HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

2 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on tieteen ja työelämän yhdistäjä. Tehtävämme on tunnistaa eri alojen muutoksia ja tarpeita sekä vastata niihin nopeasti koulutuspalveluilla. Näin pidämme huolta koulutettujen ammattitaidosta ja osaamisesta. Suunnittelemme ja järjestämme opettajille, rehtoreille ja muille opetusalan tehtävissä toimiville ammattitaitoa kehittävää sekä kokonaan uusiin tehtäviin pätevöittävää koulutusta. Palvelemme koko opetustoimen henkilöstöä varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti. Lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta esimerkiksi työyhteisön kehittämis- ja valmentamistehtävissä toimiville. Koulutuksiimme osallistuu vuosittain noin aikuisopiskelijaa. Voit tilata meiltä myös juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tai kehittämispalvelun. Onneksi oppiminen ei lopu tutkintoon. OPPILAITOSJOHDOLLE Uusien rehtoreiden koulutus, 9 op Kenelle: Uusille rehtoreille, vara- ja apulaisrehtoreille tai muissa oppi laitosten johtotehtävissä työskenteleville. Koulutuksessa tuetaan alkutaipaleella olevan rehtorin johtajaosaamista, henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista, systemaattisen osaamisen kehittämissuunnitelman rakentamista sekä rehtorin eri tehtäväalueiden ymmärtämistä ja haltuunottoa. OPH Mirva Alakoskela, p , Minustako rehtori? Rehtorin työhön valmentava koulutus, 6 op Kenelle: Perusopetuksessa työskenteleville opettajille sekä muille rehtorin työstä kiinnostuneille. Koulutus antaa kokonaisvaltaisen kuvan oppilaitosjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Koulutuksessa syvennytään seuraaviin teemoihin: henkilöstö, hallinto, strateginen ja pedagoginen johtaminen. Tule kuulemaan, aistimaan ja hakemaan näkökulmia rehtorin työhön. OPH Mirva Alakoskela, p , Kehittyvä rehtori valtakunnallinen oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, 30 op Kenelle: Oppilaitosjohdossa toimiville. Valtakunnallisen koulutuksen avulla kehitetään oppilaitosjohtajien osaamisvalmiuksia menestykselliseen toimimiseen uusissa oppimisympäristöissä. Koulutus tuottaa kompetensseja pedagogisen johtamisen, henkilöstön- ja työyhteisön johtamisen, talous- ja hallintojohtamisen sekä muutoksen ja kehittämisen johtamisen osa-alueilta. OKM Anna Maija Siljander, p , Oppilaitoksen johtaminen rehtoriksi pätevöittävä koulutus, 25 op Kenelle: Päiväkotien, ala- ja yläkoulujen, lukioiden, yhtenäiskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten johtajiksi aikoville. Koulutus tarjoaa valmiuksia kasvatus- ja koulutus organisaatioiden esimiehenä toimimiseen ja avaa oppilaitoksen johtamista eri näkökulmista (muutos-, henkilöstö- ja pedagoginen johtaminen, hallinnon johtaminen). Koulutus sisältää rehtorin kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvän opetushallinnon tutkinnon. Anna Maija Siljander, p , OPETUSHENKILÖSTÖLLE Kirjoittamalla lukemaan toimintatapa lukemaan oppimisen tukena, 4 op Kenelle: Esi- ja alkuopettajille (LTO) sekä luokanopettajille (perusopetuksen luokat 1 4). Koulutuksessa opitaan Arne Tragetonin kirjoitus- ja lukemistapaa, joka antaa opettajille työkalun kirjoitus- ja lukutaidon opettamiseen. OPH Päivi Horelli, p , Kielitietoinen koulu, 3 op Kenelle: S2-opettajille, äidinkielen ja vieraiden kielten opettajille, oman äidinkielen, reaaliaineiden sekä taito- ja taideaineiden opettajille, koulun johdolle, oppilashuollolle jne. Koulutuksessa tutustutaan kielitietoisen opetuksen käsitteeseen ja opitaan tekemään oppiainerajat ylittävää yhteistyötä. OPH

3 Äidinkielen arviointiosaaminen, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan pedagogisen arvioinnin lähtökohtia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä tutustutaan sähköisiin arviointityökaluihin: millaisia arviointitapoja kirjoittamisen ja puheviestinnän arvioinnissa voidaan soveltaa? OPH Draaman käyttö äidinkielenopettajan työssä, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tutustutaan draamakasvatuksen didaktiikkaan, perustyömuotoihin ja niiden soveltamiseen opetustyössä. Osallistuja saa perustiedot draamakasvatuksen teoreettisista perusteista ja draamaopetuksen kentästä sekä osallistavan, soveltavan ja esittävän teatterin toimintamuodoista ja työtavoista. Koulutuksessa suoritetaan draamakasvatuksen peruskurssi. OPH Uudet oppimisympäristöt kielten tunneilla, 8 op Kenelle: Kielten opettajille. Uudista opetustasi hyödyntämällä sähköisiä oppimisympäristöjä kielten ja kulttuurien opetuksessa. Koulutuksessa esitellään ja sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaan sekä verkkoon painottuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. OPH Annika Vesanto, p , Onkikalaa ja lähiruokaa, 4 op Kenelle: Kotitalousopettajille. Luentojen ohella kurssilla valmistetaan ympäristövastuullista ruokaa kalasta ja kasviksista sekä tutustutaan Itämeren ruokavalioon. Lisäksi pohditaan, miten kotitalous oppiaineena linkittyy oleellisesti ilmastovaikutuksiin, rehevöitymiseen ja elintapasairauksiin. OPH Aija Kortesmaa, p , TULOSSA KOULUTUSTARJONTAAN VUONNA 2015: Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus, 25 op Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot, 35 op Lahdessa syksyllä 2015 järjestettäviin koulutuksiin haetaan lupaa Helsingin yliopistolta. Ilse Palm, p , Suomi toisena kielenä opettajaksi valmentava koulutus, 50 op Kenelle: Varhaiskasvatuksen parissa tai alakoulussa toimiville lastentarhan- ja luokanopettajille, joilla ei ole suomen kielen opintoja. Koulutus koostuu suomen kielen perusopinnoista (25 op) sekä S2-opinnoista. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta, ja se suoritetaan työn ohessa. OKM Valoinstallaatio oppiaineiden ja taiteen integroinnissa, 12 op Kenelle: Luokanopettajille, taideaineiden aineenopettajille sekä muille aineenopettajille, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan taidelähtöistä menetelmää opetuksessaan. Koulutuksessa toteutetaan valotaideprojekti omien oppilaiden kanssa. OPH Annika Vesanto, p , Muuttuva maapallo Kenelle: Aineen- ja luokanopettajille. Luonnontieteiden monialaisessa koulutuksessa tarkastellaan ympäristöaiheita useista eri näkökulmista. Koulutuksen teemoina ovat: - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi Itämeri, 3 pv - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi metsä, 3 pv - Paikalliset ja globaalit ympäristöongelmat, 4 pv - Ilman fysiikka ja veden kemia, 1 pv - Luonnonkatastrofit, 1 pv - Monialaistava opetussuunnitelma, 1 pv - Innostavaa eheyttämistä fysiikka, draama ja kädentaidot, 4 pv - Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet eheyttävässä opetuksessa, 3 x 1 pv Kokonaisuus muodostuu seitsemästä itsenäisestä moduulista, joista voi suorittaa yhden, muutaman tai vaikka kaikki. OPH Riitta Aho, p , TÄHÄN KUVA: käytäväkuva koulumaisesta rakennuksesta

4 PEDAGOGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Positiivinen pedagogiikka käytäntöjä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, 3 op Kenelle: Esi- ja perusopetuksen opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa opetellaan toteuttamaan pedagogisia toimintatapoja, jotka pohjautuvat lasten ja nuorten vahvuuksiin ja positiivisiin kokemuksiin sekä integroimaan positiivisen pedagogiikan käytäntöjä lasten ja nuorten kasvatustyöhön. OPH Mari Juote, p , Anna Mikkola, p , Kouluttajana toimiminen aktivoivaa ja vuorovaikutteista otetta koulutustilanteisiin, 3 op Kenelle: Kaikille kouluttajina toimiville. Haluatko kehittyä kouluttajana hyödyntämällä vuorovaikutteista, osallistavaa ja valmentavaa otetta? Koulutus tarjoaa konkreettisia välineitä parempien tulosten saavuttamiseen. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan osallistujien omiin kokemuksiin ja niiden jakamiseen. Koulutus-, valmennus- ja kehittämisprosessien suunnittelu, 4 op Kenelle: Suunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään suunnittelevat erilaisia koulutuksia. Valmennuksessa opitaan kehittämisprosessin suunnittelun perusteet ja saadaan työvälineitä suunnittelun eri vaiheisiin sekä ideoita verkon/somen hyödyntämiseen. Lisäksi osallistujat työstävät omaa työtä tukevaa kehittämisprosessia. Innostavaksi ryhmien ohjaajaksi aktivoivia ja vuorovaikutteisia välineitä ryhmätilanteisiin, 2 op Kenelle: Koulutuksen ja/tai henkilöstön kehittäjille, esim. koulutussuunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään ohjaavat erilaisia ryhmiä. Koulutus antaa taitoja aktivoida ryhmätilanteita esim. koulutus-, kehittämis- ja muissa ryhmätilanteissa. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUEKSI Digiajan opettaja, 8 op Kenelle: Koulujen opettajaryhmille. Koulutus järjestetään sovitusti kuntien kanssa, ja kunnat vastaavat osallistujien rekrytoinnista. Koulutuksen avulla opettajat päivittävät tieto- ja viestintätekniikan osaamisensa ja oppivat käyttämään uudenlaisia sovelluksia, välineitä ja menetelmiä opetuksessa. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p DigiKehittäjäope, 8 op Kenelle: Koulujen ja kuntien tvt-vastuuopettajille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksen avulla tieto- ja viestintätekniikkaa taitava opettaja kehittää edelleen teknisiä taitojaan sekä pedagogisia taitoja ohjata ja opastaa muita opettajia. Osallistumiseen tarvitaan rehtorin tai esimerkiksi kunnan tvt-vastaavan suositus. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p , Sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat oletko valmis? Kenelle: (Lukion) aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja niiden tuomiin muutoksiin. Koulutuksessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan käyttöön lukio-opetuksessa ja erityisesti uusiin arviointikäytänteisiin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Tabletit ja muut mobiililaitteet opetuksessa Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään mobiilioppimisen mahdollisuuksiin ja erilaisiin sovelluksiin sekä niiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi perehdytään mobiililaitteiden käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyviin järjestelyihin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Innostavaa oppimista koulukohtainen koulutus Kenelle: Perus- ja toisen asteen opettajille. Koulutuksessa tuetaan koulua tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa ja pedagogisten ideoiden kehittämisessä. Koulutukseen osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulun opettajat, ja sen aikana jokainen toteuttaa tvt-projektin omien oppilaittensa kanssa. Koulutus toteutetaan työajan puitteissa ilman sijaiskulujen tarvetta. Turvallisesti digimaailmassa rehtoreille ja oppilaitosjohdolle Kenelle: Rehtoreille ja tvt-vastuuopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan koulun digitaalisen turvallisuuden tilaa ja arvioidaan sen kehittämistarpeita. Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma koulun digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi ja toimenpide ohjelma suunnitelman toteuttamiseksi. OPH Turvallisesti digimaailmassa opettajille Kenelle: luokkien luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa opitaan kehittämään omia digitaalisen turvallisuuden taitoja ja digitaalista kompetenssia. Lisäksi koulutus auttaa opettajia tukemaan oppilaita ja koulua yhteisöllisten ja digitaalisten välineiden käytössä. OPH

5 Mobiiliopetus ja leikkivä lapsi, 3 op Kenelle: Esi- ja alkuopetuksen opettajille. Mobiililaitteista on tullut merkittävä osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa jo varhaisvuosista leikin kautta, jolloin esi- ja alkuopetus ovat vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä ja niiden soveltamisessa opetuksessa. OPH Jukka Koivisto, p , ERITYISTEEMAT Valokuva, elokuva ja animaatio Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutus koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään videon pedagogisiin mahdollisuuksiin, animaatioon ja videoiden sekä animaatioiden editointiin. OPH Esko Kuittinen, p , MOKUHANGA Japanilaisen vesiväripuupiirrostekniikan erikoiskurssi Kenelle: Taide- ja kuvataidekouluissa toimiville opettajille, keskiasteen koulujen taideopintojen opettajille sekä kuvataiteen aineenopettajille. Erikoiskurssin teemana on sumizuri ja sivellinmaalauksen muuntaminen graafiseksi vedokseksi. Ilse Palm, p , Kestävä kehitys ja turvallisuus koulussa, 5 pv Kenelle: Ammatillisten oppilaitosten sekä lukioiden henkilökunnalle. Viisipäiväisen kokonaisuuden teemoina: globaalivastuu ja kestävä elämäntapa, kestävä kehitys oppimistavoitteena, hyvinvointi ja osallisuus oppilaitoksessa, turvallinen koulu ja kriisiviestintä sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuu. OPH Riitta Aho, p , Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 24 op Kenelle: Henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja hyödyntää osaamistaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamisessa sekä toimien koordinaattorina tai asiantuntijana palveluverkostossa. Leena Rasanen, p , Lastensuojelun tietopaketti koulun työntekijöille Kenelle: Opetustoimen henkilöstö. Lasten suojelua vai lastensuojelua? Miten ja milloin pitäisi tehdä lastensuojeluilmoitus ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Koulutus lisää ymmärrystä lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä ja luo edellytyksiä yhteistyölle lastensuojelun ja opetustoimen kesken. Johanna Vaitomaa, p , HYVINVOIVA JA TURVALLINEN KOULU Hanke vahvistaa opetushenkilöstön valmiuksia kohdata koulumaailman arjessa tapahtuvia konfliktitilanteita ja turvallisuushaasteita. Lisäksi luodaan toimivia rakenteita ja käytäntöjä, jotka rakentavat koulua entistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi (http://blogs.helsinki.fi/hyvinvoivakoulu). Hanke koostuu kuudesta osiosta, joista kolme alla olevaa toteutetaan syksyllä Mindfulness opettajan työssä, 2 op Koulutus antaa opettajalle valmiuksia vahvistaa omia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitojaan, jotka vaikuttavat jo sinällään oppimisilmapiiriin ja työrauhaan. Lisäksi opettaja saa käytännön välineitä pysähtymishetkien ja läsnäolotaitojen luomiseen luokkatilanteissa sekä esimerkiksi ohr-toiminnassa. OPH Mari Juote, p , Tunne- ja turvataidot tulevaisuuden opetushenkilöstön taitoina, 3 op Ihmisenä kasvaminen sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa pohditaan, kuinka osallistaa oppilas arvo- ja toimintaperiaatteisiin mm. normikriittisen pedagogian keinoin. Lisäksi tarkastellaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien vaikutusta opetussuunnitelman arvopohjaan ja opettajan työhön. OPH Tiina Savola, p , Turvallisuustaidot, 3 op Koulutuksessa tarkastellaan mm. koulun turvallisuuskulttuuria ja -haasteita sekä opetushenkilöstön juridisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi keskitytään kouluyhteisön turvallisuusriskien arviointiin ja niiden hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa turvallinen koulu, jossa valitsee työrauha. OPH Tiina Savola, p , Nuorten taloudenhallinta ja talousongelmien ehkäisy, 3 op Kenelle: Lukion ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstöt. Koulutus vahvistaa opiskelijahuoltoryhmän jäsenten tietämystä maksuongelmien taustoista ja palvelujärjestelmän toiminnasta. Tieto auttaa selvittämään opiskelijan jo alkaneita ongelmia, ja ennaltaehkäisemään niiden syvenemistä. OPH Riikka Laurell, p , ONNEKSI OPPIMINEN EI LOPU TUTKINTOON. Tarkempia tietoja koulutuksista:

6 MONIKULTTUURISUUS Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentava koulutus, 20 op Kenelle: Nuoria tai aikuisia lukutaidottomia maahanmuuttajia opettaville, tai tähän työhön haluaville, joilla on opettajan koulutus (luokan-, aineen- tai erityisopettaja). Opiskelu työn ohessa. OKM Oman äidinkielen opettajien täydennyskoulutus, 20 op Kenelle: Omaa äidinkieltään opettaville maahanmuuttajataustaisille opettajille. Koulutuksessa keskitytään kielen opetuksen didaktiikkaan, opetusmateriaaleihin ja tietotekniikan hyödyntämiseen opetustyössä. Lisäksi mukana on suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opetusta. Opiskelu työn ohessa. OKM Aikuisten maahanmuuttajien tietokoneavusteinen lukemaan oppiminen kirjoittamalla, 4 op Kenelle: Luku- ja kirjoitustaitoa oppivien maahanmuuttajien opettajat ja ohjaajat. Koulutus tarjoaa vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä aikuisten maahanmuuttajien lukemaan oppimiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. OPH Theresa Sui, p , Monikulttuuriset mentorit kouluyhteisöissä, 10 op Kenelle: Koko opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa kehitetään toimintatapoja, joiden avulla koulujen erilaiset asiantuntijat nivoutuvat toimivaksi monikulttuuriseksi työyhteisöksi. Erityistä huomiota kiinnitetään koulujen työyhteisön kehittämiseen mentoroinnin avulla. Lähi- ja verkko-opetus. OPH Tuula Meres-Wuori, p , AMMATILLISET 2. ASTEEN OPPILAITOKSET Vastuullinen ruokaketju -koulutusohjelma Kenelle: Mm. maatalous-, ravitsemis- ja elintarvikealan toisen asteen opettajille. Kokonaisuus koostuu viidestä osasta: ruokaketjun ympäristövaikutukset, yrittäjyys, eläinten hyvinvointi ja hyvä hoito, ihmisen hyvä ravitsemus sekä bioenergia. Mahdollisuus suorittaa myös etänä. OPH Aija Kortesmaa, p , Yhdenvertainen seksuaalikasvatusmalli ja sen pedagoginen kehittäminen, 20 op Koulutuksessa lisätään ja vahvistetaan toisen asteen opettajien asiantuntemusta ja pedagogisia valmiuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Koulutus yhtenäistää opetusta, antaa tuoreinta tutkimustietoa ja kehittää pedagogisia menetelmiä. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , Gerontologisen hoitotyön pedagoginen kehittäminen, 20 op Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille. Koulutus tarjoaa gerontologian alan uusimman, monitieteisen tutkimustiedon erityisesti muistisairaiden hoitotyöhön. Koulutus syventää ja yhtenäistää opettajien pedagogista näkemystä iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ydinosaamisesta. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toiminnan kehittäminen, 6 op Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolaki käytännön toiminnassa, oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvien toimintamallien kehittäminen sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön hyvät käytännöt. Toteutus kolmella paikkakunnalla. OPH Riikka Laurell, p , Työyhteisösovittelun erityisosaaja, 30 op Kenelle: Esimerkiksi opetusalan johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Koulutus antaa monipuolisen osaamisen työyhteisösovitteluun ja työyhteisösovittelijana toimimiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää työyhteisösovittelun toimintamalli ja käynnistää sovittelu omassa organisaatiossa. Leena Tervonen, p ,

7 Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina, 72 op Työnohjaajan pätevyyden antava koulutus on yhdessä oppimista, jossa jokainen on sekä saavana että antavana osapuolena. Opiskelu rakentuu vuorovaikutuksellisista työskentelytavoista ja antaa kokemuksellisen oppimisen kautta työvälineitä työnohjaajana toimimiseen. Jussi Onnismaa, p , Ratkaisukeskeinen valmentaja / coach, 40 op Koulutus antaa laajat perustiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä monipuoliset taidot soveltaa niitä työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa työskentelyssä sekä oman työn kehittämisessä. Koulutus antaa ratkaisukeskeisen valmentajan pätevyyden, minkä jälkeen on mahdollisuus hankkia työnohjaajapätevyys. Mari Juote, p , Kehittäjävalmennus, 6 op Valmennus lisää valmiuksia toteuttaa tuloksellisia kehittämis- ja vuorovaikutustilanteita, rikastaa omaa kehittäjän roolia omia vahvuuksia hyödyntäen, soveltaa ratkaisukeskeistä ajattelua ja valmentavaa otetta kehittämistyössä sekä omaksua ratkaisukeskeisiä ja luovia menetelmiä. Leena Rasanen, p , Mari Juote, p , Sertifioitu Systeeminen Coach (SSC), 12 op Sertifioitu Systeeminen Coach -ohjelma on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa syvennytään kokonaisvaltaisesti vaikuttamisosaamisen kehittämiseen. Suomi tarvitsee osaajia, jotka saavat yksilöissä ja ryhmissä olevan potentiaalin käyttöön. Systeemiset coachit ovat tulevaisuuden vaikuttajia. Ratkaisujen lähteillä: työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi, 10 op Kenelle: Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja opetuksen tukihenkilöstölle. Koulutuksessa edistetään kodin ja koulun yhteistyötä, madalletaan kynnystä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa sekä helpotetaan monikulttuurisessa kouluyhteisössä toimimista. OPH Tuula Meres-Wuori, p , Työnohjaajakoulutus, 70 op Kenelle: Opetusalalla johtotehtävissä ja asiantuntijoina toimiville. Työnohjaajakoulutuksessa yhdistyvät työelämän ja ryhmäilmiöiden ymmärtäminen. Painopisteinä ovat oppivan organisaation ja yhteisjohtamisen mallintaminen sekä dialogisuuden ja konkretisoivien työtapojen yhdistäminen. Kommentteja Palmenian koulutuksista: Koulutus oli tiivis ja asiallinen paketti, jonka kaikki osat oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu. Kerrankin koulutuksessa oli varattu aikaa myös keskusteluun, mikä oli todella hyvä juttu. Varsinkin, kun tästä aiheesta olisi voinut jutella ja vaihtaa kokemuksia loputtomiin. Sisältö oli hyvä ja kiinnostava, sain paljon ideoita arkipäivän aherrukseen. Olen jo ehtinyt hyödyntää oppimaani käytännössä ja saanut kiittävää palautetta! Nautin kaikin puolin älynystyröiden vaivaamisesta ja uusien ajatusmallien oppimisesta. Tulipa todistettua, että vanhakin koira oppii uusia temppuja. Opiskelu samanhenkisten ja ennen kaikkea samanlaisten haasteiden kanssa painivien ihmisten kanssa on todella antoisa kokemus! Kaupan päälle tuli monia hyviä kontakteja, joista varmasti ainakin osa kantaa pitkään. Erinomaista! Vaikka opiskelu työn ohessa on rankkaa, antaa se enemmän kuin ottaa. Urakasta selviytyminen motivoi koko työyhteisöä päivittämään tietoja ja pätevöittämään osaamista. Kiitos hyvästä koulutuksesta! Vaikka lähdin mukaan työnantajan ehdotuksesta, koulutuksen edetessä innostuin itsekin valtavasti, ja nyt on jo uusi koulutuslupa-anomus vetämässä. Tutustu koko koulutustarjontaamme osoitteessa Pidätämme oikeuden muutoksiin. OPH ja OKM = Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministerön rahoittamat koulutukset ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matka- ja majoitus kuluista sekä ruokailuista koulutuksen aikana.

8 KEHITÄ JA KEHITY KANSSAMME! Kehittämispäällikkö Tea Seppälä Puh , Koulutuspäällikkö Anu Väinölä Puh , Koulutuspäällikkö Ulla Eloniemi-Sulkava Puh , Ota yhteyttä, kun tarvitset yliopistollista kumppania henkilöstön tai työyhteisön kehittäjäksi. HELSINKI KOTKA KOUVOLA LAHTI PL 53 (Fabianinkatu 32) Helsingin yliopisto Metsontie Kotka PL 239 (Prikaatintie 2) Kouvola Kirkkokatu Lahti

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä

Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Copyright Helsingin yliopisto, Koulutus- Tervetuloa! Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Uudista ja uudistu -messut 25.9.2013 Marianne Terkki-Mallat,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.1.2014 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Katsaus hankkeen toimintaan 3. Ensimmäisen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Vertaismentorointi on opetusalalla voimakkaasti lisääntyvä erinomainen osaamisen kehittämisen keino, jonka etuja

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö

VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Helsingin kaupungin aineistopankki /Comma Image Oy VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämisja koulutusyhteistyö Saila Nevanen, 1 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä?

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä? KUTSU ESAVI/7752/2014 Etelä-Suomi 29.8.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 7.-8.10. ja 11.11.2104 klo

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Opetushallituksen rahoittama koulutushanke 2011-2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Liisa, Marianne Terkki-Mallat ja Leena Tervonen 23.2.2012 1 Esittäytyminen

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso OPS- uudistus Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso - oph - oph: n kanssa yhteistyössä ohjausryhmä - norssien koordinaattorit - kouluttajien koulutus ( 4 moduulia) b) alueellinen taso - kouluttajat

Lisätiedot

kouluyhteisössä: avaus

kouluyhteisössä: avaus Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä: avaus Vuoranta 28.8.2007 Leena Nissilä Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen asialla www.oph.fi www.edu.fi TAUSTAA: Kouluhyvinvointistrategian

Lisätiedot

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012 Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 Tavoitteena on vähentää sukupuolten välisiä osaamisja koulutuseroja sekä sosioekonomisen taustan vaikutusta koulutukseen osallistumiseen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä?

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä? KUTSU ESAVI/7295/2014 Etelä-Suomi 13.8.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 29. 30.9. 2014 klo 9.00

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op)

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2010 OPPILAITOS- JA OPETUSTOIMEN JOHDON TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEET Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) Minustako rehtori? - Rehtorin

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 Kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö tarjoaa opetustoimen henkilöstölle ammatillista pätevyyttä lisäävää ja kelpoisuutta tuottavaa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET, TEEMAOPINNOT JA OPS2016 Aki Luostarinen ja Tiina Airaksinen (Otavan Opisto) OPS eläväksi -seminaari, Varkaus 31.3.2016 NEGATIIVINEN AIVORIIHI TAVOITE Työskentelyn tavoitteena

Lisätiedot