TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti"

Transkriptio

1 Marjo Leppä TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Syyskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19. joulukuuta 2008 Tekijä(t) Marjo Leppä Nimeke TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers - konsertti Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuurituotannon koulutusohjelma Tiivistelmä Opinnäytetyö on raportti taiteellisesta tuotannostani, Blues Brothers-konsertista, joka esitettiin Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä. Konsertti toteutettiin eri lahtelaisten kulttuuritahojen yhteistyöllä ja talkoohengellä. Konsertissa esiintyi yli 100 taiteilijaa ja työryhmässä oli lähes 30 eri alojen ammattilaista ja harrastajaa. Toimin produktiossa tuottajana. Produktion tavoitteena oli taiteellisesti korkeatasoinen konsertti, jonka työtapana on yhteistyö ja verkostot. Oma oppimistavoitteeni oli saada kokemusta ison tuotannon tuottajana toimimisesta. Lisäksi pyrin rakentamaan verkostoa Lahden kulttuurielämässä ja saamalla nimeäni tunnetuksi lahtelaisten kulttuuritoimijoiden joukossa. Opinnäytetyössä esitellään lyhyesti toiminnallisen opinnäytetyön käsite, Lahden alueen kulttuurikenttä, Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry ja itse Blues Brothers-teema. Konsertin tuotantoa käsitellään kokonaisuuksina: sopimukset ja luvat, työryhmä ja esiintyjät, budjetointi ja rahoitus, markkinointi ja tapahtuman toteutus. Pohdinnassa käsitellään verkostoitumisen voimaa työtapana ja pohditaan omaa oppimistani ja tuottajuuttani projektin aikana. Asiasanat (avainsanat) kulttuuritapahtumat, yleisötilaisuudet, konsertit, toiminnallinen opinnäytetyö, verkostoituminen Sivumäärä Kieli URN 40 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Liitteenä harjoitusaikataulu Ohjaavan opettajan nimi Katri Ikäläinen Opinnäytetyön toimeksiantaja Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry.

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 19th of December 2008 Author(s) Marjo Leppä Name of the bachelor's thesis Event management Case: Blues Brothers -concert Abstract Degree programme and option Degree Programme in Cultural Management This Bachelor s thesis is a report about a Blues Brothers concert that was performed 24 th of October 2006 at the Juhani stage of Lahti City theatre. The production was organized with a network of cultural institutions and culture-oriented people from Lahti. On stage in the concert was over 100 artists and in the organizing team almost 30 active people. I worked as a producer. The goal of the production was high artistic level. To achieve this, we decided to bring together different high-level cultural organizations and people from Lahti. My own goal was to get experience about producing a vast event and I also wanted to expand my own cultural network in Lahti. I also wanted to make my name known as a producer and open doors to a professional career. In this thesis I introduce you to the culture in Lahti, Music theatre group TeatteriSTI ry. and the Blues Brothers theme. I also explain the way this production was organized, budgeted, marketed and brought on stage. In the end I give little thought to the strength of network in producers work and describe my own strengths and weaknesses as a producer. Subject headings, (keywords) culture events, public events, concerts, case study, networking Pages Language URN 40 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices As an attachment: rehearsal schedule Tutor Katri Ikäläinen Bachelor s thesis assigned by Music theatre company TeatteriSTI ry.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ KONSERTIN TUOTANTOPROSESSI Tapahtuman määrittely Lahden alueen kulttuurikenttä Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry Blues Brothers -teema, aiheen ideointi ja tavoitteet Sopimukset ja luvat Tekijänoikeudet Sopimukset Lahden kaupunginteatterin kanssa Muut sopimukset Työryhmä ja esiintyjät Työryhmän kokoonpano ja vastuunjako Esiintyjät Budjetointi ja rahoitus Markkinointi Tapahtuman toteutus Osaprojektit Osaprojektien yhdistäminen lopulliseksi kokonaisuudeksi POHDINTA Yhteistyö ja verkostot Oma tuottajuuteni LÄHTEET... 39

5 1 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on raportti taiteellisesta tuotannostani, Blues Brothers -konsertista, joka esitettiin Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä. Produktio toteutettiin eri lahtelaisten kulttuuritahojen yhteistyöllä ja talkoohengellä. Konsertissa oli lopulta esiintymässä yli 100 taiteilijaa ja työryhmässä lähes 30 eri alojen ammattilaista ja harrastajaa. Toimin produktiossa tuottajana. Konserttimme suunnittelun lähtökohtana oli korkea taiteellinen laatu. Koimme aivan suunnittelun alusta saakka, että avain tähän ja samalla myös resurssien vähyyteen on kulttuuritoimijoiden välinen yhteistyö. Toteutunut konsertti oli suurin monta kulttuuritoimijaa yhdistänyt tapahtuma Lahdessa sitten Lahden kaupungin 100- vuotisjuhlallisuuksien. Oma oppimistavoitteeni oli saada kokemusta ison tuotannon tuottamisesta, rakentaa verkostoa Lahden kulttuurielämässä ja ansaita kannukseni tuottajana. Halusin myös käytännössä testata hyvin paljon verkostoitumiseen perustuvaa työtapaa. Olin mieltänyt sen omaksi vahvuudekseni tuottajana ja halusin kokeilla kykyäni hallita laajaa yhteistyökumppanijoukkoa. Opin projektin aikana mm. ihmisten motivoimisen ja sitouttamisen taitoa, suurten esiintyjä- ja materiaalimäärien hallintaa sekä aikataulutuksen ja informaationkulun tärkeyttä. Tuottaja ei ole vain organisaattori ja paperien hallitsija, vaan hän on hengen luoja ja tukipylväs. Hän pitää projektin liikkeellä ja sitouttaa ihmiset - oli kyseessä sitten yrityksen markkinointipäälliköstä tai yhdestä konsertin 50:stä kuorolaisesta. Halusin myös kiinteästi olla mukana taiteellisen tuotannon ohjaamisessa, koska lavalla tapahtuva esitys on aina tuotannon ydin. Koin projektin aikana, että oma sitoutumiseni ja osallistumiseni taiteelliseen onnistumiseen motivoi ja sitoutti jokaista mukana olijaa. Esiintyjät kokivat, että tulin heitä lähemmäs ja tutuksi puhalsimme yhteen hiileen. Tässä raportissa esittelen toiminnallisen opinnäytetyön perusperiaatteet sekä kuvaan konserttimme tuotantoprosessin kulun ja oman tuottajapolkuni sen keskipisteessä. Pohdinnassa käsittelen konserttimme mahdollistanutta yhteistyö- ja toimijaverkostoa sekä omaa tuottajuuttani prosessin kokemusten pohjalta. Pidin aivan prosessin alkuvaiheesta saakka päiväkirjaa prosessin kulusta ja tämän raportin kirjoittamisen aikana

6 2 palasin usein päiväkirjaan vuodatettuihin tuntoihin. Konsertin tuotantoprosessin kuvaus on tehty Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus kirjan (Kauhanen ym. 2002) materiaalin pohjalta. Kyseinen kirja on toiminut kulttuurituottajan urallani yhtenä luotettavimmista lähteistä. Opinnäytetyöni on matka yksien kulissien taakse katsomaan sitä työmäärää, minkä olemassa oloa ei konsertin yleisö osaa edes kuvitella. Se on se kulttuurituotantojen taika, jonka takia itse olen tuottajan uran valinnut. Nyt siis esirippu auki ja tervetuloa Blues Brothers -tunnelmaan!

7 3 2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetöiden perinteeseen kuuluu tutkiva objektiiviseen tietoon tähtäävä ote. Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on tekijän ja toteutettavassa tuotoksessa syntyvän vuorovaikutuksen todentaminen ja peilaaminen aikaisemmin tutkittuun tietoon. Yhteisöllisyys ja kyseisellä alalla kokemuksen kautta siirtyvä tieto on myös tärkeä osa toiminnallisen tutkimuksen peruspilareita. Yhdessä subjektiivisen kokemuksen ja kokemuksen kautta oppimisen, sekä tutkitun tietopohjan kanssa ne luovat välineet uuden tiedon paljastamiselle ja jo olemassa olevan tiedon jäsentämiselle ja julkituomiselle. Jokaisella opinnäytetyön tekijällä on henkilökohtainen tietämys (personal knowledge) oman alansa toiminnasta ja perinteestä sekä tietous omasta osaamisestaan ja kyvyistään. Kun tämä tieto törmäytetään sekä käytännön toiminnassa, että kirjallisessa muodossa alan käytännölliseen tietämykseen (practical knowledge) saadaan uutta tietoa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 11) Toiminnallisen opinnäytetyön käytännön toteutusta alkaa ideasta, jolle useimmiten kannattaa hakea myös toimeksiantaja työelämästä. Oma toimeksiantajani TeatteriSTI ry. on nuori ja innovatiivinen teatteriryhmä. Ilmapiiri oli erittäin otollinen vuorovaikutukselle ja uusien ratkaisumallien kehittämiselle. Innovatiivisuus ja erittäin motivoitunut ote johti myös produktion laajenemiseen yli opinnäytetyön vaatimien tuntimäärien. Tämä on tyypillistä toiminnallisille opinnäytetöille, sillä pienenkin produktion työmäärä on usein yllättävän suuri. Näen toiminnallisen opinnäytetyön vahvuuden kulttuurituottajan opinnoissa nimenomaan käyntikorttina tulevaan ammattiin. Mitä vahvemmin työn saa liitettyä kulttuurin kenttään ja käytännön toimijoihin, sen helpompi opiskelujen jälkeinen työllistyminen on. Oman nimen tunnetuksi saattaminen kannattaa aloittaa opinnäytetyöstä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 18)Omalla kohdalla tämä toimi paremmin kuin osasin unelmoida. Blues Brothers konsertin jälkeen erilaiset tuotannot ovat työllistäneet minua niin, että opinnäytetyön kirjallinen osuus viivästyi pahasti. Toiminnallisen opinnäytetyön idean eteenpäin vieminen lähtee ihan käytännön tasolla projektin toteuttamisesta. Opinnäytetyöpäiväkirjan pitäminen on ehdottomasti tämän vaiheen tärkein asia. Kaikki pitäisi muistaa merkitä joko sanallisesti tai kuvallisesti ylös, jotta sinulla on tarpeeksi materiaalia kirjallisen osuuden kirjoittamista varten.

8 4 Produktioiden tuotanto on pitkäprosessi ja usein hektisyydessään jälkeenpäin ajateltuna hyvin sekava kasa muistikuvia. Opinnäytetyöpäiväkirjan avulla pystyy palauttamaan mieleen projektin vaiheet ja syyt eri päätöksille. (Vilkka & Airaksinen 2003, 18) Oma opinnäytetyöpäiväkirjani oli tiedosto työkoneella, johon perinteiseen päiväkirjatapaan merkitsin asioita päivittäin. Tässä on näyte omasta päiväkirjastani kuukautta ennen konserttimme ensi-iltaa. Konsertti on myyty loppuun juuri tätä merkintää edellisenä päivänä Todellakin hurjaa. Ainoa, mitä olen mainostanut on 70 julistetta ympäri lahtea ja ilmaiset tapahtumakalenterit: lahest.net, meteli.net, lahti.fi jne. Mahtava fiilis. Painostetaan kokoajan uusintanäytöksestä, mutta tämä on niin hankalan suuri porukka (ja auto ja kaikkea) saada kasaan samaan paikkaan. Ajattelen ennemmikin, että tämä nyt on tällainen once in a lifetime. Ja proggiksen lähtökohtahan oli alunperinkin se, että talkoilla tehdään ja kunhan nollille menee Keskitytään tuleviin produktioihin. tämän pohjalta ja tällä tekijäverkostolla niistä tulee mahtavia ja menestyksiä!!! Tämä on tällainen suhteiden luonti ja yhteistoiminnan testaus. Katsotaan mitä sitten keksitään. Kuoron johtajakin jo sanoi.. että voisinko tulla tuottamaan kuoron konsertteja, jos he siitä hiukan maksaisivat. Kohti ammattituottajuutta!!! Toiminnallisen opinnäytetyön kolmas vaihe ideoinnin ja itse produktin toteuttamisen jälkeen on prosessin kiteyttäminen kirjalliseen muotoon. Kirjallinen tuotos kokoaa prosessin vaiheet ja lopputuloksen. Työssä käsitellään prosessin taitekohtia, ongelmia ja ratkaisuja sekä perustellaan tehdyt päätöksen ja suunnan valinnat. Prosessia peilataan olemassa olevaan aikaisempaan tietoon ja arvioidaan omaa roolia prosessin kulussa. Kaiken pohjana on oma oppiminen ja sen esilletuominen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65) Seuraavissa luvuissa yritän selvittää projektimme kulun ja pohtia mitä siitä jäi käteen.

9 5 3 KONSERTIN TUOTANTOPROSESSI Konsertin mittava koko ja monet yhteistyökumppanit toivat erityisen haasteen projektin hallinnan ja johtamisen osaamiselleni. Tuottajan minun oli löydettävä jokaiseen rooliin sopiva ihminen, jotta projektimme onnistuisi ja tämän jälkeen minun oli vielä kyettävä luotsaamaan tämä rakentamani laiva onnellisesti kotisatamaan. Tässä luvussa esittelen tämän yli vuoden kestänyt produktiomme lähtökohdat, tuotantoprosessin ja siinä ilmenneet ongelmat ja ratkaisut aina itse konserttipäivään asti. 3.1 Tapahtuman määrittely Halusimme konsertistamme mahdollisimman lahtelaisen. Kartoitimme siis eri lahtelaisia kulttuuritahoja ja toimijoita yhteistyökumppaneiksemme. Lisäksi konserttimme onnistumisen kannalta oli mietittävä Lahden alueen kulttuurikenttään sopivaa ajankohtaa ja tutkittava teemamme taustoja sopivan painotuksen löytämistä varten. Lisäksi oli päätettävä taho, jonka kautta käytännön toteutus ja esimerkiksi laskutus kulkee. Seuraavassa esittelen toimintaympäristömme, konsertin tuottajatahon TeatteriSTI ry:n sekä taustaa itse konsertin teemalle Lahden alueen kulttuurikenttä Lahden alueen kulttuurielämä on hyvin rikas ja monipuolinen, vaikka toisin usein mielletään. Lahden kulttuuripääkaupunkihanketta varten perustetulta (Lahden kaupunki - kulttuurikaupunki 2008) sivustolta löytyy niin musiikkia, tanssia, näyttämötaidetta kuin urheiluakin erilaisten harrastaja- ja ammattiryhmien voimin. Alueellamme toimii mm. 14 kuoroa, kaksi ammattiteatteria ja kahdeksan aktiivista harrastelijateatteria, aktiivinen näyttelytoiminta varsinkin monipuolisella Taidepanimolla sekä lukematon määrä yhtyeitä ja orkestereja. Koulutuksen puolella kaksi Lahden valtakunnallista erikoisuutta ovat Koulutuskeskus Salpauksen Sirkusalan koulutus ja Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen Musiikkiteatterin koulutus. Molemmat koulutuslinjat ovat Suomessa ainutlaatuisia ja valtakunnallisesti arvostettuja.

10 6 Lahden kaupungin kulttuuritoimi on erikoistunut lasten kulttuurin tuottamiseen ja esille tuomiseen. Erikoistumisen lippulaivana on seudullinen EFEKTI-hanke, jonka toiminnassa ovat mukana Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti ja Nastola. EFEKTI-hanke kokoaa yhteistyöverkostoa kaupungin ja kuntien lisäksi eri oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoista. Hankkeen tavoitteena on toimivan ja pysyvän lastenkulttuuriverkoston luominen, joka mahdollistaa uusien yhteistyösuhteiden, hankkeiden ja toimintojen synnyn. (Lahden kaupunki 2008.) Lahden tunnetuimmat ns. kulttuuribrandit ovat Sibeliustalo ja Lahden kaupunginorkesteri, Salpausselän kisat sekä Lahden kaupunginteatteri. Sibeliustalo massiivisella konserttituotannollaan ja omalla orkesterillaan on vahva lippulaiva Lahden musiikkielämälle. Lahtelaisessa keskustelussa monesti kritisoidaan orkesteriin ja Sibeliustaloon meneviä kuluja, mutta näen itse näiden kautta saadun imagoarvon Lahden kulttuurille erittäin tärkeänä. Salpausselän kisat ovat pitkä ja perinteikäs tapahtuma, joka tuo Lahteen paljon vieraita sekä Suomesta, että ulkomailta. Itse osakilpailujen lisäksi kisat ovat luoneet Lahteen paljon oheistapahtumia. Tänä vuonna esimerkiksi Lahden messuhallissa aivan kisa-alueen yhteydessä järjestetään Bailatino Carneval -tapahtuma ja muutaman vuoden tauon jälkeen perinteinen lauantai-illan kisadisko Lahti By Night, jossa esiintyjinä ovat Yö ja Paula Koivuniemi. Itse kisojen lisäksi hyppyrimäkien yhteydessä toimii ympärivuotinen hiihtomuseo. Lahden kaupunginteatteri on vuonna 1946 perustettu ammattiteatteri, jonka palveluksessa on 100 henkeä, joista 24 on näyttelijöitä (Lahden kaupunginteatteri 2008). Lahden kaupunginteatterin erikoispiirre on kaksi kertaa järjestetty Hopeakuu -musiikkiteatterikilpailu, jonka voittajamusikaalit kaupunginteatteri on esittänyt ohjelmistossaan. Teatterin aktiivinen yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen Musiikkiteatterilinjan kanssa on mahdollistanut massiivisten ja laadukkaiden musikaalien tuotannon ja lisäksi teatteri on myös panostanut pienellä näyttämöllään laadukkaisiin musiikkiteatteriesityksiin.

11 Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry. Blues Brothers -konserttimme tuotti musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry. Kyseessä on valtakunnallinen teatteriryhmä, joka syntyi kesällä 2005 Varkaudessa esitetyn musiikkiteatterinäytelmän Räkä ja Roiskis -työryhmän tulevia tuotantoja varten. Perustajajäsenet ovat ohjaaja Noora Korpelainen, koreografi Ilona Vepsäläinen ja säveltäjä Tuukka Raitala. Yhdistyksen tarkoituksena on laadukkaiden ensisijaisesti musiikkipitoisten teatteriesitysten tuotanto. Blues Brothers oli TeatteriSTI ry:n ensimmäinen tuotanto. Teatteriyhdistyksen nimi TeatteriSTI juontaa juurensa Noora Korpelaisen pohdinnoista ihmisten teatteriuralle päätymisestä. Miksi puusepän koulutuksen saanut henkilö hakeutuu teatteriin lavastajaksi tai miksi valomies valitsee teatterin rock-keikkojen sijasta? Jokainen teatterissa töissä oleva rakastaa teatterin taikaa ja on näin ollen teatteristi. Tämä ajatus oli selkeästi myös Blues Brothers -konserttimme ohjenuorana Blues Brothers -teema, aiheen ideointi ja tavoitteet Alkuperäinen ensimmäinen Blues Brothers -elokuva vuodelta 1980 on aina ollut yksi ehdottomista suosikkielokuvistani. Elokuvan vahvuus on musiikki ja elokuvan esiintyjäkaarti on uskomaton. Eri rooleissa nähdään mm. James Brown, Cab Calloway, Ray Charles ja Aretha Franklin. Elokuvan jatko-osa Blues Brothers 2000 julkaistiin vuonna 1998 ja vaikka elokuva perustuikin samoihin koukkuihin ja loistavaan musiikkiin, ei se saanut alkuperäisen kaltaista suosiota. Lisäksi elokuvan maailmaan on tehty musikaali The Official Blues Brothers Revival, joka on ennen kaikkea löyhästi juonellisesti yhteen punottu konsertti. Blues Brothersista on kokonaisuudessaan tullut populaari-ilmiö, johon kuuluvat mustat puvut, mustat hatut ja aurinkolasit. Heidän mukaansa on nimetty Chicagossa baari, tehty videopelejä ja pystytetty patsaita. Konserttimme ohjaaja ja käsikirjoittaja Noora Korpelainen oli jo vuosia aikaisemmin kirjoittanut muistikirjaansa muistiinpanoja Blues Brothers -elokuvasta ja sen maailmasta toiveenaan jonain päivänä saattaa ne lavalle saakka. Tiesimme toisemme Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitokselta, jossa minä olin töissä ja Noora opiskelemassa musiikkiteatteria. Unelmiemme yhdistyminen tapahtui paikallisessa annis-

12 8 keluravintola Teerenpelissä. Minä huokailin puuttuvaa opinnäytetyön aihetta ja Noora totesi aina halunneensa tehdä Blues Brothersin. Seuraavat kaksi tuntia meni innokkaassa visioinnissa ja toisiimme tutustuessa produktion tuotanto alkoi seuraavana päivänä. Tällöin elettiin lokakuuta Aluksi visiomme oli siirtää koko ensimmäinen Blues Brothers -elokuva sellaisenaan teatterilavalle. Olimme kuulleet, että on olemassa Blues Brothers -musikaali ja yritimme etsiä sitä käsiimme. Internetistä löytyneet tiedot kuitenkin vahvistivat, että kyseinen musikaali The Official Blues Brothers Revival ei ole elokuvan pohjalta tehty vaan on juoneltaan aivan uusi. Noora olisi toki voinut itse kirjoittaa elokuvan pohjalta meille tekstin, mutta totesimme heti tekijänoikeudellisesti sen mahdottomaksi. Olisimme joutuneet hakemaan elokuvan tekstin esittämiselle ja muokkaamiselle luvan elokuvan käsikirjoittajilta, elokuvan kappaleiden alkuperäisiltä esittäjiltä luvan muokata kappaleet esitykseen sopivaksi ja elokuvan kappaleiden sovittajilta luvat muokata juuri kyseistä elokuvan sovitusta. Totesimme jo ehti alussa, että resurssimme eivät riitä tähän. Päädyimme konserttiversioon, jossa elokuvan kappaleet esitetään alkuperäisessä muodossa ja mukana on teatterillisia elementtejä kappaleiden välisissä juonnoissa ja musiikkinumeroiden visuaalisuudessa. Näin pystyimme tekijänoikeudellisesti rakentamaan toimivan teemallisen kokonaisuuden ja näin jälkeenpäin ajateltuna kunnioittamaan parhaalla mahdollisella tavalla juuri elokuvan musiikkia. Blues Brothers -konserttia ideoidessamme halusimme näyttää Lahden kulttuurikentän voimavarat ja esitellä lahtelaista loistavaa kulttuuritoimintaa. Kokonaisuudessaan Lahden alueen kulttuurikenttä on hyvin aktiivinen ja tekijöitä on paljon. Halusimme tuoda samalle lavalle niin ammattilaiset, harrastajat kuin amatööritkin. Tässä onnistuttiin ja vielä paljon enemmässäkin itse konsertti oli lopulta yli 100 esiintyjän ilotulitus ja kymmenien tuotanto- ja tekniikkahenkilökunnan työn tulos. 3.2 Sopimukset ja luvat Konserttia järjestettäessä tulee aina ottaa huomioon tekijänoikeudet. Esitettävän musiikin tekijänoikeuksien lisäksi tulee muistaa myös mm. juliste- ja käsiohjelmaan tulevien kuvamateriaalien oikeudet. Suurempia produktioita tuottaessa myös erilaisten

13 9 sopimusten määrä on huomattava. Koska produktiomme tuotettiin vapaaehtoispohjalta, ei mm. työsopimuksia tarvinnut tehdä Tekijänoikeudet Blues Brothers -elokuvan musiikki koostuu eri artistien kappaleista. Ennen konserttia haimme Teostolta kappaleiden esitysluvat ja konsertin jälkeen teimme konsertista ohjelmailmoituksen, jonka perusteella Teosto laskutti oman osuutensa konserttimme lipputuloista. Tekijänoikeusmaksu on tietty prosentti konsertin lipputuloista. Koska kappaleita ei sovitettu, vaan ne esitettiin alkuperäisessä muodossa ja alkuperäisellä kielellä, emme tarvinneet muuntelulupaa. (Teosto ry. 2008). Konserttimme on myös taltioitu, mutta koska emme ole hakeneet kappaleille taltiointilupaa, taltiointia ei ole esimerkiksi tämän opinnäytetyöni liitteenä. Konsertin taltiointia varten olisin tarvinnut kappaleiden tallennusluvan sekä esiintyjien luvan taltioinnille (Teosto ry. 2008). Tässä tapauksessa taltiointi on vain yksityiskäytössä työryhmän avainjäsenillä. Konsertin juonnot kirjoitti ohjaajamme. Emme siis käyttäneet tai lainanneet olemassa olevaa materiaalia. Myös graafinen materiaali suunniteltiin ja tehtiin itse. Tarvittavat valokuvat saimme palkkaamaltamme kuvaajalta, jonka kanssa sovimme materiaalin käytöstä tässä kyseisessä produktiossa. Piirretyt materiaalit suunnitteli graafikkomme. Myöskään markkinointipuolella emme siis käyttäneet tekijänoikeustoimenpiteitä vaativaa materiaalia Sopimukset Lahden kaupunginteatterin kanssa Lahden kaupunginteatterin kanssa teimme käyttösopimuksen. Käyttösopimuksessa määritellään esitystilan käyttöajan ja vuokrahinnan ohella myös muut erikseen sovitut asiat. Meidän tapatuksessamme sovittiin pukutilojen ja maskeeraustilan käytöstä, valo- ja äänitekniikan henkilömäärästä, produktiomme mainoksesta Fanfaari-lehdessä ja lipunmyynnistä teatterin lippukassalla.

14 10 Vuokraamamme Juhani-näyttämö on Lahden kaupunginteatterin iso näyttämö, jossa on yleisöpaikkoja 760. Tarvitsimme pukutiloja erikseen kuorolle, tanssijoille, sirkuslaisille ja solisteille. Maskeeraus tehtiin paikan päällä, joten käytössämme oli teatterin maskeeraustila. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että koko teatteri pientä näyttämöä lukuun ottamatta oli meidän käytössämme ja samalla tämä vaati lähes koko teatterin henkilökunnan paikalla oloa. Lipunmyyntimme tapahtui teatterin lippukassalta ja käyttösopimuksessa oli sovittu välityspalkkio, jonka teatteri saa jokaisesta myydystä lipusta. Koska Juhani-näyttämön istumapaikat on numeroitu ja tapahtumaamme mainostettiin yhteistyössä teatterin kanssa, oli ehdottomasti järkevintä, että lipunmyynti toteutettiin myös teatterin kanssa Muut sopimukset Tapahtumamme rahoituksesta osa katettiin sponsorituloin. Yhteistyökumppanien kanssa tehtiin sopimukset, joissa antamaansa rahallista tai materiaalista tukea vastaan yritykset saivat näkyvyyden tapahtumamme painomateriaalissa. Lisäksi tarvitsimme tapaturmavakuutuksen työryhmälle ja esiintyjille. Kilpailutin sopimuksen eri vakuutusyhtiöillä. Tapaturmavakuutusta varten tein riskiselvityksen työskentely-ympäristöstämme. Lavarakenteista ja teatterin kiinteiden kalusteiden turvallisuudesta vastasi teatteri. Meidän rakentamamme lavasteet ja auton lavalle ajo suunniteltiin yhdessä teatterin käyttöpäällikön kanssa, joka myös tarkasti rakenteidemme turvallisuuden. 3.3 Työryhmä ja esiintyjät Tässä luvussa esitellään projektiorganisaatiomme sekä heidän roolinsa ja vastuunsa projektissa. Jotta projekti saadaan toimimaan, on jokaisella mukana olevalla henkilölle oltava selkeä vastuualue ja paikka organisaatiossa. Toimiva projektiorganisaatio koostuu ohjausryhmästä ja sen alaisuudessa toimivasta projektiorganisaatiosta, sekä yhteistyökumppaneista. (Silfverberg 2008, 49)

15 Työryhmän kokoonpano ja vastuunjako Työryhmän kokoonpano muodostui ohjaaja Noora Korpelaisen ja minun aikaisemmista yhteistyökumppaneista. Vain lavastaja Esa Hyytiäisen kanssa työskentelimme molemmat ensimmäistä kertaa. Tuottaja Marjo Leppä (ohjausryhmä) Opiskelijana Mikkelin Ammattikorkeakoulussa kulttuurituotannon suuntautumisvaihtoehdossa. Edeltävältä koulutukseltaan musiikkipedagogi (AMK) pääaineenaan kitara. Työskentelee Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksella. Vastuualueet: - markkinointi - sponsorien ja yhteistyökumppanien saaminen - teatterin kanssa tehtävät sopimukset - muut sopimukset ja luvat (mm. Teosto) - informaation kulku ja tiedottaminen - budjetti ja sen raameissa pitäminen - lipunmyynnin järjestäminen - konserttiin tulevan auton organisointi ja vastuu - juoksevien asioiden hoitaminen - aikataulutus ja projektin kokonaisvastuu Ohjaaja ja dramaturgi Noora Korpelainen (ohjausryhmä) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulussa musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehdossa. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Aikaisempia ohjaustöitä mm. Yasmina Rezan Taide Lapin ylioppilasteatterissa sekä Juice Leskisen Räkä ja Roiskis Varkauden kesäteatterissa. Vastuualueet: - konsertin dramaturgisen kokonaisuuden vastuu - kappaleiden välisten tekstien kirjoittaminen

16 12 - näyttämötoiminnan ohjaaminen - tuotannon, aikataulutuksen ja organisaation suunnitteleminen tuottajan kanssa - budjetin suunnitteleminen ja rahaliikenteen organisoiminen yhdessä tuottajan kanssa Musiikkivastaava Tuukka Raitala (ohjausryhmä) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulussa musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehdossa. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Vastuualueet: - kappaleiden uloskirjoitus levyltä sekä nuottimateriaalit - musiikin harjoittaminen - musiikillisen kokonaisuuden vastuu Koreografi Heli Vepsäläinen (projektiorganisaatio) Valmistui juuri Blues Brothers -projektin aikana Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemiasta tanssinopettajaksi. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Toimii freelance -tanssijana ja -koreografina. Vastuualueet: - koreografioiden tekeminen - tanssijoiden hankkiminen ja heidän harjoittaminen - tanssillisen kokonaisuuden vastuu Lavastaja Esa Hyytiäinen (projektiorganisaatio) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Aikaisempaa lavastuskokemusta mm. Anjalankosken teatteriproduktioista. Vastuualueet: - lavastuksen suunnittelu ja toteutus - lavastuksen budjetointi yhdessä tuottajan kanssa - lavastusmateriaalin ja tarvikkeiden (mm. pöytä, tuolit) hankinta

17 13 Puvustaja Niina-Kaisa Korpelainen (projektiorganisaatio) Puvusti ja valmisti produktiomme puvut osana puvustajan opintojaan. Tehnyt projekteja aikaisemmin ohjaaja Noora Korpelaisen kanssa. Vastuualueet: - puvustuksen suunnittelu ja toteutus - puvustuksen budjetointi yhdessä tuottajan kanssa - puvustusmateriaalien hankinta, sopivien pukujen etsintä ja mahdollinen vuokraus Maskeeraaja Petra Leino (projektiorganisaatio) Lahden kaupunginteatterin maskeeraaja. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - maskeerauksen suunnittelu ja toteutus - maskeerauksen opetus kuorolle, jotta he voivat toteuttaa sen itse konserttiin - maskeeraustarvikkeiden hankinta - yhteydenpito ja käytännön asioiden sopiminen kaupunginteatterin maskeerausvastaavan kanssa Tarpeistonvalmistaja Johanna Järvinen (projektiorganisaatio) Freelance -tarpeistonvalmistaja. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - tarpeiston suunnittelu ja toteutus - tarpeiston hankinta ja tarpeiston hoito projektin aikana - tarpeiston budjetointi yhdessä tuottajan kanssa

18 14 Graafikko Petri Kuhno (projektiorganisaatio) Töissä graafikkona Suomen Urheiluliiton julkaisuilla. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - graafisen ilmeen suunnittelu - graafisen materiaalin tuottaminen Esiintyjät Konsertin esiintyjinä nähtiin lahtelaisia muusikoita ja näyttelijöitä. Mukana oli harrastajia, puoliammattilaisia ja ammattilaisia. Esiintyjiä oli yli 100 ja kaikki olivat mukana talkoilla. Kaikki esiintyjät ja työryhmä sekä myös mukana olevat oppilaitokset esiteltiin käsiohjelmassa, koska halusimme kertoa yleisölle ketä lavalla on ja kuinka monen eri tahon yhteistyö on kyseessä. Lisäksi halusimme myös omalta osaltamme levittää tietoa loistavista tekijöistä ja kulttuuritahoista, joita mm. Lahdesta löytyy paljon. Solistit ja muut roolit (yhteistyökumppani) Blues Brothers -konserttia tehtäessä tärkeimmät roolit ovat itse veljekset Elwood Blues (Paavo Honkimäki) ja Joliet Jake Blues (Tero Porali). Valitsemallamme parilla oli hyvän laulutaidon lisäksi sopiva yhteinen henki ja kyky improvisaatioon. Lisäksi pituussuhde oli sopiva (toinen pitkä, toinen lyhyt) ja Tero Poralin huuliharpunsoittotaitokin käytettiin hyväksi konsertissa. Alkuperäisessä elokuvassa huuliharppua tosin soittaa Elwood, mutta tämä taiteellinen vapaus otettiin. Molemmat ovat Lahden kaupunginteatterin näyttelijöitä ja sen lisäksi molemmilla on takanaan pitkä bänditausta sekä laulajina että soittajina. Elokuvan kuuluisat solistit ovat James Brown, Cab Calloway, Ray Charles ja Aretha Franklin. Näihin rooleihin etsittiin juuri kyseisen artistin musiikkityyliin ja kappaleisiin sopivat artistit. James Brownin osuuden esitti Lahden kaupunginteatterin avustaja ja näyttelijä Jarkko Väljä, jolla on pitkä musiikillinen kokemus solistina mm. yhty-

19 15 eestä Bee Alive. Cab Callowayn saappaisiin halusimme pitkän linjan lahtelaisen bluesmuusikon ja laulajan Pentti Baby Boy Varhaman. Hänen uransa bluesin ja roots -musiikin saralla Suomessa on pitkä ja vaikuttava. Aretha Franklinin roolissa esiintyi poikkeuksena lahtelaiseen linjaan helsinkiläinen Ira Multaharju, joka on saanut vaikutteet laulutyylinsä Brasiliasta. Hänen vahva ja tulkintavoimainen äänensä oli mielestämme ainoa, jolla tässä miehisessä Blues Brothers -maailmassa voisi tulkita kappaleet Think ja Respect. Ira vaikuttaa solistina pääsääntöisesti helsinkiläisessä Banda Reggae Papagaiossa ja vierailee eri lahtelaisten bändien solistina tasaisin väliajoin. Ray Charlesin hahmoa ei konsertissamme nähty, koska sopivaa solistia niin musiikillisesti, kuin hahmollisestikin on käytännössä mahdotonta löytää. Rayn elokuvassa esittämä kappale Shake a Tailfeather siirrettiin konsertissamme Elwood Bluesin laulettavaksi. Juonnoissa lavalla kävi myös eri hahmoja elokuvasta. Lahden kaupunginteatterin näyttelijä Iikka Forss ja Lahden ammattikorkeakoulussa musiikkiteatteria opiskeleva Riku Rokkanen olivat mukana hyvinkin monissa erilaisissa hahmossa (mm. natsit, tarjoilijat, poliisit). Elokuvan mysteeristä räjähteisiin erikoistunutta naista konsertissamme esitti Saara Lehtonen ja veljesten kasvatusäitiä Sisar Mary Stigmataa esitti pitkän ja loisteliaan uran näyttelijänä tehnyt, jo nyt eläkkeelle jäänyt Ritva Filppu. Viimeisenä mukaan esiintyjäkaartiin tuli vatsastapuhuja ja ruoskataiteilija Ari Lauanne. Ohjaaja oli tehnyt hänen kanssaan töitä aikaisemmin ja hänen ruoskanumeronsa kappaleen Rawhide aikana oli vaikuttava. Bändi (yhteistyökumppani) Konsertissa esiintyi yhdeksänhenkinen yhtye: Jaakko Rossi, kitara Daniel Harkin, kitara Tatu Kettunen, sähköbasso Asko Turkia, koskettimet ja taustalaulu Esa Parikka, rummut

20 16 Lari Hermanni Lius, perkussiot Jussi Järvinen, trumpetti ja taustalaulu Jussi Sorjanen, saksofoni ja taustalaulu Teemu Salmi, pasuuna ja taustalaulu Kaikki muusikot ovat hyvin monipuolisia Lahdessa vaikuttavia ammattilaissoittajia tai ammattimaisesti keikkailevia esiintyjiä. Yhtyeen soittajien kokemusvarastosta löytyy mm. big band-, tanssiorkesteri- coverband-, teatterimuusikko- ja levytyskokemusta. Kuoro (yhteistyökumppani) Lahden Gospelkuoro on Marjaana Turusen vuonna 1995 Lahden seurakuntayhtymän alaisuuteen perustama harrastelijakuoro. Kuoro laulaa suomalaista että ulkomaista gospelia. Erityisesti se on erikoistunut jenkkigospeliin, joten kuoro sopi tyyliltään loistavasti konserttiimme. Kuorossa on 50 laulajaa ja vaikka toiminta on kaikille harrastus, on sitoutuminen ja konserttiin valmistautuminen ammattitasoa ja samoin tietenkin konserttien musiikillinen laatu. Kuoron mukaantulo konserttiimme johtui James Brownin kappaleesta elokuvassa. Siinä tarvittiin vahva ja massiivinen kuoro ja koska meillä sellainen oli, niin päätimme käyttää sitä konsertissa perinteisten taustalaulajien sijasta useammassakin kappaleessa. Tanssijat (yhteistyökumppani) Koska koreografimme asui Kuopiossa, oli selkeintä organisoida konserttimme tanssijat sieltä suunnalta. Halukkaiksi tanssijoiksi ilmoittautui Savonia ammattikorkeakoulun Kuopion musiikki- ja tanssiakatemian opiskelijoita. Mukana oli siis kymmenen tanssinopiskelijaa, pääosin ensimmäiseltä vuosikurssilta. Koreografimme avulla saimme organisoitua projektimme osaksi tanssijoiden opintoja. Sirkustaiteilijat (yhteistyökumppani) Kuten kuoron mukaantuloon, niin myös sirkuselementin lisäämiseen vaikutti juuri James Brownin kappale elokuvassa. Halusimme lavalle elokuvan hurjat trampoliini-

Kansainvälinen kulttuuritapahtuma

Kansainvälinen kulttuuritapahtuma Kansainvälinen kulttuuritapahtuma Case: Savonlinnan Oopperajuhlat Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 3.6.2011. Historiaa Ensimmäiset oopperajuhlat Olavinlinnassa pidettiin kesällä

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles Project hubila Creative House of Finland Los Angeles hubila eli Creative House of Finland- palvelee luovien alojen yrittäjiä ja toimijoita Los Angelesissa, joka on musiikkiteollisuuden ja elokuva- ja televisiotuotannon

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

RAMPPI-TEATTERI RY Kangasala. Rampin Pikkuteatterin toimintakertomus 2010. Kun minä tuen Sinua ja Sinä tuet minua, onnistumme yhdessä

RAMPPI-TEATTERI RY Kangasala. Rampin Pikkuteatterin toimintakertomus 2010. Kun minä tuen Sinua ja Sinä tuet minua, onnistumme yhdessä RAMPPI-TEATTERI RY Kangasala Rampin Pikkuteatterin toimintakertomus 2010 Kun minä tuen Sinua ja Sinä tuet minua, onnistumme yhdessä 1 Rampin Pikkuteatteri: toimintakertomus vuodelta 2010 1. Pikkuteatterin

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Teatterimäärärahat valtion tulo- ja menoarviossa 2010 Suomen Kansallisteatteri 10 634 000 Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien teattereiden valtionosuudet

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5. MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.2014 Tässä kalvosetissä tiimimme esittelee projektin ja siitä

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia)

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia) Musiikin koulutusohjelma/ Ylempi AMK tutkinto Valintakoekuvaus kevät 2012 Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Alla on tarkemmat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos. Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Musiikin koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot 2 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2007-2008 Lukuvuonna 2007-2008

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

4H ja osuustoiminta on POP

4H ja osuustoiminta on POP 4H ja osuustoiminta on POP 2 4H ja osuustoiminta. Miksi? Kosketuspintoja työelämään Osuustoiminta kasvattaa suosiotaan nuorten keskuudessa! Lähiruokapiirit, ohjelmatoimistot, musiikkipoppoot. 4H:lle oleellinen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BANDILLE SUOMEN BAND -YHDISTYS RY A A SUOMEN BAND -YHDISTYS RY Big Bang Markus Ketola (s. 1968) Suomen big band -yhdistyksen projekti big

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Rauman nuorten työpaja

Rauman nuorten työpaja Rauman nuorten työpaja Projektidokumentaatio Työssäoppiminen 24.11. -12.12.2014 Susa Räikkälä AVAT 2014-2015 Sisältää : Kirjastokuvaus Kiitoskortti Painikkeet Joulumyyjäisten esite Ntp-Logo Uutiset Yhteenveto

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Joshua Salzman Ryan Cunningham I LOVE YOU BECAUSE. Hillevi Avikainen, Disa Kamula

Joshua Salzman Ryan Cunningham I LOVE YOU BECAUSE. Hillevi Avikainen, Disa Kamula Joshua Salzman Ryan Cunningham I LOVE YOU BECAUSE Hillevi Avikainen, Disa Kamula Joshua Salzmanin kirjoittama ja Ryan Cunninghamin säveltämä I LOVE YOU BECAUSE -musikaali käsittelee rakkautta ja sydänsuruja

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan.

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen?

NäyttöPiste NY. Miten hoidamme rahaliikenteen? NäyttöPiste NY Miten hoidamme rahaliikenteen? Tässä diaesityksessä kerromme yrityksemme taloushallinnosta, mutta kerromme kuitenkin ensin hieman yrityksestämme. NäyttöPiste NY Yleistä NäyttöPiste NY on

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Keikkailua ja käytäntöä. á la Marjo Leppä

Keikkailua ja käytäntöä. á la Marjo Leppä Keikkailua ja käytäntöä á la Marjo Leppä Freelancer - Vahva ydinosaaminen : onnistuneen toiminnan piirteet - Kyky luovasti jalostaa ja muuntaa omaa ydinosaamistaan asiakkaan tarpeisiin - Kyky kommunikoida

Lisätiedot

NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA

NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA NENÄPÄIVÄ OSANA OPINTOJAKSOA Tapahtuman toteuttaminen 1-3 OP/kurssi. Vaihtoehtoja toteutukseen: - ota osaa paikalliseen Ylen ja Nenäpäivä-säätiön järjestöjen tekemään Nenäpäivä-tapahtumaan - luo kokonaan

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017 VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI Toimintakertomus 2017 Vuosi 2017 Valkeakosken Kaupunginteatterissa Teatterin vuosi 2017 alkoi Suomi 100 hengessä ja kevään ohjelmisto rakennettiin sen mukaisesti. Ohjelmistopolitiikan

Lisätiedot

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa

Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa 30.-31.8.2018 Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa Lasten ja nuorten harrastemessut järjestetään 3. kertaa Lahdessa Tavoite järjestää joka 2. vuosi. Järjestetty 2014 ja 2016. Tuottajana Lahden kaupunki,

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related Syyskuu no 55 /2012 http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related "Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sanoin, jotka eivät lyö. Kuin tuuli, joka vaalii viljaa, kuin lempeä ja lämmin yö. Särkyneitä

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa kirjallisuusviikko ja sen kehi5äminen Tapahtumatuotannon johtaminen Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Voi5oa tavoi5elematon yleishyödyllinen yhteisö Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014

Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16. Teosto ja Gramex 27.11.2014 Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä 2015-16 Teosto ja Gramex 27.11.2014 Teosto Musiikinesitysoikeussopimus Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö.

Lisätiedot

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen Semifinaalien käytännön järjestelyt Sami Karjalainen Esittely Sami Karjalainen 36v, Kainuun ammattiopisto, Kajaani Sähkö- ja automaatioalan opettaja Insinööri ylempi amk, master of engineering Opettajana

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä

Työn alla 2010-2011. Tyrkyllä Anya Productions Anya Productions Ky Kuopiolainen kulttuurialan tuotanto-, koulutus- ja myyntipalveluyritys 2 työntekijää, 3 harjoittelijaa (Ely keskuksen myöntämä ensimmäisen työntekijän tuki) Kirjanpito,

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu 28.9.2017 Seija Leppänen uraohjaus@aalto.fi Mitä reflektointi on? Miten reflektointia voi tehdä? Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiteatterituotannon kulttuuriteollistuminen 2000 - luvulla

Suomalaisen musiikkiteatterituotannon kulttuuriteollistuminen 2000 - luvulla Suomalaisen musiikkiteatterituotannon kulttuuriteollistuminen 2000 - luvulla Miten julkinen valta on rakentanut kulttuuriteollisuuden käsitettä ja miten musiikkiteatterin tuotanto on tähän vastannut? Musiikkiteatteri

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos

Referenssi FRIISILÄNTIE 33, ESPOO. Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Ripeää toimintaa ja upea lopputulos Talomme katto on rakennettu vuonna 1986. Tiilet olivat tulleet huokoiseksi ja sammalta kertynyt, joten huoltoa kaivattiin, kertoo talon omistaja. Referenssi FRIISILÄNTIE

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot