Palvelutuotteet Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

2 Hallitus

3 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä lyhyesti Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluihin hakeutuminen Eskoon palvelukeskuksen laitoshoidon palvelutuotteet Pitkäaikainen laitoshoito Hoivapalvelu Vaativa hoivapalvelu Intensiivinen hoivapalvelu Lyhytaikainen laitoshoito Tilapäishoito Kuntoutuspalvelu Päivähoito Asumispalvelujen palvelutuotteet Asumispalvelut Tuettu asuminen (matala tuen tarve) Ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Vahvasti ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Vahvasti autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Lyhytaikainen tilapäisasuminen Päivähoito Muuttovalmennus Henkilökohtainen muuttovalmennus Ryhmämuotoinen muuttovalmennus Läheisten tuki ja ohjaus Työ- ja päivätoiminta ja erityiskoulutus Erityiskoulutus Vahvasti tuettu erityiskoulutus Päivätoiminta (osallisuutta tukeva toiminta) Vahvasti tuettu päivätoiminta Työtoiminta Avotyö Tuettu työ Eskoon asiantuntijapalvelut Yleistä Palvelutuotteet Laaja tutkimus Tutkimus Tutkimuskäynti / Ohjauskäynti Terapia Ryhmäterapia ja -ohjaus Tehostettu neuropsykiatrinen mielenterveystyö Neuropsykiatrinen mielenterveystyö Tehostettu autismikuntoutusohjaus... 16

4 Perusautismikuntoutusohjaus Tilannearvio Tukitiimi Aikaperustainen taksa Koulutus Lastensuojelulain mukainen toiminta Yleistä Palvelutuotteet Sijaishuollon perusmaksu Sijaishuollon erityisen tuen maksu Sosiaalipäivystyssijoitus Itsenäisen elämän opettelu Vanamossa Itsenäisen elämän opettelu nuoren omassa kodissa Vammaispalvelulain mukainen toiminta Ohjaus- Ja neuvontapalvelut Avustajapalvelut Kuntayhteistyö Työnohjaus ja koulutuspalvelut Eskoon tulkkauspalvelut Aistikeskus Sateenkaari Sosiaaliasiamiehen palvelut Suoritehinnat

5 1 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen 1.1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä lyhyesti Eskoon kuntayhtymän toiminta-alue kattaa kahden maakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen. Maakunnissa on yhteensä 32 kuntaa ja asukkaita on yhteensä Alueellisen selvitystyön mukaan alueella oli kehitysvammahuollon palvelujen käyttäjiä 1719 ja 1494 henkilöllä oli kehitysvamma diagnoosi. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. Kuntayhtymän arvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja uudistumiskyky Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluihin hakeutuminen Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan vammaispalveluista vastaavaan sosiaalityöntekijään, joka ottaa sitten yhteyttä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kuntoutussuunnittelijaan. Mikäli palvelujen tarvitsija ottaa yhteyttä suoraan Eskooseen, niin kuntoutussuunnittelija on yhteydessä kotikunnan vastuuhenkilöön. Palvelujen toteuttamisen lähtökohtana ovat kuntayhtymän arvojen ja strategian mukaisesti asiakkaiden yksilölliset elämänsuunnitelmat ja niiden kautta määritellyt palvelutarpeet. Niiden selvittämisessä käytämme apuna muun muassa yksilökeskeisen suunnittelun menetelmiä ja välineitä sekä Toimi-psykososiaalisen toimintakyvyn menetelmää. Näiden avulla pääsemme aidosti kuulemaan asiakkaita itseään heitä koskevissa elämän ja asumisen liittyvissä asioissa. Kuntayhtymän järjestämät palvelut on tuotteistettu. Palvelutuotteet 2015 ovat apuna yksilöllisiä suunnitelmia laadittaessa.

6 2. Eskoon palvelukeskuksen laitoshoidon palvelutuotteet 2 Laitoshoidon palveluvalikoimaamme kuuluvat hoivapalvelu, vaativa hoivapalvelu ja intensiivinen hoivapalvelu sekä lyhytaikainen tilapäishoito ja kuntoutuspalvelu Pitkäaikainen laitoshoito Laitosasumisen palvelut tulevat kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitosasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille, vaikka pääsääntöisesti laitosasumisessa asuu aikuisia kehitys-vammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat paljon toisen ihmisen hoitoa, apua ja tukea päivittäisissä toimissaan. Laitosasumisen tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitosasumisessa palvelu pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Pitkäaikainen laitosasuminen sisältää hoidon, avun, ohjauksen, päivätoiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan sekä lääkinnälliset palvelut. Kehitysvammaiselle henkilölle pyritään tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla hän voi elää oman näköistään elämää. Laitososastoissa asukkaita autetaan, hoidetaan ja tuetaan yksilöllisesti ottaen huomioon kunkin asukkaan henkilökohtainen avun, tuen ja ohjauksen tarve. Toimintaa ohjaavat yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus ja turvallisuus. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ja palvelusuunnitelma sekä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma. Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen käytetään Kehitysvammaliiton Toimi- työvälinettä. Sen avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus vammaispalvelujen käyttäjän psykososiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksista ja voidaan tunnistaa toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee hoitoa, apua tai tukea. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä palvelukeskuksen alueella on kuusi laitososastoa tarkoitettu pitkäaikaiseen asumiseen: Metsätähti, Kuusikoto, Neliapila, Kuntokaari, Tuulentupa ja Kotopihlaja. Laitososastojen vakituisella henkilöstöllä on vähintään sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto ja osastonhoitajilla on vähintään sosiaali- tai terveysalan opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkinto. Laitoshenkilökunta on osallistunut kolmivuotiseen yksilökeskeiseen elämänsuunnittelu ja elämänmuutos- koulutukseen. Pitkäaikaisessa laitosasumisessa asuville asukkaille järjestetään seuraavat asiat: terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut lääkinnällinen hoito ateriat päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, kuten uni, puhtaus, ihonhoito, WC-toiminnot, pukeutuminen, vaatehuolto asiointi ja henkilökohtaisista asioista huolehtiminen

7 3 liikkumisesta ja ulkoilusta huolehtiminen asunnon siisteydestä huolehtiminen virikkeellistä toimintaa Asukkaat kustantavat kuitenkin omat henkilökohtaiset viriketoimintaan liittyvät maksunsa itse, kuten pääsyliput erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin Hoivapalvelu Hoivapalvelun asukkaat tarvitsevat apua, tukea, hoitoa ja valvontaa kaikkina vuorokauden aikoina selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Palvelun tarkoituksena on vastata kehitysvammaisen asukkaan perustarpeiden tyydyttämisestä ja huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimi-toimintakykykartoituksen mukaan henkilöllä on suuri avun tarve useassa eri osa-alueessa ja joissakin osa-alueissa voi olla vastaavasti vähäinen avun tarve. Hoivapalvelun tuote sopii: Kehitysvammaiselle tai erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle, jolta päivittäisten toimintojen tyydyttäminen onnistuu sanallisen ohjauksen tuella tai hän tarvitsee siihen henkilökunnan apua ja tukea. Arkipäivän tilanteissa ei esiinny sellaisia haastavia tilanteita tai aggressiivista käytöstä, jotka vaikeuttavat arjessa selviytymistä. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa osaa solmia ja pitää yllä vuorovaikutussuhteita tai tarvitsee siihen rohkaisua ja tukea henkilökunnalta. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja säilyttäminen. Henkilön päivä- ja viriketoiminta tapahtuu laitososaston toimesta Vaativa hoivapalvelu Vaativan hoivapalvelun asukkaat tarvitsevat paljon apua, tukea, hoitoa ja valvontaa kaikkina vuorokauden aikoina selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Palvelun tarkoituksena on vastata kehitysvammaisen asukkaan perustarpeiden tyydyttämisestä ja huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimi-toimintakykykartoituksen mukaan henkilöllä on suuri avun tarve useassa eri osa-alueessa. Vaativan hoivapalvelun tuote sopii: Kehitysvammaiselle tai erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle, joka vaatii päivittäisissä toiminnoissaan paljon henkilökunnan apua, tukea ja hoitoa. Pysyvän sairauden lääkinnällinen ja muu hoito lisäävät hoidon tarvetta. Arkipäivän tilanteissa voi esiintyä haastavia tilanteita, jotka vaikeuttavat arjessa selviytymistä ja näin hoidontarve on ohjauksellisesti runsas tai tarvitsee runsaasti valvontaa. Asukas tarvitsee tavoitteellista ohjaamista ja kuntouttavaa toimintaa, jolloin varataan riittävästi aikaa eri toimintojen opetteluun, jolloin tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Asumis- ja muuttovalmennukseen osallistuvat asukkaat tarvitsevat ennen muuttoa tukea ja apua liittyen muuttoon uuteen yksik-

8 4 köön. Asukas tarvitsee lisäksi yksilöllisiä palveluja erityistyöntekijöiltä. Asukas osallistuu mm. ulkopuoliseen päivä- ja viriketoimintaan Intensiivinen hoivapalvelu Intensiivisen hoivapalvelun asukkaat tarvitsevat erittäin paljon henkilökunnan apua, tukea, hoitoa ja valvontaa kaikkina vuorokauden aikoina selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Palvelun tarkoituksena on huolehtia kehitysvammaisen asukkaan perustarpeiden tyydyttämisestä ja huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Intensiivisen hoivapalvelun asukas vaatii lisähenkilökuntaa henkilökohtaisten ominaisuuksien takia, esimerkiksi haastavan käyttäytymisen, jatkuvan valvonnan tai runsaan hoidon, avun ja tuen tarpeen takia. Normaalin henkilöstön lisäksi tarvitaan lisähenkilökuntaa, jotta tavoitteellinen ja turvallinen apu ja tuki yksilöllisesti mahdollistuvat. Asukkaiden yksiköllisten tarpeiden mukaan suunnitellaan lisähenkilökunnan määrä. Intensiivisen hoivapalvelun tuote sopii: Intensiivisen hoivapalvelun asukas tarvitsee jatkuvaa tarkkailua ja jatkuvaa henkilö-kunnan läsnäoloa. Hoidontarve on sekä auttamisen että ohjauksellisen osalta runsasta. Perustarpeiden hoidontarve voi olla kaikissa päivittäisissä toiminnoissa auttamista. Haastavia tilanteita ja voimakkaita reagointeja voi esiintyä arjen tilanteissa ja niistä johtuen henkilökunnan läsnäolo on turvallisuudesta johtuen välttämätöntä. Heille on elintärkeä avun ja tuen tarve. Asukkaalle räätälöidään hänelle sopiva yksilöllinen työ- ja viriketoiminta. Moniammatillisen tiimin tuki on henkilön ja yhteisön käytettävissä Lyhytaikainen laitoshoito Tilapäishoito Palvelun tavoitteena on tarjota asiakkaille yksilöllisesti suunniteltua lyhytaikaishoitoa. Lyhytaikaista tilapäishoitoa järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ympäri vuorokauden. Tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen, erityistä tukea tarvitsevan henkilön kasvun ja itsenäistymisen tukeminen sekä erilaisten tutkimusjaksojen aikana tuen ja avun tarpeen kartoittaminen. Lyhytaikaista tilapäishoitoa järjestetään myös omaishoidon vapaapäivien aikana. Tilapäishoidon varauksissa pyritään tarjoamaan asiakkaille sekä viikonloppuja että arkipäiviä, niin että mahdollisimman monelle tilapäisasukkaalle pystytään tarjoamaan tilapäisjaksoja. Lyhytaikaiset tilapäishoitojaksot varataan aina etukäteen neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäisjaksojen pituudet suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä kotikunnan, asiakkaan, Eskoon sosiaalityöntekijän ja osaston kesken. Asiakkaan avun, tuen ja valvonnan/ seurannan mukaan määritellään hinta ja lisähenkilökunnan tarve tilapäishoitojaksolle.

9 Kuntoutuspalvelu Kuntoutuspalvelu on käytössä seuraavilla jaksoilla: Tuulentuvan Mielenterveysyksikössä ja Tuuli-yksikössä, joissa palvelun tarkoituksena on tarjota yksilöllinen, asiakkaan tarpeista lähtevä tutkimus- tai kuntoutusjakso valvotussa, turvallisessa ympäristössä erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle. Asiakkaalla voi olla mielenterveydellisiä tai käyttäytymisen haasteita. Ohjauksen ja tuen tarve voi olla suuri. Jakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu yksikön moniammatillinen työryhmä yhdessä asiantuntijapalvelujen kanssa. Jakson pituus arvioidaan yksilöllisesti. Jaksoon sisältyy kokonaisvaltainen elämäntilanteen arviointi: esim. terveydentila, sosiaalinen tilanne, asuminen ja asumisen taitojen arviointi, kommunikaatiotaidot, vuorovaikutussuhteet, opiskelu ja työ, lääkitys. Asiakkaalle tarjotaan tavoitteellista ohjausta ja tukea sekä kuntouttavaa toimintaa tavoitteena toimintakyvyn edistäminen. Palavereissa jakson aikana ja päättyessä arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja käydään läpi esille tulleita asioita mm. asiakkaan toimintakyvystä ja psyykkisen tuen tarpeesta. Jakso tapahtuu yhteistyössä perheen, kotikunnan ja muiden asiakkaan elämään liittyvien tahojen kanssa. Jaksosta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka lähetetään ennalta sovituille tahoille. Tutkimus- ja kuntoutusjaksot Eskoon osastoilla yhteistyössä Asiantuntija-palvelujen kanssa Koululaisten leirit, kurssit ja yksilölliset kuntoutusjaksot Aikuisten kuntokurssit Päivähoito Laitoshoidossa on mahdollisuus myös päivähoitoon. Päivähoito on lyhytkestoinen, enintään 12 h:n hoitojakso. Kun asiakkaan perhe tarvitsee lyhytaikaisen turvallisen hoitopaikan esim. koulun jälkeen, asioinnin, poikkeuksellisen työajan tai muun vastaavan tilanteen vuoksi, voi asiakas tulla tarvittavaksi ajaksi laitososastolle. Päivähoidossa on mahdollisuus ruokailuun ja asiakas saa tarvittavan hoidon, avun, tuen sekä ohjauksen. Mikäli päivähoitoasiakkaan avun, tuen ja ohjauksen tai valvonnan määrä on suuri, päivähoidolle määritellään yksilöllinen hinta ja / tai mahdollinen lisähenkilökunnan tarve.

10 3. Asumispalvelujen palvelutuotteet 6 Palveluvalikoimaamme kuuluvat tuettu asuminen, ohjattu asuminen, vahvasti ohjattu asuminen, autettu asuminen, vahvasti autettu asuminen, sekä lyhytaikainen tilapäisasuminen ja päivähoito Asumispalvelut Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja ja itsenäistä elämää tukevia palveluja eri tavoin vammaisille henkilöille ja muille erityisryhmille. Palveluiden toteuttaminen perustuu kuntayhtymän strategian mukaisesti yksilöllisen, turvallisen ja hyvän elämän luominen asiakkaille yksilöllisissä elämäntilanteissa. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on tarjota monipuolisia asumispalveluja Etelä- Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Asumispalveluyksiköt sijaitsevat Kärjen kortteeri, Helakoti ja Kotomarkki Seinäjoella Palvelukeskuksen alueella, Eskoon ryhmäkoti Pietarsaaressa, Merituuli Kristiinankaupungissa ja Toukoranta Vaasan Tervajoella. Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja palvelusuunnitelma sekä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma. Yksilökeskeisessä elämänsuunnittelussa käytetään YKS- työkaluja apuna. Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen käytetään Kehitysvammaliiton Toimi- työvälinettä. Sen avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus vammaispalvelujen käyttäjän psykososiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksista ja voidaan tunnistaa toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee apua tai tukea. Asumispalveluyksiköitten vakituisella henkilöstöllä on vähintään sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto ja yksiköiden esimiehillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkinto. Asumisyksiköiden henkilökunta yhdessä asukkaiden kanssa ovat osallistuneet yksilöllinen elämänsuunnittelu ja tuki koulutukseen. Asumispalvelut voivat sisältää apua, tukea ja ohjausta seuraavissa asioissa: terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut lääkinnällinen hoito ateriat päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, kuten puhtaus, ihonhoito, WC-toiminnot, pukeutuminen, vaatehuolto liikkumisesta ja ulkoilusta huolehtiminen asunnon siisteydestä huolehtiminen asiointi ja henkilökohtaisista asioista huolehtiminen

11 7 Asumispalveluyksiköissä asuva asukas maksaa itse vuokran, ateriat, lääkkeet, lääkäripalvelut, omaan hygieniaan liittyvät tarvikkeensa sekä omat henkilökohtaiset tavaransa Tuettu asuminen (matala tuen tarve) Tuettu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asiakkaalle, joka asuu omassa asunnossaan ja pystyy huolehtimaan asioistaan omatoimisesti suullisen kertaluonteisen ohjauksen ja tuen avulla. Asiakkaan fyysinen toimintakyky tulee olla hyvä ja asiakkaan tulee pystyä huolehtimaan asioistaan omatoimisesti vähäisen tuen avulla. Tuettuun asumiseen sisältyy yksilöllisesti suunniteltu tarpeen mukainen tuki, joka voi olla päivittäinen tai muutaman kerran viikossa tai viikoittainen. Tuen avulla asiakasta tuetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja asioistaan. Tukikäynti tehdään asiakkaan kanssa ennalta sovitusti joko asiakkaan omassa asunnossa tai muussa sovitussa paikassa. Akuuteissa tilanteissa tuetussa asumisessa asuva tietää, mistä voi pyytää tarvittaessa apua. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan tuetussa asumisessa hän selviytyy itsenäisesti tai hänellä voi olla matalan tuen tarve jossain osa-alueilla. Asiakkaan kotona tapahtuvassa palvelussa lähtökohtana on aina asiakkaan arvojen, itsemääräämisoikeuden, aikataulujen ja kodin kunnioittaminen Ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Ohjattu asuminen on tarkoitettu sellaisille asukkaalle joka selviytyy melko itsenäisesti päivittäisissä toimissaan, mutta osaa pyytää/hälyttää tarvittaessa apua. Asukkaalla on taitoa ja kykyä toimia ohjatusti elämän eri osa-alueilla. Asukasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Asukas pyrkii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan ja oman elämän hallinnastaan melko omatoimisesti. Tuentarve korostuu muutosten tai kriisien yhteydessä. Ohjatussa asumisessa asukas pienen tuen ja kannustuksen avulla kykenee selviämään itsenäisen asumisen haasteista. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan ohjatussa asumisessa hänellä on kohtalaisen tuen tarve eri osa-alueilla tai hän selviytyy itsenäisesti ohjauksen avulla Vahvasti ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Vahvasti ohjattu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asukkaalle, joka ei välttämättä tarvitse henkilökunnan apua ja tukea sekä valvontaa ympärivuorokautisesti selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Asukas ei välttämättä tarvitse yövalvontaa, mutta tarvittaessa osaa itse pyytää/ hälyttää apua. Asukkaalla on taitoa ja kykyä toimia ohjatusti elämän eri osa-alueilla. Asukasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Asukas pyrkii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan mahdollisimman itsenäisesti sanallisen ohjauksen avulla.

12 8 Vahvasti ohjatussa asumisessa asukas voi kuitenkin tarvita henkilökunnalta erilaista tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeen mukaisesti esim. fyysisessä, psyykkisessä ja/tai sosiaalisessa toimintakyvyssä. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan vahvasti ohjatussa asumisessa hänellä on kohtalaisen tuen tarve eri osa-alueilla tai hän selviytyy ohjauksen ja tuen avulla, mutta voi tarvita henkilökunnan erilaista tukea ja ohjausta Autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Autettu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asumisyksikön asukkaalle, joka tarvitsee tukea ja apua sekä valvontaa ympärivuorokautisesti selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Asukkaat eivät kykene itsenäisesti huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja he tarvitsevat tukea kaikilla tai lähes kaikilla elämän alueilla. Heillä oman elämän ja elinympäristön kontrollointi on mahdollista vain osittain. Autettu asuminen sisältää kaiken sen tuen ja avun, mitä asukas tarvitsee yksilöllisen suunnitelmansa mukaan (päivittäiset toiminnat, kodinhoito, asiointi, terveyden ylläpitäminen, sosiaaliset suhteet ja vapaa-ajan vietto). Autetussa asumisessa asukasta autetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja kannustetaan omatoimisuuteen, mutta henkilökunnan tuki ja apua on kuitenkin oleellista. Asukkaan toimintakyky vaikuttaa siihen, kuinka paljon tukea ja apua hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan autetussa asumisessa hänellä voi olla joissakin osa-alueissa kattavan avun ja tuen tarve ja joissakin toisissa osa-alueissa hänellä voi olla vastaavasti kohtalaisen tuen tarve Vahvasti autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Vahvasti autettu asuminen on, samoin kuin autettu asuminen, asukkaan asumisen ja elämänhallinnan tukemista, ohjausta ja avustamista yksilöllisten tarpeiden ja asukkaan kanssa tehdyn yksilöllisen suunnitelman mukaan. Vahvasti autettu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asumisyksikön asukkaalle, joka tarvitsee apua ja tukea ympärivuorokautisesti erityispiirteensä, perushoidollisten tarpeittensa tai käyttäytymisensä vuoksi sekä näistä johtuen tarvitsee tarkempaa valvontaa ja /tai seurantaa. Vahvasti autetun asumisen asukas tarvitsee mm. runsaasti fyysistä avustamista, ohjausta ja /tai tukea päivittäisissä toiminnoissaan tai omasta tai toisten turvallisuudesta johtuen huolehtimista, seurantaa tai valvontaa. Asukkaan toimintakyky vaikuttaa siihen, kuinka paljon tukea ja apua hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan. Tehdyn Toimi-toimintakykykartoituksen mukaan vahvasti autetussa asumisessa hänellä on kattavan avun ja tuen tarve useassa eri osa-alueessa tai merkittävä puute joko fyysisellä, psyykkisellä tai sosiaalisella elämänhallinnan tai elämisen toiminnan alueella Lyhytaikainen tilapäisasuminen Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös lyhytaikaista tilapäisasumista aikuisille tai nuorille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

13 9 Jakson tavoitteena voi olla asiakkaan itsenäistymisen tukeminen/ harjoittelu, perheen tai muun hänestä huolehtivan henkilön tukeminen sekä auttaa perheitä jaksamaan järjestämällä mahdollisuus vanhempien tai omaishoitajien lomaan. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllisesti tilapäisasumisjakso, jossa hän saa tarvittavan yksilöllisen avun, tuen ja ohjauksen. Tilapäisasumisjakson pituus voi vaihdella parista päivästä muutamaan kuukauteen. Asiakkaan tuen ja avun tarpeen sekä valvonnan/ tai seurannan mukaan määritellään hinta ja/ tai mahdollinen lisähenkilökunnan tarve Päivähoito Asumispalveluyksiköissä on mahdollisuus myös päivähoitoon. Päivähoito on lyhytkestoinen, enintään 12 h:n hoitojakso. Kun asiakkaan perhe tarvitsee lyhytaikaisen turvallisen hoitopaikan esim. koulun jälkeen, asioinnin, poikkeuksellisen työajan tai muun vastaavan tilanteen vuoksi, voi asiakas tulla tarvittavaksi ajaksi asumispalveluyksikköön. Päivähoidossa on mahdollisuus ruokailuun ja asiakas saa tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Mikäli päivähoitoasiakkaan avun, tuen ja ohjauksen tai valvonnan määrä on suuri, päivähoidolle määritellään yksilöllinen hinta ja / tai mahdollinen lisähenkilökunnan tarve Muuttovalmennus Muuttovalmennus on yhteistyötä, jonka sisältö suunnitellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan ja hänen läheistensä elämäntilanteesta, tarpeista ja toiveista lähtien. Muuttovalmennus muodostuu valmennuksesta ennen muuttoa, muuton aikana ja muuton jälkeen. Se voi sisältää muuttajan henkilökohtaista tai/ja ryhmävalmennusta, läheisten tukea ja ohjausta sekä vertaistoimintaa Henkilökohtainen muuttovalmennus Henkilökohtainen muuttovalmennus on muuttajan elämänhistoriaan, avuntarpeisiin ja toiveisiin tutustumista ja sitä kautta edistetään kotiutumista. Tavoitteena ovat muuttajan ja läheisten valmistautuminen muutokseen ja sujuva muutto uuteen kotiin. Valmennus on ajankohtaista, kun tuleva koti ja muuton ajankohta ovat tiedossa. Yhteistyö muuttajan ja läheisten sekä lähettävän ja vastaanottavan tahon ja työntekijöiden kesken on tärkeää. Valmennus sisältää vaiheet elämäntilanteen kartoituksesta kotiutumiseen saakka. Henkilökohtainen muuttovalmennus sisältää myös muuttajan tukea, ohjausta ja muuttoprosessin koordinointia. Valmennus sisältää räätälöityjä tapaamisia muuttajan ja läheisten kanssa, jotka ajoittuvat sekä ennen muuttoa että muuton jälkeen. On tärkeää, että muuttaja saa tukea myös sopeutumisessa uuteen kotiin. Muuttovalmentaja järjestää tutustumiskäyntejä, huolehtii muuttoon liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä toimii yhteyshenkilönä.

14 Ryhmämuotoinen muuttovalmennus Ryhmämuotoisessa muuttovalmennuksessa työntekijällä on valmennettavanaan useampi henkilö, jotka voivat olla muuttajia tai heidän läheisiään. Esimerkiksi aloittavan asumispalveluyksikön muuttovalmennus aloitetaan yksilöllisesti, kun kunta on sitoutunut sen aloittamiseen. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa on mahdollisuus käsitellä itsenäistymisen merkitystä, muuton herättämiä tunteita sekä käydään läpi mahdollisia pelkoja, toiveita ja odotuksia. Tavoitteina ryhmämuotoisessa muuttovalmennuksessa ovat myös esimerkiksi sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen ja rohkeuden saaminen omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaisuun. Asiakkaille, jotka tulevat asumaan yhdessä, annetaan mahdollisuuksia toisiinsa tutustumiseen ja luottamuksen rakentumiseen. Näin ryhmäytymistä on mahdollista edistää jo ennen muuttoa Läheisten tuki ja ohjaus Läheisten osallisuutta ja sopeutumista tulevaan muutokseen tuetaan henkilökohtaisilla keskusteluilla palveluohjauksellisen työotteen avulla. Toiminta voi sisältää tiedottamista erilaisista palveluista ja käytännön apua hakumenettelyissä. Läheisille voidaan järjestää myös ryhmämuotoista vertaistoimintaa. Lähtökohtana läheisille suunnatussa muuttovalmennuksessa on läheisten oma päätös osallisuuden määrästä.

15 11 4. Työ- ja päivätoiminta ja erityiskoulutus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on palvelukeskuksen alueella Seinäjoella Kaarisillan erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus, Kristiinankaupungissa Suupohjan toimintakeskus ja Vaasan Tervajoella Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus Erityiskoulutus Erityiskoulutus on tavoitteellista ohjaamista ja opetusta, jossa harjoitellaan tiedollisia taitoja. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Toiminta on itsenäiseen elämään tukevaa ja tarkoitettu kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Toiminnassa korostuvat kasvatuksellinen, aktiivinen ja ohjaava työote sekä moniammatillisuus. Koulutuksen kesto on 1-3 vuotta ja koulutukseen voivat hakeutua peruskoulunsa päättäneet tai muuten koulumaista opetusta tarvitsevat. Ryhmät muodostetaan toimintakyvyn ja tuen tarpeen mukaan. Koulutuksen aikana tuetaan itsenäiseen elämänhallintaan, joka voi sisältää esimerkiksi asumisharjoittelua. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma yhdessä lähihenkilöiden kanssa. Suunnitelmaa seurataan ja arvioidaan vuosittain tai tarvittaessa. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma sisältää tavoitteet seuraavilta osa-alueilta: Elämänhallinta, motoriset taidot ja liikkuminen sekä arkielämäntaidot Hienomotoriset taidot ja työtaidot Vapaa-ajan toiminnot, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot ja tiedolliset valmiudet Kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimivaan kommunikaatioon. Käytännössä toiminta sisältää luku- ja kirjoitustaidon harjoittamista, matemaattisia taitoja, tietotekniikkaa, kädentaitoja, työtoimintaa, kotitaloutta, kodinhoitoa, vapaa-ajantoimintaa sekä musiikkia, liikunta ja ilmaisutaitoa Vahvasti tuettu erityiskoulutus Vahvasti tuettu erityiskoulutus sisältää samat tavoitteet ja osa-alueet kuin erityiskoulutuksessa. Se on tarkoitettu vaativimmille asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvan tuen ja läsnäolon. Toiminnassa ja henkilöstön resursoimisessa huomioidaan asiakkaan vahvempi tuentarve osallistumisen, oman elämänhallinnan, arkielämän vuorovaikutustaitojen ja perushoidollisten tarpeiden osa-alueilla. Toiminta on pienryhmäopetusta Päivätoiminta (osallisuutta tukeva toiminta) Päivätoiminta on tavoitteellista, mielekästä päiväaikaista toimintaa, joka sisältää myös laajaalaisiin tuen tarpeisiin vastaamisen ja kuntoutumisen tukemista. Päivätoiminta on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltua virikkeellistä toimintaa esimerkiksi aistikeskuksen avulla.

16 12 Tavoitteena on rytmittää arkea mielekkäällä tavalla, tukea aikuisen elämäntaitoja, ylläpitää ja kehittää toimintakykyä, tukea kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä tukea asiakasta yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja kansalaisuuteen. Toiminnassa harjoitellaan jokapäiväisen elämän taitoja, kehitetään parempaa minäkuvaa ja oman elämän hallintaa sekä saadaan onnistumisen kokemuksia. Toiminta sisältää esimerkiksi työtä, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen työn keinoin, mutta jossa eivät täyty työsuhteen tunnusmerkit. Kurssitoiminta on kurssimuotoista, ennalta määritellyn pituista, tiettyyn aiheeseen liittyvää toimintaa. Kurssit toteutetaan kurssitarjottimen pohjalta ja kurssiin sisältyy tavoitteet Vahvasti tuettu päivätoiminta Päivätoiminta vahvasti tuettuna on tarkoitettu vaativimmille asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvan tuen ja seurannan tai erittäin paljon toisen henkilön apua ja tukea päivittäisiin toimintoihin. Henkilö ei kykene toimimaan ryhmässä, jossa on vain yksi ohjaaja. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet palvelusuunnitelman mukaisesti. Päivätoiminnassa harjoitellaan mm. sosiaalisia taitoja, jokapäiväisen elämän taitoja (paljon aistien kautta), tutustutaan ja kehitetään kehontuntemuksia ja aisteja esimerkiksi aistikeskuksen avulla, harjoitellaan koritehtäviä (esim. tunnustelut ja lajittelutehtäviä), käytetään luovuutta, tarjotaan asiakkaille uusia elämyksiä ja kokemuksia esimerkiksi ulkoilun ja retkeilyn avulla. Toiminta on toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa. Toiminnassa kuvilla ja kuvakommunikaatiolla on suuri merkitys. Pienryhmässä toimiminen mahdollistaa jokaisen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Tarvittaessa yhteistyössä kotikunnan kanssa arvioidaan asiakkaan tarve vammaispalvelulain mukaiselle henkilökohtaiselle avustajalle Työtoiminta Työtoiminta on tavoitteellista, yksilöllisesti suunniteltua toimintaa, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaiden kykyjä ja taitoja sekä tukea aikuisuutta ja itsenäistä elämää. Työtoiminnassa ote on asiakkaan omatoimisuutta tukevaa ja edistävää ohjaajien ollessa saatavilla koko toiminnan ajan. Toiminnan tarkoituksena on lisäksi rytmittää asiakkaan vuorokautta tarjoamalla hänelle mahdollisuuden asumisen ulkopuoliseen ohjattuun ja mielekkääseen toimintaan. Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Heille maksetaan työosuusrahaa (verotonta) eläkkeen lisäksi. Työtoiminnassa harjoitellaan ja toteutetaan erilaisia yksilöllisiä työtehtäviä: alihankintatöitä yrityksille kuten pussitusta, pakkaamista, purkamista ja kokoamista, kudontaa, ompelemista sekä päivittäisten töiden tekemistä kuten siivousta, keittiötöitä ja ympäristöstä huolehtimista. Aikuisuutta, yhteiskunnallista osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja tuetaan yksilö- ja ryhmäohjauksella, aikuiskoulutuksella sekä kurssitoiminnalla. Työtoiminnasta voi edetä työvalmennuksen kautta avotyöhön ja tuettuun työhön, jos asiakkaalla on kykyä suoriutua vaativimmista tehtävistä.

17 Avotyö Avotyö on yksi työtoiminnan muoto. Se on sosiaalipalvelua, kuten työ- ja päivätoiminta. Asiakas on huoltosuhteessa ja hänelle maksetaan työosuusrahaa. Asiakkuussuhde on toimintakeskukseen, mutta henkilö toimii fyysisesti normaalilla työpaikalla. Hän voi hoitaa esim. yksittäisiä työtehtäviä. Asiakas on usein pääsääntöisesti toimintakeskuksen asiakkaana, mutta käy 1-5 pv normaalilla työpaikalla esim. siistimistehtävissä, keittiötöissä, pihatöissä, postitustehtävissä jne. Päivän pituus on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa työtehtävien määrä ja asiakkaan toimintakyky. Asiakas saa työosuusrahaa enimmillään 12 /pv verottomana eläkkeen lisäksi. Avotyöstä laaditaan aina avotyösopimus. Avotyön tarkoituksena on jo erilaisten työtaitojen oppiminen ja/ tai kuntoutuminen. Avotyö antaa mahdollisuuden tutustua työelämään ja opetella siinä vaadittavia taitoja. Avotyön toivotaan johtavan tuettuun työhön Tuettu työ Tuettu työ mahdollistaa osatyökykyisen henkilön työllistymisen avoimille työmarkkinoille yksilöllisen tuen turvin. Tuettuun työhön kuuluu työsuhde, palkka, työn tekeminen tavallisella työpaikalla ja toteutus tukitoimien avulla. Tuetussa työssä keskitytään työpaikkojen löytämiseen ja säilyttämiseen. Tuetussa työssä asiakas saa työvalmentajan palvelut toimintakeskuksesta avukseen. Palveluihin kuuluvat työelämän valmennus, paikan etsintä, opetus ja ohjaus käytännön työtaitoihin, yksilöllinen työsuunnitelma, tuetun työn sopimukset, säännöllinen ohjaus/tukikäynti työpaikalla, yhteydenpito työpaikalle ja ryhmän tuki. Työvalmentajan palvelut ovat työnantajalle ja työllistyjälle maksuttomia. Työvalmentajan palvelut ovat osa sosiaalipalvelua, joka käytännössä tulee työpaikalle työvalmentajan tukena. Tuki on alussa vahvempaa ja tukikäynneistä sovitaan työpaikan, asiakkaan ja tuetun työn työntekijän välillä. Työntekijän kyvyt ja työnantajan tarpeiden tulee kohdata. Palkan tulee vastata työsuoritusta (alan minimipalkka vähintään lähtökohtana). Palkassa huomioidaan myös työtehtäviin käytetty työaika. Työaika (päivien määrä ja pituus) voivat vaihdella. Ne kirjataan aina tuetun työn sopimukseen. Palkan maksaa työnantaja suoraan työntekijälle. Tuettuun työhön osallistuminen vaatii paljon itsenäisiä taitoja, kykyä osata pyytää ja tarvittaessa hakea apua ja omatoimista kulkemista työpaikalle. Asiakaan saama tuki työpaikalle on sanallista ohjaamista. Tuettu työ aloitetaan aina harjoittelulla työpaikassa. Harjoitteluajalta ei yleensä vielä makseta palkkaa. Tuetussa työssä noudatetaan työsopimuslakia ja alan työehtosopimuksia. Työllistyjä saa perehdytyksen ja verotettavaa palkkaa työnantajalta ja tarvitsemansa tuen työvalmentajalta. Tuetussa työssä on huomioitava sosiaaliturvan ja palkan yhteensovittaminen. Jos työsuhteisen työn kokonaisansio ylittää 743,38 / kk (vuonna 2014) jätetään eläke lepäämään.

18 14 5. Eskoon asiantuntijapalvelut 5.1. Yleistä Asiantuntijapalveluissa toimii sosiaalityön, psykologian, eri terapiapalvelujen, kuntoutusohjauksen, autismikuntoutusohjauksen, mielenterveystyön sekä eri lääketieteen alojen ammattilaisia. Asiantuntijapalveluja voivat saada kehitysvammaiset sekä muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, heidän läheisensä ja lähityöntekijät. Tiivistä yhteistyötä tehdään peruskuntien vammaispalveluista vastaavien viranhaltijoiden kanssa asiakkaiden palvelujen suunnittelussa. Työskentely perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa asiakas, työntekijät ja läheiset toimivat yhdessä. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kehitystä, kuntoutusta ja omien voimavarojen käyttöönottoa. Myös läheisille ja peruspalvelujen työntekijöille annetaan tukea ja konsultaatiota erityisosaamista vaativissa kysymyksissä. Tutkimuksia, ohjausta ja kuntoutusta toteutetaan sekä Eskoon palvelukeskuksen toimitiloissa että lähipalveluna asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Neuropsykiatrisissa palveluissa ideologisena ohjenuorana käytetään ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työotetta ja menetelmiä. Työtä tukee moniammatillisen työryhmän osaaminen ja tuki. Tavoitteena on palveluiden helppo ja nopea saatavuus sekä mahdollisimman varhainen puuttuminen huolta aiheuttaviin tilanteisiin Palvelutuotteet Asiakkaan palvelujen kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti elämänkaaren eri vaiheissa. Lapsuusiässä painottuvat kehitykseen liittyvät tutkimukset ja kuntoutuksen suunnittelu. Nuoret ja aikuiset tarvitsevat asiantuntijoiden tukea kysymyksissä, jotka liittyvät mm. opiskeluun, arjen hallintaan, psyykkisiin tai käyttäytymisen haasteisiin. Keskeisen sisällöt asiantuntijapalveluissa ovat: moniammatilliset kehitysarviot ja tutkimukset: kehitystaso, motoriikka, kommunikaatio, omatoimisuustaidot, sosiaaliset taidot, psyykkinen tilanne kuntoutustarpeen arviointi ja -suunnitelman laatiminen lääkärin tutkimukset ja lausunnot perusopetuksen opetusmuodon arviointi, siihen liittyvät lausunnot ja koulunkäynnin tukeminen alle kouluikäisten lasten kuntoutusohjaus jatko- ja ammatillisten opintojen suunnittelu, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja opiskelun tukeminen apuvälinetarpeiden arviointi ja suositusten antaminen sosiaaliturvaan ja palvelujärjestelmään liittyvä neuvonta ja ohjaus itsenäistymiseen, asumiseen, työhön ja päivätoimintaan, toimintakyvyn muutoksiin liittyvät arvioinnit ja suositukset haastavaksi koetun tilanteen arviointi ja ratkaisujen etsiminen haastaviin tilanteisiin neuropsykiatrinen valmennus

19 15 lasten ja aikuisten autismikuntoutusohjaus psykiatrisen sairaanhoitajan terapeuttiset keskustelut seksuaalikasvatus ja -neuvonta asiakkaan, läheisten ja lähityöntekijöiden tukeminen, neuvonta ja ohjaus palvelukeskuksen asukkaiden kuntoutus, terapiat ja apuvälinepalvelut verkostopalavereihin osallistuminen ja muu yhteistyö asiakkaan verkoston ja eri viranomaistahojen kanssa konsultaatio ja koulutus Asiantuntijapalveluissa laskutusperusteena on asiantuntijakohtainen palvelukokonaisuus, jossa kunkin palvelutuotteen hinta perustuu annetun palvelun laajuuteen. Tällä tarkoitetaan sekä käytettyä aikaa että sisällöllistä laajuutta. Palvelutuote sisältää sekä välittömän että välillisen asiakastyön. Kullekin ammattiryhmälle on määritelty tuotekohtainen hinta. Moniammatillisessa työskentelyssä sosiaalityö sisältyy muiden ammattiryhmien palvelutuotteen hintaan eikä sitä laskuteta erikseen. Osa palveluista toteutetaan työparina tai työryhmänä Laaja tutkimus Tutkimukset vaativat useita tutkimuskertoja ja/tai tarvitaan tavanomaista laajempia selvittelyjä. Osa tutkimuksista toteutetaan tarvittaessa asiakkaan luona. Palvelu sisältää asiakkaan alkuhaastattelun, tutkimukset, palautepalaverin, tarvittavat lausunnot ja suositukset, moniammatillisen yhteistyön, tarvittavat yhteydenotot asiakkaan verkostoon ja välittömästi tutkimuksiin liittyvän lähihenkilöiden ohjauksen Tutkimus Tutkimukset sisältävät 1-2 tutkimuskertaa pääsääntöisesti palvelukeskuksen toimitiloissa toteutettuna. Psykologin tutkimuksessa tutkimuskertoja voi olla 2-3. Palvelu sisältää asiakkaan alkuhaastattelun, tutkimukset, palautepalaverin, tarvittavat lausunnot ja suositukset, moniammatillisen yhteistyön, tarvittavat yhteydenotot asiakkaan verkostoon ja välittömästi tutkimuksiin liittyvän lähihenkilöiden ohjauksen Tutkimuskäynti / Ohjauskäynti Yksittäinen suppea tutkimus, arviointi tai ohjauskäynti. Palvelu sisältää tarvittaessa yhteydenotot asiakkaan verkostoon ja/tai moniammatillisen yhteistyön. Käynti voi toteutua työntekijän toimitiloissa tai asiakkaan luona Kuntoutusohjaajan ohjauskäynti. Palvelu sisältää lapsen kuntoutuksen, vanhempien tai muiden läheisten ohjauksen, yhteistyön verkoston kanssa ja materiaalin valmistuksen Terapia Asiakkaan yksilöterapiakäynti.

20 Ryhmäterapia ja -ohjaus Ryhmässä toteutettu asiakkaan terapia tai ohjaus. Palvelu ei sisällä asiakkaan matkakustannuksia. Ryhmäohjauksena toteutetaan myös perheille kinestetiikan kursseja Tehostettu neuropsykiatrinen mielenterveystyö Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu neuropsykiatriselle asiakkaalle ja lähiverkostolle monitahoisessa psykososiaalisessa ongelmatilanteessa tai akuutissa kriisitilanteessa. Palvelu sisältää keskustelun asiakkaan kanssa erilaisia terapeuttisia menetelmiä käyttäen sekä tiiviin työskentelyn lähiverkoston kanssa. Palvelu toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Työntekijällä on moniammatillinen tiimi työn tukena Neuropsykiatrinen mielenterveystyö Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu neuropsykiatriselle asiakkaalle. Palvelu sisältää psykososiaalista toimintakykyä tukevan keskustelun asiakkaan kanssa erilaisia terapeuttisia menetelmiä käyttäen. Asiakasta tavataan säännöllisesti joko asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai työntekijän toimitilassa. Palvelu sisältää tarvittaessa yhteydenoton asiakkaan verkostoon Tehostettu autismikuntoutusohjaus Autismikuntoutusohjaajan palvelu autismin kirjon henkilölle. Palvelu sisältää intensiivistä ja suunnitelmallista asiakkaan ja lähihenkilöiden ohjausta asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on tukea arjen hallintaa ja ennaltaehkäistä haastavien tilanteiden syntymistä tai antaa tukea akuuteissa kriisitilanteissa. Palvelu sisältää materiaalin valmistamista ja tarvittaessa AA- PEP/PEP-R/CARS arvioinnit. Tehostettu autismikuntoutusohjaus mahdollistaa nopean tarttumisen haastaviin tilanteisiin Perusautismikuntoutusohjaus Autismikuntoutusohjaajan palvelu autismin kirjon henkilölle. Palvelu sisältää yksilöllistä kuntoutusta ja ohjausta asiakkaan toimintaympäristössä. Sisältää myös lähihenkilöiden ohjauksen. Tavoitteena on antaa keinoja ja tukea arjen hallintaan Tilannearvio Työparina toteutettava kokonaistilanteen arviointi, kun asiakkaalla tai yhteisöllä on kriisi tai huoli asiakkaan tilanteen kriisiytymisestä. Työpari tapaa asiakkaan ja lähihenkilöt 1-5 kertaa tilanteen monitahoisuudesta riippuen ja kerää haastattelemalla esitiedot, asiakasta koskeva tiedot, yhteisöä koskeva tiedot ja henkilökuntaa koskevat tiedot. Työskentelyn perusteella tehdään yhteenveto tilanteeseen vaikuttaneista tekijöistä ja annetaan suositukset jatkotoimenpiteistä. Työparilla on tukena moniammatillinen tiimi.

PALVELUT 2016. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

PALVELUT 2016. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PALVELUT 2016 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hyväksyjä Hallitus 29.1.2016 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen...

Lisätiedot

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet

Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Eskoon vammaispalvelujen palvelutuotteet Härmän kuntokeskus, 27.05.2015 Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja Laitosasuminen Laitososastoja on kuusi: Kuntokaari, Kuusikoto, Kotopihlaja, Neliapila,

Lisätiedot

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut

Kuntaseminaari Eskoon Asiantuntijapalvelut Kuntaseminaari 24.5.2017 Eskoon Asiantuntijapalvelut Ulla Yli-Hynnilä Henkilöstö esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen sairaanhoitaja (2) puheterapeutti (2) kuntoutussuunnittelija (1) toimintaterapeutti

Lisätiedot

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä

ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä ESKOON TOIMINTOJEN KEHITTÄMISSEMINAARI JÄSENKUNNILLE 27.5.2015 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT Ulla Yli-Hynnilä 1 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT 2015 Henkilökunta esimies lääkäri (1) psykologi (3) psykiatrinen

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

PALVELUT Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

PALVELUT Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PALVELUT 2017 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hyväksyjä Hallitus 16.12.2016 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen...

Lisätiedot

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta.

Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta. Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta www.eskoo.fi 2 Sosiaalipalvelujen osaamis- ja resurssikeskus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen moniosaaja.

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Eskoon tulevaisuuden suunnitelmia asumisessa

Eskoon tulevaisuuden suunnitelmia asumisessa Eskoon tulevaisuuden suunnitelmia asumisessa Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja 8.11.2011 Vammaispalvelut ovat muutoksessa Meneillään on suurin rakenteellinen ja ideologinen muutos kymmeniin

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAAJAT Varhaiskuntoutusohjauksen asiakkaana on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja KEHAS Seinäjoella Seinäjoki, 22.04.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 22.4.2015 Eija-Riitta Uusihauta Toimipisteet Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELEIDEN SISÄLLÖT, TASOT JA ARVOT ALKAEN

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELEIDEN SISÄLLÖT, TASOT JA ARVOT ALKAEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELEIDEN SISÄLLÖT, TASOT JA ARVOT 1.6.2018 ALKAEN YLEISTÄ PALVELUSETELISTÄ Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Jalkautuvat erityishuollon palvelut

Jalkautuvat erityishuollon palvelut Jalkautuvat erityishuollon palvelut Jalkautuvat erityishuollon palvelut ovat PKSSK:n Honkalampi-keskuksen palvelu, Pilotin yhteyshenkilöt jolla tuetaan alueen kehitysvammaisia, heidän läheisiään ja lähipalveluja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015

Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntoutusta Vaalijalassa AVI-päivä Mikkelissä 3.11.2015 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 30.10.2015 Ilkka Jokinen 1 Esityksen teemat 1. Vaalijalan kuntayhtymä lyhyesti 2. Erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea Mihin asioihin valmennusta ja tukea voi saada?

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU Työelämää työvalmentajan tuella 2.10.2014 Työ kuuluu kaikille seminaari Nina Sohlberg-Ahlgren ja Merja Honkanen TUETTU TYÖLLISTYMINEN HELSINGISSÄ EU:n Employment Horizon-projektissa

Lisätiedot

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Oppimis- ja ohjauskeskus mäntykangas Mitä on lisäopetus Mäntykankaalla? Mäntykankaan koulun lisäopetuksen tavoitteet tukevat jatko-opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaispalvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaisten palvelut Lapuan kaupunki tarjoaa arkea helpottavia ja elämänlaatua parantavia palveluita vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille asukkailleen vammaislain

Lisätiedot

Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut

Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut Asiakkaan ja hänen toimintaympäristönsä tueksi jalkautuvat Tays kehitysvammahuollon palvelut Pirkanmaan VammaisKaste-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja vammaisalan osaamisen jakamiseksi asiakkaan

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Sirkka Sivula ja Sanna Ahola 17.5.2017 Sanna Ahola 1 Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa Muuttovalmennuksen tarve Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013 Yhteydenotto kotikuntaan Verkostopalaveri/ palvelusuunnitelma - päätös muuttovalmennuksen toteuttamistavasta Muuton jälkeen Muutto Muuttovalmennus

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus KeVa perhehoidon ennakkovalmennus 1. TAPAAMINEN MITÄ ENNAKKOVALMENNUS ON? Ennakkovalmennuksen tarkoitus Ennakkovalmennuksen tavoitteita Perhehoitajan valmiudet suhteessa lapsen, nuoren ja aikuisen tarpeisiin

Lisätiedot

Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön. Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö

Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön. Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 13.10.2016 Sanna Ahola 1 Periaatteita henkilökohtaisessa avussa ja muussa yksilölliseen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot