Eco Run -kilpailun järjestämisohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eco Run -kilpailun järjestämisohje"

Transkriptio

1 T A L O U D E L L I S U U S A J O Eco Run -kilpailun järjestämisohje

2 2 Eco Run -kilpailun järjestämisohje SISÄLLYS Eco Run (Taloudellisuusajo)... 3 Kilpailun järjestämien: aikataulu... 4 Tankkaus... 5 Ilmoittautuminen, katsastus (kartta)... 6 Reitti- ja aikatarkastusasemat... 7 AT: tulo- ja lähtöaikaesimerkkejä... 9 Tuloslaskenta...10 Turvasuunnitelma...11 Vastalauseet...12 Lisenssit auto...13 Toimihenkilöt...14 Kilpailunjohtaja...15 Kilpailun sihteeri...16 Ratamestari...17 Markkinointipäällikkö...18 Tiedotuspäällikkö...19 Yleisjärjestelijä...20 Katsastuspäällikkö...21 Tankkauspäällikkö...22 Ajanottopäällikkö...23 Tuloslaskentapäällikkö...24 Tuomariston puheenjohtaja Tuomarit...26 LOMAKEMALLEJA: Tuomaristo...27 Tiedote kilpailijoille...28 Tiekirjan symbolit...29 Tiekirja...30 Katsastuskortti...31 Tankkauskortti...32 Aikakortti...33 Aikataulu...34 Asemapöytäkirja...35 Kirjoittaja Oppaan on koonnut Erkki Hietalan laatiman perustyön pohjalta AL/AKK:n Eco Run -vastaava Jari Kokko puh Julkaisijat AKK-Motorsport ry puh. (09) , fax (09) Käyntiosoite: Hämeentie 105 A, 3 krs, Helsinki Postiosoite: PL 54, Helsinki Jyväskylä 2004 AL Sport puh. (09) Käyntiosoite: Hämeentie 105 A, 4. krs Helsinki Postiosoite: PL 35, Helsinki

3 3 ECO RUN (TALOUDELLISUUSAJO) Eco Run -kilpailun eli taloudellisuusajon tarkoituksena on ajaa järjestäjän laatima reitti vaihtelevissa tie- ja ajo-olosuhteissa mahdollisimman pienellä polttoaineen kulutuksella. Eco Run -kilpailussa noudatetaan pääasiallisesti voimassa olevia rallisääntöjä. Kilpailun erityismääräykset ilmenevät kunkin kilpailun kilpailusäännöistä. Kilpailijoilta vaaditaan kilpailijalisenssi (kertalisenssi on mahdollista lunastaa kilpailupaikalla) sekä ajokortti. Kartanlukijana voi toimia myös yli 15-vuotias ilman ajokorttia. Autojen tekniset määräykset sekä kilpailun tuloslaskentaperusteet ilmenevät Kilpailun säännöistä. Taloudellisuusajokilpailut ovat saavuttaneet Suomessa vähitellen sijaa. Kilpailun merkitys niin yksityis- kuin ammattiajopiireissä kasvaa jatkuvasti tärkeämmäksi, onhan polttoaineen hinta merkittävä kustannustekijä. Oikealla ajotavalla saavutetaan huomattavia säästöjä, ja nämä kilpailut ovatkin hyvä tapa testata omaa kaasujalkaa, vaikkapa leikkimielisesti naapurien tai yhteistyökumppaneiden kanssa kisaten. Tämä vihkonen on laadittu toimimaan muistilistana tai työkirjana Eco Run/taloudellisuusajokilpailuja järjestettäessä.

4 4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN: AIKATAULU Ajankohta ennen/jälkeen kilpailun Toimenpide 9 10 kk Järjestelytoimikunnan valinta, yhteistyökumppanien kartoitus 8 kk Ennakkoesitteen laatiminen 7 kk Kilpailureitin suunnittelu 5 6 kk Tuomariston valinta, sääntöjen laatiminen (Huom. sääntöjen kannessa oltava myös AKK Motorsport -logo) 2 kk Sääntöjen ja kilpailulupa-anomuksen luovutus järjestävän organisaation puheenjohtajalle, joka allekirjoitettuaan lähettää ne tuomariston puheenjohtajalle. Tämä lähettää ne AKK:lle kolmena kappaleena. Kilpailulupa-anomus pitää olla tuomariston puheenjohtajalla 2 kk ennen kilpailua. Kilpailu, joka järjestetään ns. kalenterin ulkopuolisena harjoituskilpailuna, ei tarvitse kilpailulupa-anomusta. 1 2 kk Tiekirjan puhtaaksipiirtäminen. Ratamestari tarkastaa tiekirjan ja määrittelee ajonopeudet (ajamalla reitin todellisissa olosuhteissa) 1 2 vk Jos kilpailussa käytetään kuulutuslaitteita, on kunnan poliisiviranomaiselle toimitettava huvilupailmoitus. Mikäli esim. lähtö- tai tankkauspaikalla tarvitaan järjestyksenvalvojia, toimitetaan näiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset huvilupailmoituksen mukana. 0 pv Kilpailu ( Toivotaan parasta..! ) +1 4 pv Tulokset medioihin ja AKK:lle +1 kk Palautekeskustelu, yhteydenpito maanomistajiin

5 5 Alkutankkaus TANKKAUS Alkutankkaukseen tultaessa auton tankkiin täytyy mahtua vähintään 10 l polttoainetta, muutoin rangaistaan polttoainelisäyksellä. Tankkausalueella auton työntäminen on kielletty. Auton tankin täyttöaukkoa lähinnä olevaa pyörää nostetaan 20 cm tankkauksen ajaksi. Auton heiluttaminen tankkausten aikana on kielletty. Tankkausmittarin näyttö peitetään tankkauksen ajaksi. Kilpailijalla on oikeus tarkastaa mittarin nollaus ennen tankkauksen aloittamista ja tankattu määrä tankkauksen päätyttyä. Kun tankki on niin täynnä, että polttoaineen pinta jää näkyviin, asetetaan tankin korkki paikoilleen, korkki poistetaan ja tankkausta jatketaan kunnes polttoainesäiliö on täynnä. Tämän jälkeen kilpailijapari ajaa järjestäjän laatiman tankkauslenkin, noin m, jonka jälkeen auto ajetaan takaisin tankkauspaikalle ja tankataan täyteen. Järjestäjä määrää ajoajan. Nopeusrajoitus max. 30 km/h. Kilpailija ja tankkaaja hyväksyvät milloin tankki on täynnä. Alkutankkauksen jälkeen tankista poistetaan noin 1 litra polttoainetta ylivuodon estämiseksi. Auton asento tankkauksen aikana, toimitsijoiden nimet, sekä tankatut ja poistetut määrät kirjataan tankkauspöytäkirjaan. Polttoainemäärät merkitään kahden desimaalin tarkkuudella. Tankatut ja poistetut määrät kirjataan lisäksi aikakorttiin. Jokainen kilpailija maksaa käyttämänsä polttoaineen itse. Lopputankkaus Lopputankkaus suoritetaan samalla tavalla, paitsi lopuksi ei poisteta polttoainelitraa. Lopputankkauksessa tankkaushenkilö päättää milloin tankki on täynnä. Alku- ja lopputankkauksessa auton asento on sama, samoin tankkauksen suorittaa sama henkilö samalta pumpulta.

6 6

7 7 REITTI- JA AIKATARKASTUS- ASEMAT Reitin varrella on julkisia, tiekirjaan ja karttaan merkittyjä aikatarkastusasemia sekä ennalta ilmoittamattomia reittitarkastusasemia. Aikatarkastusasemat voivat olla miehittämättömiä, EMIT-leimauslaitteella varustettuja asemia. Kaikki asemat on merkitty kansallisin kilvin. Aika- ja reittitarkastusasemilla on autojen korjaus ja huolto kielletty. REITTITARKASTUSASEMAT Kilpailussa on reittitarkastusasemia sekä tarkkailuasemia ennalta ilmoittamattomissa paikoissa. Reittitarkastusasemalla kilpailijan on pysähdyttävä asemakilven kohdalla ja esitettävä aikakorttinsa. Puuttuvasta reittiasemamerkinnästä rangaistaan 15 %:n polttoainelisäyksellä. AIKATARKASTUSASEMAT Kilpailu on jaettu jaksoihin, joille kullekin on annettu ajoaika. jakso päättyy tiekirjalla ja kartalla ennalta ilmoitettuun aikatarkastusasemaan. Ajoaika lasketaan kunkin jakson alusta. Annetun ajan voi ylittää 59 sekunnilla ilman virheitä. Kilpailija on itse velvollinen laskemaan aikakortissa ilmoitetun ajoajan perusteella ihannesaapumisaikansa kullekin asemalle. Katsastusasema, lähtö ja maali ovat myös aikatarkastusasemia. Jos kilpailija asema-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevan jonon tai ruuhkan takia ei voi saada ajoneuvoa asemapaikkaan, hän voi hakea ajan kävellen. Liian aikaisesta saapumisesta rangaistaan 2 %:n polttoainelisäyksellä ja myöhästymisestä 2 %:n polttoainelisäyksellä jokaista alkanutta minuuttia kohti. Kilpailusuoritus hylätään, jos kilpailija ei ole käynyt aikatarkastusasemalla tai käy asemilla väärässä järjestyksessä tai myöhästymisminuutit lähdön ja maalin välillä ovat yhteensä yli 30 min. ASEMA-ALUE PÄÄTTYY

8 8 Miehitetyt aikatarkastusasemat Kilpailuauto, jossa kummankin ohjaajan pitää olla, saa saapua asemalle reitin edellyttämästä suunnasta 1 min ennen ihannesaapumisaikaansa. Kilpailijat saavat katsoa aseman virallista kelloa. Tarkastusasemalla aika otetaan aikakortin esittämishetkellä. Aika merkitään asemapöytäkirjaan ja aikakorttiin tunteina ja täysinä minuutteina. Jos ajan merkinnässä on tapahtunut virhe, on siitä heti huomautettava asemahenkilöstölle, tarvittaessa kirjallisesti. Lähtöaika aikatarkastusasemalta on saapumisaikaa seuraava tasaminuutti. Jos kilpailija asema-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevan jonon tai ruuhkan takia ei voi saada ajoneuvoa asemapaikkaan, hän voi hakea ajan kävellen. Lähtöaika seuraavalle matkaosuudelle on merkitty aikakorttiin asianomaisen osuuden kohdalle ruutuun LÄHTÖ. Miehittämättömät aikatarkastusasemat (EMIT-järjestelmä) Miehittämättömälle aikatarkastusasemalle saapuessaan kilpailijat leimaavat itse aikakorttinsa EMIT-leimauslaitteessa. EMIT-järjestelmä laskee leimausten perusteella leimausten välisen ajan (ajoajan) minuutteina ja sekunteina. Tuloslaskennassa ratkaisee EMITaikaleimaukset. Uusi lähtöaika on sama kuin asemalle saapumisaika eli leimausaika (sekunnin tarkkuudella). Ihannesaapumisaika seuraavalle asemalle on lasketaan lähtöajasta sekunnin tarkkuudella.

9 9 AIKATARKASTUSASEMA: TULO- JA LÄHTÖAIKAESIMERKKEJÄ Miehitetty AT-asema (Esim. 1) (Esim. 2) (Esim. 3) Miehittämätön AT-asema EMIT (Esim.) AT 1 18:00,00 LÄHTÖ AT 1 AT 1 AT 1 18:00,00 LÄHTÖ 18:00,00 LÄHTÖ 18:00,00 LÄHTÖ AT 1 AT 2 AJOAIKA 20 min +6 % (jne...) AT 1 AT 2 AJOAIKA 20 min 18:18,00 +4 % 18:19,00 +2 % 18:20,00 AT 2 Ihannetuloaika 18:20,00 18:20,59 18:20,59 LÄHTÖ 18:21,00 18:21,00 +2 % 18:22,00 +4 % 18:23,00 Todellinen TULO 18:20,08 Todellinen TULO 18:20,59 LÄHTÖ 18:21,00 AT 2 Myöhästymisrangaistus (2 alkanutta minuuttia): 2 x 2 % = 4 %:n polttoainelisäys Todellinen TULO 18:22,01 LÄHTÖ 18:23,00 AT 2 EMIT Ihannetuloaika 18:20,00 18:20,59 Todellinen TULO 18:20,28 LÄHTÖ 18:20,28 +6 % AT 1 AT 2 AJOAIKA 10 min AT 3 (jne...) Ihannetuloaika 18:31,00 18:31,59 Ihannetuloaika 18:31,00 18:31,59 AT 3 AT 1 AT 2 AJOAIKA 10 min Ihannetuloaika 18:30,28 18:31,27 +2 % = polttoainelisäys rangaistuksena liian aikaisesta tai myöhäisestä tulosta AT 3 Ihannetuloaika 18:33,00 18:33,59

10 10 TULOSLASKENTA Alku- ja lopputankkauksen erotus = kulutus. Kokonaiskulutukseen lisätään lisäprosentit sääntörikkomuksista. Tulos ilmoitetaan litroina/100 km. Myös CO 2 -päästöt lasketaan, ja ilmoitetaan grammoina/km. Huom. Päästöarvolla ei ole vaikutusta kilpailun tuloksiin! Bensiinikäyttöisten autojen laskentakaava: 23,5 x tulos l/100 km ilman rangaistusprosentteja. Dieselkäyttöisten autojen laskentakaava: 26,6 x tulos l/100 km ilman rangaistusprosentteja.

11 11 TURVASUUNNITELMA Turvallisuuspäällikön on laadittava turvasuunnitelma. Ellei kilpailuun ole nimetty turvallisuuspäällikköä, ratamestari laatii suunnitelman. Sen pitää ainakin sisältää: Vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot: kilpailunjohtaja (kilpailun apulaisjohtaja) ratamestari Eri turvayksiköiden osoitteet ja puhelinnumerot: hätäkeskus poliisi sairaala päivystävä terveyskeskus tai sairaala palokunta hinaus/korjaamopalvelu Täydellinen reitti Kilpailijan nro 1 aikataulu Onnettomuuksien selvittelylautakunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma

12 12 VASTALAUSEET Vastalauseen jättämisoikeus on ilmoittajalla tai 1-ohjaajalla Tehtävä kirjallisena Jätetään kilpailun johtajille tai hänen apulaiselleen, tai jos näitä henkilöitä ei tavoiteta, jollekin kilpailuin tuomareista Mukana oltava vastalausemaksu Tuomaristo hyväksyy ja allekirjoittaa tulokset vastalauseajan päätyttyä Vastalausemaksu AKK määrää maksun suuruuden kullekin vuodelle (85 e v. 2003) Palautetaan, mikäli vastalause todetaan aiheelliseksi Kilpailun johtajalla on oikeus palauttaa vastalause ja maksu, jos virhe on selkeästi järjestäjään tekemä, jolloin asia ei mene tuomaristolle Vastalauseiden jättöajat Katsastusmiesten tekemiä päätöksiä koskeva: jätettävä heti, kun päätöksestä on ilmoitettu kilpailijalle Tuloksia vastaan: jätettävä 30 min kuluessa tulosten julkaisemisesta Kilpailun tapahtumia ja reittiä vastaan: jätettävä 30 min kuluessa ao. kilpailijan maaliin saapumisesta LISENSSIT Sekä kuljettajalla että kartanlukijalla oltava normaali kilpailijalisenssi tai lunastettava kertalisenssi kilpailupaikalta (esim. taloudellisuusajo v. 2003: 12 euroa/hlö) Kilpailu, joka järjestetään ns. kalenterin ulkopuolisena harjoituskilpailuna, ei tarvitse kilpailulupa-anomusta eikä kilpailussa tarvita toimitsija- tai kilpailijalisenssejä.

13 13 0-AUTO 0-auton miehistö tarkastaa kaikki turvallisuuden ja kilpailun kulun kannalta tärkeät kohdat. edellytetään vankkaa taloudellisuusajokokemusta, ja heidän on tunnettava kilpailun reitti. annettava kilpailun johtajalle täydelliset tiedot ja oman mielipiteensä kilpailun turvallisesta ja sujuvasta suorittamisesta. sama miehistö koko kilpailun ajan. kirjallinen raportointivelvollisuus tehtävien suorittamatta jättäminen tulee aina merkitä tuomariston pöytäkirjaan AKK:n jatkotoimenpiteitä varten. tehtävän keskeydyttyä ulosajon takia aiheutuu molemmille miehistön jäsenille AKK:n määräämä seuraamus. kilpailun johdon ja 0-auton välillä on oltava toimiva viestiyhteys.

14 14 TOIMIHENKILÖT JÄRJESTELYTOIMIKUNTA Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kilpailunjohtaja (Apulaiskilpailunjohtaja) Lisenssi Ralli 2 Sihteeri Ratamestari Markkinointi Lisenssi Ralli 3 Lisenssi Ralli 3 Tiedotus Yleisjärjestelyt Turvallisuus Katsastus Tankkaus Lisenssi Tekn. 3 Ajanotto Tuloslaskenta

15 15 KILPAILUNJOHTAJA Laatii kilpailulle budjetin ja valvoo sen toteutumista Toimii yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa Varmistaa, että kilpailun toimitsijat ovat saaneet toimintaohjeet Tarkistaa toimihenkilöiden kelpoisuuden (tarvittaessa toimitsijalisenssi) Laatii kilpailulupa-anomuksen Toimii asioiden esittelijänä tuomariston kokouksissa Vastaanottaa mahdolliset vastalauseet ja jättää tarvittaessa ne tuomariston käsiteltäväksi Laatii ja allekirjoittaa tarvittaessa lisämääräykset Osallistuu lähtöluettelon laadintaan Osallistuu kilpailun palkintojen hankintaan Vastaa kilpailun jälkeisen palautepalaverin järjestämisestä

16 16 KILPAILUN SIHTEERI Laatii kilpailun johdon kanssa kilpailun säännöt Vastaa kilpailun sääntöjen ja muiden painotuotteiden painatuksista Vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä ja siihen liittyvistä tehtävistä ja ilmoituksista yhdessä kilpailun johdon kanssa Toimii järjestelytoimikunnan kokouksissa sihteerinä Varmistaa viimekädessä, että toimitsijoita on riittävästi ja että he tuntevat tehtävänsä ja ovat varustettuina tarpeellisilla välineillä Hankkii yhdessä kilpailun johtajan kanssa tuomariston sihteerin Varaa kilpailuorganisaation tarvitsemat toimitilat sekä ravintola- ja majoitustilat Varmistaa, että kilpailutoimistossa on tarvittavat välineet Laatii toimihenkilöiden yhteystietoluettelon Tarkastaa, että ilmoittautuneilla on tarvittavat paperit kunnossa ja osanottomaksu suoritettu Huolehtii, että lupa-anomukset ja muutkin materiaalit toimitetaan oikeaan aikaan oikeisiin paikkoihin. t.s. On Oikea Pomo!!

17 17 RATAMESTARI Suunnittelee kilpailun reitin sekä valitsee lähtö- ja maalipaikat kilpailun johdon kanssa sekä tankkauspaikat tankkauspäällikön kanssa Toimii turvallisuupäällikkönä ellei tätä ole erikseen nimetty. Laatii jaksojen pituudet, ajoajat sekä keskinopeudet Ratamestari vastaa turvasuunnitelman laatimisesta ja toteutuksesta, ellei kilpailuun ole nimetty turvallisuuspäällikköä Hankkii tarvittaessa yksityisteiden käyttöluvat (tie saattaa olla yksityistie, jos sitä ei ole merkitty sinivalkoisilla viitoilla) On yhteydessä Tiehallinnon tiemestariin, kunnan palopäällikköön sekä kunnan viranomaisiin. Hankkii viranomaisten luvat yhdessä sihteerin kanssa. Neuvottelee Poliisin kanssa mahdollisista liikennejärjestelyistä. Jättää reittipiirroksen ja ensimmäisen kilpailijan aikataulun Hätäkeskukseen Tekee huvilupailmoituksen kunnan poliisiviranomaiselle, jos kilpailussa käytetään kuulutuslaitteita. Mikäli esim. lähtö- tai tankkauspaikalla tarvitaan järjestyksenvalvojia, toimitetaan näiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset huvilupailmoituksen mukana. Huvilupailmoituksen voi tehdä myös turvallisuuspäällikkö. Laatii tiekirjaluonnoksen ja tarkastaa puhtaaksipiirretyn kirjan Laatii aikakortin yhdessä tuloslaskentapäällikön kanssa Laatii kilpailun aikataulut ja ihanneaikalaskelmat Suorittaa tarvittaessa reitin tarkastuksen tuomariston puheenjohtajan kanssa Huolehtii siitä, että huomio- ja vaaramerkit, jotka eivät ole tiekirjassa, ilmoitetaan jokaiselle kilpailijalle lisämääräyksellä viimeistään ennen ko. osuuden lähtöä. Vastaanotto on varmistettava kilpailijan kuittauksella. Ajaa reitin kilpailijoiden edellä varmistaen, että merkit, toimihenkilöt ym. ovat oikeilla paikoillaan

18 18 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ Laatii tiedotuspäällikön kanssa kilpailun ennakkoesitteen Laatii tiedotuspäällikön kanssa muissa tiedotusvälineissä julkaistavat kilpailun mainokset Hankkii kilpailun toteuttamiseksi yhteistyökumppaneita Hankkii kilpailun ennakkoesitteeseen ja kilpailumateriaaleihin tulevat mainokset Huolehtii yhdessä tiedotuksen kanssa kilpailun näkyvyydestä Huolehtii yhdessä tiedotuksen kanssa lehdistötilaisuudesta Huolehtii yhdessä kilpailun johdon kanssa yhteistyökumppaneista

19 19 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ Vastaa kilpailun kaikesta tiedotustoiminnasta Laatii ennakkotiedotteen/-esitteen kilpailusta On yhteydessä eri tiedotusvälineisiin Järjestää tarvittaessa lehdistötilaisuuden ja hankkii sinne osallistujat Huolehtii kilpailun aikaisesta tiedottamisesta Hankkii ulkopuolisille tiedottajille tarvittavat työkalut Järjestää yhdessä markkinoinnin kanssa mahdollisen V.I.P.-tilaisuuden Toimittaa tiedotteen kilpailutapahtumista sekä tulokset välittömästi kilpailun jälkeen tiedotusvälineille ECO RUN

20 20 YLEISJÄRJESTELIJÄ Hankkii kilpailussa tarvittavat materiaalit kilvet ja merkit suoja-aidat turvavälineet tankkaustarvikkeet lippusiimat kansallisuusliput lähtö ja maalivaatteet sinetöintiteipit ym. ym. Hankkii palkinnot yhdessä kilpailun johtajan kanssa Varustaa lähtö-, maali-, tuloslaskenta-, katsastus- ja tuomariston tilat ja paikat yhdessä sektorien vastaavien kanssa Varustaa palkintopöydän yhdessä kilpailunjohtajan kanssa Hankkii opastetaulut tarvittaviin paikkoihin Toimittaa sektorien vastaaville näiden ennalta kirjallisesti tilaamat tarvikkeet Huolehtii materiaalipalautukset ja suorituspaikkojen jälkitarkastukset

21 21 KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ Kuuluu onnettomuuksien selvittelylautakuntaan Toimii yhteistyössä mahdollisen teknisen valvojan kanssa Hankkii katsastuspaikan Hankkii ja kouluttaa tarvittavan henkilöstön Huolehtii, että katsastuspaikalla on tarvittavat välineet vaaka (jos autoja on tarvetta punnita) nosturit sinetöintiteippiä opasteet turvallisuusvarusteet ym. Tarkistaa ennen osanottajaluettelon laadintaa, että ilmoittautuneet autot ovat oikeissa luokissa! Tarkastaa, että järjestäjien antamat numerot ja mainokset ovat paikoillaan Laatii katsastuspöytäkirjan Laatii katsastusraportin tuomaristolle Huolehtii, että myös taukopaikoilla on katsastushenkilöstöä mahdollisten huoltotoimenpiteiden valvontaa varten

22 22 TANKKAUSPÄÄLLIKKÖ Tutustuu ennalta kilpailun sääntöihin, varsinkin oman sektorin osalta Tarkastaa tankkauspaikan ja tankkauspaikkojen riittävyyden Laatii tankkaussuunnitelman Hankkii ja kouluttaa tarvittavan henkilöstön Huolehtii, että paikalla on tarvittava sammutuskalusto ja imeytysaine Huolehtii, että tankkausmittarit voidaan peittää tankkausten ajaksi Huolehtii, että samat autot tankataan samalla tankilla ja saman tankkaajan toimesta niin alku- kuin lopputankkauksessa. Toimittaa yleisjärjestelijälle tarvikepuutelistan Laatii tankkauspöytäkirjan josta näkyy tankkausajat (samat alku- ja lopputankkauksessa)

23 23 AJANOTTOPÄÄLLIKKÖ Hankkii tarvittavat henkilöt aika- ja reittitarkastusasemille Hankkii kellot asemahenkilöstölle Kouluttaa asemahenkilöstön Hankkii asemapöytäkirjat Hankkii tarvittavat asema-aluemerkit yhdessä yleisjärjestelijän kanssa Sopii tuloslaskentapäällikön kanssa pöytäkirjojen ja aikakorttien luovutuspaikan ja -ajan Laatii asemahenkilöstön yhteystiedot niitä tarvitseville toimihenkilöille

24 24 TULOSLASKENTAPÄÄLLIKKÖ Hankkii ja kouluttaa tarvittavan henkilöstön tuloslaskentaan Hankkii tarvittavat tuloslaskentavälineet (ATK, kopiokone, ym.) Tarkastaa tuloslaskentatilat Hankkii ratamestarilta tiedot salaisista tarkastuspisteistä mahdollisia kilpailun jälkeisiä selvittelyjä varten Laatii tulosluettelon Toimii yhteistyössä tiedotuksen kanssa

25 25 TUOMARISTON PUHEENJOHTAJA Autoliitto nimittää taloudellisuusajokilpailuun Hänellä tulee hyväksyttää kilpailun järjestäjän esittämät muut tuomariston jäsenet. Valvoo, että kilpailussa noudatetaan kaikkia voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä ja että sillä on kaikki tarvittavat viranomaisluvat. Velvollisuus tarkastaa ja korjata kilpailun sääntöluonnos ja toimittaa se AKK:lle yhdessä kilpailulupahakemuksen kanssa. Hyväksyy järjestäjän laatiman tuomariston kokousaikataulun sekä esityslistat. Kilpailun jälkeen hänen tulee valvoa, että kilpailun järjestäjä toimittaa kaikki kilpailun asiapaperit (tuomariston pöytäkirjat, lähtö- ja tulosluettelot, mahdolliset onnettomuusraportit, vastalauseet jne.) viikon kuluessa kilpailun päättymisestä AKK:oon. Laatii kilpailusta seurantaraportin, joka tulee toimittaa 14 vrk:n kuluessa AKK:lle sekä kilpailun järjestäjälle. Tuomariston puheenjohtajan matka- ja majoituskustannuksista vastaa kilpailun järjestäjä. Lisenssivaatimus: Ralli 2

26 26 TUOMARIT Tuomareilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan. Eivät saa ottaa kilpailussa muita tehtäviä. Kilpailunjärjestäjä kutsuu kilpailuun tuomariston Tuomariston jäsenten lukumäärän (PJ mukaan lukien) on oltava pariton Kilpailun tuomari ei voi olla järjestävän seuran jäsen. Tuomareiden matka- ja majoituskustannuksista vastaa järjestäjä. Lisenssivaatimus: Ralli 3

27 27 TUOMARISTO henkilöä Tuomariston puheenjohtaja Tuomari Tuomari puh. puh. puh. Tuomariston sihteeri puh. Tuomariston kokouspaikat ja -ajat 1) pvm. klo 2) pvm. klo 3) pvm. klo sekä tarvittaessa kilpailun johdon tai tuomariston puheenjohtajan kutsusta Onnettomuuksien selvittelylautakunta: Tuomariston puheenjohtaja Kilpailun johdon edustaja Katsastuspäällikkö Poliisin edustaja Turvallisuuspäällikkö puh. puh. puh. puh. puh. Lautakunta voi käyttää apunaan mm. Tiedotusvastaavaa puh. Lääkäriä puh. Kunnan paloviranomaisen edustajaa puh.

28 28 Tiedote kilpailijoille KILPAILUTOIMISTO Ennen kilpailua Paikka Avoinna pvm., klo Puh., fax Ilmoittautuminen Kilpailun aikana Kilpailun virallinen Esillä: ilmoitustaulu Katsastuspaikka Tankkauspaikka Parc Fermé ennen lähtöä Lähtöpaikka Maali Parc Fermé maalin jälkeen Palkintojenjakotilaisuus Päättäjäistilaisuus

29 29

30 30 Tiekirja

31 31 KATSASTUSKORTTI Kilpailija numero Luokka Asiapaperit Ajokortti Auton omistaja Auton malli ja merkki Esikatsastus Välikatsastus Loppukatsastus Tunnistus Peilit Varoituskolmio Ensiapupakkaus Turvavyöt Rengaskoko Rengaspaineet edessä takana Kulutuspinnat (min. 1,6 mm) Varapyörä Rek.numero Jarrut Ajovalot Paino Polttoainejärjestelmä Polttoainetankin tilavuus Otetut näytteet Huomautukset Hyväksytään kilpailuun Esitetään hylättäväksi Katsastaja 1-ohjaaja 1-ohjaaja

32 32 Nro Luokka Rek.nro Auto TANKKAUSKORTTI Laatu Mittari Tankkaaja 1. määrä Poisto litraa litraa 2. määrä Kulutus litraa litraa Tankkaaja Kuljettaja

33 33 AIKAKORTTI h min Lähtö 1 AT 1 Tulo Ajoaika 22 min % Lähtö 2 AT 5B AT 6 Tulo Nro Ajoaika 23 min % Lähtö % Lähtö % AT 2 Tulo Ajoaika 31 min AT 7 Tulo Ajoaika 45 min Lähtö % Lähtö % AT 3 Tulo Ajoaika 36 min AT 8 Tulo Ajoaika 26 min Lähtö % Lähtö % AT 4 Tulo Ajoaika 29 min AT 9 Tulo Ajoaika 36 min Lähtö % Lähtö % AT 5A Tulo Ajoaika 34 min EV Tauko 30 min EV = Ennakko vapaa % AT10A Tulo AT 10B Lähtö MAALI Tulo Ajoaika 17 min EV Tankkaus n. 15 min Ajoaika 17 min EV % % % + + ltr ltr ltr TANKKAUKSET ALKUtankkaus LOPPUtankkaus MITTARINLUKEMA ALKUlukema LOPPUlukema REITTITARKKAILU NOPEUSTARKKAILU

34 34

35 35 ASEMA- PÖYTÄKIRJA AT Asemapäällikkö Puhelin Sihteeri Toiminta-aika Nro Tuloaika Lähtöaika Huom! h min s h min kpl

KILPAILUNJOHTAJAT: Teemu Tikkaoja 040 500 7492 Lasse Lae 0500 661 381. SIHTEERI: Tiina Lae 050 500 2989. TURVAPÄÄLLIKÖ: Teemu Sillanpää 040 746 2876

KILPAILUNJOHTAJAT: Teemu Tikkaoja 040 500 7492 Lasse Lae 0500 661 381. SIHTEERI: Tiina Lae 050 500 2989. TURVAPÄÄLLIKÖ: Teemu Sillanpää 040 746 2876 KILPAILUNJOHTAJAT: Teemu Tikkaoja 040 500 7492 Lasse Lae 0500 661 381 SIHTEERI: Tiina Lae 050 500 2989 TURVAPÄÄLLIKÖ: Teemu Sillanpää 040 746 2876 RATATUOMAREIDEN PÄÄLLIKKÖ: Ismo Lepistö 040 864 4303 KILPAILIJOIDEN

Lisätiedot

F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT

F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT F-CUP neljäs osakilpailu Järjestäjä:. AKK:n Lupa: 38/R/04 I OHJELMA 1.7.2004 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ennakkotutustumiskielto ja ilmoittautuminen alkaa. 3.08.2004 klo

Lisätiedot

F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009

F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009 F-cup 5. osakilpailu 15.08.2009 Hyvät AUTOLUOJUS-RALLIN osallistujat. Minulla on ilo toivottaa Teidät tervetulleeksi AUTOLUOJUS- Ralliin, joka on F-cupin viides ja samalla toinen kesäosakilpailu. Olemme

Lisätiedot

KI K L I P L A P I A L I I L J I A J OH O J H E J

KI K L I P L A P I A L I I L J I A J OH O J H E J KILPAILIJAOHJE KILPAILIJAOHJE Tervetuloa järjestämäämme AutoGlym-ralliin. Kilpailuun on starttaamassa 125 kilpailijaparia mukaan lukien tasanopeusautot. Kun saavutte Kangasalle, teidän on ensin vietävä

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi AK Service ralli Päivämäärä 06.02.2010 Kilpailun arvo Pienoisralli Kilpailun järjestäjä Team-Sonkajärvi ry. Paikkakunta Sonkajärvi AKK:N lupanumero 9/ R/10 I OHJELMA 01.12.2009

Lisätiedot

28.02.2009 Sastamala. F-CUP 2009 toinen osakilpailu. Kiikoisten Autosuunnistajat

28.02.2009 Sastamala. F-CUP 2009 toinen osakilpailu. Kiikoisten Autosuunnistajat 28.02.2009 Sastamala F-CUP 2009 toinen osakilpailu Kiikoisten Autosuunnistajat KILPAILUN SÄÄNNÖT VOLKSWAGEN RALLI 28.02.2009 F_CUP:n osakilpailu Kiikoisten Autosuunnistajat Sastamala I OHJELMA 22.12.08

Lisätiedot

KILPAILIJAINFO HONG KONG HANKIRALLI 24.-25.2.2007 KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU

KILPAILIJAINFO HONG KONG HANKIRALLI 24.-25.2.2007 KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU KILPAILIJAINFO HONG KONG HANKIRALLI 24.-25.2.2007 KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU 24.2.2007 klo 08.00 Kilpailutoimisto avataan 08.00 Kilpailupapereiden tarkastus alkaa kilpailutoimistossa 08.30 Tuomariston 1.

Lisätiedot

Uusikaupunki-ralli 16.5.2009 KILPAILIJAOHJE. Turun Moottoriseura ry.

Uusikaupunki-ralli 16.5.2009 KILPAILIJAOHJE. Turun Moottoriseura ry. Uusikaupunki-ralli 16.5.2009 KILPAILIJAOHJE Turun Moottoriseura ry. Kilpailunjohtajan tervehdys Vuoden 2009 F- Cup Uusikaupunkirallin synnytystuskat ovat hiljalleen helpottamassa, ja huipentumassa kilpailupäivään.

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. TIETOPALVELU-RALLIN SÄÄNNÖT Rallin Juniori Suomenmestaruus sarjan osakilpailu 09.08.2014 Poppoo Team Ry Lahti I OHJELMA 02.06.2014 29.07.2014 klo 23.59 03.08.2014 08.08.2014 klo 17.00 Kilpailun säännöt

Lisätiedot

Tervetuloa kilpailemaan Autoglym-ralliin, jossa pääset kokemaan legendaariset erikoiskokeet.

Tervetuloa kilpailemaan Autoglym-ralliin, jossa pääset kokemaan legendaariset erikoiskokeet. KILPAILIJAOHJE Tervetuloa kilpailemaan Autoglym-ralliin, jossa pääset kokemaan legendaariset erikoiskokeet. 1. KILPAILUN OHJELMA Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan 11.7.2016 KITI-kisapalvelussa

Lisätiedot

Maanantai 19.1.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. Kilpailuun hyväksyttyjen lista julkaistaan.

Maanantai 19.1.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. Kilpailuun hyväksyttyjen lista julkaistaan. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: 26. Suopunkiralli Aika: 28.3.2009 Kilpailun arvo: Kansallinen kilpailu, Alue 1 aluemestaruuskilpailu NEAFP Järjestäjä: Rovaniemen Urheiluautoilijat ry Paikkakunta: Rovaniemi

Lisätiedot

LOHJAN PIENOISRALLI 5.9.2009

LOHJAN PIENOISRALLI 5.9.2009 LOHJAN PIENOISRALLI 5.9.2009 Hyvät kilpailijat Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi Lohjan pienoisralliin. Olemme pyrkineet tekemään hyvän kilpailun, reitin, aikataulun sekä muiden järjestelyjen

Lisätiedot

AUTOLUOJUS RALLI F-cup 4. osakilpailu 23.08.2008

AUTOLUOJUS RALLI F-cup 4. osakilpailu 23.08.2008 AUTOLUOJUS RALLI F-cup 4. osakilpailu 23.08.2008 Hyvät AUTOLUOJUS-RALLIN osallistujat. Minulla on ilo toivottaa Teidät tervetulleeksi AUTOLUOJUS- Ralliin, joka on F-cupin neljäs ja samalla ensimmäinen

Lisätiedot

1. Ampiais Rallispecial 3.3.2013 KILPAILIJAOHJE

1. Ampiais Rallispecial 3.3.2013 KILPAILIJAOHJE 1. Ampiais Rallispecial KILPAILIJAOHJE Tervetuloa 1. Ampiais Rallispecial kilpailuun! Tänä vuonna ovat säät suosineet kilpailureitin tekijöitä ja on saatu luotua todella hieno talvinen kilpailu, josta

Lisätiedot

2. KISKON ALUERALLI

2. KISKON ALUERALLI 2. KISKON ALUERALLI 20.05.2006 Kiskon MAK Alueralli, alue 7 aluemestaruus osakilpailu AKK:n lupanumero 30 / R / 06 I Ohjelma 01.03.2006 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto

Lisätiedot

Tulosten julkaiseminen (aikataulut ilmoitetaan kilpailijaohjeessa) Palkintojenjako (aikataulut ilmoitetaan kilpailijaohjeessa)

Tulosten julkaiseminen (aikataulut ilmoitetaan kilpailijaohjeessa) Palkintojenjako (aikataulut ilmoitetaan kilpailijaohjeessa) KILPAILUN SÄÄNNÖT AUTOGLYM-ralli 6.9.2008 Nuorten SM, Lady Cup, Historic Trophy, kansallinen Tampereen Urheiluautoilijat ry Tampere 36/R/08 I OHJELMA 25.6.2008 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen

Lisätiedot

24.-25.2.2007 HELSINKI KILPAILUN SÄÄNNÖT

24.-25.2.2007 HELSINKI KILPAILUN SÄÄNNÖT 24.-25.2.2007 HELSINKI KILPAILUN SÄÄNNÖT www.markowa.com/had KILPAILUN SÄÄNNÖT HONG KONG -HANKIRALLI 24.-25.02.2007 Kansallinen ralli / NEAFP/ AKK:n lupa n:o 15/R/07 Historic Rally Trophyn 3. osakilpailu

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Uusikaupunki-ralli Turun Moottoriseura ry Päivämäärä 21.05.2011 Kilpailun arvo / sarjalogo

KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Uusikaupunki-ralli Turun Moottoriseura ry Päivämäärä 21.05.2011 Kilpailun arvo / sarjalogo KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Uusikaupunki-ralli Turun Moottoriseura ry Päivämäärä 21.05.2011 Kilpailun arvo / sarjalogo F-cup Kilpailun järjestäjä Turun Moottoriseura ry Paikkakunta Uusikaupunki I

Lisätiedot

Tervetuloa. Kilpailijaohje. Harto Lujala. 10. Huittisten Ralli 23.2.2013 KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU

Tervetuloa. Kilpailijaohje. Harto Lujala. 10. Huittisten Ralli 23.2.2013 KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU Tervetuloa Huittisten Urheiluautoilijoiden puolesta toivotan teidät taas lämpimästi tervetulleiksi Huittisten ralliin ja nauttimaan hienosta ja vaativasta reitistä jonka olemme Teille tänne Huittisten

Lisätiedot

27.9.2003 KILPAILUN SÄÄNNÖT NAANTALI RANTARALLI

27.9.2003 KILPAILUN SÄÄNNÖT NAANTALI RANTARALLI XXVII -RANTARALLI 27.9.2003 NAANTALI RANTARALLI XXVII dna-rantaralli 27.9.2003 XXVII dna-rantaralli 27.9.2003 Järjestäjä: Naantalin Seudun Urheiluautoilijat ry AKK:n lupa: 52/R/2003 I. OHJELMA PERJANTAI

Lisätiedot

KANGASALA KILPAILUN SÄÄNNÖT HRRT

KANGASALA KILPAILUN SÄÄNNÖT HRRT KANGASALA KILPAILUN SÄÄNNÖT HRRT KILPAILUN SÄÄNNÖT AUTOGLYM-RALLI HRRT 27.6.2015 Kansallinen Historic-pienoisralli. Samassa yhteydessä ajetaan myös Historic tasanopeuskilpailu. PR-Racing ry Kangasala 1.

Lisätiedot

Kiikoisten Autosuunnistajat ry

Kiikoisten Autosuunnistajat ry KILPAILUN SÄÄNNÖT Kiikois-ralli 26.01.2013 Kiikoisten Autosuunnistajat ry Pienoisralli Kiikoisten Autosuunnistajat ry Kiikoinen I OHJELMA 03.12.12 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto

Lisätiedot

Jämsän Metalli ja Kuljetus Ralli 2014

Jämsän Metalli ja Kuljetus Ralli 2014 KILPAILIJAINFO KILPAILUN AIKATAULU 7.30 Kilpailutoimisto avataan 8.00 Paperien tarkastus ja ovinumeroiden jako alkaa 8.30 Esikatsastus alkaa (auto numero 1, katso liite) 9.30 Lähtöön oikeutettujen lista

Lisätiedot

XXXIX RANTARALLI 10.10.2015 MYNÄMÄKI

XXXIX RANTARALLI 10.10.2015 MYNÄMÄKI XXXIX RANTARALLI 10.10.2015 MYNÄMÄKI Naantalin Seudun Urheiluautoilijoiden 39. Rantaralli on taas täällä. Lokakuinen lauantai houkuttelee kilpailijat ja katsojat yhteen kokemaan vauhdin hurmaa vaihtelevilla

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. XXIV OULUJÄRVI-RALLI KILPAILUN SÄÄNNÖT XXIV Oulujärvi-ralli 28.9.2013 Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan ja Naisten SM-sarjan osakilpailu Alue 1:n ja Alue 3:n aluemestaruusosakilpailu Kajaanin Urheiluautoilijat

Lisätiedot

XXXVI RANTARALLI 1.9.2012. Kansallinen pienoisralli ja alueen 7 aluemestaruusosakilpailu

XXXVI RANTARALLI 1.9.2012. Kansallinen pienoisralli ja alueen 7 aluemestaruusosakilpailu XXXVI RANTARALLI 1.9.2012 Kansallinen pienoisralli ja alueen 7 aluemestaruusosakilpailu Perinteinen Rantaralli rikkoo perinteitä tänä vuonna olemalla kolmen EK:n pienoisralli, jossa käytetään tiivistä

Lisätiedot

Nopeuden Perustoimitsijakoulutus

Nopeuden Perustoimitsijakoulutus Nopeuden Perustoimitsijakoulutus Autourheilun säännöt www.autourheilu.fi/saannot Säännöt Autokilpailujen kansalliset määräykset suomessa Nopeuskilpailujen säännöt Ko. lajin kilpailusäännöt (sarjasäännöt)

Lisätiedot

Kilpailukutsu / Säännöt

Kilpailukutsu / Säännöt Kilpailukutsu / Säännöt Kilpailun nimi HISTORIC RACE VIRTASALMI Päivämäärä 24. 25.9.2016 Kilpailun arvo / Seurakilpailu Kilpailun järjestäjä HRF ry Paikkakunta Virtasalmi Rev 1. 6.9.2016 OHJELMA 9.9.2016

Lisätiedot

RALLI PERNIÖ

RALLI PERNIÖ RALLI 24.05.2008 PERNIÖ KILPAILUN SÄÄNNÖT Pienoisralli Alue 7 aluemestaruus osakilpailu Salon Urheiluautoilijat ry AKK:n lupa nro: 26 / R / 2008 I OHJELMA 24.02.2008 Maanantai Kilpailun säännöt julkaistaan,

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT 3. RAISIO RALLISPECIAL 04.03.2012 Kansallinen rallispecial-kilpailu Kilpailun järjestäjä: Raision Urheiluautoilijat ry Paikkakunta: Raisio AKK:n lupanumero 20/R/12 I OHJELMA 03.02.2012

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT TENGTOOLS-ralli 22.8.2015 Kansallinen / F-cup ja Itä-Suomen alueen 3 aluemestaruus-osakilpailu Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry Kitee 1. OHJELMA 9.7.2015 11.8.2015 klo 21.00 16.8.2015

Lisätiedot

KILPAILIJAOHJEET. Länsirannikon Ralli 16.8.2008. Sisällysluettelo. Kilpailunjohtajan puheenvuoro

KILPAILIJAOHJEET. Länsirannikon Ralli 16.8.2008. Sisällysluettelo. Kilpailunjohtajan puheenvuoro KILPAILIJAOHJEET Sisällysluettelo Kilpailunjohtajan puheenvuoro 1. Kilpailusta yleensä Aikataulu ja kilpailutoimiston yhteystiedot Kilpailijoiden yhdyshenkilöt Asiapapereiden tarkistus ja materiaalinjako

Lisätiedot

KILPAILUTOIMISTO Kilpailupäivänä klo 7.30 alkaen, Koulutus Keskus JEDU Keskustie 29, 92620 Piippola, Kilpailutoimisto Tanja Mähönen 040 7659298

KILPAILUTOIMISTO Kilpailupäivänä klo 7.30 alkaen, Koulutus Keskus JEDU Keskustie 29, 92620 Piippola, Kilpailutoimisto Tanja Mähönen 040 7659298 KILPAILIJATIEDOTE Kilpailun nimi III Shell Piippolaralli Päivämäärä 09.01.2016 Kilpailun järjestäjä Ralli Team Kainuu Ry / HAMU Ry Paikkakunta Piippola 1. KILPAILUSTA YLEENSÄ 1.1 Kilpailun aikataulu klo

Lisätiedot

Historic Rally Trophyn, Rally Trophyn, BMW Original & F-Seniorit 4. osakilpailu KILPAILIJAINFO.

Historic Rally Trophyn, Rally Trophyn, BMW Original & F-Seniorit 4. osakilpailu KILPAILIJAINFO. Historic Rally Trophyn, Rally Trophyn, BMW Original & F-Seniorit 4. osakilpailu KILAILIJAINFO www.salonua.fi -Ralli 22.5.2010 erniö KILAILIJAINFO Tervetuloa järjestämäämme Teijo-Talo ralliin. Kilpailuun

Lisätiedot

RALLI PERNIÖ

RALLI PERNIÖ RALLI 12.05.2007 PERNIÖ KILPAILUN SÄÄNNÖT Alueralli Alue 7 aluemestaruus osakilpailu Salon Urheiluautoilijat ry AKK:n lupa nro: 23 / R / 2007 I OHJELMA 19.2.2007 Maanantai Kilpailun säännöt julkaistaan,

Lisätiedot

Vetomies 2016 Lisämääräys No. 1

Vetomies 2016 Lisämääräys No. 1 Vetomies 2016 Lisämääräys No. 1 1. OHJELMA 28.7.2016 17.00 Ajokorttien tarkastus alkaa - Jyväskylän Ammattioppilaitos, Wilhelm Schildtinkatu, JKL 18.00-20.30 Vapaaehtoinen turvallisuustarkastus - Jyväskylän

Lisätiedot

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu LIMINGANPORTTI JM Lauantaina 24.9.2016 klo 11.00 Liminka, Vehkamaan radalla Alue 1 aluemestaruusosakilpailu KILPAILUN SÄÄNNÖT Liminganportti JM 24.09.2016 Kansallinen JM-kilpailu / alueen 1 aluemestaruusosakilpailu

Lisätiedot

EUKONKANTO-RALLI SONKAJÄRVI

EUKONKANTO-RALLI SONKAJÄRVI EUKONKANTO-RALLI 31.01.2009 SONKAJÄRVI PIENOISRALLI KILPAILUN SÄÄNNÖT AKK LUPA 5/R/09 Team-Sonkajärvi ry KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Eukonkanto-ralli Päivämäärä 31.01.2009 Kilpailun arvo Pienoisralli

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT I OHJELMA

KILPAILUN SÄÄNNÖT I OHJELMA SÄÄNNÖT KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi JARI-PEKKA RALLI Päivämäärä 25.8.2012 Kilpailun arvo / sarjalogo Teijo-Talot Historic Rally Trophyn osakilpailu, Rally Trophyn osakilpailu, Xtreme Rally osakilpailu,

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

XVII KANGASNIEMI RALLI 6.2.2016 F-Rallisarja II-osakilpailu

XVII KANGASNIEMI RALLI 6.2.2016 F-Rallisarja II-osakilpailu XVII KANGASNIEMI RALLI 6.2.2016 F-Rallisarja II-osakilpailu Tervetuloa XVII Kangasniemi ralliin! Olemme suunnattoman iloisia, että olette mahduttaneet kilpailukalenteriinne juuri Kangasniemen rallin. Teemme

Lisätiedot

Kuva: ProFotoKlubi RALLI SÄÄNNÖT. RaisUA Raisiossa F-cup 2. osakilpailu. Järjestäjä: RAISION URHEILUAUTOILIJAT ry

Kuva: ProFotoKlubi RALLI SÄÄNNÖT. RaisUA Raisiossa F-cup 2. osakilpailu. Järjestäjä: RAISION URHEILUAUTOILIJAT ry Kuva: ProFotoKlubi RALLI SÄÄNNÖT RaisUA 24.2.2007 Raisiossa F-cup 2. osakilpailu Järjestäjä: RAISION URHEILUAUTOILIJAT ry KILPAILUN SÄÄNNÖT Ralli 24.2.2007 F-Cup:n 2.osakilpailu Järjestäjä: Raision Urheiluautoilijat

Lisätiedot

KILPAILIJAOHJE

KILPAILIJAOHJE 3.9.2016 KILPAILIJAOHJE Tervakosken Urheiluautoilijat ry. KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS Tervetuloa Tervakoskelle, Black Rocket ralliin ja kilpailemaan Hämeen parhaille sorateille! Tähän kilpailijaohjeeseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 27.2.2016 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa perinteinen (P), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT. VIRALLINEN ILMOITUSTAULU Hepolan koulu, Sälinkääntie 78, 04600 Mäntsälä, 08.01.2011 klo 08:00.

KILPAILUN SÄÄNNÖT. VIRALLINEN ILMOITUSTAULU Hepolan koulu, Sälinkääntie 78, 04600 Mäntsälä, 08.01.2011 klo 08:00. KILPAILUN SÄÄNNÖT SRV Mäntsälä ralli 8.1.2011 Rallin Suomen Juniori Mestaruussarjan ja Naisten SM-sarjan osakilpailu Mäntsälän Moottorikerho ry Mäntsälä I OHJELMA 15.11.10 Kilpailun säännöt julkaistaan,

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT I OHJELMA

KILPAILUN SÄÄNNÖT I OHJELMA KILPAILUN SÄÄNNÖT KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi JARI-PEKKA RALLI Päivämäärä 14.9.2013 Kilpailun arvo / sarjalogo Teijo-Talot Historic Rally Trophyn osakilpailu, Rally Trophyn osakilpailu, Xtreme Rally

Lisätiedot

KILPAILIJATIEDOTE. Kilpailun nimi IV Shell Piippolaralli Päivämäärä Kilpailun järjestäjä Ralli Team Kainuu Ry / HAMU Ry

KILPAILIJATIEDOTE. Kilpailun nimi IV Shell Piippolaralli Päivämäärä Kilpailun järjestäjä Ralli Team Kainuu Ry / HAMU Ry KILPAILIJATIEDOTE Kilpailun nimi IV Shell Piippolaralli Päivämäärä 07.01.2017 Kilpailun järjestäjä Ralli Team Kainuu Ry / HAMU Ry Paikkakunta Piippola 1. KILPAILUSTA YLEENSÄ 1.1 Nuotitus Nuotitus tapahtuu

Lisätiedot

KILPAILIJAOHJE. Tervetuloa 4.Revontuli-ralliin. Kiitos ilmoittautumisestanne ja mukava kun saavutte Hankasalmella kisaamassa.

KILPAILIJAOHJE. Tervetuloa 4.Revontuli-ralliin. Kiitos ilmoittautumisestanne ja mukava kun saavutte Hankasalmella kisaamassa. KILPAILIJAOHJE REVONTULI-RALLI 28.01.2017 RSJM ja Keski-Suomen (alue 4) aluemestaruusosakilpailu I-osakilpailu Tervetuloa 4.Revontuli-ralliin. Kiitos ilmoittautumisestanne ja mukava kun saavutte Hankasalmella

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan KITI- Kisapalvelussa

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja kilpailijaohje julkaistaan KITI- Kisapalvelussa RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT Best-Hall Rallisprint 2 7.8.2016 Cup, kansallinen / Future Cup n Urheiluautoilijat ry 1. OHJELMA 05.07.16 31.07.16 23.59 03.08.16 07.08.16 8.30 8.30 8.45 9.00 11.30 12.00

Lisätiedot

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimistossa, Teijo Talo Oy tehdas, Perniö.

VIRALLINEN ILMOITUSTAULU Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kilpailutoimistossa, Teijo Talo Oy tehdas, Perniö. TEIJO TALO RALLI 24.5.2008 KILPAILIJAINFO KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU 10:00 Kilpailutoimisto avataan 10:00 Ilmoittautuminen alkaa, Teijo Talo Oy, Joutnantie 73, Perniö Kilpailupaperien tarkistus ja materiaalin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SKAL LITRA PÄIVÄSSÄ -TALOUDELLISUUSAJOT JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009

SÄÄNNÖT SKAL LITRA PÄIVÄSSÄ -TALOUDELLISUUSAJOT JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 SÄÄNNÖT SKAL LITRA PÄIVÄSSÄ -TALOUDELLISUUSAJOT JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 Hyvästä työelämästä arvokas vanhuus I OHJELMA...2 II JÄRJESTÄJÄ...3 III IV V ARTIKLA 1 - YHTEYSTIETOJA...3 YLEISOHJEET...4 ARTIKLA

Lisätiedot

5.1.2008 KILPAILIJA INFO

5.1.2008 KILPAILIJA INFO KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU 8:30 Kilpailutoimisto avataan 9:30 Ilmoittautuminen alkaa, Riihimäen Ammattioppilaitos 1. tuomariston kokous, Lehdistötoimisto avataan 10:00 Esikatsastus alkaa, Riihimäen Ammattioppilaitos

Lisätiedot

XXXII RANTARALLI

XXXII RANTARALLI Nuorten SM Lady Cup Historic Rally Trophy XXXII RANTARALLI 27.9.2008 Juhlavuotemme kilpailuun ilmoittautui yhteensä 219 autokuntaa. Kisassa on kuultavissa myös historian lehtien havinaa onhan yhden etuauton

Lisätiedot

Kilpailukutsu. Birgit Vartiainen

Kilpailukutsu. Birgit Vartiainen Kilpailukutsu KILPAILUN NIMI: FUN LIKE MAD MOOSE II KILPAILUN ARVO: Aluekilpailu PAIKKA: TALMAN LASKETTELURINNE AIKA: 22.04 2006 KLO 11.00 AKK:N LUPA NO: 1 / OR / 06 AJETTAVAT LUOKAT: Standard (Original,

Lisätiedot

KILPAILIJATIEDOTE. Tervetuloa järjestämäämme Maxell ralli HRT kilpailuun. HUOM!! Barona Areenan nimi on muuttunut, uusi nimi on Metro Areena!

KILPAILIJATIEDOTE. Tervetuloa järjestämäämme Maxell ralli HRT kilpailuun. HUOM!! Barona Areenan nimi on muuttunut, uusi nimi on Metro Areena! 1 KILPAILIJATIEDOTE Tervetuloa järjestämäämme Maxell ralli HRT kilpailuun. HUOM!! Barona Areenan nimi on muuttunut, uusi nimi on Metro Areena! Kun saavutte Espooseen, teidän on ensin vietävä traileri sille

Lisätiedot

Katsastus tapahtuu Urjalan kirkonkylän tuntumassa Lahma- Trans Oy:n tiloissa, siellä on myös traileriparkki. Niihin on opastus valtatie 9.

Katsastus tapahtuu Urjalan kirkonkylän tuntumassa Lahma- Trans Oy:n tiloissa, siellä on myös traileriparkki. Niihin on opastus valtatie 9. Hämeen ralli 7.2.2015 Kilpailija ohje Tervetuloa Urjalaan! Muutama asia mikä on tärkeää muistaa kilpailussamme: Katsastus tapahtuu Urjalan kirkonkylän tuntumassa Lahma- Trans Oy:n tiloissa, siellä on myös

Lisätiedot

TRAILERIT Seuraa liikenteenohjaajien opastusta trailereiden parkkeeraamiseksi Kiparin alueella.

TRAILERIT Seuraa liikenteenohjaajien opastusta trailereiden parkkeeraamiseksi Kiparin alueella. XXV KIPARI-SPRINT 15.3.2015 klo 12.00 Rautavaara KILPAILIJATIEDOTE Tervetuloa kilpailemaan Kiparin kunkun tittelistä Rautavaaralle! KILPAILUPAIKKA Rautavaaran Kiparilla (Kiparintie 731), seuraa opastusta

Lisätiedot

XVII KANGASNIEMI RALLI 6.2.2016. F-Rallisarja II-osakilpailu Alue 3 mestaruusosakilpailu SÄÄNNÖT

XVII KANGASNIEMI RALLI 6.2.2016. F-Rallisarja II-osakilpailu Alue 3 mestaruusosakilpailu SÄÄNNÖT XVII KANGASNIEMI RALLI 6.2.2016 F-Rallisarja II-osakilpailu Alue 3 mestaruusosakilpailu SÄÄNNÖT KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi XVII Kangasniemi Ralli Päivämäärä 6.2.2016 Kilpailun arvo F-Rallisarjan

Lisätiedot

RALLISPRINT KILPAILUN SÄÄNNÖT

RALLISPRINT KILPAILUN SÄÄNNÖT RALLISPRINT KILPAILUN SÄÄNNÖT Siikajoen moottoriurheilukeskus Siikajoen Moottoriurheilijat Ry RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT Jaresko Oy SM-Rallisprint SM/ Aluemestaruus alue 1 Siikajoen Moottoriurheilijat

Lisätiedot

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Kilpailun järjestää Nurmijärven Urheiluautoilijat ry RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT LÄHITAPIOLA SM-rallisprint 23.5.2015 Kansallinen / SM Nurmijärven

Lisätiedot

HI ST O RI C www.savonlinnanua.net Kilpailun järjestäjä: Savonlinnan Urheiluautoilijat ry yhteistyössä: SEURAHUONE JUHLARALLI 31.1.2015 Savonlinnan Urheiluautoilijat ry KILPAILIJAOHJE Savonlinnan Urheiluautoilijat

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. MÄNTTÄ 200-AJO 24.08.2013 KILPAILUN SÄÄNNÖT Mänttä 200 Ajo 24.08.2013 Kansallinen Rallikilpailu, Teijo Talo Historic rally Trophy, BMW extreme, Rally Trophy 1400:n ja V 1600 Akk:n moniosaaja CUP + NEAFP

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT Vieremä Ralli 16.2.2013 Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan ja Naisten SM-sarjan osakilpailu Iisalmen Urheiluautoilijat ry Vieremä I OHJELMA 7.1.2013 05.02.2013 klo 21.00 09.02.2013

Lisätiedot

HUOM! HUOM! Erikoiskokeilla ei ole käytössä keltaisia kääntymisen ennakkomerkkejä! Vain punaiset kohdemerkit.

HUOM! HUOM! Erikoiskokeilla ei ole käytössä keltaisia kääntymisen ennakkomerkkejä! Vain punaiset kohdemerkit. TÄMÄ ON HYVÄ LUKEA, ETTEI TULE YLLÄTYKSIÄ.. RAN Rallispecial 26.10.2008 Lupanro 42/R/08 Järjestäjä: Uudenmaan Autourheilijat UAU ry Kilpailupaikka: Vantaan Vauhtikeskus, Vantaa KILPAILIJAOHJE KILPAILUPÄIVÄN

Lisätiedot

KILPAILIJAINFO. TAHKO Ralli. Nilsiän Urheiluautoilijat ry. SM-osakilpailu 11. 12. 3 2016

KILPAILIJAINFO. TAHKO Ralli. Nilsiän Urheiluautoilijat ry. SM-osakilpailu 11. 12. 3 2016 KILPAILIJAINFO SM-osakilpailu TAHKO Ralli 11. 12. 3 2016 Nilsiän Urheiluautoilijat ry Kilpailijoiden yhdyshenkilö: Kilpailijoiden yhdyshenkilö Competitors relationship officer Mika Manninen Antti Lappalainen

Lisätiedot

klo 08.00 Kilpailutoimisto avataan Heralammen teollisuusalueella Kemijärvellä Salorantie 1

klo 08.00 Kilpailutoimisto avataan Heralammen teollisuusalueella Kemijärvellä Salorantie 1 KILPAILUN SÄÄNNÖT Suopunkiralli 22.3.2014 Kansallinen, alue 1 aluemestaruus osakilpailu Rovaniemen Urheiluautoilijat ry Kemijärvi I OHJELMA 7.2.2014 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto

Lisätiedot

SEURAHUONE RALLI KILPAILUN SÄÄNNÖT

SEURAHUONE RALLI KILPAILUN SÄÄNNÖT SEURAHUONE RALLI 16.2.2013 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun järjestäjä: Savonlinnan Urheiluautoilijat ry yhteistyössä: www.savonlinnanua.net KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi SEURAHUONE RALLI Päivämäärä 16.2.2013

Lisätiedot

KILPAILIJAOHJE. Savonlinnan Urheiluautoilijat ry yhteistyössä:

KILPAILIJAOHJE. Savonlinnan Urheiluautoilijat ry yhteistyössä: KILPAILIJAOHJE Savonlinnan Urheiluautoilijat ry yhteistyössä: www.savonlinnanua.net KILPAILIJAINFO SEURAHUONE RALLI 16.2.2013 Savonlinnan Urheiluautoilijat ry Savonlinnan Urheiluautoilijat ry toivottaa

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT. HELSINKI 60v.

KILPAILUN SÄÄNNÖT. HELSINKI 60v. 28.2.2015 HELSINKI 28.2.2015 60v KILPAILUN SÄÄNNÖT www.hankiralli.fi KILPAILUN SÄÄNNÖT BUFF Hankiralli 28.2.2015 Historic Rally Trophy osakilpailu, Xtreme Rally osakilpailu sekä kansallinen kilpailu. Samassa

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT I OHJELMA

KILPAILUN SÄÄNNÖT I OHJELMA KILPAILUN SÄÄNNÖT 48. Pohjola ralli 2011 La 26.2.2011 Rallin Suomen Juniori Mestaruussarjan - ja Naisten SM-sarjan osakilpailu Järjestävä seura: Oulun Ua Oulu I OHJELMA 18.1.2011 Kilpailun säännöt julkaistaan,

Lisätiedot

TASANOPEUSKILPAILUN KILPAILIJAOHJE

TASANOPEUSKILPAILUN KILPAILIJAOHJE TASANOPEUSKILPAILUN KILPAILIJAOHJE Lokakuun 22. päivänä ajetaan Bahco Rantaralli, joka on järjestyksessä 40. Rantaralli. Ralli on tänä vuonna Historic Rally Trophy sarjan viimeinen osakilpailu. Kilpailun

Lisätiedot

Tervakosken Urheiluautoilijat ry.

Tervakosken Urheiluautoilijat ry. 14.5.2011 Tervakosken Urheiluautoilijat ry. KILPAILUN SÄÄNNÖT Black Rocket Ralli 14.5.2011 Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan, Naisten SM-sarjan, Historic Rally Trophyn, Ralli Trophyn osakilpailu Tervakosken

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Lakeuden Urheiluautoilijat ry

KILPAILUN SÄÄNNÖT Lakeuden Urheiluautoilijat ry KILPAILUN SÄÄNNÖT 9.8 2014 Lakeuden Urheiluautoilijat ry KILPAILUN SÄÄNNÖT Katsastus Hiironen rallisprint 9.8.2014 Kansallinen / FUTURE CUP/, NEAFP Lakeuden Urheiluautoilijat ry Oulu, Yrityspuisto Kiiminki

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT. Nurmijärvi Asfalttisprint Nurmijärven Urheiluautoilijat ry

KILPAILUSÄÄNNÖT. Nurmijärvi Asfalttisprint Nurmijärven Urheiluautoilijat ry KILPAILUSÄÄNNÖT Nurmijärvi Asfalttisprint 5.5.2013 Nurmijärven Urheiluautoilijat ry KILPAILUN SÄÄNNÖT NURMIJÄRVI ASFALTTISPRINT 5.5.2013 Kansallinen / FUTURE CUP Nurmijärven Urheiluautoilijat ry Nurmijärvi

Lisätiedot

KILPAILIJA OHJE

KILPAILIJA OHJE 21.09.2013 KILPAILIJA OHJE Kuva Asko Sairanen Syksyinen tervehdys Urjalasta ja tervetuloa mukaan kilpailuumme! Muutama asia mikä on tärkeää muistaa kilpailussamme: Ilmoittautuminen ja katsastus tapahtuvat

Lisätiedot

Rallin Perustoimitsijakoulutus

Rallin Perustoimitsijakoulutus Rallin Perustoimitsijakoulutus Rallin historia Alkuaan matkailuajoa ja tasanopeuskilpailuja, ensimmäinen ralli ajettiin 1911 EM-sarja alkoi 1953 MM-sarja autonvalmistajille 1973 kuljettajille 1979 Suomessa

Lisätiedot

FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE

FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE FUTURE CUP RALLISPRINT KARKKILA 1 7.5.2016 KILPAILIJATIEDOTE Nuorten ohjaajakokous kilpailutoimiston läheisyydessä Kilpailupaikka on Karkkilan Teollisuuskylässä VT2 varressa. Kilpailupaikalle on opastus

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT ValUA IV TALVIRALLI F-Cup Valkealan Urheiluautoilijat ry Kouvola

KILPAILUN SÄÄNNÖT ValUA IV TALVIRALLI F-Cup Valkealan Urheiluautoilijat ry Kouvola KILPAILUN SÄÄNNÖT ValUA IV TALVIRALLI 1.3.2014 F-Cup Valkealan Urheiluautoilijat ry Kouvola I OHJELMA 9.1.2014 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkaa. 18.02.2014

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Delta Bavaria RALLI F-Rallisarja Valkealan Urheiluautoilijat ry Kouvolan Seudun Autourheilijat ry Kouvola

KILPAILUN SÄÄNNÖT Delta Bavaria RALLI F-Rallisarja Valkealan Urheiluautoilijat ry Kouvolan Seudun Autourheilijat ry Kouvola KILPAILUN SÄÄNNÖT Delta Bavaria RALLI 23.1.2016 F-Rallisarja Valkealan Urheiluautoilijat ry Kouvolan Seudun Autourheilijat ry Kouvola I OHJELMA 10.12.2015 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa.

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruus Kaakkois-Suomi 6 3.9-4.9.2016 Kansallinen Varkauden Urheiluautoilijat ry Varkaus I OHJELMA 23.08.16 31.08.16 klo: 23.59 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

XXV KIPARI SPRINT

XXV KIPARI SPRINT XXV KIPARI SPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT XXV KIPARI SPRINT 15.3.2015 Kilpailun arvo: Kilpailun järjestäjä: Paikkakunta: Kansallinen, Alue 3:n mestaruusosakilpailu. Rautavaaran Urheiluautoilijat ry Rautavaara

Lisätiedot

RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT Kemora Asfalttisprint Kansallinen Järj. Kokkolan Urheiluautoilijat ry Kemoran Moottorirata

RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT Kemora Asfalttisprint Kansallinen Järj. Kokkolan Urheiluautoilijat ry Kemoran Moottorirata RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT Kemora Asfalttisprint 16.4.2016 Kansallinen Järj. Kokkolan Urheiluautoilijat ry Kemoran Moottorirata 1. OHJELMA 16.3.2016 10.4.2016 Klo 23.59 13.4.2016 16.4.2016 Klo 08.00

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT. Päivämäärä Kilpailun arvo / sarjalogo Pienoisralli

KILPAILUN SÄÄNNÖT. Päivämäärä Kilpailun arvo / sarjalogo Pienoisralli KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Kyrö-Ralli Päivämäärä 8.2.2014 Kilpailun arvo / sarjalogo Pienoisralli Kilpailun järjestäjä Kyrön Seudun Urheiluautoilijat ry Paikkakunta Oripää I OHJELMA 7.1.2014 Kilpailun

Lisätiedot

SALPAUSSELKÄ-RALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY. Moisionkatu 4 B, LAHTI

SALPAUSSELKÄ-RALLI LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY. Moisionkatu 4 B, LAHTI SALPAUSSELKÄ-RALLI 1.10.2016 LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY Moisionkatu 4 B, 15100 LAHTI KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Salpausselkä-ralli Päivämäärä 1.10.2016 Kilpailun arvo F-rallisarja Kilpailun järjestäjä

Lisätiedot

Jokamiehenluokan. # ei kiusita. Säännöt. Järjestäjä: Joensuun Urheiluautoilijat ry. Yhteistyössä:

Jokamiehenluokan. # ei kiusita. Säännöt. Järjestäjä: Joensuun Urheiluautoilijat ry. Yhteistyössä: Jokamiehenluokan # ei kiusita Säännöt Järjestäjä: Joensuun Urheiluautoilijat ry Yhteistyössä: KILPAILUN SÄÄNNÖT JM EVK SM 2016 11.-12.6.2016 Jokamiehenluokan SM - kilpailu Joensuun Urheiluautoilijat Ry

Lisätiedot

XXXVIII RANTARALLI

XXXVIII RANTARALLI XXXVIII RANTARALLI MYNÄMÄKI KILPAILUN SÄÄNNÖT KILPAILUN SÄÄNNÖT motonet Rantaralli HRT, RSJM, BMW xtreme Naantalin Seudun Urheiluautoilijat ry Mynämäki I OHJELMA 13.8.2014 16.9.2014 klo 20:00 22.9.2014

Lisätiedot

II SAUPART-RALLI

II SAUPART-RALLI II SAUPART-RALLI 9.2.2008 KILPAILUN SÄÄNNÖT THU-TEAM ry SAUPART Oy I OHJELMA 1 (5) 7.12.2007 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkaa. 29.1.2008 Ilmoittautumisaika

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Varikolla on kilpa- ja huoltoautojen alla oltava nesteitä läpäisemätön alusta/imeytysmatto

KILPAILUKUTSU. Varikolla on kilpa- ja huoltoautojen alla oltava nesteitä läpäisemätön alusta/imeytysmatto KILPAILUKUTSU KILPAILUN NIMI KILPAILUN ARVO KILPAILU PAIKKA IX Harbor Cruisers Off Road Trial Seurojen/jäsenten välinen Raision Moottorirata-alue AIKA Lauantai 7.5.2016 ja sunnuntai 8.5.2016 AJETTAVAT

Lisätiedot

Masters PM-KILPAILUT

Masters PM-KILPAILUT Masters PM-KILPAILUT 30.-31.07.2011 Sipoo - Suomi KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1. KILPAILUSSA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Kilpailussa noudatetaan UCI:n ja Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä sekä

Lisätiedot

Minulla on ilo toivottaa teidät kilpailijat tervetulleeksi Waltikka-Ralliin, joka ajetaan F-cupin osakilpailuna.

Minulla on ilo toivottaa teidät kilpailijat tervetulleeksi Waltikka-Ralliin, joka ajetaan F-cupin osakilpailuna. HYVÄ WALTIKKA-RALLIN osallistuja! Minulla on ilo toivottaa teidät kilpailijat tervetulleeksi Waltikka-Ralliin, joka ajetaan F-cupin osakilpailuna. Olemme yrittäneet luoda hyvät puitteet kilpailun läpivientiin,

Lisätiedot

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry.

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. www.ylitornionua.com Kilpailun nimi: Nuuskakaira JM Aika ja paikka: 7.6.2014 klo 11.00, Pello, Kittisvaara Kilpailun arvo: Kansallinen Lupanumero:

Lisätiedot

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Seurojenvälinen kilpailu Moottoriurheilukeskus Rommakko Vuokatti klo. 13.00 Kilpailun järjestää Suomen off road yhdistys ry. Katsastuksessa tarkastetaan erityisesti ettei

Lisätiedot

RALLISPRINT OP MARTTILA KILPAILIJAOHJE

RALLISPRINT OP MARTTILA KILPAILIJAOHJE RALLISPRINT OP MARTTILA 3..206 ILPAILIJAOHJE ilpailun aikataulu 7.30-9.30 Ilmoittautuminen 7.30-0.30 Rataan tutustuminen 8.00-0.00 atsastus 0.00 Ohjaajakokous nuorten luokat 0.30 Lähtötapa näytetään lähtöpaikalla

Lisätiedot

Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu klo 12.15

Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu klo 12.15 11.9.2013 1(5) Kilpailuohjeet Tuplasprintti suunnistuskilpailu 14.9.2013 klo 12.15 Huom! Tämä on alustava kilpailuohje. Tarkista lopullinen kilpailuohje kilpailupaikalla. Tuplasprintti Tuplasprintti on

Lisätiedot

XEROX -ralli Kansallinen rallikilpailu Poppoo Team ry. Lahti

XEROX -ralli Kansallinen rallikilpailu Poppoo Team ry. Lahti KILPAILUN SÄÄNNÖT XEROX -ralli 09. 10.08.2013 Kansallinen rallikilpailu Poppoo Team ry. Lahti I OHJELMA 30.05.2013 29.07.2013 klo: 18.00 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto

Lisätiedot

Tehdään neljännestäkymmenennestä Rantarallista yhtä ikimuistoinen, kuin ensimmäinenkin oli! Tervetuloa!

Tehdään neljännestäkymmenennestä Rantarallista yhtä ikimuistoinen, kuin ensimmäinenkin oli! Tervetuloa! Lokakuun 22. päivänä ajetaan Bahco Rantaralli, joka on järjestyksessä 40. Rantaralli. Ralli on tänä vuonna Historic Rally Trophy sarjan viimeinen osakilpailu. Kilpailun suojelijaksi on lupautunut rallilegenda

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

Tervetuloa VI Seinäjoki Ralliin!

Tervetuloa VI Seinäjoki Ralliin! Tervetuloa VI Seinäjoki Ralliin! Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 124 kilpailijaa. KILPAILUTOMISTO JA VIRALLINEN ILMOITUSTAULU LAUANTAI 17.9.2016 klo 7.30-10.00 Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Rallisprint Lapinlahti

Rallisprint Lapinlahti RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT Rallisprint Lapinlahti 23.7.2016 Kansallinen, aluemestaruusosakilpailu alue 3 Historic Asfalttisprint- osakilpailu (HisAs) Lapinlahden Autourheilijat Ry Lapinlahti 1. OHJELMA

Lisätiedot