TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Långbacka Hedvig varajäsen Korhonen Pentti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Suominen Heikki Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Hallia Jouko Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Knuts Lars-Runar jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Fager Mia lakimies, sihteeri Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 116 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 117 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 118 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Seppänen ja Leena Winter. 119 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. 2. Hautojen ainaishoitoasia Hallintojohtaja Soini kertoi, että johtoryhmässä oli ajateltu, että ainaishoitojen lakkauttamisen yhteydessä tarjotaan 25 vuoden hoidon rinnalla toisena vaihtoehtona vanhan maksetun pääoman palauttamista inflaatiokertoimella tarkistettuna. Tällöin hoito luonnollisesti loppuu. 3. Jokamies-näytelmä Ilmoitettiin Jokamies-näytelmästä, jonka ensi-ilta on Siihen kirkkoneuvosto saa kutsuvierasliput avec noin 50 kappaletta. Lisäksi todettiin, että kaupungin puolelta on VIP-lippuja sovittu noin 100 kappaletta ja samaa määrä pyydetään myös seurakunnille. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan esittelemät asiat 120 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7/2004 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: Uuden uskonnonvapauslain, perusopetuslain ja lukiolain muutosten vaikutukset seurakunnan ja koulun yhteistyöhön Asian tärkeyden vuoksi Kirkkohallituksen yleiskirje on kokonaisuudessaan otettu esityslistan liitteeksi: Liite Kn merkinnee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7/2004 tiedokseen. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. hyväksyttiin. 121 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8/2004 Yleiskirje sisältää suositussopimuksen Teosto-maksuista. Suositussopimus on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkohallitus on vuodesta 1999 alkaen tehnyt suositussopimuksen Teoston kanssa koskien musiikin esittämiskorvauksia. Vuoden 2004 suositussopimuksessa hinnaksi esitetään 6,0 (5,89) senttiä/jäsen. Tämä on 1,9 prosenttia vuoden 2003 hintaa korkeampi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei ole tehnyt suositussopimuksen mukaista sopimusta Teoston kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä jokaisesta musiikkitilaisuudesta maksetaan erikseen, koska se tulee seurakuntayhtymälle edullisemmaksi. Tähän asiaan liittyen ollaan suunnittelemassa pientä koulutustilaisuutta, jossa seurakuntien teostovastaaville ja asiasta kiinnostuneille järjestetään koulutustilaisuus Teosto-maksujen käytännöstä. Kn merkinnee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8/2004 tiedokseen. Samalla päätettäneen, että Teosto-maksut maksetaan edelleen todellisten maksun piiriin kuuluvien musiikkitilaisuuksien mukaan.

4 hyväksyttiin. 122 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon keskusrahaston toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt linjaukset seurakuntien avustuspolitiikkaan 2. Verotulojen täydennykset vuodelle 2004" Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Se ei koske Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9/2004. hyväksyttiin. 123 SEURAKUNTASIHTEERIN VIRANSIJAISEN YO-MERKONOMI MARIA WIKSTRÖMIN SIJAISUUSTEHTÄVÄN JATKAMINEN Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: on myöntänyt seurakuntasihteeri Katri Vesalaiselle palkatonta virkavapaata (hoitovapaata) hänen päättyvän äitiyslomansa ja olevan vuosilomansa jälkeen ajalle Esitän, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi Vesalaisen sijaiseksi niin hänen vuosilomansa kuin hoitovapaansa ajaksi yomerkonomi Maria Wikströmin, joka työskentelee parhaillaan hänen äitiyslomansa sijaisena. Palkkaus olisi edelleen nykyisen R19 pl:n mukainen. Kn päättänee, että seurakuntasihteeri Katri Vesalaisen sijaiseksi palkataan yo-merkonomi Maria Wikström R19 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Maria Wikströmille, Jouko Rädylle ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 124 PALKKAKIRJANPITÄJÄN VIRKAAN VALITUN MINNA MARIA HIMBERGIN LÄÄKÄRINTODISTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto on :n 73 kohdalla valinnut Minna Himbergin palkkakirjanpitäjän R20 palkkaluokan virkaan edellyttäen, että Mirja Mattilan valinta henkilöstösihteerin virkaan saa lainvoiman ja Himberg esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Minna Himberg on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virkavaali tulee lainvoimaiseksi , jonka jälkeen mikäli oikaisuvaatimusta ei tule, päätös saavuttaa lainvoiman. Kn päättänee hyväksyä Minna Maria Himbergin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa virkavaalin, ellei mennessä ole tullut oikaisuvaatimusta. Ilmoitus Minna Maria Himbergille, talous- ja suunnittelujohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 125 VAATEVARASTONHOITAJA MAIJA HALISEVAN JA VARASTOAPULAINEN PIRJO SAIPAN MATKAESITYS PIETARIIN Haliseva ja Saipa ovat esittäneet kirkkoneuvostolle seuraavaa: MARTINSEURAKUNNAN INKERITOIMIKUNNAN MATKA PIETARIIN Martinseurakunnalla ja sen Inkeritoimikunnalla on suunnitteilla matka Pietariin ja Pyhän Marian seurakuntaa Inkerinmaalle. Vaatevaraston humanitäärisen avun kohteena oli useiden vuosien ajan juuri Pyhän Marian seurakunta, kuljetusvaikeuksien vuoksi sinne ei kuitenkaan ole enää muutamaan vuoteen voitu apua lähettää. Nykyisellään avustus kuljetetaan Viroon, mutta siihen toimintaan ei täysin olla tyytyväisiä, koska avun kohteesta ja oikein kohdentumisesta ei voida olla aivan vakuuttuneita. Tämän kyseisen matkan tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia avun viemiseksi taas Inkeriin, kuten vaatevaraston toimintasuunnitelmassakin on tuotu esiin, humanitäärisen avun selkiyttäminen.

6 Matkan hinta puolihoidolla on 228 euroa henkilöltä sisältäen matkat, yöpymisen 2h huoneessa puolihoidolla ja viisumin. Lisäksi on järjestetty maksullista iltaohjelmaa, myöskään paluupäivän ateria ei sisälly matkan hintaan, joten kokonaiskustannukset henkilöä kohden on noin 300i. Matkan kustannukset on mahdollista maksaa vaatevaraston budjetista. Anomme, että kirkkoneuvosto myöntää meille kyseisen Pitarin-matkan työmatkana. Matkaohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta todeten, että matkan arvioidut kustannukset ovat noin 300 euroa henkilöltä. Kustannukset korvataan vaatevaraston kustannuspaikalta. Kn oikeuttanee vaatevarastonhoitaja Maija Halisevan ja varastoapulainen Pirjo Saipan osallistumaan Martinseurakunnan Inkeritoimikunnan matkalle Pietariin anomuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Matkan kustannukset korvataan vaatevaraston kustannuspaikalta. Ilmoitus Maija Halisevalle, Pirjo Saipalle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 126 ALUSTAVA SELVITYS KIRKKONEUVOSTON GENEVEN-MATKASTA Hallintojohtaja kertoo alustavista matkasuunnitelmista. Kn päättänee asiasta. hyväksyttiin. 127 SEURAKUNTAPASTORI MINNA LINDSTRÖMIN ERO VERKKOVIESTINNÄN OHJAUSRYHMÄSTÄ Kirkkoneuvosto on :n 435 kohdalla asettanut verkkoviestinnän ohjausryhmän ja nimennyt siihen seuraavat henkilöt: Jarkko Elo, Tuula Forbes, Timo Pöyhönen, Timo Koskinen, Minna Lindström, Mikko Jokinen ja Minna Vesanto.

7 Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Minna Lindström on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Täten pyydän ilmoittaa eroavani verkkoviestinnän ohjausryhmästä työpaikan vaihtumisen ja paikkakunnalta muuton takia. Kirkkoherra Eero Sepposen kanssa on keskusteltu siitä, että hän voisi tulla verkkoviestinnän ohjausryhmään Minna Lindströmin tilalle. Kn päättänee myöntää seurakuntapastori Minna Lindströmille eron verkkoviestinnän ohjausryhmästä työpaikan vaihtamisen ja paikkakunnalta muuton takia. Samalla kirkkoneuvosto nimennee kirkkoherra Eero Sepposen jäseneksi verkkoviestinnän ohjausryhmään. Ilmoitus Eero Sepposelle ja verkkoviestinnän ohjausryhmälle. hyväksyttiin. 128 NÄKÖVAMMAIS- JA MUUN VAMMAISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKAAN VALITUN HELVI LÄHTEENMÄEN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on :n 68 kohdalla valinnut diakoniakeskuksen näkövammais- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa Helvi Lähteenmäen. on saavuttanut lainvoiman. Koska Helvi Lähteenmäki on jo seurakuntayhtymän virassa, ei uutta lääkärintodistusta vaadita. on lainvoimainen. Virkavaali vahvistettaneen. Kn päättänee vahvistaa virkavaalin, jolla kirkkoneuvosto on :n 68 kohdalla valinnut diakoniakeskuksen näkövammais- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa Helvi Lähteenmäen. Helvi Lähteenmäki ottaa viran vastaan Ilmoitus Helvi Lähteenmäelle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 129

8 DIAKONIAKESKUKSEN VAATEVARASTON OSA-AIKAISEN (50 %) VARASTOTYÖNTEKIJÄN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN JA VALINNAN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on :n 5 kohdalla päättänyt valita diakoniakeskuksen osa-aikaisen (50 %) varastotyöntekijän R16 palkkaluokan mukaan määräytyvään työsopimussuhteiseen toimeen Merja Nurmen edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Merja Nurmi on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka perusteella häntä pidetään terveydentilansa puolesta sopivana kyseiseen tehtävään. Merja Nurmi toimii tällä hetkellä vaatevaraston varastotyöntekijän sijaisena Diakoniajohtaja on esittänyt, että Nurmelle määrättäisiin neljän kuukauden koeaika. Kirkkoneuvoston valintapäätös on lainvoimainen. Kn päättänee vahvistaa :n 5 kohdalla tapahtuneen valinnan, jolla diakoniakeskuksen vaatevaraston osa-aikaiseen (50 %) varastotyöntekijän R16 palkkaluokan mukaan määräytyvään työsopimussuhteiseen toimeen on valittu Merja Nurmi. Tehtävä alkaa lukien neljän kuukauden koeajalla. Ilmoitus Merja Nurmelle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

9 JUKON LUOTTAMUSMIESKOULUTUS HELSINKI-TUKHOLMA-HELSINKI JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma, varapääluottamusmies Jukka Pietilä ja luottamusmies Seppo Riihimäki ovat pyytäneet saada osallistua JUKO:n luottamusmieskoulutukseen reitillä Helsinki- Tukholma-Helsinki. Koulutusta on myös Tukholmassa. Koulutus on voimassa olevan luottamusmiessopimuksen mukainen. Matkasta aiheutuu yhtymälle kustannuksia palkkakustannusten muodossa sekä luottamusmieskoulutussopimuksen ateriakorvauksen muodossa. Kn oikeuttanee JUKO:n luottamusmiehet Kaisa Rauman, Jukka Pietilän ja Seppo Riihimäen osallistumaan luottamusmieskoulutukseen risteilyllä Helsinki-Tukholma-Helsinki siten, että heille myönnetään luottamusmiessopimuksen mukaiset etuudet. Ilmoitus Kaisa Raumalle, Jukka Pietilälle, Seppo Riihimäelle sekä taloustoimistolle. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan esittelemät asiat 131 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. hyväksyttiin.

10 PUHELINPALVELU- JA PUHELULIIKENNESOPIMUKSEN TEKEMINEN TURUN PUHELIMEN KANSSA Kirkkoneuvosto päätti , että Turun Puhelin Oy:n kanssa solmittu puhepalveluverkkosopimus irtisanotaan päättyväksi Näin on menetelty ja sen jälkeen on käyty neuvotteluja Turun Puhelin Oy:n kanssa uudesta sopimuksesta. Kirkkoneuvosto antoi taloustoimistolle oikeuden käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua tarjouspyyntöä laadittaessa, tarjouksia selvitettäessä ja tarjousvertailua tehtäessä. Ulkopuolisena asiantuntijana on toiminut Interkey Consulting Oy edustajanaan konsultti Vesa Koskinen. Marras- ja joulukuussa käytyjen neuvottelujen jälkeen Turun Puhelin Oy antoi tarjouksen puhelinliikenteen hoitamisesta Tämä tarjous perustui ajatukseen, että kyseessä on ainoastaan ylimenokauden lyhytaikainen sopimus, jonka kuluessa seurakuntayhtymä kilpailuttaa koko puhelinliikenteen. Tarjous perustui voimassa olevaan hinnoitteluun ja siihen oli tehty vain vähäisiä täsmennyksiä pääosin alaspäin tarkennetuin hinnoin. Seurakuntayhtymän puolella neuvotteluja ovat käyneet talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja isännöitsijä Leo Saarinen. Apuna on ollut konsultti Vesa Koskinen. Hallintojohtaja Pekka Soini on tarvittaessa osallistunut neuvotteluihin. Neuvottelijat pyysivät keskustelujen perusteella Turun Puhelimelta uutta tarjousta siten, että sopimusaika käsittäisi kuluvan vuoden ja ensi vuoden, jona aikana käytäisiin laajempi tarjouskierros. Turun Puhelin antoi uuden tarjouksen Sen mukaan sopimus alkaa ja on voimassa vuoden 2005 loppuun asti. Tarjoukseen sisältyy ratkaisuehdotus, liitteenä palveluverkkomaksuhinnasto, puheluhinnoitteluhinnasto, Aurian yrityspuheluhinnasto , työtuntihinnasto alkaen sekä ulkomaanpuheluhinnasto ja yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille. Saatu tarjous kahta viimeistä osaa lukuun ottamatta on seuraava: Liite Ulkomaanpuheluhinnasto ja yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Turun Puhelimen nimi muuttuu kevään aikana Auriaksi sen jälkeen, kun yritys on fuusioitunut Loimaan Seudun Puhelimeen. Auria Oy on Soneran tytäryhtiö ja kokonaan sen omistama. Turun Puhelimen laatima laskelma uuden tarjouksen kustannuksia alentavasta merkityksestä perusmaksujen osalta on seuraava: Liite

11 Kustannusvaikutus on noin euroa vuositasolla ilman arvonlisäveroa. Edelleen Turun Puhelin on laskenut puhelukulujen alennusten kustannusvaikutuksen seuraavasti: Liite Näiden vaikutus on niin ikään noin euroa vuositasolla verottomana. Turun Puhelimen tarjoukseen sisältyy Soneran Puhelupaketti, joka koskee lähinnä yhtymän sisällä käytäviä puheluja. Puhelupaketin käyttöönotto on valinnainen muun ehdotuksen kanssa. Puhelupaketissa voidaan ostaa tiettyyn kiinteään hintaan puheaikaa joko 50 tai 120 minuuttia kuukaudessa. Näiden yli menevät puheluajat laskutetaan erikseen. Alle minuuttiajan jääneitä puheluja ei hyvitetä. Matkapuhelinten erityisetuna Turun Puhelin tarjoaa Soneran matkapuhelimiin puheaikaa vuoden 2004 aikana 70 euroa/liittymä. Käytännön sovelluksesta on keskusteltu ja tarjottu alennus tulee seurakuntayhtymän hyväksi. Alennus on osittain voimassa myös vuonna Seurakuntayhtymällä on käytössään Turun Puhelimen City-liittymiä. Näiden muuttaminen Soneran liittymiksi on perusteltua, mutta se merkitsee erityisesti muutosvaiheessa kustannuksia, koska vanhat City-kännykät toimivat eritaajuisessa verkossa. Uusien kännyköiden hankinta kilpailutetaan erikseen. Myös asennus- ja huoltopalvelut kasvavat silloin, kun käytetään tuntihintapohjaista laskutusta. Vanhassa sopimuksessa tuntihinnat oli sovittu koko sopimuskaudeksi eikä hinnoissa ollut palkkakustannusten nousuklausuulia. Turun Puhelin ilmoittaa, että he eivät voi nykytilanteessa soveltaa enää näitä hintoja, vaan asennushinnat koskevat kaikkia asiakkaita. Näiltä osin kustannukset nousevat, mutta palvelujen käyttö ei ole ollut suurta. Vesa Koskinen on tutustunut saatuihin tarjouksiin ja katsoo, että näiden pohjalta voidaan laatia ehdotettu sopimus. Kännykkäliikenteen osalta sopimustilanne on auki. Lounet Oy on ehdottanut, että Radiolinjan nykyistä sopimusta jatkettaisiin tietyin alennetuin ehdoin. Nämä neuvottelut ovat kesken ja niiden aiheuttamista sopimusmuutoksista tehdään kirkkoneuvostolle oma esitys. Vesa Koskisen kommentit ja toimenpideehdotukset koskevat molempia sopimuksia. Johtoryhmässä on keskusteltu useaan otteeseen puhelinliikenteen aiheuttamista kuluista sekä käydyistä neuvotteluista. Johtoryhmä yhtyy neuvottelijoitten ehdotukseen, jonka mukaan nyt on syytä hyväksyä Turun

12 Puhelimen antama tarjous, joka on voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Lounetin kanssa käytävät neuvottelut käsitellään omana asianaan. Nyt solmittavana sopimuskautena on syytä kilpailuttaa koko puhelinliikenne ja siihen liittyvä tai mahdollisesti liittymätön atk-verkkoliikenne, joka on koko ajan laajenemassa. Kn päättänee, että Turun Puhelin Oy:n kanssa solmitaan tarjouksen mukainen puhelinpalvelu- ja puheluliikennesopimus, joka on voimassa asti. Sopimus allekirjoitettaneen maaliskuussa kirkkoneuvoston nimissä sen jälkeen, kun neuvottelijat ovat täsmentäneet mahdolliset tulkinnanvaraiset yksityiskohdat. Ilmoitus Turun Puhelimen Klaus Grannakselle sekä Aapo Kaistille ja Seppo Kosolalle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 133 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on päivätyllä kirjeellä anonut avustusta mm. synagogan ylläpitoa varten. Avustusanomus ja siihen liittyvä selvitys juutalaisten yhteisöjen äyreistä on seuraava: Liite Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahavaraus Turun juutalaisen seurakunnan avustusta varten määrältään euroa. Avustusta on pyydetty euroa, joka vastaa ilmoituksen mukaan juutalaisten yhtiöiden ja yhteisöjen maksamia äyrejä vuodelta Äyrit ovat muuttuneet veroprosenteiksi, mutta asian sisältö on sama. Juutalaisen seurakunnan avustuksesta on vähennetty veronkantokustannus, jonka myös seurakuntayhtymä joutuu maksamaan sellaisenaan valtiolle. Viimeisen tilinpäätöksen mukaan verotuskustannukset olivat 2,4 prosenttia saaduista verotuloista. Juutalaisen seurakunnan pyytämästä avustuksesta tulisi siten vähentää 174 euroa verotuskustannuksina, jolloin avustuksen määräksi tulee euroa. Turun juutalainen seurakunta on antanut selvityksen avustusten käyttämisestä vuosina 2002 ja Avustus on käytetty hautausmaan hoitokuluihin ja kiinteistöjen hoitoon ja lämmitykseen.

13 Kn päättänee maksaa Turun juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen käytettäväksi hautausmaan hoitomenoihin ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Avustus maksettaneen kustannuspaikalta 39900, avustukset, avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle. Seurakuntayhtymän taloussäännön 32 :n mukaan seurakuntayhtymän myöntämistä avustuksista on avustusten saajien annettava vuosittain avustuksen myöntäjälle tilitys, josta käy selville, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Avustus maksettaessa on asianomaiselle tästä ilmoitettava. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 134 ERÄIDEN OSATILINPÄÄTÖSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa oli esillä raportti Tresor Oy:n hoitamista salkuista vuonna Tässä yhteydessä lisäesityslistalla selostettiin salkkujen tilinpäätöksiä seuraavasti: Salkku 101 oli osakesalkku, joka tuotti vuonna euroa ylijäämää. Vuotta aiemmin salkku tuotti alijäämää euroa. Salkun tasearvo on 17,9 miljoonaa euroa. Salkku 102 oli hautainhoitorahaston rahamarkkinasalkku, ja se tuotti ylijäämää viime vuonna euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli euroa. Salkun tasearvo on 7,5 miljoonaa euroa. Salkku 103 oli keskuskirjanpidon rahamarkkina- ja korkosalkku, joka tuotti ylijäämää viime vuonna euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli euroa. Salkun tasearvo on 29,6 miljoonaa euroa. Salkku 104 oli ulkomainen osakesalkku, ja se tuotti ylijäämää euroa. Vuotta aiemmin sama salkku oli tuottanut alijäämää euroa. Salkun tasearvo on 13,7 miljoonaa euroa. Tilintarkastajien työn takia olisi hyvä, jos näiden salkkujen tilinpäätös voitaisiin nyt allekirjoittaa. Kn päättänee allekirjoittaa seuraavat osatilinpäätökset:

14 Osakesalkku 101 Hautainhoitorahaston rahamarkkinasalkku 102 Keskuskirjanpidon rahamarkkinasalkku 103 Ulkomainen salkku 104 Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökset päätettäneen lähettää tilintarkastajille. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 135 ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN TURUN KAUPUNGIN KANSSA AURAKADUN VANHAN KOULUN SANEERAUKSESTA KESKUSTAN NUORISOTILAKSI Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Aurakadun vanhan koulun saneerausta keskustan nuorisotiloiksi ja päätti lähettää uuden vuokratarjouksen Turun kaupungille pidettiin kaupungin kanssa neuvottelu, jonka perusteella sekä Turun kaupungin että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkamiehet päättivät esittää omille hallintoelimilleen Aurakadun vanhan koulun saneerausta keskustan nuorisotiloiksi. Neuvottelussa päätettiin, että hankkeesta laaditaan ensin esisopimus, jossa sovitaan vuokrausperiaatteet ja kustannusten jako. Esisopimus kuuluu seuraavasti: Liite Esisopimuksen perusteella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä vastaa tilojen saneerauksesta ja Turun kaupunki tulee tiloihin vuokralaiseksi. Vuokra-aika alkaa ja on vähintään kahdeksan vuotta. Vuokran määrä on sidottu rakennus- ja hoitokustannuksiin siten, että seurakuntayhtymä saa 6 %:n mukaisen nettovuokratuoton tiloista. Tilojen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja mikäli hanke jostain syystä ei toteudu, vastaavat molemmat osapuolet toteutuneista suunnittelukuluista. Lopullinen vuokrasopimus laaditaan, kun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin hallintoelimet ovat hyväksyneet suunnitelmat ja toteutuksen. Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen vuokrasopimus mennessä.

15 Lopulliset suunnitelmat ja kustannusarviot tuodaan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi niiden valmistuttua. Kirkkoneuvosto päättänee hyväksyä ja allekirjoittaa esisopimuksen vanhan Aurakadun koulun saneerauksesta keskustan nuorisotilaksi ja päättänee hyväksyä tilojen vuokrauksen Turun kaupungille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 136 TUEN HAKEMINEN KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖLTÄ TURUN JA KAARINAN N KIINTEISTÖJEN ENERGIAKATSELMUKSIA VARTEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kuuluu Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:hyn. RAKLI ry on solminut kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sopimuksen energiansäästön edistämisestä kiinteistö- ja rakennusalalla. Seurakuntayhtymä liittyi RAKLI ry:n jäsenyrityksenä samaan sopimukseen Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä esittää energiankäytön tilanneselvityksen, jossa kuvataan energiankäytön kehitystä ja toteutettuja energiansäästötoimia 3 vuoden ajalta ja laatii energiankäytön tehostamissuunnitelman. Energiakatselmusten suorittamiseen kiinteistötoimisto valitsi YIT Kiinteistötekniikka Oy:n. Katselmuksia varten on mahdollista hakea kauppa- ja teollisuusministeriöltä avustusta, joka on maksimissaan 40 % katselmuskuluista. Energiakatselmuksia tehdään eri kiinteistöissä vaiheittain siten, että ensimmäiseksi katselmukset tehdään toimitalossa, Tuomiokirkossa, Varissuon kirkossa ja Pallivahan seurakuntakeskuksessa. Ympäristödiplomi velvoittaa kiinteistötoimiston tekemään energiakatselmukset ja sen jälkeen mahdolliset toiminnot energian säästämiseksi. Talousarviossa on 5. pääluokkaan varattu ko. selvityksiä varten varoja tilille asiantuntijapalvelut. Energiatukihakemus on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättänee hakea kauppa- ja teollisuusministeriöltä tukea energiakatselmusten suorittamiseen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöihin ja valtuuttanee kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan hakemukset.

16 hyväksyttiin. Ylimääräinen asia 137 LISÄYS TURUN KAUPUNGIN NUMMEN KYLÄSSÄ OLEVAN MAA-ALUEEN 878:1 MYYNTI MATTI LINNELALLE YM Kirkkoneuvosto päätti tarkistaa myytävän maa-alueen 279 neliömetriksi ja myyntihinnan euroksi eli 35 euroa/m². Yhteisten työmuotojen johtajan asia Hallintojohtaja otti asian esiteltäväkseen 138 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN BELGIASSA PIDETTÄVÄÄN EUROOPAN KRISTILLISEN KASVATUKSEN KONFERENSSIIN Kirkkohallitus/ Kirkon kasvatus ja nuorisotyö on pyytänyt yhtymää nimeämään yhden lapsi- ja perhetyön edustajan Suomesta Euroopan Kristillisen Kasvatuksen konferenssiin Belgiaan osallistuvaan ryhmään. Liite Konferenssin teemana on Juuret ja siivet... Kristillisen identiteetin tutkiminen moninaisessa Euroopassa. Konferenssin pääluennoista vastaavat professori Kirsi Tirri Helsingin Yliopistosta ja professori Christian Grethlein Saksasta. Kirsi Tirri luennoi lapsen kristillisen identiteetin kehittymiseen ja kasvuprosessiin liittyvistä tekijöistä monikulttuurisessa ja moninaisessa Euroopassa. Christian Grethlein lapsen kristillisen kasvatuksen lähtökohdista ja kasvatustavoitteista. Liitteet Konferenssin kokonaiskustannukset ovat noin euroa, joka koostuu konferenssipaketista (600 i) ja lennoista (400 i). Kustannuksista vastaa lähettävä taho. Varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpää on ilmoittanut olevansa halukas osallistumaan kyseiseen konferenssiin. Hänellä on mahdollisuus

17 saada matkaa varten pappisliiton 300 i suuruinen avustus, joten yhtymän osuudeksi jää 700 euroa. päättänee oikeuttaa varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpään osallistumaan Euroopan Kristillisen Kasvatuksen konferenssiin Belgiassa työajallaan ja käyttämään matkan kustannuksiin toimintamäärärahojaan yhteensä 700 i. Matkasta ei tämän lisäksi suoriteta päiväraha- tai muita kuluja. Ilmoitus Kirkon kasvatus ja nuorisotyölle/anna-liisa Ohtamaa, Leena Vainionpäälle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 139 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Rauno Heikola puheenjohtaja Pekka Soini sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Teija Seppänen Leena Winter

18 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A maaliskuun päivinä 2004 klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 1.11.2016 klo 18.30 19.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013 AIKA Perjantaina 8.11.2013 klo 9 12.10 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 sivut 80-89 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo Baas Aino Havia Risto Heikkilä Maija-Liisa Hyväri Maria Karppinen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Käsiteltävät asiat: 1 10 pykälät 29-39 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Vuosilomat 2016 6. Rakennusinvestoinnin

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.2.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot