3 Luova Tampere -ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Luova Tampere -ohjelma"

Transkriptio

1 Tiedotuslehti 1 l ohjelma lähti liikkeelle vauhdilla 5 Luovien alojen keskusta viritetään Särkänniemen naapuriin 7 laatua ikäihmisten päivätoimintaan Mahdollisuuksia... menestysta. Mestareita.

2 Päivi Eskelinen Matti Mujunen Secgo software oy:n toimitusjohtaja -ohjausryhmän puheenjohtaja Kohtaamispaikka luovasti rohkeille Kuusivuotinen on Tampereen kaupungin rahoittama elinkeinopoliittinen ohjelma, joka luovuuden edellytyksiä eri keinoin kohottamalla pyrkii synnyttämään uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja sekä lisäämään Tampereen houkuttelevuutta työ-, opiskelu- ja asuinpaikkana, myös kansainvälisestä näkökulmasta. Ohjelma on laajuudeltaan ja rahoituspanostukseltaan kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävä hanke, jolle Tampereen teollinen historia, vahva kulttuuriperinne ja asema ICT-osaamiskeskuksena luovat vahvat lähtökohdat. Ohjelman aloitusvaihe on takana ja toinen toimintavuosi hyvässä vauhdissa. Ohjelman teema-alueiden rakenne ja ohjausmalli ovat muotoutuneet toimivan oloiseksi kokonaisuudeksi. Luova lähti satamasta suotuisissa tuulissa; ensimmäisen vuoden hankeaihioiden määrä ylitti kaikki odotukset. Ohjauksen haasteita ovatkin pienehköjen hankkeiden suuri määrä, satsausten tasapainotus teemaalueiden kesken ja jatkossa teema-alueiden yli tapahtuvan yhteistyön määrätietoinen ohjaus, tavoitteena yksittäisiä hankkeita suurempi ja kestävämpi vaikuttavuus. on yhteistyöfoorumi, missä uusi ja vanha, vapaus ja vakioidut käytännöt, kulttuuri ja liike-elämä voivat kohdata mahdollistaen luovan yhdistelyn kautta uusia toimintamalleja, entistä asiakaslähtöisempiä palveluita, uutta työtä, taloudellista ja henkistäkin kasvua. Niin kuin Luovassakin on jo ehditty kokea, näihin kohtaamisiin liittyy erilaisia jännitteitä, mutta hyvä niin ilman kitkaa ei ole innovaatioita! Uuden luomiseen liittyy aina riskinottoa, se vaatii rohkeutta rikkoa pysähdyksen turvallinen tila. rohkaisee kiinnostuneita tälle muutoksen tielle, vauhdittamiseen on varattu 1,2 miljoonaa euroa tänäkin vuonna. Onnistuminen lähtee asenteista: onko luovuuden tuska ja autuus vain niin kutsuttujen luovien alojen erioikeus? Vai onko se jokaisen vajaakäytössä uinuva voimavara, joka on NYT aika valjastaa ei, vaan VAPAUTTAA yhteiseksi iloksemme ja hyödyksemme? Me tarjoamme mahdollisuuden Sinä päätät sisällön! -ohjelman tunnuslause kertoo, mistä Tampereen kaupungin uudessa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on kysymys: Kaupunki myöntää siemenrahaa sellaisille hanke-ehdotuksille, joilla vauhditetaan luovien alojen liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämistä sekä lisätään seutukunnan tunnettuutta. Kaupunki antaa mahdollisuuksia, mutta sisällön ohjelmalle luovat toimijat itse. Liikkeelle on lähdetty vauhdikkaasti. -ohjelma julkistettiin ja hankehaku ohjelmaan avattiin syyskuussa Jo loppuvuoden aikana ohjelmaan tuli 115 hanke-ehdotusta, joista 23 hyväksyttiin mukaan. Kaikista ohjelman koreista kulttuuriteollisuus, palveluinnovaatiot ja luovat rakenteet saapui liiketaloudellisesti vahvoja hanke-ehdotuksia. Ehdotuksia on tullut paljon enemmän kuin osattiin odottaa. Ilahduttavaa on myös se, että juuri kulttuuriteollisuudessa näyttää olevan paljon liiketoimintapotentiaalia ja kasvumahdollisuuksia. Kulttuurin sisällöistä halutaan selvästikin tehdä liiketoimintaa, joten liiketoiminnan kasvurahoitukselle on tarvetta, -ohjelman vetäjä Lasse Paananen sanoo. Hänen mukaansa ohjelman avainajatus on ymmärretty hyvin. Kaupunki myöntää osarahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen, ja hankkeen toimija ottaa riskin yrittäjänä ja etsii myös muita rahoittajia. Tähän asti tärkein rahoitusperuste on ollut hankkeen liiketoimintapotentiaali. Tänä vuonna ohjelman strategiaa terävöitetään, minkä seurauksena toimialat saatetaan valita entistä tarkemmin. Painotuksilla pyrimme luomaan synergiaa hankkeiden välille, jotta saisimme aikaan yhä suurempia positiivisia vaikutuksia, Paananen sanoo.

3 -ohjelma on jo alkumetreillään virittänyt uutta elämää ja myönteisiä vaikutuksia valitsemillaan teema-alueilla, iloitsee ohjelman vetäjä, kehityspäällikkö Lasse Paananen. -ohjelma LÄHTI LIIKKEELLE VAUHDILLA Annikaisa Knuutila Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain ohjelman budjetista. Tälle vuodelle siemenrahaa on varattu 1,2 miljoonaa euroa. Ohjelmaan on avoin haku, joten uusia ehdotuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hankkeiden rahoituksesta päätetään puolentoista kuukauden välein. Asiantuntevasti Kuka sitten päättää, mikä hanke hyväksytään mukaan? -ohjelman ohjausryhmä tekee päätösesitykset Tampereen kaupungin elinkeinotoimelle, jossa tehdään päätökset ohjelmaan hyväksyttävistä hankkeista. Päätöksen valmistelevat ohjelmatoimisto ja eri ohjelmakorien työryhmät. Hanke-ehdotuksen saavuttua ohjelmatoimisto arvioi ensiksi hankkeen soveltuvuuden ohjelmaan. Seuraavaksi ehdotus siirtyy johonkin ohjelmakorien neljästä työryhmästä. Työryhmässä asiantuntijat tarkastelevat hanketta erityisesti siitä näkökulmasta, onko Tampereella tarvetta ehdotetun asian kehittämiseen. Jos asiantuntijapalaute on myönteinen, hanke jatkaa ohjelman ohjausryhmään. Se tekee hankkeesta yksityiskohtaisen arvion ja sen pohjalta esityksen kaupungin elinkeinotoimelle. Hyvän hallintotavan mukaisesti Hankekäsittelyn kaikissa vaiheissa otetaan huomioon käsittelijöiden esteellisyys ja noudatetaan hyvää hallintotapaa. Jos hanke-ehdottaja haluaa, että joku työryhmän tai ohjausryhmän asiantuntijoista ei saa nähdä ehdotusta, ilmoitusta noudatetaan. Ei ole mahdollista, että hanke-ehdottajan kilpailija osallistuisi hankkeen käsittelyyn, Lasse Paananen painottaa. Ohjelman ohjaus- ja työryhmissä on mukana 75 tamperelaista asiantuntijaa. He tuntevat Tampereen tilanteen toimialoittain ja ovat virkamiesten vahva tuki päätöksenteossa. Tuskin olisimme saaneet mukaan näin asiantuntevia ja alallaan aktiivisia toimijoita, jos heiltä olisi suljettu oikeus osallistua ohjelmaan. Jos asiantuntijajäsen tekee hanke-ehdotuksen, se käsitellään normaaliin tapaan, mutta kyseinen asiantuntija ei osallistu missään vaiheessa oman hankkeensa käsittelyyn. Läpinäkyvästi, puolueettomasti Kaupungin sisäisen tarkastuksen lisäksi hyvän hallintotavan noudattamista ohjelmassa valvoo ulkopuolinen taho, helsinkiläinen Advansis Oy. Advansiksella on pitkä kokemus julkisen sektorin esimerkiksi Tekesin ja Sitran kehittämishankkeiden arvioinnista. Se käy läpi ohjelman yleistä toimintamallia ja hankevalintoja, tarkastelee ohjelman vaikuttavuutta ja antaa parannusehdotuksia. Suurennuslasin alla on siis toisaalta prosessi, toisaalta ohjelman tavoitteiden toteutuminen, Lasse Paananen sanoo. Kiinnostuitko? Tule mukaan! Jos sinulla on mielessäsi hyvä idea, tutustu ohjelman hakukriteereihin osoitteessa Ohjelmaan on jatkuva haku. Ota yhteyttä!

4 Esittelyssä kolme luova Tampere -ohjelman vauhdittamaa hanketta l Luovien alojen keskus l Kulttuurivartti l Open Tuesday Software Bank Luovien alojen keskusta viritetään Särkänniemen naapuriin Elokuvaa, tv- ja muuta audiovisuaalista tuotantoa, isoja ja pieniä teattereita, joilla olisi yhteinen lavastamo ja tarpeisto. Taiteilijoiden ja käsityöläisten ateljeita sekä myymälöitä, joihin Särkänniemestä on helppo poiketa. Ja varmasti jotakin erityisesti lapsille, kuvailee toimitusjohtaja Aku Syrjä Eppu Normaali Oy:stä perusteilla olevaa luovien toimialojen yrityskeskittymää. Parhaillaan tutkitaan, voisiko keskus syntyä entiseen Suomen Trikoon tehdaskiinteistöön Onkiniemeen. Kiinteistön omistaa nykyisin Tampereen kaupunki. Esiselvityksen tekevät Eppu Normaali Oy ja Insano Productions Oy. Sijoituspaikan lisäksi hankkeessa selvitetään keskuksen liiketoimintamalli ja perustajayritysten roolit. Luovien alojen yrityskeskittymälle on tarvetta. Teknologiayrityksille meillä on Hermian alue ja terveysalalla Finn- Medi. Myös luovien toimialojen yritykset tarvitsevat yhteisen toimintaympäristön sekä yrityskehityspalveluja, joilla niitä autetaan kasvu-uralle, -ohjelman vetäjä Lasse Paananen sanoo. Vanhasta tehtaasta uusia sisältöjä Keskuksen ideointia ja alkuvaiheen tilakartoitusta on tehty Luovan Tampereen Urbaanit kesannot -hankkeessa, joka kehittää uutta käyttöä vanhoille teollisuusrakennuksille ja jalostaa vajaakäytössä olevia alueita. Esillä on ollut 5 6 eri vaihtoehtoa sijaintipaikaksi, mutta useimmat niistä ovat selvästi liian kaukana Tampereen keskustasta. Sijainti on tärkeä, sillä se määrittää keskuksen liiketoimintaideaa. Suomen Trikoon lyhyt välimatka Särkänniemeen antaisi valtavasti mahdollisuuksia; siinä oltaisiin kiinni liki miljoonan ihmisen asiakasvirrassa, Aku Syrjä sanoo. Suomen Trikoon kiinteistössä työskentelee jo nyt joukko luovien alojen yrityksiä, lähinnä käsityöläisiä ja taiteilijoita, mutta suurin osa tiloista on varastona. Kiinteistö on vanha ja vaatii peruskorjausta. Sitä ei kuitenkaan saneerattaisi yhdellä kertaa, eikä kaikkia tiloja uudistettaisi yhtä perusteellisesti. Ajatuksena on tarjota yrittäjille edustavia toimitiloja tai varustukseltaan yksinkertaista, matalan vuokratason työtilaa. Eri hintaisilla vuokrilla keskukseen houkuteltaisiin monenlaisia toimijoita, eivätkä kaikki luovien alojen tekijät edes kaipaa huipputiloja. Joitakin rosoisuus jopa kiehtoo. Neuvotteluja toimijoiden tilantarpeista ja alustavasta sijoittumisesta kiinteistöön on käyty, mutta keskuksen kokoonpanoa ei ole vielä sinetöity. Kaikki, jotka haluavat työskennellä yhteisössä ja yhteistyössä, voivat tulla edelleen mukaan. Elokuvastudion perustaminen tutkitaan Onkiniemen kiinteistön uutta käyttöä on mietitty viime vuosina. Asunnoiksi rakennettuna kiinteistö tuottaisi nopeasti hyvin, mutta luovien alojen keskuksella saadaan aikaan pitkäaikaisia myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, Aku Syrjä huomauttaa. Nyt tutkitaan tosimielessä myös

5 Luovien alojen keskus voisi ilta-aikaan näyttää tältä. Suunnitelma ja luonnoskuva: TTY/Yhdyskuntasuunnittelu/ Samuli Alppi, Antti Moisala ja Kimmo Ylä-Anttila. Let s play! PC- ja konsolipelaamista kellon ympäri kolmen vuorokauden ajan on tarjolla huhtikuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävässä Assembly Winter tapahtumassa. Sen merkittävin ja kovatasoisin turnaus on BattleField 2142 Whoop Ass Challenge, johon on tulossa lähes 20 eurooppalaista huippujoukkuetta. Kaikkiaan tapahtumaan odotetaan noin tuhatta pelaajaa. Ammattilaiset ja amatöörit kilpailevat yli 20 lajissa muun muassa PC- ja videopeleissä sekä rytmiin ja laulamiseen perustuvissa seurapeleissä. Tapahtuman pääyhteistyökumppaneita ovat muun muassa -ohjelma, pelialan keskus Neogames ja Mind Trek ry. Tabula rasa? Miten ja missä koulua käydään vuonna 2020?, kaupungin etäopetuskeskus ja eoppimisen klusteri järjestävät tamperelaisille koululaisille, lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille taidekilpailun aiheesta Tulevaisuuden koulu. Aiheen voi vaikka piirtää, maalata, riimitellä tai kertoa ajatuksinaan ja mielipiteinään. Miten lasten ja nuorten mielestä teknologiaa voitaisiin hyödyntää oppimisessa? Korvaako kännykkä kynän ja paperin? Kilpailu ratkeaa toukokuun loppuun mennessä. Parhaat työt laitetaan esille kaupungin virastotalon alaaulaan. mahdollisuus rakentaa Onkiniemeen kansainväliset vaatimukset täyttävä elokuvastudio. Tarpeita on kartoitettu ja alustavia neuvotteluja on käyty muun muassa Nordisk Filmin kanssa. Filmiyhtiöllä ei ole toistaiseksi tuotantoa Suomessa. Aku Syrjän mukaan Tampereella on osaamista isoillekin tuotannoille sekä hyvät palvelut kaupungissa viikkoja, jopa kuukausia asuvalle elokuvaväelle. Lisäksi elokuvan tekeminen Suomessa olisi halvempaa kuin esimerkiksi Ruotsissa. Mainos- ja muuhun ohjelmatuotantoon sopivalla elokuvastudiolla vahvistettaisiin tamperelaista ohjelmatuotantoa. Nythän ongelmana on, että Tampereella on kyllä osaamista, mutta alan ammattilaiset siirtyvät työn perässä Helsinkiin. Kotimaiset kaupalliset tv-kanavat ovat uutisia lukuun ottamatta ulkoistaneet jo kaiken ohjelmatuotantonsa, joten alalla töitä kyllä riittää. Tarvitaan vain sopivat tilat, Syrjä sanoo. Luovaa yrittäjyyttä Yrityksen perustamisesta, osuuskunnista ja muista yritysmuodoista, kulttuurisponsoroinnista sekä taiteilijoiden kokemuksia yrittäjyydestä kuultiin -ohjelman helmikuussa järjestämässä Luova työ kannattaa! -seminaarissa. Aihe kokosi hotelli Pinjan Olympiasalin täyteen kuulijoita. Kulttuuriyrittäjyyden vahvana taustana Suomessa ovat muun muassa korkeatasoinen koulutus, vahva kulttuuriperinne ja toimivat kotimarkkinat. Markkinat ovat tosin pienet, mikroyrittäjiä on paljon, liiketoimintaosaaminen heikkoa eikä strategista suunnittelua ole tai sitä ei osata. Yrittäjyys myös koetaan liian suurena riskinä eikä toisaalta luovan toimialan mahdollisuuksia ymmärretä eri päättäjätasoilla, sanoi kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja Petra Tarjanne. Strategisia voimavaroja pitäisi kohdistaa toimintaympäristön kehittämiseen tekijänoikeus- ja verotuskysymysten ratkaisemiseen, asiantuntijapalvelujen ja verkostojen kehittämiseen, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen, asenteiden muokkaukseen ja toimialatiedon saantiin.

6 Marika Raitanen (edessä) vei Keinupuiston palvelukeskuksessa tanssin pyörteisiin Laila Kaartisen. Taustalla tanssituokion ohjaaja Hilkka Toivonen Ohjelmapalvelu Mielihyvästä. LAATUA ikäihmisten päivätoimintaan Annikaisa Knuutila Ensimmäinen -ohjelman konkreettinen tulos ovat ikäihmisten toimintatuokiot, kulttuurivartit, jotka aloitettiin neljässä tamperelaisessa palvelukodissa tammikuussa. Kehitämme vanhuksilta kerätyn palautteen ja toivomusten pohjalta ohjelmatuokioita ja työllistämme niiden vetäjiksi taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, Marika Raitanen tiivistää Kulttuurivartti-hankkeen idean. Hänen ja Jukka Heinämäen syksyllä 2006 perustama Suomen Kulttuurivartti Oy tarjoaa jo useita erilaisia ohjelmapaketteja. Tunnin kestävissä tilaisuuksissa lauletaan, tanssitaan tai tarinoidaan. Joskus ohjelmassa on kädentaitoja tai esityksiä ajankohtaisista aiheista. Yritys toimii myös yhdyslenkkinä vanhusten kulttuuripalveluja tarvitsevien ja palvelun toteuttajien välillä. Koossa on kattava esiintyvien taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden verkosto, josta välitetään eri tuokioihin esiintyjiä. Ammattimaisen toteutuksen lisäksi toiminnassa painotetaan ohjelmatuokioiden sisältöjen laadukkuutta. Vanhuksilla on oikeus vaatia ja saada sellaista palvelua kuin he haluavat. Tämä on arvokysymys; ikäihmisen elämänkokemusta kunnioitetaan ja luotetaan jokaisen haluun kehittää omaa oppimiskykyään. Toiminnassa pyritään myös vuorovaikutteisuuteen, mutta jokainen osallistuu tuokioihin tietenkin kykyjensä ja halunsa mukaan, Marika Raitanen kertoo. Ohjelmistopankista tehoa tuotekehitykseen Yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa syntyy monia ohjelmistoinnovaatioita, jotka syystä tai toisesta päätetäänkin hyllyttää. -ohjelman tuella perustettu Open Tuesday Ohjelmistopankki (OTSB) kokoaa näitä tarpeettomina lojuvia ohjelmistoja yhteen uusiokäyttöä varten. Yritykset voivat myös tuoda pankkiin ohjelmistoja potentiaalisten kehittäjien tutustuttavaksi. Ohjelmistokehittäjät voivat poimia avoimen lähdekoodin pankista omiin hankkeisiinsa sopivat ohjelmistokomponentit käyttöönsä ja kehitettäväksi ilmaiseksi. Hylätyksi tai lykätyksi päätyneen ohjelmiston kehittämiseen käytetyt aika ja raha eivät näin ole menneet täysin hukkaan, eikä uusissa tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa tarvitse lähteä liikkeelle nollasta. Avoimen lähdekoodin ohjelmistopankin avulla yritykset pystyvät tekemään uusia ohjelmistoinnovaatioita kustannustehokkaasti ja nopeasti, mikä luo pienillekin yrityksille menestymisen mahdollisuuksia, tiivistää Open Tuesday Oy:n perustajiin kuuluva Mikko Puhakka. Open Tuesday on reilu vuosi sitten perustettu open source -yhteisö, joka on koonnut alan toimijoita yhteen. Verkottumistilaisuuksia on järjestetty Suomessa kuukausittain, ja tänä vuonna Open Tuesday piti myös ensimmäiset kansainväliset tapahtumansa Pekingissä, Johannesburgissa ja Zaragozassa Espanjassa. Open Tuesday Ohjelmistopankin erona internetistä jo löytyviin open source -ohjelmistokoodin keräys- ja jakelupaikkoihin on Puhakan mukaan selkeät pelisäännöt. Myös hieman konservatiivisemmin toimivien yritysten on helppo lähteä hyödyntämään avointa ohjelmistokoodia ratkaisuissaan, kun ehdot, joilla ohjelmistot ovat käytettävissä, tehdään tiedettäviksi ja tarjolla on taustaorganisaatiossa tukipalveluita. Open Tuesdayn yhteistyökumppaneita ohjelmistopankkihankkeessa ovat Suomen open source -keskus COSS, Nokia Research Center, Mediamaisteri Oy, Cone Advisors, Turre Legal ja Siili Oy. Mikko Puhakka uskoo, että jatkossa ohjelmistoja kehitetään yhä enemmän open source -maailmassa. Avoimet tavat toimia haastavat perinteisen tuotekehityksen. Ohjelmistoteollisuushan on ollut lähinnä länsimaiden varassa. Open source -malli mahdollistaa myös täysin erilaisten kulttuurien, kuten juuri Kiinan tai Etelä-Afrikan, pääsyn mukaan innovointiin. -ohjelman tuki vauhditti ohjelmistopankin syntyä. Tampereen seutu on hyvä paikka tarttua uusiin, haasteellisiin asioihin. Tampereella on jo COSS, ja alan toimijoiden välillä on muutenkin tiivistä yhteistyötä. Open Tuesday Ohjelmistopankin tavoitteena on kehittyä maailmanlaajuisesti tunnetuksi avoimen lähdekoodin ohjelmistopankiksi. Kun kuka tahansa missä tahansa saa kehitysidean, hän menee ensin katsomaan ohjelmistopankista, mitä aiheeseen liittyvää jo on tehty, ja lähtee tältä pohjalta kehittämään ohjelmistoaan. Ohjelmistopankki olisi parhaimmillaan tällainen.

7 Kysyntää palvelulle tuli Tampereen kaupungin siirryttyä uuteen tilaaja-tuottaja-toimintamalliin. Tänä keväänä kulttuurivartteja pidetään Taatalan, Kuuselan, Keinupuiston ja Kaukaharjun palvelukodeissa Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen tilaamina. Palvelukeskusten henkilöstöllä ei ole resursseja organisoida tällaista toimintaa. Aiemmin ohjelmaa ovat tuottaneet kaupungin kulttuuri- ja sosiaalitoimi. Palvelun keskittämisestä yhdelle tuottajalle on etua, sillä nyt ohjelmasisältöjä voidaan kehittää suunnitelmallisesti ja asiakkaan tarpeita kuunnellen, Raitanen sanoo. Päivi Eskelinen Kaisa Väänänen-Vainio-Mattilalle merkitsee innostunutta ja innostavaa kaupunkia, joka arvostaa monimuotoisuutta. Monitieteisessä yhteisössä ajatus lentää Professori Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila on yksi -ohjelman Palveluinnovaatiot-ohjelmakorin asiantuntijoista. Hän johtaa työkseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) uutta Ihmiskeskeisen teknologian laitosta, jossa tutkitaan ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta eri tieteenalojen näkökulmasta. TTY:n painotus psykologiaan ja ihmiskeskeiseen suunnitteluun on Suomessa ainutlaatuinen ja harvinainen kansainvälisestikin... LAHIKUVASSA Onko oma työsi luovaa? Kyllä! Se on luovaa varsinkin silloin, kun ideoimme uusia projekteja, tutkimusaiheita ja -tapoja. Tai kun opiskelija tulee vastaanotolle diplomityöidean kanssa ja istumme miettimään aivoriihimäisesti uusien ja vanhojen tutkimustapojen ja ajatusten yhdistämistä. Ne hetket, jolloin porukalla päästään hyvään vauhtiin ja ajatukset lentävät, ovat oikein helmiä. Laitoksen henkilöstöstä kolmannes on muualta tulleita. Meidän diplomi-insinöörien lisäksi laitoksella työskentelee sosiologeja, psykologeja ja tietojenkäsittelytieteilijöitä. Arkisessa työssä monialaisuus on parhaimmillaan sitä, että taustoiltaan erilaisten ihmisten kesken syntyy hyvä yhteistyömeininki. Monialaisuus on myös haastavaa. Esimerkiksi kun pohdimme tutkimustehtävää, eri näkökulmien takia on aina yhteisesti sovittava, mitä tarkoitamme eri termeillä. Toisaalta tätä voi pitää ongelmanratkaisuna positiivisessa hengessä. Mikä on roolisi -ohjelman asiantuntijana? Arvioin ihmisnäkökulman toteutumista Palveluinnovaatiot-ohjelmakorin hankeideoissa. Hanke-ehdotuksesta on käytävä ilmi, kenelle suunniteltava teknologia, innovaatio tai palvelu on tarkoitettu. Olen ollut alalla viitisentoista vuotta, eli koko sen ajan kun käytettävyydestä on puhuttu Suomessa. On ollut hienoa nähdä, miten ihmiskeskeisyys on kasvattanut painoarvoaan teknologiassa. Aikaisemmin se saatettiin nähdä vain välttämättömänä pahana, mutta nykyisin yrityksissä ymmärretään, että tuotteen hyvä käytettävyys tuo myös kilpailuetua.

8 on Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa on kolme rinnakkaista teema-aluetta: kulttuuriteollisuus palveluinnovaatiot luovat rakenteet Ohjelman tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja kasvattaa valittujen toimialojen liikevaihtoa lisätä seutukunnan tunnettuutta synnyttää uudenlaisia yhteistyöverkostoja nostaa luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys kaikkien asiaksi. Ohjelmaan on jatkuva haku. Ota yhteyttä! -ohjelman tiedotuslehti 1 / 2007 Päätoimittaja Kehityspäällikkö Lasse Paananen Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Tammisto Knuutila & Tammisto Oy Paino XXXXX, huhtikuu ohjelma Tampereen kaupunki, Elinkeinokeskus PL 487, Aleksis Kiven katu C Tampere Kehityspäällikkö Lasse Paananen Koordinaattori Liina Penttilä ohjelma synnyttää tamperelaisesta luovasta osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja yhdessä pirkanmaalaisten osaajien, yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tutustu! Kuukauden kulttuurintekijät osoitteessa Ehdota! Luovan Tampereen ja Radio 957:n Kuka on kuukauden luovis? -kampanjassa etsitään kuukauden luovaa tamperelaista eli luovista. Ilmianna oma ehdokkaasi ohjelman nettisivuilla.

ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008

ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008 ohjelman Tiedotuslehti 2 l 2008 Demola polkaisee vauhtia yritysten ideoihin Klub Tampere virittää kulttuurivientiä Aitiopaikalla Newcastlen muutoslaboratoriossa Luova Tampere 1 Demola Annikaisa Knuutila

Lisätiedot

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011

täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Bon Appétit täydellinen -soppa- Luova Tampere 2006 2011 Loppujulkaisu Luova Tampere 2006 2011 Tampereen kaupungin elinkeino-ohjelma ja strateginen hanke Ohjelman

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2010

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2010 ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2010 3 5 6 yrittämällä pikkuisen parempi maailma tiedettä leikkien A(r)vaamattomilla markkinoilla Luova Tampere 1 Annikaisa Knuutila Miisa Kaartinen Lasse Paananen toimitusjohtaja

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen Toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 7 Luova Suomi / Diges ry 2012 Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 kauppalehti kamari Tampereen Numero 6 Lokakuu 2014 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 Hannu Saarijärvi avartaisi kaupan näkymiä SIVU 18 Tampereen kauppakamarilehti 6

Lisätiedot

Tevallako tulevaisuuteen?

Tevallako tulevaisuuteen? Tevallako tulevaisuuteen? Selvitys muoti- ja designalan hyödyntämättömistä voimavaroista ja potentiaalista Diges ry Selvityksen toteuttaja Kirsi Lille (TaM) 17/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

ACTION! www.mediapolis.fi

ACTION! www.mediapolis.fi 2013 2014 ACTION! www.mediapolis.fi POLKU ON AVATTU Mediapolis aloittelee luovan alan yhteisönä, digitaalisena tarinankerronnan keskuksena. Sen kehitystä voisi verrata polkuun, joka vie vuoren huipulle.

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot