Aika/Tid , klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika/Tid 18.12.2012, klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla"

Transkriptio

1 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid , klo/kl. 17:30-19:50 Paikka/Plats Gumbostrand/Konst & Form/ Vainuddintie/Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virtanen Tapio 17:30-19:50 pj/ordf. Kaiser Kaj 17:30-19:50 varapj/viceordf. Lindahl Jessica 17:30-19:50 jäsen/ledamot Saxén Johanna 17:30-19:50 jäsen/ledamot Kopra Juha 17:30-19:50 jäsen/ledamot Laitinen Anne 17:30-19:50 esitt./föredr. Lindqvist Kaj 17:30-19:50 kh:n edust./kst:s rep. Polojärvi Sari 17:30-19:50 siht./sekr. Liljeberg Mia 17:30-19:50 liik.toim.johtaja/idr. dir. Serén Benita 17:30-18:40 rehtori/rektor Sågbom Katja 17:30-19:30 kultt.tuottaja Pentti Pirjo 17:30-18:40 Taideaineiden opettaja Poissa/Borta Nummela Aku nuor.valt.edustaja Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Pöytäkirjanpitäjä/förare Pöytäkirjantarkastaja/justera re

2 10/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeiden arviointi / Utvärdering av Sibbo Medborgarinstitutets nuvarande verksamhetsutrymmen och utrymmesbehov 104 Koulu-urheilukilpailujen järjestäminen vuonna 2013 sekä niiden järjestäjäavustukset / Fastställande av skolidrottstävlingar år 2013 och arrangörersättningar för dem 105 Yleisavustuksen jakaminen 2012/Valtakunnallisten jäsenseurojen toiminta / Fördelning av allmänt bidrag 2012/Förbundsansluten idrottsföreningsverksamhet 106 Sipoon vuoden 2012 parhaan naisjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa damjunior Sipoon vuoden 2012 parhaan miesjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa herrjunior Sipoon vuoden 2012 parhaan urheilijan valinta / Val av Sibbos bästa idrottare Menestyneiden junioriurheilijoiden ja menestyneiden Sipoolaisten joukkueiden palkitseminen 2012 / Premiering av framgångsrika junioridrottare samt framgångsrika lag i Sibbo Johtajan tai valmentajan palkitseminen 2012 / Premiering av ledare eller tränare Ansioituneen veteraaniurheilijan palkitseminen 2012 / Premiering av en framgångsrik veteranidrottare Ilmoitusasiat / Delgivningar Seuraavan kokouspäivämäärän päättäminen / Fastställande av datum för följande sammanträde 27

3 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet VAPJAOS 100 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Beslut Konstaterades att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört.

4 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare VAPJAOS 101 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Päätös Juha Kopra ja Jessica Lindahl valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Beslut Juha Kopra och Jessica Lindahl valdes till protokolljusterare.

5 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan VAPJAOS 102 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Päätös Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: * Lisälista: - Sipoon Kansalaisopiston toimitiljen nykytilan ja tilatarpeiden arviointi. Beslut Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: * Tilläggslista: - Sibbo Medorgarinstitutets nuvarande verksamhetsutrymmen och utrymmesbehov.

6 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeiden arviointi / Utvärdering av Sibbo Medborgarinstitutets nuvarande verksamhetsutrymmen och utrymmesbehov 736/ /2012 VAPJAOS 103 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: kulttuurijohtaja/kulturdirektör Anne Laitinen, anne.laitinen(at)sipoo.fi Kulttuuripalvelujen sitovana tavoitteena vuonna 2012 on selvittää Kansalaisopiston tilojen käyttö ja niiden toimivuus. Kunnan tekninen osasto on vuonna 2011 laatinut kaikkia kunnankiinteistöjä koskevan selvityksen ja siihen liittyvän tilojen salkutuksen. Salkutuksessa on eri kiinteistöt lajiteltu kohdeluetteloihin. Kohdeluetteloissa on arvioitu tilojen kunto ja niiden tarpeellisuus kunnan toiminnan kannalta. Sipoon Kansalaisopiston osalta on poistettavaksi arvioitu Varikko, Lövbacka. Söderkullan kartanon alueella oleva Solvillan, Söderkullan kartanon navetta, Vävhult, Hindsby skola ja Simsalö skola. Sipoon Kansalaisopisto joutui muuttamaan pois Nikkilän Koulukeskuksen F-rakennuksesta vuonna 2012 sisäilmaongelmien takia. Toimistotilat siirtyivät Koulukeskuksen B1 rakennukseen ja opetus siirtyi osittain Varikolle ja osittain B1 rakennukseen. Sipoon Kansalaisopistolla ei tällä hetkellä ole omia opetustiloja paitsi tilapäisesti Söderkullan kartanon alueella sijaitsevissa parakeissa, joiden vuokrasopimus päättyy elokuussa Liitteessä on tarkemmin arvioitu tiloista aiheutuvat kustannukset, niiden kunto ja miten hyvin nämä palvelevat opetusta aineittain. Pääosa Kansalaisopiston opetuksesta tapahtuu kunnan muissa kiinteistöissä, kouluissa ja päiväkodeissa, joiden luokkatilat soveltuvat hyvin teoriaopetukseen iltaisin. Näin tulee olemaan myös jatkossa. (Liite 1/ 103. ) Kansalaisopisto tarjoaa opetusta myös palvelutaloilla ja seurojentaloilla eri puolilla kuntaa tavoittaen täten myös syrjäisemmin asuvan väestön ja ne henkilöt joilla on vaikeuksia liikkua. Toimintamenot näistä tiloista ovat kohtuulliset. Tätä hajautettua opetusta ylläpidetään myös jatkossa. Kansalaisopiston kurssitarjonnasta runsaat puolet on taide- ja taitoaineiden opetusta. Tämän opetuksen osalta toimitilat eivät vastaa tarkoitustaan. Kudonnan opetusta järjestetään tällä hetkellä tiloissa jotka on määritelty purettaviksi tai myytäviksi. Koulujen kuvataidetilat eivät riitä, koska niiden yhteydessä ei ole tarvittavia varastotiloja. Keramiikka ja lasintyöstöopetusta annetaan Varikolla, joka on myös purettavien listalla sekä Söderkullan kartanon parakeissa ja navetassa jotka ovat vain tilapäisratkaisuja. Teatteritaiteen opetukselle ei ole vielä löydetty sopivaa, pysyvää tilaa. Jatkossa ongelma koskee myös eläkeläisten tanssia ja

7 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen liikunnallisia harrastuksia, koska opetuksen tulee tapahtua päiväsaikaan, kuten muuta teoriaopetusta joka on päiväsaikaan. Kulttuurijohtajan ehdotus Vapaa-ajanjaosto pyytää sivistysvaliokunnan kantaa seuraavaan esitykseen. Vapaa-ajanjaoston ehdotuksia Kansalaisopiston tilaratkaisuiksi ilmoitetaan kunnan tilapalveluille tiedoksi. Kansalaisopisto tarvitsee imagonostetta ja siihen keskeisellä paikalla asiakkaiden hyvin tavoitettavissa olevat omat opetus- ja toimistotilat Nikkilässä. Kansalaisopiston opetusta tulee keskittää Nikkilän sydämeen ja hankesuunnitelmaan varata tarvittavat varastotilat ja vähintään kaksi opetusluokkaa Kansalaisopiston omaan käyttöön, jolloin Varikon tiloista voidaan luopua. Sopivana kiinteistönä keskittää Kansalaisopiston toiminta olisi B 1 rakennus. Etelä-Sipoon harrastuspalveluja tulisi parantaa ja huomioida nämä tarpeet kun alueelle suunnitellaan uutta kunnallista rakentamista esim. terveyskeskusta tai kouluja. Mahdollisena ja toivottavana vaihtoehtona Etelä Sipoon osalta on Söderkullan kartanon päärakennuksen käyttö taideopetukseen. Ravintolayritystoiminta voisi jatkua talon ensimmäisessä kerroksessa. Vapaa-ajanjaosto esittää, että selvitetään mahdollisuutta siirtää Kansalaisopiston opetusta Mårtensby skolaniin joka tällä hetkellä seisoo tyhjillään. Tänne voidaan siirtää opetus Lövbackasta ja Hindsbyn koululta, osittain Vanhalla kunnantalolla järjestettyjä kursseja sekä teatteriopetus, jolloin edellä mainituista kiinteistöistä voidaan luopua. Kulturdirektörens förslag Fritidssektionen ber bildningsutskottet om ställningstagande till följande förslag. Fritidssektionen förslag till lösningar av Medborgarinstituts utrymmen meddelas kommunens fastighetstjänster för kännedom. Medborgarinstitutet behöver förstärka sin image och för detta krävs egna centralt placerade undervisning- och kansliutrymmen i Nickby, som lätt kan nås av kunderna. Medborgarinstitutets kurser bör koncentreras till Nickbys hjärta. Tillräckliga förvaringsutrymmen bör beaktas och minst två klassrum för Medborgarinstitutets eget bruk. Därmed kan man avstå från utrymmen i depån. Som en lämplig byggnad för detta ändamål är B1 byggnaden. Möjligheterna till fritidssysselsättning bör förbättras även i södra Sibbo. Behovet bör beaktas när man planerar nytt kommunalt byggande t.ex. hälsostation eller skola. Som ett möjligt och önskvärt alternativ för Medborgarinstitutets undervisning i konst är Söderkulla gårds huvudbyggnad. Restaurangverksamheten kan fortsätta i gårdens första våning. Fritidssektionen föreslår att man utreder möjligheterna att flytta en del av Medborgarinstitutets kurser till Mårtensby skola som för tillfället står tom. Undervisning från Lövbacka, Hindsby skola och

8 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Gamla kommunalhuset samt teaterundervisningen kan flyttas hit och därmed kan man avstå från dessa fastigheter. Päätös Jaosto hyväksyi kulttuurijohtajan ehdotuksen ja totesi lisäksi, että on ensiarvoisen tärkeää saada Söderkullan kartano ja Juhlatalo Kansalaisopiston ja Taito-/taideopetuksen käyttöön. Selvitetään myös Komun toiminnan mahdollista siirtämistä Juhlataloon. Beslut Sektionen godkände kulturdirektörens förslag och konstaterade dessutom att det är av största vikt att Söderkulla gård och Festsalen kan användas av medborgarinstitutet och för undervisningen i konstoch färdighetsämnen. Även möjligheten att flytta verksamheten vid Gamla kommunalhuset till Festsalen utreds.

9 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Koulu-urheilukilpailujen järjestäminen vuonna 2013 sekä niiden järjestäjäavustukset / Fastställande av skolidrottstävlingar år 2013 och arrangörersättningar för dem 697/ /2012 VAPJAOS 104 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: liikunnanohjaaja/idrottsinstruktör Tiina Forssell, tiina.forssell(at)sipoo.fi Sipoolaiskoulujen koulumestaruuskilpailut järjestettiin vuonna 2012 seuraavissa lajeissa: hiihto lentopallo (ei ala-koulut) salibandy jalkapallo yleisurheilu; viesti ja yksilölajit pyöräily Hese-kisat viides - kuudesluokkalaisille suunnistus koripallo Liikuntapalvelut on sopinut urheiluseurojen kanssa käytännön järjestelyiden hoitamisesta. Seurat ovat saaneet järjestäjäavustusta vuonna 2012 yhteensä Yhteenveto vuoden 2012 järjestelytiedoista, joilla on merkitystä vahvistettaessa vuoden 2013 avustuksen suuruutta, liitteessä 1/104.. Sibboskolornas skolmästerskap arrangerades år 2012 i följande grenar: skidning volleyboll (inte lågstadieskolor) innebandy fotboll friidrott; stafetter och individuellt cykling Hese-tävling för femte - sjätteklassister orientering korgboll Idrottstjänster har avtalat med idrottsföreningar om skötandet av de praktiska arrangemangen. Föreningarna har erhållit arrangörsersättning, år 2012 sammanlagt Sammandrag över de uppgifter från 2012 års arrangemang som har betydelse vid fastställande av ersättningens storlek för år 2013 bifogas som bilaga 1/ 104. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää, että Sipoon koulujen mestaruuskilpailut

10 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen järjestetään samoissa lajeissa vuonna 2013 kuin vuonna Liikuntatoimenjohtaja sopii ensisijaisesti sipoolaisten seurojen kanssa järjestelyistä. Jaosto päättää jakaa järjestäjäavustuksina seuraavasti: tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen beslutar att sibboskolmästerskap arrangeras år 2013 i samma grenar som år 2012 Idrottsdirektören avtalar i första hand med sibboföreningar om arrangemangen. Sektionen beslutar utdela som arrangörsersättning i enlighet med följande: Laji/Gren Hiihto/skidning 370,- 360,- Lentopallo/volleyboll 190,- 190,- Jalkapallo/Fotboll 370,- 380,- Ala-koulut/Lågstadier Yläkoulut/lukiot- Högst./Gymnasier 225,- 250,- Yleisurheilu, viestit Friidrott, stafett 290,- 290,- Pyöräily/Cykling 130,- 140,- Yleisurheilu, henk.koht / Friidrott, individuellt 480,- 470,- Hesekisa 6. luokkalaisille / Hesetävling för sjätteklassister/ 170,- 160,- Suunnistus/Orientering 370,- 380,- Koripallo/Korgboll; Ala-koulut/Lågstadier 1 pvä/dag 320,- 320,- Yläkoulut/lukiot- Högst./Gymnasier 1 pvä/dag 250,- 250,- Salibandy/Innebandy; Ala-koulut/Lågstadier 1 pvä/dag (2 x) 200,- (2 x) 200,- Yläkoulut/lukiot- Högst./Gymnasier 250,- 250,- Lisäksi jaosto päättää, että liikuntatoimenjohtaja maksaa järjestäjäavustuksen sen jälkeen kun kyseinen järjestäjä on toimittanut kilpailutulokset ja tarvittavat tilitykset vapaa-ajantoimelle. Dessutom beslutar sektionen att arrangörsersättningen utbetalas av idrottsdirektören efter det att vederbörande arrangör har inlämnat tävlingsresultaten samt de begärda redovisningarna.

11 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

12 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Yleisavustuksen jakaminen 2012/Valtakunnallisten jäsenseurojen toiminta / Fördelning av allmänt bidrag 2012/Förbundsansluten idrottsföreningsverksamhet 704/ /2012 VAPJAOS 105 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt.liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj.idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Sivistysvaliokunnan vapaa-ajanjaostolta 15. maaliskuuta 2012 klo mennessä anottavaa avustusta koskeva kuulutus julkaistiin Vartissa 8. helmikuuta sekä Borgåbladetissa ja Sipoon Sanomissa 9. helmikuuta seuraa jätti anomuksensa määräaikana. Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen jäsenseurojen urheilutoimintaan on maksettu ennakkoa Avustuksia jaettaessa tulee ottaa huomioon seurojen avustuksen tarve, toiminnan laajuus, laatu ja yhteiskunnallinen merkitys. Vuonna 2009 jaettiin , vuonna ja vuonna avustusta tähän tarkoitukseen. Yhteenveto seurojen toiminnasta vuonna 2010 oheistetaan liitteessä 1/105.. Yhteenveto seurojen jäsenmäärästä, jäsenmaksutuloista, toimintamenoista vuonna 2011 ja talousarviosta 2012 oheistetaan liitteessä 2/105.. Yhteenveto seurojen menovertailuista oheistetaan liitteessä 3/105.. Jäsenten esteellisyys tarkistetaan. Kungörelse om bidrag att sökas hos bildningsutskottets fritidssektion senast den 15 mars 2012 kl ingick i Vartti den 8. februari samt i Borgåbladet och Sipoon Sanomat den 9. februari Inom utsatt tid hade ansökan inlämnats av 16 föreningar. För den förbundsanslutna idrottsverksamheten har ett förskott på utbetalts den

13 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Vid utdelning av understöden bör föreningarnas understödsbehov, verksamhetens omfattning, dess art samt samhälleliga betydelse beaktas. År 2009 utdelades , år och år 2011 utdelades i bidrag för detta ändamål. Sammandrag över föreningarnas verksamhet år 2011 bifogas som bilaga 1/ Uppgifter om föreningarnas medlemsantal, medlemsavgiftsinkomster, verksamhetsutgifter år 2011 och budgeten för år 2012 bifogas som bilaga 2/ 105. Sammandrag över utgiftsjämförelser bifogas som bilaga 3/ 105. Ledamöternas jävighet granskas. vt.liik.toim.joht:n ehdotus Jaosto päättää - jakaa liitteen 4/105. mukaisesti. - lisäksi jaosto päättää muistuttaa avustuksensaajille, että avustukset tulee käyttää myönnettyyn tarkoitukseen. Jaosto huomioi, että If Sibbo-Vargarna rf sai anottua enemmän ohjatun toiminnan avustusta. tj.idr.dir:s förslag Sektionen beslutar - fördela i enlighet med bilaga 4/ dessutom beslutar sektionen påminna bidragsmottagarna om att bidragen bör användas för beviljat ändamål. Sektionen beaktar att If Sibbo-Vargarna rf beviljades mera som bidrag för ledd träningsverksamhet än föreningen anhöll om. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Johanna Saxén ei osallistunut asian käsittelyyn, koska hän oli esteellinen. Johanna Saxén deltog inte i ärendets behandling för hon var jävig.

14 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen

15 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon vuoden 2012 parhaan naisjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa damjunior /12/2012 VAPJAOS 106 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj. idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljebert(at)sipoo.fi Pyynnöstä ovat seurat ym. jättäneet ansioluetteloita Sipoossa kirjoilla olevista urheilijoista. Yhteenveto vähintään SM-mitalin saavuttaneiden urheilijoiden ansioluetteloista liitteessä 1/106.. Vapaa-ajanjaosto valitsee Sipoon vuoden 2012 parhaan naisjuniorin vuonna 1994 tai sen jälkeen syntyneistä tytöistä. Ikä ja menestys huomioiden ehdolla ovat pyöräilijä Vilma Alanko ja kiekonheittäjä Susanna Törrönen. På begäran har föreningar m.fl. inlämnat meritförteckningar på i Sibbo mantalsskrivna idrottare. Ett sammandrag av meritförteckningarna för idrottare som erövrat minst en FM-medalj bifogas som bilaga 1/ 106. Fritidssektionen utser Sibbos bästa damjunior 2012 bland flickor som är födda år 1994 eller senare. Med beaktande av ålder och framgång är cyklisten Vilma Alanko och diskuskastare Susanna Törrönen kandidaterna. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto valitsee pyöräilija Vilma Alangon (synt ), Sipoon parhaaksi naisjunioriksi vuonna Hän sai SM-joukkuehopeaa joukkueaika-ajossa sarjassa N-18. tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen väljer cyklisten Vilma Alanko (född ), till Sibbos bästa damjunior Hon fick FM-lagsilver i lagtempo i serien D-18. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

16 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen

17 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon vuoden 2012 parhaan miesjuniorin valinta / Val av Sibbos bästa herrjunior /12.04/2012 VAPJAOS 107 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj. idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Vähintään yhden SM-mitalin saavuttaneiden urheilijoiden ansioluetteloiden yhteenveto liitteessä 1/106.. Vapaa-ajanjaosto valitsee Sipoon vuoden 2012 parhaan miesjuniorin vuonna 1994 tai sen jälkeen syntyneistä pojista. Ikä ja menestys huomioiden ehdolla ovat pyöräilijä Valtteri Alanko ja yleisurheilija Robert Nummela. Sammandrag över meritförteckningarna på idrottare som erövrat minst en FM-medalj bilaga 1/ 106. Fritidssektionen utser Sibbos bästa herrjunior 2012 bland pojkar som är födda år 1994 eller senare. Med beaktande av ålder och framgång är cyklisten Valtteri Alanko och friidrottaren Robert Nummela kandidaterna. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää valita yleisurheilija Robert Nummelan (synt ) Sipoon parhaaksi miesjunioriksi vuonna Hän voitti kaksi SM-hopeaa M-19 sarjassa sekä 800 että 1500 metrillä, sijoittui kuudenneksi miesten sarjassa Suomi-Ruotsi maaottelussa 800 m ja oli viides Kalevan kisojen miesten sarjassa samassa laijissa. tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen beslutar välja friidrottaren Robert Nummela (född ) till Sibbos bästa herrjunior år Han vann två FM-silver i serien H-19 i både 800 och 1500 m, blev sjätte i herrserien i Finland-Sverige landstävlingen 800 m och var femte i Kaleva spelens herr serien i samma gren. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut

18 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

19 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Sipoon vuoden 2012 parhaan urheilijan valinta / Val av Sibbos bästa idrottare /12.04/2012 VAPJAOS 108 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj. idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Vähintään yhden SM-mitalin saavuttaneiden urheilijoiden ansioluetteloiden yhteenveto liitteessä 1/106.. Parhaiten ovat menestyneet voimanostaja Bill Winter (s ) ja kymmenottelija Otto Ylöstalo (s ). Bill Winter voitti voimanoston SM-kultaa ja PM-pronssia sekä penkkipunnerruksen SM-hopeaa ja SM-pronssia. Osallistujamäärät vaihtelivat kahdesta viiteen. Otto Ylöstalo voitti SM-kultaa kymmenottelun H-22 sarjassa jossa oli yhteensä 13 osallistujaa. Lisäksi hän oli neljäs Kalevan kisojen miesten sarjassa. Sammandrag över meritförteckningar på idrottare som erövrat minst en FM-medalj bilaga 1/ 106. De idrottare som lyckades bäst var styrkelyftare Bill Winter (f ) och 10-kampare Otto Ylöstalo (f ). Bill Winter vann FM-guld och NM-brons i tyngdlyft samt FM-silver och FM-brons i bänkpress. Deltagarantalet varierade från två till fem. Otto Ylöstalo vann FM-guld i 10-kamp i H-22 serien. Det var 13 deltagare. Dessutom var han fjärde i 10-kampen i Kaleva spelen i herrarnas klass. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää valita Otto Ylöstalon Sipoon vuoden 2012 urheilijaksi. Hänet palkitaan esinepalkinnolla ja euron harjoitusapurahalla. tj. Idr.dir:s förslag Fritidssektionen beslutar välja Otto Ylöstalo till Sibbos bästa idrottare år Han belönas med ett sakpris och ett träningsbidrag på euro. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

21 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Menestyneiden junioriurheilijoiden ja menestyneiden Sipoolaisten joukkueiden palkitseminen 2012 / Premiering av framgångsrika junioridrottare samt framgångsrika lag i Sibbo /12.04/2012 VAPJAOS 109 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj.idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Viime vuosina on jaettu n valmennusapurahana menestyneille junioriurheilijoille ja sipoolaisille yleisen sarjan SM-mitalijoukkueille. Vuonna 2008 jaettiin 5 250, vuonna , vuonna ja vuonna Sipoolaisnuorista, jotka ovat kilpailleet vuotiaiden ikäluokissa ja ovat syntyneet , tai ovat kilpailleet luokissa yli 20 vuotta ovat seuraavat 20 (2011 heitä oli 28) saaneet SM- tai sitä arvokkaamman mitalin. Under de senaste åren har det utdelats ca som träningsbidrag till framgångsrika junioridrottare och sibbolag som erövrat FM guldmedaljer i allmänna klassen. År 2008 utdelades 5 250, år , år och år Av sibboungdomar som tävlat i klasserna år eller i åldersklasser för äldre än 20 år och som är födda , har följande 20 erhållit FM eller värdefullare medaljer (ifjol var antalet 28 ungdomar): Ahonen Minja (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Alanko Anni (synt.-99) FM silver/cykel/bana 500 m D16 FM silver/cykel/cyclo cross D16 Alanko Valtteri (född.-96) FM guld/cykelorientering H16 FM brons/cykelorientering H16 Alanko Vilma (född.-94) FM lagsilver/cykel/lagtempo D18 Ala-Mikkula Anni (synt.-97) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Huhtinen Inka (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Jokinen Anni (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Kokkonen Tatu (synt.-94) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Aikuiset SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. MM-turnauksen 6.sija/ultimate Aikuiset Nummela Robert (född-94) FM silver/ 800 m H19 FM silver/1500 m H19 FIN-SWE landslaget 800 m 6a Herrar

22 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen FM 5a Kaleva spelen/800 m Herrar Pasanen Henri (synt.-97) SM joukkuehopea/salibandy C-pojat Paunonen Heidi (synt.-94) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Paunonen Tomi (synt.-99) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Peltonen Emma (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Saari Salla (synt.-96) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Skog William (född.-98) VM lagbrons/bandy U15 Sundén Marc (född.-96) FM guld/1500 m hinder M16 Tamminen Emilia (synt.-98) SM joukkuepronssi/ulko/ultimate Jun. Törrönen Mikko (synt.-93) SM kulta/kiekko/sisähalli M19 Törrönen Susanna (synt.-92) SM pronssi/kiekko/sisähalli N17 Vikman Ville (synt.-93) SM kulta/penkkipunnerrus M20 vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Jaosto päättää - käyttää menestyneiden junioreiden ja yleisten sarjojen joukkueiden tukemiseen. - jakaa :n määrärahan seuraavasti: tj. Idr.dir:s förslag Sektionen beslutar - förbruka för premiering av framgångsrika junioridrottare och lag i allmänna klassen. - fördela anslaget på enligt följande: Ahonen Minja 75,- Alanko Anni 200,- Alanko Valtteri 300,- Alanko Vilma 250,- Ala-Mikkula Anni 75,- Huhtinen Inka 75,- Jokinen Anni 75,- Kokkonen Tatu 200,- Nummela Robert 400,- Pasanen Henri 150,- Paunonen Heidi 75,- Paunonen Tomi 75,- Peltonen Emma 75,- Saari Salla 75,- Skog William 300,- Sundén Marc 250,- Tamminen Emilia 75,- Törrönen Mikko 300,- Törrönen Susanna 250,- Vikman Ville 200, ,-

23 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen poikaa, 11 tyttöä 9 pojkar, 11 flickor Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

24 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Johtajan tai valmentajan palkitseminen 2012 / Premiering av ledare eller tränare /12.04/2012 VAPJAOS 110 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Valmistelija/Beredare: vt. liikuntatoimenjohtaja/nuorisosihteeri / tj.idrottsdirektör/ungdomssekreterare Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi Urheilu- ja vapaa-ajanjaosto päätti että se voi vuosittain palkita yhden tai useamman urheilujohtajan tarvittaessa. Vuonna 1979 palkittiin yleisurheiluvalmentaja Taisto Olenius, 1981 hiihtojohtaja Leo Ståhl, 1982 lentopallovalmentaja Veikko Ahtomaa ja yleisurheiluvalmentaja Stig Nymander, 1986 sulkapallo-ohjaajat/-valmentajat Britt ja Jukka Pessala, 1988 palkittiin hiihtosuunnistusvalmentaja Ingemar Borgman, 1989 lentopallo-ohjaaja Totte Leino, 1990 enduro- ja motocrossohjaaja Grels Ström, vuonna 1991 pyöräilyohjaaja Henrik Rantanen ja yleisurheilujohtaja Per-Erik Teckenberg, vuonna 1992 suunnistusohjaajat Kari Melleri ja Rainer Karlsson, vuonna 1994 If Sibbo-Vargarnan monivuotinen puheenjohtaja Stig Skogster, vuonna 1995 jalkapallovalmentaja Kaj Lindqvist ja urheilujohtaja Matti J. Koski, vuonna 1996 pyöräilyohjaaja Rolf Törrönen, vuonna 1997 ampumajohtaja Sten Eklöf, vuonna 1998 valjakko-ohjaaja Rolf Simonsén, vuonna 2000 juniorisuunnistusjohtaja Rita Wickholm, vuonna 2002 jalkapallo-ohjaajat ja valmentajat Sakari Mononen ja Matti Turunen, vuonna 2003 yleisurheilujohtajat- ja valmentajat Birger Grönroos ja Mikael Ylöstalo,vuonna 2004 Sipoon Moottorikerho ry:n monivuotinen puheenjohtaja Sam Packalén, vuonna 2005 Sipoon Kanoottiklubi ry:n monivuotinen puheenjohtaja Tom Sundman, vuonna 2006 Sipoon Wolf ry:n valmentaja Kari Hiltunen ja joukkueenjohtaja Kari Kuusela, vuonna 2007 Ådalens Idrottsförening rf:n junioripäällikkö Michaela Lindqvist, vuonna 2008 Hukkabasket ry:n koripallo- ja yleisurheiluvalmentaja Martin Andersson ja vuonna 2011 Husaariratsastajat ry:n puheenjohtaja Tapani Peltonen, Sibbo Skyttegille ry:n sihteeri ja kilpailunjohtaja Curt Sjöblom ja Ådalens Idrottsförening ry:n valmentaja Lars Westermark. 34:n vuoden aikana on palkittu 33 urheiluvaikuttajaa. Idrotts- och friluftsnämnden beslöt att den årligen kan premiera en eller flera idrottsledare vid behov. År 1979 premierades friidrottstränaren Taisto Olenius, 1981 skidledaren Leo Ståhl, 1982 volleybolltränaren Veikko Ahtomaa och friidrottstränaren Stig Nymander, 1986 badmintonledarna/-tränarna

25 10/ Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Britt och Jukka Pessala, 1988 premierades skidorienteringstränaren Ingemar Borgman, 1989 volleybolledaren Totte Leino, 1990 endurooch motocrossledaren Grels Ström, år 1991 cykelledaren Henrik Rantanen och friidrottsledaren Per-Erik Teckenberg, år 1992 orienteringsledarna Kari Melleri och Rainer Karlsson, år 1994 If Sibbo Vargarnas mångåriga ordförande Stig Skogster, år 1995 fotbollstränaren Kaj Lindqvist och idrottsledaren Matti J Koski, år 1996 cykelledaren Rolf Törrönen år 1997 skytteledaren Sten Eklöf, år 1998 körsportledaren Rolf Simonsén, år 2000 juniororienteringsledaren Rita Wickholm, år 2002 fotbollsledarna och tränarna Sakari Mononen och Matti Turunen, år 2003 idrottsledarnaoch tränarna Birger Grönroos och Mikael Ylöstalo, år 2004 Sibbo Motorklubb rf:s mångåriga ordförande Sam Packalén, år 2005 Sibbo Kanotklubb rf:s mångåriga ordförande Tom Sundman, år 2006 Sibbo Wolf rf:s tränare Kari Hiltunen och lagledaren Kari Kuusela, år 2007 Ådalens Idrottsförening rf:s juniorchef Michaela Lindqvist och år 2008 Hukkabasket rf:s korgbolls- och friidrottstränaren Martin Andersson år 2011 Husarryttarna rf:s ordförande Tapani Peltonen, Sibbo Skyttegille rf:s sekreterare och tävlingsledare Curt Sjöblom och Ådalens Idrottsförening rf:s tränare Lars Westermark. Under 34 års tid har 33 idrottsledare premierats. If Sibbo-Vargarna rf:n Risto Säynäväjärvi on toiminut mm. Husqvarna- ja FinnSpring-kilpailujen ja SM-kilpailujen kilpailunjohtajana vuosina Lisäksi hän on hoitanut muita toimitsijatehtäviä S-V:n suunnistuskilpailuissa vuodesta 1998 lähtien. Antti Granqvist har varit huvudansvarig eller lottningsansvarig i resultaträkningen under åren Första gången var han som delansvarig i resultaträkning år Sune Ståhl har hört till orienteringssektionens styrelse och fungerat som träningschef i orienteringssektionen under åren Dessutom har han varit banläggare under åren Han har även varit banläggare i ca. 10 st. Nationella tävlingar och tävlingsledare och banläggare i ca. 20 st. Kadaverlopp. vt. Liik.toim.joht:n ehdotus Vapaa-ajanjaosto päättää vuonna 2012 palkita ansioituneiksi urheilujohtajiksi If Sibbo-Vargarna rf:n Risto Säynäväjärven, Antti Granqvistin ja Sune Ståhlin. tj. Idr.dir:s förslag Sektionen beslutar år 2012 premiera If Sibbo-Vargarna rf:s Risto Säynäväjärvi, Antti Granqvist och Sune Ståhl som förtjänstfulla

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

BILAGEBLANKETT B uppdaterad 2015 LIITELOMAKE B päivitetty 2015

BILAGEBLANKETT B uppdaterad 2015 LIITELOMAKE B päivitetty 2015 Förening: Yhdistys: Bidrag beviljas utifrån föregående års verksamhet. Om verksamhetsperioden inte följer kalenderåret så beaktas den senast avslutade verksamhetsperioden (enligt 4 i bokföringslagen är

Lisätiedot

Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi

Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi Sipoon Kansalaisopiston toimitilojen nykytilan ja tilatarpeen arviointi Tilaohjelma Kunnan tekniikka ja ympäristöosasto teetti vuonna 2011 tilaohjelman ja tähän liittyvän toimitilojen salkutuksen. Toimitilojen

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och HANGON KAUPUNKI ESITYSLISTA NUORTEN ÄÄNI HANGÖ STAD FÖREDRAGNINGSLISTA UNG RÖST AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN ASAT ÄRENDEN 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ Sodankylän kunta Haemme nyt reippaaseen joukkoomme Teknisen toimen toimialalle vakituiseen virkaan MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan maankäytön vastuualueen toiminnasta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

7/2015 1. Pöytäkirja Protokoll. Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen. Aika/Tid 20.10.2015, Klo/Kl. 17:30-18:45

7/2015 1. Pöytäkirja Protokoll. Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen. Aika/Tid 20.10.2015, Klo/Kl. 17:30-18:45 7/2015 1 Vapaa-ajanjaosto/Fritidssektionen Aika/Tid 20.10.2015, Klo/Kl. 17:30-18:45 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Martinkylän opistotalo / Mårtensby instituthus Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mikaela Lindqvist avasi kokouksen klo 17.06.

Puheenjohtaja Mikaela Lindqvist avasi kokouksen klo 17.06. 1 VÄSTNYLÄNDSKA HUNDFÖRENINGEN RF. LÄNSIUUDENMAAN KOIRAYHDISTYS RY. HÖSTMÖTE Tid / Aika 23.11.2014 kl 17.00 Plats / Paikka: Ekenäs Uncan / Tammisaaren nuorisotalo Närvarande / Läsnä: Bilaga / Liite 1 1

Lisätiedot

SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA

SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA 16.12.2009 61 liite/bilaga 1 Toimielin Nuorisovaltuusto / Organ Ungdomsfullmäktige 6/09 55-64 Sivu Sida 12-13 Kokousaika/ Sammanträdestid

Lisätiedot

12. LIIKUNTAPALVELUT SIPOOSSA

12. LIIKUNTAPALVELUT SIPOOSSA 12. LIIKUNTAPALVELUT SIPOOSSA STRATEGISET PAINOPISTEET, TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET Liikunta- ja ulkoilutoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita tarkoituksenmukaisen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 15.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8 LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä Antti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010

Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 100 31.03.2009 Lukuvuoden 2009-2010 työ- ja lomapäivät / Skol- och lovdagarna läsåret 2009-2010 SIVLTK 120 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden 17.12.2008 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

7 29.01.2015. Määräaikaan 9.1. 2015 klo 15.00 mennessä esityksen palkittavista urheilijoista tekivät seuraavat urheiluseurat tai yksityishenkilöt:

7 29.01.2015. Määräaikaan 9.1. 2015 klo 15.00 mennessä esityksen palkittavista urheilijoista tekivät seuraavat urheiluseurat tai yksityishenkilöt: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 7 29.01.2015 LIEKSALAISTEN URHEILIJOIDEN JA URHEILUSEUROJEN PALKITSEMINEN KUVLA 7 Liikuntasihteeri: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta palkitsee vuosittain kansainvälisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 27.09.2012 klo 19:45-20:05 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot Lupajaosto/Lovsektionen 9/2012 1 Aika/Tid 06.11.2012, klo/kl. 17:15-18:40 Paikka/Plats Kokoushuone 2, KEKE / Mötesrum 2, KEKE OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV.

Lisätiedot

Syyskokous/Höstmöte 20/2015

Syyskokous/Höstmöte 20/2015 Syyskokous/Höstmöte 20/2015 Paikka/Plats: Tammipihan auditorio, Ekgårdens auditorium Aika/Tid: 26.11.2015 kello/klockan 18.00 Esityslista/ Föredragningslista 1 Kokouksen avaus/ Mötets öppnande Puheenjohtaja

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 39 19.05.2015 Aloite toisen kotimaisen kielen opetuksen aikaistamisesta Sipoon kouluissa/christel Liljeström ym. / Motion om tidigareläggning av det andra inhemska

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Työikäisten valmistelutoimikunta AIKA 21.08.2013 18:00-21:20 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Liisan tupa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 42

Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 42 Liikunta- ja nuorisolautakunta 11.12.2013 AIKA ke 11.12.2013 klo 18.30 19.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 41 35 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä. VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen AVUSTUSHAKEMUS YHDISTYKSILLE / RYHMILLE VUOSI: Jätetty: HAKIJA Yhdistys/Ryhmä: Osoite: Pankki ja tilin nro: Kotipaikka Rekisteröimisvuosi

Lisätiedot

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja

Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2010 Aika Torstai 14.10.2010 klo 17.00 18.15 Paikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Riina Tallberg varapuheenjohtaja Jari Kannisto

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum

Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum 6/2013 1 Aika/Tid 26.08.2013, klo/kl. 17:00-18:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone / Kommunstyrelsens mötesrum Nimi/Namn klo/kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Sundbäck Janica

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 8/2012 1 Aika/Tid 12.09.2012, klo/kl. 18:25-20:15 Paikka/Plats OSALLISTUJAT/DELTAGARE Kotkan hyötyvoimala - Kotka nyttokraftverk Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Björkell Rolf 18:25-20:15

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 13.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot 7/2015 1 Aika/Tid 17.08.2015, klo/kl. 17:00-19:30 Paikka/Plats Kuntala KH 1 OSALLISTUJAT/DELTAGARE Nimi/Namn Klo/kl. Tehtä vä/uppg Lisätiedot LÄSNÄ/NÄRV. Boman Rainer 17:00-19:30 Puh.joht./Ordf. Hursti

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 1 KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Tid: 27.05. 2012, kl 14.00 Plats: Byarsborg, Spjutsund Ärenden: På den ordinarie

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen

Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering av fast egendom / Karinkiertäjät ry / Bastuholmen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 121 18.11.2009 onen Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti 134 16.12.2009 onen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 13 19.01.2010 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen / Utarrendering

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

74 12.09.2011. Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma / Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014

74 12.09.2011. Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma / Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 74 12.09.2011 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma / Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014 1890/02.01.00/2011 SIVVLK 74 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet

Lisätiedot

Mäntyharju Kari sihteeri

Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 12:55-17:02 PAIKKA Riihi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Sorvari Vuokko jäsen Jaskari Minna jäsen Mäntyharju

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sipoo Instituutti, kehittämissuunnitelma vuosille 2009-2013 / Sibbo Institut utvecklingsplan för åren 2009-2013

Sipoo Instituutti, kehittämissuunnitelma vuosille 2009-2013 / Sibbo Institut utvecklingsplan för åren 2009-2013 Sivistysvaliokunta/ 22 11.03.2009 Bildningsutskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 72 27.10.2009 Sivistysvaliokunta/ 92 11.11.2009 Bildningsutskottet Suomenkielinen koulutusjaosto 4 02.02.2011 Sipoo Instituutti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 106 12.11.2012 Saattoavustus maksuttoman kuljetuksen järjestämistapana Sipoon kunnan peruskoulujen ja esiopetuksen koulukuljetussuunnitelman ja kuljetusperiaatteiden

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2013 1/14 Nuorisovaltuusto Aika 0 klo 17:00-18:00 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 106 Sihteerin

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen / Anslutande till ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen

Liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen / Anslutande till ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f 25 22.02.2010 tekn. och miljö Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f 116 27.10.2010 tekn. och miljö Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 337 16.11.2010 Liittyminen maaseutuhallinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 NUORISOVALTUUSTO. Kokousaika Keskiviikko 18.11.2015 klo 17.00 19.57 Turun kaupungintalon valtuustosali, Aurak.

TURUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 NUORISOVALTUUSTO. Kokousaika Keskiviikko 18.11.2015 klo 17.00 19.57 Turun kaupungintalon valtuustosali, Aurak. TURUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 NUORISOVALTUUSTO Kokousaika Keskiviikko 18.11.2015 klo 17.00 19.57 Kokouspaikka Turun kaupungintalon valtuustosali, Aurak.2 Varsinaiset et: Alari Tatu Angelov Viktorio

Lisätiedot

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova.

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova. PROTOKOLL 1 (3) NVF Utformining av vägar och gator, finskt utskottsmöte Tid: Tisdagen den 15.1.2013 klo 9:30 12:15 Plats: Vianova, Vaislavägen 6, 02130 Esbo Närvarande: Tuomas Hörkkö, ordförande Maija

Lisätiedot

YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA

YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA YHDISTELMÄ LEMPÄÄLÄN KUNNAN URHEILUSTIPENDIEN JA HUOMI- ONOSOITUSTEN SAAJISTA VUODEN 2007 URHEILUSAAVUTUKSISTA LEMPÄÄLÄN KUNNAN PARHAINA PALKITTAVAT Vuoden miesurheilija TEEMU ROININEN 600 painonnosto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Ks. hakulomakkeen täyttöohjeet takasivulla/ Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida 1. HAKIJA/ SÖKANDE Sukunimi ja etunimi tai yhteisön nimi/efternamn och förnamn eller samfundets namn Saapunut/Anlänt:

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: Tiistai 14.4.2015 Kello 15:12-18:42 Paikka: Tila D223, Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014. Aika 26.2.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014. Aika 26.2.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 26.2.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Palvelutalon rakentaminen Nikkilään/Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, tontin myynti sekä hallituksen jäsenen valinta / Byggande av ett servicehus

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 1.8.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2013 1/14 Nuorisovaltuusto Aika 0 klo 17:00-17:30 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 81 Sihteerin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B,

Lisätiedot