Eco Run -kilpailun järjestämisohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eco Run -kilpailun järjestämisohje"

Transkriptio

1 T A L O U D E L L I S U U S A J O Eco Run -kilpailun järjestämisohje

2 2 Eco Run -kilpailun järjestämisohje SISÄLLYS Eco Run (Taloudellisuusajo)... 3 Kilpailun järjestämien: aikataulu... 4 Tankkaus... 5 Ilmoittautuminen, katsastus (kartta)... 6 Reitti- ja aikatarkastusasemat... 7 AT: tulo- ja lähtöaikaesimerkkejä... 9 Tuloslaskenta...10 Turvasuunnitelma...11 Vastalauseet...12 Lisenssit auto...13 Toimihenkilöt...14 Kilpailunjohtaja...15 Kilpailun sihteeri...16 Ratamestari...17 Markkinointipäällikkö...18 Tiedotuspäällikkö...19 Yleisjärjestelijä...20 Katsastuspäällikkö...21 Tankkauspäällikkö...22 Ajanottopäällikkö...23 Tuloslaskentapäällikkö...24 Tuomariston puheenjohtaja Tuomarit...26 LOMAKEMALLEJA: Tuomaristo...27 Tiedote kilpailijoille...28 Tiekirjan symbolit...29 Tiekirja...30 Katsastuskortti...31 Tankkauskortti...32 Aikakortti...33 Aikataulu...34 Asemapöytäkirja...35 Kirjoittaja Oppaan on koonnut Erkki Hietalan laatiman perustyön pohjalta AL/AKK:n Eco Run -vastaava Jari Kokko puh Julkaisijat AKK-Motorsport ry puh. (09) , fax (09) Käyntiosoite: Hämeentie 105 A, 3 krs, Helsinki Postiosoite: PL 54, Helsinki Jyväskylä 2004 AL Sport puh. (09) Käyntiosoite: Hämeentie 105 A, 4. krs Helsinki Postiosoite: PL 35, Helsinki

3 3 ECO RUN (TALOUDELLISUUSAJO) Eco Run -kilpailun eli taloudellisuusajon tarkoituksena on ajaa järjestäjän laatima reitti vaihtelevissa tie- ja ajo-olosuhteissa mahdollisimman pienellä polttoaineen kulutuksella. Eco Run -kilpailussa noudatetaan pääasiallisesti voimassa olevia rallisääntöjä. Kilpailun erityismääräykset ilmenevät kunkin kilpailun kilpailusäännöistä. Kilpailijoilta vaaditaan kilpailijalisenssi (kertalisenssi on mahdollista lunastaa kilpailupaikalla) sekä ajokortti. Kartanlukijana voi toimia myös yli 15-vuotias ilman ajokorttia. Autojen tekniset määräykset sekä kilpailun tuloslaskentaperusteet ilmenevät Kilpailun säännöistä. Taloudellisuusajokilpailut ovat saavuttaneet Suomessa vähitellen sijaa. Kilpailun merkitys niin yksityis- kuin ammattiajopiireissä kasvaa jatkuvasti tärkeämmäksi, onhan polttoaineen hinta merkittävä kustannustekijä. Oikealla ajotavalla saavutetaan huomattavia säästöjä, ja nämä kilpailut ovatkin hyvä tapa testata omaa kaasujalkaa, vaikkapa leikkimielisesti naapurien tai yhteistyökumppaneiden kanssa kisaten. Tämä vihkonen on laadittu toimimaan muistilistana tai työkirjana Eco Run/taloudellisuusajokilpailuja järjestettäessä.

4 4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN: AIKATAULU Ajankohta ennen/jälkeen kilpailun Toimenpide 9 10 kk Järjestelytoimikunnan valinta, yhteistyökumppanien kartoitus 8 kk Ennakkoesitteen laatiminen 7 kk Kilpailureitin suunnittelu 5 6 kk Tuomariston valinta, sääntöjen laatiminen (Huom. sääntöjen kannessa oltava myös AKK Motorsport -logo) 2 kk Sääntöjen ja kilpailulupa-anomuksen luovutus järjestävän organisaation puheenjohtajalle, joka allekirjoitettuaan lähettää ne tuomariston puheenjohtajalle. Tämä lähettää ne AKK:lle kolmena kappaleena. Kilpailulupa-anomus pitää olla tuomariston puheenjohtajalla 2 kk ennen kilpailua. Kilpailu, joka järjestetään ns. kalenterin ulkopuolisena harjoituskilpailuna, ei tarvitse kilpailulupa-anomusta. 1 2 kk Tiekirjan puhtaaksipiirtäminen. Ratamestari tarkastaa tiekirjan ja määrittelee ajonopeudet (ajamalla reitin todellisissa olosuhteissa) 1 2 vk Jos kilpailussa käytetään kuulutuslaitteita, on kunnan poliisiviranomaiselle toimitettava huvilupailmoitus. Mikäli esim. lähtö- tai tankkauspaikalla tarvitaan järjestyksenvalvojia, toimitetaan näiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset huvilupailmoituksen mukana. 0 pv Kilpailu ( Toivotaan parasta..! ) +1 4 pv Tulokset medioihin ja AKK:lle +1 kk Palautekeskustelu, yhteydenpito maanomistajiin

5 5 Alkutankkaus TANKKAUS Alkutankkaukseen tultaessa auton tankkiin täytyy mahtua vähintään 10 l polttoainetta, muutoin rangaistaan polttoainelisäyksellä. Tankkausalueella auton työntäminen on kielletty. Auton tankin täyttöaukkoa lähinnä olevaa pyörää nostetaan 20 cm tankkauksen ajaksi. Auton heiluttaminen tankkausten aikana on kielletty. Tankkausmittarin näyttö peitetään tankkauksen ajaksi. Kilpailijalla on oikeus tarkastaa mittarin nollaus ennen tankkauksen aloittamista ja tankattu määrä tankkauksen päätyttyä. Kun tankki on niin täynnä, että polttoaineen pinta jää näkyviin, asetetaan tankin korkki paikoilleen, korkki poistetaan ja tankkausta jatketaan kunnes polttoainesäiliö on täynnä. Tämän jälkeen kilpailijapari ajaa järjestäjän laatiman tankkauslenkin, noin m, jonka jälkeen auto ajetaan takaisin tankkauspaikalle ja tankataan täyteen. Järjestäjä määrää ajoajan. Nopeusrajoitus max. 30 km/h. Kilpailija ja tankkaaja hyväksyvät milloin tankki on täynnä. Alkutankkauksen jälkeen tankista poistetaan noin 1 litra polttoainetta ylivuodon estämiseksi. Auton asento tankkauksen aikana, toimitsijoiden nimet, sekä tankatut ja poistetut määrät kirjataan tankkauspöytäkirjaan. Polttoainemäärät merkitään kahden desimaalin tarkkuudella. Tankatut ja poistetut määrät kirjataan lisäksi aikakorttiin. Jokainen kilpailija maksaa käyttämänsä polttoaineen itse. Lopputankkaus Lopputankkaus suoritetaan samalla tavalla, paitsi lopuksi ei poisteta polttoainelitraa. Lopputankkauksessa tankkaushenkilö päättää milloin tankki on täynnä. Alku- ja lopputankkauksessa auton asento on sama, samoin tankkauksen suorittaa sama henkilö samalta pumpulta.

6 6

7 7 REITTI- JA AIKATARKASTUS- ASEMAT Reitin varrella on julkisia, tiekirjaan ja karttaan merkittyjä aikatarkastusasemia sekä ennalta ilmoittamattomia reittitarkastusasemia. Aikatarkastusasemat voivat olla miehittämättömiä, EMIT-leimauslaitteella varustettuja asemia. Kaikki asemat on merkitty kansallisin kilvin. Aika- ja reittitarkastusasemilla on autojen korjaus ja huolto kielletty. REITTITARKASTUSASEMAT Kilpailussa on reittitarkastusasemia sekä tarkkailuasemia ennalta ilmoittamattomissa paikoissa. Reittitarkastusasemalla kilpailijan on pysähdyttävä asemakilven kohdalla ja esitettävä aikakorttinsa. Puuttuvasta reittiasemamerkinnästä rangaistaan 15 %:n polttoainelisäyksellä. AIKATARKASTUSASEMAT Kilpailu on jaettu jaksoihin, joille kullekin on annettu ajoaika. jakso päättyy tiekirjalla ja kartalla ennalta ilmoitettuun aikatarkastusasemaan. Ajoaika lasketaan kunkin jakson alusta. Annetun ajan voi ylittää 59 sekunnilla ilman virheitä. Kilpailija on itse velvollinen laskemaan aikakortissa ilmoitetun ajoajan perusteella ihannesaapumisaikansa kullekin asemalle. Katsastusasema, lähtö ja maali ovat myös aikatarkastusasemia. Jos kilpailija asema-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevan jonon tai ruuhkan takia ei voi saada ajoneuvoa asemapaikkaan, hän voi hakea ajan kävellen. Liian aikaisesta saapumisesta rangaistaan 2 %:n polttoainelisäyksellä ja myöhästymisestä 2 %:n polttoainelisäyksellä jokaista alkanutta minuuttia kohti. Kilpailusuoritus hylätään, jos kilpailija ei ole käynyt aikatarkastusasemalla tai käy asemilla väärässä järjestyksessä tai myöhästymisminuutit lähdön ja maalin välillä ovat yhteensä yli 30 min. ASEMA-ALUE PÄÄTTYY

8 8 Miehitetyt aikatarkastusasemat Kilpailuauto, jossa kummankin ohjaajan pitää olla, saa saapua asemalle reitin edellyttämästä suunnasta 1 min ennen ihannesaapumisaikaansa. Kilpailijat saavat katsoa aseman virallista kelloa. Tarkastusasemalla aika otetaan aikakortin esittämishetkellä. Aika merkitään asemapöytäkirjaan ja aikakorttiin tunteina ja täysinä minuutteina. Jos ajan merkinnässä on tapahtunut virhe, on siitä heti huomautettava asemahenkilöstölle, tarvittaessa kirjallisesti. Lähtöaika aikatarkastusasemalta on saapumisaikaa seuraava tasaminuutti. Jos kilpailija asema-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevan jonon tai ruuhkan takia ei voi saada ajoneuvoa asemapaikkaan, hän voi hakea ajan kävellen. Lähtöaika seuraavalle matkaosuudelle on merkitty aikakorttiin asianomaisen osuuden kohdalle ruutuun LÄHTÖ. Miehittämättömät aikatarkastusasemat (EMIT-järjestelmä) Miehittämättömälle aikatarkastusasemalle saapuessaan kilpailijat leimaavat itse aikakorttinsa EMIT-leimauslaitteessa. EMIT-järjestelmä laskee leimausten perusteella leimausten välisen ajan (ajoajan) minuutteina ja sekunteina. Tuloslaskennassa ratkaisee EMITaikaleimaukset. Uusi lähtöaika on sama kuin asemalle saapumisaika eli leimausaika (sekunnin tarkkuudella). Ihannesaapumisaika seuraavalle asemalle on lasketaan lähtöajasta sekunnin tarkkuudella.

9 9 AIKATARKASTUSASEMA: TULO- JA LÄHTÖAIKAESIMERKKEJÄ Miehitetty AT-asema (Esim. 1) (Esim. 2) (Esim. 3) Miehittämätön AT-asema EMIT (Esim.) AT 1 18:00,00 LÄHTÖ AT 1 AT 1 AT 1 18:00,00 LÄHTÖ 18:00,00 LÄHTÖ 18:00,00 LÄHTÖ AT 1 AT 2 AJOAIKA 20 min +6 % (jne...) AT 1 AT 2 AJOAIKA 20 min 18:18,00 +4 % 18:19,00 +2 % 18:20,00 AT 2 Ihannetuloaika 18:20,00 18:20,59 18:20,59 LÄHTÖ 18:21,00 18:21,00 +2 % 18:22,00 +4 % 18:23,00 Todellinen TULO 18:20,08 Todellinen TULO 18:20,59 LÄHTÖ 18:21,00 AT 2 Myöhästymisrangaistus (2 alkanutta minuuttia): 2 x 2 % = 4 %:n polttoainelisäys Todellinen TULO 18:22,01 LÄHTÖ 18:23,00 AT 2 EMIT Ihannetuloaika 18:20,00 18:20,59 Todellinen TULO 18:20,28 LÄHTÖ 18:20,28 +6 % AT 1 AT 2 AJOAIKA 10 min AT 3 (jne...) Ihannetuloaika 18:31,00 18:31,59 Ihannetuloaika 18:31,00 18:31,59 AT 3 AT 1 AT 2 AJOAIKA 10 min Ihannetuloaika 18:30,28 18:31,27 +2 % = polttoainelisäys rangaistuksena liian aikaisesta tai myöhäisestä tulosta AT 3 Ihannetuloaika 18:33,00 18:33,59

10 10 TULOSLASKENTA Alku- ja lopputankkauksen erotus = kulutus. Kokonaiskulutukseen lisätään lisäprosentit sääntörikkomuksista. Tulos ilmoitetaan litroina/100 km. Myös CO 2 -päästöt lasketaan, ja ilmoitetaan grammoina/km. Huom. Päästöarvolla ei ole vaikutusta kilpailun tuloksiin! Bensiinikäyttöisten autojen laskentakaava: 23,5 x tulos l/100 km ilman rangaistusprosentteja. Dieselkäyttöisten autojen laskentakaava: 26,6 x tulos l/100 km ilman rangaistusprosentteja.

11 11 TURVASUUNNITELMA Turvallisuuspäällikön on laadittava turvasuunnitelma. Ellei kilpailuun ole nimetty turvallisuuspäällikköä, ratamestari laatii suunnitelman. Sen pitää ainakin sisältää: Vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot: kilpailunjohtaja (kilpailun apulaisjohtaja) ratamestari Eri turvayksiköiden osoitteet ja puhelinnumerot: hätäkeskus poliisi sairaala päivystävä terveyskeskus tai sairaala palokunta hinaus/korjaamopalvelu Täydellinen reitti Kilpailijan nro 1 aikataulu Onnettomuuksien selvittelylautakunnan kokoonpano ja toimintasuunnitelma

12 12 VASTALAUSEET Vastalauseen jättämisoikeus on ilmoittajalla tai 1-ohjaajalla Tehtävä kirjallisena Jätetään kilpailun johtajille tai hänen apulaiselleen, tai jos näitä henkilöitä ei tavoiteta, jollekin kilpailuin tuomareista Mukana oltava vastalausemaksu Tuomaristo hyväksyy ja allekirjoittaa tulokset vastalauseajan päätyttyä Vastalausemaksu AKK määrää maksun suuruuden kullekin vuodelle (85 e v. 2003) Palautetaan, mikäli vastalause todetaan aiheelliseksi Kilpailun johtajalla on oikeus palauttaa vastalause ja maksu, jos virhe on selkeästi järjestäjään tekemä, jolloin asia ei mene tuomaristolle Vastalauseiden jättöajat Katsastusmiesten tekemiä päätöksiä koskeva: jätettävä heti, kun päätöksestä on ilmoitettu kilpailijalle Tuloksia vastaan: jätettävä 30 min kuluessa tulosten julkaisemisesta Kilpailun tapahtumia ja reittiä vastaan: jätettävä 30 min kuluessa ao. kilpailijan maaliin saapumisesta LISENSSIT Sekä kuljettajalla että kartanlukijalla oltava normaali kilpailijalisenssi tai lunastettava kertalisenssi kilpailupaikalta (esim. taloudellisuusajo v. 2003: 12 euroa/hlö) Kilpailu, joka järjestetään ns. kalenterin ulkopuolisena harjoituskilpailuna, ei tarvitse kilpailulupa-anomusta eikä kilpailussa tarvita toimitsija- tai kilpailijalisenssejä.

13 13 0-AUTO 0-auton miehistö tarkastaa kaikki turvallisuuden ja kilpailun kulun kannalta tärkeät kohdat. edellytetään vankkaa taloudellisuusajokokemusta, ja heidän on tunnettava kilpailun reitti. annettava kilpailun johtajalle täydelliset tiedot ja oman mielipiteensä kilpailun turvallisesta ja sujuvasta suorittamisesta. sama miehistö koko kilpailun ajan. kirjallinen raportointivelvollisuus tehtävien suorittamatta jättäminen tulee aina merkitä tuomariston pöytäkirjaan AKK:n jatkotoimenpiteitä varten. tehtävän keskeydyttyä ulosajon takia aiheutuu molemmille miehistön jäsenille AKK:n määräämä seuraamus. kilpailun johdon ja 0-auton välillä on oltava toimiva viestiyhteys.

14 14 TOIMIHENKILÖT JÄRJESTELYTOIMIKUNTA Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kilpailunjohtaja (Apulaiskilpailunjohtaja) Lisenssi Ralli 2 Sihteeri Ratamestari Markkinointi Lisenssi Ralli 3 Lisenssi Ralli 3 Tiedotus Yleisjärjestelyt Turvallisuus Katsastus Tankkaus Lisenssi Tekn. 3 Ajanotto Tuloslaskenta

15 15 KILPAILUNJOHTAJA Laatii kilpailulle budjetin ja valvoo sen toteutumista Toimii yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa Varmistaa, että kilpailun toimitsijat ovat saaneet toimintaohjeet Tarkistaa toimihenkilöiden kelpoisuuden (tarvittaessa toimitsijalisenssi) Laatii kilpailulupa-anomuksen Toimii asioiden esittelijänä tuomariston kokouksissa Vastaanottaa mahdolliset vastalauseet ja jättää tarvittaessa ne tuomariston käsiteltäväksi Laatii ja allekirjoittaa tarvittaessa lisämääräykset Osallistuu lähtöluettelon laadintaan Osallistuu kilpailun palkintojen hankintaan Vastaa kilpailun jälkeisen palautepalaverin järjestämisestä

16 16 KILPAILUN SIHTEERI Laatii kilpailun johdon kanssa kilpailun säännöt Vastaa kilpailun sääntöjen ja muiden painotuotteiden painatuksista Vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä ja siihen liittyvistä tehtävistä ja ilmoituksista yhdessä kilpailun johdon kanssa Toimii järjestelytoimikunnan kokouksissa sihteerinä Varmistaa viimekädessä, että toimitsijoita on riittävästi ja että he tuntevat tehtävänsä ja ovat varustettuina tarpeellisilla välineillä Hankkii yhdessä kilpailun johtajan kanssa tuomariston sihteerin Varaa kilpailuorganisaation tarvitsemat toimitilat sekä ravintola- ja majoitustilat Varmistaa, että kilpailutoimistossa on tarvittavat välineet Laatii toimihenkilöiden yhteystietoluettelon Tarkastaa, että ilmoittautuneilla on tarvittavat paperit kunnossa ja osanottomaksu suoritettu Huolehtii, että lupa-anomukset ja muutkin materiaalit toimitetaan oikeaan aikaan oikeisiin paikkoihin. t.s. On Oikea Pomo!!

17 17 RATAMESTARI Suunnittelee kilpailun reitin sekä valitsee lähtö- ja maalipaikat kilpailun johdon kanssa sekä tankkauspaikat tankkauspäällikön kanssa Toimii turvallisuupäällikkönä ellei tätä ole erikseen nimetty. Laatii jaksojen pituudet, ajoajat sekä keskinopeudet Ratamestari vastaa turvasuunnitelman laatimisesta ja toteutuksesta, ellei kilpailuun ole nimetty turvallisuuspäällikköä Hankkii tarvittaessa yksityisteiden käyttöluvat (tie saattaa olla yksityistie, jos sitä ei ole merkitty sinivalkoisilla viitoilla) On yhteydessä Tiehallinnon tiemestariin, kunnan palopäällikköön sekä kunnan viranomaisiin. Hankkii viranomaisten luvat yhdessä sihteerin kanssa. Neuvottelee Poliisin kanssa mahdollisista liikennejärjestelyistä. Jättää reittipiirroksen ja ensimmäisen kilpailijan aikataulun Hätäkeskukseen Tekee huvilupailmoituksen kunnan poliisiviranomaiselle, jos kilpailussa käytetään kuulutuslaitteita. Mikäli esim. lähtö- tai tankkauspaikalla tarvitaan järjestyksenvalvojia, toimitetaan näiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset huvilupailmoituksen mukana. Huvilupailmoituksen voi tehdä myös turvallisuuspäällikkö. Laatii tiekirjaluonnoksen ja tarkastaa puhtaaksipiirretyn kirjan Laatii aikakortin yhdessä tuloslaskentapäällikön kanssa Laatii kilpailun aikataulut ja ihanneaikalaskelmat Suorittaa tarvittaessa reitin tarkastuksen tuomariston puheenjohtajan kanssa Huolehtii siitä, että huomio- ja vaaramerkit, jotka eivät ole tiekirjassa, ilmoitetaan jokaiselle kilpailijalle lisämääräyksellä viimeistään ennen ko. osuuden lähtöä. Vastaanotto on varmistettava kilpailijan kuittauksella. Ajaa reitin kilpailijoiden edellä varmistaen, että merkit, toimihenkilöt ym. ovat oikeilla paikoillaan

18 18 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ Laatii tiedotuspäällikön kanssa kilpailun ennakkoesitteen Laatii tiedotuspäällikön kanssa muissa tiedotusvälineissä julkaistavat kilpailun mainokset Hankkii kilpailun toteuttamiseksi yhteistyökumppaneita Hankkii kilpailun ennakkoesitteeseen ja kilpailumateriaaleihin tulevat mainokset Huolehtii yhdessä tiedotuksen kanssa kilpailun näkyvyydestä Huolehtii yhdessä tiedotuksen kanssa lehdistötilaisuudesta Huolehtii yhdessä kilpailun johdon kanssa yhteistyökumppaneista

19 19 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ Vastaa kilpailun kaikesta tiedotustoiminnasta Laatii ennakkotiedotteen/-esitteen kilpailusta On yhteydessä eri tiedotusvälineisiin Järjestää tarvittaessa lehdistötilaisuuden ja hankkii sinne osallistujat Huolehtii kilpailun aikaisesta tiedottamisesta Hankkii ulkopuolisille tiedottajille tarvittavat työkalut Järjestää yhdessä markkinoinnin kanssa mahdollisen V.I.P.-tilaisuuden Toimittaa tiedotteen kilpailutapahtumista sekä tulokset välittömästi kilpailun jälkeen tiedotusvälineille ECO RUN

20 20 YLEISJÄRJESTELIJÄ Hankkii kilpailussa tarvittavat materiaalit kilvet ja merkit suoja-aidat turvavälineet tankkaustarvikkeet lippusiimat kansallisuusliput lähtö ja maalivaatteet sinetöintiteipit ym. ym. Hankkii palkinnot yhdessä kilpailun johtajan kanssa Varustaa lähtö-, maali-, tuloslaskenta-, katsastus- ja tuomariston tilat ja paikat yhdessä sektorien vastaavien kanssa Varustaa palkintopöydän yhdessä kilpailunjohtajan kanssa Hankkii opastetaulut tarvittaviin paikkoihin Toimittaa sektorien vastaaville näiden ennalta kirjallisesti tilaamat tarvikkeet Huolehtii materiaalipalautukset ja suorituspaikkojen jälkitarkastukset

21 21 KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ Kuuluu onnettomuuksien selvittelylautakuntaan Toimii yhteistyössä mahdollisen teknisen valvojan kanssa Hankkii katsastuspaikan Hankkii ja kouluttaa tarvittavan henkilöstön Huolehtii, että katsastuspaikalla on tarvittavat välineet vaaka (jos autoja on tarvetta punnita) nosturit sinetöintiteippiä opasteet turvallisuusvarusteet ym. Tarkistaa ennen osanottajaluettelon laadintaa, että ilmoittautuneet autot ovat oikeissa luokissa! Tarkastaa, että järjestäjien antamat numerot ja mainokset ovat paikoillaan Laatii katsastuspöytäkirjan Laatii katsastusraportin tuomaristolle Huolehtii, että myös taukopaikoilla on katsastushenkilöstöä mahdollisten huoltotoimenpiteiden valvontaa varten

22 22 TANKKAUSPÄÄLLIKKÖ Tutustuu ennalta kilpailun sääntöihin, varsinkin oman sektorin osalta Tarkastaa tankkauspaikan ja tankkauspaikkojen riittävyyden Laatii tankkaussuunnitelman Hankkii ja kouluttaa tarvittavan henkilöstön Huolehtii, että paikalla on tarvittava sammutuskalusto ja imeytysaine Huolehtii, että tankkausmittarit voidaan peittää tankkausten ajaksi Huolehtii, että samat autot tankataan samalla tankilla ja saman tankkaajan toimesta niin alku- kuin lopputankkauksessa. Toimittaa yleisjärjestelijälle tarvikepuutelistan Laatii tankkauspöytäkirjan josta näkyy tankkausajat (samat alku- ja lopputankkauksessa)

23 23 AJANOTTOPÄÄLLIKKÖ Hankkii tarvittavat henkilöt aika- ja reittitarkastusasemille Hankkii kellot asemahenkilöstölle Kouluttaa asemahenkilöstön Hankkii asemapöytäkirjat Hankkii tarvittavat asema-aluemerkit yhdessä yleisjärjestelijän kanssa Sopii tuloslaskentapäällikön kanssa pöytäkirjojen ja aikakorttien luovutuspaikan ja -ajan Laatii asemahenkilöstön yhteystiedot niitä tarvitseville toimihenkilöille

24 24 TULOSLASKENTAPÄÄLLIKKÖ Hankkii ja kouluttaa tarvittavan henkilöstön tuloslaskentaan Hankkii tarvittavat tuloslaskentavälineet (ATK, kopiokone, ym.) Tarkastaa tuloslaskentatilat Hankkii ratamestarilta tiedot salaisista tarkastuspisteistä mahdollisia kilpailun jälkeisiä selvittelyjä varten Laatii tulosluettelon Toimii yhteistyössä tiedotuksen kanssa

25 25 TUOMARISTON PUHEENJOHTAJA Autoliitto nimittää taloudellisuusajokilpailuun Hänellä tulee hyväksyttää kilpailun järjestäjän esittämät muut tuomariston jäsenet. Valvoo, että kilpailussa noudatetaan kaikkia voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä ja että sillä on kaikki tarvittavat viranomaisluvat. Velvollisuus tarkastaa ja korjata kilpailun sääntöluonnos ja toimittaa se AKK:lle yhdessä kilpailulupahakemuksen kanssa. Hyväksyy järjestäjän laatiman tuomariston kokousaikataulun sekä esityslistat. Kilpailun jälkeen hänen tulee valvoa, että kilpailun järjestäjä toimittaa kaikki kilpailun asiapaperit (tuomariston pöytäkirjat, lähtö- ja tulosluettelot, mahdolliset onnettomuusraportit, vastalauseet jne.) viikon kuluessa kilpailun päättymisestä AKK:oon. Laatii kilpailusta seurantaraportin, joka tulee toimittaa 14 vrk:n kuluessa AKK:lle sekä kilpailun järjestäjälle. Tuomariston puheenjohtajan matka- ja majoituskustannuksista vastaa kilpailun järjestäjä. Lisenssivaatimus: Ralli 2

26 26 TUOMARIT Tuomareilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan. Eivät saa ottaa kilpailussa muita tehtäviä. Kilpailunjärjestäjä kutsuu kilpailuun tuomariston Tuomariston jäsenten lukumäärän (PJ mukaan lukien) on oltava pariton Kilpailun tuomari ei voi olla järjestävän seuran jäsen. Tuomareiden matka- ja majoituskustannuksista vastaa järjestäjä. Lisenssivaatimus: Ralli 3

27 27 TUOMARISTO henkilöä Tuomariston puheenjohtaja Tuomari Tuomari puh. puh. puh. Tuomariston sihteeri puh. Tuomariston kokouspaikat ja -ajat 1) pvm. klo 2) pvm. klo 3) pvm. klo sekä tarvittaessa kilpailun johdon tai tuomariston puheenjohtajan kutsusta Onnettomuuksien selvittelylautakunta: Tuomariston puheenjohtaja Kilpailun johdon edustaja Katsastuspäällikkö Poliisin edustaja Turvallisuuspäällikkö puh. puh. puh. puh. puh. Lautakunta voi käyttää apunaan mm. Tiedotusvastaavaa puh. Lääkäriä puh. Kunnan paloviranomaisen edustajaa puh.

28 28 Tiedote kilpailijoille KILPAILUTOIMISTO Ennen kilpailua Paikka Avoinna pvm., klo Puh., fax Ilmoittautuminen Kilpailun aikana Kilpailun virallinen Esillä: ilmoitustaulu Katsastuspaikka Tankkauspaikka Parc Fermé ennen lähtöä Lähtöpaikka Maali Parc Fermé maalin jälkeen Palkintojenjakotilaisuus Päättäjäistilaisuus

29 29

30 30 Tiekirja

31 31 KATSASTUSKORTTI Kilpailija numero Luokka Asiapaperit Ajokortti Auton omistaja Auton malli ja merkki Esikatsastus Välikatsastus Loppukatsastus Tunnistus Peilit Varoituskolmio Ensiapupakkaus Turvavyöt Rengaskoko Rengaspaineet edessä takana Kulutuspinnat (min. 1,6 mm) Varapyörä Rek.numero Jarrut Ajovalot Paino Polttoainejärjestelmä Polttoainetankin tilavuus Otetut näytteet Huomautukset Hyväksytään kilpailuun Esitetään hylättäväksi Katsastaja 1-ohjaaja 1-ohjaaja

32 32 Nro Luokka Rek.nro Auto TANKKAUSKORTTI Laatu Mittari Tankkaaja 1. määrä Poisto litraa litraa 2. määrä Kulutus litraa litraa Tankkaaja Kuljettaja

33 33 AIKAKORTTI h min Lähtö 1 AT 1 Tulo Ajoaika 22 min % Lähtö 2 AT 5B AT 6 Tulo Nro Ajoaika 23 min % Lähtö % Lähtö % AT 2 Tulo Ajoaika 31 min AT 7 Tulo Ajoaika 45 min Lähtö % Lähtö % AT 3 Tulo Ajoaika 36 min AT 8 Tulo Ajoaika 26 min Lähtö % Lähtö % AT 4 Tulo Ajoaika 29 min AT 9 Tulo Ajoaika 36 min Lähtö % Lähtö % AT 5A Tulo Ajoaika 34 min EV Tauko 30 min EV = Ennakko vapaa % AT10A Tulo AT 10B Lähtö MAALI Tulo Ajoaika 17 min EV Tankkaus n. 15 min Ajoaika 17 min EV % % % + + ltr ltr ltr TANKKAUKSET ALKUtankkaus LOPPUtankkaus MITTARINLUKEMA ALKUlukema LOPPUlukema REITTITARKKAILU NOPEUSTARKKAILU

34 34

35 35 ASEMA- PÖYTÄKIRJA AT Asemapäällikkö Puhelin Sihteeri Toiminta-aika Nro Tuloaika Lähtöaika Huom! h min s h min kpl

TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 2015 AL-Sport Kari Kuosmanen HRRT Historic Regularity Rally Trophy 2015 v0 TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Sisältö Tausta... 3 Yhteystiedot... 3 Kilpailuautot... 3 Varusteet... 3 Luokat / Tasoitukset...

Lisätiedot

TASANOPEUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

TASANOPEUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2015 AL-Sport Kari Kuosmanen HRRT Historic Regularity Rally Trophy TASANOPEUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Sisältö Tausta... 3 Kilpailuautot... 3 Varusteet... 3 Mittarit:... 3 Muut varusteet... 3 Luokat... 4 Kilpailijat...

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat HALLITUS 1 + 2 + 12 TYÖVALIOKUNTA TOIMISTO JOHTORYHMÄT Urheilun Nuorisourheilun TALOUSRYHMÄ STRATEGIARYHMÄ VETOOMUSISTUIN YMPÄRISTÖRYHMÄ

Lisätiedot

Kilpailijaohje 2015. AKK Sports Oy, PL 19, 01301 Vantaa Sähköposti: rally@autourheilu.fi www.nesteoilrallyfinland.fi

Kilpailijaohje 2015. AKK Sports Oy, PL 19, 01301 Vantaa Sähköposti: rally@autourheilu.fi www.nesteoilrallyfinland.fi Kilpailijaohje 2015 Kilpailijaohje 1. Johdanto Elämme mielenkiintoisia aikoja, vajaan kahden viikon päästä tiedämme ketkä ovat vuoden 2015 Nelivetomies ja Vetomies. Kilpailusta näistä titteleistä tulee

Lisätiedot

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA Yleisiä määräyksiä 1. Autourheilun kansainvälinen johto 2. Autourheilun kansainväliset säännöt 3. Autourheilun kansallinen johto 4. Lyhennykset 5. Kilpailu

Lisätiedot

JM- KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN

JM- KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JM- KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Päivitetty 06.02.2013 1. JM-KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS - YLEISTÄ Nämä JM-kilpailujen järjestämisohjeet päivitetään tarvittaessa vastaamaan voimassa olevia lajisääntöjä. Kysyntä

Lisätiedot

Kilpailun säännöt 30.7. 1.8.2015

Kilpailun säännöt 30.7. 1.8.2015 Kilpailun säännöt 30.7. 1.8.2015 2015 Vetomies 2015 Nelivetomies 2015 30.7. 1.8.2015 KILPAILUN SÄÄNNÖT 3 KILPAILUN SÄÄNNÖT Nelivetomies 2015 ja Vetomies 2015 30.7 1.8.2015 NEAFP- ja kansallinen kilpailu

Lisätiedot

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman JÄRJESTÄMISOPAS Teksti: Matti Sirkka Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman Toimitus: Ville Riekkinen, Marja Räikkälä (uudistettu painos 2004)

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT SM RALLI TURKU 28.-29.8.2015 SM/NEAFP TURUN URHEILUAUTOILIJAT RY TURKU 1. OHJELMA 8.7.2015

KILPAILUN SÄÄNNÖT SM RALLI TURKU 28.-29.8.2015 SM/NEAFP TURUN URHEILUAUTOILIJAT RY TURKU 1. OHJELMA 8.7.2015 KILPAILUN SÄÄNNÖT SM RALLI TURKU 28.-29.8.2015 SM/NEAFP TURUN URHEILUAUTOILIJAT RY TURKU 1. OHJELMA 8.7.2015 18.8.2015 klo 21.00 21.8.2015 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto

Lisätiedot

RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET

RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET 1 RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET Kuntoliikuntatoimikunta 17.11.2009, RESULin hallitus 28.11.2009 RESUL:N JOTOSTEN JÄRJESTELYOHJEET Johdanto 2 1. Kilpailuorganisaatio ja sen koulutus 3 2. Yleisjärjestelyt

Lisätiedot

SUOMEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY MOOTTORIKELKKA-SPRINT 2014

SUOMEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY MOOTTORIKELKKA-SPRINT 2014 SUOMEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY MOOTTORIKELKKA-SPRINT 2014 1 MÄÄRITELMÄ... 2 2 MOOTTORIKELKAT JA KILPAILULUOKAT... 2 3 AJAJAT... 3 3.1 Ajajien ikä... 3 3.2 Ajovarusteet... 3 3.3 Numerolaatat... 3 4 ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT, FOSSIILISARJA

SÄÄNNÖT, FOSSIILISARJA 31.3.2015 OFK-125 RY SÄÄNNÖT, FOSSIILISARJA 2015 OFK-125 ry, versio 1.02 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Voimassa olevat säännöt... 4 1.2 Tiedottaminen... 4 1.3 Lisenssit... 4 1.3.1 Peruslisenssi karting...

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

097 MOOTTORIKELKKA-SPRINT 2015

097 MOOTTORIKELKKA-SPRINT 2015 097 MK- Sprint 2015 1.0 097 MOOTTORIKELKKA-SPRINT 2015 097.1 MÄÄRITELMÄ... 2 097.2 MOOTTORIKELKAT JA KILPAILULUOKAT... 2 097.3 AJAJAT... 3 097.3.1 Ajajien ikä... 3 097.3.2 Ajovarusteet... 3 097.3.3 Numeroliivit...

Lisätiedot

DRAG RACING. Kiihdytysajon säännöt 2015. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Toimittanut FHRA:

DRAG RACING. Kiihdytysajon säännöt 2015. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Toimittanut FHRA: DRAG RACING Kiihdytysajon sääntökirja 2015 Voimassa 1.1.2015 alkaen. Toimittanut FHRA: Jari Kujala Juha Marjanne Hannu Nurminen Lasse Koskinen Jani Vaittinen FINNISH HOT ROD ASSOCIATION ry Tiilenvalajantie

Lisätiedot

KILPAILUJÄRJESTELYOPAS

KILPAILUJÄRJESTELYOPAS KILPAILUJÄRJESTELYOPAS SUOMEN KARATELIITTO RY. 3.PAINOS ELOKUU 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KARATEKILPAILUN TOIMENPIDELISTA...3 ILMOITTAUTUMINEN 13 OSANOTTAJALUETTELO...14 ARVONTA...15 OTTELUKAAVIO...16

Lisätiedot

MX-infotilaisuus kisajärjestäjille 21.3.2015. Motocross-lajiryhmä

MX-infotilaisuus kisajärjestäjille 21.3.2015. Motocross-lajiryhmä MX-infotilaisuus kisajärjestäjille 21.3.2015 Motocross-lajiryhmä 1 MX-infotilaisuuden sisältö Lajiryhmä ja sen työnjako Uudistukset ja muutokset kaudelle 2015 Kilpailuformaatit Sääntömuutokset Kilpailukalenteri

Lisätiedot

PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN

PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Kilpailutoimikunta PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN 6.5.2003-1 - Sisällys 1 Johdanto 2 Kilpailutoimikunta 3 Kilpailuajankohdat

Lisätiedot

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta SRA kilpailujen järjestämisohje Kilpailujen järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja ohjeet. Ohjeen käyttö ja soveltaminen... 2 Kilpailujen yleisluonne... 2

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015)

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) 1 SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) (Kuvaruudun tekstin pienennys / suurennus: pidä alhaalla Ctrl ja pyöritä hiiren rullalla) Sarjatenniksen säännöt... 2 Muita sarjaohjeita... 17

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Rallin erikoiskokeen järjestämiskoulutus osa 2

Rallin erikoiskokeen järjestämiskoulutus osa 2 Rallin erikoiskokeen järjestämiskoulutus osa 2 AIKAKORTTI Tunnit Minuutit Sekunnit 1/10 IHANNELÄHTÖAIKA 13 38 LÄHTÖAIKA 13 38 AT-pist. Lähtö - AT 1A 13,30 km AJOAIKA 25 EK 1 Vetotie TULOAIKA 14 03 RT max.aika

Lisätiedot

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.9.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 B. RALLY-TOKOKILPAILUN KILPAILUOHJEET... 4 1. RALLY-TOKOKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE... 4 1.1. Kilpailuorganisaatio...

Lisätiedot

ENNAKKO-OHJE HABARI ZA MCHANA, HYVÄT KILPAILIJAT!

ENNAKKO-OHJE HABARI ZA MCHANA, HYVÄT KILPAILIJAT! HABARI ZA MCHANA, HYVÄT KILPAILIJAT! Kädessänne oleva Nyota ya Afrikan ennakko-ohje kertoo kisojen olevan lähellä reilun viikon kuluttua. Kisoja on tehty nyt pari vuotta. Kilpailun järjestävät kolme toisilleen

Lisätiedot

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä.

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä. elokuu 2012 1/16 Tämä ohjeistus on tehty yksinluistelukilpailunjärjestäjille selvennykseksi mitä kaikkea kilpailutapahtuman järjestäminen vaatii. Kilpailutapahtumien järjestämistä säätelevät Suomen Taitoluisteluliiton

Lisätiedot

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 PALVELUSKOIRAKOKEET Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 JÄLJENTEKO KURSSIMATERIAALI Turun Käyttökoirakerho SRY Turun alaosasto Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 Jälkikoe on koemuodoista suosituin.

Lisätiedot

3.10.2015 Kilpailun säännöt

3.10.2015 Kilpailun säännöt 3.10.2015 Kilpailun säännöt KILPAILUN SÄÄNNÖT Työkalusi.com -ralli 3.10.2015 F-cup rallisarja Riihimäen Urheiluautoilijat ry Riihimäki 1. OHJELMA 14.08.15 22.09.15 Klo 21.00 28.09.15 03.10.15 Klo 8:00

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot