Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Mönkkönen Kaj puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö 1 6 ASIAT 1 35 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pekka Kiuttu Marja Orenius

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5. Sääksin suojelualueen korvauslaskelma ja suojelusopimus 6. Krematoriohankkeen tilannekatsaus 7. Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot ja uhkaavat tilanteet vuonna Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta v Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n vuosikokouksessa Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimikaudeksi Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali toimikaudeksi Virkamääräys pastori Terho Pursiaiselle 21. Ennakkotietoja vuoden 2011 tilinpäätöksestä 22. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna Selvitys sijoituksista vuonna 2011 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen 25. Sijoitusneuvontasopimuksen irtisanominen 26. Kassantarkastuspöytäkirja v Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Taloushallinnon ohjeet vuodeksi Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna 2011 palkka-asiamiehen selvitys 30. Kehä-IT:n toiminnan lopettaminen ja uuden yhteistyöaluesopimuksen valmistelu 31. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 32. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 33. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 34. Muita asioita 35. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 584 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kiuttu ja Marja Orenius. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 4 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Sääksin suojelualueen korvauslaskelma ja suojelusopimus (Husso) Uudenmaan Ely-keskus on laatinut Sääksin luonnonsuojelualueen suojelusopimuksen ehdot sekä laskelman seurakunnalle maksettavan korvauksen suuruudesta. Korvaus on kertakorvaus puutulojen menetyksestä. Sopimusehdot sekä korvaus ovat aikaisemmin saatujen tietojen mukaiset. Sopimusluonnos sekä korvauslaskelma ovat liitteenä 1. Sopimuksessa on mahdollista ehdottaa suojelualueelle nimeä. Nimenä voisi olla esim. Sääksinharjun suojelualue. Hyväksytään Ely-keskuksen laatima suojelusopimus sekä korvauslaskelma. Päätetään suojelualueen nimi. Kirkkoneuvosto hyväksyi Ely-keskuksen laatiman suojelusopimuksen ja korvauslaskelman liitteen mukaisena. Suojelualue päätettiin nimetä hautaustoimen päällikön Markku Husson esityksen mukaisesti Sääksinharjun suojelualueeksi. 6 Krematoriohankkeen tilannekatsaus Uusi krematorio on otettu käyttöön Rauhannummella tammikuussa. Hautaustoimen päällikkö Markku Husso antaa tilannekatsauksen hankkeesta ja käyttöönotosta. Merkitään saatu tilannekatsaus tiedoksi. Markku Husso kertoi, että tuhkaukset Rauhannummella ovat alkaneet Krematoriouunin sisäänvientivaunun korjauksen johdosta käyttö pääsi alkamaan kaksi viikkoa aikataulusta myöhässä, josta myöhästymisestä seurakunta tulee saamaan n euron arvoisen korvauksen. Uuden uunin käyttöönottokatselmus pidetään Henkilökunta on Markku Husson mukaan hyvin motivoitunutta uuden uunin käyttöönotossa. Kun kaikki viimeistelytyöt on suoritettu, Rauhannummella järjestetään avointen ovien päivä.

5 Kirkkoneuvosto Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot ja uhkaavat tilanteet vuonna 2011 (Halme) Liitteessä 2 on kooste vuoden 2011 aikana tapahtuneista uhkaavista tilanteista ja ilkivallasta sekä vahingoista. Lista on eroteltu kiinteistöittäin. Merkitään tiedoksi Merkittiin kooste tiedoksi. 8 Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2012 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2011 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin sekä niiden tilintarkastajat. Nimetään Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2012 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Tuula Karhunen esityksestä Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen nimettiin yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi vuodeksi 2012 Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä. 9 Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2012 Yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n valitaan kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Seurakunta valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Vuonna 2011 on seurakunnan valitsemana tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja varatilintarkastajana Aarre T. Ahvenainen.

6 Kirkkoneuvosto Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Tuula Karhusen esityksestä Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2012 valittiin yksimielisesti Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen. 10 Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2012 Vuonna 2011 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2012 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Tuula Karhusen esityksestä edustajaksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2012 käyttämään puhe- ja äänivaltaa valittiin yksimielisesti talousjohtaja Jouni Lätti. 11 Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2012 Vuonna 2011 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2012 vuosikokouksessa. Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2012 vuosikokouksessa valittiin yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme.

7 Kirkkoneuvosto Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2012 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2011 hautaustoimen päällikkö Markku Husso on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2012 vuosikokouksessa. Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2012 vuosikokouksessa valittiin yksimielisesti hautaustoimen päällikkö Markku Husso. 13 Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2012 Hautaustoimen päällikkö Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa v Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa v valittiin yksimielisesti hautaustoimen päällikkö Markku Husso.

8 Kirkkoneuvosto Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen v Pirkonkotisäätiön sääntöjen 5 mukaan Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen määräämänsä henkilö. Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2011 ja jatkaa seurakunnan edustajana vuonna Merkitään kirkkoherran osallistuminen Pirkonkotisäätiön hallitukseen v tiedoksi. Merkittiin kirkkoherran osallistuminen Pirkokotisäätiön hallitukseen v tiedoksi. 15 Pirkonkotisäätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2012 Pirkonkotisäätiön isännöitsijä Mervi Nikkanen on pyytänyt Hyvinkään seurakuntaa nimeämään toisen säätiön tilintarkastajista sekä hänen varamiehensä vuodeksi Vuonna 2011 on tilintarkastajana toiminut Aila Haapamäki ja hänen varamiehenään Aarre T. Ahvenainen. Nimetään Pirkonkotisäätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Tuula Karhusen esityksestä Pirkonkotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2012 nimettiin yksimielisesti Aila Haapamäki ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenainen.

9 Kirkkoneuvosto Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2012 Kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Nimetään jäsen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Tuula Karhusen esityksestä Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallituksen jäseneksi vuodeksi 2012 nimettiin yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme. 17 Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2012 Kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen seurakunnan edustajaksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen v Nimetään seurakunnan edustaja Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Tuula Karhusen esityksestä seurakunnan edustajaksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2012 nimettiin yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme.

10 Kirkkoneuvosto Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimikaudeksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeen nro 21 mukaiset ohjeet kirkolliskokousedustajien vaaliin liittyen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille kirkkoherran päiväämässä kirjeessä. Kirjeessä on tiedotettu vaalista, sen ajankohdasta ja ehdokaslistojen laatimismenettelystä. Marraskuun loppuun mennessä on Espoon hiippakunnan vaalilautakunnalle tuomiokapituliin toimitettu luettelo kirkkovaltuuston jäsenistä. Tammikuussa 2012 on tuomiokapitulille lähetetty ohjeen mukaisesti ilmoitus seurakunnan väkiluvusta Kirkolliskokoukseen valitaan Espoon hiippakunnasta pituiseksi neljän vuoden toimikaudeksi kuusi (6) maallikkoedustajaa ja neljä (4) pappisedustajaa. Maallikkoedustajien vaali toimitetaan KL 20:3 :n mukaisesti maanantaina seurakunnittain kirkkovaltuustoissa. Äänivaltaisia maallikkoedustajien vaalissa ovat kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Jäsenen estyneenä ollessa äänioikeus on varajäsenellä. Kukin äänivaltainen saa äänestää yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta. Maallikkoedustajaksi voidaan valita hiippakuntaan kuuluva seurakunnan maallikkojäsen, joka on kirkkolain 7 luvun 3 :n mukaisesti vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin ja on suostunut ehdokkaaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali suoritetaan kirkkolain, kirkon vaalijärjestyksen ja tuomiokapitulin vaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksessa Ehdotus hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali toimikaudeksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeen nro 21 mukaiset ohjeet kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaaliin liittyen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille kirkkoherran päiväämässä kirjeessä. Kirjeessä on tiedotettu vaalista, sen ajankohdasta ja ehdokas- listojen laatimismenettelystä. Marraskuun loppuun mennessä on Espoon hiippakunnan vaalilautakunnalle tuomiokapituliin toimitettu luettelo kirkkovaltuuston jäsenistä. Tammikuussa 2012 on tuomiokapitulille lähetetty ohjeen mukaisesti ilmoitus seurakunnan väkiluvusta Hiippakuntavaltuuston 14 maallikko- ja 7 pappisjäsentä valitaan samaan aikaan kirkolliskokousedustajien kanssa. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeen nro 21 ohjeet sekä muuta ohjemateriaalia on hiippakuntakokouksen maallikkojäsenten vaaliin liittyen lähetetty kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenille KVJ 4:2 mukaisesti on Espoon hiippakunnan vaalilautakunnalle toimitettu marraskuun 2011 loppuun mennessä luettelo niistä kirkkovaltuuston jäsenistä, joilla on oikeus ottaa osaa vaaliin. Lisäksi on ohjeen mukaisesti lähetetty tammikuussa 2011 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille ilmoitus seurakunnan väkiluvusta Esitetään kirkkovaltuustolle, että hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali suoritetaan kirkkolain, kirkon vaalijärjestyksen ja tuomiokapitulin vaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksessa Ehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Virkamääräys pastori Terho Pursiaiselle Pastori Heidi Kajander-Maavuoren viransijaisena toimivan pastori Paula Närhin virkamääräys Hyvinkään seurakuntaan lakkaa hänen siirtyessään Olarin seurakuntaan Heidi Kajander-Maavuori on tämän tietämän mukaan poissa ainakin helmikuun 2012 ajan, joten virkamääräystä on päätetty kirkkoherran käymien neuvottelujen jälkeen pyytää teologian tohtori, pastori Terho Pursiaiselle tässä vaiheessa helmikuun 2012 ajaksi Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi. Merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi virkamääräyksen pyytämisen pastori Terho Pursiaiselle helmikuuksi Ennakkotietoja vuoden 2011 tilinpäätöksestä (Lätti) Vuoden 2011 ennakkotiedot tilinpäätöksestä ovat liitteessä 3. Raportissa on sovellettu osavuosikatsausten raportointitapaa. Juoksevat toimintatuotot ja -kulut ovat jo lähes lopullisia tietoja. Kirjanpitoon ei ole vielä ajettu kustannuslaskennan tietoja (poistoja ja sisäisiä korkoja, sisäisiä tilakuluja eikä yleishallinnon vyörytyseriä). Merkitään tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedoksi. Keskustelun jälkeen tilinpäätöksen ennakkotiedot merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvosto kiinnitti edelleen huomiota tavoitteiden, mittareiden ja toteutumisten kirjaamiseen. Osalla työaloista kirjaukset ovat erittäin hyviä, osalla kirjauksissa on paljon korjattavaa, ne ovat liian väljiä ja epätäsmällisiä. Mittareiden ja toteutumien yhteismitallisuus on heikko. Esimiehille saatetaan täsmentämistarpeet tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2011 (Lätti) Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2011 on liitteenä 4. Kolehtien yhteissumma oli euroa. Vuonna 2010 kolehtituloja kertyi vastaavasti euroa ja vuonna 2009 summa oli euroa. Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2011 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 23 Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista vuonna 2011 (Lätti) Luottotappiot Talousjohtaja on poistanut vuoden 2011 tileistä maksamatta jätetyt saatavat. Yhteenveto poistetuista saatavista ja maksuvapautuksista laskutusryhmittäin on liitteessä 5. Luottotappioiden määrä oli 102 kappaletta ja euroa eli 0,7 % seurakunnan vastaavien myynti-, maksu- ja vuokratuottojen kokonaismäärästä (ulkoisesta laskutuksesta). Edellisessä tilinpäätöksessä luottotappioita kirjattiin 119 kappaletta, ja niiden määrä oli euroa. Vuoden aikana saatiin perinnän kautta omaehtoisina suorituksina tai ulosoton kautta euroa aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista saatavista. Käräjäoikeuden käsittelyssä tai ulosottovaiheessa oli tilinpäätöshetkellä noin 20 keskeneräisessä perinnässä olevaa laskua. Maksuvapautukset Kirkkoneuvosto antoi ohjeet vapautuksen myöntämisestä kerho- ja leirimaksuista Vuonna 2011 myönnettiin vapautuksia liitteessä 10 kuvattu määrä. Maksuvapautusten yhteismäärä oli 90 kpl ja euroa. Vuonna 2010 vapautuksia myönnettiin 81 kpl, raha-arvoltaan euroa. Maksuvapautuksia on suhteellisesti ja raha-arvoltaan selvästi eniten iltapäivätoiminnassa ( euroa) eli 10 % laskutuksen loppusummasta ja 76 % kaikista maksuvapautuksista.

14 Kirkkoneuvosto Merkitään tiedoksi. Merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi. 24 Selvitys sijoituksista vuonna 2011 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen (Lätti) Talousjohtajan tulee laatia seurakunnan sijoitusohjeen mukaan vuosittain kirkkoneuvostolle selvitys sijoituksista. Seurakunnan rahavarat olivat vuoden lopussa 2,3 milj. euroa, missä oli vähennystä euroa. Rahastojen osuus varoista oli noin euroa. Korko- ja sijoitustuotot olivat euroa ( euroa vuonna 2010). Rahavarojen keskituotto oli noin 2,5 %. Talousarvioon budjetoidut korko- ja sijoitustuotot euroa ylittyivät lähes eurolla. Tuottotavoitteeksi asetettu pitkien ja lyhyiden sijoitusten tuottotaso (viiden vuoden ja kolmen kuukauden markkinakorkotaso) toteutui sijoituksissa. Kaikki rahavarat ovat olleet sijoitettuna määräaikaisiin talletuksiin (enintään vuoden sijoitusaika). Seurakunnan rahastojen varat olivat vuoden lopussa noin euroa. Ne on sijoitettu yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa, ja niille maksetaan pitkäaikaisimpien sijoitusten mukainen sisäinen korkotuotto. Koroksi esitetään 2,8 % (2,1 % vuonna 2010), mikä vastaa vuoden aikana olleiden erilaisten pitkäaikaisimpien sijoitusten keskituottoa. Rahastojen korkotuotto ja samalla seurakunnan korkokulu oli yhteensä noin euroa vuonna Liite 6. Merkitään selvitys tiedoksi. Hyvitetään hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen (Sihvo ja diakonia) varoja 2,8 %:n korolla. Merkittiin selvitys tiedoksi. Hyvitetään hautainhoitorahaston sekä lahjoitusrahastojen (Sihvo ja diakonia) varoja 2,8 %:n korolla.

15 Kirkkoneuvosto Sijoitusneuvontasopimuksen irtisanominen (Lätti) Seurakunta teki Nordean kanssa sijoituspalvelusopimuksen vuonna 2008 (kirkkoneuvosto, 30, ). Pankin edustajien kanssa käydyssä keskustelussa on todettu, että seurakunnan nykymuotoisen sijoittamisen kannalta kyseinen sopimus on tarpeeton. Irtisanotaan Nordean kanssa tehty sijoituspalvelusopimus päättymään Ehdotus hyväksyttiin. 26 Kassantarkastuspöytäkirja 2011 (Lätti) Taloussäännön 10 :n mukaisesti talousjohtajan on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain, kassojen rahavarat. Kassojen tarkastuksesta on erillinen raportti liitteenä 7. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 27 Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna 2011 (Lätti) Seurakunnan työterveyshuoltopalveluista vastaa Lääkärikeskusyhtymän Hyvinkään toimipiste (Pipetti). Työterveyshuoltoa on toteutettu kirkkoneuvoston hyväksymien toimintaperiaatteiden ja palvelujen laajuuden mukaisesti. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ikäryhmäterveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein. Lisäksi fysikaaliset hoidot sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin.

16 Kirkkoneuvosto Työterveyshuollon kanssa pidettiin vuosipalaveri , jossa arvioitiin vuoden 2011 toimintaa ja taloutta, palvelujen toimivuutta sekä kartoitettiin mahdollisia erityistoimenpiteitä vaativia kysymyksiä, kuten työpaikkakäyntien tarvetta. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2011 olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2010 ja euroa vuonna 2009). Työterveyshuollon kulut nousivat taas aikaisempien vuosien tasolle yhden poikkeuksellisen matalan kuluvuoden jälkeen. Yhteenveto työterveyshuollon kulujen ja palvelujen kehityksestä vuosina on liitteessä 8. Kansaneläkelaitos korvasi vuoden 2010 työterveydenhuollon kuluista euroa, joten työterveyshuollon nettokustannuksiksi vuodelta 2010 jäi euroa (vastaavasti euroa vuonna 2009). Sairauspoissaolojen määrä oli kalenteripäivää (sisältää työtapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä 62) eli keskimäärin 22 kalenteripäivää/työntekijä (vuonna päivää, vuonna päivää ja vuosina vastaavasti päivää). Alle 10-vuotiaan lapsen palkallisia hoitovapaita kertyi yhteensä 82 päivää (71 päivää vuonna 2010 ja 48 päivää vuonna 2009). Työterveyshuollon kokonaiskulut olivat noin 661 euroa työvuotta kohti (483 euroa vuonna 2010 ja 660 euroa vuonna 2009). Esitys: Merkitään selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista tiedoksi. Merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi. 28 Taloushallinnon ohjeet vuodeksi 2012 (Lätti) Taloustoimisto kokoaa vuosittain Taloushallinnon ohjeet -vihkosen toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden käyttöön. Ohje on toimitettu myös kirkkoneuvoston jäsenten käyttöön. Erillinen liite: Taloushallinnon ohjeet vuodeksi 2012 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

17 Kirkkoneuvosto Selvitys virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta vuonna 2011 palkka-asiamiehen selvitys (Lätti) Kirkon työmarkkinalaitoksen antamien seurakunnan palkka-asiamiehen suositusohjeiden mukaan palkka-asiamiehen tehtävänä on mm. laatia vuosittain tammikuun loppuun mennessä kirkkoneuvostolle selvitys siitä, miten virka- ja työehtosopimuksia on seurakunnassa noudatettu. Sopimustilanne ja sopimuskorotukset Vuonna 2011 oli voimassa Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) sopimuskaudelle Vuoden 2011 palkkaratkaisu muodostui kahdesta elementistä, yleiskorotuksesta ja järjestelyerästä. Ratkaisun palkkatasoa nostava vaikutus oli 2 %. Tarkistusvarasta käytettiin lukien kaikille tulevaan yleiskorotukseen 1,1 % ja vuosisidonnaista palkanosaa koskevaan järjestelyyn 0,9 %. Vuosisidonnaista palkanosaa pienennettiin 3 prosenttiyksikköä. Muutoksen jälkeen voi ansaita vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta (aikaisemmin 18 %). Ensimmäinen vuosisidonnainen palkanosa maksetaan kuuden siihen oikeuttavan vuoden jälkeen (nykyisin neljän vuoden jälkeen). Vuosisidonnaisen palkanosan korotusportaita on lukien aiemman viiden sijasta neljä (6, 8, 10 ja 13 vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan vuoden jälkeen). Peruspalkkoja tarkistettiin vastaavasti 4,1 % tai 4,4 % siten, ettei kenenkään palkkataso alentunut tehdyn järjestelyn vuoksi. Tällä järjestelyllä, joka vähensi vuosisidonnaisen palkanosan painoarvoa, sopijaosapuolet pyrkivät osaltaan edistämään harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa seurakunnissa. Kirkon sopimusratkaisu vuosille Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt solmivat loppusyksystä uuden Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen Sopimus on tehty Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamista koskevan työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksymän ja allekirjoittaman ns. Raamisopimuksen ehtojen mukaisesti. Se on voimassa Sopimuksen mukaan lukien tulee kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville työntekijöille 2,0 %:n yleiskorotus. Raamisopimuksen mukaisesta sopimuskorotusvarasta käytetään 0,4 % tekstimuutoksiin, jotka koskevat kuuden arkipäivän mittaista palkallista isyysvapaata sekä vuosilomajärjestelmän kehittämistä.

18 Kirkkoneuvosto Toukokuun palkanmaksun yhteydessä vuonna 2012 maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä sellaisille työntekijöille, joiden osalta toteutuu sopimuksessa tarkemmin määritelty kolmen kuukauden työssäoloehto. Uuden sopimuksen mukainen toinen sopimuskorotus toteutetaan Yleiskorotuksen lopullinen suuruus neuvotellaan sopimuskauden aikana ja se on ratkaisun sisällöstä riippuen enintään 1,4 %. Lisäksi on 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) toteuttamiseen ja/tai tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Palkkausjärjestelmän uudistaminen Seurakunnan sopimus sisältää palkkausjärjestelmän, jossa viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle kuukausipalkkaiselle työntekijälle säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettava palkka (varsinainen palkka) muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka), vuosisidonnaisesta henkilökohtaisesta palkanosasta (vuosisidonnainen palkanosa) ja harkinnanvaraista henkilökohtaista palkanosasta (harkinnanvarainen palkanosa) sekä mahdollisesta muusta lisäpalkasta (luottamusmieslisä, työsuojeluvaltuutetun korvaus). Lisäksi voidaan maksaa joitakin erillisiä palkkioita (esim. leirin johtajalisä ja kokouspalkkio). Kirkon pääsopijaosapuolten palkkaustyöryhmä (KiT:n, JUKO:n, Kirkon alat ry:n ja Kirkon alan unionin ry:n edustajat) on kutsunut noin 10 seurakuntataloutta eri hiippakunnista harkinnanvaraisen palkanosan kehittämisen pilotointiryhmään. Tämän pilotointiyhteistyön tavoitteena on mm. tukea seurakunnassa tehtävää täytäntöönpanotyötä ja saada Hava:n soveltamiseen seurakuntien kesken yhdenmukaisuutta niin pitkälle kuin se on tarkoituksenmukaista. Pääsopijaosapuolet voivat lisäksi saada osallistuvilta seurakunnilta välitöntä palautetta siitä, miltä osin Hava-määräyksissä on vielä kehitettävää. Hyvinkään seurakunta on ollut edelleen mukana pilotointiyhteistyössä. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto alkaen Hyvinkään seurakunnassa harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa valmisteltiin työnantajan edustajien ja työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten yhteisessä YPJ-työryhmässä. Valmisteluun osallistuivat merkittävällä panoksella myös eri sektoreiden esimiehet. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta käytiin kirkon pääsopimuksen mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut. Neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos siitä, miten harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön Hyvinkään seurakunnassa. Kirkkoneuvosto päätti, että harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön Hyvinkään seurakunnassa alkaen.

19 Kirkkoneuvosto Keskeiset harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton periaatteet päätöksessä olivat: - harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottopäätös on määräaikainen ( ) ja sen soveltamista jatketaan aikanaan erillisen uuden päätöksen mukaisesti - ensimmäinen tavoite- ja arviointijakso on kuusi kuukautta (kesäkuu - marraskuu 2011) ja arviointikäsittelyn jälkeen harkinnanvaraiset palkanosat tulevat maksuun niille viranhaltijoille/työn-tekijöille, jotka ovat siihen oikeutettuja arvioinnin perusteella - päätös koskee vain kuukausipalkkaisia viranhaltijoita/työntekijöitä eräin rajoituksin - työsuorituksen arvioinnissa käytetään seuraavaa neliportaista pisteytettyä asteikkoa: edellyttää kehittämistä, normaali, hyvä ja erinomainen - harkinnanvaraisen palkanosan suuruus on hyvästä työsuorituksesta 2 % ja erinomaisesta työsuorituksesta 4 % viranhaltijan/työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton arvioitiin nostavan seurakunnan kuukausipalkkaisten palkkasummaa vuositasolla 1 1,5 % eli sivukuineen noin euroa. Hyvinkään seurakuntaa aiemmin päätöksen harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta on tehnyt ilmeisesti vain kaksi muuta seurakuntataloutta. Työaikapankki Työaikapankin otettiin käyttöön kirkkoneuvoston päätöksellä alkaen. Työaikapankkiin on liittynyt 43 työntekijää. Vuoden lopussa pankissa oli säästöjä 112 työpäivää ja vuoden aikana oli jo käytetty pankin kautta kertyneitä säästöjä 27 työpäivää. Työaikapankki lisäsi uuden keinon työaikojen joustavoittamiseksi. Pankin jo ensimmäisenä vuonna saama suosio sekä kokemukset pankin toimivuudesta puoltavat vahvasti työaikapankin käyttöä myös päättyvän kahden kokeiluvuoden jakson jälkeen. Muita päätöksiä - Kirkkoneuvosto hyväksyi tehtävien vaativuuskriteeristöön eräitä muutoksia vuoden 2011 tehtävänkuvaustarkistusten perusteella. Tehtävien vaativuuskriteereiden muutokset olivat niin pieniä, että tehtävien vaativuusryhmiin tarkistus ei tuonut muutoksia. - Hyväksyttiin yksi vaativuusryhmän muutos, kaksi maksupalkan tarkistusta ja kaksi määräaikaista erityisperustetta tehtävien muuttuneiden vaativuuksien vuoksi. - Kirkon työmarkkinalaitos tarkisti erillisellä virkaehtosopimuksella Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran viran ja sen haltijan peruspalkkaa lukien.

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot