29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011"

Transkriptio

1 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen kyselytunti 2) Suullisia kysymyksiä Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja Puolustusministeri Stefan Wallin Elinkeinoministeri Jyri Häkämies Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Opetusministeri Jukka Gustafsson Kehitysministeri Heidi Hautala Sisäasiainministeri Päivi Räsänen Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki Ympäristöministeri Ville Niinistö Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru Liikenneministeri Merja Kyllönen Työministeri Lauri Ihalainen

2 2 Torstaina /1 Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( ) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Outi Alanko-Kahiluoto /vihr Thomas Blomqvist /r (s) Eeva-Johanna Eloranta /sd (e) Lars Erik Gästgivars /r (e) Satu Haapanen /vihr (e) Jussi Halla-aho /ps James Hirvisaari /ps (e) Anne Holmlund /kok (e) Olli Immonen /ps (s) Johanna Jurva /ps (e) Saara Karhu /sd (s) Inkeri Kerola /kesk (e) Anneli Kiljunen /sd (e) Pauli Kiuru /kok (e) Sanna Lauslahti /kok (e) Paula Lehtomäki /kesk (p) Antti Lindtman /sd (e) Merja Mäkisalo-Ropponen /sd Markku Mäntymaa /kok (e) Mika Niikko /ps (e) Johanna Ojala-Niemelä /sd (e) Sari Palm /kd (e) Aila Paloniemi /kesk Aino-Kaisa Pekonen /vas (e) Tuula Peltonen /sd (e) Simo Rundgren /kesk (e) Kristiina Salonen /sd (e) Kimmo Sasi /kok (e) Alexander Stubb /kok (e) Kari Tolvanen /kok Ari Torniainen /kesk (e) Kaj Turunen /ps (e) Raija Vahasalo /kok (e) Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 10 edustajaa: Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (10.42) Mika Niikko /ps (11.03) Thomas Blomqvist /r (16.04) Kaj Turunen /ps (16.09) Antti Lindtman /sd (16.21) Ari Torniainen /kesk (16.21) Kristiina Salonen /sd (16.22) Johanna Ojala-Niemelä /sd (16.23) Aino-Kaisa Pekonen /vas (16.24) Anne Holmlund /kok (16.50) PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta Keskustelu Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Nyt annetaan pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta. Pääministerin puheenvuoron jälkeen pidettävien ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja ja 1 minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata P-painiketta käyttäen, ja vastauspuheenvuoroa voi pyytää V-painikkeella. Keskustelu 1 Pääministeri Jyrki Katainen: Arvoisa herra puhemies! Viimeisten kuukausien aikana epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä on lisääntynyt merkittävästi. Maailmantalous on poikkeuksellisen herkässä tilanteessa, koska luottamus useiden maiden kykyyn hoitaa velvoitteensa horjuu jälleen. Lisäksi näkymien heikkenemiseen ovat vaikuttaneet odotettua vaisummat tiedot kansainvälisen talouden kehityksestä sekä USA:ssa nähty poliittinen paini velkakaton nostamisesta. Ongelma on nyt ennen kaikkea ylivelkaantuminen niin EU-maissa, Yhdysvalloissa kuin Japanissakin. Kulutuksen hiipuminen on uhka, sillä valtioiden on pakko leikata menojaan ja epävarmoina aikoina kansalaisten varovaisuus ja säästämisen halu lisääntyvät. Tämä tarkoittanee kysynnän pysymistä vaimeana ja talouskasvun maailmanlaajuista hidastumista.

3 29/1/1 PTK 29/2011 vp 3 Epävarmuus koskettaa erityisesti euroaluetta, koska markkinat epäilevät muidenkin maiden kuin Kreikan selviytymiskykyä. Suomen linja euroalueen ongelmien ratkaisemisessa on johdonmukainen. Kunkin jäsenvaltion on itse vastattava julkisen taloutensa kestävyydestä. Tämä merkitsee valtiontaloutta tasapainottavia toimia. Nämä toimet eivät ole kenellekään miellyttäviä, mutta ne on vaan pakko tehdä, jotta hyvinvointi voidaan turvata tulevaisuudessakin. Luottamuksen ja vakauden aikaansaamiseksi ei ole vippaskonsteja. Siksi olisi hyvä, jos kaikkialla keskityttäisiin toteuttamaan vajetta ja velkaa vähentävää budjettipolitiikkaa. Nyt olisi kysyntää läpinäkyvälle, konkreettisia toimia sisältävälle ja aikataulutetulle sopeutumisohjelmalle kaikkialla Euroopassa. Vaikka akuutti luottamuspula saataisiinkin kuriin, uhkaa maailmantalouden ripeimmän kasvun kausi silti olla ohi. Kasvun painopiste on yhä selkeämmin kehittyvissä maissa, sillä ikääntyminen ja ylivelkaantuminen heikentävät väistämättä läntisten teollisuusmaiden kasvun edellytyksiä. Perinteisissä teollisuusmaissa, kuten Suomessa, kasvun ennustetaan olevan seuraavien vuosien aikana korkeintaan 2 prosentin luokkaa. Tämäkin on optimistinen arvio ja voi toteutua vain, mikäli vakavat uhat rahoitusmarkkinoiden pahemmasta järkkymisestä pystytään torjumaan. Suomen tavaraviennistä yli puolet menee EUmaihin ja vajaa kolmannes euroalueelle. Euromaiden talousongelmien laajeneminen heikentäisi Suomen vientimahdollisuuksia ja vaikuttaisi heti työllisyyteen sekä verotuloihimme. Kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen ehtii näkyä Suomen vientivauhdissa jo tänä vuonna. Emme myöskään voi sulkea kokonaan pois uuden taantuman uhkaa. Alkuvuonna kansantaloutemme kasvoi kuitenkin hyvää vauhtia. Tämän vuoden kasvuksi ennustetaan 3,5 prosenttia. Viennin hidastuessa kasvun painopiste on siirtymässä kotimaisen kysynnän suuntaan. Tuoreimpien suhdannebarometrin tietojen, teollisuuden uusien tilausten sekä varastotilanteen perusteella teollisuustuotannon kasvu ei juuri kerry vuoden loppupuolella. Kotimaan markkinat voivat vielä ylläpitää kysyntää. Kotitalouksien luottamukseen vaikuttaa olennaisesti työllisyystilanne. Työttömyysasteen aleneminen Suomessa on valitettavasti ollut ennakoitua hitaampaa. Kuluvan vuoden keskimääräinen työttömyysaste jää hieman alle 8 prosenttiin. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on jatkunut. Ensi vuoden osalta on varauduttava siihen, että työttömyys ei tältä tasolta enää merkittävästi hellitä ilman lisätoimenpiteitä. Hallitus panostaakin erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Tähän on tulossa lisäresursseja jo ensi vuoden budjetissa. Hallitus on myös reagoinut ripeästi äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnilla padotakseen työttömyyden nousua. Myös hallituksen merkittävä korotus perusturvaan lisää luottamusta. Uusien työpaikkojen syntymisen kannalta yritykset ovat luonnollisesti avainasemassa. Siksi niiden toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvyn säilyttämisestä on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Myös inflaation kehittymistä pitää seurata tarkasti. Sen vuosivauhti on yli 3 prosentin luokkaa. Vauhdin arvioidaan jatkossa hidastuvan, mutta silti inflaation ennustetaan olevan euroaluetta nopeampaa. Ensi vuonna kasvu on valtiovarainministeriön viimeisimmän ennusteen mukaan jäämässä 1,8 prosenttiin. Meille tärkeissä vientimaissa talouskasvu vaimenee. Epävarmuuden lisääntyminen näkyy erityisesti investoinneissa, joiden kasvuvauhti hidastuu merkittävästi. Myös yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan ensi vuonna. Ärade talman! Vi konfronteras nu med många utmaningar som dels utgår från vår internationella omvärld och dels finns inom vårt eget lands gränser. Finansekonomin har sina kända utmaningar både på kort sikt och i längre perspektiv. På kort sikt måste vi bryta Finlands skuldutveckling. I ett längre perspektiv vilar Finlands offentliga ekonomi inte på hållbar grund. Detta är på grund av den stigande medelåldern och den krympande arbetskraften. Näissä oloissa meidän on varmistettava, että omissa käsissämme olevat päätökset ovat oikeita ja niitä myös tehdään. Tässä epävarmassa tilanteessa on tärkeää, että talouspolitiikassamme on määrätietoinen ote ja johdonmukainen linja. Kansalaisten ja yritysten on voitava luottaa oman maansa tulevaisuuteen. Luottamus on kaikki kaikessa. Se voidaan lunastaa vain toimilla, jotka koetaan riittäviksi ja uskottaviksi talouden perustan turvaamisessa.

4 4 Torstaina /1/1 Juuri nyt on tärkeintä kohentaa maamme kilpailukykyä. Hitaan kasvun aikana vain parhaat pärjäävät. Näissä oloissa on ensiarvoisen tärkeää, että suomalaiset yritykset kykenevät voittamaan tarjouskilpailuja maailmalla. Tällä on suora yhteys verotuloihin ja työllisyyteen. Hallitus on tuomassa eduskuntaan esityksen viennin takuu- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, mikä edesauttaa yritystemme pärjäämistä kansainvälisessä kilpailussa. Hallitus on myös toiminut aktiivisesti sellaisen työmarkkinaratkaisun aikaansaamiseksi, joka lisäisi ostovoimaa, kilpailukykyä, työllisyyttä ja ennustettavuutta. Työmarkkina- ja talouspolitiikan yhdistämisellä voidaan edellä mainittuja tavoitteita edistää tehokkaasti sekä estää epäterveen palkkakilpailun mukanaan tuomaa palkkojen ja hintojen nousevaa kierrettä. Kaikkiin maailmantalouden ongelmiin emme voi vaikuttaa, mutta nämä ratkaisut ovat puhtaasti meidän suomalaisten käsissä. Hallituksen tehtävä on pitää yllä luottamusta Suomen julkisen talouden kykyyn hoitaa velvoitteensa kaikissa tilanteissa. Hallitusohjelmaan on kirjattu konkreettinen tavoite kääntää velkaantuminen laskuun ja säilyttää Suomen valtion luottoluokitus nykyisellä, parhaimmalla mahdollisella tasolla. Viime vaalikaudella rahoitusmarkkinoiden kriisistä alkanut jyrkkä laskusuhdanne maksoi Suomelle julkisen taloutemme vahvan aseman. Isku kohdistui lähes yksinomaan valtiontalouteen ja valtionvelkaan, koska valtion toimin tuettiin kuntia sekä elvytettiin taloutta laajasti. Hallitusneuvotteluissa sovittiin kuuden puolueen kesken valtiontaloutta sopeuttavista toimista, jotka lisäävät valtion tuloja, vähentävät valtion menoja ja pienentävät velanoton tarvetta. Toimet on syytä saattaa voimaan etupainotteisesti ja nopeasti, jotta toivotut, taloutta tasapainottavat vaikutukset saataisiin aikaan mahdollisimman nopeasti. Vain otettu lääke auttaa. Valtion lisäksi taloudenpidon tiukentaminen on edessä myös muualla julkisella sektorilla, erityisesti kunnissa. Eri tahoilla on nostettu kova poru kuntien valtionosuuksiin kohdistuvista leikkauksista. On kuitenkin hyvä muistaa, että budjetissa tehtävä korotettu yhteisövero-osuus, indeksitarkistukset sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistus merkitsevät kuntien valtionosuuksien kasvua eivätkä suinkaan vähentymistä. Kunnat joutuvat painimaan kasvavien palvelutarpeiden ja kasvavien kustannusten kanssa. Tästä syystä hallitus toteuttaa kuntauudistuksen, jonka tavoitteena ovat vahvat, elinvoimaiset ja taloudellisesti toimeentulevat kunnat. Näin kuntalaisille voidaan taata heille kuuluvat palvelut. Kuntauudistus on tällä vaalikaudella keskeisin niistä rakenteellisista keinoista, joilla julkista taloutta voidaan vahvistaa. Suomessa on vain yhdet veronmaksajat, jotka maksavat veroa kunnalle ja valtiolle. Me kaikki olemme samassa veneessä. Olemme päättäneet toimia vastuullisen suomalaisen tavoin ja tehdä kaikki tarvittavat toimet hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi. Verojen korotukset ja menojen leikkaukset eivät ole miellyttäviä tehdä, mutta olisi vastuutonta jättää ne tekemättä. Haluamme välttää holtittoman ylivelkaantumisen tien, josta meillä on esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa. Jos hallitusohjelmassa sovitut tavoitteet valtiontalouden tasapainotuksesta uhkaavat jäädä saavuttamatta, on johtopäätös yksiselitteinen: hallitus on sitoutunut toteuttamaan lisätoimenpiteitä, jos valtionvelan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtiontalouden alijäämä näyttää asettuvan yli 1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tarvetta lisätoimenpiteille arvioidaan ja niistä päätetään vuosittain keväällä hallituksen kehyspäätöksen yhteydessä. Arviot ja päätökset perustetaan tuoreimpaan tietoon suhdannetilanteesta sekä julkisen talouden tilasta ja sen näkymistä. Hallituskauden puolivälissä arvioidaan talousstrategian toteutumista laajemmin. Hallitus elää ajassa: mikäli toimintaympäristössämme tapahtuu nopeita muutoksia, tarvittaessa uusia päätöksiä saadaan aikaan pikaisemminkin kuin tässä edellä kuvaamassani aikataulussa. Arvoisa herra puhemies! Taloutta ei voida tasapainottaa ja kestävyysvajetta kuroa umpeen pelkästään finanssipoliittisin toimenpitein. Ylimitoitetut menoleikkaukset ja veronkiristykset eivät luo luottamusta ja taloudellista toimeliaisuutta, joita nyt tarvitaan. Peruskysymys on se, miten huolehdimme talouskasvusta ja työllisyydestä. Hallitus tavoittelee talouden ennustettua nopeampaa kasvua muun muassa kasvuyrittäjyyttä, innovaatioita ja vihreää taloutta edistämällä. Työn verotusta ei kiristetä ja verotuksen painopistettä siirretään työnteon ja työllistämisen ve-

5 29/1/2 PTK 29/2011 vp 5 rottamisesta kuluttamisen verottamiseen. Samalla verotuksen oikeudenmukaisuussyistä korotetaan pääomatuloveroa. Työllisyysastetta nostetaan työuria pidentämällä, työhyvinvointia parantamalla ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Näillä toimilla vähennetään tarvetta kipeisiin menoleikkauksiin ja veronkorotuksiin. Hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin ja työttömyysasteen painamista 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii uudistuksia, jotka alentavat rakenteellista työttömyyttä, vähentävät työkyvyttömyyttä ja edistävät työn tekemistä. Urakassa onnistuminen edellyttää työvoimapolitiikan, koulutuspolitiikan sekä verotuksessa ja sosiaaliturvassa tehtävien ratkaisujen tehokasta yhteensovittamista. Nämä samat toimet vähentävät myös eriarvoisuutta hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Arvoisa puhemies! Vajaat kaksi vuotta sitten tapahtunut maailmankaupan romahdus aiheutti rajun iskun vientiimme ja kokonaistuotantoomme. Tämä oli kouriintuntuva muistutus siitä, kuinka haavoittuvia me olemme kansainvälisen talouden myllerryksessä. Tuolloin sekä julkisessa taloudessa, yrityksissä että suuressa osassa kotitalouksiakin oli vahvat puskurit. Niiden turvin selvisimme taantumasta kohtuullisen pienin kolhuin. Kukaan ei voi vielä varmasti sanoa, mitä taloudessa tapahtuu lähikuukausien aikana. Mikäli pahin toteutuisi ja joutuisimme uuteen taantumaan, olisi siitä hankalampi selvitä, koska edellä mainitut puskurit on suurelta osin jo käytetty. Joka tapauksessa edessämme lienee hitaamman kasvun kausi. Näissä oloissa meidän on turvauduttava pitkäjänteiseen, kestävään ja uskottavaan talouspolitiikkaan sekä keskinäiseen yhteistyökykyymme. Viisasta harkintaa tarvitaan niin poliittisissa päätöksissä, yrityksissä, työmarkkinoilla kuin kotitalouksissakin. Vaikeat ajat ovat aiemminkin jalostaneet meistä suomalaisista esiin parhaat puolemme. Näitä vahvuuksiamme tarvitsemme nytkin. 2 Jan Vapaavuori /kok (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies, ärade herr talman! Kokoomuksen eduskuntaryhmä yhtyy lämpimästi pääministeri Kataisen viisaisiin sanoihin. Vaikka talouden suuri epävarmuus rantautuu Suomeen maailmalta ja vaikka kyse on pitkälti asioista, joihin emme voi vaikuttaa, on myös monia asioita, joihin voimme vaikuttaa. Kun pidämme huolen siitä, että kotipesä on kunnossa, selviämme aina paremmin, tapahtuipa maailmalla mitä tahansa. Tämä on meidän keskeinen missiomme. Vain ja ainoastaan me voimme vastata tai olla vastaamatta siitä, että elämme tulojen edellyttämällä tavalla ylivelkaantumatta ja että valmistaudumme oikein huomisen haasteisiin. Juuri meidän tehtävänämme on tehdä kaikki voitavamme oman kilpailukykymme eteen, jotta meillä jatkossakin olisi niitä tuloja, joita suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää. Eurooppaa kohtaan tunnettava luottamus riippuu monista toimijoista, mutta Suomea kohtaan tunnettavasta luottamuksesta vastaamme me ja aivan korostetusti me, jotka Suomen kansa on valinnut tätä tehtävää hoitamaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä on hyvä, että talouden sopeutustoimet aloitetaan etupainotteisesti. Meistä on hyvä, että verotuksen painopistettä siirretään työn tekemisestä kulutukseen. Meistä on myös hyvä, että hallitus varautuu ennakoitua huonompaankin talouskehitykseen. Silti meidän pitää myös luoda vakautta. Mitä suurempaa on se epävarmuus, mitä meille maailmalta heijastuu, sitä tärkeämpää olisi kotimaassa pyrkiä ennustettavaan politiikkaan. Nyt ei ole hätiköinnin eikä hötkyilyn paikka, vaikka hallituksen tuleekin ajassa elää. Eurokriisin perimmäinen syy on ylivelkaantuminen, yli varojen eläminen. Ongelmien kärjistyessä riittävästi tästä kärsivät sekä ne, jotka velkaa ovat ottaneet, että ne, jotka ovat sitä antaneet. Koska globaalissa taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, kärsijöinä ovat nekin, jotka ovat syyttömiä. Yhden hölmöillessä kaikki kärsivät. Koska olemme niin riippuvaisia toisistamme, meillä on myös oikeus vaatia toisiltamme. Samalla kun korostamme sitä, että kunkin maan tehtävä on hoitaa oma julkinen taloutensa asianmukaisesti, meidän on vaadittava, että näin myös tapahtuu ja että yhteisesti sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Eurokriisi ei ole EU:n vaan sen jäsenten vika. Jos EU kuitenkin olisi jämäkästi vahtinut sääntöjensä noudattamista, tilanne ei olisi niin hankala kuin mitä se nyt on. EU on tehnyt virheitä samoin kuin on tehnyt Suomikin tai vaikkapa Jalasjärven kunta tai vaikkapa SMP. Nyt on kuitenkin katsottava eteen-, ei taaksepäin. Ensiksi markkinat on saatava vakautetuksi. Tämä ei ole helppo eikä suosittu mutta välttämä-

6 6 Torstaina /1/3 tön tehtävä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä lienee muuten se ryhmä, joka tässä salissa kautta aikain on johdonmukaisimmin puolustanut veronmaksajien rahojen säästeliästä käyttöä. Siksikin voin vakuuttaa, että me olemme viimeisinä lapioimassa mitään rahoja maamme rajojen ulkopuolelle. Jos toisia auttamalla autamme kuitenkin myös itseämme ja jos tällä tavalla vältämme vielä huonomman vaihtoehdon, se kannattaa tehdä. Toiseksi eurooppalaista talouskuria on saatava olennaisesti terästettyä. Akuutin kriisinhoidon jälkeen on varmistettava, että uudet ylivelkaantumistapaukset yksinkertaisesti saadaan estettyä. Tässä on mitä suurimmassa määrin kyse myös luottamuksen palauttamisesta koko EUjärjestelmää kohtaan. Taloudellisen näkymän on sanottu olevan poikkeuksellisen utuinen ja sumuinen. Niin varmasti onkin. Kuten jokainen purjehtija tietää, sumussa ja udussakin on osattava luovia eteenpäin, jos vesille on lähtenyt. Mitä tiheämpi tämä sumuverho on ja mitä korkeammiksi aallot kasvavat, sitä tärkeämpää on säilyttää maltti, toimia viisaasti ja harkitsevasti, välttää ylimääräistä hötkyilyä ja estää kaikenlainen panikointi. Tilanteen vakavuus on kuitenkin rehellisesti myönnettävä. Tosiasiat on tunnustettava. Eteenpäin on mentävä. Meidän tiemme ei voi olla sellainen Kreikan tie, jossa hyvinvointi rakennetaan valheelle ja josta kuplan puhkeamisen jälkeen kansa maksaa kamalan hinnan, kuten Kreikan kansa nyt tekee. Siksi meidän pitää vastuullisesti hoitaa omaa talouttamme. Meidän tiemme ei myöskään ole sellainen Pohjois-Korean tie, jossa käperrymme itseemme ja kuvittelemme, että sillä tavalla pääsemme pakoon pahaa maailmaa. Siksi meidän on oltava avoimia ja kansainvälisiä, kaikista sen tuomista haasteista huolimatta. Eikä meidän tiemme voi olla sellainen keskustalainen tie, jossa takerrumme puolustamaan hevoskauden rakenteita ikään kuin se olisi suuri kilpailutekijä tai auttaisi meitä selviämään paremmin tässä koko ajan muuttuvassa maailmassa. Arvoisa puhemies! Suomi on pärjännyt ennenkin ja paljon pahemmissakin paikoissa. Niin me teemme nytkin. Se kuitenkin edellyttää sitä, että emme syyllisty kiistattomien realiteettien vähättelyyn tai pilvilinnojen rakenteluun. Se edellyttää, että uskallamme taukoamatta kehittää kilpailukykyämme ja uudistaa maatamme, kuten olemme aiemminkin uskaltaneet. 3 Jouni Backman /sd (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Hyvät kollegat! Pääministerin ilmoitus heti istuntokauden alussa oli taloustilannekin huomioiden perusteltu. Toivottavasti se lopettaa turhat ja talouskehityksellemme vahingolliset spekulaatiot niin täällä eduskunnassa kuin myöskin ulkopuolella. Nyt ei ole syytä muuttaa hallitusohjelmaan kirjattua vakaata, uskottavaa ja vastuullista talouspoliittista linjaa. Viestit kasvun hidastumisesta niin meillä kuin muuallakin ovat huolestuttavia. Tämänkin vuoksi nyt tulee välttää epävarmuuden ja epävakauden lisäämistä hätiköidyillä ja väärillä toimenpiteillä. Hätiköintiä olisi johtopäätösten tekeminen hyvin epävarmoilla nykyisillä tiedoilla. Väärä toimenpide olisivat esimerkiksi lisäleikkaukset, jotka johtaisivat kasvun ja työllisyyden hidastumiseen ja talousongelmien lisääntymiseen. Toisin kuin edeltäjänsä, hallitus ei sido käsiään koko vaalikaudeksi pelkästään alkuvaiheen tilannekuvaan. Jos edellisen hallituksen perinnökseen jättämää velkaantumiskehitystä ei saada muutoin oikaistua, löytyy hallitusohjelmasta hyvin selkeät kirjaukset lisätoimenpiteistä myös ennakoitua parempaa kehitystä varten. Hallituksen tasapainoinen linja valtiontalouden tasapainottamiseksi ja kasvu- ja työllisyyspanostusten sekä sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseksi saa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän täyden tuen. Myös vakautustoimenpiteiden ajoittaminen hallitusohjelman mukaisesti etupainotteisesti heti vaalikauden alkuun on ylivelkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi perusteltua. Jokainen yksittäinen säästöpäätös on vaikea ja tuo varmasti monenlaisia ongelmia, mutta kokonaisuutena ne ovat välttämättömiä. Kiitän julkisesta kannustuksesta jopa lisäsäästöihin, mutta kohtuullista lienee toivoa ainakin samoilta tahoilta tukea myös silloin, kun vaadittuja säästöjä tehdään. Pikaista liikkeellelähtöä tarvitaan nyt myös rakenteellisten uudistusten osalta. Vaikutukset niistä tulevat vasta vuosien päästä. Esimerkiksi kuntauudistuksen nopea aloitus on tarpeen, jotta kansalaisten tasavertaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuus voidaan turvata myös tulevina vuosina. Uudistus jatkaa edellisten hallitusten ja Kuntaliiton jo aiemmin viitoittamalla tiellä. Se vahvistaa kunnallista itsehallintoa palauttamalla vallan ja vastuun samaan paikkaan, kuntalaisten valitsemille valtuutetuille. Kunnissa ei ole oppo-

7 29/1/4 PTK 29/2011 vp 7 sitiota, joten toivottavasti kuntia ei alisteta oppositiopolitiikan välineeksi. Sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle tärkein tavoite on hyvästä työllisyyskehityksestä ja hyvästä työelämästä huolehtiminen. Vain siten voidaan kestävällä tavalla huolehtia niin koko kansantalouden ja julkisen talouden kestävyydestä kuin kansalaisten hyvinvoinnistakin. Hallitusohjelman mukaiset toimet erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ovat nyt aiempaakin tärkeämpiä. Työllisyyskehitykseen tulee tarvittaessa reagoida lisätoimenpitein. Talouden rakenteellisten ongelmien hoitaminen ei poista tarvetta oikea-aikaiseen suhdannepolitiikkaan. Vaikea taloustilanne ei oikeuta lykkäämään heikoimmassa asemassa olevien kauan kaivattua perusturvan parantamista. Päinvastoin, taloudellinen epävarmuus lisää tarvetta keskinäiseen huolenpitoon. On hyvä, että työmarkkinatuen noston vaikutukset ostovoimaan turvataan korottamalla samalla toimeentulotukea ja asumistuen tulorajoja. Arvoisa puhemies! Taloudellinen epävarmuus luo helposti myös vääriä uhkakuvia ja niihin liittyvää pelkoa, suvaitsemattomuutta ja ääriliikkeitä. Yhteinen tehtävämme ja vastuumme on huolehtia tällaisen kehityksen pysäyttämisestä heti alkumetreillä. Suomi on monella tavalla riippuvainen muun maailman kehityksestä. Oikea johtopäätös vaikeuksien keskellä ei ole eristäytyminen. Suomen on oltava aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä myös talouden rakenteiden korjaamiseksi kestävälle uralle. Tältäkin osin hallitusohjelman linjaus on kestävä. Kunkin maan on vastattava omasta julkisesta taloudestaan ja omista veloistaan. Menot on sopeutettava tuloihin valuutasta riippumatta. Nyt tarvitaan yhteistyötä ja yksituumaisuutta. Valitettavasti kansallinen yhtenäisyys ei näytä nyt olevan ajan henki. Yhteen hiileen puhaltamisen asemesta kilpaillaan siitä, kuka heittää eniten ja näkyvimmin kapuloita rattaisiin. Kansallisen edun ja yhdessä sovittujen päätösten puolustaminen jätetään vain joidenkin harvojen rohkeiden ja tunnollisten tehtäväksi. Yhteistyöllä ja määrätietoisuudella on pärjätty vaikeina aikoina ennenkin. Nyt samaa yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta tarvitaan jälleen. Se ei synny itsestään, vaan siihen tarvitaan itse kunkin sitoutumista ja työtä sen eteen. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on omalta osaltaan valmis ja halukas tähän hyvään yhteistyöhön. 4 Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaiset eivät iloitse maailmantalouden huolestuttavasta tilasta tai Kreikan ja muiden vaikeuksissa olevien euromaiden yhä heikentyvästä tilanteesta. Emme iloitse siitä, että olimme oikeassa, kun totesimme, että muiden euromaiden velkojen takaaminen ei ole oikea lääke kriisin hoitoon. Iloitsemme sitten, kun Euroopan päättäjät ja Suomen hallitus ymmärtävät, että on löydettävä muita keinoja ylivelkaantuneiden maiden tilanteen korjaamiseksi kuin nykyiset takausjärjestelyt. Toisin kuin monet poliitikot mukaan lukien pääministeri Katainen ovat aiemmin väittäneet, ei euroalueen talouskriisiä ole onnistuttu patoamaan tukipakettien avulla. Päinvastoin on käynyt. Kriisikokous on seurannut toistaan, ja koko euroalue on tullut entistä pahemmin vedetyksi mukaan taloutensa huonosti hoitaneiden maiden aiheuttamaan sotkuun. Kauhistuttavinta tilanteessa on se, että väliaikaiset takauskäytännöt, jotka eivät ole toimineet, ollaan muuttamassa EVM:n myötä pysyviksi. Sekä Kreikan oman talouden että koko Euroopan kannalta olisi alusta alkaen ollut parempi, että Kreikka olisi joutunut velkajärjestelyyn. Tällöin myös sijoittajien vastuu olisi toteutunut aidosti. Kun nyt näyttää yhä todennäköisemmältä, että velkajärjestely on joka tapauksessa edessä ennen pitkää, pahentaa vääjäämättömän lykkääminen vain tilannetta. Pääministeri Katainen on oikeassa siinä, että maailmantalouden lähitulevaisuus ei näytä ruusuiselta, mutta hänen johtopäätöksensä ovat virheellisiä. Juuri nyt, kun laman uhka kasvaa ja Euroopan velkakriisi uhkaa riistäytyä käsistä, Suomen on pidettävä kynsin ja hampain kiinni itsenäisestä päätöksenteostaan. Suomen osallistuminen tukipaketteihin ei estä kriisiä mutta lisää huomattavasti suomalaisten veronmaksajien kärsimiä tappioita. Mikä pahinta, euroeliitti pyrkii painostamaan meidät järjestelmään, jossa osa kriisirahoituksesta tehdään määräenemmistöpäätöksin. Tämä tarkoittaa selkokielellä sitä, että jatkossa meidät suomalaiset pannaan rahoittamaan Italiaa ja Espanjaa sekä Saksan ja Ranskan pankkitukia, jopa vastoin Suomen eduskunnan tahtoa.

8 8 Torstaina /1/5 Keskityttäessä Suomen vaatimiin vakuuksiin on vähemmälle huomiolle jäänyt ylivelkaantuneiden maiden oma vastuu talouksiensa hoidosta. Esimerkiksi Kreikassa ei ole riittävällä ripeydellä ryhdytty tilanteen vakavuuden edellyttämiin toimenpiteisiin. Monien leikkausten toimeenpanemista on lykätty poliitikkojen rohkeuden puutteen vuoksi. Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ymmärtävät varsin hyvin, että ympärillämme olevan maailman yleisen taloussuhdanteen heikentyminen vaikuttaa myös suomalaisten hyvinvointiin. Se, mistä olemme hallituksen kanssa eri mieltä, on se, millä keinoilla hyvinvointivaltiomme rippeitä voidaan näissä olosuhteissa suojella. Talouskasvua ja työllisyyttä edistäviä keinoja ei ole hallitukselta riittävästi tulossa. Leikkaukset ja veronkorotukset on päätetty toteuttaa siten, että kovimmin lyödään heikompiosaisia. Yksi tapa tasapainottaa valtiontaloutta ja hankkia lisäverotuloja on harmaan talouden torjunta. Me kaikki tiedämme, että yhteisestä kassastamme häviää joka vuosi miljardeja euroja hämärämiesten taskuihin. Järeillä harmaan talouden torjuntatoimilla voidaan osaltaan taittaa Suomen budjettialijäämää. Tarvittavien toimien sijasta hallitus on kuitenkin valtion tuottavuusohjelman hengessä leikkaamassa jälleen poliisin määrärahoja. Joka ikinen harmaan talouden taskuihin päästetty euro on varkaus, jonka kohteena ovat suomalaiset veronmaksajat. Meillä perussuomalaisilla on halu puuttua asiaan. Haluaako hallitus? Kuten valtiosihteeri Raimo Sailaskin on tällä viikolla julkisuudessa todennut, löytyy valtion budjetista useita esimerkkejä sellaisesta rahankäytöstä, jota voidaan järkeistää. Hän nosti esiin muiden muassa yritystuet, joiden karsimista perussuomalaisetkin on jo eduskuntavaaliohjelmassaan esittänyt. Jos valtaosa yritystuista menee hukkaan siksi, että hankkeet olisivat toteutuneet ilman niitäkin, on selvää, että järkevästi hoidettuna voidaan tukia leikata ilman, että aiheutetaan samalla vahinkoa yritystoiminnalle. Kun eduskunnassa myöhemmin syksyllä käsitellään budjettia, tulee perussuomalaiset tuomaan esiin oman, paremman vaihtoehtonsa, jossa otetaan huomioon muuttuva maailmantalouden tilanne. 5 Kimmo Tiilikainen /kesk (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Moni suomalainen tuntee epävarmuutta omasta työpaikastaan ja selviämisestään, ja huoli on aiheellinen. Uutiset maailmantaloudesta ovat lähes pelkästään huonoja. Euroopassa rahoituskriisi jatkuu ja etenee maasta maahan. Toimivaa ratkaisua ei ole näköpiirissä. Pääministeri ei kuitenkaan ilmoittanut mitään ajankohtaisesta taloustilanteesta. Kuulimme vain uusinnan hallitusohjelman kehumisesta. Hallitusohjelmassa taloustilanne oli arvioitu alun perin pahasti väärin. Keskusta sanoi heti, että hallitusohjelmalla ei ole kivijalkaa. Se on toiveitten tynnyri ja unelmien pilvilinna, joka ei perustu tosiasioihin. Kolmessa kuukaudessa hallituksen unelmat talouden kasvusta ja näkymistä ovat rikkoutuneet lopullisesti. Harva uskoo, että hallitusohjelman talouslinjalla selvitään käsillä olevista ongelmista. Sitä kritisoivat talouden asiantuntijat, johtavat virkamiehet ja jopa hallituspuolueiden omat edustajat, kuka mistäkin syystä. Myös kansalaisten luottamus talouteen on romahtanut kesän aikana. Arvoisa puhemies! Hallituksen talouslinjasta puuttuvat uuden kasvun siemenet. Vaikka kansainvälisessä taloudessa tapahtuisi mitä, oman taloutemme edellytyksiä voimme aina parantaa. Tarvitsemme lisää työtä ja työpaikkoja, ja niitä syntyy vain, kun huolehditaan yrittäjyydestä, kasvusta ja kilpailukyvystä. Vaikka pääministeri mainitsi nämä asiat, hallitus itse asiassa hävittää työtä Suomesta. Kuulitte oikein: hallitus hävittää työtä Suomesta. Jos se toteuttaa ohjelmansa, Suomesta häviää vaalikauden aikana kymmeniätuhansia työpaikkoja. Te leikkaatte koulutuksesta satoja miljoonia. Kuinka moni opettaja jää vaille työtä? Te heikennätte kotitalousvähennystä. Kuinka moni rakennusmies, sähkömies tai putkimies jää vaille työtä? Te leikkaatte perustienpidosta, uusiutuvasta energiasta, metsien hoidosta. Kuinka moni konekuski, metsuri tai metsätalousinsinööri menettää työnsä? Entä kuinka moni hoivaa ja hoitoa antava ammattilainen jää vaille työtä, kun kuristatte kaupunkien ja kuntien taloutta? Te hävitätte työtä ja lohduksi te tarjoatte työnsä menettäneille hieman parempaa työttömyysturvaa. Työtä suomalaiset kaipaavat! Keskusta esitti ennen vaaleja lyhytnäköisen leikkausohjelman sijaan kahden vaalikauden kasvuohjelmaa. Siinä oli suuri joukko erilaisia

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen. Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Paavo vakuuttui Transtechilla Pitkäaikainen pääministeri, presidenttiehdokas

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Joulu 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi 2014 Kysymyksiä

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Rakentajista tuli pätkätyöläisiä

Rakentajista tuli pätkätyöläisiä u u t i s e t. p e r u s s u o m a l a i s e t. f i K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T! PERUSSUOMALAINEN Perussuomalaiset torppasi Keva-Rädyn poskettoman palkankorotuksen

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015 www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 6-7/2015 Perussuomalaisilla juhlavuosi

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE BIOTALOUS Suomi kuntoon julkinen talous vastuunotto LÄHI- PALVELUT VÄHEMMÄN BYROKRA- TIAA huolenpito talouskasvu STOPPI KESKITTÄMI- SELLE TÄHÄN ON TULTU! JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 19.10.2011 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 5 HALLITUS OTTAA LISÄÄ

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA

ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 1 Työn1/2011 MAAILMA KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ELVYTYSTOIMILLA TYÖPAIKKOJA 22 Työn MAAILMA Työn Maailma -lehden artikkelit perustuvat Kansainvälisen työjärjestön ILOn jul-kaiseman World of Work - lehden

Lisätiedot