Tapahtuman kaupallisen tuotannon teemoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtuman kaupallisen tuotannon teemoja"

Transkriptio

1 Tapahtuman kaupallisen tuotannon teemoja Nilsiä CreaMentors Oy 2011 Jouni Kärkkäinen

2 Huomioita tapahtumien nykytilasta tapahtumia enemmän kuin koskaan mennyt? taantuma ei vaikuttanut kävijämääriin - tapahtumien kiinnostavuus isot ja tunnetut tapahtumat sekä yksittäiset suurtuotannon kiinnostavat ihmisiä erittäin paljon silti ainutlaatuisille uniikeille tapahtumille on sijaa oman tapahtuman kiinnostavaksi tekeminen, pelkkä ydinsisältö ei enää riitä tapahtuman toinen elämä verkossa - tapahtumien talous tapahtumien talouden hallintaan ja johtamiseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomioita tulot usein pääosin lipunmyynnin varassa > tapahtumat eivät tuotteista osaamistaan eri palveluiksi, tuotteiksi eivätkä varsinkaan myy! tuotantokulut (esiintyjät, tekniset ratkaisut) kasvavat koko ajan

3 Tapahtumatuotannon osa-alueet

4 TUOTE/ PALVELU TAPA TOIMIA Sisäinen tuotteistaminen Ulkoinen kaupallistaminen

5 Yhtä hyvä & vähän parempi ei enää oikein riitä! Jokaisen tapahtuman tulisi olla ydinkilpailijoitaan* selvästi parempi jossakin valitsemilleen asiakkaille ratkaisevan tärkeässä asiassa!** * Huomioi kaikki kilpailevat toiminnot ja palvelut jotka kilpailevat kanssasi ihmisten ajasta ** Ketkä ovatkaan tapahtumasi asiakkaita, segmentointi & mitkä ovat heidän tarpeet!

6 YLIVOIMAINEN ASIAKASHYÖTY = missä tapahtuma kilpailijoitaan, muita tarjolla olevia aktiviteetteja ja palveluja selvästi parempi asiakkaan/osallistujan/ kannalta = syy miksi asiakas saapuu tapahtumaamme, kuluttaa tuottamiamme palveluja, haluaa olla osa tapahtumamme yhteisöä = tärkein myyntiargumentti = menestyksen perusta Mukaillen Toivo S. Äijö 2010 = tapahtumatoimintamme suunnittelun ja johtamisen (strategian) ydin

7 Tapahtumakonseptin pääelementit 1. Tapahtuman tarkoitus ja tehtävä - miksi tapahtuma järjestetään? mitä sillä tavoitellaan? 2. Tapahtuman asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus - ydin, oheis- ja tukipalvelut - missä olemme parempia kuin muut, miten erilaistumme 3. Tapahtuman sidosryhmät - sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät 4. Tapahtuman ajankohta - aikataulut, ajankohta ja asiakkaiden tarpeet, sääolosuhteet 5. Tapahtumapaikka - tuotannon tarpeet, asiakkaat, saavutettavuus, hinta

8 Tapahtuman talouden hallinta

9 Tapahtuman taloudellisen hallinnan lähtökohtia Tapahtuman taloudellinen tavoite - Ylijäämä > miten ja minne - Alijäämä > mistä ja miten Vastuullinen taho - Kansallinen organisaatio vs. kv-organisaatio - Tilit, kirjanpito, rahaliikenne - Vrt. alijäämä > päätettävä kuka vastaa! Tapahtuman budjetoinnin perusteet - Kulut ja tulot > mistä muodostuvat - Kassavirta suunnittelun aikana > mistä?

10 Budjetoinnista Budjetin muodostaminen Mistä liikkeelle? Kustannukset idean konkretisointi tapahtumaksi ja syntyvät kustannukset > miten katetaan? Vetovoima tapahtuman kiinnostuvuus, tarve Kapasiteetti/resurssit käytettävissä olevat tilat vs. osallistujamäärä Taloudellinen (voitto)tavoite

11 Budjetoinnista Budjetin muodostaminen Autourheilutapahtuman osalta ydin ainakin seuraavissa asioissa: 1. Tapahtuman promoottorimaksu - Tapahtuman järjestämisoikeuksien hankinta 2. Kilpailijoiden osanottomaksut - Mitä sisältää? (kuljetus, majoitus, muut palvelut?) - Mitä eri hintaan? (milloin myynti tapahtuu, rahaliikenne?) - Hinnoittelumekanismit? (aikataulut, ryhmämyynti - Peruutusehdot ja laskutus?

12 Budjetoinnista Budjetin muodostaminen KIINTEÄT KULUT Toteutuvat tapahtuman osallistujamäärästä riippumatta! - Tapahtumapaikan vuokra - Palkinnot - Markkinointi - Painatuskulut - Palo ja pelastustyö/ensihoito - kuulutus, tuomaristo - Hallinto ja johtaminen - Vakuutukset - Lehdistö ja mediayhteistyö - Lupa-asiat - Muut kiinteät kulut

13 Budjetoinnista Budjetin muodostaminen MUUTTUVAT KULUT Osallistujamäärä vaikuttaa budjetointiin! - Huolto/rata/varikkojärjestelyt - Tuloslaskenta - Järjestyksenvalvonta - Liikenteenohjaus - Tapahtuman oheisohjelmat - Kuljetukset - Ravitsemispalveluiden ostot - Pankkikulut - Muut muuttuvat kulut - Muuta, mitä

14 Budjetoinnista Budjetin muodostaminen TULOT Voivat olla sekä muuttuvia että kiinteitä tuloja, riippuvaisuus osallistujamäärästä ja omasta myyntityöstäsi! - Osanottomaksut - Lipputulot - Palveluiden myynti (vip, oheisohjelma, julkaisut, retket ) - Ilmoitustulot, mainostulot - Näytteilleasettajat - Sponsoriyhteistyö - Mahdolliset peruutusmaksut (porrastaminen) - Tuet ja avustukset - Muut tulot

15 Taloudellisen suunnittelun johtaminen Edellisten tuotantojen seuranta ja huomiointi suunnittelussa Tulojen maksimointi > oma myyntityö Laadi budjetti Tee talouden seurantaa ja arviointia > kirjanpito Selvitä mahdolliset tuki- ja avustuskanavat

16 Tapahtuman markkinoinnista

17 Huomioita yhteiskunnan menosta vrt. markkinointi -markkinoiden pirstaloituminen > segmentit > yksilö täsmämarkkinoinnin haaste erilaistumisen tarve -maapallon pienentyminen globalisaatio internet yhteisöt vaikuttamisen mahdollisuus, mielipiteiden vaihto kaiken saavutettavuus tieto toisaalta paikallisuuden arvostuksen kasvu > globaali <-> lokaali - kaiken ylitarjonta mikään ei tunnu miltään -markkinat ovat kypsät slow-ilmiöt pienille puhutteleville sisällöille aitoudelle, tarinoille -mediassa monimedia vahvistuva tuotesijoittelu mainonnan uudet muodot -kiristyvä kilpailu, suoran hyödyn tarve

18 Tapahtuman kohderyhmämäärittelystä Tuottajana sinun tulee tunnistaa ne ryhmät, joita tapahtumasi teema ja sisältö erityisesti puhuttelevat! yrityksiä, kuluttajia, muita organisaatiota, viiteryhmä johon kuuluvat autourheilutapahtuman osalta kilpailijat ja kävijät mistä he saapuvat/voivat saapua tapahtumaasi? Tämän lisäksi on tunnistettava myös heidän tottumuksensa, tarpeet, odotukset ja vaatimukset tapahtumaasi liittyen. onko tapahtumasi tarjonta riittävän laadukasta/kattavaa em. ryhmille? miksi he tulisivat juuri sinun tapahtumaasi? mitä asioita he varmuudella odottavat saavansa tapahtumastasi mitä erityistä hyötyä, uutuusarvoa, kokemuksia, elämyksiä voit tarjota Onko valitsemasi kohderyhmä(t) realistisesti saatavissa asiakkaiksi? Onko heidän tavoittaminen helppoa?

19 TÄSMÄ/SUORA posti /newsletter mobiili Jalosta klubiajatteluksi, kanta-asiakasmarkkinoinniksi INTERNET MARKKINOINTI TAPAHTUMA- MARKKINOINTI 1. Omat tapahtumat Ennakkotapahtumat, klubit, kiertueet, promot 2. Tapahtuma muualla Messut, näyttelyt yms. TAPAHTUMAN MARKKINOINNIN KEINOJA SÄHKÖINEN MEDIA mainokset/jutut TV (spotti.fi) radio Web screenit PRINTTI lehdet (oma liite/ansainta) käsiohjelma Google Facebook YouTube Twitter Vimeo MySpace LinkedIn blogit yms SUHDE 1. Ulkoinen Asiakkaat, paikallinen yhteisö, media, yhteistyökumppanit, kilpailijat AGENTTI ulkopuolinen organisaatio street team AMBIENT yllätyksellisyys siellä missä ihmiset Sissimarkkinointi 2. Sisäinen Henkilöstö, vapaaehtoiset

20 Valmennusillan jatkoksi- Jalosta oman tapahtumasi markkinoinnin suunnittelua Tapahtuman markkinointisuunnittelu rakenteena: Tapahtuman toiminta-ajatus/liikeidea Toimintaympäristön pohdinta Kohderyhmien määrittely Tavoitteet Markkinoinnin keinot, välineet, viestit & aikataulut Resursointi Riskien arviointi Seuranta, mittarit

21 Valmennusillan jatkoksi- Jalosta oman tapahtumasi markkinoinnin suunnittelua Tapahtuman markkinointisuunnittelu käytänteinä: Tapahtuman toiminta-ajatus Toimintaympäristön pohdinta Kohderyhmien määrittely Tavoitteet Markkinoinnin keinot, välineet, viestit & aikataulut Resursointi Riskien arviointi Seuranta, mittarit Keitä olemme, mitä teemme ja kenelle? Mikä on tilanne ympärillämme juuri nyt ja miksi näin on? (meidän oma tulkintamme) Miten aiomme tilannettamme parantaa/kehittää? Miten aiomme asiakkaamme (?) pitää, niitä lisätä ja heitä kohdella Mitä palveluita/tuotteita tarjoamalla ja miten hinnoittelemalla ja jakelemalla sekä viestimällä tuon tavoitteen aiomme saavuttaa Kuka tekee, milloin tekee, miten johdetaan? Mikä voi mennä pieleen ja miksi, miten otamme nuo asiat suunnittelussamme huomioon?

22 Tapahtuman rahoitus - tuottajan myyntityö

23 Tapahtuman hakuprosessi = kiinnostavan tarjouksen laadinta kattojärjestölle tms. tapahtumaoikeudet omaavalle taholle! Kohteen kiinnostavaksi tekeminen, erilaistavat tekijät? Selvitä mihin asioihin päätöksessä kiinnitetään huomioita? Mitä hyötyjä voit erityisesti tarjota oikeudet omaavalle taholle? Verkostot ja kumppanit (paikallinen, valtakunnallinen, kv) Yritysyhteistyö Matkailutoimialan kanssa tehtävä yhteistyö o Myynnin tukimateriaalit (esitteet, videot, kuvat, web) o Henkilökohtaiset suhteet o Lobbaus

24 Myyntityö tapahtumassa Myyntityö tapahtumassa liittyy seuraaviin asioihin: -kilpailijoiden hankintaan > olemmeko kiinnostavia? -tapahtuman osallistujien / yleisön hankkimiseen -tapahtuman sponsoreiden hankintaan -oheis- ja tukipalveluiden myymiseen ilmoittautumisen tai muiden kohtaamisten yhteydessä (majoitus, ruoka, oheisohjelmat, kuljetus, jne.) -lisäpalveluiden myymiseen tapahtuman aikana (oheispalvelut, retket, elämykset, tapahtuman teemaan liittyvät asiantuntija- ja tietomateriaalit, jne.)

25 Keinoja, joilla tuottaja voi vaikuttaa omarahoituksen kasvuun ja kassavirtaan 1. LIPUNMYYNTI TEHOKKAAKSI - ennakkomyynti korostuu - ammattimaisten jakelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö - jakelijan myynnin lisäksi myös omaa myyntiä - lippujen hinnoittelun porrastukset ajallisesti - paketointi yhdessä (matkailu)yritysten kanssa (lippu, majoitus, kuljetus, ruoka, ohjelmapalvelut yms.)

26 Keinoja, joilla tuottaja voi vaikuttaa omarahoituksen kasvuun ja kassavirtaan 2. SPONSORIHANKINTA/YRITYSYHTEISTYÖ - suunnittelun alkuvaiheessa jo pohdintaa siitä millä yrityksellä looginen kytkös tapahtumamme teemaan - mikä yritys on kiinnostunut tapahtumamme kohderyhmistä - miten voimme tapahtumamme avulla edistää yrityksen toimintaa - tuottajan ja median välinen yhteistyö, media sponsorina - sponsorituottojen laskutuksesta sopiminen ennen tapahtuma - laskukierron nopeus

27 Keinoja, joilla tuottaja voi vaikuttaa omarahoituksen kasvuun ja kassavirtaan 3. TAPAHTUMAAN LIITTYVÄT OHEISTUOTTEET - mitä kaupallistettavia ja erikseen myytäviä tuotteita tapahtumasi oheen voidaan luoda? tapahtumasisältöjen jakelu eri medioissa? tapahtuman nimenkäyttöoikeudet? tallenteet ja niiden jakelu? tapahtuman oheistavarat?

28 Tapahtuman sponsoroinnista

29 Sponsorihankinnan ja yhteistyön hahmotusta sponsori 1. näkyvyyttä valitussa (tapahtuma) kohderyhmässä 2. haluaa hyötyä tapahtumasta taloudellisesti KOHDE (tapahtuma) tapahtumajärjestäjä 1. haluaa taloudellisia resursseja tapahtumatuotantoon 2. haluaa lisää osaamista tapahtumatuotantoon 3. haluaa luoda uusia tapahtumapalveluja

30 Yhteistyö Myynti Sisäinen markkinointi - henkilöstön ja kumppaneiden sitouttaminen Suora myynnin pohjustaminen - mahdollistetaan tapahtuman jälkeinen myynti (kontaktointi) Kohtaamisalusta - mahdollistetaan sponsoreille uusien asiakassuhteiden ja kumppanuuksiensyntyminen elämykset asiakkaat Suhdetoiminta - sidosryhmien sitouttaminen elämykset asiakkaat Suora myynti - tuotteiden tai palveluiden suora myynti tapahtuma-asiakkaille SPONSORI TAPAHTUMA arvot tunnettuus imago Ydinidea, ydinsisältö Yhteiskuntavastuu - osallistutaan tapahtuman avulla yhteiskunnan kehittämiseen yhteiskuntaa kehittävä toiminta Erilaistaminen - tapahtuman sisällön hyödyntäminen mainonnan teemana asiakkaat, sisältö asiakkaat, sisältö Tuotetason tunnettuuden ja imagon kehittäminen -sidosryhmien tavoittaminen -tunnettuuden lisääminen -mielikuvien kehittäminen Yhteiskunta Rekrytointi - osallistutaan tapahtuman avulla työllistämisen edistämiseen Yritystason tunnettuuden ja imagon kehittäminen -sidosryhmien tavoittaminen -tunnettuuden lisääminen -mielikuvien kehittäminen Markkinointi

31 Sponsoroitavia kohteita autourheilutapahtuman kontekstissa mm. Tapahtuman oikeuksien vuokraaminen/pääsponsori - Tapahtumasi sisältöön, kohderyhmiin ja teemaan soveltuva Tapahtuman tilat ja niihin liittyvät nimenkäyttö - rata/radat, ravintolat, mediatilat, muut tapahtumasi tilat Kilpailijat, kuskit > nimikkotukija tms. Tapahtumaan liittyvät palvelut - palkintojen jaot (podium), oheispalvelut, illalliset, vastaanotot, tauot, kuljetukset, huolto/varikko jne. Näyttelytoiminta, standit yms. muut esittelypisteet Tapahtuman oheismateriaali - julkaisut, muistitikut, dvd, muut tuotteet jne. Media sponsorina ja muun sponsorihankinnan apuna

32 Sponsorihankinnan prosessi

33 Suunnittelu Aluksi määrittele ja avaa kaikki tapahtumasi sponsorimyynnin mahdollisuudet, mitkä voisivat kiinnostaa eri sponsoreita mm. tapahtuman nimenkäyttöön liittyvät oikeudet, tapahtuman alueet, lavat, teltat, tilat, tiimit, palvelut jne. Mitä tapahtumallasi siis olisi tarjolla mahdolliselle sponsorille Huomioi em. sponsorin hakemat hyödyt yhteistyöhön liittyen

34 Suunnittelu Mahdollisten sponsoritahojen kartoittaminen Jaottele toimialoittain (kaupan alan yritykset, rahoituslaitokset, teknologiayritykset, virvoitusjuomateollisuus, vakuutusyhtiöt, viestintälaitokset jne.) Listaa alueesi merkittävimmät toimijat/ mainostajat, jotka mahdollisesti jo tukevat jotain tapahtumaa Selvitä myös tahot, jotka sponsoroivat samankaltaisia tapahtumia toisilla markkina-alueilla

35 Suunnittelu Määrittelyn ja toimijakartoituksen jälkeen hae tarkkaa tietoa potentiaalisista sponsoriehdokkaista, joita tulet lähestymään Tutustu yrityksen toimintaan, kulttuuriin, yrityksen edustamaan toimialaan yleensä, yrityksen arvoihin sekä erityisesti tunnista keitä ovat ko. tahon asiakkaat Selvitä onko yrityksellä sponsorointiin liittyvää strategiaa ja kuka vastaa henkilötasolla sponsorointiin liittyvistä päätöksistä Käytä apuna; yrityksen nettisivuja ja web yleensä, vuosikatsauksia, seuraa medioita, haastattele yrityksen edustajia mikäli mahdollista

36 Sponsoripalvelun kehittäminen Missä yhteydessä mm.? Näkyvyys markkinoinnissa (tapahtuma ja sähköinen ympäristö) Tapahtumatilat Esiintyjän (sisällöntuottajan) omistaminen Oheispalvelut, oheistapahtumat Kuljetukset Osallistujille jaettavat lahjat Kaavio: Sponsoroinnin ulottuvuudet

37 Sponsoripalvelun kehittäminen Luo erilaisia ja hintaisia sponsorointitasoja Pyri tuotteistamiaan sellaisia kokonaisuuksia/tarjontaa, joita ei voi muutoin saada tai ostaa erillisinä tuotteina Tarjoa sponsorille yksilöllisiä/eksklusiivisia sponsoroinnin mahdollisuuksia > sponsorin mahdollisuus erilaistua kilpailijoistaan

38 Sponsoripalvelun kehittäminen Tarjonnan tuotteistamisen perustaksi Luo tarkka kuvaus kunkin sponsorituotteen sisällöstä Hinnoittelun osalta älä hinnoittele vain oman tarpeesi mukaan vaan sponsoriyhteistyön arvon mukaan! Luo jo tässä vaiheessa suhteita median edustajiin ennen sponsorimyynnin aloitusta > median avulla sponsorimyyntisi helpottuu + median oma ansainta

39 Sponsoriyhteistyöehdotus- myynnin työkalu 1. Sisältää ja mahdollistaa sponsorin näkökulmasta sellaisen hyödyn ja edun saavuttamisen, joita ei muutoin välttämättä saisi ja on linjassa yrityksen markkinoinnin suhteen 2. Sisältää tietoa tapahtumasi kohderyhmistä ja heidän kulutustottumuksista sekä on linjassa sponsorin kohderyhmiin 3. Tarjoaa sponsorille erottavan tekijän kilpailijoista > eksklusiivisuus 4. Tarjoaa sponsorille laajaa näkyvyyttä tapahtuman (kaikissa) medioissa ja markkinoinnissa Kts. malli yhteistyöehdotuksesta

40 Myynti Sponsorimyynti on ennen kaikkea henkilökohtaista myyntityötä henkilökohtaisen tapaamisen kautta Ajoitus, yritysten budjetit markkinointiin, sponsorointiin liittyen Näyttäydyt myös potentiaaliselle sponsorille uskottavampana!! Tee konkreettinen yhteistyöehdotus Myyntivaiheessa pyydä päätöstä yhteistyöstä Voimmeko luottaa että yrityksenne toimii tapahtumamme sponsorina? Kirjallinen sopimus Optiona useamman vuoden mittainen yhteistyösopimus

41 Toteutus Luo sponsorille mielikuva tapahtuman omistamisesta Sponsorin työntekijä(t) osana tapahtumaorganisaatiota, osana toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Pidä yhteyttä tasaisin väliajoin, pyri huomioimaan silloin kun sitä vähiten odotetaan, puutu nopeasti epäkohtiin! Dokumentoi sponsorin näkyvyyttä tapahtumassasi, erityisesti heidän työntekijöiden kautta Organisoitumisen näkökulmasta määrittele kullekin sponsorille oma yhteyshenkilö ennen tapahtuma/tapahtuman aikana

42 Toteutuksen raportointi Luo sponsorille raportti/yhteenveto yhteistyöstä - Tilastoja, näkyvyyttä, median kommentit, kuvia - Mahdolliset asiakaskyselyiden tulokset - Pyri näyttämään toteen erityisesi ne kohdat, joissa olet pystynyt ylittämään lupauksesi

43 Kiitos & menestystä tapahtumatuotantoihin! CreaMentors Oy Jouni Kärkkäinen Kilpisenkatu JYVÄSKYLÄ

ORIENTAATIO TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN Hämeenlinna 6.2.2015

ORIENTAATIO TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN Hämeenlinna 6.2.2015 ORIENTAATIO TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN Hämeenlinna 6.2.2015 PÄIVÄN TEEMOJA o Tapahtumatuotannon osa-alueet o Tapahtumatuottajan työnkuva, osaaminen ja rooli o Ryhmäkeskustelu o Millaisia tapahtumia Kantolan

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 TUOTTEISTAMISEN PERUSTEKIJÄT 1. Palvelun/tuotteen nimi 2. Asiakas (kenelle tarjotaan B2B/B2C) ja minkä haasteen palvelu/tuote ratkaisee + mahdollinen palvelulupaus

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI

LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI We get fans! Käytössämme ovat markkinoiden monipuolisimmat ja tehokkaimmat lipunmyyntiä tukevat markkinointiratkaisut.

Lisätiedot

Alternative Party 2009 -budjetti Tulot 1 / 7

Alternative Party 2009 -budjetti Tulot 1 / 7 -budjetti Tulot 1 / 7 Budjetti / tulot Minimiskenaario suhteessa tavoitteeseen: -40 % # Selite Tavoite Minimi Yksikköhinta ALV-% Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi TULOT 97 198,00 61 268,40 100 Kävijäpalvelut

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 8

Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 8 budjetti Tulot 1 / 8 Budjetti / tulot 50 % # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV % Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma TULOT 105 348,15 48 174,07 64 554,68 5

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän itsearviointi

Tapahtumajärjestäjän itsearviointi Tapahtumajärjestäjän itsearviointi Tapahtumanjärjestäjällä on tapahtuman toiminnallinen ja taloudellinen vastuu. Käytäntönä on, että tapahtumalla on yksi järjestäjä, jolla voi kuitenkin olla useita sopimuskumppaneita.

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen Viestintä on mahdollisuus Auvo Mäkinen Sisäinen viestintä, visio Jäsenistö tietää toimintamme tavoitteet Jäsenistö saa aktiivisesti tietoa yhteisistä hankkeista Jäsenistö pystyy vaikuttamaan asioihin Syntyy

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat 24.10.2017 Hämeenlinna Virve Obolgogiani Mimino Oy Tehoa markkinointiin Miten asiakas saa tiedon tuotteesta? markkinointi Miten näihin voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa kirjallisuusviikko ja sen kehi5äminen Tapahtumatuotannon johtaminen Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Voi5oa tavoi5elematon yleishyödyllinen yhteisö Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille FACEBOOK & TWITTER EIVÄT OHJAA FANEJA SPONSOREILLE. TOTEA ITSE. KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA?

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? (Päivitetty 10.8.2015) MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia, joita emme ole ennen nähneet tai edes kuvitelleet.

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Alternative Party budjetti Tulot 1 / 7

Alternative Party budjetti Tulot 1 / 7 -budjetti Tulot 1 / 7 Budjetti / tulot Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta. vakio: minimiskenaario alle tavoitteen: -40 % # Selite Tavoite

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Erityistuotteen markkinointi

Erityistuotteen markkinointi Erityistuotteen markkinointi Markkinointi on yrityksen toiminnoista kaikkein helpoin osa-alue Yritys perustettu 1999 Liikeidea, yritys järjestj rjestää: 1.Karhun kuvaamisen ja katselemisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot