KONFERENSSIPUHUJIEN ESITTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONFERENSSIPUHUJIEN ESITTELY"

Transkriptio

1 KONFERENSSIPUHUJIEN ESITTELY Toimitusjohtaja Juha Kaakinen, Sosiaalikehitys Oy Sosiaalikehitys Oy on julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämisyhtiö, joka on 20-vuotisen historiansa aikana ollut toteuttamassa yli 500 toimeksiantoa. Yhtiön omistavat Hämeenlinnan kaupunki ja seitsemän Kanta-Hämeen kuntaa. Asiakkaina ovat olleet mm. ministeriöt, kunnat, järjestöt, maakuntien liitot sekä erilaiset kehittämisorganisaatiot. Tällä hetkellä yhtiö on keskittynyt mm. työllisyyspolitiikkaa koskeviin kysymyksiin, hyvinvointitoimialan valtakunnalliseen kehittämiseen, monialaiseen yhteistyöhön ja sen johtamiseen sekä nuorisopalveluiden kehittämiseen ja hyvien toimintamallien juurruttamiseen. Yhtiö hakee uusia innovaatioita hyvinvointipalvelujen järjestämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimitusjohtaja Juha Kaakinen työskentelee tällä hetkellä ympäristöministeriön pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman osa-aikaisena ohjelmajohtajana. Toimitusjohtaja Anne Bland, Social Business International Oy Social Business International Oy (SBI) on yhteiskunnallisten yritysten kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä yhteiskunnallisen yrityksen konseptista ja sektorista sekä mahdollistaa verkostoitumista yli erilaisten rajojen. SBI:n asiakkaita ovat olleet mm. erilaiset hankkeet ja kehitysorganisaatiot, kunnat ja ministeriöt sekä rahoitusorganisaatiot. SBI:n sisaryritys toimii Lontoossa, ja Anne Bland vastaa Suomen toiminnoista.

2 Johtava asiantuntija Jonna Stenman, Sitra Julkishallinnon johtamisohjelman tavoite on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja valinnanvapautta, kehittää tuottavuutta parantavia ja uutta liiketoimintaa synnyttäviä monituottajamalleja, vahvistaa julkishallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja päätöksentekoa sekä luoda tehokasta ja ihmisläheistä julkista hallintoa johtajuutta kehittämällä. Nelivuotinen ohjelma kehittää ja kokeilee kuntien ja valtionhallinnon kanssa uusia tapoja ja konsepteja, joiden avulla asiakkaat, julkishallinnossa työskentelevät ja erilaiset palvelutarjoajat voivat tuoda oman osaamisensa ja näkemyksensä palvelujen kehittämiseen. Kokeiluhankkeiden keskeinen osa on johtamisen kehittäminen. Ohjelmassa on neljä avainaluetta: Asiakkaat, Toimintamallit, Johtaminen ja Uudistuminen. Strategisen liiketoiminnan johtaja Barry Roberts, Turning Point Hoiva- ja hoitopalvelujen valtakunnallinen tuottaja, Turning Point, on viimeisten seitsemän vuoden aikana nelinkertaistanut liikevaihtonsa Barry Robertsin kunnianhimoisen strategisen yksikön johdolla ja laajentanut toimialaansa uusille markkinoille. Barryllä on aikaisemmin kokemusta erityisesti erityisryhmien hoiva- ja asuntopalvelujen kehittämisestä. Hallituksen puheenjohtaja Outi Airola, Osuuskunta Yxpila Osuuskunta Yxpila on yhteiskunnallinen yritys, joka pohjautuu vahvasti yhteisöllisyyteen. Yritys työllistää oman alueensa työttömiä, tarjoaa työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja päihdeongelmaisille sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Toiminta pyörii oman asuinalueen ympärillä ja keskittyy vanhojen hirsirakennusten kunnostukseen ja toisaalta kulttuuriin. Osuuskunta Yxpila rakentaa asuintaloja vanhoista hirsirungoista, pyörittää edullista kotiruokalaa ja kirpputoria, tekee ikäihmisten piha- ja lumitöitä, valmistaa musiikkiteatteriesityksiä ja järjestää erilaisia asukastapahtumia. Toiminnassa on mukana kerrallaan noin henkilöä, joista suurin osa kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi asukasyhdistyksen väki tekee vapaaehtoistyötä hankkeen hyväksi. Toimitusjohtaja Pertti Liljeroos, Juvenes-Yhtiöt Oy Juvenes-Yhtiöt Oy on vuonna 1959 perustettu monialainen palveluyritys. Toimialoinamme ovat opiskelija- ja henkilöstöravintolat, juhlapalvelutoiminta sekä kioski- ja kirjakauppapalvelut. Lisäksi konserniin kuuluvat Tampereen Yliopistopaino Oy ja Atalpa Oy. Juvenes- Yhtiöiden konserniliikevaihto tilikaudella 2009 oli 12.8 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä 121. Yhtiön liiketoiminnan omistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tasaosuuksin. Kaikki lähes tamperelaista yliopisto-opiskelijaa ovat Juveneksen omistaja-asiakkaita. Toimintamme tarkoituksena on tukea omistajayhteisöjen päämääriä kannattavalla liiketoiminnalla.

3 Toimitusjohtaja Margita Lukkarinen, Kokkotyö-säätiö Johdan säätiötä, joka vuodesta 2002 on valmentanut ja kuntouttanut asiakkaita työhön ja koulutukseen. Kokkotyö-säätiö on työja yksilövalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio joka aktiivisesti osallistuu toimialamme sekä sosiaalisen työllistämisen ja yrittämisen kehittämiseen. Kehittämishankkeiden myötävaikutuksella Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle on syntynyt uutta yhteistoimintaa ja yhteisöllistä yrittäjyyttä. Olen toiminut pitkään eurooppalaisen sosiaalitalouden kehittämisverkoston, REVES, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Oman yrityksen puitteissa olen n. 10 vuoden ajan arvioinut ja konsultoinut hankkeita ja toimijoita sosiaalitalouden, paikallisen kehittämisen, tasa-arvon ja työllisyyden aloilla eri puolilla Eurooppaa. Ennen sitä osallistuin aktiivisesti uusosuustoiminnan kehittämiseen Suomessa. Johtaja Jonathan Bland, Social Business International Social Business International on kansainvälinen yhteiskunnallisten yritysten asiantuntijaorganisaatio, jonka toimipaikat ovat Rutavalla ja Lontoossa. Jonathan Bland on alan johtava asiantuntija ja hän toimi yli 10 vuotta Britannian yhteiskunnallisen yrityssektorin keulahahmona tuoden hyvin heterogeenisen ja monimuotoisen liikkeen yhteen. Ensin Social Enterprise Londonin ja myöhemmin Social Enterprise Coalitionin toimitusjohtajana, Bland on auttanut Britannian hallitusta kehittämään innovatiivisen yhteiskunnallisen yrityspoliittisen ohjelman. Hän on toiminut asiantuntijana useissa hallituksen suurissa ohjelmissa, kuten julkisen sektorin uudistaminen, yrittäjyys ja työllisyys. Ennen tätä Jonathan Bland asui Espanjassa viisi vuotta, jossa hän kehitti ja johti useita EUprojekteja Valencian osuustoimintaliikkeelle. Aikaisemmin hän työskenteli osuustoiminnan puitteissa Lontoossa ja Walesissa ja asuu nykyisin Satakunnassa perheensä kanssa. Johtaja Nigel Lowthrop, Hill Holt Wood Nigel on koulutukseltaan biologi, jolla on 40 vuoden kokemus luonnonsuojelualueiden ja metsien hoidosta. Hän on toiminut mm. antarktisen alueen tutkijana sekä perustanut maaseudun taloudelliseen ja ekologiseen hallintoon keskittyvän konsulttiyrityksen (ECONS). Vuonna 1995 hän perusti yhdessä vaimonsa, Karenin, kanssa Hill Holt Woodin, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytyneitä nuoria integroitumaan takaisin yhteiskuntaan. HHW on yksi Britannian maaseudun menestyksekkäimmistä yhteiskunnallisista yrityksistä ja vuonna 2002 Lowthropit siirsivät sen omistuksen lähiyhteisölle. Nigel kehittää nykyään uusia liiketoimintaideoita, ml. erilaisia ekorakentamisen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Toimitusjohtaja Anne Raudaskoski, Hub Helsinki Hub Helsingin missiona on edistää sosiaalisia innovaatioita pääkaupunkiseudulla. Hub on uudenlainen yhteistoiminnan tila ja toimintaympäristö - ihmisten, ajatusten ja ideoiden kohtaamispaikka, yhteisö ja inspiroiva tila. Hub Helsinki tarjoaa eri toimijoille yksityisestä julkiseen ja kolmanteen sektoriin jäsenyyttä ja toimitilaa, järjestää tapahtumia ja koordinoi ja fasilitoi merkittäviä muutos- ja kehityshankkeita. Vastuullinen ja eritoten yhteiskunnallinen yrittäjyys on vahvasti toimintamme keskiössä.

4 Toiminnanjohtaja Marja-Leena Pellikka, Manna ry Manna ry on 1996 perustettu palveluntuottajayhdistys. Yhdistys kehittää ympäristöään vastaamalla eri ikäryhmien peruspalvelutarpeisiin. Tavoitteen toteuttaminen on synnyttänyt runsaasti merkityksellistä työtä. Manna on nykyisin yli 60 henkilön työnantaja. Manna ry on erilainen yhdistys: se ei ole koskaan saanut RAY:n tukea. Manna ylläpitää Nastolassa Mannakoteja ja päiväkoti Majavanpesää. Se tarjoaa myös kotona asuville vanhuksille palveluja Lahdessa. Hankkeilla tuetaan syrjäytymisuhanalaisia henkilöitä. Laitoshoidon johtaja Ella Suojalehto, Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin laitoshoidon johtajana vastaan kaupungin vanhusten laitoshoidosta. Laitoshoitoon kuuluu Koukkuniemen vanhainkoti, Kaupin sairaala ja Hatanpään puistosairaala sekä vanhusten päivätoiminta. Henkilöstöä laitoshoidossa on noin 1600, potilaita ja asukkaita noin 1600 ja liikevaihto vuonna 2009 oli noin 100 milj. euroa. Laitoshoito tuottaa toimintakyvyltään heikentyneille ja pääasiassa ikääntyneille henkilöille, heidän tarvitsemansa sairaalahoidon, kuntoutuksen sekä avo- ja ympärivuorokautisen hoidon palveluja sekä ennaltaehkäisevää ja kotona asumista tukevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota iäkkäille tamperelaisille hoivan ja hoidon lisäksi sisältörikas elämänvaihe. Yleislääketieteen professori Esko Kumpusalo, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Terveys- ja Hyvinvointiosuuskunta Uuden sukupolven terveyskeskustyön keskeisiä periaatteita ovat asiakaskeskeinen moniammatillinen laatutyö, terveyden ja hyvinvoinnin pro-aktiivinen edistäminen sekä uuden terveydenhuollon teknologian hyödyntäminen. Suomen Terveys- ja Hyvinvointiosuuskunta perustettiin rakentamaan ja ylläpitämään Suomen kansalliseksi terveydenhuollon portaaliksi eterveyskeskuksen ja siihen liittyvät sähköiset palvelut, kuten terveysviestinnän, kansalaisen oman hyvinvointikansion, hyvinvointineuvolan sekä ajanvarauksen terveyspalveluihin noudattaen kansallisen TerveSuomi -portaalin verkkopalvelun toteutuksessa käytettyjä teknisiä ratkaisuja ja toteutusmalleja. Johtaja Pirjo Marjamäki, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat kuntien, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteisiä organisaatioita, joiden tehtävät on määritelty laissa. Tutkimuksen ja kehittämisen keinoin pyritään uudistamaan työkäytäntöjä ja palveluja ja parantamaan sosiaalialan osaamista. Ajankohtaiset teemat Soccassa liittyvät lastensuojeluun, varhaiskasvatukseen, asunnottomuuteen, maahanmuuttajiin ja peliriippuvuuteen.

5 Projektipäällikkö Nelli Koivisto, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU Nelli Koivisto toimii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhteisessä Kolmas lähde-esr-koordinaatiohankkeessa, jossa hänen erityisalueitaan ovat liikuntalähtöiset kolmannen sektorin hyvinvointipalvelut ja liikunta-alan yrittäjyys. Tutkija Ritva Pihlaja Ritva Pihlajalla on parinkymmenen vuoden kokemus maaseutututkimuksen, käytännön kehittämisen ja politiikan kentiltä. Nykyisin hän on Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansalaisjärjestöteemaryhmän sihteeri sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkija. Ritva on tullut tunnetuksi erityisesti maaseudun ja kolmannen sektorin tutkijana ja puolestapuhujana ja hän on nostanut julkiseen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun niitä ehtoja, joilla kolmas sektori toimii ja mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka ovat edistämässä tai jarruttamassa järjestötoiminnan kehittymistä maaseudulla. Vuoden 2010 maaseututoimijaksi valittu Ritva Pihlaja on julkaissut mm. kirjat Kolmas sektori maaseutukunnissa (2010), Kolmas sektori ja julkinen valta (2010), Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori (2005) ja Kylätoiminnasta sosiaaliseen yrittäjyyteen (1995). Puheenjohtaja Janne Lemettinen, Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien Yhdistys ry Edistän verkostoa ja yhteisöä, jonka tarkoitus on tiedottaa asiasta ja auttaa yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Yrittäjän arki on välillä raskasta ja haluamme edesauttaa sen helpottamista. Asiamies Juhani Lehto, Pellervo Juhani Lehdon keskeisenä tehtävänä Pellervossa on osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden edistäminen ja osuuskuntamallin yleinen kehittäminen ja edistäminen. Tehtävät keskittyvät erityisesti pienempiin yrityksiin mm. osuuskuntien perustamisiin ja niiden toiminnan aikana esiin tulevat asioihin. Työtehtävät sisältävät mm. koulutusta, esitelmien pitämistä, neuvontaa, tilastojen laatimista ja seurantaa, lehtikirjoitusten tekemistä, yhteistyötä monien yritysneuvontaorganisaatioiden, virkamiesten, tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa toimimista. Asiantuntija Juha Leviäkangas, Syfo Oy Syfo on yhteiskunnallisen yritystoiminnan asiantuntija. Autamme organisaatioita kehittämään tavoitteellisesti toimintaansa ja sen yhteiskuntavastuullisuutta. Tarjoamme koulutusta, konsultointia ja räätälöityä valmennusta yhteistyöverkostomme kautta yrityksille, julkisyhteisöille ja kolmannelle sektorille. Juha Leviäkankaan osaamisalueita ovat yrityksen liiketoimintakonseptien kehittämisosaaminen, työn ja tuotannon organisointikokemus, kiinteistöpalveluita tuottavan yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen, käynnistäminen ja sen kehityspäällikkönä toimiminen, työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yritystoiminnan tuntemus, työvalmennusosaaminen, ammattitaitovalmennusjärjestelmien rakentaminen, palveluliiketoimintaa harjoittavan yrityksen perustaminen ja yksityisyrittäjänä toimiminen.

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Yritysneuvojan osuuskuntaopas

Yritysneuvojan osuuskuntaopas Yritysneuvojan osuuskuntaopas Monet yritystoimintaa ideoivat ja suunnittelevat kääntyvät yritysneuvojien puoleen. Neuvojien kanssa mietitään suunnitelman kantavuutta sekä yrityksen toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali UUDET TYÖN LÄHTEET Study 2 020604/OP Sisällys 1 TAUSTAA: kansallinen, alueellinen ja paikallinen työllisyys 2 SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA 2.1 Poikkihallinnollisia uudistuksia työttömyyden vähentämiseksi 3

Lisätiedot

YHTEISÖhautomon opintomatka: Yhteiskunnalliset yritykset Skotlannissa Skotlanti 28.10. 1.11.2013

YHTEISÖhautomon opintomatka: Yhteiskunnalliset yritykset Skotlannissa Skotlanti 28.10. 1.11.2013 YHTEISÖhautomon opintomatka: Yhteiskunnalliset yritykset Skotlannissa Skotlanti 28.10. 1.11.2013 Matkan ohjelma: Glasgow 29.10.2013 Glasgow Co-operative Council Just Enterprise business support Social

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab tukimallia rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 30 Ulla Korhonen, Elina Vanhapiha, Jari Karjalainen, Harri Kostilainen, Karoliina Ahonen ja Ritva Karinsalo Yhteiskunnallisten yritysten Living lab

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Sydän JÄÄLLÄ VILLE TURKAN ICEHEARTS TEE TESTI. YTHS SUUNNAN- NÄYTTÄJÄ Hollanti. Parempi. Astetta parempi. s. 30. uudistaa lastensuojelua

Sydän JÄÄLLÄ VILLE TURKAN ICEHEARTS TEE TESTI. YTHS SUUNNAN- NÄYTTÄJÄ Hollanti. Parempi. Astetta parempi. s. 30. uudistaa lastensuojelua Parempi 1 l 2 0 1 0 Yhteiskunnallisen yrittäjän riemulaulu TEE TESTI Astetta parempi YTHS SUUNNAN- NÄYTTÄJÄ Hollanti VILLE TURKAN ICEHEARTS uudistaa lastensuojelua s. 30 > Sydän JÄÄLLÄ Pääkirjoitus KAIKKI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot