TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Långbacka Hedvig varajäsen Korhonen Pentti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Suominen Heikki Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Hallia Jouko Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Knuts Lars-Runar jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Fager Mia lakimies, sihteeri Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 116 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 117 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 118 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Seppänen ja Leena Winter. 119 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. 2. Hautojen ainaishoitoasia Hallintojohtaja Soini kertoi, että johtoryhmässä oli ajateltu, että ainaishoitojen lakkauttamisen yhteydessä tarjotaan 25 vuoden hoidon rinnalla toisena vaihtoehtona vanhan maksetun pääoman palauttamista inflaatiokertoimella tarkistettuna. Tällöin hoito luonnollisesti loppuu. 3. Jokamies-näytelmä Ilmoitettiin Jokamies-näytelmästä, jonka ensi-ilta on Siihen kirkkoneuvosto saa kutsuvierasliput avec noin 50 kappaletta. Lisäksi todettiin, että kaupungin puolelta on VIP-lippuja sovittu noin 100 kappaletta ja samaa määrä pyydetään myös seurakunnille. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan esittelemät asiat 120 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7/2004 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: Uuden uskonnonvapauslain, perusopetuslain ja lukiolain muutosten vaikutukset seurakunnan ja koulun yhteistyöhön Asian tärkeyden vuoksi Kirkkohallituksen yleiskirje on kokonaisuudessaan otettu esityslistan liitteeksi: Liite Kn merkinnee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7/2004 tiedokseen. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. hyväksyttiin. 121 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8/2004 Yleiskirje sisältää suositussopimuksen Teosto-maksuista. Suositussopimus on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkohallitus on vuodesta 1999 alkaen tehnyt suositussopimuksen Teoston kanssa koskien musiikin esittämiskorvauksia. Vuoden 2004 suositussopimuksessa hinnaksi esitetään 6,0 (5,89) senttiä/jäsen. Tämä on 1,9 prosenttia vuoden 2003 hintaa korkeampi. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ei ole tehnyt suositussopimuksen mukaista sopimusta Teoston kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä jokaisesta musiikkitilaisuudesta maksetaan erikseen, koska se tulee seurakuntayhtymälle edullisemmaksi. Tähän asiaan liittyen ollaan suunnittelemassa pientä koulutustilaisuutta, jossa seurakuntien teostovastaaville ja asiasta kiinnostuneille järjestetään koulutustilaisuus Teosto-maksujen käytännöstä. Kn merkinnee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8/2004 tiedokseen. Samalla päätettäneen, että Teosto-maksut maksetaan edelleen todellisten maksun piiriin kuuluvien musiikkitilaisuuksien mukaan.

4 hyväksyttiin. 122 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon keskusrahaston toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt linjaukset seurakuntien avustuspolitiikkaan 2. Verotulojen täydennykset vuodelle 2004" Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Se ei koske Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9/2004. hyväksyttiin. 123 SEURAKUNTASIHTEERIN VIRANSIJAISEN YO-MERKONOMI MARIA WIKSTRÖMIN SIJAISUUSTEHTÄVÄN JATKAMINEN Keskusrekisterin johtaja Jouko Räty on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: on myöntänyt seurakuntasihteeri Katri Vesalaiselle palkatonta virkavapaata (hoitovapaata) hänen päättyvän äitiyslomansa ja olevan vuosilomansa jälkeen ajalle Esitän, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeäisi Vesalaisen sijaiseksi niin hänen vuosilomansa kuin hoitovapaansa ajaksi yomerkonomi Maria Wikströmin, joka työskentelee parhaillaan hänen äitiyslomansa sijaisena. Palkkaus olisi edelleen nykyisen R19 pl:n mukainen. Kn päättänee, että seurakuntasihteeri Katri Vesalaisen sijaiseksi palkataan yo-merkonomi Maria Wikström R19 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Maria Wikströmille, Jouko Rädylle ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 124 PALKKAKIRJANPITÄJÄN VIRKAAN VALITUN MINNA MARIA HIMBERGIN LÄÄKÄRINTODISTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto on :n 73 kohdalla valinnut Minna Himbergin palkkakirjanpitäjän R20 palkkaluokan virkaan edellyttäen, että Mirja Mattilan valinta henkilöstösihteerin virkaan saa lainvoiman ja Himberg esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Minna Himberg on esittänyt hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virkavaali tulee lainvoimaiseksi , jonka jälkeen mikäli oikaisuvaatimusta ei tule, päätös saavuttaa lainvoiman. Kn päättänee hyväksyä Minna Maria Himbergin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa virkavaalin, ellei mennessä ole tullut oikaisuvaatimusta. Ilmoitus Minna Maria Himbergille, talous- ja suunnittelujohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 125 VAATEVARASTONHOITAJA MAIJA HALISEVAN JA VARASTOAPULAINEN PIRJO SAIPAN MATKAESITYS PIETARIIN Haliseva ja Saipa ovat esittäneet kirkkoneuvostolle seuraavaa: MARTINSEURAKUNNAN INKERITOIMIKUNNAN MATKA PIETARIIN Martinseurakunnalla ja sen Inkeritoimikunnalla on suunnitteilla matka Pietariin ja Pyhän Marian seurakuntaa Inkerinmaalle. Vaatevaraston humanitäärisen avun kohteena oli useiden vuosien ajan juuri Pyhän Marian seurakunta, kuljetusvaikeuksien vuoksi sinne ei kuitenkaan ole enää muutamaan vuoteen voitu apua lähettää. Nykyisellään avustus kuljetetaan Viroon, mutta siihen toimintaan ei täysin olla tyytyväisiä, koska avun kohteesta ja oikein kohdentumisesta ei voida olla aivan vakuuttuneita. Tämän kyseisen matkan tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia avun viemiseksi taas Inkeriin, kuten vaatevaraston toimintasuunnitelmassakin on tuotu esiin, humanitäärisen avun selkiyttäminen.

6 Matkan hinta puolihoidolla on 228 euroa henkilöltä sisältäen matkat, yöpymisen 2h huoneessa puolihoidolla ja viisumin. Lisäksi on järjestetty maksullista iltaohjelmaa, myöskään paluupäivän ateria ei sisälly matkan hintaan, joten kokonaiskustannukset henkilöä kohden on noin 300i. Matkan kustannukset on mahdollista maksaa vaatevaraston budjetista. Anomme, että kirkkoneuvosto myöntää meille kyseisen Pitarin-matkan työmatkana. Matkaohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta todeten, että matkan arvioidut kustannukset ovat noin 300 euroa henkilöltä. Kustannukset korvataan vaatevaraston kustannuspaikalta. Kn oikeuttanee vaatevarastonhoitaja Maija Halisevan ja varastoapulainen Pirjo Saipan osallistumaan Martinseurakunnan Inkeritoimikunnan matkalle Pietariin anomuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Matkan kustannukset korvataan vaatevaraston kustannuspaikalta. Ilmoitus Maija Halisevalle, Pirjo Saipalle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 126 ALUSTAVA SELVITYS KIRKKONEUVOSTON GENEVEN-MATKASTA Hallintojohtaja kertoo alustavista matkasuunnitelmista. Kn päättänee asiasta. hyväksyttiin. 127 SEURAKUNTAPASTORI MINNA LINDSTRÖMIN ERO VERKKOVIESTINNÄN OHJAUSRYHMÄSTÄ Kirkkoneuvosto on :n 435 kohdalla asettanut verkkoviestinnän ohjausryhmän ja nimennyt siihen seuraavat henkilöt: Jarkko Elo, Tuula Forbes, Timo Pöyhönen, Timo Koskinen, Minna Lindström, Mikko Jokinen ja Minna Vesanto.

7 Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Minna Lindström on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Täten pyydän ilmoittaa eroavani verkkoviestinnän ohjausryhmästä työpaikan vaihtumisen ja paikkakunnalta muuton takia. Kirkkoherra Eero Sepposen kanssa on keskusteltu siitä, että hän voisi tulla verkkoviestinnän ohjausryhmään Minna Lindströmin tilalle. Kn päättänee myöntää seurakuntapastori Minna Lindströmille eron verkkoviestinnän ohjausryhmästä työpaikan vaihtamisen ja paikkakunnalta muuton takia. Samalla kirkkoneuvosto nimennee kirkkoherra Eero Sepposen jäseneksi verkkoviestinnän ohjausryhmään. Ilmoitus Eero Sepposelle ja verkkoviestinnän ohjausryhmälle. hyväksyttiin. 128 NÄKÖVAMMAIS- JA MUUN VAMMAISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKAAN VALITUN HELVI LÄHTEENMÄEN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on :n 68 kohdalla valinnut diakoniakeskuksen näkövammais- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa Helvi Lähteenmäen. on saavuttanut lainvoiman. Koska Helvi Lähteenmäki on jo seurakuntayhtymän virassa, ei uutta lääkärintodistusta vaadita. on lainvoimainen. Virkavaali vahvistettaneen. Kn päättänee vahvistaa virkavaalin, jolla kirkkoneuvosto on :n 68 kohdalla valinnut diakoniakeskuksen näkövammais- ja muun vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan diakonissa Helvi Lähteenmäen. Helvi Lähteenmäki ottaa viran vastaan Ilmoitus Helvi Lähteenmäelle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 129

8 DIAKONIAKESKUKSEN VAATEVARASTON OSA-AIKAISEN (50 %) VARASTOTYÖNTEKIJÄN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN JA VALINNAN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto on :n 5 kohdalla päättänyt valita diakoniakeskuksen osa-aikaisen (50 %) varastotyöntekijän R16 palkkaluokan mukaan määräytyvään työsopimussuhteiseen toimeen Merja Nurmen edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Merja Nurmi on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka perusteella häntä pidetään terveydentilansa puolesta sopivana kyseiseen tehtävään. Merja Nurmi toimii tällä hetkellä vaatevaraston varastotyöntekijän sijaisena Diakoniajohtaja on esittänyt, että Nurmelle määrättäisiin neljän kuukauden koeaika. Kirkkoneuvoston valintapäätös on lainvoimainen. Kn päättänee vahvistaa :n 5 kohdalla tapahtuneen valinnan, jolla diakoniakeskuksen vaatevaraston osa-aikaiseen (50 %) varastotyöntekijän R16 palkkaluokan mukaan määräytyvään työsopimussuhteiseen toimeen on valittu Merja Nurmi. Tehtävä alkaa lukien neljän kuukauden koeajalla. Ilmoitus Merja Nurmelle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

9 JUKON LUOTTAMUSMIESKOULUTUS HELSINKI-TUKHOLMA-HELSINKI JUKO:n pääluottamusmies Kaisa Rauma, varapääluottamusmies Jukka Pietilä ja luottamusmies Seppo Riihimäki ovat pyytäneet saada osallistua JUKO:n luottamusmieskoulutukseen reitillä Helsinki- Tukholma-Helsinki. Koulutusta on myös Tukholmassa. Koulutus on voimassa olevan luottamusmiessopimuksen mukainen. Matkasta aiheutuu yhtymälle kustannuksia palkkakustannusten muodossa sekä luottamusmieskoulutussopimuksen ateriakorvauksen muodossa. Kn oikeuttanee JUKO:n luottamusmiehet Kaisa Rauman, Jukka Pietilän ja Seppo Riihimäen osallistumaan luottamusmieskoulutukseen risteilyllä Helsinki-Tukholma-Helsinki siten, että heille myönnetään luottamusmiessopimuksen mukaiset etuudet. Ilmoitus Kaisa Raumalle, Jukka Pietilälle, Seppo Riihimäelle sekä taloustoimistolle. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan esittelemät asiat 131 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. hyväksyttiin.

10 PUHELINPALVELU- JA PUHELULIIKENNESOPIMUKSEN TEKEMINEN TURUN PUHELIMEN KANSSA Kirkkoneuvosto päätti , että Turun Puhelin Oy:n kanssa solmittu puhepalveluverkkosopimus irtisanotaan päättyväksi Näin on menetelty ja sen jälkeen on käyty neuvotteluja Turun Puhelin Oy:n kanssa uudesta sopimuksesta. Kirkkoneuvosto antoi taloustoimistolle oikeuden käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua tarjouspyyntöä laadittaessa, tarjouksia selvitettäessä ja tarjousvertailua tehtäessä. Ulkopuolisena asiantuntijana on toiminut Interkey Consulting Oy edustajanaan konsultti Vesa Koskinen. Marras- ja joulukuussa käytyjen neuvottelujen jälkeen Turun Puhelin Oy antoi tarjouksen puhelinliikenteen hoitamisesta Tämä tarjous perustui ajatukseen, että kyseessä on ainoastaan ylimenokauden lyhytaikainen sopimus, jonka kuluessa seurakuntayhtymä kilpailuttaa koko puhelinliikenteen. Tarjous perustui voimassa olevaan hinnoitteluun ja siihen oli tehty vain vähäisiä täsmennyksiä pääosin alaspäin tarkennetuin hinnoin. Seurakuntayhtymän puolella neuvotteluja ovat käyneet talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja isännöitsijä Leo Saarinen. Apuna on ollut konsultti Vesa Koskinen. Hallintojohtaja Pekka Soini on tarvittaessa osallistunut neuvotteluihin. Neuvottelijat pyysivät keskustelujen perusteella Turun Puhelimelta uutta tarjousta siten, että sopimusaika käsittäisi kuluvan vuoden ja ensi vuoden, jona aikana käytäisiin laajempi tarjouskierros. Turun Puhelin antoi uuden tarjouksen Sen mukaan sopimus alkaa ja on voimassa vuoden 2005 loppuun asti. Tarjoukseen sisältyy ratkaisuehdotus, liitteenä palveluverkkomaksuhinnasto, puheluhinnoitteluhinnasto, Aurian yrityspuheluhinnasto , työtuntihinnasto alkaen sekä ulkomaanpuheluhinnasto ja yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille. Saatu tarjous kahta viimeistä osaa lukuun ottamatta on seuraava: Liite Ulkomaanpuheluhinnasto ja yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Turun Puhelimen nimi muuttuu kevään aikana Auriaksi sen jälkeen, kun yritys on fuusioitunut Loimaan Seudun Puhelimeen. Auria Oy on Soneran tytäryhtiö ja kokonaan sen omistama. Turun Puhelimen laatima laskelma uuden tarjouksen kustannuksia alentavasta merkityksestä perusmaksujen osalta on seuraava: Liite

11 Kustannusvaikutus on noin euroa vuositasolla ilman arvonlisäveroa. Edelleen Turun Puhelin on laskenut puhelukulujen alennusten kustannusvaikutuksen seuraavasti: Liite Näiden vaikutus on niin ikään noin euroa vuositasolla verottomana. Turun Puhelimen tarjoukseen sisältyy Soneran Puhelupaketti, joka koskee lähinnä yhtymän sisällä käytäviä puheluja. Puhelupaketin käyttöönotto on valinnainen muun ehdotuksen kanssa. Puhelupaketissa voidaan ostaa tiettyyn kiinteään hintaan puheaikaa joko 50 tai 120 minuuttia kuukaudessa. Näiden yli menevät puheluajat laskutetaan erikseen. Alle minuuttiajan jääneitä puheluja ei hyvitetä. Matkapuhelinten erityisetuna Turun Puhelin tarjoaa Soneran matkapuhelimiin puheaikaa vuoden 2004 aikana 70 euroa/liittymä. Käytännön sovelluksesta on keskusteltu ja tarjottu alennus tulee seurakuntayhtymän hyväksi. Alennus on osittain voimassa myös vuonna Seurakuntayhtymällä on käytössään Turun Puhelimen City-liittymiä. Näiden muuttaminen Soneran liittymiksi on perusteltua, mutta se merkitsee erityisesti muutosvaiheessa kustannuksia, koska vanhat City-kännykät toimivat eritaajuisessa verkossa. Uusien kännyköiden hankinta kilpailutetaan erikseen. Myös asennus- ja huoltopalvelut kasvavat silloin, kun käytetään tuntihintapohjaista laskutusta. Vanhassa sopimuksessa tuntihinnat oli sovittu koko sopimuskaudeksi eikä hinnoissa ollut palkkakustannusten nousuklausuulia. Turun Puhelin ilmoittaa, että he eivät voi nykytilanteessa soveltaa enää näitä hintoja, vaan asennushinnat koskevat kaikkia asiakkaita. Näiltä osin kustannukset nousevat, mutta palvelujen käyttö ei ole ollut suurta. Vesa Koskinen on tutustunut saatuihin tarjouksiin ja katsoo, että näiden pohjalta voidaan laatia ehdotettu sopimus. Kännykkäliikenteen osalta sopimustilanne on auki. Lounet Oy on ehdottanut, että Radiolinjan nykyistä sopimusta jatkettaisiin tietyin alennetuin ehdoin. Nämä neuvottelut ovat kesken ja niiden aiheuttamista sopimusmuutoksista tehdään kirkkoneuvostolle oma esitys. Vesa Koskisen kommentit ja toimenpideehdotukset koskevat molempia sopimuksia. Johtoryhmässä on keskusteltu useaan otteeseen puhelinliikenteen aiheuttamista kuluista sekä käydyistä neuvotteluista. Johtoryhmä yhtyy neuvottelijoitten ehdotukseen, jonka mukaan nyt on syytä hyväksyä Turun

12 Puhelimen antama tarjous, joka on voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Lounetin kanssa käytävät neuvottelut käsitellään omana asianaan. Nyt solmittavana sopimuskautena on syytä kilpailuttaa koko puhelinliikenne ja siihen liittyvä tai mahdollisesti liittymätön atk-verkkoliikenne, joka on koko ajan laajenemassa. Kn päättänee, että Turun Puhelin Oy:n kanssa solmitaan tarjouksen mukainen puhelinpalvelu- ja puheluliikennesopimus, joka on voimassa asti. Sopimus allekirjoitettaneen maaliskuussa kirkkoneuvoston nimissä sen jälkeen, kun neuvottelijat ovat täsmentäneet mahdolliset tulkinnanvaraiset yksityiskohdat. Ilmoitus Turun Puhelimen Klaus Grannakselle sekä Aapo Kaistille ja Seppo Kosolalle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 133 TURUN JUUTALAISEN SEURAKUNNAN AVUSTUSANOMUS Turun juutalainen seurakunta on päivätyllä kirjeellä anonut avustusta mm. synagogan ylläpitoa varten. Avustusanomus ja siihen liittyvä selvitys juutalaisten yhteisöjen äyreistä on seuraava: Liite Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahavaraus Turun juutalaisen seurakunnan avustusta varten määrältään euroa. Avustusta on pyydetty euroa, joka vastaa ilmoituksen mukaan juutalaisten yhtiöiden ja yhteisöjen maksamia äyrejä vuodelta Äyrit ovat muuttuneet veroprosenteiksi, mutta asian sisältö on sama. Juutalaisen seurakunnan avustuksesta on vähennetty veronkantokustannus, jonka myös seurakuntayhtymä joutuu maksamaan sellaisenaan valtiolle. Viimeisen tilinpäätöksen mukaan verotuskustannukset olivat 2,4 prosenttia saaduista verotuloista. Juutalaisen seurakunnan pyytämästä avustuksesta tulisi siten vähentää 174 euroa verotuskustannuksina, jolloin avustuksen määräksi tulee euroa. Turun juutalainen seurakunta on antanut selvityksen avustusten käyttämisestä vuosina 2002 ja Avustus on käytetty hautausmaan hoitokuluihin ja kiinteistöjen hoitoon ja lämmitykseen.

13 Kn päättänee maksaa Turun juutalaiselle seurakunnalle euron suuruisen avustuksen käytettäväksi hautausmaan hoitomenoihin ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Avustus maksettaneen kustannuspaikalta 39900, avustukset, avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle. Seurakuntayhtymän taloussäännön 32 :n mukaan seurakuntayhtymän myöntämistä avustuksista on avustusten saajien annettava vuosittain avustuksen myöntäjälle tilitys, josta käy selville, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Avustus maksettaessa on asianomaiselle tästä ilmoitettava. Ilmoitus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 134 ERÄIDEN OSATILINPÄÄTÖSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa oli esillä raportti Tresor Oy:n hoitamista salkuista vuonna Tässä yhteydessä lisäesityslistalla selostettiin salkkujen tilinpäätöksiä seuraavasti: Salkku 101 oli osakesalkku, joka tuotti vuonna euroa ylijäämää. Vuotta aiemmin salkku tuotti alijäämää euroa. Salkun tasearvo on 17,9 miljoonaa euroa. Salkku 102 oli hautainhoitorahaston rahamarkkinasalkku, ja se tuotti ylijäämää viime vuonna euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli euroa. Salkun tasearvo on 7,5 miljoonaa euroa. Salkku 103 oli keskuskirjanpidon rahamarkkina- ja korkosalkku, joka tuotti ylijäämää viime vuonna euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli euroa. Salkun tasearvo on 29,6 miljoonaa euroa. Salkku 104 oli ulkomainen osakesalkku, ja se tuotti ylijäämää euroa. Vuotta aiemmin sama salkku oli tuottanut alijäämää euroa. Salkun tasearvo on 13,7 miljoonaa euroa. Tilintarkastajien työn takia olisi hyvä, jos näiden salkkujen tilinpäätös voitaisiin nyt allekirjoittaa. Kn päättänee allekirjoittaa seuraavat osatilinpäätökset:

14 Osakesalkku 101 Hautainhoitorahaston rahamarkkinasalkku 102 Keskuskirjanpidon rahamarkkinasalkku 103 Ulkomainen salkku 104 Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökset päätettäneen lähettää tilintarkastajille. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 135 ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN TURUN KAUPUNGIN KANSSA AURAKADUN VANHAN KOULUN SANEERAUKSESTA KESKUSTAN NUORISOTILAKSI Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Aurakadun vanhan koulun saneerausta keskustan nuorisotiloiksi ja päätti lähettää uuden vuokratarjouksen Turun kaupungille pidettiin kaupungin kanssa neuvottelu, jonka perusteella sekä Turun kaupungin että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkamiehet päättivät esittää omille hallintoelimilleen Aurakadun vanhan koulun saneerausta keskustan nuorisotiloiksi. Neuvottelussa päätettiin, että hankkeesta laaditaan ensin esisopimus, jossa sovitaan vuokrausperiaatteet ja kustannusten jako. Esisopimus kuuluu seuraavasti: Liite Esisopimuksen perusteella Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä vastaa tilojen saneerauksesta ja Turun kaupunki tulee tiloihin vuokralaiseksi. Vuokra-aika alkaa ja on vähintään kahdeksan vuotta. Vuokran määrä on sidottu rakennus- ja hoitokustannuksiin siten, että seurakuntayhtymä saa 6 %:n mukaisen nettovuokratuoton tiloista. Tilojen suunnittelu aloitetaan välittömästi ja mikäli hanke jostain syystä ei toteudu, vastaavat molemmat osapuolet toteutuneista suunnittelukuluista. Lopullinen vuokrasopimus laaditaan, kun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin hallintoelimet ovat hyväksyneet suunnitelmat ja toteutuksen. Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen vuokrasopimus mennessä.

15 Lopulliset suunnitelmat ja kustannusarviot tuodaan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi niiden valmistuttua. Kirkkoneuvosto päättänee hyväksyä ja allekirjoittaa esisopimuksen vanhan Aurakadun koulun saneerauksesta keskustan nuorisotilaksi ja päättänee hyväksyä tilojen vuokrauksen Turun kaupungille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 136 TUEN HAKEMINEN KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖLTÄ TURUN JA KAARINAN N KIINTEISTÖJEN ENERGIAKATSELMUKSIA VARTEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä kuuluu Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:hyn. RAKLI ry on solminut kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sopimuksen energiansäästön edistämisestä kiinteistö- ja rakennusalalla. Seurakuntayhtymä liittyi RAKLI ry:n jäsenyrityksenä samaan sopimukseen Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä esittää energiankäytön tilanneselvityksen, jossa kuvataan energiankäytön kehitystä ja toteutettuja energiansäästötoimia 3 vuoden ajalta ja laatii energiankäytön tehostamissuunnitelman. Energiakatselmusten suorittamiseen kiinteistötoimisto valitsi YIT Kiinteistötekniikka Oy:n. Katselmuksia varten on mahdollista hakea kauppa- ja teollisuusministeriöltä avustusta, joka on maksimissaan 40 % katselmuskuluista. Energiakatselmuksia tehdään eri kiinteistöissä vaiheittain siten, että ensimmäiseksi katselmukset tehdään toimitalossa, Tuomiokirkossa, Varissuon kirkossa ja Pallivahan seurakuntakeskuksessa. Ympäristödiplomi velvoittaa kiinteistötoimiston tekemään energiakatselmukset ja sen jälkeen mahdolliset toiminnot energian säästämiseksi. Talousarviossa on 5. pääluokkaan varattu ko. selvityksiä varten varoja tilille asiantuntijapalvelut. Energiatukihakemus on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättänee hakea kauppa- ja teollisuusministeriöltä tukea energiakatselmusten suorittamiseen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöihin ja valtuuttanee kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan hakemukset.

16 hyväksyttiin. Ylimääräinen asia 137 LISÄYS TURUN KAUPUNGIN NUMMEN KYLÄSSÄ OLEVAN MAA-ALUEEN 878:1 MYYNTI MATTI LINNELALLE YM Kirkkoneuvosto päätti tarkistaa myytävän maa-alueen 279 neliömetriksi ja myyntihinnan euroksi eli 35 euroa/m². Yhteisten työmuotojen johtajan asia Hallintojohtaja otti asian esiteltäväkseen 138 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN BELGIASSA PIDETTÄVÄÄN EUROOPAN KRISTILLISEN KASVATUKSEN KONFERENSSIIN Kirkkohallitus/ Kirkon kasvatus ja nuorisotyö on pyytänyt yhtymää nimeämään yhden lapsi- ja perhetyön edustajan Suomesta Euroopan Kristillisen Kasvatuksen konferenssiin Belgiaan osallistuvaan ryhmään. Liite Konferenssin teemana on Juuret ja siivet... Kristillisen identiteetin tutkiminen moninaisessa Euroopassa. Konferenssin pääluennoista vastaavat professori Kirsi Tirri Helsingin Yliopistosta ja professori Christian Grethlein Saksasta. Kirsi Tirri luennoi lapsen kristillisen identiteetin kehittymiseen ja kasvuprosessiin liittyvistä tekijöistä monikulttuurisessa ja moninaisessa Euroopassa. Christian Grethlein lapsen kristillisen kasvatuksen lähtökohdista ja kasvatustavoitteista. Liitteet Konferenssin kokonaiskustannukset ovat noin euroa, joka koostuu konferenssipaketista (600 i) ja lennoista (400 i). Kustannuksista vastaa lähettävä taho. Varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpää on ilmoittanut olevansa halukas osallistumaan kyseiseen konferenssiin. Hänellä on mahdollisuus

17 saada matkaa varten pappisliiton 300 i suuruinen avustus, joten yhtymän osuudeksi jää 700 euroa. päättänee oikeuttaa varhaiskasvatuksen pastori Leena Vainionpään osallistumaan Euroopan Kristillisen Kasvatuksen konferenssiin Belgiassa työajallaan ja käyttämään matkan kustannuksiin toimintamäärärahojaan yhteensä 700 i. Matkasta ei tämän lisäksi suoriteta päiväraha- tai muita kuluja. Ilmoitus Kirkon kasvatus ja nuorisotyölle/anna-liisa Ohtamaa, Leena Vainionpäälle, kasvatusasiain johtokunnalle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 139 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Rauno Heikola puheenjohtaja Pekka Soini sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Teija Seppänen Leena Winter

18 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A maaliskuun päivinä 2004 klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot