Aika/Tid , klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla"

Transkriptio

1 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid , klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virtanen Tapio 17:30-19:50 pj/ordf. Kaiser Kaj 17:30-19:50 varapj/viceordf. Lindahl Jessica 17:30-19:50 jäsen/ledamot Saxén Johanna 17:30-19:50 jäsen/ledamot Kopra Juha 17:30-19:50 jäsen/ledamot Laitinen Anne 17:30-19:50 esitt./föredr. Lindqvist Kaj 17:30-19:50 kh:n edust./kst:s rep. Polojärvi Sari 17:30-19:50 siht./sekr. Liljeberg Mia 17:30-19:50 liik.toim.johtaja/idr. dir. Serén Benita 17:30-18:40 rehtori/rektor Sågbom Katja 17:30-19:30 kultt.tuottaja Pentti Pirjo 17:30-18:40 Taideaineiden opettaja Poissa/Borta Nummela Aku nuor.valt.edustaja Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Pöytäkirjanpitäjä/förare Pöytäkirjantarkastaja/justera re

2 10/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeiden arviointi / Utvärdering av Sibbo Medborgarinstitutets nuvarande verksamhetsutrymmen och utrymmesbehov 104 Koulu-urheilukilpailujen järjestäminen vuonna 2013 sekä niiden järjestäjäavustukset / Fastställande av skolidrottstävlingar år 2013 och arrangörersättningar för dem 105 Yleisavustuksen jakaminen 2012/Valtakunnallisten jäsenseurojen toiminta / Fördelning av allmänt bidrag 2012/Förbundsansluten idrottsföreningsverksamhet 106 Sipoon vuoden 2012 parhaan naisjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa damjunior Sipoon vuoden 2012 parhaan miesjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa herrjunior Sipoon vuoden 2012 parhaan urheilijan valinta / Val av Sibbos bästa idrottare Menestyneiden junioriurheilijoiden ja menestyneiden Sipoolaisten joukkueiden palkitseminen 2012 / Premiering av framgångsrika junioridrottare samt framgångsrika lag i Sibbo Johtajan tai valmentajan palkitseminen 2012 / Premiering av ledare eller tränare Ansioituneen veteraaniurheilijan palkitseminen 2012 / Premiering av en framgångsrik veteranidrottare Ilmoitusasiat / Delgivningar Seuraavan kokouspäivämäärän päättäminen / Fastställande av datum för följande sammanträde 27

3 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet VAPJAOS 100 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Beslut Konstaterades att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare VAPJAOS 101 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Päätös Juha Kopra ja Jessica Lindahl valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Beslut Juha Kopra och Jessica Lindahl valdes till protokolljusterare.

5 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan VAPJAOS 102 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Päätös Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: * Lisälista: - Sipoon Kansalaisopiston toimitiljen nykytilan ja tilatarpeiden arviointi. Beslut Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: * Tilläggslista: - Sibbo Medorgarinstitutets nuvarande verksamhetsutrymmen och utrymmesbehov.

6 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeiden arviointi / Utvärdering av Sibbo Medborgarinstitutets nuvarande verksamhetsutrymmen och utrymmesbehov 736/ /2012 VAPJAOS 103 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Kulttuuripalvelujen sitovana tavoitteena vuonna 2012 on selvittää Kansalaisopiston tilojen käyttö ja niiden toimivuus. Kunnan tekninen osasto on vuonna 2011 laatinut kaikkia kunnankiinteistöjä koskevan selvityksen ja siihen liittyvän tilojen salkutuksen. Salkutuksessa on eri kiinteistöt lajiteltu kohdeluetteloihin. Kohdeluetteloissa on arvioitu tilojen kunto ja niiden tarpeellisuus kunnan toiminnan kannalta. Sipoon Kansalaisopiston osalta on poistettavaksi arvioitu Varikko, Lövbacka. Söderkullan kartanon alueella oleva Solvillan, Söderkullan kartanon navetta, Vävhult, Hindsby skola ja Simsalö skola. Sipoon Kansalaisopisto joutui muuttamaan pois Nikkilän Koulukeskuksen F-rakennuksesta vuonna 2012 sisäilmaongelmien takia. Toimistotilat siirtyivät Koulukeskuksen B1 rakennukseen ja opetus siirtyi osittain Varikolle ja osittain B1 rakennukseen. Sipoon Kansalaisopistolla ei tällä hetkellä ole omia opetustiloja paitsi tilapäisesti Söderkullan kartanon alueella sijaitsevissa parakeissa, joiden vuokrasopimus päättyy elokuussa Liitteessä on tarkemmin arvioitu tiloista aiheutuvat kustannukset, niiden kunto ja miten hyvin nämä palvelevat opetusta aineittain. Pääosa Kansalaisopiston opetuksesta tapahtuu kunnan muissa kiinteistöissä, kouluissa ja päiväkodeissa, joiden luokkatilat soveltuvat hyvin teoriaopetukseen iltaisin. Näin tulee olemaan myös jatkossa. (Liite 1/ 103. ) Kansalaisopisto tarjoaa opetusta myös palvelutaloilla ja seurojentaloilla eri puolilla kuntaa tavoittaen täten myös syrjäisemmin asuvan väestön ja ne henkilöt joilla on vaikeuksia liikkua. Toimintamenot näistä tiloista ovat kohtuulliset. Tätä hajautettua opetusta ylläpidetään myös jatkossa. Kansalaisopiston kurssitarjonnasta runsaat puolet on taide- ja taitoaineiden opetusta. Tämän opetuksen osalta toimitilat eivät vastaa tarkoitustaan. Kudonnan opetusta järjestetään tällä hetkellä tiloissa jotka on määritelty purettaviksi tai myytäviksi. Koulujen kuvataidetilat eivät riitä, koska niiden yhteydessä ei ole tarvittavia varastotiloja. Keramiikka ja lasintyöstöopetusta annetaan Varikolla, joka on myös purettavien listalla sekä Söderkullan kartanon parakeissa ja navetassa jotka ovat vain tilapäisratkaisuja. Teatteritaiteen opetukselle ei ole vielä löydetty sopivaa, pysyvää tilaa. Jatkossa ongelma koskee myös eläkeläisten tanssia ja

7 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen liikunnallisia harrastuksia, koska opetuksen tulee tapahtua päiväsaikaan, kuten muuta teoriaopetusta joka on päiväsaikaan. Kulttuurijohtajan ehdotus Vapaa-ajanjaosto pyytää sivistysvaliokunnan kantaa seuraavaan esitykseen. Vapaa-ajanjaoston ehdotuksia Kansalaisopiston tilaratkaisuiksi ilmoitetaan kunnan tilapalveluille tiedoksi. Kansalaisopisto tarvitsee imagonostetta ja siihen keskeisellä paikalla asiakkaiden hyvin tavoitettavissa olevat omat opetus- ja toimistotilat Nikkilässä. Kansalaisopiston opetusta tulee keskittää Nikkilän sydämeen ja hankesuunnitelmaan varata tarvittavat varastotilat ja vähintään kaksi opetusluokkaa Kansalaisopiston omaan käyttöön, jolloin Varikon tiloista voidaan luopua. Sopivana kiinteistönä keskittää Kansalaisopiston toiminta olisi B 1 rakennus. Etelä-Sipoon harrastuspalveluja tulisi parantaa ja huomioida nämä tarpeet kun alueelle suunnitellaan uutta kunnallista rakentamista esim. terveyskeskusta tai kouluja. Mahdollisena ja toivottavana vaihtoehtona Etelä Sipoon osalta on Söderkullan kartanon päärakennuksen käyttö taideopetukseen. Ravintolayritystoiminta voisi jatkua talon ensimmäisessä kerroksessa. Vapaa-ajanjaosto esittää, että selvitetään mahdollisuutta siirtää Kansalaisopiston opetusta Mårtensby skolaniin joka tällä hetkellä seisoo tyhjillään. Tänne voidaan siirtää opetus Lövbackasta ja Hindsbyn koululta, osittain Vanhalla kunnantalolla järjestettyjä kursseja sekä teatteriopetus, jolloin edellä mainituista kiinteistöistä voidaan luopua. Kulturdirektörens förslag Fritidssektionen ber bildningsutskottet om ställningstagande till följande förslag. Fritidssektionen förslag till lösningar av Medborgarinstituts utrymmen meddelas kommunens fastighetstjänster för kännedom. Medborgarinstitutet behöver förstärka sin image och för detta krävs egna centralt placerade undervisning- och kansliutrymmen i Nickby, som lätt kan nås av kunderna. Medborgarinstitutets kurser bör koncentreras till Nickbys hjärta. Tillräckliga förvaringsutrymmen bör beaktas och minst två klassrum för Medborgarinstitutets eget bruk. Därmed kan man avstå från utrymmen i depån. Som en lämplig byggnad för detta ändamål är B1 byggnaden. Möjligheterna till fritidssysselsättning bör förbättras även i södra Sibbo. Behovet bör beaktas när man planerar nytt kommunalt byggande t.ex. hälsostation eller skola. Som ett möjligt och önskvärt alternativ för Medborgarinstitutets undervisning i konst är Söderkulla gårds huvudbyggnad. Restaurangverksamheten kan fortsätta i gårdens första våning. Fritidssektionen föreslår att man utreder möjligheterna att flytta en del av Medborgarinstitutets kurser till Mårtensby skola som för tillfället står tom. Undervisning från Lövbacka, Hindsby skola och

8 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Gamla kommunalhuset samt teaterundervisningen kan flyttas hit och därmed kan man avstå från dessa fastigheter. Päätös Jaosto hyväksyi kulttuurijohtajan ehdotuksen ja totesi lisäksi, että on ensiarvoisen tärkeää saada Söderkullan kartano ja Juhlatalo Kansalaisopiston ja Taito-/taideopetuksen käyttöön. Selvitetään myös Komun toiminnan mahdollista siirtämistä Juhlataloon. Beslut Sektionen godkände kulturdirektörens förslag och konstaterade dessutom att det är av största vikt att Söderkulla gård och Festsalen kan användas av medborgarinstitutet och för undervisningen i konstoch färdighetsämnen. Även möjligheten att flytta verksamheten vid Gamla kommunalhuset till Festsalen utreds.

9 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Koulu-urheilukilpailujen järjestäminen vuonna 2013 sekä niiden järjestäjäavustukset / Fastställande av skolidrottstävlingar år 2013 och arrangörersättningar för dem 697/ /2012 VAPJAOS 104 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: liikunnanohjaaja/idrottsinstruktör Tiina Forssell, tiina.forssell(at)sipoo.fi Sipoolaiskoulujen koulumestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 2012 seuraavissa lajeissa: hiihto lentopallo (ei ala-koulut) salibandy jalkapallo yleisurheilu; viesti ja yksilölajit pyöräily Hese-kisat viides - kuudesluokkalaisille suunnistus koripallo Liikuntapalvelut on sopinut urheiluseurojen kanssa käytännön järjestelyiden hoitamisesta. Seurat ovat saaneet järjestäjäavustusta vuonna 2012 yhteensä Yhteenveto vuoden 2012 järjestelytiedoista, joilla on merkitystä vahvistettaessa vuoden 2013 avustuksen suuruutta, liitteessä 1/104.. Sibboskolornas skolmästerskap arrangerades år 2012 i följande grenar: skidning volleyboll (inte lågstadieskolor) innebandy fotboll friidrott; stafetter och individuellt cykling Hese-tävling för femte - sjätteklassister orientering korgboll Idrottstjänster har avtalat med idrottsföreningar om skötandet av de praktiska arrangemangen. Föreningarna har erhållit arrangörsersättning, år 2012 sammanlagt Sammandrag över de uppgifter från 2012 års arrangemang som har betydelse vid fastställande av ersättningens storlek för år 2013 bifogas som bilaga 1/ 104. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää, että Sipoon koulujen mestaruuskilpailut

10 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen järjestetään samoissa lajeissa vuonna 2013 kuin vuonna Liikuntatoimenjohtaja sopii ensisijaisesti sipoolaisten seurojen kanssa järjestelyistä. Jaosto päättää jakaa järjestäjäavustuksina seuraavasti: tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen beslutar att sibboskolmästerskap arrangeras år 2013 i samma grenar som år 2012 Idrottsdirektören avtalar i första hand med sibboföreningar om arrangemangen. Sektionen beslutar utdela som arrangörsersättning i enlighet med följande: Laji/Gren Hiihto/skidning 370,- 360,- Lentopallo/volleyboll 190,- 190,- Jalkapallo/Fotboll 370,- 380,- Ala-koulut/Lågstadier Yläkoulut/lukiot- Högst./Gymnasier 225,- 250,- Yleisurheilu, viestit Friidrott, stafett 290,- 290,- Pyöräily/Cykling 130,- 140,- Yleisurheilu, henk.koht / Friidrott, individuellt 480,- 470,- Hesekisa 6. luokkalaisille / Hesetävling för sjätteklassister/ 170,- 160,- Suunnistus/Orientering 370,- 380,- Koripallo/Korgboll; Ala-koulut/Lågstadier 1 pvä/dag 320,- 320,- Yläkoulut/lukiot- Högst./Gymnasier 1 pvä/dag 250,- 250,- Salibandy/Innebandy; Ala-koulut/Lågstadier 1 pvä/dag (2 x) 200,- (2 x) 200,- Yläkoulut/lukiot- Högst./Gymnasier 250,- 250,- Lisäksi jaosto päättää, että liikuntatoimenjohtaja maksaa järjestäjäavustuksen sen jälkeen kun kyseinen järjestäjä on toimittanut kilpailutulokset ja tarvittavat tilitykset vapaa-ajantoimelle. Dessutom beslutar sektionen att arrangörsersättningen utbetalas av idrottsdirektören efter det att vederbörande arrangör har inlämnat tävlingsresultaten samt de begärda redovisningarna.

11 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

12 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Yleisavustuksen jakaminen 2012/Valtakunnallisten jäsenseurojen toiminta / Fördelning av allmänt bidrag 2012/Förbundsansluten idrottsföreningsverksamhet 704/ /2012 VAPJAOS 105 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt.liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj.idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Sivistysvaliokunnan vapaa-ajanjaostolta 15. maaliskuuta 2012 klo mennessä anottavaa avustusta koskeva kuulutus julkaistiin Vartissa 8. helmikuuta sekä Borgåbladetissa ja Sipoon Sanomissa 9. helmikuuta seuraa jätti anomuksensa määräaikana. Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen jäsenseurojen urheilutoimintaan on maksettu ennakkoa Avustuksia jaettaessa tulee ottaa huomioon seurojen avustuksen tarve, toiminnan laajuus, laatu ja yhteiskunnallinen merkitys. Vuonna 2009 jaettiin , vuonna ja vuonna avustusta tähän tarkoitukseen. Yhteenveto seurojen toiminnasta vuonna 2010 oheistetaan liitteessä 1/105.. Yhteenveto seurojen jäsenmäärästä, jäsenmaksutuloista, toimintamenoista vuonna 2011 ja talousarviosta 2012 oheistetaan liitteessä 2/105.. Yhteenveto seurojen menovertailuista oheistetaan liitteessä 3/105.. Jäsenten esteellisyys tarkistetaan. Kungörelse om bidrag att sökas hos bildningsutskottets fritidssektion senast den 15 mars 2012 kl ingick i Vartti den 8. februari samt i Borgåbladet och Sipoon Sanomat den 9. februari Inom utsatt tid hade ansökan inlämnats av 16 föreningar. För den förbundsanslutna idrottsverksamheten har ett förskott på utbetalts den

13 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Vid utdelning av understöden bör föreningarnas understödsbehov, verksamhetens omfattning, dess art samt samhälleliga betydelse beaktas. År 2009 utdelades , år och år 2011 utdelades i bidrag för detta ändamål. Sammandrag över föreningarnas verksamhet år 2011 bifogas som bilaga 1/ Uppgifter om föreningarnas medlemsantal, medlemsavgiftsinkomster, verksamhetsutgifter år 2011 och budgeten för år 2012 bifogas som bilaga 2/ 105. Sammandrag över utgiftsjämförelser bifogas som bilaga 3/ 105. Ledamöternas jävighet granskas. vt.liik.toim.joht:n ehdotus Jaosto päättää - jakaa liitteen 4/105. mukaisesti. - lisäksi jaosto päättää muistuttaa avustuksensaajille, että avustukset tulee käyttää myönnettyyn tarkoitukseen. Jaosto huomioi, että If Sibbo-Vargarna rf sai anottua enemmän ohjatun toiminnan avustusta. tj.idr.dir:s förslag Sektionen beslutar - fördela i enlighet med bilaga 4/ dessutom beslutar sektionen påminna bidragsmottagarna om att bidragen bör användas för beviljat ändamål. Sektionen beaktar att If Sibbo-Vargarna rf beviljades mera som bidrag för ledd träningsverksamhet än föreningen anhöll om. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Johanna Saxén ei osallistunut asian käsittelyyn, koska hän oli esteellinen. Johanna Saxén deltog inte i ärendets behandling för hon var jävig.

14 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen

15 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon vuoden 2012 parhaan naisjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa damjunior /12/2012 VAPJAOS 106 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj. idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljebert(at)sipoo.fi Pyynnöstä ovat seurat ym. jättäneet ansioluetteloita Sipoossa kirjoilla olevista urheilijoista. Yhteenveto vähintään SM-mitalin saavuttaneiden urheilijoiden ansioluetteloista liitteessä 1/106.. Vapaa-ajanjaosto valitsee Sipoon vuoden 2012 parhaan naisjuniorin vuonna 1994 tai sen jälkeen syntyneistä tytöistä. Ikä ja menestys huomioiden ehdolla ovat pyöräilijä Vilma Alanko ja kiekonheittäjä Susanna Törrönen. På begäran har föreningar m.fl. inlämnat meritförteckningar på i Sibbo mantalsskrivna idrottare. Ett sammandrag av meritförteckningarna för idrottare som erövrat minst en FM-medalj bifogas som bilaga 1/ 106. Fritidssektionen utser Sibbos bästa damjunior 2012 bland flickor som är födda år 1994 eller senare. Med beaktande av ålder och framgång är cyklisten Vilma Alanko och diskuskastare Susanna Törrönen kandidaterna. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto valitsee pyöräilija Vilma Alangon (synt ), Sipoon parhaaksi naisjunioriksi vuonna Hän sai SM-joukkuehopeaa joukkueaika-ajossa sarjassa N-18. tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen väljer cyklisten Vilma Alanko (född ), till Sibbos bästa damjunior Hon fick FM-lagsilver i lagtempo i serien D-18. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

16 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen

17 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon vuoden 2012 parhaan miesjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa herrjunior /12.04/2012 VAPJAOS 107 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj. idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Vähintään yhden SM-mitalin saavuttaneiden urheilijoiden ansioluetteloiden yhteenveto liitteessä 1/106.. Vapaa-ajanjaosto valitsee Sipoon vuoden 2012 parhaan miesjuniorin vuonna 1994 tai sen jälkeen syntyneistä pojista. Ikä ja menestys huomioiden ehdolla ovat pyöräilijä Valtteri Alanko ja yleisurheilija Robert Nummela. Sammandrag över meritförteckningarna på idrottare som erövrat minst en FM-medalj bilaga 1/ 106. Fritidssektionen utser Sibbos bästa herrjunior 2012 bland pojkar som är födda år 1994 eller senare. Med beaktande av ålder och framgång är cyklisten Valtteri Alanko och friidrottaren Robert Nummela kandidaterna. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää valita yleisurheilija Robert Nummelan (synt ) Sipoon parhaaksi miesjunioriksi vuonna Hän voitti kaksi SM-hopeaa M-19 sarjassa sekä 800 että 1500 metrillä, sijoittui kuudenneksi miesten sarjassa Suomi-Ruotsi maaottelussa 800 m ja oli viides Kalevan kisojen miesten sarjassa samassa laijissa. tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen beslutar välja friidrottaren Robert Nummela (född ) till Sibbos bästa herrjunior år Han vann två FM-silver i serien H-19 i både 800 och 1500 m, blev sjätte i herrserien i Finland-Sverige landstävlingen 800 m och var femte i Kaleva spelens herr serien i samma gren. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut

18 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

19 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon vuoden 2012 parhaan urheilijan valinta / Val av Sibbos bästa idrottare /12.04/2012 VAPJAOS 108 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj. idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Vähintään yhden SM-mitalin saavuttaneiden urheilijoiden ansioluetteloiden yhteenveto liitteessä 1/106.. Parhaiten ovat menestyneet voimanostaja Bill Winter (s ) ja kymmenottelija Otto Ylöstalo (s ). Bill Winter voitti voimanoston SM-kultaa ja PM-pronssia sekä penkkipunnerruksen SM-hopeaa ja SM-pronssia. Osallistujamäärät vaihtelivat kahdesta viiteen. Otto Ylöstalo voitti SM-kultaa kymmenottelun H-22 sarjassa jossa oli yhteensä 13 osallistujaa. Lisäksi hän oli neljäs Kalevan kisojen miesten sarjassa. Sammandrag över meritförteckningar på idrottare som erövrat minst en FM-medalj bilaga 1/ 106. De idrottare som lyckades bäst var styrkelyftare Bill Winter (f ) och 10-kampare Otto Ylöstalo (f ). Bill Winter vann FM-guld och NM-brons i tyngdlyft samt FM-silver och FM-brons i bänkpress. Deltagarantalet varierade från två till fem. Otto Ylöstalo vann FM-guld i 10-kamp i H-22 serien. Det var 13 deltagare. Dessutom var han fjärde i 10-kampen i Kaleva spelen i herrarnas klass. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää valita Otto Ylöstalon Sipoon vuoden 2012 urheilijaksi. Hänet palkitaan esinepalkinnolla ja euron harjoitusapurahalla. tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen beslutar välja Otto Ylöstalo till Sibbos bästa idrottare år Han belönas med ett sakpris och ett träningsbidrag på euro. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

21 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Menestyneiden junioriurheilijoiden ja menestyneiden Sipoolaisten joukkueiden palkitseminen 2012 / Premiering av framgångsrika junioridrottare samt framgångsrika lag i Sibbo /12.04/2012 VAPJAOS 109 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj.idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Viime vuosina on jaettu n valmennusapurahana menestyneille junioriurheilijoille ja sipoolaisille yleisen sarjan SM-mitalijoukkueille. Vuonna 2008 jaettiin 5 250, vuonna , vuonna ja vuonna Sipoolaisnuorista, jotka ovat kilpailleet vuotiaiden ikäluokissa ja ovat syntyneet , tai ovat kilpailleet luokissa yli 20 vuotta ovat seuraavat 20 (2011 heitä oli 28) saaneet SM- tai sitä arvokkaamman mitalin. Under de senaste åren har det utdelats ca som träningsbidrag till framgångsrika junioridrottare och sibbolag som erövrat FM guldmedaljer i allmänna klassen. År 2008 utdelades 5 250, år , år och år Av sibboungdomar som tävlat i klasserna år eller i åldersklasser för äldre än 20 år och som är födda , har följande 20 erhållit FM eller värdefullare medaljer (ifjol var antalet 28 ungdomar): Ahonen Minja (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Alanko Anni (synt.-99) FM silver/cykel/bana 500 m D16 FM silver/cykel/cyclo cross D16 Alanko Valtteri (född.-96) FM guld/cykelorientering H16 FM brons/cykelorientering H16 Alanko Vilma (född.-94) FM lagsilver/cykel/lagtempo D18 Ala-Mikkula Anni (synt.-97) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Huhtinen Inka (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Jokinen Anni (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Kokkonen Tatu (synt.-94) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Aikuiset SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. MM-turnauksen 6.sija/ultimate Aikuiset Nummela Robert (född-94) FM silver/ 800 m H19 FM silver/1500 m H19 FIN-SWE landslaget 800 m 6a Herrar

22 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen FM 5a Kaleva spelen/800 m Herrar Pasanen Henri (synt.-97) SM joukkuehopea/salibandy C-pojat Paunonen Heidi (synt.-94) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Paunonen Tomi (synt.-99) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Peltonen Emma (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Saari Salla (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Skog William (född.-98) VM lagbrons/bandy U15 Sundén Marc (född.-96) FM guld/1500 m hinder M16 Tamminen Emilia (synt.-98) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Törrönen Mikko (synt.-93) SM kulta/kiekko/sisähalli M19 Törrönen Susanna (synt.-92) SM pronssi/kiekko/sisähalli N17 Vikman Ville (synt.-93) SM kulta/penkkipunnerrus M20 vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Jaosto päättää - käyttää menestyneiden junioreiden ja yleisten sarjojen joukkueiden tukemiseen. - jakaa :n määrärahan seuraavasti: tj. Idr.dir:s förslag Sektionen beslutar - förbruka för premiering av framgångsrika junioridrottare och lag i allmänna klassen. - fördela anslaget på enligt följande: Ahonen Minja 75,- Alanko Anni 200,- Alanko Valtteri 300,- Alanko Vilma 250,- Ala-Mikkula Anni 75,- Huhtinen Inka 75,- Jokinen Anni 75,- Kokkonen Tatu 200,- Nummela Robert 400,- Pasanen Henri 150,- Paunonen Heidi 75,- Paunonen Tomi 75,- Peltonen Emma 75,- Saari Salla 75,- Skog William 300,- Sundén Marc 250,- Tamminen Emilia 75,- Törrönen Mikko 300,- Törrönen Susanna 250,- Vikman Ville 200, ,-

23 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen poikaa, 11 tyttöä 9 pojkar, 11 flickor Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

24 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Johtajan tai valmentajan palkitseminen 2012 / Premiering av ledare eller tränare /12.04/2012 VAPJAOS 110 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj.idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Urheilu- ja vapaa-ajanjaosto päätti että se voi vuosittain palkita yhden tai useamman urheilujohtajan tarvittaessa. Vuonna 1979 palkittiin yleisurheiluvalmentaja Taisto Olenius, 1981 hiihtojohtaja Leo Ståhl, 1982 lentopallovalmentaja Veikko Ahtomaa ja yleisurheiluvalmentaja Stig Nymander, 1986 sulkapallo-ohjaajat/-valmentajat Britt ja Jukka Pessala, 1988 palkittiin hiihtosuunnistusvalmentaja Ingemar Borgman, 1989 lentopallo-ohjaaja Totte Leino, 1990 enduro- ja motocrossohjaaja Grels Ström, vuonna 1991 pyöräilyohjaaja Henrik Rantanen ja yleisurheilujohtaja Per-Erik Teckenberg, vuonna 1992 suunnistusohjaajat Kari Melleri ja Rainer Karlsson, vuonna 1994 If Sibbo-Vargarnan monivuotinen puheenjohtaja Stig Skogster, vuonna 1995 jalkapallovalmentaja Kaj Lindqvist ja urheilujohtaja Matti J. Koski, vuonna 1996 pyöräilyohjaaja Rolf Törrönen, vuonna 1997 ampumajohtaja Sten Eklöf, vuonna 1998 valjakko-ohjaaja Rolf Simonsén, vuonna 2000 juniorisuunnistusjohtaja Rita Wickholm, vuonna 2002 jalkapallo-ohjaajat ja valmentajat Sakari Mononen ja Matti Turunen, vuonna 2003 yleisurheilujohtajat- ja valmentajat Birger Grönroos ja Mikael Ylöstalo,vuonna 2004 Sipoon Moottorikerho ry:n monivuotinen puheenjohtaja Sam Packalén, vuonna 2005 Sipoon Kanoottiklubi ry:n monivuotinen puheenjohtaja Tom Sundman, vuonna 2006 Sipoon Wolf ry:n valmentaja Kari Hiltunen ja joukkueenjohtaja Kari Kuusela, vuonna 2007 Ådalens Idrottsförening rf:n junioripäällikkö Michaela Lindqvist, vuonna 2008 Hukkabasket ry:n koripallo- ja yleisurheiluvalmentaja Martin Andersson ja vuonna 2011 Husaariratsastajat ry:n puheenjohtaja Tapani Peltonen, Sibbo Skyttegille ry:n sihteeri ja kilpailunjohtaja Curt Sjöblom ja Ådalens Idrottsförening ry:n valmentaja Lars Westermark. 34:n vuoden aikana on palkittu 33 urheiluvaikuttajaa. Idrotts- och friluftsnämnden beslöt att den årligen kan premiera en eller flera idrottsledare vid behov. År 1979 premierades friidrottstränaren Taisto Olenius, 1981 skidledaren Leo Ståhl, 1982 volleybolltränaren Veikko Ahtomaa och friidrottstränaren Stig Nymander, 1986 badmintonledarna/-tränarna

25 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Britt och Jukka Pessala, 1988 premierades skidorienteringstränaren Ingemar Borgman, 1989 volleybolledaren Totte Leino, 1990 endurooch motocrossledaren Grels Ström, år 1991 cykelledaren Henrik Rantanen och friidrottsledaren Per-Erik Teckenberg, år 1992 orienteringsledarna Kari Melleri och Rainer Karlsson, år 1994 If Sibbo Vargarnas mångåriga ordförande Stig Skogster, år 1995 fotbollstränaren Kaj Lindqvist och idrottsledaren Matti J Koski, år 1996 cykelledaren Rolf Törrönen år 1997 skytteledaren Sten Eklöf, år 1998 körsportledaren Rolf Simonsén, år 2000 juniororienteringsledaren Rita Wickholm, år 2002 fotbollsledarna och tränarna Sakari Mononen och Matti Turunen, år 2003 idrottsledarnaoch tränarna Birger Grönroos och Mikael Ylöstalo, år 2004 Sibbo Motorklubb rf:s mångåriga ordförande Sam Packalén, år 2005 Sibbo Kanotklubb rf:s mångåriga ordförande Tom Sundman, år 2006 Sibbo Wolf rf:s tränare Kari Hiltunen och lagledaren Kari Kuusela, år 2007 Ådalens Idrottsförening rf:s juniorchef Michaela Lindqvist och år 2008 Hukkabasket rf:s korgbolls- och friidrottstränaren Martin Andersson år 2011 Husarryttarna rf:s ordförande Tapani Peltonen, Sibbo Skyttegille rf:s sekreterare och tävlingsledare Curt Sjöblom och Ådalens Idrottsförening rf:s tränare Lars Westermark. Under 34 års tid har 33 idrottsledare premierats. If Sibbo-Vargarna rf:n Risto Säynäväjärvi on toiminut mm. Husqvarna- ja FinnSpring-kilpailujen ja SM-kilpailujen kilpailunjohtajana vuosina Lisäksi hän on hoitanut muita toimitsijatehtäviä S-V:n suunnistuskilpailuissa vuodesta 1998 lähtien. Antti Granqvist har varit huvudansvarig eller lottningsansvarig i resultaträkningen under åren Första gången var han som delansvarig i resultaträkning år Sune Ståhl har hört till orienteringssektionens styrelse och fungerat som träningschef i orienteringssektionen under åren Dessutom har han varit banläggare under åren Han har även varit banläggare i ca. 10 st. Nationella tävlingar och tävlingsledare och banläggare i ca. 20 st. Kadaverlopp. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää vuonna 2012 palkita ansioituneiksi urheilujohtajiksi If Sibbo-Vargarna rf:n Risto Säynäväjärven, Antti Granqvistin ja Sune Ståhlin. tj. Idr.dir:s förslag Sektionen beslutar år 2012 premiera If Sibbo-Vargarna rf:s Risto Säynäväjärvi, Antti Granqvist och Sune Ståhl som förtjänstfulla

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar I F S i b b o - V a r g a r n a Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar infoblad tiedotuslehti hösten 2012 syksy 2012 3 IF SIB -V BO AR GA RNA 1928 Entistä monipuolisempi

Lisätiedot

I väntan på vintern. Talvea odotellessa

I väntan på vintern. Talvea odotellessa I F S i b b o - V a r g a r n a I väntan på vintern Talvea odotellessa infoblad tiedotuslehti hösten 2011 syksy 2011 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Audit myy ja huoltaa Audi Center Helsinki Airport Espoo Audi

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015 Aika Tid ke/ons 7.1.2015 klo/kl. 17.00 17.43 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2014 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2014 561 medlemmar Registrerade segelbåtar 34 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2006 1 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2006 568 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 47 Jäsenmäärä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011

SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011 SUOMEN GOLFLIITON VUOSI- KERTOMUS 2011 År 2011 minskade antalet registrerade golfutövare i Europa för första gången på över 20 år. I slutet av året fanns nästan 4,4 miljoner golfspelare i Europa. Minskningen,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Vuosijulkaisu 2009 Årspublikation

Vuosijulkaisu 2009 Årspublikation Jalkapallo Fotboll Vuosijulkaisu 2009 Årspublikation FANITUOTTEET Tue Granin jalkapalloa - Stöd Grani fotboll pinssi pins 3 avainrengas nyckelring 5 autoviiri bilvimpel 6 kaulaliina halsduk 20 lippis keps

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Palvelutalon rakentaminen Nikkilään/Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, tontin myynti sekä hallituksen jäsenen valinta / Byggande av ett servicehus

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Lisätiedot

Mustasaaren kunta palkitsi menestyneitä urheilijoitaan

Mustasaaren kunta palkitsi menestyneitä urheilijoitaan KÖP INTE SPIS UTAN ATT FRÅGA OSS! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! 1 1 MUSTA- KORSSAARI HOLMS LEHTI TIDNING 01/2015 Bölentie 1, SEPÄNKYLÄ Bölevägen 1, SMEDSBY Ark. 9-17 Vard. 06-417 7455 ZZZ ODPSRSLVWH

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä?

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä? 2/2004 2 Uumunen 2/2004 T Pääkirjoitus änä vuonna olen joutunut miettimään ihmisiä lähellä minua. Isoäitini on sairastunut vakavasti, olen haudannut lähimmäisen ja työkaverin, menettänyt ystäväni ylitsepääsemättömien

Lisätiedot

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tiede Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot