RITAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RITAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015-2025"

Transkriptio

1 RITAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Sastamalan kaupunki, Elävä maaseutu Maaseutulautakunta

2 Sisältö 1. Johdanto 2. Luonnosta elinvoimaa 3. Luonnonsuojelualueen rauhoituspäätös 4. Alueen luontotyypit 5. Alueen hoidon tavoitteet 6. Toimenpiteet, hoito ja ylläpito Luonnonsuojelualueen merkintä Reittien kunnostus ja rakentaminen Reittien opastus, viitoitus ja merkintä Rakennukset ja rakennelmat Tiedottaminen ja markkinointi 7. Kustannusarvio 8. Alueen tilan seuranta ja vastuutahot 9. Lopuksi Liite 1. Valkeajärven reitin kartta- ja selostusosa

3 Alueen sijainti - Ritajärven erämaa-alue sijaitsee Vammalan, Häijään ja Kiikoisten taajamien muodostaman kolmion ytimessä keskellä Sastamalaa. - Matkaa keskustaan on 20 km, Tampereelle 50 km ja Poriin 75 km. - Sastamalan kaupunki omistaa Ritajärven alueella maata 203 ha, josta luonnonsuojelualueen koko on 127,2 ha. - Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmassa Ritajärven alue on määritelty ns. hiljaiseksi alueeksi.

4 Suojelualueen perustaminen Ympäristöministeriö julkisti METSO-kohteiden kartoittamisen hankehaun vuonna Kriteerit täyttävä elinympäristökokonaisuus löytyi Ritajärveltä. Pienten järvien ja niiden laskupurojen ja rantametsien muodostama alue, joka soveltuu erittäin hyvin myös luonto- ja virkistysalueeksi. Maaseutulautakunta päätti hakea Ritajärven alueen (127 ha) suojelemista Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) puitteissa. Ympäristöministeriö antoi rauhoituspäätöksen Sastamalan kaupungille euroa korvausta rauhoituksesta aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

5 Ritajärven rauhoituspäätöskartta

6 Rauhoituspäätös Yleiset rajoitukset Ritajärven luonnonsuojelualueella metsänhakkuu- ja hoitotyöt, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja sienten poimimista, ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen, selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen, rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen, liikkuminen moottoriajoneuvolla, leiriytyminen, avotulenteko ja roskaaminen, maastopyöräily ja muut maastoa rasittavat toiminnot, samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa merkittävästi muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.

7 Rauhoituspäätös Sallitut toimenpiteet Ritajärven luonnonsuojelualueella olemassa olevien polkujen käyttö ja kunnossapito on sallittu. Olemassa oleville poluille voidaan tarvittaessa rakentaa pitkospuut sekä niiden yhteyteen penkkejä. Polkuja voidaan sorastaa ja raivata polun yli kaatuneet puut, jättäen ne alueelle lahopuuksi. Polkujen yhteyteen voidaan rakentaa alueen käyttöä palvelevia opasteita ja infotauluja, olemassa olevan laavun (Valkeajärvi) ja mökin (Alinen Ritajärvellä) sekä niihin liittyvien rakennelmien käyttö ja kunnossapito on sallittu, rauhoitusmääräysten estämättä Valkeajärven eteläpuolelle voidaan rakentaa kota ja rantaan johtavat portaat päätöskarttaan A- kirjaimella merkittyyn paikkaan sekä rakentaa tie kodalle olemassa olevan polun kohtaan (katkoviiva päätöskartassa), hirvieläinten ajaminen pois alueelta, avotulenteko, sille osoitetuilla nuotiopaikoilla, rauhoitus ei ole esteenä laitureiden rakentamiselle, alueeseen rajautuvan sähkölinjan käyttöä ja kunnossapitoa haittaavien tai turvallisuutta vaarantavien puiden kaataminen alueelle lahopuustoksi on sallittu, alueella voidaan ajaa maan jäätyneenä ollessa moottoriajoneuvolla hoitotöissä, maanomistajan hyväksymän ja Pirkanmaan ELY- keskuksen vahvistaman hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimet, jotka ovat tarpeellisia alueen luonnonarvojen turvaamisen tai alueen virkistyskäytön kannalta.

8 Hoito- ja käyttösuunnitelma Rauhoituspäätöksen mukaisesti laaditaan Pirkanmaan ELY-keskukselle Ritajärven luonnonsuojelualueen hoitoja käyttösuunnitelma, jossa määritellään alueella tehtävät toimenpiteet ja ylläpito. Rauhoituspäätöksen mukaan toimenpiteillä a.) turvataan alueen luonnonarvot ja b.) mahdollistetaan alueen virkistyskäyttö.

9 Alueen luontotyypit Kuviokohtaisen METSOinventoinnin alueella suoritti Ramboll Finland Oy vuonna Pienten järvien ja niiden laskupurojen ja rantametsien muodostamassa elinympäristökokonaisuudessa on hyvin monenlaisia kohteita: rantaluhdista ja karukoista aina reheviin puronvarsilehtoihin. Kaikkiaan Ritajärven alueen METSO-inventoinnissa määriteltiin 37 yksittäistä kuviota (elinympäristöä). Kuviot luokiteltiin arvoluokkiin I, II ja III, joista I-luokkaan määriteltiin 20 kuviota, IIluokkaan 15 kuviota ja IIIluokkaan 2 kuviota.

10 Alueen kehittämisen tavoitteet Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämisen tavoitteet on johdettu alueen rauhoitusmääräyksistä sekä virkistys- ja luontoarvoista. Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on yhdistää alueen luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö. Jätetään kehittymään luonnontilassa: Metsänhakkuu- ja hoitotyöt, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja sienten poimimista on kielletty. Tukee myös Sastamalan strategiaa, jonka peruspilareita ovat mm. vetovoiman vahvistaminen ja elämänhallinnan edistäminen Ritajärven alueen kehittäminen kykenee vastaamaan molempiin. Alue on luonnonarvoiltaan harvinaislaatuinen ja maisemiltaan poikkeuksellisen upea, tavoitteena voisi olla saada siitä yksi Sastamalan vetonauloista.

11 Toimenpiteet, hoito ja ylläpito 6.1 Luonnonsuojelualueen merkintä 6.2 Reittien kunnostus ja rakentaminen 6.3 Reittien opastus, viitoitus ja merkintä 6.4 Rakennukset ja rakennelmat 6.5 Tiedottaminen ja markkinointi

12 Luonnonsuojelualueen merkintä Ritajärven luonnonsuojelualueen rajat ovat yhteensä noin 21 km, josta järven rantaa on 7 km ja muuta maastoa 14 km. Rajapylväille sopiva välimatka on noin 80 metriä, joten Ritajärven maastoon tarvitaan noin 170 rajapylvästä.

13 Reittien kunnostus ja rakentaminen Huoltotie Valkeajärven eteläosassa olevalle alueelle rakennettiin rauhoituspäätöksen mukaisesti talvella 2015 noin 130 metrin pituinen huoltotie. Huoltotie sijoitettiin alueelle, jolla ei ole METSO-inventoinnin mukaisia arvoluokkia I, II tai III.

14 Reittien kunnostus ja rakentaminen Polkujen sorastus Ritajärven luonnonsuojelualueen pääasialliselta P-alueelta, Ritajärventien varrelta, on syksyllä 2015 sorastettu noin 320 metrin mittainen polku Valkeajärven rantaan. Muita polkujen sorastamissuunnitelmia alueella ei ole.

15 Reittien kunnostus ja rakentaminen Polkujen avaaminen Järvien ympäri kiertäville reiteille on kaatunut muutamia puita ja lisäksi polut ovat paikoin pusikoituneet (etenkin Ylisellä ja Alisella Ritajärvellä). Polkujen päälle kaatuneet puut katkaistaan ja jätetään alueelle lahopuuksi, lisäksi reittien pusikoituneet osuudet avataan.

16 Reittien kunnostus ja rakentaminen Pitkospuut Ritajärven luonnonsuojelualue on melko kivikkoista ja myös polkuverkoston varrella on tästä johtuen muutamia pahoja osuuksia, joiden yli rakennetaan 3-4 lankkua leveät pitkospuut kyllästetystä ja höyläämättömästä materiaalista. Kesän 2015 aikana polkujen kunnostus on aloitettu Valkeajärven reitillä (2 km). Työtä on suorittanut työvoiman palvelukeskus Työteekki, joka on Valkeajärven eteläpuolelle rakentanut portaat, pitkospuita ja laiturin.

17 Reittien kunnostus ja rakentaminen

18 Reittien kunnostus ja rakentaminen

19 Reittien kunnostus ja rakentaminen Pitkospuut Pitkospuiden rakentaminen jatkuu vuonna 2016, jolloin Valkeajärven itäpuolelle tehdään pitkospuita vaarallisimpien kivikkojen yli. Yhteensä pitkospuita rakennetaan Valkeajärven reitille noin 200 metriä, josta on määrällisesti mitattuna tehtynä noin puolet syksyllä Lisäksi kunnostetaan Alisen Ritajärven ja Ylisen Ritajärven kierrokset, joille ei kuitenkaan ole tarkoitus rakentaa läheskään niin paljon pitkospuita kuin Valkeajärven kierrokselle.

20 Reittien kunnostus ja rakentaminen

21

22 Reittien kunnostus ja rakentaminen Nuotiopaikat Ritajärven alueella on seitsemän olemassa olevaa nuotiopaikkaa: kaksi Valkeajärven rannalla, neljä Alisen Ritajärven rannalla ja yksi Ylisen Ritajärven rannalla. Nuotiopaikat kunnostetaan: penkit, pieni pöytätaso ja pieni halkokatos.

23 Reittien kunnostus ja rakentaminen Kuivakäymälät Työteekki on kesällä 2015 rakentanut kaksi Biolanin kuivakäymälää, joista toinen on sijoitettu Valkeajärven eteläpuolelle paikkaan, jonne on suunniteltu kotaa. Toinen kuivakäymälä on Alisen Ritajärven mökillä. Kesällä 2016 tulee vielä kolmas kuivakäymälä, joka sijoitetaan Valkeajärven laavulle. Luonnonsuojelualueella on lisäksi kaksi vanhaa puuceetä (Ylisen ja Alisen Ritajärven rannalla), jotka poistettaneen käytöstä.

24 Reittien kunnostus ja rakentaminen Jätehuolto Ritajärven luonnonsuojelualueella on omatoiminen jätehuolto, mikä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta. Roskattoman retkeilyn periaate on yksinkertainen: retkeilijästä ei jää jälkeäkään luontoon. Roskattomasta periaatteesta tiedotetaan alueen kaikilla opastustauluilla ja nuotiopaikoilla sekä aluetta esittelevissä materiaaleissa. Lisäksi roskaton retkeily vähentää huoltoajoa retkeilykohteissa ja sitä kautta melua, päästöjä ja maaperän kulumista.

25 Reittien kunnostus ja rakentaminen Luontopolut Ritajärven luonnonsuojelualueen polkuverkostolle voidaan lähivuosina rakentaa myös luontopolkuja. Yksi vaihtoehto on, että Valkeajärven 2 km pituinen kierros Toinen vaihtoehto on, että luontopolku lähtisi Lammentaantien P-alueelta ja kulkisi Alisen Ritajärven mökille ja sieltä Alisen Ritajärven rantaa ja Ritajärvenojan vartta myöden takaisin P-alueelle.

26 Reittien kunnostus ja rakentaminen Toimenpiteet luonnonsuojelualueen läheisyydessä Ritajärventien P-alue (2015) Tervetuloportti (2016) Väliaikainen tiedotuskyltti (2015)

27 Reittien opastus, viitoitus ja merkintä Opastuksen nykytilanne Yksi opastustaulu ja erilaisia viittoja Myöskään kgin kotisivuilla ei karttaa Suuri eksymisen vaara

28 Reittien opastus, viitoitus ja merkintä Opastus- ja viitoitussuunnitelma Opastustauluja kuuteen paikkaan: jokaiselle kolmelle P-alueelle sekä Alisen Rita-järven mökille, Valkeajärven laavulle ja kodan rakennuspaikalle. Opastustauluihin tulee mm. alueen kartta, reitit ja niiden vaativuusluokat, GPS-koordinaatit, alueella kielletty ja sallittu toiminta sekä yleistietoa alueen luontotyypeistä. Viitoituskylttejä reitistöllä tarvitaan arvion mukaan paikkaan, joita ovat P-alueet, polkujen risteykset sekä muut merkittävät kohteet.

29 Reittien opastus, viitoitus ja merkintä Reittien merkintä Osa Ritajärven alueen reiteistä on syksyisten Akselin vaellusten vuoksi merkitty maastoon punaisin nauhoin. Paikoitellen nauhamerkkejä on harvassa tai ne ovat kadonneet, jolloin eksymisen vaara on ilmeinen. Reitit merkitään maastoon värikoodatuin neliöin vuoden 2016 aikana. Kyseistä merkintätapaa suosittelee käytettäväksi Metsähallitus ja Suomen Latu ry.

30 Reittien opastus, viitoitus ja merkintä Reittien merkintä ja vaativuusluokitus Osa Ritajärven alueen reiteistä on syksyisten Akselin vaellusten vuoksi merkitty maastoon punaisin nauhoin. Paikoitellen nauhamerkkejä on harvassa tai ne ovat kadonneet, jolloin eksymisen vaara on ilmeinen. Reitit merkitään maastoon värikoodatuin neliöin vuoden 2016 aikana. Kyseistä merkintätapaa suosittelee käytettäväksi Metsähallitus ja Suomen Latu ry. Lisäksi kaikille reiteille laaditaan vaativuusluokitus (helppo, keskivaativa ja vaativa).

31 Rakennukset ja rakennelmat Laavu ja puuliiteri Valkeajärven laavu ja sen yhteydessä oleva puuliiteri on rakennettu Vammalan Rotaryklubin toimesta vuonna Nämä rakennelmat eivät vaadi erityistä kunnostamista. Sen sijaan laavulla oleva nuotiopaikka kunnostetaan ja paikalle tuodaan myös kuivakäymälä vuonna 2016.

32 Rakennukset ja rakennelmat Alisen Ritajärven mökki Alisen Ritajärven pohjoisrannalla sijaitseva mökki vaatii remontointia. Vuonna 1960 valmistuneen kevythirsisen rakennuksen korjaustarpeita ovat alustavien arvioiden mukaan mm. ulkoportaiden ja terassin uusiminen, keittiön lattian ja saunatilan kunnostaminen sekä viemäröinnin uusiminen + ulkoseinästä muutamia hirren vaihto. Remontointiin on ryhdytty syyskuussa 2015 ja se on tavoitteena saada suoritettua vuoden loppuun mennessä. Paikalle rakennetaan myös uusi puuliiteri.

33 Rakennukset ja rakennelmat Kota ja eräkämppä Valkeajärven eteläpuolelle voidaan rakentaa kota rauhoituspäätöskartan A- kirjaimella merkittyyn kohtaan. Lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään, että alueelle voisi tulevaisuudessa rakentaa myös eräkämpän palvelemaan alueen retkeilijöitä. Molempiin rakennelmiin vaaditaan poikkeuslupa. Talvella huoltotien rakentamisen yhteydessä Valkeajärven eteläpuolelle tasoiteltiin kaksi rakennuspaikkaa. Paikat sijoitettiin alueelle, jolla ei ole METSOinventoinnin mukaisia arvoluokkia I, II tai III. Toista paikkaa käytti työmaa- ja varastoalueenaan Työteekki kesällä Toinen paikka on tasattu kallion päälle kuitenkin niin, että puut suojaavat näkyvyyden järvelle.

34 Rakennukset ja rakennelmat

35 Rakennukset ja rakennelmat Kota ja eräkämppä Kodan ja eräkämpän rakentamisesta on käyty useita keskusteluita alueen sidosryhmien kanssa. Jotta virkistysalue koettaisiin houkuttelevana, asianmukainen palvelutarjonta taukopaikkoineen on erittäin tärkeätä. Kunnollisen ja nykyaikaisen taukotuvan tarve nähdään suurena kuntalaiset, partiolaiset, 4H-yhdistykset, matkailijat jne. Ei ole myöskään perusteltua hajasijoittaa rakennuksia eri puolelle luonnonsuojelualuetta, vaan kota ja eräkämppä on järkevää sijoittaa huoltotien päähän alueelle, jossa ei ole merkittäviä luontoarvoja. Leiriytyminen Rauhoituspäätöksen mukaan luonnonsuojelualueella on leiriytyminen kielletty. Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa on kuitenkin alustavasti sovittu, että leiriytyminen (telttailu) sallitaan Alisen Rita-järven mökin sekä Valkeajärven laavun ja kodan lähistöllä. Näillä paikoilla tulee sijaitsemaan myös kuivakäymälät.

36 Tiedottaminen ja markkinointi Monikanavainen viestintä ja reittiesitteet Ritajärven luonnonsuojelu- ja virkistysalueen mahdollisuuksista kerrottaessa avainasemassa on monikanavainen viestintä. Tärkeätä on näkyä paitsi painetuissa kartoissa ja esitteissä, niin myös sosiaalisessa mediassa. Minimissäänkin aluetta karttoineen pitää esitellä Sastamalan kaupungin kotisivuilla. Kustannustehokas vaihtoehto reittikarttojen laatimiseen voisi olla GPSpohjainen Garmin Base-camp -reittisuunnitteluohjelma, jonka avulla voidaan määritellä mm. vaellusreitin pituus, korkeuskäyrät, nähtävyydet ja reitin varren palvelut. Tarkka reittiesite Valkeajärveltä laaditaan kun reitin rakennustyöt on saatu valmiiksi. Lisäksi tarkoitus on laatia reittiesitteet Alisen Ritajärven ja Ylisen Ritajärven kierroksista, ja mahdollisesti myös reiteille, jotka ulottuvat Ritajärven luonnonsuojelualueen ulkopuolelle eli Hornion, Karkun tai Pääjärven suuntaan.

37 Garmin Basecamp reittisuunnitteluohjelma Valkeajärven kierros 2,5 km Reitti-info: - Kartta - Pituus - Korkeuskäyrät - Reittiluokitus - Palvelut (nuotiopaikka, puucee jne.) - Nähtävyydet (näköala, lähde, suuret irtolohkareet jne.) - Muut lisätiedot, esim. valokuvat Valkeajärvi

38 Kustannusarvio Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämisen ja rakentamisen kustannusarvio vuodelle 2016 on seuraava: Työteekin palkat sosiaalikuluineen Työteekin matkakulut Kaupungin mökin pihan kunnostus sekä portaat mökin takana olevalle kalliolle (jäi teke-mättä vuonna 2015) Pitkospuut, penkit, pöydät, nuotiopaikkojen kunnostus ja halkokatokset Pienkalusto Vene kaupungin mökin rantaan Ostopalvelut (opastustaulujen kartat, luontopolun inventointi yms.) Viitoituskyltit (30 kpl), opastetaulut (6 kpl) ja tervetuloportti Kylttien ja opastetaulujen perustuksien teko ja pystytys sekä reittien merkintä Markkinointimateriaali, esitteet, kotisivut ym Polttopuiden teko ja kuljetus Muut kulut (vakuutukset ja kaikki muu odottamaton meno) Yhteensä

39 Suunnitelman hyväksyminen Sastamalan maaseutulautakunta esittää Ritajärven luonnonsuojelualueen hoitoja käyttösuunnitelman Sastamalan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen sen vahvistaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma tarkastetaan ja uudistetaan 10 vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna Jos alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta poikkeaminen osoittautuu tarpeelliseksi tämän 10-vuotiskauden aikana, haetaan poikkeamiseen lupaa Pirkanmaan Ely-keskukselta.

40 Tilan seuranta ja vastuutahot Luonnonsuojelualueen suunnittelu-, hoito- ja ylläpitovastuu on Elävän maaseudun osaprosessilla, joka vuonna 2016 sopii tarkemmin tässä suunnitelmissa mainituista hoito- ja ylläpitotoimien organisoinnista mm. Työteekin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Luonnonsuojelualueen tilaa seuraa ja rauhoitusmääräysten noudattamista valvoo Elävän maaseudun osaprosessi yhdessä Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa.

41 Alinen Ritajärvi

42 Sastamalan Stonehenge

43 Ritarijärvi

44 Rauhoitettu mänty Ritarijärvellä

45 Ritajärven alue Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksessa

46 Reitit Pääjärven, Ritajärven alueen ja Heinijärven välillä - Olemassa olevia polkuja parannetaan + viitoitus ja kartat kuntoon maastossa - Reittisuunnitelmien laatiminen GPS:llä ja Basecampilla Reitti-infot kotisivuille - Reittiluokituksien tekeminen GPS-aineiston avulla (helppo, keskivaativa ja vaativa) - Esteettömyys huomioitu osassa aluetta? Pääjärvi Valkeajärvi Ylinen Ritajärvi Heinijärvi Alinen Ritajärvi

47 Reitti Karkusta Ritajärvelle? - Voisi kulkea vanhaa latupohjaa (Karkku-Hornio, n. 5 km) - Ritajärven alueen helppo saavutettavuus (julkinen liikenne, etenkin rautatie) - Yhteistyö karkkulaisten kanssa Karkkuun suunnitteilla hanke kylätoiminta-keskuksesta voisiko sinne sijoittaa Ritajärven alueen opastuspisteen? Hornio Ritajärven alue Karkku

Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025

Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 Maaseutulautakunta 53 28.10.2015 Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 277/14.03.02/2014 MAALTK 53 Sastamalan kaupungin maaseutulautakunta on päätöksillään 29.12.2011 ja

Lisätiedot

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 2025

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 2025 RITAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 2025 SASTAMALAN KAUPUNKI ELÄVÄ MAASEUTU JANI HANHIJÄRVI & KATARIINA PYLSY SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Luonnosta elinvoimaa 4 3. Luonnonsuojelualueen

Lisätiedot

Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma Maaseutulautakunta 53 28.10.2015 Kaupunginhallitus 277 02.11.2015 Ritajärven luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 277/14.03.02/2014 MAALTK 28.10.2015 53 Sastamalan kaupungin maaseutulautakunta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Maaseutulautakunta Aika 28.10.2015 klo 17:00-18:09 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen

Lisätiedot

Yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustaminen Ritajärven alueelle

Yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustaminen Ritajärven alueelle Maaseutulautakunta 49 01.10.2014 Maaseutulautakunta 21 15.04.2015 Yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustaminen Ritajärven alueelle 277/14.03.02/2014 MAALTK 01.10.2014 49 Valtioneuvosto asetti maaliskuussa

Lisätiedot

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 2025

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 2025 RITAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 2025 SASTAMALAN KAUPUNKI ELÄVÄ MAASEUTU JANI HANHIJÄRVI & KATARIINA PYLSY SISÄLLYS 1. Johdanto 4 2. Alueen historia 6 3. Hoito- ja käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Koirasuonmäen-Pertinkulman luonnonsuojelualue Kunta: Hollola Kiinteistö: Koirasuonmäki-Pertinkulma ( ) Pinta-ala:

Koirasuonmäen-Pertinkulman luonnonsuojelualue Kunta: Hollola Kiinteistö: Koirasuonmäki-Pertinkulma ( ) Pinta-ala: Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS HAMELY/1088/2017 j%.. ympäristäkeskus Häme Luonnonvarayksikkö 2292017 LUO/1 70N201 7 ASIA Luonnonsuojelualueen perustaminen MAANOMISTAJA Luonnonperintösäätiö (1565224-7)

Lisätiedot

Maaseutulautakunta 49 01.10.2014 Maaseutulautakunta 21 15.04.2015 Kaupunginhallitus 171 01.06.2015. Ritajärven luonnonsuojelualue ja sen kehittäminen

Maaseutulautakunta 49 01.10.2014 Maaseutulautakunta 21 15.04.2015 Kaupunginhallitus 171 01.06.2015. Ritajärven luonnonsuojelualue ja sen kehittäminen Maaseutulautakunta 49 01.10.2014 Maaseutulautakunta 21 15.04.2015 Kaupunginhallitus 171 01.06.2015 Ritajärven luonnonsuojelualue ja sen kehittäminen 277/14.03.02/2014 MAALTK 01.10.2014 49 Valtioneuvosto

Lisätiedot

llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon

llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon Luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit, luontopolut Halimasjärven luonnonsuojelualue 2 Tampereen kaupungin ympäristövalvonta 2006 Halimasjärven

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTOPYYNTÖ 1 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HELSINGFORS STAD MILJÖNÄMNDEN 9.1.2007

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTOPYYNTÖ 1 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HELSINGFORS STAD MILJÖNÄMNDEN 9.1.2007 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTOPYYNTÖ 1 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta PL 2100 (Kansakoulukatu 3) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Ympäristölautakunnan päätös 9.1.2007 5 MUSTAVUOREN-PORVARINLAHDEN LUONNONSUOJELUALUEEN

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja TÖS HAMELY/1447/2017 ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja TÖS HAMELY/1447/2017 ymparistokeskus . Elinkeino-, liikenne- ja TÖS HAMELY/1447/2017 ymparistokeskus Häme Luonnonvarayksikkö 4.12.2017 Lu0J226N201 7 ASIA MAANOMISTAJAT Luonnonsuojelualueen perustaminen Vanhala Pauli Teriojantie 9 A 04400

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA Ympäristölautakunta 149 16.12.2014 Kaupunginhallitus 5 19.01.2015 Kaupunginhallitus 66 02.03.2015 LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 190/66.668.02/2014 Ympäristölautakunta 16.12.2014

Lisätiedot

js. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS HAMELY/1 905/2016 Häme Luonnonvarayksikkö Luonnonsuojelualueen perustaminen ASIA

js. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS HAMELY/1 905/2016 Häme Luonnonvarayksikkö Luonnonsuojelualueen perustaminen ASIA Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS HAMELY1 9052016 js. ympäristökeskus Häme Luonnonvarayksikkö 912.2016 LUOJ2 19N201 6 ASIA Luonnonsuojelualueen perustaminen MAANOMISTAJA Luonnonperintösäätiö (1565224-7)

Lisätiedot

Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt

Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt Lappi luontomatkailun toimintaympäristönä - Kansallispuistojen järjestyssäännöt Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Lapin luontopalvelut Metsähallitus 1 Matkailuyhteistyön tavoitteita Kansallispuistot ovat

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0/ ~ PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA (LUONNONSUOJELULAKI )

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0/ ~ PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA (LUONNONSUOJELULAKI ) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PÄÄTÖS 14.3.2017 PIRELY/122712016 0/ ~ PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA (LUONNONSUOJELULAKI 24.1. ) LUONNONSUOJELUALUEEN NIMI Nimi: Vuoreksen Koukkujärven

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Isojärven kansallispuiston järjestyssäännöstä

METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Isojärven kansallispuiston järjestyssäännöstä 495/623/2010 METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Isojärven kansallispuiston järjestyssäännöstä Annettu Vantaalla 28.6.2010 Isojärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus on luonnonsuojelulain (1096/1996)

Lisätiedot

1345/623/2010. METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä. Annettu Vantaalla 28.6.2010

1345/623/2010. METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä. Annettu Vantaalla 28.6.2010 1345/623/2010 METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä Annettu Vantaalla 28.6.2010 Liesjärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus on luonnonsuojelulain 1096/96

Lisätiedot

LUO/37N2017 Häme Luonnonvarayksikkö Välimaan luonnonsuojelualue. Kiinteistö: Välimaa ( )

LUO/37N2017 Häme Luonnonvarayksikkö Välimaan luonnonsuojelualue. Kiinteistö: Välimaa ( ) Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS HAMELY/140/2017 Or ymparistokeskus LUO/37N2017 Häme Luonnonvarayksikkö 21.2.2017 ASIA MAANOMISTAJAT Luonnonsuojelualueen perustaminen Rouvali Irja ja Petteri Koivulankuja

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta 49 01.10.2014 Maaseutulautakunta 21 15.04.2015 Kaupunginhallitus 171 01.06.2015 Maaseutulautakunta 42 30.09.2015 Ritajärven luonnonsuojelualue ja sen kehittäminen 277/14.03.02/2014 MAALTK

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA

LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA Ympäristölautakunta 149 16.12.2014 Kaupunginhallitus 5 19.01.2015 Kaupunginhallitus 66 02.03.2015 Kaupunginhallitus 15 16.01.2017 LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 190/66.668.02/2014

Lisätiedot

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ;

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ; Piirustus n:o 4980, päivätty 1.6.1993, muutettu 19.8.1994; 9.1.1995; 12.9.1995; 10.10.19955 Espoo 20, 21, 22, 26, 40 ja 46 kaupunginosat Keskuspuisto I Osayleiskaava Mittakaava 1:4000 OSAYLEISKAAVAMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

30-9905-0 30-9905-1 30-9905-0. eo-2 EN-1 "5:113 31-9903-5 "5:113 "5:113 31-9908-2 31-9901-0 31-9903-3 "1:2 "5:113 "27:22 "27:18 "27:22 "27:14 "27:9

30-9905-0 30-9905-1 30-9905-0. eo-2 EN-1 5:113 31-9903-5 5:113 5:113 31-9908-2 31-9901-0 31-9903-3 1:2 5:113 27:22 27:18 27:22 27:14 27:9 - - ": -- ": -- ": -- - ": ": - OSAYLEISKAAA E ": -- -- -- ": -- -- ": -- -- ": -- ": -- "Yht. : - ": - ": ": - - ": -- L ": tv ": -- ": ": ": ": ": ": ": - ": ": ": RA- -- ": ": ": -- ": ": -- -- -- ":

Lisätiedot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia 2016 Reittisuunnittelu Pirjo Räsänen Matkailureitin pääkohtia Minimivaatimukset: Reitillä on oltava nimi Reitillä on huomioitu turvallisuustekijät Reitin viitoitus

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkysely (2. 23.5.2017) toteutettiin osana Salon kaupungin retkeily ja luontomatkailukohteiden

Lisätiedot

ULKOILUREITTISUUNNITELMA MTB-REITTI VÄLILLE PYHÄ-LUOSTO-SUVANTO-PYHÄ

ULKOILUREITTISUUNNITELMA MTB-REITTI VÄLILLE PYHÄ-LUOSTO-SUVANTO-PYHÄ Pelkosenniemen kunta Sodankylän kunta ULKOILUREITTISUUNNITELMA MTB-REITTI VÄLILLE PYHÄ-LUOSTO-SUVANTO-PYHÄ Sisällys ULKOILUREITTISUUNNITELMA EHDOTUS... 1 MTB-REITTI VÄLILLE PYHÄ-LUOSTO-SUVANTO-PYHÄ...

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2012. Piällysmies ry:n hankeryhmän esityslista 1/2012. AIKA Torstaina klo 15:00. Piällysmies ry:n toimisto

ESITYSLISTA 1/2012. Piällysmies ry:n hankeryhmän esityslista 1/2012. AIKA Torstaina klo 15:00. Piällysmies ry:n toimisto Kerimäentie 10 1 (6) Piällysmies ry:n hankeryhmän esityslista 1/2012 AIKA Torstaina 17.3.2011 klo 15:00 PAIKKA Piällysmies ry:n toimisto LÄSNÄ varsinainen jäsen varajäsen Asko Hirvonen Esko Oksa Merja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueen laajentaminen Eräpyhän alueella 190/ /2014

Luonnonsuojelualueen laajentaminen Eräpyhän alueella 190/ /2014 Ympäristölautakunta 149 16.12.2014 Kaupunginhallitus 5 19.01.2015 Kaupunginhallitus 66 02.03.2015 Kaupunginhallitus 15 16.01.2017 Ympäristölautakunta 54 30.05.2017 Kaupunginhallitus 168 05.06.2017 Luonnonsuojelualueen

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Ylikiimingin retkeily- ja taukopaikat

Ylikiimingin retkeily- ja taukopaikat Lapin Ammattiopisto Oulun 4H-yhdistys, Ylikiimingin toimisto Ylikiimingin retkeily- ja taukopaikat Tehnyt: Luonto- ja ympäristöalan opiskelija Emmi Wathén Tämä on tehty oppilastyönä yhdessä Ylikiimingin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO

Kuva: Veikko Hahmo. Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Kuva: Veikko Hahmo Suomi100v. LUONTOHELMIKOHDE Pirkkalassa TAAPORINVUORI- KURIKKAKALLIO Retkelle lännestä Mistä retkelle: Kuntakeskusta, Takamaa, Vähäjärvi Kävellen kohti Takamaata ja moottoritien alikulun

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kunnostaminen

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kunnostaminen HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kunnostaminen Carelian Eastpoint ry 1 / 5 Hakija Carelian Eastpoint ry, y-tunnus 2008398-2 Osoite: Tiensuuntie 26 B, 81720 Lieksa Puh. 0400 671 053 / Niilo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN OIKEUS

AINUTLAATUINEN OIKEUS AINUTLAATUINEN OIKEUS Monet saapuvat Suomesta ajamaan moottorikelkalla Ruotsissa. Toivomme, että kunnioitatte Ruotsissa voimassa olevia sääntöjä ja useimpien ruotsalaisten Moottorikelkkailijoiden tavoin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 3336/11.01.02/2014 107 Sääksen eli kalasääsken pesimäsaaren rauhoittaminen luonnonsuojelulain 24 :n mukaiseksi suojelualueeksi Valmistelijat / lisätiedot: Tia

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry Seliskerin retkisaaren laiturien kunnostus 2015 Suunnitelma Muistio liitteenä 1 Yhteystiedot Puheenjohtaja Lasse Lovén, Jaatsinkatu 7 D, 38210 Sastamala, puh- 040

Lisätiedot

Kuva: Anita Sievänen HIASTINHAARAN LUONTOPOLUN JA LINTUTORNIN KUNNOSTAMIS- JA RAKENTAMISHANKE POHJOIS-IISSÄ 2016-2017 1(8)

Kuva: Anita Sievänen HIASTINHAARAN LUONTOPOLUN JA LINTUTORNIN KUNNOSTAMIS- JA RAKENTAMISHANKE POHJOIS-IISSÄ 2016-2017 1(8) Kuva: Anita Sievänen HIASTINHAARAN LUONTOPOLUN JA LINTUTORNIN KUNNOSTAMIS- JA RAKENTAMISHANKE POHJOIS-IISSÄ 2016-2017 1(8) SISÄLLYS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hankealueen kuvaus Hankealueen tausta ja

Lisätiedot

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km

Väliväylä Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Kannuskoski - Pyötsiä 9 km Sulunkoski, niva / I- N 60 57.179' E 27 09.474' (WGS84) Kivisessä koskessa on oikeassa reunassa oleva suora ja kapea kivetön ränni. Kyykoski, I N 60 57.221' E 27 09.632' (WGS84)

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

Jyväskylän pienten järvien melontareitit

Jyväskylän pienten järvien melontareitit Jyväskylän pienten järvien melontareitit Melonnan harrastus kasvaa Melonnan harrastajia on Suomessa noin 18 500 (2001) ja määrä kasvaa koko ajan. Aktiivimelojia kuitenkin vain noin 10 % tästä määrästä

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli virkistystoiminnoissa Keski-Suomessa. Raimo Itkonen 13.6.2011

Metsähallituksen rooli virkistystoiminnoissa Keski-Suomessa. Raimo Itkonen 13.6.2011 Metsähallituksen rooli virkistystoiminnoissa Keski-Suomessa Raimo Itkonen 13.6.2011 Mikä on Metsähallitus? Luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia palveluja

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Muistio suunnittelutilaisuuksista Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Suunnittelun tuotoksia kansallispuiston ulkopuolisiin alueisiin Rautalampi o Majoituskapasiteetin lisääminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Kuva: Usko Juntunen. Mistä polku löytyy?

Kuva: Usko Juntunen. Mistä polku löytyy? Kuva: Usko Juntunen Mistä polku löytyy? Mistä reittitarjonta löytyy? Kuntien tiedotus ulkoilupaikoista ja reiteistä? Valtakunnallinen tieto maastopyöräilymahdollisuuksista? Kartat ja reittisovellukset

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Metsähallituksen esteettömät palvelut

Metsähallituksen esteettömät palvelut Metsähallituksen esteettömät palvelut Mutkaton matka- Kansainvälinen esteettömän matkailun seminaari 15.-16.9.2010 Hyvärilä, Nurmes Erkki Tuovinen erikoissuunnittelija Lapin luontopalvelut Metsähallituksen

Lisätiedot

KAIKKI REITIT MERKITTY REITTI

KAIKKI REITIT MERKITTY REITTI KAIKKI REITIT MERKITTY REITTI Reitit on merkitty maastoon keltaisella värillä. Polku on helppoa ja soveltuu näin ollen myös vähemmän maastopyöräilykokemusta omaaville. Reittiopasteet sijaitsevat leirintäalueella

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan.

Etsi kolme erilaista puun lehteä. Tunnista ne koodin takaa löytyvän palvelun avulla. Kirjoita vastaukset muistiin ja ota lehdet mukaan. Mobiilit luontorastit 4. 6.lk Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: 4 6.lk Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: luonnossa

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 2 PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI www.ouka.fi/tekninen PL 124, 90101 OULU, puh. (08) 315 8300 www.vyh.fi/ppo/ppo.htm OULUN

Lisätiedot

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalvelut Koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille Koirapuistojen lisäksi

Lisätiedot

LUONTOLAUKAA KODAT&LAAVUT

LUONTOLAUKAA KODAT&LAAVUT LUONTOLAUKAA KODAT&LAAVUT Hyvä lukija Kaikkialla ympärillämme, kuten luonnossa on pieniä asioita,jotka tuovatiloa arkipäivään.niinsuomen ihana luonto vuodenkiertoineen ja kaikkine uusine ihmeineen tuovatmeille

Lisätiedot

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus LOIMAAN JANKKO RY. Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus 1. Toimihenkilöt Kilpailunjohtaja ja tiedottaja: Osmo Hongisto puh. 040 716

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke. Carelian Eastpoint ry

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke. Carelian Eastpoint ry HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke Carelian Eastpoint ry Hakija Carelian Eastpoint ry, y-tunnus 2008398-2 Osoite: Tiensuuntie 26 B, 81720 Lieksa Puh. 0400 671 053 / Niilo

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

Vaellus ja sauvakävely. Finland TRADE. Outdoors TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET K AL ASTUS VAELLUS PYÖR ÄILY MELONTA WILDLIFE HEVOSMATK AILU

Vaellus ja sauvakävely. Finland TRADE. Outdoors TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET K AL ASTUS VAELLUS PYÖR ÄILY MELONTA WILDLIFE HEVOSMATK AILU ja sauvakävely TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisohjelma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten kenttä yhteen kehittämään

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

PUIJON NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA / LAUSUNNOT JA VASTINEET

PUIJON NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA / LAUSUNNOT JA VASTINEET PUIJON NATURA-ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA / LAUSUNNOT JA VASTINEET Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä 7.7-5.8.2016. Lausuntoja pyydettiin 19 toimijalta. Määräaikaan mennessä saatiin neljä lausuntoa.

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2 / 45 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten

Lisätiedot

Hankehakemuksen käsittely ELYssä

Hankehakemuksen käsittely ELYssä Hankehakemuksen käsittely ELYssä Viisarin hankesuunnittelupäivä Suolahdessa 17.3.2015 Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen luvan tarve ja ehdot

Lisätiedot

Uurainen 17. Uuraisten työkohteet

Uurainen 17. Uuraisten työkohteet Uurainen 17. Uuraisten työkohteet Työnsuunnittelija Erkki Kupari on laatinut loppuraportit Uuraisten työkohteista. Loppuraporttien henkilötyöpäiviin on merkitty työntekijöiden henkilötyöpäivät. Uuraisten

Lisätiedot

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

Kytäjä-Usmi Ulkoilualue Kytäjä-Usmi Ulkoilualue 1 Tervetuloa Kytäjä-Usmi ulkoilualueelle Kytäjä-Usmi ulkoilualueen luonto ja alueella sijaitsevat retki kohteet tarjovata loistavat mahdollisuudet lenkkeilyyn, pyöräilyyn, grillaukseen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 1(6) OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 PROJ. NRO X Taruman asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä ALOITE TAI HAKIJA

Lisätiedot

Peltolammi Pärrinkosken luonnonsuojelualue

Peltolammi Pärrinkosken luonnonsuojelualue llypuron luonnonsuojelualuatutmustu Tampereen luontoon Luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit, luontopolut Peltolammi Pärrinkosken luonnonsuojelualue 2 Tampereen kaupungin ympäristövalvonta 2006 Peltolammin

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01. 0 KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.2012) KOLARIN KUNTA SEITAP OY 2012 1 Äkäslompolon asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos 4.4. 6.5.2013 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen

Lisätiedot