Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007"

Transkriptio

1 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

2 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2007 merkitsi Suomen 4H-liitolle ja koko 4H-järjestölle erään aikakauden päättymistä, tulevan toiminnan suunnittelua ja erityisesti sitoutunutta ja menetyksellistä käytännön nuorisotyötä paikallistasolla. Kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous on järjestömme korkein päättävä toimielin. Edustajakokous valitsee mm. kentän ääntä käyttävän valtuuskunnan. Valtuuskunnan kokoonpano muuttui tällä kertaa poikkeuksellisen paljon. Erityinen kiitos kuuluu pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Heikki A. Ollilalle, joka pitkän ja ansiokkaan puurtamisen jälkeen halusi tehdä tilaa uusille vastuun kantajille. Uuden valtuuskunnan valitsema liiton hallitus uudistui lähes kokonaan, kun useimmat todella pitkän työrupeaman tehneet jäsenet halusivat tässä vaiheessa jättää hallituspaikkansa käytettäväksi. Järjestöväki kiittää lämpimästi kaikkia luopuneita. Erikseen huomion kohteeksi on nostettava hallituksen puheenjohtaja Raimo Sailas ja varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä, jotka uhrasivat aikaansa ja vaikutusvaltaansa nuorisotyön hyväksi hallituksessa todella pitkän ajanjakson. Uusi hallitus saa edeltäjältään hyvän perinnön. Huhtikuun edustajakokoukseen huipentui järjestössämme harjoitettu tulevaisuusvaihtoehtojen pohdinta. Strategiaprosessissa tulevaa toimintaamme linjasivat niin yhdistysten, piirien kuin liitonkin luottamus- ja toimihenkilöt. Edustajakokouksen päättämä 4H-NUORISOTYÖ 2010 strategia analysoi terävästi toimintaympäristömme muutosta, linjaa ydintehtävämme ja korostaa toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja selkeyttämistä. Uuden hallituksen tärkeänä tehtävänä on voimiensa mukaan tukea tämän suunnitelman jäntevää toteuttamista. Erityiseksi huomionsa kohteeksi hallitus on määrittänyt 4H-nuorisotyön taloudellisten voimavarojen turvaamisen ja kehittämisen. 4H-nuorisotyö konkretisoituu 4H-yhdistyksissä ja kerhoissa tehtävässä työssä. Vuonna 2007 toimintaamme vietiin vankasti eteenpäin. Organisaatiomme eri tasot olivat ajan hermolla kunta- ja palvelurakenteen muutoksessa. Erinomaista on, että toimintaamme mittaavat tunnusluvut olivat edelleen kasvu-uralla. Jäsenmäärä, kerhoihin osallistuminen, TOP-tehtävät, nuorten työansiot ja vapaaehtoisohjaajien määrä jatkoivat kasvuaan. Toimintamme on hyvin ajan tasalla yhteiskunnan tulevaisuuden haasteissa, jotka koskevat väestön ikääntymistä, kansainvälistymistä ja ympäristöä. 4H-harrastus on mahdollisuuksien ovi nuorten osallisuuteen. Hallituksen puolesta lausun vilpittömät kiitokset 4H-nuorille perheineen, järjestön luottamushenkilöille ja vapaaehtoisohjaajille sekä toimihenkilöille tulevaisuuden hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. Sydämellisen kiitoksen kohdistan toimintaamme tukeneille kunnille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja Päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallisesti toimiva nykyaikainen lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalvelujen tuottaja. Toiminta-ajatus 4H on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta ja arjen taitoja yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia yhteistyötaitoja kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta. Toimintaperiaatteet lasten ja nuorten tarpeista lähteminen suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus avoin keskustelu ja yhteistyö toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen henkilöstön ja vapaaehtoisten tukeminen ja kehittäminen sitoutumattomuus ja tasapuolisuus lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Arvot rehellisyys ja oikeudenmukaisuus yritteliäisyys ja ahkeruus yhteistyö välittäminen ja suvaitsevaisuus

3 HYVÄLLÄ HARRASTUKSELLA HUOMISEN HUIPULLE Hyvä harrastus tukee lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvua. Omatoimisuus, arjen taidot, yritteliäisyys, työelämävalmiudet, yhteistyötaidot, kansainvälisyys ja ympäristötietoisuus ovat ominaisuuksia, jotka auttavat pärjäämään elämässä. Nämä asiat ovatkin 4H-nuorisotyön ydinsisältöä. Suomella on viime vuosina mennyt taloudellisesti hyvin. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on hyvät edellytykset kasvamiselle, koulutukselle, elämänuralle ja harrastuksille. Huolestuttavaa kuitenkin on, että eri tavalla oireilevien lasten määrä on lisääntynyt. Epäedullinen kehitys viestii mm. perheiden pahoinvoinnista. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen ja sosiaalinen vahvistaminen ovat yhteiskunnan avainkysymyksiä. 4H-nuorisotyö on mukana ehkäisemässä ongelmien syntyä ja syrjäytymistä. Kiireisessä ja nopeatempoisessa elämänrytmissä lapsille on tarjottava mahdollisuus tasapainoiseen kasvuympäristöön ja turvalliseen arkeen. Hyvässä kasvuympäristössä tarvitaan myös vakaita aikuiskontakteja, joita 4H-harrastus osaltaan tarjoaa. Väestön ikärakenteen muutos, globalisaatio ja ilmastonmuutos ovat myös suomalaiseen elämänmenoon vaikuttavia trendejä. Oman elämän hallinta, omatoimisuus, yritteliäisyys, työelämävalmiudet, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä luonnon ja ympäristön kunnioitus ovat 4H-harrastuksen tärkeää sisältöä. Viime vuodet ovat olleet 4H-nuorisotyölle menestyksellisiä. Jäsenmäärä on kasvanut ja osanotto eri toimintamuotoihin kasvanut. Ohjaajiksi on saatu uusia vapaaehtoisia. Nuorisotyön toteutustapoja ja toimijoiden osaamista on määrätietoisesti kehitetty. 4H-järjestön päämääränä on olla valtakunnallinen ja nykyaikainen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä. Haluamme myös olla johtava nuorisopalvelujen tuottaja. Nuorten työllistäjänä ja työelämävalmiuksien kehittäjänä 4H-järjestön panos on merkittävä. Paikallisella tasolla kunnat ovat 4Hnuorisotyön tärkeä yhteistyökumppani ja rahoittaja. Kunta- ja palvelurakenteen muutos eteni huomattavasti vuonna 2007 ja seuraavana vuonna realisoituu poikkeuksellisen suuri määrä kuntaliitoksia. Kuntarakennemuutos vaikuttaa merkittävästi myös 4H-järjestön organisaatioon. Useimmissa tapauksissa 4H-yhdistykset yhdistyvät uutta kuntarakennetta vastaaviksi yksiköiksi. Kuntien mahdollisesti ulkoistaessa tuottamiaan palveluja paikalliset 4H-yhdistykset ovat varteenotettavia palvelujen tuottajia. Mahdollisimman monella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus osallistua kehittävään 4H-toimintaan ja saada siitä hauska, mielenkiintoinen ja hyödyllinen harrastus. Oman elämän hallinta, omatoimisuus, yritteliäisyys, työelämävalmiudet, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat 4H-harrastuksen tärkeää sisältöä. 3

4 TYÖELÄMÄ- VALMIUKSIA JA YRITTÄJYYTTÄ Suomalaisen yhteiskunnan suurimpana haasteena on pitää kaikki työikäiset henkilöt työkykyisinä ja työhaluisina. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että nuoret eivät syrjäydy työelämästä. Ammatin, työpaikan ja toimeentulon hankkiminen tukee parhaiten nuorten ja aikuisten osallisuutta yhteiskunnassa. 4H-harrastus kehittää elämän- hallintaa ja työelämävalmiuksia. 4H-järjestö valmentaa, kouluttaa ja tutustuttaa nuoria moniin ammat- teihin alkutuotannon tehtävistä pal- veluammatteihin. 4H on Suomen suurin nuoria työllistävä organisaa- tio. Järjestö tarjoaa yli 14-vuotiail- le nuorille mahdollisuuden ansaita omaa rahaa ja saada työkokemus- ta. Vuonna H-yhdistykset ja piirit työllistivät nuorta. 4H-järjestön toimintatapa nuorten työllistämisessä ja palveluiden tuottamisessa poikkeaa useimmista muista järjestöistä. Paikalliset 4H-yhdistykset kouluttavat nuoret työtehtäviin, etsivät nuorille työtilaisuuksia, mutta toimivat myös nuorten työnantajina ja huolehtivat tällöin työnantajavelvoitteista. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi piha- ja siivoustyöt, kotitalousalan työt, eläintenhoito sekä kierrätys ja ympäristönhoito. 4Hnuoret tukevat vanhusväestön kotona asumista tarjoamalla heille monenlaista apua arjen tarpeisiin. Toiminta suunnitellaan usein yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen ja muiden palveluntuottajien kanssa. 4H on Suomen suurin nuoria työllistävä järjestö. Muun muassa piha- ja siivoustöi- hin, kotitaloustöihin, eläintenhoitoon sekä kierrätykseen ja ympäristönhoitoon työllistyi 4H-järjestön kautta lähes 8000 nuorta. KERHOT HUIPPU- SUOSITTUJA 4 Lähes H-kerhoa tarjosi jälleen tekemisen ja oppimisen paikan kymmenille tuhansille lapsille ja nuorille. Kerhokäyntejä kertyi peräti ! Tekemisen, liikkumisen ja leikin myötä kerhoissa opitaan yritteliäisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja vastuullisuutta. Vuonna 2007 suosiotaan kasvattivat erityisesti kokkaukseen, metsään ja luontoon sekä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät aiheet. Kerhoja ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset. Yli nuorta ja lähes aikuista ohjaajaa mahdollistivat työpanoksellaan kerhojen toiminnan. Ohjaajien tuen ja koulutuksen kehittäminen olikin toimintavuonna erityisen huomion kohteena.

5 4H-TOP ON KÄYTÄNNÖN YRITTÄJYYS- KASVATUSTA 4H-TOP on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki ja oppimispolku. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. Tehtäväpankki sisältää noin erilaista tehtäväkorttia noin 120 eri teemasta. TOP-tehtävät on jaettu vaikeustasoltaan kolmeen eri luokkaan. Yleensä alakouluikäiset tekevät A ja B tason tehtäviä ja yläkouluikäiset C-tason tehtäviä. Tehtyjen TOP-tehtävien määrä vuonna 2007 oli ennätykselliset kappaletta. Eniten tehtäviä tehtiin käsityö- ja kotitalousaihepiireistä, mutta erityisesti yläkouluikäisten nuorten keskuudessa viestintä- ja vuorovaikutustehtävät kasvattivat suosiotaan. 4H-TOP kouluissa Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella TOP-yrittäjyyskasvatusta esiteltiin kouluissa. Opettajille kerrottiin miten TOP-tehtäväpankkia voidaan hyödyntää koulujen yrittäjyyskasvatuksessa. Hankkeen kautta tavoitettiin noin 500 opettajaa ja lähes oppilasta. Laukaan 4H-yhdistys: Esittely oli samassa yhteydessä, kun koulu järjesti yrittäjämessut. Yrittäjyys oli päivän teema ja päivään osallistui myös kylän yrittäjiä. Pyhäselän 4H-yhdistys: Kiinnostuivat aiheista ja tekemisistä, etenkin luokan opettaja tuli tilaisuuden jälkeen kyselemään 4H:n mahdollisuuksista opettaa yrittäjyyskasvatusta. Kymijoen 4H-yhdistys: Rehtori lupasi viedä asian samana päivänä esittelyyn koulun johtoryhmän kokoukseen. Mielenkiinnolla otettiin vastaan: yläkoulussa luvattiin tutustua aineistoon tarkemmin myöhemmin! Koululaisten iltapäivätoiminta on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä osana paikallistoimintaa. Iltapäivätoiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat luokkien oppilaat, mutta toimintaa järjestetään yhä enemmän myös luokkalaisille. 4H-iltapäiväkerhoja toimi vuonna 2007 yhteensä 139 kappaletta. 4H-TOP on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki ja oppimispolku, joka sisältää 1200 erilaista tehtäväkorttia 120 eri teemasta. 5

6 Pohjoismainen 4H-leiri Our Roots Our World kokosi yhteen nuoria 18 maasta. Leirillä vapaaehtoiset olivat todellisia työn sankareita. KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTTUURISUUS 4H-järjestön kansainvälistä toimintaa ovat monikulttuurisuuskoulutus, nuorisovaihto ja vierailut, erilaiset koulutusohjelmat, tapahtumat ja leirit sekä kehitysyhteistyö ja lähialueyhteistyö. Kannonkosken Piispalassa heinäkuussa 2007 järjestetty Pohjoismainen 4H-leiri Our Roots Our World kokosi yhteen nuorta 18 eri maasta. Leirin todellisia työn sankareita olivat vapaaehtoiset, jotka lähes satapäisenä joukkona ahkeroivat leiriläisten hyväksi. Säänkin suosimalla leirillä oli hieno tunnelma ja leiri onnistui erinomaisesti. Leirin kulttuurien välisen vuorovaikutuksen teemaan sopi mainiosti myös kansainvälinen ohjaajaryhmä. 4H-vaihtoihin lähti Suomesta vuonna 2007 yhteensä 37 osanottajaa. Suomeen saapui 29 vaihtokerholaista, joiden isäntinä toimi lähes viisikymmentä 4H- kotia. Suomeen saapui ensimmäistä kertaa kymmenen hengen kanadalaisryhmä, joka viihtyi suomalaisissa kodeissa kuukauden verran. Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotinen hanke on opettanut 4H-nuoria kohtaamaan erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ilman ennakkoluuloja. 4H-yhdistyksissä on yhä enemmän jäseninä maahanmuuttajaperheiden lapsia ja nuoria. Myös yhdistysten luottamustehtäviin ja kerhojen ohjaajiksi on saatu maahanmuuttajia. Monikulttuurisuutta edistäviin MOD-perus- ja jatkokursseille osallistui yli 20 henkilöä vuonna H-kerhojen ohjelmassa on monikulttuurisuuskasvatusta, kirjeenvaihtoa ulkomaisten 4H-kerhojen kanssa, kansainvälistä kokkausta, käsitöitä sekä erilaisia harjoituksia ja pelejä, jotka lisäävät nuorten valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 4H-yhdistykset ovat hyödyntäneet aktiivisesti Euroopan Unionin nuoriso-ohjelmaa. 4H-yhdistyksissä työskennelleet kansainväliset vapaaehtoiset ovat muovanneet 4H:n imagoa modernimpaan suuntaan. Nuorten KV-tiimi on toiminut aktiivisesti saavutuksinaan mm. isäntäperheoppaan valmistelu, kansainvälisyysiltojen järjestäminen, työskentely Pohjoismaisella leirillä sekä aktiivinen osallistuminen erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Suomen lasten ja nuorten säätiön rahoituksella on lisätty kerhonohjaajien osaamista Venäjän Karjalassa. Samalla on tuotettu myös venäjänkielinen koulutuskansio. Ulkoministeriön kansalaisjärjestötuella aloitettiin vuonna 2007 Namibian 4H-yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke. Tämän hankkeen tavoitteena on paikallisen 4H-järjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen. Nabibian 4H-toiminnassa on mukana aktiivista 4H-nuorta yli 200 kerhossa. 6

7 METSÄ- JA LUONTOTOIMINTA KIINNOSTAA Metsä- ja luontotoiminta lisää harrastajiensa tietoutta ja tarjoaa nuorille työtilaisuuksia. Lapsille ja nuorille kehittyy monipuolinen kuva metsäluonnosta ja metsätaloudesta. Nuoret tutustuvat metsä- ja luontoalan ammatteihin ja saavat ideoita luonnonvara-alan yrittäjyyteen. Harrastajille järjestetään kerhotoimintaa, kilpailuja, töitä sekä pienimuotoista yritystoimintaa. Metsissä Mahdollisuus on 4Hjärjestön kehittämä malli metsäalan organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Mallin tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luontotuntemusta, herättää kiinnostus luonnonvara-alan ammatteja kohtaan sekä edistää ympärivuotista yrittäjyyttä luonnonvara-alalla. Metsissä Mahdollisuus -malli perustuu kouluyhteistyöhön ja toimintaan koulujen ulkopuolella. Toimintamallin tapahtumiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2007 tapahtumiin osallistui noin lasta ja nuorta. Suomen metsäsertifioinnin (PEFC) kriteeri numero 26 edellyttää lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämistä. 4H oli mukana kriteerin laatimisessa sekä maakunnallisten toimenpideohjelmien suunnittelussa. Nyt järjestö osallistuu ko. kriteerin toteuttamiseen. LISÄARVOA MAASEUDULLE 4H-järjestön juuret ovat vahvasti maaseudulla. Merkittävä osa jäsenistä, yli 60% asuu hajaasutusalueilla. Useilla kylillä ja harvaanasutulla alueella 4H on ainoa harrastusmahdollisuus. Järjestön toteuttama yrittäjyyskasvatus, työelämävalmiuksien edistäminen, ympäristökasvatus sekä metsä- ja luontotoiminta ovat keskeisiä aiheita maaseutualueiden toiminnassa. Erityisesti metsä- ja luontoasiat ovat kasvavan mielenkiinnon kohteena. 4H turvaa osaltaan maaseudun elinvoimaisuutta ja edistää kaupunkien ja maaseudun nuorten vuorovaikutusta. 7

8 4H-JÄRJESTÖ VUONNA H-JÄSENMÄÄRÄ AIKUISET NUORET H-järjestön jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan. Nuoria ja aikuisia jäseniä on yhteensä H-KERHOJEN MÄÄRÄ IP-KERHOT 4H-KERHOT H-kerhoja ja iltapäiväkerhoja on yhteensä yli H-KERHOKÄYNTIEN MÄÄRÄ Lapset ja nuoret osallistuivat 4H-kerhoihin peräti kertaa! 8

9 4H-TOP-TEHTÄVIEN MÄÄRÄ C-TASO B-TASO A-TASO TOP-tehtävien suosio jatkoi kasvuaan. Tehtäviä tehtiin yli kpl. TEHTYJEN TOP-TEHTÄVIEN MÄÄRÄ ( KPL) Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia A-TASO B-TASO C-TASO Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Suosituimpia TOP-aiheita olivat koti- ja keittiö, käden taidot sekä eläimet. 4H-NUORTEN TYÖPALKAT, MILJ. EUROA 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,768 2,819 3,007 3,177 1,000 0,500 0, Nuorten ansiot 4H-työpalvelussa kohosivat 3,2 miljoonaan euroon. 9

10 NUORET KYLIEN KEHITTÄJINÄ 4H kehitti nuorille oman kyläsuunnitelmamallin nimeltään Omalla kylällä. 4H-järjestö ja Suomen kylätoiminta ry toteuttivat Yhteistyöllä elinvoimaa ja palveluita kylille hankkeen, jossa selvitettiin kylien elinvoimaisuutta lisääviä yhteistyökäytäntöjä. Hankkeen yhteydessä tuotettu aineisto Omalla kylällä -nuorten oma kyläsuunnitelma, sai eri puolilla Suomea innostuneen vastaanoton. Aineisto tarjoaa konkreettisen välineen nuorten osallistamiseen ja kuulemiseen oman kylän ja asuinympäristön kehittämisessä. VAPAAEHTOI- SUUS ON VIP 4H-nuorisotyö on vapaaehtoisten ohjaajien ja palkattujen toimihenkilöiden yhteistyötä. Ilman vapaaehtoisten valtavaa panosta 4H-toimintaa ei nykymuodossa kyettäisi toteuttamaan. Vapaaehtoiset vastaavat kerhoista, retkistä ja leirien ohjaamisesta. Luottamushenkilöinä yhdistys-, piiri- ja liittotasolla toimivat vapaaehtoiset johtavat järjestön toimintaa ja tuovat yhdistyksen hallintoon paikallisen nuorisotyön asiantuntemuksen. Vapaaehtoisohjaajia järjestössä vuonna 2007 toimi Vapaaehtoisten luottamushenkilöiden määrä on noin Vapaaehtoistoimintaa edistettiin erityisellä teemakaudella vuosina Vapaaehtoisohjelman toimintamalleja edistettiin koulutuksilla kaikissa 4H-piireissä. Vuoden 2007 aikana perustettiin vapaaehtoisille kerhojen ohjaajille suunnattu kerhomeili-sähköpostilista, jonka avulla tiedotetaan kuukausittain ajankohtaisista nuorten ohjaamiseen liittyvistä asioista. Vuoden loppuun mennessä listalle oli rekisteröitynyt jo yli 750 henkilöä. Ohjaajien koulutukseen luotiin uusi toimintamalli. Ensimmäinen kouluttajien koulutus (Koulutan kerhonohjaajia) toteutettiin lokakuussa Kerhotoiminnan tueksi tuotettiin uusi Osaava kerhonohjaaja opas. 10

11 KILPAILUA MUTTA EI OTSA KURTUSSA Käytännönläheisissä 4H-kilpailuissa on hyvä meininki. Valtakunnalliset luontopolku- ja metsätaitokilpailut sekä konetaito- ja työturvallisuuskilpailut järjestettiin elokuussa Joensuussa. Mukana oli lähes 150 lasta ja nuorta. Makee juttu!-kotitalouskilpailu innosti yli kuuttasataa nuorta jauhopeukaloa mittelemään taitojaan makeiden piirakoiden valmistuksessa. Kilpailuun osallistuttiin parin kanssa yhdessä kehitetyllä reseptillä ja valmiin tuotteen valokuvalla. Tiukan karsinnan jälkeen loppukilpailuun selviytyi 20 nuorta, jotka kohtasivat toisensa Joensuussa järjestetyssä finaalissa. Tuhat innokasta lasta ja nuorta vietti kesän 2007 kasvattamalla jättiläiskurpitsoja. Parhaiten kasvatusurakassa onnistui Teemu Juudin Hankasalmen 4H-yhdistyksestä. Hänen kullankeltainen jättiläisensä painoi lähes 39 kiloa. Teemu Juudinin kasvatuspäiväkirjasta: Sain taimen 4H-taimitorilta Istutin taimen äidin kanssa. Laitoimme kasvimaalle 2 kottikärryllistä lehmänlantaa, jonka peitimme mullalla. Taimen istutuskoloon laitoimme kourallisen puutarhan kevätlannoitetta ja sitten kasteltiin. Muuta lannoitetta ei käytetty. Teimme pienoiskaarikasvihuoneen pajusta ja muovista. Otimme sen pois, kun kukkia tuli. Aluksi jouduttiin kastelemaan, sitten kesä muuttui sateiseksi. Kurpitsasta tuli lyhty. Yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa toteutettiin alakouluissa Villiä elämää metsässä piirustuskilpailu. Osanottajia oli koululaista 765 koulusta eri puolelta Suomea. 11

12 YMPÄRISTÖ ON YHTEINEN ASIA Luonto ja ympäristö ovat tärkeä osa 4H-harrastusta. Toiminnassa opitaan ja omaksutaan tietoja, taitoja ja asenteita. Erityisessä asemassa on ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus ja luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen. Toimintavuonna otettiin käyttöön 4H-järjestön oma ympäristöohjelma. Luonnonvaroja käytetään säästäen myös käytännön järjestöja harrastustoiminnassa. Lannoite- ja siemensäkkikeräys on tärkeä ympäristötoiminnan osa. Vuonna 2007 nuoret keräsivät maatiloilta 530 tonnia lannoite- ja siemensäkeistä peräisin olevaa jätemuovia uusiokäyttöön. Keräys toteutetaan yhteistyössä Yaran, Agrimarketin ja K-maatalouden kanssa. 4H-järjestön ja Stena Metalli Oy:n yhteistyönä 113 4H-yhdistystä keräsi 4,2 miljoonaa kiloa metalliromua. Metalliromun myynnistä saadut varat tulevat paikallisen 4H-nuorisotyön hyväksi. Care4nature on Suomen 4H-liiton ja Fujitsu Siemens Computers Oy:n yhteinen käytettyjen tietokoneiden keräyspalvelu. Care4nature tarjoaa nuorille mahdollisuuden sivuansioihin koulunkäynnin ja opiskelujen ohessa. Samalla nuoret oppivat asiakaspalvelua, yrittämistä ja kierrätysliiketoiminnan alkeita. Euroopan Komissio on myöntänyt hankkeelle kolmivuotisen Life-rahoituksen. Stena Metalli aloitti yhteistyön 4Hjärjestön kanssa vuonna Kokemuksemme Ruotsissa toteutetusta maaseudun ympäristökampanjasta olivat rohkaisevia ja niinpä päätimme kokeilla toimintamallia myös Suomessa. Valitsimme yhteistyökumppaniksemme 4H-järjestön, jolla on pitkä kokemus nuorten kanssa toteutetuista ympäristöprojekteista. Metallin keräämisessä yhdistyvät 4H-järjestön ja Stena Metallin arvot ja toimintaperiaatteet. Ympäristönhoito, luonnonvarojen kestävä käyttö ja nuorten toiminnan tukeminen ovat yhteistyömme tavoitteita. Kierrätysliiketoiminta on koko ajan kehittyvä ala. Uusien mahdollisuuksien löytäminen vaatii innovatiivista ajattelua ja hyvää kumppanuutta. 4H-järjestö on ollut mielenkiintoinen yhteistyökumppani ja yhdessä olemme saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia. Toimitusjohtaja Göran Rönnberg Stena Metalli Oy 4H-TOIMINNAN RAHOITUS 4H-järjestön perusrahoitus koostuu valtionavusta, kuntien harkinnanvaraisista avustuksista nuorisotyölle sekä kuntien kanssa tehtyihin ostopalvelusopimuksiin perustuvista korvauksista. Valtionavustuksen määrä oli yhteensä euroa ( euroa vuonna 2006). Kuntien rahoitusosuus oli yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Perusrahoitus ei riitä toiminnan kulujen kattamiseen, vaan sitä on vuosittain täydennettävä mittavalla varainhankinnalla. Erityisesti metalliromun keräystoiminta laajeni edellisestä vuodesta ja tuki merkittävällä tavalla monen 4H-yhdistyksen taloutta. Hankerahoituksen avulla kyettiin kokeilemaan ja käynnistämään uusia toimintamuotoja. Työllistämistoiminta ja sen rahavirrat ovat mittavat. Asiakkaiden maksuosuuksilla katetaan nuorten palkat ja palkan sivukulut. Valtionavustuksen käyttö määräytyy valtionavustuksia koskevien säädösten sekä maa- ja metsätalousministeriön valtionavustuspäätöksen mukaisesti. Lisäksi ministeriön kanssa solmitaan vuosittain tulossopimus, jossa määritellään yhdessä 4H-toiminnan keskeiset tavoitteet. 4H-järjestön sisällä sovelletaan tulosohjausta. Valtionavustus jaetaan Suomen 4H-liitosta 4H-piireille ja näistä edelleen 4H-yhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Varojen jaossa tavoitteina ovat toiminnan vaikuttavuuden korostaminen sekä jakoperusteiden avoimuus ja läpinäkyvyys. 12

13 Suomen 4H-liiton tuloslaskelma Tuloslaskelma 2007 Tuloslaskelma 2006 VARSINAINEN TOIMINTA Nuorisotyö ja koulutus Tuotot ja avustukset EUR EUR Henkilöstökulut Muut kulut Kulujäämä Hankkeet Hankeavustukset Henkilöstökulut Muut hankekulut Kulu-/tuottojäämä 0 0 Kansainvälinen toiminta Kv-toiminnan tuotot ja avustukset Henkilöstökulut Muut kulut Avustukset kehitysyhteistyöhön Kehitysyhteistyökulut Kulujäämä Viestintä Tuotot (jäsenlehti) Henkilöstökulut Muut kulut, poistot Kulujäämä Välitystoiminta Tuotot Kulut Tuottojäämä Hallinto Henkilöstökulut Muut hallintokulut, poistot Kulujäämä Varsinaisen toiminnan kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus 4H-toimintaan /. Valtionavustus 4H-piireille ja -yhdistyksille TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TASEEN LOPPUSUMMA EUR H-järjestön toiminnan tuotot H-liitto 4H-piirit 4H-yhdistykset Yhteensä Valtionavustus 4H-toimintaan Kuntien rahoitus Nuorisotoiminta ja koulutus Tuotevälitys, palveluasemat Kansainvälinen toiminta, viestintä Työllistämistoiminta Hankkeet Varainhankinta, muut tuotot Elinkeinotoiminta Rahastosiirrot Alijäämät Ylijäämät YHTEENSÄ YHTEENSÄ

14 4H-SÄÄTIÖ 4H-säätiön tarkoituksena on 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Kertomusvuonna säätiö jakoi 17 valtakunnallista ja 21 maakunnallista stipendiä. Valtakunnalliset stipendit jaettiin juhlallisesti valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suorittivat maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja 4H-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen. Vuonna 2007 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. 4H-säätiön hallintoneuvosto Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, pj. Toiminnanjohtaja Lea Lastikka, vpj. Maaherra Pirjo Ala-Kapee Hallintojohtaja Heikki Halkilahti Kanslianeuvos Maunu Ihalainen Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Kaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti Pallari Päätoimittaja Tapani Ruokanen Toimitusjohtaja Heikki Sirviö Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja Matti Viialainen 4H-säätiön hallitus Varatoimitusjohtaja Martin Lillandt, pj. Valtiosihteeri Raimo Sailas, vpj. Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Kehitysjohtaja Liisa Rosi Toimitusjohtaja Seppo Hassinen (säätiön asiamies) 14 4H-säätiö edistää 4Htoimintaa myöntämällä stipendejä ansioituneille nuorille sekä tukemalla toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutusta ja järjestön kansainvälistä toimintaa.

15 Suomen 4H-liitto Suomen 4H-liiton jäseniä ovat sen sääntöjen mukaan perustajajäsenet (8) ja 4H-piirit (14). Perustajajäsenet ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Pellervo-Seura, Suomen Kuntaliitto ja Työväen Sivistysliitto. 4H-järjestön rakenne NUORISOJÄSENIÄ tyttöjä 61%, poikia 39% AIKUISJÄSENIÄ kylä 4H-kerhot ja -klubit lähiö 2773, iltapäiväkerhot 139 kunta 4H-yhdistys kaupunki 285 maa- 4H-piiri kunta 14 SUOMEN 4H-LIITTO jäsenet ryhmien toiminta vuosikokous hallitus vuosikokous hallitus edustajakokous valtuuskunta hallitus Valtuuskunta Puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo, Turku Varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen, Kokkola Jäsenet Yrittäjä Reijo Anttila, Vaala Kansanedustaja Merikukka Forsius, Vihti Kansanedustaja Susanna Haapoja, Kauhava Kansanedustaja Heidi Hautala, Helsinki Yrittäjäneuvos Risto Heikkilä, Anjalankoski Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Siilinjärvi Markkinointiesimies Tellervo Hurskainen, Rääkkylä Yrittäjä Hannu Järvinen, Hartola Kansanedustaja Anneli Kiljunen, Lappeenranta Johtaja Antti Koskimäki, Loppi Agrologi Johannes Leppänen, Kannonkoski Kansanedustaja Mika Lintilä, Toholampi Erikoistutkija Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi Ohjelmajohtaja Maija Perho, Turku Kansanedustaja Eero Reijonen, Liperi Ylitarkastaja Arto Seppälä, Mikkeli Kansanedustaja Marja Tiura, Tampere Kehittämispäällikkö Aija Tuimala, Hämeenlinna Kansanedustaja Unto Valpas, Raahe Veturinkuljettaja Harry Wallin, Seinäjoki Hallitus Ylijohtaja Raimo Luoma, puheenjohtaja Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, varapuheenjohtaja Johtaja Vesa Nuolioja Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä Johtaja Ilmo Kolehmainen Dosentti Terhi-Anna Wilska Toimitusjohtaja Seppo Hassinen

16 SUOMEN 4H-LIITTO Karjalankatu 2 A HELSINKI Puh. (09)

4H-järjestön ympäristöohjelma

4H-järjestön ympäristöohjelma 4H-järjestön ympäristöohjelma Julkaisija: Suomen 4H-liitto ry, Helsinki 2007 4H-järjestö rakentaa kestävää tulevaisuutta 4H-järjestön toiminta perustuu luonnon ja ympäristön arvostukseen. Järjestön käytännön

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan kynästä Vuonna 2011 sitoutunut 4H-väki näytti jälleen voimansa. Perustoiminnan tulokset olivat erinomaiset. Erikseen on syytä mainita Ajokortti työelämään

Lisätiedot

Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 85. toimintavuosi

Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 85. toimintavuosi Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 85. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan kynästä Tahdolla ja Taidolla -teemakauden saattaminen päätökseen, nuorten työnhakuvalmiuksien parantaminen lisäbudjetissa osoitetulla määrärahalla,

Lisätiedot

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2016 59. toimintavuosi 000088404048 Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Suomessa tulevaisuususko on ollut koetuksella mm. vaatimattoman talouskehityksen,

Lisätiedot

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Y-tunnus: 10706445 Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Nastolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4Hjärjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011 Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYS 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 88. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat nuoret +15 nuorten yrittäjyyden tukeminen ja heidän keskinäinen verkottuminen nuorten työllistäminen yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Elämässä sattuu joskus kuin ikkuna avautuisi uuteen maisemaan. Itse koin tällaisen tunteen, kun huhtikuussa 2012 Suomen 4H-liiton valtuuskunta

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Puheenjohtajan kynästä Viime vuosien määrätietoinen ponnistelu 4H-nuorisotyön selkeyttämiseksi, yhtenäistämiseksi ja tuotteistamiseksi kantaa kaunista hedelmää. Järjestömme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajalta Vuosi 2014 vei mukanaan paljon muutoksia ja uudistuksia sisältäneen poikkeuksellisen ajanjakson 4H-järjestön hienossa historiassa. Vuosi käynnistyi

Lisätiedot

Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 81. toimintavuosi

Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 81. toimintavuosi Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 81. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat vuorovaikutus-

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2013 jää aikakirjoihin merkittävänä vaiheena 4H-järjestön historiassa. Hallinnon päätöksillä viitoitettiin uusia toimintamalleja,

Lisätiedot

4H-Yritys. Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita

4H-Yritys. Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita 4H-Yritys Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita 4H-Yritys on Osa 4H-nuorisotyötä. Valmis työväline nuorten yritystoiminnan tukemiseen ja käynnistämiseen. Mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti. TYÖELÄMÄVALMIUDET

Lisätiedot

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 RUOKOLAHDEN kunnalle! Kunnanhallitus Ha kija: VUOKSEN 4H-YHDISTYS Osoite: Puhelin: Kotisivut: Yhteyshlö: Nällisuontie 3 56100 Ruokolahti 040 6311112 www.vuoksi.4h.fi Susanna Pöyhönen

Lisätiedot

Nuorisotyön tulevaisuuspaja

Nuorisotyön tulevaisuuspaja Turvalliseen huomiseen! Nuorisotyön tulevaisuuspaja Palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät 17.-19.2.2017 / Pikku-Syöte Yhteenveto Osallistujat jaettiin 12 eri ryhmään 2 ryhmää mietti

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2012 Toimintasuunnitelma 2013 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS

HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintasuunnitelma 2014 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifiointi / Itäinen sertifiointialue (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) Kriteerin 26 mukainen toimenpideohjelma

PEFC-ryhmäsertifiointi / Itäinen sertifiointialue (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) Kriteerin 26 mukainen toimenpideohjelma PEFC-ryhmäsertifiointi / Itäinen sertifiointialue (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) Kriteerin 26 mukainen toimenpideohjelma Kuva: Jukka Hujala 1. Johdanto 2. Kriteerin sisältö ja tarkoitus 3.

Lisätiedot

Vapaaehtoisena 4H:ssa

Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoistoiminnan ohjelma 1. 4H ON TOIMIHENKILÖIDEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖTÄ 4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvään yhteistyöhön.

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-YHDISTYS R.Y. Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen p. 044 545 3959, s-posti: uurainen.4h.fi UURAISTEN 4H-YHDISTYS RY:N Uuraisten

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori2017 28.3.2017 Etsivän nuorisotyön vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Opo kahden tulen välissä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ohjaajan työssä. Tarja

Opo kahden tulen välissä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ohjaajan työssä. Tarja Opo kahden tulen välissä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ohjaajan työssä Tarja Juurakko-Koskinen @oph.fi Erilaiset tarpeet - opon monta tulta Ohjauksessa huomioitava yksilölliset tarpeet ja tavoitteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 4..200 Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama lapsi-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS KOKOUKSET 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Nuori2017 28.3.2017 Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 16.11.2015 Suomen Suomen suurin nuorisojärjestö 60.000 jäsentä Organisaatio: Suomen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas www.4h.fi 1 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas Tämä opas auttaa sinua alkuun 4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana sekä toiminnanjohtajan esimiehenä tai hallituksen

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot