Miehikkälän kunnanvirasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miehikkälän kunnanvirasto"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :30 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 65 Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut lukien 3 66 Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna KASTE 2 / Kotona kokonainen elämä -hankkeen Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuuden loppuraportointi 5 68 Viranhaltijapäätökset ajalta Ilmoitusasiat 9 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Riitta Tenkanen-Salmela ja Janne Tolvanen. ALLEKIRJOITUKSET Raimo Pakkanen Puheenjohtaja Marjo Seuri Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 65-69

2 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pakkanen Raimo puheenjohtaja Astola Matti Eriksson Helena Kivelä Anja Taina Kati Tenkanen-Salmela Riitta Tolvanen Janne Vilkki Mikko varapuh.joht. Kuntsi Juhani khall:n edustaja Rikkola Riitta khall:n edustaja Seuri Marjo sos.- ja terv.joht. Jämsén Antti kunnanjohtaja Havuaho Osmo kunnanjohtaja Alastalo Tarja khall:n puh.joht. Lappi Jukka khall:n puh.joht.

3 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut lukien 117/03.031/2015 Liite 1 Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut lukien Liite tiedoksi STM: Nykyiset maksut, indeksikorotukset ja erilliskorotus Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan vuodenvaihteessa. Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Indeksikorotus koskee kaikkia asiakasmaksuasetuksessa olevia maksuja ja tulorajoja. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan maksukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2016 alusta lukien kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin tulee n. 1,74 %:n korotus ja työeläkeindeksin mukaan korotettaviin n. 1,78 %:n korotus. Tasasuuruisten asiakasmaksujen 27,5 %:n erilliskorotuksella tavoitellaan hallitusohjelman mukaista 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään. Paljon palveluja käyttävien suojaksi säädettyä maksukattoa korotetaan lain edellyttämän indeksitarkistuksen verran. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle. Jos maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ja muulloin oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä. Kaakon kaksikossa on määritelty toimintaperiaatteet asiakasmaksujen alentamiselle ja perimättä jättämiselle. Kymenlaakson kunnat ja Carea ovat ottamassa käyttöön edelleen lain mahdollistamat enimmäismaksut. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaiset sosiaalija terveystoimen asiakasmaksut lukien.

4 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna /21.212/2010 Liite 2 Seudulliset omaishoidontuen maksuluokat ja kriteerit 2016 Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien 0,73 %. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidontuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakertoimen pisteluku oli 1,363 ja vuodelle 2016 vahvistettu palkkakertoimen pisteluku on 1,373. Näin ollen palkkakerroin on noussut 0,73 %. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on siten lukien 387,49 euroa kuukaudessa ja raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio 774,98 euroa kuukaudessa. Tason tarkistus indeksimuutosta vastaavasti koskee myös sellaisia hoitopalkkioita, jotka on sovittu palkkion alinta määrää suuremmaksi tai pienemmäksi ja jotka perustuvat ennen korotusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut omaishoidontuen seutukunnalliset kriteerit vuonna Kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Etelä-Kymenlaakson kunnilla on ollut yhtenevät omaishoidontuen maksuluokat ja kriteerit, mutta vuoden 2016 alusta lukien Kotka on tarkistanut käyttämänsä kriteerit ja mm. luopunut alennetun hoitopalkkion maksamisesta. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa omaishoidontuen hoitopalkkiot noudatettavaksi liitteen mukaisesti lukien.

5 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ KASTE 2 / Kotona kokonainen elämä -hankkeen Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuuden loppuraportointi 145/25.250/2012 Liite tiedoksi KASTE / Kotona kokonainen elämä tulokset 2015 ja kustannuserittely Etelä-Kymenlaakson kunnat (Hamina, Kotka, Miehikkälä ja Virolahti sekä Pyhtää asti) osallistuivat toiminnallisena osakokonaisuutena, Hyvinkään kaupungin hallinnoimaan Kotona on kokonainen elämä hankkeeseen Kotona kokonainen elämä - kokonaisuus oli osa STM:n kansallista kehittämisohjelmaa (KASTE) vuosille Kotona kokonainen elämä - kehittämisohjelman päätavoitteet olivat: 1. Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen 2. Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen: toiminnanohjaus, prosessit, palveluketjut, sisältöosaamisen ja johtamisen kehittäminen 3. Muistisairaiden palvelujen kehittäminen (integroituu kohtaan 2) Etelä-Kymenlaakson toiminta on keskittynyt kotiin annettavien palveluiden kehittämiseen ja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseen. Kuntien kotihoidon yksilölliset kehittämistarpeet ja vanhuspalvelulaki sekä laatusuositukset ohjasivat kaikkea toimintaa. Osakokonaisuuden keskeiset tuotokset olivat 1. Asiakaspalautejärjestelmä 2. Hoidon ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen 3. Hyvinvointia edistävän toiminnan kehittäminen, varsinkin osaamisen lisäämisen näkökulmasta 4. Kotihoidon sisällön ja prosessien kehittäminen 5. Kotihoidon asiakkaiden liikuntasuunnitelmat 6. Kotihoidon henkilökunnan osaamiskartoitus 7. Palveluohjauksen verkkokurssi 8. Kotihoidon resurssipooli toiminnan käyttöönotto 9. Kotisaattohoidon kehittäminen 10. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 11. Vastuuhoitajuuden kehittäminen Osakokonaisuuden keskeiset tulokset ja vaikutukset 1. Henkilöstöresurssien kohdentuminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti 2. Toiminnanohjauksen niin prosessien kuin järjestelmän kautta tulleet kustannussäästöt (karkea arviointi tehty 2015 vuoden osalta) 3. Kotihoidon välittömän työajan lisääntyminen (Hyödyt sekä asiakasnäkökulmasta että organisaation näkökulmasta) 4. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen (osallistavat asiakaspalautteet, toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi, hoito- ja palvelusuunnitelma kehittäminen, liikuntasuunnitelmat, vastuuhoitajuus) 5. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin sekä muuhun toimintaa

6 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ liittyvien mittareiden käyttö ja niiden hyödyntäminen, huomioiden myös kunnan kotihoidon kriteerien mukainen toiminta 6. Vastuuhoitajuuden tehostuminen osana kotihoidon työkuvaa. Vastuuhoitajuus parantaa asiakkaiden saaman palvelunlaatua ja tehokkuutta. 7. Kotisaattohoidon toimintamalli ja palautemalli. Laatua ja yhtenäisyyttä kotisaattohoidon toteuttamiseen, toiminnan kehittäminen palautteen kautta (Kotka). 8. Osaamisen lisääminen, vaikuttaa niin asiakkaiden palveluun kuin organisaation toiminnan tehostumiseen 9. Laaja-alainen yhteistyö kuntien toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kesken, tuoden hyviä käytäntöjä sekä laaja-alaista osaamista niin asiakkaiden kuin organisaatioiden käyttöön. Etelä-Kymenlaakson toiminnallisen osakokonaisuuden rahaliikenteestä vastaa Kotkan kaupunki hankehallinnoija Hyvinkään kanssa välillä Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuuteen on kertynyt valtionavustukseen oikeuttavia kuluja ,18, josta valtionavustus on ,64. Kaakon kaksikon omarahoitusosuudet hankkeesta ovat olleet: Miehikkälä 1653 ja Virolahti 2639 sekä Hyvinkäälle maksettava hallinnon omarahoitusosuus Kaakon kaksikolle Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättä merkitä KASTE2 / Kotona kokonainen elämä hankkeen Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuuden loppuraportoinnin tiedoksi.

7 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ Viranhaltijapäätökset ajalta Viranhaltijat ovat velvoitettuja tiedottamaan tekemistään päätöksistä omalle lautakunnalle. Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on siirretty viranhaltijan päätettäväksi. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain ja asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyjä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia ope tustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Viranhaltijapäätökset ajalta on tehty seuraavasti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri - henkilöstöasiat 4 kpl - koulutus 3 kpl Palvelujohtaja Leila Tylli - henkilöstöasiat 5 kpl - koulutus 2 kpl Avopalveluohjaaja Jenni Yläjääski - henkilöstöasiat 10 kpl - koulutus 1 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tarja Alastalo - henkilöstöasiat 6 kpl Vastaava sairaanhoitaja Marja-Riitta Husu - henkilöstöasiat 5 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tuija Kuokka - henkilöstöasiat 6 kpl - koulutus 1 kpl Vastaava hoitaja Kristiina Roimola - henkilöstöasiat 9 kpl Vs. vastaava ohjaaja Miia Notkola - henkilöstöasiat 4 kpl Päivähoidon johtaja Outi Silander - henkilöstöasiat 3 kpl Virojoen päiväkodin johtaja Erika Jokimies - henkilöstöasiat 7 kpl Klamilan päiväkodin johtaja Tiina Suur-Uski - henkilöstöasiat 6 kpl Miehikkälän päiväkodin johtaja Jouni Turkia - henkilöstöasiat 4 kpl Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh

8 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosi aali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset ajalta ja tode ta, että nii den si säl tä miä asioita ei oteta so siaali- ja terveyslautakunnan kä siteltäväk si.

9 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 11/ Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tie toon saatetuiksi: 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Taksilupien enimmäismäärät Kaakkois-Suomen ELY:n toimialueella vuonna Etelä-Suomen aluehallintovirasto: - Määräaikavalvonta turvaa toimeentulotuen käsittelyaikojen lainmukaisuutta - Valvontapäätös AvoHILMOn käyttöönotto, hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti 3 Sosiaali- ja terveysministeriö - Kuntainfo 12/2015: Toimeentulotuen perusosa Kuntainfo 14/2015: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset v Kuntainfo 13/2015: Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 4 Kuntaliitto: Muutoksia hallintoasioiden muutoksenhakusäännöksiin 5 Kotkan kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta: Pöytäkirjanote Villa Jensenin kriisipäivystyksestä ja turva-asumisesta perittävät korvaukset 6 Virolahden kunnanhallitus: Pöytäkirjanote : Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 25.02.2016 18:00-19:10 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 02.11.2017 18:00 PAIKKA Virolahti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 53 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2018

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 27.08.2015 18:00-18:15 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Vanhuspalvelulain mukainen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 29.10.2015 18:00 PAIKKA Virolahden kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 55 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 23.04.2015 18:00-18:35 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 57 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-elokuulta

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 57 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-elokuulta MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 29.09.2016 18:00-19:00 PAIKKA Virolahden kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20 Hallitus 251 16.12.2015 Ilmoitusasiat H 251 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätös 30.11.2015

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 53 Kahden lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (Kunilan

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 53 Kahden lähihoitajan työsuhteen täyttäminen (Kunilan MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 25.08.2016 18:00-18:20 PAIKKA Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 53 Kahden lähihoitajan työsuhteen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.01.2017 18:00-18:40 PAIKKA Virolahden kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaika

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.03.2015 18:00-18:55 PAIKKA Virolahti kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Ikääntyneiden kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 23.02.2017 18:00-19:20 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu 61 Kymenlaakson terveysliikuntastrategian toteutuminen sosiaalija

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu 61 Kymenlaakson terveysliikuntastrategian toteutuminen sosiaalija MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 27.11.2014 18:00-19:00 PAIKKA Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kymenlaakson terveysliikuntastrategian

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 17.12.2015 klo 18.00 19.00

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1 KOKOUSAIKA 4.2.2014 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Miehikkälä, Hyvinvointikeskus KunilaKokouksen aluksi tutustuminen Hyvinvointikeskus Kunilaan.

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Miehikkälä, Hyvinvointikeskus KunilaKokouksen aluksi tutustuminen Hyvinvointikeskus Kunilaan. MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 05.03.2015 18:00-20:15 PAIKKA Miehikkälä, Hyvinvointikeskus KunilaKokouksen aluksi tutustuminen Hyvinvointikeskus Kunilaan. KÄSITELLYT

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 28 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 28 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 01.06.2017 18:00-18:40 PAIKKA Virolahti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 7/2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 79. Kunnantalo, kunnanhallituksen huone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 7/2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 79. Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 7/2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 79 KOKOUSAIKA 13.12. 2017 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone JÄSEN: VARAJÄSEN Anu Hänninen,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 22 Miehikkälän nuorisovaltuuston osallistumisoikeus sosiaali- ja

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 22 Miehikkälän nuorisovaltuuston osallistumisoikeus sosiaali- ja MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.04.2017 18:00-19:20 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Miehikkälän nuorisovaltuuston osallistumisoikeus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1. Otsikko Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan viranhaltijapäätösten

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1. Otsikko Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan viranhaltijapäätösten MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.01.2016 18:00-19:35 PAIKKA Virolahden kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Luukkanen Heimo varajäsen Yliluoma Satu varajäsen

Luukkanen Heimo varajäsen Yliluoma Satu varajäsen 9/2015 119 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 08.12.2015 klo 16:00-17:58 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 47 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-elokuulta

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 47 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus tammi-elokuulta MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 27.09.2017 18:00-19:15 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 30.06.2016 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 31.03.2016 18:00-19:20 PAIKKA Miehikkälä kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää (Aulis Hämäläinen) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen ( )

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää (Aulis Hämäläinen) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen ( ) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 18.1.2017 Kokousaika Keskiviikkona 18.1.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 32 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano, kokouksen koolle

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 32 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano, kokouksen koolle MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 06.07.2017 18:00-19:40 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PAIKKA Miehikkälän työpaja, Muurikkalantie 7 Ennen kokousta tutustuminen Miehikkälän työpajan toimintaan.

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PAIKKA Miehikkälän työpaja, Muurikkalantie 7 Ennen kokousta tutustuminen Miehikkälän työpajan toimintaan. MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 25.06.2015 19:30-20:35 PAIKKA Miehikkälän työpaja, Muurikkalantie 7 Ennen kokousta tutustuminen Miehikkälän työpajan toimintaan.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 49 Varhaiskasvatusta, päivähoitoa ja esiopetusta koskevan

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 49 Varhaiskasvatusta, päivähoitoa ja esiopetusta koskevan MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 24.09.2015 18:00-20:15 PAIKKA Miehikkälän koulukeskus / Esiopetus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 Varhaiskasvatusta, päivähoitoa

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen 1. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 61 Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen suunnitelma vuosille

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 61 Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen suunnitelma vuosille MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 30.10.2014 18:00-19:40 PAIKKA Virolahti, kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen

Lisätiedot

KOKOUSAIKATAULU: klo 16.00 SATU VINA PAIKALLA KESKUSTELEMASSA ASUMISPALVELUISTA klo 16.30 JOULULAUTANEN klo 17.00 KOKOUS PERUSTURVALAUTAKUNTA

KOKOUSAIKATAULU: klo 16.00 SATU VINA PAIKALLA KESKUSTELEMASSA ASUMISPALVELUISTA klo 16.30 JOULULAUTANEN klo 17.00 KOKOUS PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 9/2015 Kokousaika 9.12.2015, klo 17.00-18.40 Paikka Terveyskeskuksen ruokala Asiat 56 64 KOKOUSAIKATAULU: klo 16.00 SATU VINA PAIKALLA KESKUSTELEMASSA ASUMISPALVELUISTA

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaaliosasto Perusturvalautakunta OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot Hyväksytty perusturvalautakunnassa 24.2.2016 7 SISÄLTÖ 1 OMAISHOIDONTUKI...

Lisätiedot

9 (sosiaali- ja terveystoimi) 108 Irtisanoutuminen pohjoissaamenkielisestä

9 (sosiaali- ja terveystoimi) 108 Irtisanoutuminen pohjoissaamenkielisestä Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 15.12.2015 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 103 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Villinrannan palvelukeskuskokouksen aluksi tutustuttiin Villinrantaan.

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Villinrannan palvelukeskuskokouksen aluksi tutustuttiin Villinrantaan. MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 24.11.2016 18:00-19:35 PAIKKA Villinrannan palvelukeskuskokouksen aluksi tutustuttiin Villinrantaan. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 19.5.2009 Päivi Joensuu Terttu Lakaniemi Merja Mäkitalo SISÄLLYS 1. Omaishoidontuki 2. Omaishoidontuen hakeminen 3. Tuen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet:

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet: Hallinnollinen ohje 1 (6) Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen Omaishoidontuki Omaishoitolain (937/2005) mukaan omaishoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 17.12.2009 klo 17.30 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 55 HINTATARJOUSPYYNTÖ HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUISTA VUODELLE 2015 (LIITTEET) 2 PERUSTURVAJAOSTO ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 9.12.2014 klo 16.30 Kokouspaikka, Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 31 Vammaistyön perhehoitajien palkkioiden ja korvausten tarkistus vuonna 2016 HEL 2016-000454 T 01 02 00 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että vammaistyön perhehoitajille

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 27.10.2016 18:00-20:15 PAIKKA Miehikkälän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä omaishoidon tuki on?... 3 2. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset... 3 3. Omaishoidon tuen hakeminen... 4 3.1 Palvelutarpeen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN OPAS

OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Soteltk 12.12.2012 132 OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue 1.1.2013 alkaen Liperin kunta,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien Perusturvalautakunta 24.01.2011 8 1 Sisällys: 1. Omaishoidontuen määritelmä ja perusteet...2 2. Omaishoidontuen kriteerit ja tuen

Lisätiedot