K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i"

Transkriptio

1 17/ K u o p i o n j a S i i l i n j ä r v e n e v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n s e u r a k u n t i e n l e h t i Miehet kyökissä Riistavedellä leipoo Tapani Kinnunen sivu 5 Helinä Schroderus Vanhus ja hoitaja kaipaavat tukea, sivut 2 ja 7 Onko kuvalla teologiaa?, keskiaukeama

2 Ulla Kenttä-Kohtala Apua kotiin Vanhusten kotipalvelun laatua, koordinointia ja johtamista on kiireesti kehitettävä, sanoo Merja Tepponen. Merja Tepponen tutki vanhusten kotihoitoa terveyshallintotieteen väitöstutkimuksessaan Kuopion yliopistolle. Kartalle piirtyi palvelujen pirstaloituminen ja koordinoinnin puute: Asiakkaan näkökulmasta palveluita ei ole ajateltu kokonaisuutena. Esimerkiksi omaiset hoitavat pyykit ja asioinnin, yksityinen siivousfirma käy siivoamassa, ruoka tulee ateriapalvelusta, hoiva kunnan kotipalvelusta, kotisairaanhoito kansanterveystyön kuntayhtymästä. Kävijät eivät ole tietoisia milloin ja ketä asiakkaan luona käy jopa 15 ihmistä saattaa käydä eri tehtävissä paikalla. Omahoitaja tarpeen Vain noin puolessa Tepposen tutkimista kunnista oli asiakkaalle nimetty omahoitaja, joka koordinoi palveluja ja on omaisten suuntaan yhteyshenkilönä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei ollut laadittu yhdessä. Käynnit saattoivat kasautua päivälle tai parille viikossa ja muina viikonpäivinä asiakkaan luona ei käynyt kukaan. Myös yhteiset tavoitteet kotihoidolle puuttuivat. Johtajuutta on kehitettävä: palvelukokonaisuuksia, vanhuspoliittista ohjelmaa, vuoropuhelua eri toimijoiden kuten seurakunnan kanssa. Tärkeää on myös kotihoitohenkilöstön osaamisen johtaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Kotihoitoa iäkkäille ihmisille on tarjolla osassa kuntia vain arkisin virka-aikana ja toisissa kunnissa ympäri vuorokauden asuinpaikka vaikuttaa hoivan saantiin. Osassa kuntia on tarjolla vain hoivaa ja toisissa taas palveluneuvontaa ja ohjausta sekä ennakoivia kotikäyntejä: järjestetään kodinhoitoa apua, sairaanhoitoa ja kuntoutusta sekä tarvittaessa tehostettua kotisairaanhoitoa esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Palvelua on parhaimmillaan tarjolla 24 h/vrk viikon jokaisena päivänä. Autossa kirves Entä tekniikka apuna? Teknologisia sovelluksia ei ole ollut kovin paljon saatavilla eikä niitä välttämättä tunneta. Usein ne ovat kalliita ja osa hankalia käyttää, mutta uusien toimintamallien käyttöönotto vaatii myös koulutusta ja osaamisen vahvistamista kotihoidossa, Merja Tepponen hahmottelee. Sairaaloissa teknologiset sovellukset ovat olleet käytössä kauemmin, mutta niitä ei ole suunniteltu kotihoitoympäristöön. Esimerkiksi sähköisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä saattaa olla käytössä lääkärin vastaanotolla, mutta niitä ei ole otettu käyttöön kotihoidossa. Tämä ei ollut tekninen ongelma, vaan jostakin syystä niiden tarvetta ei ole nähty kotihoidossa niin tarpeellisena, Merja Tepponen sanoo. Tänä päivänä tilanne on toinen, nyt löytyy jo monenlaisia ratkaisuja ja kehitys on varsin nopeaa, kun vain uudenlaista osaamista vahvistetaan. Kotihoidon ensimmäiset teknologiset sovellukset olivat luvulla auto hoitajien käyttöön: varusteena olivat siivousvälineet, kirves ja muut työkalut. Auto soveltui myös asiakkaiden kuljetukseen. Seuraavana oli tavallinen puhelin ja 1980-luvulla turvapuhelin. Ikäihmisten toive asua mahdollisimman pitkään kotonaan toteutuu, kun kotihoitoa kehitetään. Asunto esteettömäksi Milloin kodinhoidonapu on riittävää - millä tasolla on pakko turvautua laitokseen? Tilannetta pitää katsoa tapaus kerrallaan, asuinympäristö ja omaisten osallistuminen vaikuttavat. Kotona pärjää, jos asiakas tuntee olonsa turvalliseksi, asunto on esteetön, saatavilla on apuvälineitä ja turvapuhelin sekä tarvittaessa muita teknologisia välineitä. Muistihäiriöisen kohdalla ympärivuorokautisen hoidon tarve voi aikaistua. Vanhustenhoidolle on asetettu myös valtakunnallisia tavoitteita. Miltä niiden toteutuminen näyttää? Vielä on matkaa vuoden 2012 tavoitteeseen. Oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta hitaasti. Laitospainotteisuus ja kotihoidon huono saatavuus ovat ongelmia. Joskus kotihoidon asiakkaaksi päätyy ihminen, joka pärjäisi pelkillä tukipalveluilla: näin menee resursseja apua todella tarvitsevilta. Vanhustenhuolto on kasvuala Viime vuosina on yleistynyt kulttuurin vieminen laitoksiin ja ylipäätään ikäihmisille. Vanhusten kanssa työskentelyssä muistelu on yleisin. Erilaisia hankkeita kulttuuristen menetelmien käytöstä on toteutettu. Hoitohenkilöstöllä löytyy kyllä halukkuutta soveltaa myös kulttuurisia menetelmiä, mutta tarvitaan osaamisen vahvistamista ja sallivaa työilmapiiriä sekä yhteistyötä esimerkiksi kuntien kulttuuritoimen kanssa, Merja Tepponen kertoo. Merja Tepposen mukaan tärkeintä on, että kaikilla on kirkkaana yhteinen tavoite, ikäihmisten hyvä elämänlaatu ja kotona selviytyminen. Vanhustenhuolto on kasvuala. Jos tavoitteena on kotihoidon vahvistaminen ja ikäihmisten kotona selviytyminen, tämän tulisi näkyä kuntien strategisena painopisteenä ja sitä kautta resurssien painotuksessa eri toimialojen välillä. Tarvitaan myös eri toimijoiden yhteistyötä, kumppanuutta, ja meidän jokaisen vaikuttamista tavoitteiden saavuttamiseen. Ulla Remes Kustantaja Kotimaa-Yhtiöt Oy, Hietalahdenranta 13, Helsinki Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, Kuopio, p , faksi , Taitto Kotimaa-Yhtiöt Oy Toimitus Suokatu 22B, 3. krs., avoinna ma pe klo Lahja Pyykönen, päätoimittaja, p , Ulla Remes, p , Hilkka Sipilä (osa-aikaeläkk.), p , Seija Rytkönen, verkkotoimittaja, p Seuraava numero Kuopion ja Siilinjärven seurakuntalehti. 96. vuosikerta. Ilmoitukset Vappu Kuusiniemi, Kotimaa-Yhtiöt Oy p , , Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 20 / vuosikerta Toimitusneuvosto Marketta Isotalo, Paavo Kaitokari, Leena Koivisto, Hannu Koskelainen, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama Jakelu Suora Lähetys Oy, p Painopaikka Lehtisepät Oy, Pieksämäki. Painos kpl

3 Päiväkerholaisten kuljetus loppuu Lasten kuljetus päiväkerhoon loppuu Kuopiossa. Päätöksen tästä teki seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Kuopion seurakuntien haja-asutusalueilla asuvien 3 5 vuotiaitten lasten kuljetus päiväkerhoihin loppuu ensi vuoden toukokuun lopussa. Kuljetukseen osallistuu tällä hetkellä 37 päiväkerholaista. Viime keväänä kyyteihin osallistui 47 lasta. Seurakuntayhtymälle kuljetukset maksoivat euroa. Kahdeksan lupasi, yksi tuli Kuopion seurakuntayhtymän lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskisen mukaan ongelmia ovat aiheuttaneet pitkät kuljetusmatkat sekä epäsäännöllisyys kuljetuksiin osallistumisessa. Kyytien lopettamisen perusteina ovat myös liikennekustannuksien kohoaminen sekä kunta- ja seurakuntaliitokset. Kuntaliitosten jälkeen emme enää pysty tarjoamaan tasapuolisia palveluja, Taskinen sanoo. Karttulan seurakunta liittyy osaksi Kuopion seurakuntayhtymää vuonna Koillis-Kuopion seurakuntien liittymisestä Kuopion seurakuntayhtymään neuvotellaan parhaillaan. Kuljetuksia ei ole mahdollista taloudellisista syistä laajentaa näille alueille, Taskinen muistuttaa. Kuopion seurakunnissa lasten kuljetusta haja-asutusalueilta on hoidettu luvulta lähtien. Vastaavaa kuljetuspalvelua ei tässä laajuudessa ole tarjottu missään muualla. Perheiden omavastuuosuutta kuljetuksista nostettiin viiteen Hanna Karkkonen euroon vuonna Taskisen mukaan tämä vähensi kuljetuspalvelun käyttöä. Seurakuntatyön kokonaisuudessa lapsi- ja perhetyö on tärkeä osa-alue. Haluamme kehittää vanhempien kanssa entistä tiiviimpää, vuorovaikutteista yhteistyötä, Riitta-Liisa Taskinen tiivistää lapsityön tulevaisuutta. Aktiiviset kuskaajat Kuopion Kortejoella asuva Päivi Muurainen tietää seurakunnan kerhon tärkeyden. Muuraisten kaikki viisi vanhinta lasta ovat päässeet mukaan kerhotoimintaan. Kolmevuotias Hermanni odottelee vielä vuoroaan kotona. Tällä hetkellä perheen ainoa kerholainen viisivuotias Helmi odottaa innolla tyttökavereiden Ellenin, Nooran ja Viivin näkemistä. Kerhossa askarrellaan, jumpataan ja leikitään prinsessoilla, Helmi kertoo. Lapset kokoontuvat kaksi ja puoli tuntia kerrallaan Neuronin tiloissa tiistaisin ja perjantaisin. Päivi Muurainen toteaa, että kuljetusten loppuminen tietää vanhemmille järjestelyjä. Huoli kerhon pysymisestä lähialueella on suuri. Ajatus siitä, että kerholasten määrä pienenee liikaa mietityttää. Paljon jää vanhempien aktiivisuuden varaan. Jo tänä syksynä Muurainen on yhdessä naapurin Satu-äidin kanssa ottanut ohjat käsiinsä ja Ollaanko nyt poikkeuksellisen tiukalla? Kerho on ensimmäinen kontakti seurakuntaan. Se on huomionarvoinen juttu, toteaa Päivi Muurainen. Äidin sylissä Helmi ja Hermanni Monet kunnat ovat taloudellisesti tiukan paikan edessä. Juuri nyt tuntuu siltä, ettei koskaan ole ollut näin tiukkaa. Ja valoa ei ole lähitulevaisuudessa näkyvissä. Tämän kuvan saa pakosta kuuntelemalla uutisia tai lukemalla lehtiä. Aina ennen vaaleja kaikkiin ongelmiin löytyy vino pino hyviä ratkaisuja. Lapsilta ei tule puuttumaan mitään. Varsinkin nuorten asiat ymmärretään. Kaikki tietävät, miten saadaan työtä työttömille. Ja jos jollakin on työtä liikaa, tähänkin löytyy aivan varmasti ratkaisu. Jos ei muuta, niin ainakin eläke. Sotaveteraanien ja vanhuksien asialla ovat luonnollisesti kaikki ja kukaan ei kiellä mitään heiltä, jotka ovat maamme rakentaneet ja itsenäisyyttämme puolustaneet. Sitten vaalien jälkeen alkaakin arki. Tuntuu ettei raha riitä mihinkään äsken luvattuun. Ei ainakaan muuhun kuin lakisääteisiin menoihin. Ja kun jostain pitää tinkiä, on pakko tinkiä juuri niistä asioista jotka myöhemmin aiheuttavat entistä enemmän juuri näitä lakisääteisiä menoja. Ei ole kauan myöskään siitä, kun kunnat pelkäsivät työvoimapulaa. Tämä asia on korjautunut harvinaisen nopeasti. Nyt työntekijöitä onkin aivan liikaa. Joku väläyttelee juustohöylää ja joku kaipailee avuksi jopa kirvestä. Monissa tehtävissä kuitenkin työntekijöitä tuntuu olevan liian vähän. Myös yksityistämisen perään haikaillaan. Joku on antanut teknisen toimen pörssiyhtiön hoidettavaksi ja joku toinen vanhustenhoidon ulkomaisen sijoittajan hoidettavaksi. Nämäkö tekevät kyseiset työt hyvää hyvyyttään halvemmalla kuin kunnan omat työntekijät? Raamatun kertomus laupiaasta samarialaisesta on tuttu useimmille. Luulen, he ovat kuljettaneet vuorotellen pienokaisia Neuroniin. Taksiin ei mahdu kuin kuusi lasta. Annamme tällä tilaa lapsille, jotka eivät muuten pääsisi kerhoon. Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että kotiäitinä pystyn kuskaamaan myös päivällä. Toisin tietysti on vanhemmilla, joiden lapsi on päivähoidossa, Muurainen toteaa. Hän toivoo, että löytyisi puuhanaisia ja -miehiä ja kyyditys saataisiin toimimaan tavalla tai toisella. Että maaseudun lapset pääsisivät yhdessä leikkimään ja laulamaan Taivaan Isästä jatkossakin. Lahja Pyykönen ja Hanna Karkkonen k o l u m n i Veijo Martikainen Kirjoittaja on Kuopion kaupungin tiedottaja. ettei näiden yhtiöiden takaa ei kuitenkaan kyseistä henkilöä löydy. Hän on kuollut jo aikoja sitten. Osaan kunnan tehtäviä löytyisi kyllä paikallisia pienyrittäjiä. On vain vaarana, ettei heitä kelpuuteta liian pieninä. Monilla tuntuu olevan kiire saada tilanne korjattua henkilövaihdoksilla. Joku pitää nykyisiäkin henkilöitä ihan hyvinä, mutta haluaisi silti vaihtaa. Entäpä sitten, jos ei tilalle saadakaan yhtä hyviä. Joku toinen pitää nykyisiä henkilöitä puolestaan huonoina. Entäpä sitten, jos tilalle saadaan vielä huonompia? Mikä sitten lääkkeeksi? Monet varmasti muistavat aikoja jolloin oli vieläkin tiukempaa. Ja niistäkin ajoista selvittiin. Niin selvitään nytkin. Ainakin jos ei kovin paljon hölmöillä. pääkirjoitus Kiviä ja kuraisia lautoja Savon Sanomissa taiteilija Pauno Pohjolainen lähetti raamatullisia terveisiä pääministeri Matti Vanhaselle: Joka on syytön, heittäköön ensimmäisen kiven. Kiviä on totisesti heitetty, laudoillekin. Kiviä on heitelty kauan, ja harva on miettinyt heittäjiä tai sitä, mihin kaikkialle kivet kimpoavat onko jossakin joku syytön? Arkkipiispa Jukka Paarma muistutti valtioneuvoston ekumeenisessa 200-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa perjantaina, miten totuudesta ja oikeudesta kasvaa luottamus. Hän viittasi kaksisataa vuotta sitten samassa Turun tuomiokirkossa pidettyyn senaatin edeltäjän hallituskonseljin alkajaisjumalanpalvelukseen: saarnateksti psalmijakeesta kehotti nousemaan taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta ja ajamaan köyhän asiaa. Sama kehotus vallankäyttäjille ja meille kaikille kuuluu ajankohtaisena yhä. Vallankäyttäjien vastuulla on oikeuden toteutuminen. Median tehtävistä yksi on valvoa vallankäyttäjiä, mutta ei niin voimakkaasti käyttää valtaa kuin nykyään näkee käytettävän. Medialla on halutessaan kyky ohjata katsetta: se voi nostaa epäoleellisemman oleelliseksi ja väsyttää kansan, muuttaa asioiden mittasuhteita niin että suuret asiat unohtuvat tai hautautuvat pienempien alle. Kansalaisten luottamusta politiikkaan horjuttanut vaalirahoitus on syytä lakia uudistamalla selkiyttää ja pelisääntöjä selventää, mutta kansalaisille, yrityksille ja säätiöille täytyy jäädä tukemisen vapaus. Muuten politiikka voi vinoutua ja jäädä vain valmiiksi julkkisten tai rikkaiden temmellyskentäksi, jonne ei mahdu köyhyys tai sairaus. Arkkipiispa kaipasi kansakunnan eri alojen johtopaikoille moraalisia esikuvia, sellaisia, jotka omilla toimillaan näyttävät suuntaa ja osoittavat, että omantunnon ihminen menestyy. Heidän varassaan voi kasvaa se luottamus, jonka turvin kansa voi puhaltaa yhteen hiileen. Ryvettymättömiä poliitikkoja tai puolueita on vaikea löytää. On kuitenkin toivottavaa, että pelisäännöt selkenevät, moraali nousee arvoonsa ja että huomio kiinnittyy yhteisiin kipukohtiin, joista vaikkapa vanhenevan väestön kysymyksiin voi näin valtakunnallisella vanhustenviikolla syventyä. Ulla Remes

4 t a p a h t u u Naisten aamukahvit jatkuvat Naisten aamukahvit hotelli-ravintola Savoniassa Kuopiossa lauantaina klo 10. Aamiainen alkaen klo 9 hintaan 6,50 e. Kirjailija, terapeutti Salme Blomster: Kärsimyksestä kiitollisuuteen. Musiikkia. Järjestää Kuopion ev.lut.seurakunnat. Naisten aamukahvit Kuopiossa jo 20 vuotta. Yhdessä talossa Tule kahvikupin äärelle vaihtamaan ajatuksia vaikkapa kerrostalon väen yhteisestä retkestä tai joululaulajaisista. Mitä voisimme tehdä yhdessä ja luoda hyvää mieltä ja yhteyttä? Keskiviikkona klo Keskusseurakuntatalolla suunnitellaan toimintaa, mukana Silja Hägman ja Risto Voutilainen. Myyjäiset, Herättäjänpäivä ja ekumeniaa Herättäjän myyjäiset lauantaina klo 10 Puijon kirkolla ja Puijon torilla klo 15:een saakka. Hartaus nuorisotalon aulassa klo 10. Saatavana muun muassa hernekeittoa omiin astioihin sekä leivonnaisia. Ekumeenista lähetyspyhää ja Herättäjänpäivää vietetään messussa sunnuntaina klo 10 Puijon kirkossa. Pastori Kaisa Halme Lähetysseurasta saarnaa. Kuopion virsikuoro esiintyy, johtana Anna Kosola. Lapsille pyhäkoulu. Messun jälkeen keittolounas sekä Siioninvirsiseurat, joissa puhuvat Erkki Halme, Jaana Marjanen ja Mari Voutilainen. Vastuuviikon messuja ja tapahtumia Ihminen ei ole kaupan! Vastuuviikon messu sunnuntaina klo 10 Pyhän Johanneksen kirkossa. Mukana myös nuoria. Taize-messu Tuomiokirkossa keskiviikkona klo 19. Iltatee tarjolla kirkon aulassa. Tuomasmessu Alavan kirkossa sunnuntaina klo 18. Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen saarnaa. Messun jälkeen iltateellä Kuopiosta Koulu Kongoon tilaisuus. Ekumeenisen vastuuviikon valokuvanäyttely Särkyvää. Jumalan ihmeet eivät ole kaupan pääkirjastossa Raamattua raaputtaen - Uskoamme opiskellen - Kirkkovuotta eläen keskiviikkona klo Kallaveden kirkossaa. Ekumeenisen vastuuviikon aiheena Ihmiskauppa nykyajan orjuutta, alustajana Raili Rantanen. Voimaa syksyn keskelle Laulaja-kirjailija Hanna Ekolan Valoa ja voimaa -kirkkokonsertti sunnuntaina klo 18 Tuomiokirkossa. Ekolan herkkiä tulkintoja surusta, ilosta, toivosta ja kaipauksesta säestää pianolla Virpi Lahti. Ohjelma 10 e. Raamattua tuoreella tavalla Etsitkö uutta ja raikasta näkökulmaa Raamattuun? Tule Elämyksiä Raamatusta -päivään lauantaina klo 11 Särkiniemen seurakuntatalolle, Särkiniementie 20. Teologian maisteri Marianne Jansson pitää havainnollisen raamattutyöskentelyn aiheista Elämän raamit ja Elämän pelikentällä. Lounas ja kahvi 5 e. Yhteiskyydillä festareille Maata näkyvissä festareille Turkuun pääsee nyt suoraan Kuopiosta. Lähtö on perjantaina klo 14 ja paluu sunnuntaina klo 22. Kyyti maksaa 24 e ja liput, koulumajoitus sekä ruokailut festareilla 79 e. Ilmoittaudu viimeistään Oskari Reinmanille p Matkan järjestävät Kansanlähetys & SLEY. Musiikkia huipulta Pro Musican konsertti kuullaan sunnuntaina klo 15 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. Esiintyjinä Raimo Sariola, sello, Risto Lauriala, piano. He soittavat muun muassa Einojuhani Rautavaaran teoksen sekä variaatiota slovakialaisesta kansanlaulusta. Ohjelma ja kahvi 10 e. Tukea tuoreille vauvaperheille Parista perheeksi - perheestä pariksi eli ilta vauvaperheiden vanhemmille keskiviikkona klo 18 Neulamäen kirkossa, Vesurikuja 4. Uuden perheenjäsenen tuomasta muutoksesta parisuhteessa kertoo perheneuvoja Tarja Pousi. Mukana pastori Pirjo Kuula ja lapsityönohjaaja Riitta Immonen. Nainen Jumalan työssä Naisten päivässä lauantaina klo rohkaistaan naisia olemaan Jumalan valtakunnan työssä. Aiheesta puhuvat muun muassa Ulpu Lappi ja Laura Huttunen. Päivä pidetään NNKY:llä, Myllykatu 5. Järjestäjinä Kirkkopalveluiden opintokeskus ja Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlähetys. Pyhiinvaellusmatkalta terveisiä Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkokahveilla Keskusseurakuntatalossa sunnuntaina klo kertoo tuomiorovasti Matti Järveläinen Santiago de Compostelan pyhiinvaellusmatkastaan. l o k a v i n k i t Kuopion taidemuseo: Sähköä ilmassa, Videoita ja vempaimia kokoelmista saakka. Lisäksi: Kyläjuhlat Vanhan eurooppalaisen taiteen arkea ja pyhää, perusnäyttely Lintukoto Metsästä maailmalle. Taidemuseo suljettu kaupungin säästötoimien ja tilojen huoltoja korjaustöiden vuoksi. Kuopion korttelimuseo ja Kuopion museo ovat suljettuina säästötoimenpiteiden vuoksi asti. Kuopion museo: Soitinrakentaja Anderstin vaskipuhaltimet -näyttely museon Tornissa asti. VB-valokuvakeskus: Vuoden lehtikuvat Avoinna ti-pe 11 17, ke 11 19, la-su ajalla Galleria Carreessa Kirsi Neuvonen: Maaginen mittauspiste saakka (ke pe klo12 18, la su klo11 16). Galleria 12:ssa taiteilija Pauno Pohjolaisen näyttely (ma-pe 11 18, la-su 12 16). Kuopion Muotoiluakatemia, Kellari-galleria ja aula: Pala Minusta asti. Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen (Puijonk.9 a 6, 2 krs.): Pintoja pitkin Seiniä päin, Johanna Katariina Väisäsen valokuvia ma-pe Kino Kuvakukko: Kansallisen AV-Arkiston sarja on alkanut (Kausikortti 10 e.), esitykset maanantaisin klo 19. Seuraavaksi: Velho; Kwaidan kauhun kasvot; Fahrenheit Kuopion kaupungintalo: Arkkipiispalla vieraana -tilaisuudet tiistaisin klo Pekka Mäkinen Rakkaat Rissaset on tehty me-hengessä meille Kuopiolaisille. Kuvassa 12 hengen näyttelijäjoukko. Upeat roolityöt, loistava musiikki! kerran kuussa, Professori Esko Antola: Itämeren mosaiikki. Kuopion kaupungintalon juhlasalissa (Tulliportinkatu 31) Ikääntyvien yliopiston luennot torstaisin klo (maksullinen, 15 euroa/lukukausi) FT Merja Sillanpää: Suomalaisen viinapään myytti ja elämä; Professori Ossi V. Lindqvist: Luontoko valitsee? 150 vuotta darwinismia Kuopion kaupunginteatteri, suuri näyttämö Rakkaat Rissaset -musiikkinäytelmä 8., 10., klo 19 ja klo 14. Studio: Neiti Julie, ensi-ilta klo Seur. esitykset.:10. ja sekä klo Vaarallisia suhteita 9., 10. ja klo 19. Tirlittan klo ja klo sekä 15. ja klo Lakanasiivet klo 19. Ylälämpiö: Vierailuesitys Kopparmanteln ma klo 12, ti klo 10, 13 ja 19, ke klo 12. Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasarja III klo 19. Kuopion kaupunginorkesteri; Nicholas Smith, kapellimestari; Heini Kärkkäinen, piano. Sinun vuokses: Finlanders 25 vuotta klo 19; Tuomari Nurmio & Hunajaluut: 30 vuotta levytysuraa klo 19; Vesa- Matti Loiri: Ivalo Inari Kasari klo 19; TI-TI Nallen synttärit klo 18.

5 HELINÄ SCHRODERUS Miehet kyökkivuorossa Riistaveden miesten ruokapiirissä ei naisilla ole keittiöön asiaa Kerran siis näinkin päin. Riistaveden seurakuntatalon keittiössä häärää viisi isäntää kattiloiden, patojen ja uunin äärellä. Ainuttakaan emäntää ei näy mailla eikä halmeilla, eivätkä mieskokit heitä tänne päästäisikään. Miesten ruokapiirissä ruuan laittavat vain miehet, ja niin asian halutaan pysyvänkin. Tällä kerralla kyökkivuoroon ovat päässeet eläkeläiset Pentti Toivanen, Juha Kankkunen, Tauno Pitkänen ja Tapani Kinnunen. Eräs ruokapiiri- idean isistä, Keijo Weman toimii tällä kerralla vanhimpana jäsenenä. Hänen tehtävänään on katsoa, että ruoka valmistuu reseptien mukaisesti ja aikataulu pitää kutinsa. Kaalilaatikkovuoka on viittä vaille valmis uuniin, kunhan patongit ovat paistuneet ja saaneet kullanruskean pinnan. Marjarahkasta puuttuvat enää vain isot ja makeat pensasmustikat, ainoastaan kesäkurpitsakeitto odottaa vielä keittämistä. Kaikki näyttää siis olevan keittiössä just eikä melkein. Uunistakaan ei tule palaneen käryä, vaan tuoreen leivän vastustamaton tuoksu. Kattilat ja muut välineetkin menevät sutjakkaasti tiskikoneeseen ja pöytätasot puhdistuvat ripeästi putipuhtaiksi. Vielä höyryävää patonkia ei pääse maistamaan. Se tarjoillaan keiton kanssa isommalle porukalle, joka pääsee kohta valmiiseen pöytään. Sielun ja ruumiin ruokaa Riistaveden seurakunnan miesten ruokapiiriläiset opettelevat valmistamaan ruokaa. Säännölliset tapaamiset ovat monille osallistujille einestäkin tärkeämpää. Kerran kuussa kokoontuva ruokapiiri on siis myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Tauno Pitkäsen kotona työnjako on ollut perinteinen, eikä hän ole vielä joutunut keittiöhommiin. Nyt eläkkeelle jäätyään hän haluaa oppia ruuanlaittoa jo siinäkin mielessä, jos vaimo ei syystä tai toisesta enää tulevaisuudessa kykenisi hellan äärelle. Ruuanlaitto on elämäntaito, jota saattaa tarvita milloin vain, hän toteaa. Pitkäselle ruokapiirissä tärkeää on myös HELINÄ SCHRODERUS HELINÄ SCHRODERUS ruokailun yhteydessä oleva lyhyt hartaus. Sen pitää yleensä kirkkoherra Hannu Savinainen. Suuri suosio Idea sai alkunsa miesporukassa seurakunnan lenkkipiirissä. Osallistujamäärä vaihtelee, yleensä ruuanlaittajia ja syöjiä on yhteensä parikymmentä. Jokainen pääsee vuorollaan keittiövuoroon, ja kustannukset jaetaan ruokailijamäärän mukaan. Alkukeiton, pääruuan, jälkiruuan ja kahvin hinnaksi tulee vain kolmesta viiteen euroa. Seurakunta maksaa keittiön sähkö- ja muut juoksevat kulut. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla helmikuussa 2009 miehille oli luennoimassa Marttojen Heta Nykänen. Naisille olisi vieläkin pienen pieni tilaus. Kaipaisimme vielä tänne silloin tällöin ruoka-asiantuntijaa kertomaan vaikkapa ajankohtaisista ravintoasioista, toivoo Weman. Pirjo Tiihonen Kasviksia lenkin sijaan Riistaveden miesten ruokapiirissä paljastuu, että miesten kansallisruokaa, lenkkimakkaraa ei enää kovin usein löydä jääkaapista. Täällä kyökkivuorolaisetkin valitsevat ruokia, joissa käytetään paljon kasviksia, kuten syyskuun sesonkiruuissa, kaalilaatikossa ja kesäkurpitsakeitossa. Eläkeiän saavuttaneet miehet ovat siis jo sisäistäneet monelta taholta tulevan ruokavalistuksen. Jokaisella tämän ikäisellä on jo paljon tietoa terveellisestä ruokavaliosta., toteaa Tauno Pitkänen. Ruokapiiriläiset jättävät myös kovat rasvat vähemmälle ruuanlaitossa ja kokkaavat usein perinteisiä suomalaisia perinneruokia. Esimerkiksi Tapani Kinnusen lempiruoka on lanttukukko. Sen opin tekemään jo lapsena! Pirjo Tiihonen

6 Hy vä k ysymys Lähetä tälle palstalle hyvä kysymys. Etsimme siihen vastauksen. Osoite on tai Kirkko ja Koti PL Kuopio. Mikä on mobiililaulukirja? Mobiililaulukirja sisältää matkapuhelimessa toimivana versiona Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistysten julkaiseman Siionin laulut -kokoelman sekä kirkon virsikirjan jumalanpalvelusliitteineen. Virsiä ja lauluja voi hakea mobiililaulukirjasta joko numeron, hakusanan tai luettelon perusteella. Tuotteen voi ladata SRK:n (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen) kotisivuilta (www.srk.fi) ilmaiseksi koekäyttöön, mutta jatkuva käyttö edellyttää käyttöajan ostamista hintaan 10 /24 kk tai 6 /12 kk. Mobiililaulukirjan voi asentaa useimpiin matkapuhelimiin, joissa on internet-yhteys tai jotka voi yhdistää tietokoneeseen. Mobiililaulukirjan on kehittänyt Samuli Asmala. Kyseessä on ainutlaatuinen tuote, sillä käytettävä teknologia on kehitetty nimenomaan sitä varten käytännöllisistä syistä: matkapuhelin on nykyisin useimmilla aina mukana toisin kuin kirjamuotoinen virsikirja. Mobiililaulukirjaa käyttävät etupäässä vanhoillislestadiolaiset nuoret ja nuoret aikuiset, mutta se on kaikkien vapaasti hankittavissa. Teknologiaa ei ole toistaiseksi hyödynnetty muihin hengellisiin laulukirjoihin. Ari-Pekka Palola SRK:n julkaisupäällikkö K auneint a Kuopiossa Rytkynkylä Rytkynkylällä sukuni juurilla asuvana mielestäni kauneimpia paikkoja on Rytkynjärvi ja sitä ympäröivät mäkiset maisemat, Pietarinvuori, Oinosenmäki, Hiismäki, Poikkimäki, Levämäki, Kellomäki ja Takamäki, jotka kaikki kohoavat kahdensadan metrin korkeuteen merenpinnasta. Rytkynkylän ytimen muodostaa varsin syvä kirkasvetinen Rytkynjärvi.Se näyttää kartalla voimakkaasti suurennettua kuvana jostakin alkusolusta, joka pitkällä koukkelonpohjallaan Pietarvuoren ympärikaartaen tarttuu kiinni muuhun kylän elämään. Rytky on vanhinta Kuopiota. Noin vuotta sitten päättyneen jääkauden jäljet näkyvät paikoitellen kivikkona Rytkynjärven nykyisen rantaviivan yläpuolella. Kylän mäkien päältä näkyy Kuopion kaupunkikeskustaa ja sen elämää sekä pohjoisesta horisontista Kallaveden vesistöä, Siilinjärven savut ja kipsikasamäet. Seurakuntaelämä on ollut aina Rytkyllä monipuolista, vahvaa ja näkyvää. Rytkynjärven itäpäässä kauniin peltoaukean päällä sijaitsee seurakuntayhtymän omistama entinen lastenkodin pihapiiri. Lastenkodin sijoittuminen kylälle oli aikanaan monellakin tavalla merkittävä asia. Koulu sai lisää oppilaita ja lähitalojen lapset uusia leikkikavereita. Monille meidän kylän lapsille jäi mieleen tapaninpäivän lastenjuhlat Penkereellä, jonne yleensä mentiin hevoskyydillä laitareessä istuen. Myöhemmin 60-luvun loppupuolella Penkereen naapuriin tehtiin koskenniskan itäpuolelle seurakunnan leirikeskus, jossa on aina ollut vilkas seurakuntaelämä. Meille silloisille nuorille palloiluhallin valmistuminen sinne oli yhtä juhlaa. Siellä oli viikoittaiset palloilupelit ja nuorten illat, joita yhdessä järjesti silloisen maalaiskunnan nuoriso-ohjaaja Kyösti Miettinen ja seurakunnan puolelta MURU Eini Heiskanen. Minulla on ollut opiskelujeni jälkeen ollut onnea saada työtä Kuopiosta ja asua juurillani alueella, josta saan voimaa työhöni. Erkki Oinonen, Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsen. Seuraavan paikan valitsee Katariina Kankkunen Riistaveden seurakunnasta. Nyt neulepuikot kilisemään ja sukanvartta luomaan. Sairaanhoitajan työstä hoitovapaalla oleva kahden lapsen äiti, Pirita Hiltunen sai oivallisen idean innostaa neulonnasta kiinnostuneita tekemään jouluksi villasukkia laitoshoidossa oleville. Perholla mullosia Juhani Ahon lastut ovat kestäneet aikaa. Lohilastuja ja kalakaskuja (ens. painos WSOY 1921) riemastuttaa loistavalla kielellään. Aho asui Helsingissä, mutta Huopanankoskelle hän matkusti kesäisin. Hän perehtyi perhokalastukseen ja opetteli englantia, jotta pystyi hakemaan tietoa englantilaisista opuksista. Lastut kertovat kuinka lapsi perhostuu pojaksi, joka onkii oikeasti. Aho puhuu kalamiehen kateudesta ja ryssäin hävityksestä Huopanassa. Kirjailija arvostaa työkaluja taideluomana, eikä lähde sunnuntaina kalaan ennen ehtookellojen soittoa. Mitä ihmettä olet sinä pyhäinen rauha? Kuinka kala näkee -tutkielma yllättää. Antti Tuuri on kirjoittanut teokseen esipuheen. Juhani Aho: Lohilastuja ja kalakaskuja, 293 s., 27,10 e., BTJ Ritva Kolehmainen v i i k o n v a s t a a j a Villasukilla iloa laitoksiin Miten idea syntyi? Vanhukset ovat aina olleet lähellä sydäntäni ja mietin, miten voisimme tuottaa heille hyvää mieltä. Tykkään kutoa ja siitä nousi tämä sukka-ajatus. Miten idea sai tuulta alleen? Neuletapaamiset ovat meidän samanhenkisten juttu ja siellä innostuttiin kovasti. Neuletapaaminen on taas 20. lokakuuta Lounassalongissa ja avoin kaikille kiinnostuneille. Avosylin idea otettiin vastaan myös kaupungin laitoshoidossa, jossa asia lähti etenemään. Onko sukkien värillä tai koolla väliä? Sukkia voi kutoa oman malli- ja värimieltymystensä mukaan, mutta niiden tulee kestää 40 asteen konepesua. Langassa tulisi vähintään olla 50% villaa tai siihen verrattavia kuituja. Naisten koot 37-41välillä ja miehille isompia. Joustava ja reilun v i i k o n v a l i n t a Kirkosta kiinni pitkävartinen sukka on paras. Otamme vastaan lankalahjoituksia. Entä jos kantapään teko tuottaa tuskaa? Voi neuloa myös joka jalkaan sopivaa putkimallia. Kantapään voi tehdä monella eri tavalla ja meiltä saa vinkkejä. Valmis sukkapari sidotaan napakasti toisiinsa. Sukkiin tulee kiinnittää nimikointia varten nauha, jotteivät ne sekaannu pesussa. Missä sukkia vastaan otetaan? Nappi ja Nauha, Käsityökatu 26, ja LankaMatka Kauppahallissa sekä meidän neuletapaamisissa asti. Oletko nopea neuloja? Sukkaparin tekee viikossa muun työn ohessa. Aioin neuloa yhden parin, mutta nyt on menossa jo viides pari. Luovaa ja rentouttavaa puuhaa. Tietoja blogspot.com Teksti ja kuva Hilkka Sipilä Viime vuodet kirkossamme on keskusteltu runsaasti nuorten aikuisten kysymyksistä. Pontimena tähän keskusteluun on ollut vuotiaiden voimakas kirkosta eroaminen. Tämä ikäluokka on ollut aikaisemminkin kirkolle vieras siksi, ettei se ole osallistunut kovinkaan aktiivisesti kirkon toimintaan ja toisaalta sille ei ole myös kovin aktiivisesti osattu tarjota mitään toimintaa oppilaitostoiminnan lisäksi. Kirkkohallitus ja Kirkkopalvelut ry päättivät nuorten aikuisten kysymyksistä huolestuneina toteuttaa kolmevuotisen Nuori aikuinen kirkon jäsenenä projektin vuosina Projektin tarkoituksena on ollut vahvistaa nuorten aikuisten kristillistä identiteettiä ja tarjota seurakunnille ja järjestöille työvälineitä tämän ikäluokan kohtaamiseen. Projekti on painottunut vahvasti keskustelujen herättämiseen. Eräs toimintatavoista oli Kirkosta kiinni seminaarisarjan järjestäminen. Kirkosta kiinni kirja on rakentunut näiden keskustelujen varaan. Kirja on pyrkinyt kokoamaan kirkossa käytävää keskustelua ja sekä kuvailemaan niitä uusia toimintamalleja, joita nuorten aikuisten parissa on kirkossa aloitettu. Kirkosta kiinni-kirja on terävä haaste ja puheenvuoro, joka rohkaisee kirkkoa ja sen työntekijöitä nuorten aikuisten kohtaamiseen. Kirjassa tuodaan esille keskeisimmät kehittämisalueet nuorten aikuisten työssä sekä välillä kärjekästäkin keskustelua siitä millä tavalla toimintaa voisi ja tulisi kehittää. Kirja pyrkii auttamaan seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia ymmärtämään nykyihmisen uskonnollisuutta ja samalla se kannustaa seurakuntia kehittämään toimintaansa. Hyvä esimerkki tästä on mielestäni mm. kirjan kappale Vahvemmin vapaaehtoisuutta, jossa kuvataan vapaaehtoisuuden merkitystä nuorille aikuisille. Siis varsin perinteinen työmuoto on löytänyt uusia ideoita ja malleja Nuori Aikuinen projektin myötä. Nuorten aikuisten kohtaaminen kirkossa voi parantua ainoastaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Kirja painottaa, että seurakunnissa täytyy löytyä tilaa ja työyhteisöjen tukea luovuudelle, innostukselle ja uusien toimintatapojen etsimiselle. Kirja haastaa myös arvioimaan sitä miten henkilöstöresursseja seurakunnissa kohdistetaan ja että jostain vanhasta täytyy rohkeasti luopua, jotta uutta voidaan löytää. Kirjaa kannattaa hankkia seurakuntiin niin työntekijöille kuin luottamushenkilöille ja käydä rohkeaan keskusteluun sen avaamista teemoista. Kirkosta Kiinni Henna Hauta-aho & Sanna-Maaria Tornivaara. Kirjapaja Hannu Koskelainen kirkkoherra

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

espoon seurakuntien näkövammaiset syksy 2013

espoon seurakuntien näkövammaiset syksy 2013 1 espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET SYKSY 2013 www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi 2 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Riistaveden alueseurakunta

Riistaveden alueseurakunta Riistaveden alueseurakunta Kesä 2016 Toukokuu Su 1.5, klo 10, Rukouskirkko, Kirkko. Marjaana Mäkinen ja Riikka Tuura. To 5.5, klo 10, Helatorstain Messu, Kirkko. Viitakko 2-rippikoulun kirkkokäynti, Pystykahvit.

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Marjatta Suominen. Heikki Dahlbacka - Seija Kinnunen x Pirkko Leppänen x Marketta Rouvinen - Juhani Räihä - Olavi Tuikkanen. Hellevi Pekkarinen x

Marjatta Suominen. Heikki Dahlbacka - Seija Kinnunen x Pirkko Leppänen x Marketta Rouvinen - Juhani Räihä - Olavi Tuikkanen. Hellevi Pekkarinen x KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Vanhus-ja vammaisneuvosto 1 Kokousaika 20.9.2016 kello 15 16.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 7 2008

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 7 2008 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Maanantai 1.12.2008 klo 16.15. 20.15. Paikka Seurakuntakeskus Koulukatu 10 B rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 84 KOKOUKSEN AVAUS 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali

Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 01.12.2014 klo 17:30-18:20 Paikka Käpylän kirkko, Metsolantie 14, seurakuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Ulla Kosonen, puheenjohtaja Raimo Anttila

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot