Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina 1995-1999 MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA"

Transkriptio

1 Muistelmia Järvenpään Jampasta lähiöuudistamisen vuosina MUSTIKANVARPUJA JA BETONIA

2 Kuva: Foto Matti Helander Kerrostalovaltaista Jamppaa ja Maahisenpuisto. Lähiöuudistamisen alue sijaitsee noin 2,5 km keskustasta pohjoiseen, Wärtsilänkadun kummallakin puolella. Ostoskeskus ja koulu ovat alueen keskellä. 2

3 ALKUSANAT Tässä julkaisussa kerrotaan, mitä Järvenpään Jampassa eri toimijoiden näkökulmasta katsottuna tapahtui lähiöuudistamisen vuosina Jotta lukija voi ymmärtää tuon ajan toimintaa, on syytä hieman avata sitä taustaa, josta liikkeelle lähdettiin. Suomessa laskettiin olevan noin 300 lähiötä, joissa asui lähes miljoona ihmistä. Lähiöitä oli noin 70 kunnassa. Puolet lähiöasukkaista asui pääkaupunkiseudulla, jossa lähiöitä oli noin 65. Noin joka kuudes asunto sijaitsi jossakin lähiössä. Maamme lähiöt on rakennettu pääosin ja 1970-luvuilla. Lähiöuudistus oli valtakunnallinen hanke, jossa Valtion asuntorahasto rahoitti vuokratalojen perusparantamista, ja samanaikaisesti laaja-alaisessa yhteistyössä kehitettiin lähiöiden asukkaiden arkea. Lähiöuudistus oli merkittävä hanke. Vastaavanlaajuista hanketta Järvenpäässä ei ole sitä ennen tai sen jälkeenkään toteutettu. Mukaan haastettiin kaikki mahdolliset yhteistyötahot niin kaupungin ja muun julkisorganisaation sisällä kuin myös ns. kolmannelta sektorilta. Myös Jamppa on tyypillinen ja lukujen arvoilla ja tyyleillä rakennettu kerrostalo- ja vuokra-asuntovaltainen asuinalue. Jampan kaikista asunnoista ¾ on kerrostaloasuntoja, ja niistä 54 % vuokra-asuntoja. Jampan lähiöuudistus teknisin keinoin keskittyi tuolloin aivan keskusta-alueelle ja sitä ympäröivään kerrostaloalueeseen. Alueella on noin 1400 asuntoa. Jampassa oli yhteensä 4081 asukasta. Se oli Järvenpään suurin asuinalue. Lapsia oli enemmän kuin kaupungissa keskimäärin ja vanhuksia selkeästi vähemmän (4 %) kuin kaupungissa keskimäärin (7,7 %). Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alueanalyysissä todettiin tuolloin Jampan väestöllä olevan runsaasti erityispiirteitä: erilaisia sosiaalisia ongelmia, pitkäaikaistyöttömyyttä noin 5 % enemmän kuin kaupungissa keskimäärin, toimeentulotuen saajia 8 % enemmän kuin kaupungissa keskimäärin, lastensuojeluperheitä enemmän (noin 45 %) kuin kaupungissa keskimäärin. Alueen asukkaiden koulutustaso vertailtaessa keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli noin 3% alempi kuin kaupungin keskiarvo. Nuorisotyöttömyys oli alueella suuri. Elettiin ja lukujen taitteessa alkanutta syvää lama-aikaa. Lähiöuudistuksen alkaessa Jampan useat vuokratalot olivat jo yli 20-vuotiaita ja tulleet peruskorjausvaiheeseen. Lähiympäristön rakentaminen oli jäänyt puolitiehen ja ympäristön toimivuudessa oli parantamisen varaa. Alueella kulkija näki lähinnä betoniseiniä, tallattua mäntymetsää ja mustikanvarpuja. Kevyen liikenteen väyliä puuttui, puistoissa ja piha-alueilla oli parantamistarvetta. Taloudellisen laman vuoksi pelko alueen pahenevasta segregoitumisesta oli todellinen. Vuokra-asunnoissa oli vilkas vaihdunta ja niitä oli myös jäänyt tyhjilleen. Edellä mainituista syistä käynnistettiin Jampan lähiöuudistus. Mitä kaikkea silloin tapahtuikaan? Näiden muistelmien kirjoittamiseen ja tietojen kokoamiseen ovat osallistuneet tuolloin Järvenpään kaupungilla työskennellyt terveyskeskuspsykologi Kaija Tuuri, joka vastasi ns. pehmopuolesta, Jampan asukasyhdistyksen rahastonhoitajana toiminut ja muissa hankkeissa aktiivisesti toiminut Mirkku Forsell, ulkomaalaissihteerinä tuolloin toiminut Marja-Liisa Palosaari ja ns. teknopuolesta vastannut asuntotoimenpäällikkö Kirsti Eronen (nyk. Ruislehto). Järvenpäässä keväällä 2015 Mirkku Forsell Marja-Liisa Palosaari Kirsti Ruislehto Kaija Tuuri 3

4 Sisältö ALKUSANAT 3 SISÄLLYSLUETTELO 4 JAMPAN SYNTY 5 JAMPAN IMAGON PARANTAMINEN ALKAA 7 Teknisen kehittämisen alkumetrit 7 Tekninen sektori haastaa sosiaalisen 8 PERUSPARANTAMINEN KÄYNNISTYY 9 Mikä taho rakennuttaa? 9 Mikä taho urakoi? 9 Kiinteistö Oy Naavatie 4 ja 6 kuuntelee asukkaita 9 Perusparannustoimenpiteiden laajuus 9 Vuokratalon omistaja päättää viimekädessä 10 Asunto-osakeyhtiöiden perusparannus 10 Jampan keskustan kehittäminen 11 PUITESOPIMUS JAMPAN KEHITTÄMISEKSI 11 Lähtökohdat 11 Projektin organisointi ja rahoitus 12 KAUPUNGIN HALLINTOKUNNAT JAMPASSA 12 Nuorisotoimi 12 Työväenopisto 13 Asuntopalvelut 13 Sosiaali- ja terveystoimi 14 Tekninen virasto 14 ASUKKAAT MUKAAN 16 Aamuklubi 16 Asukasyhdistys herää henkiin 18 Jamppa-viikko 18 Tiedotus ja Jamppalainen-lehti 18 Työosuuskunta 19 PROJEKTIT 21 Perheprojekti 21 Osallisuusprojekti 22 Toteutumattomat hankkeet 25 LÄHIÖKEHITTÄMISEN VERKOSTO 26 Jampan asukasyhdistys 26 Saunakallion Kiinteistönhuolto Oy 26 VVO 27 Järvenpään seurakunta 27 Poliisi 29 Yhteistyö järjestöjen kanssa 30 TEHDYT TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMINTA 31 JÄLKISANAT 32 LIITE 4

5 Kuva: Foto Matti Helander Jampan kerrostaloaluetta, etualalla vasemmalla ostoskeskus ennen laajennusta, oikealla koulun piha-alueen työmaa. JAMPAN SYNTY Kaikilla paikoilla on oma syntyhistoriansa, niin myös Järvenpään Jampalla. Jampan kaupunginosan nimi juontaa alueella sijainneen tilan nimestä. Järvenpään kauppala ja Helsingin Asuntokeskuskunta Haka allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen koskien Järvenpään kylässä sijaitsevaa noin 56 ha:n suuruista Järvenpää-nimistä tilaa RN:o 1:254. Kysymyksessä oli 8-sivuinen, 17 kohtaa käsittävä Jampan aluerakentamissopimus. Sopimuksessa mainitaan mm. että tilalle laadittavan asemakaavan mukaiset asuntokerros- ja liikerakennustontit tulee käyttää yleishyödylliseen ja sosiaaliseen asuntorakennustoimintaan ja sitä palvelevien liikerakennusten rakentamiseen, ja että rakennustyöt tulee aloittaa vuonna Tuolloin oli kehitelty elementtirakentaminen, joka massatuotantona mahdollisti kustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen tuottamisen. Valtiolla Asuntohallitus myönsi rakentamiseen aravalainaa ja pankit Asuntohallituksen neuvottelemin edullisin ehdoin ns. ensisijaislainaa, jolloin omistajan panos kustannuksista oli vain 5 %. Asuntohallitus lakkautettiin ja suurin osa tehtävistä siirtyi uudelle Valtion asuntorahastolle. Jampan asuntoja tarvittiin kipeästi läheisen teollisuusalueen työntekijöiden asunnoiksi. Jamppaa alettiin voimakkaasti rakentaa 1970-luvulta alkaen. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä kohtuuhintaisiin, nykyaikaisiin, valoisiin ja uutuuttaan hohtaviin asuntoihin luvun alussa viimeisetkin aluerakentamissopimuksen mukaiset uudisrakennustyöt saatiin päätökseen. Alueelle rakennettiin sopimuksen mukaisesti runsaasti valtion tuella sekä omistusarava-asuntoja että vuokra-asuntoja. Suurimmat vuokra-asuntojen omistajat alueella olivat ja ovat edelleen VVO ja Järvenpään kaupunki kokonaan omistamansa Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kautta. Vuokratalovaltaisena alueena Jampasta ei tullutkaan erityisen arvostettua asuinympäristöä. Sama ongelma on tyypillistä monille maamme lähiöille. Asuntojen hintataso oli alhaisempi kuin muualla Järvenpäässä ja alueen maine koettiin huonoksi. Myös asukasvaihtuvuus oli suuri. Jampan kehittämistarpeet Järvenpäässä olivat aivan ilmeiset 1990-luvun alussa. Tällöin alettiin pohtia, miten Jamppaan saadaan luotua viihtyisä, turvallinen, virikkeitä antava ja miellyttävä ympäristö, jonka ajateltiin poistavan suurimman osan alueen ongelmista. 5

6 Kuva: Foto Matti Helander Jampan ostoskeskus, metsikössä oikealla ns. Neulasbaari. Jampan ostoskeskus ennen seurakunnan tilojen laajennusta Wärtsilänkadulta kuvattuna. Kuva: Foto Matti Helander 6

7 JAMPAN IMAGON PARANTAMINEN ALKAA Teknisen kehittämisen alkumetrit Asuntohallituksen toimeksi antamana Haka Oy selvitti lisärakentamisen merkitystä alueellisen perusparantamisen rahoituksessa (LISME, Asuntohallituksen tutkimus- ja suunnitteluosasto, asuntotutkimus 3/1992) luvun alussa asuntokaupan pysähtyessä lähes täydellisesti pienet rakennusliikkeet menivät konkurssiin. Suurillakin rakennusliikkeillä oli isoja vaikeuksia ja pula kannattavista työkohteista. Ajankohtahan oli perusparantamiselle mitä otollisin: uudisrakentaminen oli lähes pysähtynyt, rakennuskustannukset olivat erittäin alhaiset ja rakennusalalle piti saada työpaikkoja. Haka Oy:n taholta lähestyttiin Järvenpään kaupunkia ajatuksena saneerata Jampan alue. Haka Oy:stä viestitettiin myös suullisesti, että sillä oli aluerakentamissopimuksen nojalla vielä rakentamatonta kerrosalaa Jampassa. Haka Oy:n toimesta oli Jamppaan laadittu vuonna 1992 asemakaavaluonnos Jampan kaupunginosan kortteleille 971, 972 ja 978 tavoitteena merkittävä asuntojen ja liiketilojen lisärakentaminen ostoskeskuksen tuntumaan. Suunnitelmiin sisältyi 8 9 -kerroksinen vuokra-asunnoille tarkoitettu tornitalo kaupungin omistamalle metsätontille (ns. Neulasbaari) ostoskeskuksen pohjoispuolelle. Tornitalon tarkoituksena oli toimia Jampan keskustan maamerkkinä. Lisäksi luonnokseen oli suunniteltu muuta täydennys- ja lisärakentamista ostoskeskuksen ympärille. Kaavamuutosasiaa ei kuitenkaan tuossa vaiheessa viety päätökseen, koska yleisesti vastustettiin vuokratalojen lisärakentamista Jamppaan. Jampan kehittäminen nähtiin joka tapauksessa asiana, johon oli tartuttava. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti, että kaupunki kohdentaa Jampasta saamansa maanmyyntitulot alueen perusparantamiseen kaupunki luopuu Jampan alueella tehtävien asemakaavamuutosten mukanaan tuoman hyödyn leikkaamisesta ja kohdentaa sen alueen perusparantamiseen kaupungin omistamien yhtiöiden saneeraus/perusparannus tapahtuu budjetin kautta rahastoimalla yksityisten yhtiöiden saneerauksia Jampan alueella tuetaan tietyillä ehdoilla Jampan lisäkaavoituksesta saatavat varat rahastoidaan omaan rahastoonsa kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt tulisi yhdistää myös muista kuin perusparannuksen helpottamiseen tähtäävistä syistä. Naavatie 6:n perusparannettu talo ja täysin uudistettu piha-alue (Järvenpään Mestariasunnot Oy). Kuva: Foto Matti Helander 7

8 Tekninen sektori haastaa sosiaalisen Tuossa vaiheessa eli 1990-luvun alussa oltiin syvällä lamassa. Uusille asunnoille Jampassa ei kerta kaikkiaan ollut kysyntää. Kaupungissa oli pääasiassa keskustassa ja Kartanontien seudulla konkurssipesien yms. hallussa olevia myymättä jääneitä, tyhjillään olevia asuntoja arviolta kpl. Jampan vuokra-asunnoista muutettiinkin paljon pois ja ensimmäisen kerran alueen historian aikana Jampassa oli kymmenittäin tyhjiä vuokra-asuntoja. Samalla syntyi pelko siitä, että Jamppa slummiutuu. Kaupungilla itsellään oli melkoinen kiinteistömassa Jampassa omistuksessaan ja huoli sen kohtalosta. Yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että jotain Jampan hyväksi on tehtävä. Jampan imagon kohottamiseksi päätettiin perusparantaa kiinteistöjä ja kehittää asukasaktiivisuutta. Marraskuussa 1992 kaupunginhallitus nimesi Jampan alueen parantamista suunnittelemaan työryhmän, joka koostui viidestä kaupungin eri hallintokuntia edustavasta virkamiehestä, Saunakallion Kiinteistönhoito Oy:n edustajasta, asukasedustajasta, alueen suunnittelijasta, rakennuttajasta (VVO Rakentaja Oy) ja kahdesta Haka Oy:n edustajasta. Työryhmää täydennettiin vielä myöhemmin ympäristölautakunnan edustajalla. Jampan kehittämisestä vastaava työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tammikuussa 1993 ja heti alkuun nähtiin Jampan kehittämisen jakaantuvan kahteen eri osa-alueeseen: rakennusten ja ympäristön perusparantamiseen eli teknopuoleen sekä sosiaaliseen, asukkaita aktivoivaan kehittämiseen eli pehmopuoleen. Molemmat puolet tukisivat toinen toistaan. Jo ensimmäiseen kokoukseen sosiaalisen kehittämisen aikaansaamiseksi kutsuttiin STAKES:n asiantuntija. Asiamiesposti ostoskeskuksen K-lähikauppa Hannuntorissa ja Saunakallion koulun keittiö.alhaalla Saunakallion koulun piha rakenteilla ja koulun lapsia uusissa laitteissa. Kuvat: Foto Matti Helander 8

9 PERUSPARANTAMINEN KÄYNNISTYY Mikä taho rakennuttaa? Mikä taho urakoi? Monella rakennuttajalla ei 1990-luvun alussa ollut vielä kovin laajaa kokemusta vuokratalojen perusparantamisen toteuttamisesta. Luonnollista oli, että VVO Rakennuttaja Oy hoiti rakennuttajatehtävät Jampassa omistamissaan taloissa, olihan yhtiö hankkinut tuohon mennessä kokemusta jo esim. Imatran talojensa perusparantamisesta. Kaupungin vuokrataloja ei tuohon aikaan vielä oltu fuusioitu, vaan kukin vuokratalo oli oma yhtiönsä. Kiinteistö Oy Naavatie 4 ja 6:n hallitus päätti ostaa rakennuttajapalvelut VVO Rakennuttaja Oy:ltä. Haka Oy, joka oli Jampan käytännöllisesti katsoen rakentanut ja joka nyt oli satsannut tutkimuksiin ja suunnitelmiin, halusi myös urakoida hankkeet. Haka Oy onnistuikin saamaan Asuntohallitukselta maaliskuussa 1993 päätöksen Järvenpään kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Naavatie 4 ja 6:n sekä VVO:n omistamien Naavatie 8:n ja Wärtsilänkatu 47:n perusparannuksen urakoinnista koerakentamishankkeina. Asuntohallitus nimesi oman virkamiehensä seuraamaan asian etenemistä. Jatkokohteissa oli Asuntohallituksen päätöksen mukaan järjestettävä urakkakilpailu. Koerakentamishanke olisi ollut jatkoa em. LISME-projektille. Tavoitteena oli kehittää tavoitehintaohjattu alueellisen perusparantamisen menetelmä yhdenmukaisessa rakennuskannassa. Jampan kehittämisessä oli kuitenkin lähdetty alusta pitäen liikkeelle siitä, että asukkailta kysytään ja heillä on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet oman talonsa ja alueensa perusparantamiseen ja kehittämiseen. Nyt kävikin niin, että asukkaat eivät hyväksyneet Haka Oy:n em. esitystä. Kiinteistö Oy Naavatie 4 ja 6 kuuntelee asukkaita Perusparannustoimenpiteiden laajuus Kiinteistö Oy Naavatie 4 ja 6:n yhtiön hallitus teki Jampan kehittämisessä historiallisen päätöksen v päättäessään kilpailuttaa perusparannusurakan, jolloin Haka Oy:n koerakentamiskokeilu jäi toteutumatta. Asukkaiden kannalta tilanne rauhoittui oitis, olihan asia saanut runsaasti vastustusta julkisuudessa sitä ennen jo usean kuukauden ajan. Urakan voitti sittemmin turkulainen Apsilon Oy, Haka Oy oli tehnyt huonomman tarjouksen. Todettakoon, että Haka Oy meni myöhemmin konkurssiin Naavatie 4 ja 6:n perusparannustyön aikana. Aloituskortteliksi sovittiin kaupungin ja VVO:n kesken kortteli 931 eli ns. Naavamäki, josta Jampan kerrostalorakentaminenkin oli aikoinaan aloitettu. Korttelissa sijaitsee 5 samanlaista seitsemänkerroksista taloa, joista kaksi vuokrataloa omistaa Järvenpään kaupunki, kaksi vuokrataloa VVO ja yksi kerrostalo on asunto-osakeyhtiö. Aloituskorttelissa suoritettiin asukaskysely Tampereen Teknillisen Korkeakoulun toimesta vuonna Kyseltiin, paitsi Jampasta yleisesti, niin myös itse perusparannettavasta kiinteistöstä ja omasta asunnosta. Tavoitteeksi oli asetettu, ettei perittävä vuokra perusparannuksen jälkeen saa kaupungin taloissa Naavatie 4 ja 6 ylittää 36 mk/m 2 /kk. Näin yksinkertaista tietä asiaa lähestyttäessä saatiin summa, joka voitiin käyttää kiinteistön perusparantamiseen. Kyseisenä aikana rakennuskustannukset olivat erittäin alhaalla ja se mahdollisti varsin mittavan saneerauksen. Yksiöihin voitiin rakentaa niistä puuttuneet parvekkeet ja kaksioihin ja suurempiin asuntoihin rakennettiin huoneistokohtaiset saunat. Sisäänkäynnit taloihin saatiin näyttäviksi. 9

10 Kuva: Foto Matti Helander Maahisen leikkipuisto. Taustalla vasemmalla ensimmäinen perusparannettu vuokratalo Naavatie 4 ja 6 (Järvenpään Mestariasunnot Oy) sekä oikealla Naavatie 8 (VVO). Ikkunat uusittiin. Voidaan todeta, että asunnoista lähinnä vaatehuone oli ainoa, jossa ei juurikaan operoitu. Kaikki muu pintamateriaali katosta lattiaan uusittiin. Pihat viherrakennettiin ja jäsenneltiin. Pihalle rakennettiin ulkoiluvälinevarasto ja oleskelutilat grilleineen. Iso hiekkapäällysteinen parkkialue Naavatie 4:n eteläpuolella sai asfalttipäällysteen ja jäsenneltiin kauniisti pensasaitaistutuksin ja valaistuksin. Aloituskorttelin vuokratalojen omistajilla (VVO ja kaupunki) ja asukkailla oli jossain määrin eriäviä mielipiteitä korjaustoimenpiteiden laajuudesta. Naavatie 4 ja 6:ssa pidettiin aulakokous, jossa asukkaat saivat esittää mielipiteitään perusparannussuunnitelmista. Asukkaat ymmärrettävistä syistä pelkäsivät vuokran karkaamista liian korkeaksi ja vastustivat huoneistokohtaisia saunoja. Vuokratalon omistaja päättää viimekädessä Asunto-osakeyhtiöiden perusparannus Omistajat kuitenkin päätyivät perusparantamaan laajasti lähinnä imagosyistä. Aloituskortteli näkyi ensimmäisenä oikealla Jamppaan kaupungin keskustasta tultaessa ja aloituskorttelin ilmeen haluttiin selkeästi muuttuvan. Ilmeisesti siinä onnistuttiinkin, koska Naavatie 4:n rappukäytävän ilmoitustaululle pian perusparannuksen valmistumisen jälkeen ilmestyi yksityisen kiinteistövälittäjän ilmoitus ottaa häneen yhteyttä, mikäli on aikeissa myydä asuntonsa! Kysymyksessä oli kaupungin vuokratalo. Aloituskorttelissa käytiin alussa neuvotteluja ja koetettiin houkutella Asunto Oy Wärtsilänkatu 45 mukaan perusparantamaan kiinteistönsä. Koska kyseessä oli samanlainen pistetalo kuin kaikki neljä muuta korttelin saneerattavaa taloa, olisi Wärtsilänkatu 45 voinut hyödyntää edullisesti samoja piha- ja julkisivusuunnitelmia. Asunto Oy jättäytyi kuitenkin pois projektista. Riittävän suurta kannatusta yhtiökokouksessa ei asian taakse saatu, joten asia raukesi siinä vaiheessa. 10

11 Jampan keskustan kehittäminen Jampan asunto-osakeyhtiöt olivat liikkeellä ns. pienin askelin. Lähes kaikki yhtiöt olivat teettäneet vähintäänkin kuntoarvioita, joihin oli voinut saada valtion korjausavustusta. Pikku hiljaa vuosittain oli voitu havaita jonkin yhtiön tehneen parvekeremontin, julkisivujen maalauksen tai jotakin muuta julkisivun kohennusta. Ilman Jampan aluekehittämistä voi vain olettaa, että asunto-osakeyhtiöt eivät olisi olleet näin aktiivisia kunnostusasioissa. Luonnollisesti asiassa antoivat lisäpotkua valtion korjausavustukset, joita lähiöprojektialueiden asunto-osakeyhtiöille myönnettiin runsaskätisemmin kuin kaupungin muilla alueilla oleville yhtiöille. LISME-raportin mukainen ajatus uusien asuntojen laajemmasta rakentamisesta siis hylättiin muilta osin, paitsi Jampan keskustan osalta. Jampan keskustaan tehtiin 1990-luvun puolivälissä kaupungin aloitteesta kaavamuutos, joka mahdollisti ostarin viereiseen metsikköön rakennettavaksi yhden matalamman ja yhden korkeamman asuintalon katutasojen liiketiloineen. Ostarin eteläpuolelle voitaisiin rakentaa palveluasuntoja käsittävä asuintalo, jonka katutasossa olisi runsaasti tilaa esim. lääkäriasemalle tms. Keskustan lisärakentaminen ei tuolloin lähtenyt liikkeelle, koska Jampan vuokra-asuntokantaa ei haluttu lisätä ja toisaalta uusien myytävien asuntojen myymisen riskiä ei mikään taho halunnut ottaa. Metsikön tontille oli olemassa kahden kerrostalon suunnitelmat, joita koetettiin markkinoida asumisoikeuskohteena. Varauksia ei kuitenkaan tullut riittävästi, jotta hankkeen rakentaminen olisi voitu käynnistää. Ostarin huomattavin muutos oli Jamppa-projektin alkuun panemana sen ulkoisen asun kunnostamisen lisäksi Saunakallion Ostoskeskus Oy:n osakekannan lisääminen ja lisärakentaminen. Suunnatulla osakeannilla ostoskeskuksen uusimmaksi osakkaaksi tuli Järvenpään seurakunta. PUITESOPIMUS JAMPAN KEHITTÄMISEKSI Lähtökohdat 1990-luvun alussa työttömyys rakennusalalla oli suuri. Myös valtion taholla havaittiin mikä rakennusalan työllistämismahdollisuus lähiöuudistukseen sisältyi. Luonnollisesti asiaan vaikutti myös valtion huoli lähiöalueiden elinvoimaisuudesta. Olihan valtio rahoittanut suuren osan maamme monien lähiöiden rakennuskannasta. Järvenpäässä käynnistettiin vuokratalojen perusparantaminen kreivin aikaan. Rakennuskustannukset suorastaan romahtivat 1990-alussa johtuen yleisestä taloudellisesta taantumasta. Alhaisilla rakennuskustannuksilla mentiin monia vuosia luvun loppupuolella vuokratalojensa perusparantamisen vasta aloittaneet joutuivat maksamaan korjauksista jo selkeästi enemmän. Kun puitesopimus (LIITE) Valtion asuntorahaston ja Järvenpään kaupungin kesken Jampan lähiön uudistamisesta vuosina allekirjoitettiin , olivat aloituskorttelin neljän pistetalon 140 asuntoa piha-alueineen jo perusparannettu ja monenlainen asukasaktiivisuus saatu viriämään. Puitesopimukseen liittyi olennaisesti ko. vuosille laadittu Jampan kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena oli kehittää Jampasta hyvä kaupunginosa asua ja elää. Tavoitteet lyhyesti olivat: Lähiöimagon parantaminen Asukasaktiivisuuden kehittyminen Asukasvaihtuvuuden vähentyminen Yleisten alueiden kunnostaminen Jampan keskustan kehittäminen Nuorison vapaa-aikatoiminnan monipuolistaminen 11

12 Projektin organisointi ja rahoitus Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Asukas- ja palvelukäyttäjänäkökulman huomioiminen Alueellisen väestövastuu-projektin hyödyntäminen Sosiaalisten verkostojen synnyttäminen Voidaan luonnollisesti kysyä, mihin puitesopimusta tarvittiin, kun asiat olivat jo pitkälle hoitumassa? Puitesopimuksella oli oleellinen merkitys, sillä se takasi Jampan perusparannushankkeille tarvittavan valtion lainoituksen koko sopimusajalla. Toisaalta asiakirjan myötä myös poliittisella tasolla Järvenpäässä sitouduttiin yhteistuumin Jampan kehittämiseen. Sopimus oli hallintokunnille tuki, johon voi nojautua esitettäessä investointeja tai muita Jampan kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Jamppa-projekti oli kaupungin aloittama ko. kaupunginosan kehittämisprojekti. Myöhemmin laaditussa puitesopimuksessa Valtion asuntorahasto (entinen Asuntohallitus) edellytti Jampan kehittämiselle vastuuhenkilöä. Asia ratkaistiin niin, että viranhaltijoista nimettiin tekniseen kehittämiseen vastuuhenkilöksi asuntotoimenpäällikkö ja sosiaaliseen kehittämiseen vastuuhenkilöksi terveyskeskuspsykologi. Kaupunginhallitus oli jo aiemmin asettanut projektille kehittämistyöryhmän, jonka kokouksiin kaupungin eri hallintokuntien edustajien lisäksi kutsuttiin aina mukaan myös Jampan asukasyhdistyksen puheenjohtaja. Jamppa-projektilla ei varsinaisesti ollut omaa budjettia. Jamppa-projektin sateenvarjon alla olevilla yksittäisprojekteilla budjetit kuitenkin olivat, koska jo EU-rahoitusosuuden saaminen edellytti budjetointia ja tarkkaa taloudenpitoa. Kaupungilla kukin hallinnonala budjetoi aina tarvittavat varat omille menokohdilleen. KAUPUNGIN HALLINTOKUNNAT JAMPASSA Nuorisotoimi Ostoskeskuksen kiinteistössä sijainnut Jampan nuorisotila oli avoinna maanantaista torstaihin klo Nuorisotila tarjosi alueen nuorille turvallisen tilan ja tutut ohjaajat. Tilassa kävi iltaisin noin 30 nuorta. Nuorkalla voi pelailla biljardia, pingistä, erilaisia lautapelejä, leipoa tai vaan oleilla kavereiden kanssa. Jampan nuorisotilan erityisvahvuutena oli monikulttuurisuus. Nuorista noin kolmasosa oli ulkomaalaistaustaisia. Toiminnassa tämä näkyi eri kulttuurien huomioimisena. Nuorkalla kaikki nuoret tulivat hyvin toimeen keskenään, eikä rasismia tilassa esiintynyt. Toimintaa kehitettiin erilaisin keinoin. Tärkeää kehittämistyössä on ollut nuorten ottaminen mukaan, eli nuoret itse ovat vaikuttaneet nuorisotilan toimintaan suunnittelemalla tilan ohjelmaa, retkiä, kahvilan toimintaa ym. Tulokset olivat hyviä. Nuorten toiveiden pohjalta nuorkalla järjestettiin erilaisia teema-iltoja, esim: pingis- ja biljarditurnauksia, rautakourakilpailut, leffailtoja ym. Nuoret kävivät myös kiipeilemässä ja hohtokeilaamassa sekä osallistuivat sähly- ja koripalloturnauksiin. Perjantai-iltaisin nuorkalla toimi yökahvila. Tavoitteena oli järjestää alueen nuorille perjantai-iltaisin päihteetön vaihtoehto viettää iltaa. Tämän päihteettömän vaihtoehdon valitsi noin 40 nuorta. Nuorisotila oli silloin auki klo Tarjolla kahvilassa oli pientä purtavaa, sekä suolaista että makeaa. Kahvila toimi itsepalveluperiaatteella, näin nuori oppi itse laittamaan ruokansa ja myös siivoamaan jälkensä. Kahvila toimi ongelmitta ja nuoretkin olivat tyytyväisiä. Nuorisotoimi teki pitkään varsinaisen Jamppa-projektin päätyttyä yhteistyötä alueen koulujen, sosiaalitoimen ja erilaisten projektien kanssa. Näin pyrittiin luomaan kokonaiskuva nuorten tilanteesta ja puuttumaan ajoissa ongelmiin tai ratkomaan niitä yhdessä. 12

13 Työväenopisto Työväenopisto selvitti asukkaiden koulutustarpeet ja tarjosi sen mukaisesti Jampan alueella mahdollisuuksia osallistua erilaisille kursseille. Marraskuussa 1995 ja tammikuussa 1996 Saunakallion koululla järjestettiin asukastilaisuuksia, joissa asukkaat laativat ehdotuksia opiston opetustoiminnan sisällöksi. Myös alueen yrittäjiltä ja laitoksilta kysyttiin parannusehdotuksia Jampan kehittämiseksi. Suunnitelluista kursseista toteutuivat ranskan kielen alkeet, EU-tietous, logoterapia, puutyöt, keskustelukerho ja lastenkaitsijakurssi. Myös Perhekeskuksen asiakkaille järjestettiin ompelu- ja saumurikurssi. Osanottajien vähyydestä johtuen toteutumatta jäivät keilailukurssi, autonhuoltokurssi, videotyöpaja ja perinnejuhlien järjestämiskurssi. Jampassa kursseja käynnistettiin normaalikursseja pienemmälläkin oppilasmäärällä. Kursseille oli mahdollista ilmoittautua myös Jampan aluetuvalla. Työväenopiston palkkaama psykologi oli asukkaiden käytettävissä uravalintaan ja opiskeluun liittyvässä ohjaustyössä. Sen lisäksi hän järjesti te toja kaksi kertaa viikossa, joiden aiheina olivat mm. vuorovaikutus, itsetunto, stressi, elekieli, aikuinen opiskelijana ja luovuus. Järvenpään työväenopisto oli mukana Kansalais- ja työväenopistojen liiton Löydä kuntalaisuutesi -projektissa Jamppa-projektin muodossa vuosina Kurssitoiminta Jampassa oli aikaisempaa vilkkaampaa. Projektin aikana saatiin viitteitä siitä, minkä tyyppisiä kursseja Jampassa yleensä kannattaa tarjota. Työväenopisto seurasi aktiivisesti kysynnän muutoksia ja oli valmis tarjoamaan kursseja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Asuntopalvelut Kaupungin asuntopalvelut havahtui Jampan kehittämistarpeisiin varhaisessa vaiheessa ja 1990-lukujen taitteessa. Pääasiallisena syynä oli huoli tyhjistä asunnoista, joita pahimmillaan oli kaupungilla noin 20 kpl ja VVO:lla vielä enemmän. Suurimpana syynä tyhjiin asuntoihin olivat Järvenpäässä keskusta-alueella samaan aikaan myymättä jääneet noin 400 asuntoa, joihin ihmiset Jampasta muuttivat asumaan vuokralle. Lama nosti myös työttömyyslukemat uusiin korkeuksiin, eivätkä asuntoja enää tarvinneet paikkakunnalta työpaikan saaneetkaan. Kuva: Foto Matti Helander Aisakujan rivitaloasuntoja (VVO). 13

14 Tyhjät asunnot olisivat kyllä täyttyneet asuntomarkkinoiden pohjimmaisten asunnonhakijoiden asuttamina, mutta siten asutettuna huoli alueen slummiutumisesta oli suuri. Edellä olevan johdosta asuntopalveluissa tartuttiin ripeästi perusparannuksen tuomiin mahdollisuuksiin ja mahdollisuuteen nostaa sitä kautta alueen arvostusta. Asuntopalvelut koordinoi koko projektin ajan Jampan asuntokannan perusparantamisen toteuttamisen eli ns. teknopuolen. Perusparannettu yhteensä 395 asuntoa Kaupunki 115 asuntoa: Naavatie 4 ja 6 / 70 asuntoa ( mk) Haltianpolku 6 / 45 asuntoa ( mk) VVO 280 asuntoa: Wärtsilänkatu 47 ja Naavatie 8 / 70 asuntoa ( mk) Kaarnapolku 2 / 78 asuntoa ( mk) Kaarnapolku 4 / 42 asuntoa ( mk) Haltianpolku 1 / 30 asuntoa ( mk) Haltianpolku 3 / 30 asuntoa ( mk) Haltianpolku 9 / 30 asuntoa ( mk) Korjausaste kaikissa noin 65 %, hankinta-arvot yhteensä mk Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen virasto Sosiaali- ja terveystoimen liikkeellelähtö oli hidasta eikä alueen kehittämiseen ja kehittämistyöhön ollut varattu mitään resursseja. Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa parani, kun toimialan johto kytkettiin mukaan Jampan kehittämistyöryhmään. Sosiaali- ja terveystoimi ei varsinaisesti käynnistänyt erityishankkeita alueella. Aluetyöntekijät olivat kuitenkin mukana mahdollisuuksiensa mukaan erilaisissa seminaareissa ja asukastilaisuuksissa. Sosiaalitoimen psykologin työntekijäpanos oli merkittävä erityisesti juuri pehmopuolen koordinoinnissa. Myöhemmin sosiaaliseen kehittämiseen liittyvät projektitoiminnot koottiin 1998 käynnistyneen osallisuusprojektin alle. Jamppa-projektin pehmopuolen koordinaattori vastasi myös Osallisuusprojektin koordinoinnista. Jamppa-projektin lopulla eli elokuusta 1998 lähtien projektin pehmopuolen koordinoinnista ja Osallisuusprojektista vastasi kaupungin ulkomaalaissihteeri. Teknisen viraston yleislinja Jamppa-projektissa lähti siitä, että asukkaiden esittämät parannukset pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman nopeasti ilman tarpeettomia viivytyksiä. Näin parannettiin asukkaiden uskoa siihen, että aktiivisella asukastoiminnalla voidaan vaikuttaa asuinalueen asioihin. Teknisen viraston erittäin myönteinen suhtautuminen ja siitä seurannut panostus Jampan alueella näkyikin selkeästi koko alueen yleisilmeen parantumisena. Toimenpiteitä olivat puistojen rakentaminen, viherrakentaminen, katujen rakentaminen ja kunnostaminen sekä yleisten rakennusten piha-alueiden kunnostus. Em. ympäristön laatutasoa kohottaviin investointeihin Jampassa käytettiin projektin aikana kaupungin varoja noin mk. 14

15 Puistot ja viherrakenteet Asukkaat toivoivat Jamppaan koirapuistoa. Kaupunki esitti asukkaille kolme eri vaihtoehtoa, joihin koirapuisto voitaisiin rakentaa. Asukkailla ei ollut kuitenkaan yksimielistä näkemystä siitä, mikä olisi ollut paras vaihtoehto, joten noin vuoden kuluttua tekninen toimi päätti rakentaa koirapuiston nykyiselle paikalleen Jampankadun varteen Levysepänpuistoon. Lopputulokseen asukkaat ovat olleet suhteellisen tyytyväisiä. Puisto on saanut epäviralliseksi nimekseen Presidentti. Koirapuiston lisäksi Jamppaan rakennettiin Jampanpuisto, jossa mm. lapset olivat istuttamassa kukkia rakentamisvaiheessa. Alkuvaiheessa kaupungin viherpalvelut pystyi hoitamaan kyseistä keskeistä läpikulkupuistikkoa todella hyvin, jolloin puisto kukoistikin rauhassa eikä ilkivaltaa juurikaan esiintynyt. Viherhoidon tasoa on jouduttu laskemaan niistä vuosista. Maahisenpuistossa sijaitsee lasten leikkipuisto tupineen. Projektin aikana sekä rakennusta että puistoa kunnostettiin. Pienessä leikkipuistossa korotetuilla kasvualustoilla toteutettiin monipuoliset kukka-, yrtti- ja pensasistutukset, joiden kehittymistä käyttäjät, ohikulkijat ja mm. viherpalvelujen väki mielenkiinnolla saattoivat seurata. Ilkivalta jäi hyvin vähäiseksi. Jampan halki pohjois-eteläsuunnassa kulkevan Wärtsilänkadun pientareet olivat luonnontilassa kasvaen heinikkoa. Kadun pientareille rakennettiin kukka- ja pensasistutuksia, joiden johdosta ilme kaunistui aivan oleellisesti. KAUPUNGIN INVESTOINNIT yhteensä mk 1995 / mk Wärtsilänkadun ja Pihkapolun risteysjärjestelyt Wärtsilänkadun ja Maahisentien risteysjärjestelyt Wärtsilänkadun itäpuolinen kevyenliikenteen väylä Saunakallion koulun saneeraus 1996 / mk Jalankulku- ja pyörätien parantaminen Wärtsilänkadun ja Levysepänkadun osalta Viheralueiden parantaminen 1997 / mk Koirapuiston rakentaminen Koulupihan rakentaminen Wärtsilänkadun kevyen liikenteen väylä ostarilta eteenpäin + vihertyöt Saunakallion koulun saneeraus 1998 / mk Saunakallion koulun saneeraus 1999 / mk Jampan päiväkodin saneeraus Maahisenpuisto Wärtsilänkadun ja Jäppilänkadun kiertoliittymä projektialueen ulkopuolella noin mk Kadut Projektin aivan alkuvaiheessa asukkaat kiinnittivät erityisesti huomiota liikennettä koskeviin seikkoihin, mistä syystä katujen kunnostukseen ja linjauksiin paneuduttiin teknisessä virastossa heti alusta pitäen tositarkoituksella. Pihkapolku linjattiin ja rakennettiin uudelleen. 15

16 ASUKKAAT MUKAAN Aamuklubi Wärtsilänkadulla kulki jalankulkuväylä Jampan keskustassa jostain syystä ainoastaan kadun länsipuolella. Itäpuolella katua linja-autosta joutui Oksapolun risteyksessä hyppäämään ojaan, kun edes pysäkkilevennystä ei sillä kohden aiemmin ollut. Tekninen virasto rakensi kevyen liikenteen väylän pysäkkilevennyksineen myös kadun itäpuolelle, josta se oli puuttunut yli 20 vuotta. Kaahaaminen Wärtsilänkadulla saatiin aisoihin rakentamalla liikenteenjakaja Wärtsilänkadun ja Pihkapolun risteykseen. Lisäksi Jampankaaren varteen rakennettiin kevyen liikenteen väylä ja Jampankatu rakennettiin loppuun. Jampassa myös pinnoitettiin uudelleen kuluneita katuja. Myös kaahaaminen Haltianpolulla saatiin aisoihin rakentamalla vauhtia hidastavat korotukset. Pihat Saunakallion koulun piha koki merkittävän muutoksen projektin aikana. Suunnittelussa koululaiset olivat innolla mukana esittäen näkemyksiään pienoismallien, piirustusten ja kirjoitelmien muodossa. Lapset pääsivät myös kukkasipulien istutustalkoisiin. Koulun pihan lisäksi peruskunnostettiin myös Kaarnapolun päiväkodin pieni piha. Ostoskeskuksen ympäristö Jampan ostarin piha-alue oli ennen projektia ankeahko ja kaupungin omistamaa hiekkaaluetta käytettiin parkkialueena. Kaupunki rakensi kyseisen pysäköintialueen siistiksi mm. asfaltoimalla alueen. Hyvä kunnostussuunnitelma mm. istutuksineen ja oleskelupaikkoineen odottaa edelleen toteuttamistaan. Kaupungin viherpalvelut ei ole säännönmukaisesti voinut pitää huolta ostoskeskuksen viereisestä ns. Neulasbaarista, koska kysymyksessä on rakentamaton tontti. Viherpalvelut on hoitanut rakennettuja yleisiä alueita kuten esim. puistometsiköitä. Ostarin metsikön tapaisten sinänsä keskeisten alueiden kunnossapitämiseen resurssit eivät riittäneet. Tekninen virasto järjesti kuitenkin useina vuosina ns. Neulasbaarin väen avulla ja siis asukkaiden talkootyövoimin ostarin ympäristön ja metsikön siivousta. Kaupunki toimitti talkoisiin säkkejä ja hanskoja sekä huolehti talkoolaisten ruokailusta. Tekninen virasto toimitti talkoisiin myös tarvittavat koneet ja Neulasbaari väen voitiin todeta hoitaneen siivoukset kiitettävästi. Sosiaalisen kehittämisen alkaessa Jamppa-projektissa nousi heti alussa haasteeksi ottaa kantaa ostarilla ja sen lähimetsässä aikaansa kuluttavien päihdeongelmaisten tilanteeseen. Sosiaalitoimen suunnalta kantautui huoli yksinäisistä mieshenkilöistä, joilla oli työttömyyttä ja päihdeongelmaa. Asukaskyselyt ja erilaiset selvitykset, joita projektin alkuvaiheessa tehtiin, sisälsivät varsin kriittisen viestin neulasbaarilaisista. Heidät olisi haluttu kokonaan pois Jamppa-kuvasta pilaamasta sen imagoa. Jamppa-projektissa elettiin 1993 syksyä vaiheessa, jolloin kartoitettiin alueen kehittämishaasteita ja määritettiin projektin toiminta-ajatusta. Toiminta-ajatuksen mukaista oli edetä asukaslähtöisesti. Niinpä kyseisenkin ilmiön kohtaamisessa lähdettiin siitä, että kutsutaan kyseinen ryhmä joulun alla aamukahville. Toimintakeskustyöryhmän järjestämässä joulukahvitilaisuudessa nostettiin kissa pöydälle ja pyydettiin osallistujia keksimään ratkaisuja alueen asukkaita häiritsevään oleiluun ostarin liepeillä. Reilun kahden tunnin palaverissa syntyikin osallistujien toimesta aamuklubi sääntöineen. Osallistujat katsoivat, että toiminta vaatii vetäjän. Toimintakeskuksen sisältä löytyi henkilö, joka oli valmis vapaaehtoisena työntekijänä hoitamaan aamuklubia, joka avattiin helmikuussa Jampan nuorisotilassa toimintansa aloittavalle aamuklubille saattoivat työttömät ja päihdeongelmaiset tulla arkiaamuisin lukemaan lehtiä ja juomaan aamukahvia 16

17 sekä tapaamaan toisiaan. Ainoa keskeinen, kävijöiden laatima sääntö oli, että kävijät ovat selvin päin, mutta vanhan viinan haju ei ole este tulemiselle. Alunperin vapaaehtoistyöntekijänä toiminut alueen asukas työllistettiin parin kuukauden päästä aamuklubille projektisihteerin tittelillä. Tämä siksi, että kyseinen henkilö hoiti myös Jamppa-projektin järjestämien asukasiltojen käytännön järjestelyt ja piti muutenkin yhteyksiä asukkaisiin ja talotoimikuntiin. Aamuklubi oli ensimmäinen asukkaille järjestetty kohtauspaikka Jampassa. Koska aamuklubin vetäjä oli alueen asukas, asukkaiden oli helppo lähestyä ja tuoda pulmiaan ja aloitteitaan hänelle. Hän puolestaan välitti ne projektikoordinaattorille viikoittaisissa konsultaatioissa ja puhelimitse. Aamuklubin toiminta jatkui kymmenisen vuotta vielä Jamppa-projektin jälkeen. Klubilla kävi keskimäärin 30 kävijää päivässä ja lama-aikaan jopa henkilöä päivässä. Aamuklubille työllistetyt henkilöt olivat yleensä alueen työttömiä asukkaita. He kukin toivat oman osaamisensa aamuklubin sisältöä rikastuttamaan. Ajoittain toiminta suuntautui remonttihommiin ja ajoittain taas kursseille lähtemiseen ja liikuntaharrasteisiin. Yhtenä asiana oli kuitenkin koko ajan tiedon antaminen ja konkreettinen päihdehoitopalvelujen piiriin ohjaaminen. Aamuklubilla oli toimikunta, johon kuului 4 kävijää, alueen sosiaalityöntekijä, diakoni, päihdeasiankeskuksen työntekijä, asukas ja projektikoordinaattori. Toimikunta pyrki edistämään aamuklubi-hengessä pysymistä ja toiminnan rahoitusta. Sosiaalitoimen näkökulmasta aamuklubi teki monen yksinäisen siellä käyneen elämästä mielekästä ja ihmisarvoisempaa. Parhaimmillaan klubilla voi aterioida edullisesti ja lukea päivän lehdet, joihin työttömällä ei ollut varaa sekä osallistua talkoolaisena Jamppa-projektin tapahtumien järjestelyyn. Aamuklubin sisällä virisi myös ajatus työosuuskunnan käynnistämisestä alueella sekä työelämään orientoivan kurssitoiminnan tuomisesta alueelle. Voisi myös todeta silloisen ylilääkärin kommentin, että ambulanssilähdöt ostarin metsiköstä vähenivät projektin aikana oleellisesti. Työmarkkinoiden vähän elpyessä aamuklubilaisia työllistyi vakituiseen työsuhteeseen alueen yrityksiin useita. Sosiaalisen luottamuksen ilmapiiri ja mahdollisuudet itsensä toteutta- Kuva: Kirsti Ruislehto Neulasbaari vuonna Alueelle rakentuu vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö, Vaahterakoti. Taustalla oikealla häämöttää Mestariasuntojen vanhusten vuokratalo, nykyinen Pihlavistokoti. 17

18 Asukasyhdistys herää henkiin Jamppa-viikko Tiedotus ja Jamppalainen-lehti miseen vahvistivat kävijöiden itseluottamusta ja lisäsivät keskinäistä solidaarisuutta, joka näkyi kaverista huolehtimisena aamuklubin ulkopuolella. Aamuklubin toimintaa ja tuloksia enemmän erittelemättä, voi todeta, että se vahvisti Kortteisen (1998) pitkäaikaistyöttömien parissa toteuttamaa tutkimusta. Tutkimuksessa hän toteaa sosiaalisen luottamuksen olevan keskeinen pitkäaikaistyöttömän elämänhallintaa parantava tekijä. Aamuklubitoiminta oli talouden näkökulmasta vähän kustannuksia aiheuttavaa. Työllistämisestä aiheutuvat kulut olivat ainoat, mutta niistäkin osa palasi veromarkkoina kaupungille. Klubilaisten talkoilla toteuttamat remonttitoimet ja rakentamiset tuottivat pelkästään voittoa. Talouden näkökulmasta merkittävää oli myös se, että kaikki aamuklubilla työllistettynä olleet henkilöt päätyivät joko opiskelemaan ammattiin tai solmivat työsuhteen. Toimintakuluihin toimikunta ja kävijät anoivat eri tahoilta avustuksia ja tukea. Kahvikassa muodosti peruspääoman. Klubilaisten sitoutumista aamuklubiin kuvasti se, että he pitivät talkoilla klubin auki kahdesti pitkähkön ajan (4 kk), kun klubille ei saatu työllistämistuella vetäjää. Asukaslähtöisyydelle luotiin pohjaa Jampassa harjoitetulla toiminnalla. Asukasillat, erilaiset tapahtumat, perusparannustalojen asukkaiden aktivointi, alueen lehti Jamppalainen sekä tiedotusvälineiden mukaanotto eri tapahtumiin loivat pohjaa vahvistuneelle ja uudelleen heränneelle asukasyhdistystoiminnalle. Asukasyhdistys herätettiin ruususenunestaan joulukuussa Asukasyhdistyksen uudelleen aktivoitumisen jälkeen oli todellinen asukaslähtöinen kehittämistoiminta Jampassa erittäin vilkasta pitkään. Jamppa-projektin aikana aloitettiin vuosittain pääsääntöisesti ennen kesää toukokuussa pitää Jamppa-viikkoa alueen elävöittämiseksi ja asukasaktiivisuuden kohottamiseksi. Ostoskeskuksen alueella oli monenmoista toimintaa. Jamppa-viikosta onkin muodostunut perinne. Jamppa-projektin alussa keskusteltiin paljon median merkityksestä lähiökehittämisessä. Pohdittiin sen kaksijakoista vaikutusta; Jampasta kirjoittelu voi entisestään pahentaa tilan- Naavatie 4-6:n uusi piha. Kuva: Foto Matti Helander 18

19 netta tai jos kirjoittelu on positiivista, se voi olla kovastikin eduksi nostaen alueen ulkoista profiilia. Projektin alussa todettiin, että Jamppa on mainettaan parempi alue. Muualla asuvat pitävät huonoa mainetta yllä. Yhteistyöhön median kanssa kiinnitettiin huomiota koko projektin aikana ja projektin kuluessa saatiin pääasiassa myönteistä julkisuutta. Lehdistö seurasi kiinnostuksella projektin etenemistä. Paikallislehdet olivat osaltaan tukemassa projektia antamalla kerhotoimintapalstallaan runsaasti tilaa tiedottamiselle tekemällä puffijuttuja tulevasta tapahtumasta. Lehtien yleisönosastoissa ei aikoinaan ollut jamppalaisten kirjoituksia, mutta projektin aikana niitä esiintyi melko runsaastikin. Osassa arvosteltiin kriittisesti projektia. Osassa tuotiin esiin kehittämishaasteita ja kiitosta projektille. Asukkaiden aktivoitumista kirjoitteluun voidaan pitää yhdenlaisena myönteisenä tuloksena; aktivoitumisena oman alueen asioiden ajamisessa. Tiedotus on projektitoiminnassa tärkeää. Jamppa-projektissa ei ollut päätoimisia toimijoita, ei sihteereitä eikä tiedottajia. Kaikilla toimijoilla ei myöskään ollut sähköpostin käyttömahdollisuutta. Keskinäistä tiedonvaihtoa edisti koko projektikauden ajan kahdesti vuodessa pidetty Jamppa-seminaari. Seminaareihin kutsuttiin suorittajatahojen ohella esimiestahoa sekä luottamushenkilöitä. Seminaarit toimivat eri suunnilla itsenäisesti virinneiden projektien ja hankkeiden esittely-, pohdiskelu- sekä seurantafoorumina. Seminaareissa oli aina ulkopuolinen luennoitsija tuomassa näkyä valtakunnallisesta lähiökeskustelusta. Verkostoprojektin koossapitäminen, perustavoitteisiin sitoutuminen ja toimintamotivaation säilyminen on jatkuva haaste projektin koordinoinnista vastaaville. Projektityöskentely on rankkaa ja mukana olevien jaksamista on tärkeä tukea retkien, juhlien ja tutustumiskäyntien avulla. Usein vapaamuotoisessa yhdessäolossa keksitään myös toimintaa edistäviä lennokkaita ideoita, jotka pienen jatkojalostuksen jälkeen voidaan soveltaa käytäntöön. Luovuus, jota projektityössä tulee vaalia, ei kuki kuivissa kokouksissa, vaikka niitäkin tarvitaan. Saunakallion Kiinteistönhoito Oy:n julkaisema Jamppalainen-lehti oli tärkeä niin asukkaille kuin projektissa työskenteleville sekä eri tahojen hallinnolle. Lehdessä esiteltiin eri projekteja ja sen sivuilta voi tunnistaa toimijoita. Lehti toimi alueen tapahtumien koollekutsujana. Työosuuskunta Talvella 1994 uskaltauduttiin aika ajoin haaveilemaan työosuuskunnan perustamisesta. Noihin aikoihin henkiin herätetyn Jampan Asukasyhdistyksen aktiivien joukosta löytyi henkilöitä, jotka lähtivät hankkimaan tietoa työosuuskunnan perustamisesta. Syksyllä 1995 järjestettiin Jampassa asukasilta, jossa yhtenä teemaryhmänä oli työttömyys ja työosuuskunnan perustaminen. Ryhmä työttömiä aktiiveja laati työosuuskunnan säännöt ja aloitti neuvottelut Työvoimatoimiston kanssa kolme kuukautta kestävälle yrittäjäkurssille osallistumisesta. Työosuuskunta Jampan Monialapalvelu perustettiin Työosuuskunnassa oli 13 perustajajäsentä, joista 2 oli yhteisöjäsentä. Monialaisuudestaan huolimatta työosuuskunnassa painottuivat rakennusala, kiinteistöhuolto ja pitopalvelu. Työosuuskunnalla oli puolipäiväinen toiminnanohjaaja. Työosuuskunta ei saanut sosiaalitoimelta erityistukea, mutta se tuli vastaan pitkäaikaistyöttömien osuuskunnan jäsenmaksuissa. Järvenpään seurakunta tuki työosuuskuntaa taloudellisesti mahdollisten perustyökalujen hankinnan. VVO antoi vuoden 1995 lopulla käynnistyneelle Perheprojektille käyttöön toimistotilat, joista osa oli työosuuskunnan toimistona. Tilojen saaminen Jampassa käynnistyneisiin hankkeisiin on ollut koko ajan hankalaa. VVO:n tuki on ollut korvaamattoman tärkeää, koska sen taloissa oleva kerhotila on varsin iso, toimiva ja keskeisellä paikalla Jampassa. Ensimmäinen työskentelyvuosi jäi yrittäjäkurssin vuoksi vajaaksi, mutta työosuuskunnan liikevaihto ehti nousta reiluun miljoonaan markkaan. Neljä työntekijää ehti nostaa itsen- 19

20 Jampankaari 15 ja 17 (Järvenpään Mestariasunnot Oy). Kuva: Foto Matti Helander sä ansiosidonnaiselle päivärahalle. Työosuuskunta antoi uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin saada työtä. Se sai ihmisiä lähtemään liikkeelle, pitkänkin työttömyyden kokeneet uskaltautuivat oman alueen työosuuskuntaan. Alueen asukkaat aktivoituivat myös hakemaan työntekijää vähitellen tutuksi tulleesta työosuuskunnasta. Pienet piilossa pysyneet remonttihankkeet käynnistettiin, kun tekijä oli lähellä. Työosuuskunta pääsi kunnon peruskorjaustyöhön kiinni, vaikkei sillä ollut varoja vakuuksiin, koska VVO antoi sille aliurakoina osaremontteja peruskorjattavissa taloissaan. Työosuuskunta onnistui hankkimaan myös isohkon remonttiurakan alueen suurimmalta työnantajalta Valmetilta. Pitopalvelu olisi voinut toimia tehokkaammin ja tuloksellisemmin, jos sillä olisi ollut sopiva keulahahmo. Pitopalvelun työntekijät muistanevat kuitenkin merkittävänä yksittäisenä työtehtävänään presidentti Martti Ahtisaaren vierailun aamukahvitilaisuuden järjestämisen. Työosuuskunnan toiminta oli varsin vilkasta parin vuoden ajan. Se työllisti lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi noin 40 jamppalaista. Osa jonkin aikaa työosuuskunnassa työskennelleistä lähti avoimille markkinoille töihin, opiskelemaan, aloittipa joku uudelleen yksityisyrittäjänä toimimisenkin. Syksyllä 1997 työosuuskunnan merkitys työllistäjänä alkoi vähetä. Tämä selittyy osin osuuskunnan sisäisillä ristiriidoilla ja erimielisyydellä, osin parantuneista avoimista työmarkkinoita. Vuoden 1998 puolella toiminnanohjaaja organisoi työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä työelämään orientoivia kursseja Jampan pitkäaikaistyöttömille. Työosuuskunnan toiminnan aikana ilmeni, miten 4 5 vuotta työttöminä olleet ammattimiehet olivat menettäneet työkykyään kuka alkoholin, kuka masennuksen tai muun elämänkriisin takia. Työelämässä oli lisäksi sitten 1980-luvun lopun tapahtunut hurja muutos: tahti oli kiihtynyt ja työntekijän piti hallita aiempaa laajempi repertuaari erityistaitoja. Enää ei riittänyt, että työntekijä hallitsi sisämaalauksen, vaan saman miehen oli hallittava laatoitus ja ulkomaalauskin. Jamppa-projektin koordinaattori oli edistämässä koko kaupungin työllisyystilanteen parantamiseen tähtäävän Kumppanuusprojektin käynnistämistä. Pienen kaupungin pienen lähiön yksinäinen kamppailu työttömyyskysymyksen hoitamisessa ilman yhteyttä laajempaan koko kaupungin työttömyysstrategiaan tuntui toivottomalta. Tosin Kumppanuusprojektin yhteistyö Jampan toimijoiden kanssa jäi toivottua vähäisemmäksi. 20

21 PROJEKTIT Perheprojekti Perhe-projekti oli Jampan Asukasyhdistyksen ja Järvenpään kaupungin yhteisprojekti, jonka päätavoitteena oli Jampan alueen nuorten lapsiperheiden tukeminen oman onnensa sepiksi. Muita tavoitteita olivat alueen asukkaiden välisen kanssakäymisen lisääminen luomalla alueelle ihmisten kohtaamista mahdollistavia yhteistiloja. Projekti pyrki myös herättämään uteliaisuutta opiskelua ja itsensä kehittämistä kohtaan ja tarjoamaan siihen myös mahdollisuuksia. Projektin avulla luotiin jamppalaisille opiskelu- ja työmahdollisuuksia. Perhe-projekti alkoi vuonna 1995 kaupungin ja asukasyhdistyksen yhteissuunnittelulla. Varsinainen toiminta käynnistyi vuonna 1996 projektin saatua rahoitusta Euroopan Komission DG V:n rahoittamasta Köyhyys-ohjelmasta. Kansallisina rahoittajina olivat Järvenpään kaupunki, Järvenpään työväenopisto, Järvenpään seurakunta, Järvenpään työvoimatoimisto, Osuuskunta VVO sekä yksityiset lahjoittajat. Projektin ensimmäinen toimipiste oli Aluetupa, joka avattiin tammikuussa 1996 kaupungin omistaman vuokratalon kerhohuoneessa osoitteessa Jampankaari 11. Aluetupa ristittiin sittemmin Ainontuvaksi. Aluetupa oli avoinna arkipäivisin määrätyin ajoin. Aluetupa pyrki olemaan jamppalaisten olohuone, joka tarjosi mahdollisuuden muiden kohtaamiseen, lehtien lukemiseen, kirjojen lainaamiseen ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Aluetuvalla voi nauttia kahvit aina tuoreen pullan kera edulliseen hintaan. Aluetuvalta tehtiin tutustumiskäyntejä ja erilaisia luontoretkiä kävijöiden toiveiden mukaisesti. Kaikessa toiminnan suunnittelussa lähdettiin asukkaiden ideoista. Aluetuvan toiminnasta vastasi pitkän alueella asunut alue-emäntä. Aluetuvalla kokoontuivat mm. eläkeläispiiri, lasten satupiiri, lasten luovan toiminnan kerho ja satupiiri. Aluetuvalla kokoonnuttiin myös psykologin vetämiin te toihin, joiden aiheet ovat liikkuneet ihmisenä olemisen ja vuorovaikutuksen sekä näissä esiin tulevien pulmien ja kysymysten ympärillä. Seurakunnan diakoni oli aluetuvalla asukkaiden tavattavissa pari kertaa kuukaudessa. Aluetupalaiset olivat mukana myös käynnistämässä kuntopiiriä. Tilaa käyttivät myös erilaiset asukasryhmät kokoontumistilanaan. Aluetupa osoittautui tarpeelliseksi, kävijöitä riitti. Jampan aluetupa eli Ainontupa siirtyi syksyllä 1998 uusiin tiloihin VVO:n omistaman vuokratalon kerhotilaan osoitteessa Haltianpolku 1, jossa se toimii edelleen. Perhekeskus Peukaloinen aloitti toimintansa helmikuussa 1996 osoitteessa Jampankaari 4 B 22 (kyseinen rakennus on nykyään Järvenpään Mestariasunnot Oy:n omistama ympärivuorokautinen vanhusten hoivapalveluyksikkö). Perhekeskus oli alueen nuorten lapsiperheiden kohtauspaikka. Siellä tuettiin kävijöiden vanhemmuutta yhdessä tekemisen ja oppimisen kautta ja annettiin lapsille kasvun ja kehityksen eväitä sekä ryhmässä leikkimisen ja olemisen mahdollisuuksia. Perhekeskuksessa oli mahdollisuus saada tukea vanhemmuuden haavoihin ja kriiseihin ja tietoa hoitoa ja tukea antavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluivat kodinhoitotyöt siivouksineen, ruoan valmistuksineen ja vaatehuoltoineen. Kesäaikaan hoidettiin lähistöllä olevaa viljelyspalstaa. Lapsille tarjottiin musiikki- ja satutuokioita sisä- ja ulkoleikkien ohella. Vanhemmilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluryhmään ja taideterapiaryhmään. Toiveiden mukaisesti järjestettiin myös minikursseja yhteistyössä Järvenpään työväenopiston kanssa ja muiden tahojen kanssa. Perhekeskuksessa työskenteli kolme projektityöntekijää, joista yksi oli nimetty vastaavaksi projektityöntekijäksi. Ohjelmassa oli myös retki- ja leiritoimintaa. 21

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Kiinnostaisiko oma yksiö palvelutalossa? facebook 19.11.2015 Haluatko Sinä olla mukana ainutlaatuisessa jutussa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 11.01.2016 Sivu 1 / 1 2555/10.00.02/2014 67 2.6.2014 8 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen Otaniemestä Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiölle ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle yhteisesti, kortteli

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal

Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke. KIOM, HDO ja Aspal Helsingin Diakonissalaitos Sanervakodin yhteisöasumisen hanke KIOM, HDO ja Aspal Heli Alkila 25.05.2016 Istutuksia Vapaaehtoiset Omaiset Läheiset Aikapankki: minä autan leipomisessa ja sinä matonpesussa

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle.

Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15. Pohjaesitys: Kuullaan kaupungin tuoma tervehdys Huippukokoukselle. 3/2016 Aika: Maanantaina 22.2.2016, klo 9-15 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Olli Lintu avaa kokouksen klo 9.02 2. Kaupungin tervehdys

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Sammonahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovatiot

Sammonahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovatiot Sammonahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovatiot LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere 3.6.2013 Hakija & yhteistyöosapuolet Hakijana Lappeenrannan kaupunki ja sen

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) VARTIOHARJUN HOIVAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12139 Hankenro 0749_14 HEL 2011-007117 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 54 09.05.2011 Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä 1395/00.00.09/2010 KV 89 Valtuusto 27.9.2010 Yhteisen Sipoomme

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Kaupunkiyksiö omalla pihalla katutason kämpät nousivat kaihdetuista himotuiksi Helsinkiläisen taloyhtiön jättisaneeraus mahdollisti mahdottoman, yksityispihan kantakaupungissa. Helsinki haluaa viedä idean

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 18.3.2015 1. Useat maahanmuuttajataustaiset yhdistykset kaipaavat tiloja vapaaehtoistoimintaan.

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Tammikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.1.2017) Työttömyys aleni reippaasti sekä vuosi- että kuukausitasolla Pirkanmaalla oli tammikuun 2017

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot