Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö"

Transkriptio

1 9/ Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu laajempiin teemoihin... 4 UNFPAn raportti nostaa esille näkymättömät naissiirtolaiset... 5 Vain tuottava talous irrottaa köyhyydestä pysyvästi Köyhimmissä maissa tarvitaan työtä Puolittaakseen köyhyytensä vähiten kehittyneiden maiden pitäisi yltää seitsemän prosentin vuosittaiseen talouskasvuun, todetaan YK:n kauppa ja kehitysjärjestön Unctadin raportissa. Sen kirjoittajiin kuuluva Michael Herrmann pitää tätä mahdollisena, mikäli maat parantavat taloutensa tuotantokykyä ja pystyvät järjestämään asukkailleen tuottavaa työtä. Vähiten kehittyneiden maiden ryhmään (LDC) kuuluu 50 maata. Monien maiden talous on kasvanut vauhdikkaasti viime vuosina, mutta köyhyys ei ole vähentynyt samaan tahtiin. Hyväkään talouskasvu ei ole luonut riittävästi työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia. Maatalouden tuottavuus on laskenut monissa köyhimmissä maissa, ja yhä useammat maaseudun asukkaat siirtyvät kaupunkeihin etsimään työtä teollisuudesta ja palveluista. Nämä alat pystyvät vain harvoin tarjoamaan tuottavaa työtä, ja muuttajat päätyvät kaduille esimerkiksi kengänkiillottajiksi. Köyhimmät maat kaupungistuvat nopeasti, mutta maatalouden ulkopuolisia työpaikkoja ei juuri ole tarjolla. Ellei työllisyysongelmaan puututa, paine lähteä köyhistä maista siirtolaiseksi teollisuusmaihin kasvaa entisestään. Raportin mukaan humanitaariset katastrofit ja väkivaltaiset konfliktit saattavat lisääntyä vähiten kehittyneissä maissa, jos niihin ei rakenneta kestävää tuotantopohjaa. Unctad toivoo avunantajien tukevan entistä vahvemmin vähiten kehittyneiden maiden tuotantosektoria. Yhtenä keinona raportti pitää kansainvälistä, kauppaa tukevan avun aloitetta (Aid for Trade), jota Suomi edistää vahvasti EU-puheenjohtajakaudellaan....Jatkuu sivulla 2 Väitös: Hiv-epidemia muokkaa Namibian väestöä... 6 Uusilla viljelykasveilla torjutaan hurrikaaneja Keski-Amerikassa... 8 Kuukauden hanke: Tietotekniikka avuksi Nicaraguan kuntien kehittämiseen Suomen tuki hankkeisiin ja ohjelmiin Pakolaisuus Aasiassa -tiedotuskampanja esittäytyy UNIFEMilta kirja Matkalla tasa-arvoon Ulkoasiainministeriö Kehityspoliittinen viestintä

2 Taustat ja uutiset Vähiten kehittyneet maat... Lainoitus kuntoon Unctadin raportin mukaan köyhyyden väheneminen edellyttää lisätukea tuotantokyvyn elvyttämiseen on vahvistettava köyhien maiden infrastruktuuria, yksityissektoria, rahoitusjärjestelmiä ja paikallista ammattiosaamista. Tarvitaan tukea teiden, satamien ja sähköhuollon kehittämiseen. Tämä asettaa haasteita köyhille maille itselleen sekä kansainväliselle kehityspolitiikalle. Ulkomailta tulee köyhimpiin maihin investointeja niin vähän, etteivät ne kata investointikuilua. Sen paikkaamiseen tarvitaan kehitysapua. Pienlainojen lisäksi köyhimpien maiden asukkaiden pitäisi saada riittävän suuria lainoja yritysten perustamiseen, Herrmann toteaa. Hänen mukaansa myös köyhien maiden pankeilla on rahaa, mutta köyhien on vaikea saada lainaa. Vähiten kehittyneiden maiden köyhyyden väheneminen ei enää riipu pelkästään maatalouden tuottavuudesta. Maiden olisi pystyttävä tuottamaan kilpailukykyisiä tuotteita kotimaan ja ulkomaiden markkinoille. Sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä ovat tärkeitä, jotta köyhimmät maat voivat parantaa yritystensä tuloksellisuutta. Vähiten kehittyneiden maiden talouskasvussa on usein kasvupiikkejä, joiden jälkeen kasvu taantuu selvästi. Tällainen kasvu ei Herrmannin mielestä tuo maille pitkäaikaista hyötyä. Ilman vahvaa tuotantopohjaa vähiten kehittyneet maat pysyvät haavoittuvina äkillisille talouden vaihteluille eikä köyhyys vähene kestävästi. Useimmat ihmiset saavat osansa talouskasvun hedelmistä tuottavien työpaikkojen kautta. Apua suunnattava uudelleen Herrmanin mukaan kansainvälisen avun olisi jakauduttava tasaisemmin. Nykyisin valtaosa kehitysavusta suuntautuu mm. terveydenhuoltoon ja koulutukseen, eivätkä köyhimmät maat saa tarvitsemaansa tukea taloudellisen tuotantopohjansa kehittämiseen. Myös sosiaalisektori tarvitsee tukea, mutta se ei riitä aikaansaamaan kestävää muutosta. Pelkästään sosiaalisektoria tukemalla ei poisteta köyhyyttä pysyvästi. Ainoa tapa poistaa köyhyyttä kestävästi on hankkia ihmisille tuottavaa työtä. Maataloustuotannon tukeminen on tärkeää, mutta sen lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän palvelualoja ja teollisuutta. Vähiten kehittyneitä maita on tuettava, jotta ne pystyvät tarjoamaan työtä kansalaisilleen ja köyhyys vähenee, Herrmann arvioi. Maiden välillä on eroja. Esimerkiksi Brasiliassa huimakaan talouskasvu ei ole riittänyt luomaan työpaikkoja, Burkina Fasossa tässä on onnistuttu paremmin. Monissa maissa talouskasvua pitää tukea työpaikkojen syntyä edistävällä politiikalla, Herrman sanoo. Hänen mukaansa Suomi on vahvasti sitoutunut vähiten kehittyneiden maiden tukemiseen. Suomen kahdeksasta pitkäaikaisesta kehitysyhteistyön kumppanista viisi Nepal, Etiopia, Mosambik, Sambia ja Tansania kuuluvat vähiten kehittyneisiin maihin. Raportin tarkoitus oli tuoda talouskehityksen tärkeys takaisin kehityskeskusteluun. Esitämme vain suuntaviivoja tulevaan, emme valmiita vastauksia. Köyhien enemmistö asuu vauraammissa maissa Mikäli halutaan eroon massaköyhyydestä, on korkea aika paneutua maiden tuotannon kehittämiseen, toteaa Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen professori Juhani Koponen. Tuottavuus on kaiken talouskehityksen avain. Yksikään maa ei ole noussut köyhyydestä kehittämättä omaa tuotantoaan, Koponen arvioi. Hän kannattaa vahvasti köyhien maiden tuotantokyvyn kehittämistä, mutta arvioi tehtävän vaikeaksi. Jokaisen maan on myös löydettävä oma tiensa kehitykseen. Myös Koponen suuntaisi kehitysapua nykyistä enemmän infrastruktuurin kehittämiseen. Kehitysmaiden perusrakenteita on tuettu vuosikymmenien ajan, mutta monissa köyhimmissä maissa tulokset eivät ole olleet kestäviä. Koponen antaa Unctadille tunnutusta LDC-maiden ongelmien esiin nostamisesta, vaikka erityiskohtelua nauttivien maiden ryhmässä onkin hänestä jotain keinotekoista. On muistettava, että maailman köyhien enemmistö asuu edelleen muissa, vauraammissa kehitysmaissa. Outi Einola-Head Vähiten kehittyneet maat (LDC) Aikuisten koulutukseen käytettiin LDCmaissa noin kolme vuotta vuonna 2000, tämä on vähemmän kuin muissa kehitysmaissa vuonna Aivovienti on yhä suurempi ongelma: vuonna 2000 yksi viidestä vähiten kehittyneiden maiden koulutetusta kansalaisesta työskenteli jossain OECD-maassa. Vuonna 2003 LDC-maiden yksityissektorin saamat lainat olivat 15 prosenttia bruttokansantulosta, muissa kehitysmaissa vastaava luku oli 60 prosenttia. Yritysten teknologiakehitykselle tärkeitä koneita ja laitteita tuotiin LDC-maihin vuonna 2003 saman verran kuin vuonna Kehitysuutiset 9/06

3 Taustat ja uutiset Köyhyyden vähentäminen on Aasian kehityspankin tärkein tavoite Aasian kehityspankin ADB:n pääjohtaja Haruhiko Kuroda vieraili Suomessa syyskuuta Asem-kokouksen yhteydessä järjestetyssä Asia-Europe Business Forumissa. ADB:n tärkeimmiksi tavoitteiksi hän nosti kestävän talouskasvun edistämisen sekä köyhyyden vähentämisen. Työtä kehityspankilla riittää, sillä jopa 1,9 miljardia ihmistä elää Aasiassa yhä alle kahden dollarin päivätuloilla; tämä on noin 60 prosenttia koko maanosan väestöstä. Aasian kehityspankki on 40 vuotta sitten perustettu monenkeskinen rahoituslaitos, jonka omistaa 66 maata sekä Aasiasta että sen ulkopuolelta. Kurodan mukaan ADB:n taloudellinen tuki, joka koostuu pääasiassa lainoista ja teknisestä avusta, kohdennetaan kunkin maan erityistarpeisiin, sillä näin se tehoaa parhaiten. Joissakin pidemmälle kehittyneissä maissa, kuten Intiassa ja Kiinassa, painopisteenä on infrastruktuurin kehittäminen. Tähän tarkoitukseen pankki tarjoaa tavanomaisia lainoja ja sijoituksia pääomavaroistaan (ordinary capital resources, OCR). Köyhimpiä maita pankki puolestaan avustaa alennetuilla lainoilla sekä lahjoituksilla, jotka kohdistetaan etenkin sosiaalisten voimavarojen kehittämiseen. Haruhiko Kuroda vieraili Suomessa syyskuussa. Kuva: Raino Heinonen. Alueellinen yhteistyö kehityksen moottorina Yksi suurimmista ongelmista Aasiassa ovat valtavat tuloerot. Haruhiko Kuroda uskoo, että Aasian taloudellinen integraatio vaikuttaisi myönteisesti alueen maiden kehitykseen ja eriarvoisuuteen. Hän pitää malliesimerkkinä Eurooppaa, jossa yhdentymisestä ovat hyötyneet etenkin pienet ja köyhemmät maat. Aasian kehityspankki pyrkiikin tukemaan maiden välistä yhteistyötä, mutta aloitteen pitää silti tulla valtioilta itseltään. Kuroda mainitsee myös Kaakkois-Aasian Suur-Mekongin alueen, jossa integraatio on jo saatu onnistuneesti käyntiin ja jossa myös tuloerot ovat selvästi kaventuneet ja talouden kasvu kiihtynyt. Esimerkiksi Keski-Aasian maissa tilanne on kuitenkin toinen: siellä etenkin kommunikointi- ja liikenneyhteyksiä pitäisi parantaa, jotta yhteistyö olisi ylipäätään mahdollista. ADB tarjoaakin alueen valtioille konkreettista apua esimerkiksi moottoriteiden rakentamiseen. Erilaisista vaikeuksista huolimatta Kuroda on optimistinen: Uskon, että myös Etelä- ja Keski-Aasiassa alueellinen yhteistyö ja integraatio tulevat voimistumaan lähivuosina. Hän toivoo myös, että maailman kauppajärjestö WTO:n Dohan kierroksen neuvotteluja jatkettaisiin mahdollisimman pian, sillä se olisi ensisijaisen tärkeää varsinkin kehitysmaille. Jouna Ukkonen Kehitysuutiset 9/06 3

4 Kehityspoliittinen t o i m i k u n t a Kansalaisjärjestölinjaus valmistuu - keskustelu laajempiin teemoihin Ulkoasiainministeriön viimeisteltävänä oleva kansalaisjärjestölinjaus selventää useita vuosia jatkuneen ajatustenvaihdon jälkeen ministeriön tukea suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyöhön. Tämä on hyvin tervetullutta, sillä ajoittainen epätietoisuus tuen hallinnoinnista ja suuntaamisesta on synnyttänyt järjestökentässä epävarmuutta. Mielestäni ulkoministeriössä on päädytty hallinnollisesti aivan oikeaan ratkaisuun, eli järjestöjen hakemukset käsitellään ja päätökset tehdään edelleen ministeriössä. Kansalaisjärjestöyksikön resursseja on kasvatettu uusilla viroilla, millä tavoitellaan kaikkien toivomaa jatkuvuutta ja kasvavaa asiantuntevuutta. Määrärahojen noustessa ulkoministeriön hallinnollisen osaston ja valtionvarainministeriön tulisikin yhdessä huolehtia siitä, että alan henkilöstöä vahvistetaan jatkossakin. Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) nosti lausunnossaan esille linjauksen aihepiiriä laajemman tarkastelun tarpeen, sillä linjaus käsittelee vain UM:n tukea suomalaisille järjestöille. Kansalaisjärjestölinjauksen suhdetta muihin kehitysyhteistyön linjauksiin, kansalaisyhteiskuntayhteistyötä käsitteleviin linjauksiin ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen tulisi selkeyttää. Esimerkiksi mittava lähetystöjen myöntämä paikallisen yhteistyön määräraha sekä tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille INGOille kohdistuvat paljolti samoihin maihin ja osittain jopa samoihin järjestöihin. Lausunnossaan KPT ehdottaa aihepiiriä varten keskustelufoorumeita. Mitä kansalaisyhteiskunnissa tapahtuu? Jatkokeskustelun yhtenä teemana voisi olla kysymys siitä, mitä kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnissa tapahtuu, kun ulkomaisen rahoituksen määrä kasvaa. Vahvistuuko vai heikkeneekö kansalaisyhteiskunta? Lisääkö vai vähentääkö rahoitus syrjäytettyjen enemmistöjen omaa yhteiskunnallista osallistumista ja sen vaikuttavuutta? Vahvistaako vai heikentääkö tuki julkisten palvelujen saatavuutta köyhimmille? Nämä ovat isoja kysymyksiä ja valintoja, joista käydään kovin vähän keskustelua. Vaikuttaa siltä, että pettymys valtioiden saamattomuuteen kehityksen veturina on antanut järjestöille avoimen valtakirjan täyttää tila omilla uusilla instituutioillaan, kuten sosiaalisilla perheyrityksillä. Yhdistysmuotoisten sosiaalisten perheyritysten nousu on yksi kehitysrahoituksen synnyttämä ilmiö. Useisiin kehitysmaiden kansalaisjärjestöihin sopisi osuvammin nimitys sosiaalinen perheyritys, sillä ne rakentuvat johtajiensa ympärille ja tuottavat sosiaalisia palveluja kehitysmarkkinoilla. Monet ovat pieniä, mutta määritelmään mahtuu myös yksi maailman suurimmista järjestöistä, BangladeshilaisenFazle Hasan Abedin johtama BRAC. Onko tämä kestävä tapa tukea köyhimpien pyrkimyksiä parempaan elämään? Tukea myös kansalaisliikkeille Joissain maissa kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden erot ovat hyvin suuria. Järjestöjen toimintatavat ovat muodollisia ja ne pyörivät julkisella tuella palkatun henkilöstön varassa. Liikkeet taas perustuvat jäsenten vapaaehtoiseen osallistumiseen ja harvoin täyttävät mitään muodollisia kriteereitä. Yhteiskunnallisessa muutoksissa kansalaisliikkeillä on kuitenkin hyvin keskeinen rooli. Monissa kehitysmaissa kansalaisyhteiskunnan kulta-aikana voidaan pitää itsenäisyysliikkeiden kautta, jolloin lukuisten ihmisten uhrauksien ja omistautumisen vuoksi tapahtui suuria muutoksia. Tänään monet pitävät maailman sosiaalifoorumiliikettä tärkeänä kehitysmaiden kekseliäisyyden ja omista tavoitteista lähtevän toiminnan ilmaisuna. Tällaisten liikkeiden julkinen tukeminen voi olla vaikeampaa kuin sosiaalisten perheyritysten. Silti Suomi muiden pohjoismaiden tavoin tuki mm. Afrikan vapautusliikkeitä huomattavilla summilla 1980-luvun lopulle. Nyt aika voisi olla kypsä samanlaiselle poliittiselle tuelle maailman sosiaalifoorumiliikkeelle. Marko Ulvila Kirjoittaja edustaa Vihreää liittoa kehityspoliittisessa toimikunnassa sekä toimii useissa kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä. Ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä luotaavan linjauksen luonnos on valmis. Luonnoksen mukaan pienten ja keskisuurten järjestöjen hanketuki ja kumppanuusjärjestöjen ohjelmatuki säilyvät pääasiallisina tukimuotoina. Hyvä maine, luotettavuus ja kehitysyhteistyön hyvä laatu ovat tärkeitä tukea myönnettäessä. Hankkeiden omavastuuosuus säilyy 15 prosentin tasolla. 4 Kehitysuutiset 9/06

5 UNFPA:n raportti nostaa esille näkymättömät naissiirtolaiset Taustat ja uutiset Maailman yli 190 miljoonasta siirtolaisesta lähes puolet on naisia. Siirtolaisnaiset ja heidän kohtaamansa erityiset haasteet ovat silti olleet muuttoliikettä ja kehitystä koskevassa keskustelussa näkymättömissä, toteaa YK:n väestörahaston UNFPAn vuosiraportti. Siirtolaisuudesta puhuttaessa korostuvat usein uhkakuvat ja laittomaan siirtolaisuuteen liittyvät ongelmat. Naisten kansainvälisen muuttoliikkeen moninaisia syitä ja seurauksia tarkasteleva raportti näkee kuitenkin maahanmuuttajat mahdollisuutena ja voimavarana, eikä uhkana. Siirtolaisuus kulkee käsi kädessä kehityksen kanssa. Parhaassa tapauksessa siitä koituu hyötyä kaikille, UNFPAn varapääjohtaja Mari Simonen toteaa optimistisesti. Monille naisille maastamuutto avaakin uusia mahdollisuuksia kykyjensä hyödyntämiseen. Ulkomailla työskentelevät naiset lähettävät vuosittain synnyinmaihinsa satoja miljoonia dollareita, joilla ruokitaan nälkäisiä, vaatetetaan ja koulutetaan lapsia ja parannetaan kotiin jääneiden elinoloja. Myös vastaanottavissa maissa siirtolaisnaisten työpanos voi olla merkittävä. Siirtolaisuus on polarisoitumassa: korkeammin koulutetut nauttivat siirtolaisuuden hyvistä puolista samaan aikaan, kun köyhien ja kouluttamattomien muuttoliikkeestä tehdään entistäkin vaikeampaa. Maahanmuuttopolitiikka ei saa lisätä jo olemassa olevaa epätasa-arvoa, Mari Simonen painottaa. Aivovuoto koettelee terveydenhuoltoa Monilla on se kuva, että siirtolaisiksi lähtevät ovat väestöstä köyhimpiä. Usein lähtijät ovat kuitenkin keskimäärin paremmin koulutettuja kuin maahan jäävät, Mari Simonen huomauttaa. Maastamuutto ja sen myötä aivovuoto voivat entisestään vaikeuttaa kehitysmaiden tilannetta. Koulutettujen ihmisten lähtiessä maa menettää sekä ammattitaitoista työvoimaa että koulutukseen sijoitetut varat.tutkijat ovat arvioineet, että prosenttia kehitysmaiden tieteen ja teknologian ammattilaisista työskentelee jo länsimaissa. Ammattitaitoisen työvoiman katoaminen koettelee etenkin terveydenhuoltoalaa. Seuraukset tuntuvat voimakkaimmin niissä maissa, joiden terveydenhoitojärjestelmät ovat hauraita. Saharan eteläpuolisen Afrikan taakkana on esimerkiksi 25 prosenttia koko maailman infektiotaudeista, mutta alueella on käytössään vain 1,3 prosenttia maailman terveysalan ammattilaisista. Sosiaalinen pääoma Siirtolaisuuden seuraukset ovat moninaisia. Suorat taloudelliset vaikutukset ovat usein lähtömaalle negatiivisia koulutetun työvoiman lähdön hidastaessa talouskasvua. Toisaalta siirtolaisten kotiin lähettämät varat auttavat vähentämään köyhyyttä ja nälkää. Maailmanpankin arvion mukaan rahalähetysten kautta virtasi viime vuonna kehitysmaihin yli 160 miljardia dollaria, joka ylittää virallisen kehitysavun määrän. Kotimaahan lähetettävien varojen lisäksi siirtolaisnaisten omaksumat tiedot, taidot ja asenteet voivat olla merkittävä sysäys maiden sosioekonomiselle kehitykselle sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämiselle. Ulkomailla työskentelevät naiset haastavat perinteisiä käsityksiä sukupuolirooleista ja naisten asemasta. Paluumuuton tukeminen ja siirtolaisnaisten hankkiman sosiaalisen pääoman hyödyntäminen on vielä haaste. Siirtolaisuuden pimeä puoli Laiton tai pakotettu siirtolaisuus on kansainvälisen muuttoliikkeen varjopuoli. Pahimmassa tapauksessa naiset ovat ihmiskaupan uhreja, kohtaavat väkivaltaa ja hyväksikäyttöä sekä joutuvat elämään ja työskentelemään riisto-oloissa. Pakolaisuus taas voi synnyttää hallitsemattomia muuttovirtoja, jotka suuntautuvat usein toiseen köyhään kehitysmaahan. Siirtolaisuuteen liittyy sekä positiivisia että kauhistuttaviakin asioita. Meidän tehtävämme on vahvistaa hyviä puolia ja vähentää huonoja. On pyrittävä kehittämään siirtolaispolitiikkaa, joka takaa ihmisoikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen ja samalla vastaa talouden tarpeisiin, Mari Simonen tähdentää. Yhteinen maailma Kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi on vaikutettava kansainvälisen muuttoliikkeen rakenteellisiin syihin kuten köyhyyteen ja yhteiskunnalliseen epävarmuuteen. On tärkeää edistää työllisyyttä lähtömaissa sekä turvata maahanmuuttajille hyvät työolot ja mahdollisuudet tuottavan työn tekemiseen myös vastaanottajamaissa. Tämä edellyttää laillisten maahanmuuttokanavien monipuolistamista ja kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä. UNFPA:n varapääjohtaja Mari Simonen muistuttaa, että siirtolaiset ovat ennen kaikkia ihmisiä, joilla on samat ihmisoikeudet kuin muillakin. Elämme maailmassa, joka on yhteinen. Se, mitä tapahtuu yhdessä maassa, vaikuttaa tavalla tai toisella myös meihin oli kyse sitten siirtolaisuudesta, hiv:stä tai ihmiskaupasta. Sanna Autere Lähde: UNFPA: State of the World Population 2006: A Passage to Hope Women and International Migration Kehitysuutiset 9/06 5

6 Taustat ja uutiset Namibian syntyvyydestä väitellyt Riikka Shemeikka: Hiv-epidemia vaikuttaa huomattavasti Namibian väestön kokoon ja rakenteeseen Namibiassa on käynnissä uuden tyyppinen väestöllinen muutos, kuten monella muullakin eteläisen Afrikan alueella. Väestönkasvu pysähtyy tai väestön määrä kääntyy laskuun odotettavissa olevan eliniän ja hedelmällisyyden laskiessa samanaikaisesti, kertoo Riikka Shemeikka. Shemeikka on tutkinut Helsingin yliopistolle tekemässään sosiologian väitöskirjassa syntyvyyttä Pohjois-Namibiassa, entisen Ambomaan alueella, vuosina Hedelmällisyys laski tutkimusjaksolla kaikkien muiden paitsi alle 20-vuotiaiden naisten keskuudessa luvulla laskuun vaikutti pääosin itsenäisyyssota ja 1990-luvulla ehkäisyn yleistyminen ja hiv-epidemia. Vuonna 1992 tutkimusalueella oli neljällä prosentilla raskaana olevista naisista hiv-tartunta, mutta vuonna 2004 tartunnan saaneiden osuus oli jo 22 prosenttia. Hiv-epidemia vähentää väestönkasvua sekä lisäämällä kuolleisuutta sekä alentamalla hedelmällisyyttä. Lähdeaineistonaan Shemeikka on käyttänyt alueen evankelisluterilaisten seurakuntien kirkonkirjoja, joiden historia perustuu suomalaisten lähetystyöhön entisen Ambomaan alueella. Lisäksi Shemeikka on hyödyntänyt alueen väestötutkimuksia. Siirtotyöläisyydellä monia vaikutuksia Namibian tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää se, kuinka uudet hiv-tartunnat saadaan estettyä ja kuinka tartunnan saaneita pystytään hoitamaan, toteaa Riikka Shemeikka. Miksi aids-tilanne on päässyt kehittymään juuri eteläisessä Afrikassa näin pahaksi? Siihen ovat vaikuttaneet monenlaiset taloudelliset ja kulttuuriset tekijät, jotka ovat luoneet aidsin leviämiselle suotuisat olosuhteet, toteaa Shemeikka. Yksi hyvin keskeinen tekijä on se, että ihmisten seksuaaliset verkostot ovat monilla alueilla hyvin monimutkaisia. Tämän taustalla on muun muassa siirtotyöläisyys, jolla on ollut vaikutuksia myös avioliittojärjestelmään. Peltoviljelyyn tarvittiin maata, ja viljelymaan hankkiminen on vaatinut varallisuutta. Eräs siirtotyöhön lähtemisen syy olikin, että haluttiin hankkia rahaa maan käyttöoikeuden lunastamiseen. Myös avioliiton solmimiseen tarvittiin rahaa. Kotona käytiin hyvin harvoin Namibian pohjoisosista lähdettiin siirtotyöläisiksi yleensä Namibian keski- ja eteläosiin. Alue palveli työvoimareservinä, ja siirtotyöläiset olivat halpaa työvoimaa valkoisille. Lähtijät olivat lähes yksinomaan miehiä, jotka päätyivät työhön muun muassa timanttikentille, kaivoksiin tai valkoisten omistamille maatiloille. Kotona käytiin harvoin, ehkä kerran vuodessa tai harvemmin, ja sopimukset saattoivat kestää vuosikausia, kun niitä uusittiin, mainitsee Shemeikka. Etelässä saattoi olla uusi perhe Perheet olivat usein tyytymättömiä siihen, että pääsivät tapaamaan niin harvoin. Tähän asiaan puuttuivat myös monet lähetystyöntekijät, sillä pitkä erossaolo aiheutti monenlaisia ongelmia. Kirk- 6 Kehitysuutiset 9/06

7 Taustat ja uutiset ko kannatti yksiavioisuutta. Monilla siirtotyöläisillä saattoi kuitenkin olla etelässä uusi perhe tai suhde, kertoo Shemeikka. Siirtotyöläisyydellä oli muitakin vaikutuksia perheisiin. Lasten suhteet isään saattoivat jäädä etäisiksi. Eivät naisetkaan aina tyytyneet vain odottamaan siirtotyössä olevaa miestään, vaan myös he solmivat uusia suhteita. Koska moniavioisuus on ollut Namibiassa yleistä, ei siinä, että miehellä oli kaksi perhettä, ollut mitään uutta. Maskuliinisuutta arvostavassa kulttuurissa sallitaan se, että miehellä on monia tyttöystäviä ja että hän on seksuaalisesti aktiivinen, sanoo Shemeikka. Sukupuolisuhteet miesten ja naisten välillä voivat myös olla eriasteisia. Pariskunta voi olla yhdessä ilman mitään sopimuksia tai solmia perinteisen liiton, joka on suhteellisen löyhä, sillä sen pystyy purkamaan helposti. Avioituminen maistraatissa on jo astetta virallisempaa, ja kaikkein sitovimpana pidetään kirkkoavioliittoa, joka korostaa yksiavioisuutta. Monimutkaisten seksuaalisten verkostojen myötä leviävät myös sukupuolitaudit helpommin ja niiden vanavedessä hiv/aids. Entinen Ambomaa on ollut matrilineaalista aluetta eli suvun on katsottu jatkuneen naisten, äitien kautta. Lapset ovat kuuluneet äidin sukuun, ja perinteisesti myös enon rooli on ollut lapsen elämässä tärkeä, ei pelkästään biologiset vanhemmat, kertoo Shemeikka. Matrilineaalisuudesta huolimatta naisten asema on ollut monessa suhteessa alisteinen miehiin nähden. Naiset ovat usein myös taloudellisesti riippuvaisia miehistä, jolloin he yrittävät käyttäytyä sen mukaan. Köyhyys ajaa siihen, että päällimmäisenä huolena ei ole aids, vaan se, mistä saadaan toimeentulo perheelle. Nuoret tytöt voivat myös seurustella iäkkäämpien miesten kanssa, jotka voivat tarjota taloudellisia etuja, toteaa Shemeikka. Naisilla ei välttämättä ole tietoa ja taitoa suojautua aidsilta. He ovat alisteisessa asemassa kondominkäytön suhteen, sillä partneri voi kokea vaatimuksen kondomin käytöstä epäluottamuslauseena; nainen joko epäilee miestä tai on itse uskoton. Kun nainen kieltäytyy seksistä, mies saattaa pahoinpidellä hänet. Hiv-tartunta vaikuttaa hedelmällisyyteen Riikka Shemeikan mukaan hiv-tartunta vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen jo ennen sairauden yleisten oireiden ilmenemistä. Hiv-tartunnan saaneen on vaikeampi tulla raskaaksi ja keskenmenot ovat yleisempiä. Myös muut sukupuolitaudit altistavat hiv-tartunnalle ja aiheuttavat hedelmättömyyttä. Mikäli uudet tartunnat eivät vähene ja lääkehoito yleisty, tulee hiv-epidemialla olemaan huomattava vaikutus Namibian väestön kokoon ja rakenteeseen tulevaisuudessa, sanoo Shemeikka. Aids vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin sektoreihin terveydenhuollosta koulutukseen. Ihmisten elinajanodote on romahtanut ja väestönkasvu hidastunut. Väestön ikärakenne muuttuu, kun nuoret aikuiset kuolevat. Tulevaisuuden haasteita riittää Namibian tulevaisuuden kannalta on nyt äärimmäisen tärkeää, kuinka uudet hivtartunnat saataisiin estettyä. Toinen suuri haaste on se, kuinka tartunnan saaneita pystytään hoitamaan. Namibian hallituksen nykyisessä aids-ohjelmassa onkin ARV-lääkityksen tarjoaminen tärkeässä asemassa. Kolmas haaste on se, kuinka pystytään vastaamaan yhteiskunnallisesti aidsin seurausten aiheuttamiin haasteisiin. On pohdittava esimerkiksi sitä, kuinka parhaiten tukea niitä perheitä ja yhteisöjä, jotka huolehtivat orvoista. Shemeikan mukaan joka viidennessä eteläisen Afrikan perheessä on nykyään perheen omien lasten lisäksi myös muita lapsia. Riitta Saarinen FM Riikka Shemeikan väitöskirja: Fertility in Namibia Cnages in fertility levels in North-Central Namibia , including assessment of the impact of HIV tarkastettiin Helsinkin yliopistossa 8. syyskuuta. Nainen ollut alistettuna Suomi tukee mm. aids-orvoille tarkoitettuja soppakeittiöitä Namibiassa. Kuva: Outi Einola-Head. Kehitysuutiset 9/06 7

8 Taustat ja uutiset Uusista viljelykasveista apua hurrikaanituhojen torjuntaan Antonia Tambrisin ensimmäinen vihannessato kasvaa Paximbalin kyläläisten päätöksestä varustautua jo etukäteen myrskyihin Punaisen Ristin avulla. Uusilla viljelykasveilla voidaan ehkäistä ilmastonmuutoksen kiihdyttämien hurrikaanien tuhoja Keski-Amerikassa, uskoo Punainen Risti. Nyt viljelijät jäävät puille paljaille pyörremyrskyn jälkeen. Terhakat vihreät lehdet nousevat suorissa riveissä loivasti viettävällä rinnepalstalla maya-intiaanien asuttamassa Paximbalin kylässä. Ympärillä kaartuvat Guatemalan vuoristoseutujen jylhät kukkulat. Antonia Tambris kyykistyy yhdessä Guatemalan Punaisen Ristin maatalousneuvojan Jaime Ajun kanssa tutkimaan, miten hänen ensimmäinen peltokaali- ja salaattisatonsa jaksaa. Tambrisin ilme on miettiväinen. Keski-Amerikan hurrikaanikausi on jo etenemässä hyvää vauhtia kohti huippuaan, eikä sato ehdi kypsyä ennen sitä. Viime vuonna yhdeksän hengen perhe menetti hurrikaani Stanin aikana koko maissi- ja papusatonsa. Kieppuessaan Tyynenmeren rannikolta vuoristoon pyörremyrsky toi tullessaan päiväkausia jatkuneet rankkasateet. Ne saivat aikaan laajoja maanvyöryjä ja kasvattivat vuoristopurot kohiseviksi virroiksi. Vesi täytti rotkolaaksot ja huuhtoi jyrkille rinteille pengerretyt pellot mennessään. Stan tuhosi myös Paximbalin kasteluja juomavesijärjestelmät ja katkaisi ainoan tien ulkomaailmaan. Kylä jäi eristyksiin kuukaudeksi. Ainoa vaihtoehto oli taivaltaa vaikeassa maastossa kolme tuntia naapurikylään, joka oli eristyksissä sekin. Ruoka kävi vähiin, eikä lääkärinapua saanut. Se oli surkeaa ja pelottavaa aikaa. Emme päässeet minnekään, eikä kukaan päässyt tänne auttamaan meitä. Söimme niukalti, kerran päivässä. Ei meillä ole yleensä vararavintoa, elämme käytännössä kädestä suuhun. Kyllä ruokaa olisi voinut ostaa sitten kun tiet taas avautuivat, mutta hinnat nousivat hetkessä niin paljon, ettei juuri kenelläkään meistä ollut varaa, Antonia ja hänen äitinsä Lucía Tambris muistelevat. Keski-Amerikan hurrikaanituhojen korjaamista ja ehkäisyä tukeva Kansainvälinen Punainen Risti.toi kylään neljän kuukauden ajan hätäapua, jota mm. ulkoministeriö on rahoittanut Suomen Punainen Ristin kautta myönnetyillä katastrofivaroilla. Ilmastonmuutos lisää tuhoja Punainen Risti varustautuu avustamaan myrskytuhojen uhreja Keski-Amerikassa tänäkin vuonna. Mutta ennen kaikkea se keskittyy Guatemalassa ja muissa alueen maissa luomaan keinoja, joilla myrskyihin voidaan varautua jo etukäteen ja tuhoja siten supistaa. Se on suoraa seurausta Kansainvälisen Punaisen Ristin päätöksestä nostaa ennaltaehkäisevät toimet uusien tuhojen torjumiseksi entistä tärkeämpään osaan sen katastrofiapuohjelmissa. Ohjelmia suunnittelee järjestön Haagiin perustama uusi ilmastokeskus. Linjantarkistuksen perustana on Punaisen Ristin johtopäätös, että säähän liittyvien luonnononnettomuuksien määrä kasvaa koko ajan kaikkialla maailmassa ilmastonmuutoksen takia. Järjestö perustaa arvionsa omiin pitkän ajan katastrofitilastoihinsa. Ne osoittavat, että tuhotulvat, pyörremyrskyt, maanvyöryt ja toisaalta kuivuustuhot toistuvat vuosi vuodelta tiheämpään tahtiin ja voimakkaampina. Niiden määrä on 1990-luvun alkupuolelta noin kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Ainakin Keski-Amerikassa viime vuosi todisti tilastojen puolesta. Alueen yli pyyhki sekä Karibianmereltä että Tyyneltämereltä ennätykselliset 40 trooppista myrskyä ja niitä vielä voimakkaampaa hurrikaania. Niistä tuhoisin oli Stan, joka surmasi 2000 ihmistä ja tuhosi kahden miljoonan ihmisen koteja, peltoja ja omaisuutta. Suuri osa tuhoista tapahtui Guatemalassa. Paximbalissa on koko vuoden ajan ollut niukasti katettavaa ruokapöytään. Kyläläiset päättivätkin yhteistyössä Pu- 8 Kehitysuutiset 9/06

9 Taustat ja uutiset naisen Ristin kanssa ryhtyä kehittämään ruokaturvaa ja muita ennaltaehkäiseviä varotoimia, jotka auttaisivat heitä selviytymään paremmin jos myrsky iskee uudelleen. He ovat jakautuneet ryhmiin, jotka pitävät huolta ruokaturvasta, vesihuollosta, mutavyöryissä tuhoutuneiden rinteiden metsittämisestä, evakuoinnin ja ensiavun valmistelusta. Myrskyt kurittavat aina ensiksi rannikkoseutuja, mutta varotoimet ovat tarpeen pari kilometriä korkeammallakin. Ravintoa eikä T-vitamiinia Kuten viime vuosi osoitti, vuoristokylät ovat hyvin haavoittuvaisia kaikille luonnononnettomuuksille. Haavoittuvuutta voidaan vähentää uusilla viljelykasveilla, jotka ovat satoisampia ja ravitsevampia; niitä voi myös istuttaa maapaloille jotka eivät ole ensimmäisinä valumassa alas rinteiltä, sanoo Jaime Aju. Guatemalassa vitsaillaan, että sen köyhissä kylissä syödään lähinnä T-vitamiinia tamaleja, tacoja ja tortilloja eli maissia ja papuja eri muodossa. Aliravitsemus ja puutostaudit ovatkin vuoristoseuduilla yleisiä ongelmia. Vastedes Paximbalin asukkaiden ruokavaliota laajentavat sipuli, ruusukaali, salaatti, kaura, kukkakaali ja rapsin kaltainen peltokaali, jonka lehtiä kasvatetaan sekä salaatiksi, pinaatin tavoin keitettäväksi että rehuksi. Olemme kyllä nähneet näitä tuotteita toreilla ja joskus maistaneet joitakin niistä, mutta ensi kertaa viljelemme niitä itse, Antonia ja Lucía Tambris sanovat. Uusien kasvien viljely alkoi puoli vuotta sitten Kaikki eivät suinkaan olleet vakuuttuneita, että hanke kannattaa. Itse asiassa ensi kerralla täällä käydessäni kukaan ei uskonut siihen, Aju tunnustaa. Epäluulon syy oli ymmärrettävä. Kuusi vuotta aiemmin eräs toinen järjestö tarjosi mayoille samanlaista yhteistyötä, mutta lipesi nopeasti hankkeesta. Ihmiset yrittivät silloin viljellä uusia tuotteita, mutta heitä ei neuvottu miten, eivätkä he saaneet alun jälkeen tukea lainkaan. Niinpä he ajattelivat, että me olemme samanlaisia, Aju sanoo. Nyt kyläläiset ovat keränneet pienen varmuusvaraston maissia ja papuja. Jokainen perhe yrittää laittaa sivuun kahden viikon vararuoat. Lisäksi kerätään yhteistä varastoa, ruokaturvaryhmän jäsen Antonia Tambris kertoo. Köyhät lujilla Muutkin etukäteisvalmistelut hurrikaaneja varten ovat alkaneet. Tiedämme, että myrskyt tulevat, mutta emme milloin. Ilmasto on muuttunut siitä kun nuorena tyttönä tulin tähän kylään. Ennen täällä oli enemmän puita ja oli viileämpää. Nyt ne ovat kadonneet rinteiltä, ja on usein kuumaa ja kuivaa. Silti myrskyjä ja maanvyöryjä on useammin, Lucía Tambris miettii. Paximbalin kaltaisten kylien kokemukset osoittavat, että köyhimmät kärsivät tuhoista yleensä eniten ja heidän on niistä vaikeinta toipua. Amerikan ja Aasian pyörremyrskyalueiden asukkailla ei yleensä ole edellytyksiä torjua tai korjata tuhoja omin voimin. Silti heidän toimeentulonsa riippuu useimmiten suoraan sään oikuille alttiista elinkeinoista: maanviljelystä, karjankasvatuksesta ja kalastuksesta. Myös Suomen Punaisen Ristin tämänvuotisen Nälkäpäivän aiheena syyskuuta oli ilmastonmuutoksen voimistamien luonnonkatastrofien vaikutukset maailman köyhiin. Jos sään ääri-ilmiöt saavat kiihtyä ilman että niiden torjunta tehostuu, miljoonat kovalla uurastuksella kurjuudesta siedettävään niukkuuteen tai jopa keskiluokkaan ponnistelleet ihmiset romahtavat joka vuosi takaisin köyhyyskierteeseen. Teksti ja kuvat: Hannu Pesonen Suomen ulkoministeriön ja Punaisen Ristin tukemaa katastrofivalmiuskoulutusta Guatemalan Tyynenmeren rannikolla. Kyläläiset valmistautuvat tuleviin hurrikaaneihin jakautumalla ensiapu-, evakuointi-, ruokaturva- ja vesihuoltoryhmiin. Kehitysuutiset 9/06 9

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ

MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ työn 3-4/2010 MAAILMA EROON LAPSITYÖSTÄ Työpaikat vihreiksi, Osuustoiminta kuiville talouskriisistä, Kansainvälinen työkonferenssi, ILOn varapääjohtaja Kari Tapola Työn Maailma -lehden haastattelussa.

Lisätiedot

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan?

Maailma 2015. Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Maailma 2015 Millä lihaksilla kehityksen puolesta, ilmastonmuutosta vastaan? Raportti 2 2009 Ajatuspaja e2, some rights reserved. Lisätietoa Creative Commons -lisenssistä: www.creativecommons.fi ISBN 978-952-67200-8-1

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero

KOOR. Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR Kehitysyhteistyötä, kulttuuria ja tiedotusta 2/2011 (18.vk no 2) Kriisiavusta kestävään kehitykseen -teemanumero KOOR 2/2011 1 KOOR 2/2011 2. Eeva-Liisa Bahnaan: Pääkirjoitus 3. Veera Jansa: Kaksi

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN

SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN SUOMEN KUNTIEN KEHITYSYHTEISTYÖSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Esiselvitys Suomen Kuntaliitto Heli Liikkanen Helsinki 2000 2 Sisällys Esipuhe. 3 1. Lähtökohdat.... 4 1.1 Pohjoisen ja Etelän väliset suhteet.. 4

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti

Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS. Toimittaneet. Elina Grundström. Vesa-Matti Lahti Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina Grundström Vesa-Matti Lahti SITRAN RAPORTTEJA 53 Intia-ilmiö ja Suomi SITRAN INTIA-OHJELMAN TAUSTASELVITYS Toimittaneet Elina

Lisätiedot

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA ISMOPYKÄLÄINEN KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN JULKAISUSARJA 48 Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen julkaisusarja 48. ISBN 951-8925-70-4

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot