Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin"

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin Loppuraportti

2 Johdanto Forssan seutu muodostaa yhden monipuolisimmista ympäristöosaamisen keskittymistä. Envitech-alueella on käynnistetty useita kierrätystoimintoja ensimmäisenä Suomessa, Euroopassa ja jopa koko maailmassa. Keskeinen sijainti, vahva perusinfrastruktuuri ja ympäristöalan yritysten, tutkimuslaitosten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden verkottuminen ovat kehittäneet alueen kilpailukykyä. Alueella toimii lähes 20 yritystä, jotka työllistävät yli 200 ympäristöalan ammattilaista. Kun lasketaan mukaan yhteistyökumppanit läheisestä tutkimuskeskuksesta ja oppilaitoksista, puhutaan jo yli tuhannen henkilön osaamiskeskittymästä. Alueelle on muodostunut yrityksiä ja yhteistyömalleja, jotka mahdollistavat osallistumisen vaativiin kansainvälisiin ympäristöalan kehityshankkeisiin. Yhteistoimintaa seudun erilaisten yksityisten ja julkisen ympäristöosaajien välillä on viime vuosina edistetty mm. Envitech-klubin, Agropolis-Tiedepuiston, Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen ja kuntien toimesta. Kuitenkin, yhteisiä projekteja ja vientiponnistuksia on vasta vähän ja yhteistyö käytännössä siltä osin lupaavassa oppimisen ja kehittymisen vaiheessa. Tämä projekti, Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin, toteutettiin Agropolis Oy:n toimesta ja Forssan Seudun Aluekeskusohjelman rahoittamana vuosina Projektin aikana seudun yksityisten ja julkisten ympäristötoimijoiden yhteistyötä ja kansainvälistymistä kehitettiin yhteisten tilaisuuksien, opintomatkan ja neljän erityyppisen konkreettisen projektin laadinnan avulla. Juha Pirkkamaa Toimialajohtaja Agropolis Oy 2

3 Sisällysluettelo Johdanto 2 1. Projektin tarkoitus 4 2. Avaustilaisuus 5 3. Workshop 7 4. Opintomatka Projektiaikana koostetut suunnitelmat ja tarjoukset Jätehuollon kehittäminen Bulgariassa Kylmää kestävien luonnonmukaisten rohdosyrttien viljelyosaamisen siirto Romaniaan Ecointerface jätteiden hyödyntäminen korkealaatuisina lopputuotteina Envi Grow Park biomateriaaleissa tulevaisuus Johtopäätökset 18 3

4 1. Projektin tarkoitus Projektin tarkoituksena oli laatia Forssan seudun yritysten ja yhteisöjen ympäristöosaamiselle projektivientiin tähtäävä toimintamalli ja testata sitä projektin aikana toteutettavissa käytännön toimeksiannoissa. Projekti toteutettiin seuraavien organisaatioiden yhteistyöllä: Agropolis Oy - projektin vetovastuu, kv. projektijohtamisen, EU- rahoituksen ja liiketoiminnan asiantuntemus, Agropolis-Tiedepuiston veturina laajan osaamispääoman verkottaminen Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy - liiketoiminnan asiantuntemus, kuntien ympäristöosaaminen, eri klusterien rajapintayhteistyö, projektin rahoitus MTT - elintarviketuotantoon liittyvä ympäristöteknologian ja hallinnan substanssiosaaminen, ympäristösäädösten ennakointi ja asiantuntijalausunnot, kv. kontaktit ja projektiosaaminen HAMK - ympäristöteknologian koulutusosaaminen, klusterien rajapintayhteistyö, kv. verkostot Watrec Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Envor Biotech Oy ja muut Forssan Envitech alueen yritykset - ympäristöteknologian prosessien osaaminen, yritysten osaamisen tuotteistaminen Projektin tavoitteena oli muodostaa seudun osaamiselle pohjautuvan ympäristöhallinnan ja -teknologian yksityisten ja julkisten toimijoiden verkosto ja toimintamalli projektivientiin käynnistää innovatiivisia yrityslähtöisiä vientiprojekteja erityisesti Itä-Euroopan maihin (Puola, Romania, Bulgaria), joissa tarvetta suomalaiselle teknologian ja hallinnon osaamiselle erityisesti jätehuollossa, uusiutuvan energian hyödyntämisessä sekä vesistöjen suojelussa testata mallin toimivuutta niissä ja siten lujittaa verkoston toimintaa käytännön työssä nostaa yhteisen osaamisen tasoa kansallisten ja EU-tason rahoitustyökalujen soveltamisessa käytännön projekteissa nostaa seudun ympäristöklusterin valtakunnallista ja kansainvälistä tunnettuutta 4

5 Projektin tavoiteltavat tulokset seudun ympäristöalan yritykset saavat toimintamallia hyödyntämällä lisäkasvua ja uusia toimintamahdollisuuksia kansainvälisistä toimeksiannoista yhteistyössä Agropolis-Tiedepuiston kanssa verkoston toimijoiden välille on syntynyt tuloksellinen yhteistyö ja järkevä työnjako käytännön toimeksiannot ohjaavat osaltaan tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä 2. Avaustilaisuus Projektin avaustilaisuus pidettiin Jokioisten kunnan valtuustosalissa Läsnä oli yhteensä 21 tutkimuksen, opetuksen ja yritysten edustajaa. Tilaisuudessa esitelmöivät markkinointipäällikkö Juha Pirkkamaa Agropolis Oy:stä, professori Sirpa Kurppa MTT:ltä ja toimitusjohtaja Juhani Suvilampi Watrec Oy:stä. Juha Pirkkamaa esitteli Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin projektin tavoitteita ja taustaa sekä Agropoliksen referenssejä kansainvälisissä ympäristöprojekteissa: Susagri (LIFE97 ENV/FIN000077), Elonkierto esittelypuisto, maatalouden kestävän kehityksen indikaattorit - (Tietokannat, Hanska-hankesalkku: Susagri) Life for lakes(life99 ENV/FIN/000213), menetelmät maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen hallintaan - ERNIE (European Rivers Network Integrated Environments), jokialueiden ympäristönhoito ja suunnittelu sekä kestävä elinkeinojen kehitys - (Tietokannat, Hanska-hankesalkku: Ernie) RuralLIFE Design (LIFE00 ENV/FIN/000656), ekotuotteistamisen malli maaseudun pk-yrityksille - Eco Learn (LIFE02 ENV/FIN/000322), maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen toimintamalli - EquineLife (LIFE04 ENV/FI/000299), toimintamalli ekologisesti ja eettisesti kestävälle hevosurheilulle - Triple Helix, (Interreg III C) toimintamalli tutkimusosaamisen tehokkaammalle hyödyntämiselle pk-yrityksissä - (Projektit: Triple Helix) E-Farmer, (Interreg IIIC) maaseutuyritysten kilpailukyvyn kehittäminen informaatiotekniikkaa hyödyntämällä - ja 5

6 Aloitteet kv. projekteihin on saatu mm. seuraavilta tahoilta: henkilökohtaiset kontaktit yhteistyökumppanit (tutkimus, opetus, neuvonta, yritykset) EU-viranomaiset kansalliset kontaktipisteet (Tekes) Sitra Finpro Etelä-Suomen EU-toimisto Professori Sirpa Kurppa MTT:ltä kertoi kansainvälisten projektien asettamista erityisvaatimuksista. Hän puhui esimerkiksi eri rahoittajien toimintatapojen ja vaatimusten tuntemisen sekä projektin jälkeisen ajan ja tuotteistamisen tärkeydestä. Keskusteltiin lisäksi siitä, että yhteistyöverkostossa tulee olla selkeä roolitus kansainvälisten projektien hankkimiseksi. Todettiin, että verkoston ja toiminnan jonkinlainen kevyt mallintaminen olisi paikallaan, jotta toimintatapaa ei jokaisen uuden projektin kehittelyvaiheessa tarvitse rakentaa uudelleen. Projektin suunnittelun ja hallinnan osaamisesta verkostossa on kehitettävissä vahva tuote. Kansainvälisten projektien erityisvaatimukset: 1. Ajankohtaiset kehitystrendit 2. Rahoittajien erilaisuus 3. Rahoittajien ohjelmat (jo kehittämisvaiheessa) 4. Henkilökontaktit 5. Referenssit projekti, henkilö ja julkaisutasolla ym. tuotostasolla 6. Kansainvälinen esilläolo oikeiden kumppaneiden kanssa Toimitusjohtaja Juhani Suvilampi Watrec Oy:stä kertoi yrityksen kansainvälisten toimintojen kehittämisestä. Yhtiön liiketoiminnan ydin perustuu ilmiötason tietotaitoon ja käytännön kokemuksen tuomaan osaamiseen biologisista jätevesien ja jätteiden käsittelymenetelmistä. Päätuotteita ovat asiakaslähtöiset, räätälöidyt jätevesien ja lietteiden käsittelyratkaisut teollisuudelle ja jätehuollolle. Mahdollisuuksina kansainvälistymisessä Suvilampi näki seuraavat asiat: o Projektikannan ja liikevaihdon kasvattaminen o Resurssien kasvattaminen ja osaamisen laajentaminen sekä monipuolistaminen o EU-rahoitus o Baltia-Balkan: Suomen kokoisia maita, suomalaiset ratkaisut soveltuvat o Liikevaihdon kasvu o Yritys pystyy ratkomaan erilaisia ongelmia 6

7 Riskeinä kansainvälistymisessä puolestaan ovat: o Uusi toimintaympäristö ja liiketoimintakulttuuri o Kv-työkalut haussa (oikea verkosto ja toimijat) o Sopimus- ja liiketoimintakäytännöt uusia o Huonot projektivalinnat o Partnerivalinnan vaikeus Toimialan kriittiset menestystekijät kansainvälisillä markkinoilla: Toimituskyky ja uskottavuus Asiantuntemus ja osaaminen Asiakkaan ongelman ratkaisukyky Asiakaspinnan hallinta Kustannustietoiset ratkaisut Referenssit 3. Workshop Projektin workshop järjestettiin Jokioisten kunnan valtuustosalissa. Tilaisuuteen osallistui 13 toimijaa tutkimuksesta ja yrityksistä. Pääesiintyjä oli Etelä- Suomen Brysselin EU-toimiston johtaja Tuula Loikkanen, joka esitteli EU:n ympäristöön liittyviä ohjelmia ja rahoitusmahdollisuuksia ohjelmakaudelle Tärkeimmät instrumentit alkavalla kaudella ovat 1. Tutkimuksen & teknologisen kehityksen 7. puiteohjelma 2. Kilpailukyky ja innovointi ohjelma CIP 3. Ympäristön rahoitusväline LIFE+ 4. INTERREG -yhteisöaloite Tutkimuksen & teknologisen kehityksen 7. puiteohjelmassa on seuraavat erilliset ohjelmat: 1. Yhteistyö (Collaborative research) 2. Uraauurtava tutkimus, IDEAT (Frontier Research) 3. Ihmiset (Human Potential) 4. Valmiudet (Research Capacity) Yhteistyö- erillisohjelman 10 temaattisesta prioriteetista tarkasteltiin erityisesti seuraavia kahta: Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia sekä Ympäristö ja ilmastonmuutos 7

8 Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia: - Maa-, metsä- ja vesiympäristön biologisten resurssien kestävä tuotanto ja hoito - Ruokapöydästä maatilalle : Elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi - Biotieteet ja bioteknologia kestävän kehityksen mukaisissa tuotteissa ja prosesseissa, jotka eivät liity elintarviketuotantoon Haasteet, joihin vastattava: Kasvava vaatimus turvallisemmista, terveellisemmistä ja laadukkaammista elintarvikkeista ja uusiutuvien biologisten resurssien kestävästä käytöstä ja tuotannosta, eläinkulkutautien ja zoonoosien sekä elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien lisääntynyt riski, erityisesti muun muassa ilmastonmuutoksen maatalous-, vesiviljely- maa- ja kalataloustuotannon kestävyydelle ja varmuudelle aiheuttamat uhat, sekä kasvava vaatimus korkealaatuisista elintarvikkeista, joiden tuotannossa otetaan huomioon eläinten hyvinvointi in liittyvät ja maaseutua ja rannikkoalueita koskevat näkökohdat, sekä kuluttajien erityistarpeiden huomioon ottaminen. Ympäristö ja ilmastonmuutos: - Ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen ja riskit - Resurssien kestävä hallinta - Ympäristöteknologiat - Maan kaukokartoitus- ja arviointivälineet Tavoitteet: Ympäristön ja luonnonvarojen kestävä hallinta. Tähän pyritään parantamalla tietämystä ilmaston, biosfäärin, ekosysteemien ja ihmisen toiminnan välisistä vuorovaikutussuhteista sekä kehittämällä uusia teknologioita, välineitä ja palveluja, joiden avulla maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä voidaan käsitellä integroidusti. Toimissa keskitytään ilmastojärjestelmien, ekologisten järjestelmien sekä maa- ja meriympäristön järjestelmien muutosten ennustamiseen sekä välineisiin ja teknologioihin, joita käytetään ympäristöön ja terveyteen (terveys mukaan luettuna) kohdistuvien paineiden ja riskien seurantaan, ehkäisyyn ja lieventämiseen ja mukauttamiseen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön säilyttämiseen ja ennallistamiseen. Uraauurtava tutkimus, IDEAT erillisohjelmassa keskitytään tieteen rajapinnat ylittävään tutkimukseen, jonka projektien tulisi olla maailmanlaajuisesti huipputasoa. Ihmiset erillisohjelma keskittyy mm. tutkijavaihtoon. 8

9 Valmiudet erillisohjelma sen sijaan on kiintoisampi ja käyttökelpoisempi myös yritysten kannalta. Siinä voidaan erottaa seuraavat alakohdat: 1. Tutkimusinfrastruktuurit 2. Pk-yritysten hyväksi tehtävä tutkimus ja Pk-yritysten oma tutkimus 3. Tietämyksen alueet 4. Tutkimuspotentiaali 5. Tiede yhteiskunnassa 6. Tutkimusyhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Tietämyksen alueet (Regions of Knowledge) projektit kattavat: - alueellisten klustereiden tutkimustavoitteiden yhteisanalyysi (koordinoiden myös muita alueellisten innovaatioklustereiden tekijöitä) - eri tutkimusalueiden rahoitusinstrumenttien erittely ja parempi käyttö mm. haasteellisten alueiden instrumenttien käytön edistäminen kehittyneempien alueiden mentoroinnin avulla - keinot kohentaa tutkimusverkostoitumista ja edistää pääsyä tutkimusrahoituksen piiriin kuin myös parempaa integraatiota tieteilijöiden ja aluetalouksien instituutioiden välillä - eivät ole tutkimusprojekteja vaan koordinoivia toimia Kilpailukyky ja innovointi (CIP) -ohjelman tavoitteena on: - edistää yrittäjyyttä Euroopassa - kiihdyttää innovaatioita erityisesti ICT- teknologian alalla - edistää ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa ja käyttöä - edistää innovaatioita tietoon perustuvan talouden luomiseksi CIP sisältää Yrittäjyyden ja innovoinnin (EIP) ohjelman, jolla mahdollista toteuttaa: - rahoituksen saanti pk-yritysten käynnistämistä ja kasvua varten sekä innovointitoimet - suotuisan ympäristön luomista pk-yritysten yhteistyölle - yrityksissä tapahtuvaa innovointia, ekoinnovointi mukaanlukien - yrittäjyys ja innovaatiokulttuuri - yrityksiin ja innovointiin liittyvät taloudelliset ja hallinnolliset uuudistukset LIFE + Life+ tukee erityisesti kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman toteutusta. Toimintaohjelman avulla pyritään torjumaan ilmastonmuutosta, pysäyttämään ympäristön tilan heikkeneminen ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen, parantamaan ympäristöä, terveyttä ja elämänlaatua, edistämään jätehuoltoa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä kehittämään politiikan laatimista ja toteutusta sekä tiedotusta ja tietoisuuden lisäämistä koskevia strategisia lähestymistapoja. Life+ -rahoitusvälineellä tuetaan seuraavanlaisia toimia: - eurooppalaista lisäarvoa tuottavat toimet: Life+ -välinettä käytetään vain kun toimen toteuttamisesta EU:n tasolla saadaan selvää lisäarvoa ja mittakaavaetuja 9

10 - toimet, joilla on vipu- ja kerrannaisvaikutuksia: Life+ tarjoaa käyttöön mekanismin, jonka avulla voidaan yhteisrahoittaa toimia jäsenvaltioiden, alue- ja paikallisviranomaisten sekä muiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa - toimet, jotka ovat luonteeltaan vauhdittavia tai demonstroivia: Life+ :n avulla tuetaan toimia, jotka avaavat uusia lähestymistapoja ympäristöpolitiikkaan ja sen toteutukseen - toimet, joita toteutetaan pitkällä aikavälillä: Life+ -rahoitus on investoimista tulevaisuuteen; tavoitteena on luoda perustaa kestävälle kehitykselle Life+ -ohjelmasta voidaan rahoittaa seuraavanlaisia toimia: - selvitykset, kartoitukset, mallintaminen ja skenaarioiden laatiminen - seuranta - apu valmiuksien kehittämiselle - koulutus, työpajat ja kokoukset - verkostoituminen - parhaiden toimintatapojen vaihdon järjestelmät - tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat - tiedotus- ja viestintätoimet - toimintatapojen ja toteutusvälineiden demonstrointi Alueidenväliset ohjelmat (vrt. kauden Interreg III) Rahoitus kasvaa. Kolmen tason yhteistyöprojektit ovat uudella kaudella mahdollisia: 1. Raja-alueyhteistyö - paikallisten ongelmien ratkaisemiseen, ml. strategiset projektit 2. Valtioiden välinen yhteistyö - konkreettisia ja koko yhteistyökonsortiolle strategisesti tärkeitä projekteja 3. Alueidenvälinen yhteistyö - kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihto alueiden kehittämiseksi 4. Opintomatka Projektin puitteissa järjestettiin ympäristötoimijoiden opintomatka Brysseliin Matkan tavoitteena oli hankkia paikan päällä lisätietoja sekä EU:n komission pääosastojen että parlamentin toiminnasta ja tutustua ympäristöalan verkostoihin. Matkan johtajana toimi Juha Pirkkamaa ja muut osallistujat olivat toimitusjohtaja Immo Sundholm, hallituksen puheenjohtaja Eino Järvinen ja tiedottaja Pasi Kaskinen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä, rehtori Matti Keskinen Forssan Ammatillisesta Aikuiskoulutuskeskuksesta sekä tutkimuspäällikkö Jarno Tuimala HAMK:sta. 10

11 Matkaohjelman mukaisesti torstaina toteutettiin seuraavat tapaamiset: - Johtaja Tuula Loikkanen, Etelä-Suomen EU-toimisto - Executive Director Raymond van Ermen, European Partners for the Environment (www.epe.be) verkosto - MEP Riitta Myller sekä avustaja Pirjo- Riitta Heinonen, Euroopan parlamentti Lisäksi Juha Pirkkamaa ja Jarno Tuimala kävivät EU:n komission Tutkimuksen pääosastolla esittelemässä Policy Officer Ciaran Dearlelle 7. puiteohjelmaan MTT:n, Agropoliksen, HAMK:n ja Envor Biotech Oy:n yhdessä valmistelemaa hakemusta Ecointerface. Hakemuksesta ja suunnitelmasta lisää myöhemmin tässä raportissa. Perjantain ohjelmassa oli kaksi tapaamista: - Advisor to the Director-General Heikki Salmi, EU:n komission Yritystoiminnan ja teollisuuden pääosasto - Desk Officer Michalis Papadoyannakis ja Policy Officer Pekka Järvilehto EU:n komission Ympäristön pääosasto Matkan tapaamiset ja keskustelut antoivat hyvää lisätietoa ympäristöpolitiikan ja ohjelmien tilanteesta. Lisäksi matkan aikana sai alkunsa idea biomateriaalien tuotantoyksikön perustamisesta Forssan Envitech alueelle. Tästä myöhemmin Agropolis-Tiedepuiston ja Envitech-yritysten kanssa eteenpäin ideoidusta Envi Grow Park suunnitelmasta lisää myöhemmin tässä raportissa. 11

12 5. Projektiaikana koostetut suunnitelmat ja tarjoukset Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin projektin aikana työstettiin osaamisen vientiin kaikkiaan neljä erityyppistä suunnitelmaa, joiden laadinnassa tutkimuksen, opetuksen, kehittäjätahojen ja ympäristöyritysten yhteistyö toteutui erilaisin kokoonpanoin: 1 Jätehuollon kehittäminen Bulgariassa 2 Kylmää kestävien luonnonmukaisten rohdosyrttien viljelyosaamisen siirto Romaniaan 3 Ecointerface jätteiden hyödyntäminen korkealaatuisina lopputuotteina 4 Envi Grow Park biomateriaaleissa tulevaisuus 5.1 Jätehuollon kehittäminen Bulgariassa Tämän suunnitelman laadintaan saatiin vihje Etelä-Suomen EU-toimistolta. Euroopan komission EuropeAid yksikkö julkaisi tarjouspyyntöilmoituksen liittyen jätehuollon kehittämiseen Bulgariassa. Tarjouspyyntöilmoituksen mukaisesti yleistavoitteena oli luoda Bulgariaan integroitu jätehuolto ja nostaa paikallisella ja alueellisella tasolla toimitettavien palvelujen laatua perustamalla alueellisia jätehuoltojärjestelmiä. Lisäksi tarkoituksena oli varmistaa kansallisen lainsäädännön noudattaminen EU:n sääntelykehyksen mukaisesti jätehuollon alalla. Erityistavoitteena oli avustaa Bulgarian toimivaltaisia viranomaisia seuraavilla alueilla: a) jätehuollolle tarpeellisten rakenteiden (alueellisten jätehuoltoelinten) perustaminen kolmelle valitulle kokeilualueelle sekä perustamiseen, organisoimiseen ja toimintaan tarvittavien asiakirjojen laadinta, b) alueellisen (esim. kuntien välisen) yhteistyön tukeminen jätehuollon alalla, c) toimivaltaisten viranomaisten institutionaalisten valmiuksien vahvistaminen paikallisen ja alueellisen tason jätehuollon suunnittelussa, jotta varmistettaisiin kansallisen lainsäädännön noudattaminen, d) jätehuollon toimien parantaminen kuntatasolla, e) paikallisviranomaisten tehokas toiminta ja kehittäminen, joka saavutetaan hankkeen yhteydessä annettavalla peruskoulutuksella sekä pitkäaikaisilla koulutusohjelmilla Tarjouksen laadintaa varten muodostettiin konsortio: - Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, hankkeen johtaja - Etelä-Suomen Multaravinne Oy (myöh. Envor Biotech Oy) - Watrec Oy - HAMK Ympäristöteknologia - Agropolis Oy Konsortion jäsenten erityisosaaminen kuvattiin seuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti. Tarjouksen koostivat Agropolis Oy:ssä projektipäälliköt Johanna Tanhuanpää ja Tero Salonen sekä markkinointipäällikkö Juha Pirkkamaa. 12

13 Muista konsortion jäsenistä työhön osallistuivat toimitusjohtaja Immo Sundholm ja tiedottaja Pasi Kaskinen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä, laatupäällikkö Anu Sivonen ja toimitusjohtaja Mika Laine Etelä-Suomen Multaravinne Oy:stä, toimitusjohtaja Juhani Suvilampi Watrec Oy.stä sekä koulutusohjelmajohtaja Markku Raimovaara HAMK:sta. Englanninkielinen tarjous jätettiin määräaikaan mennessä. Lokakuun 23. päivänä vastaanotetun ilmoituksen mukaan tarjous ei päässyt short-listalle, sillä tarjouksessa kuvattua teknistä suorituskykyä ei katsottu riittäväksi tarjouspyynnössä mainittuihin tehtäviin. Joka tapauksessa tarjouksen laadintaprosessi toi konsortion jäsenille tämän tyyppisissä kansainvälisissä projekteissa tarvittavaa kokemusta ja yhteistyöhenkeä. Erityisosaaminen LHJ Oy ESMR Oy Watrec Oy Alueellisten jätehuoltostrategioiden kehittäminen ja toteutus sekä jätehuoltoyhteistyö kuntien kanssa HAMK Agropolis Oy Jätteidenkäsittelyn ja jätevesihuollon suunnittelu ja kehittäminen Jätehuoltojärjestelmien riskinarviointi Jätehuoltoon ja biojätteiden käsittelyyn liittyvän kansallisen ja EUlainsäädännön tuntemus Yhdyskuntajätteiden käsittely Saastuneiden maiden käsitttely Jätehuollon koulutus, konsultointi ja tiedotus Kansallisten ja kv. (myös EUrahoitteisten) projektien johtaminen Ympäristöjärjestelmien suunnittelu ja toteutus Jätehuollon koulutusohjelmien ja kurssien suunnittelu 13

14 5.2 Kylmää kestävien luonnonmukaisten rohdosyrttien viljelyosaamisen siirto Romaniaan Tähän suunnitelmaan aloite tuli projektin avaustilaisuudessa MTT vanhemmalta tutkijalta Bertalan Galambosilta, joka on maamme johtava yrttiviljelyn tuntija, toimipaikkanaan MTT:n Kasvintuotannon tutkimusyksikkö Mikkelissä. Jotta saataisiin käsitys olosuhteista, jonne suomalaista luonnonmukaisesten yrttien viljelyn osaamista halutaan siirtää, tekivät Juha Pirkkamaa ja Bertalan Galambosi esiselvityksen paikan päällä Romanian Transsilvaniassa. Matkaa varten myönsi Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälinen yksikkö Agropolis Oy:n hakeman rahoituksen. Matkan tarkoitukseksi oli määritelty: o tutustua romanialaisiin potentiaalisiin kumppaneihin o tutustua yrttiviljelyn nykytilanteeseen, koneisiin ja tilakohtaiseen jalostukseen o tutustua yrttiviljelyn organisaatioon ja markkinointiin o laatia suunnitelmaa n. vuoden mittaiselle kurssi- ja luentotoiminnalle o suunnitella rauhoitettujen rohdoskasvien koeviljelyalueita Matkalla tutustuttiin seuraaviin kohteisiin: - Tirgu Muresissa sijaitseva Cluj-Napocan Lääketieteen ja Farmasian Yliopisto - kemian alan yritys Solvoplant, joka on lähtenyt mukaan yrttikasvien viljelyttämiseen, käsittelyyn, pakkaamiseen ja markkinointiin - unkarinkielinen Sapientia-yliopisto - yrttialan yritys Phytocaritas - Janos Kajon:in rohdosyrttikokoelma Lisäksi esitelmöitiin MTT:n osaamisesta ja Agropolis-Tiedepuistosta - Tirgu Muresin maanviljelijöiden yhdistykselle - Miercurea-Ciucin aluehallinnon ja yrittäjien edustajille Toteutetun esiselvitysmatkan perusteella valmisteltavat uudet yhteistyöprojektit voidaan suunnitella toteutettavaksi kahtena eri projektina: 1. Yritysvetoinen rohdosyrttien tuotekehitys- ja teknologiaprojekti Tavoitteena markkinaselvityksen pohjalta kehittää teknologia tuottaa n kuivauutetta vientimarkkinoille Euroopan maihin siten, että sopimusviljely ja uhanalaisten rohdosyrttien keruu toteutetaan Tirgu Muresin alueella kestävällä tavalla ja laatujärjestelmää noudattaen. Suomalaisille osapuolille (tutkimus, alan yritykset, kehittäjät) tarjoutuisi projektissa viljelyosaamisen siirto koulutuksessa ja teknologian kehittämisessä, projektin johtaminen sekä kuivauutteiden valmistusteknologian kehittäminen. Suomalainen maatalouden ja maaseudun ympäristöhallinnan osaaminen on Agropolis Oy:n ja MTT:n kuuden yhteisen ja toteutetun Life Ympäristö projektin johdosta vakuuttavaa. 2. Uhanalaisten rohdosyrttien viljelyn, keruun ja myynnin ympäristölähtöinen kehittäminen osaksi maaseudun turismiliiketoimintaa Tavoitteena on aiempien inventointien pohjalta määrittää tarkemmat, kasvikohtaiset tavoitteet uhanalaisten rohdosyrttien kestävälle viljelylle ja keruulle, rakentaa 14

15 viljelijöiden ja yrittäjien verkosto sekä integroida tuotteiden markkinointi osaksi Miercurea Ciucin alueen runsasta katoliseen kirkkoon liittyvää turismia. Suomalaisille osapuolille tarjoutuisi projektissa viljelyosaamisen siirto koulutuksessa ja teknologian kehittämisessä, maaseudun pienyritystoiminnan ja maaseutumatkailun tuotteistamisen osaamisessa sekä projektin johtaminen. Em. projektien rahoitukselle on alustavasti selvitetty mahdollisuuksia v avautuvista uusista tutkimuksen 7.puiteohjelmasta, Life+ -ympäristörahoitusvälineestä ja Interreg IV ohjelmasta. Toteutettavien projektien kautta tuleva kokemus ja kontaktit lisäävät osaltaan myös suomalaisten luonnonmukaisesti tuotettujen rohdosyrttien jatkojalostustoiminnan yhteistyömahdollisuuksia romanialaisten vastaavien yritysten ja asiantuntijoiden kanssa tulevaisuudessa. 5.3 Ecointerface jätteiden hyödyntäminen korkealaatuisina lopputuotteina Tähän suunnitelmaan alkusysäys saatiin Tekesiltä, joka toimii EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman kansallisena kontaktitahona Suomessa. Ilmoitus Tietämyksen alueet eli Regions of Knowledge ohjelman hausta FP7-REGIONS oli julkaistu Kyseessä on uusi ohjelma, jonka rahoitus kohdennetaan aluelähtöisten osaamisklusterien kehittämiseen. Ohjelman rahoituksella voidaan toteuttaa mm. klusterin toimintaympäristö- ja SWOT-analyysejä ja kv-verkottumista. Tekes järjesti suomalaisille informaatiotilaisuuden KTM:n tiloissa Helsingissä Tilaisuuteen osallistuivat HAMK:sta tutkimusjohtaja Matti K Hakala ja tutkimuspäällikkö Jarno Tuimala sekä Agropolis Oy:stä toimialajohtaja Juha Pirkkamaa. Informaatiotilaisuuden jälkeen muodostettiin suomalaisista osapuolista hakijakonsortio, johon kuuluivat professori Sirpa Kurppa ja kansainvälisten asiain päällikkö Ritva Ojala MTT:ltä, tutkimusjohtaja Matti K Hakala ja tutkimuspäällikkö Jarno Tuimala HAMK:sta, Agropolis Oy:stä toimialajohtaja Juha Pirkkamaa sekä Envor Biotech Oy:stä laatupäällikkö Anu Sivonen ja toimitusjohtaja Mika Laine. Valmisteltavan puiteohjelmahankkeen hakijana toimi MTT, jolle Tekes myönsi hakemuksesta valmistelurahoituksen. Hakemukseen tarvittavien eri osapuolten tietojen kokoamisesta vastasi pääasiassa Juha Pirkkamaa. Hakemuksen ja sen liitteenä olevan suunnitelman kielenhuollon teki MMT Jonathan Robinson. Koska ohjelma edellytti yhteistyötä vähintään kuuden toimijan ja vähintään kahden alueen välillä, käynnistettiin varsin nopeasti partnerinhaku hyödyntäen - suomalaisten konsortion jäsenten henkilökohtaisia ulkomaisia kontakteja - Tekesin NCP (National Contact Points) verkostoa - Etelä-Suomen EU-toimiston aluetoimijaverkostoa Hakemukseen ja sitä varten laadittuun projektisuunnitelmaan nimeltä Cluster interface for waste management to pre-cycling and high-added value products Ecointerface, joka jätettiin EU:n komissiolle määräaikaan mennessä, saatiin mukaan seuraavat toimijat: 15

16 No ja lyhennenimi Organisaation nimi Maa 1 (Koordinaattori) MTT MTT Agrifood Research Finland Suomi 2 HAMK HAMK University of Applied Suomi Sciences 3 Agrop Agropolis Ltd/Agropolis Science Suomi Park 4 PSTP Poznan Science and Technology Puola Park 5 AGW Agrobiopôle wallon asbl Belgia 6 ClujN Technical University of Cluj-Napoca Romania 7 EmilR Emilia-Romagna Regional Government Italia 8 StepC Science and Technology Park of Kreikka Crete 9. Envor Envor Biotech Oy Suomi EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää, monipuolistaa ja kansainvälistää lupaavassa alussa olevaa Kanta-Hämeen klusteriyhteistyötä. Keskeiset toimijat, jotka hyödyntävät yhteistyötä, ovat ympäristöalan yksityiset ja kunnalliset yritykset Forssan seudulla sekä muualla Kanta-Hämeessä, tutkimus- ja opetuslaitokset, alueviranomaiset ja rahoittajat vastaavat toimijat muilla EU:n alueilla alueidenvälisessä yhteistyössä Hakemuksen mukaisen projektin Ecointerface -avulla mukana olevilla alueilla analysoidaan lopputuotelähtöisesti kysyntä- ja liiketoimintapotentiaali tuotteille, joissa hyödynnetään alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja yhdyskunnista peräisin olevia sivuvirtoja rakennetaan yhteistyökumppanien välille toimiva ja liiketoimintoja monipuolistava, tutkimusosaamista hyödyntävä klusteriyhteistyön verkosto, jonka avulla yritykset saavat jatkuvasti uusia innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksia tuote- ja teknologiasovellusten kautta laaditaan tutkimus- ja kehittämissuunnitelmat sivuvirtojen optimoinnin älykkäille menetelmille, joiden avulla tuotannon ohjaus tapahtuu nopeasti ja joustavasti koordinoidaan alaan liittyvä tutkimus, tuotekehitys, koulutus ja konsultointi, sekä linkitetään tutkimus ja koulutus yritysten kehittämistarpeisiin yhteistoimintamalli on sovellettavissa varsinkin hiljattain EU:hun liittyneille ja liittymisvaiheessa oleville jäsenmaille kasvavan elintarviketuotannon ja sivuvirtojen käsittelyn kehittämiseen kestävältä pohjalta Ecointerface projektin suunniteltu toteutusaika on 36 kk 11/ /2010. Projektin evaluoinnin tulokset saadaan elo-syyskuussa

17 5.4 Envi Grow Park biomateriaaleissa tulevaisuus Tämän suunnitelman alkuidea syntyi Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin projektin järjestämällä Forssan seudun ympäristötoimijoiden Brysselin matkalla huhtikuussa Ideaa muokattiin eteenpäin Agropolis-Tiedepuiston (MTT:n, HAMK:n, ProAgrian ja Agropolis Oy:n yhteistyöliittymä) ja Envitechyritysten yhteisessä ympäristöinnovaatiopäivässä Idean pohjalta on Forssan Envitech-alueelle tavoitteena vv rakentaa yrittäjävetoinen, innovatiivinen biomateriaalien tuotantolaitos, joka ensi vaiheessaan tuottaa elintarvikkeita ja rehuja. Tuotantolaitos ottaa kokonaisvaltaisesti ja ennakoiden huomioon ilmastomuutoksen kautta edelleen kiristyvät vaatimukset ja kansainväliset jätteiden määrän vähentämiseen tähtäävät pyrkimykset sekä tuotannossa tarvittavassa lämpö- ja sähköenergiassa, viljelyssä, tuotteiden jatkojalostuksessa, logistiikassa, jakelussa ja yrityksen imagomarkkinoinnissa. Envi Grow Park toteuttaa suljettua energian ja materiaalin kiertoa tulee olemaan esikuvana myös kansainvälisesti. Tuotannon paikallisuus on varsinkin tuoretuotteissa entistä tärkeämmäksi nouseva seikka. Lyhyet kuljetusmatkat takaavat korkean laadun. Forssalla on tässä suhteessa erinomainen logistinen sijainti Helsingin, Tampereen ja Turun muodostaman kolmion keskellä, n. 100 km kuljetusmatkan päässä. Kääntäen tämä tulee nähdä eduksi myös jätevirtojen ohjautumisessa Envitech-alueelle. Yritys tulee alustavasti tuottamaan joko vihanneksia lasinalaistuotantona tai vaihtoehtoisesti sian- tai siipikarjanlihaa. Kansainvälisille markkinoille pyritään Envi Grow Parkin toteutuksessa kehitetyllä know how:lla, mikä liittyy innovatiivisiin ratkaisuihin energiatehokkuudessa, energian ja materiaalien suljetussa kierrossa, teknologiassa sekä maa- ja elintarviketalouden tuotannon ja sivuvirtojen hyödyntämisen synergiassa. Uuden tuotantolaitoksen tarvitsema lämpöenergia saadaan Envitech-alueelle Envor Biotech Oy:n toimesta v valmistuvan mädättämön tuottamasta biokaasusta (metaani), joka muunnetaan CHP-yksikön avulla lämmöksi ja sähköksi. Mädättämön tuottama lämpö käytetään talvikaudella kasvihuoneen lämmitykseen ja kesäkaudella sekä jäähdytykseen että rakeistukseen.yhdellä biokaasureaktorilla on kapasiteetti käsitellä tn/v jätevirtoja ja tuottaa energiaa n. 10 GWh/v. Mädättämö toimii aluksi yhdellä reaktorilla, myöhemmin tuotanto kaksinkertaistetaan (2. reaktori). Metaanin ohella mädättämö tuottaa myös hiilidioksidia, joka voidaan kasvihuonetuotannossa hyödyntää. Mädättämön raaka-aineena käytetään aluksi erilliskerättyä, biohajoavaa yhdyskuntajätettä, puhdistamolietteitä ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Jatkossa myös eri kotieläinten lantaa ja mikäli kannattavaa myös peltobiomassaa. Mädättämön tuote biokaasun ohella on mädäte, joka jalostetaan edelleen joko maanparannusaineeksi, lannoitteeksi, kasvualustoiksi tai viherpinnoitteeksi. Maanparannusaineena ja lannoitteena käytettävä tuote voidaan rakeistaa 17

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

uudet maat, ainaa tian Green

uudet maat, ainaa tian Green Ympäristöalan vienninn rahoitus ja uudet liiketoimintamallit: Case kohteina Balt tian maat, Venäjä ja Ukr ainaa Tutkimusraportti Anu Hassinen, Lauri Hietaniemi, Evilina Lutfi Green Net Finland ry ISBN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot