Neuropsykiatrinen valmennus ADHD COACHING. Nina Alfthan Kasv.tiet.M,, ADHD-valmentaja Gsm: :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuropsykiatrinen valmennus ADHD COACHING. Nina Alfthan Kasv.tiet.M,, ADHD-valmentaja Email: nina.alfthan@gmail.com Gsm: : 0405278745"

Transkriptio

1 Neuropsykiatrinen valmennus ADHD COACHING Nina Alfthan Kasv.tiet.M,, ADHD-valmentaja Gsm: :

2 ADHD ja elämänhallinta Elämänhallinta -> > arjenhallinta Arjen vaatimuksista selviytyminen vammasta huolimatta Neuropsykiatrinen vamma tai vahvoja piirteitä (aina diagn.. kriteerit ei täyty!) t Kuntoutuminen hidasta ja rajallista ADHD lääl ääkityksen tukena Geneettinen ja sosiaalinen periytyminen, ongelmat siirtyvät t helposti sukupolvelta toiselle

3 Kohderyhmä Lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia ADHD, ADD + rinnakkaisoireet (tavallisin ahdistuneisuus) Esim. ADHD, ADD, MBD, Dysfasia, Aspergerin oireyhtymä ja muu autismin kirjo, Tourette, kromosomipoikkeavuudet Muut kehitykselliset vaikeudet, oppimisvaikeudet Aivovammapotilaat Mielenterveyskuntoutujat? soveltuu henkilöille, ille, jotka ovat kykeneviä ja motivoituneita tekemää ään muutoksia elämäss ssään

4 Kohderyhmän n laajuus ja heterogeenisuus Esim. ADHD ei liity älykkyyteen, ohjattavat hyvin monen tasoisia Moniongelmaisuus, sosiaaliset ongelmat Komorbiditeetti,, rinnakkaisdiagnoosit (sekä psykiatriset että neurologiset) Ongelmien erottamisen vaikeus Valmentajan tehtävä ei ole diagnosoida, mutta tarvittaessa selvittää ongelmien syytä ja laajuutta

5 ONGELMIA: Käytöksen hallintaan liittyviä ongelmia Impulsiivisuus ja raivostuminen Tunne-el elämän n vaikeudet, epävakaus, ihmissuhdeongelmat Auktoriteetteihin ja yhteiskunnan vaatimuksiin liittyviä ongelmia

6 Lisää ongelmia Neuropsykologisia ongelmia Syy-seuraussuhteiden käsittk sittämisen vaikeudet Puutteellinen sosiaalisten tilanteiden lukutaito, muiden huomioimisen vaikeudet Oman toiminnan havainnointi ja reflektointi vaikeaa Tarkkaavaisuus ja keskittymisen ongelmat Toiminnanohjauksen ja hahmottamisen vaikeudet Valintojen tekemisen vaikeus, kuten jumiutuminen, pakkotoiminnot, aistijärjestelm rjestelmän n sääs äätelyn häirih iriöt, aistiyli- /aliherkkyydet Uusiin tilanteisiin ja sopeutumiseen liittyviä ongelmia

7 Valmennus ohjaustyön menetelmänä Ei kliininen vaan hoitoa ja selviytymistä tukeva Käytännönläheinen Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen

8 KUKA VOI OLLA COACH? Henkilö,, joka työskentelee esim. sosiaali-,, terveys- tai kasvatusalalla On saanut aiheeseen liittyvän täydennyskoulutuksen Omaa riittävästi tietoa ja kokemusta ko. oireista. Omaa laajalti henkilökohtaista kohtaista tietoa, kokemusta, erityisosaamista, kypsyyttä,, laajakatseisuutta, myötätuntoa tuntoa ja kykyä ohjata ja opastaa kannustavasti

9 Ensimmäiset coachit valmistuneet lokakuussa 2003 Koulutuksen järjestivj rjestivät t yhdessä ADHD-keskus ja ADHD- liitto koulutus siirtynyt oppilaitoksiin; Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 2004 ja 2005 Jyväskyl skylän ammattikorkeakoulu 2005 Palmenia, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2006 (ratkaisukeskeinen( ADHD-valmennus valmennus) Savonia, ammattikorkeakoulu Kuopio 2006 Porissa koulutus meneillää ään Neuropsykiatriset valmentajat yhdistys 2006

10 Tavoitteellista, käytännöllistä ja projektinomaista Opastetaan elämänhallinnan taitoja Lisätää ään henkilön tietoisuutta omista oireistaan (psykoedukaatio) ja sitä kautta oppimaan hallitsemaan käytöstään ja oireitaan (oireenhallinta) Räätälöityä yksilöohjausta asiakkaan tarpeiden mukaan

11 valmennus auttaa parantamaan itseohjautuvuutta ja toiminnanohjauksen taitoja auttaa lisää äämään itsetuntemusta ja parantamaan itsehyväksynt ksyntää ei ole terapiaa, eikä tukihenkilötoimintaa toimintaa eikä terapian vastine, vaan on terapeuttista, kuntouttavaa toimintaa

12 Taustateorioita: Sosiaalipedagogiikka Oppimisteoriat Motivaatioteoriat Ihmiskäsitys: sitys: Holistinen, biopsykososiaalinen

13 Arvoja ja lähtl htökohtia: Osallisuus, aktiivinen kansalaisuus, voimaantuminen Toivon herää ääminen ja säilyminens Valmennettavan oma motivaatio syntyy ja säilyyilyy Luottamus valmennussuhteessa, asiakkaan puolella oleminen Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys Ohjauksen tarve olemassa Yksilöllisyys llisyys ja asiakasläht htöisyys

14 Mitkä ovat valmennuksen tavoitteet? Elämän- ja arjenhallinnan ongelmien väheneminen ja lieventyminen Itsenäistyminen; valmennuksen ja ohjauksen tarve väheneev Valmennettavan lähiverkosto l toimii tavoitteiden mukaan ja voimavaraistuu: valmennettava selviytyy verkostonsa tuella valmennuksen jälkeen. j

15 KÄYTÄNNÖSSÄ asiakas tai joku asiakkaan verkostosta etsii sopivan valmentajan asiakas ja valmentaja sitoutuvat valmennukseen tekevät t kirjallisen sopimuksen valmennuksesta sopimuksen voi irtisanoa, jos jompikumpi ei sitoudu toimintaan

16 tapaaminen 1 krt/vko (1h) puhelinkontaktit, s-postitpostit Tapaamiset miel. asiakkaan kotona tai työpaikalla Kesto n. puoli vuotta kerrallaan Satunnaiset tapaamiset 2 v. säännöllisesti

17 Valmennusprosessi: Lähtötilanteen tilanteen arviointi, tutustuminen Valmennussuunnitelma + sopimus Tavoitteiden asettaminen: muutama tavoite kerrallaan Toimintavaihe, seuranta ja arviointi, tavoitteiden tarkistaminen

18 Käytännössä Haastattelee, tutustuu asiakkaan elämää ään, elinympärist ristöön ja verkostoihin Havainnoi asiakkaan toimintaa ja ympärist ristöä (koti, koulu, työpaikka paikka) Kartoitetaan yhdessä ongelma-alueet alueet ja vahvuudet (erilaisia testejä, hyvä selvittää ja arvioida asiakkaan tapa työskennell skennellä ja oppimistyyli) Auttaa asiakasta priorisoimaan tehtävi viään ja pilkkomaan tavoitteitaan, seuraa, tukee ja kannustaa.

19 Pitää yllä jatkuvaa seurantaa Ohjaa ja järjestää arviointi- ja palautepalavereja asiakkaan ja verkoston kanssa Teettää ja suunnittelee harjoituksia, seuranta- ja arviointimenetelmiä,

20 Valmennusmenetelmän tarve Tällä hetkellä tarvetta määm ääräaikaiselle, käytännönläheiselle hoito-/ kuntoutusvaihtoehdolle Tarve tänä päivänä hyvinvointia edistäviss vissä hoitomuodoissa, ei niinkää ään ongelmakeskeisissä kuten esim. Ongelmana hoitomuodon rahoitus, osaajien puute

21 Sovellutukset Muun hoito/ohjaus/opetustyön n sisäll llä Ammatinharjoittajana Työnohjaus, työhön n valmennus, perhetyö (perheohjaus), valmennus

22 Rahoitusvaihtoehdot n. 50e /h Kela ei korvaa Sosiaalitoimi, lastensuojelu, vammaispalvelut Sairaanhoitopiiri ostopalveluna? Työvoimatoimi Työnantaja nantaja (työnohjaus) Asiakas itse tai vanhemmat

23 Kirjallisuutta ja muita lähteitä: Alfthan, Nina : Aikuisiän ADHD ja arjen hallinta,, ADHD- liiton kuntoutuskurssien tarkastelua.. Pro gradu 2003 TY Kasvatustieiden laitos Michelsson, Saresma, Valkama,, Virtanen: MBD ja ADHD, diagnosointi, kuntoutus ja sopeutuminen,, Michelsson, Miettinen, Saresma,, Virtanen: AD/HD nuorilla ja aikuisilla,, Nadeau, Quinn: Women with AD/HD Nadeau: A comrehesive guide to Attention deficit Disorder in adults; research, diagnosis, treatment, Anne Lehtokoski: Aikuisen ADHD ja aivojen arvoitus,2004 Matti Wallin: Luennot 2002 Dianne Zaccheo: : Coaching-luennot 2003 Jyrki Korkeila: Luennot 2005

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA

ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA KATSAUS MARJO HODJU KIRSI RÖNKÄ ELÄMÄNLANKA-PROJEKTI LUO KUNTOUTUSKURSSIMALLIA NUORILLE, JOILLA ON NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA Projektin tavoitteet Elämänlanka-projektissa suunnitellaan ja toteutetaan

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 Perhehoitoliitto ry Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki 050 431 7072 info(at)epky.fi www.epky.fi Levoton Tuhkimo vaiko Sunnuntai-Lumikki,

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28 Kuntoutus 1/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Vuoden 2008 kurssitiedot ja hakulomakkeet, s 5-14 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoito, s 18-19 1 1 /2008 Neuropsykiatrinen valmennus -

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka

Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat. Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Neuropsykiatristen potilaiden kuntoutuksen lähtökohdat Jukka Loukkola Neuropsykologi OYS neuropsykiatrian poliklinikka Mitä on neuropsykiatria? Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta ja siihen liittyen

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke

Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille. OPPITUKI-hanke Koulutuspaketti työpajan henkilöstölle ja työpaikkakouluttajille OPPITUKI-hanke SISÄLTÖ Oppituki-hanke oppisopimusopiskelijan tukena Hanke-esittely Oppisopimusinfo Tukea tarvitsevan oppisopimusopiskelijan

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa anu jokinen liisa Rentola seija eskola Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa OPAS OPETTAJILLE JA OPISKELIJAHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot