Kempa. Seurakäsikirja. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013"

Transkriptio

1 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Seura yhdistyksenä Hallitus Hallituksen kokoonpano Hallituksen tehtävä Kokoustoiminta Asiakirjahallinto Taloushallinto Jalkapalloseura Toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet Toiminnan arvot Jalkapalloseuran pääperiaatteet Kasvatukselliset pääperiaatteet Liikunnalliset pääperiaatteet Muut pääperiaatteet Pelaajakeskeinen ajattelu lähtökohtana Jalkapalloseuran tavoitteet Lapsen oikeuden urheilussa Jalkapalloseuran organisaatio ja tehtävät Seuran organisaatio ja toimihenkilöt Seuran hallinnon tehtävät Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Valmennuskoordinaattorin tehtävät Valmennustyöryhmä (VTR) Valmennustyöryhmän tehtävät VTR:n toiminta Valmennustoiminta Valmennustoiminnan perusarvot Valmentamisen perusarvot Valmennuksen tavoitteet Seuran kilpailulliset tavoitteet Yksilöiden huomioiminen valmennuksessa Tasoryhmäharjoittelu... 13

3 5.4.2 Maalivahtiharjoittelu Pelaaja urakehitys Seurajoukkueiden muodostaminen Joukkuerakenne ikäluokittain v. ja nuoremmat vuotiaat vuotiaat vuotiaat B- ikäluokka Valmennustoiminnan periaatteita Valmentaja koulutus Ulkoinen koulutus: Valmentajien toiminta osana sisäistä valmentaja koulutusta Joukkueiden toimihenkilöt ja tehtävät Joukkueenjohtaja Jojon toimia ohjaavat periaatteet ja ohjeet Joukkueenjohtajan tehtävät Jojon talouteen liittyvät tehtävät Vanhempien kanssa käytävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät Tiedotukseen liittyvät tehtävät Otteluihin ja harjoituksiin liittyvät tehtävät Huoltaja Huoltajan tehtävät Huoltaja joukkueelle Huoltaja pelaajalle Joukkueiden kauden aikainen toiminta Joukkueen velvollisuudet Joukkueiden talkootoiminta Pukeutumisohjeisto Varusteohjeet Tavat kentällä ja kentän ulkopuolella Joukkueen vuosikello Vanhemmat Mitä seura vanhemmilta odottaa... 20

4 9 Menettely ristiriitatilanteissa Menettelytapa Pelaajan rangaistusmenettely Tiedostustoiminta Periaate Viestintä Tiedostusvastuut Ulkoinen tiedottaminen... 22

5 1 Johdanto Seurakäsikirja on tarkoitettu jokaiselle toimintaamme osallistuvalle valmentajalle, toimihenkilölle ja pelaajalle vanhempineen. Seurakäsikirjassa kerrotaan seuran tavasta toimia sekä kuvataan joukkueiden toimintaa, toimihenkilöiden tehtäviä ja kerrotaan vanhempien roolista. Tämän seurakäsikirjan mallina on kiitollisena käytetty Ilves ry:n jalkapallojaoston dokumenttia Ilves Toimintamalli Tuota dokumenttia on käytetty pohjana ja tarvittaessa sovitettu meidän seuran tarpeisiin 2 Seura yhdistyksenä Keminmaan Pallo ry on perustettu vuonna Keminmaan Pallo ry kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een (SPLPS). Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen Seura toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla jäsenilleen: kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita. 2.1 Hallitus Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä (2012 viisi jäsentä). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla, mikäli kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään 3 päivää ennen kokousta.

6 2.1.1 Hallituksen kokoonpano Hallituksen kokoonpano on: Tehtävä Kausi Puheenjohtaja Hannu Raasakka Varapuheenjohtaja Seurasihteeri Ville Paakkari Liisa Väisänen Jäsenet Juha Rönkä Markku Kaarlenkaski Jani Hämäläinen Ilkka Rainto Toiminnantarkastaja Petri Palokangas Hallituksen tehtävä Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. Vahvistaa tehtävän jako keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä. Vahvistavat tarvittavat ohjesäännöt jaostoille, työryhmille ja toimihenkilöille. Vastata seuran taloudesta. Pitää jäsenluetteloa. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. Valita ja erottaa seuran täysipäiväisiksi palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan Kokoustoiminta Hallitus päättää keskuudessaan miten usein johtokunta kokoontuu sekä seuraavista kokoustoimintaan liittyvistä asioista: kokouksen valmistelu kokouskutsun laatiminen ja lähettäminen esityslistan laatiminen ja lähettäminen kokouspaikkajärjestelyt kokoustekniikan hallitseminen pöytäkirjan laatiminen, pöytäkirjan allekirjoitusten hankkiminen päätösten toimeenpaneminen valtakirjojen kirjoittaminen, vuosikokousjärjestelyt ja sihteerinä toimiminen sekä mahdolliset seminaarijärjestelyt

7 2.1.4 Asiakirjahallinto Seura on velvollinen pitämään asianmukaista asiakirjahallintoa: toimintakertomuksen laatiminen yhdessä johtokunnan ja toimistonhenkilökunnan kanssa toimintasuunnitelman laatiminen, kirjeenvaihdosta huolehtiminen, yhteistyösopimuksista huolehtiminen anomuksien laatimiset seuratietolomakkeiden täyttö Taloushallinto Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus. Seurassa sovitaan taloushallintaan liittyvien toimintojen toteuttamisesta, kuten: seuran maksuliikenne, tiliotteiden tulostus ja tositeaineiston järjestäminen kirjanpitoa varten yhteys tilintarkastajiin ja tarkastuksessa mukanaolo, budjettien laadinta (hallinto) ja yhdistelmä koko seuran budjetista, hallinnon ja jaostojen talousseuranta, tarvittaessa kuukausittainen jaostojen taloustilanteen raportointi joukkueiden tilien avaukset/lopetukset, talousohjeiden päivitykset Jäsentoiminta ja tiedottaminen Joukkueiden taloushallinto hoidetaan seurasihteerin kautta, joukkueille ei tilinkäyttöoikeuksia Seura huolehtii jäsenistään: jäsenpalvelusta huolehtiminen, rekisterien ylläpito, jäsenkirjeen laatiminen ja lähettäminen, seuran nettisivujen päivityksissä neuvominen/tekeminen, seuran päättäjäis- ja juhlajärjestelyihin osallistuminen 3 Jalkapalloseura 3.1 Toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet Keminmaan Pallo ry on pääasiallisesti jalkapalloiluun salibandy erikoistunut seura, muina lajeina on futsal ja Seuran tehtävä on tuottaa laadukasta jalkapallovalmennusta ja jalkapalloiluun liittyvää toimintaa jäsenilleen sekä olla edistämässä ja kehittämässä jalkapalloilun olosuhteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki seuran toiminnasta syntyvät varat ja tuotot menevät kokonaisuudessaan urheilutoiminnan tuottamiseen, tukemiseen, edistämiseen ja kehittämiseen. KeminmaanPallo ry:n jalkapallotoiminnan tavoitteena on tuottaa jalkapalloharrastuksen välityksellä onnistumisia ja elämyksiä pelaajille, heidän perheenjäsenilleen sekä joukkueiden toimihenkilöille.

8 Keminmaan Pallo ry (KemPa) tulevaisuuden toiminta pelifilosofian osalta perustuu seuraaviin painopisteisiin: 1 Pelataan joukkueena 2 Tehokas tunti, aktiivinen harjoitusaika 3 Kaikki pelaa 4 Kunnioitus 5 Yksilön kehittäminen Tavoitteet painottuvat eri ikäryhmissä eri tavoin. Niiden painotus muuttuu lapsen kasvaessa ja samanikäisillä pelaajillakin voi olla erilaisia painotuksia. Painopisteiden osalta KemPa luo menetelmät joiden perusteella jokainen pelaaja tietää ja taitaa KemPa:n peli-identiteetin ja mallin miten toimia kentällä niin harjoituksissa kuin itse peleissäkin Menestys tarkoittaa paitsi seuran joukkueiden menestystä, myös yksittäisten pelaajien menestystä piirija maajoukkuetasolla sekä lopulta myös kansainvälisillä kentillä. Hyvästä harrastuksesta voi syntyä pelaajalle jopa kansainvälinen ura. Näin toiminnan yksi keskeinen tavoite on myös kasvattaa pelaajia huipulle. 3.2 Toiminnan arvot Seura on kirjannut arvoikseen: Kunnioitus Avoimuus Korkea työn laatu/ammattimaisuus Yhteistyö Tasavertaisuus Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta 1. Häirintää ei hyväksytä Seuratoiminnassa tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua 2. Häirintään puututaan Seurajohto huolehtii käytettävissään olevin keinoin, että terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä ei esiinny 3. Häirinnällä tarkoitetaan Häirintänä ja epäasiallisena kohteluna pidetään vakavanlaatuista kielteistä käyttäytymistä, joka on jatkuvaa tai toistuvaa. Kielteinen käyttäytyminen voi ilmetä mm. sanattomina viesteinä (esim. ilmeet, eleet), yhteisöstä eristämisenä (esim. ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti, eristetään työskentelemään muista erillään), toiminnan jatkuvana perusteettomana arvosteluna ja vaikeuttamisena esim. jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, työtä mitätöidään tai arvioidaan väärin perustein, maineen tai aseman kyseenalaistamisena (esim. levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan),henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena (esim. huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä ja ahdistelu)

9 4. Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ilmoittaminen Häirintää tai epäasiallista kohtelua kokeneen tulisi ottaa tapahtunut puheeksi ja kertoa kokemuksestaan joko välittömästi tai mahdollisimman pian henkilölle, joka hänen kokemanaan käyttäytyi epäasiallisesti. Parhaimmillaan tilanne voisi selvitä jo heidän kesken. Seurajohdon tilanteeseen puuttuminen edellyttää, että häirinnän kohteeksi joutunut ilmoittaa asiasta puheenjohtajalle 6. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun selvittäminen Mahdollisen häirinnän selvittäminen ja arviointi tehdään kuvattujen tilanteiden ja keskusteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella puheenjohtaja tai tämän nimeämä henkilö selvittää mahdollisimman pian ensisijaisesti asianosaisten kanssa keskustelemalla tai tarvittaessa myös muulla tavoin tapahtumien kulun. Keskustelut käydään ja muut mahdolliset selvitykset tehdään luottamuksellisesti ja ilman ennakkoasenteita 3.3 Jalkapalloseuran pääperiaatteet Kasvatukselliset pääperiaatteet Ohjata terveisiin elämäntapoihin Positiivisen ja yritteliään ilmapiirin luominen Onnistumisten ja elämysten takaaminen Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen Toisten arvostamisen ja huomioon ottamisen kehittäminen Liikunnalliset pääperiaatteet Monipuolisten liikunnallisten perusvalmiuksien kehittäminen Jalkapallon lajitaitojen ja tekniikoiden opettaminen Teknisistä taidoista pelitaitoihin ja urheilijasta jalkapalloilijaksi Osallistuminen liiton/alueen sarjatoimintaan Kilpa ja harrasteurheilun yhteensovittaminen Seura tarjoaa pelaajille hyvän ympäristön kehittyä jalkapalloilijana ja ihmisenä seuran tarjoamien mahdollisuuksien rajoissa Seuran valmennus perustuu systemaattisuuteen ja suunnitelmallisuuteen Tavoitteellinen toiminta ja pelaajien kehittäminen ovat pitkäjänteistä työtä, koska se on aikaa ja voimavaroja vievää Muut pääperiaatteet Uusien vetäjien tuottaminen junioripelaajille ja uusien seuratoimijoiden kasvattaminen Seuratoiminnan jatkuvuuden takaaminen järjestelmällisesti, suunnitelmallisesti ja hyvin organisoidusti Tukea urheilun, koulunkäynnin ja opiskelun yhteensovittamista Toiminnan tulee olla kaikilla seuran toiminnan tasolla hyvin dokumentoitua ja mahdollisimman avointa Keskeisin periaate on pelaajakeskeinen ajattelu. Pelaajakeskeisen ajattelun avulla pyritään mahdollistamaan nuoren viihtyminen mahdollisimman pitkään jalkapallon parissa sillä tasolla, jolla hän haluaa ja kykenee pelaamaan

10 3.4 Pelaajakeskeinen ajattelu lähtökohtana Suunnitelma pelaajien ja yksilöiden kehittämiseen. Samantasoisten pelaajien pelaaminen ja harjoittelu samoissa joukkueissa on pelaajan kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Seuran tavoitteena on tarjota lahjakkaille pelaajille mahdollisuus harjoitella ja/tai pelata tasoisessaan joukkueessa tai ryhmässä. Lahjakkaiden ja potentiaalisten pelaajien henkilökohtaisen kehittymisen tukeminen siten, että se mahdollistaa yksilötasolla jalkapalloon panostamisen sekä tavoitteiden asettamisen kilpa ja huippu-urheilu tasolle Seura toteuttaa pelaajien kehittämistä ottaen huomion seuraavia näkökulmia: Suhtautuminen jalkapalloon, kouluun ja elämään on erilaista Erilaiset harrastukset Erilaiset koti- ja ympäristöolot Halu ja mahdollisuus harjoitella ja pelata eri määrä On oltava mahdollisuus toimia eri tasoilla. Monipuolisuus Innostuminen Kyllästyminen 3.5 Jalkapalloseuran tavoitteet Tarjota pelaajille laadukasta urheiluseuratoimintaa. Antaa nuorille paljon vastuuta ja palautetta omasta toiminnastaan Tarjota hyvät lähtökohdat terveelliselle ja liikunnalliselle elämäntavoille ja auttaa kehittämään perustan elinikäiselle harrastukselle Seuran toiminta on tavoitteellista ja hauskaa, sillä autamme pelaajia nauttimaan hyvästä harjoittelusta ja toiminnasta. Autamme pelaajiamme kehittymään huippujalkapalloilijaksi ja edustamaan seuraa eri organisaatioissa, kuten mm piirijoukkueet, aluejoukkueet jne. 3.6 Lapsen oikeuden urheilussa Nuori Suomi on määritellyt urheiluun seuraavat lapsen oikeudet, ja niitä KemPa kunnioittaa jalkapallon pelaamisen tarjoamassa kasvatusympäristössä ikäluokkavaiheen periaatteen mukaisesti: Oikeus iloon sekä oikeus leikkiä ja pitää hauskaa Oikeus onnistumiseen ja epäonnistumiseen Oikeus osallistua lapsena, ei pienenä aikuisena Oikeus osallistua tasavertaisena muiden kanssa Oikeus osallistua urheiluun oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti Oikeus osallistua urheiluun vapaaehtoisesti, lahjakkuudesta riippumatta Oikeus ilmaista mielipiteensä ja halunsa Oikeus kaikkien tunteiden ilmaisemiseen Oikeus reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen Oikeus saada asiantuntevaa ja vastuuntuntoista ohjausta Oikeus oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttämällä tasolla Oikeus tulla kohdelluksi lapsena arvokkaasti ja ymmärtäväisesti, urheilumenestyksestä riippumatta

11 4 Jalkapalloseuran organisaatio ja tehtävät 4.1 Seuran organisaatio ja toimihenkilöt KemPa organisaatio koostuu hallituksesta sekä valmennuskoordinaattorista, joukkueenjohtajista, valmentajista ja huoltajista 4.2 Seuran hallinnon tehtävät Tehtäviin kuuluu kaikki aktiviteetit liittyen yhdistys- ja seuratason toiminnan organisointiin. Hallinto luo omalta osaltaan puitteet toteuttaa seuran tarkoitusta. Puheenjohtajan tehtävät Toimintasuunnitelma ja talousarvio Toimintakertomus Seuran talous Varainhankinnan edistäminen, seuran markkinointi Yhteydenpito yhteistyö kumppaneihin Seuran edunvalvoja Hallituksen antamat tehtävät Kk-raportointi Kilpailu- ja nuorisotoiminnan valvominen Kehittää seuratoimintaa, seuratoiminnan opas ja sen mukaisen toiminnan valvonta Ohjaa, auttaa ja valvoo Seurakellon ylläpito Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Vuosikellon osalta KemPa ottaa 2013 vuoden alusta käyttöön mallin jossa suunnitelmallisuus laitetaan vuosikelloon Valmennuskoordinaattorin tehtävät Junioritoiminnan suunnittelu yhdessä valmentajien kanssa Järjestää seuran sisäinen koulutus Valmennuksen linjaus (lähtökohtana KemPa pelikirja) Valmentajien tuki (valmennus ohjelmat, pelaajat ) Valmennukseen liittyvä yhteydenpito Palloliittoon, seuroihin, yhteistyö Tiedon hankkiminen, välittäminen Pelaajien kehitysohjelmat 4.3 Valmennustyöryhmä (VTR) Valmennustyöryhmän tehtävät Seuran valmennuskoordinaattori, yhdessä valmentajien kanssa vastaa seurassa jalkapallon teknisestä ja taktisesta sisällöstä sekä siitä miten sitä toteutetaan seura- ja joukkuetasolla. VTR vastaa valmennustoiminnan laadullisen ja määrällisen toiminnan jatkuvasta kehittämisestä sekä ohjaa ja valvoo joukkueissa tapahtuvaa valmennusta.

12 4.3.2 VTR:n toiminta KemPan valmentajat kuuluvat kuuteen ryhmään. Nämä ovat: 1 Miesten edustus xxxx xxxx 2 99/00- ikäluokka: Ilkka Rainto ikäluokka: Jani Hämäläinen 4 02-ikäluokka: Juha Rönkä 5 04-ikäluokka: JP- Suopajärvi, Ville Manniala 6 05-ikäluokka: Veera Palokangas 7 Tytöt: Ville Paakkari, Ilkka Rainto Maalivahtivalmennus toimii omana yksilöosanaan. Maalivahtivalmennuksen koordinaattorina, sekä -valmennuspäällikkönä toimii seuran valmennuskoordinaattori. Yksittäisten joukkueiden valmennus organisoidaan valmennustiimi- ajattelun mukaan. Jokaisessa valmennustiimissä on yksi päävalmentaja, ja kaksi valmentajaa. Lisäksi valmennustiimiin voivat kuulua eri määrä apuvalmentajia, maalivahtivalmentajia, huoltajavalmentajia, sekä erilaisia tekniikkavalmentajia. Valmentajien keskinäistä vuorovaikutus ja yhteistyö varmistetaan ikäluokkaryhmien kautta sekä valmentajien kausitapaamisilla. Harjoittelun suunnittelua ohjataan pelikirjan kautta. Siinä on määritelty harjoittelun painopistealueet tiettyjen ikävaiheiden mukaisesti, sekä esitetty keskeiset esimerkkiharjoitteet. Valmennuksen suunnittelua ohjaa vahvasti jatkossa myös seuran yhteinen valmennuskalenteri sekä valmennus/harjoittelupäiväkirja. Kalenterin tavoitteena on yhtenäistää valmennuksen jaksotuksia ja sitä kautta helpottaa joukkueiden yhteistyötä. Kaikki yhdessä tehty valmennusmateriaali kootaan sähköiseen muotoon seuran kotisivuille salasanojen taakse. Läheisten ikäluokkien yhteistyötä tuetaan, jotta jokaisella pelaajalle saadaan optimaalinen kehittymisympäristö. 5 Valmennustoiminta 5.1 Valmennustoiminnan perusarvot Rehellisyys Kehittyminen edellyttää rehellistä arviointia Uskalla sanoa mielipiteesi, uskalla vastaanottaa arvioita Arvioi edessä, älä takana Avoimuus Toiminnan sisäinen tiedonkulku on avointa ja kehitykseen tähtäävää Uskalla laittaa itsesi peliin = jaa tietoa -> saat tietoa Luotettavuus Asiallisesti sovittu on helppo pitää. Ole luottamuksen arvoinen Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus luovat luotettavuutta Henkilökohtaisuus Persoonallisuus ilmenee tapoina valmentaa, opettaa ja oppia Ole oma persoonasi. Seurakäsikirja antaa raamit työlle, jota omalla ammattitaidollasi teet

13 5.2 Valmentamisen perusarvot Yksilöllisyys Harjoittelun ja pelaamisen ydin on pelaajien kehittämisessä yksilöinä Yhtenäisyys Seuralla on oma pelillinen linja ja yhtenäiset toimintamallit. Jokainen on oma persoonansa yhtenäisissä puitteissa Valmentajien yhteistyö on kehittymisen takaamiseksi ensi arvoisen tärkeää Korkea laatu Valmennustapahtumat toteutetaan aina parhaalla mahdollisella tavalla Toiminta on aina laadukkaasti organisoitua ja tiedotettua Korkea vaatimustaso Edellytämme oikeita asioita jatkuvasti Pyrimme jatkuvaan kehitykseen Jokaiselta pelaajalta edellytetään henkilökohtaista huippusuoritusta Annamme tänään eilistä paremman mahdollisuuden kehittyä 5.3 Valmennuksen tavoitteet Tavoitteiden asettelussa näkökulma on ensisijaisesti yksilökohtaisessa pelaajakasvatuksessa Seuran kilpailulliset tavoitteet Edustusjoukkue nousee III-divisioonaan 2013 Harrastetoiminta Tarjoaa yksilön taitoja kehittävän ja hienon harrastuksen laajalle joukolle joukkueurheilusta kiinnostuneita pelaajia Lisenssipelaajien määrä nousee 150 pelaajaa Toimenpiteet: 5.4 Yksilöiden huomioiminen valmennuksessa Pelaajakohtaisen urakehityssuunnitelman luominen (vanhemmat ikäluokat): Pelaajakohtainen kehityskeskustelu ja tavoitteiden kartoitus Pelaajan sijoittaminen taitoja vastaavaan seurajoukkueeseen Pelaajille taataan riittävä määrä pallollisia harjoituksia Tasoryhmäharjoittelu Tasoryhmäharjoittelulla ja ajattelulla pyritään saamaan kaikille pelaajille oman tasoinen toimintaympäristö. Kiinnitetään pelaajien syntymävuoden sijasta huomiota sen hetkiseen taitotasoon ja potentiaaliin niin, että jokaiselle tarjotaan omantasoinen ja itseä kehittävä harjoitteluympäristö Maalivahtiharjoittelu Valmennuskoordinaattori suunnittelee ja koordinoi seuran maalivahtivalmennuksen. Valmennuskoordinaattorin apuna toimii 2-3 nimettyä maalivahtivalmennukseen valmentajaa. Maalivahtien yksilöharjoittelun suunnittelussa huomioidaan myös maalivahdin fyysisen harjoittelun tarve. Laaditaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma yhteistyössä maalivahdin joukkueenvalmentajan kanssa.

14 5.4.3 Pelaaja urakehitys Jokaista pelaajaa tuetaan luomalla tehtäväkeskeinen, omaa kehittymistä ja yrittämistä korostava toimintaympäristö ja ilmapiiri. Kehitystä mitataan jokaisen pelaajan oman edistymisen mukaan ja häntä ohjataan jatkuvan seurannan kautta siihen toimintaympäristöön joka tukee kunkin pelaajan urakehityspolkua. Seura tarjoaa jokaiselle pelaajalle urakehityspolun ja tukee häntä sen kulkemisessa yksilön tarpeiden mukaisesti. Monipuolisimmillaan pelaaja kiertää vuoden sisällä, vuodesta toiseen, useiden joukkueiden välillä osallistuen Piirijoukkue, Aluejoukkue jne. toimintaan, Kaikki eri variaatiot näiden pelaaja urakehityspolkujen välillä ovat mahdollisia. Koko pelaajauran korostetaan yksilön viihtymistä edistävää tehtäväsuuntautuneisuutta ja mahdollistetaan omaa kehittymistä ja yrittämistä korostava toimintaympäristö ja hyvä motivoitunut ilmapiiri Seurajoukkueiden muodostaminen E, F ja G ikäluokissa ensisijaisesti iän mukaisesti, kuitenkin niin, että jatkuvan ympärivuotisen seurannan pohjalta yksittäisiä pelaajia ohjataan aina taitotasonsa mukaiseen ympäristöön varmistaen joukkueen sisällä mahdollisimman pienet erot taitotasoissa. D Edustus ensisijaisesti taitotason ja motivaation mukaan jatkuva ympärivuotinen seuranta mahdollistaa kokoonpanojen muutokset läpi vuoden 5.5 Joukkuerakenne ikäluokittain v. ja nuoremmat Joukkueet muodostetaan ikäkausittain. Harjoitusryhmiä voidaan muodostaa joustavasti joukkueen sisällä. Harjoittelukerrat 2+1 kertaa viikossa Kullakin ryhmällä oma vastuullinen vetäjä, apuvetäjät voivat olla mukana myös muiden ryhmien toiminnassa. Laaditaan kirjallinen valmennussuunnitelma, joka toimitetaan seuralle. Taataan Kaikki Pelaa pelin takuu kauden aikana Osallistutaan valittuihin lähiturnauksiin/piirisarjaan vuotiaat Ikäryhmillä on omat joukkueensa. Harjoittelukerrat 2-3 kertaa viikossa Joukkueella oma vastuullinen vetäjä Laaditaan kirjallinen valmennussuunnitelma, joka toimitetaan seuralle. Taataan puolen pelin takuu kauden aikana (Kaikki Pelaa). Osallistutaan piirisarjaan, jonka osallistumismaksun maksaa seura Joukkueet vastaavat peli/turnauskohtaisista kuluista. Turnauksia/harjoituspelejä myös talvikaudella. Suoritetestaukset aloitetaan 10v.-ikäryhmästä alkaen vuotiaat Kukin ikäryhmä muodostaa oma joukkueensa. Harjoittelukerrat 3-4 kertaa viikossa siten Joukkueella oma vastuullinen valmentaja Laaditaan kirjallinen valmennussuunnitelma, joka toimitetaan seuralle.

15 Taataan laadukas peliaika kauden aikana kaikille, harjoittelumotivaation / peliesitysten mukaan Säännöllinen suoritetestaus kauden aikana. Osallistutaan piirisarjaan, jonka osallistumismaksun maksaa seura Joukkueet vastaavat peli/turnauskohtaisista kuluista. Osallistutaan valittuihin valtakunnallisiin ja/tai kansainvälisiin turnauksiin Turnauksia/harjoituspelejä tasaisesti läpi kauden vuotiaat toimintaa jatketaan kuten ed. ikäluokissa B- ikäluokka kilpajoukkueita, joissa pelaajaa, pelaavat tasonsa mukaisesti SPL sarjoissa, pelaajat sijoittuvat joukkueisiin taidon ja motivaation perusteella 5.6 Valmennustoiminnan periaatteita Valmentaja ottelutilanteessa: On positiivinen ja luottavainen Ei kritisoi tuomareita, vaan antaa palautteen tuomarille ottelun jälkeen Ei arvostele vastustajaa Antaa vaihtopelaajille peliaikaa 5.7 Valmentaja koulutus Ulkoinen koulutus: Kaikilla vastuu valmentajilla D-taso, tavoite 2014 C-ikäluokasta ylöspäin vähintään C-taso, tavoite Valmentajien toiminta osana sisäistä valmentaja koulutusta. Kaikki mahdollinen tietotaito koostetaan yhteen paikkaan joka on kaikkien valmentajien käytössä. Päivitetään koulutuksien kautta valmentajien osaamistaso ja tietämys tarvittavalle tasolle. Luodaan keskusteluyhteys, jonka avulla pystytään toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla KemPa:n pelikirjan mukaisesti 6 Joukkueiden toimihenkilöt ja tehtävät Toimihenkilöt tekevät työtään joukkueen eteen vapaaehtoisina ja täten on kohtuullista edellyttää että toimintaympäristö on positiivinen ja tekeminen on mukavaa.

16 6.1 Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajan työssä korostuu kiinteä yhteistyö joukkueen muiden toimihenkilöiden, valmentajien sekä seurajohdon kanssa. Joukkueenjohtaja toimii yhdyshenkilönä seuran ja joukkueen välillä. Joukkueenjohtaja tekee yhteistyössä vastuuvalmentajan kanssa kauden toimintasuunnitelman seuran mallin ja ohjeiden mukaisesti. Joukkueenjohtaja osallistuu vastuuvalmentajan kanssa toimintasuunnitelman toteuttamiseen joukkueessa ja tukee seuran toimintasuunnitelman mukaisesti toiminnallaan joukkueen valmennusta. Toimintasuunnitelman muokkaaminen on joukkueenjohtajan ja vastuuvalmentajan yhteistyötä Jojon toimia ohjaavat periaatteet ja ohjeet Oikeudenmukaisuuden periaate Tasapuolisuuden periaate Avoimuuden periaate Luottamuksellisuuden periaate Tunne vastuusi pelaajista Ota selvää säännöistä ja välitä tietosi edelleen pelisääntöjen tunteminen kuuluu sinun toimenkuvaasi. Muista, että sinua koskevat samat käyttäytymissäännöt kuin valmentajiakin. Omalla käytökselläsi annat pelaajille esimerkkiä sekä vaikutat siihen kuvaan, joka seuran pelaajista ja toiminnasta syntyy Auta valmentajaa huolehtimaan siitä, että kaikki joukkueen pelaajat käyttävät sääntöjen vaatimia ja sääntöjen mukaisia varusteita. Joukkueenjohtaja hoitaa joukkueen käytännön asiat tai tarvittaessa delegoi tehtäviä muille toimihenkilöille tai vanhemmille, joiden tehtävänä myös on omalta osaltaan vastata joukkueen toiminnasta. 6.2 Joukkueenjohtajan tehtävät Jojon talouteen liittyvät tehtävät Toimintasuunnitelman laatimiseen osallistuminen ja sen huomioiminen, että joukkueen keräämillä varoilla taataan laadukas toiminta. Vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja toteutuksesta joukkueessaan. Talkootöiden ohjeistaminen ja toteuttaminen seuran antamien ohjeiden mukaan. Seuraa joukkueen maksuliikennettä ja käytettävissä olevaa rahamäärää yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa. Vastaa valmentajan kanssa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana. Jos joukkueen toiminta uhkaa ylittää selvästi vanhempainkokouksen hyväksymän talousarvion, kutsuu joukkueenjohtaja vanhempainkokouksen koolle, joka arvioi toiminnasta aiheutuvaa uutta kustannustasoa. Joukkueenjohtajan on lähetettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio annetun ohjeistuksen mukaisesti erikseen määrätylle seuran henkilölle. Vastaa rahastonhoitajan kanssa siitä, että kaikki vanhemmat suorittavat ajallaan seuran toimintamaksun Vanhempien kanssa käytävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät Joukkueen vanhempien toiminnan organisointi ja yhteydenpito. Vanhempien toiminnan vetäjä. Vastaanottaa uudet juniorit ja heidän vanhempansa. Kutsuu koolle vanhempainkokoukset. Vastaa joukkueen varustehankinnoista seuran laatiman ohjeistuksen mukaisesti. Sopii valmentajan kanssa miten pelillisistä asioista tiedottaminen pelaajille ja vanhemmille hoidetaan.

17 Sopii vanhempien osallistumisesta joukkueen yhteisiin asioihin (pelisääntöjen toteuttaminen, turnaustyöt ym.) Tiedotukseen liittyvät tehtävät Sopii vanhempainkokouksessa selkeät tiedottamisen toimintamallit Joukkueen toiminnasta tiedottaminen vanhemmille Kahdensuuntainen tiedottaminen joukkueen ja seurajohdon välillä Osallistuminen seuran tiedottamiseen erillisen ohjeen mukaisesti Pitää yllä pelaajien yhteystietoluetteloa ja toimittaa muutokset seuralle Laatii sähköpostiin jakeluluettelon joukkueelle tiedottamista varten ja tiedotta vanhemmille heidän velvoitteensa ylläpitää toimivia yhteystietoja Otteluihin ja harjoituksiin liittyvät tehtävät Vierasotteluiden matkajärjestelyt ja aikataulutus yhteistyössä turnausyhdyshenkilön kanssa Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus-. leiri- ja harjoitusmatkoilla sekä järjestää kuljetukset, ateriat, välipalat ja majoitukset. Varmistaa kotiotteluiden ottelujärjestelyt, tuomarit ja vierasjoukkueille tiedottamisen. Hoitaa pöytäkirjat ja ottelutulosilmoitukset piiriin ja liiton sarjoissa pelaavien joukkueiden suhteen. Tekee tarvittavat turnaustiedotteet. Hoitaa leirivaraukset ym. erityisohjelman harjoitusleireille yhteistyössä joukkueen muun johtoryhmän kanssa. Tukee toiminnallaan valmentajien työrauhaa 6.3 Huoltaja Joukkueen huoltaja on tärkeä osa joukkuetta. Huoltaja toimii tiiviissä yhteistyössä valmennuksen, joukkueenjohdon, pelaajan ja vanhempien kanssa. Huoltajan toimenkuva määräytyy usein joukkuekohtaisesti joukkueen valmentajien ja tietysti huoltajien omien taitojen ja valmiuksien mukaan sekä joukkueen erilaisten resurssien mukaan Huoltaja joukkueelle 6.4 Huoltajan tehtävät Huoltaa joukkueen varusteet Selvittää erilaiset tarpeet ja sopii hankinnat joukkueenjohdon kanssa esim. ensiapuvälineet Vastaa omalta osaltaan joukkueen harjoitus- ja pelitapahtumien onnistumisesta Huolehtii harjoituspaikan kunnon ja tarvittaessa opastaa pelaajia huolehtimaan omasta vastuusta siisteyden suhteen Huolehtii pelitapahtuminen varusteet (juomapullot, pallot, ensiapu- ja huoltovarusteet) Vastaa omalta osaltaan joukkueen omien sääntöjen noudattamisesta, joista toteutus ja noudattamisvastuuta on myös muilla vanhemmilla Avustaa valmentajia tarvittaessa Huoltaja pelaajalle Vastaa pelaajien huollosta kaikissa tapahtumissa Seuraa pelaajien varusteiden sopivuutta ja turvallisuutta yhteistyössä valmentajien kanssa Opastaa pelaajia hygienia- ja terveysasioissa Tuntee hyvin pelaajat ja toimii tarvittaessa linkkinä pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä

18 7 Joukkueiden kauden aikainen toiminta Joukkueet valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan edustamaan joukkuetta seuratoiminnan kokouksissa, kuten jojo-kokouksissa. Kokouksien tehtävänä on toimia vanhempien ja seuran välisenä vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen välineenä. Kokouksissa käsitellään mm seuraavia asioita: Kauden yleistä toimintasuunnitelmaa (vuosikello) Turnausasioita Seuran ja juniorijaoston asioita Kokoukset toimivat joukkueiden vanhempien taholta yhtenä vaikuttamisen ja palautteen antamisen välineenä Valmennusjohto selvittää kauden valmennukselliset painopisteet Kokouksissa sovitaan myös yleensä erilaisista pelisäännöistä 7.1 Joukkueen velvollisuudet Joukkueilla on velvollisuuksia seuraa kohtaan Velvollisuuksia ovat mm: Joukkue vastaa, että pelaajien toimintamaksut tulevat hoidetuiksi Joukkue hoitaa pelaajien vakuutusturvan/lisenssit Joukkue hankkii yhtenäisen asun ohjeiden mukaan pelaajille, sekä tarvittaessa valmentajille, joukkueenjohtajille ja huoltajille Joukkue huolehtii omista turnausmaksuistaan. Joukkue huolehtii kauden aikana omista erotuomarimaksuistaan Joukkue hankkii valmentajille heidän valmennustoiminnassaan tarvitsemansa välineet. Hankitut välineet ovat joukkueen omaisuutta, joka on valmentajan käytössä joukkueen kauden aikana. Valmentajien velvollisuus on palauttaa välineet takaisin joukkueelle kauden päätyttyä. Toimintaansa varten joukkueen vanhemmat keräävät rahaa yhdessä sopimiensa periaatteiden mukaisesti. Rahaa voi hankkia mm. joukkueasun mainoksilla, talkoilla ym. Loput joukkueen tarvitsemat varat on vanhempien luonnollisesti maksettava suoraan joukkueelle Jokaisella joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajan tehtävä on valvoa että seuran ja jaostojen antamien ohjeiden mukaiset toimet tulee joukkueen toimesta tehtyä. 7.2 Joukkueiden talkootoiminta Talkoot organisoidaan joukkueenjohdon tai seuran toimihenkilöiden taholta. Osallistumalla joukkueen järjestämiin talkootöihin, voidaan vaikuttaa joukkueen budjetin määräytymiseen. Talkoisiin osallistuminen on vapaaehtoista 7.3 Pukeutumisohjeisto On pelaajan, joukkueen ja seuran edun mukaista että pelaajat käyttävät jalkapalloon liittyviä asusteita yhtenäisen käytännön mukaan, koska se luo ulkopuolisille seuran toiminnasta paremman kuvan. Seura määrittelee ja ohjeistaa joukkueet vuosittain eri asukokonaisuuksien käyttämisestä joukkueissa. Joukkueet hankkivat asusteensa siltä seuran yhteistyötaholta, jonka kanssa varuste sopimus on vuosittain voimassa. Asusteet 2013: Painatukset 2013: Intersport Kemi Silkkipaino Äxä

19 7.4 Varusteohjeet KemPa:n peliasu, jonka merkki on Adidas Ykkösasu: vihreävalkoinen raitapaita, valkoiset housut ja vihreät sukat Muita seura-asuja ovat mm. College asu: Adidas 7.5 Tavat kentällä ja kentän ulkopuolella Jalkapallojoukkue muodostaa kiinteän ja lukumääräisesti ison ryhmän, jonka toiminta tulee hyvin huomioiduksi. Siitä syystä sen jokaisen jäsenen on hyvä tiedosta edustavansa seuraa liikkuessaan kentän ulkopuolella joukkueen eri tilaisuuksissa. Hyvään joukkueen edustamiseen kuuluu rehti ja iloinen henki. Tähän liittyy omalta osaltaan myös yhtenäinen pukeutuminen seuran ja joukkueen asuihin. Hyvät tavat antavat pelaajista, joukkueesta ja koko seurasta hyvän kuvan. Ei vain kentällä vaan myös pelien ulkopuolella, pelimatkoilla, kotona ja koulussa. Siisteyden ja järjestyksen perussäännöt ovat keskeisiä noudatettavia asioita. Rahankäytöstä turnauksissa on syytä sopia selvät pelisäännöt mm. turnauksiin mukaan otettavan rahamäärän suhteen. Pelikentällä omia kannustetaan. Vastapuolen hyviä suorituksia pitää kunnioittaa. Muiden pelaajien suoritusten häiritseminen eivät kuulu hyvään käyttäytymiseen jalkapallokentillä. Pukuhuoneiden siisteydestä vastaaminen on tärkeää. Joukkueissa jokaisella pelaajalla on vastuu huolehtia, että pukuhuoneet ja muut joukkueen käyttämät tilat ovat ainakin vastaavassa tilassa pelaajien lähtiessä kuin sinne tullessa. 7.6 Joukkueen vuosikello Joukkueiden toiminnan vuosikellona voidaan pitää seuraavaa jaoteltua tehtäväluetteloa: LOKAKUU Liitonsarjat päättyvät Piirin taitokilpailut Joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentajat aloittavat toimintasuunnitelman työstämisen seuraavalle kaudelle Kauden päättäjäiset MARRASKUU-JOULUKUU Uuden kauden toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valmennussuunnitelma JOULUKUU Seuraavan kauden turnaukset joukkueittain seuralle (ne mitkä tiedossa) Lisenssit seuraavalle kaudelle TAMMIKUU Edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus

20 HELMIKUU Pelaajaluettelot ajan tasalle MAALISKUU-HUHTIKUU Sarjailmoittautumiset Sarjamaksut Joukkueen sisäiset pelisäännöt Pelaajien ja valmentajien pelisäännöt seuralle TOUKOKUU-KESÄKUU Piiri ja palloliitonsarjat alkavat HEINÄKUU Sarjatauko ELOKUU Sarjat jatkuvat SYYSKUU Piirisarjat päättyvät 8 Vanhemmat Vanhemmat ovat sekä seuratoiminnan että nuorten urheilun harrastamisen avaintekijöitä, sillä ilman vanhempien mukanaoloa, tukea ja kiinnostusta lasten harrastukset eivät ole mahdollista järjestää. Seuran yksi keskeisimpiä tavoitteita on, että vanhemmat tulevat riittävän hyvin informoiduksi toimintamme tavoitteista, toimintavoista ym. pelaajien kehittämiseen liittyvistä asioista. Tätä kommunikaatiota seura jakaa vanhempainpalaverien, joukkueenjohtajien, seuran vuosikokousten ja muiden tilaisuuksien kautta 8.1 Mitä seura vanhemmilta odottaa Vanhemmat suhtautuvat oikeanlaisesti lasten ja nuorten harrastuksiin silloin kun he jaksavat kannustaa nuoria hyvässä harrastuksessa, mutta liikoja paineita menestymisen suhteen ei ole hyvä luoda, sillä on mahdollista pelaajalla olevan eri tavoitteet kuin vanhemmilla KANNUSTA KUNNIOITA Valmennuksessa jokaiselle juniorille tarjotaan mahdollisuudet harjoitella ja kehittää itseään ja valmentajien tehtävä on pelaajien ohjaaminen joukkueen tapahtumissa. On hyvä tietää, että pelaajille usein on juuri harjoittelu ja pelaaminen tärkeämpää kuin voitto ja kunnia. Vanhempien tehtävänä on huolehtia, että pelaajat (nuoremmissa ikäluokissa) saapuvat sovitun ajoissa harjoituksiin ja otteluihin ym. tilaisuuksiin varusteet mukanaan. Seurassa keskeinen osa tiedottamisesta järjestetään sähköisesti. Otteluissa toivomme vanhempien sijoittuvan toiselle puolelle kenttää kuin missä vaihtopenkki sijaitsee. Vaihtopenkki ja pukukoppi kuuluvat vain pelaajille, valmentajille, huoltajille ja joukkueenjohtajille.

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T07-08 vanhempainilta - 17.11.2015 T07-08 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Vanhempien pelisäännöt Toimihenkilöt Viestinnän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Pelaajat Muut toimijat Muut toimijat Kyse on

Lisätiedot

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa

FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa FC Raahe Erilaisten tilanteiden käsittely seurassa... 1 Ohjeita, esimerkkejä ja ajatuksia tunteiden käsittelyyn... 3 Miten voi lasten/nuorten kanssa valmistautua

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti. Rastivarsat ry Seuran nimi Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 01.02. 2006. Voimassa 01.02.2008 asti. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot

>RH 1(7) PAHNTTI- J» KB(IST RIHMU1US rarnn- oa REGisiHismiEUEN

>RH 1(7) PAHNTTI- J» KB(IST RIHMU1US rarnn- oa REGisiHismiEUEN >RH PAHNTTI- J» KB(IST RIHMU1US rarnn- oa REGisiHismiEUEN 1(7) Rekisteri numero: 199. 818 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: FC Haka

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Laajasalon palloseura 2005-2015 Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Mia Stierncreutz - Koulutus; Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen koulutuslinja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

MAAJOUKKUETOIMINTA 2015

MAAJOUKKUETOIMINTA 2015 MAAJOUKKUETOIMINTA 2015 MAAJOUKKUETOIMINNAN ARVOT Yhdessä tekeminen Intohimo kehittyä Pelaajalähtöisyys Kunnioitus MAAJOUKKUETOIMINNAN TAVOITTEET Huippu-urheilulähtöisyys o Tavoitteena auttaa ja tukea

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV Ylöjärven Ilves Seurakysely Flamo JV Organisaatio Seuramme organisaatio on kuvattu selkeästi Jäsenistö tuntee seuran organisaation Hallituksen jäsenillä on selkeät Junioritoiminnan ja vastuualueet (esim.

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

JIPPO-Juniorit ry:n säännöt

JIPPO-Juniorit ry:n säännöt JIPPO-Juniorit ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on JIPPO-Juniorit ry, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto Finlands Bollförbund

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot