Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi Palvelumuoto: Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi 1.8. 31.12.2012 Palvelumuoto: Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen"

Transkriptio

1 HAKEMUS 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi Palvelumuoto: Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen Oriveden kaupungissa järjestetään Palvelusetelikokeilu ajalla Kokeilun tarkoituksena on etsiä vaihtoehtoisia palvelun tuottamisen malleja omaishoitajien lomitukseen ja hoitajan vapaan ajaksi tarvittavien palveluiden järjestämiseen. Lyhytaikaisella ympärivuorokautisella tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan lyhyttä jaksoa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä. Palvelusetelillä tuotetun lyhytaikaishoidon tavoitteena on järjestää omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi palvelua omaishoidettavien hoitoon. Omaishoitajalla, jolla on sopimus kaupungin kanssa on oikeus pitää lakisääteistä vapaata kolme (3) vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Tällä hakemuksella haetaan palvelusetelituottajaksi, joka tarjoaa omaishoitajille omaishoidettavien hoitoon lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista omaishoitajan vapaan ajaksi palveluntuottajan omassa yksikössä. Palveluyksikkö voi sijaita Oriveden kaupungin alueella tai max.n.60 km säteellä Oriveden kaupungin keskustasta. Oriveden kaupunki ei maksa asiakkaan kuljetuksesta. Palveluntuottaja ilmoittaa kaupungille tällä hakemuksella tarjoamastaan lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta, millaista palvelua palveluntuottaja tarjoaa / 105 palveluseteli/ vuorokausi. Vaikeavammaisten, lähinnä kehitysvammaisten asiakkaiden omaishoitajan lomitukseen ja hoidettavan hoitoon, kaupunki voi myöntää palvelusetelin/ vuorokausi. Palvelusetelin suuruus riippuu tällöin hoidettavan hoitoisuudesta ja palvelun tarpeesta. Hoitoisuuden ja palvelun tarpeen arvioi kaupungin omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja. Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää, että Oriveden kaupungin vanhuspalveluiden vastuuhenkilö, palvelualuejohtaja on hyväksynyt palveluntuottajan palveluiden järjestäjäksi omaishoidon palvelusetelikokeiluun. Lisäksi palvelun järjestämisen aloittaminen edellyttää, että omaishoidon vastuuhenkilö, kotihoidonohjaaja on tehnyt asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman, määritellyt palvelun sisällön ja määrän sekä myöntänyt asiakkaalle palvelusetelit. Asiakas tilaa palvelun Oriveden kaupungin hyväksymiltä palvelusetelin palveluntuottajilta. Asiakkaille toimitetaan etukäteen palvelusetelin palveluntuottajista luettelo. Omaishoitajalle, jolla on oikeus lakisääteiseen vapaaseen, myönnetään maksimissaan kolme (3) palveluseteliä/ kuukausi. Palveluseteleitä myönnetään välisenä aikana kokeilun ajan määrärahojen puitteissa. Mikäli palveluseteleitä ei voida myöntää tarpeita vastaavasti, omaishoitajan vapaa ja vapaan ajaksi tarvittavat palvelut kaupunki järjestää muulla tavalla ja omana tuotantona. Palvelusetelillä omaishoitaja ostaa palveluntuottajalta palvelua omaishoidettavan hoitoon lakisääteisen vapaan ajaksi. Palveluseteliä ei voi jakaa osiin, vaan se on käytettävä kerralla. Yksikköön kuljetuksesta asiakas huolehtii itse. Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodeissa. Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen palvelun ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut, kuten henkilökohtaisen

2 HAKEMUS 2 avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, tarvittaessa liikkumisessa ja ulkoilussa. Ympärivuorokautinen hoito sisältää sairaanhoidolliset toimenpiteet ja ruokailun, siivouksen-, hygienia- ja turvapalvelut sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Palveluun kuuluu ateriat ja vuokra, liinavaatteet sekä vaatehuoltoon liittyvät asiat ja siivoustarvikkeet. Palvelu ei sisällä henkilökohtaisia lääkkeitä tai lääkärin palveluja. Työskentelytapana on kuntouttava työote. Asiakasta tuetaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Hoitojakson pituus vaihtelee omaishoidon asiakkaiden tarpeiden mukaan. Maksimihoitoaika lyhytaikaisessa palveluasumisessa on pääsääntöisesti kolme (3) vrk kerralla, koska omaishoitajia kannustetaan pitämään lakisääteiset kolme (3) vapaapäivää/ kuukausi eikä keräämään niitä myöhemmin pidettäväksi. Mikäli omaishoitaja haluaa kuitenkin pitää esim. oman kuntoutuksen tai matkan tai muun syyn perusteella esim. 7 vrk yhtäjaksoisesti ja kerätä tätä varten lakisääteisiä vapaita useammalta kuukaudelta, on tämä mahdollista. Palvelun ja palvelusetelin myöntämisen perusteena on palvelutarpeen arviointi sekä kokeiluun varattujen määrärahojen riittävyys. Palvelutarpeen arvioinnin tekee ja palvelusetelin myöntää omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja. Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli voidaan myöntää: omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisen ympärivuorokautisen lyhytaikaisen palveluasumisen ostamiseen ikäihmisille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille omaishoidon tuen piirissä oleville asiakkaille. Palveluntuottajan järjestämän lyhytaikaisen palveluasumisen tulee olla ympärivuorokautista sisältäen yövalvonnan ja tehokkaan varallaolojärjestelmän. Asiakkaat ovat pääasiassa henkilöitä, joiden toimintakyky on useimmiten pysyvästi tai pitkäaikaisesti alentunut ja he tarvitsevat apua ja valvontaa usein ympäri vuorokauden. Kaupunki maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon suuruisen osuuden palvelusta. Mikäli asiakas haluaa ostaa enemmän palvelua palveluntuottajalta, kuin mitä hän on palveluseteleiden perusteella oikeutettu, hän voi ostaa itse suoraan palveluntuottajalta lisää palvelua. Tämä osuus on kuitenkin pidettävä täysin erillään kaupungin palvelusetelipalvelusta. Asiakkaat maksavat tällöin suoraan itse palvelusta palveluntuottajalle. Omaishoidon tuen asiakkaiden asiakasmaksu on 10,60 /vrk, minkä Oriveden kaupunki perii/ palveluseteli/ omaishoitajan vapaa vuorokausi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot: Palveluntuottaja: Asumispalveluyksikkö: Y-tunnus: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite. www-osoite: Yksikkömme tarjoaa: 18 vuotta täyttäneille lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Yksikkömme paikkaluku yhteensä: alle 18-vuotiaille lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Yksikkömme paikkaluku yhteensä: kehitysvammaisten lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista eli ympärivuorokautista tilapäistä hoitoa. Yksikkömme paikkaluku yhteensä:

3 HAKEMUS 3 Saako palveluntuottaja tarjottuun palvelutuotantoon ulkopuolista rahoitusta, kuten RAY:n avustusta? Kyllä / ei Kaikki seuraavat ehdot ja voimassa olevat säädökset täyttävän palveluntuottajan asumispalveluyksikkö voidaan hyväksyä palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Hyväksymisestä lähetetään tuottajalle ilmoitus. Asumispalveluyksikkö voi sijaita myös Oriveden kaupungin rajojen ulkopuolella. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on täytettävä oma hakemus. Hyväksytyt palveluntuottajat ja yksiköt merkitään kaupungin palvelusetelituottajien rekisteriin. 1. Palveluntuottajaa ja palveluyksikköä koskevat yleiset sopimusehdot 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetuissa laissa asetetut vaatimukset sekä on saanut aluehallintoviranomaisen luvan ympärivuorokautisesta sosiaalipalvelujen antamisesta Palveluyksiköllä on vastuuvakuutus Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa moitteettomasti Palveluntuottajan palvelu vastaa vähintään sitä tasoa, jota edellytetään kunnan toteuttamalta muulta vastaavalta palvelulta. kyllä ei 2. Tilat, laitteet ja välineet Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, jotka mahdollistavat lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen tuottamisen. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia hoitoyksikössä esteettömästi ja turvallisesti. Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. Asiakkaiden on saatava käyttöönsä riittävästi jokapäiväistä toimintaa helpottavia apuvälineitä. Hoitosänky on järjestettävä asiakkaan käyttöön tarvittaessa Asumispalveluyksikössä on yhden tai kahden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wctilat aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Esteetön liikkuminen on oltava mahdollista. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava hissi Asiakkaan yksityisyys turvataan päivittäisten hoitotoimenpiteiden aikana. kyllä ei 2.3. Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat ja vastuuhenkilöt on nimetty.

4 HAKEMUS 4 3. Henkilöstö Hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset, jotka vaaditaan lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista tuottavilta yksiköiltä. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on säännelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on säännelty laissa (272/2005). Toiminnan tulee perustua valtakunnallisiin laatusuosituksiin (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus STM 2008:3) Hoitohenkilöstömitoitukseen lasketaan: Asumispalveluyksikön palvelujen vastuuhenkilö lasketaan aluehallintoviranomaisen edellyttämän hoitohenkilöstömitoitukseen sillä osuudella, kun he tekevät varsinaista hoitotyötä. Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö luetaan hoitohenkilöstömitoitukseen, siltä osin kun he ovat yksikön asiakkaiden käytössä. Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset täyttävä koulutus. Edellä mainittu ja muu hoitotyöhön osallistuva henkilöstö luetaan henkilöstömitoitukseen heidän hoitoon osallistuvan työpanoksensa verran Palveluyksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevat on korvattu sijaisilla. Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilökunnan määrä on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan Asumispalveluyksikön palvelujen vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto ja riittävä, vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta Koko henkilökunnalla on voimassaolevat työsopimukset ja suurimmalla osalla henkilöstöstä on vakituinen työsuhde. kyllä ei 3.4. Hoitohenkilöstöllä ja sijaisilla on riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus Alle 18-vuotiaille asiakkaille palvelua tarjoavat palveluntuottajat, vastaavat tähän kohtaan, muut siirtyvät kohtaan 3.6. Henkilöitä, jotka hoitavat alle 18-vuotiaita asiakkaita, on voimassa oleva rikostaustaselvitys (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) Hoitohenkilökunnalla on voimassa oleva ensiapukoulutus Mikäli tarjoatte palvelua ikäihmisten hoitoon, henkilöstömitoitus on vähintään 0,6* Mikäli tarjoatte luokan I palvelua ikäihmisten hoitoon, esim. vaikeasti muistisairaiden ikäihmisten hoitoon, henkilöstömitoitus on vähintään 0,75* Mikäli tarjoatte luokan I tai II luokan palvelua (ainoastaan kehitysvammaisille henkilöille), henkilöstömitoitus on vähintään 0,9* *Ks. palvelujen luokituksesta hintalomake (s.10).

5 HAKEMUS 5 4. Osaaminen Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidon ja huolenpidon tarpeen edellyttämällä tasolla. Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen omaistensa ja läheistensä sekä muiden palveluverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. kyllä ei 4.1. Asumispalveluyksikkö huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä Henkilöstöllä on riittävä suomen- ja/tai ruotsinkielen taito ja asiakkaan tarvitsemat kommunikointikeinot. 5. Laadun hallinta Asumispalveluyksikön palveluntuottajan tehtävä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä on palvelun tuottavalla että palveluyksikön vastaavalla johtajalla. Palveluyksikön on huolehdittava siitä, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan Palveluyksikön arvot ja toimintaperiaatteet ovat määritelty. Vastuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat) Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. kyllä 5.3. Jokainen asiakasreklamaatio ilmoitetaan kaupungin kotihoidonohjaajalle ja palvelualuejohtajalle. Palveluyksikkö vastaa jokaiseen asiakasreklamaatioon kirjallisesti. Tarvittaessa järjestetään neuvottelu Palveluyksikössä arvioidaan asiakkaan yksilöllisen hoidon ja hoivan tarvetta sekä niiden tavoitteita Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskeiset laatutavoitteensa. Yksilöllä on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, ml. oman valvonnan ja itseoikaisun toteuttaminen. ei 5.6. Palveluyksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö Palveluyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, kuten Käypä hoitoja THL:n suositukset sekä Sairaanhoitajan käsikirja ja Ikäihmisten palveluiden laatusuositus (2008).

6 HAKEMUS 6 6. Palvelun sisällön vaatimukset Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja tuetaan ja palvelu on yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. Palveluntuottaja tuottaa laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti. kyllä ei 6.1. Asiakkaan hoito perustuu yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan Asiakkaille järjestetään kuntouttavaa ja osallistavaa virikkeellistä toimintaa Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta (ml. hampaiden ja ihonhoito) ja siisteydestä huolehditaan 6.4. Asiakkaan vaatehuollosta huolehditaan. 7. Ateriat Palveluntuottaja turvaa riittävän nesteiden- ja ravinnonsaannin. Asiakkaalle järjestetään päivittäinen ruokailu, johon kuuluu aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. Aamupäivän välipala kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. Asiakkaille on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa ja asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa. kyllä ei 7.1. Asiakkaille tarjotaan maittavia ja heidän toiveidensa mukaisia, ravintosisällöltään suosi- tusten mukaisia aterioita (Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antama suositus 2010) Erityisruokavaliot (mukaan lukien vakaumukseen perustuvat) järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään n. 1/3 päivittäisestä energian saannista 7.4. Palveluntuottaja turvaa sen, että asiakkaiden yöpaasto ei jää yli 11 tunnin mittaiseksi Asiakkaiden ravitsemusta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan.

7 HAKEMUS 7 8. Turvallisuus Palvelukodissa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Asiakas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti. Palveluyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys. Palveluyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön (561/1999 ja 379/2011) ja lisäksi siinä on kartoitettu sisäisten ja ulkoisten uhkien vaaratilanteet, niiden ehkäisy ja torjunta ja selkeät ohjeet henkilöstön toimintaa varten. kyllä ei 8.1. Piha-alueet ovat turvallisia ja kulkureitit esteettömiä Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan Yksikössä on turvallinen liikkuminen varmistettu kulunvalvontaohjeistuksella/järjestelmällä (esimerkiksi karkailujen ehkäisemiseksi). 9. Vaadittava raportointi ja valvonta Vaadittavat raportit toimitetaan Oriveden kaupungin määrittelemän aikataulun mukaisesti. kyllä ei 9.1. Oriveden kaupungin edellyttämät hoidon laadun seurantatiedot Oriveden kaupungin muut palvelun kehittämistä ja seurantaa varten pyytämät tiedot Palveluntuottaja luovuttaa kaupungille tiedot henkilökunnasta ja sen määrästä ja asiakaspalautteista sekä hyväksyy kaupungin tekemät valvonta / auditointikäynnit ja asiakaskyselyt palveluyksikköön Palveluntuottajan on oma-aloitteisesti tiedotettava kaupunkia toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutoksista (esim. viivytys, este, keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteistietojen muuttumisesta on ilmoitettava kaupungin vastuuhenkilölle kirjallisesti ja puhelimitse viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai muutoin todennäköinen Palveluntuottajan tulee laatia kokeilun ajalta toimintakertomus, joka sisältää myös keskeisten laatutavoitteiden toteutumisen, ja toimittaa se kaupungille tammikuun loppuun mennessä.

8 HAKEMUS Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on hallintopäätös ja kaupunki toimii tässä lomakkeessa tarkoitetun palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kaupungin lukuun. Syntyvät asiakirjat (esim. asiakaskertomukset) ovat kaupungin asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään asiakkaan palvelun päättyessä kaupungille. kyllä Palveluyksikkö noudattaa ohjeita asiakastietojen dokumentoinnista, rekiste - röinnistä, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä Yksiköllä nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottamisessa Palveluntuottaja ja kaupunki sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden palvelujen piiriin kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kaupunki sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet. ei 11. Maksukäytäntö Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa ja kaupungin kotihoidonohjaajan kanssa tarvittaessa erillisen sopimuksen palveluun kuuluvan hoidon toteuttamisesta ja sisällöstä, muutoin hoidossa toteutetaan ilmoitettua hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta hoivaan ja hoitoon kohdistuvasta palvelusta palvelusetelin suuruisen summan. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta on alhaisempi kuin palvelusetelin arvo, kaupunki on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan. Asiakas voi ostaa myös halutessaan enemmän palvelua, mutta tällöin tämä osuus on pidettävä täysin erillään palvelusetelilaskutuksesta ja asiakas maksaa itse tämän osuuden suoraan palvelun tuottajalle. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Tuottaja laskuttaa jälkikäteen Oriveden kaupungilta asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen summan. Palvelusetelilaskutus tulee toimittaa kaupungille verkkolaskuna kuukauden 5. päivään mennessä. Mikäli palveluntuottajalla on kuukauden aikana ollut useampia Oriveden kaupungin palveluseteliasiakkaita, tulee ko. asiakkaiden saamat palvelut ilmoittaa laskun liitteessä eriteltynä ja laskuttaa samalla laskulla kuukausittain. Palvelusetelillä tuotettava palvelu on AVL:n 130 a :n mukaista verotonta palvelun myyntiä. Kaupunki päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Asiakkaalle myönnetyt palvelusetelit on käytettävä mennessä.

9 HAKEMUS 9 Palveluseteleitä ei voi jakaa osiin. Palveluseteleitä myönnetään toimintaan varattujen määrärahojen puitteissa ajalla Palvelusetelikokeilun ajan. Vuoden 2013 palvelusetelitoiminnasta päätetään erikseen talousarvion 2013 vahvistamisen yhteydessä. Tuottaja on hyväksytty Oriveden kaupungin palvelusetelituottajaksi sen jälkeen, kun kaupungin vanhuspalveluiden vastuuhenkilö, palvelualuejohtaja on tehnyt asiasta hyväksymispäätöksen (viranhaltijapäätöksen). Oriveden kaupungilla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli kaupunki hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja tai jos palveluntuottaja ei täytä tässä lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja, kriteerejä ja ohjeita. Näissä tapauksissa hyväksyminen peruutetaan ja palveluntuottaja poistetaan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoituksella sitoudumme tässä lomakkeessa mainittujen tietojen oikeellisuuteen ja hyväksymiskriteereiden sekä liitteiden mukaisten ohjeiden noudattamiseen. Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys (yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavat) Palveluntuottajan on toimitettava kaupungille seuraavat liitteet: Aluehallintoviranomaisen toimilupa ympärivuorokautisen sosiaalipalvelun antamisesta Ennakkoperintärekisteriote Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista Kopio vastuuvakuutusotteesta Henkilöstöluettelo vakansseineen/nimikkeineen ja koulutustietoineen Työeläkemaksuista vakuutusyhtiön todistus Palvelun hinta kaupungille palvelusetelillä Palvelutuotteet ja palvelukuvaukset asiakkaille annettavasta palvelusta ja esite Pankin tai luottotietoyhtiön antama talous- ja luottokelpoisuusraportti, joka sisältää luokituksen (esim. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -raportti tai vastaava) (pyydetään tarvittaessa erikseen) Mikäli yksikkö tarjoaa palveluasumista alle 18-vuotiaalle, lasten kanssa työskentelevältä henkilöstöltä rikosrekisteriote Toimitetut liitteet ja todistukset eivät saa olla yli 2 kk vanhoja.

10 HAKEMUS 10 Hintalomake Palveluntuottajan tarjoaman palvelun hinta Palvelusetelin arvo muodostuu hoidon kokonaishinnasta. Kaupunki perii omaishoidon asiakkaiden lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon asiakasmaksun 10,60 /vrk. Palveluseteli maksetaan vuorokaudelta. Vuorokausi tarkoittaa 24 tuntia. Palveluseteleitä ei voi jakaa useampaan osaan, vaan asiakkaan on käytettävä seteli kerralla. Myönnetyt setelit on käytettävä mennessä. Valitkaa ruksaamalla, mitä palvelua tarjoatte, ja täydentäkää lisäksi tarjoamanne palvelun osalta taulukkoon palvelun kokonaishinta: kyllä ei kokonaishinta /vrk/hlö vuotta täyttäneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen/vrk: palvelusetelin arvo on omaishoidettavien hoitoisuusluokassa I ja II 105 euroa/hoitovuorokausi. 2. Alle 18-vuotiaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen/vrk: Palvelusetelin arvo on omaishoidettavien hoitoisuusluokassa I ja II 105 euroa/hoitovuorokausi. 3. Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen/vrk: Palvelusetelin arvo on luokassa I 200 euroa/hoitovuorokausi ja luokassa II 150 euroa/hoitovuorokausi. HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE: Hakemukset toimitetaan klo mennessä liitteineen osoitteella: Palvelualuejohtaja Leena Rinne, Vanhus- ja vammaispalvelut, Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskus, PL 7/ Keskustie 23, Oriveden kaupunki Liite 1. Tiedote Palvelusetelikokeilusta ja ohjeet hakeutumisesta palvelusetelituottajaksi

11 HAKEMUS 11 Liite 1. Tiedote Palvelusetelikokeilusta ja ohjeet hakeutumisesta palvelusetelituottajaksi Tiedote Palvelusetelikokeilusta: Oriveden kaupungin Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueella järjestetään Omaishoidon tuessa Palvelusetelikokeilu ajalla Oriveden Palvelusetelikokeilu perustuu kaupungissa tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Oriveden kaupungin Palvelusetelikokeilu kohdentuu omaishoidon tuen saajien lakisääteisen vapaan ajaksi tarvittavan omaishoidettavan hoidon ja palvelun järjestämiseen. Palvelusetelikokeilun tavoitteena on etsiä vaihtoehtoisia palvelun tuottamisen malleja omaishoitajien lakisääteiseen lomitukseen ja turvata omaishoitajien oikeus vapaaseen ja järjestää vapaan ajaksi tarvittavat palvelut. Palvelusetelikokeiluun etsitään soveltuvia palveluntuottajia, jotka voivat tarjota omaishoidettaville omaishoitajan vapaan ajaksi: 1) lyhytaikaista tehostettua palveluasumista, 2) hoitajapalvelua kotiin tai 3) päivätoimintaa. Omaishoitaja ja hoidettava päättävät itse ja sopivat kaupungin omaishoidon tuesta vastaavan kotihoidonohjaajan kanssa millaista palvelua haluavat. Kaupunki myöntää palvelusetelin omaishoitajalle, asiakkaalle, minkä jälkeen asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluntuottajien luettelosta. Asiakas maksaa palvelusetelillä ostamastaan palvelusta palveluntuottajalle. Palveluntuottaja toimittaa kuukausittain raportin ja yhteenvedon asiakkaista ja näiden palvelusetelit ja laskuttaa kaupunkia tuottamistaan palveluista. Kaupunki perii omaishoitajan vapaan ajalta järjestettävästä palvelusta lain mukaisen asiakasmaksun 10,60 / vuorokausi/ palveluseteli. Palveluseteleitä myönnetään kokeiluun varatun määrärahan puitteissa. Palveluseteli on käytettävä kerralla ja seteliä ei voi jakaa osiin. Myönnetyt palvelusetelit on asiakkaan käytettävä mennessä. Kaupungin velvoitteena on järjestää omaishoitajille, jotka ovat tehneet kaupungin kanssa sopimuksen omaishoidosta, lakisääteistä vapaata kolme (3) vuorokautta/ kuukaudessa. Oriveden kaupungissa on toiminut 0,5 kotihoitajaa omaishoitajien lomituksessa ja omaishoitajille on järjestetty myös jaksohoitoa Oriveden Palvelutalosäätiön Palvelutalon, Tähtiniemikodin vanhainkodin tai Dementiakoti Onninkodin lyhytaikaishoitojaksolla. Nämä vaihtoehdot tulevat säilymään myös Palvelusetelikokeilun ajan, lukuun ottamatta 0,5 kotihoitajan työpanosta lomituspalveluihin. Kotihoitajan työpanos tullaan korvaamaan asiakkaille tarjottavalla Palvelusetelillä. Palvelusetelikokeilun käynnistymisen ohella Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet tarkistetaan alkaen. Omaishoitajille järjestetään omaishoidon tuen uudistuksesta ja Palvelusetelikokeilusta tiedotus- ja keskustelutilaisuus.

12 HAKEMUS 12 Hakuohje Palvelusetelikokeilun Palveluntuottajaksi: Omaishoidon tuen Palvelusetelikokeiluun haetaan palveluntuottajia. Hakuaika Palvelusetelikokeilun palveluntuottajaksi on ajalla Päätöksen Palvelusetelikokeiluun valitsemisesta tekee vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualuejohtaja hakuajan päättymisen jälkeen. Valinnasta tehdään viranhaltijapäätös ja palveluntuottajalle ilmoitetaan kirjallisesti hyväksymisestä Palveluntuottajien rekisteriin. Palveluntuottajaksi hakijan on täytettävä huolellisesti hakemuslomake ja toimitettava se määräaikana hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen tarvittavine liitteineen. Kaupungilla on oikeus tarkistaa hakijan tiedot ja hyväksyä tai hylätä hakija. Palvelusetelikokeiluun hyväksytyille ja kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti päätöksestä kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Ennen Palvelusetelikokeilun aloittamista Oriveden kaupungin omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja ilmoittaa omaishoitajille luettelon palveluntuottajista yhteystietoineen. Palvelusetelipalvelun palvelutuottajien luettelossa on kerrottu myös palvelusetelillä saatavan palvelun määrä/ palveluseteli/ palvelutuottaja. Tämän jälkeen kotihoidonohjaaja myöntää ensimmäiset palvelusetelit. Kotihoidonohjaaja sopii omaishoitajien ja omaishoidettavien sekä Palveluntuottajien kanssa käytännöistä ja palvelun aloittamisesta yksilökohtaisesti. On varauduttava, että tähän kuluu toimintojen vaatima aika. Toivomme palveluntuottajiksi hakeutuvilta hyvää yhteistyötä. Kts. Tarkemmin hakemuslomakkeessa palvelun sisältö, palvelun tuottamisen vaatimukset ja ehdot.

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Tampereen kaupunki Ikäihmisten palvelut Hakemus vanhusten palveluasumisen palvelusetelituottajaksi 1(9) Palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasuminen sisältää asukkaan

Lisätiedot

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa.

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa. 1(8) Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

Kaupunki maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon suuruisen osuuden palvelusta. Asiakkaat maksavat omavastuuosuuden palveluntuottajalle.

Kaupunki maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon suuruisen osuuden palvelusta. Asiakkaat maksavat omavastuuosuuden palveluntuottajalle. 1(11) Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti ikääntyneille

Lisätiedot

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI.

HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. HAKEMUS JA PÄÄTÖS VAMMAISPALVELUIDEN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon asumispalveluiden sääntökirja ja valvontasuunnitelma on hyväksytty Sastamalan

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

HAKEMUS VANHUSTEN TAVALLISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVE- LUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS VANHUSTEN TAVALLISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVE- LUSETELITUOTTAJAKSI Kalajoen kaupunki Hakemus 1 (9) HAKEMUS VANHUSTEN TAVALLISEN JA TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVE- LUSETELITUOTTAJAKSI Palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja

Lisätiedot

Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi vuodelle 2013 Palvelumuoto: Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi vuodelle 2013 Palvelumuoto: Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen HAKEMUS 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi vuodelle 2013 Palvelumuoto: Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen Oriveden kaupungissa järjestetään Palvelusetelikokeilu ajalla 1.3.

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi vuodelle 2013 Palvelumuoto: Hoitaja kotiin ja päivätoiminta

Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi vuodelle 2013 Palvelumuoto: Hoitaja kotiin ja päivätoiminta 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi vuodelle 2013 Palvelumuoto: ja päivätoiminta Oriveden kaupungissa järjestetään vanhus- ja kehitysvammaispalveluiden omaishoidon tuessa lakisäätsen

Lisätiedot

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu 1 Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 mom.4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Palveluntuottajaa koskevat tiedot:

Palveluntuottajaa koskevat tiedot: Asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kunnan sosiaali- ja terveystoimessa, ell toisin sovita. Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja

Lisätiedot

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa koskee

Lisätiedot

Asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa, ellei toisin sovita.

Asukkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa, ellei toisin sovita. 1(16) Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja oululaisille vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Tehostettu

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNGIN PALVELUSETELI

NURMEKSEN KAUPUNGIN PALVELUSETELI NURMEKSEN KAUPUNGIN PALVELUSETELI Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet sekä pyydetyt, asianmukaiset

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

LIITE 1. Hakemus iäkkäiden omaishoidettavien tilapäishoidon palvelusetelituottajaksi

LIITE 1. Hakemus iäkkäiden omaishoidettavien tilapäishoidon palvelusetelituottajaksi Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 21 :n tarkoitettuja asumispalveluja tyrnäväläisille iäkkäille palvelun tuottajan ylläpitämissä palveluasumisen yksiköissä. Omaishoidettavan tilapäishoito

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

LIITE 1. Hakemus vanhusten tehostetun

LIITE 1. Hakemus vanhusten tehostetun LIITE 1 Hakemus vanhusten tehostetun Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja liminkalaisille vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämissä

Lisätiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 (5) Ikäihmiselle, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene aterioimaan kodin ulkopuolella kä valmistamaan ruokaa itsenäisesti, toimitetaan kotihoidon tukipalveluna ateria kotiin. Kotiin toimitettu

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI Ylitornion kunta HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Yritys/järjestö/yhteisö. Yhteyshenkilö ja varahenkilö. Sähköpostiosoite. Yksikön asiakaspaikkojen määrä: Toimipaikan nimi.

Yritys/järjestö/yhteisö. Yhteyshenkilö ja varahenkilö. Sähköpostiosoite. Yksikön asiakaspaikkojen määrä: Toimipaikan nimi. Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI - LYHYTAIKAINEN ASUMISPALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Liite 1 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajien hyväksymisperusteet

Liite 1 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajien hyväksymisperusteet Liite 1 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajien hyväksymisperusteet Hakemus säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli-tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajien hyväksymisperusteet 1.1.2015 alkaen.

Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli-tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajien hyväksymisperusteet 1.1.2015 alkaen. 1 Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli-tehostetun palveluasumisen lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajien hyväksymisperusteet 1.1.2015 alkaen. Hakemus omaishoitajien vapaapäivien palvelusetelituottajiksi-

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

Palvelusetelituottajan hakemus Sivu 1/5

Palvelusetelituottajan hakemus Sivu 1/5 Palvelusetelituottajan hakemus Sivu 1/5 HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Saapumispvm Vastaanottaja Yritystä koskevat tiedot: Yritys Osoite Y-tunnus Postinumero ja kunta Puhelinnumero Yritys kuuluu ennakonperintärekisteriin

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Vanhusten palvelut Hakemus vanhusten palveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Ylöjärven kaupunki Vanhusten palvelut Hakemus vanhusten palveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi 1(11) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja vanhuksille palveluntuottajan

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

HAKEMUS JA PÄÄTÖS AIKUISSOSIAALITYÖN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI.

HAKEMUS JA PÄÄTÖS AIKUISSOSIAALITYÖN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. HAKEMUS JA PÄÄTÖS AIKUISSOSIAALITYÖN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Aikuissosiaalityön asumispalveluiden palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma vuosille 2015-2017 on hyväksytty Sastamalan

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

HAKEMUS omaishoitajan lakisääteisen vapaan 1.6.2012 palvelusetelituottajaksi kotiin annettava palvelu

HAKEMUS omaishoitajan lakisääteisen vapaan 1.6.2012 palvelusetelituottajaksi kotiin annettava palvelu Kempeleen kunta HAKEMUS omaishoitajan lakisäätsen vapaan 1.6.2012 palvelusetelituottajaksi kotiin annettava palvelu Tällä hakemuksella haetaan omaishoidon tuen lakisäätsen vapaan palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit 1.1.2015 alkaen/hyväksytty perusturvalautakunnassa 26.11.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit 1.1.2015 alkaen/hyväksytty perusturvalautakunnassa 26.11. LIITE 1 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit 1.1.2015 alkaen/hyväksytty perusturvalautakunnassa 26.11.2014 Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Hakemus ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi

Hakemus ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi 1 Hakemus ikäihmisten päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi Päivätoiminta on ikäihmisille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan ikäihmisen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Hakemus vammaistyön lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi

Hakemus vammaistyön lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi HELSINGIN KAUPUNKI 1.3.2015 1 /12 Hakemus vammaistyön lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi Vammaistyön asiakkailla joilla on tarpeen käyttää lyhytaikaishoitoa kotona asumisen tueksi voivat hakea

Lisätiedot

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUUN JA VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISENA APUNA ANNETTAVIIN PALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUUN JA VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISENA APUNA ANNETTAVIIN PALVELUIHIN Lapsiperhden kotipalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin

Lisätiedot

Asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kunnan sosiaali- ja terveystoimessa, ellei toisin sovita.

Asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kunnan sosiaali- ja terveystoimessa, ellei toisin sovita. 1(7) Perusturvatoimi HAKEMUS - ympärivuorokautisena tehostetussa asumispalvelussa lyhytaikaishoitona järjestettävän omaishoidon tuen lakisäätsen vapaan aikaisen hoidon palvelusetelituottajaksi. Asiakkaan

Lisätiedot

Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (9) Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Kaupunki ei sitoudu ostamaan palveluja palvelusetelituottajaksi hyväksytyltä palveluntuottajalta.

Kaupunki ei sitoudu ostamaan palveluja palvelusetelituottajaksi hyväksytyltä palveluntuottajalta. 1 (6) Palvelusetelin käyttö tehostetussa vanhusten palveluasumisessa omaishoidon tuen vapaajärjestelyissä ja satunnaisessa lyhytaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa hoidossa Ohjeet palveluntuottajalle

Lisätiedot

Yhteyshenkilö ja varahenkilö

Yhteyshenkilö ja varahenkilö RIIHIMÄEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Kalevankatu 1 11100 RIIHIMÄKI Hakemus saapunut: HAKEMUS PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Yrityksemme/yhtsömme hakee tehostetun

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Hakemus vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (5) Tällä hakemuksella palveluntuottaja voi hakeutua Porvoon kaupungin vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. Vammaispalvelulain 8 :n mukaan kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan tehostettuun palveluasumiseen ja OMH lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan tehostettuun palveluasumiseen ja OMH lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen Hakemus on saapunut Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan tehostettuun palveluasumiseen ja OMH lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen Liite 3 Palveluntuottajaa koskavat tiedot Yritys/järjestö/yhteisö:

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet ja pyydetyt, asianmukaiset ja kriteerit täyttävät liitteet

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 Hakemus rintamaveteraanlle kotiin vietävien avopalvelujen Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille määrärahan käytettäväksi rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin. Määrärahaa voidaan käyttää

Lisätiedot

Hakemus vanhushuollon palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus vanhushuollon palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit Hakemus vanhushuollon palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit Haemme seuraavien palvelusetelipalvelujen tuottajaksi: Tilapäinen kotihoito Omaishoidon tukeminen (lomitus kotona) > 65-vuotiaat

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut)

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Hakemus kotihoidon palvelusetelituottajaksi

Hakemus kotihoidon palvelusetelituottajaksi (1 / 9) HAKEMUS KOTIHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella haetaan - kotihoidon (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja terveydenhuoltolain mukainen kotisairaanhoito) palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Hakemus Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palvelusetelintuottajaksi 16.1.

Hakemus Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palvelusetelintuottajaksi 16.1. Hakemus Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palvelusetelintuottajaksi 16.1.2017 alkaen Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tavoitteena on tarjota

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1 24.11.2014 1 1. Järjestettävät palvelut Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Kemijärven Palvelukeskus ry (yhdistys) ovat sopineet tehostetun palveluasumisen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Hakemus kotihoidon tukipalvelujen eli kotisiivouksen, rintamaveteraanien avopalveluiden sekä omaishoidon vapaapäivien palvelusetelituottajaksi

Hakemus kotihoidon tukipalvelujen eli kotisiivouksen, rintamaveteraanien avopalveluiden sekä omaishoidon vapaapäivien palvelusetelituottajaksi 1 (5) Valtiokonttori myöntää kunnille määrärahaa, joka on tarkoitettu rintamaveteraanlle tarjottaviin, kotiin annettaviin avopalveluihin. Lieksassa rintamaveteraanit (alle 10% haitta-aste) voivat saada

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 205/21.211/2016

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 205/21.211/2016 HAKEMUKSEN TUNNISTE 2016/41 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 07.05.2016 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Nimi Vaara-Karjalan Kotipalvelu Oy Y-Tunnus 2757873-4 Toimipaikka Ilomantsi Osoite Taipaleenrannantie 12,

Lisätiedot

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Limingan kunta 21.10.2014 HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Tällä hakemuksella haetaan säännöllisen kotihoidon (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja/tai kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Palveluntuottajan tulee toimia palveluita tuottaessaan voimassa olevan lainsäädännön

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Palveluntuottajan tulee toimia palveluita tuottaessaan voimassa olevan lainsäädännön 1(6) HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle. Henkilökohtaisen avun palvelusetelipäätöksen tekee Jyväskylän kaupunki. Päätöksessä

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Hakemus tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjäksi

Hakemus tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjäksi Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI 1 (7)

LAHDEN KAUPUNKI 1 (7) 1 (7) Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/5 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE YMPÄRIVUOROKAUTISENA LYHYTAIKAISHOITONA JÄRJESTETTÄVÄ OMAISHOI- DONTUEN LAKISÄÄTEISEN

Lisätiedot

HAKEMUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisella asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Ilmoitus kotiin vietävien aterioiden tuottajasta

Ilmoitus kotiin vietävien aterioiden tuottajasta S i v u 1 Ilmoitus kotiin vietävien aterioiden tuottajasta Tällä hakemuksella ateriapalveluita tuottava yritys voi antaa laatusitoumuksen kotiateriapalvelujen laatukäsikirjaan. Luettelo hyväksytyn laatusitoumuksen

Lisätiedot