3 Luova Tampere -ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Luova Tampere -ohjelma"

Transkriptio

1 Tiedotuslehti 1 l ohjelma lähti liikkeelle vauhdilla 5 Luovien alojen keskusta viritetään Särkänniemen naapuriin 7 laatua ikäihmisten päivätoimintaan Mahdollisuuksia... menestysta. Mestareita.

2 Päivi Eskelinen Matti Mujunen Secgo software oy:n toimitusjohtaja -ohjausryhmän puheenjohtaja Kohtaamispaikka luovasti rohkeille Kuusivuotinen on Tampereen kaupungin rahoittama elinkeinopoliittinen ohjelma, joka luovuuden edellytyksiä eri keinoin kohottamalla pyrkii synnyttämään uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja sekä lisäämään Tampereen houkuttelevuutta työ-, opiskelu- ja asuinpaikkana, myös kansainvälisestä näkökulmasta. Ohjelma on laajuudeltaan ja rahoituspanostukseltaan kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävä hanke, jolle Tampereen teollinen historia, vahva kulttuuriperinne ja asema ICT-osaamiskeskuksena luovat vahvat lähtökohdat. Ohjelman aloitusvaihe on takana ja toinen toimintavuosi hyvässä vauhdissa. Ohjelman teema-alueiden rakenne ja ohjausmalli ovat muotoutuneet toimivan oloiseksi kokonaisuudeksi. Luova lähti satamasta suotuisissa tuulissa; ensimmäisen vuoden hankeaihioiden määrä ylitti kaikki odotukset. Ohjauksen haasteita ovatkin pienehköjen hankkeiden suuri määrä, satsausten tasapainotus teemaalueiden kesken ja jatkossa teema-alueiden yli tapahtuvan yhteistyön määrätietoinen ohjaus, tavoitteena yksittäisiä hankkeita suurempi ja kestävämpi vaikuttavuus. on yhteistyöfoorumi, missä uusi ja vanha, vapaus ja vakioidut käytännöt, kulttuuri ja liike-elämä voivat kohdata mahdollistaen luovan yhdistelyn kautta uusia toimintamalleja, entistä asiakaslähtöisempiä palveluita, uutta työtä, taloudellista ja henkistäkin kasvua. Niin kuin Luovassakin on jo ehditty kokea, näihin kohtaamisiin liittyy erilaisia jännitteitä, mutta hyvä niin ilman kitkaa ei ole innovaatioita! Uuden luomiseen liittyy aina riskinottoa, se vaatii rohkeutta rikkoa pysähdyksen turvallinen tila. rohkaisee kiinnostuneita tälle muutoksen tielle, vauhdittamiseen on varattu 1,2 miljoonaa euroa tänäkin vuonna. Onnistuminen lähtee asenteista: onko luovuuden tuska ja autuus vain niin kutsuttujen luovien alojen erioikeus? Vai onko se jokaisen vajaakäytössä uinuva voimavara, joka on NYT aika valjastaa ei, vaan VAPAUTTAA yhteiseksi iloksemme ja hyödyksemme? Me tarjoamme mahdollisuuden Sinä päätät sisällön! -ohjelman tunnuslause kertoo, mistä Tampereen kaupungin uudessa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on kysymys: Kaupunki myöntää siemenrahaa sellaisille hanke-ehdotuksille, joilla vauhditetaan luovien alojen liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämistä sekä lisätään seutukunnan tunnettuutta. Kaupunki antaa mahdollisuuksia, mutta sisällön ohjelmalle luovat toimijat itse. Liikkeelle on lähdetty vauhdikkaasti. -ohjelma julkistettiin ja hankehaku ohjelmaan avattiin syyskuussa Jo loppuvuoden aikana ohjelmaan tuli 115 hanke-ehdotusta, joista 23 hyväksyttiin mukaan. Kaikista ohjelman koreista kulttuuriteollisuus, palveluinnovaatiot ja luovat rakenteet saapui liiketaloudellisesti vahvoja hanke-ehdotuksia. Ehdotuksia on tullut paljon enemmän kuin osattiin odottaa. Ilahduttavaa on myös se, että juuri kulttuuriteollisuudessa näyttää olevan paljon liiketoimintapotentiaalia ja kasvumahdollisuuksia. Kulttuurin sisällöistä halutaan selvästikin tehdä liiketoimintaa, joten liiketoiminnan kasvurahoitukselle on tarvetta, -ohjelman vetäjä Lasse Paananen sanoo. Hänen mukaansa ohjelman avainajatus on ymmärretty hyvin. Kaupunki myöntää osarahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen, ja hankkeen toimija ottaa riskin yrittäjänä ja etsii myös muita rahoittajia. Tähän asti tärkein rahoitusperuste on ollut hankkeen liiketoimintapotentiaali. Tänä vuonna ohjelman strategiaa terävöitetään, minkä seurauksena toimialat saatetaan valita entistä tarkemmin. Painotuksilla pyrimme luomaan synergiaa hankkeiden välille, jotta saisimme aikaan yhä suurempia positiivisia vaikutuksia, Paananen sanoo.

3 -ohjelma on jo alkumetreillään virittänyt uutta elämää ja myönteisiä vaikutuksia valitsemillaan teema-alueilla, iloitsee ohjelman vetäjä, kehityspäällikkö Lasse Paananen. -ohjelma LÄHTI LIIKKEELLE VAUHDILLA Annikaisa Knuutila Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain ohjelman budjetista. Tälle vuodelle siemenrahaa on varattu 1,2 miljoonaa euroa. Ohjelmaan on avoin haku, joten uusia ehdotuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hankkeiden rahoituksesta päätetään puolentoista kuukauden välein. Asiantuntevasti Kuka sitten päättää, mikä hanke hyväksytään mukaan? -ohjelman ohjausryhmä tekee päätösesitykset Tampereen kaupungin elinkeinotoimelle, jossa tehdään päätökset ohjelmaan hyväksyttävistä hankkeista. Päätöksen valmistelevat ohjelmatoimisto ja eri ohjelmakorien työryhmät. Hanke-ehdotuksen saavuttua ohjelmatoimisto arvioi ensiksi hankkeen soveltuvuuden ohjelmaan. Seuraavaksi ehdotus siirtyy johonkin ohjelmakorien neljästä työryhmästä. Työryhmässä asiantuntijat tarkastelevat hanketta erityisesti siitä näkökulmasta, onko Tampereella tarvetta ehdotetun asian kehittämiseen. Jos asiantuntijapalaute on myönteinen, hanke jatkaa ohjelman ohjausryhmään. Se tekee hankkeesta yksityiskohtaisen arvion ja sen pohjalta esityksen kaupungin elinkeinotoimelle. Hyvän hallintotavan mukaisesti Hankekäsittelyn kaikissa vaiheissa otetaan huomioon käsittelijöiden esteellisyys ja noudatetaan hyvää hallintotapaa. Jos hanke-ehdottaja haluaa, että joku työryhmän tai ohjausryhmän asiantuntijoista ei saa nähdä ehdotusta, ilmoitusta noudatetaan. Ei ole mahdollista, että hanke-ehdottajan kilpailija osallistuisi hankkeen käsittelyyn, Lasse Paananen painottaa. Ohjelman ohjaus- ja työryhmissä on mukana 75 tamperelaista asiantuntijaa. He tuntevat Tampereen tilanteen toimialoittain ja ovat virkamiesten vahva tuki päätöksenteossa. Tuskin olisimme saaneet mukaan näin asiantuntevia ja alallaan aktiivisia toimijoita, jos heiltä olisi suljettu oikeus osallistua ohjelmaan. Jos asiantuntijajäsen tekee hanke-ehdotuksen, se käsitellään normaaliin tapaan, mutta kyseinen asiantuntija ei osallistu missään vaiheessa oman hankkeensa käsittelyyn. Läpinäkyvästi, puolueettomasti Kaupungin sisäisen tarkastuksen lisäksi hyvän hallintotavan noudattamista ohjelmassa valvoo ulkopuolinen taho, helsinkiläinen Advansis Oy. Advansiksella on pitkä kokemus julkisen sektorin esimerkiksi Tekesin ja Sitran kehittämishankkeiden arvioinnista. Se käy läpi ohjelman yleistä toimintamallia ja hankevalintoja, tarkastelee ohjelman vaikuttavuutta ja antaa parannusehdotuksia. Suurennuslasin alla on siis toisaalta prosessi, toisaalta ohjelman tavoitteiden toteutuminen, Lasse Paananen sanoo. Kiinnostuitko? Tule mukaan! Jos sinulla on mielessäsi hyvä idea, tutustu ohjelman hakukriteereihin osoitteessa Ohjelmaan on jatkuva haku. Ota yhteyttä!

4 Esittelyssä kolme luova Tampere -ohjelman vauhdittamaa hanketta l Luovien alojen keskus l Kulttuurivartti l Open Tuesday Software Bank Luovien alojen keskusta viritetään Särkänniemen naapuriin Elokuvaa, tv- ja muuta audiovisuaalista tuotantoa, isoja ja pieniä teattereita, joilla olisi yhteinen lavastamo ja tarpeisto. Taiteilijoiden ja käsityöläisten ateljeita sekä myymälöitä, joihin Särkänniemestä on helppo poiketa. Ja varmasti jotakin erityisesti lapsille, kuvailee toimitusjohtaja Aku Syrjä Eppu Normaali Oy:stä perusteilla olevaa luovien toimialojen yrityskeskittymää. Parhaillaan tutkitaan, voisiko keskus syntyä entiseen Suomen Trikoon tehdaskiinteistöön Onkiniemeen. Kiinteistön omistaa nykyisin Tampereen kaupunki. Esiselvityksen tekevät Eppu Normaali Oy ja Insano Productions Oy. Sijoituspaikan lisäksi hankkeessa selvitetään keskuksen liiketoimintamalli ja perustajayritysten roolit. Luovien alojen yrityskeskittymälle on tarvetta. Teknologiayrityksille meillä on Hermian alue ja terveysalalla Finn- Medi. Myös luovien toimialojen yritykset tarvitsevat yhteisen toimintaympäristön sekä yrityskehityspalveluja, joilla niitä autetaan kasvu-uralle, -ohjelman vetäjä Lasse Paananen sanoo. Vanhasta tehtaasta uusia sisältöjä Keskuksen ideointia ja alkuvaiheen tilakartoitusta on tehty Luovan Tampereen Urbaanit kesannot -hankkeessa, joka kehittää uutta käyttöä vanhoille teollisuusrakennuksille ja jalostaa vajaakäytössä olevia alueita. Esillä on ollut 5 6 eri vaihtoehtoa sijaintipaikaksi, mutta useimmat niistä ovat selvästi liian kaukana Tampereen keskustasta. Sijainti on tärkeä, sillä se määrittää keskuksen liiketoimintaideaa. Suomen Trikoon lyhyt välimatka Särkänniemeen antaisi valtavasti mahdollisuuksia; siinä oltaisiin kiinni liki miljoonan ihmisen asiakasvirrassa, Aku Syrjä sanoo. Suomen Trikoon kiinteistössä työskentelee jo nyt joukko luovien alojen yrityksiä, lähinnä käsityöläisiä ja taiteilijoita, mutta suurin osa tiloista on varastona. Kiinteistö on vanha ja vaatii peruskorjausta. Sitä ei kuitenkaan saneerattaisi yhdellä kertaa, eikä kaikkia tiloja uudistettaisi yhtä perusteellisesti. Ajatuksena on tarjota yrittäjille edustavia toimitiloja tai varustukseltaan yksinkertaista, matalan vuokratason työtilaa. Eri hintaisilla vuokrilla keskukseen houkuteltaisiin monenlaisia toimijoita, eivätkä kaikki luovien alojen tekijät edes kaipaa huipputiloja. Joitakin rosoisuus jopa kiehtoo. Neuvotteluja toimijoiden tilantarpeista ja alustavasta sijoittumisesta kiinteistöön on käyty, mutta keskuksen kokoonpanoa ei ole vielä sinetöity. Kaikki, jotka haluavat työskennellä yhteisössä ja yhteistyössä, voivat tulla edelleen mukaan. Elokuvastudion perustaminen tutkitaan Onkiniemen kiinteistön uutta käyttöä on mietitty viime vuosina. Asunnoiksi rakennettuna kiinteistö tuottaisi nopeasti hyvin, mutta luovien alojen keskuksella saadaan aikaan pitkäaikaisia myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, Aku Syrjä huomauttaa. Nyt tutkitaan tosimielessä myös

5 Luovien alojen keskus voisi ilta-aikaan näyttää tältä. Suunnitelma ja luonnoskuva: TTY/Yhdyskuntasuunnittelu/ Samuli Alppi, Antti Moisala ja Kimmo Ylä-Anttila. Let s play! PC- ja konsolipelaamista kellon ympäri kolmen vuorokauden ajan on tarjolla huhtikuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävässä Assembly Winter tapahtumassa. Sen merkittävin ja kovatasoisin turnaus on BattleField 2142 Whoop Ass Challenge, johon on tulossa lähes 20 eurooppalaista huippujoukkuetta. Kaikkiaan tapahtumaan odotetaan noin tuhatta pelaajaa. Ammattilaiset ja amatöörit kilpailevat yli 20 lajissa muun muassa PC- ja videopeleissä sekä rytmiin ja laulamiseen perustuvissa seurapeleissä. Tapahtuman pääyhteistyökumppaneita ovat muun muassa -ohjelma, pelialan keskus Neogames ja Mind Trek ry. Tabula rasa? Miten ja missä koulua käydään vuonna 2020?, kaupungin etäopetuskeskus ja eoppimisen klusteri järjestävät tamperelaisille koululaisille, lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille taidekilpailun aiheesta Tulevaisuuden koulu. Aiheen voi vaikka piirtää, maalata, riimitellä tai kertoa ajatuksinaan ja mielipiteinään. Miten lasten ja nuorten mielestä teknologiaa voitaisiin hyödyntää oppimisessa? Korvaako kännykkä kynän ja paperin? Kilpailu ratkeaa toukokuun loppuun mennessä. Parhaat työt laitetaan esille kaupungin virastotalon alaaulaan. mahdollisuus rakentaa Onkiniemeen kansainväliset vaatimukset täyttävä elokuvastudio. Tarpeita on kartoitettu ja alustavia neuvotteluja on käyty muun muassa Nordisk Filmin kanssa. Filmiyhtiöllä ei ole toistaiseksi tuotantoa Suomessa. Aku Syrjän mukaan Tampereella on osaamista isoillekin tuotannoille sekä hyvät palvelut kaupungissa viikkoja, jopa kuukausia asuvalle elokuvaväelle. Lisäksi elokuvan tekeminen Suomessa olisi halvempaa kuin esimerkiksi Ruotsissa. Mainos- ja muuhun ohjelmatuotantoon sopivalla elokuvastudiolla vahvistettaisiin tamperelaista ohjelmatuotantoa. Nythän ongelmana on, että Tampereella on kyllä osaamista, mutta alan ammattilaiset siirtyvät työn perässä Helsinkiin. Kotimaiset kaupalliset tv-kanavat ovat uutisia lukuun ottamatta ulkoistaneet jo kaiken ohjelmatuotantonsa, joten alalla töitä kyllä riittää. Tarvitaan vain sopivat tilat, Syrjä sanoo. Luovaa yrittäjyyttä Yrityksen perustamisesta, osuuskunnista ja muista yritysmuodoista, kulttuurisponsoroinnista sekä taiteilijoiden kokemuksia yrittäjyydestä kuultiin -ohjelman helmikuussa järjestämässä Luova työ kannattaa! -seminaarissa. Aihe kokosi hotelli Pinjan Olympiasalin täyteen kuulijoita. Kulttuuriyrittäjyyden vahvana taustana Suomessa ovat muun muassa korkeatasoinen koulutus, vahva kulttuuriperinne ja toimivat kotimarkkinat. Markkinat ovat tosin pienet, mikroyrittäjiä on paljon, liiketoimintaosaaminen heikkoa eikä strategista suunnittelua ole tai sitä ei osata. Yrittäjyys myös koetaan liian suurena riskinä eikä toisaalta luovan toimialan mahdollisuuksia ymmärretä eri päättäjätasoilla, sanoi kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja Petra Tarjanne. Strategisia voimavaroja pitäisi kohdistaa toimintaympäristön kehittämiseen tekijänoikeus- ja verotuskysymysten ratkaisemiseen, asiantuntijapalvelujen ja verkostojen kehittämiseen, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen, asenteiden muokkaukseen ja toimialatiedon saantiin.

6 Marika Raitanen (edessä) vei Keinupuiston palvelukeskuksessa tanssin pyörteisiin Laila Kaartisen. Taustalla tanssituokion ohjaaja Hilkka Toivonen Ohjelmapalvelu Mielihyvästä. LAATUA ikäihmisten päivätoimintaan Annikaisa Knuutila Ensimmäinen -ohjelman konkreettinen tulos ovat ikäihmisten toimintatuokiot, kulttuurivartit, jotka aloitettiin neljässä tamperelaisessa palvelukodissa tammikuussa. Kehitämme vanhuksilta kerätyn palautteen ja toivomusten pohjalta ohjelmatuokioita ja työllistämme niiden vetäjiksi taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, Marika Raitanen tiivistää Kulttuurivartti-hankkeen idean. Hänen ja Jukka Heinämäen syksyllä 2006 perustama Suomen Kulttuurivartti Oy tarjoaa jo useita erilaisia ohjelmapaketteja. Tunnin kestävissä tilaisuuksissa lauletaan, tanssitaan tai tarinoidaan. Joskus ohjelmassa on kädentaitoja tai esityksiä ajankohtaisista aiheista. Yritys toimii myös yhdyslenkkinä vanhusten kulttuuripalveluja tarvitsevien ja palvelun toteuttajien välillä. Koossa on kattava esiintyvien taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden verkosto, josta välitetään eri tuokioihin esiintyjiä. Ammattimaisen toteutuksen lisäksi toiminnassa painotetaan ohjelmatuokioiden sisältöjen laadukkuutta. Vanhuksilla on oikeus vaatia ja saada sellaista palvelua kuin he haluavat. Tämä on arvokysymys; ikäihmisen elämänkokemusta kunnioitetaan ja luotetaan jokaisen haluun kehittää omaa oppimiskykyään. Toiminnassa pyritään myös vuorovaikutteisuuteen, mutta jokainen osallistuu tuokioihin tietenkin kykyjensä ja halunsa mukaan, Marika Raitanen kertoo. Ohjelmistopankista tehoa tuotekehitykseen Yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa syntyy monia ohjelmistoinnovaatioita, jotka syystä tai toisesta päätetäänkin hyllyttää. -ohjelman tuella perustettu Open Tuesday Ohjelmistopankki (OTSB) kokoaa näitä tarpeettomina lojuvia ohjelmistoja yhteen uusiokäyttöä varten. Yritykset voivat myös tuoda pankkiin ohjelmistoja potentiaalisten kehittäjien tutustuttavaksi. Ohjelmistokehittäjät voivat poimia avoimen lähdekoodin pankista omiin hankkeisiinsa sopivat ohjelmistokomponentit käyttöönsä ja kehitettäväksi ilmaiseksi. Hylätyksi tai lykätyksi päätyneen ohjelmiston kehittämiseen käytetyt aika ja raha eivät näin ole menneet täysin hukkaan, eikä uusissa tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa tarvitse lähteä liikkeelle nollasta. Avoimen lähdekoodin ohjelmistopankin avulla yritykset pystyvät tekemään uusia ohjelmistoinnovaatioita kustannustehokkaasti ja nopeasti, mikä luo pienillekin yrityksille menestymisen mahdollisuuksia, tiivistää Open Tuesday Oy:n perustajiin kuuluva Mikko Puhakka. Open Tuesday on reilu vuosi sitten perustettu open source -yhteisö, joka on koonnut alan toimijoita yhteen. Verkottumistilaisuuksia on järjestetty Suomessa kuukausittain, ja tänä vuonna Open Tuesday piti myös ensimmäiset kansainväliset tapahtumansa Pekingissä, Johannesburgissa ja Zaragozassa Espanjassa. Open Tuesday Ohjelmistopankin erona internetistä jo löytyviin open source -ohjelmistokoodin keräys- ja jakelupaikkoihin on Puhakan mukaan selkeät pelisäännöt. Myös hieman konservatiivisemmin toimivien yritysten on helppo lähteä hyödyntämään avointa ohjelmistokoodia ratkaisuissaan, kun ehdot, joilla ohjelmistot ovat käytettävissä, tehdään tiedettäviksi ja tarjolla on taustaorganisaatiossa tukipalveluita. Open Tuesdayn yhteistyökumppaneita ohjelmistopankkihankkeessa ovat Suomen open source -keskus COSS, Nokia Research Center, Mediamaisteri Oy, Cone Advisors, Turre Legal ja Siili Oy. Mikko Puhakka uskoo, että jatkossa ohjelmistoja kehitetään yhä enemmän open source -maailmassa. Avoimet tavat toimia haastavat perinteisen tuotekehityksen. Ohjelmistoteollisuushan on ollut lähinnä länsimaiden varassa. Open source -malli mahdollistaa myös täysin erilaisten kulttuurien, kuten juuri Kiinan tai Etelä-Afrikan, pääsyn mukaan innovointiin. -ohjelman tuki vauhditti ohjelmistopankin syntyä. Tampereen seutu on hyvä paikka tarttua uusiin, haasteellisiin asioihin. Tampereella on jo COSS, ja alan toimijoiden välillä on muutenkin tiivistä yhteistyötä. Open Tuesday Ohjelmistopankin tavoitteena on kehittyä maailmanlaajuisesti tunnetuksi avoimen lähdekoodin ohjelmistopankiksi. Kun kuka tahansa missä tahansa saa kehitysidean, hän menee ensin katsomaan ohjelmistopankista, mitä aiheeseen liittyvää jo on tehty, ja lähtee tältä pohjalta kehittämään ohjelmistoaan. Ohjelmistopankki olisi parhaimmillaan tällainen.

7 Kysyntää palvelulle tuli Tampereen kaupungin siirryttyä uuteen tilaaja-tuottaja-toimintamalliin. Tänä keväänä kulttuurivartteja pidetään Taatalan, Kuuselan, Keinupuiston ja Kaukaharjun palvelukodeissa Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen tilaamina. Palvelukeskusten henkilöstöllä ei ole resursseja organisoida tällaista toimintaa. Aiemmin ohjelmaa ovat tuottaneet kaupungin kulttuuri- ja sosiaalitoimi. Palvelun keskittämisestä yhdelle tuottajalle on etua, sillä nyt ohjelmasisältöjä voidaan kehittää suunnitelmallisesti ja asiakkaan tarpeita kuunnellen, Raitanen sanoo. Päivi Eskelinen Kaisa Väänänen-Vainio-Mattilalle merkitsee innostunutta ja innostavaa kaupunkia, joka arvostaa monimuotoisuutta. Monitieteisessä yhteisössä ajatus lentää Professori Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila on yksi -ohjelman Palveluinnovaatiot-ohjelmakorin asiantuntijoista. Hän johtaa työkseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) uutta Ihmiskeskeisen teknologian laitosta, jossa tutkitaan ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta eri tieteenalojen näkökulmasta. TTY:n painotus psykologiaan ja ihmiskeskeiseen suunnitteluun on Suomessa ainutlaatuinen ja harvinainen kansainvälisestikin... LAHIKUVASSA Onko oma työsi luovaa? Kyllä! Se on luovaa varsinkin silloin, kun ideoimme uusia projekteja, tutkimusaiheita ja -tapoja. Tai kun opiskelija tulee vastaanotolle diplomityöidean kanssa ja istumme miettimään aivoriihimäisesti uusien ja vanhojen tutkimustapojen ja ajatusten yhdistämistä. Ne hetket, jolloin porukalla päästään hyvään vauhtiin ja ajatukset lentävät, ovat oikein helmiä. Laitoksen henkilöstöstä kolmannes on muualta tulleita. Meidän diplomi-insinöörien lisäksi laitoksella työskentelee sosiologeja, psykologeja ja tietojenkäsittelytieteilijöitä. Arkisessa työssä monialaisuus on parhaimmillaan sitä, että taustoiltaan erilaisten ihmisten kesken syntyy hyvä yhteistyömeininki. Monialaisuus on myös haastavaa. Esimerkiksi kun pohdimme tutkimustehtävää, eri näkökulmien takia on aina yhteisesti sovittava, mitä tarkoitamme eri termeillä. Toisaalta tätä voi pitää ongelmanratkaisuna positiivisessa hengessä. Mikä on roolisi -ohjelman asiantuntijana? Arvioin ihmisnäkökulman toteutumista Palveluinnovaatiot-ohjelmakorin hankeideoissa. Hanke-ehdotuksesta on käytävä ilmi, kenelle suunniteltava teknologia, innovaatio tai palvelu on tarkoitettu. Olen ollut alalla viitisentoista vuotta, eli koko sen ajan kun käytettävyydestä on puhuttu Suomessa. On ollut hienoa nähdä, miten ihmiskeskeisyys on kasvattanut painoarvoaan teknologiassa. Aikaisemmin se saatettiin nähdä vain välttämättömänä pahana, mutta nykyisin yrityksissä ymmärretään, että tuotteen hyvä käytettävyys tuo myös kilpailuetua.

8 on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa on kolme rinnakkaista teema-aluetta: kulttuuriteollisuus palveluinnovaatiot luovat rakenteet Ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja kasvattaa valittujen toimialojen liikevaihtoa lisätä seutukunnan tunnettuutta synnyttää uudenlaisia yhteistyöverkostoja nostaa luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys kaikkien asiaksi. Ohjelmaan on jatkuva haku. Ota yhteyttä! -ohjelman tiedotuslehti 1 / 2007 Päätoimittaja Kehityspäällikkö Lasse Paananen Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Tammisto Knuutila & Tammisto Oy Paino XXXXX, huhtikuu ohjelma Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus PL 487, Aleksis Kiven katu C Tampere Kehityspäällikkö Lasse Paananen Koordinaattori Liina Penttilä ohjelma synnyttää tamperelaisesta luovasta osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja yhdessä pirkanmaalaisten osaajien, yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tutustu! Kuukauden kulttuurintekijät osoitteessa Ehdota! Luovan Tampereen ja Radio 957:n Kuka on kuukauden luovis? -kampanjassa etsitään kuukauden luovaa tamperelaista eli luovista. Ilmianna oma ehdokkaasi ohjelman nettisivuilla.

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6.

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6. Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa Julkisen tutkimuksen haku 1.9.2014-28.11.2014 Nuppu Rouhiainen 2.6.2014 DM1291371 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke Kestävää kasvua ympäristönkunnostuksesta Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere Pilaantuneet maa-alueet Suomessa Maaperän tilan tietojärjestelmässä

Lisätiedot

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Näkymiä Kolin huipulla 1.9.2010 Luovien toimialojen määrittelyä... Tuotteiden ja palveluiden tuotannossa keskeistä: luovuus ja henkilökohtainen lahjakkuus

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA

ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA ONNI JA OSAAMINEN SAMALLA RANNALLA SAVILAHTI 2030 NYKYISIN 9 000 OPISKELIJAA 10 000 TYÖPAIKKAA n. 30 ASUKASTA = 19 000 TOIMIJAA SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA: Kuopion yliopistollinen sairaala Itä-Suomen

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila FURTHER EAST FROM THE EAST 12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila 13:10 FEFEn tarjoamat kehittämispalvelut + Esteettömyys- tietoisku K.Stenberg,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke

Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihanke Maaperän ja pohjaveden hyvän tilan turvaaminen Jarno Laitinen Projektipäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Tampere PIMA kärkihankkeen tausta ja tavoitteet Pilaantuneiden

Lisätiedot

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE YLE ja sivistys Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009 Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE Julkisen palvelun yleisradiotoiminta perustuu sivistysaatteelle Pohjoismaisella YLE toiminnalla

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Missä mennään ELO-toiminnassa?

Missä mennään ELO-toiminnassa? Missä mennään ELO-toiminnassa? Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Voiko ohjausta mitata? Elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen laatu Helsinki 8.4.2014 Keskeiset haasteet

Lisätiedot

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014 KÄRKIHANKE: STRATEGIA Selvät asiat: 1. Kärkihankkeita (siis myös tätä) ohjaa PATINE 2. Käytännössä työtä ohjaa työvaliokunta (PATINE mandaatilla ja ohjauksessa) 3. Hankkeen tavoite: uudistetun KPTS:n toimeenpano

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot