH Tuula Meres-Wuori, p , AMMATILLISET 2. ASTEEN OPPILAITOKSET Vastuullinen ruokaketju -koulutusohjelma Kenelle: Mm. maatalous-, ravitsemis- ja elintarvikealan toisen asteen opettajille. Kokonaisuus koostuu viidestä osasta: ruokaketjun ympäristövaikutukset, yrittäjyys, eläinten hyvinvointi ja hyvä hoito, ihmisen hyvä ravitsemus sekä bioenergia. Mahdollisuus suorittaa myös etänä. OPH Aija Kortesmaa, p , Yhdenvertainen seksuaalikasvatusmalli ja sen pedagoginen kehittäminen, 20 op Koulutuksessa lisätään ja vahvistetaan toisen asteen opettajien asiantuntemusta ja pedagogisia valmiuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Koulutus yhtenäistää opetusta, antaa tuoreinta tutkimustietoa ja kehittää pedagogisia menetelmiä. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , Gerontologisen hoitotyön pedagoginen kehittäminen, 20 op Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille. Koulutus tarjoaa gerontologian alan uusimman, monitieteisen tutkimustiedon erityisesti muistisairaiden hoitotyöhön. Koulutus syventää ja yhtenäistää opettajien pedagogista näkemystä iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ydinosaamisesta. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toiminnan kehittäminen, 6 op Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolaki käytännön toiminnassa, oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvien toimintamallien kehittäminen sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön hyvät käytännöt. Toteutus kolmella paikkakunnalla. OPH Riikka Laurell, p , Työyhteisösovittelun erityisosaaja, 30 op Kenelle: Esimerkiksi opetusalan johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Koulutus antaa monipuolisen osaamisen työyhteisösovitteluun ja työyhteisösovittelijana toimimiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää työyhteisösovittelun toimintamalli ja käynnistää sovittelu omassa organisaatiossa. Leena Tervonen, p ,

7 Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina, 72 op Työnohjaajan pätevyyden antava koulutus on yhdessä oppimista, jossa jokainen on sekä saavana että antavana osapuolena. Opiskelu rakentuu vuorovaikutuksellisista työskentelytavoista ja antaa kokemuksellisen oppimisen kautta työvälineitä työnohjaajana toimimiseen. Jussi Onnismaa, p , Ratkaisukeskeinen valmentaja / coach, 40 op Koulutus antaa laajat perustiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä monipuoliset taidot soveltaa niitä työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa työskentelyssä sekä oman työn kehittämisessä. Koulutus antaa ratkaisukeskeisen valmentajan pätevyyden, minkä jälkeen on mahdollisuus hankkia työnohjaajapätevyys. Mari Juote, p , Kehittäjävalmennus, 6 op Valmennus lisää valmiuksia toteuttaa tuloksellisia kehittämis- ja vuorovaikutustilanteita, rikastaa omaa kehittäjän roolia omia vahvuuksia hyödyntäen, soveltaa ratkaisukeskeistä ajattelua ja valmentavaa otetta kehittämistyössä sekä omaksua ratkaisukeskeisiä ja luovia menetelmiä. Leena Rasanen, p , Mari Juote, p , Sertifioitu Systeeminen Coach (SSC), 12 op Sertifioitu Systeeminen Coach -ohjelma on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa syvennytään kokonaisvaltaisesti vaikuttamisosaamisen kehittämiseen. Suomi tarvitsee osaajia, jotka saavat yksilöissä ja ryhmissä olevan potentiaalin käyttöön. Systeemiset coachit ovat tulevaisuuden vaikuttajia. Ratkaisujen lähteillä: työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi, 10 op Kenelle: Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja opetuksen tukihenkilöstölle. Koulutuksessa edistetään kodin ja koulun yhteistyötä, madalletaan kynnystä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa sekä helpotetaan monikulttuurisessa kouluyhteisössä toimimista. OPH Tuula Meres-Wuori, p , Työnohjaajakoulutus, 70 op Kenelle: Opetusalalla johtotehtävissä ja asiantuntijoina toimiville. Työnohjaajakoulutuksessa yhdistyvät työelämän ja ryhmäilmiöiden ymmärtäminen. Painopisteinä ovat oppivan organisaation ja yhteisjohtamisen mallintaminen sekä dialogisuuden ja konkretisoivien työtapojen yhdistäminen. Kommentteja Palmenian koulutuksista: Koulutus oli tiivis ja asiallinen paketti, jonka kaikki osat oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu. Kerrankin koulutuksessa oli varattu aikaa myös keskusteluun, mikä oli todella hyvä juttu. Varsinkin, kun tästä aiheesta olisi voinut jutella ja vaihtaa kokemuksia loputtomiin. Sisältö oli hyvä ja kiinnostava, sain paljon ideoita arkipäivän aherrukseen. Olen jo ehtinyt hyödyntää oppimaani käytännössä ja saanut kiittävää palautetta! Nautin kaikin puolin älynystyröiden vaivaamisesta ja uusien ajatusmallien oppimisesta. Tulipa todistettua, että vanhakin koira oppii uusia temppuja. Opiskelu samanhenkisten ja ennen kaikkea samanlaisten haasteiden kanssa painivien ihmisten kanssa on todella antoisa kokemus! Kaupan päälle tuli monia hyviä kontakteja, joista varmasti ainakin osa kantaa pitkään. Erinomaista! Vaikka opiskelu työn ohessa on rankkaa, antaa se enemmän kuin ottaa. Urakasta selviytyminen motivoi koko työyhteisöä päivittämään tietoja ja pätevöittämään osaamista. Kiitos hyvästä koulutuksesta! Vaikka lähdin mukaan työnantajan ehdotuksesta, koulutuksen edetessä innostuin itsekin valtavasti, ja nyt on jo uusi koulutuslupa-anomus vetämässä. Tutustu koko koulutustarjontaamme osoitteessa Pidätämme oikeuden muutoksiin. OPH ja OKM = Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministerön rahoittamat koulutukset ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matka- ja majoitus kuluista sekä ruokailuista koulutuksen aikana.

8 KEHITÄ JA KEHITY KANSSAMME! Kehittämispäällikkö Tea Seppälä Puh , Koulutuspäällikkö Anu Väinölä Puh , Koulutuspäällikkö Ulla Eloniemi-Sulkava Puh , Ota yhteyttä, kun tarvitset yliopistollista kumppania henkilöstön tai työyhteisön kehittäjäksi. HELSINKI KOTKA KOUVOLA LAHTI PL 53 (Fabianinkatu 32) Helsingin yliopisto Metsontie Kotka PL 239 (Prikaatintie 2) Kouvola Kirkkokatu Lahti

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso OPS- uudistus Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso - oph - oph: n kanssa yhteistyössä ohjausryhmä - norssien koordinaattorit - kouluttajien koulutus ( 4 moduulia) b) alueellinen taso - kouluttajat

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 Aki Luostarinen ja Tiina Airaksinen (Otavan Opisto) OPS eläväksi -seminaari, Varkaus 31.3.2016 NEGATIIVINEN AIVORIIHI TAVOITE Työskentelyn tavoitteena

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Muuttuva ammatillinen opettajuus Helsinki Lauri Kurvonen

Muuttuva ammatillinen opettajuus Helsinki Lauri Kurvonen Muuttuva ammatillinen opettajuus Helsinki 2.2.2016 Lauri Kurvonen 1 Sisällys Missä ollaan, mihin mennään? Ammatillisen opettajan lähtökohdat digiloikkaan AM-reformi Miten pysyä menossa mukana? Lähde: Kunnas

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Tutkivan oppimisen ote u Artikkelien etsiminen ja lukeminen > ymmärryksen syventäminen Mikämikä-päivä Vaajakumpu 8.3.2016 u 3D (Johanna ja Jenni) u 4B (Pauliina ja Tiina)

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT

AINEENOPETTAJAT JA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TYÖTAVAT KUTSU ESAVI/911/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 26.1.2017 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennusseminaariin 2. 3.3.2017

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VISIO Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

www.helsinki.fi/yliopisto 9.12.2010 1

www.helsinki.fi/yliopisto 9.12.2010 1 9.12.2010 1 Pedaali pohjaan Verkkoja kokemassa ja saalista jakamassa Verkko ja viestintä / Burman ja Antinluoma 9.12.2010 2 Toiminta-ajatuksemme Palmenia on Helsingin yliopiston yhteiskunnallista palvelutehtävää

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien.

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien. HAKIJAYHTEENVETO Hepolan koulun rehtori, (Työavain: 107312) Rekrytoiva yksikkö: Peruskoulut Tehtävänimike työpaikkailmoituksessa: Hepolan koulun rehtori Tehtävän kuvaus työpaikkailmoituksessa: Kemin kaupungin

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot