HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS. TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA OPETUSALAN KOULUTUS TÄHÄN KUVA: vaalea nainen ja älytaulu

2 TUOREIN TIETO OPETUSALALLE Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on tieteen ja työelämän yhdistäjä. Tehtävämme on tunnistaa eri alojen muutoksia ja tarpeita sekä vastata niihin nopeasti koulutuspalveluilla. Näin pidämme huolta koulutettujen ammattitaidosta ja osaamisesta. Suunnittelemme ja järjestämme opettajille, rehtoreille ja muille opetusalan tehtävissä toimiville ammattitaitoa kehittävää sekä kokonaan uusiin tehtäviin pätevöittävää koulutusta. Palvelemme koko opetustoimen henkilöstöä varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti. Lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta esimerkiksi työyhteisön kehittämis- ja valmentamistehtävissä toimiville. Koulutuksiimme osallistuu vuosittain noin aikuisopiskelijaa. Voit tilata meiltä myös juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tai kehittämispalvelun. Onneksi oppiminen ei lopu tutkintoon. OPPILAITOSJOHDOLLE Uusien rehtoreiden koulutus, 9 op Kenelle: Uusille rehtoreille, vara- ja apulaisrehtoreille tai muissa oppi laitosten johtotehtävissä työskenteleville. Koulutuksessa tuetaan alkutaipaleella olevan rehtorin johtajaosaamista, henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista, systemaattisen osaamisen kehittämissuunnitelman rakentamista sekä rehtorin eri tehtäväalueiden ymmärtämistä ja haltuunottoa. OPH Mirva Alakoskela, p , Minustako rehtori? Rehtorin työhön valmentava koulutus, 6 op Kenelle: Perusopetuksessa työskenteleville opettajille sekä muille rehtorin työstä kiinnostuneille. Koulutus antaa kokonaisvaltaisen kuvan oppilaitosjohtajan työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Koulutuksessa syvennytään seuraaviin teemoihin: henkilöstö, hallinto, strateginen ja pedagoginen johtaminen. Tule kuulemaan, aistimaan ja hakemaan näkökulmia rehtorin työhön. OPH Mirva Alakoskela, p , Kehittyvä rehtori valtakunnallinen oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, 30 op Kenelle: Oppilaitosjohdossa toimiville. Valtakunnallisen koulutuksen avulla kehitetään oppilaitosjohtajien osaamisvalmiuksia menestykselliseen toimimiseen uusissa oppimisympäristöissä. Koulutus tuottaa kompetensseja pedagogisen johtamisen, henkilöstön- ja työyhteisön johtamisen, talous- ja hallintojohtamisen sekä muutoksen ja kehittämisen johtamisen osa-alueilta. OKM Anna Maija Siljander, p , Oppilaitoksen johtaminen rehtoriksi pätevöittävä koulutus, 25 op Kenelle: Päiväkotien, ala- ja yläkoulujen, lukioiden, yhtenäiskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten johtajiksi aikoville. Koulutus tarjoaa valmiuksia kasvatus- ja koulutus organisaatioiden esimiehenä toimimiseen ja avaa oppilaitoksen johtamista eri näkökulmista (muutos-, henkilöstö- ja pedagoginen johtaminen, hallinnon johtaminen). Koulutus sisältää rehtorin kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvän opetushallinnon tutkinnon. Anna Maija Siljander, p , OPETUSHENKILÖSTÖLLE Kirjoittamalla lukemaan toimintatapa lukemaan oppimisen tukena, 4 op Kenelle: Esi- ja alkuopettajille (LTO) sekä luokanopettajille (perusopetuksen luokat 1 4). Koulutuksessa opitaan Arne Tragetonin kirjoitus- ja lukemistapaa, joka antaa opettajille työkalun kirjoitus- ja lukutaidon opettamiseen. OPH Päivi Horelli, p , Kielitietoinen koulu, 3 op Kenelle: S2-opettajille, äidinkielen ja vieraiden kielten opettajille, oman äidinkielen, reaaliaineiden sekä taito- ja taideaineiden opettajille, koulun johdolle, oppilashuollolle jne. Koulutuksessa tutustutaan kielitietoisen opetuksen käsitteeseen ja opitaan tekemään oppiainerajat ylittävää yhteistyötä. OPH

3 Äidinkielen arviointiosaaminen, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan pedagogisen arvioinnin lähtökohtia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä tutustutaan sähköisiin arviointityökaluihin: millaisia arviointitapoja kirjoittamisen ja puheviestinnän arvioinnissa voidaan soveltaa? OPH Draaman käyttö äidinkielenopettajan työssä, 3 op Kenelle: Peruskoulun ja lukion äidinkielenopettajille. Koulutuksessa tutustutaan draamakasvatuksen didaktiikkaan, perustyömuotoihin ja niiden soveltamiseen opetustyössä. Osallistuja saa perustiedot draamakasvatuksen teoreettisista perusteista ja draamaopetuksen kentästä sekä osallistavan, soveltavan ja esittävän teatterin toimintamuodoista ja työtavoista. Koulutuksessa suoritetaan draamakasvatuksen peruskurssi. OPH Uudet oppimisympäristöt kielten tunneilla, 8 op Kenelle: Kielten opettajille. Uudista opetustasi hyödyntämällä sähköisiä oppimisympäristöjä kielten ja kulttuurien opetuksessa. Koulutuksessa esitellään ja sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaan sekä verkkoon painottuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. OPH Annika Vesanto, p , Onkikalaa ja lähiruokaa, 4 op Kenelle: Kotitalousopettajille. Luentojen ohella kurssilla valmistetaan ympäristövastuullista ruokaa kalasta ja kasviksista sekä tutustutaan Itämeren ruokavalioon. Lisäksi pohditaan, miten kotitalous oppiaineena linkittyy oleellisesti ilmastovaikutuksiin, rehevöitymiseen ja elintapasairauksiin. OPH Aija Kortesmaa, p , TULOSSA KOULUTUSTARJONTAAN VUONNA 2015: Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus, 25 op Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot, 35 op Lahdessa syksyllä 2015 järjestettäviin koulutuksiin haetaan lupaa Helsingin yliopistolta. Ilse Palm, p , Suomi toisena kielenä opettajaksi valmentava koulutus, 50 op Kenelle: Varhaiskasvatuksen parissa tai alakoulussa toimiville lastentarhan- ja luokanopettajille, joilla ei ole suomen kielen opintoja. Koulutus koostuu suomen kielen perusopinnoista (25 op) sekä S2-opinnoista. Koulutuksen kesto on 1,5 vuotta, ja se suoritetaan työn ohessa. OKM Valoinstallaatio oppiaineiden ja taiteen integroinnissa, 12 op Kenelle: Luokanopettajille, taideaineiden aineenopettajille sekä muille aineenopettajille, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan taidelähtöistä menetelmää opetuksessaan. Koulutuksessa toteutetaan valotaideprojekti omien oppilaiden kanssa. OPH Annika Vesanto, p , Muuttuva maapallo Kenelle: Aineen- ja luokanopettajille. Luonnontieteiden monialaisessa koulutuksessa tarkastellaan ympäristöaiheita useista eri näkökulmista. Koulutuksen teemoina ovat: - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi Itämeri, 3 pv - Ilmiöpohjaisen oppimisen kenttäkurssi metsä, 3 pv - Paikalliset ja globaalit ympäristöongelmat, 4 pv - Ilman fysiikka ja veden kemia, 1 pv - Luonnonkatastrofit, 1 pv - Monialaistava opetussuunnitelma, 1 pv - Innostavaa eheyttämistä fysiikka, draama ja kädentaidot, 4 pv - Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet eheyttävässä opetuksessa, 3 x 1 pv Kokonaisuus muodostuu seitsemästä itsenäisestä moduulista, joista voi suorittaa yhden, muutaman tai vaikka kaikki. OPH Riitta Aho, p , TÄHÄN KUVA: käytäväkuva koulumaisesta rakennuksesta

4 PEDAGOGISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Positiivinen pedagogiikka käytäntöjä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, 3 op Kenelle: Esi- ja perusopetuksen opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa opetellaan toteuttamaan pedagogisia toimintatapoja, jotka pohjautuvat lasten ja nuorten vahvuuksiin ja positiivisiin kokemuksiin sekä integroimaan positiivisen pedagogiikan käytäntöjä lasten ja nuorten kasvatustyöhön. OPH Mari Juote, p , Anna Mikkola, p , Kouluttajana toimiminen aktivoivaa ja vuorovaikutteista otetta koulutustilanteisiin, 3 op Kenelle: Kaikille kouluttajina toimiville. Haluatko kehittyä kouluttajana hyödyntämällä vuorovaikutteista, osallistavaa ja valmentavaa otetta? Koulutus tarjoaa konkreettisia välineitä parempien tulosten saavuttamiseen. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan osallistujien omiin kokemuksiin ja niiden jakamiseen. Koulutus-, valmennus- ja kehittämisprosessien suunnittelu, 4 op Kenelle: Suunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään suunnittelevat erilaisia koulutuksia. Valmennuksessa opitaan kehittämisprosessin suunnittelun perusteet ja saadaan työvälineitä suunnittelun eri vaiheisiin sekä ideoita verkon/somen hyödyntämiseen. Lisäksi osallistujat työstävät omaa työtä tukevaa kehittämisprosessia. Innostavaksi ryhmien ohjaajaksi aktivoivia ja vuorovaikutteisia välineitä ryhmätilanteisiin, 2 op Kenelle: Koulutuksen ja/tai henkilöstön kehittäjille, esim. koulutussuunnittelijoille, kouluttajille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille, esimiehille ja muille, jotka työssään ohjaavat erilaisia ryhmiä. Koulutus antaa taitoja aktivoida ryhmätilanteita esim. koulutus-, kehittämis- ja muissa ryhmätilanteissa. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUEKSI Digiajan opettaja, 8 op Kenelle: Koulujen opettajaryhmille. Koulutus järjestetään sovitusti kuntien kanssa, ja kunnat vastaavat osallistujien rekrytoinnista. Koulutuksen avulla opettajat päivittävät tieto- ja viestintätekniikan osaamisensa ja oppivat käyttämään uudenlaisia sovelluksia, välineitä ja menetelmiä opetuksessa. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p DigiKehittäjäope, 8 op Kenelle: Koulujen ja kuntien tvt-vastuuopettajille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksen avulla tieto- ja viestintätekniikkaa taitava opettaja kehittää edelleen teknisiä taitojaan sekä pedagogisia taitoja ohjata ja opastaa muita opettajia. Osallistumiseen tarvitaan rehtorin tai esimerkiksi kunnan tvt-vastaavan suositus. OPH Liisa Ilomäki, p , Aino Korhonen, p , Sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat oletko valmis? Kenelle: (Lukion) aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja niiden tuomiin muutoksiin. Koulutuksessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan käyttöön lukio-opetuksessa ja erityisesti uusiin arviointikäytänteisiin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Tabletit ja muut mobiililaitteet opetuksessa Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa perehdytään mobiilioppimisen mahdollisuuksiin ja erilaisiin sovelluksiin sekä niiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi perehdytään mobiililaitteiden käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyviin järjestelyihin. Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena. Liisa Ilomäki, p , Innostavaa oppimista koulukohtainen koulutus Kenelle: Perus- ja toisen asteen opettajille. Koulutuksessa tuetaan koulua tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa ja pedagogisten ideoiden kehittämisessä. Koulutukseen osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulun opettajat, ja sen aikana jokainen toteuttaa tvt-projektin omien oppilaittensa kanssa. Koulutus toteutetaan työajan puitteissa ilman sijaiskulujen tarvetta. Turvallisesti digimaailmassa rehtoreille ja oppilaitosjohdolle Kenelle: Rehtoreille ja tvt-vastuuopettajille. Koulutuksessa tarkastellaan koulun digitaalisen turvallisuuden tilaa ja arvioidaan sen kehittämistarpeita. Koulutuksen aikana laaditaan suunnitelma koulun digitaalisen turvallisuuden parantamiseksi ja toimenpide ohjelma suunnitelman toteuttamiseksi. OPH Turvallisesti digimaailmassa opettajille Kenelle: luokkien luokan- ja aineenopettajille. Koulutuksessa opitaan kehittämään omia digitaalisen turvallisuuden taitoja ja digitaalista kompetenssia. Lisäksi koulutus auttaa opettajia tukemaan oppilaita ja koulua yhteisöllisten ja digitaalisten välineiden käytössä. OPH

5 Mobiiliopetus ja leikkivä lapsi, 3 op Kenelle: Esi- ja alkuopetuksen opettajille. Mobiililaitteista on tullut merkittävä osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa jo varhaisvuosista leikin kautta, jolloin esi- ja alkuopetus ovat vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä ja niiden soveltamisessa opetuksessa. OPH Jukka Koivisto, p , ERITYISTEEMAT Valokuva, elokuva ja animaatio Kenelle: Luokan- ja aineenopettajille. Koulutus koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, joiden aikana perehdytään videon pedagogisiin mahdollisuuksiin, animaatioon ja videoiden sekä animaatioiden editointiin. OPH Esko Kuittinen, p , MOKUHANGA Japanilaisen vesiväripuupiirrostekniikan erikoiskurssi Kenelle: Taide- ja kuvataidekouluissa toimiville opettajille, keskiasteen koulujen taideopintojen opettajille sekä kuvataiteen aineenopettajille. Erikoiskurssin teemana on sumizuri ja sivellinmaalauksen muuntaminen graafiseksi vedokseksi. Ilse Palm, p , Kestävä kehitys ja turvallisuus koulussa, 5 pv Kenelle: Ammatillisten oppilaitosten sekä lukioiden henkilökunnalle. Viisipäiväisen kokonaisuuden teemoina: globaalivastuu ja kestävä elämäntapa, kestävä kehitys oppimistavoitteena, hyvinvointi ja osallisuus oppilaitoksessa, turvallinen koulu ja kriisiviestintä sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuu. OPH Riitta Aho, p , Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 24 op Kenelle: Henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja hyödyntää osaamistaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamisessa sekä toimien koordinaattorina tai asiantuntijana palveluverkostossa. Leena Rasanen, p , Lastensuojelun tietopaketti koulun työntekijöille Kenelle: Opetustoimen henkilöstö. Lasten suojelua vai lastensuojelua? Miten ja milloin pitäisi tehdä lastensuojeluilmoitus ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Koulutus lisää ymmärrystä lastensuojelulain keskeisistä sisällöistä ja luo edellytyksiä yhteistyölle lastensuojelun ja opetustoimen kesken. Johanna Vaitomaa, p , HYVINVOIVA JA TURVALLINEN KOULU Hanke vahvistaa opetushenkilöstön valmiuksia kohdata koulumaailman arjessa tapahtuvia konfliktitilanteita ja turvallisuushaasteita. Lisäksi luodaan toimivia rakenteita ja käytäntöjä, jotka rakentavat koulua entistä viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi (http://blogs.helsinki.fi/hyvinvoivakoulu). Hanke koostuu kuudesta osiosta, joista kolme alla olevaa toteutetaan syksyllä Mindfulness opettajan työssä, 2 op Koulutus antaa opettajalle valmiuksia vahvistaa omia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitojaan, jotka vaikuttavat jo sinällään oppimisilmapiiriin ja työrauhaan. Lisäksi opettaja saa käytännön välineitä pysähtymishetkien ja läsnäolotaitojen luomiseen luokkatilanteissa sekä esimerkiksi ohr-toiminnassa. OPH Mari Juote, p , Tunne- ja turvataidot tulevaisuuden opetushenkilöstön taitoina, 3 op Ihmisenä kasvaminen sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa pohditaan, kuinka osallistaa oppilas arvo- ja toimintaperiaatteisiin mm. normikriittisen pedagogian keinoin. Lisäksi tarkastellaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien vaikutusta opetussuunnitelman arvopohjaan ja opettajan työhön. OPH Tiina Savola, p , Turvallisuustaidot, 3 op Koulutuksessa tarkastellaan mm. koulun turvallisuuskulttuuria ja -haasteita sekä opetushenkilöstön juridisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi keskitytään kouluyhteisön turvallisuusriskien arviointiin ja niiden hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa turvallinen koulu, jossa valitsee työrauha. OPH Tiina Savola, p , Nuorten taloudenhallinta ja talousongelmien ehkäisy, 3 op Kenelle: Lukion ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstöt. Koulutus vahvistaa opiskelijahuoltoryhmän jäsenten tietämystä maksuongelmien taustoista ja palvelujärjestelmän toiminnasta. Tieto auttaa selvittämään opiskelijan jo alkaneita ongelmia, ja ennaltaehkäisemään niiden syvenemistä. OPH Riikka Laurell, p , ONNEKSI OPPIMINEN EI LOPU TUTKINTOON. Tarkempia tietoja koulutuksista:

6 MONIKULTTUURISUUS Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentava koulutus, 20 op Kenelle: Nuoria tai aikuisia lukutaidottomia maahanmuuttajia opettaville, tai tähän työhön haluaville, joilla on opettajan koulutus (luokan-, aineen- tai erityisopettaja). Opiskelu työn ohessa. OKM Oman äidinkielen opettajien täydennyskoulutus, 20 op Kenelle: Omaa äidinkieltään opettaville maahanmuuttajataustaisille opettajille. Koulutuksessa keskitytään kielen opetuksen didaktiikkaan, opetusmateriaaleihin ja tietotekniikan hyödyntämiseen opetustyössä. Lisäksi mukana on suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opetusta. Opiskelu työn ohessa. OKM Aikuisten maahanmuuttajien tietokoneavusteinen lukemaan oppiminen kirjoittamalla, 4 op Kenelle: Luku- ja kirjoitustaitoa oppivien maahanmuuttajien opettajat ja ohjaajat. Koulutus tarjoaa vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä aikuisten maahanmuuttajien lukemaan oppimiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen. OPH Theresa Sui, p , Monikulttuuriset mentorit kouluyhteisöissä, 10 op Kenelle: Koko opetustoimen henkilöstölle. Koulutuksessa kehitetään toimintatapoja, joiden avulla koulujen erilaiset asiantuntijat nivoutuvat toimivaksi monikulttuuriseksi työyhteisöksi. Erityistä huomiota kiinnitetään koulujen työyhteisön kehittämiseen mentoroinnin avulla. Lähi- ja verkko-opetus. OPH Tuula Meres-Wuori, p , AMMATILLISET 2. ASTEEN OPPILAITOKSET Vastuullinen ruokaketju -koulutusohjelma Kenelle: Mm. maatalous-, ravitsemis- ja elintarvikealan toisen asteen opettajille. Kokonaisuus koostuu viidestä osasta: ruokaketjun ympäristövaikutukset, yrittäjyys, eläinten hyvinvointi ja hyvä hoito, ihmisen hyvä ravitsemus sekä bioenergia. Mahdollisuus suorittaa myös etänä. OPH Aija Kortesmaa, p , Yhdenvertainen seksuaalikasvatusmalli ja sen pedagoginen kehittäminen, 20 op Koulutuksessa lisätään ja vahvistetaan toisen asteen opettajien asiantuntemusta ja pedagogisia valmiuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Koulutus yhtenäistää opetusta, antaa tuoreinta tutkimustietoa ja kehittää pedagogisia menetelmiä. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , Gerontologisen hoitotyön pedagoginen kehittäminen, 20 op Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille. Koulutus tarjoaa gerontologian alan uusimman, monitieteisen tutkimustiedon erityisesti muistisairaiden hoitotyöhön. Koulutus syventää ja yhtenäistää opettajien pedagogista näkemystä iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ydinosaamisesta. OPH Tiina Savola, p , Ulla Eloniemi-Sulkava, p , TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toiminnan kehittäminen, 6 op Koulutuksen keskeisinä sisältöinä ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolaki käytännön toiminnassa, oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvien toimintamallien kehittäminen sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön hyvät käytännöt. Toteutus kolmella paikkakunnalla. OPH Riikka Laurell, p , Työyhteisösovittelun erityisosaaja, 30 op Kenelle: Esimerkiksi opetusalan johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Koulutus antaa monipuolisen osaamisen työyhteisösovitteluun ja työyhteisösovittelijana toimimiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää työyhteisösovittelun toimintamalli ja käynnistää sovittelu omassa organisaatiossa. Leena Tervonen, p ,

7 Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina, 72 op Työnohjaajan pätevyyden antava koulutus on yhdessä oppimista, jossa jokainen on sekä saavana että antavana osapuolena. Opiskelu rakentuu vuorovaikutuksellisista työskentelytavoista ja antaa kokemuksellisen oppimisen kautta työvälineitä työnohjaajana toimimiseen. Jussi Onnismaa, p , Ratkaisukeskeinen valmentaja / coach, 40 op Koulutus antaa laajat perustiedot ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä monipuoliset taidot soveltaa niitä työyhteisöjen, tiimien ja yksilöiden kanssa työskentelyssä sekä oman työn kehittämisessä. Koulutus antaa ratkaisukeskeisen valmentajan pätevyyden, minkä jälkeen on mahdollisuus hankkia työnohjaajapätevyys. Mari Juote, p , Kehittäjävalmennus, 6 op Valmennus lisää valmiuksia toteuttaa tuloksellisia kehittämis- ja vuorovaikutustilanteita, rikastaa omaa kehittäjän roolia omia vahvuuksia hyödyntäen, soveltaa ratkaisukeskeistä ajattelua ja valmentavaa otetta kehittämistyössä sekä omaksua ratkaisukeskeisiä ja luovia menetelmiä. Leena Rasanen, p , Mari Juote, p , Sertifioitu Systeeminen Coach (SSC), 12 op Sertifioitu Systeeminen Coach -ohjelma on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa syvennytään kokonaisvaltaisesti vaikuttamisosaamisen kehittämiseen. Suomi tarvitsee osaajia, jotka saavat yksilöissä ja ryhmissä olevan potentiaalin käyttöön. Systeemiset coachit ovat tulevaisuuden vaikuttajia. Ratkaisujen lähteillä: työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi, 10 op Kenelle: Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja opetuksen tukihenkilöstölle. Koulutuksessa edistetään kodin ja koulun yhteistyötä, madalletaan kynnystä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa sekä helpotetaan monikulttuurisessa kouluyhteisössä toimimista. OPH Tuula Meres-Wuori, p , Työnohjaajakoulutus, 70 op Kenelle: Opetusalalla johtotehtävissä ja asiantuntijoina toimiville. Työnohjaajakoulutuksessa yhdistyvät työelämän ja ryhmäilmiöiden ymmärtäminen. Painopisteinä ovat oppivan organisaation ja yhteisjohtamisen mallintaminen sekä dialogisuuden ja konkretisoivien työtapojen yhdistäminen. Kommentteja Palmenian koulutuksista: Koulutus oli tiivis ja asiallinen paketti, jonka kaikki osat oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu. Kerrankin koulutuksessa oli varattu aikaa myös keskusteluun, mikä oli todella hyvä juttu. Varsinkin, kun tästä aiheesta olisi voinut jutella ja vaihtaa kokemuksia loputtomiin. Sisältö oli hyvä ja kiinnostava, sain paljon ideoita arkipäivän aherrukseen. Olen jo ehtinyt hyödyntää oppimaani käytännössä ja saanut kiittävää palautetta! Nautin kaikin puolin älynystyröiden vaivaamisesta ja uusien ajatusmallien oppimisesta. Tulipa todistettua, että vanhakin koira oppii uusia temppuja. Opiskelu samanhenkisten ja ennen kaikkea samanlaisten haasteiden kanssa painivien ihmisten kanssa on todella antoisa kokemus! Kaupan päälle tuli monia hyviä kontakteja, joista varmasti ainakin osa kantaa pitkään. Erinomaista! Vaikka opiskelu työn ohessa on rankkaa, antaa se enemmän kuin ottaa. Urakasta selviytyminen motivoi koko työyhteisöä päivittämään tietoja ja pätevöittämään osaamista. Kiitos hyvästä koulutuksesta! Vaikka lähdin mukaan työnantajan ehdotuksesta, koulutuksen edetessä innostuin itsekin valtavasti, ja nyt on jo uusi koulutuslupa-anomus vetämässä. Tutustu koko koulutustarjontaamme osoitteessa Pidätämme oikeuden muutoksiin. OPH ja OKM = Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministerön rahoittamat koulutukset ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matka- ja majoitus kuluista sekä ruokailuista koulutuksen aikana.

8 KEHITÄ JA KEHITY KANSSAMME! Kehittämispäällikkö Tea Seppälä Puh , Koulutuspäällikkö Anu Väinölä Puh , Koulutuspäällikkö Ulla Eloniemi-Sulkava Puh , Ota yhteyttä, kun tarvitset yliopistollista kumppania henkilöstön tai työyhteisön kehittäjäksi. HELSINKI KOTKA KOUVOLA LAHTI PL 53 (Fabianinkatu 32) Helsingin yliopisto Metsontie Kotka PL 239 (Prikaatintie 2) Kouvola Kirkkokatu Lahti

Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä

Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Copyright Helsingin yliopisto, Koulutus- Tervetuloa! Työnohjaus, coaching, fasilitointi ja mentorointi monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Uudista ja uudistu -messut 25.9.2013 Marianne Terkki-Mallat,

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen

Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Opetus- ja kasvatusalan johtamisen akatemia Tukipalveluja ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ohjausryhmän palaveri 27.1.2014 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Katsaus hankkeen toimintaan 3. Ensimmäisen

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Vertaismentorointi on opetusalalla voimakkaasti lisääntyvä erinomainen osaamisen kehittämisen keino, jonka etuja

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012 Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 Tavoitteena on vähentää sukupuolten välisiä osaamisja koulutuseroja sekä sosioekonomisen taustan vaikutusta koulutukseen osallistumiseen

Lisätiedot

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Opetushallituksen rahoittama koulutushanke 2011-2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Liisa, Marianne Terkki-Mallat ja Leena Tervonen 23.2.2012 1 Esittäytyminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016

Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Täydennyskoulutuspalvelut 2015 2016 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen asiantuntijoille.

Lisätiedot

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op)

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2010 OPPILAITOS- JA OPETUSTOIMEN JOHDON TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEET Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) Minustako rehtori? - Rehtorin

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu

Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Paja-veso 10.10.2015 Aittakorven koulu Aikataulu 8.15-8.50 Aamukahvit 9.00 Aloituspuheenvuoro Juha Henriksson 9.15-10.00 Maailma muuttuu entä opettajuus? Helsingin yliopiston kasvatustieteen Emeritusprofessori

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

www.helsinki.fi/yliopisto 9.12.2010 1

www.helsinki.fi/yliopisto 9.12.2010 1 9.12.2010 1 Pedaali pohjaan Verkkoja kokemassa ja saalista jakamassa Verkko ja viestintä / Burman ja Antinluoma 9.12.2010 2 Toiminta-ajatuksemme Palmenia on Helsingin yliopiston yhteiskunnallista palvelutehtävää

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien.

Kemin kaupungin opetustoimessa on haettavana peruskoulun rehtorin virka 01.08.2016 lukien. HAKIJAYHTEENVETO Hepolan koulun rehtori, (Työavain: 107312) Rekrytoiva yksikkö: Peruskoulut Tehtävänimike työpaikkailmoituksessa: Hepolan koulun rehtori Tehtävän kuvaus työpaikkailmoituksessa: Kemin kaupungin

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät

Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Osaaminien20.11.2014 ja 21.11.2014 Peruskoulupäivät Peruskoulupäivät 2014 Osaaminen monilukutaito, laaja-alainen osaaminen, teknologiaoppiminen, monialainen oppiminen, osallisuus Työskentelyn kulku Ajatuksia

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Uteliaisuus heräsi Ohjausryhmätyöskentely Oltiinko Tampereella kehittämässä jotain sellaista osaamisen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 11.2.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus Tiedote 13/2015 www.oph.fi valtionavustusta enintään

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Yleiset ohjeet ja raportointi OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Tiedotustilaisuus 10.11.2014 Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen perusta Valtionavustuslaki

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla

Gerontologisen valmennuksen toimintamallilla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla Gerontologisen valmennuksen toimintalla vapa -laki käytäntöön Länsi- ja Keski-Uudellamaalla RISTO hankkeen tulosten esittely ja päätösseminaari Kotka 11.9.2014 Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Opetushallitus DNO 14/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 18.6.2009 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 66B Etelä-Suomi 9.1.2012 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Opetustoimen palvelut Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus 21. vuosisadan oppimisen taidot Yhteistyö Tiedon rakentaminen ja kriittinen ajattelu ICT Ongelmanratkaisu ja innovaatio

Lisätiedot