TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Långbacka Hedvig varajäsen Korhonen Pentti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Suominen Heikki Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Hallia Jouko Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Knuts Lars-Runar jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Fager Mia lakimies, sihteeri Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 116 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 117 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 118 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Seppänen ja Leena Winter. 119 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. 2. Hautojen ainaishoitoasia Hallintojohtaja Soini kertoi, että johtoryhmässä oli ajateltu, että ainaishoitojen lakkauttamisen yhteydessä tarjotaan 25 vuoden hoidon rinnalla toisena vaihtoehtona vanhan maksetun pääoman palauttamista inflaatiokertoimella tarkistettuna. Tällöin hoito luonnollisesti loppuu. 3. Jokamies-näytelmä Ilmoitettiin Jokamies-näytelmästä, jonka ensi-ilta on Siihen kirkkoneuvosto saa kutsuvierasliput avec noin 50 kappaletta. Lisäksi todettiin, että kaupungin puolelta on VIP-lippuja sovittu noin 100 kappaletta ja samaa määrä pyydetään myös seurakunnille. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan esittelemät asiat 120 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7/2004 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: Uuden uskonnonvapauslain, perusopetuslain ja lukiolain muutosten vaikutukset seurakunnan ja koulun yhteistyöhön Asian tärkeyden vuoksi Kirkkohallituksen yleiskirje on kokonaisuudessaan otettu esityslistan liitteeksi: Liite Kn merkinnee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7/2004 tiedokseen. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. hyväksyttiin. 121 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8/2004 Yleiskirje sisältää suositussopimuksen Teosto-maksuista. Suositussopimus on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkohallitus on vuodesta 1999 alkaen tehnyt suositussopimuksen Teoston kanssa koskien musiikin esittämiskorvauksia. Vuoden 2004 suositussopimuksessa hinnaksi esitetään 6,0 (5,89) senttiä/jäsen. Tämä on 1,9 prosenttia vuoden 2003 hintaa korkeampi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei ole tehnyt suositussopimuksen mukaista sopimusta Teoston kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä jokaisesta musiikkitilaisuudesta maksetaan erikseen, koska se tulee seurakuntayhtymälle edullisemmaksi. Tähän asiaan liittyen ollaan suunnittelemassa pientä koulutustilaisuutta, jossa seurakuntien teostovastaaville ja asiasta kiinnostuneille järjestetään koulutustilaisuus Teosto-maksujen käytännöstä. Kn merkinnee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8/2004 tiedokseen. Samalla päätettäneen, että Teosto-maksut maksetaan edelleen todellisten maksun piiriin kuuluvien musiikkitilaisuuksien mukaan.

4 hyväksyttiin. 122 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon keskusrahaston toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt linjaukset seurakuntien avustuspolitiikkaan 2. Verotulojen täydennykset vuodelle 2004" Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Se ei koske Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9/2004. hyväksyttiin. 123 SEURAKUNTASIHTEERIN VIRANSIJAISEN YO-MERKONOMI MARIA WIKSTRÖMIN SIJAISUUSTEHTÄVÄN JATKAMINEN Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: on myöntänyt seurakuntasihteeri Katri Vesalaiselle palkatonta virkavapaata (hoitovapaata) hänen päättyvän äitiyslomansa ja olevan vuosilomansa jälkeen ajalle Esitän, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi Vesalaisen sijaiseksi niin hänen vuosilomansa kuin hoitovapaansa ajaksi yomerkonomi Maria Wikströmin, joka työskentelee parhaillaan hänen äitiyslomansa sijaisena. Palkkaus olisi edelleen nykyisen R19 pl:n mukainen. Kn päättänee, että seurakuntasihteeri Katri Vesalaisen sijaiseksi palkataan yo-merkonomi Maria Wikström R19 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Maria Wikströmille, Jouko Rädylle ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 124 PALKKAKIRJANPITÄJÄN VIRKAAN VALITUN MINNA MARIA HIMBERGIN LÄÄKÄRINTODISTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto on :n 73 kohdalla valinnut Minna Himbergin palkkakirjanpitäjän R20 palkkaluokan virkaan edellyttäen, että Mirja Mattilan valinta henkilöstösihteerin virkaan saa lainvoiman ja Himberg esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Minna Himberg on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virkavaali tulee lainvoimaiseksi , jonka jälkeen mikäli oikaisuvaatimusta ei tule, päätös saavuttaa lainvoiman. Kn päättänee hyväksyä Minna Maria Himbergin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa virkavaalin, ellei mennessä ole tullut oikaisuvaatimusta. Ilmoitus Minna Maria Himbergille, talous- ja suunnittelujohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 125 VAATEVARASTONHOITAJA MAIJA HALISEVAN JA VARASTOAPULAINEN PIRJO SAIPAN MATKAESITYS PIETARIIN Haliseva ja Saipa ovat esittäneet kirkkoneuvostolle seuraavaa: MARTINSEURAKUNNAN INKERITOIMIKUNNAN MATKA PIETARIIN Martinseurakunnalla ja sen Inkeritoimikunnalla on suunnitteilla matka Pietariin ja Pyhän Marian seurakuntaa Inkerinmaalle. Vaatevaraston humanitäärisen avun kohteena oli useiden vuosien ajan juuri Pyhän Marian seurakunta, kuljetusvaikeuksien vuoksi sinne ei kuitenkaan ole enää muutamaan vuoteen voitu apua lähettää. Nykyisellään avustus kuljetetaan Viroon, mutta siihen toimintaan ei täysin olla tyytyväisiä, koska avun kohteesta ja oikein kohdentumisesta ei voida olla aivan vakuuttuneita. Tämän kyseisen matkan tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia avun viemiseksi taas Inkeriin, kuten vaatevaraston toimintasuunnitelmassakin on tuotu esiin, humanitäärisen avun selkiyttäminen.

6 Matkan hinta puolihoidolla on 228 euroa henkilöltä sisältäen matkat, yöpymisen 2h huoneessa puolihoidolla ja viisumin. Lisäksi on järjestetty maksullista iltaohjelmaa, myöskään paluupäivän ateria ei sisälly matkan hintaan, joten kokonaiskustannukset henkilöä kohden on noin 300i. Matkan kustannukset on mahdollista maksaa vaatevaraston budjetista. Anomme, että kirkkoneuvosto myöntää meille kyseisen Pitarin-matkan työmatkana. Matkaohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta todeten, että matkan arvioidut kustannukset ovat noin 300 euroa henkilöltä. Kustannukset korvataan vaatevaraston kustannuspaikalta. Kn oikeuttanee vaatevarastonhoitaja Maija Halisevan ja varastoapulainen Pirjo Saipan osallistumaan Martinseurakunnan Inkeritoimikunnan matkalle Pietariin anomuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Matkan kustannukset korvataan vaatevaraston kustannuspaikalta. Ilmoitus Maija Halisevalle, Pirjo Saipalle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 126 ALUSTAVA SELVITYS KIRKKONEUVOSTON GENEVEN-MATKASTA Hallintojohtaja kertoo alustavista matkasuunnitelmista. Kn päättänee asiasta. hyväksyttiin. 127 SEURAKUNTAPASTORI MINNA LINDSTRÖMIN ERO VERKKOVIESTINNÄN OHJAUSRYHMÄSTÄ Kirkkoneuvosto on :n 435 kohdalla asettanut verkkoviestinnän ohjausryhmän ja nimennyt siihen seuraavat henkilöt: Jarkko Elo, Tuula Forbes, Timo Pöyhönen, Timo Koskinen, Minna Lindström, Mikko Jokinen ja Minna Vesanto.

7 Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Minna Lindström on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Täten pyydän ilmoittaa eroavani verkkoviestinnän ohjausryhmästä työpaikan vaihtumisen ja paikkakunnalta muuton takia. Kirkkoherra Eero Sepposen kanssa on keskusteltu siitä, että hän voisi tulla verkkoviestinnän ohjausryhmään Minna Lindströmin tilalle. Kn päättänee myöntää seurakuntapastori Minna Lindströmille eron verkkoviestinnän ohjausryhmästä työpaikan vaihtamisen ja paikkakunnalta muuton takia. Samalla kirkkoneuvosto nimennee kirkkoherra Eero Sepposen jäseneksi verkkoviestinnän ohjausryhmään. Ilmoitus Eero Sepposelle ja verkkoviestinnän ohjausryhmälle. hyväksyttiin. 128 NÄKÖVAMMAIS- JA MUUN VAMMAISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKAAN VALITUN HELVI LÄHTEENMÄEN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on :n 68 kohdalla valinnut diakoniakeskuksen näkövammais- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa Helvi Lähteenmäen. on saavuttanut lainvoiman. Koska Helvi Lähteenmäki on jo seurakuntayhtymän virassa, ei uutta lääkärintodistusta vaadita. on lainvoimainen. Virkavaali vahvistettaneen. Kn päättänee vahvistaa virkavaalin, jolla kirkkoneuvosto on :n 68 kohdalla valinnut diakoniakeskuksen näkövammais- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa Helvi Lähteenmäen. Helvi Lähteenmäki ottaa viran vastaan Ilmoitus Helvi Lähteenmäelle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 129

8 DIAKONIAKESKUKSEN VAATEVARASTON OSA-AIKAISEN (50 %) VARASTOTYÖNTEKIJÄN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN JA VALINNAN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on :n 5 kohdalla päättänyt valita diakoniakeskuksen osa-aikaisen (50 %) varastotyöntekijän R16 palkkaluokan mukaan määräytyvään työsopimussuhteiseen toimeen Merja Nurmen edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Merja Nurmi on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka perusteella häntä pidetään terveydentilansa puolesta sopivana kyseiseen tehtävään. Merja Nurmi toimii tällä hetkellä vaatevaraston varastotyöntekijän sijaisena Diakoniajohtaja on esittänyt, että Nurmelle määrättäisiin neljän kuukauden koeaika. Kirkkoneuvoston valintapäätös on lainvoimainen. Kn päättänee vahvistaa :n 5 kohdalla tapahtuneen valinnan, jolla diakoniakeskuksen vaatevaraston osa-aikaiseen (50 %) varastotyöntekijän R16 palkkaluokan mukaan määräytyvään työsopimussuhteiseen toimeen on valittu Merja Nurmi. Tehtävä alkaa lukien neljän kuukauden koeajalla. Ilmoitus Merja Nurmelle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

9 JUKON LUOTTAMUSMIESKOULUTUS HELSINKI-TUKHOLMA-HELSINKI JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma, varapääluottamusmies Jukka Pietilä ja luottamusmies Seppo Riihimäki ovat pyytäneet saada osallistua JUKO:n luottamusmieskoulutukseen reitillä Helsinki- Tukholma-Helsinki. Koulutusta on myös Tukholmassa. Koulutus on voimassa olevan luottamusmiessopimuksen mukainen. Matkasta aiheutuu yhtymälle kustannuksia palkkakustannusten muodossa sekä luottamusmieskoulutussopimuksen ateriakorvauksen muodossa. Kn oikeuttanee JUKO:n luottamusmiehet Kaisa Rauman, Jukka Pietilän ja Seppo Riihimäen osallistumaan luottamusmieskoulutukseen risteilyllä Helsinki-Tukholma-Helsinki siten, että heille myönnetään luottamusmiessopimuksen mukaiset etuudet. Ilmoitus Kaisa Raumalle, Jukka Pietilälle, Seppo Riihimäelle sekä taloustoimistolle. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan esittelemät asiat 131 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. hyväksyttiin.

10 PUHELINPALVELU- JA PUHELULIIKENNESOPIMUKSEN TEKEMINEN TURUN PUHELIMEN KANSSA Kirkkoneuvosto päätti , että Turun Puhelin Oy:n kanssa solmittu puhepalveluverkkosopimus irtisanotaan päättyväksi Näin on menetelty ja sen jälkeen on käyty neuvotteluja Turun Puhelin Oy:n kanssa uudesta sopimuksesta. Kirkkoneuvosto antoi taloustoimistolle oikeuden käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua tarjouspyyntöä laadittaessa, tarjouksia selvitettäessä ja tarjousvertailua tehtäessä. Ulkopuolisena asiantuntijana on toiminut Interkey Consulting Oy edustajanaan konsultti Vesa Koskinen. Marras- ja joulukuussa käytyjen neuvottelujen jälkeen Turun Puhelin Oy antoi tarjouksen puhelinliikenteen hoitamisesta Tämä tarjous perustui ajatukseen, että kyseessä on ainoastaan ylimenokauden lyhytaikainen sopimus, jonka kuluessa seurakuntayhtymä kilpailuttaa koko puhelinliikenteen. Tarjous perustui voimassa olevaan hinnoitteluun ja siihen oli tehty vain vähäisiä täsmennyksiä pääosin alaspäin tarkennetuin hinnoin. Seurakuntayhtymän puolella neuvotteluja ovat käyneet talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja isännöitsijä Leo Saarinen. Apuna on ollut konsultti Vesa Koskinen. Hallintojohtaja Pekka Soini on tarvittaessa osallistunut neuvotteluihin. Neuvottelijat pyysivät keskustelujen perusteella Turun Puhelimelta uutta tarjousta siten, että sopimusaika käsittäisi kuluvan vuoden ja ensi vuoden, jona aikana käytäisiin laajempi tarjouskierros. Turun Puhelin antoi uuden tarjouksen Sen mukaan sopimus alkaa ja on voimassa vuoden 2005 loppuun asti. Tarjoukseen sisältyy ratkaisuehdotus, liitteenä palveluverkkomaksuhinnasto, puheluhinnoitteluhinnasto, Aurian yrityspuheluhinnasto , työtuntihinnasto alkaen sekä ulkomaanpuheluhinnasto ja yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille. Saatu tarjous kahta viimeistä osaa lukuun ottamatta on seuraava: Liite Ulkomaanpuheluhinnasto ja yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Turun Puhelimen nimi muuttuu kevään aikana Auriaksi sen jälkeen, kun yritys on fuusioitunut Loimaan Seudun Puhelimeen. Auria Oy on Soneran tytäryhtiö ja kokonaan sen omistama. Turun Puhelimen laatima laskelma uuden tarjouksen kustannuksia alentavasta merkityksestä perusmaksujen osalta on seuraava: Liite

11 Kustannusvaikutus on noin euroa vuositasolla ilman arvonlisäveroa. Edelleen Turun Puhelin on laskenut puhelukulujen alennusten kustannusvaikutuksen seuraavasti: Liite Näiden vaikutus on niin ikään noin euroa vuositasolla verottomana. Turun Puhelimen tarjoukseen sisältyy Soneran Puhelupaketti, joka koskee lähinnä yhtymän sisällä käytäviä puheluja. Puhelupaketin käyttöönotto on valinnainen muun ehdotuksen kanssa. Puhelupaketissa voidaan ostaa tiettyyn kiinteään hintaan puheaikaa joko 50 tai 120 minuuttia kuukaudessa. Näiden yli menevät puheluajat laskutetaan erikseen. Alle minuuttiajan jääneitä puheluja ei hyvitetä. Matkapuhelinten erityisetuna Turun Puhelin tarjoaa Soneran matkapuhelimiin puheaikaa vuoden 2004 aikana 70 euroa/liittymä. Käytännön sovelluksesta on keskusteltu ja tarjottu alennus tulee seurakuntayhtymän hyväksi. Alennus on osittain voimassa myös vuonna Seurakuntayhtymällä on käytössään Turun Puhelimen City-liittymiä. Näiden muuttaminen Soneran liittymiksi on perusteltua, mutta se merkitsee erityisesti muutosvaiheessa kustannuksia, koska vanhat City-kännykät toimivat eritaajuisessa verkossa. Uusien kännyköiden hankinta kilpailutetaan erikseen. Myös asennus- ja huoltopalvelut kasvavat silloin, kun käytetään tuntihintapohjaista laskutusta. Vanhassa sopimuksessa tuntihinnat oli sovittu koko sopimuskaudeksi eikä hinnoissa ollut palkkakustannusten nousuklausuulia. Turun Puhelin ilmoittaa, että he eivät voi nykytilanteessa soveltaa enää näitä hintoja, vaan asennushinnat koskevat kaikkia asiakkaita. Näiltä osin kustannukset nousevat, mutta palvelujen käyttö ei ole ollut suurta. Vesa Koskinen on tutustunut saatuihin tarjouksiin ja katsoo, että näiden pohjalta voidaan laatia ehdotettu sopimus. Kännykkäliikenteen osalta sopimustilanne on auki. Lounet Oy on ehdottanut, että Radiolinjan nykyistä sopimusta jatkettaisiin tietyin alennetuin ehdoin. Nämä neuvottelut ovat kesken ja niiden aiheuttamista sopimusmuutoksista tehdään kirkkoneuvostolle oma esitys. Vesa Koskisen kommentit ja toimenpideehdotukset koskevat molempia sopimuksia. Johtoryhmässä on keskusteltu useaan otteeseen puhelinliikenteen aiheuttamista kuluista sekä käydyistä neuvotteluista. Johtoryhmä yhtyy neuvottelijoitten ehdotukseen, jonka mukaan nyt on syytä hyväksyä Turun

12 Puhelimen antama tarjous, joka on voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Lounetin kanssa käytävät neuvottelut käsitellään omana asianaan. Nyt solmittavana sopimuskautena on syytä kilpailuttaa koko puhelinliikenne ja siihen liittyvä tai mahdollisesti liittymätön atk-verkkoliikenne, joka on koko ajan laajenemassa. Kn päättänee, että Turun Puhelin Oy:n kanssa solmitaan tarjouksen mukainen puhelinpalvelu- ja puheluliikennesopimus, joka on voimassa asti. Sopimus allekirjoitettaneen maaliskuussa kirkkoneuvoston nimissä sen jälkeen, kun neuvottelijat ovat täsmentäneet mahdolliset tulkinnanvaraiset yksityiskohdat. Ilmoitus Turun Puhelimen Klaus Grannakselle sekä Aapo Kaistille ja Seppo Kosolalle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 133 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on päivätyllä kirjeellä anonut avustusta mm. synagogan ylläpitoa varten. Avustusanomus ja siihen liittyvä selvitys juutalaisten yhteisöjen äyreistä on seuraava: Liite Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahavaraus Turun juutalaisen seurakunnan avustusta varten määrältään euroa. Avustusta on pyydetty euroa, joka vastaa ilmoituksen mukaan juutalaisten yhtiöiden ja yhteisöjen maksamia äyrejä vuodelta Äyrit ovat muuttuneet veroprosenteiksi, mutta asian sisältö on sama. Juutalaisen seurakunnan avustuksesta on vähennetty veronkantokustannus, jonka myös seurakuntayhtymä joutuu maksamaan sellaisenaan valtiolle. Viimeisen tilinpäätöksen mukaan verotuskustannukset olivat 2,4 prosenttia saaduista verotuloista. Juutalaisen seurakunnan pyytämästä avustuksesta tulisi siten vähentää 174 euroa verotuskustannuksina, jolloin avustuksen määräksi tulee euroa. Turun juutalainen seurakunta on antanut selvityksen avustusten käyttämisestä vuosina 2002 ja Avustus on käytetty hautausmaan hoitokuluihin ja kiinteistöjen hoitoon ja lämmitykseen.

13 Kn päättänee maksaa Turun juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen käytettäväksi hautausmaan hoitomenoihin ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Avustus maksettaneen kustannuspaikalta 39900, avustukset, avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle. Seurakuntayhtymän taloussäännön 32 :n mukaan seurakuntayhtymän myöntämistä avustuksista on avustusten saajien annettava vuosittain avustuksen myöntäjälle tilitys, josta käy selville, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Avustus maksettaessa on asianomaiselle tästä ilmoitettava. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 134 ERÄIDEN OSATILINPÄÄTÖSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa oli esillä raportti Tresor Oy:n hoitamista salkuista vuonna Tässä yhteydessä lisäesityslistalla selostettiin salkkujen tilinpäätöksiä seuraavasti: Salkku 101 oli osakesalkku, joka tuotti vuonna euroa ylijäämää. Vuotta aiemmin salkku tuotti alijäämää euroa. Salkun tasearvo on 17,9 miljoonaa euroa. Salkku 102 oli hautainhoitorahaston rahamarkkinasalkku, ja se tuotti ylijäämää viime vuonna euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli euroa. Salkun tasearvo on 7,5 miljoonaa euroa. Salkku 103 oli keskuskirjanpidon rahamarkkina- ja korkosalkku, joka tuotti ylijäämää viime vuonna euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli euroa. Salkun tasearvo on 29,6 miljoonaa euroa. Salkku 104 oli ulkomainen osakesalkku, ja se tuotti ylijäämää euroa. Vuotta aiemmin sama salkku oli tuottanut alijäämää euroa. Salkun tasearvo on 13,7 miljoonaa euroa. Tilintarkastajien työn takia olisi hyvä, jos näiden salkkujen tilinpäätös voitaisiin nyt allekirjoittaa. Kn päättänee allekirjoittaa seuraavat osatilinpäätökset:

14 Osakesalkku 101 Hautainhoitorahaston rahamarkkinasalkku 102 Keskuskirjanpidon rahamarkkinasalkku 103 Ulkomainen salkku 104 Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökset päätettäneen lähettää tilintarkastajille. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 135 ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN TURUN KAUPUNGIN KANSSA AURAKADUN VANHAN KOULUN SANEERAUKSESTA KESKUSTAN NUORISOTILAKSI Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Aurakadun vanhan koulun saneerausta keskustan nuorisotiloiksi ja päätti lähettää uuden vuokratarjouksen Turun kaupungille pidettiin kaupungin kanssa neuvottelu, jonka perusteella sekä Turun kaupungin että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkamiehet päättivät esittää omille hallintoelimilleen Aurakadun vanhan koulun saneerausta keskustan nuorisotiloiksi. Neuvottelussa päätettiin, että hankkeesta laaditaan ensin esisopimus, jossa sovitaan vuokrausperiaatteet ja kustannusten jako. Esisopimus kuuluu seuraavasti: Liite Esisopimuksen perusteella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä vastaa tilojen saneerauksesta ja Turun kaupunki tulee tiloihin vuokralaiseksi. Vuokra-aika alkaa ja on vähintään kahdeksan vuotta. Vuokran määrä on sidottu rakennus- ja hoitokustannuksiin siten, että seurakuntayhtymä saa 6 %:n mukaisen nettovuokratuoton tiloista. Tilojen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja mikäli hanke jostain syystä ei toteudu, vastaavat molemmat osapuolet toteutuneista suunnittelukuluista. Lopullinen vuokrasopimus laaditaan, kun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin hallintoelimet ovat hyväksyneet suunnitelmat ja toteutuksen. Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen vuokrasopimus mennessä.

15 Lopulliset suunnitelmat ja kustannusarviot tuodaan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi niiden valmistuttua. Kirkkoneuvosto päättänee hyväksyä ja allekirjoittaa esisopimuksen vanhan Aurakadun koulun saneerauksesta keskustan nuorisotilaksi ja päättänee hyväksyä tilojen vuokrauksen Turun kaupungille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 136 TUEN HAKEMINEN KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖLTÄ TURUN JA KAARINAN N KIINTEISTÖJEN ENERGIAKATSELMUKSIA VARTEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kuuluu Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:hyn. RAKLI ry on solminut kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sopimuksen energiansäästön edistämisestä kiinteistö- ja rakennusalalla. Seurakuntayhtymä liittyi RAKLI ry:n jäsenyrityksenä samaan sopimukseen Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä esittää energiankäytön tilanneselvityksen, jossa kuvataan energiankäytön kehitystä ja toteutettuja energiansäästötoimia 3 vuoden ajalta ja laatii energiankäytön tehostamissuunnitelman. Energiakatselmusten suorittamiseen kiinteistötoimisto valitsi YIT Kiinteistötekniikka Oy:n. Katselmuksia varten on mahdollista hakea kauppa- ja teollisuusministeriöltä avustusta, joka on maksimissaan 40 % katselmuskuluista. Energiakatselmuksia tehdään eri kiinteistöissä vaiheittain siten, että ensimmäiseksi katselmukset tehdään toimitalossa, Tuomiokirkossa, Varissuon kirkossa ja Pallivahan seurakuntakeskuksessa. Ympäristödiplomi velvoittaa kiinteistötoimiston tekemään energiakatselmukset ja sen jälkeen mahdolliset toiminnot energian säästämiseksi. Talousarviossa on 5. pääluokkaan varattu ko. selvityksiä varten varoja tilille asiantuntijapalvelut. Energiatukihakemus on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättänee hakea kauppa- ja teollisuusministeriöltä tukea energiakatselmusten suorittamiseen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöihin ja valtuuttanee kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan hakemukset.

16 hyväksyttiin. Ylimääräinen asia 137 LISÄYS TURUN KAUPUNGIN NUMMEN KYLÄSSÄ OLEVAN MAA-ALUEEN 878:1 MYYNTI MATTI LINNELALLE YM Kirkkoneuvosto päätti tarkistaa myytävän maa-alueen 279 neliömetriksi ja myyntihinnan euroksi eli 35 euroa/m². Yhteisten työmuotojen johtajan asia Hallintojohtaja otti asian esiteltäväkseen 138 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN BELGIASSA PIDETTÄVÄÄN EUROOPAN KRISTILLISEN KASVATUKSEN KONFERENSSIIN Kirkkohallitus/ Kirkon kasvatus ja nuorisotyö on pyytänyt yhtymää nimeämään yhden lapsi- ja perhetyön edustajan Suomesta Euroopan Kristillisen Kasvatuksen konferenssiin Belgiaan osallistuvaan ryhmään. Liite Konferenssin teemana on Juuret ja siivet... Kristillisen identiteetin tutkiminen moninaisessa Euroopassa. Konferenssin pääluennoista vastaavat professori Kirsi Tirri Helsingin Yliopistosta ja professori Christian Grethlein Saksasta. Kirsi Tirri luennoi lapsen kristillisen identiteetin kehittymiseen ja kasvuprosessiin liittyvistä tekijöistä monikulttuurisessa ja moninaisessa Euroopassa. Christian Grethlein lapsen kristillisen kasvatuksen lähtökohdista ja kasvatustavoitteista. Liitteet Konferenssin kokonaiskustannukset ovat noin euroa, joka koostuu konferenssipaketista (600 i) ja lennoista (400 i). Kustannuksista vastaa lähettävä taho. Varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpää on ilmoittanut olevansa halukas osallistumaan kyseiseen konferenssiin. Hänellä on mahdollisuus

17 saada matkaa varten pappisliiton 300 i suuruinen avustus, joten yhtymän osuudeksi jää 700 euroa. päättänee oikeuttaa varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpään osallistumaan Euroopan Kristillisen Kasvatuksen konferenssiin Belgiassa työajallaan ja käyttämään matkan kustannuksiin toimintamäärärahojaan yhteensä 700 i. Matkasta ei tämän lisäksi suoriteta päiväraha- tai muita kuluja. Ilmoitus Kirkon kasvatus ja nuorisotyölle/anna-liisa Ohtamaa, Leena Vainionpäälle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 139 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Rauno Heikola puheenjohtaja Pekka Soini sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Teija Seppänen Leena Winter

18 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A maaliskuun päivinä 2004 klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2016 69 Aika Maanantaina 12.12.2016 klo 16.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio Jukka Hautala

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 3/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 3/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 3/2016 Kokousaika Tiistai 13.12.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 28 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot