Tuotekuvaus. Tässä käyttöohjeessa henkilöä, jota nostetaan, kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä kutsutaan avustajaksi.

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotekuvaus. Tässä käyttöohjeessa henkilöä, jota nostetaan, kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä kutsutaan avustajaksi."

Transkriptio

1 Multirall 200 Käyttöohje Suomi 7FI Koskee seuraavaa mallia: Multirall 200 Tuotenro Tuotekuvaus Multirall 200 on joustava kattonostin monipuolisilla käyttömahdollisuuksilla. Se voidaan siirtää helposti kiskojärjestelmien välillä vaikuttamatta turvallisuuteen tai toimivuuteen. Multirall siirtyy myös erinomaisesti huoneesta toiseen. Multirall voidaan asentaa kiskojärjestelmään kahdella eri tavalla käyttötarkoituksen mukaan. Kun nostohihna sijoitetaan nostoyksikön alapuolelle (vasen kuva), se toimii samalla tavalla kuin tavanomainen kattonostin ja voidaan helposti siirtää erillisten kiskojärjestelmien välillä ilman työkaluja. Kun nostohihna asennetaan nostoyksikön yläpuolelle (oikea kuva), se toimii joustavana huoneesta toiseen nostimena, jota voidaan käyttää avustettavan siirtämiseen eri huoneissa olevien erillisten kiskojärjestelmien välillä ilman, että oven yläpuolelle tarvitsee tehdä aukkoa. Multirallin avulla voidaan toteuttaa kaikki yleiset nosto- ja siirtotehtävät: esimerkkinä siirto vuoteesta pyörätuoliin ja takaisin sekä siirto lattialle tai lattialta WC-käyntien ja kävelyharjoitusten yhteydessä ja yhdessä vaakatasonostimen kanssa. Varusteet Multiralliin on saatavissa kattava valikoima erilaisia lisävarusteita. Näitä ovat nostokankaat, joita on useita kokoja ja malleja. Valikoimassa on myös käytännöllinen pyörävaunu nostimen kuljettamista ja säilyttämistä varten sekä jatkovarsi, joka helpottaa nostimen nopeaa liittämistä kiskojärjestelmään. Multirall on sovitettu pikaliitäntäjärjestelmään, mikä mahdollistaa varmemman ja helpomman lisävarusteiden vaihtamisen. Tässä käyttöohjeessa henkilöä, jota nostetaan, kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä kutsutaan avustajaksi. on varoituskolmio tilanteisiin, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta. TÄRKEÄÄ! Lue sekä nosto- että siirtovarusteiden käyttöohjeet, ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Henkilön siirtämiseen ja nostamiseen liittyy aina riskejä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö, ja siksi laitetta saa käyttää vain käytönopastuksen saanut henkilökunta. Ota yhteys valmistajaan tai maahantuojaan, mikäli epäselvyyttä tai kysyttävää ilmenee.

2 Sisällysluettelo Turvaohjeet... 2 Tuotetiedot... 3 Tekniset tiedot... 3 Asennus... 4 Käsittely Akkujen lataus... 6 Huoneesta toiseen Multirallin avulla Enimmäiskuormitus... 9 Suositeltavat nostovarusteet Nopea vianetsintä Huolto ja kunnossapito HUOM! Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttäjälle. Kaikkien tuotetta käyttävien on luettava ja täysin ymmärrettävä käyttöohjeen sisältö. Suunnittele käyttöohjeen säilytys siten, että se on aina tuotteen käyttäjän ulottuvilla. Turvaohjeet Ennen ensimmäistä käyttöä huomioi seuraavaa: nostin on asennettu asennusohjeiden mukaisesti nostovarusteet on kiinnitetty kunnolla nostimeen akkuja on ladattu vähintään 8 tuntia henkilönostimen ja nostovarusteiden käyttöohjeet on luettu nostinta käyttävien henkilöiden tulee olla perehtyneitä nostimen ja nostovarusteiden käsittelyyn. Ennen nostoa on aina tarkistettava, että: nostohihna ei ole kiertynyt tai hankautunut, ja että se menee nostoyksikköön ilman ongelmia nostovarusteet eivät ole vahingoittuneet nostovaruste on puettu avustettavalle oikein ja turvallisesti niin, ettei kehon vammoja pääse syntymään nostovarusteen ripustussilmukat ovat oikein kiinni nostokaaren/vaakatasonostimen koukuissa, kun nostovarusteen hihnaa esikuormitetaan ennen käyttäjän nostamista alustalta nostovarusteen valittu tyyppi, koko, materiaali ja malli vastaa oikein käyttäjän tarpeita. Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa! Multirall on hyväksytyn testauslaitoksen testaama ja täyttää luokan I lääkintälaitteiden direktiivin mukaiset vaatimukset (MDD 93/42/ETY). Multirall täyttää standardien IEC , IEC , EN ISO 10535, UL ja CAN/CSA C22.2 No vaatimukset. Nostimeen ei saa missään tapauksessa tehdä muutoksia. Ota yhteys Likoon lisätietojen saamiseksi. Ole erityisen varovainen, kun käytät voimakkaita häiriölähteitä kuten esimerkiksi diatermialaitteita, jotta diatermiakaapeleita ei sijoiteta liian lähelle laitetta. Epäilyttävissä tapauksissa kysy lisätietoja yksikkösi laitevastaavalta tai toimittajalta. Nostinta ei saa käyttää samassa tilassa, joissa säilytetään esimerkiksi tulenarkoja aineita ja joissa syttyviä yhdisteitä voi syntyä. 2 www. liko. com

3 Tuotetiedot Liukupyörä (S65) 2. Q-linkki (pikakiinnitin) 3. Rajakatkaisija 4. Hätäkatkaisija 5. Pääty 6. Mekaaninen varalasku 7. Sähköinen varalasku/-nosto 8. Käsiohjain 9. Ohjauskontakti 10. Hang-up-käsiohjainripustin 11. Nostokaari 12. Turvakoukku 13. Pikaliitin 14. Yleiskiinnitin 15. Nostoyksikkö 16. Kantokahva 17. Vaappuhihnakiinnitin 18. Nostohihna Tekniset tiedot Enimmäiskuormitus: Materiaali: Paino: Mita (PxKxL): Varalasku: Nostonopeus (ilman kuormitusta): Nostoväli: Melutaso: Turvaluokitus: Arvioitu käyttöikä: Ohjainlaitteen puristusvoima: 200 kg PC/ABS V0 8,7 kg 210 x 230x 295 mm Mekaaninen ja sähköinen. 60 mm/s 1600 mm 62,2 db(a) IP 30 (nostoyksikkö) IP 54 (käsiohjain) 10 vuotta Käsiohjaimen painike: 4,5 N Päätypainike: 4 N Sähköjärjestelmä: Jaksottainen käyttö: Akut: Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Turvaluokituksen tyyppi B sähköiskuja vastaan. Luokan ll laite. 24 V DC, 8,5 A Jaksokäyttö 10/90, aktiivinen käyttö maks. 6 min. Ajan ollessa 100 saa aktiivista aikaa olla 10 kuitenkin maks. 6 min. 12 V DC, 2,6 Ah venttiiliohjattu suljettu lyijyakku, nk. geeliakku. Liko-edustajasi toimittaa uusia akkuja. Akkulaturi: CC V AC, Hz, maks. 600 ma Multirall on varustettu SFS-hihnarummulla (Single Fault Safety). Tämä patentoitu turvajärjestelmä sisältää suojauksen hallitsematonta laskuaa vastaan. Nostohihnan kestävyys on kymmenkertainen sallittuun enimmäiskuormaan nähden. 3 www. liko. com

4 Asennus Kiskojärjestelmän ja liukupyörän asennuksen ja kiinnityksen suorittaa Likon valtuuttama edustaja noudattamalla Likon laatimia asennusohjeita. Asennuksen jälkeen Multirall kiinnitetään kiskoon kahdella tavalla. Katso alla olevia vaihtoehtoja. Vaihtoehto A, jossa nostohihna on nostoyksikön yläpuolella Tätä vaihtoehtoa suositellaan silloin, kun nostinta joudutaan usein siirtelemään erillisten kiskojärjestelmien välillä, tai jos nostinta käytetään huoneesta toiseen siirtymiseen. 1. Vedä nostohihna haluamaasi pituuteen pitämällä sitä vetokireydellä samanaikaisesti, kun painat sähköisen varalaskun painiketta. Varmista, että nostohihna on aina venytettynä ohjaamisen aikana! 2. Kiinnitä Q-lenkki kiskon liukupyörään ja aja nostin ylös sopivalle korkeudelle. 3. Lukitse haluamasi nostovaruste nostoyksikön yleiskiinnittimeen, ks. Käsittely sivulla 5. HUOM! Irrota Hang-upkäsiohjainripustin, kun nostin asennetaan nostohihna nostoyksikön yläpuolelle. Vaihtoehto B, jossa nostohihna on nostoyksikön alapuolella Tätä vaihtoehtoa suositellaan, kun nostin asennetaan pitkäksi aikaa samaan kiskojärjestelmään ilman vaihtoja. 1. Asenna Multirall niin, että yleiskiinnitin on suoraan kiinni liukupyörän koukussa. 2. Lukitse haluamasi nostovaruste Q-lenkkiin, katso Käsittely sivulla 5. Siinä nostohihna ja nostovarusteet roikkuvat nostoyksikön alapuolella. Multiralliin ei saa asentaa hihnapidikettä, jos nostin on kiinnitetty nostohihnan kanssa nostoyksikön alapuolelle, koska silloin pidike voi takertua kiinni nostohihnaan. Tarkista asennuksen jälkeen, että: nostotoiminnot ovat käsiohjaimen merkintöjen mukaiset sekä mekaaninen että sähköinen varalaskutoiminto toimii akkulaturi toimii ja merkkivalot palavat latauksen aikana akut on ladattu. 4 www. liko. com

5 Käsittely Ohjaus Multirallia ohjataan painamalla kevyesti käsiohjaimen painikkeita. Nuolimerkinnät ilmaisevat suuntaa. Liike pysähtyy, kun painike vapautetaan. Multirallia voidaan ohjata myös nostoyksikön päädyssä olevilla vastaavanlaisilla painikeilla. Nuolimerkinnät vastaavat liikesuuntia silloin, kun nostin on asennettu niin, että nostohihna on nostoyksikön yläpuolella. Huolehdi siitä, että nostohihna on aina kireällä nostimen ohjaamisen aikana! Nostovarusteiden vaihto Multirall on sovitettu pikaliitäntäjärjestelmään, mikä mahdollistaa varmemman ja helpomman lisävarusteiden vaihtamisen. Jos nostovarusteessa ei ole pikaliitäntää, se voidaan helposti asentaa paikalleen Multirallin käyttämistä varten. Katso Pikaliitin sivulla 9. Sähköinen varalasku Käsiohjaimen tai elektroniikan toimintahäiriön sattuessa nämä molemmat voidaan ohittaa painamalla nostoyksikön päädyssä olevaa alaslaskupainiketta. Nuolimerkinnät vastaavat liikesuuntia silloin, kun nostin on asennettu niin, että nostohihna on nostoyksikön yläpuolella. Varmista, että laskeminen tapahtuu vuoteeseen, pyörätuoliin tai muuhun sopivaan paikkaan. Mekaaninen varalasku Paina nostoyksikön päädyssä olevaa punaista painiketta, jossa lukee Emergency. Huomaa, että nostimen on oltava kuormitettuna, jotta mekaaninen varalasku voisi tapahtua. Varmista, että laskeminen tapahtuu vuoteeseen, pyörätuoliin tai muuhun sopivaan paikkaan. Aktivointi Vapautus Hätäpysäytys Hätäpysäytyksen aktivointi: paina punaista hätäseis-painiketta. Hätäpysäytystilan vapauttaminen: käännä painiketta nuolien osoittamaan suuntaan. Nostoyksikön päädyssä oleva punainen painike on tarkoitettu hätätilanteita varten. Kun painiketta painetaan, moottorin ja virtalähteen välinen kontakti katkeaa ja nostoliike pysähtyy. Hang-up-käsiohjainripustin Kun käsiohjainta ei käytetä, se voidaan ripustaa Hang-upkäsiohjainripustimeen. 5 www. liko. com

6 Kitkajarru Rajakatkaisija Käyttövarmuuden kannalta on tärkeätä, että hihnan nostoliike tapahtuu mahdollisimman pystysuorassa asennossa. Rajakatkaisijan tarkoituksena on pysäyttää nostoliike, jos hihnaan kohdistuu noston aikana epätavallinen rasitus, kuten vino veto tai nauhan kiertyminen. Rajakatkaisija suojaa myös kiinnitarttumisen yhteydessä. Jos rajakatkaisija on pysäyttänyt nostoliikkeen, nostohihnaa täytyy ensin vetää alaspäin, ennen kuin se voi nousta takaisin ylös. Latausmerkkivalo Multirall ilmoittaa akkujen lataustarpeen kahdella eri tavalla: noston aikana kuuluva äänimerkki noston aikana palava merkkivalo Kun jokin näistä varoituksista esiintyy, on akut ladattava mahdollisimman pian (ks. alla Akkujen lataus ). Akkujen lataus Säädettävä kitkajarru Nostimen rullausvastus kiskoa pitkin säädetään liukupyörän kitkajarrulla. Jarrua ruuvataan myötäpäivään vastuksen lisäämiseksi ja vastapäivään vastuksen vähentämiseksi Vihreä Keltainen Valkoinen (ei toimintoa) 3. Akkujen enimmäiskäyttöiän saavuttamiseksi on tärkeää ladata akut säännöllisesti. Suosittelemme akkujen lataamista nostimen käytön jälkeen tai joka yö. Akkujen täysi varaus saavutetaan 8 tunnin lataamisen jälkeen. Täyteen ladattujen akkujen varaus riittää noin 60 nostokertaan. Lataustoimenpiteet 1. Varmista, ettei hätäkatkaisija ole alas painettuna. 2. Sijoita käsiohjain sille tarkoitettuun paikkaan laturissa. 3. Kytke latausjohto sähköpistorasiaan ( V AC). Lataaminen käynnistyy automaattisesti. Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että laturi on kytkettynä virtalähteeseen. Keltainen merkkivalo palaa, kun laturi on käynnissä. Kun akun varaus tulee täyteen, laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja keltainen merkkivalo sammuu. HUOM! Mikäli nostinta ei aiota käyttää pitkään aikaan, käsiohjainta tulee säilyttää laturissa. Kun laturi ei ole kytkettynä virtalähteeseen, paina hätäpysäytyspainiketta estääksesi akun purkautumisen. Käytetyt akut toimitetaan lähimpään kierrätyspisteeseen tai Likon maahantuojan osoittamaan pisteeseen. 6 www. liko. com

7 Huoneesta toiseen Multirallin avulla Likon R2R (Huoneesta toiseen)-järjestelmä on tehokas nostomenetelmä, jolla voi siirtyä huoneesta toiseen tai useampaan varmasti ja joustavasti. R2R asennetaan ilman oviaukkojen avaamista kiskoa varten, joten huoneet säilyvät erillään ja häiriöttöminä. Multirallin käyttäminen huoneiden välisiin siirtoihin edellyttää seuraavia vaatimuksia: Kummassakin huoneessa on oma kiskojärjestelmä, jossa liukupyörä on asennettu kiskoon. Huoneiden välissä, oven karmien alla on ovisiltahihna, joka toimii huoneiden välisenä siltana. Multirallin varusteena on hihnapidike, joka asennetaan nostimessa olevaan toiseen siltahihnan kiinnittimeen. Säädettävä siltahihna asennetaan liukupyöriin niin, että saavutetaan sopiva työskentelykorkeus. Vaihtoehtoisesti, jos siltahihna saa aikaan liian matalan siirtoliikkeen, voidaan Multirallin jatkovartta/apuvartta käyttää Q-lenkin kytkemiseksi suoraan liukupyörän koukkuun, mikä antaa maksimaalisen nostokorkeuden. Siirto huoneesta toiseen Alla esitetään R2R-siirron periaate käyttämällä Multirall-nostinta hihnapidikeen sekä säädettävän siltahihnan ja riippuhihnojen avulla. Tarkkaile koko ajan, että Q-lenkki on oikein kiinni liukupyörän koukussa ja riippuhihnassa! Huone 2 Riippuhihna Huone 1 Ovisiltahihna Asenna nostin sivulla 4 esitetyn asennusvaihtoehdon A mukaisesti. Kiinnitä hihnapidike asennusohjeiden mukaisesti. Asenna ovisiltahihna kahden huoneen väliin. Katso kiinnitys- ja säätömenetelmät asennusohjeista. Multirall riippuu joko liukupyörässä tai riippuhihnassa huoneessa 1. Siirrä nostin ja avustettava niin lähelle oviaukkoa kuin mahdollista. Laske mahdollisimman alas ajatellen avustettavan mukavuutta ja varmistaen, että avustaja ylettää kiinnittämään hihnapidikkeen ovisiltahihnaan. Hihnapidike Lukitse hihnapidike kahdella koukulla ovisiltahihnaan oikeanpuoleisen kuvan mukaisesti. 7 www. liko. com

8 Laske Multirallia alas niin, että avustettava riippuu kokonaan ovisiltahihnan varassa. Laske sen jälkeen hihnaa vapaaksi vielä lisää 10 cm verran, jotta se on riittävän löysällä lukituksen irrottamista varten. Pidä nostohihnaa koko ajan kireällä, kun sitä vedetään ulos moottorista. Irrota nostohihna liukupyörästä/riippuhihnasta huoneessa 1 ja kiinnitä se vastaavasti liukupyörään/riippuhihnaan huoneessa 2. Välttääksesi nostohihnan kiertymisen, mikä saattaisi laukaista rajakatkaisijan, (ks. sivu 6), täytyy nostoyksikköä kääntää mauaalisesti niin, että hihna menee suorassa nostoyksikköön (ks. pieni kuva). Tarkasta vielä, että Q-lenkki on oikein paikallaan liukupyörän koukussa/riippuhihnassa! Siirtoa huoneeseen 2 saa jatkaa vasta sen jälkeen, kun nostohihna saadaan kulkemaan suorassa nostoyksikköön (ks. pieni kuva). Siirrä nostinta ylöspäin, kunnes avustettavan painorasitus on siirtynyt kokonaan huoneessa 2 olevaa liukupyörään. Kun nostinta ajetaan ylöspäin, on erittäin tärkeätä huolehtia siitä, että nostohihna menee suorassa nostoyksikön sisään. Irrota sen jälkeen hihnapidikkeen lukitus. Siirrä avustettavaa edelleen huoneessa 2. 8 www. liko. com

9 Vakionostokaari 350 pikaliittimellä Tuotenro Maks. 300 kg Enimmäiskuormitus Nostojärjestelmään asennettavilla tuotteilla saattaa olla erisuuria enimmäiskuormituksia: kisko, nostin, nostokaari, nostoliivi ja muut mahdollisesti käytettävät varusteet. Tällöin koko nostojärjestelmän enimmäiskuormitus on aina sama kuin pienimmän enimmäiskuormituksen omaavalla tuotteella. Esimerkki: Multirall, jonka enimmäiskuormitus on 200 kg, voi olla varustettu nostovarusteilla, joiden enimmäiskuormitus on 300 kg. Tässä tapauksessa järjestelmän enimmäiskuormitus on 200 kg. Tarkista nostimen ja nostovarusteiden merkinnät tai ota yhteyttä Likon edustajaan, jos kysyttävää ilmenee. Suositeltavat nostovarusteet Muiden kuin suositeltujen nostovarusteiden käyttö voi aiheuttaa riskejä. Alla kuvataan Multiralliin asennettavat suositellut nostokaaret ja varusteet. Sopivien nostokankaiden ja muiden nostovarusteiden valitsemiseksi voit tutustua esimerkiksi esitteeseen Nostovarusteet. Katso nostokankaiden omia käyttöohjeita saadaksesi lisätietoa oikeiden kankaiden valinnasta. Niistä löytyvät myös ohjeet Likon nostokaarien ja nostokankaiden käytölle yhdistelmänä. Ohjeita ja tietoa Likon valikoiman uutuuksista saat ottamalla yhteyttä Likon edustajaan tai tutustumalla Likon kotisivuihin osoitteessa Vakionostokaari 450 pikaliittimellä Tuotenro Maks. 300 kg Vakionostokaari 670 Twin pikaliittimellä Tuotenro Maks. 300 kg Liko ristikkonostokaari 450 pikaliittimellä Tuotenro Maks. 300 kg Liko ristikkonostokaari 670 pikaliittimellä Tuotenro Maks. 300 kg Liko nostokaari Mini 220* Tuotenro Maks. 205 kg Vakionostokaari 600* Tuotenro Maks. 300 kg * on päivitettävä pikaliitäntäjärjestelmään, jotta voidaan käyttää Multirallin kanssa, ks. alla oleva kohta Pikaliitin. Pikaliitin Pikaliittimissä on mekanismi, jonka avulla nostovarusteet voidaan vaihtaa varmasti ja helposti. Likon pikaliittimissä on este koukun tahatonta irtoamista vastaan. Päivitä ne Likon nostokaaret, joista puuttuu pikaiitin. Vakiopikaliitin Universal sopii vakiokaareen 350, 450 ja 600 (tuotenro ). Pikaliitin TDM sopii nostokaareen Mini 220 (tuotenro ), ristikkokaareen 450 ja 670 (tuote nro ja ) sekä vakiokaareen 670 Twin (tuotenro ). Jos haluat lisätietoa, tutustu Guide to Liko s Quick-release Hook System, jonka voit ladata sivustolta tai tilata suoraan Likolta. Vakiopikaliitin Universal Tuotenumero Pikaliitin TDM Tuotenumero www. liko. com

10 0 Vaakatasonostin Useimpia Likon valikoimassa olevia vaakatasonostimia voi käyttää Multirallin kanssa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Likoon. Vaaka Mikäli potilas halutaan punnita, Multiralliin voidaan liittää LikoScale-vaaka 350. Sen asentamiseen vaaditaan adapterisarja LikoScale. LikoScale 350 on hyväksytty eurooppalaisen direktiivin NAWI 90/384 (Non Automatic Weighing Instruments) mukaisesti. LikoScale 350 Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Likoon. Tuotenro Likon jouset hyppy- ja kävelyharjoittelua varten Elastiset jouset ovat lisävaruste, joka mahdollistaa tasaisen ja joustavan liikkeen esimerkiksi kävelyn harjoittelussa. Lyhyt, 22 cm, maks. 70 kg avustettavan paino/pari Tuotenro Lyhyt, 22 cm, maks. 100 kg avustettavan paino/pari Tuotenro Pitkä, 28 cm, maks. 70 kg avustettavan paino/pari Tuotenro Katso lisätietoja myös Likon nostoliivien, malli 60, 64, tai nostohousujen, malli 92, käyttöohjeista. Adapterisarja LikoScale Tuotenro Jatkovarsi Multirall Tuotenro Helpottaa nostohihnan lukitsemista liukupyörään ja irrottamista liukupyörästä. Sopii liukupyörään S65 yksittäiskoukun avulla (tuotenro ). Multirall-apuvarsi Tuotenro Helpottaa nostohihnan lukitsemista liukupyörään ja irrottamista liukupyörästä. Sopii liukupyörään S50 yksittäiskoukun avulla (tuotenro ). Multirall vaunu Tuotenro Kätevä vaunu Multirallin ja varusteiden siirtoa ja säilytystä varten. Pidikkeitä varusteille Tuotenro Käytetään Multirall-jatkovarren/Multirall-apuvarren kiinnittämiseksi Multirall-vaunuun. Apuohjain Tuotenro Sopii Multirallin käsiohjaimeen kalvonäppäimistöllä. Hang-up-käsiohjainripustin Tuotenro Myydään 10 kappaleen paketeissa. Nostokaaripehmuste Paddy 30 Tuotenro Sopii vakionostokaarille 350, 450 tai 600 sekä kapealle nostokaarelle 350. Hihnapidike Tuotenro Huoneiden välisiin siirtoihin. Riippuhihna, säädettävä Tuotenro (pituus cm, cm, cm tai cm) Ovisiltahihna Tuotenro (pituus 117 cm, 177 cm tai 237 cm) 10 www. liko. com

11 XXL XL L M MS S Säilytysasemat Säilytysasema LR/MR 600 Tuotenro Säilytysasema LR/MR 1500 Tuotenro Kokoa säilytytysasema asianomaisen pikakäyttöoppaan mukaan, nostokaaren koukku, varusteiden, laturin ja mahdollisten kiinnitinten koukku. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Likoon. Nopea vianetsintä Nostin ei toimi. 1. Tarkista, että hätäkatkaisija ei ole alas painettuna (ks. sivu 5). 2. Tarkista, että akut ovat latautuneet (ks. sivu 6). 3. Tarkista, että käsiohjain on kytketty oikein. 4. Jos nostin ei vieläkään toimi tyydyttävällä tavalla, ota yhteys Likon edustajaan. Nostimessa vilkkuu merkkivalo tai toistuu merkkiääni. 1. Lataa akut pikimmiten (ks. sivu 6). 2. Jos nostin ei vieläkään toimi tyydyttävällä tavalla, ota yhteys Likon edustajaan. Nostin pysähtyy yläasentoon. 1. Tarkista, että hätäkatkaisija ei ole alas painettuna (ks. sivu 5). 2. Tarkista, että akku on ladattu (ks. sivu 6). 3. Tarkista, että käsiohjain on kytketty oikein. 4. Käytä merkittyä mekaanista tai sähköistä varalaskua avustettavan laskemiseen vakaalle alustalle (ks. sivu 5). 5. Jos nostin ei vieläkään toimi tyydyttävällä tavalla, ota yhteys Likon edustajaan. Laitteesta kuuluu epämääräistä ääntä. Ota yhteys Likon edustajaan. 11 www. liko. com

12 Hoito ja kunnossapito Hoito ja kunnossapito Ongelmatonta käyttöä varten tietyt kohdat on tarkistettava joka päivä, kun nostinta käytetään: tutki nostin ja tarkista, ettei ulkoisia vaurioita ole ilmennyt tarkista nostokaaren kiinnitys tarkista nostohihnan kuluminen ja varmista, ettei hihna ole kiertynyt tarkista, että nostovarusteiden turvakoukku toimii tarkista nostoliikkeiden ohjaustoiminnot tarkasta varalaskutoiminnon toiminta lataa akut joka päivä, jolloin nostinta on käytetty ja tarkista, että laturi toimii. Puhdista nostin tarvittaessa lämpimällä vedellä tai pesuspriillä kostutetulla rievulla. HUOMIO! Älä käytä sellaista puhdistusainetta, joka sisältää fenolia tai klooria, koska se voi vahingoittaa alumiini- ja muovimateriaalia. Nostinta ei saa kastella juoksevalla vedellä. Huolto Multirall on tarkastettava perusteellisesti vähintään kerran vuodessa. Säännöllisiä tarkastuksia ja korjauksia saavat suorittaa vain Likon valtuuttamat henkilöt ja toimenpiteet on tehtävä Likon huolto-ohjeiden mukaisesti. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Huoltosopimus Liko tarjoaa mahdollisuutta huoltosopimukseen, joka kattaa Liko-tuotteen kunnossapidon ja jatkuvan hoidon. Kuljetus ja varastointi Kuljetuksen aikana tai kun nostinta ei aiota käyttää pitkän aikaan, hätäpysäytyspainikkeen on oltava painettuna. Nostimen ympäristön kuljetus- ja säilytyslämpötilan on oltava 10 C - 40 C sekä ilmankosteuden 30 % - 75 %. Ilmanpaineen on oltava hpa. Tekijänoikeudet Liko AB Kierrätys Liko-tuotteiden kierrätystä koskevat ohjeet ovat sivustossamme Tuotemuutokset Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja, ohjeita ja mahdollisia päivityksiä saa Likon edustajalta. Design and Quality by Liko in Sweden Likolla on ISO laatuluokitus ja sen lääkinnällisiä laitteita valmistavien yritysten vastaava ISO laatuluokitus. Likolla on standardin ISO mukainen ympäristösertifiointi. Vamistaja: Liko AB SE Luleå Sweden Maahantuoja: Algol Trehab Oy Karapellontie Espoo puh fax: Kotisivu:

Likorall 242 S, ES. Tuotekuvaus

Likorall 242 S, ES. Tuotekuvaus Likorall 242/243/250 Käyttöohje Suomi 7FI120115-03 2011-08-17 Koskee seuraavia malleja: Likorall 242 ES Tuotenumero 3122005-3122006 Likorall 242 ES R2R Tuotenumero 3122007-3122008 Likorall 242 S Tuotenumero

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Likorall 200. Tuotekuvaus. Käyttöohje

Likorall 200. Tuotekuvaus. Käyttöohje Likorall 200 Käyttöohje Suomi 7FI120114-02 2011-08-26 Koskee seuraavia malleja: Likorall 200 tuotenro 3121001 Tuotekuvaus Likorall on kiinteästi asennettu potilasnostin, jota kutsutaan usein myös kattonosturiksi.

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Tässä tekstissä nostettava henkilö on avustettava ja nostimen avulla työskentelevää kutsutaan avustajaksi.

Tuotekuvaus. Tässä tekstissä nostettava henkilö on avustettava ja nostimen avulla työskentelevää kutsutaan avustajaksi. Viking XL Käyttöohje Suomi 7EN135104-03 2008-02-14 Sopii seuraavaan malliin: Viking XL Tuotenr. 2040003 Tuotekuvaus Viking XL on siirrettävä potilasnostin, joka on suunniteltuerityisesti painavien potilaiden

Lisätiedot

Liko M220 / Liko M230

Liko M220 / Liko M230 Liko M220 / Liko M230 Käyttöohje Suomi 7FI150106-04 2012-03-06 Pätee seuraaville malleille: Liko M220 Tuotenumero 2050010 Liko M230 Tuotenumero 2050015 Liko M230 Tuotekuvaus Liko M220 ja M230 ovat helppokäyttöisiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Svan Lift manuaali 1

Svan Lift manuaali 1 Svan Lift manuaali 1 Svan Lift -wc-nostin Svan Lift -wc-nostin on apuväline henkilöille, joilla on vaikeuksia wc-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Svan Lift kiinnitetään WC-istuimeen

Lisätiedot

Viking M / Viking L / Viking XL

Viking M / Viking L / Viking XL Viking M / Viking L / Viking XL Käyttöohje Suomi 7FI137106-02 2013-12-16 Pätee seuraaville malleille: Viking M Tuotenumero 2040035 Viking L Tuotenumero 2040034 Viking XL Tuotenumero 2040033 (Viking M)

Lisätiedot

Käyttöohje SOLO - Henkilönostin 150 / 200kg

Käyttöohje SOLO - Henkilönostin 150 / 200kg Käyttöohje SOLO - Henkilönostin 150 / 200kg ICF Group Oy Myrttitie 1 Tel. 09-346 2574 www.icf.fi 01300 Vantaa Fax. 09-346 2576 KOKOAMINEN Huom! Nostin on tarkoitettu ainoastaan henkilöiden nostamiseen

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688 Automaattinen lataus ja kaukosäätö Kiitoksia että valitsitte meidän Robottipölynimurin! Robotti-imuri on meidän luoma ja valmistettu käyttämään meidän omaa elektronista teknologiaa.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

StandUp. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. SystemRoMedic TM. Käyttöohje Suomi. REF 60800001 StandUp, kanssa virtajohto

StandUp. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. SystemRoMedic TM. Käyttöohje Suomi. REF 60800001 StandUp, kanssa virtajohto StandUp SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi REF 60800001 StandUp, kanssa virtajohto REF 60800002 StandUp, jossa akku SWL: 160 kg StandUp on nostotuoli, jonka avulla lattialle kaatunut potilas voidaan nostaa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Anna nostotarpeen ratkaista valintasi

Anna nostotarpeen ratkaista valintasi Suomi Anna nostotarpeen ratkaista valintasi Viking on 25 vuoden tulos hoitotyön potilasnostoista saadusta kokemuksesta. Kaikki tieto erilaisista nostotarpeista, ergonomisista ja toiminnallisista vaatimuksista,

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO 1 KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Eva600EE. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. SystemRoMedic TM. Käyttöohje - Suomi

Eva600EE. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. SystemRoMedic TM. Käyttöohje - Suomi Eva600EE SystemRoMedic TM Käyttöohje - Suomi 3 4 5 6 7 2 13 11 12 1 9 1. Nostovarsi 2. Nostopilari 3. Työntökahva 4. Akkupaketti 5. Hätäpysäytys 6. Ohjauskotelo 7. Alustan säätömoottori 8. Jarrulliset

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Taaksepäin-painike Vieritysrulla/-painike

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 Unimousen toiminnot 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 Vieritysrulla/-painike Taaksepäin-painike

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Vega505EE. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. SystemRoMedic TM. Käyttöohje Suomi

Vega505EE. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. SystemRoMedic TM. Käyttöohje Suomi Vega505EE SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 1 3 2 5 6 11 10 8 12 4 5 1. Nostovarsi 2. Nostopilari 3. Työntökahva 4. Hätäpysäytys 5. Ohjauskotelo / Akkupaketti 6. Alustan säätömoottori 7. Jarrulliset takapyörät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA Käyttökäsikirja Malli, jossa on automaattipysäytys 2 Yleistä Konetta voidaan hyvin käyttää useimpien tyyppiä m 82, VM 84 tms. olevien saumojen sulkemiseen. Koneen rakenne on

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot