Basware Travel & Expense Management TEM Web Client. Jari Alasuutari / Trainer 7. marraskuuta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Basware Travel & Expense Management TEM Web Client. Jari Alasuutari / Trainer 7. marraskuuta 2008"

Transkriptio

1 Basware Travel & Expense Management TEM Web Client Jari Alasuutari / Trainer 7. marraskuuta 2008

2 TEM Web Clientin käyttö Sähköinen hallinnointiketju TEM Web Client käyttöliittymä - Asetukset yleisesti - Omien laadittujen laskujen selailu - Laskun tulostaminen - Valmis-tilaisen laskun peruuttaminen Matkojen kirjaaminen - Matkakohde, matkan tarkoitus, matkan alku- ja loppuajat - Ateria-ajat, ateriakorvaus - Matkakohteen vaihtuminen matkalla - Matkan keskeytyksen merkitseminen - Useita eri matkoja samalla laskulla - Matkasuunnitelmien käyttäminen Ajojen syöttäminen laskulle Laskentakohteiden merkitseminen - Laskukohtaisesti myös matkapäiväkohtaisesti tai kulu/ajokohtaisesti - Kohdejaon tekeminen Kulut ja ostotapahtumat - Käteiskulujen kirjaaminen - Ostotapahtumien käsittely Matkaennakon tilaaminen ja käyttäminen laskulla Sähköisten liitteiden liittäminen Laskun siirtäminen tarkastajalle ja hyväksyjälle Matkasihteerinä toimiminen - Dokumentin laatiminen puolesta - Ryhmämatkadokumentti Laskun tarkastaminen ja hyväksyminen - Toimiminen sijaisena

3 Sähköinen hallinnointiketju Kesken Valmis Tarkistettu Hyväksytty Kulutosite Kulutosite kululajit ok tiliöinnit ok matka ok Web Web Web Win maksuun kirjanpitoon Matkustaja/Matkasihteeri Tarkastaja Hyväksyjä Käsittelijä kirjaa matkakohteen, matkatarkoituksen sekä aloitus/päättymisajat valitsee/vaihtaa tarvittaessa laskentakohteet kirjaa ajot pvm, reitti, km:t kirjaa kulutapahtumat, poimii ostotapahtumat valitsee laskun tarkastajan ja hyväksyjän tekee laskun asiatarkastuksen (mm. kululajit, tiliöinti) korjaa tarvittaessa laskua voi vaihtaa tarvittaessa hyväksyjän matkadokumentille tarkistaa mm. aiheen, pvm, kulut, laskentakohteet hyväksyy matkalaskun voi myös palauttaa tarkastajalle tai hylätä matkustajalle tai voi puoltaa toiselle hyväksyjälle tai siirtää omalle esimiehelleen siirtää hyväksytyt laskut tilaan Maksettavissa tulostaa maksatuslistan, muodostaa pankkiaineiston ja hoitaa maksut pankkiin tulostaa matkalaskupäiväkirjan ja siirtää tilierittelyn koneellisesti kirjanpitoon huolehtii arkistointiajosta, jos erillinen arkistointipalvelin käytössä kuittaa laskun valmiiksi

4 Käyttöliittymän tarjoamat toiminnot Tervetuloa-sivu - To Do -linkit: Luo uusi, Hylätyt, Keskeneräiset, Tarkastettavat, Hyväksyttävät, Informatiivinen kierto, Viestit Tehtävät/Dokumentit Etsi - Näytetään kaikki omat dokumentit jaoteltuna tiloihin: Keskeneräiset, Käsittelyssä, Käsitelty - Hakukriteereinä: mm. Henkilö, Tila, Dok.tyyppi, Alku/loppupvm Raportit - Ajopäiväkirja, muut raportit laaditaan sopimuksen mukaan Asetukset - Avaa keskeneräinen dokumentti ohjelmaan kirjauduttaessa - Näytä kohteet listoilla - Varahenkilön määrittely tarkastajille/hyväksyjille Ohje Ohjelmasta poistutaan Kirjaudu ulos -painikkeella - Suunnitelmalle/laskulle tehdyt muutokset tallentuvat

5 Matkadokumentti luodaan 4-vaiheisen ohjatun toiminnon avulla (ver 3.7) 1. Valitaan dokumentin tyyppi - Suunnitelma, matkalasku, kululasku, matkaennakko 2. Syötetään matkan tiedot, päivitetään dokumentin laskentakohteet - Maa, matkakohde, matkan tarkoitus, alku/loppupvm/ajat, aihe/selitys, laskentakohteet - Voidaan valitaan dokumentti, jolta kopioidaan em. tiedot 3. Lisätään/päivitetään Matkapäivät, Ajot, Kulut, Liitteet, Kommentit - Joka toiminnolle oma välilehti Korvausten erittely voidaan tarkistaa Korvaukset-välilehdeltä - Sulje tallentaa keskeneräisen laskun tiedot 4. Kuitataan lasku valmiiksi - Dokumentin oletustarkastaja/-hyväksyjä, voidaan myös sallia tarkastajan/hyväksyjän vaihtaminen

6 Laskentakohdetietojen ylläpito Dokumentin laskentakohde/-kohteet valitaan vaiheessa 2/4. - Kohteen tiedot -näkymässä täydennetään puuttuvat kohdetiedot tai vaihdetaan oletuskohdekohdetietoja Ellei valintalistalla ole haluttua kohdetietoa, siirrytään kohteen hakutoimintoon klikkaamalla kohderivin perässä olevaa toimintopainiketta Hakutermiksi voi antaa kohteen tunnuksen tai kohteen nimen Kohteita voidaan päivittää Matkapäivät-, Kulut- ja Ajot-välilehtien kautta, sekä myös Dokumentin tietojen ylläpitoruudun kautta

7 Matkan tiedot ja matkapäivien ylläpito Vaihe 2/4: Maa, matkakohde, matkan tarkoitus, alku/loppupvm/ajat, aihe/selitys, dokumentin laskentakohteet Jos halutaan kopioida em. tiedot aiemmin tehdyltä dokumentilta (esim. suunnitelma), klikataan Kopioi dokumentista ja valitaan kopioitava dokumentti - Jos matkakohteena kaupunki, jossa on maapäivärahasta poikkeava päiväraha, valitaankin Maa-kenttään kaupungin nimi, esim. Lontoo tai Moskova Vaihe 3/4: Matkapäivät-välilehti - Saatujen ilmaisten aterioiden ateria-ajat merkitään Ateria-aika-kenttiin - Ateriakorvaus-valinta poistaa päivärahan - Ulkomaan matkat: Verottajan ohjeen mukaisesti Suomeen saapumisaika merkittävä aina kotimaahan saavuttaessa, paluupäivälle merkitään esim. Maa=Suomi/Helsinki - Ulkomaan kiertomatka: Kun matkalla on 2 tai useampi matkakohdetta, joissa eri päiväraha Saapumisaika uuteen maahan aina merkittävä, kun maa vaihtuu uuteen matkakohteeseen siirryttäessä - Matkan keskeytyksen merkitseminen Keskeytys alkaa: Merkitään ko. matkapäivälle Matkan keskeytys täppä sekä väliaikainen matkan päättymisaika Loppuaika-kenttään Jos matkapäivän miltään osalta ei makseta päivärahaa, niin otetaan Korvattava-täppä pois päältä ja täpätään Matkankeskeytys voimaan Matkan jatkuminen: Merkitään ko. matkapäivän Alkuaika-kenttään aika, jolloin matka taas jatkuu

8 Ajojen kirjaaminen Vaihe 3/4: Ajot-välilehti - Uusi ajo -toimintopainike - Syötetään reitti ja kilometrit tai valitaan suosikkilistalta jo aiemmin syötetty reitti, jolloin ohjelma tarjoaa aiemmin syötetyt kilometrit - Tarkastetaan, että oletusajoneuvo on ok - Valitaan tarvittaessa lisämatkustajat Jos lisämatkustaja ei ollut kyydissä koko matkaa, syötetään poikkeava km-määrä Matkustajien nimet Lisäselitys kenttään (verottajan vaatimus)

9 Kulujen kirjaaminen Käteisellä (tai omalla kortilla, esim. visalla) maksettujen kulujen kirjaus - Vaihe 3/4: Kulut-välilehdellä on toiminto Uusi kulu Valitaan oikea kulutyyppi ja maksuvälineeksi Käteinen Pakollinen selitys vaaditaan edustuskuluille - Matkasuunnitelmalle voidaan valitaan ostotapahtumina saapuvien kulujen kohdalla ao. maksuväline (riippuu parametroinnista) Esim. maksuvälineeksi matkapalvelutili ja kulutyypiksi Lentoliput-kotimaa Yritykseltä erikseen laskutettavat kulut, joita ei viedä TEMistä kirjanpitoon: - Valitaan maksuvälineeksi tätä varten perustettu ei-korvattava -maksuväline (riippuu parametroinnista) Ostotapahtuminen poiminta: matkapalvelutilin ostot/luottokorttiostot - Voidaan valita laskulle jo vaiheessa 2/4 tai vaiheessa 3/4 Kulut-välilehden toiminnolla Valitse ostotapahtuma Oletuksena Kulutyyppi, jonka voi tarvittaessa vaihtaa Maksuväline määräytyy ao. kortin/matkapalvelutilin mukaisesti, tätä matkustaja ei voi vaihtaa - Ostotapahtuman erottaminen kahdeksi kulutapahtumaksi (hotellikulu=majoitus+aamiainen) Erotettava summa kenttään voidaan syöttää ostotapahtumasta erotettava summa, tällöin tarkistettava myös erotettavan kulun Kulutyyppi ja Selitys kentät

10 Ostotapahtumien käsittelyä (jos asiakkaalla käytössä) Matkustajan maksuvastuisen kortin turhat ostotapahtumat voidaan poistaa - esim. valuutan käteisnostot: matkalaskulle poimitaan ostotapahtumat *vain valuuttanostopalkkioiden osalta* - itse valuuttanostotapahtumaa ei poimita laskulle, joten sen voi turhana poistaa (vaihe 2/4 tai vaihe 3/4) - hotellilaskulta voi majoituksen/aamiaisen osuudet erottaa omiksi kulutapahtumikseen ja esim. jäljelle jääneen minibaariostoksen osuus voidaan turhana poistaa - yrityksen maksuvastuisen kortin tapahtumia matkustaja ei voi poistaa Omien kulujen vähentäminen yrityksen maksuvastuisella kortilla tehdyistä ostoista - Erotetaan ensin esim. minibaariostos omaksi kulutapahtumaksi ja vaihdetaan sitten sen Kulutyypiksi esim. Vähennykset yrityskorttiostoista/omat ostot (Kulun nimeäminen voi vaihdella) tämä summa vähentää matkustajalle korvattavaa summaa - Käteisnosto yrityskortilla: Erotetaan ostotapahtumasta palkkion osuus (ellei saavu erillisenä kuluna), kululajina nostopalkkiokulu (oletuksena, korvataan matkustajalle kuittia vastaan) ja valuuttanoston osuus, kululajiksi valuutannostokulu (vähentää laskun loppusummaa)

11 Matkaennakot tilaaminen ja käyttö (jos käytössä) Matkaennakko voidaan tilata käyttäen matkasuunnitelmaa tai erillistä matkaennakkodokumenttia - Matkaennakon tilaaminen matkasuunnitelmalta Vaihe 3/4, Kulut-välilehti, Uusi matkaennakon tilaus toimintopainike Syötetään ennakkokululle summa ja valitaan haluttu valuutta - Matkaennakon tilaaminen matkaennakkodokumenttia käyttäen Vaihe 3/4, Tarvittavat valuutat -välilehti, Uusi valuuttatarve -toimintopainike, Syötä summa ja valuutta Matkaennakon käyttäminen matkalaskulla - Käsitelty-tilainen (maksettu) matkaennakko voidaan käyttää matkalaskulla. Vaihe 3/4, Kulut-välilehti, Valitse matkaennakko -toimintopainike

12 Kulujen ja korvausten kohdentaminen Vaihe 3/4: Matkadokumentin kulut ja korvaukset ohjautuvat oletusarvoisesti Dokumentin tiedot/kohteet -kohdassa valituille kohteille (ver 3.7, aiemmissa versioissa Kohteetvälilehden ohjausten mukaisesti) - Kohteiden tietoja pääsee päivittämään klikkaamalla kohderiviä - Kohdejako voidaan tehdä koko laskulle halutun jako-osuuden mukaisesti klikkaamalla Kohteet-riviä, Uusi kohdejako toimintopainike Poikkeusmäärittelyt: kohdetietoja pääsee päivittämään myös Matkapäivät-, Kulut tai Ajotvälilehtien kautta - Eri matkapäiville voidaan valita eri laskentakohteet, esim. eri kustannuspaikat (Matkapäivät-välilehden Kohteet-rivi ) Tällöin kaikki ko. matkapäivälle kirjatut kulut kohdistuvat oletuksena ko. matkapäivälle määritellylle laskentakohteelle Myös yksi matkapäivä voidaan jakaa esim. kahdelle kustannuspaikalle (Matkapäivät-välilehdellä ko. matkapäivän Kohteet-rivi, Uusi kohdejako ) - Yksittäinen kulu tai yksittäinen ajo voidaan ohjata poikkeavalle kohteelle (Kulutvälilehden Kohteet-rivi) Tarvittaessa voidaan kulu jakaa esim. kahden kustannuspaikan kesken antamalla haluttu jakosuhde prosentteina (Kulut-välilehden Kohteet-rivi, Uusi kohdejako )

13 Dokumentin laatiminen puolesta ja ryhmämatkadokumentti Matkasihteeri voi tehdä matkadokumentin/ryhmämatkadokumentin henkilöille, joiden matkasihteerinä hän toimii. - Luodaan ensin matkadokumentti ryhmänjohtajalle Henkilö-kenttään valitaan henkilön nimi, jolle dokumentti luodaan Ryhmäsuunnitelmalle merkitään matkapäivät ja mahdolliset saadut ilmaiset ateriat Kuluja ei kannata merkitä ryhmäsuunnitelmalle, vaan jokainen täydentää ne sitten omalle laskulleen - Muut henkilöt lisätään vaiheessa 3/4 toiminnolla Ryhmämatkalasku Ryhmämatkadokumentin laatiminen edellyttää, että kaikille matkustajille on määritelty oletustarkastajat ja oletushyväksyjät käsittelyketjuille, muussa tapauksessa oletustarkastaja/- hyväksyjä kopioidaan ryhmänjohtajan matkadokumentilta (ver 3.6) Voidaan valita ryhmään kuuluvaksi niitä henkilöitä, joiden puolesta laatijalla on normaalistikin tositteiden laatimisoikeus (henkilöryhmäasetukset) - Kaikille valituille henkilöille muodostetaan omat matkadokumentit dokumentit tarkastetaan ja hyväksytään normaaliin tapaan

14 Dokumentin tulostaminen ja peruuttaminen Laskun tulostaminen vaiheessa 3/4 - Tulosta-toimintopainike avaa erilliseen selainikkunaan tulostettavan version - Tulostus selaimen omalla komennolla Tiedosto-Tulosta - Mikäli vaiheessa 4/4 ei ole matkadokumentilla oletustarkastajaa tai -hyväksyjää, 3/4-vaiheen tuloste ei sisällä näitä tietoja Valmis-tilaisen laskun peruuttaminen Kesken-tilaan - Peruuta dokumentti toimintopainike, voidaan korjata laskua ja lähettää korjaamisen jälleen uudelleen kiertoon Matkustaja voi myös poistaa Kesken-tilaisen matkadokumentin

15 Tarkastaminen ja hyväksyminen Kirjautumisen jälkeen seurataan linkkiä - Tarkastettavat tai valikosta Tehtävät, Tarkastus - Hyväksyttävät tai valikosta Tehtävät, Hyväksyntä Jos toimii sijaisena valitaan Käsittelijä-kenttään sijaistettavan nimi Valitaan tarkastettava/hyväksyttävä dokumentti - Tarkastaja voi muuttaa sellaisia dokumentin tietoja, joita matkustajakin voi muuttaa - Ohjelma tarjoaa tarkastajille 3 ja hyväksyjille 3+2 vaihtoehtoa toimia: Hyväksy, Hylkää (hylätään suoraan matkustajalle, hylättäessä annettava selitys hylkäykselle) Hylkää ja palauta tarkastajalle Puolla ja välitä henkilölle (valitse toinen tarkastaja/hyväksyjä listalta) Välitä esimiehelle (hyväksyjän omien laskujen hyväksyjä) - Jokin em. toimenpiteistä voidaan joko Vahvistaa tai Vahvistaa ja siirtyä seuraavaan

16 Esimerkit E1: Kotimaan matka, sis. yöpyminen - Matkan merkitseminen, Valitaan laskentakohdetiedot, Kirjataan kulut ja ajot, Täydennetään ateriaajat, Ostotapahtumien käsittelyä: mm. hotelliaamiaisen erottaminen hotellikulusta, kulutyypin vaihtaminen - Laadittujen laskujen selaaminen, tulostaminen, peruuttaminen kesken-tilaiseksi - Useita matkoja samalla matkalaskulla - Laskentakohteiden vaihtaminen koko laskulle, Matkapäivä-, Kulut/Ajot-välilehdellä, Kohdejaon tekeminen E2: Ulkomaan kiertomatka: Hki-Lontoo-Bryssel-Hki - Matkasuunnitelman laatiminen: Merkitään uuteen maahan (Belgiaan) saapumisaika sekä Suomeen paluuaika, Arvioitujen ateria-aikojen merkitseminen, tilataan matkaennakko - Arvioidun kulun kirjaaminen (puntina), valuutan vaihtaminen/vaihtokurssi - Matkalaskun laatiminen suunnitelman pohjalta, Ostotapahtumien poimiminen laskulle, Maksetun matkaennakon käyttäminen laskulla - Minibaariostoksen vähentäminen ostotapahtumalta, jos yrityksen maksuvastuinen luottokortti käytössä E3: Matkalaskun tekeminen matkustajan puolesta (matkasihteeri) E4: Dokumenttien tarkastaminen ja hyväksyminen - myös sijaisena toimiminen

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu

M2 MATKALASKUOHJE 7.12.2010. asiakasvastaava Saara Husu M2 MATKALASKUOHJE asiakasvastaava Saara Husu M2 matkalaskuohje SISÄLTÖ 1 Yleistä... 1 2 kirjautuminen järjestelmään... 2 3 Järjestelmän Aloitusnäkymä... 3 4 Pankkitilin lisääminen matkustajan tietoihin...

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01)

OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01) OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01) SISÄLLYSLUETTELO: 1.0 Yleistä 1.1 Yleistä oppaasta 1.2 Kirjautuminen 1.3 Hallinta 1.4 Hyödyllistä tietää 2.0 Katalogi 2.1 Tuoteryhmät / tuotteet 2.2 Uuden tuoteryhmän

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.50 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella!

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella! M2-MATKALASKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1 (10) A. Kirjautuminen järjestelmään 1. Mene osoitteeseen https://m2.oaj.fi 2. Klikkaa Paina tästä kirjautuaksesi. Anna OAJ:n jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot