K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i"

Transkriptio

1 17/ K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i Miehet kyökissä Riistavedellä leipoo Tapani Kinnunen sivu 5 Helinä Schroderus Vanhus ja hoitaja kaipaavat tukea, sivut 2 ja 7 Onko kuvalla teologiaa?, keskiaukeama

2 Ulla Kenttä-Kohtala Apua kotiin Vanhusten kotipalvelun laatua, koordinointia ja johtamista on kiireesti kehitettävä, sanoo Merja Tepponen. Merja Tepponen tutki vanhusten kotihoitoa terveyshallintotieteen väitöstutkimuksessaan Kuopion yliopistolle. Kartalle piirtyi palvelujen pirstaloituminen ja koordinoinnin puute: Asiakkaan näkökulmasta palveluita ei ole ajateltu kokonaisuutena. Esimerkiksi omaiset hoitavat pyykit ja asioinnin, yksityinen siivousfirma käy siivoamassa, ruoka tulee ateriapalvelusta, hoiva kunnan kotipalvelusta, kotisairaanhoito kansanterveystyön kuntayhtymästä. Kävijät eivät ole tietoisia milloin ja ketä asiakkaan luona käy jopa 15 ihmistä saattaa käydä eri tehtävissä paikalla. Omahoitaja tarpeen Vain noin puolessa Tepposen tutkimista kunnista oli asiakkaalle nimetty omahoitaja, joka koordinoi palveluja ja on omaisten suuntaan yhteyshenkilönä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei ollut laadittu yhdessä. Käynnit saattoivat kasautua päivälle tai parille viikossa ja muina viikonpäivinä asiakkaan luona ei käynyt kukaan. Myös yhteiset tavoitteet kotihoidolle puuttuivat. Johtajuutta on kehitettävä: palvelukokonaisuuksia, vanhuspoliittista ohjelmaa, vuoropuhelua eri toimijoiden kuten seurakunnan kanssa. Tärkeää on myös kotihoitohenkilöstön osaamisen johtaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Kotihoitoa iäkkäille ihmisille on tarjolla osassa kuntia vain arkisin virka-aikana ja toisissa kunnissa ympäri vuorokauden asuinpaikka vaikuttaa hoivan saantiin. Osassa kuntia on tarjolla vain hoivaa ja toisissa taas palveluneuvontaa ja ohjausta sekä ennakoivia kotikäyntejä: järjestetään kodinhoitoa apua, sairaanhoitoa ja kuntoutusta sekä tarvittaessa tehostettua kotisairaanhoitoa esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Palvelua on parhaimmillaan tarjolla 24 h/vrk viikon jokaisena päivänä. Autossa kirves Entä tekniikka apuna? Teknologisia sovelluksia ei ole ollut kovin paljon saatavilla eikä niitä välttämättä tunneta. Usein ne ovat kalliita ja osa hankalia käyttää, mutta uusien toimintamallien käyttöönotto vaatii myös koulutusta ja osaamisen vahvistamista kotihoidossa, Merja Tepponen hahmottelee. Sairaaloissa teknologiset sovellukset ovat olleet käytössä kauemmin, mutta niitä ei ole suunniteltu kotihoitoympäristöön. Esimerkiksi sähköisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä saattaa olla käytössä lääkärin vastaanotolla, mutta niitä ei ole otettu käyttöön kotihoidossa. Tämä ei ollut tekninen ongelma, vaan jostakin syystä niiden tarvetta ei ole nähty kotihoidossa niin tarpeellisena, Merja Tepponen sanoo. Tänä päivänä tilanne on toinen, nyt löytyy jo monenlaisia ratkaisuja ja kehitys on varsin nopeaa, kun vain uudenlaista osaamista vahvistetaan. Kotihoidon ensimmäiset teknologiset sovellukset olivat luvulla auto hoitajien käyttöön: varusteena olivat siivousvälineet, kirves ja muut työkalut. Auto soveltui myös asiakkaiden kuljetukseen. Seuraavana oli tavallinen puhelin ja 1980-luvulla turvapuhelin. Ikäihmisten toive asua mahdollisimman pitkään kotonaan toteutuu, kun kotihoitoa kehitetään. Asunto esteettömäksi Milloin kodinhoidonapu on riittävää - millä tasolla on pakko turvautua laitokseen? Tilannetta pitää katsoa tapaus kerrallaan, asuinympäristö ja omaisten osallistuminen vaikuttavat. Kotona pärjää, jos asiakas tuntee olonsa turvalliseksi, asunto on esteetön, saatavilla on apuvälineitä ja turvapuhelin sekä tarvittaessa muita teknologisia välineitä. Muistihäiriöisen kohdalla ympärivuorokautisen hoidon tarve voi aikaistua. Vanhustenhoidolle on asetettu myös valtakunnallisia tavoitteita. Miltä niiden toteutuminen näyttää? Vielä on matkaa vuoden 2012 tavoitteeseen. Oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta hitaasti. Laitospainotteisuus ja kotihoidon huono saatavuus ovat ongelmia. Joskus kotihoidon asiakkaaksi päätyy ihminen, joka pärjäisi pelkillä tukipalveluilla: näin menee resursseja apua todella tarvitsevilta. Vanhustenhuolto on kasvuala Viime vuosina on yleistynyt kulttuurin vieminen laitoksiin ja ylipäätään ikäihmisille. Vanhusten kanssa työskentelyssä muistelu on yleisin. Erilaisia hankkeita kulttuuristen menetelmien käytöstä on toteutettu. Hoitohenkilöstöllä löytyy kyllä halukkuutta soveltaa myös kulttuurisia menetelmiä, mutta tarvitaan osaamisen vahvistamista ja sallivaa työilmapiiriä sekä yhteistyötä esimerkiksi kuntien kulttuuritoimen kanssa, Merja Tepponen kertoo. Merja Tepposen mukaan tärkeintä on, että kaikilla on kirkkaana yhteinen tavoite, ikäihmisten hyvä elämänlaatu ja kotona selviytyminen. Vanhustenhuolto on kasvuala. Jos tavoitteena on kotihoidon vahvistaminen ja ikäihmisten kotona selviytyminen, tämän tulisi näkyä kuntien strategisena painopisteenä ja sitä kautta resurssien painotuksessa eri toimialojen välillä. Tarvitaan myös eri toimijoiden yhteistyötä, kumppanuutta, ja meidän jokaisen vaikuttamista tavoitteiden saavuttamiseen. Ulla Remes Kustantaja Kotimaa-Yhtiöt Oy, Hietalahdenranta 13, Helsinki Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, Kuopio, p , faksi , Taitto Kotimaa-Yhtiöt Oy Toimitus Suokatu 22B, 3. krs., avoinna ma pe klo Lahja Pyykönen, päätoimittaja, p , Ulla Remes, p , Hilkka Sipilä (osa-aikaeläkk.), p , Seija Rytkönen, verkkotoimittaja, p Seuraava numero Kuopion ja Siilinjärven seurakuntalehti. 96. vuosikerta. Ilmoitukset Vappu Kuusiniemi, Kotimaa-Yhtiöt Oy p , , Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 20 / vuosikerta Toimitusneuvosto Marketta Isotalo, Paavo Kaitokari, Leena Koivisto, Hannu Koskelainen, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama Jakelu Suora Lähetys Oy, p Painopaikka Lehtisepät Oy, Pieksämäki. Painos kpl

3 Päiväkerholaisten kuljetus loppuu Lasten kuljetus päiväkerhoon loppuu Kuopiossa. Päätöksen tästä teki seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Kuopion seurakuntien haja-asutusalueilla asuvien 3 5 vuotiaitten lasten kuljetus päiväkerhoihin loppuu ensi vuoden toukokuun lopussa. Kuljetukseen osallistuu tällä hetkellä 37 päiväkerholaista. Viime keväänä kyyteihin osallistui 47 lasta. Seurakuntayhtymälle kuljetukset maksoivat euroa. Kahdeksan lupasi, yksi tuli Kuopion seurakuntayhtymän lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskisen mukaan ongelmia ovat aiheuttaneet pitkät kuljetusmatkat sekä epäsäännöllisyys kuljetuksiin osallistumisessa. Kyytien lopettamisen perusteina ovat myös liikennekustannuksien kohoaminen sekä kunta- ja seurakuntaliitokset. Kuntaliitosten jälkeen emme enää pysty tarjoamaan tasapuolisia palveluja, Taskinen sanoo. Karttulan seurakunta liittyy osaksi Kuopion seurakuntayhtymää vuonna Koillis-Kuopion seurakuntien liittymisestä Kuopion seurakuntayhtymään neuvotellaan parhaillaan. Kuljetuksia ei ole mahdollista taloudellisista syistä laajentaa näille alueille, Taskinen muistuttaa. Kuopion seurakunnissa lasten kuljetusta haja-asutusalueilta on hoidettu luvulta lähtien. Vastaavaa kuljetuspalvelua ei tässä laajuudessa ole tarjottu missään muualla. Perheiden omavastuuosuutta kuljetuksista nostettiin viiteen Hanna Karkkonen euroon vuonna Taskisen mukaan tämä vähensi kuljetuspalvelun käyttöä. Seurakuntatyön kokonaisuudessa lapsi- ja perhetyö on tärkeä osa-alue. Haluamme kehittää vanhempien kanssa entistä tiiviimpää, vuorovaikutteista yhteistyötä, Riitta-Liisa Taskinen tiivistää lapsityön tulevaisuutta. Aktiiviset kuskaajat Kuopion Kortejoella asuva Päivi Muurainen tietää seurakunnan kerhon tärkeyden. Muuraisten kaikki viisi vanhinta lasta ovat päässeet mukaan kerhotoimintaan. Kolmevuotias Hermanni odottelee vielä vuoroaan kotona. Tällä hetkellä perheen ainoa kerholainen viisivuotias Helmi odottaa innolla tyttökavereiden Ellenin, Nooran ja Viivin näkemistä. Kerhossa askarrellaan, jumpataan ja leikitään prinsessoilla, Helmi kertoo. Lapset kokoontuvat kaksi ja puoli tuntia kerrallaan Neuronin tiloissa tiistaisin ja perjantaisin. Päivi Muurainen toteaa, että kuljetusten loppuminen tietää vanhemmille järjestelyjä. Huoli kerhon pysymisestä lähialueella on suuri. Ajatus siitä, että kerholasten määrä pienenee liikaa mietityttää. Paljon jää vanhempien aktiivisuuden varaan. Jo tänä syksynä Muurainen on yhdessä naapurin Satu-äidin kanssa ottanut ohjat käsiinsä ja Ollaanko nyt poikkeuksellisen tiukalla? Kerho on ensimmäinen kontakti seurakuntaan. Se on huomionarvoinen juttu, toteaa Päivi Muurainen. Äidin sylissä Helmi ja Hermanni Monet kunnat ovat taloudellisesti tiukan paikan edessä. Juuri nyt tuntuu siltä, ettei koskaan ole ollut näin tiukkaa. Ja valoa ei ole lähitulevaisuudessa näkyvissä. Tämän kuvan saa pakosta kuuntelemalla uutisia tai lukemalla lehtiä. Aina ennen vaaleja kaikkiin ongelmiin löytyy vino pino hyviä ratkaisuja. Lapsilta ei tule puuttumaan mitään. Varsinkin nuorten asiat ymmärretään. Kaikki tietävät, miten saadaan työtä työttömille. Ja jos jollakin on työtä liikaa, tähänkin löytyy aivan varmasti ratkaisu. Jos ei muuta, niin ainakin eläke. Sotaveteraanien ja vanhuksien asialla ovat luonnollisesti kaikki ja kukaan ei kiellä mitään heiltä, jotka ovat maamme rakentaneet ja itsenäisyyttämme puolustaneet. Sitten vaalien jälkeen alkaakin arki. Tuntuu ettei raha riitä mihinkään äsken luvattuun. Ei ainakaan muuhun kuin lakisääteisiin menoihin. Ja kun jostain pitää tinkiä, on pakko tinkiä juuri niistä asioista jotka myöhemmin aiheuttavat entistä enemmän juuri näitä lakisääteisiä menoja. Ei ole kauan myöskään siitä, kun kunnat pelkäsivät työvoimapulaa. Tämä asia on korjautunut harvinaisen nopeasti. Nyt työntekijöitä onkin aivan liikaa. Joku väläyttelee juustohöylää ja joku kaipailee avuksi jopa kirvestä. Monissa tehtävissä kuitenkin työntekijöitä tuntuu olevan liian vähän. Myös yksityistämisen perään haikaillaan. Joku on antanut teknisen toimen pörssiyhtiön hoidettavaksi ja joku toinen vanhustenhoidon ulkomaisen sijoittajan hoidettavaksi. Nämäkö tekevät kyseiset työt hyvää hyvyyttään halvemmalla kuin kunnan omat työntekijät? Raamatun kertomus laupiaasta samarialaisesta on tuttu useimmille. Luulen, he ovat kuljettaneet vuorotellen pienokaisia Neuroniin. Taksiin ei mahdu kuin kuusi lasta. Annamme tällä tilaa lapsille, jotka eivät muuten pääsisi kerhoon. Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että kotiäitinä pystyn kuskaamaan myös päivällä. Toisin tietysti on vanhemmilla, joiden lapsi on päivähoidossa, Muurainen toteaa. Hän toivoo, että löytyisi puuhanaisia ja -miehiä ja kyyditys saataisiin toimimaan tavalla tai toisella. Että maaseudun lapset pääsisivät yhdessä leikkimään ja laulamaan Taivaan Isästä jatkossakin. Lahja Pyykönen ja Hanna Karkkonen k o l u m n i Veijo Martikainen Kirjoittaja on Kuopion kaupungin tiedottaja. ettei näiden yhtiöiden takaa ei kuitenkaan kyseistä henkilöä löydy. Hän on kuollut jo aikoja sitten. Osaan kunnan tehtäviä löytyisi kyllä paikallisia pienyrittäjiä. On vain vaarana, ettei heitä kelpuuteta liian pieninä. Monilla tuntuu olevan kiire saada tilanne korjattua henkilövaihdoksilla. Joku pitää nykyisiäkin henkilöitä ihan hyvinä, mutta haluaisi silti vaihtaa. Entäpä sitten, jos ei tilalle saadakaan yhtä hyviä. Joku toinen pitää nykyisiä henkilöitä puolestaan huonoina. Entäpä sitten, jos tilalle saadaan vielä huonompia? Mikä sitten lääkkeeksi? Monet varmasti muistavat aikoja jolloin oli vieläkin tiukempaa. Ja niistäkin ajoista selvittiin. Niin selvitään nytkin. Ainakin jos ei kovin paljon hölmöillä. pääkirjoitus Kiviä ja kuraisia lautoja Savon Sanomissa taiteilija Pauno Pohjolainen lähetti raamatullisia terveisiä pääministeri Matti Vanhaselle: Joka on syytön, heittäköön ensimmäisen kiven. Kiviä on totisesti heitetty, laudoillekin. Kiviä on heitelty kauan, ja harva on miettinyt heittäjiä tai sitä, mihin kaikkialle kivet kimpoavat onko jossakin joku syytön? Arkkipiispa Jukka Paarma muistutti valtioneuvoston ekumeenisessa 200-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa perjantaina, miten totuudesta ja oikeudesta kasvaa luottamus. Hän viittasi kaksisataa vuotta sitten samassa Turun tuomiokirkossa pidettyyn senaatin edeltäjän hallituskonseljin alkajaisjumalanpalvelukseen: saarnateksti psalmijakeesta kehotti nousemaan taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta ja ajamaan köyhän asiaa. Sama kehotus vallankäyttäjille ja meille kaikille kuuluu ajankohtaisena yhä. Vallankäyttäjien vastuulla on oikeuden toteutuminen. Median tehtävistä yksi on valvoa vallankäyttäjiä, mutta ei niin voimakkaasti käyttää valtaa kuin nykyään näkee käytettävän. Medialla on halutessaan kyky ohjata katsetta: se voi nostaa epäoleellisemman oleelliseksi ja väsyttää kansan, muuttaa asioiden mittasuhteita niin että suuret asiat unohtuvat tai hautautuvat pienempien alle. Kansalaisten luottamusta politiikkaan horjuttanut vaalirahoitus on syytä lakia uudistamalla selkiyttää ja pelisääntöjä selventää, mutta kansalaisille, yrityksille ja säätiöille täytyy jäädä tukemisen vapaus. Muuten politiikka voi vinoutua ja jäädä vain valmiiksi julkkisten tai rikkaiden temmellyskentäksi, jonne ei mahdu köyhyys tai sairaus. Arkkipiispa kaipasi kansakunnan eri alojen johtopaikoille moraalisia esikuvia, sellaisia, jotka omilla toimillaan näyttävät suuntaa ja osoittavat, että omantunnon ihminen menestyy. Heidän varassaan voi kasvaa se luottamus, jonka turvin kansa voi puhaltaa yhteen hiileen. Ryvettymättömiä poliitikkoja tai puolueita on vaikea löytää. On kuitenkin toivottavaa, että pelisäännöt selkenevät, moraali nousee arvoonsa ja että huomio kiinnittyy yhteisiin kipukohtiin, joista vaikkapa vanhenevan väestön kysymyksiin voi näin valtakunnallisella vanhustenviikolla syventyä. Ulla Remes

4 t a p a h t u u Naisten aamukahvit jatkuvat Naisten aamukahvit hotelli-ravintola Savoniassa Kuopiossa lauantaina klo 10. Aamiainen alkaen klo 9 hintaan 6,50 e. Kirjailija, terapeutti Salme Blomster: Kärsimyksestä kiitollisuuteen. Musiikkia. Järjestää Kuopion ev.lut.seurakunnat. Naisten aamukahvit Kuopiossa jo 20 vuotta. Yhdessä talossa Tule kahvikupin äärelle vaihtamaan ajatuksia vaikkapa kerrostalon väen yhteisestä retkestä tai joululaulajaisista. Mitä voisimme tehdä yhdessä ja luoda hyvää mieltä ja yhteyttä? Keskiviikkona klo Keskusseurakuntatalolla suunnitellaan toimintaa, mukana Silja Hägman ja Risto Voutilainen. Myyjäiset, Herättäjänpäivä ja ekumeniaa Herättäjän myyjäiset lauantaina klo 10 Puijon kirkolla ja Puijon torilla klo 15:een saakka. Hartaus nuorisotalon aulassa klo 10. Saatavana muun muassa hernekeittoa omiin astioihin sekä leivonnaisia. Ekumeenista lähetyspyhää ja Herättäjänpäivää vietetään messussa sunnuntaina klo 10 Puijon kirkossa. Pastori Kaisa Halme Lähetysseurasta saarnaa. Kuopion virsikuoro esiintyy, johtana Anna Kosola. Lapsille pyhäkoulu. Messun jälkeen keittolounas sekä Siioninvirsiseurat, joissa puhuvat Erkki Halme, Jaana Marjanen ja Mari Voutilainen. Vastuuviikon messuja ja tapahtumia Ihminen ei ole kaupan! Vastuuviikon messu sunnuntaina klo 10 Pyhän Johanneksen kirkossa. Mukana myös nuoria. Taize-messu Tuomiokirkossa keskiviikkona klo 19. Iltatee tarjolla kirkon aulassa. Tuomasmessu Alavan kirkossa sunnuntaina klo 18. Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen saarnaa. Messun jälkeen iltateellä Kuopiosta Koulu Kongoon tilaisuus. Ekumeenisen vastuuviikon valokuvanäyttely Särkyvää. Jumalan ihmeet eivät ole kaupan pääkirjastossa Raamattua raaputtaen - Uskoamme opiskellen - Kirkkovuotta eläen keskiviikkona klo Kallaveden kirkossaa. Ekumeenisen vastuuviikon aiheena Ihmiskauppa nykyajan orjuutta, alustajana Raili Rantanen. Voimaa syksyn keskelle Laulaja-kirjailija Hanna Ekolan Valoa ja voimaa -kirkkokonsertti sunnuntaina klo 18 Tuomiokirkossa. Ekolan herkkiä tulkintoja surusta, ilosta, toivosta ja kaipauksesta säestää pianolla Virpi Lahti. Ohjelma 10 e. Raamattua tuoreella tavalla Etsitkö uutta ja raikasta näkökulmaa Raamattuun? Tule Elämyksiä Raamatusta -päivään lauantaina klo 11 Särkiniemen seurakuntatalolle, Särkiniementie 20. Teologian maisteri Marianne Jansson pitää havainnollisen raamattutyöskentelyn aiheista Elämän raamit ja Elämän pelikentällä. Lounas ja kahvi 5 e. Yhteiskyydillä festareille Maata näkyvissä festareille Turkuun pääsee nyt suoraan Kuopiosta. Lähtö on perjantaina klo 14 ja paluu sunnuntaina klo 22. Kyyti maksaa 24 e ja liput, koulumajoitus sekä ruokailut festareilla 79 e. Ilmoittaudu viimeistään Oskari Reinmanille p Matkan järjestävät Kansanlähetys & SLEY. Musiikkia huipulta Pro Musican konsertti kuullaan sunnuntaina klo 15 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. Esiintyjinä Raimo Sariola, sello, Risto Lauriala, piano. He soittavat muun muassa Einojuhani Rautavaaran teoksen sekä variaatiota slovakialaisesta kansanlaulusta. Ohjelma ja kahvi 10 e. Tukea tuoreille vauvaperheille Parista perheeksi - perheestä pariksi eli ilta vauvaperheiden vanhemmille keskiviikkona klo 18 Neulamäen kirkossa, Vesurikuja 4. Uuden perheenjäsenen tuomasta muutoksesta parisuhteessa kertoo perheneuvoja Tarja Pousi. Mukana pastori Pirjo Kuula ja lapsityönohjaaja Riitta Immonen. Nainen Jumalan työssä Naisten päivässä lauantaina klo rohkaistaan naisia olemaan Jumalan valtakunnan työssä. Aiheesta puhuvat muun muassa Ulpu Lappi ja Laura Huttunen. Päivä pidetään NNKY:llä, Myllykatu 5. Järjestäjinä Kirkkopalveluiden opintokeskus ja Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlähetys. Pyhiinvaellusmatkalta terveisiä Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkokahveilla Keskusseurakuntatalossa sunnuntaina klo kertoo tuomiorovasti Matti Järveläinen Santiago de Compostelan pyhiinvaellusmatkastaan. l o k a v i n k i t Kuopion taidemuseo: Sähköä ilmassa, Videoita ja vempaimia kokoelmista saakka. Lisäksi: Kyläjuhlat Vanhan eurooppalaisen taiteen arkea ja pyhää, perusnäyttely Lintukoto Metsästä maailmalle. Taidemuseo suljettu kaupungin säästötoimien ja tilojen huoltoja korjaustöiden vuoksi. Kuopion korttelimuseo ja Kuopion museo ovat suljettuina säästötoimenpiteiden vuoksi asti. Kuopion museo: Soitinrakentaja Anderstin vaskipuhaltimet -näyttely museon Tornissa asti. VB-valokuvakeskus: Vuoden lehtikuvat Avoinna ti-pe 11 17, ke 11 19, la-su ajalla Galleria Carreessa Kirsi Neuvonen: Maaginen mittauspiste saakka (ke pe klo12 18, la su klo11 16). Galleria 12:ssa taiteilija Pauno Pohjolaisen näyttely (ma-pe 11 18, la-su 12 16). Kuopion Muotoiluakatemia, Kellari-galleria ja aula: Pala Minusta asti. Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen (Puijonk.9 a 6, 2 krs.): Pintoja pitkin Seiniä päin, Johanna Katariina Väisäsen valokuvia ma-pe Kino Kuvakukko: Kansallisen AV-Arkiston sarja on alkanut (Kausikortti 10 e.), esitykset maanantaisin klo 19. Seuraavaksi: Velho; Kwaidan kauhun kasvot; Fahrenheit Kuopion kaupungintalo: Arkkipiispalla vieraana -tilaisuudet tiistaisin klo Pekka Mäkinen Rakkaat Rissaset on tehty me-hengessä meille Kuopiolaisille. Kuvassa 12 hengen näyttelijäjoukko. Upeat roolityöt, loistava musiikki! kerran kuussa, Professori Esko Antola: Itämeren mosaiikki. Kuopion kaupungintalon juhlasalissa (Tulliportinkatu 31) Ikääntyvien yliopiston luennot torstaisin klo (maksullinen, 15 euroa/lukukausi) FT Merja Sillanpää: Suomalaisen viinapään myytti ja elämä; Professori Ossi V. Lindqvist: Luontoko valitsee? 150 vuotta darwinismia Kuopion kaupunginteatteri, suuri näyttämö Rakkaat Rissaset -musiikkinäytelmä 8., 10., klo 19 ja klo 14. Studio: Neiti Julie, ensi-ilta klo Seur. esitykset.:10. ja sekä klo Vaarallisia suhteita 9., 10. ja klo 19. Tirlittan klo ja klo sekä 15. ja klo Lakanasiivet klo 19. Ylälämpiö: Vierailuesitys Kopparmanteln ma klo 12, ti klo 10, 13 ja 19, ke klo 12. Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasarja III klo 19. Kuopion kaupunginorkesteri; Nicholas Smith, kapellimestari; Heini Kärkkäinen, piano. Sinun vuokses: Finlanders 25 vuotta klo 19; Tuomari Nurmio & Hunajaluut: 30 vuotta levytysuraa klo 19; Vesa- Matti Loiri: Ivalo Inari Kasari klo 19; TI-TI Nallen synttärit klo 18.

5 HELINÄ SCHRODERUS Miehet kyökkivuorossa Riistaveden miesten ruokapiirissä ei naisilla ole keittiöön asiaa Kerran siis näinkin päin. Riistaveden seurakuntatalon keittiössä häärää viisi isäntää kattiloiden, patojen ja uunin äärellä. Ainuttakaan emäntää ei näy mailla eikä halmeilla, eivätkä mieskokit heitä tänne päästäisikään. Miesten ruokapiirissä ruuan laittavat vain miehet, ja niin asian halutaan pysyvänkin. Tällä kerralla kyökkivuoroon ovat päässeet eläkeläiset Pentti Toivanen, Juha Kankkunen, Tauno Pitkänen ja Tapani Kinnunen. Eräs ruokapiiri- idean isistä, Keijo Weman toimii tällä kerralla vanhimpana jäsenenä. Hänen tehtävänään on katsoa, että ruoka valmistuu reseptien mukaisesti ja aikataulu pitää kutinsa. Kaalilaatikkovuoka on viittä vaille valmis uuniin, kunhan patongit ovat paistuneet ja saaneet kullanruskean pinnan. Marjarahkasta puuttuvat enää vain isot ja makeat pensasmustikat, ainoastaan kesäkurpitsakeitto odottaa vielä keittämistä. Kaikki näyttää siis olevan keittiössä just eikä melkein. Uunistakaan ei tule palaneen käryä, vaan tuoreen leivän vastustamaton tuoksu. Kattilat ja muut välineetkin menevät sutjakkaasti tiskikoneeseen ja pöytätasot puhdistuvat ripeästi putipuhtaiksi. Vielä höyryävää patonkia ei pääse maistamaan. Se tarjoillaan keiton kanssa isommalle porukalle, joka pääsee kohta valmiiseen pöytään. Sielun ja ruumiin ruokaa Riistaveden seurakunnan miesten ruokapiiriläiset opettelevat valmistamaan ruokaa. Säännölliset tapaamiset ovat monille osallistujille einestäkin tärkeämpää. Kerran kuussa kokoontuva ruokapiiri on siis myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Tauno Pitkäsen kotona työnjako on ollut perinteinen, eikä hän ole vielä joutunut keittiöhommiin. Nyt eläkkeelle jäätyään hän haluaa oppia ruuanlaittoa jo siinäkin mielessä, jos vaimo ei syystä tai toisesta enää tulevaisuudessa kykenisi hellan äärelle. Ruuanlaitto on elämäntaito, jota saattaa tarvita milloin vain, hän toteaa. Pitkäselle ruokapiirissä tärkeää on myös HELINÄ SCHRODERUS HELINÄ SCHRODERUS ruokailun yhteydessä oleva lyhyt hartaus. Sen pitää yleensä kirkkoherra Hannu Savinainen. Suuri suosio Idea sai alkunsa miesporukassa seurakunnan lenkkipiirissä. Osallistujamäärä vaihtelee, yleensä ruuanlaittajia ja syöjiä on yhteensä parikymmentä. Jokainen pääsee vuorollaan keittiövuoroon, ja kustannukset jaetaan ruokailijamäärän mukaan. Alkukeiton, pääruuan, jälkiruuan ja kahvin hinnaksi tulee vain kolmesta viiteen euroa. Seurakunta maksaa keittiön sähkö- ja muut juoksevat kulut. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla helmikuussa 2009 miehille oli luennoimassa Marttojen Heta Nykänen. Naisille olisi vieläkin pienen pieni tilaus. Kaipaisimme vielä tänne silloin tällöin ruoka-asiantuntijaa kertomaan vaikkapa ajankohtaisista ravintoasioista, toivoo Weman. Pirjo Tiihonen Kasviksia lenkin sijaan Riistaveden miesten ruokapiirissä paljastuu, että miesten kansallisruokaa, lenkkimakkaraa ei enää kovin usein löydä jääkaapista. Täällä kyökkivuorolaisetkin valitsevat ruokia, joissa käytetään paljon kasviksia, kuten syyskuun sesonkiruuissa, kaalilaatikossa ja kesäkurpitsakeitossa. Eläkeiän saavuttaneet miehet ovat siis jo sisäistäneet monelta taholta tulevan ruokavalistuksen. Jokaisella tämän ikäisellä on jo paljon tietoa terveellisestä ruokavaliosta., toteaa Tauno Pitkänen. Ruokapiiriläiset jättävät myös kovat rasvat vähemmälle ruuanlaitossa ja kokkaavat usein perinteisiä suomalaisia perinneruokia. Esimerkiksi Tapani Kinnusen lempiruoka on lanttukukko. Sen opin tekemään jo lapsena! Pirjo Tiihonen

6 Hy vä k ysymys Lähetä tälle palstalle hyvä kysymys. Etsimme siihen vastauksen. Osoite on tai Kirkko ja Koti PL Kuopio. Mikä on mobiililaulukirja? Mobiililaulukirja sisältää matkapuhelimessa toimivana versiona Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistysten julkaiseman Siionin laulut -kokoelman sekä kirkon virsikirjan jumalanpalvelusliitteineen. Virsiä ja lauluja voi hakea mobiililaulukirjasta joko numeron, hakusanan tai luettelon perusteella. Tuotteen voi ladata SRK:n (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen) kotisivuilta (www.srk.fi) ilmaiseksi koekäyttöön, mutta jatkuva käyttö edellyttää käyttöajan ostamista hintaan 10 /24 kk tai 6 /12 kk. Mobiililaulukirjan voi asentaa useimpiin matkapuhelimiin, joissa on internet-yhteys tai jotka voi yhdistää tietokoneeseen. Mobiililaulukirjan on kehittänyt Samuli Asmala. Kyseessä on ainutlaatuinen tuote, sillä käytettävä teknologia on kehitetty nimenomaan sitä varten käytännöllisistä syistä: matkapuhelin on nykyisin useimmilla aina mukana toisin kuin kirjamuotoinen virsikirja. Mobiililaulukirjaa käyttävät etupäässä vanhoillislestadiolaiset nuoret ja nuoret aikuiset, mutta se on kaikkien vapaasti hankittavissa. Teknologiaa ei ole toistaiseksi hyödynnetty muihin hengellisiin laulukirjoihin. Ari-Pekka Palola SRK:n julkaisupäällikkö K auneint a Kuopiossa Rytkynkylä Rytkynkylällä sukuni juurilla asuvana mielestäni kauneimpia paikkoja on Rytkynjärvi ja sitä ympäröivät mäkiset maisemat, Pietarinvuori, Oinosenmäki, Hiismäki, Poikkimäki, Levämäki, Kellomäki ja Takamäki, jotka kaikki kohoavat kahdensadan metrin korkeuteen merenpinnasta. Rytkynkylän ytimen muodostaa varsin syvä kirkasvetinen Rytkynjärvi.Se näyttää kartalla voimakkaasti suurennettua kuvana jostakin alkusolusta, joka pitkällä koukkelonpohjallaan Pietarvuoren ympärikaartaen tarttuu kiinni muuhun kylän elämään. Rytky on vanhinta Kuopiota. Noin vuotta sitten päättyneen jääkauden jäljet näkyvät paikoitellen kivikkona Rytkynjärven nykyisen rantaviivan yläpuolella. Kylän mäkien päältä näkyy Kuopion kaupunkikeskustaa ja sen elämää sekä pohjoisesta horisontista Kallaveden vesistöä, Siilinjärven savut ja kipsikasamäet. Seurakuntaelämä on ollut aina Rytkyllä monipuolista, vahvaa ja näkyvää. Rytkynjärven itäpäässä kauniin peltoaukean päällä sijaitsee seurakuntayhtymän omistama entinen lastenkodin pihapiiri. Lastenkodin sijoittuminen kylälle oli aikanaan monellakin tavalla merkittävä asia. Koulu sai lisää oppilaita ja lähitalojen lapset uusia leikkikavereita. Monille meidän kylän lapsille jäi mieleen tapaninpäivän lastenjuhlat Penkereellä, jonne yleensä mentiin hevoskyydillä laitareessä istuen. Myöhemmin 60-luvun loppupuolella Penkereen naapuriin tehtiin koskenniskan itäpuolelle seurakunnan leirikeskus, jossa on aina ollut vilkas seurakuntaelämä. Meille silloisille nuorille palloiluhallin valmistuminen sinne oli yhtä juhlaa. Siellä oli viikoittaiset palloilupelit ja nuorten illat, joita yhdessä järjesti silloisen maalaiskunnan nuoriso-ohjaaja Kyösti Miettinen ja seurakunnan puolelta MURU Eini Heiskanen. Minulla on ollut opiskelujeni jälkeen ollut onnea saada työtä Kuopiosta ja asua juurillani alueella, josta saan voimaa työhöni. Erkki Oinonen, Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsen. Seuraavan paikan valitsee Katariina Kankkunen Riistaveden seurakunnasta. Nyt neulepuikot kilisemään ja sukanvartta luomaan. Sairaanhoitajan työstä hoitovapaalla oleva kahden lapsen äiti, Pirita Hiltunen sai oivallisen idean innostaa neulonnasta kiinnostuneita tekemään jouluksi villasukkia laitoshoidossa oleville. Perholla mullosia Juhani Ahon lastut ovat kestäneet aikaa. Lohilastuja ja kalakaskuja (ens. painos WSOY 1921) riemastuttaa loistavalla kielellään. Aho asui Helsingissä, mutta Huopanankoskelle hän matkusti kesäisin. Hän perehtyi perhokalastukseen ja opetteli englantia, jotta pystyi hakemaan tietoa englantilaisista opuksista. Lastut kertovat kuinka lapsi perhostuu pojaksi, joka onkii oikeasti. Aho puhuu kalamiehen kateudesta ja ryssäin hävityksestä Huopanassa. Kirjailija arvostaa työkaluja taideluomana, eikä lähde sunnuntaina kalaan ennen ehtookellojen soittoa. Mitä ihmettä olet sinä pyhäinen rauha? Kuinka kala näkee -tutkielma yllättää. Antti Tuuri on kirjoittanut teokseen esipuheen. Juhani Aho: Lohilastuja ja kalakaskuja, 293 s., 27,10 e., BTJ Ritva Kolehmainen v i i k o n v a s t a a j a Villasukilla iloa laitoksiin Miten idea syntyi? Vanhukset ovat aina olleet lähellä sydäntäni ja mietin, miten voisimme tuottaa heille hyvää mieltä. Tykkään kutoa ja siitä nousi tämä sukka-ajatus. Miten idea sai tuulta alleen? Neuletapaamiset ovat meidän samanhenkisten juttu ja siellä innostuttiin kovasti. Neuletapaaminen on taas 20. lokakuuta Lounassalongissa ja avoin kaikille kiinnostuneille. Avosylin idea otettiin vastaan myös kaupungin laitoshoidossa, jossa asia lähti etenemään. Onko sukkien värillä tai koolla väliä? Sukkia voi kutoa oman malli- ja värimieltymystensä mukaan, mutta niiden tulee kestää 40 asteen konepesua. Langassa tulisi vähintään olla 50% villaa tai siihen verrattavia kuituja. Naisten koot 37-41välillä ja miehille isompia. Joustava ja reilun v i i k o n v a l i n t a Kirkosta kiinni pitkävartinen sukka on paras. Otamme vastaan lankalahjoituksia. Entä jos kantapään teko tuottaa tuskaa? Voi neuloa myös joka jalkaan sopivaa putkimallia. Kantapään voi tehdä monella eri tavalla ja meiltä saa vinkkejä. Valmis sukkapari sidotaan napakasti toisiinsa. Sukkiin tulee kiinnittää nimikointia varten nauha, jotteivät ne sekaannu pesussa. Missä sukkia vastaan otetaan? Nappi ja Nauha, Käsityökatu 26, ja LankaMatka Kauppahallissa sekä meidän neuletapaamisissa asti. Oletko nopea neuloja? Sukkaparin tekee viikossa muun työn ohessa. Aioin neuloa yhden parin, mutta nyt on menossa jo viides pari. Luovaa ja rentouttavaa puuhaa. Tietoja blogspot.com Teksti ja kuva Hilkka Sipilä Viime vuodet kirkossamme on keskusteltu runsaasti nuorten aikuisten kysymyksistä. Pontimena tähän keskusteluun on ollut vuotiaiden voimakas kirkosta eroaminen. Tämä ikäluokka on ollut aikaisemminkin kirkolle vieras siksi, ettei se ole osallistunut kovinkaan aktiivisesti kirkon toimintaan ja toisaalta sille ei ole myös kovin aktiivisesti osattu tarjota mitään toimintaa oppilaitostoiminnan lisäksi. Kirkkohallitus ja Kirkkopalvelut ry päättivät nuorten aikuisten kysymyksistä huolestuneina toteuttaa kolmevuotisen Nuori aikuinen kirkon jäsenenä projektin vuosina Projektin tarkoituksena on ollut vahvistaa nuorten aikuisten kristillistä identiteettiä ja tarjota seurakunnille ja järjestöille työvälineitä tämän ikäluokan kohtaamiseen. Projekti on painottunut vahvasti keskustelujen herättämiseen. Eräs toimintatavoista oli Kirkosta kiinni seminaarisarjan järjestäminen. Kirkosta kiinni kirja on rakentunut näiden keskustelujen varaan. Kirja on pyrkinyt kokoamaan kirkossa käytävää keskustelua ja sekä kuvailemaan niitä uusia toimintamalleja, joita nuorten aikuisten parissa on kirkossa aloitettu. Kirkosta kiinni-kirja on terävä haaste ja puheenvuoro, joka rohkaisee kirkkoa ja sen työntekijöitä nuorten aikuisten kohtaamiseen. Kirjassa tuodaan esille keskeisimmät kehittämisalueet nuorten aikuisten työssä sekä välillä kärjekästäkin keskustelua siitä millä tavalla toimintaa voisi ja tulisi kehittää. Kirja pyrkii auttamaan seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia ymmärtämään nykyihmisen uskonnollisuutta ja samalla se kannustaa seurakuntia kehittämään toimintaansa. Hyvä esimerkki tästä on mielestäni mm. kirjan kappale Vahvemmin vapaaehtoisuutta, jossa kuvataan vapaaehtoisuuden merkitystä nuorille aikuisille. Siis varsin perinteinen työmuoto on löytänyt uusia ideoita ja malleja Nuori Aikuinen projektin myötä. Nuorten aikuisten kohtaaminen kirkossa voi parantua ainoastaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Kirja painottaa, että seurakunnissa täytyy löytyä tilaa ja työyhteisöjen tukea luovuudelle, innostukselle ja uusien toimintatapojen etsimiselle. Kirja haastaa myös arvioimaan sitä miten henkilöstöresursseja seurakunnissa kohdistetaan ja että jostain vanhasta täytyy rohkeasti luopua, jotta uutta voidaan löytää. Kirjaa kannattaa hankkia seurakuntiin niin työntekijöille kuin luottamushenkilöille ja käydä rohkeaan keskusteluun sen avaamista teemoista. Kirkosta Kiinni Henna Hauta-aho & Sanna-Maaria Tornivaara. Kirjapaja Hannu Koskelainen kirkkoherra

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY 1 KASTE ON LAHJA Ylösnoussut Kristus antoi kirkolleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

OMAISHOITAJA, TULE RYHMÄÄN VIRKISTÄYTYMÄÄN, JAKAMAAN KOKEMUKSIA JA IRROITTAUTUMAAN ARJESTA

OMAISHOITAJA, TULE RYHMÄÄN VIRKISTÄYTYMÄÄN, JAKAMAAN KOKEMUKSIA JA IRROITTAUTUMAAN ARJESTA OULUNKYLÄN OMAISRYHMÄ JOKA TOINEN tiistai KLO 13.30-15.00 Oulunkylän Kirkko, Teinintie 10 Takkahuone 2 krs. OMAISHOITAJA, TULE RYHMÄÄN VIRKISTÄYTYMÄÄN, JAKAMAAN KOKEMUKSIA JA IRROITTAUTUMAAN ARJESTA Syksy

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan!

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien näkövammaistyö järjestää näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät tiedot näkövammaisten

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ. SYKSYN ohjelma 2015

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ. SYKSYN ohjelma 2015 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ SYKSYN ohjelma 2015 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

espoon seurakuntien näkövammaiset syksy 2013

espoon seurakuntien näkövammaiset syksy 2013 1 espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET SYKSY 2013 www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi 2 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

Näkövammaistyö Kevät

Näkövammaistyö Kevät Näkövammaistyö Kevät 2015 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten kevään 2015 toiminnasta.

Lisätiedot

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa.

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. DIAKONIATYÖN syksy 2015 DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. Diakonia toteuttaa ja kutsuu toteuttamaan

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN

MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN MARIA MARGARETHA JA EVA STINA KATAINEN Tämä tarina on kertomus kahdesta sisaresta. Sisarukset syntyivät Savossa, Pielaveden Heinämäellä. Heidän isänsä nimi oli Lars Katainen ja äitinsä etunimi oli Gretha.

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

Toimintakalenteri. helmikuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry

Toimintakalenteri. helmikuu. Iisalmen Rauhanyhdistys ry helmikuu ma 05.02. 17:30 Päiväkerho, Iisalmi Iisalmi, Rauhanyhdistys ti 06.02. 17:30 Päiväkerho, Lapinlahti Lapinlahti, srk-talo ke 07.02. 18:00 Myyjäiset, Iisalmi Iisalmi, Rauhanyhdistys myyjäisryhmät

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015 TOIMINTA. Lapset. Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa.

RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015 TOIMINTA. Lapset. Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa. TOIMINTA Lapset Päiväkerhot maanantaisin, klo 9-11.30 ja klo 13-16 seurakuntatalossa. Perhekerho tiistaisin, alkaen 14.1., viikolla 3. klo 9.30 seurakuntatalossa. RIISTAVEDEN ALUESEURAKUNTA KEVÄT 2015

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET

Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 25 B 20 II krs pihan puoli 2/2015 70100 KUOPIO 13.4.2015 HYVÄT JÄSENET PÄIVYSTYSAJAT TOIMISTOLLA Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00-14.00

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Sopimus yhteydestä, esirukouksesta ja taloudellisesta tuesta Keminmaan seurakunnalla on maailman lähetyskentillä omia nimikkokohteita. Seurakunta on tehnyt

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot