Palvelutuotteet Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

2 Hallitus

3 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä lyhyesti Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluihin hakeutuminen Eskoon palvelukeskuksen laitoshoidon palvelutuotteet Pitkäaikainen laitoshoito Hoivapalvelu Vaativa hoivapalvelu Intensiivinen hoivapalvelu Lyhytaikainen laitoshoito Tilapäishoito Kuntoutuspalvelu Päivähoito Asumispalvelujen palvelutuotteet Asumispalvelut Tuettu asuminen (matala tuen tarve) Ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Vahvasti ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Vahvasti autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Lyhytaikainen tilapäisasuminen Päivähoito Muuttovalmennus Henkilökohtainen muuttovalmennus Ryhmämuotoinen muuttovalmennus Läheisten tuki ja ohjaus Työ- ja päivätoiminta ja erityiskoulutus Erityiskoulutus Vahvasti tuettu erityiskoulutus Päivätoiminta (osallisuutta tukeva toiminta) Vahvasti tuettu päivätoiminta Työtoiminta Avotyö Tuettu työ Eskoon asiantuntijapalvelut Yleistä Palvelutuotteet Laaja tutkimus Tutkimus Tutkimuskäynti / Ohjauskäynti Terapia Ryhmäterapia ja -ohjaus Tehostettu neuropsykiatrinen mielenterveystyö Neuropsykiatrinen mielenterveystyö Tehostettu autismikuntoutusohjaus... 16

4 Perusautismikuntoutusohjaus Tilannearvio Tukitiimi Aikaperustainen taksa Koulutus Lastensuojelulain mukainen toiminta Yleistä Palvelutuotteet Sijaishuollon perusmaksu Sijaishuollon erityisen tuen maksu Sosiaalipäivystyssijoitus Itsenäisen elämän opettelu Vanamossa Itsenäisen elämän opettelu nuoren omassa kodissa Vammaispalvelulain mukainen toiminta Ohjaus- Ja neuvontapalvelut Avustajapalvelut Kuntayhteistyö Työnohjaus ja koulutuspalvelut Eskoon tulkkauspalvelut Aistikeskus Sateenkaari Sosiaaliasiamiehen palvelut Suoritehinnat

5 1 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen 1.1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä lyhyesti Eskoon kuntayhtymän toiminta-alue kattaa kahden maakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen. Maakunnissa on yhteensä 32 kuntaa ja asukkaita on yhteensä Alueellisen selvitystyön mukaan alueella oli kehitysvammahuollon palvelujen käyttäjiä 1719 ja 1494 henkilöllä oli kehitysvamma diagnoosi. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. Kuntayhtymän arvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja uudistumiskyky Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluihin hakeutuminen Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kotikunnan vammaispalveluista vastaavaan sosiaalityöntekijään, joka ottaa sitten yhteyttä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kuntoutussuunnittelijaan. Mikäli palvelujen tarvitsija ottaa yhteyttä suoraan Eskooseen, niin kuntoutussuunnittelija on yhteydessä kotikunnan vastuuhenkilöön. Palvelujen toteuttamisen lähtökohtana ovat kuntayhtymän arvojen ja strategian mukaisesti asiakkaiden yksilölliset elämänsuunnitelmat ja niiden kautta määritellyt palvelutarpeet. Niiden selvittämisessä käytämme apuna muun muassa yksilökeskeisen suunnittelun menetelmiä ja välineitä sekä Toimi-psykososiaalisen toimintakyvyn menetelmää. Näiden avulla pääsemme aidosti kuulemaan asiakkaita itseään heitä koskevissa elämän ja asumisen liittyvissä asioissa. Kuntayhtymän järjestämät palvelut on tuotteistettu. Palvelutuotteet 2015 ovat apuna yksilöllisiä suunnitelmia laadittaessa.

6 2. Eskoon palvelukeskuksen laitoshoidon palvelutuotteet 2 Laitoshoidon palveluvalikoimaamme kuuluvat hoivapalvelu, vaativa hoivapalvelu ja intensiivinen hoivapalvelu sekä lyhytaikainen tilapäishoito ja kuntoutuspalvelu Pitkäaikainen laitoshoito Laitosasumisen palvelut tulevat kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitosasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille, vaikka pääsääntöisesti laitosasumisessa asuu aikuisia kehitys-vammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat paljon toisen ihmisen hoitoa, apua ja tukea päivittäisissä toimissaan. Laitosasumisen tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitosasumisessa palvelu pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Pitkäaikainen laitosasuminen sisältää hoidon, avun, ohjauksen, päivätoiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan sekä lääkinnälliset palvelut. Kehitysvammaiselle henkilölle pyritään tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla hän voi elää oman näköistään elämää. Laitososastoissa asukkaita autetaan, hoidetaan ja tuetaan yksilöllisesti ottaen huomioon kunkin asukkaan henkilökohtainen avun, tuen ja ohjauksen tarve. Toimintaa ohjaavat yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus ja turvallisuus. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ja palvelusuunnitelma sekä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma. Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen käytetään Kehitysvammaliiton Toimi- työvälinettä. Sen avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus vammaispalvelujen käyttäjän psykososiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksista ja voidaan tunnistaa toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee hoitoa, apua tai tukea. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä palvelukeskuksen alueella on kuusi laitososastoa tarkoitettu pitkäaikaiseen asumiseen: Metsätähti, Kuusikoto, Neliapila, Kuntokaari, Tuulentupa ja Kotopihlaja. Laitososastojen vakituisella henkilöstöllä on vähintään sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto ja osastonhoitajilla on vähintään sosiaali- tai terveysalan opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkinto. Laitoshenkilökunta on osallistunut kolmivuotiseen yksilökeskeiseen elämänsuunnittelu ja elämänmuutos- koulutukseen. Pitkäaikaisessa laitosasumisessa asuville asukkaille järjestetään seuraavat asiat: terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut lääkinnällinen hoito ateriat päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, kuten uni, puhtaus, ihonhoito, WC-toiminnot, pukeutuminen, vaatehuolto asiointi ja henkilökohtaisista asioista huolehtiminen

7 3 liikkumisesta ja ulkoilusta huolehtiminen asunnon siisteydestä huolehtiminen virikkeellistä toimintaa Asukkaat kustantavat kuitenkin omat henkilökohtaiset viriketoimintaan liittyvät maksunsa itse, kuten pääsyliput erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin Hoivapalvelu Hoivapalvelun asukkaat tarvitsevat apua, tukea, hoitoa ja valvontaa kaikkina vuorokauden aikoina selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Palvelun tarkoituksena on vastata kehitysvammaisen asukkaan perustarpeiden tyydyttämisestä ja huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimi-toimintakykykartoituksen mukaan henkilöllä on suuri avun tarve useassa eri osa-alueessa ja joissakin osa-alueissa voi olla vastaavasti vähäinen avun tarve. Hoivapalvelun tuote sopii: Kehitysvammaiselle tai erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle, jolta päivittäisten toimintojen tyydyttäminen onnistuu sanallisen ohjauksen tuella tai hän tarvitsee siihen henkilökunnan apua ja tukea. Arkipäivän tilanteissa ei esiinny sellaisia haastavia tilanteita tai aggressiivista käytöstä, jotka vaikeuttavat arjessa selviytymistä. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa osaa solmia ja pitää yllä vuorovaikutussuhteita tai tarvitsee siihen rohkaisua ja tukea henkilökunnalta. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja säilyttäminen. Henkilön päivä- ja viriketoiminta tapahtuu laitososaston toimesta Vaativa hoivapalvelu Vaativan hoivapalvelun asukkaat tarvitsevat paljon apua, tukea, hoitoa ja valvontaa kaikkina vuorokauden aikoina selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Palvelun tarkoituksena on vastata kehitysvammaisen asukkaan perustarpeiden tyydyttämisestä ja huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimi-toimintakykykartoituksen mukaan henkilöllä on suuri avun tarve useassa eri osa-alueessa. Vaativan hoivapalvelun tuote sopii: Kehitysvammaiselle tai erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle, joka vaatii päivittäisissä toiminnoissaan paljon henkilökunnan apua, tukea ja hoitoa. Pysyvän sairauden lääkinnällinen ja muu hoito lisäävät hoidon tarvetta. Arkipäivän tilanteissa voi esiintyä haastavia tilanteita, jotka vaikeuttavat arjessa selviytymistä ja näin hoidontarve on ohjauksellisesti runsas tai tarvitsee runsaasti valvontaa. Asukas tarvitsee tavoitteellista ohjaamista ja kuntouttavaa toimintaa, jolloin varataan riittävästi aikaa eri toimintojen opetteluun, jolloin tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Asumis- ja muuttovalmennukseen osallistuvat asukkaat tarvitsevat ennen muuttoa tukea ja apua liittyen muuttoon uuteen yksik-

8 4 köön. Asukas tarvitsee lisäksi yksilöllisiä palveluja erityistyöntekijöiltä. Asukas osallistuu mm. ulkopuoliseen päivä- ja viriketoimintaan Intensiivinen hoivapalvelu Intensiivisen hoivapalvelun asukkaat tarvitsevat erittäin paljon henkilökunnan apua, tukea, hoitoa ja valvontaa kaikkina vuorokauden aikoina selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Palvelun tarkoituksena on huolehtia kehitysvammaisen asukkaan perustarpeiden tyydyttämisestä ja huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Intensiivisen hoivapalvelun asukas vaatii lisähenkilökuntaa henkilökohtaisten ominaisuuksien takia, esimerkiksi haastavan käyttäytymisen, jatkuvan valvonnan tai runsaan hoidon, avun ja tuen tarpeen takia. Normaalin henkilöstön lisäksi tarvitaan lisähenkilökuntaa, jotta tavoitteellinen ja turvallinen apu ja tuki yksilöllisesti mahdollistuvat. Asukkaiden yksiköllisten tarpeiden mukaan suunnitellaan lisähenkilökunnan määrä. Intensiivisen hoivapalvelun tuote sopii: Intensiivisen hoivapalvelun asukas tarvitsee jatkuvaa tarkkailua ja jatkuvaa henkilö-kunnan läsnäoloa. Hoidontarve on sekä auttamisen että ohjauksellisen osalta runsasta. Perustarpeiden hoidontarve voi olla kaikissa päivittäisissä toiminnoissa auttamista. Haastavia tilanteita ja voimakkaita reagointeja voi esiintyä arjen tilanteissa ja niistä johtuen henkilökunnan läsnäolo on turvallisuudesta johtuen välttämätöntä. Heille on elintärkeä avun ja tuen tarve. Asukkaalle räätälöidään hänelle sopiva yksilöllinen työ- ja viriketoiminta. Moniammatillisen tiimin tuki on henkilön ja yhteisön käytettävissä Lyhytaikainen laitoshoito Tilapäishoito Palvelun tavoitteena on tarjota asiakkaille yksilöllisesti suunniteltua lyhytaikaishoitoa. Lyhytaikaista tilapäishoitoa järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ympäri vuorokauden. Tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen, erityistä tukea tarvitsevan henkilön kasvun ja itsenäistymisen tukeminen sekä erilaisten tutkimusjaksojen aikana tuen ja avun tarpeen kartoittaminen. Lyhytaikaista tilapäishoitoa järjestetään myös omaishoidon vapaapäivien aikana. Tilapäishoidon varauksissa pyritään tarjoamaan asiakkaille sekä viikonloppuja että arkipäiviä, niin että mahdollisimman monelle tilapäisasukkaalle pystytään tarjoamaan tilapäisjaksoja. Lyhytaikaiset tilapäishoitojaksot varataan aina etukäteen neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäisjaksojen pituudet suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä kotikunnan, asiakkaan, Eskoon sosiaalityöntekijän ja osaston kesken. Asiakkaan avun, tuen ja valvonnan/ seurannan mukaan määritellään hinta ja lisähenkilökunnan tarve tilapäishoitojaksolle.

9 Kuntoutuspalvelu Kuntoutuspalvelu on käytössä seuraavilla jaksoilla: Tuulentuvan Mielenterveysyksikössä ja Tuuli-yksikössä, joissa palvelun tarkoituksena on tarjota yksilöllinen, asiakkaan tarpeista lähtevä tutkimus- tai kuntoutusjakso valvotussa, turvallisessa ympäristössä erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle. Asiakkaalla voi olla mielenterveydellisiä tai käyttäytymisen haasteita. Ohjauksen ja tuen tarve voi olla suuri. Jakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu yksikön moniammatillinen työryhmä yhdessä asiantuntijapalvelujen kanssa. Jakson pituus arvioidaan yksilöllisesti. Jaksoon sisältyy kokonaisvaltainen elämäntilanteen arviointi: esim. terveydentila, sosiaalinen tilanne, asuminen ja asumisen taitojen arviointi, kommunikaatiotaidot, vuorovaikutussuhteet, opiskelu ja työ, lääkitys. Asiakkaalle tarjotaan tavoitteellista ohjausta ja tukea sekä kuntouttavaa toimintaa tavoitteena toimintakyvyn edistäminen. Palavereissa jakson aikana ja päättyessä arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja käydään läpi esille tulleita asioita mm. asiakkaan toimintakyvystä ja psyykkisen tuen tarpeesta. Jakso tapahtuu yhteistyössä perheen, kotikunnan ja muiden asiakkaan elämään liittyvien tahojen kanssa. Jaksosta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka lähetetään ennalta sovituille tahoille. Tutkimus- ja kuntoutusjaksot Eskoon osastoilla yhteistyössä Asiantuntija-palvelujen kanssa Koululaisten leirit, kurssit ja yksilölliset kuntoutusjaksot Aikuisten kuntokurssit Päivähoito Laitoshoidossa on mahdollisuus myös päivähoitoon. Päivähoito on lyhytkestoinen, enintään 12 h:n hoitojakso. Kun asiakkaan perhe tarvitsee lyhytaikaisen turvallisen hoitopaikan esim. koulun jälkeen, asioinnin, poikkeuksellisen työajan tai muun vastaavan tilanteen vuoksi, voi asiakas tulla tarvittavaksi ajaksi laitososastolle. Päivähoidossa on mahdollisuus ruokailuun ja asiakas saa tarvittavan hoidon, avun, tuen sekä ohjauksen. Mikäli päivähoitoasiakkaan avun, tuen ja ohjauksen tai valvonnan määrä on suuri, päivähoidolle määritellään yksilöllinen hinta ja / tai mahdollinen lisähenkilökunnan tarve.

10 3. Asumispalvelujen palvelutuotteet 6 Palveluvalikoimaamme kuuluvat tuettu asuminen, ohjattu asuminen, vahvasti ohjattu asuminen, autettu asuminen, vahvasti autettu asuminen, sekä lyhytaikainen tilapäisasuminen ja päivähoito Asumispalvelut Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja ja itsenäistä elämää tukevia palveluja eri tavoin vammaisille henkilöille ja muille erityisryhmille. Palveluiden toteuttaminen perustuu kuntayhtymän strategian mukaisesti yksilöllisen, turvallisen ja hyvän elämän luominen asiakkaille yksilöllisissä elämäntilanteissa. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on tarjota monipuolisia asumispalveluja Etelä- Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Asumispalveluyksiköt sijaitsevat Kärjen kortteeri, Helakoti ja Kotomarkki Seinäjoella Palvelukeskuksen alueella, Eskoon ryhmäkoti Pietarsaaressa, Merituuli Kristiinankaupungissa ja Toukoranta Vaasan Tervajoella. Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja palvelusuunnitelma sekä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma. Yksilökeskeisessä elämänsuunnittelussa käytetään YKS- työkaluja apuna. Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen käytetään Kehitysvammaliiton Toimi- työvälinettä. Sen avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus vammaispalvelujen käyttäjän psykososiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksista ja voidaan tunnistaa toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee apua tai tukea. Asumispalveluyksiköitten vakituisella henkilöstöllä on vähintään sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto ja yksiköiden esimiehillä on vähintään sosiaali- tai terveysalan opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkinto. Asumisyksiköiden henkilökunta yhdessä asukkaiden kanssa ovat osallistuneet yksilöllinen elämänsuunnittelu ja tuki koulutukseen. Asumispalvelut voivat sisältää apua, tukea ja ohjausta seuraavissa asioissa: terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut lääkinnällinen hoito ateriat päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen, kuten puhtaus, ihonhoito, WC-toiminnot, pukeutuminen, vaatehuolto liikkumisesta ja ulkoilusta huolehtiminen asunnon siisteydestä huolehtiminen asiointi ja henkilökohtaisista asioista huolehtiminen

11 7 Asumispalveluyksiköissä asuva asukas maksaa itse vuokran, ateriat, lääkkeet, lääkäripalvelut, omaan hygieniaan liittyvät tarvikkeensa sekä omat henkilökohtaiset tavaransa Tuettu asuminen (matala tuen tarve) Tuettu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asiakkaalle, joka asuu omassa asunnossaan ja pystyy huolehtimaan asioistaan omatoimisesti suullisen kertaluonteisen ohjauksen ja tuen avulla. Asiakkaan fyysinen toimintakyky tulee olla hyvä ja asiakkaan tulee pystyä huolehtimaan asioistaan omatoimisesti vähäisen tuen avulla. Tuettuun asumiseen sisältyy yksilöllisesti suunniteltu tarpeen mukainen tuki, joka voi olla päivittäinen tai muutaman kerran viikossa tai viikoittainen. Tuen avulla asiakasta tuetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja asioistaan. Tukikäynti tehdään asiakkaan kanssa ennalta sovitusti joko asiakkaan omassa asunnossa tai muussa sovitussa paikassa. Akuuteissa tilanteissa tuetussa asumisessa asuva tietää, mistä voi pyytää tarvittaessa apua. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan tuetussa asumisessa hän selviytyy itsenäisesti tai hänellä voi olla matalan tuen tarve jossain osa-alueilla. Asiakkaan kotona tapahtuvassa palvelussa lähtökohtana on aina asiakkaan arvojen, itsemääräämisoikeuden, aikataulujen ja kodin kunnioittaminen Ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Ohjattu asuminen on tarkoitettu sellaisille asukkaalle joka selviytyy melko itsenäisesti päivittäisissä toimissaan, mutta osaa pyytää/hälyttää tarvittaessa apua. Asukkaalla on taitoa ja kykyä toimia ohjatusti elämän eri osa-alueilla. Asukasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Asukas pyrkii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan ja oman elämän hallinnastaan melko omatoimisesti. Tuentarve korostuu muutosten tai kriisien yhteydessä. Ohjatussa asumisessa asukas pienen tuen ja kannustuksen avulla kykenee selviämään itsenäisen asumisen haasteista. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan ohjatussa asumisessa hänellä on kohtalaisen tuen tarve eri osa-alueilla tai hän selviytyy itsenäisesti ohjauksen avulla Vahvasti ohjattu asuminen (kohtalaisen tuen tarve) Vahvasti ohjattu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asukkaalle, joka ei välttämättä tarvitse henkilökunnan apua ja tukea sekä valvontaa ympärivuorokautisesti selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Asukas ei välttämättä tarvitse yövalvontaa, mutta tarvittaessa osaa itse pyytää/ hälyttää apua. Asukkaalla on taitoa ja kykyä toimia ohjatusti elämän eri osa-alueilla. Asukasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Asukas pyrkii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan mahdollisimman itsenäisesti sanallisen ohjauksen avulla.

12 8 Vahvasti ohjatussa asumisessa asukas voi kuitenkin tarvita henkilökunnalta erilaista tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeen mukaisesti esim. fyysisessä, psyykkisessä ja/tai sosiaalisessa toimintakyvyssä. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan vahvasti ohjatussa asumisessa hänellä on kohtalaisen tuen tarve eri osa-alueilla tai hän selviytyy ohjauksen ja tuen avulla, mutta voi tarvita henkilökunnan erilaista tukea ja ohjausta Autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Autettu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asumisyksikön asukkaalle, joka tarvitsee tukea ja apua sekä valvontaa ympärivuorokautisesti selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan ja oman elämän hallinnastaan. Asukkaat eivät kykene itsenäisesti huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja he tarvitsevat tukea kaikilla tai lähes kaikilla elämän alueilla. Heillä oman elämän ja elinympäristön kontrollointi on mahdollista vain osittain. Autettu asuminen sisältää kaiken sen tuen ja avun, mitä asukas tarvitsee yksilöllisen suunnitelmansa mukaan (päivittäiset toiminnat, kodinhoito, asiointi, terveyden ylläpitäminen, sosiaaliset suhteet ja vapaa-ajan vietto). Autetussa asumisessa asukasta autetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja kannustetaan omatoimisuuteen, mutta henkilökunnan tuki ja apua on kuitenkin oleellista. Asukkaan toimintakyky vaikuttaa siihen, kuinka paljon tukea ja apua hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan. Tehdyn Toimi- toimintakykykartoituksen mukaan autetussa asumisessa hänellä voi olla joissakin osa-alueissa kattavan avun ja tuen tarve ja joissakin toisissa osa-alueissa hänellä voi olla vastaavasti kohtalaisen tuen tarve Vahvasti autettu asuminen (kattavan tuen tarve) Vahvasti autettu asuminen on, samoin kuin autettu asuminen, asukkaan asumisen ja elämänhallinnan tukemista, ohjausta ja avustamista yksilöllisten tarpeiden ja asukkaan kanssa tehdyn yksilöllisen suunnitelman mukaan. Vahvasti autettu asuminen on tarkoitettu sellaiselle asumisyksikön asukkaalle, joka tarvitsee apua ja tukea ympärivuorokautisesti erityispiirteensä, perushoidollisten tarpeittensa tai käyttäytymisensä vuoksi sekä näistä johtuen tarvitsee tarkempaa valvontaa ja /tai seurantaa. Vahvasti autetun asumisen asukas tarvitsee mm. runsaasti fyysistä avustamista, ohjausta ja /tai tukea päivittäisissä toiminnoissaan tai omasta tai toisten turvallisuudesta johtuen huolehtimista, seurantaa tai valvontaa. Asukkaan toimintakyky vaikuttaa siihen, kuinka paljon tukea ja apua hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan. Tehdyn Toimi-toimintakykykartoituksen mukaan vahvasti autetussa asumisessa hänellä on kattavan avun ja tuen tarve useassa eri osa-alueessa tai merkittävä puute joko fyysisellä, psyykkisellä tai sosiaalisella elämänhallinnan tai elämisen toiminnan alueella Lyhytaikainen tilapäisasuminen Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös lyhytaikaista tilapäisasumista aikuisille tai nuorille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

13 9 Jakson tavoitteena voi olla asiakkaan itsenäistymisen tukeminen/ harjoittelu, perheen tai muun hänestä huolehtivan henkilön tukeminen sekä auttaa perheitä jaksamaan järjestämällä mahdollisuus vanhempien tai omaishoitajien lomaan. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllisesti tilapäisasumisjakso, jossa hän saa tarvittavan yksilöllisen avun, tuen ja ohjauksen. Tilapäisasumisjakson pituus voi vaihdella parista päivästä muutamaan kuukauteen. Asiakkaan tuen ja avun tarpeen sekä valvonnan/ tai seurannan mukaan määritellään hinta ja/ tai mahdollinen lisähenkilökunnan tarve Päivähoito Asumispalveluyksiköissä on mahdollisuus myös päivähoitoon. Päivähoito on lyhytkestoinen, enintään 12 h:n hoitojakso. Kun asiakkaan perhe tarvitsee lyhytaikaisen turvallisen hoitopaikan esim. koulun jälkeen, asioinnin, poikkeuksellisen työajan tai muun vastaavan tilanteen vuoksi, voi asiakas tulla tarvittavaksi ajaksi asumispalveluyksikköön. Päivähoidossa on mahdollisuus ruokailuun ja asiakas saa tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Mikäli päivähoitoasiakkaan avun, tuen ja ohjauksen tai valvonnan määrä on suuri, päivähoidolle määritellään yksilöllinen hinta ja / tai mahdollinen lisähenkilökunnan tarve Muuttovalmennus Muuttovalmennus on yhteistyötä, jonka sisältö suunnitellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan ja hänen läheistensä elämäntilanteesta, tarpeista ja toiveista lähtien. Muuttovalmennus muodostuu valmennuksesta ennen muuttoa, muuton aikana ja muuton jälkeen. Se voi sisältää muuttajan henkilökohtaista tai/ja ryhmävalmennusta, läheisten tukea ja ohjausta sekä vertaistoimintaa Henkilökohtainen muuttovalmennus Henkilökohtainen muuttovalmennus on muuttajan elämänhistoriaan, avuntarpeisiin ja toiveisiin tutustumista ja sitä kautta edistetään kotiutumista. Tavoitteena ovat muuttajan ja läheisten valmistautuminen muutokseen ja sujuva muutto uuteen kotiin. Valmennus on ajankohtaista, kun tuleva koti ja muuton ajankohta ovat tiedossa. Yhteistyö muuttajan ja läheisten sekä lähettävän ja vastaanottavan tahon ja työntekijöiden kesken on tärkeää. Valmennus sisältää vaiheet elämäntilanteen kartoituksesta kotiutumiseen saakka. Henkilökohtainen muuttovalmennus sisältää myös muuttajan tukea, ohjausta ja muuttoprosessin koordinointia. Valmennus sisältää räätälöityjä tapaamisia muuttajan ja läheisten kanssa, jotka ajoittuvat sekä ennen muuttoa että muuton jälkeen. On tärkeää, että muuttaja saa tukea myös sopeutumisessa uuteen kotiin. Muuttovalmentaja järjestää tutustumiskäyntejä, huolehtii muuttoon liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä toimii yhteyshenkilönä.

14 Ryhmämuotoinen muuttovalmennus Ryhmämuotoisessa muuttovalmennuksessa työntekijällä on valmennettavanaan useampi henkilö, jotka voivat olla muuttajia tai heidän läheisiään. Esimerkiksi aloittavan asumispalveluyksikön muuttovalmennus aloitetaan yksilöllisesti, kun kunta on sitoutunut sen aloittamiseen. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa on mahdollisuus käsitellä itsenäistymisen merkitystä, muuton herättämiä tunteita sekä käydään läpi mahdollisia pelkoja, toiveita ja odotuksia. Tavoitteina ryhmämuotoisessa muuttovalmennuksessa ovat myös esimerkiksi sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen ja rohkeuden saaminen omien ajatusten ja mielipiteiden ilmaisuun. Asiakkaille, jotka tulevat asumaan yhdessä, annetaan mahdollisuuksia toisiinsa tutustumiseen ja luottamuksen rakentumiseen. Näin ryhmäytymistä on mahdollista edistää jo ennen muuttoa Läheisten tuki ja ohjaus Läheisten osallisuutta ja sopeutumista tulevaan muutokseen tuetaan henkilökohtaisilla keskusteluilla palveluohjauksellisen työotteen avulla. Toiminta voi sisältää tiedottamista erilaisista palveluista ja käytännön apua hakumenettelyissä. Läheisille voidaan järjestää myös ryhmämuotoista vertaistoimintaa. Lähtökohtana läheisille suunnatussa muuttovalmennuksessa on läheisten oma päätös osallisuuden määrästä.

15 11 4. Työ- ja päivätoiminta ja erityiskoulutus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on palvelukeskuksen alueella Seinäjoella Kaarisillan erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus, Kristiinankaupungissa Suupohjan toimintakeskus ja Vaasan Tervajoella Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus Erityiskoulutus Erityiskoulutus on tavoitteellista ohjaamista ja opetusta, jossa harjoitellaan tiedollisia taitoja. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Toiminta on itsenäiseen elämään tukevaa ja tarkoitettu kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Toiminnassa korostuvat kasvatuksellinen, aktiivinen ja ohjaava työote sekä moniammatillisuus. Koulutuksen kesto on 1-3 vuotta ja koulutukseen voivat hakeutua peruskoulunsa päättäneet tai muuten koulumaista opetusta tarvitsevat. Ryhmät muodostetaan toimintakyvyn ja tuen tarpeen mukaan. Koulutuksen aikana tuetaan itsenäiseen elämänhallintaan, joka voi sisältää esimerkiksi asumisharjoittelua. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma yhdessä lähihenkilöiden kanssa. Suunnitelmaa seurataan ja arvioidaan vuosittain tai tarvittaessa. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma sisältää tavoitteet seuraavilta osa-alueilta: Elämänhallinta, motoriset taidot ja liikkuminen sekä arkielämäntaidot Hienomotoriset taidot ja työtaidot Vapaa-ajan toiminnot, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot ja tiedolliset valmiudet Kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimivaan kommunikaatioon. Käytännössä toiminta sisältää luku- ja kirjoitustaidon harjoittamista, matemaattisia taitoja, tietotekniikkaa, kädentaitoja, työtoimintaa, kotitaloutta, kodinhoitoa, vapaa-ajantoimintaa sekä musiikkia, liikunta ja ilmaisutaitoa Vahvasti tuettu erityiskoulutus Vahvasti tuettu erityiskoulutus sisältää samat tavoitteet ja osa-alueet kuin erityiskoulutuksessa. Se on tarkoitettu vaativimmille asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvan tuen ja läsnäolon. Toiminnassa ja henkilöstön resursoimisessa huomioidaan asiakkaan vahvempi tuentarve osallistumisen, oman elämänhallinnan, arkielämän vuorovaikutustaitojen ja perushoidollisten tarpeiden osa-alueilla. Toiminta on pienryhmäopetusta Päivätoiminta (osallisuutta tukeva toiminta) Päivätoiminta on tavoitteellista, mielekästä päiväaikaista toimintaa, joka sisältää myös laajaalaisiin tuen tarpeisiin vastaamisen ja kuntoutumisen tukemista. Päivätoiminta on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltua virikkeellistä toimintaa esimerkiksi aistikeskuksen avulla.

16 12 Tavoitteena on rytmittää arkea mielekkäällä tavalla, tukea aikuisen elämäntaitoja, ylläpitää ja kehittää toimintakykyä, tukea kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä tukea asiakasta yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja kansalaisuuteen. Toiminnassa harjoitellaan jokapäiväisen elämän taitoja, kehitetään parempaa minäkuvaa ja oman elämän hallintaa sekä saadaan onnistumisen kokemuksia. Toiminta sisältää esimerkiksi työtä, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen työn keinoin, mutta jossa eivät täyty työsuhteen tunnusmerkit. Kurssitoiminta on kurssimuotoista, ennalta määritellyn pituista, tiettyyn aiheeseen liittyvää toimintaa. Kurssit toteutetaan kurssitarjottimen pohjalta ja kurssiin sisältyy tavoitteet Vahvasti tuettu päivätoiminta Päivätoiminta vahvasti tuettuna on tarkoitettu vaativimmille asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvan tuen ja seurannan tai erittäin paljon toisen henkilön apua ja tukea päivittäisiin toimintoihin. Henkilö ei kykene toimimaan ryhmässä, jossa on vain yksi ohjaaja. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet palvelusuunnitelman mukaisesti. Päivätoiminnassa harjoitellaan mm. sosiaalisia taitoja, jokapäiväisen elämän taitoja (paljon aistien kautta), tutustutaan ja kehitetään kehontuntemuksia ja aisteja esimerkiksi aistikeskuksen avulla, harjoitellaan koritehtäviä (esim. tunnustelut ja lajittelutehtäviä), käytetään luovuutta, tarjotaan asiakkaille uusia elämyksiä ja kokemuksia esimerkiksi ulkoilun ja retkeilyn avulla. Toiminta on toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa. Toiminnassa kuvilla ja kuvakommunikaatiolla on suuri merkitys. Pienryhmässä toimiminen mahdollistaa jokaisen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Tarvittaessa yhteistyössä kotikunnan kanssa arvioidaan asiakkaan tarve vammaispalvelulain mukaiselle henkilökohtaiselle avustajalle Työtoiminta Työtoiminta on tavoitteellista, yksilöllisesti suunniteltua toimintaa, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaiden kykyjä ja taitoja sekä tukea aikuisuutta ja itsenäistä elämää. Työtoiminnassa ote on asiakkaan omatoimisuutta tukevaa ja edistävää ohjaajien ollessa saatavilla koko toiminnan ajan. Toiminnan tarkoituksena on lisäksi rytmittää asiakkaan vuorokautta tarjoamalla hänelle mahdollisuuden asumisen ulkopuoliseen ohjattuun ja mielekkääseen toimintaan. Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Heille maksetaan työosuusrahaa (verotonta) eläkkeen lisäksi. Työtoiminnassa harjoitellaan ja toteutetaan erilaisia yksilöllisiä työtehtäviä: alihankintatöitä yrityksille kuten pussitusta, pakkaamista, purkamista ja kokoamista, kudontaa, ompelemista sekä päivittäisten töiden tekemistä kuten siivousta, keittiötöitä ja ympäristöstä huolehtimista. Aikuisuutta, yhteiskunnallista osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja tuetaan yksilö- ja ryhmäohjauksella, aikuiskoulutuksella sekä kurssitoiminnalla. Työtoiminnasta voi edetä työvalmennuksen kautta avotyöhön ja tuettuun työhön, jos asiakkaalla on kykyä suoriutua vaativimmista tehtävistä.

17 Avotyö Avotyö on yksi työtoiminnan muoto. Se on sosiaalipalvelua, kuten työ- ja päivätoiminta. Asiakas on huoltosuhteessa ja hänelle maksetaan työosuusrahaa. Asiakkuussuhde on toimintakeskukseen, mutta henkilö toimii fyysisesti normaalilla työpaikalla. Hän voi hoitaa esim. yksittäisiä työtehtäviä. Asiakas on usein pääsääntöisesti toimintakeskuksen asiakkaana, mutta käy 1-5 pv normaalilla työpaikalla esim. siistimistehtävissä, keittiötöissä, pihatöissä, postitustehtävissä jne. Päivän pituus on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa työtehtävien määrä ja asiakkaan toimintakyky. Asiakas saa työosuusrahaa enimmillään 12 /pv verottomana eläkkeen lisäksi. Avotyöstä laaditaan aina avotyösopimus. Avotyön tarkoituksena on jo erilaisten työtaitojen oppiminen ja/ tai kuntoutuminen. Avotyö antaa mahdollisuuden tutustua työelämään ja opetella siinä vaadittavia taitoja. Avotyön toivotaan johtavan tuettuun työhön Tuettu työ Tuettu työ mahdollistaa osatyökykyisen henkilön työllistymisen avoimille työmarkkinoille yksilöllisen tuen turvin. Tuettuun työhön kuuluu työsuhde, palkka, työn tekeminen tavallisella työpaikalla ja toteutus tukitoimien avulla. Tuetussa työssä keskitytään työpaikkojen löytämiseen ja säilyttämiseen. Tuetussa työssä asiakas saa työvalmentajan palvelut toimintakeskuksesta avukseen. Palveluihin kuuluvat työelämän valmennus, paikan etsintä, opetus ja ohjaus käytännön työtaitoihin, yksilöllinen työsuunnitelma, tuetun työn sopimukset, säännöllinen ohjaus/tukikäynti työpaikalla, yhteydenpito työpaikalle ja ryhmän tuki. Työvalmentajan palvelut ovat työnantajalle ja työllistyjälle maksuttomia. Työvalmentajan palvelut ovat osa sosiaalipalvelua, joka käytännössä tulee työpaikalle työvalmentajan tukena. Tuki on alussa vahvempaa ja tukikäynneistä sovitaan työpaikan, asiakkaan ja tuetun työn työntekijän välillä. Työntekijän kyvyt ja työnantajan tarpeiden tulee kohdata. Palkan tulee vastata työsuoritusta (alan minimipalkka vähintään lähtökohtana). Palkassa huomioidaan myös työtehtäviin käytetty työaika. Työaika (päivien määrä ja pituus) voivat vaihdella. Ne kirjataan aina tuetun työn sopimukseen. Palkan maksaa työnantaja suoraan työntekijälle. Tuettuun työhön osallistuminen vaatii paljon itsenäisiä taitoja, kykyä osata pyytää ja tarvittaessa hakea apua ja omatoimista kulkemista työpaikalle. Asiakaan saama tuki työpaikalle on sanallista ohjaamista. Tuettu työ aloitetaan aina harjoittelulla työpaikassa. Harjoitteluajalta ei yleensä vielä makseta palkkaa. Tuetussa työssä noudatetaan työsopimuslakia ja alan työehtosopimuksia. Työllistyjä saa perehdytyksen ja verotettavaa palkkaa työnantajalta ja tarvitsemansa tuen työvalmentajalta. Tuetussa työssä on huomioitava sosiaaliturvan ja palkan yhteensovittaminen. Jos työsuhteisen työn kokonaisansio ylittää 743,38 / kk (vuonna 2014) jätetään eläke lepäämään.

18 14 5. Eskoon asiantuntijapalvelut 5.1. Yleistä Asiantuntijapalveluissa toimii sosiaalityön, psykologian, eri terapiapalvelujen, kuntoutusohjauksen, autismikuntoutusohjauksen, mielenterveystyön sekä eri lääketieteen alojen ammattilaisia. Asiantuntijapalveluja voivat saada kehitysvammaiset sekä muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, heidän läheisensä ja lähityöntekijät. Tiivistä yhteistyötä tehdään peruskuntien vammaispalveluista vastaavien viranhaltijoiden kanssa asiakkaiden palvelujen suunnittelussa. Työskentely perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa asiakas, työntekijät ja läheiset toimivat yhdessä. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kehitystä, kuntoutusta ja omien voimavarojen käyttöönottoa. Myös läheisille ja peruspalvelujen työntekijöille annetaan tukea ja konsultaatiota erityisosaamista vaativissa kysymyksissä. Tutkimuksia, ohjausta ja kuntoutusta toteutetaan sekä Eskoon palvelukeskuksen toimitiloissa että lähipalveluna asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Neuropsykiatrisissa palveluissa ideologisena ohjenuorana käytetään ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työotetta ja menetelmiä. Työtä tukee moniammatillisen työryhmän osaaminen ja tuki. Tavoitteena on palveluiden helppo ja nopea saatavuus sekä mahdollisimman varhainen puuttuminen huolta aiheuttaviin tilanteisiin Palvelutuotteet Asiakkaan palvelujen kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja tarvelähtöisesti elämänkaaren eri vaiheissa. Lapsuusiässä painottuvat kehitykseen liittyvät tutkimukset ja kuntoutuksen suunnittelu. Nuoret ja aikuiset tarvitsevat asiantuntijoiden tukea kysymyksissä, jotka liittyvät mm. opiskeluun, arjen hallintaan, psyykkisiin tai käyttäytymisen haasteisiin. Keskeisen sisällöt asiantuntijapalveluissa ovat: moniammatilliset kehitysarviot ja tutkimukset: kehitystaso, motoriikka, kommunikaatio, omatoimisuustaidot, sosiaaliset taidot, psyykkinen tilanne kuntoutustarpeen arviointi ja -suunnitelman laatiminen lääkärin tutkimukset ja lausunnot perusopetuksen opetusmuodon arviointi, siihen liittyvät lausunnot ja koulunkäynnin tukeminen alle kouluikäisten lasten kuntoutusohjaus jatko- ja ammatillisten opintojen suunnittelu, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja opiskelun tukeminen apuvälinetarpeiden arviointi ja suositusten antaminen sosiaaliturvaan ja palvelujärjestelmään liittyvä neuvonta ja ohjaus itsenäistymiseen, asumiseen, työhön ja päivätoimintaan, toimintakyvyn muutoksiin liittyvät arvioinnit ja suositukset haastavaksi koetun tilanteen arviointi ja ratkaisujen etsiminen haastaviin tilanteisiin neuropsykiatrinen valmennus

19 15 lasten ja aikuisten autismikuntoutusohjaus psykiatrisen sairaanhoitajan terapeuttiset keskustelut seksuaalikasvatus ja -neuvonta asiakkaan, läheisten ja lähityöntekijöiden tukeminen, neuvonta ja ohjaus palvelukeskuksen asukkaiden kuntoutus, terapiat ja apuvälinepalvelut verkostopalavereihin osallistuminen ja muu yhteistyö asiakkaan verkoston ja eri viranomaistahojen kanssa konsultaatio ja koulutus Asiantuntijapalveluissa laskutusperusteena on asiantuntijakohtainen palvelukokonaisuus, jossa kunkin palvelutuotteen hinta perustuu annetun palvelun laajuuteen. Tällä tarkoitetaan sekä käytettyä aikaa että sisällöllistä laajuutta. Palvelutuote sisältää sekä välittömän että välillisen asiakastyön. Kullekin ammattiryhmälle on määritelty tuotekohtainen hinta. Moniammatillisessa työskentelyssä sosiaalityö sisältyy muiden ammattiryhmien palvelutuotteen hintaan eikä sitä laskuteta erikseen. Osa palveluista toteutetaan työparina tai työryhmänä Laaja tutkimus Tutkimukset vaativat useita tutkimuskertoja ja/tai tarvitaan tavanomaista laajempia selvittelyjä. Osa tutkimuksista toteutetaan tarvittaessa asiakkaan luona. Palvelu sisältää asiakkaan alkuhaastattelun, tutkimukset, palautepalaverin, tarvittavat lausunnot ja suositukset, moniammatillisen yhteistyön, tarvittavat yhteydenotot asiakkaan verkostoon ja välittömästi tutkimuksiin liittyvän lähihenkilöiden ohjauksen Tutkimus Tutkimukset sisältävät 1-2 tutkimuskertaa pääsääntöisesti palvelukeskuksen toimitiloissa toteutettuna. Psykologin tutkimuksessa tutkimuskertoja voi olla 2-3. Palvelu sisältää asiakkaan alkuhaastattelun, tutkimukset, palautepalaverin, tarvittavat lausunnot ja suositukset, moniammatillisen yhteistyön, tarvittavat yhteydenotot asiakkaan verkostoon ja välittömästi tutkimuksiin liittyvän lähihenkilöiden ohjauksen Tutkimuskäynti / Ohjauskäynti Yksittäinen suppea tutkimus, arviointi tai ohjauskäynti. Palvelu sisältää tarvittaessa yhteydenotot asiakkaan verkostoon ja/tai moniammatillisen yhteistyön. Käynti voi toteutua työntekijän toimitiloissa tai asiakkaan luona Kuntoutusohjaajan ohjauskäynti. Palvelu sisältää lapsen kuntoutuksen, vanhempien tai muiden läheisten ohjauksen, yhteistyön verkoston kanssa ja materiaalin valmistuksen Terapia Asiakkaan yksilöterapiakäynti.

20 Ryhmäterapia ja -ohjaus Ryhmässä toteutettu asiakkaan terapia tai ohjaus. Palvelu ei sisällä asiakkaan matkakustannuksia. Ryhmäohjauksena toteutetaan myös perheille kinestetiikan kursseja Tehostettu neuropsykiatrinen mielenterveystyö Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu neuropsykiatriselle asiakkaalle ja lähiverkostolle monitahoisessa psykososiaalisessa ongelmatilanteessa tai akuutissa kriisitilanteessa. Palvelu sisältää keskustelun asiakkaan kanssa erilaisia terapeuttisia menetelmiä käyttäen sekä tiiviin työskentelyn lähiverkoston kanssa. Palvelu toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Työntekijällä on moniammatillinen tiimi työn tukena Neuropsykiatrinen mielenterveystyö Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu neuropsykiatriselle asiakkaalle. Palvelu sisältää psykososiaalista toimintakykyä tukevan keskustelun asiakkaan kanssa erilaisia terapeuttisia menetelmiä käyttäen. Asiakasta tavataan säännöllisesti joko asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai työntekijän toimitilassa. Palvelu sisältää tarvittaessa yhteydenoton asiakkaan verkostoon Tehostettu autismikuntoutusohjaus Autismikuntoutusohjaajan palvelu autismin kirjon henkilölle. Palvelu sisältää intensiivistä ja suunnitelmallista asiakkaan ja lähihenkilöiden ohjausta asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on tukea arjen hallintaa ja ennaltaehkäistä haastavien tilanteiden syntymistä tai antaa tukea akuuteissa kriisitilanteissa. Palvelu sisältää materiaalin valmistamista ja tarvittaessa AA- PEP/PEP-R/CARS arvioinnit. Tehostettu autismikuntoutusohjaus mahdollistaa nopean tarttumisen haastaviin tilanteisiin Perusautismikuntoutusohjaus Autismikuntoutusohjaajan palvelu autismin kirjon henkilölle. Palvelu sisältää yksilöllistä kuntoutusta ja ohjausta asiakkaan toimintaympäristössä. Sisältää myös lähihenkilöiden ohjauksen. Tavoitteena on antaa keinoja ja tukea arjen hallintaan Tilannearvio Työparina toteutettava kokonaistilanteen arviointi, kun asiakkaalla tai yhteisöllä on kriisi tai huoli asiakkaan tilanteen kriisiytymisestä. Työpari tapaa asiakkaan ja lähihenkilöt 1-5 kertaa tilanteen monitahoisuudesta riippuen ja kerää haastattelemalla esitiedot, asiakasta koskeva tiedot, yhteisöä koskeva tiedot ja henkilökuntaa koskevat tiedot. Työskentelyn perusteella tehdään yhteenveto tilanteeseen vaikuttaneista tekijöistä ja annetaan suositukset jatkotoimenpiteistä. Työparilla on tukena moniammatillinen tiimi.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot