Kohti huomisen rahoitusmallia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti huomisen rahoitusmallia 15.1.2015"

Transkriptio

1 Kohti huomisen rahoitusmallia

2 Projektina sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Asiakas on kuningas Change Day Case: Sydämen vajaatoimintapotilaan vaikuttavampi hoito Faktatiedon tuottaminen kansalliseen prosessiin Rahoituskanavat ylittävän palvelunkäytön tutkimus Oulussa Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa Työpajasarja: Huomisen asiakas, Huomisen palvelut, Huomisen rahoitus Rahoitusmallin rakentaminen Palvelupaketit ohjauksen työkaluna, palvelupakettien testaaminen palvelusopimusneuvotteluissa Sitra Eveliina Huurre

3 Suunnittelua ohjanneet tavoitteet Yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden saatavuus valtakunnallisesti Asiakkaan valinnanvapaus vrt. EU:n potilasdirektiivi Koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän parempi ohjattavuus => Kansallinen laatuseuranta ja raportointi =>Kokonaiskustannusten nousun hillintä Pyritään mahdollisimman suoriin kassavirtoihin Kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: työkyvyn ylläpidon ja sairastumisen ennaltaehkäisyn tulee olla kaikille kannattavaa Tuotantojärjestelmän tehokkuus, muun muassa osaoptimoinnin minimointi Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Järjestäjän ja Tuottajan tulisi olla mahdollisimman erillisiä rooleja Omahoitopalvelut kehityksessä mukana

4 Sote-alueilla yksi tili KELA toimii kansallisena talous- ja tiedonhallinnan operaattorina ja kokoaa eri osapuolien tarvitsemat Ennustetiedot Tuotantotiedot Laatutiedot Lisäksi Kela järjestää rahaliikenteen eri osapuolten kesken. Tämän tehtävän hoitamiseksi palvelutuottajat velvoitetaan tuottamaan vaadittavat tiedot omasta toiminnastaan läpinäkyvästi ja niin, että tietotuotannon auditointi on mahdollista.

5 Yksi kanava: Valtion, kunnan ja asiakkaiden omavastuuosuudet Kelan Sote-aluekohtaiselle tilille KELA kerää valtion ja kuntien sote-maksut ja kohdentaa ne kunkin Sote-alueen rahoitustilille KELA kerää lakisääteiset vakuutusmaksut ja kohdentaa ne kunkin Sote-alueen rahoitustilille. KELA kerää kansallisesti palvelutuottajien keräämät asiakasmaksut KELA maksaa palvelutuottajille sopimusten perusteella Sote-alueiden puolesta KELA hoitaa etuisuusmaksatukset kansalaisille 5

6 Kunnan maksamissa sote aluemaksuissa huomioidaan kunnan maksuosuutta alentavasti saavutetut kustannussäästöt. (Esim. jos maksuosuus 100 yksikköä, seuraavan 4 vuotis kauden maksuosuus on 99,1 yksikköä mikäli tavoitteisiin on päästy) Tarkistus neljän vuoden välein, uuden sote-järjestelmän alkaessa palvelutarpeen ja kustannustason lähtökohtana on realistisinta pitää nykytasoa Kunnilla oltava kannustin huolehtia myös muista hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn liittyvistä tehtävistä Aleneva palvelutarve Ennaltaehkäisy Kunnan muut palvelut (katujen hiekoitus, liikuntapalvelut jne.) Esim. digitaaliset omahoitopalvelut ja Itsepalvelutoiminnot Vapaaehtoistyön ja omaishoidon tukeminen SOTE-alueen erikseen edellyttämät toimenpiteet Sektoriyhteistyö hallinnonalojen kesken (esim. opetus- ja sivistystoimi) KUSTANNUSSÄÄSTÖ KUSTANNUSSÄÄSTÖ

7 Toimenpiteet kuntien kustannusten rajaamiseksi Kuntien kustannusvastuita pienentävät: Toimenpiteet, joilla kuntalaisten terveydentila paranee ja palvelutarve pienenee. Palvelutuotannon tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantaminen (tiedolla ohjaus, tuotannon ohjaus) Vapaaehtoistyön ja läheisen tekemän työn tukeminen ja koordinaatio julkiseen palvelujärjestelmään (yhteistyöperiaate) Toimenpiteet, joilla kuntalaiset tekevät osan palvelujärjestelmän tehtävistä itse (itsepalvelut) tai tuetun omahoidon avulla (digitaaliset omahoitovälineet = esim. virtuaaliklinikka) Ennaltaehkäisevä palvelutoiminta, kuntoutus ja jatkuva palvelukehitys parantavat tuotettujen palveluiden ja toimenpiteiden vaikuttavuutta : Tuotannon tehokkuuden kasvu Sairastavuuden väheneminen, työpoissaolojen väheneminen, Työllisyyden kasvu, Asumiseen liittyvien tukitarpeiden väheneminen

8 Tavoitetilan kuvaus ICT Ohjaus Tietotuotanto Tiedon käyttö STM Ohjausyksikkö Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen velvoitteet ja ohjaus sekä valvonta THL Sote järjestäjä Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuuri -periaatteet JulkICT Kuntaliitto Akusti Kunnat Sote järjestäjä Tuotantotiedot Laatutiedot Kustannustiedot Yhteiset tietojärjestelmät osapuolille: Neuvottelut, Sopimukset, Tuotanto, Laatu, Maksatus, Talous Ostopalvelutuottajat Suunnittelutietoja Kela Sote palvelun tuottajat Tilasto- ja tutkimustiedot Tuotantotiedot Laatutiedot Kustannustiedot DW Yhteinen tietopohja sopimuksille, seurannalle ja maksatukselle Sote palvelun tuottajat SOTE-alueen kokonaisarkkitehtuuri Tuottajien arkkitehtuurien yhteensovitus ja valvonta Tuottajien tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus Tietojen läpinäkyvyys ja auditointi Kansallinen yhteenotoimivuus Kansallisten palveluiden käyttö

9 Kolme nopeaa Sitran uudesta sote-mallista 1. Kokonaiskustannusten hillintä (yksikanavainen rahoitus ja palvelupaketit) 2. Vaikuttavuus (terve kilpailu-asiakas valitsee, kansallinen laatuseuranta) 3. Kuntien vahva rooli ennaltaehkäisyssä 9

10 2 Palvelupaketit: Tapa sopia siitä, mitä julkisilla varoilla tehdään - ja mitä se maksaa 10

11 Sitran SOTE malli STM ohjausyksikkö Ohjaus Valvonta THL Suunnittelutietoa Tutkimustietoa Luokitukset Tilastot Sote alue 1 Sote alue 2 Sote alue 3 Sote alue 4 Sote alue 5 Kela hoitaa alueiden ja tuottajien välisen maksuliikenteen sovittujen palvelupakettien perusteella. Kela Järjestämissopimuksessa sote-alue ja palvelutuottajat sopivat palvelupakettien tuottamisesta Palvelupaketit - Kansallisesti sovittu sisältö Yhteinen tietovarasto - Suunnittelutiedot - Toteumatiedot Sote palvelutuottaja Sote palvelutuottaja Sote tuotantovastuualue Sote palvelutuottaja Sote Sote palvelutuottaja tuotantovastuualue Sote palvelutuottaja Sote Sote palvelutuottaja tuotantovastuualueet Sote palvelutuottaja Sote palvelutuottaja Sote tuotantovastuualue Palvelun tuottajat Sitra Eveliina Huurre

12 PALVELUPAKETIT JÄRJESTÄMISEN JA TUOTTAMISEN TYÖKALUNA Palvelupaketit ovat järjestämisvastuussa olevan sosiaali- ja terveysalueen ja tuottamisvastuussa olevan tuotantovastuualueen sekä palvelun lopputuottajien välisen tulosohjauksen työkalu ja järjestämispäätöksen konkretisointi. Palvelupaketti on myös vuotuisen tilauksen väline, hinnan määrittelee järjestäjä, ei tuottaja. Palvelupaketit ovat hallinto- ja rahoitusmalliriippumattomia STM, sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Palvelupaketit tarjoaa sote-alueen ja STM:n väliseen neuvotteluun työkalun, jolla ohjataan ja seurataan sote-alueen toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä. SOTE-ALUEET (järjestämisvastuu) palvelupakettia TUOTTAMISVASTUUALUEET (tuottamisvastuu) Yksityiset Kolmas sektori oma tuotanto 12

13 Palvelupakettien hyödyt järjestäjälle eli sote-alueelle Sote-palvelut on jaoteltu hallittaviin kokonaisuuksiin, joita järjestäjä tilaa. Palvelupaketeissa palvelut on integroitu asiakaslähtöisesti tuotannon tasolla. Saadaan työkalu, jolla palvelurakenteita ohjataan vaikuttavampaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan Järjestäjä tilaa palveluja läpinäkyvästi, lähipalvelut ja keskitetyt palvelut huomioiden Kansallisesti yhteneväinen raportointi mahdollistaa uudenlaisen vertailun ja kehittämisen kansallisella tasolla Laadun ja vaikuttavuuden indikaattorit saadaan kytkettyä palvelupaketteihin ja kustannuksiin. 13

14 Palvelupakettien hyödyt tuottamisvastuualueille ja palvelun tuottajille Tuottamisvastuualue (ja palvelun tuottajat) saavat ymmärrettävän tilauksen, josta ovat kokonaisuutena vastuussa Palvelutuotannon rahoitusmalli kannustaa kehittämään palveluja tehokkaammiksi Palvelupaketteihin on jo järjestäjän tasolla integroitu perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto Asiakkaan valinnanvapauden taso voidaan määrittää selkeästi Tuottamisvastuualueella on oikeus organisoida palvelupaketin tavoitteet täyttävä tuotanto tarkoituksenmukaisella tavalla (esim. alihankkijat, kolmas sektori, omaiset, palvelusetelit). Tilaajan kanssa sopimuksen tehnyt tuottaja on kuitenkin vastuussa kokonaisuudesta.

15 Palvelupaketit yhdenmukaistetaan kansallisesti Kansallisesti sovittu palvelurakenne ja sisältö Kansallisesti sovittu kustannuslaskentamalli Kansallisesti sovitut minimilaatukriteerit palvelupaketeittain (esim. saatavuus, lähipalvelut, peittävyydet ) Kansallisesti sovitut hoidon ja palvelun saatavuuden kriteerit (esim. oikomishoito) Kansallisesti sovitaan seurattavat laatu ja vaikuttavuusmittarit palvelupaketeittain (vuositaso ja strategiset mittarit)

16 PALVELUPAKETTIEN RAKENNE Palvelupaketit jakautuvat eri tasoille: 1. Toiminta (esimerkiksi perustason hammashuolto ) 2. Palvelu ( suun terveyden edistäminen ja seuranta ) 2. Palvelu ( kiireellinen hoito päiväaikaan ) 3. Tuote ( Hoidettu asiakas ) 3. Tuote ( Potilaskäynti ) Tuotteetkin voivat jakautua vielä pienemmiksi alatuotteiksi tarvittaessa. 16

17 PALVELUPAKETTIEN RAKENNE JA HINNOITTELU Palvelupaketti (esimerkiksi Mielenterveys- ja päihdepalvelut) Kokonaiskustannus ja /kohdeväestö Toiminta (Mielenterveys- ja päihdetyön ennaltaehkäisevät palvelut) Kokonaiskustannus ja /kohdeväestö Toiminta (Mielenterveys- ja päihdetyön avohoito) Kokonaiskustannus ja /kohdeväestö Toiminta (Terapiat) Kokonaiskustannus ja /kohdeväestö Palvelu (aikuispsykiatrian avohoito ) Kokonaiskustannus ja /kohdeväestö Palvelu (kotikuntoutus) Kokonaiskustannus ja /kohdeväestö Tuote ( Hoidettu asiakas ) /asiakas/vuosi Tuote ( Potilaskäynti ) /käynti Vain kustannuslasken nan apuväline Palvelupakettien hinnoittelu toteutetaan niin, että jokaiselle tuote- ja palvelutasolle saadaan tuottajakohtainen hinta. Toiminta- ja palvelupakettitasolle saadaan myös kuntakohtainen kokonaiskustannus Nykyiset suorite painotteiset kustannusajurit (DRG-hinnoittelu, suoritepohjaiset hinnoittelut) muuttuvat uudessa mallissa suurempien kokonaisuuksien tilauksiksi ( hoidettu asiakas/potilas, koko toiminto, koko tuotepaketti). DRG ja PDRG ja muut suoriteperusteiset tuotteet voivat toimia tuotteistuksen pohjana, mutta ei tilaamisen työkaluna 17

18 TUOTTAMISVASTUUN AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET JA NIIDEN KORVAAMISEN VAIHTOEHTOISET MALLIT Korvaus tuottajalle tulee kokonaisuuden hoitamisesta.kokonaiset palvelupaketit, toiminnot, järkevät toimintaketjut (tuotekokonaisuudet) ovat tuotannon ja kustannusten korvauksen välineinä. Tuottaja määrittelee itse käyttämiensä tuotteiden/suoritteiden tarpeen ja työnjaon. Pyrittävä siihen, että lopullinen mitattava "tuote" on hoidettu asiakas/potilas tai palvelukokonaisuuden hinta. Näin huomio kiinnittyy tuotantotapaan ja sen kehittämiseen (tuottavuus), ei touhuamiseen ja sen tilastointiin Suoritepohjaisen mallin ongelma on se, että joudutaan hakemaan ohjauksen välineitä "tekemisestä" eikä "tavoitteista ja ollaan edelleen vanhoissa ongelmissa/ratkaisumalleissa ja osaoptimoinnin armoilla. Kapitaatiomallissa ongelma on todellisten tuotantokustannusten hämärtyminen ja kannustavuuden vaikeus 18

19 Palvelupakettien muodostuminen Palvelupaketit muodostuvat palvelukokonaisuuksista, jotka pohjautuvat joko asiakaskokonaisuuksiin tai lähipalvelu- ja keskitettyjen palvelujen määrittelyyn sekä tukipalvelupaketteihin Palvelupaketit 1. Suun terveydenhuollon palvelupaketti 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelupaketti 3. Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketti 4. Aikuissosiaalityön palvelupaketti 5. Hoito- ja hoivapalvelut 6. Vammaisten palvelupaketti 7. Somaattisen kuntoutuksen palvelupaketti 8. Työterveys 9. Integraation edistämistä tukeva palvelupaketti 10. Terveydenhuollon vastaanottopalvelujen palvelupaketti 11. Vaativan erikoissairaanhoidon palvelupaketti 12. Päivystys 13. Ensihoito Tukipalvelupaketit: 14. IT-palvelujen tukipaketti 15. Hankintojen tukipalvelut 16. Omahoidon tukipaketti 17. Hyvinvoinnin edistämisen tukipaketti Tarkentuu Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus ja kehittämistoiminta tarkennettava Tukipalvelupaketit järjestäjä (sote alue) tarjoaa kaikille tuottajille suoraan. Keskitetysti järjestetty palvelu tukee alueen kaikkien tuottajien palvelutuotantoa. Kelan matka- ja lääkekorvausten sijoittaminen paketteihin on auki. Lääkekorvausten voidaan tehdä usealla vaihtoehdolla. Terapiat ovat ajatuksellisesti mukana mutta KELAn käyttäminä nimikkeinä ei ole kattava vielä. 19

20 PALVELUPAKETIT SUHTEESSA ASIAKASPOLKUIHIN/HOITOKETJUIHIN Palvelupaketit Tapa sopia siitä, mitä julkisilla varoilla tehdään - ja mitä se maksaa Suun tervey denhuo lto Mielent erveysja päihde Lasten, nuorte n ja perhei den Aikuissosiaali työ Hoitoja hoivap alvelut Somaa ttinen kuntou tus Vamma isten palvelut Työterveys Tervey denhuollon vastaa notto Vaativa erikois sairaan hoito Päivystys Ensihoito Työttömät Asiakaspolku /hoitoketju Osallistuvien palvelupakettien tulee jakaa tieto asiakkaan saamista palveluista Päihdeongelmainen nuori /häiriökäyttäytyjä Tietyt diagnoosiryhmät/drg ryhmät Tietyt muut sosiaalisen häiriön ryhmät Sote yhteiset asikaspolut Yksilötasoisesti kertyvä tieto Yksilö ja sotu Molempia näkökulmia tarvitaan palvelupaketit painottuvat järjestämiseen ja asiakaspolut tuotantoalueen sisäiseen kehittämiseen. Molempia pitää myös pystyä vertailemaan Kolmas näkökulma on tuottajien tulosyksiköt /ostopalveluyksiköt 20

21 Esimerkki: Mielenterveys- ja päihdepalvelupaketti TOIMINTA (TASO 1) PALVELU (TASO 2) TUOTE (TASO 3) ALATUOTE (TASO 4) Hoidon ja palvelun tarpeen arvio Mielenterveys- ja päihdetyön ennaltaehkäisevät palvelut Lapset puheeksi Perheinterventio Ympärivuorokautinen ohjanta- ja neuvontapuhelinpalvelu Psykiatrinen kriisiapu päivystyksen tukena Arviointiskaalat: BDI, Audit, MDQ, BAI, ym. Ehkäisevä päihdetyö verkostojen kanssa Motivoiva haastattelu Päihdekäyttöä ehkäisevät osastojaksot suorite Mielenterveys- ja päihdetyön avohoito Nettiterapia Aikuispsykiatrinen avohoito Akuuttityöryhmä Ikäihmisten työryhmä Depressiohoitajatoiminta Kotikuntoutus Kuntouttava ryhmätoiminta Työ- ja toimintakyvynarvio Päihdetyön avohoito Ikäihmisten päihdehoito Päihdekäytön avokatkaisu Päihdetyön kotikuntoutus Korvaushoito Perhekuntoutus (huume- ja päihdeasiakkaat) hoidettu asiakas suorite Terapiat Yksilöpsykoterapia Pari- ja perheterapia Ryhmäterapia Depressiokoulu Psykoedukaatio hoidettu asiakas suorite Päiväkeskus- ja työtoiminta Vertaistukikeskustoiminta Kuntouttava työtoiminta hoidettu asiakas suorite Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut Ympärivuorokautinen kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava tuettu asumispalvelu Itsenäisen asumisen tuki hoidettu asiakas/ paikka hoitopäivä Mielenterveys- ja päihdelaitoshoito Psykiatrinen hoitosolu/osasto Psykoosien hoitosolu/osasto Vierihoitosolu/osasto Riippuvuuksien hoitosolu (selviämishoitoasema) /osasto Selviämisasema hoidettu asiakas/ paikka hoitopäivä

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? TERVE SOS 2010 Lahti Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä eivätkä minkään yhteisön edustajina. 30 TALOUS & YHTEISKUNTA 3 2010

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot